Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi :...

of 126 /126
1 Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : ianuarie 2018

Embed Size (px)

Transcript of Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi :...

Page 1: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

1

Biblioteca Judeţeană Mureş

Buletinul Cărţilor Noi : ianuarie 2018

Page 2: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

2

001 - Ştiinţă şi cunoaştere

1 - Top 100 minunăţii : Animale & corpul uman / [Traducere: Ionuţ Popa]. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 36 p. : il. color. ISBN 978-606-38-0181-5 001.1 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE CULTURĂ GENERALĂ ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ

GENERALĂ ANIMALE(atlas) CORPUL UMAN CARTE PENTRU COPII 001/T76

2 - Top 100 minunăţii : Lumea &spaţiul cosmic / [Traducere: Ionuţ Popa]. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 36 p. : il. color. ISBN 978-606-38-0182-2 001.1 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE CULTURĂ GENERALĂ ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ

GENERALĂ ŞTIINŢĂ(geografie) ŞTIINŢĂ(invenţii) 001/T76

3 - CASSIDY, CODY Ce s-ar întâmpla dacă...? : Te-ar lovi un meteorit, ai fi lovit de un trăsnet, te-ar înghiţi o balenă,

ai fi crescut de vulturi / Cody Cassidy şi dr. Paul Doherty ; Traducere: Magda Dumitru. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 184 p. : il.. - (Citim. Ştim). Note de subsol. Bibliografie p. 168-179. ISBN 978-606-38-0124-2 001 001.1 082.1 Citim. Ştim ŞTIINŢĂ CONCEPTE CUNOAŞTERE INVENŢII DESCOPERIRI DESCOPERIRI

ŞTIINŢIFICE ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE 001/C28

4 - GRIBBIN, JOHN Science : A History in 100 experiments / John Gribbin and Mary Gribbin. - London : William

Collins ; Harper Collins Publishers, 2016. 288 p. : il., foto., sch., graf. Bibliografie p. 280. Index p. 281-286. ISBN 978-0-00-814560-6 001.894 061.62 50(091) ŞTIINŢĂ MATEMATICĂ FIZICĂ ASTRONOMIE CHIMIE PSIHOLOGIE

ANTROPOLOGIE BIOLOGIE EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE GEOGRAFIE BIOCHIMIE MEDICINĂ 001/G81

5 - MARTINEAU, SUSAN Curiozităţi / Scrisă şi concepută de Susan Martineau ; Ilustraţii de Vicky Barker ; Traducere de

Sorin Şerb. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 48 p. : il. color. ISBN 978-606-38-0148-8 001.92:087.5 087.5:001.92 ŞTIINŢĂ CUNOAŞTERE ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ GENERALĂ CURIOZITĂŢI 001/M43

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 3: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

3

6 - SCHWARCZ, JOE Ştiinţa între adevăr şi aberaţie : 61 de comentarii ingenioase şi realiste despre întrebările pe care

ni le punem toţi / Dr. Joe Schwarcz ; Traducere : Andreea Roseti, Anca Băcilă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2011]. 256 p.. - (Citim. Ştim). Despre autor [1] p.. Note de subsol. Index p. 243-256. ISBN 978-973-748-628-8 001.5 001.92 ŞTIINŢĂ CUNOAŞTERE ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ GENERALĂ TEORII ŞTIINŢIFICE

INTERDISCIPLINARITATE II 97939 001/S36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 4: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

4

008 - Civilizaţie. Cultură. Progres

7 - Encyclopedia of contemporary American culture / Edited by Gary W. McDonogh, Robert Gregg, and Cindy H. Wong. - New York : Routledge, 2001. XXXIV, 839 p. ; 25 cm. Index p. 797-839. referin e bibliografice la finalul textelor. ISBN 978-0-415-51502-3 008(73)(038) DICŢIONAR DE CULTURĂ CULTURĂ AMERICANĂ CULTURĂ ŞI

CIVILIZAŢIE(America) ARHITECTURĂ ORGANIZAŢII MODĂ PUBLICITATE DREPTURILE OMULUI ISTORIA S.U.A. EDUCA IE (S.U.A.) PROTECŢIA MEDIULUI FILME (S.U.A) ACTORI PERSONALITĂŢI(S.U.A.) POLITICĂ(S.U.A.) FEMINISM SĂNĂTATE PUBLICĂ(S.U.A.) LITERATURĂ AMERICANĂ JURNALISM MASS-MEDIA(S.U.A.) MUZEE MUZICĂ MUZICIENI MUZICIENI(SUA) ARTĂ AMERICANĂ RELIGIE(SUA) ŞTIINŢĂ TEHNOLOGIE SPORT TELEVIZIUNE URBANISM TRANSPORTURI VALORI AMERICANE L-008/E52

8 - DEÉ NAGY ANIKÓ Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony / Deé Nagy Anikó. -

Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2017. 215 p. : il. color. Note de subsol. Prefaţă p. 8-31. ISBN 978-973-26-1173-9 008(=511.141)(498.4)(092) 929 Wesselényi Kata Wesselényi Kata BIOGRAFIE(Wesselényi Kata, báró) CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) ARISTOCRAŢIE

GASTRONOMIE ISTORIA CĂRŢII(Transilvania) FAMILIA Teleki ISTORIA FAMILIILOR Târgu-Mureş 0-58345K III 34463 008/W58D

9 - JÓZSA JÁNOS Tanulmányok / Józsa János ; A kötet anyagát összegyűjtötte, a pályaképet összeállította Szilágyi

Józsa Mária. - Kolozsvár : Kriterion, 2016. 187 p. : il. Prefaţă p. 5-8. Note de subsol. Bibliografie p. 173-186. ISBN 978-973-26-1140-1 008(=511.141)(498.4) 008(439.21) 37(=511.141)(498.4)"19" 929 Józsa János BIOGRAFIE(Józsa János) CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) ISTORIA

CULTURII(Transilvania) ÎNVĂŢĂMÂNT MAGHIAR(România) PEDAGOGIE III 34464 008/J81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 5: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

5

10 - KELEMEN LAJOS Művelődéstörténeti tanulmányok / Kelemen Lajos ; Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető

tanulmányokat és a jegyzeteket írta Sas Péter. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2006. 585 p. : il. Note de subsol. Abrevieri p. 469-479. Note p. 480-550. Index p. 553-580. Introducere p. 5-13. ISBN (10)973 26 0852 8, (13)978 973 26 0852 4 008 STUDII ISTORIA CULTURII CULTURĂ 0-52494 III 34446 008/K32

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 6: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

6

01 - Bibliografie. Cataloage

11 - MEISTER RÓBERT A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája : tanulmányok, cikkek

1990-1999 / Meister Róbert. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2004. 783 p. Introducere p. 5-10. Indexe p. 387-781. ISBN 973-8468-20-5 016:308 308:016 BIBLIOGRAFIE ŞTIINŢE SOCIALE(bibliografie) III 34413 01/M55

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 7: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

7

06 - Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

12 - Deus providebit. Reformáció a 16. században : Kiállitási kalauz = Deus providebit. Reforma în sec. al XVI-lea : Ghid de expoziţie = Deus providebit. Reformation in the 16 th. Century : Exhibition Guide / Redactorul ghidului: Annamária Kimpián. - Marosvásárhely ; Tîrgu-Mureş : Teleki Téka Alapítvány ; Fundaţia Teleki Téka, 2017. 23 p. : il. color. Volum editat în limba maghiară, română şi germană. 061.4:027(498.4Tîrgu-Mureş) Biblioteca Teleki Bolyai 027:061.4(498.4Tîrgu-Mureş) Teleki

Bolyai EXPOZIŢIE EXPOZIŢIE(carte) EXPOZIŢII TEMPORARE CARTE VECHE BIBLIOTECA

TELEKI - BOLYAI BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ CATALOGUL BIBLIOTECII TELEKI III 34401 06/D35

13 - MARRS, JIM Guvernarea din umbră : Istoria secretă care leagă Comisia Trilaterală, Francmasoneria şi Marile

Piramide / Jim Marrs ; Traducere din limba engleză de Nicolo Della-Pupa. - Bucureşti : Curtea Veche, 2009. 448 p. ISBN 978-973-669-852-1 061.236(100) 94(100) FRANCMASONERIE MASONERIE SERVICII SECRETE CONSPIRAŢIE SOCIETĂŢI

SECRETE ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIA LUMII ISTORIE CONTEMPORANĂ ISTORIE UNIVERSALĂ(epoca contemporană) 06/M42

14 - MARTÍN, CRISTINA Clubul Bilderberg. Stăpânii lumii / Cristina Martín ; [Traducerea şi adaptarea Ioana Ionescu]. -

[Bucureşti] : Litera Internaţional, [2007]. 231 p. : il.. - (International Bestseller [Litera]). Anexă p. 223-224. Bibliografie p. 226-231. ISBN 978-973-675-356-5 061.236(100) 082.1 International Bestseller CONSPIRAŢIE ORGANIZAŢII SECRETE 06/M43

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 8: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

8

087.5 - Publicaţii pentru copii

15 - BRIGGS, RAYMOND Omul de zăpadă / Raymond Briggs. - s.l. : Grafic Young, s.a. 32 p. il. color. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-117-2 087.5 CARTE PENTRU COPII PUBLICA IE PENTRU COPII 087.5/B83

16 - FALCONER, IAN Olivia / Ian Falconer ; Ilustrată de Ian Falconer. - s.l. : [Editura Arthur], [2015]. [34] p. : il. color. ISBN 978-606-8620-78-7 087.5 821.111(73)-93-32=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) CARTE

PENTRU COPII 087.5/F17

17 - RUNTON, ANDY Owly & Wormy : Friends all Aflutter! / Andy Runton. - New York : Atheneum Books for Young

Readers, 2011. 38 p. : il. color. ISBN 978-1-4169-5774-4 087.5 CARTE PENTRU COPII 087.5/R92

18 - STEIG, WILLIAM Doctorul De Soto / William Steig ; Traducere din engleză de Laura Albulescu. - [Bucureşti] :

Editura Arthur, [2016]. [32] p. : il. color.. - (Vlad şi Cartea cu Genius). ISBN 978-606-788-052-6 821.111(73)-93-34=135.1 087.5=135.1 087.5(0:82-93-34) 082.1 Vlad şi Cartea cu Genius LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii) 087.5/S83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 9: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

9

1 - Filosofie

19 - DRAGOMIR, ALEXANDRU O teză de doctorat la Dumnezeu : exerciţii de gândire / Alexandru Dragomir ; Antologie, prefaţă

şi cronologie de Gabriel Liiceanu. - Bucureşti : Humanitas, 2016. 264 p. Note de subsol. Notă asupra ediţiei p. 5-7. Cronologie p. 9-17. ISBN 978-973-50-5485-4 101.3 821.135.1-4 LITERATURĂ ROMÂNĂ(meditaţii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) LITERATURĂ

ROMÂNĂ(cugetări) FILOSOFIE(eseuri) FILOSOFIE(teme) III 34482 1/D77

20 - NĀGĀRJUNA Epistolă către un prieten şi alte lucrări esenţiale / Nāgārjuna ; Comentariu de Venerabilul

Rendawa, Zhö-nu Lo-drö ; Traducere din limba tibetană de Geshe Lobsang Tharchin şi Artemus B. Engle ; Traducere în limba română şi îngrijire ediţie Mircea-Alin Tocaciu. - Bucureşti : Herald, [2014]. 255 p.. - (Himalaya). Prefaţă p. 8. ISBN 978-973-111-484-2 111(584.6) 14(=584.6) 294.3(=584.6) 082.1 Himalaya DOCTRINĂ ORIENTALĂ FILOSOFIE ORIENTALĂ RELIGIE ORIENTALĂ 1/N17

21 - PLEŞU, ANDREI Despre inimă şi alte eseuri / Andrei Pleşu. - [Bucureşti] : Humanitas, [2017]. 159 p. Nota autorului p. 5-7. De acelaşi autor [1] p. Bibliografie p. 151-157. ISBN 978-973-50-5773-2 101.3 821.135.1-83 DIALOGURI FILOZOFICE FILOSOFIE(teme) LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri filozofice) III 34477 1/P71

22 - PLEŞU, ANDREI Dialoguri de duminică : o introducere în categoriile vieţii / Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu. -

[Bucureşti] : Humanitas, [2017]. 431 p. Note bio-bibliografice [1] p.. ISBN 978-973-50-5598-1 101.3 821.135.1-83 DIALOGURI FILOZOFICE FILOSOFIE(teme) LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri filozofice) III 34479 1/P71

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 10: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

10

23 - UZCÁTEGUI, OSCAR Ontologie gnostică / Oscar Uzcátegui. - s.l. : s.n., [2006]. 365 p. : il. ISBN 973-726-149-2 141.33 165.43 111.12 234.23 DUMNEZEU(argumente gnoseologice) FILOZOFIE FILOZOFIE ANTICĂ FILOZOFIE

ORIENTALĂ FILOZOFIE(curente) FILOZOFIE(misticism) FILOZOFIE(sisteme) GNOSEOLOGIE GNOSTICISM METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE METAFIZICĂ MISTICĂ(creştină) MISTICĂ(orientală) NEOPLATONISM RELIGIE CREŞTINĂ(metafizică) 1/U99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 11: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

11

159.9 - Psihologie

24 - CAMERON, MILTON Puterea gândului / Milton Cameron ; Traducere : Lydia Constanţa Ciucă. - [Bucureşti] :

Niculescu, [2017]. 192 p.. - (Citim. Ştim.). Note de subsol. ISBN 978-973-748-909-8 159.923.2 159.955 082.1 Citim. Ştim PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(autocunoaştere) DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

COMPORTAMENT GÂNDIRE GÂNDIRE POZITIVĂ II 97941 159.9/C16

25 - CAREY, TANITH Hová tűnt a kicsi lányom? : Hogyan védjem meg a gyermekemet attól, hogy túl korán felnőjön? /

Tanith Carey ; [Fordította Kiss Judit]. - Kolozsvár : Koinónia, 2013. 275 p. Introducere p. 9-16. Note p. 269-273. Bibliografie p. 261-266. ISBN 978-973-165-086-9 159.922.7 PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOLOGIE(fete) II 97915 159.9/C24

26 - CRAWLEY, HANS Ceasurile interne ale vieţii : Bioritmul la îndemâna tuturor / Hans Crawley ; Traducere de

Valentina Bran. - [Bucureşti] : Editura Niculescu, [2008]. 176 p. : tab.. - (Citim. Ştim.). Anexe p. 121-171. ISBN 978-973-748-281-5 159.961 577.31 577.23 159.923.2 082.1 Citim. Ştim PARAPSIHOLOGIE BIORITM BIOENERGIE BIOFIZICĂ DEZVOLTAREA

PERSONALITĂŢII CUNOAŞTEREA DE SINE II 97938 159.9/C83

27 - DUVERNOIS, ISABELLE Limbajul corpului : Atenţie, gesturile vorbesc pentru noi! / Isabelle Duvernois ; Traducere

Ştefania Iordan. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2017. 224 p. : il.. - (Citim. Ştim.). Bibliografie p. 221-222. ISBN 973-606-38-0061-0 159.925 316.6 159.91 082.1 Citim. Ştim PSIHOFIZIOLOGIE PSIHOLOGIA SOCIALĂ RELAŢII INTERPERSONALE LIMBAJUL

TRUPULUI II 97934 159.9/D97

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 12: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

12

28 - ELDREDGE, JOHN Kalandvágyó, harcos, hős : A férfilélek titka / John Eldredge ; [Fordította Daray Erzsébet]. -

Kolozsvár : Koinónia, 2015. 342 p. Note de subsol. Introducere p. 9-10. ISBN 978-973-165-109-5 159.923-055.1 244 LITERATURĂ RELIGIOASĂ PSIHOLOGIA SEXELOR BĂRBAŢI(psihologie)

PSIHOLOGIA BĂRBATULUI PSIHOLOGIE(bărbaţi) II 97917 159.9/E35

29 - GREEN, ROSS W. Copilul temperamental : O nouă abordare pentru a-i înţelege pe copiii imprevizibili / Dr. Ross

W. Greene ; Traducere: Oana Ilinca Moldoveanu, Sanda Watt. - [Bucureşti] : Niculescu, [2014]. 254 p. : fig.. - (Citim. Ştim). Prefaţă p. 9-11. ISBN 978-606-748-983-8 159.922.7 37.018.1 082.1 Citim. Ştim PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOTERAPIE PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii)

PEDOPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(dependenţe) EDUCAŢIA COPILULUI MIC EDUCAŢIA ÎN FAMILIE TIPURI DE PERSONALITATE II 97937 159.9/G79

30 - GRÜNBERG, LAURA Să creştem mici : Carte pentru cei mici care trebuie neapărat citită de cei mari / Laura Grünberg ;

[Ilustraţii de Alexandru Ciubotariu şi Ana-Maria Nica]. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2014]. 93 p. : il. ISBN 978-606-8620-07-7 159.923.3 159.922.7 316.47 PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(personalitate) TIPURI DE PERSONALITATE PSIHOLOGIA

PERSONALITĂŢII PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii) RELAŢII INTERPERSONALE PSIHOLOGIA COPILULUI 159.9/G92

31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations / Louise Hay and Kristina Tracy ;

Illustrated by Manuela Schwarz. - New York : Hay House, 2008. 30 p. : il. color. ISBN 978-1-4019-2208-5 159.923.2 PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII PSIHOLOGIE DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

GÂNDIRE POZITIVĂ AUTOCUNOAŞTERE DEZVOLTARE SPIRITUALĂ DISCIPLINĂ MINTALĂ MOTIVAŢIE TERAPIE EXISTENŢIALĂ TERAPII COMPLEMENTARE CARTE PENTRU COPII 159.9/H41

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 13: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

13

32 - KERMADEC, MONIQUE DE Copilul precoce : Cum îl pregătim pentru ziua de mâine / Monique de Kermadec ; Traducere :

Diana Gabor. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 230 p.. - (Citim. Ştim.). Bibliografie p. 227-230. ISBN 978-973-748-979-1 159.922.765 159.9-053.2 37.018.1 376.54 PSIHOLOGIE PSIHOLOGIA COPILULUI CU PERFORMANŢE SUPERIOARE COPII

SUPRADOTAŢI COPII MINUNE COPII(psihologie) EDUCAŢIA ÎN FAMILIE II 97952 159.9/K36

33 - LOOKER, TERRY Manual antistres / Terry Looker, Olga Gregson ; Traducere : Magda Dumitru. - Bucureşti :

Niculescu, [2016]. 252 p. : tab., fig.. - (Citim. Ştim.). Despre autori p. 5-6. Cuvânt înainte p. 11-12. Index p. 248-252. ISBN 978-606-748-442-0 159.922.2 615.851.1 082.1 Viaţă sănătoasă STRES MOTIVAŢIE DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII AUTOEDUCAŢIE

SENTIMENTE. EMOŢII 159.9/L77

34 - SILVERTON, SARAH Cheia mindfulness : Conştientizează prezentul pentru a fi fericit şi echilibrat / Sarah Silverton,

Vanessa Hope, Eluned Gold ; Traducere: Isabel Lazăr ; Cuvânt-înainte de Jon Kabat-Zinn. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 192 p. : il.. - (Citim. Ştim). Cuvânt-înainte p. 7-9. Prefaţă p. 8-9. ISBN 978-606-38-0074-0 159.922 294.527 082.1 Citim. Ştim MEDITAŢII GÂNDIRE POZITIVĂ DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII YOGA

DEZVOLTARE MENTALĂ MINTEA UMANĂ MINTEA UMANĂ(psihologie) BUDISM (S.U.A) II 97910 159.9/S55

35 - SISGOLD, STEVE Inteligenţa corporală : Lasă gândurile să treacă, ascultă-ţi corpul, pentru a dobândi înţelepciune,

încredere şi succes / Steve Sisgold ; Traducere: Anca Mihaela Florea. - [Bucureşti] : Niculescu, [2015]. 247 p.. - (Citim. Ştim). Cuvânt-înainte p. 11-13. Note de subsol. ISBN 978-973-748-998-2 159.922.2 082.1 Citim. Ştim DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

PSIHOLOGIE(autosugestie) PSIHOLOGIE(relaxare) SENTIMENTE. EMOŢII GÂNDIRE POZITIVĂ STRES MOTIVAŢIE AUTOEDUCAŢIE VOINŢĂ III 34407 159.9/S61

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 14: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

14

36 - WEINER, ERIC Geografia geniului : Cele mai creative locuri din lume : de la Atena antică la Silicon Valley / Eric

Weiner ; Traducere de Anca Mihaela Florea. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 303 p.. - (Citim. Ştim.). Bibliografie selectivă p. 297-303. ISBN 978-606-38-0072-6 159.924.7 082.1 Citim. Ştim GENIU(psihologie) MINTEA UMANĂ(psihologie) PERSONALITĂŢI SCRIITORI

FILOZOFI OAMENI DE ŞTIINTĂ INVENTATORI CREATIVITATE GÂNDIRE CREATIVĂ INTELIGENŢĂ III 34404 159.9/W46

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 15: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

15

17 - Morală. Etică

37 - SLOANE, PAUL Gândeşte ca un inovator : 76 de lecţii de business ale marilor creatori ai lumii / Paul Sloane ;

Traducere: Gabriel Stoian. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 270 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-606-38-0120-4 17.024.4 174.4 929(100) Picasso Pablo Madonna Dali, Salvador Allen, Woody Beethoven, Ludwig van Mozart,

Wolfgang Amadeus Pitagora Hannibal Jobs, Steve Curie, Marie EXPERIENŢE SUCCES SUCCES ÎN AFACERI AFACERI AFACERI(succes)

MANAGEMENTUL CARIEREI MANAGEMENT STRATEGIC MANAGEMENTUL FIRMEI STRATEGII DE MARKETING MANAGEMENTUL INOVĂRII STRATEGII PUBLICITARE BIOGRAFII BIOGRAFII COLECTIVE II 97911 17/S63

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 16: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

16

2 - Religie

38 - ''Am fost operat de Sfântul Nectarie'' : [Mărturii despre vindecarea minunată a unui copil bolnav]. - Bucureşti : Editura Areopag, 2016. 176 p. Carte apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Justinian Chira al Episcopiei

Maramureşului şi Sătmarului. ISBN 978-606-8451-83-1 243 235.3 Nectarie din Eghina, Sfântul 615.852 Nectarie de Eghina RELIGIE MINUNI RUGĂCIUNI TERAPIE PRIN RUGĂCIUNE CREDINŢĂ ACATISTE

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(reflecţii) 2/N33

39 - Belga hitvallás / [Fordította Juhász Ágnes]. - 2. kiadás. - Kolozsvár : Koinónia, 1998. 59 p.. - (Confessiones Reformatorum). Note de subsol. Introducere p. 13. ISBN 973-98903-1-8 284.2(493) 23 082.1 Confessiones Reformatorum TEOLOGIE PROTESTANTĂ ISTORIA BISERICII REFORMATE RELIGIE REFORMATĂ

REFORMAŢIE Belgia II 97921 2/B42

40 - Ír hitvallás / [Fordította Adorján Kálmán]. - Kolozsvár : Koinónia, 1999. 41 p.. - (Confessiones Reformatorum). Prefaţă p. 5-8. ISBN 973-98903-4-2 23 284.2(417) 082.1 Confessiones Reformatorum TEOLOGIE PROTESTANTĂ ISTORIA BISERICII REFORMATE RELIGIE REFORMATĂ

REFORMAŢIE Irlanda II 97920 2/I-79

41 - Lankavatara Sutra : Realizarea nobilei înţelepciuni / Introducere Daisetz Teitaro Suzuki ; Traducere din limba engleză Radu-Claudiu Canahai. - Bucureşti : Herald, [2010]. 159 p.. - (Cărţi fundamentale). ISBN 978-973-111-170-4 294.3 Zen 082.1 Cărţi fundamentale ZEN, BUDHISM RELIGIE ORIENTALĂ BUDISM FILOZOFIE ORIENTALĂ 2/L20

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 17: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

17

42 - Örökség és küldetés : Bencések Magyarországon / Szerkesztette : Illés Pál Attila és Juhász-Laczik Albin OSB ; [A rezüméket fordította : Tóta Péter Benedek]. - Budapest : METEM, 2012. vol.. - (Művelődéstörténeti Műhely). 1. kötet : [Örökség és küldetés]. - Örökség és küldetés : Bencések Magyarországon. - 2012. - 572

p. - (Művelődéstörténeti Műhely ; 7/1). - Note de subsol. - Prefaţă p. 9-10. - Rezumate în lb. engleză la sfârşitul capitolelor. - ISBN 978-963-9662-60-5. 2. kötet : [Örökség és küldetés]. - Örökség és küldetés : Bencések Magyarországon. - 2012. - VIII

p., p. 576-1233. - (Művelődéstörténeti Műhely ; 7/2). - Note de subsol. - Rezumate în lb. engleză la sfârşitul capitolelor. - Index p. 1195-1233. - ISBN 978-963-9662-67-4. 271.1(439)(091) 082.1 Művelődéstörténeti Műhely ORDINE CĂLUGĂREŞTI CĂLUGĂRI BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Ungaria)

RELIGIE CATOLICĂ BENEDICTINI ISTORIA BISERICII(Ungaria) Ungaria III 34397 (v.1-2) 2/O-80

43 - Prajñāpāramitā Sūtra : Sutra despre perfecţiunea înţelepciunii : Versete şi proză în 8000 de rânduri / Traducere din sanskrită, prefaţă şi note Edward Conze ; Traducere din engleză, cuvânt înainte şi îngrijire ediţie Mircea Alin Tocaciu. - Bucureşti : Herald, [2012]. 400 p.. - (Princeps). Note de subsol. Cuvânt înainte p. 5-8. Prefaţă p. 9-22. ISBN 978-973-111-338-8 294.3 082.1 Princeps BUDDHISM BUDISM 2/P89

44 - Sfinţii Părinţi despre slava deşartă / Antologare şi traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura de Suflet, [2015]. 143 p. ISBN 978-606-8633-06-0 276 241.4 ÎNVĂŢĂTURI CREŞTINE SFINŢII PĂRINŢI PĂCATE CONTRA CREDINŢEI

RELIGIE(păcate) CATEHEZĂ TEOLOGIE MORALĂ MORALĂ RELIGIOASĂ 2/S63

45 - CALCIU, GHEORGHE Cuvintele către tineri / Părintele Gheorghe Calciu ; Ediţie îngrijită şi postfaţă de Răzvan

Codrescu. - Bucureşti : Editura Christiana, 2015. 96 p. Note de subsol. ISBN 978-973-1913-77-3 244 238.1 LITERATURĂ RELIGIOASĂ PREDICI CATEHEZĂ ÎNDRUMARE SPIRITUALĂ 2/C13

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 18: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

18

46 - ELIADE, MIRCEA Patañjali şi Yoga / Mircea Eliade ; Traducere din franceză de Walter Fotescu. - Bucureşti :

Humanitas, [2013]. 177 p. Prefaţă p. 5-7. Cronologie p. 162-163. Indice p. 171-174. Bibliografie p. 164-169. ISBN 978-973-50-2244-0 294.527 YOGA 2/E38

47 - FERNÁNDEZ URRESTI, MARIANO Chipul deştiut al lui Iisus : Miturile egiptene, Maria Magdalena şi enigma de la Rennes-le-

Château / Mariano Fernández Urresti. - [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]. 207 p. : il.. - (International Bestseller [Litera]). Bibliografie p. 206-207. ISBN 978-973-675-469-2 232 082.1 International Bestseller Iisus Hristos RELIGIE CREŞTINĂ IISUS HRISTOS(natura divină) RELIGIE IISUS HRISTOS(viaţa)

MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ MAREA MOARTĂ MARIA MAGDALENA HRISTOS CRISTOLOGIE 2/I-40F

48 - GRIGORIE DIACENKO Lupta cu păcatul / Protoiereu Grigorie Diacenko. - [Galaţi] : Egumeniţa, 2016. 144 p. Note de subsol. ISBN 978-606-550-230-7 233.2 234.27 234.5 238.1 241.4 RELIGIE CREŞTINĂ CATEHEZĂ CATEHISM ORTODOX PĂCAT PĂCATE CONTRA

CREDINŢEI PĂCAT(religie) RELIGIE(păcate) POCĂINŢĂ SPOVEDANIE RELIGIE(vindecarea sufletelor) TEOLOGIE PRACTICĂ MORALĂ RELIGIOASĂ 2/G84

49 - GUTHRIE, WILLIAM KEITH CHAMBERS A keresztyén ember öröksége / William Guthrie ; [Fordította Benő Attila]. - Változatlan

utánnyomás. - Kolozsvár : Koinónia, 2001. 255 p. ; 19 cm.. - (Puritán tanítók ; 3.). Despre autor p. 5-15. Anexe p. 235-248. ISBN 973-8022-06-1 234 23/28 082.1 Puritán tanítók RELIGIE REFORMATĂ TEOLOGIE CREŞTINĂ RELIGIE CREŞTINĂ CREŞTINISM o-53142 II 97922 2/G98

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 19: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

19

50 - HORIA, VINTILĂ Dicţionarul papilor / Vintilă Horia ; Traducere de Ana Vădeanu. - Bucureşti : Saeculum I.O.,

1999. 303 p. : fig.. - (Orizont Enciclopedic). Prefaţă p. 5-6. ISBN 973-9399-27-4 262.13:929 262.13(092) 929:262.13 262.13(038) 082.1 Orizont Enciclopedic RELIGIA CATOLICĂ(istoric) RELIGIE RELIGIE CATOLICĂ RELIGIE CREŞTINĂ

CATOLICISM PAPALITATE PAPALITATE(istoria) BIOGRAFII COLECTIVE(papalitate) 2/H79

51 - HORVATH, FLORIN De la Zalmoxis la Sarmizegetusa / Florin Horvath. - Zalău : Ordo Ab Chao, 2016. 289 p. : il., fig. Precuvânt p. 5-8. Bibliografie p. 264-268. ISBN 978-606-93172-8-0 299(398.2) Zalmoxis 291.13 ZALMOXIS MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ RELIGIE DATINI RELIGII NECREŞTINE

ISTORIA ROMÂNIEI DACIA ROMANA(religie) DACIA ROMANA(istorie) CARTE CU DEDICAŢIE III 34400d 2/H82

52 - NICODIM AGHIORITUL Carte folositoare de suflet despre deasa împărtăşanie cu Preacuratele lui Hristos taine / Sf.

Nicodim Aghioritul, Neofit Kavsokalivitul. - Ediţia a 2-a. - Alba-Iulia : Reîntregirea, 2001. 112 p.. - (Isvoare duhovniceşti ; 9). Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu Arhiepiscop al Alba Iuliei. ISBN 973-8252-02-4 265.32 082.1 Isvoare duhovniceşti RELIGIE CREŞTINĂ RELIGIE ORTODOXĂ ÎMPARTĂŞANIE. EUHARISTICA CA

SACRAMENT EUHARISTIE 2/N59

53 - POPA, TĂNASE Bisericuţa din Cicău : Comuna Mirăslău judeţul Alba / Tănase Popa, Florin Şinca. - Bucureşti :

RCR Editorial, 2017. 132 p. [44] p. il. Abrevieri p. 5. Bibliografie p. 129-131. ISBN 978-606-745-009-5 281.95(498.4 Mirăslău) 264-931(498.4 Mirăslău) 247.5 MIRĂSLĂU BISERICI ORTODOXE BISERICI(Alba) BISERICI CREŞTINE BISERICA

CREŞTINĂ(icoane) MONOGRAFIE LOCALĂ III 34402 2/P79

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 20: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

20

54 - RUTHERFORD, SAMUEL Levelek / Samuel Rutherford ; [Válogatta Daray Erzsébet] ; [Fordította Bálint Ágnes, Biró Réka,

Gálfalvi Ágnes,...]. - Kolozsvár : Koinónia, 2002. 215 p.. - (Puritán tanítók ; 7). Note p. 206-208. Despre autor p. 7-22. ISBN 973-8022-45-2 244(044) 23/28 082.1 Puritán tanítók RELIGIE REFORMATĂ RELIGIE CREŞTINĂ SCRISORI LITERATURĂ

RELIGIOASĂ(scrisori) I 20386 2/R97

55 - SERAFIM ROSE Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului / Părintele Serafim Rose ; Traducere din limba

engleză de Prof. Paul Bălan. - Alexandria ; Bucureşti : Editura Cartea Ortodoxă ; Agapis, 2005. 63 p. : il. Note p. 62. Postfaţă p. 60-61. ISBN 973-7891-69-4, ISBN 973-8440-20-3 252.8 238.1 TEOLOGIE PASTORALĂ PREDICI ÎNDRUMARE SPIRITUALĂ CATEHEZĂ CATEHISM

RELIGIE CREŞTINĂ 2/S46

56 - SÓLYMOS SZILVESZTER Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon /

Sólymos Szilveszter. - Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1996. 176 p. ; [36] p. il. parţial color.. - (METEM-Könyvek ; 16). Introducere p. 7. Note de subsol. Postfaţă p. 169-170. Rezumate în lb. engleză, germană şi slovacă p. 171-174. ISBN 963 8472 20 0 291.6 282(439) 082.1 METEM-Könyvek BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Ungaria) ISTORIA BISERICII(Ungaria) ISTORIA

BISERICII ROMANO-CATOLICE CULTUL SFINŢILOR SFINŢI RELIGIE(sfinţi) RELIGIE CATOLICĂ Ungaria 0-51700 III 34395 2/S67 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 21: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

21

57 - VASILIOS BACOIANIS Necazurile vieţii : Suferinţa purtătoare de sens, dreptatea dumnezeiască, despre iertarea păcatelor /

Arhimandrit Vasilios Bacoianis ; Traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache. - Bucureşti : Editura de Suflet ; Editura Tabor, [2011]. 168 p. Note de subsol. ISBN 978-606-550-230-7 241.4 233.2 234.27 234.5 238.1 RELIGIE CREŞTINĂ CATEHEZĂ CATEHISM ORTODOX PĂCAT PĂCATE CONTRA

CREDINŢEI PĂCAT(religie) RELIGIE(păcate) POCĂINŢĂ SPOVEDANIE RELIGIE(vindecarea sufletelor) TEOLOGIE PRACTICĂ MORALĂ RELIGIOASĂ MÂNTUIRE 2/V68

58 - WRAY, DANIEL E. Egyházfegyelem / Daniel E. Wray ; [Fordította Bálint Ágnes]. - Kolozsvár : Koinónia, 1999. 45 p.. - (Kis Tükör füzetek ; 7). Note de subsol. Introducere p. 5-7. ISBN 973-8022-00-2 262.9 082.1 Kis Tükör füzetek DISCIPLINA BISERICII BISERICĂ(disciplină) II 97919 2/W87

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 22: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

22

311/314 - Statistică. Demografie

59 - Statistică : Bazele teoretice şi aplicaţii / Vergil Voineagu, Emilia Ţiţan, Simona Ghiţă.... - [Bucureşti] : Editura Economică, [2007]. 333 p. : tab., fig. Anexe p. 323-333. ISBN 978-973-709-273-1 311.1 STATISTICĂ STATISTICĂ(noţiuni generale) STATISTICĂ(metode) 311/314/S79

60 - GRĂDINARU, GIANI Statistică / Giani Grădinaru, Aniela Danciu, Ileana Gabriela Niculescu-Aron ; [Coordonator]

Giani Grădinaru. - Bucureşti : Editura ASE, 2008. 446 p. : tab., fig.. - (Statistică). Bibliografie p. 437-444. ISBN 978-606-505-049-5 311.1 082.1 Statistică STATISTICĂ STATISTICĂ(noţiuni generale) STATISTICĂ(metode) 311/314/G75

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 23: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

23

316 - Sociologie

61 - BODÓ JULIANNA "Így kollektivizáltak minket..." : Kulturális antropológiai elemzés két székelyföldi településről /

Bodó Julianna. - [Csíkszereda] : Pro-Print Könyvkiadó, [2004]. 248 p.. - (Helyzet Könyvek). Carte editată de : KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Prefaţă p. 7-10. Bibliografie p. 247-248. ISBN 973-8468-34-5 316.334.55(498.4) 332.24.012.34(498.4) 338.43.02(498) 082.1 Helyzet Könyvek ANTROPOLOGIE CULTURALĂ INTERVIURI COLECTIVIZARE SOCIOLOGIE RURALĂ

POLITICA AGRARĂ(Transilvania) COMUNITĂŢI RURALE(sociologie) COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCŢIE ECONOMIE RURALĂ PROPRIETATE FUNCIARĂ Transilvania II 97906 316/B61

62 - JÓZSA ERIKA A mi Magyar Adásunk : 1969-1985 / Józsa Erika, Simonffy Katalin, Tomcsányi Mária. -

Kolozsvár : Kriterion Kiadó, 2014. 435 p. : il. parţial color, tab. Prefaţă p. 5-13. Note de subsol. Despre autori p. 416-432. ISBN 978-973-26-1116-6 316.774(498)"1969/1985"(0:82-94) 654.19(498)"1969/1985"(0:82-94) 821.511.141-94 TELEVIZIUNE MEMORII TELEVIZIUNEA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA RADIO

RADIODIFUZIUNE EMISIUNI TV LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) o-58157 III 34465 316/J81

63 - RĂDULESCU, GEORGE În căutarea României pierdute : 14 dialoguri ''La masa Adevărului'' / George Rădulescu ;

Argument de Cătălin Ştefănescu ; Postfaţă de Cristian Tabără ; Cuvânt de încheiere de Cristian Tudor Popescu. - Bucureşti : Adevărul, [2011]. 304 p. : il. ISBN 978-606-539-975-4 316.334.3(498) 316.7 316.728(498)"1989/..." 32(498)"19/20"(047.53) ROMÂNIA CONTEMPORANĂ DIALOGURI SOCIOLOGIE POLITICĂ SOCIOLOGIA

CULTURII MOD DE VIAŢĂ MOD DE VIAŢĂ(români) MOD DE VIAŢĂ(România) POLITICĂ(România) ROMÂNIA(politică internă) 316/R18

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 24: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

24

64 - SOREL, GEORGES Reflecţii asupra violenţei / Georges Sorel ; Traducere din franceză de Maria-Cristina Petrescu şi

Alexandra Slave. - [Bucureşti] : Humanitas, [2011]. 275 p.. - (Zeitgeist). Note de subsol. Notă bio-bibliografică [1] p. ISBN 978-973-50-3153-4 316.624 082.1 Zeitgeist 321.01 177 MORALĂ SOCIALĂ MORALĂ ŞI SOCIETATE FILOSOFIE POLITICĂ VIOLENŢĂ

VIOLENŢA POLITICĂ II 98054 316/S69

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 25: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

25

32 - Politică

65 - O zi cu... : Ludovic al XIV-lea, Napoleon I, Nicolae al II-lea, Churcil, Stalin, Hitler, Mao, de Gaulle, J.F. Kennedy, Hruşciov, Mitterand, Elisabeta a II-a / Traducere : Gina Belabed ; Coordonatori : Franz-Olivier Giesbert şi Claude Quétel. - [Bucureşti] : Niculescu, s.a. 240 p.. - (Citim. Ştim.). Prefaţă p. 7-8. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-606-38-0062-7 323.39(100):929 929:323.39(100) 321.6:929 929:321.6 BIOGRAFII COLECTIVE(preşedinţi) DICTATORI DICTATURĂ DICTATURĂ

COMUNISTĂ DICTATURĂ MILITARĂ BIOGRAFII COLECTIVE(dictatori) REGI BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi) II 97936 32/O-99

66 - ASSARAF, ROBERT Ariel Sharon şi bătăliile politice / Robert Assaraf ; Traducere de Aurelia Ulici. - Bucureşti :

Editura Minerva, 2008. 805 p.. - (Politice [Editura Minerva]). Index p. 783- 805. ISBN 978-973-21-0958-8 327(569.4) 94(=411.16)"20" 94(569.4) 323.12(=411.16) 082.1 Politice Editura Minerva Sharon, Ariel POLITICIENI POLITICĂ EXTERNĂ(Israel) POLITICĂ INTERNĂ(Israel) EVREI(istorie)

ISTORIA EVREILOR ISTORIA LUMII ISRAEL 327/S52A

67 - BALÁZS SÁNDOR Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség / Balázs Sándor. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó,

2012. 386 p.. - (Kriterion Közelképek). Introducere p. 5-6. Note p. 341-383. Glosar p. 257-340. ISBN 978-973-26-0876-0 323.15(=511.141)(498) 821.511.141(498).09 Jakabffy Elemér 082.1 Kriterion Közelképek Jakabffy Elemér REVISTE LITERARE LITERATURĂ MAGHIARĂ(reviste) MINORITATEA

MAGHIARĂ(România) POLITICIENI POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale) LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) 0-55422 I 20418 32/J21B

68 - BALÁZS SÁNDOR Magyar képviselet a királyi Románia parlamentjében / Balázs Sándor. - Kolozsvár : Kriterion,

2008. 523 p. Introducere p. 5-8. Note de subsol. ISBN 978-973-26-0911-8 329(498)"1922/1933" 329(=511.141)(498)"1922/1933" 94(498)"1922/1933" POLITICĂ(România) ISTORIA ROMÂNIEI PARLAMENT(România) MINORITATEA

MAGHIARĂ(România) REGALITATE ROMÂNIA(parlament) PARTIDE POLITICE(România) III 34462 328/329/B19

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 26: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

26

69 - CHALMET, VÉRONIQUE Copilăria dictatorilor : Pol Pot, Idi Amin Dada, Stalin, Gaddafi, Hitler, Franco, Mao, Mussolini,

Saddam Hussein, Bokassa / Véronique Chalmet ; Traducere : Gina Belabed. - [Bucureşti] : Niculescu, s.a. 159 p.. - (Citim. Ştim.). Note de subsol. Prefaţă p. 7-8. ISBN 978-606-38-0027-6 321.6:929 929:321.6 DESPOŢI DICTATORI DICTATURĂ DICTATURĂ COMUNISTĂ DICTATURĂ

MILITARĂ GENOCID BIOGRAFII COLECTIVE(dictatori) II 97935 32/C38

70 - DÁVID GYULA Kossuth Lajos és Erdély / Dávid Gyula, Egyed Ákos, Kötő József. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum

Egyesület, 2004. 61 p.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 250). Note de subsol. Prefaţă p. 5. 323.272(439)"1848/1849" 94(439)"1848/1849" 082.1 Erdélyi tudományos füzetek 929 Kossuth

Lajos 94(439.21)"1848/1849" Kossuth Lajos REVOLUŢIA DIN 1848/1849 KOSSUTH LAJOS ISTORIA UNGARIEI ISTORIA

UNGARIEI(revoluţia din 1848/1849) BIOGRAFIE(Kossuth Lajos) Transilvania o-50581 III 34436 32/K75D

71 - KESSLER, RONALD Serviciul Secret al SUA / Ronald Kessler ; Traducere : Corina Maftei. - [Bucureşti] : Niculescu,

2010. 304 p.. - (Citim. Ştim). Note de subsol. Cronologie p.292-297. Index p. 300-304. ISBN 978-973-748-504-5 327.84(73) C.I.A. 355.404(73) C.I.A. SERVICII SECRETE(USA) S.U.A.(securitate) S.U.A.. Statele Unite ale Americii II 97945 327/K37

72 - MARGA, ANDREI Ascensiunea globală a Chinei / Andrei Marga. - [Bucureşti] : Niculescu, [2015]. 262 p. Index p. 259-260. Bibliografie selectivă p. 253-258. ISBN 978-973-748-927-2 321.01 323/327(510) 316.7(510) CHINA(economie) CHINA(mod de viaţă) CHINA(cultură şi civilizaţie) POLITICĂ INTERNĂ

GLOBALIZARE FILOZOFIE POLITICĂ II 97951 32/M36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 27: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

27

73 - MARGA, ANDREI Societatea nesigură / Andrei Marga. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 375 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. Bibliografie selectivă p. 367-372. ISBN 978-606-38-0046-7 321.01 316.42 FILOZOFIE POLITICĂ ESEURI POLITICĂ(democraţie) DEMOCRAŢIE GLOBALIZARE

SOCIOLOGIE POLITICĂ SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII SECURITATE II 97947 32/M36

74 - MOLNÁR JÁNOS Szigorúan ellenőrzött evangélium / Molnár János. - Kolozsvár : Kriterion, 2014. 4 kötet. ISBN 978-973-26-1118-0 1. kötet : [Szigorúan ellenőrzött evangélium]. - Szigorúan ellenőrzött evangélium / Molnár János.

- 2014. - 268 p.. - Note de subsol. - ISBN 978-973-26-1119-7. 2. kötet : [Szigorúan ellenőrzött evangélium]. - Szigorúan ellenőrzött evangélium / Molnár János.

- 2014. - 284 p.. - Note de subsol. - Prefaţă p. 5-6. - Abrevieri p. 7. - ISBN 978-973-26-1120-3. 3. kötet : [Szigorúan ellenőrzött evangélium]. - Szigorúan ellenőrzött evangélium / Molnár János.

- 2014. - 357 p.. - Note de subsol. - Prefaţă p. 5. - Abrevieri p. 6-7. - Anexă p. 327-328. - ISBN 978-973-26-1121-0. 4. kötet : [Szigorúan ellenőrzött evangélium]. - Szigorúan ellenőrzött evangélium / Molnár János.

- 2014. - 106 p.. - Note de subsol. - Rezumat în lb. engleză p. 54-56. - Index p. 61-105. - ISBN 978-973-26-1122-7. 322(498)"19" 321.64(498)"19" 284.2(498)"19" 323.282(498)"1945/1989" BISERICĂ ŞI STAT COMUNISM(România) DICTATURĂ(România) BISERICA

REFORMATĂ SECURITATE PERSECUŢII POLITICE PERSECUŢII RELIGIOASE III 34454(1-4) 32/M87

75 - SEBESTYEN VICTOR 1989. Prăbuşirea imperiului sovietic / Victor Sebestyen. - Bucureşti : Litera, [2009]. 408 p. : il., h.. - (International Bestseller [Litera]). Index p. 395-408. Bibliografie p. 389-393. ISBN 978-973-675-722-8 323.27(4)"19" 321.74 082.1 International Bestseller POLITICĂ POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ DIPLOMAŢIE REVOLUŢII REVOLUŢIA DIN

1989 RĂZBOIUL RECE CERNOBÂL COMUNISM COMUNISM(prăbuşire) ISTORIA COMUNISMULUI RĂZBOIUL RECE(după) REGIMURI POLITICE COMUNISM(România) ROMÂNIA(comunism) REVOLUŢIA DIN 1989(România) CORTINA DE FIER 32/S40 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 28: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

28

76 - TOCQUEVILLE, ALEXIS DE Amintiri [Alexis de Tocqueville] / Alexis de Tocqueville ; Traducere din limba franceză, studiu

introductiv, cronologie şi note Cristian Preda. - Bucureşti : Nemira, [2007]. 378 p.. - (Idei politice fundamentale). Note şi variante p. 296-375. Cronologie p. 36-38. ISBN 978-973-569-964-2 321.72(73) 342.34(73) 821.111(73)-94=135.1 082.1 idei politice fundamentale DEMOCRAŢIE DEMOCRAŢIE(S.U.A.) GUVERNARE(S.U.A.) GUVERN(S.U.A.)

POLITICĂ INTERNĂ POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.) FILOZOFIE POLITICĂ FILOZOFIA PUTERII PUTERE DE STAT SOCIETATE DEMOCRATĂ S.U.A.(politică) LITERATURĂ AMERICANĂ(amintiri) 32/T67

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 29: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

29

33 - Economie. Ştiinţe economice

77 - Dicţionar de economie şi ştiinţe sociale / Frank Bazureau, Serge Bosc, Jean-Pierre Cendron... ; Coordonator : Claude-Daniéle Échaudemaison ; Traducere din limba franceză: Nina Ivanciu, Carmen Dinescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2012. 624 p. : fig., tab.. - (Citim. Ştim). Anexe p. 553-624. ISBN 978-973-748-334-8 330.1(038) 030:330.1 316(038) 030:316 082.1 Citim. Ştim DICŢIONAR DICŢIONAR DE ECONOMIE ECONOMIE SOCIOLOGIE

SOCIOLOGIE(dicţionar) ŞTIINŢE SOCIALE ŞTIINŢE SOCIALE(dicţionar) L-33/D39

78 - NAVARRO, PETER China ucide : Un apel global la acţiune / Peter Navarro, Greg Autry ; Traducere: Camelia

Diaconescu, Dan Diaconescu. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 343 p.. - (Citim. Ştim). Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 11-14. Note p. 292-323. Index p. 324-343. ISBN 978-606-38-0098-6 339.9(510) 327(510) ECONOMIE ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ POLITICĂ

INTERNAŢIONALĂ(China) CHINA(economie) ECONOMIE GLOBALĂ RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE II 97908 33/N28

79 - POPA, IOAN - LUCIAN Dicţionar de afaceri : Englez-Român : Român-Englez / Ioan-Lucian Popa, Lucia-Mihaela Popa. -

[Bucureşti] : Niculescu, [2012]. 511 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt-înainte p.5-6. Lista abvrevieri p. 7-8. Bibliografie p. 509-511. ISBN 978-973-748-458-1 81'374.2:336=111=135.1 082.1 Citim. Ştim DICŢIONAR DE AFACERI AFACERI(dicţionar) DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ DICŢIONAR LINGVISTIC L-336/P79

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 30: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

30

334 - Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

80 - KAKUCS LAJOS Céhek, manufaktúrák és gyárak a Bánságban 1716 és 1918 között / Kakucs Lajos. - Kolozsvár

: Kriterion Kiadó, 2015. 336 p. : il. parţial color. Prefaţă p. 9-10. Note de subsol. Rezumat în lb. germană p. 288-314. Bibliografie p. 315-330. ISBN 978-973-26-1134-0 334.7(498 Banat)"1716/1918" 67(498 Banat)'1716/1918" BRESLE MANUFACTURI(Transilvania) FABRICI INDUSTRIE(România) ISTORIA

INDUSTRIILOR(România) Banat o-58159 III 34467 334/K17

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 31: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

31

336 - Finanţe. Bănci

81 - SOROS, GEORGE Noua paradigmă a pieţelor financiare : criza creditelor din 2008 şi implicaţiile ei / George

Soros. - Bucureşti : Litera, [2008]. 140 p. : graf.. - (International Bestseller). ISBN 978-973-675-494-4 336.02 336.77:338.124.4 338.124.4:336.77 082.1 International Bestseller CRIZĂ FINANCIARĂ CRIZĂ ECONOMICĂ ECONOMIE FINANCIARĂ PIAŢA

FINANCIARĂ CREDIT BANCAR 336/S69

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 32: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

32

338 - Situaţie economică. Politică economică

82 - CROS, HILARY DU Cultural Tourism / Hilary du Cros and Bob McKercher. - Second edition=Edi ia a doua. - New

York : Routledge, 2015. 269 p. : il., foto., fig. , tab. Glosar p. 240-242. Bibliografie p. 243-263. Index p. 264-269. ISBN 978-0-415-83397-4 338.486:910.4(061.75) 910.4(061.75):338.486 911.53 TURISM TURISM CULTURAL TURISM(dezvoltare) TURISM(promovare)

TURISM(management strategic) OBIECTIVE CULTURALE 338/C90

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 33: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

33

34 - Drept

83 - APPLEBAUM, ANNE Gulagul : o istorie / Anne Applebaum ; Traducere din limba engleză de Simona-Gabriela Vărzan

şi Vlad Octavian Palcu. - [Bucureşti] : Humanitas, 2011. 682 p. : h. ; 28 p. : il.. - (Istorie contemporană [Ed. Humanitas]). Note p. 587-642. Glosar de termeni p. 665-669. Indice p. 671-678. Bibliografie p. 643-664. ISBN 978-973-50-3164-0 323.282 343.819.5/.7(4) 94(4)"19/20" DEŢINUŢI POLITICI GULAG ÎNCHISORI III 34480 34/A69

84 - CEBRIÁN, JUAN ANTONIO Psihokilleri : Portretele celor mai cunoscuţi criminali / Juan Antonio Cebrián. - Bucureşti : Litera

Internaţional, [2008]. 191 p. : il.. - (International Bestseller [Litera]). Bibliografie p. 189-190. ISBN 978-973-675-465-4 340.62 343.611 316.624 343.9:929 929:343.9(100) 082.1 International Bestseller CRIME CRIMINOLOGIE DREPT PENAL(criminalistică) DREPT PENAL(infracţiuni)

INFRACŢIUNI INFRACŢIUNI PENALE PSIHOLOGIE CRIMINALĂ CRIMINALI BIOGRAFII COLECTIVE(criminali) PSIHOLOGIA CRIMEI 34/C33

85 - LISTER, RONALD Dicţionar juridic : englez-român, român-englez / Ronald Lister, Klemens Veth ; Traducere :

Roxana Dinulescu. - [Bucureşti] : Niculescu, 2015. 592 p.. - (Citim. Ştim). Prefaţă p. 5. Listă de abrevieri p. 6. Anexă p. 590-592. ISBN 978-973-748-923-4 81'374.2'373.46:34=135.1=111 340.113(038)=111=135.1 340.113(038)=135.1=111

81'374.2'373.46:34=111=135.1 DICŢIONAR JURIDIC DICŢIONAR TEMATIC DREPT DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ

DICŢIONAR FRANCEZ-ROMÂN L-34/L65

86 - ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. CODURI DE LEGI Codul penal. Codul de procedură penală : Legile de executare: Legea de punere în aplicare,

reglementarea anterioară, decizii ale Curţii Constituţionale, recursuri în interesul legii, hătărâri prealabile, legislaţie conexă, index alfabetic. - Ediţia a 16-a, actualizată la 9 ianuarie 2017. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2017. 614 p.. - (Legislaţie). Note de subsol. ISBN 978-606-27-0745-3 347.9(498)(094) 343.1(498)(094) 082.1 Legislaţie CODUL PENAL(România) CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ(România) PROCEDURĂ

PENALĂ DREPT PENAL DREPT PENAL(procedură) DREPT PENAL(România) ROMÂNIA(Codul de procedură penală) ROMÂNIA(drept) LEGISLAŢIE(România) 34/R70

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 34: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

34

355/359 - Artă militară. Forţe militare

87 - GROHMANN, JUDITH Misiune secretă : Cazuri reale ale forţelor speciale din 16 ţări / Judith Grohmann ; Prefaţă de

Amaury de Hautecloque. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 255 p.. - (Citim. Ştim.). Prefaţă p. 9-10. ISBN 978-606-748-993-7 355.40 327.84(100) 082.1 Citim. Ştim SPIONAJ SPIONI SERVICII SECRETE INFRACŢIUNI INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA

STATULUI BIOGRAFII COLECTIVE(spioni) CULEGEREA DE INFORMAŢII SECRETE POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ TERORISM POLITIC LUPTA ANTITERORISTĂ II 97954 355/G87

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 35: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

35

37 - Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

88 - Igény a tanulásra? / [Szerkesztő : Túrós Endre]. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2005. 476 p. : tab.. - (Térség könyvek). ISBN 973-8468-38-8 37(498.4-35 Harghita) 082.1 Térség könyvek ÎNVĂŢARE EDUCAŢIE SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT

MAGHIAR(România) STUDII DE CAZ INTERVIURI judeţul Harghita. Harghita 0-52508 II 97932 37/I-38

89 - Micul meu manual de artă plastică : Idei amuzante pentru a învăţa să desenaţi jucându-vă! / [ Traducere de Roxana Pătrăşcan ]. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2008]. 43 p. : il. color. ISBN 978-973-88987-0-7 371.381:37 37:371.381 ARTĂ PLASTICĂ LUCRU MANUAL LUCRU MANUAL(copii) EDUCAŢIE PLASTICĂ

MEŞTEŞUGURI EDUCAŢIE(formarea personalităţii) 37/M66

90 - GIDÓ ATTILA Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között / Gidó Attila. -

Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 208 p. : tab.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 276). Introducere p. 7-8. Note de subsol. Rezumat în lb. română şi engleză p. 205-208. Bibliografie p. 151-162. ISBN 978-606-8178-75-2 37(498.4)(091) 082.1 Erdélyi tudományos füzetek ŞCOLI EDUCAŢIE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT(Transilvania) ISTORIA

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(Transilvania) Transilvania o-56652 III 34425 37/G56

91 - TRUNKI PÉTER Inspectorul şcolar raportează : Învăţământul de stat român în satele maghiare din Moldova = A

tanfelügyelő jelenti : Román állami iskolázás a moldvai magyar falvakban / Trunki Péter, Bodó Csanád ; Selectarea, îngrijirea şi traducerea textelor în limba maghiară=A szövegeket válogatta, gondozta és magyarra fordította Trunki Péter ; Autorii studiului introductiv = A bevezető tanulmányt írta Bodó Csanád és Trunki Péter. - Cluj-Napoca = Kolozsvár : Kriterion, 2017. 243 p. : il., diagr., tab. Introducere p. 6-69. Note de subsol. Text bilingv român-maghiar. Bibliografie p. 70-71. ISBN 978-973-26-1172-2 37(=511.141)(498.3) 323.15(=511.141)(498.3) ÎNVĂŢĂMÂNT ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România) MINORITATEA

MAGHIARĂ(România) ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC Moldova II 97980 37/T88

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 36: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

36

39 - Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

92 - VERESS PÉTER ILONA Mezőcsávási gyermekfolklór / Veress Péter Ilona ; Faragó József ajánlásával. - [2. kiadás]. -

Kolozsvár : Kriterion, 2009. 263 p. : h., il., fig., n. muz. Anexe p. 233-237. Index p. 238-251. Bibliografie p. 252-254. ISBN 978-973-26-0892-0 398(=511.141)(498.4) 821.511.141(498)-93-82 FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania) JOCURI DE COPII LITERATURĂ PENTRU

COPII(folclor) CÂNTECE(copii) ETNOGRAFIE MAGHIARĂ Transilvania. Ceuaşu de Câmpie 39/V46

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 37: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

37

39 - Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

93 - Rontók, gyógyítók, áldozatok : Történetek és élettörténetek / Sajtó alá rendezte Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012. 399 p. : il.. - (Emberek és kontextusok ; 8). Prefaţă p. 9. Note de subsol. Index p. 373-375. Rezumate în lb. română şi engleză p. 376-377. Bibliografie p. 289-372. ISBN 978-606-8178-56-1 398.3(=511.141)(498.4) 082.1 Emberek és kontextusok ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România) ETNOGRAFIE(credinţe) ETNOGRAFIE CREDINŢE

POPULARE OBICEIURI POPULARE(maghiari) o-58140 III 34439 39/R72

94 - BENKŐ ÉVA Népi gyermekjátékok : Oktatási segédjegyzet 3 / Benkő Éva, Prezsmer Boglárka ; Zenei

szerkesztő : Benedek Árpád. - Sepsiszentgyörgy : Háromszék Vármegye Kiadó, 2015. 256 p. : il. parţial color, n. muz. Note de subsol. Bibliografie p. 252-253. ISBN 978-606-8598-12-3 398.5 371.382 793.7 398.3 JOCURI DE COPII EDUCAŢIE(metode de predare) METODICĂ FOLCLOR MUZICAL

CÂNTECE POPULARE JOCURI FOLCLOR ETNOGRAFIE(cântece) OBICEIURI POPULARE II 97901 39/B45

95 - PINKOLA ESTÉS, CLARISSA Femei care aleargă cu lupii : Poveşti şi mituri ale erhetipului Femeii Sălbatice / Dr. Clarissa

Pinkola Estés ; Traducere: Simona Voicu. - [Bucureşti] : Niculescu, s.a. 559 p.. - (Citim. Ştim). Prefaţă p. 13. Note de subsol. Note p. 503-537. Bibliografie p. 539-549. ISBN 978-606-38-0076-4 396 082.1 Citim. Ştim FEMEI FEMINISM FEMEI(mod de viaţă) FEMEILE ŞI SOCIETATEA PSIHOLOGIA

FEMEII II 97909 39/P66

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 38: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

38

50 - Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

96 - GÉCZI RÓBERT Környezeti monitoring Verespatak környékén / Géczi Róbert, Bódis Katalin. - Kolozsvár :

Kriterion ; Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. 72 p. : tab., il. color. Note de subsol. Bibliografie p. 61. ISBN 973-26-0734-3, ISBN 973-82-3124-8 502.05 504.06(498) 502.2(498) MEDIUL ÎNCONJURĂTOR PROTECŢIA MEDIULUI STUDIUL NATURII

MEDIU(monitorizare) Roşia Montană II 97968 50/G28

97 - RIODA, VITTORIO Catastrofe naturale : Erupţii vulcanice, inundaţii, cutremure, uragane, taifunuri, tsunami /

Vittorio Rioda ; Traducere din limba italiană : Mariana Adameşteanu. - [Bucureşti] : Niculescu, [2011]. 48 p. : il. color.. - (Pilula de ştiinţă). ISBN 978-973-748-575-5 502.58 082.1 Pilula de ştiinţă NATURĂ CATASTROFE NATURALE METEOROLOGIE VULCANI ERUPŢII

VULCANICE INUNDAŢII CUTREMURE URAGANE 50/R56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 39: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

39

51 - Matematică

98 - Matematică : Breviar teoretic : Exerciţii şi teste de evaluare pentru bacalaureat M2 / Petre Simion, Victor Niculae, Prof. univ.dr. ing. mat. Augustin Semenescu... ; Consultant: Prof.univ.dr.mat.em. Octavian Stănăşilă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 365 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-606-38-0169-3 51(075) 51(079) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) MATEMATICĂ(exerciţii) III 34415 51/M47

99 - Matematică : Clasa a VIII-a. Breviar teoretic : Exerciţii şi probleme propuse şi rezolvate, Teste iniţiale, Teste de evaluare, Teste sumative, Modele pentru teze / Petre Simion, Victor Niculae, Lucia Bărbuceanu... ; [Coordonatori: Petre Simion, Victor Nicolae]. - Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 285 p. : fig.. - (Citim. Ştim). Cuvânt-înainte p. 1. ISBN 978-606-38-0011-5 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) MATEMATICĂ(exerciţii) 51/M47

100 - Matematică : Clasa a X-a. Breviar teoretic. Exerciţii şi probleme propuse şi rezolvate. Teste de evaluare. Teste sumative. : Filiera teoretică. profilul real specializatrea matematică-informatică / Petre Simion, Victor Niculae, Valentin Nicula... ; Consultant: Prof. univ.dr.mat.em. Octavian Stănăşilă. - Ediţia a 2-a, revizuită. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 376 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-606-38-0161-7 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) MATEMATICĂ(exerciţii) III 34420 51/M47

101 - Matematică : clasa a XI-a : Breviar teoretic. Exerciţii şi probleme propuse şi rezolvate. Teste de evaluare. Teste sumative : - filiera teoretică - profilul real : Specializarea matematică-informatică / Valentin Nicula, Vasile Dilimoţ-Niţă, Petre Simion... ; Consultant: Prof.univ.dr.mat.em. Octavian Stănăşilă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 398 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-38-0162-4 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) MATEMATICĂ(algebră) EVALUARE EVALUARE(elevi) III 34445 51/M47

Page 40: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

40

102 - EIGEL ERNŐ Síkgeometriai feladatok : [Válogatás egy matematikatanár gyűjteményéből] / Eigel Ernő. -

Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2004. 174 p. : fig. Prefaşă p. 5. ISBN 973-8468-36-1 514.112(076.3) 514.112(075.3) GEOMETRIE PLANĂ GEOMETRIE(culegere de probleme) CULEGERE DE PROBLEME

MATEMATICĂ(geometrie) MATEMATICĂ(culegere de probleme) III 34412 51/E30

103 - GARABET, MIHAELA Evaluare naţională : Clasa a 6-a : Matematică şi ştiinţe ale naturii : Caiet de pregătire / Mihaela

Garabet, Mirela Moldoveanu, Claudia Groza. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 128 p. : il. color.. - (Citim. Ştim. ; 6). Cuvânt înainte [1] p.. ISBN 978-973-748-864-0 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) MATEMATICĂ(exerciţii) 51/G19

104 - SIMION, PETRE Matematică : Breviar teoretic. Exerciţii şi probleme propuse şi rezolvate. Teste de evaluare. :

Filiera tehnologică - toate calificările profesionale / Petre Simion, Victor Niculae ; Consultant: Prof. univ.dr.mat.em. Octavian Stănăşilă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 298 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-38-0140-2 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) MATEMATICĂ(exerciţii) III 34418 51/S57

105 - SIMION, PETRE Matematică : clasa a X-a : Breviar teoretic. Exerciţii şi probleme propuse şi rezolvate. Teste de

evaluare. Teste sumative. : -filiera teoretică profilul real - : - specializarea ştiinţe ale naturii- : - filiera tehnologică - / Petre Simion, Victor Nicolae ; Consultant: Prof.univ.dr.mat.em Octavian Stănăşilă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 311 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-38-0138-9 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) MATEMATICĂ(algebră) MATEMATICĂ(geometrie) EVALUARE(elevi) III 34416 51/S57

Page 41: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

41

106 - SIMION, PETRE Matematică : clasa a XI-a : Breviar teoretic. Exerciţii şi probleme propuse şi rezolvate. Teste de

evaluare. Teste sumative. : Filiera tehnologică - toate calificările profesionale / Petre Simion, Victor Niculae ; Consultant: Prof. univ.dr.mat.em. Octavian Stănăşilă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 221 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-38-0139-6 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) MATEMATICĂ(exerciţii) III 34417 51/S57

107 - SIMION, PETRE Memorator : Matematică pentru clasele 5-8 : Algebră : Geometrie plană : Geometrie în spaţiu /

Petre Simion, Victor Nicolae. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 86 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-973-748-974-6 512.5 514 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(algebră) MATEMATICĂ(geometrie) I 20410 51/S57

108 - SIMION, PETRE Memorator : Matematică pentru clasele 9-12 : Algebră / Petre Simion, Victor Nicolae. -

[Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 111 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-973-748-975-3 512.5 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(algebră) I 20409 51/S57

109 - ŞTEFAN, CRISTINA LAURA Matematică : Exerciţii şi teste de evaluare pentru BACALAUREAT M1-M2 / Cristina Laura

Ştefan, Mugurel Ştefan. - [Bucureşti] : Niculescu, s.a. 308 p.. - (Citim. Ştim). Cuvânt-înainte p. 5-6. ISBN 978-606-38-0170-9 51(079) 51(075) 082.1 Citim. Ştim MATEMATICĂ MATEMATICĂ(exerciţii) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ(teste de

evaluare) EVALUARE(elevi) III 34409 51/S81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 42: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

42

52 - Astronomie. Astrofizică. Geodezie

110 - TWEED, MATT The compact Cosmos / Written and illustrated by Matt Tweed. - Glastonbury : Wooden Books,

2006. 58 p. : il., h. ISBN 1-904263-42-9 524.8 UNIVERS PLANETE SISTEM SOLAR CARTE PENTRU COPII SISTEMUL SOLAR

COSMOS UNIVERS(enciclopedie) 52/T97

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 43: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

43

59 - Zoologie

111 - BÉLDI MIKLÓS Európa vízimadarai : az európai tengerek, tengerpartok és belső vizek madarai / Béldi Miklós ;

[A rajzokat és a térképeket Béldi Istvánné Anka Mónika készítette]. - Bukarest ; Kolozsvár : Kriterion, 1999. 172 p. ; XVI p. il. color : h., fig. Prefaţă p. 5-6. Index p. 156-158, 162-167. Bibliografie p. 169-170. ISBN 973-26-0566-9 598.2(4) ZOOLOGIE(păsări) PĂSĂRI Europa III 34455 59/B42

112 - WILHELM SÁNDOR Halak a természet háztartásában : Édesvízi halaink biológiája / Wilhelm Sándor. - [Kolozsvár] :

Kriterion, 2000. 176 p. : tab., fig., graf., diag. Introducere p. 9. Index p. 166-172. Bibliografie p. 173-176. ISBN 973-26-0618-5 597.2/.5 PEŞTI ZOOLOGIE(peşti) PEŞTI DE APĂ DULCE III 34453 59/W68

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 44: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

44

61 - Medicină

113 - Dicţionar de termeni medicali / Coordonator dr. Harvey Marcovitch ; Traducere din limba engleză: dr. Alexandra-Maria Năşcuţiu. - [Bucureşti] : Niculescu, [2014]. 831 p. , [16] pl. color : il.. - (Citim. Ştim). Prefaţă p. 7-8. Nota traducătorului p. 9. Anexe p. 817-831. ISBN 978-973-748-895-4 61(038)=135.1 81'374.2'373.46:61 082.1 Citim. Ştim MEDICINĂ DICŢIONAR MEDICAL MEDICINĂ(dicţionar) TERMENI MEDICALI L-61/D39

114 - Handbook of Assessment and Treatment of Eating Disorders / Edited by B. Timothy Walsh, Evelyn Attia, Deborah R. Glasofer, Robyn Sysko. - Arlington (Texas) : American Psychiatric Association Publishing, 2016. XXVIII, 328 p. : il., tab. Index p. 311-328. Bibliografie la finalul fiecărui capitol. ISBN 978-1-58562-509-3 613.2-053.2 613.2-053.6 616.89 616.89-008.441.42 PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM

ALIMENTAŢIE TULBURĂRI ALIMENTARE OBEZITATE OBEZITATE(prevenire) OBEZITATE(tratament) NUTRIŢIE ŞI ALIMENTE BULIMIE ANOREXIE IGIENA ALIMENTAŢIEI FIZIOPATOLOGIE PSIHIATRIE PATOLOGICĂ PSIHIATRIE CLINICĂ TRATAMENTE MEDICALE TRATAMENTE TERAPEUTICE 61/H22

115 - Porţia de sănătate : [remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [Bucureşti] : Reader's Digest, [2011]. vol.. - (Porţia de sănătate). Vol. 1 : Acnee, alergii, anemie, anxietate: [Include 45 de reţete culinare]. - Porţia de sănătate :

[remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [2011]. - 143 p. - (Porţia de sănătate ; 1) - ISBN 978-606-8096-17-9. Vol. 2 : Arsuri la stomac, artrită, astm: [Include 42 de reţete culinare]. - Porţia de sănătate :

[remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [2011]. - 143 p. - (Porţia de sănătate ; 2) - ISBN 978-606-8096-18-6. Vol. 3 : Atac cerebral, boli ale gingiilor, boli cardiace, bronşită: [Include 42 de reţete culinare]. -

Porţia de sănătate : [remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [2011]. - 143 p. - (Porţia de sănătate ; 3) - ISBN 978-606-8096-19-3. Vol. 5 : Constipaţie, degenerescenţă maculară, depresie, diaree: [Include 40 de reţete culinare]. -

Porţia de sănătate : [remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [2011]. - 143 p. - (Porţia de sănătate ; 5) - ISBN 978-606-8096-21-6. Vol. 7 : Hemoroizi, herpes, hipertiroidism, hipotiroidism: [Include 40 de reţete culinare]. - Porţia

de sănătate : [remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [2011]. - 143 p. - (Porţia de sănătate ; 7) - ISBN 978-606-8096-23-0. Vol. 12 : Sarcină, sindrom de colon iritabil, sinuzită, vene varicoase: [Include 45 de reţete

culinare]. - Porţia de sănătate : [remedii la îndemână] : [Terapii alternative, vitamine şi suplimente, plante vindecătoare, alimente recomandate ]. - [2011]. - 143 p. - (Porţia de sănătate ; 12) - ISBN 978-606-8096-28-5. 615.8 616 082.1 Porţia de sănătate MEDICINĂ MEDICINĂ ALTERNATIVĂ TRATAMENTE(medicină naturistă) TERAPII

COMPLEMENTARE PATOLOGIE MEDICALĂ 61/P85 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 45: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

45

116 - CRIŞAN, MAGDA Martor la apocalipsă : Jurnalul catastrofei din Japonia : Martie 2011: cutremur, tsunami, criza

nucleară / Magda Crişan, Vlad Ilina. - [Bucureşti] : Adevărul Holding, [2011]. 192 p. : il. Note p. 184-187. Bibliografie p. 188. ISBN 978-606-539-880-1 614.8:502.5(520)(0:82-94) 502.5:614.8(520)(0:82-94) 821.135.1-94 CUTREMURE INUNDAŢII ACCIDENTE JAPONIA(catastrofe) CATASTROFE

NATURALE DEZASTRE NATURALE FENOMENE ALE NATURII LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) 61/C86

117 - DÖRNYEI SÁNDOR Régi magyar orvosdoktori értekezések : Nagyszombat, Buda, Pest, 1772-1849 / Dörnyei Sándor.

- Budapest : Borda Antikvárium, 2001. 313 p. : il. în parte color. Carte cu dedicaţie. Index p. 263-312. Anexe p. 259-262. ISBN 963-8006-36-6 2. köt. : La Rose-Zuckerkandel. - Régi magyar orvosdoktori értekezések : Nagyszombat, Buda,

Pest, 1772-1849 / Dörnyei Sándor. - 1998-. - vol.. - Prefaţa şi în lb. eng. - ISBN 963-8006-12-9. 61(439)(092) 929:61(439) 61:016 016:61 MEDICINĂ(bibliografie) BIOGRAFII COLECTIVE(medici) TEZĂ DE DOCTORAT

BIBLIOGRAFII(teze de doctorat) III 34396(v.2)d 61/D69

118 - HOLFORD, PATRICK Reţeta sănătăţii perfecte / Patrick Holford. - [Bucureşti] : Litera, [2016]. 216 p. : fig., tab. ISBN 978-606-33-0417-0 613.2 MEDICINĂ MEDICINĂ(nutriţie) MEDICINĂ(terapie naturistă) MEDICINĂ NATURISTĂ

NUTRIŢIE SĂNĂTATE SĂNĂTATE PERSONALĂ 61/H75

119 - HORVÁTH EMŐKE Szülészeti és nőgyógyászati patológia : morfológia, diagnózis, prognózis / Szerzők : Horváth

Emőke, Mezei Tibor ; Szerkesztette Horváth Emőke. - Kolozsvár ; Marosvásárhely : Erdélyi Múzeum-Egyesület ; Edupoint, 2011. 183 p. : il. color, sch. color. Index p. 175-183. Prefaţă p. 9-10. Bibliografie p. 173-174. ISBN 978-606-8178-23-3, ISBN 978-606-92017-8-7 618 GINECOLOGIE MEDICINĂ(ginecologie) PATOLOGIE MEDICALĂ BOLI

GINECOLOGICE OBSTETRICĂ III 34421 61/H82

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 46: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

46

120 - LUPŞA, ROMANŢA Îngrijirea paliativă în practica medicală / Romanţa Lupşa, Csongor Csiki. - [Miercurea-Ciuc] :

Alutus, [2003]. 200 p. : tab. ISBN 973-86142-0-1 616-083 616-07 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI SIMPTOMATOLOGIE

MEDICINĂ(îngrijirea bolnavilor) 61/L94

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 47: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

47

621 - Construcţia de maşini

121 - BAGYINSZKI GYULA Felületkezelés / Bagyinszki Gyula, Bitay Enikő. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009. 359 p. : il., fig., tab., diagr., graf.. - (Műszaki Tudományos Füzetek ; 5). Prefaţă p. 9. Rezumat şi cuprins în lb. engleză p. 347-350. Rezumat şi cuprins în lb. germană p. 351-354. Rezumat şi cuprins în lb. română p. 355-358. Bibliografie p. 333-345. ISBN 978-973-8231-76-4 621.794/.795 621.7.09 082.1 Műszaki Tudományos Füzetek TEHNOLOGIE MECANICĂ CONSTRUCŢIA DE MAŞINI III 34426 621.7/B17

122 - BAGYINSZKI GYULA Hegesztéstechnika / Bagyinszki Gyula, Bitay Enikő. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület,

2010. 2 vol.. - (Műszaki Tudományos Füzetek). ISBN 978-606-8178-06-6 1. kötet : Eljárások és gépesítés. - Hegesztéstechnika / Bagyinszki Gyula, Bitay Enikő. - 2010. -

286 p. - (Műszaki Tudományos Füzetek ; 8). - Prefaţă p. 7-8. - Introducere p. 9-10. - Rezumat şi conţinut în lb. germană p. 279-282. - Rezumat şi conţinut în lb. română p. 283-286. - Rezumat şi conţinut în lb. engleză p. 275-278. - ISBN 978-606-8178-04-2. 2. kötet : Berendezések és mérések. - Hegesztéstechnika / Bagyinszki Gyula, Bitay Enikő. - 2010. -

284 p. - (Műszaki Tudományos Füzetek ; 9). - Introducere p. 9-20. - Rezumat şi conţinut în lb. engleză p. 273-276. - Rezumat şi conţinut în lb. germană p. 277-280. - Prefaţă p. 7. - Rezumat şi conţinut în lb. română p. 281-284. 621.791 082.1 Műszaki Tudományos Füzetek SUDURA METALELOR TEHNOLOGIE MECANICĂ CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

ÎMBINAREA MATERIALELOR III 34424 (v.1-2) 621.7/B17

123 - MÁTÉ MÁRTON Hengeres fogaskerekek gyártószerszámai / Máté Márton. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-

Egyesület, 2016. 370 p. : il., fig., tab., graf.. - (Műszaki Tudományos Füzetek ; 12). Prefaţă p. 11-12. Note de subsol. Rezumat şi cuprins în lb. engleză p. 356-360. Rezumat şi cuprins în lb. germană p. 361-365. Rezumat şi cuprins în lb. română p. 366-370. Bibliografie p. 351-355. ISBN 978-606-739-070-4 621.833 082.1 Műszaki Tudományos Füzetek CONSTRUCŢIA DE MAŞINI ORGANE DE MAŞINI TRANSMISII MECANICE

ANGRENAJE ROŢI DINŢATE III 34414 621.8/M47

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 48: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

48

629 - Tehnica mijloacelor de transport

124 - JONES, TOM Întreabă-l pe astronaut : O galaxie de răspunsuri uimitoare la întrebările despre zborul în spaţiu /

Tom Jones ; Cu o prefaţă de dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu ; Traducere : Sorin Şerb. - Bucureşti : Niculescu, [2017]. 255 p. : il.. - (Citim. Ştim.). Note de subsol. Prefaţă p. 9-10. ISBN 978-606-38-0105-1 629.7.014.16/.18 082.1 Citim. Ştim AERONAUTICĂ STAŢIE SPAŢIALĂ NAVE SPAŢIALE ASTRONAUŢI AERONAVE 629.7/J-73

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 49: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

49

63 - Agricultură. Silvicultură

125 - Eke és toll : Dr. Nagy Miklós emlékezete (1913-1988) / Sajtó alá rendezte Cseke Péter. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016. 392 p. : tab., il. Note de subsol. ISBN 978-606-739-063-6 63(498.4)(092) Nagy Miklós 082.2 929 Nagy Miklós, dr. Nagy Miklós AGRICULTURĂ(Transilvania) BIOGRAFIE(Nagy Miklós, dr.) OMAGIU(Nagy Miklós, dr.)

AGRONOMIE PERSONALITĂŢI(agricultură) Transilvania III 34422 63/N17E

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 50: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

50

64 - Economie casnică. Îngrijirea casei

126 - Kolozsvári szakácskönyv : hasznos útmutató a középosztály számára a háztartás minden ágában / Írta és férjhez menő húgának ajánlja egy székely asszony 1906. - Kolozsvár : Kriterion, 2016. 116 p. : il.. - (Kriterion konyha). Prefaţă p. 5-6. Glosar p. 109. ISBN 978-973-26-1153-1 641.55(498.4)(083.12) 082.1 Kolozsvári szakácskönyv GASTRONOMIE CARTE DE BUCATE REŢETE CULINARE 64/K69

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 51: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

51

65 - Conducere şi organizare în industrie comerţ şi comunicaţii

127 - BECKER, ALEX Cele 10 secrete ale celor mai bogaţi oameni din lume / Alex Becker ; Traducere: Eliza-Maria

Biţă, Gabriel-Tudor Sevan. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 231 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-606-38-0087-0 65.012.43 174.4 082.1 Citim. Ştim STRATEGII FINANCIARE MANAGEMENT MANAGEMENT STRATEGIC

MANAGEMENT COMERCIAL MANAGEMENT(metode) SUCCES FINANCIAR AFACERI AFACERI(succes) PLAN FINANCIAR II 97940 65/B39

128 - BLAGA, SORIN Corporate Social Responsibility from a Romanian Perspective / Sorin Blaga. - [Cluj-Napoca] :

Presa Universitară Clujeană ; Cluj University Press, 2013. 151 p. : tab., il. Prefaţă p. 5-6. Lista tabelelor p. 11. Lista figurilor p. 12. Lista abrevierilor p. 13-14. Apendice p. 143-151. Bibliografie p. 125-142. ISBN 978-973-595-540-3 658.11(498) 344.012(498) ÎNTREPRINDERI(forme) ÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI(evaluare) AFACERI

CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR CARTE CU DEDICAŢIE III 34398d 65/B56

129 - GHEORGHEDIAC, ION Cu Andrei vă plimbaţi şi învăţaţi să circulaţi : Carte de educaţie rutieră pentru preşcolari / Ion

Gheorghediac. - [Bucureşti] : Niculescu, [2007]. 24 p. : il. color. ISBN 978-973-748-151-1 656.051:087.5 087.5:656.1 CIRCULAŢIE RUTIERĂ EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ(circulaţia rutieră) CĂRŢI PENTRU

COPII EDUCAŢIE RUTIERĂ 656/G40

130 - MCGRATH, JAMES Cele mai importante 76 de întrebări şi răspunsuri din management / James McGrath ;

Traducere : Maria-Letiţia Chiculiţă. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 288 p. : fig., tab.. - (Citim. Ştim.). Note de subsol. ISBN 978-973-748-999-9 65.012.43 658.012.43 082.1 Citim. Ştim LEADERSHIP LIDERI CONDUCERE MANAGEMENT MANAGEMENT(organizaţii)

PSIHOLOGIA LIDERULUI SUCCES STATUT SOCIAL II 97944 65/M12

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 52: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

52

131 - TSE, EDWARD Expansiunea Chinei : Cum ALIBABA, HUAWEI, LENOVO şi alţii schimbă regulile afacerilor /

Edward Tse ; Traducere : Bianca-Lidia Zbarcea. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 496 p.. - (Citim. Ştim). Nota autorului p. 7-11. ISBN 978-606-38-0132-7 658.012.43(540) 174.4(540) 082.1 Citim. Ştim MANAGEMENT FIRME ANTEPRENORIAT ANTEPRENORI AFACERI SUCCES ÎN

AFACERI China III 34405 65/T89

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 53: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

53

7 - Artă. Arhitectură. Distracţii. Sport

132 - BIRÓ JÓZSEF Erdély beszélő kövei / Biró József ; Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette és az utószót írta

Sas Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2008. 368 p. ; [8] p. il. : il. Note de subsol. ISBN 978-973-26-0918-7 7(100)(091) 72(498.4)(091) 7(=511.141)(498.4)(091) ISTORIA ARTEI ARHITECTURĂ(monumente) MONUMENTE ARTĂ MAGHIARĂ(istoric)

CASTELE(arhitectură) 0-53817 III 34466 7(100)/B54

133 - RENSHAW, AMANDA Arta pe înţelesul copiilor : Cartea albă / Texte de Amanda Renshaw şi Gilda Williams Ruggi ;

[Traducere de Florentina Hojbotă]. - [Bucureşti] : Editura Arthur, s.a. 80 p. : il. color. ISBN 978-606-788-121-9 7(100) ARTĂ ARTĂ UNIVERSALĂ 7(100)/R45

134 - SZABÓ TAMÁS Portrék műteremben / Szabó Tamás ; A bevezetőt írta, az életrajzokat összeállította, a kritikai

szövegrészeket válogatta Murádin Jenő. - Kolozsvár : Kriterion, 2009. 127 p. : il. Index p. 127. Prefaţă p. 5-6. Bibliografie p. 126. ISBN 978-973-26-0942-2 7(=511.141)(498.4)(084) 929:7(498.4) 7(498.4):929 084 ARTE PLASTICE(album) ARTĂ(album) ALBUM DE ARTĂ ARTIŞTI PICTURĂ

GRAFICĂ SCULPTURĂ ARTĂ(Transilvania) BIOGRAFII COLECTIVE(artişti plastici) Transilvania IV 7594 7(498)/S99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 54: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

54

7.01/.08 - Teoria şi filosofia artei

135 - BLAKE, ROBIN Understandingl Modern Art / Sam Phillips. - New York : Bloomsbury Visual Arts, 2017. 160 p. : il. color.. - (...isms). Glosar de termeni utili p. 149-153. Glosar de artişti p. 142-148. Introducere p. 6-7. ISBN 978-1-4081-7178-3 7.036(084) 75.036(084) 7.034/.038(100)(084) ARTĂ ARTĂ MODERNĂ ISTORIA ARTEI ARTĂ UNIVERSALĂ ARTĂ(curente artistice)

ARTĂ(stiluri) MIŞCĂRI ARTISTICE RENAŞTERE(artă) BAROC(artă) ROCOCO CLASICISM ROMANTISM MODERNISM ROMANTISM POSTMODERNISM ALBUM DE ARTĂ 7.03/.04/P63

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 55: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

55

73/76 - Arte plastice

136 - BULA TERÉZ Corini Margit / Bula Teréz. - Kolozsvár : Kriterion, 2014. 162 p. : il. parţial color. Note de subsol. Rezumat în lb. engleză p. 159-161. Bibliografie p. 148-152. ISBN 978-973-26-1092-3 75(439) Corini Margit 929 Corini Margit Corini Margit PICTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) ARTĂ(pictură) PICTURĂ BIOGRAFIE(Corini Margit) III 34451 75/C71B

137 - MURÁDIN JENŐ Szathmári Pap Károly / Murádin Jenő. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2003. 104 p. ; [15] p. il. color : tab., il. Introducere p. 5-7. Tabel cronologic p. 9-14. Note p. 91-95. Bibliografie p. 98-102. ISBN 973 26 0745 9 75(439.21)Szathmári Pap Károly 77(439.21)Szathmári Pap Károly 929 Szathmári Pap Károly Szathmári Pap Károly PICTURĂ(Transilvania) ARTĂ(pictură) PICTORI BIOGRAFIE(Szathmári Pap Károly) ARTĂ

FOTOGRAFICĂ FOTOGRAFIE 0-54140 I 20419 75/S99M

138 - SÜMEGI GYÖRGY Fejezetek Nagy Imre művészetéből / Sümegi György. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. 128 p. : fig., il. parţial color. Note de subsol. Abrevieri p. 100. ISBN 978-973-26-1093-0 75(498.4) Nagy Imre 929 Nagy Imre Nagy Imre ARTĂ(pictură) PICTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) PICTURĂ BIOGRAFIE(Nagy Imre) III 34456 75/N17S

139 - SÜMEGI GYÖRGY Miklóssy Gábor / Sümegi György. - Kolozsvár : Kriterion, 2009. 84 p. ; [64] p. il. color : il. Note biografice p. 71-72. Note p. 76-81. Bibliografie p. 73-75. ISBN 978-973-26-0945-3 75(498.4) Miklóssy Gábor(084) 929 Miklóssy Gábor Miklóssy Gábor BIOGRAFIE(Miklóssy Gábor) PICTURĂ PICTURĂ(album) PICTURĂ(România)

ARTĂ(pictură) 75/M71S

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 56: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

56

140 - WAGNER PÉTER Szilágysági útirajzok : 123 rajz=desene=drawings 2008-2011 = Călătorind prin Sălaj = Traveling

in Sălaj / Wagner Péter ; [Román szöveg=În limba română=Romanian text : Csortán Ferenc] ; [Angol szöveg=În limba engleză=English text : Eke Zsuzsanna]. - [Kolozsvár] : Kriterion, 2011. [1] mapă : 85 pl. color (XXXIX p. : h.)).. - (Erdélyi látképek=Vederi transilvane=Views of

Transylvania ; 3). Text trilingv maghiar-român-englez. Despre autor : broşura p. XXXVIII. Index : broşura p. XXXIX. ISBN 978-973-26-0991-0 741/744(498-35 Sălaj) 908(498.4-35 Sălaj) 911.3(498.4-35 Sălaj) 082.1 Erdélyi látképek DESEN ARTISTIC ARTĂ(desen) GEOGRAFIE(Transilvania) MONOGRAFIE(Sălaj)

MONOGRAFIE(Transilvania) Sălaj 741/743/W14

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 57: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

57

78 - Muzică

141 - Énekben hallottam... : régi magyar világi énekek / Válogatta, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Boros Zoltán. - 2., javított kiadás. - Kolozsvár : Kriterion, [2012]. 174 p. : n. muz., il. Prefaţă p. 5-24. Note p. 156-171. ISBN 978-973-26-1069-5 784.4(=511.141) 398.8(=511.141) 821.511.141-91-144 ETNOGRAFIE(maghiari) FOLCLOR MAGHIAR(România) FOLCLOR LITERAR

MAGHIAR(cântece) CÂNTECE POPULARE LITERATURĂ MAGHIARĂ(cântece) CÂNTECE TRADIŢIONALE I 20416 784/E54

142 - Zenetudományi írások 1998 / Szerkesztette László Ferenc. - Bukarest ; Budapest : Kriterion ; MTA Zenetudományi Intézet, 1999. 248 p. : n. muz., tab. ; 24 cm. A "Kutasföld" tájnév [a Maros és a Kis-Küküllő közötti vidék] / Almási István. - p. 211-215 ;

Benkő András zenei könyvészete [Haják Károly, Kozma Géza, Kozma Mátyás, Terényi Ede, Bolyai Farkas, Bolyai János, Szabó Csaba, Birtalan József, Metz Albert, Seprődi János, Szász Károly, Trózner József, Zoltán Aladár, T. Erkel Sarolta, a Szászcsávási Énakkar] / Benkő Judit. - p. 216-246. Prefaţă p. 5-6. Note la sf. capitolelor. Bibliografie p. 216-246. ISBN 973-26-0589-8 78(=511.141)(498) 78.01 781 MUZICIENI MUZICĂ(studii,eseuri) MUREŞ MUREŞ(muzică) HAJÁK KÁROLY KOZMA

MÁTYÁS KOZMA GÉZA TERÉNYI EDE BOLYAI FARKAS BOLYAI JÁNOS SZABÓ CSABA BIRTALAN JÓZSEF SZÁSZ KÁROLY ZOLTÁN ALADÁR ERKEL SAROLTA SEPRŐDI JÁNOS TRÓZNER JÓZSEF METZ ALBERT CEUAŞ MUZICĂ MUZICOLOGIE TEORIE MUZICALĂ III 34448 78(498)/Z51

143 - RICH, ALAN American Pioneers : Ives to Cage and Beyond / Alan Rich. - New York : Phaidon Press Inc.,

2008. 240 p. : foto., il., part. Note explicative ale fotografiilor. Discografie p. 228-233. Index p. 234-240. Bibliografie p. 218-227. ISBN 978-0-7148-4769-6 78.071.1 78.071.1(73) Ives, Charles Varèse, Edgard Cowell, Henry Cage, John MUZICĂ(compozitori) MUZICIENI MUZICĂ(dirijori) MUZICĂ MUZICĂ CLASICĂ

MUZICĂ SIMFONICĂ COMPOZITORI BIOGRAFII COLECTIVE(compozitori) MUZICIENI(SUA) MUZICĂ AMERICANĂ(SUA) 78.071.1/R51

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 58: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

58

144 - SULIŢEANU, GHIZELA Dobroca Tatarlaríniñ Müzikal Folklorindan Örnekler = Din folclorul muzical al tătarilor

dobrogeni / Ghizela Suliţeanu. - Cluj-Napoca : Kriterion, 2014. 205 p. : n. muz. Prefaţă p. 4-9. Note de subsol. Rezumat în lb. engleză p. 204. Text bilingv tătar-român. ISBN 978-973-26-1086-2 784.4(=512.145)(498.8) 398.8(=512.145)(498.8) CÂNTECE POPULARE TĂTARI(România) FOLCLOR(tătari) ETNOGRAFIE(cântece)

FOLCLOR MUZICAL(România) ETNOGRAFIE(tătari) MUZICĂ POPULARĂ Dobrogea III 34452 784/S95

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 59: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

59

79 - Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport

145 - De la Shakespeare la Sarah Kane : Teatrul Naţional din Cluj. Spectacole din perioada 2000-2007 = De Shakespeare à Sarah Kane : Le Théâtre National de Cluj. Spectacles de la période 2000-2007 = From Shakespeare to Sarah Kane : The National Theatre of Cluj. Performances from 2000-2007 / Îngrijire colecţie=Éditeur coordinateur=Series Editor : András Visky ; Cuvînt înainte=Avant-propos=Foreword : Ion Vartic ; [Traduceri=Traductions=Translations : Letiţia Ilea, Amalia Verde, Elena Voj]. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2008. 124 p. : il. parţial color. Text în lb. română, franceză, engleză. Cuvânt înainte p. 4-15. Bibliografie p. 119-120. ISBN 978-973-760578-8 792(498.4 Cluj)(091) TEATRUL NAŢIONAL CLUJ(istorie) TEATRU(spectacole) SPECTACOLE DE TEATRU

ARTĂ TEATRALĂ ISTORIA TEATRULUI(Transilvania) TEATRU(Transilvania) Cluj-Napoca V 2151 792/D26

146 - BANU, GEORGE Peter Brook és az egyszerű formák színháza / Georges Banu ; [Fordította Daróczi Enikő]. -

Kolozsvár : Koinónia, 2010. 447 p. Note de subsol. Anexe p. 399-441. ISBN 978-973-165-039-5 792.027.2(420) Brook, Peter 792.01/.02(420) Brook, Peter 929 Brook, Peter Brook, Peter TEATRU TEATRU(biografii) TEATRU(critică) TEATRU(teorie) REGIZORI(teatru)

CRITICĂ TEATRALĂ DRAMATURGIE BROOK, PETER BIOGRAFIE(Brook, Peter) II 97914 792/B84B

147 - SIMÓ MIHÁLY Taekwon-do : az önvédelem koreai művészete / Simó Mihály. - Csíkszereda : Pro-Print

Könyvkiadó, 1999. 187 p. : il., tab. Dicţionar corean-maghiar şi maghiar-corean p. 168-186. ISBN 973-9311-33-4 796.856 SPORT(lupte) TEHNICI DE LUPTĂ LUPTE(sport) AUTOAPĂRARE TAEKWONDO IV 7592 796/S58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 60: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

60

80/81 - Lingvistică şi limbi

148 - Minidicţionar vizual Englez-Român : 500 de cuvinte în 20 de teme / Traducere: Liliana Scarlat. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 32 p. : il. color. ISBN 978-973-748-954-8 81'374.82=111=135.1 DICŢIONAR DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN DICŢIONAR LINGVISTIC L-81'374/M75

149 - Minidicţionar vizual Francez-Român : 500 de cuvinte în 20 de teme / Traducere: Liliana Scarlat. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 32 p. : il. color. ISBN 978-973-748-955-5 81'374.822=133.1=135.1 DICŢIONAR DICŢIONAR LINGVISTIC DICŢIONAR FRANCEZ-ROMÂN LIMBA

FRANCEZĂ(dicţionar) L-81'374/M75

150 - Minidicţionar vizual German-Român : 500 de cuvinte în 20 de teme / Traducere: Liliana Scarlat. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 32 p. : il. color. ISBN 978-973-748-956-2 81'374.822=112.2=135.1 DICŢIONAR DICŢIONAR LINGVISTIC DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN LIMBA

GERMANĂ(dicţionar) L-81'374/M75

151 - BENŐ, ATTILA A kölcsönszó jelentésvilága : a román-magyar nyelvi érintkezés lexikai-szemantikai kérdései /

Benő Attila ; [Szerkesztő András Zselyke]. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. 173 p. : tab.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 246). Prefaţă p. 5. Introducere p. 6-9. Note de subsol. Bibliografie p. 161-171. ISBN 973-8231-36-1 81'373.45 811.511.141'373.45 809 082.1 Erdélyi tudományos füzetek LINGVISTICĂ LIMBA MAGHIARĂ LEXICOLOGIE SEMANTICĂ o-50578 III 34431 80/81/B45

152 - BRYSON, BILL Made in America : An Informal History of American English / Bill Bryson. - [London] : Black

Swan, 2016. 567 p. : il. Note p.511-533. Index p. 549-567. ibliografie p.535-548. ISBN 9781784161866 811.111 81-115 LINGVISTICĂ(dezvoltarea limbii) LINGVISTICĂ TEORIA LIMBAJULUI ISTORIA LIMBII

ENGLEZE ISTORIA S.U.A. CULTURĂ AMERICANĂ LIMBA ENGLEZĂ(istoria) 80/81/B85

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 61: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

61

153 - SZABÓ M. ATTILA Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára : Dicţionarul istoric şi

administrativ al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş=Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium... / Szerző : Szabó M. Attila. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2003. 2 köt.. - (Múltunk könyvek). Text poliglot(8 limbi). ISBN 973-8468-01-9 1. kötet : A-O. - Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára : Dicţionarul

istoric şi administrativ al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş=Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium... / Szerző : Szabó M. Attila. - 2003. - 714 p. - (Múltunk könyvek). - Text poliglot(8 limbi). - Introducere p. 9-15. - Abrevieri p. 17-24. 2. kötet : P-Z. - Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára : Dicţionarul

istoric şi administrativ al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş=Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium... / Szerző : Szabó M. Attila. - 2003. - p. 716-1329 ; [32] p. h. - (Múltunk könyvek). - Text poliglot(8 limbi). - Abrevieri p. 723-730. - Index p. 1207-1320. 81'373.235(498.4) 81'373.235(439.21) 911.37(498.4)(038) 911.37(439.21)(038) 082.1 Múltunk

könyvek DICŢIONARE NUME(localităţi) NUME DE LOCURI LINGVISTICĂ(dicţionar)

GEOGRAFIA ORAŞELOR GEOGRAFIA TRANSILVANIEI(localităţi) Transilvania. Banat. Crişana. Maramureş IV 7593 (v.1-2) 80/81/S99

154 - VOLCEANOV, GEORGE Dicţionar de argou englez-român / George Volceanov, Raluca Nicolae, George Paul Volceanov.

- Bucureşti : Niculescu, 2015. 792 p. Prefaţă p. 5-22. Listă de abrevieri p. 23-24. Bibliografie p. 791-792. ISBN 978-973-748-882-4 81'374.2'373.72=111=135.1 LIMBA ENGLEZĂ(dicţionar) DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN L-81'374/V87

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 62: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

62

811 - Limbi individuale

155 - Az ember és a nyelv - térben és időben : Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján / Szerkesztette Benő Attila, T. Szabó Csilla. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016. 200 p. : diagr. color, h. color, tab., graf. Prefaţă p. 7-8. Note de subsol. Rezumat în lb. engleză la sfârşitul capitolelor. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. ISBN 978-606-739-047-6 811.511.141(092)Szabó T. Attila 082.2 Szabó T. Attila 929 Szabó T. Attila Szabó T. Attila OMAGIU(Szabó T. Attila) LINGVISTICĂ LIMBA MAGHIARĂ BIOGRAFIE(Szabó T.

Attila) III 34427 811/S99E

156 - Összetételek és nyelvleírási modellek / Szerkesztette Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 163 p. : tab., diagr., fig. Note de subsol. Prefaţă p. 7-8. Rezumat în lb. engleză la sf. capitolelor. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 978-606-739-080-3 811.511.141'36 LINGVISTICĂ LIMBA MAGHIARĂ GRAMATICA LIMBII MAGHIARE III 34434 811/O-85

157 - AMERY, HEATHER Primele mele 1000 de cuvinte în limba franceză / Heather Amery, Mairi Mackinnon ; Ilustraţi :

Stephen Cartwright ; Traducere de Liliana Scarlat. - [Bucureşti] : Editura Niculescu, [2016]. 64 p. : il. color. Listă de cuvinte p. 56-64. ISBN 978-973-748-965-4 811.133.1(075.2) LIMBA FRANCEZĂ LIMBA FRANCEZĂ(pentru începători) 811/A45

158 - BRUZZONE, CATHERINE Franceza : primele 350 de cuvinte : peste 35 de teme / Catherine Bruzzone, Louise Millar ;

Ilustraţii: Louise Comfort şi Steph Dix ; Traducere: Anca Natalia Florea. - [Bucureşti] : Niculescu, [2015]. 48 p. : il. color. Vocabular francez-român p. 42-44. Vocabular român-francez p. 45-47. ISBN 978-973-748-947-0 811.133.1(075) LIMBA FRANCEZĂ LIMBA FRANCEZĂ(pentru copii) CARTE PENTRU COPII 811/B85 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 63: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

63

159 - BRUZZONE, CATHERINE Germana : primele 350 de cuvinte : peste 35 de teme / Catherine Bruzzone, Louise Millar ;

Ilustraţii: Louise Comfort şi Steph Dix ; Traducere: Anca Natalia Florea. - [Bucureşti] : Niculescu, [2016]. 48 p. : il. color. ISBN 978-973-748-948-7 811.112.1(075) LIMBA GERMANĂ LIMBA GERMANĂ(învăţare) LIMBA GERMANĂ(pt. copii) CARTE

PENTRU COPII 811/B85

160 - FAZAKAS EMESE A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig / Fazakas Emese. -

Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2007. 279 p. : tab.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 260). Prefaţă p. 5. Note de subsol. Bibliografie p. 263-278. ISBN 978-973-8231-70-2 811.511.141(091) 811.511.141'367.6 082.1 Erdélyi tudományos füzetek LINGVISTICĂ LIMBA MAGHIARĂ GRAMATICA LIMBII MAGHIARE ISTORIA LIMBII

MAGHIARE III 34429 811/F28

161 - FÓRIS-FERENCZI RITA A visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben / Fóris-Ferenczi Rita. -

Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2005. 148 p. : tab.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 251). Note de subsol. Bibliografie p. 139-146. ISBN 973-8231-45-0 811.511.141 804.451.1 082.1 Erdélyi tudományos füzetek ISTORIA LIMBII MAGHIARE LIMBA MAGHIARĂ(gramatică) LIMBA

MAGHIARĂ(lexicologie) 50968 III 34428 811/F79

162 - NĂSTĂSESCU, VIOLETA Dicţionar economic : Englez-Român : Român-Englez / Violeta Năstăsescu. - [Bucureşti] :

Niculescu, [2015]. 779 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt-înainte p. 1. Lista de abrevieri şi simboluri p. 2. Bibliografie p. 777. ISBN 978-973-748-893-0 81'374.822=111=135.1 81'374.822=135.1=111 082.1 Citim. Ştim DICŢIONAR ECONOMIC DICŢIONAR EXPLICATIV DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ DICŢIONAR TERMINOLOGIC L-33/N24

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 64: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

64

811.135.1 - Limba română

163 - BOROŞ, LUCIA Greşeli semnalate în gramatica Academiei Române, 2005, 2008. : Relaţia apolozivă / Lucia

Boroş. - Suceava : Muşatinii, 2017. 641 p. Prefaţă p. 3-7. Bibliografie p. 636-640. ISBN 978-606-656-155-6 811.135.1'367 GRAMATICĂ GRAMATICA LIMBII ROMÂNE GRAMATICĂ COMPARATĂ LIMBA

ROMÂNĂ(gramatică) LIMBA ROMÂNĂ(sintaxă) GRAMATICĂ(limba română) III 34399 811.135.1/B68

164 - CIOCANIU, CRISTIAN Memorator : Limba română pentru clasele 5-8 şi Evaluarea Naţională / Cristian Ciocaniu. -

Bucureşti : Niculescu, 2017. 176 p. : tab.. - (Citim. Ştim). Bibliografie p. 172. ISBN 978-973-748-918-0 811.135.1'36(079) 082.1 Citim. Ştim LIMBA ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

GRAMATICĂ(limba română) LIMBA ROMÂNĂ(vocabular) LIMBA ROMÂNĂ(fonetică) LIMBA ROMÂNĂ(ortografie) LIMBA ROMÂNĂ(îndrumar) 811.135.1/C51

165 - POPA, ION Limba română pentru gimnaziu : Gramatică, fonetică, vocabular, ortografie şi ortoepie : - În

conformitate cu noul DOOM - / Ion Popa, Marinela Popa. - Bucureşti : Niculescu, s.a. 396 p.. - (Citim. Ştim). Notă bio-bibliografică [1]p.. Lista abrevierilor p. 7-8. Bibliografie p. 386-388. ISBN 978-973-748-851-0 811.135.1'36 082.1 Citim. Ştim LIMBA ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

GRAMATICĂ(limba română) LIMBA ROMÂNĂ(vocabular) LIMBA ROMÂNĂ(fonetică) LIMBA ROMÂNĂ(ortoepie) LIMBA ROMÂNĂ(ortografie) III 34408 811.135.1/P79

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 65: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

65

82 - Literatură

166 - Dialógus és retorika : A III. Hermész táborban elhangzott előadások (Torockó, 1999. augusztus 25-27.) / [Összeállította Orbán Gyöngyi]. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001. 96 p. : il.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 233). Note de subsol. Bibliografie p. 89-93. ISBN 973-8231-06-X 82.0 808.5 082.1 Erdélyi tudományos füzetek 82.09 DIALOGURI RETORICĂ RETORICA VORBIRII LITERATURĂ(retorică) LITERATURĂ

UNIVERSALĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ HERMENEUTICĂ TEHNICĂ LITERARĂ III 34430 82.0/.02/D36

167 - MUHSEN, ZANA Hinter dem Schleier : Drei bewegende Lebensgeschichten / Zana Muhsen, Fadhma Aïth Mansour

Amrouche, Djura ; [Übersetzung : Silvia Morawetz, Rudolf Kimmig]. - München : Wilhelm Heyne Verlag, [1994]. 543 p.. - (Heyne Jubiläums Reihe ; 94). Conţine trei memorii : Noch einmal meine Mutter sehen scrisă de Zana Muhsen, Mektoub scrisă

de Fadhma Aïth Mansour Amrouche şi Der Schleier des Schweigens scrisă de Djura. ISBN 3-453-08302-4 82-822-94=112.2 082.1 Heyne Jubiläums Reihe LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ UNIVERSALĂ(memorii) 82-82/M94

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 66: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

66

82.09 - Critică literară

168 - BURSTEIN, DAN Simbolul pierdut : Secretele romanului / Dan Burstein, Arne de Keijzer. - Bucureşti : Litera,

[2010]. 334 p.. - (International Bestseller [Litera]). Colaboratori p. 328-334. ISBN 978-973-675-741-9 82.09=135.1 821.111(73)-31.09=135.1 Brown, D. 082.1 International Bestseller LITERATURĂ AMERICANĂ(critică) CRITICĂ LITERARĂ(Brown, Dan) RELIGIE

CREŞTINĂ APOLOGETICĂ CREDINŢĂ ŞI ŞTIINŢĂ CREŞTINISM(apologie) 82.09/B84B

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 67: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

67

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

169 - BABBITT, NATALIE Tuck pentru totdeauna / Natalie Babbitt ; Traducere din engleză de Tatiana Dragomir. - Ed. a 2-a

revizuită. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 150 p.. - (Cărţile de aur ale copilăriei ; 15). Notă bio-bibliografică [1] p.. Note de subsol. ISBN 978-606-788-022-9 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Cărţile de aur ale copilăriei LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) 821.111/B11

170 - BLYTON, ENID MARY Magia copacului depărtărilor / Enid Blyton ; Ilustraţii de Jan McCfeerty ; Traducere din engleză

de Alexandra Columban. - Ed. a 2-a revizuită. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 255 p. : il.. - (Classic Yellow). Al doilea volum din seria Copacul Depărtărilor. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-070-0 821.111-93-31=135.1 082.1 Classic yellow LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)

LITERATURĂ PENTRU COPII 821.111/B59

171 - BRADLEY, KIMBERLY BRUBAKER Războiul care mi-a salvat viaţa / Kimberly Brubaker Bradley ; Traducere din engleză şi note de

Iulia Arsintescu. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 295 p.. - (Violet history). Note de subsol. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-065-6 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Violet history LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) II 97962 821.111/B76

172 - BRETT, JAN Mănuşa : Basm popular ucrainian adaptat şi ilustrat de Jan Brett / Jan Brett ; [ Traducere de Vlad

Russo ]. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 32 p. : il. color. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-048-9 821.111(73)-93-34=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

CARTE PENTRU COPII 821.111/B82

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 68: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

68

173 - BROWN, JEFF Lumea lui Stanley: Prima aventură; Lampa fermecată = Prima aventură = Lampa fermecată /

Jeff Brown ; Ilustraţii de Macky Pamintuan ; Traducere din engleză de Mădălina Vasile. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 192 p. : il.. - (Funny green). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-017-5 821.111-93-32=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) CARTE

PENTRU COPII 821.111/B84

174 - BROWN, PETER Insula roboţilor / Peter Brown ; Traducere din engleză de Mădălina Ivoniciu ; Cu ilustraţiile

autorului. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 244 p. : il.. - (Smart blue). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-162-2 821.111(73)-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) CARTE PENTRU COPII 821.111/B84

175 - CLEARY, BEVERLY Dragă domnule Henshaw / Beverly Cleary ; Ilustraţii de Paul O. Zelinsky ; Traducere din

engleză de Iulia Pomagă. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 125 p. ; [10] p. : il.. - (Classic Yellow). ISBN 978-606-788-064-9 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Classic Yellow LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C56

176 - CLEARY, BEVERLY Pacostea de Ramona / Beverly Cleary ; Traducere din engleză şi note de Iulia Arsintescu ;

Ilustraţii de Tracy Dockray. - [Ed. a 2-a]. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 184 p. : il.. - (Funny green). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-095-3 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Funny green LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C56

177 - CLEARY, BEVERLY Sora mea, Ramona / Beverly Cleary ; Traducere din engleză şi note de Iulia Arsintescu ; Ilustraţii

de Tracy Dockray. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 159 p. : il.. - (Funny green). Volumul este prima parte din seria ''Pacostea de Ramona''. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-094-6 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Funny green LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 69: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

69

178 - CLEMENTS, ANDREW Povestea frindelului / Andrew Clements ; Traducere din engleză de Florentina Hojbotă ; Ilustraţii

de Brian Selznick. - Ediţia a 2-a, revizuită. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 117 p. : il.. - (Funny green). Note de subsol. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-031-1 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Funny green LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C56

179 - CREECH, SHARON Povesteşte-mi ceva / Sharon Creech ; Traducere din engleză de Tatiana Dragomir. - [Bucureşti] :

Editura Arthur, [2016]. 254 p.. - (Smart blue). Notă bio-bibliografică [1] p.. Note de subsol. ISBN 978-606-788-061-8 821.111(73)-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii) CARTE

PENTRU COPII 821.111/C84

180 - CUEVAS, MICHELLE Confesiunile unui prieten imaginar : Memoriile lui Jacques Papier / Consemnate de Michelle

Cuevas ; Traducere din limba engleză de Laura Sandu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Arthur, [2016]. 184 p. : il.. - (Smart blue). Notă despre autor. ISBN 978-606-788-055-7 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ AMERICANĂ(roman autobiografic) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman

pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/C93

181 - DAHL, ROALD Danny, campionul lumii / Roald Dahl ; Ilustraţii de Quentin Blake ; Traducere din engleză de

Adrian Oţoiu. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 241 p.; [22] p. : il.. - (Serie de autor Roald Dahl). ISBN 978-606-788-016-8 821.111-93-31=135.1 082.1 Seria de autor Roald Dahl LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU

COPII(roman) 821.111/D12

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 70: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

70

182 - DAHL, ROALD George şi miraculosul său medicament / Roald Dahl ; Traducere din engleză de Florin Bica ;

Ilustraţii de Quentin Blake. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 114 p.; [6] p. : il.. - (Serie de autor Roald Dahl). ISBN 978-606-788-136-3 821.111-93-31=135.1 082.1 Seria de autor Roald Dahl LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU

COPII(roman) 821.111/D12

183 - DICAMILLO, KATE Raymie Nightingale / Kate DiCamillo ; Traducere din limba englezăşi note de Lavinia Branişte. -

Bucureşti : Editura Arthur, [2016]. 174 p.. - (Smart blue). Notă bio-bibliografică [1] p.. Note de subsol. ISBN 978-606-8620-51-0 821.111(73)-93-31=135.1 LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) II 97957 821.111/D39

184 - DRAPER, SHARON M. Din capul meu / Sharon M. Draper ; Traducere din engleză şi note de Iulia Arsintescu. -

[Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 257 p. ; [6] p.. - (Smart blue). ISBN 978-606-788-019-9 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/D81

185 - EASTMAN, PHILIP DEY Tu eşti mămica mea? / Text şi ilustraţii de P.D. Eastman ; Traducere din engleză de Vlad Zografi.

- [Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 63 p. : il. color. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-144-1 821.111-93-32=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) CARTE

PENTRU COPII 821.111/E11

186 - ESTES, ELEANOR O sută de rochii / Eleanor Estes ; Traducere din engleză de Lavinia Branişte ; Ilustraţii de Louis

Slobodkin. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 86 p. : il. color. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-132-5 821.111(73)-93-31 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/E81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 71: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

71

187 - FINE, ANNE Doamna Doubtfire / Anne Fine ; Traducere din engleză de Iulia Arsintescu. - Bucureşti : Editura

Arthur, [2016]. 189 p. ; [10] p.. - (Classic Yellow). ISBN 978-606-788-130-1 821.111-31=135.1 821.111-93-31=135.1 082.1 Classic Yellow LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ

ENGLEZĂ(roman pentru adolescenţi) 821.111/F56

188 - GAIMAN, NEIL Coraline / Neil Gaiman ; Traducere din engleză de Florentina Hojbotă ; Ilustraţii de Chris Riddell.

- [Bucureşti] : Editura Arthur, [2014]. 165 p. ; [10] p. : il. alb-negru. Note bio-bibliografice [1] p.. ISBN 978-606-8044-80-4 821.111-93-31=135.1 LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) 821.111/G14

189 - GIDWITZ, ADAM O poveste grimminală / Adam Gidwitz ; Traducere din engleză de Florin Bican. - Ed. a 2-a]. -

[Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 239 p.. - (Orange fantasy). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-788-166-0 821.111-31=135.1 082.1 Orange fantasy LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ ENGLEZĂ(pt. copii) II 97961 821.111/G56

190 - HUNT, LYNDA MULLALY Ca peştele în copac / Lynda Mullaly Hunt ; Traducere din engleză de Iulia Arsintescu. -

[Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 259 p ; [4] p.. - (Smart blue). ISBN 978-606-788-078-6 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/H94

191 - HUXLEY, ALDOUS Ciorile din Pearblossom / Aldous Huxley ; Ilustraţii de Sophie Blackall ; Traducere din limba

engleză de Laura Albulescu. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. [36] p. : il. color.. - (Vlad şi Cartea cu Genius). ISBN 978-606-788-043-4 821.111-93-34=135.1 087.5=135.1 082.1 Vlad şi Cartea cu Genius CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU

COPII(povestiri) LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii) 821.111/H97

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 72: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

72

192 - LEVINE, GAIL CARSON Povestea Ellei / Gails Carson Levine ; Traducere din engleză de Mihaela Ghiţă. - [Bucureşti] :

Editura Arthur, [2017]. 328 p.. - (Orange fantasy). ISBN 978-606-788-148-6 821.111(73)-31=135.1 082.1 Orange fantasy LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII II 97959 821.111/L55

193 - O'DELL, SCOTT Insula delfinilor albaştri / Scott O'Dell ; Traducere din engleză şi note de Diana Marin-Caea ;

Ilustraţii de Mircea Pop. - [Bucureşti] : Editura Arthur, s.a. 222 p. : il.. - (Cărţile de aur ale copilăriei). Notă bio-bibliografică [1] p.. Nota autorului p. 221. ISBN 978-606-8620-44-2 821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţile de aur ale copilăriei LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII I 20411 821.111/O-22

194 - PALACIO, R.J. Cartea lui Julian / R.J. Palacio ; Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu. -

[Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 107 p. ; [20] p.. - (Smart blue). ISBN 978-606-788-003-8 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/P14

195 – POUND, EZRA Opere [Pound, Ezra] / Ezra Pound. - [Bucureşti] : Humanitas Fiction, 2014. vol. ISBN 978-973-689-702-3 Vol. 1 : Poezii : 1908-1920 [Pound, Ezra] / Ezra Pound. - 2014. - 673 p.. - Notă asupra ediţiei p.

13-14. - Introducere în viaţa lui Ezra Pound. O cronologie p. 15-137. - Note de subsol. - ISBN 978-973-689-702-3. 821.111(73)-1=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(poezii) III 34483 821.111/P88

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 73: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

73

196 - REES, MATT BEYNON Un mormânt în Gaza / Matt Beynon Rees ; Traducere din limba engleză şi note de Mihaela-

Magdalena Dumitru. - [Bucureşti] : Editura Niculescu, 2010. 350 p.. - (Citim. Ştim). Note de subsol. Este volumul al treilea dintr-o serie de patru romane al căror personaj principal este Omar Yussef. ISBN 978-973-748-475-8 821.111(569.4)-31=135.1 082.1 Citim. Ştim LITERATURĂ ENGLEZĂ(Israel)(roman) II 97913 821.111/R38

197 - REY, H. A. George cel Curios îşi găseşte de lucru / H. A. Rey ; [Traducere Radu Paraschivescu]. -

[Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 47 p. : il. color.. - (Vlad şi Cartea cu Genius). ISBN 978-606-788-050-2 821.111(73)-93-34=135.1 082.1 Vlad şi Cartea cu Genius LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii) 821.111/R49

198 - REY, H. A. George cel Curios / H. A. Rey ; [Traducere Radu Paraschivescu]. - [Bucureşti] : Editura Arthur,

[2016]. 56 p. : il. color.. - (Vlad şi Cartea cu Genius). ISBN 978-606-788-049-6 821.111(73)-93-34=135.1 082.1 Vlad şi Cartea cu Genius LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii) 821.111/R49

199 - RIORDAN, RICK Magnus Chase şi zeii din Asgard / Rick Riordan ; Traducere din engleză de Alex Moldovan şi

Mariana Buruiană. - [Bucureşti] : Excalibur, [2016]. vol.. - (Capodopere literare). ISBN 978-606-788-077-9 Vol. 1 : Sabia verii. - Magnus Chase şi zeii din Asgard / Rick Riordan. - [2016]. - 566 p. -

(Capodopere literare). - Notă bio-bibliografică [1] p.. - Glosar p. 549-553. - Note de subsol. - ISBN 978-606-788-076-2. 821.111(73)-31=135.1 082.1 Capodopere Fantasy LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru

copii) 821.111/R56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 74: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

74

200 - ROWLING, JOANNE KATHLEEN Animale fantastice şi unde le poţi găsi : Scenariul original / J. K. Rowling ; Traducere din

engleză de Tatiana Dragomir. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 293 p. : il. ISBN 978-606-788-140-0 821.111-93-2=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru) LITERATURĂ PENTRU COPII(teatru) 821.111/R86

201 - SEUSS GEISEL, THEODORE Cum a furat Grinch Crăciunul / de Dr. Seuss ; [Traducere Florin Bican]. - [Bucureşti] : Art,

[2015]. [55] p. : il. color.. - (Vlad şi Cartea cu Genius). ISBN 978-606-8620-19-0 821.111(73)-93-34=135.1 087.5=135.1 082.1 Vlad şi Cartea cu Genius LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii) 821.111/S50

202 - SLOAN, HOLLY GOLDBERG Din 7 în 7 / Holly Goldberg Sloan ; Ilustraţii de Gary Rosen ; Traducere din engleză de Veronica

D. Niculescu. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2017]. 316 p. ; [4] p. : il.. - (Smart blue). ISBN 978-606-788-020-5 821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) 821.111/S63

203 - SPINELLI, JERRY Third Grade Angels / Jerry Spinelli. - New York : Scholastic INC., 2014. 134 p. : il. ISBN 978-0-545-38773-6 821.111(73)-31 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman

pentru copii) 821.111/S73

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 75: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

75

204 - STEAD, REBECCA Minciuni şi spioni / Rebeca Stead ; Traducere din engleză şi note de Alina Popescu. - [Bucureşti]

: Editura Arthur, [2017]. 183 p.. - (Smart blue). Notă biografică [1] p.. ISBN 978-606-788-146-2 821.111(73)-93-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) II 97958 821.111/S81

205 - STEIG, WILLIAM Dominic / William Steig ; Traducere din engleză de Laura Albulescu. - [Bucureşti] : Editura

Arthur, [2016]. 168 p. ; [8] p. : il. ISBN 978-606-788-086-1 821.111(73)-93-32=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.111/S83

206 - STEIG, WILLIAM Sylvester şi pietricica fermecată / William Steig ; [Traducere din engleză de Laura Albulescu]. -

[Bucureşti] : [Editura Arthur] [34] p. : il. color. ISBN 978-606-788-088-5 821.111(73)-93-34=135.1 087.5=135.1 087.5(0:82-93-34) 082.1 Vlad şi Cartea cu Genius LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii) 821.111/S83

207 - THORNE, JACK Harry Potter şi copilul blestemat [Ed. Arthur] : Piesă în două părţi / O piesă nouă de Jack

Thorne ; Traducere din engleză de Tatiana Dragomir ; După o nouă poveste originală de J.K. Rowling, John Tiffany & Jack Thorne. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 331 p.. - (Harry Potter [Arthur]). ISBN 978-606-788-073-1 821.111-93-2=135.1 082.1 Harry Potter LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru) LITERATURĂ PENTRU COPII(teatru) III 34444 821.111/T57

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 76: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

76

208 - WALLIAMS, DAVID Domnul Sconcs / David Walliams ; Ilustraţii de Quentin Blake ; Traducere din engleză de Lavinia

Branişte. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2015]. 184 p. : il. ISBN 978-606-8620-87-9 821.111-93-31=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/W20

209 - WALLIAMS, DAVID Mătuşica îngrozitoare / David Walliams ; Ilustraţii de Tony Ross ; Traducere din engleză de

Diana Marin-Caea. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 384 p. : il.. - (Futura könyvek). Notă bio-bibliografică [1] p.. Note de subsol. ISBN 978-606-788-072-4 821.111-93-31=135.1 082.1 Funny green LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/W20

210 - WINTERSON, JEANETTE O paranteză în timp : Poveste de iarnă de William Shakespeare reimaginată : [roman] / Jeanette

Winterson ; Traducere din engleză şi note de Vali Florescu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, [2016]. 242 p.. - (Raftul Denisei). ISBN 978-606-779-095-5 821.111-31=135.1 082.1 Raftul Denisei LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) II 98190 821.111/W74

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 77: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

77

821.112.2 - Literatură germană

211 - ENDE, MICHAEL Jim Năsturel şi cei 13 sălbatici / Michael Ende ; Traducere din germană de Dragoş Dinulescu ;

Ilustraţii de Gaëtan Dorémus. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 300 p. : il.. - (Orange fantasy). Notă bio-bibliografică [1] p.. Note de subsol. ISBN 978-606-788-008-3 821.112.2-93-31=135.1 082.1 Orange fantasy LITERATURĂ GERMANĂ(roman) LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret) II 97956 821.112.2/E52

212 - ENDE, MICHAEL Jim Năsturel şi Lukas, mecanicul de locomotivă / Michael Ende ; Traducere din germană de

Dragoş Dinulescu ; Ilustraţii de Gaëtan Dorémus. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2004]. 335 p. : il.. - (Orange fantasy). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-8044-28-6, ISBN 978-606-8044-29-3 821.112.2-93-31=135.1 082.1 Orange fantasy LITERATURĂ GERMANĂ(roman) LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret) 821.112.2/E52

213 - GÜNDISCH, KARIN Cosmin : Von einem, der auszog, das Leben zu lernem = Povestea lui Cosmin care a plecat de

acasă să cunoască viaţa / Karin Gündisch ; Traducere, coordonare proiect şi postfaţă Mariana-Vieginia Lăzărescu. - [Bucureşti] : Niculescu, 2016. 247 p.. - (Citim. Ştim). Postfaţă p. 242-243. Note bio-bibliografice [1] p.. ISBN 978-973-748-957-9 821.112.2-93-31 821.112.2-93-31=135.1 082.1 Citim. Ştim LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) III 34443 821.112.2/G95

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 78: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

78

214 - HODJAK, FRANZ Határkövek / Franz Hodjak ; Fordította : Szenkovics Enikő. - Kolozsvár : Kriterion, [2010]. 184 p. Prefaţă p. 5-8. ISBN 978-973-26-0994-1 821.112.2(498)-31=511.141 LITERATURĂ GERMANĂ(România)(roman) II 97967 821.112.2/H69

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 79: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

79

821.131.1 - Literatură italiană

215 - FO, DARIO E-un rege nebun în Danemarca : După o idee a lui Jacopo Fo / Dario Fo ; Traducere din italiană

de Vlad Russo. - [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2017]. 175 p. : il. color.. - (Raftul Denisei). ISBN 978-606-779-236-0 821.131.1-31=135.1 082.1 Raftul Denisei LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) II 98055 821.131.1/F72

216 - RODARI, GIANNI Gelsonimo în ţara mincinoşilor / Gianni Rodari ; Desene de Valeria Petrone ; Traducere din

italiană de Vlad Russo. - Bucureşti : Editura Arthur, [2017]. 209 p. ; [6] p. : il.. - (Classic Yellow). ISBN 978-606-788-149-3 821.131.1-93-31=135.1 082.1 Classic Yellow LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură pt. copii) LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.131.1/R64

217 - RODARI, GIANNI Poveşti la telefon / Gianni Rodari ; Traducere din italiană de Vlad Russo ; Cu ilustraţii de Simona

Mulazzani. - Ed. a 2-a. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 238 p. : il.. - (Classic Yellow). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-8620-38-1 821.131.1-93-32=135.1 082.1 Classic Yellow LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri) LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură pt. copii) CARTE

PENTRU COPII 821.131.1/R64

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 80: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

80

821.133.1 - Literatură franceză

218 - GOSCINNY, RENÉ Micul Nicolas în vacanţă / René Goscinny, Jean-Jacques Sempé ; Traducere din franceză de

Raluca Dincă. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 136 p. : il. Note de subsol. Bibliografie p. 133-136. ISBN 978-606-788-030-4 821.133.1-93-31=135.1 LITERATURĂ FRANCEZĂ(literatură pt. copii) LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii) 821.133.1/G73

219 - GOSCINNY, RENÉ Micuţul Nicolas în recreaţie / René Goscinny, Jean-Jacques Sempé ; Traducere din franceză de

Raluca Dincă. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2015]. 143 p. : il. Note de subsol. Biografie p. 133-137. Bibliografie p. 139-143. ISBN 978-606-8620-57-2 821.133.1-93-31=135.1 LITERATURĂ FRANCEZĂ(literatură pt. copii) LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii) 821.133.1/G73

220 - GOSCINNY, RENÉ Micuţul Nicolas / René Goscinny, Jean-Jacques Sempé ; Traducere din franceză de Raluca Dincă.

- [Bucureşti] ; [Ploieşti] : Editura Arthur ; Jumătatea plină, [2014]. 168 p. : il. Note de subsol. ISBN 978-606-8620-02-2, ISBN 978-606-92742-5-5 821.133.1-93-31=135.1 LITERATURĂ FRANCEZĂ(literatură pt. copii) LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii) 821.133.1/G73

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 81: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

81

221 - JASSOUMA, JOUDE Vin din Alep : Intinerariul unui refugiat sirian / Joude Jassouma, Laurence de Cambronne ;

Traducere : Iuliana Pataky. - [Bucureşti] : Niculescu, 2017. 192 p. : h.. - (Citim. Ştim.). Note de subsol. Note bio-bibliografice [1] p.. ISBN 978-606-38-0134-1 821.133.1-94=135.1 LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal) JURNAL REFUGIAŢI II 97949 821.133.1/J29

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 82: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

82

821.135.1 - Literatură română

222 - A szfinx válaszol : Harmincöt beszélgetés George Enescuval / Válogatta, fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta László Ferenc. - Bukarest : Kriterion, 1995. 251 p. Note la sfârşitul capitolelor. Index p. 231-247. Prefaţă p. 5-21. ISBN 973-26-0260-0 821.135.1-94 929 Enescu, George 78.071.1(498) Enescu, George(0:82-94) Enescu, George MUZICĂ(compozitori) MUZICĂ(Enescu, George) BIOGRAFIE(Enescu, George)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) II 97979 821.135.1/E55S

223 - Erdélyi szép szó 2010 / [Szerkesztette : Fekete Vince és Lövétei Lázár László]. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2010. 191 p. : il. ISBN 978-606-556-007-9 821.511.141(498)-822 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) ANTOLOGIE

LITERARĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) II 97933 821.511.141-82/E64

224 - Limba şi literatura română. Evaluarea Naţională. Clasa a VIII-a : 50 de variante de subiecte şi rezolvări complete realizate în conformitate cu modelul elaborat de MEN / Cristian Ciocaniu, Alina Ene, Rodica Bogdan... ; (Coordonatori) : Cristian Ciocaniu, Alina Ene. - Bucureşti : Niculescu, 2017. 310 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-973-748-918-0 821.135.1.09(079) 811.135.1'36(079) 082.1 Citim. Ştim LIMBA ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

GRAMATICĂ(limba română) LIMBA ROMÂNĂ(vocabular) LIMBA ROMÂNĂ(fonetică) LIMBA ROMÂNĂ(ortografie) EVALUARE 821.135.1.09/L62

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 83: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

83

225 - Uite cine vorbeşte / Volum coordonat de Liviu Papadima şiFlorentina Sâmihăian] ; Ilustraţii de Irina Dobrescu. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 247 p. : il. color.. - (Cărţile mele). Prefaţă p. 5-7. ISBN 978-606-8620-72-5 821.135.1-93-82 821.135.1-93-32 082.1 Cărţile mele LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii)

LITERATURĂ PENTRU COPII 821.135.1-82/U26

226 - Uite cine vorbeşte : Juniorii / [Coordonator: Florentina Sâmihăian]. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2015]. 216 p. : il. color.. - (Cărţile mele). ISBN 978-606-8620-69-5 821.135.1-93-32 082.1 Cărţile mele LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii)

LITERATURĂ PENTRU COPII 821.135.1-82/U26

227 - ARGHEZI, TUDOR Cartea cu jucării / Tudor Arghezi ; Ilustrată de Mitzura Arghezi. - [Bucureşti] : Editura Arthur,

[2013]. 304 p. : il. ISBN 978-973-88987-4-5 821.135.1-93-34 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.135.1/A76

228 - BLANDIANA, ANA Povestiri fantastice / Ana Blandiana. - Bucureşti : Humanitas, 2016. 374 p. Notă bio-bibliografică [1] p.. Poezie şi proză : În loc de prefaţă p. 5-9. ISBN 978-973-50-5408-3 821.135.1-32 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri fantastice) POVESTIRI LITERATURĂ FANTASTICĂ III 34476 821.135.1/B56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 84: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

84

229 - BLECHER, MAX Történetek a közvetlen irrealitásban / Max Blecher ; Fordította Vallasek Júlia. - Kolozsvár :

Kriterion, [2016]. 149 p. ISBN 978-973-26-1157-9 821.135.1-31=511.141 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) I 20417 821.135.1/B57

230 - CĂRTĂRESCU, MIRCEA Poezia / Mircea Cărtărescu. - Bucureşti : Humanitas, 2015. 783 p. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-973-50-4743-6 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) III 34471 821.135.1/C27

231 - CESEREANU, RUXANDRA Keresztesasszony / Ruxandra Cesereanu ; [Fordította Visky Zsolt]. - Kolozsvár : Koinónia, 2007. 55 p. : il. Despre autoare p. 53-55. ISBN 978-973-7605-53-5 821.135.1-1=511.141 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) I 20385 821.135.1/C37

232 - DUCAN, RĂZVAN Dicţionarul de lucşi / Răzvan Ducan. - Tîrgu-Mureş : Editura Vatra Veche, 2017. 110 p. Bio-bibliografie p. 103-104. Prefaţă p. 5-7. ISBN 978-973-1728-99-5 821.135.1-84 LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări) CARTE CU DEDICAŢIE I 20405d 821.135.1/D86

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 85: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

85

233 - EMINESCU, MIHAI Versuri din manuscrise / Eminescu. - Ediţie de Ioana Bot şi Cătălin Cioabă. - [Bucureşti] :

Humanitas, 2015. 290 p. Notă bio-bibliografică [1] p.. Note p. 215-279. Indice de titluri p. 283-285. Bibliografie p. 281-282. ISBN 978-973-50-5019-1 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) Versuri Poezii III 34481 821.135.1/E48

234 - ENE, ALINA Limba şi literatura română : Bacalaureat : 30 de variante pentru proba orală după modelul MEN

/ Alina Ene. - [Bucureşti] : Niculescu, [2014]. 111 p.. - (Citim. Ştim). Despre autor [1] p.. ISBN 978-973-748-846-6 821.135.1.09(079) 082.1 Citim. Ştim 821.135.1-82(079) LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(teste)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) BACALAUREAT 821.135.1.09/E53

235 - ENE, ALINA Limba şi literatura română : Bacalaureat : 90 de subiecte pentru proba scrisă după modelul

MEN / Alina Ene. - [Bucureşti] : Niculescu, [2017]. 295 p.. - (Citim. Ştim). Despre autor [1] p.. ISBN 978-606-38-0157-0 821.135.1.09(079) 082.1 Citim. Ştim 821.135.1-82(079) LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(teste)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) BACALAUREAT 821.135.1.09/E53

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 86: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

86

236 - ENE, ALINA Memorator : Literatura română pentru clasele 5-8 şi Evaluare Naţională / Alina Ene. - Bucureşti :

Niculescu, [2017]. 96 p.. - (Citim. Ştim). ISBN 978-973-748-915-9 821.135.1.09(079) 082.1 Citim. Ştim 821.135.1-82(079) LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(teste) TESTE DE EVALUARE LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) 821.135.1.09/E53

237 - ENE, ALINA Memorator : Literatura română pentru clasele 9-12 şi bacalaureat : Dramaturgia şi poezia / Alina

Ene. - Bucureşti : Niculescu, [2017]. 128 p.. - (Citim. Ştim). Bibliografie critică p. 125-126. ISBN 978-973-748-888-6 821.135.1.09(079) 082.1 Citim. Ştim 821.135.1-82(079) LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(teste) TESTE DE EVALUARE LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) BACALAUREAT 821.135.1.09/E53

238 - ENE, ALINA Memorator : Literatura română pentru clasele 9-12 şi bacalaureat : Proza / Alina Ene. - Bucureşti

: Niculescu, [2017]. 128 p.. - (Citim. Ştim). Bibliografie critică p. 125-126. ISBN 978-973-748-888-6 821.135.1.09(079) 082.1 Citim. Ştim 821.135.1-82(079) LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(teste) TESTE DE EVALUARE LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) BACALAUREAT 821.135.1.09/E53

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 87: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

87

239 - GHIŢEANU, SERENELA A doua oră de citit / Serenela Ghiţeanu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015. 178 p. Cuvânt-înainte p. 5-6. ISBN 978-606-17-0854-3 82.09 821.135.1.09 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară) II 97902 82.09/G53

240 - MARTIN, IONUŢ FABIAN Copilul şi povestea / Fabian Ionuţ Martin. - [Cluj-Napoca] : Ecou Transilvan, 2016. 259 p. : il. Prefaţă p. 7-8. ISBN 978-606-730-197-7 821.135.1-93-34 LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) 821.135.1/M43

241 - MILCA, ANDREI Feţele lui Ianus şi măştile scriitorului : Eugen Barbu - Viaţa şi opera / Andrei Milca. -

[Bucureşti] : Niculescu, 2013. 479 p. Cuvânt înainte p. 5-6. Note de subsol. Bibliografie p. 457-478. ISBN 978-973-748-723-0 821.135.1.09 Barbu, Eugen 929 Barbu, Eugen 082.1 Biblioteca critică LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ(Barbu, Eugen) II 97946 821.135.1.09/B30M

242 - MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN Poemele vidului = The Poems of the Void / Alexandru Cristian Miloş ; Traducere- Translated by:

Zorin Diaconescu. - Ediţie Română-Engleză. - s.l. : Charmides, 2017. 111 p. ISBN 978-606-752-120-7 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) II 97903 821.135.1/M73 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 88: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

88

243 - MISKOLCZY AMBRUS Modern mítoszok csapdáiban : Caragiale és Sebastian / Miskolczy Ambrus. - Kolozsvár :

Kriterion, [2011]. 238 p.. - (Gordiusz). Note de subsol. Prefaţă p. 5-6. ISBN 978-973-26-1050-3 821.135.1.09 Caragiale, Ion Luca 821.135.1.09 Sebastian, Mihail 082.1 Gordiusz CRITICĂ LITERARĂ(Caragiale, Ion Luca) CRITICĂ LITERARĂ(Sebastian, Mihail)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) II 97965 821.135.1.09/C23M

244 - NAUM, GELLU Cartea cu Apolodor / Gellu Naum ; Ilustrată de Dan Ungureanu. - [Ed. a 2-a]. - Bucureşti :

Editura Arthur, [2016]. 128 p. : il. color.. - (Cărţile de aur ale copilăriei). ISBN 978-606-788-124-0 821.135.1-93-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem) LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) 821.135.1/N27

245 - NICOLAIE, IOANA Ferbonia / Ioana Nicolaie ; Ilustraţii de Anca Smărăndache. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2015]. 280 p. : il. color. ISBN 978-606-8620-71-8 821.135.1-93-34 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.135.1/N62

246 - PARASCHIVESCU, RADU Noi vorbim, nu gândim : Noua colecţie de perle româneşti / Radu Paraschivescu. - Bucureşti :

Humanitas, [2015]. 199 p.. - (Râsul lumii). Note bio-bibliografice [1] p.. ISBN 978-973-50-4848-8 821.135.1-7 082.1 Râsul lumii LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră) LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor) II 98034 821.135.1/P33

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 89: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

89

247 - PAŞCA, MARIA DORINA Fluture de pin / Maria Dorina Paşca ; Traduceri: Ana Maria Ritivoiu,Dora Precup, Lucia Palea,

Teofil Tia, Ovidiu Cornilă. - Cluj-Napoca : Limes, 2017. 90 p. ISBN 978-606-799-113-0 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) I 20402 821.135.1/P39

248 - POPESCU, ADINA 8 povestiri de pe Calea Moşilor / Adina Popescu ; Ilustraţii de Bilyana Velikova. - Bucureşti :

Editura Arthur, [2016]. 120 p. : il. color. ISBN 978-606-788-047-2 821.135.1-93-34 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.135.1/P81

249 - POPESCU, ADINA O istorie secretă a Ţării Vampirilor / Adina Popescu ; Ilustraţii de Amalia Dulhan. - Bucureşti :

Editura Arthur, [2015]. vol. ISBN 978-606-8620-46-6 Vol. 1: Cartea Pricoliciului. - O istorie secretă a Ţării Vampirilor / Adina Popescu. - [2015]. -

439 p.. - Notă bio-bibliografică [1] p.. - Postfaţă p. 431-432. - ISBN 978-606-8620-45-9. 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman fantastic) LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman pt. copii) 821.135.1/P81

250 - REMETE, VASILE Lirica Magna : - poeme - / Vasile Remete ; Traducere în limba spaniolă de Raluca Deteşan. -

Alba-Iulia : Reîntregirea, 2017. 101 p. Volum bilingv în limbile română şi spaniolă. ISBN 978-606-509-352-2 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) II 97904 821.135.1/R44

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 90: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

90

251 - ROTEA, ANA Dosarul clopoţeilor de Crăciun : al doilea caz al Detectivilor Aerieni / Ana Rotea. - [Bucureşti] :

Editura Arthur, [2016]. 192 p ; [8] p.. - (Trofeul Arthur). ISBN 978-606-788-120-2 821.135.1-93-32 082.1 Trofeul Arthur LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.135.1/R82

252 - ROTEA, ANA Dosarul Popcorn : [Primul caz al Detectivilor Aerieni] / Ana Rotea. - [Bucureşti] : Editura

Arthur, [2016]. 218 p ; [13] p.. - (Trofeul Arthur). ISBN 978-606-788-042-7 821.135.1-93-32 082.1 Trofeul Arthur LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.135.1/R82

253 - ROTEA, ANA Dosarul unei vacanţe de groază : Al treilea caz al Detectivilor Aerieni / Ana Rotea. - [Bucureşti]

: Editura Arthur, [2017]. 208 p.. - (Trofeul Arthur). ISBN 978-606-788-188-2 821.135.1-93-32 082.1 Trofeul Arthur LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.135.1/R82

254 - SORESCU, MARIN Se mută circul înapoi : Antologie de poezii pentru copii / Marin Sorescu ; Ilustraţii: Ileana

Surducan ; Ediţie îngrijită de Roxana Jeler. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 95 p. : il. color. ISBN 978-606-788-103-5 821.135.1-93-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(poezii)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) CARTE PENTRU COPII 821.135.1-82/S69

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 91: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

91

255 - TEODOREANU, IONEL Pagini despre copii şi adolescenţi / Ionel Teodoreanu ; Prefaţă, notă asupra ediţiei şi antologie de

Dinu Pillat ; Cuvânt-înainte de Ioan Stanomir ; Note explicative de Monica Pillat. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2015]. 390 p. Note de subsol. Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt-înainte p. 5-10. Prefaţă p. 11-15. Notă asupra ediţiei p. 17-18. ISBN 978-606-8620-36-7 821.135.1-93-82 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) II 97960 821.135.1-82/T37

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 92: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

92

821.17/.9 - Alte literaturi

256 - HWANG SUN-MI Găinuşa care voia să zboare / Sun-mi Hwang ; Traducere din coreeană şi note de Iolanda Prodan

; Ilustraţii de Nomoco. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2016]. 144 p. : il.. - (Smart blue). ISBN 978-606-8620-92-3 821.531-93-32=135.1 082.1 Smart blue LITERATURĂ COREEANĂ(povestiri) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) 821.51/.72/H98

257 - OZ, AMOS Iuda : roman / Amos Oz ; Traducere din ebraică şi note de Marlena Braester. - [Bucureşti] :

Humanitas Fiction, [2016]. 295 p.. - (Seria de autor Amos Oz). Nota autorului p. 295. Note de subsol. ISBN 978-606-779-023-8 821.411.16'08-31=135.1 082.1 Seria de autor Amos Oz LITERATURĂ EBRAICĂ(roman) II 98052 821.41/.45/O-99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 93: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

93

821.511.141 - Literatură maghiară

258 - "A megélhetetlent pótoljuk egymással" : Kolozsvári Papp László emlékezete / Szerkesztette : Ondrejcsák Eszter, Ispánovics Csapó Julianna. - Kolozsvár : Kriterion, 2016. 196 p. : il. Note de subsol. ISBN 978-973-26-1164-7 821.511.141.09(498)Kolozsvári Papp László 929 Kolozsvári Papp László 082.2 Kolozsvári Papp

László Kolozsvári Papp László LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) CRITICĂ LITERARĂ(Kolozsvári Papp László)

OMAGIU(Kolozsvári Papp László) BIOGRAFIE(Kolozsvári Papp László) III 34447 821.511.141.09/K69M

259 - A Tizenegyek : Egy antológia elő- és utóélete (1923-2003) / Közzéteszi Cseke Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2003. 271 p. : il. Note de subsol. Index p. 259-263. ISBN 973-26-0731-9 821.511.141.09 894.511 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ LITERATURĂ

MAGHIARĂ(istorie) o-50109 III 34449 821.511.141.09/T65

260 - Állomás, éjszaka : [Tízkezes egy Bodor novellára] / Bodor Ádám, Balázs Imre József, Demény Péter,... ; [Szerkesztette : Varga Réka]. - [Kolozsvár] : Koinónia, 2011. 62 p. ISBN 978-973-165-050-0 821.511.141(498)-822-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ(povestiri) II 97918 821.511.141/A42

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 94: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

94

261 - Domonkos-kódex : 1517 : A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / A bevezetést és a jegyzeteket írta : Komlóssy Gyöngyi. - Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1990. 660 p. : il.. - (Régi magyar kódexek, 0237-644X ; 9). Introducere p. 7-18. Note de subsol. Bibliografie p. 22-24. ISBN 963-04-0513x 821.511.141-94 894.511 082.1 Régi magyar kódexek LITERATURĂ MAGHIARĂ(codexuri) CODICE LITERATURĂ MAGHIARĂ(cronică) o-49665 II 97900 821.511.141/D65

262 - Erdélyi szép szó 2009 / [Szerkesztette : Fekete Vince]. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2009. 319 p. : il. ISBN 978-973-8468-94-8 821.511.141(498)-822 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) II 97929 821.511.141-82/E64

263 - Erdélyi szép szó 2011 / [Szerkesztette : Fekete Vince és Lövétei Lázár László]. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2011. 223 p. : il. ISBN 978-606-556-025-3 821.511.141(498)-822 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) ANTOLOGIE

LITERARĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) II 97927 821.511.141-82/E64

264 - Erdélyi szép szó 2012 / [Szerkesztette : Fekete Vince és Lövétei Lázár László]. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2012. 174 p. : il. ISBN 978-606-556-042-0 821.511.141(498)-822 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) ANTOLOGIE

LITERARĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) II 97928 821.511.141-82/E64

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 95: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

95

265 - Magyar verstani szöveggyűjtemény : [Egyetemi tankönyv] / Szerkesztette : Kecskés András és Vilcsek Béla. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, [1999]. vol.. - (Universitas [Nemzeti Tankönyvkiadó]). ISBN 963-18-9561-0 1. kötet : Hagyományőrzés és hagyományteremtés a versújítás korában (1760-1840). - Magyar

verstani szöveggyűjtemény : [Egyetemi tankönyv]. - [1999]. - 492 p. - (Universitas [Nemzeti Tankönyvkiadó]). - Note de subsol. - Introducere p. 9-14. - Note p. 453-474. - Autori p. 449-452. 821.511.141.09-1 811.511.141(091) 082.1 Universitas ANALIZA POETICĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) CRITICĂ

LITERARĂ(poezie) TEORIE LITERARĂ LIMBA MAGHIARĂ(reformă) LIMBA MAGHIARĂ(istoria) IV 7555 (v.1) 821.511.141.09/M15

266 - Magyarok a Kárpátalján / Csukás István, Gyurkovics Tibor, Hernádi Gyula,... ; [Előszó : Végh Antal]. - [Budapest] : Új Idő Lap-és Könyvkiadó, [1989]. 211 p.. - (Új Idő Könyvek). Prefaţă p. 7-9. ISBN 963-02-69856 821.511.141-822 323.15(=511.141)(477.87)(0:82-82) 082.1 Új Idő Könyvek MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) MINORITĂŢI NAŢIONALE(Ucraina) MAGHIARI

LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ POVESTIRI INTERVIURI Ucraina II 97898 821.511.141/M15

267 - Nádor-kódex 1508 : A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / Közzéteszi és a jegyzeteket írta Pusztai István ; A bevezetést írta Pusztai István és Madas Edit. - Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1994. 1400 p. : il.. - (Régi magyar kódexek, 0237-644X ; 16). Introducere p. 7-20. Note de subsol. Bibliografie p. 21-23. ISBN 963 7530 37 1 821.511.141-94 894.511(091) 082.1 Régi magyar kódexek ISTORIA LIMBII MAGHIARE CODICE(Ungaria) IZVOARE ISTORICE LIMBA

MAGHIARĂ(istoria) LITERATURĂ MAGHIARĂ(codexuri) o-49325 II 97899 821.511.141/N15

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 96: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

96

268 - Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fiatal erdélyi írótól, erdélyi művészek rajzaival : (Erdélyi fiatal írók antológiája). - [Ediţie reprint]. - [Kolozsvár] : [Kriterion], [2003]. 168 p. : il. Ex Libris desenat de Kós Károly. Reprint după ediţia din 1923 tipărită la Minerva, Cluj. ISBN 973-26-0730-0 821.511.141(498.4)-822 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ Transilvania o-50109 III 34450 821.511.141/V49

269 - AMBRUS LAJOS Vezérek és atyafik : Székelyföldi mondák, regék, történetek / Ambrus Lajos ; Szerkesztette,

jegyzetekkel és utószóval ellátta Jakabffy Tamás. - Kolozsvár : Kriterion, 2014. 472 p. : il. Note de subsol. Index p. 429-456. Glosar p. 457-464. ISBN 978-973-26-1114-2 821.511.141(498)-32 821.511.141(498)-34 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(legende) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(povestiri) III 34461 821.511.141/A45

270 - BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN Erdélyi hármasoltár / Bágyoni Szabó István. - Kolozsvár : Kriterion, [2015]. 615 p. ISBN 978-973-26-1131-9 821.511.141(498)-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) II 97975 821.511.141/B17

271 - BALÁZS SÁNDOR Dugó a vízen / Balázs Sándor. - Kolozsvár : Kriterion, [2012]. 456 p.. - (Opus könyvek). ISBN 978-973-26-1071-8 821.511.141(498)-32 082.1 Opus könyvek LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri) II 97982 821.511.141/B19

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 97: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

97

272 - BÁNYAI ÉVA Fordulat-próza : Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban / Bányai Éva. - Kolozsvár :

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016. 179 p. Prefaţă p. 7-9. Note de subsol. Bibliografie p. 173-177. ISBN 978-606-739-037-7 821.511.141(498).09 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(critică) II 97942 821.511.141.09/B27

273 - BARTIS FERENC A túlélő megdicsőülése. Bartók. Didergő lángok : Drámák / Bartis Ferenc. - Budapest :

Összmagyar testület - A CÉH, 1996. 189 p. ISBN 963-04-7273-2 821.511.141-2 LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru) LITERATURĂ MAGHIARĂ(dramă) II 97895 821.511.141/B35

274 - BERSZÁN ISTVÁN Terepkönyv : Az írás és az olvasás rítusai - irodalmi tartamgyakorlatok / Berszán István. -

Kolozsvár : Koinónia, 2007. 246 p. Prefaţă p. 5. Bibliografie la sf. capitolelor. ISBN 973-7605-55-1, ISBN 978-973-7605-55-9 821.511.141(498).09 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) TEORIE LITERARĂ CRITICĂ LITERARĂ III 34411 821.511.141.09/B49

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 98: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

98

275 - BODROGI ENIKŐ, M Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete / M. Bodrogi Enikő. - Kolozsvár : Erdélyi

Múzeum-Egyesület Kiadása, 2003. 198 p. : tab. ; 24 cm.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 241). Prefaţă p. 5-6. Note de subsol. Abrevieri p. 171. Bibliografie p. 172-195. ISBN 973-8231-25-6 821.511.141.09 Jósika Miklós 082.1 Erdélyi tudományos füzetek Jósika Miklós LITERATURĂ MAGHIARĂ(scriitori) CRITICĂ LITERARĂ(Jósika Miklós) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(critică literară) SCRIITORI MAGHIARI o-56124 III 34432 821.511.141.09/J75B

276 - BÖLÖNI DOMOKOS Szélrózsa kankalin / Bölöni Domokos. - Kolozsvár : Kriterion, [2014]. 143 p. : il. parţial color. ISBN 978-973-26-1109-8 821.511.141(498)-32 821.511.141(498)-94 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(memorii) II 97971 821.511.141/B66

277 - CSERES TIBOR Őseink kertje, Erdély : Regény / Cseres Tibor. - Kolozsvár : Kriterion, [2015]. 347 p.. - (Történelmi regények). ISBN 978-973-26-1132-6 821.511.141(498)-31 082.1 Történelmi regények LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric) II 97970 821.511.141/C92

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 99: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

99

278 - DEMETER ZSUZSA Költői tradíció és könyvkiadás : Gyöngyösi István példája / Demeter Zsuzsa. - Kolozsvár :

Erdélyi Múzeum Egyesület, 2014. 189 p.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 282). Note de subsol. Introducere p. 7-13. Postfaţă p. 151-154. Index p. 181-185. Rezumat în lb. română şi engleză p. 187-189. Bibliografie p. 155-176. ISBN 978-606-739-005-6 821.511.141.09 Gyöngyösi István 082.1 Erdélyi tudományos füzetek 655.41(439) Gyöngyösi István SCRIITORI SECOLUL XVII LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) CRITICĂ

LITERARĂ(Gyöngyösi István) ISTORIE LITERARĂ CĂRŢI(tipărire) Ungaria. Magyarország o-56498 III 34441 821.511.141.09/G99D

279 - DIENES ANDRÁS Négy nap : Egy hadművelet regénye / Dienes András. - Kolozsvár : Kriterion, [2014]. 458 p.. - (Történelmi regények). Glosar p. 456-457. ISBN 978-973-26-1110-4 821.511.141(498)-31 082.1 Történelmi regények LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric) II 97964 821.511.141/D41

280 - DONÁTH LÁSZLÓ A pap tehene / Donáth László ; Gondozta és bevezette Bölöni Domokos. - Kolozsvár : Kriterion,

[2013]. 279 p. Anexe p. 260-275. Glosar p. 276-278. ISBN 978-973-26-1078-7 821.511.141(498)-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri) II 97976 821.511.141/D66

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 100: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

100

281 - DUBA GYULA Káderezés a (zseb) Parnasszuson / Duba Gyula. - [2., bővített kiadás]. - [Pozsony] : Madách

Kiadó, 1990. 352 p. Introducere p. 5. ISBN 80-7089-101-7 821.511.141(437)-7 821.511.141(437)-82 LITERATURĂ MAGHIARĂ(Cehoslovacia)(satiră) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(Cehoslovacia)(antologie) III 34391 821.511.141/D86

282 - FÁBIÁN ERNŐ Naplójegyzetek 1980-1990 / Fábián Ernő ; Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi

Nándor és Filep Tamás Gusztáv. - Kolozsvár : Kriterion, 2010. 455 p. : il. Index p. 441-454. Note de subsol. ISBN 978-973-26-0975-0 821.511.141-94 LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal) LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) III 34459 821.511.141/F11

283 - GELLÉRD JUDIT Ahol leoldom saruimat : Arcok és szent helyek - erdélyi szemmel / Gellérd Judit ; [Előszó

Jakabffy Tamás]. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2011. 293 p. : il. Prefaţă p. 5-13. Epilog p. 291. ISBN 978-606-556-008-6 821.511.141(498)-992 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal de călătorie) II 97930 821.511.141/G29

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 101: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

101

284 - GYÖRGY HORVÁTH LÁSZLÓ Székely legendáink világa / György Horváth László ; [Szerkesztette és illusztrálta Simon Anna-

Mária]. - Stockholm : Siculus, [2012]. 68 p. : il. ISBN 978-91-978345-5-1 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende) LEGENDE POPULARE LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(poezii) II 97896 821.511.141/G99

285 - IGNÁCZ RÓZSA Ikerpályáimon / Ignácz Rózsa. - [Csíkszereda] : Pro-Print Könyvkiadó, 2015. 367 p. ISBN 978-606-556-079-6 821.511.141(498)-94 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(autobiografii) II 97931 821.511.141/I-39

286 - IGNÁCZ RÓZSA Torockói gyász / Ignácz Rózsa. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2012. 285 p. Note de subsol. ISBN 978-606-556-041-3 821.511.141(498)-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) II 97926 821.511.141/I-39

287 - JANCSÓ BÉLA Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla ; Gondozta Cseke Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2016. 523 p. Abrevieri p. 5-8. Index p. 499-515. ISBN 978-973-26-1135-7 2. kötet : 1931-1934. - Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla. - 2015-. - 2 köt. 821.511.141(498)-6 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori) CORESPONDENŢĂ(Jancsó Béla)

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(corespondenţă) II 97977(1-2) 821.511.141/J25

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 102: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

102

288 - JANCSÓ BÉLA Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla ; Gondozta Cseke Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2015- 2 köt. 1. kötet : 1914-1930. - Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla. - 2015. - 407 p.. - Prefaţă p. 5-21. -

Abrevieri p. 23-25. - ISBN 978-973-26-1123-4. 2. kötet : 1931-1934. - Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla. - 2016. - 523 p.. - Abrevieri p. 5-8. -

Index p. 499-515. - ISBN 978-973-26-1135-7. 821.511.141(498)-6 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori) CORESPONDENŢĂ(Jancsó Béla)

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(corespondenţă) II 97977(1-2) 821.511.141/J25

289 - JANCSÓ BÉLA Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla ; Gondozta Cseke Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2015. 407 p. Prefaţă p. 5-21. Abrevieri p. 23-25. ISBN 978-973-26-1123-4 1. kötet : 1914-1930. - Jancsó Béla levelezése / Jancsó Béla. - 2015-. - 2 köt. 821.511.141(498)-6 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori) CORESPONDENŢĂ(Jancsó Béla)

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(corespondenţă) II 97977(1-2) 821.511.141/J25

290 - KARINTHY FRIGYES Călătorie în jurul craniului meu / Karinthy Frigyes ; În româneşte de Gelu Păteanu şi Dr.

Gheorghe Mureşan. - Bucureşti ; Cluj-Napoca : Kriterion, 2002. 207 p.. - (Orbis). Note de subsol. ISBN 973-26-0659-2 821.511.141-31=135.1 082.1 Orbis LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) II 97978 821.511.141/K22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 103: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

103

291 - KEMÉNY ZSIGMOND Eszmék és jámbor óhajtások : válogatott publicisztikai írások / Kemény Zsigmond ; A kötetet

összeállította és a bevezetőt írta Filep Tamás Gusztáv ; [A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Filep Borbála Anna és Filep Tamás Gusztáv]. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, [2014]. 366 p. ; 18 cm.. - (Téka). Glosar p. 339-364. Introducere p. 5-27. Note de subsol. ISBN 978-973-26-1104-3 821.511.141-92 082.1 Téka LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică) LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole) o-56131 I 20413 821.511.141/K33

292 - KIRÁLY FARKAS A Boldog utca hava és egyéb történetek / Király Farkas. - Kolozsvár : Kriterion, [2010]. 127 p. ISBN 978-973-26-0993-4 821.511.141(498)-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri) II 97972 821.511.141/K46

293 - KIRÁLY LÁSZLÓ Madarak árnyéka : Összegyűjtött prózai írások / Király László. - Kolozsvár : Kriterion, 2003. 437 p. ISBN 973-26-070737-8 821.511.141(498)-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri) II 97973 821.511.141/K46

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 104: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

104

294 - KRISTÓF GYÖRGY Kritikai szempontok a magyar irodalomtörténetben : tanulmányok / Kristóf György ;

Válogatta, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Gaal György. - Kolozsvár : Kriterion, 2013. 481 p. ; 24 cm. dedikáció. Note de subsol. Introducere p. 5-26. Note p. 455-467. Index p. 468-478. Rezumat în lb. engleză p. 479. Rezumat în lb. română p. 480. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 455-467. és a lábjegyzetekben Kristóf György művei: p. 443-451.. ISBN 978-973-26-1056-5 821.511.141.09 930.85(439.21)(081) 894.511(091)(081) 894.511(498)(091)(081)

821.511.141(091) 821.511.141.09(498) ISTORIA LITERATURII MAGHIARE LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) o-56170 III 34458 821.511.141.09/K83

295 - KRISTÓF GYÖRGY Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl : irodalomtörténeti és esztétikai tanulmányok,

megemlékezések / Kristóf György ; Válogatta, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Gaal György. - Kolozsvár : Kriterion, 2015. 509 p. : tab. Note de subsol. Introducere p. 5-43. Postfaţă şi bibliografie p. 447. Note p. 453-493. Index p. 494-504. Rezumat în lb. engleză p. 505. Rezumat în lb. română p. 506. ISBN 978-973-26-1130-2 821.511.141.09(498) 821.511.141(091) ISTORIA LITERATURII MAGHIARE LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) ESTETICA LITERATURII MAGHIARE III 34457 821.511.141.09/K83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 105: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

105

296 - KULTSÁR ISTVÁN Tudosítások és Hasznos mulatságok : (Válogatás a hazai és külföldi tudosítások, valamint a

Hasznos mulatságok cikkeiből) / Kultsár István ; Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila, Hidvégi Violetta. - Kolozsvár : Kriterion Kiadó, 2010. 339 p.. - (Téka). Glosar p. 278-279. Note p. 280-338. ISBN 978-973-26-1000-8 821.511.141-92 082.1 Téka LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole) 0-55037/A I 20414 821.511.141/K91

297 - KUNCZ ALADÁR Felleg a város felett : Regény / Kuncz Aladár ; A szöveget gondozta és a bevezetőt írta : Juhász

Andrea. - Kolozsvár ; Budapest : Kriterion ; OSZK, [2016]. 335 p.. - (Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái). Note de subsol. Anexe p. 221-332. ISBN 978-973-26-1147-0 821.511.141-31 894.511 082.1 Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) o-58153 II 97981 821.511.141/K92

298 - MAKKAI SÁNDOR Erdélyi szemmel : tanulmányok / Makkai Sándor ; Gondozta és a bevezető tanulmányt írta Végh

Balázs Béla. - Kolozsvár : Kriterion, [2009]. 167 p.. - (Romániai Magyar Írók). Prefaţă p. 5-9. ISBN 978-973-26-0946-0 821.511.141(498)-4 082.1 Romániai Magyar Írók LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseuri) STUDII LITERARE II 97966 821.511.141/M16

299 - MERÉNYI KRISZTIÁN Fuldokló szűz / Merényi Krisztián. - Kolozsvár : Kriterion, [2009]. 205 p. ISBN 978-973-26-0853-1 821.511.141-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri) II 97974 821.511.141/M59 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 106: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

106

300 - NAGY KÁROLY Tanúság : Tények és tettek / Nagy Károly. - Kolozsvár : Kriterion, 2011. 147 p. : il. Note de subsol. Prefaţă p. 5-6. Glosar p. 113-136. Bibliografie p. 112. ISBN 978-973-26-1028-2 821.511.141(498)-94 894.511 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(eseuri) 0-56020/a II 97969 821.511.141/N17

301 - SERFŐZŐ, ATTILA A horizonton túl / Serfőző Attila. - Miskolc : Ex-IMP Kft., 2017. 88 p. ISBN 978-615-5150-24-1 821.511.141-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) I 20403 821.511.141/S49

302 - SERFŐZŐ, ATTILA Santiagóig / Serfőző Attila ; Szerkesztette: Vitéz Ferenc. - Miskolc : Ex-IMP Kft., 2017. 72 p. : il. color. ISBN 978-615-5150-23-4 821.511.141-992 LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie) JURNAL DE CĂLĂTORIE I 20404 821.511.141/S49

303 - SZENTIMREI JENŐ Városok, emberek / Szentimrei Jenő. - Kolozsvár : Kriterion, 2009. 679 p.. - (Romániai Magyar Írók). ISBN 978-973-26-0948-4 821.511.141(498)-94 082.1 Romániai Magyar Írók LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(România)(autobiografii) II 97963 821.511.141/S99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 107: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

107

304 - VÉGH BALÁZS BÉLA Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban / Végh Balázs Béla. - Kolozsvár : Erédlyi Múzeum-

Egyesület, 2005. 127 p.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 253.). Note de subsol. Index p. 115-118. Rezumat în lb. română şi germană p. 119-125. Bibliografie p. 109-113. ISBN 973-8231-47-7 821.511.141.09 894.511(091) 082.1 Erdélyi tudományos füzetek CRITICĂ LITERARĂ ISTORIA LITERATURII MAGHIARE LITERATURĂ

MAGHIARĂ(critică literară) ISTORIE LITERARĂ MINORITATEA MAGHIARĂ MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) 50967 III 34435 821.511.141.09/V40

305 - VISKY ANDRÁS Ki innen : (Hét színházi kísérlet) / Visky András ; [Utószó : Láng Zsolt...]. - Kolozsvár :

Koinónia, 2016. 347 p. Postfaţă p. 327-345. ISBN 978-973-165-139-2 821.511.141(498)-2 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru) II 97923 821.511.141/V68

306 - VITA SÁNDOR A Hiteltől a Tisztelt Házig : Visszaemlékezés, napló (1943-1944), országgyűlési beszédek / Vita

Sándor ; Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Hunyadi Attila Gábor. - Kolozsvár : Polis, 2014. 392 p. ; 20 cm. Note p. 335-391. ISBN 978-606-542-043-4 821.511.141(498)-94 94(498.4)"1940/1944"(093) 894.511-94 (498) 949.84 "1943/1944" (093) JURNAL MEMORII LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) ISTORIA

TRANSILVANIEI(1940-1944) AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL Erdély. Transilvania o-56147 II 97897 821.511.141/V70

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 108: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

108

908 - Monografii zonale

307 - Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai / Szerkesztette Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. 400 p. ; [24] p. il. : tab.. - (Emberek és kontextusok ; 12). Note de subsol. Bibliografie şi index la sfârşitul unor capitole. ISBN 978-606-739-071-9 908(498.4) 930 082.1 Emberek és kontextusok ISTORIE LOCALĂ MONOGRAFIE LOCALĂ ISTORIA TRANSILVANIEI

TRANSILVANIA(istorie) MONOGRAFIE(Transilvania) Transilvania o-58141 III 34423 908/L75

308 - MORAND, PAUL Bucureşti : [memorii] / Paul Morand ; Traducere din limba franceză de Emanoil Marcu. -

[Bucureşti] : Humanitas, [2015]. 218 p. ; XVI p. : il. Note bio-bibliografice [1] p.. Note de subsol. Nota editurii p. 5-7. ISBN 978-9975-79-606-4 908(498-21 Bucureşti)(0:82-94) 821.133-94=135.1 MONOGRAFIE LOCALĂ(Bucureşti) BUCUREŞTI(ghid turistic) LITERATURĂ

FRANCEZĂ(memorii) Bucureşti III 34472 908/M89

309 - PÁL JUDIT Városfejlődés a Székelyföldön : 1750-1914 / Pál Judit. - Csíkszereda : Pro-Print Kiadó, 2003. 655 p. : tab., diagr.. - (Múltunk könyvek). Note la sfârşitul capitolelor. Glosar p. 621-625. Prefaţă p. 5-8. Bibliografie p. 603-620. ISBN 973-8468-02-7 908(498.4) 711.4(498.4) 082.1 Múltunk könyvek ORAŞE ORAŞE(Transilvania) URBANISM ISTORIA ORAŞELOR SECUIME

ADMINISTRAŢIE ORĂŞENEASCĂ(Transilvania) DEZVOLTARE URBANĂ MONOGRAFIE LOCALĂ Transilvania o-50094 II 97924 908/P14

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 109: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

109

310 - SZABÓ MIKLÓS Mélyre nyúló gyökerek : Mezőmadaras 800 éves története / Szabó Miklós ; [A könyv

szerkesztője : H. Szabó Gyula]. - Kolozsvár : Kriterion, 2008. 290 p. ; [8] p. il. color : il., tab. Note de subsol. Prefaţă p. 5-6. Abrevieri p. 286-288. ISBN 978-973-26-0923-1 908(498.4 Mădăraş) MONOGRAFIE(Mădăraş) SATE(Transilvania) Mădăraş III 34460 908/S99

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 110: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

110

91 - Geografie

311 - SCHWENDEMANN, ANDREA Atlasul copiilor Europa : Ţări, oameni, animale, recorduri / Andrea Schwendemann. - [Bucureşti]

: Niculescu, [2017]. 56 p. : il. color. Index p. 54-55. ISBN 978-606-38-0171-6 912(100)(084.41) ATLAS GEOGRAFIC(ilustrat) ATLAS GEOGRAFIC PENTRU COPII GEOGRAFIE 912/S36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 111: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

111

929 - Biografii. Genealogii. Heraldică

312 - A Szilágyság és a Wesselényi család : (14-17. század) / Szerkesztette Hegyi Géza és W. Kovács András. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., 2012. 323 p. ; [1] pl. : il., h., tab., sch. ; 24 cm.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 277). Note de subsol. Abrevieri p. 317-323. ISBN 978-606-8178-64-6 929.52 (439.21) Wesselényi 94(439.21)"13/16" 082.1 Erdélyi tudományos füzetek 94(498.4 Sălaj) Wesselényi család ISTORIA FAMILIILOR EVUL MEDIU FAMILII FAMILIA WESSELÉNYI ISTORIA

MAGHIARILOR(Transilvania) EVUL MEDIU ISTORIA TRANSILVANIEI Szilágyság. Sălaj o-56190 III 34438 929.5/.9/S99

313 - Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben / Szerkesztette Bogdándi Zsolt és Fejér Tamás. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 155 p. : tab.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 287). Note de subsol. Prefaţă p. 7-8. Abrevieri p. 149-154. Despre autori p. 155. ISBN 978-606-739-074-2 929:316.343.652 316.343.652:929 008(=511.141)(439.21)"15/18"(048.8) 94(439.21) 082.1

Erdélyi tudományos füzetek ISTORIA CULTURII ISTORIA TRANSILVANIEI VOLUM DE STUDII BIOGRAFII

COLECTIVE(intelectuali) INTELECTUALI CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) Transilvania o-58380 III 34440 929/H66

314 - Specialisták. Életpályák és élettörténetek / Szerkesztette Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : Scientia, 2005. 2 vol. ; 24 cm.. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány). ISBN 973-7953-59-2 2733102 : 2733102 / 2733102. - 2733102. - 2733102. - 2733102. - (2733102 ; 2733102) - Timpul

de rulare/execuţie 2733102. - Note privind detaliile tehnice: 2733102.. - 2733102. - ISBN 2733102. : 2733102. 1. kötet : [Specialisták. Életpályák és élettörténetek]. - Specialisták. Életpályák és élettörténetek /

Szerkesztette Keszeg Vilmos. - 2005. - 352 p. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ; 41). - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-7953-59-2. 2. kötet : [Specialisták. Életpályák és élettörténetek]. - Specialisták. Életpályák és élettörténetek. -

2005. - 839 p. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ; 41). - Note de subsol. - Glosar p. 812-816. - Index p. 817-822. - Rezumate în lb. română p. 828-832. - Biografii autori p. 833-834. - ISBN 973-7953-58-4978-973-7953-58-2. 929(=511.141)(498) 929 (=945.11) (498.4) 082.1 Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány BIOGRAFII COLECTIVE MAGHIARI(România) BIOGRAFII COLECTIVE(maghiari) Transilvania. Erdély o-56162 III 32881 III 34392 (v.2) 929/S72

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 112: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

112

315 - KELEMEN ATTILA ÁRMIN Így működik Markó Béla / Kelemen Attila Ármin ; Groos Zselyke illusztrációival. - Kolozsvár :

Koinónia, 2012. 179 p. : il. Postfaţă p. 173-177. ISBN 978 973 165 065 4 929 Markó Béla 323(498)Markó Béla(047.53) 821.511.141(498).09 Markó Béla(047.53) INTERVIURI BIOGRAFIE(Markó Béla) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică)

SCRIITORI MAGHIARI(România) CRITICĂ LITERARĂ POLITICIENI U.D.M.R. POLITICĂ INTERNĂ(România)(minorităţi) 0-55426 II 97916 929/M42K

316 - PAPP KINGA Tollforgató Kálnokiak : családi íráshasználat a 17-18. századi Erdélyben / Papp Kinga. -

Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015. 293 p.. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 284). Introducere p. 7-11. Note de subsol. Postfaţă p. 191-194. Anexe p. 221-276. Index p. 277-286. Rezumate în lb. română şi engleză p. 287-293. Bibliografie p. 195-220. ISBN 978-606-739-018-6 929.52 (439) Kálnoki "16/17" (044.2) 082.1 Erdélyi tudományos füzetek 94(439.21)"16/17" Kálnoki család ISTORIA FAMILIILOR SECOLUL XVII SECOLUL XVIII ISTORIA TRANSILVANIEI

FAMILII ISTORIA MAGHIARILOR(Transilvania) Transilvania o-56500 III 34437 929.5/.9/P31

317 - REDFERN, NICK Secretele celebrităţilor : Dosarele oficiale ale celor bogaţi şi faimoşi / Nick Redfern ; Traducere

din limba engleză de Marius Chitoşcă şi Bogdan Georgescu. - Bucureşti : Curtea Veche, 2009. 215 p. Bibliografie p. 205-210. ISBN 978-973-669-816-3 929:316.344.42(100) 316.344.42:929(100) BIOGRAFII COLECTIVE 929/R37

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 113: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

113

94(100) - Istorie universală

318 - BÖHM VILMOS Két forradalom tüzében : Októberi forradalom. Proletárdiktatúra. Ellenforradalom / Írta :

Böhm Vilmos ; [Utószó : Szücs László]. - Hasonmás kiadás. - [Budapest] : Gondolat Kiadó, [1990]. 502 p. Ediţie reprint după : München : Verlag für Kulturpolitik, 1923. Postfaţă p. 501-502. Prefaţă p. 7-9. Note de subsol. Index p. I-XI. ISBN 963-282-3575 94(439)"1918/1919" 94(100) 323.27(439)"1918/1919" ISTORIA UNGARIEI ISTORIE(revoluţii) REVOLUŢIE(Ungaria) UNGARIA(istorie)

UNGARIA(revoluţii) REVOLUŢII Ungaria III 34393 94(100)/B64

319 - DONÁTH FERENC A márciusi fronttól Monorig : Tanulmányok, vázlatok, emlékezések / Donáth Ferenc ; Válogatta

Valuch Tibor. - Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Intézet ; Századvég Kiadó, 1992. 314 p. : tab.. - (Oeconomia Publica). Note de subsol. Bibliografie autor p. 307-310. Biografie autor p. 311-314. ISBN 963 7911 64 2 94(439) 943.9 94(100) 082.1 Oeconomia Publica ISTORIE ISTORIA UNGARIEI MEMORII UNGARIA(istorie) Ungaria o-50230 III 34394 94(100)/D66

320 - HOGG, IAN V. Dicţionarul celui de-al Doilea Război Mondial / Ian V. Hogg ; Traducere din limba engleză :

Daniela Georgescu. - [Bucureşti] : Niculescu, 2007. 238 p. : tab. Anexe p. 231-239. ISBN 978-973-748-089-7 94(100)"1939/1945"(038) 030:94(100)"1939/1945" 355.48(100)"1937/1945" ISTORIA LUMII AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL RĂZBOI ARTĂ MILITARĂ DICŢIONAR

DE ISTORIE ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIE UNIVERSALĂ(al doilea război mondial) II 97943 94(100)/H72

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 114: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

114

321 - HOGG, IAN V. Dicţionarul Primului Război Mondial / Ian V. Hogg ; Traducere din limba engleză : Diana Şipu.

- [Bucureşti] : Niculescu, 2007. 221 p. Anexe p. 211-221. ISBN 978-973-748-088-0 94(100)"1939/1945"(038) 94(100)"1914/1918"(038) 355.48(100)"1914/1918"

030:94(100)"1914/1918" ISTORIA LUMII RĂZBOI ARTĂ MILITARĂ DICŢIONAR DE ISTORIE ISTORIE

UNIVERSALĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ISTORIE UNIVERSALĂ(primul război mondial) II 97955 94(100)/H72

322 - JAMIESON, ALAN G. Credinţa prin sabie : Scurtă istorie a conflictului dintre creştini şi musulmani / Alan G. Jamieson

; Traducere : Andra Ramona Dodiţă. - [Bucureşti] : Niculescu 320 p. : h.. - (Citim. Ştim.). Glosar al numelor actualizate de localităţi p. 285-286. Cronologie p. 287-294. Bibliografie selectivă p. 297-320. ISBN 978-606-38-0104-4 94(100)"632/2015" 355.013(100)"632/2015" ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIE UNIVERSALĂ(Cruciadele) RĂZBOAIE RELIGIOASE

TERORISM TERORISM INTERNAŢIONAL CRUCIADELE CONFLICTE MILITARE II 97950 94(100)/J24

323 - KERSHAW, IAN Sfârşitul : Rezistenţa sfidătoare şi înfrângerea Germaniei lui Hitler, 1944 -1945 / Ian Kershaw ;

Traducere de Cristina Ispas ; Cuvânt înainte de Adrian Cioroianu. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Corint, [2014]. 704 p. : h. , [8] f. pl. : il. Note de subsol. Prefaţă p. 5-9. Note p. 519-653. Index p. 683-701. Bibliografie p. 654-682. ISBN 978-606-93688-3 94(100)"1944/1945" 94(430) Hitler, Adolf 94(430)"1944/1945" 94(4)"1944/1945" Hitler, Adolf ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIE CRONOLOGIE ISTORICĂ ISTORIA GERMANIEI

GERMANIA(istorie) HITLER, ADOLF ISTORIA EUROPEI EUROPA(istorie) Germania. Europa 94(100)/K36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 115: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

115

324 - MANSFIELD, PETER O istorie a Orientului Mijlociu / Peter Mansfield ; Traducere din engleză de Cornelia Dumitru ;

Postfaţă de Valentin Naumescu. - revizuită şi actualizată de Nicolas Pelham. - Bucureşti : Humanitas, [2015]. 535 p. : h.. - (Istorie). Note bio-bibliografice [1] p.. Indice p. 519-535. Postfaţă p. 509-517. Note de lectură p. 499-508. Bibliografie p. 335-344. ISBN 978-973-50-5076-4 94(536) 082.1 Istorie ISTORIE ORIENTUL MIJLOCIU(istoria) ISTORIA ORIENTULUI MIJLOCIU III 34468 94(100)/M28

325 - SELLIER, JEAN Atlasul popoarelor din America / Jean Sellier ; Traducere din limba franceză: Magda Stan ;

Cartografie: Bertrand de Brun, Anne le Fur. - [Bucureşti] : Niculescu, [2008]. 208 p. : h.; il. color. Indice p. 203-208. Bibliografie p. 202. ISBN 978-973-748-249-5 94(7):912 912:94(7) POPOARE AMERICANE ISTORIA POPOARELOR AMERICANE ISTORIA

AMERICANILOR AMERICA AMERICA(istorie) ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIE UNIVERSALĂ(hărţi) ISTORIE(America) CARTOGRAFIE CARTOGRAME ATLASE II 97912 94(100)/S43

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 116: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

116

94(3) - Istoria lumii antice

326 - STAN, MAGDA Descoperind istoria : Vremea dacilor povestită pentru copii / Magda Stan. - [Bucureşti] :

Niculescu, [2007]. 16 p. : il. color. ISBN 978-973-748-227-3 94(3)(02.055.2) ISTORIE ANTICĂ ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIE ANTICĂ(România) ROMÂNIA(istorie

antică) DACI(istorie şi cultură) DACO-ROMANI CARTE PENTRU COPII 94(3)/S76

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 117: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

117

94(498) - Istoria României

327 - CSEREI MIHÁLY Erdély históriája / Válogatta, bevezette, a jegyzeteket összeállította Pap Ferenc. - Kolozsvár :

Kriterion Könyvkiadó, [2005]. 219 p. ; [7] p. il.. - (Téka). Note p. 16-19. Introducere p. 5-14. Anexe p. 193-202. Dicţionar latin-maghiar p. 203-215. ISBN 973-26-0761-0 94(498.4) 94(439.21) 082.1 Téka ISTORIA TRANSILVANIEI TRANSILVANIA(istorie) CRONICĂ Transilvania 0-52090 I 20415 94(498)/C92

328 - CSETRI ELEK Kelemen Lajos élete és munkássága / Csetri Elek ; Sajtó alá rendezte Jánó Mihály ; [Előhang :

Egyed Ákos]. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012. 184 p. Note de subsol. Anexe p. 156-181. Prefaţă p. 5-7. Introducere p. 3-4. ISBN 978-606-8178-63-9 94(=511.141)(498.4) 929 Kelemen Lajos 94(498) Kelemen Lajos BIOGRAFIE(Kelemen Lajos) ISTORICI ISTORIE(personalităţi) ISTORIA

TRANSILVANIEI(biografie) ISTORIA MAGHIARILOR(Transilvania) Transilvania o-56036 III 34433 94(498)/K32C

329 - EGYED ÁKOS Falu, város, civilizáció : Fejezetek Erdély gazdaság- és társadalomtörténetéből 1848 - 1914 /

Egyed Ákos. - 2., javított kiadás. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2002. 286 p. : tab. Prefaţă p. 5-7. Note p. 243-270. Index p. 271-283. ISBN 973-26-0691-6 94(439.21)"1848/1914" 94(498.4) 304.2/.3(439.21)"1848/1914" ISTORIE SOCIALĂ ISTORIA TRANSILVANIEI SOCIOGRAFIE(Tansilvania) MOD DE

VIAŢÃ(Transilvania) PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE Transilvania III 34501 94(498)/E27

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 118: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

118

330 - HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY Náció és nemzet : Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig / Hermann

Gusztáv Mihály. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2003. 304 p. : tab.. - (Múltunk könyvek). Introducere p. 5-18. Note la sfârşitul capitolelor. Abrevieri p. 300-301. ISBN 973-8468-11-6 94(498.4) 323.1(=511.141 secui)(439.21)".../1848" 94(=511.141 secui) 082.1 Múltunk könyvek SECUI(istorie) IDENTITATE NAŢIONALĂ NAŢIUNE PSIHOLOGIA POPOARELOR

NAŢIONALISM ISTORIA SECUILOR ISTORIA TRANSILVANIEI Transilvania o-49978 o-54133 II 97907 94(498)/H53

331 - LĂCĂTUŞU, IOAN Contribuţii documentare privind istoria românilor transilvăneni / Ioan Lăcătuşu, Vasile

Stancu. - Sfântu Gheorghe : Eurocarpatica, 2016. 481 p. : tab.. - (Centenarul Marii Uniri (1918-2018)). Note de subsol. Prefaţă p. 7-8. ISBN 978-606-8685-22-9 94(498.4) 082.1 Centenarul Marii Uniri (1918-2018) ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(Transilvania) ISTORIA TRANSILVANIEI

TRANSILVANIA(istorie) ISTORIA TRANSILVANIEI(documente) III 34403 94(498)/L13

332 - STAN, MAGDA Memorator : Istorie pentru clasa a XII - şi bacalaureat / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti

: Niculescu, [2016]. 135 p. Cuvânt-înainte p. 3. Biografie p. 131. ISBN 978-973-748-942-5 94(498)(079) ISTORIA ROMÂNIEI ROMÂNIA(istorie) I 20408 94(498)/P81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 119: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

119

Index de autori

A

Ambrus Lajos - 269 Amery, Heather - 157 Applebaum, Anne - 83 Arghezi, Tudor - 227 Assaraf, Robert - 66

B

Babbitt, Natalie - 169 Bagyinszki Gyula - 121-122 Bágyoni Szabó István - 270 Balázs Sándor - 67-68,271 Banu, George - 146 Bányai Éva - 272 Bartis Ferenc - 273 Becker, Alex - 127 Béldi Miklós - 111 Benkő Éva - 94 Benő, Attila - 151 Berszán István - 274 Biró József - 132 Blaga, Sorin - 128 Blake, Robin - 135 Blandiana, Ana - 228 Blecher, Max - 229 Blyton, Enid Mary - 170 Bodó Julianna - 61 Bodrogi Enikő, M - 275 Böhm Vilmos - 318 Bölöni Domokos - 276 Boroş, Lucia - 163 Bradley, Kimberly Brubaker - 171 Brett, Jan - 172 Briggs, Raymond - 15 Brown, Jeff - 173 Brown, Peter - 174

Page 120: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

120

Bruzzone, Catherine - 158-159 Bryson, Bill - 152 Bula Teréz - 136 Burstein, Dan - 168

C

Calciu, Gheorghe - 45 Cameron, Milton - 24 Carey, Tanith - 25 Cărtărescu, Mircea - 230 Cassidy, Cody - 3 Cebrián, Juan Antonio - 84 Cesereanu, Ruxandra - 231 Chalmet, Véronique - 69 Ciocaniu, Cristian - 164 Cleary, Beverly - 175-177 Clements, Andrew - 178 Crawley, Hans - 26 Creech, Sharon - 179 Crişan, Magda - 116 Cros, Hilary du - 82 Cserei Mihály - 327 Cseres Tibor - 277 Csetri Elek - 328 Cuevas, Michelle - 180

D

Dahl, Roald - 181-182 Dávid Gyula - 70 Deé Nagy Anikó - 8 Demeter Zsuzsa - 278 DiCamillo, Kate - 183 Dienes András - 279 Donáth Ferenc - 319 Donáth László - 280 Dörnyei Sándor - 117 Dragomir, Alexandru - 19 Draper, Sharon M. - 184

Page 121: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

121

Duba Gyula - 281 Ducan, Răzvan - 232 Duvernois, Isabelle - 27

E

Eastman, Philip Dey - 185 Egyed Ákos - 329 Eigel Ernő - 102 Eldredge, John - 28 Eliade, Mircea - 46 Eminescu, Mihai - 233 Ende, Michael - 211-212 Ene, Alina - 234-238 Estes, Eleanor - 186

F

Fábián Ernő - 282 Falconer, Ian - 16 Fazakas Emese - 160 Fernández Urresti, Mariano - 47 Fine, Anne - 187 Fo, Dario - 215 Fóris-Ferenczi Rita - 161

G

Gaiman, Neil - 188 Garabet, Mihaela - 103 Géczi Róbert - 96 Gellérd Judit - 283 Gheorghediac, Ion - 129 Ghiţeanu, Serenela - 239 Gidó Attila - 90 Gidwitz, Adam - 189 Goscinny, René - 218-220 Grădinaru, Giani - 60 Green, Ross W. - 29 Gribbin, John - 4 Grigorie Diacenko - 48

Page 122: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

122

Grohmann, Judith - 87 Grünberg, Laura - 30 Gündisch, Karin - 213 Guthrie, William Keith Chambers - 49 György Horváth László - 284

H

Hay, Louise L. - 31 Hermann Gusztáv Mihály - 330 Hodjak, Franz - 214 Hogg, Ian V. - 320-321 Holford, Patrick - 118 Horia, Vintilă - 50 Horváth Emőke - 119 Horvath, Florin - 51 Hunt, Lynda Mullaly - 190 Huxley, Aldous - 191 Hwang Sun-Mi - 256

I

Ignácz Rózsa - 285-286

J

Jamieson, Alan G. - 322 Jancsó Béla - 287-289 Jassouma, Joude - 221 Jones, Tom - 124 Józsa Erika - 62 Józsa János - 9

K

Kakucs Lajos - 80 Karinthy Frigyes - 290 Kelemen Attila Ármin - 315 Kelemen Lajos - 10 Kemény Zsigmond - 291 Kermadec, Monique de - 32 Kershaw, Ian - 323

Page 123: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

123

Kessler, Ronald - 71 Király Farkas - 292 Király László - 293 Kristóf György - 294-295 Kultsár István - 296 Kuncz Aladár - 297

L

Lăcătuşu, Ioan - 331 Levine, Gail Carson - 192 Lister, Ronald - 85 Looker, Terry - 33 Lupşa, Romanţa - 120

M

Makkai Sándor - 298 Mansfield, Peter - 324 Marga, Andrei - 72-73 Marrs, Jim - 13 Martín, Cristina - 14 Martineau, Susan - 5 Martin, Ionuţ Fabian - 240 Máté Márton - 123 McGrath, James - 130 Meister Róbert - 11 Merényi Krisztián - 299 Milca, Andrei - 241 Miloş, Alexandru-Cristian - 242 Miskolczy Ambrus - 243 Molnár János - 74 Morand, Paul - 308 Muhsen, Zana - 167 Murádin Jenő - 137

N

Nāgārjuna - 20 Nagy Károly - 300 Năstăsescu, Violeta - 162

Page 124: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

124

Naum, Gellu - 244 Navarro, Peter - 78 Nicodim Aghioritul - 52 Nicolaie, Ioana - 245

O

O'Dell, Scott - 193 Oz, Amos - 257

P

Palacio, R.J. - 194 Pál Judit - 309 Papp Kinga - 316 Paraschivescu, Radu - 246 Paşca, Maria Dorina - 247 Pinkola Estés, Clarissa - 95 Pleşu, Andrei - 21-22 Popa, Ioan - Lucian - 79 Popa, Ion - 165 Popa, Tănase - 53 Popescu, Adina - 248-249 Pound Ezra - 195

R

Rădulescu, George - 63 Redfern, Nick - 317 Rees, Matt Beynon - 196 Remete, Vasile - 250 Renshaw, Amanda - 133 Rey, H. A. - 197-198 Rich, Alan - 143 Rioda, Vittorio - 97 Riordan, Rick - 199 Rodari, Gianni - 216-217 Rotea, Ana - 251-253 Rowling, Joanne Kathleen - 200 Runton, Andy - 17 Rutherford, Samuel - 54

Page 125: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

125

S

Schwarcz, Joe - 6 Schwendemann, Andrea - 311 Sebestyen Victor - 75 Sellier, Jean - 325 Serafim Rose - 55 Serfőző, Attila - 301-302 Seuss Geisel, Theodore - 201 Silverton, Sarah - 34 Simion, Petre - 104-108 Simó Mihály - 147 Sisgold, Steve - 35 Sloane, Paul - 37 Sloan, Holly Goldberg - 202 Sólymos Szilveszter - 56 Sorel, Georges - 64 Sorescu, Marin - 254 Soros, George - 81 Spinelli, Jerry - 203 Stan, Magda - 326,332 Stead, Rebecca - 204 Ştefan, Cristina Laura - 109 Steig, William - 18,205-206 Suliţeanu, Ghizela - 144 Sümegi György - 138-139 Szabó M. Attila - 153 Szabó Miklós - 310 Szabó Tamás - 134 Szentimrei Jenő - 303

T

Teodoreanu, Ionel - 255 Thorne, Jack - 207 Tocqueville, Alexis de - 76 Trunki Péter - 91 Tse, Edward - 131 Tweed, Matt - 110

Page 126: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : …bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn1_2018.pdf31 - HAY, LOUISE L. I Think, I Am : Teaching Kids the Power of Affirmations

126

U

Uzcátegui, Oscar - 23

V

Vasilios Bacoianis - 57 Végh Balázs Béla - 304 Veress Péter Ilona - 92 Visky András - 305 Vita Sándor - 306 Volceanov, George - 154

W

Wagner Péter - 140 Walliams, David - 208-209 Weiner, Eric - 36 Wilhelm Sándor - 112 Winterson, Jeanette - 210 Wray, Daniel E. - 58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Lucrare editată în cadrul Biroului Evindenţa, Dezvoltarea şi Prelucrarea Colecţiilor.