Bichir Marius - Rezumat

download Bichir Marius - Rezumat

of 45

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Bichir Marius - Rezumat

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

  FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

  Departamentul de Inginerie Hidrotehnica

  Ing. Bichir Marius-Costin

  CERCETARI PRIVIND CAMERELE DE REACTIE UTILIZATE IN

  PROCESELE DE COAGULARE-FLOCULARE

  - TEZA DE DOCTORAT -

  REZUMAT

  Conducator de doctorat

  Prof.dr.ing. Gabriel Racoviteanu

  - Bucuresti, 2015 -

 • CUPRINS

  1

  1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ........................................................................................ 4

  1.1 Obiectivul tezei de doctorat .......................................................................................... 4

  1.2 Importanta si actualitatea subiectului ........................................................................... 4

  2 BAZE TEORETICE ........................................................................................................ 5

  2.1 Schema clasica a unei statii de tratare a apei ................................................................. 5

  2.2 Materii ce se gasesc in apa bruta ................................................................................... 6 2.2.1 Materii coloidale, caracteristici si proprietati ................................................................................. 6 2.2.2 Stabilitatea sistemelor coloidale ..................................................................................................... 7 2.2.3 Teoria DLVO .................................................................................................................................. 10

  2.3 Procese de coagulare-floculare .................................................................................... 10 2.3.1 Definitii ......................................................................................................................................... 10 2.3.2 Stabilirea dozelor de reactivi ........................................................................................................ 11 2.3.3 Gradientul de viteza ...................................................................................................................... 11

  3 STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE AL CAMERELOR DE REACTIE ................................ 14

  3.1 Considerente in proiectarea camerelor de reactie ........................................................ 14

  3.2 Dezvoltarea camerelor de reactie utilizate in statiile de tratare a apei .......................... 15 3.2.1 Camere de reactie cu sicane sau cu compartimente .................................................................... 15 3.2.2 Camere de reactie ,,turbionare ................................................................................................... 17 3.2.3 Camere de reactie cu agitatoare mecanice .................................................................................. 18

  3.3 Tipuri de decantoare si camere de reactie curent utilizate in statiile de tratare ............. 20 3.3.1 Decantoare suspensionale ............................................................................................................ 20 3.3.2 Decantoare lamelare .................................................................................................................... 23

  3.4 Mixere statice ............................................................................................................. 27

  4 CERCETARI EXPERIMENTALE PE INSTALATII PILOT .................................................... 28

  4.1 Descrierea instalatiei pilot ........................................................................................... 28

  4.2 Modul de lucru ........................................................................................................... 29

  4.3 Interpretarea rezultatelor ........................................................................................... 30

  5 CERCETARI LA SCARA INDUSTRIALA ......................................................................... 32

  5.1 Schema camerelor de reactie din cadrul statiei de tratare ............................................ 32

  5.2 Parametri de functionare actuali ................................................................................. 33

  5.3 Determinari pe camerele de reactie............................................................................. 33

  5.4 Interpretarea datelor. Recomandari ............................................................................ 34

  6 CONCLUZII .............................................................................................................. 38

  6.1 Concluzii generale ....................................................................................................... 38

  6.2 Elemente de originalitate si contributiile autorului ...................................................... 39

  6.3 Perspectiva de dezvoltare a subiectului ....................................................................... 41

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVA ................................................................................................ 42

 • CUPRINS

  2

  LISTA FIGURI

  Figura 2-1 Shema clasica a unei statii de tratare .................................................................................................... 5

  Figura 2-2 Reprezentarea stratului dublu electric [60] [80] ................................................................................... 8

  Figura 2-3 Particula electro-negativa, stratul dublu difuz si potentialul zeta [54] [60] [80] ................................... 9

  Figura 3-1 Camera de reactie cu agitator mecanic: [55]....................................................................................... 14

  Figura 3-2 Camere de reactie cu sicane cu circulatie orizontala a apei [36] ........................................................ 16

  Figura 3-3 Camera de reactie cu sicane cu circulatie verticala a apei [35] ........................................................... 16

  Figura 3-4. Camera de reactie ,,turbionara conica [35]. ..................................................................................... 17

  Figura 3-6 Camera de reactie cu agitator cu miscare rectilinie alternativa de translatie [35] ............................. 18

  Figura 3-7 Camera de reactie cu palate articulate [35] ........................................................................................ 18

  Figura 3-8 Camera de reactie cu zbaturi (palete) orizontale cu axul paralel cu directia curgerii [35] .................. 19

  Figura 3-9 Camera cu palete cu ax orizontal perpendicular pe directia de curgere [35] ..................................... 19

  Figura 3-10 Camera de reactie cu palete cu ax vertical [35] ................................................................................ 19

  Figura 3-13 Decantor Accelator [65] ..................................................................................................................... 21

  Figura 3-15 Decantor Cyclator (Lurgi) [65] ........................................................................................................... 21

  Figura 3-16 Decantor Pulsator [65]....................................................................................................................... 22

  Figura 3-17 Decantor cu modul lamelar in curent incrucisat [65] ........................................................................ 24

  Figura 3-18 Camere de reactie lenta, Ggaba III, Uganda [37] ............................................................................... 25

  Figura 3-19 Decantor lamelar- Ggaba III, Uganda. [37] ........................................................................................ 25

  Figura 3-20 Decantor Actiflo. [61] ........................................................................................................................ 26

  Figura 3-21 Mixer static. Schema mixer static. [85] ............................................................................................. 27

  Figura 4-1 Camera de reactie pilot (Laborator Colentina,UTCB) .......................................................................... 28

  Figura 5-1 Schema camerelor de reactie rapida (pre-decantare, decantare) ...................................................... 32

  Figura 5-2 Camera reactie rapida si lenta, traductori de temperatura, Yatesmeter ............................................ 34

  Figura 5-3 Recomandari de optimizare a camerelor de reactie din treapta de pre-decantare ............................ 36

  LISTA TABELE

  Tabel 2-1 Coeficienti functie de temperatura apei ............................................................................................... 13

  LISTA GRAFICE

  Graficul 4-1 Graficul puterilor disipate in camera de reactie pilot functie de debitul vehiculat .......................... 30

  Graficul 4-2 Graficul randamentului camerei de reactie pilot functie de debitul vehiculat ................................. 31

  Graficul 4-3 Randamentul global de transfer al camerei de reactie ..................................................................... 31

  Nota: Structura rezumatului, numerotarea capitolelor, figurilor, graficelor si notelor

  bibliografice sunt in concordanta cu textul intehral al tezei de doctorat.

 • 3

  Lucrarea intitulata "CERCETARI PRIVIND CAMERELOR DE REACTIE

  UTILIZATE IN PROCESELE DE COAGULARE-FLOCULARE", este axata pe

  cer