Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi...

of 121 /121
1 Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : aprilie 2019

Embed Size (px)

Transcript of Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi...

Page 1: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

1

Biblioteca Judeţeană Mureş

Buletinul Cărţilor Noi : aprilie 2019

Page 2: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

2

001 - Ştiinţă şi cunoaştere

1 - O'REILLY, TIM WTF. What's the Future? Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő? / Tim O'Reilly ;

Fordította : Farkas Nóra, Kozma Dániel. - [Budapest] : Typotex, [2018]. 473 p. : sch. Note p. 443-473. ISBN 978-963-279-996-4 001.18 008.2 338.27 FUTUROLOGIE VIITORUL ŞTIINŢEI PROGNOZĂ ECONOMICĂ ECONOMIE(prognoză)

PREVIZIUNI PSEUDO-ŞTIINŢIFICE ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE III 35013 001/O-72

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 3: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

3

004 - Calculatoare

2 - Utilizare calculator : Suport de curs. - [Cluj-Napoca] : Risoprint, 2010. 212 p. : il. Manual pentru curs certificat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Aduţilor. Acest manual a fost publicat în cadrul proiectului ''Fă parte dintr-un sat european''. Volum editat de SC Centrul de Informatică Minieră SA. Bibliografie p. 211. ISBN 978-973-53-0338-9 004(075.8) CALCULATOARE CALCULATOARE(învăţare) CALCULATOARE(sisteme de operare)

CALCULATOARE(programe) EXCEL WORD INTERNET 004/U94

3 - CREŢAN, ADINA Analiza şi proiectarea sistemelor informatice / Adina Creţan. - Bucureşti : Pro Universitaria,

[2013]. 102 p. : sch., tab. Bibliografie p. 101-102. ISBN 978-606-647-799-4 004.451 CALCULATOARE(sisteme de operare) SISTEME DE GESTIUNE SISTEME INFORMATICE 004/C85

4 - ISTIN, CODRUŢA Proiectarea şi implementarea unui compilator în limbajul C / Codruţa Istin. - Timişoara :

Eurostampa, 2013. 108 p. : fig.. - (Colecţia Grigore Moisil). Bibliografie p. 108. ISBN 978-606-569-651-8 004.438 C 082.1 Colecţia Grigore Moisil LIMBAJE DE PROGRAMARE(C) LIMBAJE DE PROGRAMARE LIMBAJE DE

PROGRAMARE(C++) 004/I-87

5 - JAKAB ZSOLT Készíts te is játékprogramot! - Scratch nyelven : Játékos programozás 8-14 éveseknek / Jakab

Zsolt. - [Budapest] : Saxum, [2018]. 224 p. : il. color. Index p. 223-224. ISBN 978-963-248-273-6 004.421 004.82:371.382 371.382:004.82 JOCURI(calculator) CALCULATOARE(jocuri) CALCULATOARE(programare)

PROGRAMARE(calculatoare) CALCULATOARE(programe) III 35011 004/J21

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 4: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

4

6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii de laborator / Carmen Popescu, Mihaela

Păltineanu. - Ed. a 2-a revizuită şi adăugită. - Bucureşti : L&S Info-Mat, 2009. 208 p. : il. Cuvânt-înainte p. 3. Bibliografie p. 208. ISBN 978-973-7658-19-7 004(075.8) 007(075.8) CALCULATOARE CALCULATOARE(baze de date) CALCULATOARE(hardware)

CALCULATOARE(programe) CALCULATOARE(reţele) WINDOWS EXCEL WORD SISTEME DE OPERARE(calculatoare) TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 004/P81

7 - RĂDESCU, RADU Arhitectura sistemelor de calcul / Radu Rădescu. - Ed a 3-a, completată şi actualizată. -

Bucureşti : Politehnica Press, 2014. 278 p. : il.. - (Electronică aplicată). Notă bio-bibliografică [1] p.. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 271-278. ISBN 978-606-515-545-9 004.42 004.27 004.3 082.1 Electronică aplicată INFORMATICĂ PROGRAME(calculatoare) ARHITECTURĂ(calculatoare)

CALCULATOARE(arhitectură) HARDWARE 004/R14

8 - RĂDESCU, RADU Arhitectura sistemelor de calcul : lucrări practice / Radu Rădescu. - Ed a 2-a, completată şi

actualizată. - Bucureşti : Politehnica Press, 2014. 176 p. : il. Notă bio-bibliografică [1] p.. Postfaţă p. 175. Bibliografie p. 173-174. ISBN 978-606-515-546-6 004.42 004.27 004.3 INFORMATICĂ PROGRAME(calculatoare) ARHITECTURĂ(calculatoare)

CALCULATOARE(arhitectură) HARDWARE MICROPROCESOARE 004/R14

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 5: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

5

008 - Civilizaţie. Cultură. Progres

9 - CUPŞA, OVIDIU SORIN Secretul lui Polichinelle / Ovidiu Sorin Cupşa. - [Constanţa] : Muntenia, [2013]. 303 p. : il. Prefaţă p. 7-12. Note de subsol. Bibliografie p. 283-300. ISBN 978-973-692-352-4 008(100) 061.236(100) CULTURĂ CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE FILOZOFI BIOGRAFII COLECTIVE(francmasoni)

ORGANIZAŢII ORGANIZAŢII SECRETE OCULTISM TEMPLIERI SOCIETĂŢI SECRETE ORGANIZAŢII EUROPENE ORGANIZAŢII ESOTERICE FRANCMASONERIE 008/C94

10 - MARGA, ANDREI Sincronizarea culturii române : Un proiect / Andrei Marga. - [Cluj-Napoca] : Tribuna, 2013. 267 p. Prefaţă p. 7-9. ISBN 978-973-1878-37-9 008(498) CULTURĂ CULTURĂ ROMÂNĂ CULTURĂ(România) INSTITUTUL CULTURAL

ROMÂN 008/M36

11 - VAJDA ANDRÁS Az írás és az írott szó hatalma : Az írás a mindennapokban egy Maros menti településen / Vajda

András. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 300 p. ; [20] p. il. parţial color : diagr., tab., sch. ; 24 cm.. - (Emberek és kontextusok ; 9). Note de subsol. Index p. 291-292. Rezumat în lb. rom. p. 293-296, în lb. engleză p. 297-300. Bibliografie p. 269-290. ISBN 978-606-8178-90-5 008(498) 908(498.4 Dumbrăvioara) 894.511-94 (498) 821.511.141(498).09 003 082.1 Emberek

és kontextusok SCRIERE MONOGRAFIE LOCALĂ(Dumbrăvioara) CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) Sáromberke. Dumbrăvioara o-56161 008/V13

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 6: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

6

087.5 - Publicaţii pentru copii

12 - KOVÁCS ANDRÁS FERENC Napsugár-csízió / Kovács András Ferenc ; Faltisz Alexandra rajzaival. - [Csíkszereda] :

Gutenberg, [2011]. [16] p. : il. color. ISBN 978-606-92745-4-5 087.5 821.511.141(498)-93-1 CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) 087.5/K78

13 - LÁSZLÓ NOÉMI Afrika / László Noémi ; Csillag István rajzaival. - [Csíkszereda] : Gutenberg, [2011]. [14] p. : il. color. ISBN 978-606-92745-3-8 087.5 821.511.141(498)-93-1 CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) 087.5/L25

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 7: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

7

1 - Filosofie

14 - BĂNICĂ, ION OCTAVIAN Petre Ţuţea - Filosof al credinţei : Fragmentariu in memoriam / Ion Octavian Bănică. - Mioveni :

Editura & Tipografia Mioveni, 2014. 295 p. : il. ISBN 978-606-93585-0-4 14(498) Ţuţea, Petre 929 Ţuţea, Petre FILOZOFIE FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ BIOGRAFIE(filozofi) ŢUŢEA, PETRE RELIGIE

CREŞTINĂ CREŞTINISM 1/T96B

15 - BRADEN, GREGG Matricea divină : Un pod ce leagă timpul, spaţiul, miracolele şi credinţele / Gregg Braden ;

Traducere: Laura Cristiana. - Bucureşti : Editura For You, 2007. 285 p. : il. Note p. 265-273. Despre autor p. 274. ISBN 978-973-7978-99-8 133.4 159.961 OCULTISM SPIRITISM FILOSOFIA SPIRITULUI TEOSOFIE PARAPSIHOLOGIE

PARAPSIHOLOGIE(spiritism) METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE 133/B75

16 - FOLTOŞ, REMUS Absolutul interior sau interiorul absolut- Edmund Husserl : Schiţă pentru ieşirea din cercul

corelaţiei intenţionale / Remus Foltoş. - Bucureşti : Paideia, 2012. 111 p.. - (Studii şi eseuri - filosofie ; 97). Prefaţă p. 5-6. Prefaţa autorului p. 9-10. ISBN 978-973-596-773-4 14(430) Husserl, Edmund 165.62 082.1 Studii şi eseuri Husserl, Edmund FENOMENOLOGIE FILOZOFIE GERMANĂ SISTEME FILOZOFICE(Germania)

EPISTEMOLOGIE METODOLOGIE FILOSOFICĂ 1/H96F

17 - PASCAL, MARIUS Adevărul lui Descartes / Marius Pascal. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2013. 186 p.. - (Universitaria ; 116). Note de subsol. Bibliografie p. 181-186. ISBN 978-606-8528-00-7 141.132 Descartes, René 165.63 Descartes, René 929 Descartes, René Descartes, René FILOSOFIE FILOZOFIE FILOZOFI FILOZOFIE FRANCEZĂ(Descartes, René)

FILOZOFIE(raţionalism) RAŢIONALISM 1/D34P

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 8: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

8

18 - PHILIPPE, MARIE-DOMINIQUE Despre iubire / Marie-Dominique Philippe ; Ediţie îngrijită de Comunitatea Sfântul Ioan. -

[Bucureşti] : Paideia, 2011. 229 p. Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 5-6. ISBN 978-973-596-672-0 177.6:28 28:177.6 MORALĂ ŞI SOCIETATE MORALA ŞI SOCIETATEA(dragoste) DRAGOSTE PRIETENIE

AFECŢIUNE COCHETĂRIE 1/P63

19 - POHOAŢĂ, GABRIELA Metafizică şi ştiinţă în opera lui Leibniz / Gabriela Pohoaţă. - Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. -

Bucureşti : Pro Universitaria, 2012. 216 p. Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt-înainte p. 9-11. Note de subsol. Bibliografie p. 203-216. ISBN 978-606-647-427-6 111 141.144 Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gottfried Wilhelm FILOZOFIE METAFIZICĂ FILOZOFIE(metafizică) 1/L42P

20 - PURNICHE, RODICA Casele astrologice închise : Cercetări astrologice : [ Scurtătură către realizarea spirituală supremă]

/ Rodica Purniche. - Cristian : Mix, 2013. 199 p. : il.. - (Alternative spirituale). Glosar p. 179-199. ISBN 978-606-8460-20-8 133.52 082.1 Alternative spirituale ASTROLOGIE ASTROLOGIE(simboluri) ASTROLOGIE(zodiac) ZODII CONSTELAŢIE

ZODIAC 133/P98

21 - RIGOBELLO, ARMANDO De ce filosofia? / Armando Rigobello ; Traducere din limba italiană de Virgil Blaj. - Roman :

Serafica, 2013. 127 p. Note de subsol. Bibliografie p. 124-125. ISBN 978-606-8092-75-1 14 FILOSOFIE FILOZOFIE ISTORIA FILOZOFIEI FILOZOFIE(domeniul) 1/R53

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 9: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

9

22 - ŞERBAN, SILVIU Semiotică şi ontologie la Platon : Problema individuaţiei / Silviu Şerban. - Bucureşti : Paideia,

2012. 208 p.. - (Studii şi eseuri - filosofie ; 100). Cuvânt-înainte p. 7-8. Note de subsol. Bibliografie p. 197-208. ISBN 978-973-596-816-8 141.131 14(38) Platon 929 Platon 082.1 Studii şi eseuri Platon FILOSOFIE FILOSOFIE (ontologie) FILOZOFIE(sisteme) PLATONISM PLATON(despre)

METAFIZICĂ SEMIOTICĂ 1/P70S

23 - ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU Leibniz şi paradigma individualităţii : De la ontologie la politică şi înapoi / Alexandru

Ştefănescu. - Bucureşti : Paideia, 2011. 362 p.. - (Studii şi eseuri - filosofie ; 92). Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 7-8. Rezumat în limba engleză p. 357-359. Bibliografie p. 345-356. ISBN 978-973-596-720-8 141.144 Leibniz, Gottfried Wilhelm 111 082.1 Studii şi eseuri - filosofie Leibniz, Gottfried Wilhelm FILOZOFIE METAFIZICĂ FILOZOFIE(metafizică) ONTOLOGIE SISTEME FILOZOFICE 1/L42S

24 - STEINER, RUDOLF Tainele Pragului : Ciclu de opt conferinţe ţinute la München în perioada 24-31 august 1913 /

Rudolf Steiner ; Traducere din limba franceză: Adriana Onofrei ; Confruntarea cu textul originar german: Adrian Iliescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2013. 168 p.. - (Iniţieri). Prefaţă p. 7-9. Note p. 155-162. ISBN 978-606-8358-95-6 144.333(042) 082.1 Iniţieri FILOSOFIE(antropologie) ANTROPOLOGIE(filosofică) MISTICĂ RELIGIOASĂ

MISTICISM FILOZOFIC MISTICISM ANTROPOSOFIE 1/S83

25 - TEODORESCU, VALENTIN Conceptul de incomensurabilitate în filosofia lui Thomas Kuhn / Valentin Teodorescu. - Iaşi :

Alfa, 2011. 220 p.. - (Philosophie). Note de subsol. Bibliografie p. 215. Bibliografie adiţională p. 216-220. ISBN 978-606-540-073-3 14(73) Kuhn,Thomas S 082.1 Philosophie Kuhn, Thomas S. FILOSOFIE FILOSOFIE AMERICANĂ FILOZOFIA ŞTIINŢEI EPISTEMOLOGIE 1/K90T

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 10: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

10

159.9 - Psihologie

26 - ANDREWS, TED Cum să cunoşti şi să lucrezi cu ghizii spirituali / Ted Andrews. - Bucureşti : Agni Mundi, 2013. 256 p. : il. Despre autor [1] p.. Note de subsol. Bibliografie p. 253-256. ISBN 978-606-93470-6-5 159.9.016 PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(teorii) TERAPIE ALTERNATIVĂ TERAPEUTICĂ(fără

medicamente) TEORII PSIHOLOGICE TEORII PRIVIND CORPUL ŞI SUFLETUL 159.9/A53

27 - ARGEŞANU, OVIDIU DRAGOŞ Dimensiunea PSI : Interviuri televizate / Ovidiu Dragoş Argeşanu. - Bucureşti : Pro Dao, 2013. 254 p.. - (Colecţia Ovidiu Dragoş Argeşanu). ISBN 978-606-93413-3-9 159.961 133.2 291.33 082.1 Colecţia Ovidiu Dragoş Argeşanu PARAPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ PSIHOLOGIE

PROFUNDĂ PSIHOLOGIE(telepatie) RELIGIE RELIGIE(ritual) TELEPATIE VRĂJITORIE MAGIE OCULTISM(percepţii) 159.9/A75

28 - BUŞE, IONEL Filosofia şi metodologia imaginarului : ( scurtă introducere în gândirea figurativă ) / Ionel Buşe.

- Ed. revăzută. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012. 201 p. Note de subsol. Rezumat în limba franceză p. 199-200. Cuprins în limba franceză. Bibliografie p. 195-198. ISBN 978-606-14-0498-8, ISBN 978-973-595-441-3 159.954.4 159.954 291.13 PROCESE PSIHICE SUPERIOARE IMAGINAŢIE FORME ALE IMAGINAŢIEI

IMAGINAŢIE REPRODUCTIVĂ IMAGINAŢIE CREATOARE FILOSOFIA RELIGIILOR MITOLOGIE COMPARATĂ 159.9/B96

29 - HAWKINS, DAVID R. Az ego feloldása, ráébredés az Énre : Kontemplációk Dr. David R. Hawkins tanításaiból / Dr.

David R. Hawkins ; Szerkesztette : Scott Jeffrey ; Fordította : Rácz Virág-Lilla. - Marosvásárhely : Love2translate, 2013. 215 p. Introducere p. 11-14. Glosar p. 207-213. Despre autor şi redactor p. 215. ISBN 978-606-8352-29-9 159.923.2 248.142 PSIHOLOGIE EUL(psihologie) CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie) SINELE

INTERIOR(psihologie) CUNOAŞTEREA DE SINE CUNOAŞTERE(psihologie) DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII MUREŞ(edituri) 159.9/H40

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 11: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

11

30 - KÓNYA ZOLTÁN Lélek az iskolában : Problémák és erőforrások A-Z / Kónya Zoltán. - Kolozsvár : Korunk ;

Komp-Press, 2014. 318 p. : tab. Prefaţă p. 7. Introducere p. 8-14. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-973-1960-62-3 159.922.7 37.015.3 PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOPEDAGOGIE PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ PEDAGOGIE

PSIHOLOGICĂ 159.9/K71

31 - NEDELCEA, CĂTĂLIN Evaluarea psihologică : Introducere în evaluarea psihologică : Evaluarea psihologică a

personalităţii / Cătălin Nedelcea, Andrei Ion. - Craiova : Sitech, 15. 196 p. : tab., fig. Note de subsol. Bibliografie p. 186-195. ISBN 978-606-11-4180-7 159.98 PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE APLICATĂ PSIHOLOGIE SOCIALĂ

PSIHOLOGIE(personalitate) PSIHOLOGIE(teste) TESTE(psihologie) EVALUARE PSIHOLOGICĂ 159.9/N35

32 - WEISS, BRIAN L. Prin timp , spre vindecare : Descoperă puterea terapiei prin regresie hipnotică, pentru a şterge

traume şi a transforma mintea, trupul şi relaţiile / Brian L. Weiss, M.D. ; Traducere: Mihaela Ivănuş. - [Bucureşti] : Editura For You, [2014]. 222 p. Bibliografie p. 206-209. ISBN 978-606-639-048-4 159.962 PARAPSIHOLOGIE HIPNOZĂ PARAPSIHOLOGIE(spiritism)

PARAPSIHOLOGIE(reîncarnare) MINTEA UMANĂ(psihologie) 159.9/W47

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 12: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

12

17 - Morală. Etică

33 - TOHĂNEANU, CECILIA Noţiuni de filosofie morală / Cecilia Tohăneanu. - Bucureşti : Pro Universitaria, [2013]. 161 p. : tab., fig. Note de subsol. Prefaţă p. 7-8. Index p. 155-161. Bibliografie generală p. 149-153. ISBN 978-606-647-740-6 177 141 FILOSOFIE MORALĂ MORALĂ(filosofie) MORALĂ(valori morale) CRITICĂ LITERARĂ

EXISTENŢIALISM ETICĂ TEORII MORALE 17/T43

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 13: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

13

2 - Religie

34 - Ero Cras : Az ó-antifónák története és magyarázata / Szerkesztette : Diósi Dávid ; [Előszó : Tamás József]. - Budapest ; Kolozsvár : Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója ; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 2013. 162 p. : n. muz. Prefaţă p. 7-8. Note de subsol. ISBN 978-606-8059-92-1 264-941.1 245 IMNURI CREŞTINE CÂNTECE RELIGIOASE RELIGIE(liturghie) ADVENT

LITURGHIE(catolică) 2/E71

35 - BERDIAEV, NIKOLAI Dialectica existenţială a divinului şi umanului / Nikolai Berdiaev ; Traducere de Stelian Lăcătuş

; Postfaţă de Gheorghe Vlăduţescu. - [Bucureşti] : Paideia, [2010]. 222 p.. - (Studii şi eseuri - filosofie). Note de subsol. Postfaţă p. 217-219. Prefaţă p. 5-7. ISBN 978-973-596-652-2 291.1 231 234.3 291.1/.2 238.2 082.1 Studii şi eseuri - filosofie FILOZOFIA RELIGIEI FILOSOFIE RELIGIOASĂ TEOSOFIE FILOZOFIA CREŞTINĂ

FILOZOFIE DUMNEZEU 2/B47

36 - DEL RIO, DOMENICO Karol cel Mare : Istoria Papei Ioan Paul al II-lea / Domenico del Rio ; Prefaţă de Luigi Accattoli ;

Traducere : Ioan Sociu. - Ed. a 3-a rev.. - [Bucureşti] : Editura Pauline, [2011]. 368 p. Cuvânt-înainte p. 5-7. Prefaţă p. 9-16. Note de subsol. Indice de nume p. 363-366. ISBN 978-973-1967-29-5 262.13 262.131 252 929 Papa Ioan Paul al II-lea Papa Ioan Paul al II-lea PAPALITATE PAPALITATE(istoria) PAPA IOAN PAUL AL II-LEA TEOLOGIE

CATOLICĂ BISERICA ROMANO-CATOLICĂ PAPI BISERICA CATOLICĂ 2/I-61D Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 14: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

14

37 - FERENCZI SÁNDOR A Gyulafehérvári (Erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára / Ferenczi Sándor ;

Jakubinyi György előszavával. - Budapest ; Kolozsvár : Szent István Társulat ; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 2009. 479 p. Prefaţă p. 5-6. Introducere p. 7-10. Abrevieri p. 11-18. Index p. 453-478. ISBN 978 606 8059 03 7 282(498.4)(091) 262.14(498.4)(038) 929:262.1(498)(031) ISTORIA BISERICII ROMANO-CATOLICE DIN TRANSILVANIA PERSONALITĂŢI

RELIGIOASE BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Transilvania) ISTORIA BISERICII CREŞTINE LEXICON(religie) RELIGIE(istorie) BIOGRAFII COLECTIVE(preoţi) PREOŢI 0-53984 III 35031 2/F39

38 - HAJLÁK ATTILA-ISTVÁN Mindennapok a Szűzanyával... : Lelki morzsák az év minden napjára / Hajlák Attila-István. -

[Gyergyószentmiklós] : F & F International, 2014. 137 p. Prefaţă p. 5-6. ISBN 978-606-8352-38-1 244 821.511.141-97 CUGETĂRI LITERATURĂ RELIGIOASĂ(cugetări) 2/H16

39 - KERESZTESI JÓZSEF Új teremtett állat... : Keresztesi József nagyváradi református lelkipásztor különféle veszedelmek

közepette 1784. január első napján elmondott, és még az évben nyomtatásban megjelent prédikációjának hasonmás kiadása / Keresztesi József ; [Sajtó alá rendezte és az utószót írta Emődi András] ; [Előszó Csűry István]. - [Ediţie reprint]. - Nagyvárad : Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2014. [43] p. Prefaţă p. [3-4]. Bibliografie p. [42]. 252"1784" 284.2(439 Nagyvárad)"17" PREDICI RELIGIE REFORMATĂ PREDICI(practică religioasă) ISTORIA BISERICII

REFORMATE(Transilvania) Oradea 0-55987 2/K36

40 - MOORE, BETH Când oamnenii duhovniceşti sunt amăgiţi : Cum să te înarmezi în veacul amăgirii / Beth Moore

; Traducere de Daniel Fărcaş. - Oradea : Casa Cărţii, 2013. 285 p. Note p. 283-285. ISBN 978-606-8282-63-3 241.4 TEOLOGIE PRACTICĂ TEOLOGIE MORALĂ PROBLEMELE MORALEI RELIGIOASE

PĂCATE CONTRA CREDINŢEI PĂCATE 2/M89

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 15: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

15

41 - PETRARU, GHEORGHE ''Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura... '' : O istorie a

misiunilor creştine / Pr. dr. Gheorghe Petraru. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2013. 372 p. Cuvânt-înainte p. 5-8. Note de subsol. Bibliografie p. 353-372. ISBN 978-606-8078-76-2 261.622 261.8 266.2 RELIGIE RELIGIE CREŞTINĂ CREŞTINISM BISERICA CREŞTINĂ BISERICA

CATOLICĂ MISIUNI CREŞTINE MISIONARISM 2/P52

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 16: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

16

311/314 - Statistică. Demografie

42 - MURĂRIŢA, ILIE Statistică : Teorie şi aplicaţii rezolvate în Excel / Ilie Murăriţa, Carmen Radu, Costel Marian

Ionaşcu. - Iaşi : Pim, 2014. VI p. ; 414 p. , [22] p. Anexe p. 415-436. Cuvânt-înainte p. I-VI. Note de subsol. Bibliografie p. 413-414. ISBN 978-606-13-1907-7 311.1:004 004:311.1 311:004.42 Excel STATISTICĂ STATISTICĂ(noţiuni generale) STATISTICĂ(metode)

CALCULATOARE(programe) 311/314/M96

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 17: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

17

316 - Sociologie

43 - Comunicarea pentru ingineri : [Cum poate fi evitat plagiatul!] / Coordonator Andrei Király ; Culegere text Mihaela Király. - Cluj-Napoca : Mega, 2012. 296 p. : fig. Anexe p. 282-285. Bibliografie p. 286-287. ISBN 978-606-543-274-1 316.77 651.7 651.7:62-051 62-051:651.7 81'221 81'27 COMUNICARE SOCIOLOGIA COMUNICĂRII COMUNICARE NONVERBALĂ

COMUNICAREA ÎN AFACERI CORESPONDENŢĂ COMUNICARE LINGVISTICĂ COMUNICAREA SCRISĂ ÎN AFACERI FOLOSIREA LIMBII LINGVISTICĂ(comunicare) PLAGIAT 316/C63

44 - Fekete éden : A 2000 november 26-án és 2001 november 15-én Kolozsváron megtartott Drogfórum című konferenciák elődadásai / Szerkesztette Albert-Lőrincz Enikő ; A kötet összeállításában segítettek : Dégi Csaba László, Szabó Béla. - Kolozsvár : Scientia Kiadó, 2003. 356 p. : tab.. - (Műhely). Carte editată de : Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Prefaţă p. 9-10. Rezumate în lb. engleză p. 333-344, în lb. română p. 345-356. ISBN 973-85985-6-7 316.624 316.723 082.1 Műhely 613.83(063) DROGURI NARCOTICE DEPENDENŢA DE DROGURI SOCIOLOGIA DEVIANŢEI

SOCIOLOGIE PSIHOLOGICĂ PSIHOSOCIOLOGIE COMPORTAMENT DEVIANT DROGURI(combatere) DROGURI(consum) DROGURI(dependenţă) III 35034 316/F33

45 - Self-Constructs of Identity : The Case of Northen Ireland / Roxana-Elisabeta Mainescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii, 2012. 103 p. Note de subsol. Note bio-bibliografice [1] p.. ISBN 978-606-17-0255-8 316.356.4(416) 159.922.4(416) IRLANDA IRLANDA(istorie) MONOGRAFIE IRLANDA DE NORD IRLANDA DE

NORD(identitate naţională) IRLANDEZI IDENTITATE NAŢIONALĂ(Irlanda) PSIHOLOGIE NAŢIONALĂ CONŞTIINŢĂ NAŢIONALĂ SOCIOLOGIA CULTURII Irlanda de Nord 316/M40

46 - Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról / Szerkesztette Sorbán Angella. - Budapest ; Kolozsvár : Akadémiai Kiadó ; Scientia Kiadó, [2003]. 207 p. : tab., diagr., sch.. - (Sapientia Könyvek. Társadalomtudomány ; 11). Prefaţă p. 7. Lista de autori p. 191-192. Rezumat în lb. engleză p. 193-198, în lb. română p. 199-205. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 963-05-7946-4, ISBN 973-85750-1-X 316.346.32-053.6(498) 082.1 Sapientia könyvek SOCIOLOGIE(Transilvania) TINERET SOCIOLOGIA TINERETULUI 50700 III 35029 316/S99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 18: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

18

47 - BOKOR ZSUZSA Testtörténetek : a nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború közötti

Kolozsváron / Bokor Zsuzsa. - Kolozsvár : Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2013. 255 p. : il., tab. ; 24 cm.. - (Documenta et Studia Minoritatum). Note de subsol. Rezumate în lb. română p. 254, în lb. engleză p. 255. Bibliografie p. 203-227. ISBN 978-606-8377-19-3 316.346.2-055.2(498 Cluj-Napoca)"192/193" 396.9(498)"1918/1939" 616.97(498 Cluj-

Napoca)"192/193" 082.1 Documenta et Studia Minoritatum SITUAŢIA FEMEILOR PERIOADA INTERBELICĂ(România) MEDICINĂ(boli) BOLI

VENERICE SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ SOCIOLOGIA FEMEII MORALĂ SEXUALĂ Kolozsvár. Cluj-Napoca o-56118 316/B65

48 - PENESCU, CORNEL Managementul mass-media. Şedinţa de redacţie în presa locală / Cornel Penescu. - Craiova :

Sitech, 2014. 110 p. Note de subsol. Anexa 1 p. 102-110. Bibliografie p. 97-101. ISBN 978-606-11-4165-4 316.774 659.3 MASS-MEDIA COMUNICARE COMUNICARE ÎN MASĂ JURNALISM ŞEDINŢA DE

REDACŢIE(presa locală) MANAGEMENTUL MASS-MEDIA 316/P50

49 - ROBU, VIOREL Competenţe sociale şi personalitate / Viorel Robu. - Iaşi : Lumen, 2011. 155 p. : fig., tab. Prefaţă p. 9-13. Anexe p. 149-155. Bibliografie p. 145-148. ISBN 978-973-166-297-8 316.6 316.613 PSIHOLOGIE SOCIALĂ PSIHOSOCIOLOGIE GRUPURI SOCIALE

PSIHOLOGIE(personalitate) TIPURI DE PERSONALITATE 316/R62

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 19: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

19

32 - Politică

50 - CHIRIEAC, BOGDAN România suspendată / Bogdan Chirieac. - [Bucureşti] : Editura Eminescu, 2012. 190 p. Postfaţă p. 188-190. Cuvânt-înainte p. 11-12. ISBN 978-973-22-1130-4 32(498) POLITICĂ POLITICĂ(România) ROMÂNIA(politică) ROMÂNIA(politică internă)

POLITICĂ INTERNĂ POLITICĂ INTERNĂ(România) SITUAŢIE POLITICĂ 32/C43

51 - CIASCAI, GHEORGHE Teorii ale relaţiilor internaţionale : Note de curs : Pentru uzul studenţilor / Gheorghe Ciascai. -

Bucureşti : Pro Universitaria, [2014]. 118 p. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 973-606-647-908-0 327(100)(075.8) POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE TEORII POLITICE

FILOSOFIE POLITICĂ 327/C49

52 - CRISTEA, DARIE Prognoză şi prejudecată : Dilemele metodologice ale relaţiilor internaţionale / Darie Cristea. -

Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2012. 166 p.. - (Studii de securitate). Note de subsol. Bibliografie p. 159-162. ISBN 978-973-7745-78-1 327.7(100) 327(100) GEOPOLITICĂ SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ UNIUNEA EUROPEANĂ ROMÂNIA

Bibliografii mureşene 2006-2015 327/C87

53 - DÁVID GYULA A romániai kommunista diktatúra áldozatainak emlékháza = Casa memorială a victimelor

dictaturii comuniste din România / Dávid Gyula. - Sepsiszentgyörgy : [S.N.], 2014. 56 p. : il. ISBN 978-973-0-16856-3 323.282:069(498 Sfântu Gheorghe) 321.74(498) 343.819.7(498)"19" 069(498 Sfântu

Gheorghe):323.282 DICTATURĂ(România) COMUNISM(România) CASĂ MEMORIALĂ DEŢINUŢI POLITICI

TEROARE EXERCITATĂ DE AUTORITĂŢI PERSECUŢII POLITICE ÎNCHISORI COMUNISTE 32/D22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 20: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

20

54 - GĂVRUŢA, CAMELIA ANICA Aspecte din istoria politică a Bihorului între toamna anului 1944 - toamna anului 1946 /

Camelia Anica Găvruţa. - Oradea : Editura Didactica Militans, 2011. 63 p. Argument p. 1-3. Note de subsol. Bibliografie p. 60-63. ISBN 978-606-8270-06-7 321.74"1944/1946"(498-35 Bihor) 94"1944/1946"(498-35 Bihor) COMUNISM COMUNISM(România) COMUNISM(partide) ISTORIA COMUNISMULUI

ROMÂNIA(comunism) ISTORIA ROMÂNIEI(comunism) POLITICĂ INTERNĂ(Bihor) PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 32/G26

55 - NICOARĂ, MARIUS Repere liberale clujene : 1990-2013 / Marius Nicoară, Nicolae Gaicu. - Cluj-Napoca : Eikon,

2013. 135 p. : tab., il. color. ISBN 978-973-757-885-3 329.12(498-21 Cluj-Napoca) POLITICĂ POLITICĂ INTERNĂ POLITICĂ INTERNĂ(România) LIBERALISM POLITIC

LIBERALISM(politică) PARTIDE LIBERALE(România) ROMÂNIA(politică internă) 32/N59

56 - VOICULESCU, DAN Lupta politică / Dan Voiculescu ; [ Prefaţă de Sorin Roşca Stănescu]. - [Bucureşti] : Editura

''Tipografia Intact'', 2012. 375 p. : il. Prefaţă p. 5-6. ISBN 978-973-8334-30-4 323(498) POLITICĂ POLITICĂ INTERNĂ ROMÂNIA(politică) ROMÂNIA(politică internă)

AFACERI INTERNE(România) SITUAŢIE POLITICĂ 32/V83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 21: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

21

33 - Economie. Ştiinţe economice

57 - BENTOIU, CLAUDIA Economie : Teste / Claudia Bentoiu, Andreea Monica Predonu. - Bucureşti : Pro Universitaria,

[2013]. 202 p. Notă introductivă p. 7. ISBN 978-606-647-816-8 330(079.1) ECONOMIE MACROECONOMIE MICROECONOMIE TESTE 33/B45

58 - COŞEA, MIRCEA Crâmpeie de economie : Articole şi comentarii / Mircea Coşea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei

România de Mâine, 2014. 211 p.. - (Probleme economice fundamentale ; 2). ISBN 978-606-20-0132-2 33(498) 082.1 Probleme economice fundamentale ECONOMIE ECONOMIE(România) ROMÂNIA(economie) 33/C73

59 - STÂNGACIU, OANA ANCUŢA Dinamica comerţului internaţional şi convergenţa economiilor regionale în România / Dr.

Oana Ancuţa Stângaciu. - Bacău : Editura Alma Mater a Universităţii ''Vasile Alecsandri'', 2012. 226 p. : tab. Cuvânt-înainte p. 5. Note de subsol. Bibliografie p. 215-226. ISBN 978-606-527-216-3 339.5:332.1(100) 332.5:339.5(100) 332.1(498) COMERŢ COMERŢ INTERIOR COMERŢ EXTERIOR ECONOMIE ECONOMIE

REGIONALĂ ECONOMIE TERITORIALĂ 339/S77

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 22: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

22

331 - Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

60 - MORARU, ROLAND IOSIF Evaluarea riscurilor profesionale : Îndrumător pentru aplicaţii practice şi proiecte / Roland Iosif

Moraru, Gabriel Bujor Băbuţ. - Petroşani : Universitas, 2013. 192 p. Prefaţă p. 3-4. Anexe p. 181-191. Bibliografie p. 192. ISBN 978-973-741-3347-5 331.458:614.8.026.1 614.8.026.1:331.458 331.46 614.8.027.1 SECURITATEA MUNCII PROTECŢIA MUNCII ACCIDENTE DE MUNCĂ ACCIDENTE

PROFESIONALE SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ RELAŢII DE MUNCĂ 331/M89

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 23: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

23

332 - Economie regională. Economie teritorială

61 - Perspective de dezvoltare urbană : Studii economico-sociale de fundamentare ale direcţiilor de dezvolotare / Editat de : Ottilia György. - Cluj-Napoca : Scientia, 2014. 294 p.. - (Volume Sapientia ; 80). Rezumat în limba maghiară şi engleză. Note de subsol. Despre autori p. 281-284. ISBN 978-973-1970-82-0 332.1(21-Miercurea Ciuc) 332.122:338.43 332.122:338.45 332.122:379.84 082.1 Volume

Sapientia ECONOMIE REGIONALĂ ECONOMIE TERITORIALĂ ECONOMIE URBANĂ

ECONOMIE(randament) DEZVOLTARE REGIONALĂ DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ PLANIFICARE REGIONALĂ 332/P52

62 - ŢĂRĂU, AUGUSTIN Noaptea moşierilor : Aplicarea decretului 83/1949 în Nord-Vestul României / Augustin Ţărău. -

Oradea : Arca, 2009. 365 p. Note de subsol. Anexe p. 199-365. Bibliografie p. 185-196. ISBN 978-973-1881-35-5 332.021.8:63(498)''1949'' 63:332.021.8(498)''1949'' ECONOMIE FUNCIARĂ REFORMA AGRARĂ COLECTIVIZARE POLITICĂ

AGRARĂ(România) COOPERATIVE AGRICOLE SOCIOLOGIE RURALĂ 332/T22

63 - ŢĂRĂU, AUGUSTIN Rebeliunea ţărănească. Crişana 1949 : O frescă a primei acţiuni antitotalitare de masă din

lagărul comunist / Augustin Ţărău. - Oradea : Arca, 2009. 419 p. Note de subsol. Lista documentelor cuprinse în anexe p. 153-161. Anexe p. 164-418. Bibliografie p. 147-152. ISBN 978-973-1881-36-2 332.025.26(498-35 Bihor)''1949''(093.2) 316.334.55(498) COLECTIVIZARE POLITICA AGRARĂ POLITICĂ AGRARĂ(România) COOPERATIVE

AGRICOLE ECONOMIE REGIONALĂ SOCIOLOGIE RURALĂ 332/T22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 24: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

24

336 - Finanţe. Bănci

64 - Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă : Finanţe - Bănci / [Coordonator Lector univ. drd. Daniela Niculescu]. - Bucureşti : Transversal, 2014. 417 p. : tab. Răspunsuri la sf. capitolelor. Lucrare editată de Universitatea Hyperion din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliografie la sf capitolelor. ISBN 978-606-605-090-6 336.71(079) FINANŢE BĂNCI FINANŢE(teste grilă) 336/T46

65 - JUHÁSZ JÁCINT Közösségi pénzügyek / Juhász Jácint, Kovács Imola. - 2., javított kiadás. - [Kolozsvár] :

Risoprint, 2013. 172 p. : il., tab., graf.. - (Economica). Prefaţă p. 9-10. Note de subsol. Bibliografie p. 171-172. ISBN 978-973-53-1112-4 336.13 336.22 082.1 Economica FINANŢE PUBLICE FINANŢE(venituri) VENITURI PUBLICE TAXE ŞI IMPOZITE 336/J86

66 - NEDELESCU, MIHAI Produse şi servicii bancare / Mihai Nedelescu, Dan Moraru. - Bucureşti : Pro Universitaria,

2013. 314 p. Cuvânt-înainte p. 7-9. Note de subsol. Bibliografie p. 308-314. ISBN 978-606-647-824-3 336.71 BĂNCI OPERAŢII BANCARE SERVICII BANCARE PRODUSE BANCARE CREDIT

CREDIT BANCAR INSTRUMENTE DE PLATĂ PLATA(instrumente fără numerar) 336/N35

67 - OPREA, DRAGOŞ V. Studiu privind evoluţia veniturilor bugetului de stat al României / Dragoş V. Oprea. - Craiova

: Sitech, 2014. 139 p. : tab., fig. Bibliografie p. 137-138. ISBN 978-606-11-4117-3 336.1(498) 336.14(498) FINANŢE FINANŢE PUBLICE(România) FINANŢE(legislaţie) FINANŢE(România)

BUGET(România) FISCALITATE România 336/O-64

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 25: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

25

338 - Situaţie economică. Politică economică

68 - Pieţe financiare / [Negruş Mariana, Morar Adrian, Lynch Barry...] ; [ Prefaţă de Florin Dănescu]. - [Bucureşti] : AGIR, 2014. 269 p. Prefaţă p. 7. ISBN 978-973-720-542-1 338.12 330.101.541 336.76 PIAŢA FINANCIARĂ ECONOMIE FINANCIARĂ PIAŢĂ DE CAPITAL

MACROECONOMIE INFLAŢIE POLITICĂ MONETARĂ PIAŢA ACŢIUNILOR PIAŢA MONETARĂ 338/C64

69 - IOSIM, IASMINA Negociere în agroturism / Iasmina Iosim. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 172 p. : fig.. - (Carte universitară). Bibliografie p. 167-172. ISBN 978-606-569-692-1 338.48(1-22) 338.486(1-22) 796.5(1-22) 316.77:338.48(1-22) 338.48(1-22):316.77 082.1 Carte

universitară TURISM TURISM INTERN TURISM RURAL AGROTURISM NEGOCIERE(principii)

NEGOCIERE(tehnici) COMUNICARE(afaceri) COMUNICAREA ÎN AFACERI 338/I-75

70 - IOSIM, IASMINA Negociere în agroturism : Caiet de seminar / Iasmina Iosim. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 104 p. : fig.. - (Carte universitară). Bibliografie p. 99-104. ISBN 978-606-569-694-5 338.48(1-22) 338.486(1-22) 796.5(1-22) 316.77:338.48(1-22) 338.48(1-22):316.77 082.1 Carte

universitară TURISM TURISM INTERN TURISM RURAL AGROTURISM NEGOCIERE(principii)

NEGOCIERE(tehnici) COMUNICARE(afaceri) COMUNICAREA ÎN AFACERI 338/I-75

71 - IOSIM, IASMINA Strategii şi tehnici de negociere în agroturism / Iasmina Iosim. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 247 p. : fig.. - (AgroVet). Bibliografie p.235-247. ISBN 978-606-569-693-8 338.48(1-22) 338.486(1-22) 796.5(1-22) 316.77:338.48(1-22) 338.48(1-22):316.77 082.1

AgroVet TURISM TURISM INTERN TURISM RURAL AGROTURISM NEGOCIERE(principii)

NEGOCIERE(tehnici) COMUNICARE(afaceri) COMUNICAREA ÎN AFACERI 338/I-75

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 26: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

26

339 - Comerţ. Economie mondială

72 - CIOBOTĂ, GHEORGHE Cercetări de marketing : Aplicaţii / Gheorghe Ciobotă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 186 p. : tab. Anexe p. 181-186. Bibliografie p. 179-180. ISBN 978-606-647-733-8 339.564:658.8(100)(075.8) MARKETING MARKETING(aplicaţii) MARKETING(strategii) MARKETING(politici)

MARKETING INTERNAŢIONAL 339/C51

73 - CIOBOTĂ, GHEORGHE Marketing - relaţii publice / Gheorghe Ciobotă. - Ed a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2013. 170 p. Prefaţă p. 7-8. Note de subsol. Bibliografie p. 165-170. ISBN 978-606-647-778-9 339.138:659.4 659.4:339138 MARKETING COMUNICARE ÎN MASĂ INFORMARE INFORMAREA

CONSUMATORILOR RELAŢII CU PUBLICUL PROPAGANDĂ INFLUENŢAREA OPINIEI PUBLICE(mass-media) INFLUENŢARE(manipulare) 339/C51

74 - CIOBOTĂ, GHEORGHE Marketing internaţional : Strategii şi politici / Gheorghe Ciobotă. - Bucureşti : Pro Universitaria,

2013. 275 p. Prefaţă p. 11. Bibliografie p. 271-275. ISBN 978-606-647-788-8 339.564:658.8(100)(075.8) MARKETING MARKETING INTERNAŢIONAL MARKETING(strategii)

MARKETING(politici) 339/C51

75 - DRĂGUŢ, BOGDĂNEL-MARIAN Cercetări de marketing / Bogdănel-Marian Drăguţ. - Bucureşti : Pro Universitaria, [2013]. 180 p. : tab. Note de subsol. Bibliografie p. 171-172. ISBN 978-606-647-774-1 339.138 MARKETING MARKETING(politici) PUBLICITATE COMERCIALĂ COMERŢ

MARKETING(cercetări) 339/D80

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 27: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

27

76 - ILIE, GEORGETA Politici comerciale : Abordări teoretice şi practici internaţionale / Georgeta Ilie. - Ed. a 2-

revizuită şi adăugită. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. 309 p. Prefaţă p. 9-10. Note de subsol. Bibliografie p. 303-308. ISBN 978-606-647-884-7 339.5(100)(075.8) COMERŢ COMERŢ EXTERIOR COMERŢ INTERIOR POLITICI COMERCIALE

ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE ECONOMIE GLOBALĂ 339/I-43

77 - MNERIE, DUMITRU Marketing general / Dumitru Mnerie, Lucian Lădar, Gabriela-Victoria Mnerie. - Timişoara :

Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ ''Ioan Slavici'' ; Eurostampa, 2012. 261 p. Bibliografie p. 259-261. ISBN 978-606-92307-6-3, ISBN 978-606-569-347-0 339.138 MARKETING COMERŢ CONCURENŢĂ(vânzare) COMUNICARE DE MARKETING

STRATEGII DE MARKETING POLITICĂ DE MARKETING 339/M83

78 - ZAHARIA, VALENTINA Marketing : Note de curs / Valentina Zaharia, Mirela Mihaela Dogaru. - Ed. a 2-a revăzută şi

adăugită. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. 172 p. Note de subsol. Bibliografie p. 171-172. ISBN 978-606-647-726-0 339.138(075.8) 339.187(075.8) MARKETING MARKETING(misiune) COMERŢ CONCURENŢĂ(comerţ)

CONCURENŢĂ(vânzare) COMUNICARE DE MARKETING CONSUMATOR TESTE DE EVALUARE TESTE GRILĂ TESTE GRILĂ(marketing) 339/Z18

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 28: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

28

34 - Drept

79 - ''Conflictul de muncă: dezbateri teoretice şi practice '' : Conferinţa naţională, Sibiu, 18 octombrie 2013 / Editori volum: Conf. univ. dr. Marioara Ţichindelean, Lect. univ. dr. Monica Gheorghe. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 151 p. Cuvânt-înainte p. 7. Lista abrevieri p. 9-10. Rezumat în limba engleză la început de capitol. Note de subsol. ISBN 978-606-673-368-7 349.2(042) 349.22(042) CONFLICTE DE MUNCĂ DREPTUL MUNCII CONTRACTE DE MUNCĂ CONTRACTE

MUNCĂ(contracte) MUNCĂ(obligaţii) CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 34/C65

80 - Instituţii de drept penal / Petre Buneci, Mirela Gorunescu, Norel Neagu... ; Mihai Adrian Hotca (coordonator). - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 766 p.. - (Colecţia examene). Abrevieri p. 7-8. Note de subsol. Bibliografie p. 765-766. ISBN 978-606-673-403-5 343(498)(075.8) 082.1 Colecţia examene DREPT DREPT PENAL PROCEDURĂ PENALĂ INFRACŢIUNI DREPT PENAL(partea

generală) DREPT PENAL(pedepse) DREPT PENAL(procedură) TESTE GRILĂ 34/I-57

81 - Morală - drept - societate în sec. XXI : Volumul conferinţei internaţionale studenţeşti Tîrgu-Mureş, 2014 / Coordonatori: dr. Raul Felix Hodoş, dr. Olimpiu Aurelian Sabău Pop. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 169 p. Note de subsol. Bibliografie la sfârşit de capitole. ISBN 978-606-673-439-4 340.12(063) 177(063) DREPT PROPEDEUTICĂ TENDINŢE ÎN TEORIA DREPTULUI FILOSOFIA DREPTULUI

TEORIA STATULUI ŞI A DREPTULUI MORALĂ 34/M89

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 29: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

29

82 - ANECHITOAE, CONSTANTIN Dreptul muncii şi securităţii sociale : Curs universitar / Constantin Anechitoae. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2013. 241 p. Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 11. Abrevieri p. 12-14. Bibliografie p. 204-230. ISBN 978-606-647-861-8 349.2(198)(075.8) 349.3:369(498)(075.8) DREPT DREPTUL MUNCII CODUL MUNCII(România) LEGISLAŢIA MUNCII

SECURITATEA MUNCII PROTECŢIA MUNCII LEGI(România) ROMÂNIA(legislaţie) DREPT SOCIAL ASIGURĂRI SOCIALE ASIGURĂRI SOCIALE(de sănătate) AJUTOR SOCIAL ASISTENŢĂ SOCIALĂ(persoane cu handicap) ASISTENŢĂ SOCIALĂ(şomaj) 34/A56

83 - ANECHITOAE, CONSTANTIN Dreptul proprietăţii industriale. Creaţii noi : Curs universitar / Constantin Anechitoae. -

Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 158 p.. - (Colecţia Curs Universitar ; 3). Note de subsol. ISBN 978-606-647-903-5 347.77(498) 082.1 Colecţia Curs Universitar DREPTUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE DREPT DREPTUL DE AUTOR(România) 34/A56

84 - ANECHITOAE, CONSTANTIN Dreptul proprietăţii industriale. Semne distinctive : Curs universitar / Constantin Anechitoae. -

Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 184 p.. - (Colecţia Curs Universitar ; 4). Note de subsol. ISBN 978-606-647-904-2 347.77(498) 082.1 Colecţia Curs Universitar DREPTUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE DREPT DREPTUL DE AUTOR(România) 34/A56

85 - ANECHITOAE, CONSTANTIN Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe : Curs universitar /

Constantin Anechitoae. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 200 p.. - (Colecţia Curs Universitar ; 2). Note de subsol. ISBN 978-606-647-902-8 347.77(498) 082.1 Colecţia Curs Universitar DREPT DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE DREPTUL DE AUTOR(România) 34/A56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 30: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

30

86 - ANECHITOAE, CONSTANTIN Dreptul proprietăţii intelectuale : Curs universitar / Constantin Anechitoae. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2014. 188 p.. - (Colecţia Curs Universitar ; 4). Note de subsol. ISBN 978-606-647-901-1 347.77(498) 082.1 Colecţia Curs Universitar DREPT DREPTUL DE AUTOR(România) DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 34/A56

87 - CIUREA, ANDREEA Teste-grilă: pentru examenele de admitere în profesiile juridice : Drept procesual civil /

Andreea Ciurea. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 209 p.. - (Colecţia examene). Abrevieri p. 9. Bibliografie p. 207-209. ISBN 978-606-673-395-3 347.91/.95(498)(079.1) 082.1 Colecţia examene DREPT DREPT PROCESUAL CIVIL DREPT CIVIL(România) DREPT CIVIL(procedură)

DREPT CIVIL PROCEDURĂ CIVILĂ DREPT(teste grilă) 34/C55

88 - COCA, GEORGE Procedură penală. Partea generală : Schiţe, scheme, teste-grilă / Conf. univ. dr. George Coca. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 147 p. : tab. ISBN 978-606-18-673-443-1 343(498)(075.8) DREPT DREPT PENAL DREPT PENAL(procedură) PROCEDURĂ PENALĂ 34/C58

89 - DIŢĂ, GABRIELA Memorator : Legislaţia muncii / [Autor: Gabriela Diţă]. - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2014. 159 p.. - (Practic). ISBN 978-606-672-355-8 349.2(498) 331 349.2 351.83 DREPT LEGISLAŢIE LEGISLAŢIA MUNCII LEGI(România) CODUL MUNCII(România)

DREPTUL MUNCII ACCIDENTE DE MUNCĂ CONTRACTE DE MUNCĂ JURISDICŢIA MUNCII 34/D53

90 - FĂINIŞI, FLORIN The Legal Norms of Enviromental Protection and Transport in European Union / Florin

Făinişi. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 197 p. Note de subsol. ISBN 978-606-647-928-8 349.6(4) UE 347.79(4) UE DREPT DREPTUL TRANSPORTURILOR TRANSPORTURI(legislaţie) DREPTUL

MEDIULUI UNIUNEA EUROPEANĂ UNIUNEA EUROPEANĂ(drept) 34/F16

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 31: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

31

91 - IONIŢĂ, CORINA RAMONA Internormativitatea aspect esenţial al abordării sistemice a dreptului / Dr. Ioniţă Corina

Ramona. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 130 p. Note de subsol. Bibliografie p. 119-130. ISBN 978-606-647-997-4 34.06 DREPT ŞTIINŢE JURIDICE DREPT(teoria generală) 34/I-69

92 - MOŢIU, DANIELA Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice : Drept civil / Daniela Moţiu,

Kamelia Sîrbu, Nicoleta Miclăuş-Bădin ; Florin Moţiu - coordonator -. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 353 p.. - (Colecţia examene). ISBN 978-606-673-373-1 347.91/.95(075.8) 347.91/.95(079.1) 082.1 Colecţia examene DREPT DREPT PROCESUAL CIVIL DREPT CIVIL DREPT CIVIL DREPT

CIVIL(procedură) DREPT CIVIL(executarea silită) DREPT CIVIL(teste) TESTE GRILĂ TESTE(drept) 34/M92

93 - OLARIU, MIHAI Teste-grilă pentru admiterea în magistratură şi avocatură : Drept procesual penal / Mihai

Olariu, Cătălin Marin. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 215 p. Abrevieri p. 7. Bibliografie p. 213-215. ISBN 978-606-647-991-2 343(498)(079.1) 347.962(498)(079.1) DREPT DREPT PENAL(România) DREPT PENAL(procedură) DREPT PENAL

PROCEDURĂ PENALĂ TESTE DE EVALUARE TESTE(drept) TESTE GRILĂ 34/O-39

94 - OLARIU, MIHAI Teste-grilă: Pentru admiterea în magistratură şi avocatură : Drept procesual penal conform

noului Cod de procedură penală / Mihai Olariu, Cătălin Marin. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 223 p.. - (Colecţia examene). Abrevieri p. 7. Note de subsol. Bibliografie p. 221-223. ISBN 978-606-673-435-6 343(498)(079.1) 082.1 Colecţia examene DREPT DREPT PENAL(România) DREPT PENAL(procedură) DREPT PENAL

PROCEDURĂ PENALĂ TESTE DE EVALUARE TESTE(drept) TESTE GRILĂ 34/O-39

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 32: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

32

95 - ONICA CHIPEA, LAVINIA Dreptul muncii : Curs universitar / Lavinia Onica Chipea. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. 267 p. Cuvânt-înainte p. 13. Note de subsol. Bibliografie p. 259-267. ISBN 978-606-647-825-0 349.2(075.8) DREPT DREPTUL MUNCII CODUL MUNCII(România) LEGISLAŢIA MUNCII 34/O-56

96 - PARASCHIV, GAVRIL Criminologie : Evoluţia cercetării privind cauzalitatea şi prevenirea infracţiunilor / Dr. Gavril

Paraschiv, Dr. Daniel-Ştefan Paraschiv, Dr. Elena Paraschiv. - Bucureşti : Pro Universitaria, [2014]. 223 p. Note de subsol. ISBN 978-606-26-0024-2 343.9 CRIMINOLOGIE 34/P33

97 - PARASCHIV, RAMONA-GABRIELA Mecanisme internaţionale de protecţie a drepturilor omului / Dr. Ramona-Gabriela Paraschiv.

- Bucureşti : Pro Universitaria, [2014]. 248 p. : fig. Note de subsol. Cuvânt înainte p. 11-12. Listă de abrevieri p. 13-14. ISBN 978-606-26-0026-6 341.2 341.231.14 DREPTURILE OMULUI DREPT INTERNAŢIONAL INSTITUŢII JURIDICE 34/P33

98 - POPA, SORANA Autonomia de voinţă - fundament sau sinonim al libertăţii contractuale ? / Sorana Popa. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2014. 373 p.. - (Monografii [Universul Juridic]). Note de subsol. Bibliografie p. 349-370. ISBN 978-606-673-387-8 347.74 347.44 082.1 Monografii [Universul Juridic] DREPT DREPT PRIVAT DREPT COMERCIAL CONTRACTE 34/C58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 33: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

33

99 - POPA, SORANA Drept comercial : Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică / Sorana Popa. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2014. 253 p. Note de subsol. Bibliografie p. 247-250. ISBN 978-606-673-386-1 347.7(498)(075.8) DREPT DREPT COMERCIAL DREPT COMERCIAL(România) DREPT(manual) DREPT

COMERCIAL(legislaţie) 34/P79

100 - POPESCU, ANDREI Dreptul muncii din perspectivă europeană / Diana-Ionela Ancheş. - Cluj-Napoca : Eikon, 2014. 409 p.. - (Universitas [Eikon]). Note de subsol. Notă bio-bibliografică [1] p.. Listă de tabele p. 385-395. Bibliografie p. 395-409. ISBN 978-606-711-079-1 349.2(4) UE 082.1 Universitas DREPT INTERNAŢIONAL DREPT EUROPEAN DREPTUL MUNCII DREPT SOCIAL

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII DREPT COMUNITAR UNIUNEA EUROPEANĂ 34/A50

101 - RĂDUCAN, GABRIELA Fişe de procedură civilă pentru admiterea îm magistratură şi avocatură : Speţe şi grile

conform noului Cod de procedură civilă / Prof. univ. dr. Gabriela Răducan, Asist. univ. dr. Mădălina Dinu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2014. VII p. ; 410 p.. - (Carte universitară). Notă bio-bibliografică p. I. Bibliografie selectivă p. 407-410. ISBN 978-606-27-0006-5 34(498)(079.1) 082.1 Carte universitară DREPT DREPT PENAL PROCEDURĂ CIVILĂ PROCEDURĂ PENALĂ DREPT

CIVIL(România) DREPT CIVIL(teste) DREPT PENAL(procedură) TESTE GRILĂ ADMITERE ÎN MAGISTRATURĂ 34/R17

102 - RITEŞ, LAURA Interpretarea : Instituţie fundamentală a dreptului / Laura Riteş. - Bucureşti : Universul Juridic,

2014. 179 p. Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 5-6. Prefaţă p. 7. Bibliografie p. 161-176. ISBN 978-606-673-407-3 340.132.6 DREPT DREPT(legislaţie) INTERPRETAREA ŞI APLICAREA LEGII 34/R58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 34: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

34

103 - ROMOŞAN, IOAN DOREL Dreptul familiei / Conf. univ. dr. Ioan Dorel Romoşan. - Ed a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti

: Universul Juridic, 2014. 500 p. Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 7-8. Lista de abrevieri p. 9-10. ISBN 978-606-673-409-7 347.6(498) DREPT DREPTUL FAMILIEI DREPT CIVIL CĂSĂTORIE DIVORŢ CODUL

CIVIL(România) 34/R71

104 - VASILESCU, NICOLAE Alegerile europene : Constituirea dimensiunii parlamentare a sistemului instituţional al Uniunii

Europene : Statutul parlamentarului european / Nicolae Vasilescu. - Craiova : Sitech, 2014. 206 p. : tab., il.. - (Studii şi cercetări politice). Note de subsol. Anexe p. 170-197. Bibliografie p. 198-206. ISBN 978-606-11-4057-2 341.217(4)EU 061.1 UE 342.8(4) 082.1 Studii şi cercetări politice UNIUNEA EUROPEANĂ UNIUNEA EUROPEANĂ(legislaţie) UNIUNEA

EUROPEANĂ(administraţie) PARLAMENTUL EUROPEAN UNIUNEA EUROPEANĂ(Parlamentul European) ALEGERI EUROPARLAMENTARE 34/V33

105 - VASILESCU, NICOLAE Etica parlamentară : Conflicte de interese, incompatibilităţi şi inegalităţi, imunităţi şi privilegii /

Nicolae Vasilescu. - Craiova : Sitech, 2014. 356 p. : tab.. - (Studii şi cercetări politice). Note de subsol. Anexe p. 283-351. Bibliografie p. 198-206. ISBN 978-606-11-4172-2 342.534 082.1 Studii şi cercetări politice DREPT PARLAMENTAR DREPT PARLAMENTAR(legi) PARLAMENT INFRACŢIUNI

PARLAMENTARI ETICĂ PARLAMENTARĂ 34/V33

106 - ZAHARIE, CRISTIAN GIUSEPPE Drept administrativ. Administraţie şi ordine publică : Note de curs / Lect. univ. drd. Cristian

Giuseppe Zaharie, Dr. Liviu Giurgiu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. 364 p. Note de subsol. Bibliografie p. 361-364. ISBN 978-606-647-840-3 342.9(498)(075.8) 35.07(498)(075.8) 352/354(498)(075.8) DREPT DREPT ADMINISTRATIV CONTENCIOS ADMINISTRATIV DREPT(România)

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România) INSTITUŢII PUBLICE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ FUNCŢIONARI PUBLICI 34/Z18 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 35: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

35

35.0/354 - Administraţie publică

107 - VOICU, ADRIANA CAMELIA Tehnici şi metode de adoptare a deciziilor : Curs universitar / Dr. adriana Camelia Voicu. -

Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. 316 p. Anexe p. 296-310. Bibliografie p. 311-316. ISBN 978-606-647-821-2 35.077.6(075.8) ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ ORGANIZARE

ADMINISTRATIVĂ DECIZII ADMINISTRATIVE ORDINE DECRETE ŞI MĂSURI DE URGENŢĂ 35/V83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 36: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

36

36 - Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

108 - COSTIN, ALINA Politici sociale de ocupare. Integrarea profesională a categoriilor defavorizate : Suport de curs

/ Alina Costin. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2013. 169 p. : il., tab. Lista tabelelor p. 7. Lista figurilor p. 8. Abrevieri p. 9. Bibliografie p. 161-169. ISBN 978-606-647-850-2 364.65(075.8) 331.108.32(075.8) MUNCĂ DREPTUL MUNCII CATEGORII SOCIALE PERSOANE DEFAVORIZATE

INTEGRARE SOCIALĂ(persoane cu dizabilbităţi fizice) INTEGRARE PROFESIONALĂ 36/C77

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 37: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

37

37 - Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

109 - 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás = 140 de ani de învăţământ universitar în limba maghiară / Batiz Enikő, Nagy László, Soós Anna (szerkesztők). - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană=Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2013. 266 p. : il. parţial color, diagr. color, tab., h. ; 24 cm. Carte editată de Universitatea Babeş-Bolyai. Note de subsol. Prefaţă p. 7-10. Bibliografie la sf. unor capitole. ISBN 978-973-595-613-4 378(=511.141)(498.4 Cluj-Napoca)(091) 378(498.4)(091) ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(Transilvania) ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR(Cluj-Napoca)

ÎNVĂŢĂMÂNT MAGHIAR(România) UNIVERSITĂŢI(Transilvania) o-56214 37/S99

110 - BELLUSKA ÉVA Anyanyelvünk világa : Magyar nyelv munkafüzet a II. osztály számára / Belluska Éva, Szejke

Ottilia ; Illusztrálta : Vándor-Várhegyi Ibolya. - 2., átdolgozott kiadás. - Déva : Corvin Kiadó, 2009. 112 p. : il., tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-454-6 372.46(076) 811.511.141(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR LIMBA MATERNĂ LIMBA MAGHIARĂ(manual) 37/B43

111 - BELLUSKA ÉVA Anyanyelvünk világa : Magyar nyelv munkafüzet a III. osztály számára / Belluska Éva, Szejke

Ottilia ; Illusztrálta : Vándor-Várhegyi Ibolya. - Déva : Corvin Kiadó, 2008. 104 p. : il., tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-455-3 372.46(076) 811.511.141(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR LIMBA MATERNĂ LIMBA MAGHIARĂ(manual) 37/B43

112 - BELLUSKA ÉVA Anyanyelvünk világa : Magyar nyelv munkafüzet a IV. osztály számára / Belluska Éva, Miclaus

Judit, Leiti Mónika ; Illusztrálta : Vándor-Várhegyi Ibolya. - Déva : Corvin Kiadó, 2010. 160 p. : il., tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-566-6 372.46(076) 811.511.141(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR LIMBA MATERNĂ LIMBA MAGHIARĂ(manual) 37/B43

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 38: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

38

113 - BUTUCEA, MARIOARA Explicaţia în ştiinţele educaţiei : O perspectivă a presupoziţiilor / Marioara Butucea. - Bucureşti :

Pro Universitaria, [2014]. 137 p. Note de subsol. Bibliografie p. 125-137. ISBN 978-606-647-912-7 37.0 37.013.3 165.19 EDUCAŢIE PEDAGOGIE PEDAGOGIE(teorie) FILOZOFIA CUNOAŞTERII

EPISTEMOLOGIE 37/B97

114 - COMAN, NICOLAE Un secol de învăţământ biologic la Universitatea Clujeană (1919-2019) : File de istorie /

Nicolae Coman. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2014. vol.. - (Universitas Napocensis). ISBN 978-973-595-681-5 Vol.1 : [Un secol de învăţământ biologic la Universitatea Clujeană (1919-2019)]. - Un secol de

învăţământ biologic la Universitatea Clujeană (1919-2019) : File de istorie / Nicolae Coman. - 2014. - 279 p. - (Universitas Napocensis) - ISBN 978-973-595-661-5. 378(498-21 Cluj-Napoca):57 57:378(498-21 Cluj-Napoca) 082.1 Universitas Napocensis ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR(Cluj-Napoca) ÎNVĂŢĂMÂNT BIOLOGIC FACULTATEA

DE BIOLOGIE(Cluj-Napoca) 37/C63

115 - CSISZÁR ÉVA Ész(b)ontó : Matematika feladatgyűjtemény a III-IV. osztály számára / Csiszár Éva, Sárosi

Melinda. - Déva : Corvin Kiadó, 2009. 144 p. : il. color, tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-571-0 372.47(076) 51(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) MATEMATICĂ(manual auxiliar) MATEMATICĂ(culegere de probleme) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR 37/C92

116 - CSISZÁR ÉVA Matek-suli : Matematika feladatgyűjtemény az I-II. osztály számára / Csiszár Éva, Sárosi

Melinda. - Déva : Corvin Kiadó, 2009. 128 p. : il. color, tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-572-7 372.47(076) 51(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) MATEMATICĂ(manual auxiliar) MATEMATICĂ(culegere de probleme) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR 37/C92

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 39: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

39

117 - KÁSLER ENIKŐ Számkapu : Matematika munkafüzet a II. osztály számára / Kásler Enikő, Kocsis Attila Levente,

Tankó Veronika-Zita. - Déva : Corvin Kiadó, 2009. 96 p. : il. color, tab. color.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-410-2 372.47(076) 51(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) MATEMATICĂ(manual auxiliar) MATEMATICĂ(culegere de probleme) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR 37/K23

118 - KOCSIS ATTILA LEVENTE Játsszunk matematikát! : Munkafüzet az I. osztály számára / Kocsis Attila Levente. - 2., javított

kiadás. - Déva : Corvin Kiadó, [2007]. 120 p. : il. color, tab. color.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-376-1 372.47(076) 51(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) MATEMATICĂ(manual auxiliar) MATEMATICĂ(culegere de probleme) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR 37/K64

119 - KOCSIS KATALIN Ébredj új tavasz, jégtörő, sugaras : Foglalkoztató füzet óvodásoknak / Kocsis Katalin, Cserei

Izabella. - Déva : Corvin Kiadó, 2009. 128 p. : il. color.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-522-2 372.3(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) 37/K64

120 - KOCSIS KATALIN Itt a nyár, labda száll : Foglalkoztató füzet óvodásoknak / Kocsis Katalin, Cserei Izabella. - Déva

: Corvin Kiadó, 2009. 128 p. : il. color.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-535-2 372.3(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) 37/K64

121 - KOCSIS KATALIN Ne lesd meg a Mikulást! : Foglalkoztató füzet óvodásoknak / Kocsis Katalin. - Déva : Corvin

Kiadó, 2008. 128 p. : il. color.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-504-8 372.3(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) 37/K64 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 40: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

40

122 - KOCSIS KATALIN Rakoncátlan szelek hátán : Foglalkoztató füzet óvodásoknak / Kocsis Katalin. - Déva : Corvin

Kiadó, 2008. 128 p. : il. color.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-456-0 372.3(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) 37/K64

123 - MARGA, ANDREI După cincisprezece ani : (1993-2004 şi 2008-2012) = Fifteen Years After : (1993-2004 and 2008-

2012) / Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011. 128 p. ; [7] p. : il.. - (Universitas Napocensis). Prefaţă p. 7. Preface p. 9. ISBN 978-973-595-265-5 378 Universitatea Babeş-Bolyai 378.113.1:929 Marga, Andrei 929:378.113.1 Marga, Andrei

082.1 Universitas Napocensis Marga, Andrei BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(Cluj-Napoca) BIOGRAFII(clujeni)

UNIVERSITĂŢI(România) UNIVERSITSTEA "BABEŞ-BOLYAI"CLUJ-NAPOCA UNIVERSITARI BIOGRAFII COLECTIVE(rectori) RECTORI 37/M36

124 - MÓZES CAROL Istoria învăţământului mediu sanitar din Oradea / Carol Mózes. - Oradea : Arca, 2007. 180 p. : il. Lucrare editată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai". ISBN 978-973-88214-9-1 377(498-21 Oradea):61 61:377(498-21 Oradea) ÎNVĂŢĂMÂNT SANITAR(România) ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(România) ASISTENŢI

MEDICALI ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI 37/M92

125 - NAGY ENIKŐ Számbűvölő : Matematika munkafüzet a IV. osztály számára / Nagy Enikő, Tankó Veronika-Zita.

- Déva : Corvin Kiadó, 2010. 135 p. : il. color, tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-565-9 372.47(076) 51(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) MATEMATICĂ(manual auxiliar) MATEMATICĂ(culegere de probleme) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR 37/N17

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 41: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

41

126 - NAGY ENIKŐ Számolni jó! : Matematika munkafüzet a III. osztály számára / Nagy Enikő, Tankó Veronika-Zita.

- Déva : Corvin Kiadó, 2010. 135 p. : il. color, tab.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-637-3 372.47(076) 51(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) MATEMATICĂ(manual auxiliar) MATEMATICĂ(culegere de probleme) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR 37/N17

127 - TANKÓ VERONIKA-ZITA (F)irkálgató. Körmöc Cicó Fantáziavárosban : Fogalmazás munkafüzet a III. osztály számára /

Tankó Veronika-Zita, Vincze Csilla-Anikó. - Déva : Corvin Kiadó, [2008]. 55 p. : il.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-451-5 372.464(076) 811.511.141(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR LIMBA MATERNĂ LIMBA MAGHIARĂ(manual) LIMBA MAGHIARĂ(compunere) 37/T19

128 - TANKÓ VERONIKA-ZITA Szóbűvölő (b)irodalom. Mosoly-manók Mondaterdő rejtekén : Fogalmazás munkafüzet a IV.

osztály számára / Tankó Veronika-Zita, Vincze Csilla-Anikó. - Déva : Corvin Kiadó, [2008]. 63 p. : il.. - (Corvin munkafüzetek). ISBN 978-973-622-452-2 372.464(076) 811.511.141(076) 082.1 Corvin munkafüzetek ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) ÎNVĂŢĂMÂNT ELEMENTAR LIMBA MATERNĂ LIMBA MAGHIARĂ(manual) LIMBA MAGHIARĂ(compunere) COMPUNERI 37/T19

129 - ŢENE, IONUŢ Biografii universitare clujene : Mărturii orale (1959-1989) / Ionuţ Ţene. - Cluj-Napoca : Casa

Cărţii de Ştiinţă, 2013. 424 p. Note de subsol. Indice de nume p. 422-423. Bibliografie generală p. 417-421. ISBN 978-606-17-0329-6 378 Universitatea Babeş-Bolyai 321.47(498):378(498-21 Cluj-Napoca 378(498-21 Cluj-

Napoca):321.47(498) 929:378.113.1(498-21 Cluj-Napoca) 378(498-21 Cluj-Napoca):929 Teodor, Pompiliu Cornea, Doina Daicoviciu, Constantin Pecican, Ovidiu Borşan, Nicolae BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(Cluj-Napoca) BIOGRAFII(clujeni)

BIOGRAFII(profesori) UNIVERSITĂŢI(România) UNIVERSITSTEA "BABEŞ-BOLYAI"CLUJ-NAPOCA PROFESORI(biografii) UNIVERSITARI RECTORI COMUNISM ŞI CULTURĂ Cluj-Napoca 37/T36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 42: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

42

51 - Matematică

130 - HALANAY, ANDREI Ecuaţii integrale / Andrei Halanay, Adrian Carabineanu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2014. 144 p.. - (Matematica). Prefaţă p. 5. Glosar p. 142. Bibliografie p. 143-144. ISBN 978-606-515-541-1 517.968.2 082.1 Matematica MATEMATICĂ MATEMATICĂ(calcul diferenţial) MATEMATICĂ(calcul integral)

MATEMATICĂ(ecuaţii) ECUAŢII LINIARE ECUAŢII INTEGRALE LINIARE 51/H17

131 - LAZU, ALINA ILINCA Elemente de analiză matematică / Alina Ilinca Lazu. - Iaşi : Pim, 2014. IV p. ; 198 p. Prefaţă p. I. Bibliografie p. 197-198. ISBN 978-606-13-1916-9 517(075.8) MATEMATICĂ MATEMATICĂ(analiză) MATEMATICĂ(analiză matematică) ANALIZĂ

MATEMATICĂ 51/L35

132 - MEGHEA, IRINA Matematici speciale. Probabilităţi, statistică, transformata Fourier : Teorie şi aplicaţii / Irina

Meghea. - Bucureşti : Politehnica Press, 2014. 247 p.. - (Matematica). Prefaţă p. 5. Anexe p. 238-245. Bibliografie p. 235-236. ISBN 978-606-515-542-8 519.21 082.1 Matematica MATEMATICĂ MATEMATICĂ(probabilităţi) PROBABILITĂŢI TEORIA

PROBABILITĂŢILOR 51/M54

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 43: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

43

52 - Astronomie. Astrofizică. Geodezie

133 - DIMACA, NICOLAE Fenomenul Q : [O nouă teorie despre formarea şi funcţionarea întregului univers] / Nicolae

Dimaca. - Ediţie bilingvă româno-engleză. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2012. 72 ; 72 p. : il. color, fig. Paginaţie opusă cu numerotare inversată. ISBN 978-606-565-049-7 52-52 524.8 530.14 531.5 082.1 Ştiinţă UNIVERS ŞTIINŢĂ COSMOLOGIE COSMOLOGIE(Universul) COSMOGONIE TEORII

BIG-BANG 52/D42

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 44: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

44

53 - Fizică

134 - CAIZER, COSTICĂ Fizică experimentală (II) : Curs universitar / C. Caizer. - Timişoara : Eurobit, 2012. 262 p. Prefaţă p. 5-10. Bibliografie p. 251-256. ISBN 978-973-132-016-8 53 FIZICĂ FIZICĂ(curs) FIZICĂ(experimente) EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE 53/C12

135 - CHIRIŢĂ, MIHAELA Fizică : Culegere de probleme propuse şi rezolvate pentru clasa a IX-a şi examenul de bacalaureat

/ Mihaela Chiriţă. - [S.L.] : Tamar, [2014]. 394 p. Bibliografie p. 394. ISBN 978-606-8010-50-2 535(076) 537(076) FIZICĂ FIZICĂ(optică) FIZICĂ(învăţare) FIZICĂ(culegere de probleme) FIZICĂ(probleme) 53/C45

136 - POPESCU, MARIN NICOLAE Mecanică teoretică / Marin Nicolae Popescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2011. 107 p. ISBN 978-606-560-200-7 531:62-23(075.8) MECANICĂ MECANICĂ TEORETICĂ MECANICĂ TEHNICĂ MECANICĂ(experienţe) 53/P81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 45: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

45

54 - Chimie. Cristalografie. Mineralogie

137 - CARJA, GABRIELA Chimie Fizică : Termodinamică, cinetică, electrochimie / Gabriela Carja, Daniel Mareci, Ionel

Marcel Popa. - Iaşi : Pim, 2014. 580 p. Cuvânt-înainte p. 11. Bibliografie p. 580. ISBN 978-606-13-1924-4 546(075.8) CHIMIE CHIMIE(termodinamică) TERMODINAMICĂ CHIMIE ANORGANICĂ CINETICĂ

TERMODINAMICĂ CHIMICĂ ELECTROCHIMIE FIZICĂ 54/C25

138 - RĂU, GABRIELA Chimie farmaceutică : Teste grilă pentru examene şi concursuri / Gabriela Rău, Denisa

Constantina Amzoiu, Cornelia Flori. - Craiova : Sitech, 2014. 132 p. : fig. Răspunsuri p. 125-131. Bibliografie p. 132. ISBN 978-606-11-4081-7 vol.1. - Chimie farmaceutică. - 2002. - 113 p. 546(079.1) 615.01(079.1) CHIMIE FARMACEUTICĂ CHIMIE FARMACEUTICĂ(teste) 54/R30

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 46: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

46

55 - Geologie şi ştiinţe înrudite

139 - BREJEA, RADU Landşaftul fostelor cariere de bauxită din Munţii Pădurea Craiului / Radu Brejea. - Oradea :

Editura Universităii din Oradea, 2012. 313 p. : il. Cuprins în limba engleză. Rezumat în limba engleză. Bibliografie p. 295-313. ISBN 978-606-10-0966-4 553.679(498-23 Pădurea Craiului) 622.349.2(498-23 Pădurea Craiului) MINEREURI MINEREURI NEMETALIFERE MINEREURI DE ALUMINIU MINEREURI

DE BAUXITĂ BAUXITĂ(zăcăminte) ZĂCĂMINTE 55/B82

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 47: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

47

58 - Botanică

140 - Botanică farmaceutică : identificarea micro- şi macroscopică a speciilor vegetale / Gianina Crişan, Irina Ielciu, Cristina Ştefănescu.... - [Ed. a 2-a]. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2013. 323 p. : il. Prefaţă p. 3-4. Anexe p. 310-315. Bibliografie p. 316-317. ISBN 978-973-693-544-2 vol. 1. - Botanică farmaceutică : Îndrumător de lucrări practice / Silvia Oroian , Manuela

Curticăpean. - Ediţia a 2-a. - 2009. - 128 p.. - Bibliografie p. 126-128. 581:615(076.5) 615(076.5):581 BOTANICĂ FARMACEUTICĂ FARMACOLOGIE PLANTE MEDICINALE

TRATAMENTE(plante) MEDICAMENTE(plante medicinale) 58/B72

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 48: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

48

61 - Medicină

141 - Integrarea examenelor de laborator în diagnosticul clinic / Dana Tutunaru, Mihaela Dobre, Irina Mirela Apetrei.... - [Galaţi] : Zigotto, 2014. 180 p. : il., fig. Bibliografie p. 177-180. ISBN 978-606-669-063-8 616-022.7 616.98 579.61 MICROBIOLOGIE MEDICALĂ BOLI INFECŢIOASE BACTERIOLOGIE

MICROBIOLOGIE PATOLOGIE INFECŢIOASĂ DIAGNOSTIC CLINIC 61/I-49

142 - Psihologia sănătăţii / Coordonator Eugen Avram. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010- vol. ISBN 978-973-749-942-4 Vol. 7 : Interacţiuni psihosomatice. - Psihologia sănătăţii. - 2010. - 197 p.. - Bibliografie la sfârşit

de capitol. - ISBN 978-606-591-885-6. 616.8-085.851 615.851 159.964.2 159.9:61 MEDICINĂ PSIHOLOGIE MEDICALĂ PSIHOLOGIE 61/P97

143 - Tratat de Cardiologie / [Coordonator] Costin Carp. - Bucureşti : Editura Medicală Naţională, 2002. vol.. - (Tratate medicale). ISBN 9783-9184-65-2 Vol. 1 : [Tratat de Cardiologie]. - Tratat de Cardiologie. - 2002. - 1072 p. - (Tratate medicale ;

3). - Autorii tratatului p. 5-8. - Prefaţă p. 9-10. - ISBN 973-8194-81-4. 616.1 082.1 Tratate medicale MEDICINĂ MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ BOLI CARDIOVASCULARE

PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ CARDIOLOGIE PATOLOGIA APARATULUI CIRCULATOR IV 7661 61/T81

144 - Tratat de Pediatrie / sub redacţia prof. dr. Florea Iordăchescu, conf. univ. dr. Doru Dumbravă, conf. univ. dr. Sebastian Ionescu.... - Bucureşti : Naţional, 2006. vol.. - (Tratate medicale). Vol. 1 : [Tratat de Pediatrie]. - Tratat de Pediatrie. - 2006. - 743 p. - (Tratate medicale ; 7) - ISBN

973-659-090-9. 616-053.2 082.1 Tratate medicale MEDICINĂ MEDICINĂ INFANTILĂ MEDICINĂ(pediatrie) PEDIATRIE PATOLOGIE

PEDIATRICĂ BOLILE COPILULUI IV 7660 61/T81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 49: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

49

145 - ANDREWS, TED Cum să te vindeci prin culoare / Ted Andrews. - Bucureşti : Agni Mundi, 2013. 184 p. : il. Despre autor [1] p.. Note de subsol. Bibliografie p. 183. ISBN 978-606-93470-7-2 159.937.51 535.64 612.843.31 615.85 CROMOTERAPIA CULORI CULOARE PSIHOLOGIE(influenţa culorilor) TERAPIE PRIN

CULOARE MEDICINĂ ALTERNATIVĂ 61/A53

146 - ANDRIŢOIU, CĂLIN VASILE Efecte ale produselor apiterapice : Stupina asupra cirozei hepatice toxice / Andriţoiu, Călin

Vasile. - Iaşi : Pim, 2014. 313 p. : il. Note de subsol. Cuvînt-înainte p. 7. Despre autor p. 9. Bibliografie p. 288-313. ISBN 978-606-13-1912-1 615.324:638.1 616.36-006.6 MEDICINĂ MEDICINĂ ALTERNATIVĂ APITERAPIE APICULTURĂ ALBINE

ALBINĂRIT MIEREA(proprietăţi) TRATAMENTE TERAPEUTICE TRATAMENTE(medicină naturistă) INIMĂ(patologie) BOLI HEPATICE 61/A54

147 - ANDRIŢOIU, CĂLIN VASILE Micrografii asupra produselor apicole : Apiterapia în bolile cardiovasculare / Andriţoiu, Călin

Vasile. - Iaşi : Pim, 2014. 257 p. : il. Cuvînt-înainte p. 5. Despre autor p. 7. Note de subsol. Bibliografie p. 228-257. ISBN 978-606-13-1913-8 615.324:638.1 638.1:615.324 MEDICINĂ MEDICINĂ ALTERNATIVĂ APITERAPIE APICULTURĂ ALBINE

ALBINĂRIT MIEREA(proprietăţi) TRATAMENTE TERAPEUTICE TRATAMENTE(medicină naturistă) BOLI CARDIOVASCULARE INIMĂ(patologie) 61/A54

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 50: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

50

148 - BĂBUŢ, GABRIEL BUJOR Integrarea actelor de rea-voinţă în procesul de evaluare a riscurilor de producere a

accidentelor majore / Conf. univ. dr. Gabriel Bujor Băbuţ, Drd. ing. Monica Crinela Băbuţ, Ing. George Cătălin Crişan. - Petroşani : Universitas, 2009. 128 p. Prefaţă p. 3-4. Prefaţă în limba engleză p. 5-6. Bibliografie p. 125-128. ISBN 978-973-741-132-7 614.8:368 368:614.8 ACCIDENTE ACCIDENTE DE MUNCĂ RISCURI ÎNTÂMPLĂRI PREVENIREA

ACCIDENTELOR PROTECŢIE PERSONALĂ SIGURANŢA MUNCII PROTECŢIA MUNCII SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ RELAŢII DE MUNCĂ 61/B11

149 - CALAIS-GERMAIN, BLANDINE Anatomie pentru mişcare / Blandine Calais-Germain, Andrée Lamotte ; Traducere: Cezar Petrilă.

- Iaşi : Polirom, 2009. vol.. - (Sănătate. Dietetică). ISBN 978-973-46-1397-7 Vol. 2 Exerciţii de bază. - Anatomie pentru mişcare / Blandine Calais-Germain, Andrée Lamotte. -

2009. - 309 p. - (Sănătate. Dietetică). - Cuvînt-înainte p. 9. - ISBN 978-973-46-1522-3. 615.825 616.7 082.1 Sănătate. Dietetică MEDICINĂ MEDICINĂ CLINICĂ(tratament) MEDICINĂ(anatomie) MEDICINĂ(gimnastică)

MEDICINĂ(fiziologie) MEDICINĂ(tratament) GIMNASTICĂ MEDICALĂ KINETOTERAPIE PATOLOGIE MEDICALĂ TERAPIE PRIN EXERCIŢII 61/C13

150 - CERNUŞCĂ-MIŢARIU, MARIA MIHAELA Anestezia locală şi loco-regională în medicina dentară / Autori: ş.l. dr. Cernusca-Miţariu Maria

Mihaela, ş.l. dr. Miţariu Mihai Ioan, ş.l. dr. Cernuşca-Miţariu Sebastian. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2013. 226 p. : fig. Bibliografie p. 225. ISBN 978-606-12-0441-0 616-089.5(075.8) 616.314-089.5(075.8) MEDICINĂ(anestezie) MEDICINĂ DENTARĂ MEDICINĂ DENTARĂ(anestezie)

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ(sedare) 61/C36

151 - CERNUŞCĂ-MIŢARIU, MARIA MIHAELA Anestezia locală şi loco-regională în medicina dentară : îndrumar de lucrări practice / Autori:

ş.l. dr. Cernusca-Miţariu Maria Mihaela, ş.l. dr. Miţariu Mihai, ş.l. dr. Cernuşca-Miţariu Sebastian. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2013. 101 p. : fig. Bibliografie p. 99-100. ISBN 978-606-12-0442-7 616-089.5(075.8) 616.314-089.5(075.8) MEDICINĂ(anestezie) MEDICINĂ DENTARĂ MEDICINĂ DENTARĂ(anestezie)

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ(sedare) 61/C36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 51: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

51

152 - CHIRCULESCU, MIHAELA Notes on Functional Anatomy of Abdomen & Pelvis : a guide for practical sessions : 1-rst (fall)

semester, 2-nd year C. Davila University, Bucharest, English Teaching Division / Assistant prof. Mihaela Chirculescu, assoc. prof. Andy R.M. Chirculescu. - Bucharest : Tehnoplast Publishing House, 2011. 167 p. : fig. Referinţe p. 165-167. ISBN 978-973-8932-60-9 611.013(075.8) 611.01(075.8) MEDICINĂ(anatomie) MEDICINĂ(embriologie) ANATOMIE EMBRIOLOGIE 61/C43

153 - CHIRIAC, ANCA Sindromul Netherton : Note de curs / Anca Chiriac, Anca E. Chiriac, Caius Solovan.... - Iaşi :

Pim, 2014. 56 p. Bibliografie p. 51-56. ISBN 978-606-13-1906-0 616.594.7(075.8) DERMATOLOGIE MEDICINĂ(păr) PATOLOGIE DERMATOLOGICĂ SINDROAME

MEDICALE 61/S59

154 - DUGĂEŞESCU, DORINA Microbiologie clinică / Dorina Dugăeşescu. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 371 p. : fig., tab. Bibliografie p. 369-371. ISBN 978-606-569-589-4 616-022.7 616.98 579.61 MICROBIOLOGIE MEDICALĂ EPIDEMIOLOGIE INFECŢII BOLI INFECŢIOASE

BACTERIOLOGIE MICROBIOLOGIE PATOLOGIE INFECŢIOASĂ 61/D87

155 - FLEACĂ, SORIN RADU Elemente de chirurgie şi analiza FEM a leziunilor cartilajului articular / Fleacă Sorin Radu,

Oleksik Valentin, Roman Mihai Dan. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2013. 188 p. : il. Bibliografie p. 157-172. ISBN 978-606-12-0561-5 616.72-001.6 616.71-018.3 MEDICINĂ(chirurgie) PATOLOGIA GENUNCHIULUI CHIRURGIE ORTOPEDICĂ

FIZIOPATOLOGIE GENUNCHI 61/F65

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 52: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

52

156 - FLEACĂ, SORIN RADU Studii biomecanice privind transplantul osteocondral autolog în leziunile cartilajului

articular / Fleacă Sorin Radu, Oleksik Valentin. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2013. 143 p. : fig. Bibliografie p. 143. ISBN 978-606-12-0562-2 616.72-001.6 616-006.33 MEDICINĂ(chirurgie) PATOLOGIA GENUNCHIULUI CHIRURGIE ORTOPEDICĂ

FIZIOPATOLOGIE GENUNCHI TRANSPLANT TRANSPLANT DE OS OSTEOCONDROAME 61/F65

157 - GĂNUŢĂ, NICOLAE Anestezia în chirurgia oro-maxilo-facială şi stomatologie / Nicolae Gănuţă, Ion Canavea, Adi

A. Garfunkel.... - Bucureşti : Naţional, 2009. 304 p. Bibliografie p. 294-297. ISBN 978-973-659-171-6 616-089.5 616.314-089.5 MEDICINĂ(anestezie) MEDICINĂ DENTARĂ MEDICINĂ DENTARĂ(anestezie)

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ(sedare) 61/C36

158 - IFRIM, MIRCEA Navigând în furtună : Pagini din istoria nescrisă a medicinii / M. Ifrim, C.G. Pienescu. -

Bucureşti : Vremea, 2012. 2 vol.. - (Fapte. Idei. Documente). ISBN 978-973-645-521-6 Vol. 1 : [Navigând în frutună : Pagini din istoria nescrisă a medicinii]. - Navigând în furtună :

Pagini din istoria nescrisă a medicinii / M. Ifrim, C.G. Pienescu. - 2012. - 512 p. - (Fapte. Idei. Documente). - Postfaţă p. 481-482. - Date biografice p. 485-488. - ISBN 978-973-645-521-6. 61(498)(091) 821.135.1-94 ISTORIA MEDICINEI MEDICI SISTEMUL MEDICAL(România) DEONTOLOGIE

MEDICALĂ MEDICINĂ LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) 61/I-37

159 - MITRE, ILEANA Dispozitive şi manopere utilizate pentru tratamentul urgenţelor : îndrumător de lucrări

practice / Ileana Mitre,Grigore Băciuţ. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2014. 87 p. : il. Bibliografie p. 87. ISBN 978-973-693-578-7 616.314-089(075.8) MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ CHIRURGIE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

CHIRURGIE(stomatologie) STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE(chirurgie) 61/M82

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 53: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

53

160 - MITRE, ILEANA Urgenţe medico-chirurgicale în medicina dentară / Ileana Mitre,Grigore Băciuţ. - Cluj-Napoca :

Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2014. 249 p. Prefaţă p. 5-6. Abrevieri p. 11-12. Bibliografie p. 247-249. ISBN 978-973-693-577-0 616.314-089(075.8) MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ CHIRURGIE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

CHIRURGIE(stomatologie) STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE(chirurgie) 61/M82

161 - MUNTEANU-DĂNULESCU, RĂZVANA SORINA Actualităţi în ciroza hepatică şi peritonita bacteriană spontană / Răzvana Sorina Munteanu-

Dănulescu. - [Bucureşti] : [Pim], [2014]. 235 p. : tab., fig., il. Cuvânt înainte p. 3-5. Bibliografie p. 217-235. ISBN 978-606-13-1893-3 616.33/.38 BOLI BOLI HEPATICE BOLILE APARATULUI DIGESTIV DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC

MEDICAL MEDICINĂ MEDICINĂ INTERNĂ PATOLOGIE TRATAMENTE(medicină) GASTROENTEROLOGIE HEPATOLOGIE ALERGOLOGIE ALERGIE CIROZĂ BOLILE COLONULUI 61/M95

162 - NIŢĂ, MARIAN Plantele medicinale în cosmetică / Marian Niţă, Gabriela Rusu-Păsărin, Laurenţiu Dinu. -

Craiova : Aius PrintEd, 2011. 186 p. : il.. - (Bio Vita). Cuvânt-înainte p. 5-6. Bibliografie p. 183-184. ISBN 978-606-562-082-7 615.322 687.55 582:615.26 615.26:582 082.1 Bio Vita MEDICINĂ(păr) MEDICINĂ(igienă) MEDICINĂ(cosmetică) MEDICINĂ NATURISTĂ

MEDICINĂ(îngrijirea tenului) ÎNGRIJIREA PĂRULUI ÎNGRIJIREA DINŢILOR ÎNGRIJIREA CORPULUI ÎNGRIJIREA TENULUI IGIENA FEMEII TRATAMENTE(plante) TRATAMENTE(medicină naturistă) PLANTE MEDICINALE (tratamente) COSMETICĂ(naturistă) 61/N79

163 - POPESCU, ALINA Ghid practic al managementului hipertensiunii induse de sarcină / Alina Popescu. - Timişoara

: Editura Victor Babeş, 2014. 96 p.. - (Ghiduri şi îndrumătoare de laborator). Lista abrevieri p. 7. Bibliografie p. 75-96. ISBN 978-606-8054-15-5 616.12-008.331.1:618.2 618.2:616.12-008.331.1 082.1 Ghiduri şi îndrumătoare de laborator MEDICINĂ HIPERTENSIUNE HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ OBSTETRICĂ

OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE GINECOLOGIE(patologie) 61/P81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 54: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

54

164 - TATU-CHIŢOIU, GABRIEL Electrocardiograma în reperfuzia miocardică / Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu ; Contribuţii: Dr.

Alexandrina Tatu-Chiţoiu, Dr. Smărăndiţa Lăcău. - Bucureşti : Editura Medicală Antaeus, 2014. 333 p. : il. Bibliografie p. 307-333. ISBN 978-606-8470-08-5 616.12-008.3-073.97 MEDICINĂ MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ APARATUL CARDIOVASCULAR

APARATUL CARDIOVASCULAR(boli) PATOLOGIA APARATULUI CIRCULATOR INIMĂ(patologie) ELECTROCARDIOLOGIE ELECTROCARDIOGRAFIE ELECTROCARDIOGRAMĂ 61/T27

165 - VASINCA, IOAN D. Curs de oftalmologie / Ioan D. Vasinca, Daniela Manasia. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2014. 196 p. : il. Bibliografie p. 196. ISBN 978-606-27-0067-6 617.7(075.8) MEDICINĂ OFTALMOLOGIE MEDICINĂ(oftalmologie) SEMIOLOGIE PATOLOGIE

OCULARĂ OCHIUL 61/V35

166 - ZEPPETELLA, GIOVAMBATTISTA Îngrijirea paliativă în practica clinică / Giovambattista Zeppetella ; [Traducere: Ioana Tătaru]. -

[Târgu-Mureş] : FarmaMedia, 2014. 280 p. Index p. 271-280. ISBN 978-606-8215-40-2 616-053.9 613.98 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI

PATOLOGIE GERIATRIE TRATAMENTE(medicină) 61/Z53

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 55: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

55

621 - Construcţia de maşini

167 - GHEORGHE, ALEXANDRU GABRIEL Culegere de probleme de teoria circuitelor / Alexandru Gabriel Gheorghe. - Bucureşti :

Politehnica Press, 2014. 179 p. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 179. ISBN 978-606-515-547-3 621.3(076.1) ELECTRONICĂ ELECTROTEHNICĂ(circuite) ELECTROTEHNICĂ(culegere de probleme)

CIRCUITE ELECTRICE CIRCUITE ELECTRONICE 621.3/G40

168 - HAZI, ANETA Producerea energiei electrice şi termice / Aneta Hazi. - Iaşi : Pim, 2014. 310 p. : il. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 307-310. 621.311(075.8) ENERGIE ENERGIE ELECTRICĂ ENERGIE ELECTRICĂ(distribuţie) INSTALAŢII

ELECTRICE FIABILITATE 621.3/H41

169 - NAGY ŞTEFAN Utilaj electromecanic industrial / Ştefan Nagy. - Ed. a 2-a rev.. - Oradea : Editura Universităii

din Oradea, 2013. 277 p. : il. Prefaţă p. 3-4. Bibliografie p. 277. ISBN 978-606-10-1052-3 621(075.8) 621.1(075.8) CONSTRUCŢIA DE MAŞINI CONSTRUCŢII DE MAŞINI(maşini unelte) CONSTRUCŢII DE

MAŞINI(motoare) UTILAJE ELECTROMECANICE ELECTROTEHNICĂ INGINERIE MECANICĂ TEHNOLOGIE MECANICĂ 621/N17

170 - POPA, NICOLAE Transmisii mecanice : Proiectare / Nicolae Popa, Constantin Onescu. - [Piteşti] : Editura

Universităţii din Piteşti, 2011. 277 p. : il. Prefaţă p. 3. Bibliografie p. 277. ISBN 978-606-560-227-4 621.85(075.8) MECANICĂ ORGANE DE MAŞINI TRANSMISII MECANICE TRANSMISII(acţionări

mecanice) DISPOZITIVE DE TRANSMITERE A PUTERII PRIN ORGANE FLEXIBILE 621/P79

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 56: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

56

171 - SAVA, MARCELA Maşini de ridicat şi transportat / Marcela Sava. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 215 p. : fig.. - (Colecţia Traian Vuia). Anexă p. 206-207. Bibliografie p. 209-210. ISBN 978-606-569-654-9 621.86/.87 082.1 Colecţia Traian Vuia MAŞINI MAŞINI DE RIDICAT MACARALE ASCENSOARE 621.8/S28

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 57: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

57

624/627 - Construcţii civile

172 - Analiza neliniară a structurilor / Prof. univ. dr. ing. Constantin I. Amariei, Prof. univ. dr.ing. Ştefan Jerca, ş.l. ing. Cezar Aanicăi.... - Iaşi : Politehnium, 2013. 384 p. Prefaţă p. 7. Anexă p. 327-374. Bibliografie p. 375-383. ISBN 978-973-621-409-7 624.04(075.8) CONSTRUCŢII CONSTRUCŢII CIVILE CONSTRUCŢII CIVILE(rezistenţa materialelor)

CONSTRUCŢIE STRUCTURALĂ 624/A48

173 - ILIESCU, MIHAI Autostrăzi / Mihai Iliescu, Filomela Săvoiu. - Cluj-Napoca : U.T.Press, 2013. V p. ; 184 p. : il. Prefaţă p. V. Bibliografie p. 183-184. ISBN 978-973-662-834-4 625.711.3 CĂI RUTIERE DRUMURI ŞOSELE AUTOSTRĂZI AUTOSTRĂZI(construcţii) 625/I-44

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 58: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

58

628 - Tehnică sanitară

174 - CIOCLEA, DORU Ghid pentru dimensionarea instalaţiilor de ventilaţie industrială / Doru Cioclea, Ion Gherghe,

Constantin Lupu. - Petroşani : Insemex, 2013. 405 p. Bibliografie p. 404-405. ISBN 978-973-88753-4-0 628.83:697.92 697.92:628.83 MIŞCAREA ŞI DISTRIBUŢIA AERULUI VENTILAŢIA AERULUI VENTILAŢIE

INDUSTRIALĂ CONDUITĂ VESTIMENTARĂ CONDIŢIONAREA AERULUI AERISIRE 628/C51

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 59: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

59

629 - Tehnica mijloacelor de transport

175 - MIHUŢ, LIZICA Aurel Vlaicu centenar (1913-2013) / Lizica Mihuţ, Corneliu Pădurean. - Arad : Editura

Universităţii Aurel Vlaicu, 2013. 143 p. : il. Cuvânt înainte p. 5-8. Lista ilustraţiilor p. 143. ISBN 978-973-752-680-9 629.735(498) Vlaicu, Aurel 929 Vlaicu, Aurel 082.1 Pe urmele lui... AVIAŢIE BIOGRAFII(aviatori) MUREŞ MUREŞ(personalităţi) TÂRGU-

MUREŞ(personalităţi) VLAICU, AUREL VLASIU, ION 629.7/V77M

176 - SELAGEA, PETRU Inginer aviator Aurel Vlaicu, luceafărul aviaţiei româneşti : Omagiu la comemorarea a 100 de

ani de la moartea sa / Col.(r) prof. dr. Petru Selagea. - [Orăştie] : Editura Emma, 2014. 274 p. : il. în parte color, sch. Cuvânt înainte p. 9-10. Anexa 1 p. 271-272. Anexa 2 p. 273-274. Bibliografie p. 11-12. ISBN 978-973-1700-66-3 629.735(498) Vlaicu, Aurel 929 Vlaicu, Aurel 082.1 Pe urmele lui... AVIAŢIE BIOGRAFII(aviatori) MUREŞ MUREŞ(personalităţi) TÂRGU-

MUREŞ(personalităţi) VLAICU, AUREL VLASIU, ION 629.7/V77M

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 60: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

60

63 - Agricultură. Silvicultură

177 - 50 de ani de cercetări agricole în Oradea / Cornel Domuţa - coordonator -. - Oradea : Editura Universităii din Oradea, 2012. vol. ISBN 978-606-10-0730-1 Vol. 1 : Culturi de câmp şi furaje. - 50 de ani de cercetări agricole în Oradea / Gheorghe

Ciobanu, Ioan Vlas, Gheorghe Laza.... - 2012. - 555 p.. - Cuvânt-înainte p. 5-6. - Prefaţă p. 10-17. - Postfaţă p. 547-548. - ISBN 978-606-10-0730-1. Vol. 2 : Horticultură, Zootehnie, Procesarea producţiei. - 50 de ani de cercetări agricole în

Oradea / Viorel Şcheau, Aurel Bunea, Iulian Ştefan.... - 2012. - 431 p.. - Cuvânt-înainte p. 5-6. - Prefaţă p. 10-17. - ISBN 978-606-10-0730-1. 63(21-Oradea) AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(România) ROMÂNIA(agricultură) CULTURI DE CÂMP

CREŞTEREA ANIMALELOR ZOOTEHNIE HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ(pomicultură) FURAJE SILVICULTURĂ 63/C50

178 - Calitatea grâului în Câmpia Crişurilor / Maria Şandor, Gheorghe Ciobanu, Ioana Borza... ; Cornel Domuţa- coordonator. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2011. 248 p. : il. Bibliografie p. 238-248. ISBN 978-606-10-0616-8 633.11 633.1 CEREALE CULTURA PLANTELOR DE CÂMP GRÂU TRITICUM SEMINŢE

TEHNOLOGII AGRICOLE DAUNE ŞI BOLI ALE PLANTELOR AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(bolile plantelor) AGRICULTURĂ(combaterea dăunătorilor) AGRICULTURĂ(exploatări agricole) 633/C14

179 - Irigarea culturilor în Câmpia Crişurilor / Cornel Domuţa, Gheorghe Ciobanu, Cristian Domuţa.... - Oradea : Editura Universităii din Oradea, 2012. 490 p. : tab., il. Rezumat şi cuprins în limba engleză. Bibliografie p. 472-490. ISBN 978-606-10-0843-8 631.67 631.347 626.81/.84 IRIGAŢII AGRICULTURĂ(irigaţii) INSTALAŢII DE APĂ HIDROTEHNICĂ AGRICOLĂ

LUCRĂRI AGRICOLE SISTEME DE IRIGAŢII CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE HORTICULTURĂ 631.5/.9/I-80

180 - Relaţii în sistemul sol-apă-plantă-atmosferă în Câmpia Crişurilor / Cristian Domuţa, Viorel Şcheau, Ioana Borza... ; Cornel Domuţa, Maria Şandor, coordonatori. - Oradea : Editura Universităţii, 2011. 294 p. : il. Bibliografie p. 275-294. ISBN 978-606-10-0618-2 631.4:556.3(28 Câmpia Crişurilor) 556.3:631.4(28 Câmpia Crişurilor) HIDROLOGIE HIDROLOGIE SUBTERANĂ GEOHIDROLOGIE PEDOLOGIE

PEDOLOGIE(analiza solului) ŞTIINŢA SOLULUI SOL CERCETĂRI PEDOLOGICE 631.4/R43

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 61: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

61

181 - Zootehnie / Iulian Vlad, Livia Vidu, Mirela Stanciu.... - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2013. 408 p. : il. Prefaţă p. 3-4. Bibliografie la sfârşit de capitole. ISBN 978-606-12-0509-7 636(075.8) ZOOTEHNIE ZOOTEHNIE(manual) ZOOTEHNIE(noţiuni generale) ZOOTEHNIE(bovine)

ZOOTEHNIE(cai) ZOOTEHNIE(câini) ZOOTEHNIE(porci) CREŞTEREA ANIMALELOR ANIMALE DOMESTICE 636/Z82

182 - DOMUŢA, CRISTIAN GABRIEL Subasigurarea cu apă a porumbului, soiei şi sfeclei de zahăr dib Câmpia Crişurilor / Cristian

Gabriel Domuţa. - Oradea : Editura Universităii din Oradea, 2011. 352 p. Cuprins în limba engleză p. 9-12. Rezumat în limba engleză p. 15-24. Bibliografie p. 333-352. ISBN 978-606-10-0528-4 631.67(498) AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(irigaţii) AGRICULTURĂ(solul) IRIGAŢII

ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE PORUMB SFECLA DE ZAHĂR SOIA DRENAREA SOLULUI 63/D65

183 - JITEA, IONEL MUGUREL Metode simulative de analiză a efectelor unor schimbări de politică agricolă la nivel de fermă

/ Ionel Mugurel Jitea. - Cluj-Napoca : Digital Data, 2011. 249 p. : il. Bibliografie p. 230-249. ISBN 978-973-7768-78-0 631.11 631.1 AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(ferme) AGRICULTURĂ(România) POLITICA AGRARĂ

POLITICĂ AGRARĂ(România) FERME CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA FERMELOR EXPLOATĂRI AGRICOLE 63/J63

184 - MIRON, LILIANA Managementul exploataţiilor şi al calităţii produselor agricole / Liliana Miron, Georgeta

Beleniuc. - Bucureşti : Editura Universitară, 2013. 321 p.. - (Pământul - Casa noastră). Prefaţă p. 13-14. Note de subsol. Bibliografie p. 318-321. ISBN 978-606-591-781-1 63:65.012.4 65.012.4:63 082.1 Pământul-Casa noastră AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(exploatări agricole) PRODUSE AGRICOLE PRODUCŢIE

AGRICOLĂ CALITATEA PRODUSELOR AGRICOLE CULTURA PLANTELOR PRACTICI ŞI METODE DE CONDUCERE MANAGEMENT(agricutură) 63/M78

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 62: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

62

185 - NAGHIU, LIVIA Mecanizarea lucrărilor în spaţiile verzi / Livia Naghiu, Călin Gheorghe Topan, Sonia Oprişa

Bors. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2013. 317 p. : il.. - (Agraria). Prefaţă p. 3. Bibliografie p. 313-317. ISBN 978-973-53-1143-8 631.171.1(075.8) 082.1 Agraria AGRICULTURĂ MECANIZARE MECANIZAREA AGRICULTURII UTILAJE AGRICOLE

TEHNOLOGII AGRICOLE MECANIZARE ŞI AUTOMATIZARE ÎN AGRICULTURĂ 631.1/N17

186 - NEŢOIU, GHEORGHE Performanţe economice în creşterea bovinelor şi ovinelor în România / Neţoiu Gheorghe. -

Craiova : Sitech, 2015. 100 p. ISBN 978-606-11-4808-0 636.32/.38 636.2 ANIMALE(creştere) CREŞTEREA ANIMALELOR CREŞTEREA ANIMALELOR(ovine)

ZOOTEHNIE CREŞTEREA ANIMALELOR(bovine) 636/N81

187 - OPREA, AURELIAN Tehnologii generale şi biotehnologii speciale în agricultură / Aurelian Oprea, Cătălin Galan. -

Bucureşti : Nicora M., 2013. 274 p. : il. color. Prefaţă p. 1-2. Bibliografie p. 265-274. ISBN 978-973-7642-77-6 631.147 AGRICULTURĂ AGRICULTURA BIOTEHNICĂ BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

TEHNOLOGII AGRICOLE CULTURA PLANTELOR DE CÂMP CULTURA PLANTELOR 63/O-64

188 - RUSU, MIHAI Manualul aplicării fertilizanţilor / Prof. dr. Mihai Rusu, Prof. dr. Ioan Rotar, Prof. dr. Marinela

Mărghitaş ; Prof. dr. Roxana Vidican, coordonator. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2013. 291 p. : tab. Cuvânt-înainte p. 3-4. Bibliografie p. 111 Bibliografie selectivă p. 292. ISBN 978-973-53-1178-0 631.8 ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE SOLUL ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ÎNGRĂŞĂMINTE

NATURALE ÎMBOGĂŢIREA SOLULUI STIMULENTE PENTRU PLANTE 631.5/.9/R96

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 63: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

63

64 - Economie casnică. Îngrijirea casei

189 - Bucate tradiţionale cu savoare nouă : Culegere de reţete = Régi idők új iyei : Receptválogatás. - Oradea ; Nagyvárad : s. n., 2010. 55 p. ; 55 p. ; [20] p. il. Pagină opusă cu numerotare inversă. Ediţie bilingvă româno-maghiară. ISBN 978-973-0-09256-1 641.55 641.568(100)(083.12) REŢETE CULINARE CARTE DE BUCATE MÎNCARE(pregătire) PREPARAREA

ALIMENTELOR GASTRONOMIE 64/B86

190 - GYÖRGY OTTILIA Ínyenc vadételek / György Ottilia. - Déva : Corvin Kiadó, 2014. 117 p. : il. color.. - (Erdélyi Konyha Exkluzív). ISBN 978-973-622-836-0 641.55:637.5(498.4)(083.12) 641.55(083.12) 082.1 Erdélyi Konyha Exkluzív CARTE DE BUCATE REŢETE CULINARE GASTRONOMIE REŢETE

CULINARE(maghiari) MÂNCĂRURI PREPARATE CULINARE 64/G99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 64: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

64

65 - Conducere şi organizare în industrie comerţ şi comunicaţii

191 - A business nagykönyve / Fordította : Andó Éva, Dankó Zsolt ; Szerkesztette Szőllős Péter. - [Budapest] : Hvg Könyvek, [2017]. 356 p. : il. color, sch. color, graf. Index p. 344-350. Note p. 352-353. Vocabular p. 340-343. Bibliografie p. 354-356. ISBN 978-963-304-371-4 65.012.43 174.4 AFACERI(succes) AFACERI SUCCES ÎN AFACERI CONDUCERE MANAGEMENT III 35019 65/B96

192 - Teste grilă pregătirea examenului de licenţă : Afaceri internaţionale / [Coordonator : Lect. Univ. Drd. Andrei-Mihai Cristea]. - Bucureşti : Transversal, 2014. 356 p. : tab. Lucrare editată de Universitatea Hyperion din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. Răspunsuri la sf. capitolelor. Cuvânt înainte p. 7-8. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 973-606-605-091-3 658.012.43(100)(079) 65.012.43(100)(079) MANAGEMENT MANAGEMENT(teste) AFACERI AFACERI INTERNAŢIONALE 65/T46

193 - Teste grilă şi teme pentru studiu individual pentru pregătirea examenului de licenţă : Contabilitate şi informatică de gestiune / [Coordonator Asis. Drd. Paula-Angela Vidraşcu]. - Bucureşti : Transversal, 2014. 506 p. : tab. Răspunsuri la sf. capitolelor. Lucrare editată de Universitatea Hyperion din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-606-605-088-3 657(079.1) CONTABILITATE INFORMATICA DE GESTIUNE 657/T46

194 - Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Economia comerţului, turismului şi serviciilor (E.C.T.S.) / [Coordonator Conferenţiar univ. dr. Ustinia Răchită]. - Bucureşti : Transversal, 2014. 345 p. : tab. Răspunsuri la sf. capitolelor. Lucrare editată de Universitatea Hyperion din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-606-605-087-6 339.1(079) 338.48(079) COMERŢ ECONOMIE TURISM ECONOMIA TURISMULUI 339/T46 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 65: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

65

195 - Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Management / [Coordonator : Lector Univ. Dr. Şerban Alexandru Ţăranu]. - Bucureşti : Transversal, 2014. 375 p. : tab. Lucrare editată de Universitatea Hyperion din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliografie p. 361. ISBN 973-606-605-089-0 658.012.43(079) 65.012.43(079) MANAGEMENT MANAGEMENT(curs) MANAGEMENT(aplicaţii) MANAGEMENT(teste) 65/T46

196 - ABRUDAN, DENISA Resursele umane şi performanţa în organizaţii / Denisa Abrudan, Emilia Novac. - Timişoara :

Eurostampa, 2013. 164 p. Glosar selectiv p. 157-161. Bibliografie selectivă p. 162-164. ISBN 978-606-569-566-5 658.3 658.012.413 RESURSE UMANE RELAŢII DE MUNCĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

MANAGEMENT(resurse umane) MANAGEMENT(organizaţii) 65/A13

197 - BANU, CONSTANTIN Industria alimentară între adevăr şi fraudă / Constantin Banu, Mircea Bulancea, Elena

Bărăscu.... - Bucureşti : ASAB, 2013. XIX p. ; 597 p. : tab.. - (''Siguranţa alimentară''). Prefaţă p. VII-VIII. Abrevieri p. 593-597. Bibliografie p. 587-592. ISBN 978-973-7725-91-2 658.562.4 620.2 658.56:664 664:658.56 082.1 Siguranţa alimentară ALIMENTE INDUSTRIE ALIMENTARĂ MANAGEMENTUL CALITĂŢII CONTROL DE

CALITATE PRODUSE ALIMENTARE MERCEOLOGIE ALIMENTE(fabricarea şi producerea) ALIMENTE(conţinut nutritiv) 658/I-50

198 - DINU, ANA-MARIA Managementul intreprinderii în condiţii de risc / Ana-Maria Dinu. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2014. 235 p. Lista abrevierilor p. 9. Note de subsol. Anexe p. 229-235. Bibliografie p. 213-228. ISBN 978-606-26-0055-6 65.012.43 334.012 ÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI(organizare) ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

MANAGEMENT(intreprinderi) MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII MANAGEMENT(organizaţii) MANAGEMENTUL RISCULUI MANAGEMENTUL STRESULUI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 65/D49

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 66: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

66

199 - GHIC, GRAŢIELA Modelarea deciziei financiare / Conf. univ. dr. Graţiela Ghic, Lect. univ. dr. Carmen Judith

Grigorescu. - Ed. a 3-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 346 p. Prefaţă p. 11-12. Note de subsol. Bibliografie p. 335-346. ISBN 978-606-647-964-6 658.15(075.8) ADMINISTRAREA FINANCIARĂ A INTEPRINDERILOR MANAGEMENT(finanţe)

MANAGEMENT(investiţii) FINANŢE(management) FINANŢE(investiţii) 658/G48

200 - IONESCU, SORIN CRISTIAN Managementul proceselor industriale / Sorin Cristian Ionescu. - Bucureşti : Politehnica Press,

2014. 300 p. Bibliografie la sfârşit de capitole Bibliografie generală p. 299-300. ISBN 978-606-515-548-0 65.012.4:62 62:65.012.4 MANAGEMENT MANAGEMENT(industrie) CONDUCERE CONDUCEREA ŞI

CONTROLUL PRODUCŢIEI CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR PRACTICI ŞI METODE DE CONDUCERE INDUSTRIE(management) INDUSTRIE(organizare) 65/I-68

201 - LIBERT, BARRY Noi suntem mai deştepţi decât mine : Dezlănţuie puterea maselor în afacerea ta / Barry Libert,

Jon Spector ; Traducere de Alexandru Popovici. - [Bucureşti] : BIZZKIT, 2012. XV ; 160 p. : il., fig.. - (Profesionist). Cuvânt înainte p. VI-XV. Index de companii p. 151-152. Index tematic p. 153. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-606-8347-13-4 65.012.43 658.012.43 082.1 Profesionist MANAGEMENTUL AFACERILOR MANAGEMENT AFACERI ANTREPRENORIAT

SUCCES ÎN AFACERI 65/L58

202 - MOCANU, PATRICIA Studii de impact, bilanţuri şi audituri de mediu : Note de curs / Dr. ing. Patricia Mocanu, dr.

ing. Laurenţiu Mocanu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2014. 89 p. Lista abrevieri p. 8. Bibliografie p. 89. ISBN 978-606-596-093-0 657.6:349.6(075.8) 349.6:657.6(075.8) MEDIU ÎNCONJURĂTOR MEDIUL ÎNCONJURĂTOR(environmentul) DREPT AGRAR

DREPTUL OCROTIRII NATURII PROTECŢIA MEDIULUI STUDII DE MEDIU ADMINISTRAREA CALITĂŢII MEDIULUI 657/M84 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 67: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

67

203 - POP, ŞTEFAN Managementul negocierii conflictului / Pop Ştefan. - Craiova : Sitech, 2014. 392 p. Bibliografie p. 385-391. ISBN 978-606-11-4049-7 65.012.61 658.3 331.104 MANAGEMENT MANAGEMENT(relaţii sociale) MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE RESURSE UMANE RELAŢII CONFLICTUALE RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ MUNCĂ(relaţii) CONFLICTE DE MUNCĂ CONFLICTE SOCIALE CONDUCERE 65/P78

204 - SURDU, GEORGIANA Managementul afacerilor internaţionale - Strategii de internaţionalizare / Georgiana Surdu. -

Bucureşti : Pro Universitaria, [2013]. 248 p. : tab., fig. Note de subsol. Listă tabele p.7. Listă figuri p. 8. Listă abrevieri p. 9. Anexe p. 243-248. Bibliografie p. 230-242. ISBN 978-606-647-862-5 65.012.4(100) 658.012.43(100) MANAGEMENT MANAGEMENT INTERNAŢIONAL 65/S95

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 68: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

68

657 - Contabilitate

205 - Contabilitate de gestiune : Manual universitar / Constanţa Iacob, Marioara Avram, Ion Ionescu.... - Bucureşti ; Craiova : Pro Universitaria ; Universitaria, 2014. 150 p. Bibliografie p. 149-150. ISBN 978-606-14-0822-1, ISBN 978-606-26-0017-4 657.15(075.8) 657:334.72(075.8) CONTABILITATE CONTABILITATE FINANCIARĂ CONTABILITATE DE GESTIUNE

CONTABILITATE(gestiune) CONTABILITATE(întreprinderi) ÎNTREPRINDERI(contabilitate) 657/C69

206 - ZUCA, MARINELA ROXANA Contabilitate financiară : Caiet de lucrări practice / Marilena - Roxana Zuca. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2014. 205 p. : tab. Cuvânt-înainte p. 7. Bibliografie p. 199. ISBN 978-606-647-978-3 657.15(075.8) 657.41/.45(075.8) CONTABILITATE CONTABILITATE FINANCIARĂ SISTEME DE CONTABILITATE

CONTABILIZAREA COSTURILOR 657/Z91

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 69: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

69

659 - Publicitate. Relaţii cu publicul

207 - PĂUNESCU, ANDREI Tehnică mediatică : presă scrisă, radio, televiziune, alte produse mediatice / Andrei Păunescu. -

Craiova : Sitech, 2014. 194 p. : tab. Bibliografie p. 190-193. ISBN 978-606-11-4168-5 659.3 316.774 MASS-MEDIA COMUNICARE COMUNICARE ÎN MASĂ JURNALISM 659/P45

208 - POPESCU, ELENA Teorii şi tehnici de cercetare în comunicare şi publicitate / Elena Popescu, Gabriela Safta. -

Craiova : Sitech, 2014. 118 p. Note de subsol. Bibliografie p. 115-118. ISBN 978-606-11-4123-4 659.1 316.77 082.1 Comunicare. Media PUBLICITATE RECLAME INDUSTRIA PUBLICITĂŢII DISCURSUL PUBLICITAR

INFORMARE COMUNICARE COMUNICARE SOCIALĂ COMUNICARE ÎN MASĂ COMUNICAREA CU PUBLICUL SOCIOLOGIA MASS MEDIA SOCIOLOGIA COMUNICĂRII 659/P81

209 - STOICA, FLORIN Contribuţia mass-media în marketingul sportiv : Teză de doctorat / Florin Stoica. - [Geamăna]

: Tiparg, 2011. 293 p.. - (Labirint). Note de subsol. Bibliografie p. 258-270. ISBN 978-973-735-616-1 659.1:796 796:659.1 082.1 Labirint 070:796 796:070 MARKETING MARKETING SPORTIV SPORT(marketing) JURNALISM SPORTIV 659/S88

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 70: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

70

66/68 - Industrii

210 - Kávékedvelők kézikönyve / Fordította : Kéri András ; Szerkesztette : Winter Angéla. - [Budapest] : Kossuth Kiadó, [2018]. 166 p. : il. color.. - (Top 96. A világ legjobb kávéházai). Glosar p. 164-165. ISBN 978-963-09-9194-0 663.93 633.73 641.87 082.1 Top 96. A világ legjobb kávéházai CAFEA BĂUTURI PREPARAREA BĂUTURILOR IV 7650 663/K26

211 - BUDIUL, MIHAELA MARIA Valorificarea deşeurilor rezultate din industria vinurilor / Mihaela Maria Budiul, Mariana

Albulescu. - Timişoara : Eurobit, 2014. 73 p. Bibliografie p. 70-73. ISBN 978-973-132-151-6 663.2 VINIFICAŢIE INDUSTRIA VINULUI VIN PRODUCEREA VINULUI ETNOLOGIE ŞI

ŞTIINŢA VINULUI 663/B88

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 71: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

71

69 - Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

212 - BURLACU, ANDREI Instalaţii de încălzire / Andrei Burlacu, Sorin Theodoru, Constantin Doru Lăzărescu. - Iaşi :

Politehnium, 2014. 312 p. : il. Cuvânt-înainte p. 1. Bibliografie p. 311-312. ISBN 978-973-621-435-6 697(075.8) 621.3.017 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE INSTALAŢII ELECTRICE ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR

ENERGIE TERMICĂ SURSE DE ENERGIE INSTALAŢII TERMICE 69/B94

213 - BURLACU, ANDREI Instalaţii de încălzire : Lucrări practice / Andrei Burlacu, Sorin Theodoru, Constantin Doru

Lăzărescu. - Iaşi : Politehnium, 2014. 214 p. : il. Cuvânt-înainte p. 1. Bibliografie p. 214. ISBN 978-973-621-436-3 697(075.8) 621.3.017 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE INSTALAŢII ELECTRICE ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR

ENERGIE TERMICĂ SURSE DE ENERGIE INSTALAŢII TERMICE 69/B94

214 - MOLEAVIN, ADRIAN Elemente de proiectare a construcţiilor ecologice / Adrian Moleavin. - Bucureşti : Editura

Universitară ''Ion Mincu'', 2012. 105 p. : il. Index ilustraţii p. 103-105. Note de subsol. Bibliografie p. 101-102. ISBN 978-606-638-029-4 691.1:504.062.2 504.062.2:641.1 CONSTRUCŢII CIVILE CONSTRUCŢII(materiale ecologice) PĂRŢI ALE

CONSTRUCŢIILOR CONSTRUCŢII(materiale de origine organică) LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 69/M97

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 72: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

72

72 - Arhitectură

215 - Arad épített kulturális öröksége : Tankönyv a X.-XI. osztály számára / Simona Rodica Stiger, Anda Maria Tămaş, Raul Tiberiu Muntean,.... - Arad : Şcoala Vremii Kiadó, 2012. 114 p. : il. color. Prefaţă p. 1-3. Bibliografie p. 111-114. ISBN 978-973-1793-30-6 725.94(498-21 Arad)(075.3) 726/727(498-21 Arad)(075.3) MANUAL ŞCOLAR ARHITECTURĂ(Arad) ISTORIA CULTURII(Transilvania) ARAD

ARHITECTURĂ URBANĂ Arad 72/A70

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 73: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

73

78 - Muzică

216 - Szivárvány havasán : Gyergyóban gyűjtött népdalok / Összeállította, szerkesztette : Mezei Magdolna. - [Gyergyószentmiklós] : F & F International, [s.a.]. 63 p. : n. muz. ISBN 978-606-8352-35-0 784.4(=511.141)(498) 398.8(=511.141)(498) CÂNTECE POPULARE ETNOGRAFIE(cântece) ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)

FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania) CÂNTECE(limba maghiară) MUZICĂ POPULARĂ MAGHIARĂ MUZICĂ(cântece) Gurghiu 784/S99

217 - ANDRIEŞ, VLADIMIR Concert pentru violă şi orchestră de-a lungul timpurilor: de la Georg Philipp Telemann

până la Bela Bartók / Vladimir Andrieş. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 224 p. : not. muz.. - (Muzart). Anexe p. 215-224. Bibliografie p. 201-214. ISBN 978-606-569-609-9 785.6:787.1 082.1 Muzart Bartók Béla Telemann, Georg Philipp Händel, Georg Friedrich Rolla, Alessandro MUZICĂ SIMFONICĂ CONCERTE DE MUZICĂ SIMFONICĂ INSTRUMENTE

MUZICALE(violă) INSTRUMENTE MUZICALE(cu coarde) CONCERTE ORCHESTRĂ SIMFONICĂ 785/A54

218 - DUMITRU, LEONARD Armonie : Fundamente teoretice şi practice / Leonard Dumitru. - Iaşi : Artes, 2014. 340 p. : note muz. Cuvânt-înainte p. 1-3. Bibliografie p. 339-340. ISBN 978-606-547-171-9 781:371.3 MUZICĂ MUZICĂ(învăţare) MUZICĂ(metodică) PEDAGOGIE MUZICALĂ PREDAREA

MUZICII TEORIA MUZICII 78.01/D93

219 - SUVERGEL, ADELINA Pianul de la Bach la Bartók / Adelina Suvergel. - Timişoara : Eurostampa, 2013. 223 p. : fig. Bibliografie p. 203-209 Discografie p. 211-223. ISBN 978-606-569-643-3 786.2 681.816.2 PIAN PIAN(metodă) INSTRUMENTE MUZICALE MUZICĂ(învăţare) MUZICĂ PENTRU

PIAN INSTRUMENTE MUZICALE(pian) 786/S96

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 74: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

74

79 - Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport

220 - A labdarúgás alapjai : kurzus / Dr. Fikker Ferenc Zoltán (coord.). - Kolozsvár : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013. 132 p. : tab., fig. Bibliografie p. 130. ISBN 978-606-17-0446-0 796.332.063 FOTBAL FOTBAL(regulament) 796/L12

221 - Theátrumi könyvecske : Színházi zsebkönyvek és szerepük a régió színházi kultúrájában / Szerkesztette Egyed Emese. - Kolozsvár : Scientia, 2002. 230 p. : tab., diagr., il.. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ; 4). Note de subsol. Anexe p. 159-200. Lista de autori p. 217-218. Rezumate în lb. română p. 223-226, în lb. engleză p. 227-230. Bibliografie p. 201-215. ISBN 973-85422-4-3 792(=511.141)(498.4) 792(091) 082.1 Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány TEATRU ARTĂ TEATRALĂ STUDII TEATRU MAGHIAR(Transilvania) ISTORIA

TEATRULUI ISTORIA TEATRULUI MAGHIAR o-50121 III 35032 792/T49

222 - HERMANN IMRE A nagykárolyi labdarúgás történetéből / Hermann Imre ; [Bevezető : Boros Ernő]. -

Gyergyószentmiklós : Mark House Kiadó, 2010. 112 p. : il. Introducere p. 4-5. ISBN 978-973-7877-36-9 796.332(498-21 Carei)(091) FOTBAL(România) ISTORIA FOTBALULUI FOTBAL Carei 796/H53

223 - NICULESCU, GEORGETA Gimnastică de bază : Curs în tehnologie IFR / Georgeta Niculescu. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei România de Mâine, 2014. 145 p. : il. ISBN 978-973-163-896-6 796.41(075.8) 372.853:378 GIMNASTICĂ GIMNASTICĂ SPORTIVĂ EDUCAŢIE FIZICĂ EDUCAŢIE

FIZICĂ(didactică) SPORT Sport(gimnastică) EDUCAŢIE-FIZICĂ(metodica predării) 796/N70

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 75: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

75

224 - SABĂU, ELENA Atletism - Bazele generale - : Curs în tehnologie IFR / Elena Sabău. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei România de Mâine, 2014. 148 p. : il. Bibliografie p. 146. ISBN 978-973-163-898-0 796.015(075.8) 796.42(075.8) ATLETISM SPORT SPORT(atletism) SPORT(alergare) EDUCAŢIE FIZICĂ EDUCAŢIE

FIZICĂ(didactică) 796/S11

225 - SFERLE, IOAN Dezvoltarea aptitudinilor de îndemânare şi coordonare la grupele de iniţiere 10-11 ani în

tenis. - Oradea : Treira, [2014]. 82 p. : il. color, tab, graf. ISBN 978-606-657-003-9 796.342 SPORT TENIS 796/S51

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 76: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

76

80/81 - Lingvistică şi limbi

226 - DRĂGUŞIN, NICOLAE În căutarea intenţiei necomunicate : de la interpretare la analiza de discurs / Nicolae Drăguşin. -

Bucureşti : Pro Universitaria, [2014]. 118 p. : tab. Note de subsol. Bibliografie p. 117-118. ISBN 978-606-647-998-1 801.73 HERMENEUTICĂ LINGVISTICĂ(hermeneutică) FILOSOFIA LIMBAJULUI

LINGVISTICĂ(comunicare) LINGVISTICĂ(hermeneutică) 80/81/D80

227 - PRISECARIU, GHEORGHE-SILVIU Hermeneutica literară - o nouă ipostază a textologiei / Gheorghe-Silviu Prisecariu. - Bacău :

Editura Ateneul Scriitorilor, 2014. 93 p. Note de subsol. Bibliografie p. 88-90. ISBN 978-606-8380-45-2 801.73 HERMENEUTICĂ LINGVISTICĂ(hermeneutică) FILOSOFIA LIMBAJULUI

LINGVISTICĂ(comunicare) LINGVISTICĂ(hermeneutică) 629.7/V77

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 77: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

77

811 - Limbi individuale

228 - Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban : Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011 augusztus 22-27 / A kötetet szerkesztették : Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin,.... - Kolozsvár : Egyetemi Műhely Kiadó ; Bolyai Társaság, 2013. 599 p. : tab., sch. Note de subsol. Prefaţă p. 9-11. Rezumat în lb. engleză p. 567-580. Index p. 581-599. ISBN 978-606-8145-45-7 811.511.141"12/17"(063) 821.511.141.09"12/17"(063) LINGVISTICĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie) LINGVISTICĂ(filozofie) ISTORIA

LIMBII MAGHIARE LIMBA MAGHIARĂ ISTORIA LITERATURII MAGHIARE 811/N99

229 - CENUŞE, IOAN-PETRE Faire des Affaires en Français / Ioan-Petre Cenuşe, Gabriela Lupchian, Cristina Gruber. - Ed a 2-

a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2014. 169 p. Note de subsol. ISBN 978-606-647-996-7 811.133.1(075.8) LIMBA FRANCEZĂ LIMBA FRANCEZĂ(curs) LIMBA FRANCEZĂ(dicţionar) LIMBA

FRANCEZĂ(exerciţii) LIMBA FRANCEZĂ(expresii) LIMBA FRANCEZĂ(gramatică) LIMBA FRANCEZĂ(afaceri) 811/C34

230 - MOLNÁR HAJNAL A nyelvi játékok szerepe a helyesírás tanításában / [Molnár Hajnal]. - [Marosvásárhely] :

Kreativ kiadó, [2011]. 92 p. ; [52] p. : tab., sch., fig. Note de subsol. Introducere p. 5-7. Bibliografie la sfârşit. ISBN 978-606-8119-53-3 811.511.141'35 LIMBA MAGHIARĂ(ortografie) ORTOGRAFIE(limba maghiară) 811/M87

231 - NECULAI, EMILIA Engleza rapidă / Emilia Neculai. - [Constanţa] : Editura Steaua Nordului, [2012]. 336 p. : il., tab. Prefaţă p. 5. ISBN 978-606-511-371-8 811.111(075.4) 811.111'35 811.111'36 LIMBA ENGLEZĂ LIMBA ENGLEZĂ(învăţare) LIMBA ENGLEZĂ(vocabular) LIMBA

ENGLEZĂ(curs) LIMBA ENGLEZĂ(dicţionar) LIMBA ENGLEZĂ(gramatică) LIMBA ENGLEZĂ(exerciţii) 811/N34

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 78: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

78

232 - PAŞTIN, IULIANA Tests, exercices et traductions pour l'examen de licence / Iuliana Paştin. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2014. 237 p. Bibliografie p. 235-237. ISBN 978-606-647-945-5 811.133.1(075.8) 811.133.1(079) LIMBA FRANCEZĂ LIMBA FRANCEZĂ(exerciţii) LIMBA FRANCEZĂ(teste) 811/P42

233 - RĂDULESCU, ANCA MARINA English for Medical Students / Anca Maria Rădulescu. - Craiova : MJM, 2013. 165 p. : il. Bibliografie selectivă p. 165. ISBN 978-973-680-313-0 811.111(075.8) LIMBA ENGLEZĂ(curs) CURS DE LIMBA ENGLEZĂ TÂRGU-MUREŞ ENGLEZA(pentru

medici) MEDICINĂ(limba engleză) Bibliografii mureşene 2006-2015 811/R18

234 - SĂCARĂ ONIŢA, ADINA Aspecte contrastive ale verbului în limba română şi în limba germană / Adina Săcară Oniţa. -

Timişoara : Amphora ; Mirton, 2013. 276 p. Note p. 254-256. Anexe p. 257-266. Bibliografie p. 267-275. ISBN 978-973-7723-24-6, ISBN 97-975-52-1391-6 811.135.1'367.625 811.112.2'367.625 LIMBA ROMÂNĂ(verbe) LIMBA GERMANĂ(verbe) 811/S11

235 - SORESCU, ELENA Modern Techniques in Teaching Vocabulary / Sorescu Elena. - Mioveni : Editura & Tipografia

Mioveni, 2014. 101 p. ISBN 978-606-93585-5-9 811.111(075) 811.111'36 LIMBA ENGLEZĂ LIMBA ENGLEZĂ(vocabular) ÎNVĂŢARE(limba engleză) METODICA

PREDĂRII LIMBII ENGLEZE 811/S69

236 - STRECHIE, MĂDĂLINA Limba unei culturi şi civilizaţii antice: Limba latină : Curs practic / Mădălina Strechie. -

Craiova : Universitaria, 2013. 217 p. Note de subsol. Prefaţă p. 3-5. Bibliografie p. 215-217. ISBN 978-606-14-0769-9 811.124'02'36(075) LIMBA LATINĂ(studiu) LIMBA LATINĂ(manual) LIMBA LATINĂ LIMBA

LATINĂ(gramatică) LIMBA LATINĂ(vocabular) VOCABULAR LATIN-ROMÂN GRAMATICA LIMBII LATINE 811/S90

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 79: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

79

237 - THOMAS, ANGIE Ura cu care loveşti / Angie Thomas ; Traducere din engleză şi note de Alecsandra Beizadea. -

Bucureşti : Editura Trei, 2018. 447 p.. - (Fiction Connection). ISBN 978-606-40-0498-7 821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction Connection LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/T57

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 80: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

80

82 - Literatură

238 - Itt a tavasz : Irodalmi szöveggyűjtemény óvodások és kisiskolások számára / Összeállította : Kertész Erzsébet, Marton Lászlóné. - [Felsőboldogfalva] : Novum Impex, [2009]. 144 p.. - (Itt). ISBN 978-973-88813-4-1 82-93-82=511.141 082.1 Itt LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

LECTURI ŞCOLARE 82-82/I-90

239 - Itt az ősz : Irodalmi szöveggyűjtemény óvodások és kisiskolások számára / Összeállította : Kertész Erzsébet. - [Felsőboldogfalva] : Novum Impex, [2009]. 144 p.. - (Itt). ISBN 978-973-88813-6-5 82-93-82=511.141 082.1 Itt LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

LECTURI ŞCOLARE 82-82/I-90

240 - Itt az ünnep : Irodalmi szöveggyűjtemény óvodások és kisiskolások számára / Összeállította és szerkesztette : Bozsik Rozália. - [Felsőboldogfalva] : Novum Impex, [2013]. 288 p.. - (Itt). ISBN 978-973-88813-3-4 82-93-82=511.141 082.1 Itt LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

LECTURI ŞCOLARE 82-82/I-90

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 81: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

81

82.09 - Critică literară

241 - De la victorianism la postmodernism : In memoriam Ileana Galea / Coordonator: Mihaela Mudure. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2013. 256 p. : il. Volumul cuprinde lucrările prezentate la Simpozionul cu acelaşi titlu din 15 noiembrie 2012, Cluj-

Napoca. Fişă bio-bibliografică p. 5-7. Note de subsol. Despre autori p. 249-256. Bibliografie la sfârşit de capitole. ISBN 978-973-595-528-1 82.09 821.135.1.09 Galea, Ileana Galea, Ileana LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară) LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) 82.09/D28

242 - Document şi literatură / [Ioan Derşidan, Crenguţa Gânscă, Florin Cioban...]. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2013. 285 p. Rezumat în limba engleză , franceză şi germană. Bibliografie la sfârşit de capitole. ISBN 978-606-10-1029-5 82.09 821.135.1.09 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară) LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) 82.09/D61

243 - FUIOREA, ELENA Confruntare şi renaştere spirituală în "Jane Eyre" de Charlotte Brontë şi "The Scarlet

Letter" de Nathaniel Hawthorne = Struggle and Spiritual Awakening in Charlotte Bronte's "Jane Eyre and Nathaniel Hawthorne's "The Scarlet Letter" / Fuiorea Elena. - Craiova : Sitech, 2014. Note p. 93-104. Bibliografie p. 105-110. ISBN 978-606-11-4191-3 821.111.09 Brontë, Charlote 821.111.09 Hawthorne, Nathaniel LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică) CRITICĂ LITERARĂ(Brontë, Charlote) CRITICĂ

LITERARĂ(Hawthorne, Nathaniel) 82.09/F95

244 - PATRAŞ, ROXANA Cântece dinaintea decadenţei : A.C. Swinburne şi declinul Occidentului / Roxana Patraş ; Prefaţă

de Angelo Mitchievici. - Iaşi : Timpul, 2012. 302 p. : il. Notă bio-bibliografică [1] p. Note de subsol. Bibliografie p. 291-301. ISBN 978-973-612-479-2 821.111.09 Swinburne,A.C. 929 Swinburne,A.C. Swinburne, Algernon Charles LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică) LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară) 82.09/S98P

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 82: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

82

821.11 - Literaturi germanice

245 - GRIMSTAD, LARS JOACHIM Eltűnt gyerekek / Lars Joachim Grimstad ; Fordította Petrikovics Edit. - [Budapest] : Kolibri

Kiadó, [2017]. 370 p. ISBN 978-615-5450-61-7 821.113.5-93-31=511.141 LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.11/G86

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 83: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

83

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

246 - AHERN, CECELIA A Vétkes / Cecelia Ahern ; Fordította Bottka Sándor Mátyás. - [Budapest] : Athenaeum, [2016]. 384 p. ISBN 978-963-293-5362 821.111(417)-31=511.141 LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman) 821.111/A29

247 - ARMENTROUT, JENNIFER L. Să nu spui niciodată pentru totdeauna / Jennifer L. Armentrout ; Traducere din limba engleză

Iulia Dromereschi. - Bucureşti : Epica, 2018. 479 p.. - (EpicLove). Note de subsol. ISBN 978-606-8754-46-8 821.111(73)-31=135.1 082.1 EpicLove LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/A80

248 - BAKER, BECKY Calea spre inima lui / Becky Baker ; Traducerea şi adaptarea în limba română de: Sînziana

Mihalache. - Bucureşti : Alcris, 2013. 159 p.. - (El şi ea ; 917). ISBN 978-973-580-850-1 821.111(73)-31=135.1 082.1 El şi ea LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/B18

249 - BELL, JOSIE Căsătorie temporară / Josie Bell ; Treaducerea şi adaptarea în limba română de: Ioana Popescu.

- Bucureşti : Alcris, 2013. 159 p.. - (El şi ea ; 930). ISBN 978-973-580-890-7 821.111(73)-31=135.1 082.1 El şi ea LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/B43

250 - BRITT, PAIGE Şirul pierdut al timpului / Paige Britt ; Ilustraţii de Lee White ; Traducere din engleză de Iulia

Arsintescu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2018. 317 p.. - (Orange fantasy). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-266-7 821.111(73)-93-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) 821.111/B83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 84: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

84

251 - CLINE, ERNEST Ready Player One / Ernest Cline ; Fordította : Roboz Gábor. - [Budapest] : Agave Könyvek,

[2018]. 457 p. ISBN 978-96-3419-461-3 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/C57

252 - CLINTON, BILL Az elnök eltűnt / Bill Clinton, James Patterson ; Fordította Novák Gábor. - Budapest : 21. Század

Kiadó, 2018. 447 p. ISBN 978-615-5759-26-0 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/C57

253 - COTTERILL, JO Lămâi, cărţi şi prieteni / Jo Cotterill ; Traducere din engleză şi note de Andrei Covaciu. -

Bucureşti : Corint Books, 2018. 288 p.. - (Smart age). ISBN 978-606-793-320-8 821.111-93-31=135.1 082.1 Smart age LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C79

254 - COTTRELL-BOYCE, FRANK Lista lui Sputnik, căţelul extraterestru / Frank Cottrell Boyce ; Ilustraţii de Steven Lenton ;

Traducere din engleză şi note de Cătălin Georgescu. - Bucureşti : Corint Books, 2018. 352 p.. - (Smart age). ISBN 978-606-793-319-2 821.111-93-31=135.1 082.1 Smart age LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C79

255 - DICAMILLO, KATE Flóra és Odüsszeusz. A kislány és a mókus kalandjai / Kate DiCamillo ; K.G. Campbell

illusztrációival ; Fordította : Stier Ágnes. - [Szeged] : Maxim Könyvkiadó, [s.a.]. 240 p. : il.. - (Delfin Könyvek). ISBN 978-963-261-664-3 821.111(73)-93-31=511.141 082.1 Delfin Könyvek LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/D39

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 85: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

85

256 - DOCKRILL, LAURA Dilis Darcy. Szia, meg minden / Laura Dockrill ; ...illusztrációk : Laura Dockrill ; Fordította

Rindó Klára és Szabados Tamás. - [Budapest] : Ventus Libro Kiadó, [2017]. 326 p. : il. ISBN 978-615-5535-95-6 821.111-93-31=511.141 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/D61

257 - GARSON, ROSILAND Dragoste şi suferinţă / Rosiland Garson ; Treaducerea şi adaptarea în limba română de: Cornelia

Alexoi-Shili. - Bucureşti : Alcris, 2013. 159 p.. - (El şi ea ; 925). ISBN 978-973-580-869-3 821.111(73)-31=135.1 082.1 El şi ea LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/G21

258 - GEORGE, JEAN CRAIGHEAD Julie din neamul lupilor / Jean Craighead George ; Traducere din engleză de Mădălina Ivoniciu. -

Bucureşti : Editura Arthur, 2018. 152 p.. - (Red adventure). ISBN 978-606-788-308-4 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Red adventure LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/G31

259 - GIBSON, LIL Măştile iubirii / Lil Gibson ; Traducerea şi adaptarea în limba română de: Nicoleta Neagoe. -

[Bucureşti] : Alcris, 2013. 159 p.. - (Romantic [Alcris] ; 919). ISBN 978-973-580-871-6 821.111(73)-31=135.1 082.1 Romantic LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/G56

260 - GREEN, JOHN Teknősök végtelen sora / John Green ; Fordította: Szabó Luca. - [Budapest] : Gabo, [2018]. 289 p. Note de subsol. ISBN 978-963-406-611-8 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/G79

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 86: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

86

261 - HARPER, ALLEN Expresul de noapte / Allen Harper ; Traducere şi adaptarea în limba română de: Filip-Iosif

Columbeanu. - Bucureşti : Alcris, 2013. 159 p.. - (Roz ; 248). ISBN 978-973-580-853-2 821.111(73)-31=135.1 082.1 Roz LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/H30

262 - HEIDICKER, CHRISTIAN MCKAY Leac pentru o lume banală / Christian Mckay Heidicker ; Traducere din engleză de Teodora

Constantinescu. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2017]. 327 p.. - (Fiction Connection). ISBN 978-606-719-953-6 821.111(73)-311.1=135.1 082.1 Fiction Connection LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/H44

263 - HELMER, PAULA Paradis şi infern / Paula Helmer ; Traducerea şi adaptarea în limba română de: Filip-Iosif

Columbeanu. - [Bucureşti] : Alcris, 2013. 159 p.. - (El şi ea ; 923). ISBN 978-973-580-865-5 821.111(73)-31=135.1 082.1 El şi ea LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/H46

264 - HESSE, MONICA A kék kabátos lány / Monica Hesse ; Fordította : Totth Gitta. - [Budapest] : Tilos az Á Könyvek,

[2017]. 376 p. ISBN 978-963-410-239-7 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/H58

265 - JEFFERIES, DINAH A selyemkereskedő lánya / Dinah Jefferies ; Fordította : Novák Petra. - [Budapest] : Tericum

Kiadó, [2017]. 365 p. ISBN 978-963-438-014-6 821.111-31=511.141 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) 821.111/J40

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 87: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

87

266 - KING, STEPHEN Mr. Mercedes / Stephen King ; Traducere din limba engleză Ruxandra Toma. - [Bucureşti] :

Nemira, [2015]. 487 p. Note de subsol. Notă bio-bibliografică [1] p. Nota autorului p. 486. ISBN 978-606-758-179-9 821.111(73)-94=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) 821.111/K44

267 - LARSEN, REIF T.S. Spivet különös utazása / Reif Larsen ; Fordította : Komáromy Rudolf ; [Az illusztrációk Ben

Gibson és Reif Larsen művei]. - [Budapest] : Sanoma Kiadó, [2013]. 370 p. : il. ISBN 978-963-341-066-0 821.111(73)-93-31=511.141 LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) 821.111/L22

268 - LEIGH, ANA Surprizele vieţii / Ana Leigh ; Traducerea şi adaptarea în limba română de: Georgeta Constantin.

- [Bucureşti] : Alcris, 2013. 159 p.. - (El şi ea ; 924). ISBN 978-973-580-870-9 821.111(73)-31=135.1 082.1 El şi ea LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/L42

269 - MALLERY, SUSAN O vară de neuitat / Susan Mallery ; Treaducerea şi adaptarea în limba română de: Mariana

Costescu. - Bucureşti : Alcris, 2013. 159 p.. - (Roz ; 249). ISBN 978-973-580-856-3 821.111(73)-31=135.1 082.1 Roz LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/M18

270 - MORRIS, HEATHER Tatuatorul de la Auschwitz : [roman] / Heather Morris ; Traducere din engleză Luana Schidu. -

[Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2018]. 340 p. : h., il. sch.. - (Raftul Denisei). Note de subsol. ISBN 978-606-779-434-2 821.111(94)-93-31=135.1 082.1 Raftul Denisei LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman) 821.111/M89

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 88: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

88

271 - MORTON, KATE A tóparti ház / Kate Morton ; Fordította : Borbás Mária. - [Budapest] : Cartaphilus, [2016]. 511 p. ISBN 978-963-266-529-0 821.111(94)-31=511.141 LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman) 821.111/M90

272 - NOVIĆ, SARA Fata şi războiul / Sara Nović ; Traducere din limba engleză şi note de Laura Ciobanu. - Bucureşti

: Booklet, 2017. 288 p.. - (Booklet fiction). Note de subsol. ISBN 978-606-590-523-8 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Booklet fiction LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/N91

273 - OBAMA, MICHELLE Így lettem / Michelle Obama ; Fordította : Weisz Böbe, dr. Andó Éva ; Szerkesztette : Illényi

Balázs. - [Budapest] : Hvg Könyvek, 2018. 440 p. ; [16] p. il. color. Prefaţă p. 9-13. Index p. 433-440. Note p. 429-431. ISBN 978-963-304-572-5 821.111(73)-94=511.141 929 Obama, Barack 929 Obama, Michelle 323(73) Obama, Barack Obama, Michelle BIOGRAFIE(Obama, Michelle) POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.) PREŞEDINŢI(S.U.A)

BIOGRAFIE(Obama, Michelle) LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie) AUTOBIOGRAFIE(Obama, Michelle) 821.111/O-12

274 - O'BRIEN, EDNA Scăunele roşii / Edna O'Brien ; Traducere din limba engleză Nadine Vlădescu. - Bucureşti :

Nemira, 2018. 335 p.. - (Babel ; 1). Notă bio-bibliografică p. [1]. ISBN 978-606-43-0194-0 821.111(415)-31=135.1 082.1 Babel LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman) 821.111/O-16

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 89: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

89

275 - OLIVER, LAUREN Replica - Gemma, Replica - Lyra / Lauren Oliver ; Traducere din limba engleză Dorina Tătăran.

- Bucureşti : Nemira, 2017. 233 p. ; 189 p.. - (Young Adult). Paginaţie opusă cu numerotare inversată. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-758-877-4 821.111(73)-31=135.1 082.1 Young Adult LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/O-43

276 - PERRY, SARAH Az essexi kígyó / Sarah Perry ; Fordította Borbély Judit Bernadett. - Budapest : 21. Század Kiadó,

2017. 431 p.. - (Kult könyvek). ISBN 978-615-5638-96-1 821.111-31=511.141 082.1 Kult könyvek LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) 821.111/P52

277 - PERRY, SARAH Şarpele din Essex / Sarah Perry ; Traducere din limba engleză Ioana Văcărescu. - Bucureşti :

Nemira, 2018. 527 p.. - (Babel). ISBN 978-606-43-0193-2 821.111-31=135.1 082.1 Babel LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) 821.111/P52

278 - ROAT, SHARON HUSS Cum să nu mă vezi / Sharon Huss Roat ; Traducere din engleză de Ioana Filat. - [Bucureşti] :

Editura Trei, [2018]. 384 p.. - (Fiction Connection). ISBN 978-606-40-0469-7 821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction Connection LITERATURĂ PENTRU ADOLESCENŢI LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/R18

279 - ROME, MARGARET Noaptea miracolelor / Margaret Rome ; Traducerea şi adaptarea în limba română de : Ileana

Dinu. - Bucureşti : Alcris, 2014. 159 p.. - (Romantic [Alcris] ; 958). ISBN 978-973-580-984-3 821.111(73)-31=135.1 082.1 Romantic LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/R71

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 90: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

90

280 - SCALZI, JOHN Bezárt elmék / John Scalzi ; Fordította : Farkas Veronika. - [Budapest] : Agave Könyvek, [2014]. 306 p. ISBN 978-61-5546-859-9 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.) 821.111/S32

281 - SENATEE, MELISSA Trădare din dragoste / Melissa Senatee ; Traducerea şi adaptarea în limba română de : Ioana

Popescu. - Bucureşti : Alcris, 2014. 159 p.. - (Romantic [Alcris] ; 949). ISBN 978-973-580-973-7 821.111(73)-31=135.1 082.1 Romantic LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/S44

282 - SLOAN, HOLLY GOLDBERG 7esével / Holly Goldberg Sloan ; Fordította : Kocsis Anikó. - [Szeged] : Maxim Könyvkiadó,

[2014]. 312 p.. - (Dream válogatás). ISBN 978-963-261-539-4 821.111(73)-93-31=511.141 082.1 Dream válogatás LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/S63

283 - THOMAS, ANGIE The Hate U Give. A gyűlölet, amit adtál / Angie Thomas ; Fordította : Benedek Leila. -

[Budapest] : Gabo Kiadó, [2017]. 417 p. ISBN 978-963-406-459-6 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/T57

284 - WALSH, ROSIE 7 nap szerelem / Rosie Walsh ; Fordította : Stier Ágnes. - [Szeged] : Maxim Könyvkiadó, [s.a.]. 352 p.. - (Dream válogatás). ISBN 978-963-261-936-1 821.111-31=511.141 082.1 Dream válogatás LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) 821.111/W20

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 91: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

91

285 - WATKINS, SAM Hyde tanár úr / Sam Watkins ; Illusztrációk : David O'Connell ; Fordította : Stier Ágnes. -

Budapest : Studium Plusz Kiadó, 2016. 157 p. : il. ISBN 978-615-5611-16-2 821.111-93-31=511.141 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/W31

286 - WEINER, JENNIFER Cel mai mic Bigfoot / Jennifer Weiner ; [Traducere din limba engleză Maria Adam] ; Ilustraţii de

Sara Mulvanny. - [Bucureşti] : RAO, [2017]. 250 p. : il.. - (RAO pentru copii ; 1). ISBN 978-606-8905-70-9 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 RAO pentru copii LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/W46

287 - YOON, NICOLA A Nap is csillag / Nicola Yoon ; Fordította : Tóth Gizella. - [Budapest] : Gabo Kiadó, [2017]. 363 p. ISBN 978-963-406-502-9 821.111(73)-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/Y61

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 92: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

92

821.133.1 - Literatură franceză

288 - GOUNELLE, LAURENT A nap, amikor megtaláltam a boldogságot / Laurent Gounelle ; Fordította : Balla Katalin. -

[Budapest] : Trivium Kiadó, [2017]. 230 p. ISBN 978-615-5334-98-6 821.133.1-31=511.141 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) 821.133.1/G74

289 - GOUNELLE, LAURENT Ziua în care am învăţat să trăiesc / Laurent Gounelle ; Traducere din limba franceză de Diana-

Alina Ene. - Bucureşti : Editura Trei, 2018. 252 p.. - (Fiction Connection). ISBN 978-606-40-0410-9 821.133.1-31=135.1 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) 821.133.1/G74

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 93: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

93

821.134.2/.3 - Literatură spaniolă şi portugheză

290 - ALLENDE, ISABEL Dincolo de iarnă : [roman] / Isabel Allende ; Traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu. -

[Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2018]. 304 p.. - (Seria de autor Isabel Allende). ISBN 978-606-779-305-5 821.134.2(83)-31=135.1 082.1 Seria de autor Isabel Allende LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman) 821.134.2/.3/A42

291 - ALLENDE, ISABEL Maya naplója / Isabel Allende ; Fordította Dornbach Mária. - [Budapest] : Geopen Könyvkiadó,

2016. 407 p. ISBN 978-615-5331-53-4 821.134.2(83)-31=511.141 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman) 821.134.2/.3/A42

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 94: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

94

821.135.1 - Literatură română

292 - Şerban Cantacuzino, Antim Ivireanul şi Neofit Cretanul - Promotori ai limbii române în cult. - Bucureşti : Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 2013. 292 p. Note de subsol. Lucrare publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române. ISBN 978-973-7866-06-6 821.135.1.09 244 ISTORIA LITERATURII ROMÂNE VECHI(critică) ISTORIA LITERATURII ROMÂNE

LIMBA ROMÂNĂ(limba literară) LITERATURĂ RELIGIOASĂ(critică) CĂRŢI ROMÂNEŞTI VECHI 821.135.1.09/S47

293 - Studii filologice şi teologice / Coordonator Corneliu Pădurean. - Arad : Gutenberg Univers, 2014. 215 p. Lucrare apărută sub egida Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, Şcoala Doctorală. Lista autorilor p. 213-215. Bibliografie la sfârşit de capitol. ISBN 978-606-675-031-8 821.135.1.09(048.8) 244(048.8) 281.95(048.8) Grigore din Nazianz, Sfânt Eminescu, Mihai Slavici, Ioan Crainic, Nichifor Stăniloae, Dumitru

Felea, Ilarion Petrescu, Camil LITERATURĂ ROMÂNĂ(studii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) LITERATURĂ

RELIGIOASĂ LITERATURĂ RELIGIOASĂ(critică) TEOLOGIE ORTODOXĂ CĂSĂTORIE(aspecte religioase) 821.135.1.09/S93

294 - ANTAL, DELIA D'ora / Delia Antal. - [Bucureşti] : Editura Eminescu, 2012. 115 p. Prefaţă p. 5-7. ISBN 978-973-22-1123-6 821.135.1-2 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) 821.135.1/A62

295 - BARBU, IOAN Clopote în lacrimi : roman / Ioan Barbu ; Prefaţat de eseul Întregitor al Hronicului vieţii neamului

de Ion Nete. - Bucureşti : eLiteratura, 2013. 242 p. Despre autor p. 12-21. ISBN 978-606-700-070-2 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/B30

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 95: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

95

296 - BICAN, FLORIN Şi v-am spus povestea aşa : Aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înşişi / Florin Bican ;

după o idee de Dragan Ibrahimovici. - Bucureşti : Editura Arthur, 2018. 296 p.. - (Seria de autor Florin Bican). Bibliografie p. 285-286. ISBN 978-606-788-393-0 821.135.1-93-32 082.1 Seria de autor Florin Bican LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.135.1/B52

297 - BORICEAN, FLORIN Jurnal în cod morse / Boricean Florin. - Bucureşti : Printech, 2014. 332 p. ISBN 978-606-23-0192-7 821.135.1-31 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/B69

298 - BRAIC, GABRIEL Semeseuri pentru români grăbiţi / Gabriel Braic. - Simeria : [Editura Traian Dorz], 2014. 168 p. Cuvânt înainte p. 5-6. Note de subsol. ISBN 978-973-1901-12-1 821.135.1-4 LITERATURĂ AMERICANĂ(eseuri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime) 821.135.1/B77

299 - CENUŞĂ, ZINA Cicero cel sărac / Zina Cenuşă. - [Iaşi] : Tipo Moldova, 2013. 378 p.. - (Opera Omnia. Proză scurtă contemporană). Postfaţă p. 359-369. Bibliografie p. 371-375. ISBN 978-606-676-1789 821.135.1-32 082.1 Opera Omnia LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) 821.135.1/C34

300 - CIURESCU, MARIUS Peripeţiile unui român prin ţara lui Don Quijote = Las peripecias de un rumeno en la tierra de

Don Quijote = The Adventures of a Romanian in Don Quijote's Land / Marius Ciurescu ; Traducere în limba engleză de Andreea Voichescu şi Alina Milostean ; Traducere în limba spaniolă Alfonso Hernández Fernández ; Colaborator Cristian Vida. - Timişoara : Marineasa, 2014. 243 p. Text trilingv : român, spaniol, englez. Cuvântul autorului în limba română p. 10. Prezentare p. 9. Cuvântul autorului în limba engleză p. 168. Cuvântul autorului în limba

spaniolă p. 85. ISBN 978-973-631-727-9 821.135.1-31 821.135.1=134.2=111 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/C55 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 96: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

96

301 - CUSTURĂ, ŞTEFANIA MARIA Istoria literaturii române. Drama postbelică / Ştefania Maria Custură. - Cluj-Napoca :

Societatea Muzeului Ardelean ; Scientia, 2012. 136 p. Anexe p. 97-126. Bibliografie p. 127-129. ISBN 978-606-8178-61-5, ISBN 978-973-1970-75-2 821.135.1.09 821.135.1(091) CRITICĂ LITERARĂ ISTORIA LITERATURII ROMÂNE LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică

literară) LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie) LITERATURĂ ROMÂNĂ(scriitori) 821.135.1.09/C96

302 - DUMITRAŞCU, SEVER Iubire pe neckar : roman / Sever Dumitraşcu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2014. 176 p. ISBN 978-606-10-1247-3 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/D90

303 - GANEA, MIHAI Fantezii cu puştoaice / Mihai Ganea. - Tecuci : Transilvania, 2007. 98 p. ISBN 978-973-95488-1-6 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) 821.135.1/G18

304 - GHINEA, ELENA MONALIZA Influenţe folclorice în opera lui Vasile Voiculescu / Elena-Monaliza Ghinea. - Galaţi : Sinteze,

2012. 147 p. Note de subsol. Bibliografie p. 145-147. ISBN 978-606-585-065-1 821.135.1.09 Voiculescu, Vasile Voiculescu, Vasile LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) 821.135.1.09/V83G

305 - GOLOMOZ, SEBASTIAN Scrisoare către Alex(t)andra / Sebastian Golomoz ; [ Traducere în limba franceză Virginia

Bogdan]. - Adjud : Armonii culturale, 2014. 82 . ; 82 p. : il. Paginaţie opusă cu numerotare inversată. Ediţie bilingvă în română şi franceză. ISBN 978-606-8388-99-1 821.135.1-1=133.1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) 821.135.1/G68

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 97: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

97

306 - JURCĂ, GHEORGHE Opriţi planeta, vreau să cobor : roman / Gheorghe Jurcă ; [Prefaţă de Iornim Muntean]. - Cluj-

Napoca : Grinta, 2012. 406 p. Prefaţă p. 5-6. ISBN 978-973-126-377-9 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/J92

307 - JURCĂ, GHEORGHE "Scriu ca să respir, respir ca să scriu" : Ironim Muntean în conversaţii cu Gheorghe Jurcă /

Gheorghe Jurcă, Ironim Munteanu. - Cluj-Napoca : Grinta, 2014. 297 p. : il.. - (Gheorghe Jurcă 75). Bibliografie p. 288-292. ISBN 978-973-126-178-3 821.135.1-83 Jurcă, Gheorghe LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) INTERVIURI SCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI 821.135.1/J92

308 - KRETZULESCU-LAHOVARY, ANNA Nebiruita flacără a vieţii : Amintiri 1867-1952 / Anna Kretzulescu-Lahovary ; Ediţie îngrijită,

traducere din franceză şi studiu introductiv de Alina Pavelescu ; Cu un cuvânt de încheiere de Şerban Sturdza. - Bucureşti : Humanitas, 2018. 424 p. ; XVI p. il.. - (Vintage). Note de subsol. Anexe p. 365-420. ISBN 978-973-50-6127-2 821.135.1-94 082.1 Vintage MEMORII LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorialistică) LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) 821.135.1/K82

309 - MARANDIUC, CORNEL Romantica sălbăticie / Cornel Marandiuc. - Arad : [S.N.], 2014. 192 p. : il. Note de subsol. ISBN 978-973-0-16174-8 821.135.1-94 94(100)''1939/1945''(0:82-94) LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) 821.135.1/M32

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 98: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

98

310 - MUNTEANU, NICOLAE Leacuri împotriva tristeţii / Nicolae Munteanu. - Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. - Sibiu : Editura

Salgo, 2014. 171 p. : il. ISBN 978-606-8015-99-6 821.135.1-7 LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor) LITERATURĂ UMORISTICĂ 821.135.1/M95

311 - NECŞOIU, FLOAREA Mihai Eminescu - emblema spiritualităţii româneşti / Floarea Necşoiu. - [Bucureşti] :

DacoRomânia, 2013. 73 p. În loc de prefaţă p. 2. Lucrare editată de Fundaţia Academia Dacoromână. ISBN 978-606-610-020-5 821.135.1.09 Eminescu, Mihai LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) LITERATURĂ COMPARATĂ HERMENEUTICĂ

EMINESCU, MIHAI 821.135.1.09/E48N

312 - NEMEROVSCHI, CRISTINA Dresoarea : roman / Cristina Nemerovschi. - [Bucureşti] : Herg Benet, 2017. 280 p.. - (Colecţia √7). ISBN 978-606-763-150-0 821.135.1-31 082.1 Colecţia √7 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/N46

313 - PÂRVU, IULIU Trei ani din viaţa de zi cu zi a unui bărbat ca lumea / Iuliu Pârvu. - [Cluj-Napoca] : Napoca

Star, 2014. 494 p. ISBN 978-606-690-101-7 821.135.1-94 LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) 821.135.1/P37

314 - STRĂUŢ, IRIMIE Karácsony : Mókás téli történetek / Irimie Străuţ. - [Kolozsvár] : Ecou Transilvan, 2013. 44 p.. - (Cărţile copilăriei). ISBN 978-973-8099-30-2 821.135.1-93-34=511.141 082.1 Cărţile copilăriei LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) 821.135.1/S90

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 99: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

99

315 - TOMA, ILEANA Marea fugă : roman / Ileana Toma. - Ed. a 2-a. - Braşov : Suflet Trasilvan, 2014. 267 p. Note p. 267-268. Cuvânt-înainte p. 5-7. ISBN 978-606-93513-1-4 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/T71

316 - UDREA, CORNEL Pericol de electro-cutare şi cutărică : proză de tot râsul / Cornel Udrea. - Cluj-Napoca : Napoca

Star, 2014. 154 p. : il. Prefaţă p. 5-6. ISBN 978-606-690-069-0 821.135.1-7 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză umoristică) LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor) 821.135.1/U17

317 - UNGUREANU, TOADER T. Din prea multă dragoste / Toader T. Ungureanu ; Prefaţă de Antonia Bodea ; Postfaţă de

Voichiţa Pălăcean-Vereş. - Cluj-Napoca : NOVA, 2013. 292 p. Cuvântul autorului p. 5-6. Prefaţă p. 7-12. Note de subsol. ISBN 978-606-8529-09-7 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/U52

318 - VINTILĂ, ALEXANDRU OVIDIU Demersul dialogic : Semne ale unei experienţe a înţelegerii / Alexandru-Ovidiu Vintilă. -

Bucureşti : Tracus Arte, 2011. 234 p. Note de subsol. Notă bio-bibliografică p. 2. ISBN 978-606-8126-55-5 821.135.1-83 LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) DIALOGURI FILOZOFICE 821.135.1/V64

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 100: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

100

821.16 - Literaturi slave

319 - ALEKSIEVICI, SVETLANA Nők a tűzvonalban / Szvetlana Alekszijevics ; Fordította Földeák Iván. - [Budapest] : Helikon,

[2016]. 483 p. ISBN 978-963-227-757-8 821.161.1-94=511.141 LITERATURĂ RUSĂ(memorii) 821.161.1/A36

320 - SAPKOWSKI, ANDRZEJ Sângele elfilor / Andrzej Sapkowski ; Traducere din limba poloneză Mihaela Fiscutean,

Radosłava Janowska-Lascar. - Bucureşti : Nemira, [2017]. 311 p.. - (Nautilus fantasy). A treia parte din seria Witcher. ISBN 978-606-758-877-1 821.162.1-31=135.1 082.1 Nautilus fantasy LITERATURĂ POLONEZĂ(roman) 821.16/.19/S22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 101: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

101

821.17/.9 - Alte literaturi

321 - LIU CIXIN Problema celor trei corpuri : [roman] / Liu Cixin ; Traducere din limba engleză Nina Iordache. -

[Bucureşti] : Nemira, [2017]. 411 p. Note de subsol. ISBN 978-606-43-0083-6 821.581-31=135.1 LITERATURĂ CHINEZĂ(roman) LITERATURĂ CHINEZĂ(roman SF) LITERATURĂ SF 821.51/.72/L67

322 - MURAKAMI, HARUKI Világvége és a keményre főtt csodaország : [kémregény] / Murakami Haruki ; [Fordította : Erdős

György]. - [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2016. 574 p. ISBN 978-963-9765-40-5 821.521-31=511.141 LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman) 821.51/.72/M96

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 102: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

102

821.511.141 - Literatură maghiară

323 - A Föld szerelme : A Hazanéző prózaantológiája / Összeállította : Ambrus Lajos ; A grafikákat készítette : Kedei Zoltán ; Szerkesztette és a jegyzeteket írta : Ambrus Lajos. - Korond : Firtos Művelődési Egylet, 2013. 301 p. : il.. - (Hazanéző Könyvek). Glosar p. 295-296. ISBN 978-606-93644-0-6 821.511.141(498)-822-32 082.1 Hazanéző Könyvek LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ(proză) 821.511.141/F77

324 - Fényt hagyni magunk után... : Katolikus papköltők antológiája / Szerkesztette : Pásztai Ottó, Rauscher Erzsébet, Zalder Éva Mária ; ...illusztrációk : Zalder András, Zalder Tamás. - Nagyvárad : Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 2013. 436 p. : il. Biografii autori p. 415-425. Introducere p. 7-12. 821.511.141(498)-822-1 821.511.141(498)-97 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) LITERATURĂ RELIGIOASĂ(poezii)

ANTOLOGIE LITERARĂ(poezii) 821.511.141/F36

325 - Kegyesség, kultusz, távolítás : Irodalomtudományi tanulmányok / Szerkesztette Gábor Csilla, Selyem Zsuzsa. - Kolozsvár : Scientia, 2002. 328 p.. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ; 12). Note de subsol. Lista de autori p. 309-310. Rezumate în lb. engleză la p. 311-318, în lb. română p. 319-326. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 973-85750-9-5 821.511.141.09 821.511.141(091) 894.511(09) 082.1 Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ISTORIA LITERATURII MAGHIARE LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(istoriografie)

ISTORIA LITERATURII MAGHIARE(România) LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie) CRITICĂ LITERARĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) 50702 III 35036 821.511.141.09/K29

326 - Nevetni jó! : (Gyűjtemény viccekből, anekdotákból, eredeti gyermekmondásokból) / A gyűjtés, a szerkesztés, a bevezető tanulmány Gergely Géza munkája ; Illusztrálta : Biró Zsuzsanna. - [Gyergyószentmiklós] : F & F International, 2014. 150 p. : il. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 146-148. ISBN 978-606-8352-36-7 821.511.141-7 LITERATURĂ MAGHIARĂ(anecdote) LITERATURĂ MAGHIARĂ(umor) 821.511.141/N55

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 103: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

103

327 - BARICZ LAJOS Nem félek! / Baricz Lajos ; Illusztrálta : Abonyi Mária. - Gyergyószentmiklós : F & F

International, 2014. 88 p. : il. ISBN 978-606-8352-34-3 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) 821.511.141/B33

328 - BERG JUDIT Drifter. A Darknet árnyékában / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2018. 272 p. ISBN 978-963-89888-5-0 821.511.141-93-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.511.141/B47

329 - BÓDI ATTILA Lázadni veletek akartam / Bódi Attila. - [Budapest] : Jaffa Kiadó, [2017]. 255 p. ISBN 978-615-5715-12-9 821.511.141-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) 821.511.141/B61

330 - CSIRE GABRIELLA Észak ékes csillaga : Mesék finn, lapp és vogul epikus énekek nyomán / Csire Gabriella ; ...a kötet

illusztrációit Péter Katalin készítette. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2011. 24 p. ; [4] p. il.. - (Erdélyi Gondolat Gyermekkönyvtár). Note p. 21-23. ISBN 978-606-534-036-7 821.511.141(498)-93-34 082.1 Erdélyi Gondolat Gyermekkönyvtár LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) 821.511.141/C92

331 - FÁBIÁN JANKA Rose regénye / Fábián Janka. - 2. kiadás. - [Budapest] : Libri Kiadó, [2018]. 559 p. ISBN 978-963-433-344-9 821.511.141-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) 821.511.141/F11

332 - GIBBS, STUART Kémsuli / Stuart Gibbs ; Fordította : Barthó Eszter ; Szerkesztette : Egyed Erika. - Szeged :

Könyvmolyképző Kiadó, 2016. 278 p.. - (Olvasni jó!). ISBN 978-963-399-618-8 821.111(73)-93-31=511.141 082.1 Olvasni jó! LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/G56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 104: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

104

333 - KÁDÁR ANNAMÁRIA Lilla és Tündérbogyó kincset keres : Újabb érzelmi intelligencia fejlesztő mesék / Kádár

Annamária ; Illusztrációk : Moldován Mária ; Szerkesztette : Gutman Bea. - [Budapest] : Kulcslyuk Kiadó, [2018]. 107 p. : il. color. ISBN 978-615-5281-98-3 821.511.141(498)-93-34 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

TERAPIE PRIN POVEŞTI 821.511.141/K12

334 - KÁDÁR ANNAMÁRIA Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; Illusztrációk :

Moldován Mária ; Szerkesztette : Gutman Bea. - [Budapest] : Kulcslyuk Kiadó, [2016]. 208 p. : il. color. ISBN 978-615-5281-35-8 821.511.141(498)-93-34 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

TERAPIE PRIN POVEŞTI 821.511.141/K12

335 - KÁNYÁDI SÁNDOR Jövendőmondás : válogatott versek / Kányádi Sándor ; [Előszó : Varga Károly]. - Déva : Corvin

Kiadó, 2008. 320 p. Prefaţă p. 5-7. ISBN 978-973-622-426-3 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) 821.511.141/K20

336 - KOSZTA VILMA, BALATON ZOLTÁNNÉ Dal a csodakertről : versek / Balaton Zoltánné Koszta Vilma. - [S.L.] : Szűcs Family Kiadó,

[2013]. 190 p. ISBN 978-973-85430-7-2 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) 821.511.141/K75

337 - NAGY MARGIT Egymást hívják a hargitai emlékek / Nagy Margit. - [Nagyvárad] : [Punktum], 2012. 257 p. : il. Prefaţă p. 11-12. ISBN 978-606-92059-3-8 821.511.141(498)-94 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) 821.511.141/N17

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 105: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

105

338 - NYÁRY KRISZTIÁN Írjál és szeressél : 125 szerelmes levél és történet / Nyáry Krisztián. - [Budapest] : Corvina,

[2018]. 279 p. : il. Prefaţă p. 13-16. Bibliografie p. 260-279. ISBN 978-963-13-6536-8 821.511.141-6 929:821.511.141 821.511.141.09 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ LITERATURĂ

MAGHIARĂ(scrisori) BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) 821.511.141/N99

339 - OLÁH DÉNES Haragszom a muskátlimra : Édesanyám emlékére, édesapámnak szeretettel / Oláh Dénes ;

[Előszó : dr. Tamási Zsolt]. - [Gyergyószentmiklós] : [F & F International], 2014. 167 p. Prefaţă p. 5-6. ISBN 978-606-8352-33-6 821.511.141(498)-92 821.511.141(498)-97 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(articole) LITERATURĂ RELIGIOASĂ(articole) 821.511.141/O-39

340 - REGÖS ISTVÁN A csillagvándor / Regös István ; Illusztráció : Nagy Eszter. - [Budapest] : Manó Könyvek Kiadó,

[2018]. 159 p. : il. color. ISBN 978-963-403-503-9 821.511.141-93-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.511.141/R39

341 - SZABÓ ILDIKÓ KRISZTINA Emlékmorzsák Meseországból / Szabó Ildikó Krisztina ; Ruzsa Gazsi Ferkő Orsolya Dorottya

rajzaival ; Szerkesztette : Tőkés Erika. - Kolozsvár : Stúdium Kiadó, 2010. 79 p. : il. parţial color. ISBN 978-973-643-185-2 821.511.141(498)-93-34 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) 821.511.141/S99

342 - SZABÓ RÓBERT CSABA Vajon Nagyi és az aranyásók / Szabó Róbert Csaba ; Orosz Annabella rajzaival. - Csíkszereda :

Gutenberg, 2017. 65 p. : il. color. ISBN 978-606-94266-4-7 821.511.141(498)-93-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU

COPII(roman) 821.511.141/S99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 106: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

106

343 - UGRON ZSOLNA A nádor asszonyai / Ugron Zsolna. - Budapest : Libri Kiadó, [2014]. 334 p. ISBN 978-963-310-335-7 821.511.141-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) 821.511.141/U22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 107: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

107

902/904 - Arheologie. Preistorie

344 - Téglás István jegyzetei : régészeti feljegyzések / Szerkesztette Bajusz István ; A jegyzetfüzeteket átírták Alföldy Ágnes, Bajusz Anna, Bajusz István,.... - Kolozsvár : Scientia Kiadó, 2005. vol.. - (Sapientia Könyvek. Társadalomtudomány). ISBN 973-7953-45-2 I/2. kötet : [Téglás István jegyzetei]. - Téglás István jegyzetei : régészeti feljegyzések. - 2005. - p.

487-1175. - (Sapientia Könyvek. Társadalomtudomány ; 42). - Abrevieri p. 956. - Anexe p. 997-1156. - Index p. 1157-1167. - Rezumate în lb. engleză p. 1169, în lb. română p. 1170. - Lista colaboratori p. 1171. - ISBN 973-7953-49-3. I/1 kötet : [Téglás István jegyzetei]. - Téglás István jegyzetei : régészeti feljegyzések. - 2005. - 478

p. - (Sapientia Könyvek. Társadalomtudomány ; 42). - Prefaţă p. 7-8. - Introducere p. 9-14. - Note de subsol. - Note p. 473-478. - ISBN 973-7953-48-7. 902/904(498) 082.1 Sapientia könyvek ARHEOLOGIE ARHEOLOGIE(Transilvania) VESTIGII ARHEOLOGICE ARTEFACTE III 35033 (v.2) 902/904/T32

345 - NÉMETI JÁNOS A Tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében / Németi János, Molnár

Zsolt. - Kolozsvár : Scientia Kiadó, 2002. 282 p. ; [2] pl. : il. parţial color, tab., diagr., h.. - (Sapientia Könyvek. Társadalomtudomány ; 14). Prefaţă p. 7-8. Introducere p. 9-33. Note de subsol. Bibliografie p. 83-104. ISBN 973-85985-2-4 903(498.4) 082.1 Sapientia könyvek ARHEOLOGIE(Transilvania) ARTEFACTE VESTIGII ARHEOLOGICE EPOCA DE BRONZ III 35030 902/904/N46

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 108: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

108

908 - Monografii zonale

346 - Miceşti (Micuş), judeţul Cluj. Oameni şi obiceiuri / Vasile Surd, Stanca-Dacia Bărăian Surd, Silvia-Adriana Surd.... - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2013. 67 p. : fig. Glosar de termeni p. 65-66. Bibliografie p. 67. ISBN 978-973-595-559-5 908(498 Miceşti) MONOGRAFIE LOCALĂ MONOGRAFIE(Miceşti, jud. Cluj) OBICEIURI

POPULARE(români) 908/M64

347 - Románia. Tér, gazdaság, társadalom / Szerkesztő : Benedek József. - Kolozsvár : Nemzeti Kisebbségkutató Intézet ; Kriterion, 2011. 502 p. : h., tab., graf., diagr. Introducere p. 11-12. Note de subsol. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-606-92744-6-0, ISBN 978-973-26-1038-1 908(498) MONOGRAFIE(România) SITUAŢIE ECONOMICĂ(România) SOCIOGRAFIE(România) România III 35035 908/R70

348 - CHIŞ, PETRU Ineul : De la a doua retragere a turcilor până la sfârşitul primului război mondial şi făurirea

României Mari (1693-1919) / Petru Chiş. - Arad : Gutenberg Univers, 2014. 124 : il. Cuvânt-înainte p. 5. Note p. 111-119. Bibliografie p. 120-123. ISBN 978-606-675-037-0 908(498-21 Ineu) 94(498-21 Ineu) Ineu MONOGRAFIE LOCALĂ(Ineu) ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA INEULUI

ROMÂNIA(istorie) INEU(istorie) INEU(monografie) 908/C46

349 - KOVÁCS PIROSKA "Orczád verítékével..." : Máréfalva a történelem sodrában / Kovács Piroska ; Szerkesztette :

Kolumbán Zsuzsánna. - Székelyudvarhely : Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont ; Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2008. 526 p. ; [64] p. il. parţial color : tab., il. Note de subsol. Rezumat în lb. română p. 517-518, în lb. germană p. 519-520. Abrevieri p. 513. ISBN 978 973 1879 08 6 908(498.4-22 Satu Mare) MONOGRAFIE(Satu Mare, sat) MONOGRAFIE LOCALĂ SATE SECUIEŞTI Satu Mare, sat 908/K78 0-53271

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 109: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

109

350 - SZŐCS ANDRÁS Lármafák öröksége. Csíkszentmihály / Szőcs András, Szőcs Vince. - 2., javított kiadás. -

Csíkszereda : Alutus, 2010. 379 p. : il. parţial color, tab., h. Prefaţă p. 15-23. Note p. 153-159. Glosar p. 375-379. Bibliografie p. 149-151. ISBN 978-973-7875-57-0 908(498.4 Mihăileni-Ciuc) MONOGRAFIE(Mihăileni-Ciuc) ROMÂNIA(localităţi) MIHĂILENI-CIUC 908/S99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 110: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

110

91 - Geografie

351 - MÂNDRUŢ, OCTAVIAN Elemente de epistemologie a geografiei : Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei /

Octavian Mândruţ ; [ Prefaţă: Prof. univ. dr. Aurel Ardelean ]. - Arad : University Press, 2014. 146 p. Volum editat de Universitatea ''Vasile Goldiş'' din Arad. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 141-146. ISBN 978-973-664-572-3 910.1(078.5) GEOGRAFIE ŞTIINŢA GEOGRAFIEI ŞTIINŢA GEOGRAFIEI(metodologie) ŞTIINŢA

GEOGRAFIEI(teorie) 910/M23

352 - SIEA, ALIN City Walking Guide : Constanţa / [Siea Alin] ; [Traducere: Irina Apetrei]. - Lazu : City Walk,

2014. 158 p. : il. color. ISBN 978-606-93507-3-7 910.4(489-21 Constanţa)(036) 913(498-34Constanţa)(026) GHID TURISTIC(Constanţa) GHID TURISTIC GHID TURISTIC(România) ROMÂNIA(ghid

turistic) CONSTANŢA 910/S54

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 111: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

111

913(498) - Geografia României

353 - MÂNDRUŢ, OCTAVIAN România : Criterii şi modele de regionare teritorială / Octavian Mândruţ, Aurel Ardelean. - Arad :

University Press, 2013. 160 p. : h. ; tab. Volum editat de Universitatea de Vest ''Vasile Goldiş'', Centrul de Cercetări Regionale. Demers teoretic al Universităţii de Vest''Vasile Goldiş '' din arad asupra regionalizării. Prefaţă p.5-6. Anexă p. 150-155. Bibliografie p. 156-160. ISBN 978-973-664-663-8 913(498) 911.6(498)(075.8) GEOGRAFIA ROMÂNIEI GEOGRAFIE REGIONALĂ GEOGRAFIE TERITORIALĂ

GEOGRAFIE TEORETICĂ GEOGRAFIE TIPOLOGICĂ DIVIZIUNI INDIVIDUALE ALE SPAŢIULUI ŞI UNITĂŢII REGIONALE 913(498)/M23

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 112: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

112

929 - Biografii. Genealogii. Heraldică

354 - MICHIDUŢĂ, ADRIAN Charles Laugier : medic şi etnograf / Adrian Michiduţă. - [Craiova] : Aius, [2013]. 147 p. : il. Note de subsol. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 127-139. ISBN 978-606-562-275-3 929 Laugier, Charles 61(498) Laugier, Charles 39(498) Laugier, Charles Laugier, Charles BIOGRAFIE(Laugier, Charles) MEDICI BIOGRAFII COLECTIVE(medici) BIOGRAFII

COLECTIVE(etnografi) ETNOGRAFIE MEDICINĂ 929/L27M

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 113: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

113

94(498) - Istoria României

355 - Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor : Studii şi articole dedicate Centenarului Marii Uniri / Coordonatori: Mircea Dogaru, Viorel Ciobanu. - Bârlad : Universul Academic, 2018. 403 p. : il. Volum editat de Asociaţia Europeană ''Dimitrie Cantemir''. Cuvânt-înainte p. 11. Note de subsol. Anexe p. 389-391. ISBN 978-606-94702-1-3 94(498.3)''16/17'' Cantemir, Dimitrie 94(498)''18''(0-82-92) 929 Cantemir, Dimitrie 821.135.1-92 Cantemir, Dimitrie ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(Cantemir, Dimitrie) ROMÂNIA(istorie)

Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei, 1673-1723 DOMNITORI ROMÂNI CARTE CU DEDICAŢIE III 35038d 94(498)/C19

356 - ''Şi nu ne duce pe noi în ispită...'' : România şi ''războaiele minţii'' : manipulare, propagandă şi dezinformare (1978-1989) / Studiu introductiv, selecţia documentelor şi indice de nume Florian Banu. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2013. 433 p. Volum editat de Institutul Revoluţiei Române din decembrie 1989 . Consiliul Naţional pentru

Studierea Arhivelor Securităţii. Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt introductiv p. 7-9. Notă asupra ediţiei p. 10. Note de subsol. Index p. 426-433. ISBN 978-606-537-206-1 94(498)''1978/1989''(093.2) 32.019.5(498) ISTORIE ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNILOR ROMÂNIA(istorie) SOCIOLOGIE

SOCIOLOGIA LIMBAJULUI SOCIOLOGIA COMUNICĂRII DEZINFORMARE MANIPULARE(influenţare) INFLUENŢARE(manipulare) ÎNDOCTRINARE 94(498)/S53

357 - AMZĂR, DUMITRU CRISTIAN Istorie românească trăită în Germania / Dumitru Cristian Amzăr ; Traducerea textelor din limba

germană : Aurel Teodorescu. - Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr. - Bucureşti : Muzeul literaturii române, 2011. 395 p. Notă asupra ediţiei p. 5-7. Note p. 374-377. Indice de nume p. 379-389. Lucrare editată în colaborare cu Biblioteca Română din Freiburg. Bibliografie p. 391. ISBN 978-973-167-071-3 94(498)(045) SCRIERI ISTORICE ARTICOLE(istoria României) CONFERINŢE(istoria României)

ISTORIA ROMÂNIEI(antologie) ISTORIA ROMÂNILOR România 94(498)/A47

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 114: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

114

358 - BACIU, EMILIAN Renaşterea României / Emilian Baciu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2011. 621 p. Bibliografie p. 613-618. ISBN 978-606-560-206-9 94(498) 338(498) ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIE(România) ROMÂNIA(istorie) ROMÂNIA(situaţie economică)

SITUAŢIE ECONOMICĂ(România) POLITICĂ ECONOMICĂ 94(498)/B13

359 - KISS FERENC Szongott Kristóf, Szamosújvár és az erdélyi örmények historikusa / Kiss Ferenc. - Kolozsvár :

Risoprint, 2014. 303 p. : il. parţial color. Note p. 279-289. Rezumat în lb. română p. 291-296, în lb. engleză p. 297-302. Bibliografie p. 276-278. ISBN 978-973-53-1280-0 94(=19)(498) 929 Szongott Kristóf 908(498-21 Gherla) 94(498) Szongott Kristóf ARMENI(Transilvania) ISTORIA ARMENILOR ISTORIE LOCALĂ MONOGRAFIE(Gherla)

ISTORIA ORAŞELOR SZONGOTT KRISTÓF Gherla 94(498)/S99K

360 - KŐVÁRI LÁSZLÓ Erdély történelme / Kővári László. - [Hasonmás kiadás]. - Székelyudvarhely : Top Invest Kft.,

2013. vol.. - (A Székely Családok Könyvtára). Ediţie reprint. Vol. 1 : [Erdély történelme]. - Erdély történelme / Kővári László. - [Hasonmás kiadás]. - 2013. -

[8] p. ; XXVIII ; 175 p. - (A Székely Családok Könyvtára). - Ediţie reprint. - Note de subsol. - Index p. 167-174. - ISBN 978-606-93644-6-8. 94(498.4) 94(439.21) 082.1 A Székely Családok Könyvtára ISTORIA TRANSILVANIEI TRANSILVANIA(istorie) ISTORIE(Transilvania) Transilvania 94(498)/K78

361 - STĂNESCU, EUGEN România Mare : Puterea politică / Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Garvriil Preda ; Cuvânt înainte

ing. Mircea Cosma. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2010. 322 p. : tab., fig. Note de subsol. Cuvânt înainte p. 5-8. Anexe p. 292-313. Constituţia Regatului României(29 martie 1923) p. 216-245. Bibliografie p. 315-319. Bibliografie Constituţia României Mari p. 246-247. ISBN 978-973-1959-82-5 94(498)"1918" 32(498)"1918" ANUL 1918 ISTORIA ROMÂNIEI(Marea Unire) UNIREA ROMÂNILOR POLITICĂ

INTERNĂ(România) POLITICĂ INTERNĂ(România)(1918) CONSTITUŢIA ROMÂNIEI(istorie) 94(498)/S77

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 115: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

115

Index de autori

A

Abrudan, Denisa - 196 Ahern, Cecelia - 246 Aleksievici, Svetlana - 319 Allende, Isabel - 290-291 Amzăr, Dumitru Cristian - 357 Andrews, Ted - 26,145 Andrieş, Vladimir - 217 Andriţoiu, Călin Vasile - 146-147 Anechitoae, Constantin - 82-86 Antal, Delia - 294 Argeşanu, Ovidiu Dragoş - 27 Armentrout, Jennifer L. - 247

B

Băbuţ, Gabriel Bujor - 148 Baciu, Emilian - 358 Baker, Becky - 248 Bănică, Ion Octavian - 14 Banu, Constantin - 197 Barbu, Ioan - 295 Baricz Lajos - 327 Bell, Josie - 249 Belluska Éva - 110-112 Bentoiu, Claudia - 57 Berdiaev, Nikolai - 35 Berg Judit - 328 Bican, Florin - 296 Bódi Attila - 329 Bokor Zsuzsa - 47 Boricean, Florin - 297 Braden, Gregg - 15 Braic, Gabriel - 298 Brejea, Radu - 139 Britt, Paige - 250 Budiul, Mihaela Maria - 211 Burlacu, Andrei - 212-213 Buşe, Ionel - 28 Butucea, Marioara - 113

C

Caizer, Costică - 134 Calais-Germain, Blandine - 149 Carja, Gabriela - 137 Cenuşă, Zina - 299 Cenuşe, Ioan-Petre - 229 Cernuşcă-Miţariu, Maria Mihaela - 150-151

Page 116: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

116

Chirculescu, Mihaela - 152 Chiriac, Anca - 153 Chirieac, Bogdan - 50 Chiriţă, Mihaela - 135 Chiş, Petru - 348 Ciascai, Gheorghe - 51 Ciobotă, Gheorghe - 72-74 Cioclea, Doru - 174 Ciurea, Andreea - 87 Ciurescu, Marius - 300 Cline, Ernest - 251 Clinton, Bill - 252 Coca, George - 88 Coman, Nicolae - 114 Coşea, Mircea - 58 Costin, Alina - 108 Cotterill, Jo - 253 Cottrell-Boyce, Frank - 254 Creţan, Adina - 3 Cristea, Darie - 52 Csire Gabriella - 330 Csiszár Éva - 115-116 Cupşa, Ovidiu Sorin - 9 Custură, Ştefania Maria - 301

D

Dávid Gyula - 53 Del Rio, Domenico - 36 DiCamillo, Kate - 255 Dimaca, Nicolae - 133 Dinu, Ana-Maria - 198 Diţă, Gabriela - 89 Dockrill, Laura - 256 Domuţa, Cristian Gabriel - 182 Drăguşin, Nicolae - 226 Drăguţ, Bogdănel-Marian - 75 Dugăeşescu, Dorina - 154 Dumitraşcu, Sever - 302 Dumitru, Leonard - 218

F

Fábián Janka - 331 Făinişi, Florin - 90 Ferenczi Sándor - 37 Fleacă, Sorin Radu - 155-156 Foltoş, Remus - 16 Fuiorea, Elena – 243

Page 117: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

117

G

Ganea, Mihai - 303 Gănuţă, Nicolae - 157 Garson, Rosiland - 257 Găvruţa, Camelia Anica - 54 George, Jean Craighead - 258 Gheorghe, Alexandru Gabriel - 167 Ghic, Graţiela - 199 Ghinea, Elena Monaliza - 304 Gibbs, Stuart - 332 Gibson, Lil - 259 Golomoz, Sebastian - 305 Gounelle, Laurent - 288-289 Green, John - 260 Grimstad, Lars Joachim - 245 György Ottilia - 190

H

Hajlák Attila-István - 38 Halanay, Andrei - 130 Harper, Allen - 261 Hawkins, David R. - 29 Hazi, Aneta - 168 Heidicker, Christian Mckay - 262 Helmer, Paula - 263 Hermann Imre - 222 Hesse, Monica - 264

I

Ifrim, Mircea - 158 Ilie, Georgeta - 76 Iliescu, Mihai - 173 Ionescu, Sorin Cristian - 200 Ioniţă, Corina Ramona - 91 Iosim, Iasmina - 69-71 Istin, Codruţa - 4

J

Jakab Zsolt - 5 Jefferies, Dinah - 265 Jitea, Ionel Mugurel - 183 Juhász Jácint - 65 Jurcă, Gheorghe - 306-307

Page 118: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

118

K

Kádár Annamária - 333-334 Kányádi Sándor - 335 Kásler Enikő - 117 Keresztesi József - 39 King, Stephen - 266 Kiss Ferenc - 359 Kocsis Attila Levente - 118 Kocsis Katalin - 119-122 Kónya Zoltán - 30 Koszta Vilma, Balaton Zoltánné - 336 Kovács András Ferenc - 12 Kovács Piroska - 349 Kővári László - 360 Kretzulescu-Lahovary, Anna - 308

L

Larsen, Reif - 267 László Noémi - 13 Lazu, Alina Ilinca - 131 Leigh, Ana - 268 Libert, Barry - 201 Liu Cixin - 321

M

Mallery, Susan - 269 Mândruţ, Octavian - 351,353 Marandiuc, Cornel - 309 Marga, Andrei - 10,123 Meghea, Irina - 132 Michiduţă, Adrian - 354 Mihuţ, Lizica - 175 Miron, Liliana - 184 Mitre, Ileana - 159-160 Mnerie, Dumitru - 77 Mocanu, Patricia - 202 Moleavin, Adrian - 214 Molnár Hajnal - 230 Moore, Beth - 40 Moraru, Roland Iosif - 60 Morris, Heather - 270 Morton, Kate - 271 Moţiu, Daniela - 92 Mózes Carol - 124 Munteanu-Dănulescu, Răzvana Sorina - 161 Munteanu, Nicolae - 310 Murakami, Haruki - 322 Murăriţa, Ilie - 42

Page 119: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

119

N

Naghiu, Livia - 185 Nagy Enikő - 125-126 Nagy Margit - 337 Nagy Ştefan - 169 Necşoiu, Floarea - 311 Neculai, Emilia - 231 Nedelcea, Cătălin - 31 Nedelescu, Mihai - 66 Nemerovschi, Cristina - 312 Németi János - 345 Neţoiu, Gheorghe - 186 Nicoară, Marius - 55 Niculescu, Georgeta - 223 Niţă, Marian - 162 Nović, Sara - 272 Nyáry Krisztián - 338

O

Obama, Michelle - 273 O'Brien, Edna - 274 Oláh Dénes - 339 Olariu, Mihai - 93-94 Oliver, Lauren - 275 Onica Chipea, Lavinia - 95 Oprea, Aurelian - 187 Oprea, Dragoş V. - 67 O'Reilly, Tim - 1

P

Paraschiv, Gavril - 96 Paraschiv, Ramona-Gabriela - 97 Pârvu, Iuliu - 313 Pascal, Marius - 17 Paştin, Iuliana - 232 Patraş, Roxana - 244 Păunescu, Andrei - 207 Penescu, Cornel - 48 Perry, Sarah - 276-277 Petraru, Gheorghe - 41 Philippe, Marie-Dominique - 18 Pohoaţă, Gabriela - 19 Popa, Nicolae - 170 Popa, Sorana - 98-99 Popescu, Alina - 163 Popescu, Andrei - 100 Popescu, Carmen - 6 Popescu, Elena - 208 Popescu, Marin Nicolae - 136

Page 120: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

120

Pop, Ştefan - 203 Prisecariu, Gheorghe-Silviu - 227 Purniche, Rodica - 20

R

Rădescu, Radu - 7-8 Răducan, Gabriela - 101 Rădulescu, Anca Marina - 233 Rău, Gabriela - 138 Regös István - 340 Rigobello, Armando - 21 Riteş, Laura - 102 Roat, Sharon Huss - 278 Robu, Viorel - 49 Rome, Margaret - 279 Romoşan, Ioan Dorel - 103 Rusu, Mihai - 188

S

Sabău, Elena - 224 Săcară Oniţa, Adina - 234 Sapkowski, Andrzej - 320 Sava, Marcela - 171 Scalzi, John - 280 Selagea, Petru - 176 Senatee, Melissa - 281 Şerban, Silviu - 22 Sferle, Ioan - 225 Siea, Alin - 352 Sloan, Holly Goldberg - 282 Sorescu, Elena - 235 Stănescu, Eugen - 361 Stângaciu, Oana Ancuţa - 59 Ştefănescu, Alexandru - 23 Steiner, Rudolf - 24 Stoica, Florin - 209 Străuţ, Irimie - 314 Strechie, Mădălina - 236 Surdu, Georgiana - 204 Suvergel, Adelina - 219 Szabó Ildikó Krisztina - 341 Szabó Róbert Csaba - 342 Szőcs András - 350

T

Tankó Veronika-Zita - 127-128 Ţărău, Augustin - 62-63 Tatu-Chiţoiu, Gabriel - 164 Ţene, Ionuţ - 129

Page 121: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn4_2019.pdf · 4 6 - POPESCU, CARMEN Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : Aplicaţii

121

Teodorescu, Valentin - 25 Thomas, Angie - 237,283 Tohăneanu, Cecilia - 33 Toma, Ileana - 315

U

Udrea, Cornel - 316 Ugron Zsolna - 343 Ungureanu, Toader T. - 317

V

Vajda András - 11 Vasilescu, Nicolae - 104-105 Vasinca, Ioan D. - 165 Vintilă, Alexandru Ovidiu - 318 Voicu, Adriana Camelia - 107 Voiculescu, Dan - 56

W

Walsh, Rosie - 284 Watkins, Sam - 285 Weiner, Jennifer - 286 Weiss, Brian L. - 32

Y

Yoon, Nicola - 287

Z

Zaharia, Valentina - 78 Zaharie, Cristian Giuseppe - 106 Zeppetella, Giovambattista - 166 Zuca, Marinela Roxana - 206

Biblioteca Judeţeană Mureş

Lucrare editată în cadrul Biroului Evidenţa, Dezvoltarea şi Prelucrarea Colecţiilor.