Bibliografie mlpat

of 40 /40
BIBLIOGRAFIE, pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele A5 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate B3 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate D - Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; - O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. - H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare. - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completărilor ulterioare. - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora; - Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995; - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico- profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003; Reglementări tehnice generale specifice domeniilor A4, B2, D - construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie (verificatori şi experţi): STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României; TAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare cu încercarea Proctor; STAS 662-2002 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră; R 667/2000– Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate; SR EN 12620+A1:2008– Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali; STAS 10473/2-86 – Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolitici. Metode de determinare şi încărcare; STAS 6400-84 – Lucrări de drumuri - Straturi de bază şi de fundaţie; STAS 2900-89 – Lăţimea drumurilor; STAS 10796/1-77– Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor-Prescripţii de proiectare; STAS 10796/2-79 – Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor- Rigole, şanţuri şi casiuri;

Embed Size (px)

Transcript of Bibliografie mlpat

 • BIBLIOGRAFIE,

  pentru examenul de atestare tehnic verificatori i experi pentru cerinele A4, B2, A5, B3, D

  A4 - Rezisten mecanic i stabilitate pentru construcii rutiere, drumuri, piste de aviaie; poduri; tunele

  B2 - Sigurana n exploatare pentru construcii rutiere, drumuri, piste de aviaie; poduri; tunele

  A5 - Rezisten mecanic i stabilitate pentru construcii de ci ferate

  B3 - Sigurana n exploatare pentru construcii de ci ferate

  D - Igien, sntate i mediu pentru toate domeniile - Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii; - O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor. - H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrilor ulterioare. - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrilor ulterioare.

  - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora; - Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

  - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "ndrumtorului pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii", cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

  Reglementri tehnice generale specifice domeniilor A4, B2, D - construcii rutiere, drumuri, piste de aviaie (verificatori i experi): STAS 6054-77 Teren de fundare. Adncimi maxime de nghe. Zonarea teritoriului Romniei; TAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare cu ncercarea Proctor; STAS 662-2002 - Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier; R 667/2000 Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri de drumuri. Condiii tehnice de calitate; SR EN 12620+A1:2008 Agregate naturale grele pentru betoane i mortare cu liani minerali; STAS 10473/2-86 Lucrri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pmnturi stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolitici. Metode de determinare i ncrcare; STAS 6400-84 Lucrri de drumuri - Straturi de baz i de fundaie; STAS 2900-89 Limea drumurilor; STAS 10796/1-77 Construcii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor-Prescripii de proiectare; STAS 10796/2-79 Construcii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor- Rigole, anuri i casiuri;

 • STAS 10796/3-88 - Lucrri de drumuri. Construcii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripii de proiectare i amplasare SR EN 12350 4:2009 ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt. Grad de compactare; SR EN 1340:2004/AC:2006 Borduri de beton; CD 16/2000 Normativ privind condiiile de execuie a mbrcminilor bituminoase uoare; SR 174-1:2009 mbrcmini bituminoase cilindrate executate la cald - Condiii tehnice de calitate; R 174-2:1997/A91:2005 mbrcmini bituminoase cilindrate executate la cald. Condiii tehnice pentru punerea n oper a mixturilor asfaltice i recepia mbrcminilor executate; STAS 1709/1-90 Aciunea fenomenului de nghe dezghe la lucrri de drumuri. Prevenirea i remedierea degradrilor. Prescripii tehnice; STAS 1709/2-90 - Aciunea fenomenului de nghe dezghe la lucrri de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet STAS 1709/3-90 - Aciunea fenomenului de nghe dezghe la lucrri de drumuri. Determinarea sensibilitii la nghe a pmnturilor de fundaie. Metode de determinare; SR EN 13863-2:2004 - mbrcmini de beton. Partea 2: Metoda de ncercare pentru determinarea aderenei ntre dou straturi; SR EN 13863-3:2006 - mbrcmini rutiere de beton. Partea 3: Metode de ncercare pentru determinarea grosimii mbrcmintei rutiere de beton pe carote; indicativ PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere simple i semirigide (metoda analitic); STAS 539-1979 Filer de calcar i filer de var stins n pulbere; SR EN 12591:2009 Bitum neparafinos pentru drumuri; Instruciunile AND 537/2003 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri; SR 8877-1:2007 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid pentru lucrrile de drumuri; SR 8877-2:2007 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid pentru lucrrile de drumuri; AND 552-1992 Normativ privind condiiile tehnice ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrrile de drumuri; SR 1848-7:2004 Semnalizare rutier. Marcaje rutiere; SR 1848-3:2008/C91:2009 Semnalizare rutier. Indicatoare i mijloace de semnalizare rutier. Partea 3: Scriere, mod de alctuire; SR 1848-1:2008/C91:2009 - Semnalizare rutier. Indicatoare i mijloace de semnalizare rutier. Partea 1: Clasificare, simboluri i amplasare; Ordin AND 554-2002 Normativul privind ntreinerea i repararea drumurilor publice; STAS 863/1985 Elementele geometrice ale traseelor de drumuri STAS 10100/2/1993 Zonarea seismic a Romniei STAS 7970: 2001 - Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. CondiTii tehnice de calitate i prescripii generale de execuie. STAS 1120-95 - Lucrri de drumuri. Straturi de baz i mbrcmini bituminoase din macadam semipenetrat i penetrat. Condiii tehnice generale de calitate. STAS 2914-84 - Lucrri de drumuri. Terasamente.Conditii tehnice generale de calitate. STAS 12253-84 - Lucrri de drumuri. Straturi de form. Condiii tehnice generale de calitate SR 179-95 - Lucrri de drumuri. Macadam. Condiii tehnice generale de calitate STAS 10144 1 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptiii de proiectare STAS 10144 2 Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptiii de proiectare STAS 10144 3 Strazi. Elemente geometrice Normativ NP 081-2002 - Normativ pentru dimensionarea stucturilor rutiere rigide SR 183-1- Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate n cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate SR 183-2 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate n cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate. STAS 9095-90 Pavaje din piatra bruta sau bolovani SR 6978/1995 - Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri STAS 9850-89 Verificarea compactarii terasamentelor NE 014 - Normativ pentru executarea mbracamintilor rutiere din beton de ciment n sistemele cofraje fixe si glisante

 • NP 034-00 Normativ pentru structurile rutiere rigide aeroportuare NP 044-2000 Evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide Ord. MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. Ord. MT nr. 46 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor. Legea nr. 10/1995 a calitii n construcii.

  Reglementrile tehnice specifice domeniilor A4, B2, D - construcii poduri (verificatori i experi): STANDARDE I NORMATIVE Beton i armtur: EN 2061:2000 Beton: Specificaii, performan, producere i conformitate EN 10080 Oeluri pentru armturi. Oel pentru armturi sudabil. Generaliti Pretensionare: EN 10138 Oeluri pentru armturi pretensionate EN 445:1997 Material de umplutur pentru armturile pretensionate. Specifica EN 523: 2003 Fii i table de oel pentru armturile pretensionate Terminologie, cerine, control de calitate Aciuni la poduri: CODE UIC 776-1 & 776-2 EN 1990:2002 Eurocode Bazele proiectrii EN 1990:2002/A1:2005 Eurocode Bazele proiectrii Anexa A2 EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1 - Aciuni - Part 1-1: Aciuni generale - Densiti, greuti proprii, ncrcri pentru cldiri EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: Aciuni - Part 1-4: Aciuni generale Aciunea vntului EN 1991-1-5:2003 Eurocode 1: Aciuni - Part 1-5: Aciuni generale- Aciuni termice EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: Aciuni-Part 1-6: Aciuni generale Aciuni pe perioada execuiei EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: Aciuni - Part 1-7: Aciuni generale Aciuni accidentale EN 1991-2:2003 Eurocode 1: Aciuni - Part 2: Aciuni din trafic pentru poduri EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Proiectarea structurilor din beton - Part 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri EN 1992-2:2005 Eurocode 2: Proiectarea structurilor din beton Poduri din beton - Proiectare i prevederi constructive EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor din oel Part 1.1 Reguli generale i reguli pentru cldiri EN 1993-2:2007 Proiectarea structurilor din oel Part 2 Poduri de oel EN 1993-1-8:2006 Proiectarea structurilor din oel Part 1.8 Proiectarea mbinrilor EN 1993-1-5:2008 Proiectarea structurilor din oel Part 1.5 Elemente structurale din plci plane solicitate n planul lor EN 1993-1-6:2008 Proiectarea structurilor din oel Part 1.6 Rezistena i stabilitatea plcilor curbe subiri EN 1993-1-9:2009 Proiectarea structurilor din oel Part 1.9 Oboseala EN 1994-2:2006 Proiectarea structurilor compozite din oel i beton Part 2 Reguli generale i reguli pentru poduri

 • Proiectarea antiseismic a podurilor: EN 1998-2:2005 Eurocode 8: Proiectarea structurilor pentru rezistena la cutremur - Part 2: Poduri Cod de proiectare seismica P100 CD 63-2000 Normativ privind proiectarea i folosirea aparatelor de reazem din neopren la podurile de osea NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice nglobate n beton NP 103-04 Normativ de proiectare pentru lucrri de reparaii i consolidare ale podurilor rutiere n exploatare NP 104-04 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton i metal. Suprastructuri pentru poduri de osea, cale ferat i pietonale precomprimate exterior NP 115-04 Normativ privind proiectarea infrastructurilor din beton i beton armat pentru poduri NP PD 165-2012 Normatv privind alctuirea i calculul structurilor de poduri i podee de osea cu suprastructuri monolit i prefabricate SR 1911-98 Poduri metalice de cale ferat. Prescripii de proiectare NP 045-2000 Normativ privind ncercarea n teren a piloilor de prob i a piloilor din fundaii NP 123-2007 Normativ privind proiectarea geotehnic a fundaiilor pe piloi Reglementrile tehnice specifice domeniului A4, B2, D - construcii tunele (verificatori i experi): Reglementari Tuneluri NP 105-2004 "Normativ pentru proiectarea i execuia cptuelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul" NE 031-04, "Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru ci de comunicaie cu folii din mase plastice" Auditul reglementrilor tehnice din domeniul tunelurilor MLPTL, 2003 STAS 4392 84 Gabarite CF. STAS 2924-91 Gabarite rutiere Legea nr.277 2007 Lege privind cerinele minime de siguran pentru tunelurile situate pe seciunile naionale ale Reelei rutiere transeuropene Reglementarea tehnic AND Caiete de Sarcini generale comune lucrrilor de art. Cap. 23 Tuneluri Metodologie de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de siguran pentru tunelurile situate pe seciunile naionale ale reelei rutiere Trans Europene TEN T. CNADNR, 2010. Europeen Directive TSI 2008/163 (Technical Specifications for Interoperability) relating to safety in railway tunnels in the trans-European conventional and high-speed rail system

 • European Directive 2008/163/EC - December 2007

  UIC Codex - with railway clearance to establish the dimensions of a normal cross-section of a single-track rail tunnel or for double track rail tunnels UIC Code 505-1 Railway transport stock-Rolling stock construction gauge, UIC Code 505-4 , 505-5, 506, 606-1 i 608 CEN Comite Europeen de Normalisation

  Comitetul European de standardizare EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 - 1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1. General rules and rules for building. EN 1992 - 2 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 2: Concrete bridges. Design and detailing rules. EN 1997 1 Eurocode 7: Geotechnical design. Part 1. General rules EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance EN 13491:2004 Geosynthetic barriers. Characteristics required for use as a fluid barrier in tunnels and underground structures Bariere geosintetice. Caracteristici necesare pentru utilizarea ca bariere in tunele si structuri subterane. SR EN 13256 2001-04

  Geotextiles and geotextile related products- Characteristics required for use in construction of tunnels and underground structure.

  Geotextile i produse conexe geotextilelor Caracteristici pentru folosirea n constructia tunelurilor i a structurilor subterane.

  EN 12336

  Tunnelling machines Shield machines, horizontal thrust boring machine lining erection equipment - Safety requirements Maini de construcia tunelurilor Maini scut, maini de spare orizontale prin npingere, echipament de instalare a cmuielii prevederi de protectie a muncii ITA Publication WG 5 Health and Safety in Works 2004 - Safe working in Tunnelling WG 2 Research 2007 - Settlements induced by tunneling in Soft Ground AFTES Recommendations GT1R1A1 - Characterization of rock masses useful for the design and the construction of underground structures - 2004 GT7R4A1 - The choice of geotechnical parameters and tests useful to the design, dimensioning and construction of underground structures - 1999 GT20R1A1 - Design of sprayed concrete for underground support - 2002 GT7R3A1 - Use of steel ribs in underground works 1993

 • GT6R2A1 - Immediate support using shotcrete and bolting (NATM) 1986 CETU Recommendations Dossier pilote de tunnels - Geometrie The British Tunnelling Society and The Institution of Civil Engineers

  Specification for tunnelling - 2000,

  Specificaie pentru construcia tunelurilor Tunnel lining design guide - 2004 U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, National Highway Institute, Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels - March 2009 Reglementrile tehnice specifice domeniului A5, B3, D (verificatori i experi):

  Ordine ale Ministerului Transporturilor

  OMT290/2000

  Ordin al Ministrului Transporturilor privind admiterea tehnic a produselor i/sau serviciilor destinate utilizrii n activitile de construire, modernizare, ntreinere i de reparare a infrastructurii feroviare i a materialului rulant pentru transportul feroviar i cu metroul.

  OMT1192/2006

  Infrastructur feroviar Sudarea aparatelor de cale

  Instructii 002/2001 Regulament de exploatare tehnic feroviar. 300/1982 Instruciuni de ntreinere a suprastructurii cii ferate. 303/2003 Instruciuni pentru lucrri de reparaii capitale a liniiilor de cale ferat

  314/1989 Instrucia de norme i tolerane pentru construcia i ntreinerea cii, linii de ecartament normal.

  341/1980 Instrucia pentru alctuirea, ntreinerea i supravegherea cii fr joante.

  314-M/1997 Instructia de norme si tolerante pentru constructia,reparatia si intretinerea caii de rulare la metrou. Standarde i normative Msurtori terestre STAS 9824/2-75

  Msurtori terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferat

  Suprastructura c.f. SR EN 13803-1:2010

  Aplicaii feroviare. Parametrii de proiectare a traseului cii. Ecartament 1435mm i mai mare. Partea 1: Linie curent

  SR EN 13803-2+ A1:2007

  Aplicaii feroviare. Parametrii de proiectare a traseului cii. Ecartament 1435mm i mai mare. Partea 2: Aparate de cale i situaii comparabile de proiectare a traseului cu schimbri brute de curbur.

  SR EN 13848-1+ A1:2008

  Aplicaii feroviare. Cale. Calitatea geometriei cii. Partea 1: Caracterizarea geometriei cii.

  SR EN 13848-2:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Calitatea geometriei cii. Partea 2: Sisteme de msurare. Vehicule de msurat calea.

 • SR EN 13848-5+ A1:2008

  Aplicaii feroviare. Cale. Calitatea geometriei cii. Partea 5: Niveluri de calitate a geometriei cii.

  SR EN 13232-1:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definiii.

  SR EN 13232-2:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerine pentru proiectarea geometriei.

  SR EN 13232-3:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerine pentru interaciunea roat/in.

  SR EN 13232-4:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare i control.

  SR EN 13232-5:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri.

  SR EN 13232-6:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de ncruciare i traversare cu vrfuri fixe.

  SR EN 13232-7:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu pri mobile.

  SR EN 13232-8:2007

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare.

  SR EN 13232-9:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale.

  SR EN 13231-1:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Recepia lucrrilor. Partea 1: Lucrri la calea cu prisma cii din piatr spart. Linia curent.

  SR EN 13231-2:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Recepia lucrrilor. Partea 2: Lucrri la calea cu prisma cii din piatr spart. Aparate de cale.

  SR EN 13231-3:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. Recepia lucrrilor. Partea 3: Criterii de recepia lucrrilor de polizare, frezare i rabotare a inelor n cale.

  SR EN 13674-1+ A1:2008

  Aplicaii feroviare. Cale. ine. Partea 1: ine Vignole cu masa mai mare sau egal cu 46kg/m.

  SR EN 13674-2:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. ine. Partea 2: ine pentru aparate de cale n asociere cu ine Vignole cu masa mai mare sau egal cu 46kg/m.

  SR EN 13674-3-:2006

  Aplicaii feroviare. Cale. ine. Partea 3: Contraine.

  SR EN 13230-1:2009

  Aplicaii feroviare. Cale. Traverse i suporturi de beton. Partea 1: Cerine generale

  SR EN 13230-2:2009

  Aplicaii feroviare. Cale. Traverse i suporturi de beton. Partea 2: Traverse monobloc de beton precomprimat.

  SR EN 13230-3:2009

  Aplicaii feroviare. Cale. Traverse i suporturi de beton. Partea 3: Traverse bibloc de beton armat.

  SR EN 13230- Aplicaii feroviare. Cale. Traverse i suporturi de beton. Partea 4:

 • 4:2009

  Suporturi de beton precomprimat pentru aparatele de cale.

  SR EN 13481-1:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Cerine de performan pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiii.

  SR EN 13481-2:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Cerine de performan pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton.

  SR EN 13481-3:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Cerine de performan pentru sistemele de prindere. Partea 3: Sisteme de prindere pentru traverse de lemn.

  SR EN 13481-5:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Cerine de performan pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dal.

  SR EN 13481-6:2002

  Aplicaii feroviare. Cale. Cerine de performan pentru sistemele de prindere. Partea 6: Sisteme de prindere speciale pentru atenuarea vibraiilor.

  SR EN 13481-7:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Cerine de performan pentru sistemele de prindere. Partea 7: Sisteme de prindere speciale pentru aparate de cale i contraine.

  SR EN 13146-1:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 1: Determinarea rezistenei longitudinale la alunecare.

  SR EN 13146-2:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 2: Determinarea rezistenei la rotire.

  SR EN 13146-3:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 3: Determinarea atenurii forelor de impact.

  SR EN 13146-4:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 4: Efectele produse de ncrcri repetate.

  SR EN 13146-5:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 5: Determinarea rezistenei electrice.

  SR EN 13146-6:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 6: Efectul condiiilor severe de mediu.

  SR EN 13146-7:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 7: Determinarea forei de strngere.

  SR EN 13146-8:2004

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 8: ncercri n exploatare.

  SR EN 13146-9:2010

  Aplicaii feroviare. Cale. Metode de ncercare pentru sisteme de prindere Partea 9: Determinarea rigiditii.

  SR EN 13145:2002 Aplicaii feroviare. Cale. Traverse i suporturi din lemn. SR EN 13450:2003 +AC:2004

  Agregate pentru balast de cale ferat.

  STAS 3197/1-91 Lucrri de ci ferate. Prisma cii. STAS 3197/2-90 Ci ferate normale. Elemente geometrice. STAS 4067-84 Ci ferate industriale, normale i nguste. Elemente geometrice. STAS 7582-91 Lucrri de ci ferate. Terasamente. Prescripii de proiectare i

  verificare a calitii.

 • STAS 3236-79 Lucrri de cale ferat. Indicatoare kilometrice i hectometrice. STAS 4392-84 Ci ferate normale. Gabarite. STAS 2247-71 Agregate naturale. Pietri ciuruit i neciuruit pentru balastarea

  cilor ferate SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru betoane. Specificaii pentru prelevare,

  incercare i evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton.

  NP 109-04 Normativ privind proiectarea liniilor i staiilor de cale ferata pentru viteze pn la 200 km/h.

  SR 13342/96 Transport public urban de calatori. Parametrii tehnici SR 13353-1/96 Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare si conditii tehnice

  generale SR 13353-2/97 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind elementele

  geometrice SR 13353-3/97 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale de proiectare

  privind infrastructura SR 13353-4 Calea de rulare a tramvaielor. Prrscriptii generale de proiectare

  privind suprastructura SR 13353-5 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind gabaritele SR 13353-6 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale de proiectare

  privind aparatele de cale G.P.046/99 Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de

  rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigentelor de calitate Terasamente c.f.

  NP 109 - 04 Normativ privind proiectarea liniilor i staiilor de cale ferata pentru viteze pn la 200 km/h.

  NP 095 - 04 Normativ privind proiectarea zonei platformei cii din punct de vedere al proteciei mpotriva ngheului

  Geosintetice NP 075 - 02 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrri de construcii.

  NOT: reglementrilor tehnice susmenionate li se asociaz, pentru fiecare cerin n

  parte, standardele corespunztoare, incluse ca referine n corpul reglementrilor.

  Bibliografia este comun att pentru candidaii care susin examenul n vederea obinerii

  calitii de verificator de proiecte, ct i pentru cea de expert tehnic. n plus, pentru competena de expert tehnic, comisia va evalua urmtoarele cunotine:

  - nelegerea i abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin n proiectarea, execuia i exploatarea construciilor aferente domeniului solicitat

  - capacitatea de analiz i sintez privind cauzele degradrilor posibile i metodele de remediere a acestora

  Bibliografia de mai sus se completeaz cu titluri de referin n domeniu precum i cu

  Directivele europene i Regulamentele Parlamentului European din domeniu.

 • BIBLIOGRAFIE

  pentru examenul de atestare tehnic verificatori i experi pentru cerina esenial Af

  Af - Rezistena i stabilitatea terenului de fundare a construciilor i masivelor de pmnt - Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

  - Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrilor ulterioare;

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare; - Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

  - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "ndrumtorului pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii", cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

  - Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ndrumtor privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare i expertizare tehnic a proiectelor, a execuiei lucrrilor i construciilor, cu modificrile i completrile ulterioare. - Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Reglementrile tehnice specifice domeniului Af (verificatori i experi):

  SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 1: Reguli generale. Anex naional

  SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 2: Investigarea i ncercarea terenului. Anex naional

  SR EN ISO 14688 1:2004: Cercetri i incercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor, Partea 1: Identificare i descriere

  SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

  STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul,

 • STAS 3300/2-85: Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fundrii directe, NP 074/2007: Normativ privind ntocmirea i verificarea documentaiilor geotehnice pentru

  construcii NP 112/2004 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare direct NP 120-06: Normativ privind cerinele de proiectare i execuie a excavaiilor adnci n zone

  urbane, NP 122-2010: Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor

  geotehnici, NP 123-2010: Normativ privind. proiectarea geotehnic a fundaiilor pe piloi, NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, NP 126-2010: Normativ privind fundarea construciilor pe pmnturi cu umflri i contracii

  mari, C 29-85: Normativ privind mbuntirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

  NOT: reglementrilor tehnice susmenionate li se asociaz, pentru fiecare cerin n parte, standardele corespunztoare, incluse ca referine n corpul reglementrilor.

  Bibliografia este comun att pentru candidaii care susin examenul n vederea obinerii

  calitii de verificator de proiecte, ct i pentru cea de expert tehnic. n plus, pentru competena de expert tehnic, comisia va evalua urmtoarele cunotine:

  - nelegerea i abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin n proiectarea, execuia i exploatarea cldirilor

  - capacitatea de analiz i sintez privind cauzele degradrilor posibile i metodele de remediere a acestora

  Bibliografia de mai sus se completeaz cu titluri de referin n domeniu precum i cu

  Directivele europene i Regulamentele Parlamentului European n domeniul construciilor.

 • BIBLIOGRAFIE

  pentru examenul de atestare tehnic verificatori i experi pentru cerina esenial Af

  Af - Rezistena i stabilitatea terenului de fundare a construciilor i masivelor de pmnt - Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

  - Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrilor ulterioare;

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare; - Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

  - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "ndrumtorului pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii", cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

  - Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ndrumtor privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare i expertizare tehnic a proiectelor, a execuiei lucrrilor i construciilor, cu modificrile i completrile ulterioare. - Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Reglementrile tehnice specifice domeniului Af (verificatori i experi):

  SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 1: Reguli generale. Anex naional

  SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 2: Investigarea i ncercarea terenului. Anex naional

  SR EN ISO 14688 1:2004: Cercetri i incercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor, Partea 1: Identificare i descriere

  SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

  STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul,

 • STAS 3300/2-85: Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fundrii directe, NP 074/2007: Normativ privind ntocmirea i verificarea documentaiilor geotehnice pentru

  construcii NP 112/2004 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare direct NP 120-06: Normativ privind cerinele de proiectare i execuie a excavaiilor adnci n zone

  urbane, NP 122-2010: Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor

  geotehnici, NP 123-2010: Normativ privind. proiectarea geotehnic a fundaiilor pe piloi, NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, NP 126-2010: Normativ privind fundarea construciilor pe pmnturi cu umflri i contracii

  mari, C 29-85: Normativ privind mbuntirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

  NOT: reglementrilor tehnice susmenionate li se asociaz, pentru fiecare cerin n parte, standardele corespunztoare, incluse ca referine n corpul reglementrilor.

  Bibliografia este comun att pentru candidaii care susin examenul n vederea obinerii

  calitii de verificator de proiecte, ct i pentru cea de expert tehnic. n plus, pentru competena de expert tehnic, comisia va evalua urmtoarele cunotine:

  - nelegerea i abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin n proiectarea, execuia i exploatarea cldirilor

  - capacitatea de analiz i sintez privind cauzele degradrilor posibile i metodele de remediere a acestora

  Bibliografia de mai sus se completeaz cu titluri de referin n domeniu precum i cu

  Directivele europene i Regulamentele Parlamentului European n domeniul construciilor.

 • BIBLIOGRAFIE,

  pentru examenul de atestare tehnic verificatori i experi pentru cerinele eseniale A1 i A2

  A1 - Rezisten mecanic i stabilitate pentru construcii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaii; miniere; edilitare i de gospodrie comunal cu structura de rezisten din beton, beton armat, zidrie, lemn A2 - Rezisten mecanic i stabilitate pentru construcii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaii; miniere; edilitare i de gospodrie comunal cu structura de rezisten din metal, lemn - Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii; - O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor. - H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrilor ulterioare. - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrilor ulterioare.

  - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora; - Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

  - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "ndrumtorului pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii", cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

  Reglementri tehnice generale specifice domeniilor A1, A2 (verificatori i experi):

  CR0-2005 Bazele proiectrii structurilor n construcii SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectrii structurilor CR1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Aciuni generale. ncrcri date de zapad NP 082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectrii i aciuni asupra construciilor. Aciunea vntului. SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 1-4: Aciuni generale. Aciuni ale vntului. SR EN 1991-1-1 NA Eurocode 1: Aciuni asupra construciilor Partea 1-1: Aciuni generale: Greuti specifice, greuti proprii, ncrcri utile pentru construcii. Anexa naional. SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 1-7: Aciuni generale

 • Aciuni accidentale SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 3: Aciuni induse de poduri rulante si masini SR EN 1991-4:2006 Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri i rezervoare STAS 10101/2A1-87 Aciuni n construcii. ncrcri tehnologice din exploatare pentru construcii civile, industriale i agrozootehnice. P100-1/2006 Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistena la cutremur. Partea 1: Reguli generale, aciuni seismice i reguli pentru cldiri P100-3/2008 Cod de proiectare seismic Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic a cldirilor existente SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistena la cutremur. Partea 3: Evaluarea i consolidarea construciilor NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct *** Comentarii P100-1/2006 *** Comentarii CR2 *** Comentarii i exemple CR6 *** Proiectarea structurilor din beton de naltrezisten n zone seismice. Ghid de proiectare.

  Reglementrile tehnice specifice domeniului A1 (verificatori i experi): STAS 10107/0-90 Calculul i alctuirea elementelor structurale din beton armat i beton precomprimat CR2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a construciilor cu perei structurali de beton armat CR6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidrie NE 012/1-2007 Normativ pentru proiectarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea I- Producerea betonului NE 012/1-2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea a II-a- Executarea lucrrilor din beton. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri SR EN 1992-3:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri i rezervoare SR EN 338-2004 Lemn pentru construcii. Clase de rezisten. SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generaliti. Reguli comune i reguli pentru cldiri SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidrie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcii de zidrie armat i nearmat SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidrie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale i execuie zidrie SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidrie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcii de zidrie nearmat SR EN 1998-4:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistena la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare i conducte SR EN 1998-6:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistena la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni i couri SR EN 15129-2010 Dispozitive antiseismice

 • Reglementrile tehnice specifice domeniului A2 (verificatori i experi): STAS 10100/0-78 Calculul elementelor din oel SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 1-5: Elemente structurale din plci plane solicitate n planul lor. SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 1-8: Proiectarea mbinrilor SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oelului SR EN 1993-1-11:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente ntinse. SR EN 1993-3-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 3-1:Turnuri, piloni i couri.Turnuri i piloni SR EN 1993-4-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 4-1: Silozuri SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 4-2: Rezervoare SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oel. Partea 4-3: Conducte SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oel beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri SR EN 338-2004 Lemn pentru construcii. Clase de rezisten. SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:Generaliti. Reguli comune i reguli pentru cldiri SR EN 15129-2010 Dispozitive antiseismice **** Recomandri de calcul, comentarii i exemple de aplicare pentru SR EN 1993-1-1 **** Recomandri, comentarii i exemple de aplicare pentru SR EN 1993-1-8 **** Recomandri, comentarii i exemple de aplicare n conformitate cu SR EN 1993-1-1 i SR EN 1998-1 Cerine complementare de cunoatere specifice pentru A1, A2 (experi):

  1. Pentru examenul de expert tehnic n construcii, A1 i A2 n afar de bibliografia obligatorie, n care se cuprind, n cvasitotalitatea lor, reglementrile tehnice n vigoare n Romnia i n UE este necesar cunoaterea i interpretarea fenomenologic a comportrii sub aciuni de orice fel (statice monoton cresctoare, statice alternante, dinamice, seismice) a materialelor, elementelor, subansamblelor i structurilor din beton armat, din oel, zidrii i lemn. De exemplu, la o structur cu deformaii i degradri produse de aciunea seismic (sau de oricare alt tip de aciune) s se poat explica la ce stri de solicitare a fost supus structura pentru a se fi produs asupra ei deformrile i degradrile constatate ca expert cu ocazia vizitrii obiectivului de expertizat. Pe baza interpretrii fenomenologice a celor constatate expertul s foloseasc acest suport pentru formularea soluiilor de intervenie necesare la reabilitarea structural (dac aceasta se dovedete necesar).

  2. Pe lng bibilografia obligatorie cuprins n cele de mai sus, pentru experi se recomand

  consultarea i altor lucrri la nivel de vrf pe plan internaional cum ar fi, de exemplu, tratatul Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings al autorului american Robert.E.Englekirk, editura John Wiley & Sons Inc. 2003 i alte lucrri de acelai nivel.

  3. n sprijinul pregtirii examenelor de verificatori de proiecte i de experi pot fi folosite

  materiale ajuttoare accesibile pe Internet, n limba romn i adaptate la legislaia romneasc actual n vigoare cum ar fi de exemplu site-ul www.encipedia.org i altele

 • similare. Informaiile cuprinse n asemenea surse au avantajul de a fi n continu completare, extindere i posibilitate facil de actualizare. NOT: reglementrilor tehnice susmenionate li se asociaz, pentru fiecare cerin n

  parte, standardele corespunztoare, incluse ca referine n corpul reglementrilor.

  Bibliografia este comun att pentru candidaii care susin examenul n vederea obinerii

  calitii de verificator de proiecte, ct i pentru cea de expert tehnic. n plus, pentru competena de expert tehnic, comisia va evalua urmtoarele cunotine:

  - nelegerea i abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin n proiectarea, execuia i exploatarea cldirilor

  - capacitatea de analiz i sintez privind cauzele degradrilor posibile i metodele de remediere a acestora

  Bibliografia de mai sus se completeaz cu titluri de referin n domeniu precum i cu

  Directivele europene i Regulamentele Parlamentului European n domeniul construciilor.

 • BIBLIOGRAFIE,

  pentru examenul de atestare tehnic verificatori i experi pentru cerinele eseniale B1, B9, Cc, Ci, D, E i F

  B1 - Sigurana n exploatare pentru construcii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaii; miniere;

  B9 - Sigurana n exploatare la construcii edilitare i de gospodrie comunal; Cc - Securitate la incendiu n construcii pentru toate domeniile; Ci - Securitate la incendiu n instalaii pentru toate specialitiile; D - Igien, sntate i mediu pentru toate domeniile; E - Economie de energie i izolare termic, pentru toate domeniile; F - Protecia mpotriva zgomotului pentru toate domeniile.

  - Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

  - Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor; - Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrilor ulterioare;

  - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - Legea locuinei nr.114 din 1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor; - H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrilor ulterioare. - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare; - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare; - Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

  - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "ndrumtorului pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii", cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

  - Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ndrumtor privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare i expertizare tehnic a proiectelor, a execuiei lucrrilor i construciilor, cu modificrile i completrile ulterioare. - Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.

 • Reglementrile tehnice specifice domeniului B1 (verificatori i experi):

  C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente

  C 247 - 1993 ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice

  *** Norme generale de protecie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale n colaborare cu Ministerul Sntii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

  NP 068 - 2002 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguran n exploatare.

  C 174 - 1979 Instruciuni tehnice de aplicare a profilelor aprtor muchie de treapta din P.V.C. C 55 - 1974 Instruciuni tehnice privind montarea profilului mn curent din P.V.C. semirigid GT 041 - 2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereilor i pardoselilor cldirilor civile. GP 073 - 2002 Ghid de proiectare i execuie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cldiri . NP 013 - 1996 Ghid privind proiectarea, execuia i asigurarea calitii pardoselilor la construcii n

  care se desfoar activiti de producie. GP 037/0 - 1998 Normativ privind proiectarea, execuia i asigurarea calitii pardoselilor la cldiri

  civile

  ST 030 2000 Specificaie tehnic de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performane antistatice C 174 - 1979 Instruciuni tehnice de aplicare a profilelor aprtor muchie de treapt din PVC NP 013 - 1996 Ghid privind proiectarea, execuia i asigurarea calitii pardoselilor la construcii n

  care se desfoar activiti de producie NP 051 - 2000 Normativ pentru adaptarea cldirilor civile i a spaiului urban aferent la exigenele

  persoanelor cu handicap.

  GP 089 - 2003 Ghid privind proiectarea scrilor i rampelor la cldiri. GP 088 - 2003 Ghid privind adoptarea msurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap

  la monumente istorice.

  NP 063 - 2002 Normativ privind criteriile de performan specifice rampelor i scrilor pentru circulaia pietonal n construcii.

  C 47 - 1986 Instruciuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor i a altor produse de sticl n construcii.

  I 46 - 1993 Instruciuni privind proiectarea executarea i exploatarea reelelor i instalaiilor de televiziune prin cablu.

  NP 009 - 1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru case de copii

  NP 010 - 1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru coli i licee

  NP 011 - 1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru grdinie de copii.

  NP 015 - 1997 Normativ privind proiectarea i verificarea construciilor spitaliceti i a instalaiilor aferente acestora.

  NP 24 - 1997 Normativ pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

  NP 25 - 1997 Normativ pentru proiectarea construciilor publice subterane.

 • P 128 - 1986 Normativ pentru proiectarea cminelor pentru vrstnici. P 92 - 1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cldirilor de locuit, social-culturale, de

  turism i administrative. NP 057 - 2002 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine (indicativ NP 016-96). P 101 - 1978 Instruciuni tehnice pentru proiectarea cldirilor de locuit cu structura de rezisten

  din panouri mari. Modificri la P 101 -1978 NP 064 - 2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit. NP 021 - 1997 Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigenelor de

  performan. NP 022 - 1997 Normativ privind proiectarea de cree i cree speciale pe baza exigenelor de

  performan. NP 023 - 1997 Normativ privind proiectarea de cmine de btrni i handicapai pe baza exigenelor

  de performan. P 25 - 1985 Normativ pentru reeaua cultural. P 87 - 1986 Normativ pentru proiectarea cminelor culturale. P 117 - 1983 Norme tehnice privind proiectarea spaiilor social-sanitare pentru construcii

  industriale.

  NC 001 - 1999 Normativ cadru privind detalierea coninutului cerinelor stabilite prin Legea 10/1995.

  NP 006 - 1996 Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori.Cerinele utilizatori. C 253/0 - 1994 Instruciuni tehnice de proiectare i executare privind organizarea camerelor curate

  utilizate n domeniul sntii (spitale, laboratoare i industria farmaceutic). C 253/1 - 1994 Instruciuni tehnice de proiectare i execuie a elementelor de construcii i de

  instalaii pentru camere curate utilizate n domeniul sntii (spitale, laboratoare i industria farmaceutic).

  NP 079 - 2002 Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare (camere, garsoniere i apartamente) din cldiri hoteliere.

  NP 065 - 2002 Normativ privind proiectarea slilor de sport(unitatea funcional de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii 10/1995.

  NP 066 - 2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor (unitatea funcional de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii nr. 10/1995

  GT 051 - 2002 Ghid de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei n vederea stabilirii adecvrii la o utilizare prevzut a produselor pentru construcii.

  NP 102 - 2004 Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor de calitate prevzute de Legea nr. 10/1995.

  *** Metodologia de stabilire a categoriei de importan a construciilor. *** Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciilor. *** Norme generale de protecia muncii Hotrrea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcii la care este obligatorie realizarea adposturilor de protecie civil, precum si a celor la care se amenajeaz puncte de comand, modificat i completat cu Hotrrea Guvernului nr. 37/2006 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protecie civil n subsolul cadrul construciilor noi, aprobate cu Decizia Primului Ministru nr 177/1999.

 • Reglementrile tehnice specifice domeniului B9 (verificatori i experi):

  C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente

  C 247 - 1993 ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice

  *** Norme generale de protecie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale n colaborare cu Ministerul Sntii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

  NTPA 001/02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate epurate in receptori naturali. NTPA 002/02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate epurate in retelele de

  canalizare a localitatilor.

  GP 106/04 Ghid pentru proiectarea ,executia si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural.

  NP 036/99 Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane, Buletinul. Constructiilor 5/2000.

  P118/11 Norme de siguranta la foc a constructiilor. SR 10898/2005 Alimentare cu apa Terminologie. EN 1081/2000 Canalizari: Terminologie. SR EN 805/1995 Alimentari cu apa .Conditii pentru sistemele de alimentare cu apa in exteriorul

  cladirilor.

  SR EN 752/1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. SR EN 752-3/1998 Retele exterioare de canalizare. Prescriptii generale de proiectare. SR EN 752-7/1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Intretinerea si exploatarea. SR EN 14654-1/2007 Managementul si controlul operatiunilor de curatare din retelele de canalizare. SR EN 588/2005 Camine pentru retelele de canalizare. SR EN 124/ 1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de

  scurgere in zone carosabile si pietonale. Principii constructive, incercari tip.

  STAS 8591/97 Retele edilitare subterane.Conditii de amplasare. STAS 6074 -77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii

  fundamentale de proiectare.

  SR EN 641/98/99 Tuburi de presiune de beton cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale. STAS 7039/1,2,3/83 Tuburi de presiune din beton precomprimat. STAS 4165/88 Alimentari cu apa. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. SR EN 1401-1/03 Sisteme de canalizare de material plastic ingropate pentru bransamente si siteme

  evacuare fara presiune, (PVC-U).

  SR EN 1916/03 Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat. SR EN 10312/03 si 05 Tevi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei si altor lichide apoase. SR EN 6416/06 Hidrometrie. Masurarea debitului cu metoda ultrasonica (acustica). SR EN ISO 6817/97 Masurarea debitelor de lichide in conducte inchise metoda cu debitmetre

  electomagnetice.

 • SR ISO 9826/01 Masurarea debitelor de lichide in canale deschise. Canale de masurare tip Parshall si Saniiri.

  SR ISO 24510 Activitati referitoare la serviciile de apa potabila si de canalizari. Ghid pentru evaluarea si imbunatatirea serviciilor furnizate utilizatorilor.

  SR EN 24511 Activitati referitoare la servicii de apa potabila si canalizare. Indrumator pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si pentru evaluarea serviciilor de apa potabila.

  Reglementri tehnice generale specifice domeniilor Cc, Ci (verificatori i experi):

  C 56 2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente

  Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, H.G. nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu i protecia civil, H.G nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate, Ordinul M.D.L.P.L nr. 1583 /2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control i evacuare a fumului i gazelor fierbini din construcii i de limitare a propagrii fumului n caz de incendiu, Ordinul .M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor. Ordinul M.A.I. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu. Ordinul M.T.C.T. I M.A.I. nr.1822/2004, respectiv nr.394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinul MLPAT nr.31/N/1995 pentru aprobarea Regulamentului i metodologiei privind stabilirea categoriei de importan a construciilor, Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea i aprobarea regulamentelor locale de urbanism - Indicativ G.M. - 007 2000 Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil,

  Reglementrile tehnice specifice domeniului Cc (verificatori i experi):

  P.118 - 99 Normativ de sigurana la foc a construciilor MP 008-2000 Manual privind exemplificri, detalieri i soluii de aplicare a prevederilor

  normativului de siguran la foc P 118-1999. NP 127 09 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. NP 24 97 Normativ pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea parcajelor

  etajate pentru autoturisme. NP 25 97 Normativ pentru proiectarea construciilor publice subterane. NP 002 96 Normativ pentru proiectarea slilor de audiie public. NP 006 96 Normativ pentru proiectarea slilor aglomerate cu vizitatori cerine utilizatori.

 • NP 009 97 Normativ pentru proiectarea, executarea i ntreinerea construciilor pentru case de copii.

  NP 010 - 97 Normativ pentru proiectarea, executarea i ntreinerea construciilor pentru coli i licee

  NP 011 - 97 Normativ pentru proiectarea, executarea i ntreinerea construciilor pentru grdinie de copii.

  NP 015 97 Normativ privind proiectarea i verificarea construciilor spitaliceti i a instalaiilor NP 016 - 97 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine. Cerine conform Legii nr.10/1995. NP 073 2002 Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice activitilor din domeniul

  lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. C 58 1996 Sigurana la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselor

  combustibile din lemn i textile utilizate n construcii GT 030 2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc la sli aglomerate. GT 049 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc pentru cldiri n domeniul

  sntii. GT 050 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc pentru cmine de btrni

  i persoane cu handicap. P 128 1986 Normativ pentru proiectarea cminelor pentru vrstnici. P 92 1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cldirilor de locuit, social-culturale, de

  turism i administrative. NP 057 2002 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine. P 101 1978 Instruciuni tehnice pentru proiectarea cldirilor de locuit cu structura de rezisten

  din panouri mari. Modificri la P 101 -1978 NP 0211997 Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigenelor de

  performan. NP 0221997 Normativ privind proiectarea de cree i cree speciale pe baza exigenelor de

  performan. P 25 1985 Normativ pentru reeaua cultural. P 87 - 1986 Normativ pentru proiectarea cminelor culturale. NC 0011999 Normativ cadru privind detalierea coninutului cerinelor stabilite prin Legea

  nr.10/1995.

  NP 079 - 2002 Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare (camere, garsoniere i apartamente) din cldiri hoteliere.

  NP 065 2002 Normativ privind proiectarea slilor de sport (unitatea funcional de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii 10/1995.

  NP 066 2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor (unitatea funcional de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii nr. 10/1995.

  GT 051 2002 Ghid de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei n vederea stabilirii adecvrii la o utilizare prevzut a produselor pentru construcii.

  NP 102 2004 Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor de calitate prevzute de Legea nr. 10/1995.

  NP 023 97 Normativ privind proiectarea de cmine de btrni i handicapai pe baza exigenelor de performan.

  NP 064 02 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit.

 • NP 037 99 Normativ de proiectare, execuie i exploatare a sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule.

  NP 037/1 99 Normativ de proiectare, executare i exploatare a sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule prin staii independente.

  NP 004 03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea i postutilizarea staiilor de distribuie a carburanilor la autovehicule.

  NP 018 - 97 Normativ pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu G.P.L. la consumatori.

  C 58 1996 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor i produselor combustibile din lemn i textile utilizate n construcii .

  P 17 - 85 Normativ privind proiectarea staiilor de ncrcare a bateriilor de acumulatoare pentru autovehicule, indicativ

  STAS 10.903/2 Determinarea sarcinii termice n construcii. SR EN 2:1995 - Clase de incendii SR EN 2:1995/A1:2005 - Clasificarea incendiilor SR EN ISO 13943: 2011 - Securitate la incendiu.Vocabular

  Ordinul MIR nr.46/2003 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea i executarea construciilor, instalaiilor i dotrilor tehnologice industriale din punct de vedere al siguranei la foc specific sectoarelor din industria lemnului

  Reglementrile tehnice specifice domeniului Ci (verificatori i experi): I 9 94 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare. I 9/1 96 Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare I 13 02 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire central. I 13/1 02 Normativ privind exploatarea instalaiilor de nclzire central. I 31 99 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu GPL I 33 99 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu GPL PE 101 85 Normativ pentru construcia instalaiilor electrice de conexiuni i transformatoare cu

  tensiuni peste 1 kV.

  PE 101A - 85 Instruciuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalaiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV in raport cu alte construcii, republicate n 1993.

  PE 124 1995 Normativ pentru stabilirea soluiilor de alimentare cu energie electric a consumatorilor industriali i similari

  I 7 2011 Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor electrice aferente cldirilor.

  NP 061 02 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cldiri. NP 062 02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i pietonal. NP 099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea i exploatarea instalaiilor electrice

  n zone cu pericol de explozie (revizuire ID 17-1986)

  I 18/1 01 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice interioare de cureni slabi aferente cldirilor civile i de producie.

  I 18/2 02 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei n cldiri.

 • NP 086 05 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor.

  P 66 2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu ap i canalizare a localitatilor din mediul rural.

  I 5 2010 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare.

  GP 051 - 2000 Ghid de proiectare, execuie i exploatare a centralelor termice mici. GP 106 - 04 Ghid de proiectare, execuie i exploatare a lucrrilor de alimentare cu ap i canalizare

  n mediul rural.

  SR 1343 - 1:2006 Alimentri cu ap. Partea 1: Determinarea cantitilor de ap potabil pentru localiti urbane i rurale

  STAS 1478 Alimentarea cu ap la construciile civile i industriale. Prescripii de proiectare. Ordinul ANRE nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00, Ordinul ANRE nr. 32/2004 pentru aprobarea Normativului pentru construcia liniilor aeriene de energie electric cu tensiuni peste 1000 V, indicativ NTE 003/04/00 Ordinul MDRT nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor electrice aferente cldirilor, indicativ I 7-2011 Ordinul ANRE nr. 5/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE 2008, modificat cu Ordinul ANRE nr. 19/2010

  Reglementrile tehnice specifice domeniului D (verificatori i experi):

  C 56 2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente

  C 247-1993 ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice

  *** Norme generale de protecie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale n colaborare cu Ministerul Sntii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

  *** Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii. GP 065-2001 Ghid privind proiectarea i execuia lucrrilor de remediere a hidroizolaiilor bituminoase la

  acoperiuri de beton. NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n

  pant la cldiri. GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea nvelitorilor din membrane

  polimerice realizate ,,in situ .

  NP 119-2006 Normativ privind proiectarea i execuia nvelitorilor subiri de beton armat i precomprimat, monolite i prefabricate .

  C 217-1983 Norme tehnice privind alctuirea i executarea hidroizolaiei cu folie din pvc plastifiat la acoperiuri.

  C 172-1988 Instruciuni tehnice pentru prinderea i montajul tablelor metalice profilate la executarea nvelitorilor i pereilor.

  C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construciilor subterane i bazinelor

 • NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea hidroizolaiilor la cldiri GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanarea rosturilor n construcii GT 044-2002 Metodologie privind determinarea permeabilitii la ap a finisajelor i proteciilor

  anticorozive aplicate pe suprafeele elementelor de construcii NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea elementelor de construcii

  hidroizolate cu materiale bituminoase i polimerice C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de mas(umiditate) prin elemente de

  construcie C 163-1987 Instruciuni tehnice pentru folosirea profilelor ncastrate din PVC plastifiat la etanarea

  rosturilor elementelor de construcii GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea hidroizolaiilor cu membrane

  bituminoase aditivate cu APP i SBS. NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolaiilor bituminoase ale acoperiurilor cldirilor. GT 021-1998 Ghid privind metode i tehnici de reducere a zgomotelor i vibraiilor produse de

  echipamentele instalaiilor de ventilare i climatizare n construcii. GP 015-1997 Ghid pentru expertizarea i adoptarea soluiilor de mbunire a proteciei termice i

  acustice la cldiri existente unifamiliare sau cu numr redus de apartamente. GE 030-1997 Ghid privind execuia proteciilor prin hidrofobizare a materialelor de construcie

  aparente (lemn, beton, crmid,piatr natural i artificial). GE 045-2002 Ghid privind execuia lucrrilor de stopare a igrasiei pereilor construciilor cu

  membrane izolatoare rigide.

  C 46-1986 Instruciuni tehnice pentru prevenirea i combaterea buretelui de cas la materiale lemnoase folosite n construcii.

  NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru case de copii.

  NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru coli i licee.

  NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru grdinie de copii.

  NP 015-1997 Normativ privind proiectarea i verificarea construciilor spitaliceti i a instalaiilor aferente acestora.

  NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

  NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construciilor publice subterane. P 128-1986 Normativ pentru proiectarea cminelor pentru vrstnici. NP 057-2002 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine (indicativ NP 016-96). P 101-1978 Instruciuni tehnice pentru proiectarea cldirilor de locuit cu structura de rezisten din

  panouri mari. Modificri la P 101 -1978 NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit. NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigenelor de

  performan. NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de cree i cree speciale pe baza exigenelor de

  performan.

 • NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cmine de btrni i handicapai pe baza exigenelor de performan.

  P 25-1985 Normativ pentru reeaua cultural. P 87-1986 Normativ pentru proiectarea cminelor culturale. GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de deeuri cu materiale geosintetice. P 71-1986 Normativ de proiectare privind iluminatul natural n cldiri industriale. NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea coninutului cerinelor stabilite prin Legea 10/1995. NP 006-1996 Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori. Cerinele utilizatori. NP 008-1997 Normativ privind igiena compoziiei aerului n spaii cu diverse destinaii, n funcie

  de activitile desfurate n regim de iarn-var NP 079-2002 Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare (camere,

  garsoniere i apartamente) din cldiri hoteliere. NP 065-2002 Normativ privind proiectarea slilor de sport(unitatea funcional de baz) din punct

  de vedere al cerinelor Legii 10/1995. NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor (unitatea funcional

  de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002. GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei n vederea stabilirii adecvrii

  la o utilizare prevzut a produselor pentru construcii. NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor

  de calitate prevzute de Legea nr. 10/1995. Ordinul nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei Decizia nr. 177/1999 a Primului Ministru privind Normele tehnice privind proiectarea si executarea adposturilor de protecie civil in cadrul construciilor noi. Regulamentul nr. 1907/2006 - REACH (CE) al Parlamentului European privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.

  Reglementrile tehnice specifice domeniului E (verificatori i experi):

  C 56 2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente

  C 247-1993 ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice

  *** Norme generale de protecie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale n colaborare cu Ministerul Sntii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

  GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etaneitii rosturilor la cldirile civile cu faade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.

  C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea i execuia lucrrilor de izolaii termice de cldiri C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor GP 0582000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecie termic la cldirile de locuit C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de mas(umiditate) prin elemente de

  construcie

 • C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89).

  GT 039-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitile funcionale ale cldirilor existente.

  GT 040-2002 Ghid de evaluare a gradului de izolare termic a elementelor de construcie la cldiri existente, n vederea reabilitrii termice

  GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanarea rosturilor n construcii. MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performanelor termotehnice ale materialelor i produselor

  pentru construcii GT 043-2002 Ghid privind mbuntirea calitilor termoizolatoare ale ferestrelor la cldirile civile

  existente

  GT 044-2002 Metodologie privind determinarea permeabilitii la ap a finisajelor i proteciilor anticorozive aplicate pe suprafeele elementelor de construcii

  C 163-1987 Instruciuni tehnice pentru folosirea profilelor ncastrate din PVC plastifiat la etanarea rosturilor elementelor de construcii

  GP 017-1996 Ghid pentru calculul consumului de cldur al cldirilor dotate cu sisteme pasive de nclzire solar

  GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de cldur al cldirilor de locuit. MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioriti a msurilor de reabilitare termic a cldirilor

  i instalaiilor aferente. Program cadru al programului naional anual de reabilitare i modernizare termic a cldirilor i instalaiilor aferente

  GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice i energetice a cldirilor de locuit existente i a instalaiilor de nclzire a apei calde de consum, aferente acestora.

  MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea i modernizarea anvelopei i a instalaiilor de nclzire i ap cald de consum la blocurile de locuine cu structura din panouri mari

  SC 007-2002 Soluii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetic a anvelopei cldirilor de locuit existente

  NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performanelor termo-higro-energetice ale anvelopei cldirilor de locuit existente n vederea reabilitrilor termice

  MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a msurilor de reabilitare termic a cldirilor social-culturale i a instalaiilor aferente acestora

  PCC 017-2000 Procedur privind tehnologia pentru reabilitarea termic a cldirilor folosind spume poliuretanice.

  PCC 016-2000 Procedur privid tehnologia pentru reabilitarea termic a cldirilor folosin plci din materiale termoizolante.

  GT 021-1998 Ghid privind metode i tehnici de reducere a zgomotelor i vibraiilor produse de echipamentele instalaiilor de ventilare i climatizare n construcii.

  GP 015-1997 Ghid pentru expertizarea i adoptarea soluiilor de mbunire a proteciei termice i acustice la cldiri existente unifamiliare sau cu numr redus de apartamente.

  GE 045-2002 Ghid privind execuia lucrrilor de stopare a igrasiei pereilor construciilor cu membrane izolatoare rigide.

  NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru case de copii.

  NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru coli i licee.

 • NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru grdinie de copii.

  NP 015-1997 Normativ privind proiectarea i verificarea construciilor spitaliceti i a instalaiilor aferente acestora.

  NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

  NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construciilor publice subterane. P 128-1986 Normativ pentru proiectarea cminelor pentru vrstnici. NP 057-2002 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine (indicativ NP 016-96). P 101-1978 Instruciuni tehnice pentru proiectarea cldirilor de locuit cu structura de rezisten din

  panouri mari. Modificri la P 101 -1978 NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit. NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigenelor de

  performan. NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de cree i cree speciale pe baza exigenelor de

  performan. NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cmine de btrni i handicapai pe baza exigenelor

  de performan. P 25-1985 Normativ pentru reeaua cultural. P 87-1986 Normativ pentru proiectarea cminelor culturale. GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuine cu regim de nlime pn la

  P+9E, realizate dup proiecte tip, prin transformarea acoperiurilor tip teras n acoperiuri nclinate, cu amenajarea de poduri nenclzite sau mansarde.

  GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea i modernizarea termic a anvelopei i a instalaiilor de nclzire i ap cald de consum, la blocuri de locuine cu structur mixt, realizate dup proiecte tip.

  Gex 001/1-1998 Ghidul pentru expertizarea cldirilor de locuit nalte cu P+8 etaje executate din panouri mari nainte de 1997 dup proiect tip I.P.C.T. 141: tronson de baza tip LP 11/21, compus din doua sectiuni simetrice avnd dimensiunile n plan 12,2x41,68m, cu 72 apartamente. -tronson de baz tip LP II/23, avnd dimensiunile n plan 14,2x23,80m, cu 36 apartamente.

  NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea coninutului cerinelor stabilite prin Legea 10/1995. NP 006-1996 Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori. Cerinele utilizatori. NP 079-2002 Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare (camere,

  garsoniere i apartamente) din cldiri hoteliere. NP 065-2002 Normativ privind proiectarea slilor de sport(unitatea funcional de baz) din punct

  de vedere al cerinelor Legii 10/1995. NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor (unitatea funcional

  de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002. GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei n vederea stabilirii adecvrii

  la o utilizare prevzut a produselor pentru construcii. NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor

  de calitate prevzute de Legea nr. 10/1995.

 • Reglementrile tehnice specifice domeniului F (verificatori i experi):

  C 56 2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente

  C 247-1993 ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice

  *** Norme generale de protecie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale n colaborare cu Ministerul Sntii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

  C 125 Normativ privind proiectarea i execuia msurilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice n cldiri

  P 121 Instruciuni tehnice de proiectare i executare a msurilor de protecie acustic i antivibratil la cldiri industriale

  P 122 Instruciuni tehnice de proiectarea i executare a msurilor de izolare la zgomot, a cldirile civile, social-culturale i tehnico-administrative

  P 123 Instruciuni tehnice de proiectare i executare a slilor de audiii publice. GP 0001-1996 Protecia la zgomot. Ghid de proiectare i execuie a zonelor urbane din punct de

  vedere acustic.

  GT 021-1998 Ghid privind metode i tehnici de reducere a zgomotelor i vibraiilor produse de echipamentele instalaiilor de ventilare i climatizare n construcii.

  GP 015-1997 Ghid pentru expertizarea i adoptarea soluiilor de mbunire a proteciei termice i acustice la cldiri existente unifamiliare sau cu numr redus de apartamente.

  NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru case de copii.

  NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru coli i licee.

  NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construciilor pentru grdinie de copii.

  NP 015-1997 Normativ privind proiectarea i verificarea construciilor spitaliceti i a instalaiilor aferente acestora.

  NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

  NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construciilor publice subterane. P 128-1986 Normativ pentru proiectarea cminelor pentru vrstnici. P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cldirilor de locuit, social-culturale, de

  turism i administrative. NP 057-2002 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine (indicativ NP 016-96). P 101-1978 Instruciuni tehnice pentru proiectarea cldirilor de locuit cu structura de rezisten din

  panouri mari. Modificri la P 101 -1978 NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit. NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigenelor de

  performan. NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de cree i cree speciale pe baza exigenelor de

  performan. NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cmine de btrni i handicapai pe baza exigenelor

  de performan.

 • P 25-1985 Normativ pentru reeaua cultural. P 87-1986 Normativ pentru proiectarea cminelor culturale. NP 002-1996 Cerine eseniale.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a slilor de audiie public

  n spiritul conceptului de performan. NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea coninutului cerinelor stabilite prin Legea 10/1995. NP 006-1996 Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori.Cerinele utilizatori. NP 014-1996 Normativ pentru proiectarea i executarea msurilor de izolare fonic i a

  tratamentelor acustice n cldiri inclusiv instalaii. NP 079-2002 Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare (camere,

  garsoniere i apartamente) din cldiri hoteliere. NP 065-2002 Normativ privind proiectarea slilor de sport(unitatea funcional de baz) din punct

  de vedere al cerinelor Legii 10/1995. NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor (unitatea funcional

  de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002. GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei n vederea stabilirii adecvrii

  la o utilizare prevzut a produselor pentru construcii. NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea i montajul pereilor cortin pentru satisfacerea cerinelor

  de calitate prevzute de Legea nr. 10/1995. STAS 6156 Acustica n construcii. Protecia mpotriva zgomotului n construcii civile i social-

  culturale. Limite admisibile i parametri de izolare acustic STAS 10009 Acustica n construcii.Acustica urban. Limite admisibile ale nivelului de zgomot STAS 9783/0 84 Acustica n construcii. Parametri pentru proiectarea i verificarea acustic a slilor

  de audiie public. NOT: reglementrilor tehnice susmenionate li se asociaz, pentru fiecare

  cerin n parte, standardele corespunztoare, incluse ca referine n corpul reglementrilor.

  Bibliografia este comun att pentru candidaii care susin examenul n vederea obinerii calitii de verificator de proiecte, ct i pentru cea de expert tehnic.

  n plus, pentru competena de expert tehnic, comisia va evalua urmtoarele cunotine: - nelegerea i abordarea holistic a fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc

  care intervin n proiectarea, execuia i exploatarea cldirilor - influena agenilor de mediu natural i construit asupra cldirii n ansamblu i a

  componentelor acesteia, ca i posibilele implicaii secundare, n domenii conexe, ale aciunii agenilor de mediu

  - mecanismele care conduc la conceperea subansamblurilor constructive i relaiile dintre acestea

  - capacitatea de analiz i sintez privind cauzele degradrilor posibile i metodele de remediere a acestora

  Bibliografia de mai sus se completeaz cu titluri de referin n domeniu precum i cu Directivele europene i Regulamentele Parlamentului European i al Consiliului n domeniul construciilor.

 • BIBLIOGRAFIE,

  pentru examenul de atestare tehnic verificatori i experi pentru cerinele A6, B4, A7, B5, A9, B7, D

  A6 - Rezisten mecanic i stabilitate pentru construcii de porturi i platforme marine

  B4 - Sigurana n exploatare pentru construcii de porturi i platforme marine

  A7 - Rezisten mecanic i stabilitate pentru construcii i amenajri hidrotehnice

  B5 - Sigurana n exploatare pentru construcii i amenajri hidrotehnice

  A9 - Rezisten mecanic i stabilitate la construcii pentru mbuntiri funciare

  B7 - Sigurana n exploatare la construcii pentru mbuntiri funciare

  D - Igien, sntate i mediu pentru toate domeniile Tematica pentru examinare

  A. Pentru verificator de proiecte

  1. Calcule de rezistenta si stabilitate pentru obiectele specifice 2. Siguranta in exploatare la sarcini normale si extraordinare 3. Corespondenta dintre selectia materialelor si gradul de expunere in structura 4. Tehnologii specifice si modul de reflectare in caietele de sarcini 5. Sisteme de control a comportarii in timp 6. Fazele determinante in executia obiectelor specifice si modul de control B. Pentru expert tehnic

  1. Conceptia generala a proiectelor (adaptarea la conditiile din amplasament, functionalitate, capabilitate de a limita riscul in conditii de incarcari extreme)

  2. Incidente si accidente la constructii din domeniul (araia) de competenta reclamata (scenarii de cedare, cauze si prevenire, solutii de remediere)

  3. Configuratii structurale specifice 4. Durabilitate, mentenanta, reabilitare, upgradare a structurilor specifice

  - Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

  - Legea apelor nr. 107/1996 actualizat, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 3/2010; - OUG 244/28.11.2000 privind siguranta barajelor, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 04.02.2002

  - OUG nr.138/2005 privind exploatarea n siguran a acumulrilor cu folosin piscicol, de agrement sau local, din categoriile de importan C i D - Legea 259/2010 legea siguranei digurilor, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 21.12.2010

  - Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei i a construciilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

 • - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "ndrumtorului pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii", cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

  Reglementri tehnice generale specifice domeniilor A6, B4, A7, B5, A9, B7, D (verificatori i experi): - HG nr. 766 pentru aprobarea Regulamentului privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor, publicat n M.Of. nr. 352 din data 12.10.97

  - NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrrilor din beton, beton armat si beton precomprimat Partea 2. Executarea lucrrilor din beton, publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010 si n Buletinul Constructiilor nr.14/2010, URBAN-INCERC.

  - P 134 1995 - Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice, publicat n Buletinul Construct