BILANT DISERTATIE

37
Anexa nr. 1 – Bilanţul contabil al S.C. MINERAL&AQUA STUDPRODCOM S.R.L. ELEMENTELE BILANŢULUI CONTABIL 2007 2008 2009 ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZĂRI NECORPORALE - - 2,046 IMOBILIZĂRI CORPORALE 784 46,548 39,819 IMOBILIZĂRI FINANCIARE 147 147 147 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 931 46,695 42,012 ACTIVE CIRCULANTE STOCURI 73,658 72,741 8,546 CREANŢE 56,232 ### 55,889 INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT - - - CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 47,888 31,087 61,888 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE ### ### ### CHELTUIELI ÎN AVANS - 918 2,412 ### ### 63,601 60,465 ### 65,134 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 61,396 ### ### - 23,100 16,800 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI - - - VENITURI ÎN AVANS, DIN CARE: - - - -SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII - - - -VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - - - CAPITAL ŞI REZERVE CAPITAL SOCIAL 210 210 210 -CAPITAL SUBSCRIS ŞI NEVĂRSAT - - - -CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT 210 210 210 -PATRIMONIUL REGIEI - - - PRIME DE CAPITAL - - - REZERVE DIN REEVALUARE (sold creditor) - - - REZERVE DIN REEVALUARE (sold debitor) - - - REZERVE 339 339 339 REZULTATUL REPORTAT (sold creditor) 35,113 35,113 - REZULTATUL REPORTAT (sold debitor) - - - REZLUTATUL EXERCIŢIULUI (sold creditor) 25,734 ### 89,797 REZLUTATUL EXERCIŢIULUI (sold debitor) - - - REPARTIZAREA PROFITULUI - - - TOTAL CAPITALURI PROPRII 61,396 ### 90,346 PATROMONIU PUBLIC - - - TOTAL CAPITALURI 61,396 ### 90,346 Anexa nr.2 – Bilanţul financiar al S.C. MINERAL&AQUA STUDPRODCOM S.R.L. Bilanţul financiar al S.C. MINERAL&AQUA STUDPRODCOM S.R.L. ELEMENTELE BILANŢULUI FINANCIAR 2007 2008 2009 DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN

Transcript of BILANT DISERTATIE

Page 1: BILANT DISERTATIE

Anexa nr. 1 – Bilanţul contabil al S.C. MINERAL&AQUA STUDPRODCOM S.R.L.

ELEMENTELE BILANŢULUI CONTABIL 2007 2008 2009 2010

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE - - 2,046 285

IMOBILIZĂRI CORPORALE 784 46,548 39,819 31,507

IMOBILIZĂRI FINANCIARE 147 147 147 543

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 931 46,695 42,012 32,335

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI 73,658 72,741 8,546 2,874

CREANŢE 56,232 136,550 55,889 110,589

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT - - - - CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 47,888 31,087 61,888 1,268

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 177,778 240,378 126,323 114,731

CHELTUIELI ÎN AVANS - 918 2,412 2,592

117,313 104,549 63,601 57,622

60,465 136,747 65,134 59,701

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 61,396 183,442 107,146 92,036

- 23,100 16,800 81,037

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI - - - -

VENITURI ÎN AVANS, DIN CARE: - - - -

-SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII - - - -

-VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - - - -

CAPITAL ŞI REZERVE

CAPITAL SOCIAL 210 210 210 210

-CAPITAL SUBSCRIS ŞI NEVĂRSAT - - - -

-CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT 210 210 210 210

-PATRIMONIUL REGIEI - - - -

PRIME DE CAPITAL - - - -

REZERVE DIN REEVALUARE (sold creditor) - - - -

REZERVE DIN REEVALUARE (sold debitor) - - - -

REZERVE 339 339 339 339

REZULTATUL REPORTAT (sold creditor) 35,113 35,113 - -

REZULTATUL REPORTAT (sold debitor) - - - -

REZLUTATUL EXERCIŢIULUI (sold creditor) 25,734 124,680 89,797 10,450

REZLUTATUL EXERCIŢIULUI (sold debitor) - - - -

REPARTIZAREA PROFITULUI - - - -

TOTAL CAPITALURI PROPRII 61,396 160,342 90,346 10,999

PATROMONIU PUBLIC - - - -

TOTAL CAPITALURI 61,396 160,342 90,346 10,999

Anexa nr.2 – Bilanţul financiar al S.C. MINERAL&AQUA STUDPRODCOM S.R.L.

Bilanţul financiar al S.C. MINERAL&AQUA STUDPRODCOM S.R.L.

ELEMENTELE BILANŢULUI FINANCIAR 2007 2008 2009 2010

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN

Page 2: BILANT DISERTATIE

NEVOI:

1.NEVOI PERMANENTE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE - - 2,046 285

IMOBILIZĂRI CORPORALE 784 46,548 39,819 31,507

IMOBILIZĂRI FINANCIARE 147 147 147 543

ACTIVE PE TERMEN LUNG (ATL) 931 46,695 42,012 32,335

2.NEVOI TEMPORARE

STOCURI 73,658 72,741 8,546 2,874

CREANŢE 56,232 136,550 55,889 110,589

INVESTIŢII FINANCIARE PE PERMEN SCURT - - - -

DISPONIBILITĂŢI 47,888 31,087 61,888 1,268

CHELTUIELI ÎN AVANS - 918 2,412 2,592

ACTIVE PE TERMEN SCURT (ATS) 177,778 241,296 128,735 117,323

TOTAL ACTIV 178,709 287,991 170,747 149,658

RESURSE PROPRII

1.RESURSE PERMANENTE

CAPITAL SOCIAL 210 210 210 210

REZERVE 339 339 339 339

REZULTATUL REPORTAT 35,113 35,113 - -

REZULTATUL EXERCITIULUI 25,734 124,680 89,797 10,450

PROVIZIOANE - - - -

- 23,100 16,800 81,037

2. RESURSE TEMPORARE

117,313 104,549 63,601 57,622

TOTAL RESURSE 178,709 287,991 170,747 149,658

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

Page 3: BILANT DISERTATIE

2007 2008 2009 2010ELEMENTELE BILANŢULUI FINANCIAR

Page 4: BILANT DISERTATIE

RESURSE PROPRII

1.RESURSE PERMANENTE

CAPITAL SOCIAL 210 210 210 210

REZERVE 339 339 339 339

REZULTATUL REPORTAT 35,113 35,113 - -

REZULTATUL EXERCITIULUI 25,734 124,680 89,797 10,450

PROVIZIOANE - - - -

- 23,100 16,800 81,037

2. RESURSE TEMPORARE

117,313 104,549 63,601 57,622

TOTAL RESURSE 178,709 287,991 170,747 149,658

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

Page 5: BILANT DISERTATIE

Perioada analizată

Indicator 2007 2008 2009 2010 C.abs C.abs. C.abs. C.rel C.rel C.rel

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

1 2 3 4 5=2-1 6=3-2 7=4-3 8=5/1 9=6/2 10=7/3

Activ bilanţier 178,709 287,991 170,747 149,658 109,282 -117,244 -21,089 61.15% -40.71% -12.35%

117,313 127,649 80,401 138,659 10,336 -47,248 58,258 8.81% -37.01% 72.46%

0 23,100 16,800 81,037 23,100 -6,300 64,237 0.00% -27.27% 382.36%

61,396 183,442 107,146 92,036 122,046 -76,296 -15,110 198.78% -41.59% -14.10%

DTML

CPR= 61,396 160,342 90,346 10,999 98,946 -69,996 -79,347 161.16% -43.65% -87.83%

61,396 160,342 90,346 10,999 98,946 - 69,996 - 79,347 161.16% -43.65% -87.83%

Mod de calcul

Datorii totale din care:

Datorii pe termen mediu şi lung (DTML)

Capital permanent (CPRM)

CPRM=CPR+

Capital propriu (CPR)

CPRM-DTLM

Situaţia netă (SN)

SN=Active -Datorii totale

Page 6: BILANT DISERTATIE

Indicator Perioada analizată

2007 2008 2009 2010

Capital (C) 210 210 210 210

Prime de capital (PC) - - - -

- - - -

Rezerve (Rez) 339 339 339 339

Rezultatul reportat (RR) 35,113 35,113 - -

25,734 124,680 89,797 10,450

-

- 23,100 16,800 81,037

Capital propriu (CPR) 61,396 160,342 90,346 10,999

61,396 183,442 107,146 92,036

Mod de calcul

Rezerve din reevaluare (Rreev)

Rezultatul exerciţiului (RE)

Repartizarea profitului (RP)

Datorii pe termen lung (DTLM)

CPR= C+PC+Rreev+RR+RE+RP

Capital permanent (CPRM)

CPRM= CPR+DTLM

Page 7: BILANT DISERTATIE

Perioada analizată

Indicator 2007 2008 2009 2010 CA CA CA CR CR CR

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

1 2 3 4 5=2-1 6=3-2 7=4-3 8=5/1 9=6/2 10=7/3

61,396 183,442 107,146 92,036 122,046 -76,296 -15,110 198.78% -41.59% -14.10%

61,396 160,342 90,346 10,999 98,946 -69,996 -79,347 161.16% -43.65% -87.83%

931 46,695 42,012 32,335 45,764 -4,683 -9,677 4915.57% -10.03% -23.03%

177,778 241,296 128,735 117,323 63,518 -112,561 -11,412 35.73% -46.65% -8.86%

117,313 104,549 63,601 57,622 -12,764 -40,948 -5,979 -10.88% -39.17% -9.40%

60,465 136,747 65,134 59,701 76,282 -71,613 -5,433 126.16% -52.37% -8.34%

60,465 136,747 65,134 59,701 76,282 -71,613 -5,433 126.16% -52.37% -8.34%

Mod de calcul

Capital permanent (CPRM)

Capital propriu (CPR)

Active imobilizate (ATL)

Active curente(AC)

Datorii pe termen scurt (DTS)

Fond de rulment financiar (FRF)

FRF= CPRM-ATL

Fond de rulment financiar FRF

FRF = AC- DTS

Page 8: BILANT DISERTATIE

Mod de calcul Perioada analizată

Indicator 2007 2008 2009 2010 CA CA CA CR CR CR

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

1 2 3 4 5=2-1 6=3-2 7=4-3 8=5/1 9=6/2 10=7/3

61,396 183,442 107,146 92,036 122,046 -76,296 -15,110 198.78% -41.59% -14.10%

61,396 160,342 90,346 10,999 98,946 -69,996 -79,347 161.16% -43.65% -87.83%

931 46,695 42,012 32,335 45,764 -4,683 -9,677 4915.57% -10.03% -23.03%

177,778 241,296 128,735 117,323 63,518 -112,561 -11,412 35.73% -46.65% -8.86%

117,313 104,549 63,601 57,622 -12,764 -40,948 -5,979 -10.88% -39.17% -9.40%

60,465 113,647 48,334 -21,336 53,182 -65,313 -69,670 87.96% -57.47% -144.14%

Capital permanent (CPRM)

Capital propriu (CPR)

Active imobilizate (ATL)

Active curente(AC)

Datorii pe termen scurt (DTS)

Fond de rulment propriu (FRFpropriu)

FRFpropriu = CPR -ATL

Page 9: BILANT DISERTATIE

Mod de calcul Perioada analizată

Indicator 2007 2008 2009 2010 CA CA CA CR CR CR

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

1 2 3 4 5=2-1 6=3-2 7=4-3 8=5/1 9=6/2 10=7/3

FRF= 60465 136747 65134 59701 76282 -71613 -5433 126.16% -52.37% -8.34%

CPRM - ATL

60465 136747 65134 59701 76282 -71613 -5433 126.16% -52.37% -8.34%

60465 113647 48334 -21336 53182 -65313 -69670 87.96% -57.47% -144.14%

0 23100 16800 81037 23100 -6300 64237 0.00% -27.27% 382.36%

Fond de rulment financiar (FRF)

Fond de rulment financiar (FRF)

FRF = AC - DTS

Fond de rulment propriu (FRFpropriu)

FRF propriu = CPR-ATL

Fond de rulment împrumutat(FRF împrumutat)

FRF împrumutat = FRF- FRF propriu

Page 10: BILANT DISERTATIE

Indicator Mod de calcul Perioada analizată

2007 2008 2009 2010

Capital permanent (CPRM) 61,396 183,442 107,146 92,036

100% 298.78% 58.41% 85.90%

Active imobilizate (AI) 931 46,695 42,012 32,335

Indicele de creştere a AI IcAI = AIn-1/AIn *100 100% 5015.47% 89.97% 76.96%

Fondul de rulment (FRF 60,465 136,747 65,134 59,701

Ponderea FRF în CPRM 98.48% 74.55% 60.79% 64.87%

Active curente (AC) 177,778 241,296 128,735 117,323

Finanţarea AC din CPRM 289.56% 131.54% 120.15% 127.48%

Capital propriu (CPR) 61,396 160,342 90,346 10,999

Indicele de creştere a CPR IcCPR = 100% 261% 56% 12%

CPRn-1 / CPRn *100

Indicele de creştere a CPRM

IcCPRM = CPRMn-1*100

PondereaFRF în CPRM= FRF / CPRM *100

Finanţarea AC din CPRM= AC / CPRM *100

Page 11: BILANT DISERTATIE

Indicator Perioada analizată

2007 2008 2009 2010 CA CA CA CR CR CR

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

117313 104549 63601 57622 -12764 -40948 -5979 -10.88% -39.17% -9.40%

129890 210209 66847 116055 80319 -143362 49208 61.84% -68.20% 73.61%

12577 105660 3246 58433 93083 -102414 55187 740.10% -96.93% 1700.15%

Mod de calcul

Datorii pe termen scurt (DTS)

Active circulante (AC)

Nevoia de fond de rulment (NFR)

Page 12: BILANT DISERTATIE

Indicator Perioada analizată

2007 2008 2009 2010 CA CA CA CR CR CR

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

60465 136747 65134 59701 76282 -71613 -5433 126.16% -52.37% -8.34%

12577 105660 3246 58433 93083 -102414 55187 740.10% -96.93% 1700.15%

47888 31087 61888 1268 -16801 30801 -60620 -35.08% 99.08% -97.95%

Mod de calcul

Fond de rulment(FRF)

Nevoia de fond de rulment(NFR)

Trezoreria netă (TN)

TN = FRF- NFR

Page 13: BILANT DISERTATIE

Indicator Perioada analizată

2007 2008 2009 2010 CA CA CA CR CR CR

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2008/2007 2009/2008 2010/2009

47888 31087 61888 1268 -16801 30801 -60620 -35.08% 99.08% -97.95%

0 -16801 30801 -60620 -16801 47602 -91421 0.00% -283.33% -296.81%

Mod de calcul

Trezoreria netă (TN)

TN= FRF-NFR

Cash-flow (CF)

CF= TN1-TN0

Page 14: BILANT DISERTATIE

Mod de calcul 2007 2008 2009 2010

RLG =ATS/DTS 1.515416024 2.307970425 2.024103395 2.034500712 2-2,5

ATS 177778 241296 128735 117232

DTS 117313 104549 63601 57622

RLP =ATS-Stocuri/DTS 0.88754017 1.612210542 1.889734438 1.986203186 0,8-1

ATS-stocuri 104120 168555 120189 114449

DTS 117313 104549 63601 57622

RLI =Disp/DTS 0.408207104 0.297343829 0.973066461 0.022005484 >0,3

Disp 47888 31087 61888 1268

DTS 117313 104549 63601 57622

RS1 =AT/DT 1.523352058 2.256116382 2.123692491 1.079324097 >1,5

AT 178709 287991 170747 149658

DT 117313 127649 80401 138659

RS2 =CP+DT/DT 1.523352058 2.256116382 2.123692491 1.079324097 >1,5

DT 117313 127649 80401 138659

CP 61396 160342 90346 10999

RIG1 =DT/T Dat+Cap 0.656447073 0.443239546 0.470877966 0.926505766 < 0.666666667

DT 117313 127649 80401 138659

T Dat+Cap 178709 287991 170747 149658

RIG2 =DT/CP 1.910759659 0.796104576 0.889923184 12.60650968 <2

DT 117313 127649 80401 138659

CP 61396 160342 90346 10999

RIT1 =DTML/Cperm 0 0.125925361 0.156795401 0.880492416 < 0.5

DTML 0 23100 16800 81037

Cperm 61396 183442 107146 92036

RIT2 =DTML/CP 0 0.144067057 0.185951785 7.367669788 <1

DTML 0 23100 16800 81037

CP 61396 160342 90346 10999

Valori de referinta

Page 15: BILANT DISERTATIE

Mod de calcul 2007 2008 2009 2010

RS1 =AT/DT 1.523352058 2.256116382 2.123692491 1.079324097 >1,5

AT 178709 287991 170747 149658

DT 117313 127649 80401 138659

RS2 =CP+DT/DT 1.523352058 2.256116382 2.123692491 1.079324097 >1,5

DT 117313 127649 80401 138659

CP 61396 160342 90346 10999

Mod de calcul 2007 2008 2009 2010

RIG1 0.656447073 0.443239546 0.470877966 0.926505766 < 0.666666667

DT 117313 127649 80401 138659

T Dat+Cap 178709 287991 170747 149658

RIG2 =DT/CP 1.910759659 0.796104576 0.889923184 12.60650968 <2

DT 117313 127649 80401 138659

CP 61396 160342 90346 10999

RIT1 0 0.125925361 0.156795401 0.880492416 < 0.5

DTML 0 23100 16800 81037

Cperm 61396 183442 107146 92036

RIT2 =DTML/CP 0 0.144067057 0.185951785 7.367669788 <1

DTML 0 23100 16800 81037

CP 61396 160342 90346 10999

Valori de referinta

Valori de referinta

=DT/T Dat+Cap

=DTML/Cperm

Page 16: BILANT DISERTATIE

Stocuri Creanţe Disponibilităţi Chelt in avans Cap social

2007 0 784 147 73658 56232 47888 0 210

2008 0 46548 147 72741 136550 31087 918 210

2009 2046 39819 147 8546 55889 61888 2412 210

2010 285 31507 543 2874 110589 1268 2592 210

Imob necorporale

Imob corporale

Imob financiare

Imob

nec

orpo

rale

Imob

corp

oral

e

Imob

fina

ncia

re

Stoc

uri

Crea

nţe

Disp

onib

ilită

ţi

Chel

t in

avan

s

Cap

socia

l

Reze

rve

Rez r

epor

tat

Rez e

xerc

iţiul

ui

Dato

rii >

1 a

n

Dato

rii <

1 a

n

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2007

2008

2009

2010

Page 17: BILANT DISERTATIE

Rezerve Rez reportat Rez exerciţiului Datorii > 1 an Datorii < 1 an

339 35113 25734 0 117313

339 35113 124680 23100 104549

339 0 89797 16800 63601

339 0 10450 81037 57622

Imob

nec

orpo

rale

Imob

cor

pora

le

Imob

fina

nciar

e

Stocu

ri

Crean

ţe

Dispon

ibilită

ţi

Chelt

in av

ans

Cap s

ocial

Rezer

ve

Rez re

porta

t

Rez e

xerc

iţiului

Dator

ii > 1

an

Dator

ii < 1

an

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2007

2008

2009

2010

Page 18: BILANT DISERTATIE

Imob

nec

orpo

rale

Imob

cor

pora

le

Imob

fina

nciar

e

Stocu

ri

Crean

ţe

Dispon

ibilită

ţi

Chelt

in av

ans

Cap s

ocial

Rezer

ve

Rez re

porta

t

Rez e

xerc

iţiului

Dator

ii > 1

an

Dator

ii < 1

an

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2007

2008

2009

2010

Page 19: BILANT DISERTATIE

2008 2009 2010

198.78% -41.59% -14.10%

4915.57% -10.03% -23.03%

126.16% -52.37% -8.34%

Capital permanent (CPRM)

Active imobilizate (ATL)

Fond de rulment financiar (FRF)

2008 2009 2010

-1000.00%

0.00%

1000.00%

2000.00%

3000.00%

4000.00%

5000.00%

6000.00%

Evolutia fondului de rulment

Fond de rulment financiar (FRF) Active imobilizate (ATL) Capital permanent (CPRM)

Page 20: BILANT DISERTATIE

2008 2009 2010

-1000.00%

0.00%

1000.00%

2000.00%

3000.00%

4000.00%

5000.00%

6000.00%

Evolutia fondului de rulment

Fond de rulment financiar (FRF) Active imobilizate (ATL) Capital permanent (CPRM)

Page 21: BILANT DISERTATIE

2008 2009 2010-10.88% -39.17% -9.40%

35.73% -46.65% -8.86%

126.16% -52.37% -8.34%

Datorii pe termen scurt (DTS)

Active curente(AC)

Fond de rulment financiar FRF

2008 2009 2010-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

Evolutia fondului de rulment

Fond de rulment financiar FRF Active curente(AC) Datorii pe termen scurt (DTS)

Page 22: BILANT DISERTATIE

2008 2009 2010-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

Evolutia fondului de rulment

Fond de rulment financiar FRF Active curente(AC) Datorii pe termen scurt (DTS)

Page 23: BILANT DISERTATIE

2008 2009 2010126.16% -52.37% -8.34%

740.10% -96.93% 1700.15%

-35.08% 99.08% -97.95%

Fond de rulment(FRF)

Nevoia de fond de rulment(NFR)

Trezoreria netă (TN)

2008 2009 2010

-500.00%

0.00%

500.00%

1000.00%

1500.00%

2000.00%

Evolutia trezoreriei nete

Trezoreria netă (TN) Nevoia de fond de rulment(NFR) Fond de rulment(FRF)

Page 24: BILANT DISERTATIE

2008 2009 2010

-500.00%

0.00%

500.00%

1000.00%

1500.00%

2000.00%

Evolutia trezoreriei nete

Trezoreria netă (TN) Nevoia de fond de rulment(NFR) Fond de rulment(FRF)

Page 25: BILANT DISERTATIE

2007 2008 2009 2010RLG 1.515416 2.30797 2.024103 2.034501RLP 0.88754 1.612211 1.889734 1.986203RLI 0.408207 0.297344 0.973066 0.022005

2007 2008 2009 2010RS1 1.523352 2.256116 2.123692 1.079324RS2 1.523352 2.256116 2.123692 1.079324

2007 2008 2009 2010RIG1 0.656447 0.44324 0.470878 0.926506RIG2 1.91076 0.796105 0.889923 12.60651RIT1 0 0.125925 0.156795 0.880492RIT2 0 0.144067 0.185952 7.36767

2007 2008 2009 20100

0.5

1

1.5

2

2.5

Ratele de lichiditate

RLG RLP RLI

2007 2008 2009 20100

2

4

6

8

10

12

14

Ratele de îndatorare

RIG1 RIG2 RIT1 RIT2

Page 26: BILANT DISERTATIE

2007 2008 2009 20100

0.5

1

1.5

2

2.5

Ratele de lichiditate

RLG RLP RLI

2007 2008 2009 20100

0.51

1.52

2.5

Ratele de solvabilitate

RS1 RS2

Page 27: BILANT DISERTATIE

RS

RIG1

RIG2

Page 28: BILANT DISERTATIE

= Activ Total = (Capital propriu+Datorii totale)Datorii totale Datorii totale

= Datorii totale < 2Total Cap+Datorii 3

= Datorii totale < 2Capital propriu

RIT1

RIT2

Page 29: BILANT DISERTATIE

= DTML < 1CPERM 2

= DTML < 1CP