Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

of 21 /21
Bibliografie: Bibliografie: studentie.ro studentie.ro www.images.google www.images.google .ro .ro de de Valer Pop Valer Pop

description

Bibliografie: studentie.ro www.images.google.ro. de Valer Pop. ANIMALE. hibrid. Ceea ce nu a creat natura poate inventa uneori omul. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

Page 1: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

Bibliografie:Bibliografie:studentie.rostudentie.rowww.images.google.www.images.google.

rorodede Valer Pop Valer Pop

Page 2: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Ceea ce nu a creat natura poate Ceea ce nu a creat natura poate inventa uneori omul.inventa uneori omul.

• Animalele hibrid sunt rezultatul Animalele hibrid sunt rezultatul combinării a două specii de animale combinării a două specii de animale care moştenesc n cromozomi de la care moştenesc n cromozomi de la tată şi n de la mamă, deci au un tată şi n de la mamă, deci au un genotip hibrid, şi care trăiesc de genotip hibrid, şi care trăiesc de regulă în lipsă de libertate şi apar regulă în lipsă de libertate şi apar ca urmare a intervenţiei omului. În ca urmare a intervenţiei omului. În natură, astfel de combinaţii sunt de natură, astfel de combinaţii sunt de neimaginat.neimaginat.

Page 3: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Leopon: Leopard+LeuLeopon: Leopard+Leu

• Leopon este rezultatul împerecherii unui Leopon este rezultatul împerecherii unui mascul de leopard cu o femelă leu. Capul mascul de leopard cu o femelă leu. Capul animalului este similar cu cel al unui leu, în animalului este similar cu cel al unui leu, în timp ce restul corpului poartă similitudini de timp ce restul corpului poartă similitudini de leopard. Primul pui hibrid a fost crescut la leopard. Primul pui hibrid a fost crescut la Kolhapur, India 1910.Kolhapur, India 1910.

Page 4: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Cama: Cama: Cămilă+LamăCămilă+Lamă

• Acest hibrid dintre Acest hibrid dintre o cămilă şi o lamă o cămilă şi o lamă a fost singura a fost singura creatură de acest creatură de acest gen şi a luat gen şi a luat naştere în 1995. naştere în 1995. Cama are o blană Cama are o blană lungă şi pufoasă ca lungă şi pufoasă ca de lamă, urechile de lamă, urechile sunt între cele de sunt între cele de cămilă şi cele de cămilă şi cele de lamă iar picioarele lamă iar picioarele sunt puternice ca sunt puternice ca de cămilă să poată de cămilă să poată rezista deşertului.rezista deşertului.

Page 5: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Beefalo:Bivol+VacăBeefalo:Bivol+Vacă• Beefalo este un hibrid de animale care produce Beefalo este un hibrid de animale care produce

o carne roşie mai mică în grăsimi şi colesterol o carne roşie mai mică în grăsimi şi colesterol decât carnea de vita. Cea mai mare parte decât carnea de vita. Cea mai mare parte dintre consumatori nu au auzit de asemenea dintre consumatori nu au auzit de asemenea carne, deci nu se pune problema să fi gustat carne, deci nu se pune problema să fi gustat vreodată. Pe lângă faptul că este mai mică în vreodată. Pe lângă faptul că este mai mică în grasimi şi colesterol această carne are un gust grasimi şi colesterol această carne are un gust mai bogat, este mai uşoară şi mult mai dulce mai bogat, este mai uşoară şi mult mai dulce decât carnea de vită.decât carnea de vită.

Page 6: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Liger: Leu+TigruLiger: Leu+Tigru• Ligerul este o combinaţie între Pantera Leo (Leul) şi o femelă Ligerul este o combinaţie între Pantera Leo (Leul) şi o femelă

Pantera Tigris ( Tigru) şi este notată ştiintific ca Pantera Pantera Tigris ( Tigru) şi este notată ştiintific ca Pantera Tigris / Pantera Leo. Lingerul seamănă cu un leu uriaş cu Tigris / Pantera Leo. Lingerul seamănă cu un leu uriaş cu dungi difuze. Ele sunt cele mai mari pisici din lume, deşi dungi difuze. Ele sunt cele mai mari pisici din lume, deşi tigrul siberian este catalogat ca fiind cea mai mare specie tigrul siberian este catalogat ca fiind cea mai mare specie pură din lume. Ca tigrii, dar spre deosebire de lei Lingerul se pură din lume. Ca tigrii, dar spre deosebire de lei Lingerul se bucură de înnot.bucură de înnot.

Page 7: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Tigon:Tigru+LeuTigon:Tigru+Leu

• Un hibrid dintr-un mascul de tigru şi o Un hibrid dintr-un mascul de tigru şi o femelă leu se numeşte Tigon.femelă leu se numeşte Tigon.

Page 8: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Zebroi: Zebră+EcvinăZebroi: Zebră+EcvinăUn Zebriod este un pui din orice încrucişare dintre o Un Zebriod este un pui din orice încrucişare dintre o zebră şi oarecare ecvină, în esenţă o zebră hibrid. În zebră şi oarecare ecvină, în esenţă o zebră hibrid. În cele mai multe cazuri acest hibrid este armăsar. cele mai multe cazuri acest hibrid este armăsar. Combinaţia dintre un măgar şi o zebră se numeste Combinaţia dintre un măgar şi o zebră se numeste zebra Hinny şi este destul de rară. Zebroizi au fost zebra Hinny şi este destul de rară. Zebroizi au fost descoperiţi şi crescuţi din sec XIX. Zebroidul din descoperiţi şi crescuţi din sec XIX. Zebroidul din imaginea de mai sus este unul foarte neobişnuit din imaginea de mai sus este unul foarte neobişnuit din cauza culorilor sale.cauza culorilor sale.

Page 9: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro
Page 10: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro
Page 11: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro
Page 12: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Papagal Sângeros:Midas Papagal Sângeros:Midas Cichild+Peştele Dracu Cichild+Peştele Dracu RoşuRoşu

• Papagalul sângeros cunoscut Papagalul sângeros cunoscut şi ca şi ca peştele parrod peştele parrod este un este un hibrid cichlid. Peştele a fost hibrid cichlid. Peştele a fost creat prima dată în Taiwan, creat prima dată în Taiwan, în jurul anului 1986. Originea în jurul anului 1986. Originea sa nu este cunoscută dar cel sa nu este cunoscută dar cel mai frecvent se speculează mai frecvent se speculează că împerecherea a avut loc că împerecherea a avut loc între Midas Cichlid cu peştele între Midas Cichlid cu peştele Dracu Roşu. Acest hibrid Dracu Roşu. Acest hibrid cichlid a avut variate cichlid a avut variate deformări anatomice, unul deformări anatomice, unul dintre cele mai evidente şi de dintre cele mai evidente şi de asemenea letal, este asemenea letal, este deformarea gurii care are deformarea gurii care are doar o deschidere foarte doar o deschidere foarte îngustă verticală. Acest lucru îngustă verticală. Acest lucru face ca el să se hrănească face ca el să se hrănească foarte greu, mulţi dintre ei foarte greu, mulţi dintre ei mor de altfel din cauza asta.mor de altfel din cauza asta.

Page 13: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Toast din Botswana: Ovină+CaprăToast din Botswana: Ovină+Capră

• Un caz neobişnuit de hibrid oaie-capră a fost Un caz neobişnuit de hibrid oaie-capră a fost raportat de către medicii veterinari din Botswana raportat de către medicii veterinari din Botswana în anul 2000 numit "Tost de Botswana". Animalul a în anul 2000 numit "Tost de Botswana". Animalul a fost născut natural de la împerecherea unei femele fost născut natural de la împerecherea unei femele de capră cu o oaie de sex masculin, care au fost de capră cu o oaie de sex masculin, care au fost ţinute împreună.ţinute împreună.

Page 14: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Polar Grizzly: Urs polas+Urs maroPolar Grizzly: Urs polas+Urs maro• Cunoscut ca şi Ursul Grolar, acest rar urs hibrid a fost Cunoscut ca şi Ursul Grolar, acest rar urs hibrid a fost

găsit în sălbăticie dar împerecheat şi în captivitate. În găsit în sălbăticie dar împerecheat şi în captivitate. În 2006 apariţia acestui hibrid în sălbăticie a fost 2006 apariţia acestui hibrid în sălbăticie a fost confirmată prin testarea ADN-ului unui urs ciudat, care confirmată prin testarea ADN-ului unui urs ciudat, care a fost împuşcat în Insula Băncilor, Arcticul Canadian.a fost împuşcat în Insula Băncilor, Arcticul Canadian.

• Un număr de urşi polari hibrizi sunt descrişi ca fiind Un număr de urşi polari hibrizi sunt descrişi ca fiind Ursid Hibrizi, un termen care desemnează orice hibrid Ursid Hibrizi, un termen care desemnează orice hibrid din două specii din cadrul familiei Ursidae.din două specii din cadrul familiei Ursidae.

Page 15: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Savannah: Serval+Pisica domesticăSavannah: Serval+Pisica domestică• Pisica Savannah există datorită împerecherii Pisica Savannah există datorită împerecherii

dintre o pisică salbatică africană ( Serval) şi dintre o pisică salbatică africană ( Serval) şi o pisică domestică de obicei o rasă foarte o pisică domestică de obicei o rasă foarte exotică cum sunt rasa Bengal, Mau exotică cum sunt rasa Bengal, Mau egipteană şi altele. Puii rezultaţi sunt egipteană şi altele. Puii rezultaţi sunt domestici.domestici.

Page 16: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• CâinelupCâinelupCâinii şi lupii pot fi Câinii şi lupii pot fi combinaţi destul de uşor. combinaţi destul de uşor. Lupul este un animal Lupul este un animal fricos, cu un fricos, cu un comportament specific, comportament specific, cu instinct de vânător cu instinct de vânător extrem de evoluat şi are extrem de evoluat şi are maxilarele mult mai maxilarele mult mai puternice decât ale puternice decât ale câinelui. Comportamentul câinelui. Comportamentul hibridului câinelup este hibridului câinelup este imprevizibil. Doar prin imprevizibil. Doar prin dresaj special poate fi dresaj special poate fi îmblânzită corcitura îmblânzită corcitura rezultată din combinarea rezultată din combinarea unui căine şi a unui lup. unui căine şi a unui lup.

Page 17: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Porcul din veacul de Porcul din veacul de fier:fier:Porcul de casă din Porcul de casă din anumite specii poate anumite specii poate fi combinat cu vierul fi combinat cu vierul sălbatic şi ca urmare sălbatic şi ca urmare rezultă aşa-numitul rezultă aşa-numitul porc din veacul de porc din veacul de fier. Hibridul este mai fier. Hibridul este mai blând ca vierul, dar nu blând ca vierul, dar nu într-atât de docil ca într-atât de docil ca porcul obişnuit. porcul obişnuit. Carnea acestor porci Carnea acestor porci hibrid este folosită hibrid este folosită pentru prepararea pentru prepararea unor delicatese. unor delicatese.

Page 18: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Fazanul hibridFazanul hibridRezultă în urma încrucişării între fazanul auriu Rezultă în urma încrucişării între fazanul auriu Chrysolophus pictus şi fazanul diamant Chrysolophus Chrysolophus pictus şi fazanul diamant Chrysolophus amherstiae, având un colorit al penajului extrem de amherstiae, având un colorit al penajului extrem de rar.rar.

auriu

diamant

Fazanul hibridFazanul hibrid

Page 19: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• BalenodelfinulBalenodelfinulEste hibridul rezultat Este hibridul rezultat din încrucişarea din încrucişarea delfinului din specia delfinului din specia afalin şi balena afalin şi balena neagră. Două neagră. Două exemplare de exemplare de balenodelfin se află în balenodelfin se află în parcul acvatic din parcul acvatic din Hawaii. Ca Hawaii. Ca dimensiune nu se dimensiune nu se deosebeşte de deosebeşte de balenele obişnuite. balenele obişnuite. Primul balenodelfin Primul balenodelfin purta numele purta numele Kekaimal. Diferenţa Kekaimal. Diferenţa dintre un hibrid şi dintre un hibrid şi părinţii săi este aceea părinţii săi este aceea că delfinii au 88 de că delfinii au 88 de dinţi, balena - 44, în dinţi, balena - 44, în timp ce balenodelfinul timp ce balenodelfinul - 66.- 66.

Page 20: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro

• Hibrid din hibridHibrid din hibridEste vorba despre corcituri rezultate Este vorba despre corcituri rezultate în urma combinării dintre un mascul în urma combinării dintre un mascul tigru şi o femelă tigon sau dintre un tigru şi o femelă tigon sau dintre un mascul leu şi o femelă tigon. mascul leu şi o femelă tigon. Exemplare din aceste animale hibrid Exemplare din aceste animale hibrid se întâlnesc extrem de rar şi se află se întâlnesc extrem de rar şi se află de regulă în proprietăţi private.de regulă în proprietăţi private.

Page 21: Bibliografie: studentie.ro images.google.ro