Bazele Contabilitatii - Aplicatii

download Bazele Contabilitatii - Aplicatii

of 42

Embed Size (px)

Transcript of Bazele Contabilitatii - Aplicatii

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  1/42

  UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS

  BAZELE CONTABILITATII

  APLICATII

  FINANTE BANCI AN I. ZI

  1

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  2/42

  APLICATIA NR. 1

  BILANTUL. VARIATIA POSTURILOR BILANTIERE. PATRIMONIUL BRUT SIPATRIMONIUL NET.

  I. Sa se intocmeasca bilantul initial al unei societati comerciale pe baza urmatoarelor date:

  cheltuieli de constituire 500 lei

  amortizarea cheltuielilor de constituire 100 lei

  capital social 2000 lei

  credite bancare pe termen scurt 10 000 lei

  constructii 60 000 lei

  amortizarea constructiilor 25 000 lei

  mijloace de transport 20 000 lei amortizarea mijloacelor de transport 5000 lei

  ajustari pentru deprecierea mijloacelor de transport 1000 lei

  impozit pe salarii 1 500 lei

  TVA de plata 800 lei

  impozit pe cladiri si terenuri 700 lei

  profit reportat 2 500 lei

  prime de emisiune 1 800

  rezerve legale 400 lei

  rezerve statutare 300 lei

  stocuri de materii prime 2 500 lei stocuri de materiale consumabile 1 000 lei

  stocuri de produse finite 3 000 lei

  productia in curs de executie 1 000 lei

  stocuri de marfuri 500 lei

  ajustari pentru deprecierea stocurilor de marfuri 100 lei

  furnizori de imobilizari 15 000 lei

  credite bancare pe termen lung 17 000 lei

  provizioane pentru garantii acordate clientilor 1 500 lei

  programe informatice 250 lei

  amortizarea programelor informatice 50 lei

  conturi la banci in lei 10 000 lei

  casa in lei 1 500 lei

  titluri de plasament ( actiuni ) 500 lei

  furnizori 17 000 lei

  clienti 1 500 lei

  efecte de primit 500 lei

  efecte de platit 1 000 lei.

  2

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  3/42

  BILANT :

  ELEMENTE SUME

  I. ACTIVE IMOBILIZATE 49 600

  1.Imobilizari necorporale 600

  -cheltuieli de constituire 400

  -programe informatice 200

  2. Imobilizari corporale 49 000

  - constructii 35 000

  - mijloace de transport 14 000

  3. Imobilizari finanaciare -

  II. ACTIVE CIRCULANTE 21 900

  1. Stocuri 7 900

  - materii prime 2 500

  - materiale consumabile 1 000

  - produse finite 3 000

  - stocuri de marfuri 400- productia in curs de executie 1 000

  2. Creante 2 000

  -clienti 1 500

  - efecte de primit 500

  3. Investitii pe termen scurt 500

  - actiuni 500

  4. Disponibilitati banesti 11 500

  - casa in lei 1 500

  - conturi in banci 10 000

  III. CHELTUIELI IN AVANS -

  IV. DATORII DE PANA LA 1 AN 46 000

  - credite bancare pe termen scurt 10 000

  3

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  4/42

  - furnizori 17 000

  - furnizori de imobilizari 15 000

  - efecte de platit 1 000

  - impozit pe salar 1 500

  - TVA de plata 800

  - impozit pe cladiri si terenuri 700

  V. ACTIVE CIRCULANTE NETE / 21 900 46 000 = - 24 100

  DATORII CURENTE NETE

  VI. TOTAL ACTIVE DATORII CURENTE 71 500 46 000 = 25 500

  VII. DATORII PE O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 17 000

  - credite bancare pe termen lung 17 000

  VIII. PROVIZIOANE 1 500- provizioane pt. garantii acordate clientilor 1 500

  IX. VENITURI IN AVANS -

  X. CAPITAL SI REZERVE 7 000

  - capital social 2 000

  - profit reportat 2 500

  - prime de emisiune 1 800

  - rezerve legale 400

  - rezerve statuare 300

  TOTAL ACTIV 49 600 + 21 900 + 0 = 71 500

  TOTAL PASIV 46 000 + 17 000 + 1500 + 7 000 = 71 500

  II. Calculati pe baza bilantului intocmit la punctul anterior patrimoniul brut si patrimoniul net.

  PATRIMONIUL BRUT 71 500

  DATORII 63 000

  - impozit pe salar 1 500- TVA de plata 800

  - impozit pe cladiri-teren 700

  - furnizori de imobilizari 15 000

  - credite bancare pe termen lung 17 000- furnizori 17 000

  - efecte de plata 1 000

  4

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  5/42

  - credite bancare pe termen scurt 10 000

  PATRIMONIUL NET = PATRIMONIUL BRUT DATORII

  = 71 500 63 000

  = 8 500

  III. In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economico- financiare:

  1.se achita din contul bancar o rata la creditul pe termen lung in suma de 4 000 lei;

  conturi la banci A ( - )

  credite pe termen lung P ( - )

  A X = P X

  A X = Cp + ( D X )TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 67 500 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  2. se incaseaza prin contul bancar creanta fata de un client in suma de 1 200 lei ;

  conturi curente la banci A ( + )clienti A ( - )

  A X + X = P

  A X + X = Cp + D

  TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 67 500 LEI ;PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  3. se chita in numerar prin caseria entitatii obligatia fata de un furnizor in suma de 1 000 lei ;

  casa in lei A (- )

  furnizori P ( -)A X = P X

  A X = Cp + ( D X )

  TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 66 500 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  4. se deconteaza din contul bancar un cec emis anterior in suma de 500 lei ;

  conturi bancare A ( - )

  efecte de platit P ( - )

  A X = P X

  A X = Cp + ( D X )TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 66 000 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  5. se achita din contul bancar un furnizor de imobilizari in suma de 2 000 lei ;

  conturi bancare A ( - )furnizori P ( - )

  A X = P X

  5

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  6/42

  A X = Cp + ( D X )TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 64 000 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  6. se majoreaza capitalul social prin incorporarea rezervelor statutare in suma de 2 000 lei

  capital subscris varsat P ( + )rezerve statutare P ( - )

  A = P + X X

  A = ( Cp + X X ) + DTOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 64 000 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  7.se achzitioneaza si se receptioneaza de la furnizori materiale de natura obiectelor de inventar in valoade 1 000 lei ;

  furnizori P ( + )obiecte de inventar A ( + )

  A + X = P + XA + X = Cp + ( D + X )TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 65 000 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  8. se emite un bilet la ordin in suma de 5 000 lei pentru achitarea obligatiei fata de un furnizor deimobilizari ;

  efecte de platit P ( + )furnizori de imobilizari P ( - )

  A = P + X X

  A = Cp + ( D + X X )TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 65 000 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  9. se acorda unui salariat un avans de trezorerie pentru efectuarea unei delegatii in suma de 100 lei ;

  casa in lei A ( - )

  avansuri de trezorerie A ( + )A + X X = P

  A + X X = Cp + D

  TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 65 000 LEI ;

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI

  10. se achizitioneaza si receptioneaza de la furnizori un utilaj in valoare de 5000 lei ;

  echipamente tehnologice A ( + )

  furnizori de imobilizari P ( + )

  A + X = P + XA + X = Cp + ( D + X )

  TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = PATRIMONIU BRUT = 70 000 LEI ;

  6

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  7/42

  PATRIMONIU NET = 8 500 LEI.

  APLICATIA NR. 2

  1.Sa se intocmeasca bilantul unei societati comerciale stiind ca totalul activului este de

  80 000 lei, activele imobilizate reprezinta 70 din valoarea pasivelor , iar activul net reprezinta 40% dinvaloare pasivului.

  ACTIV:

  - active imobilizate 56 000- active circulante 24 000

  PASIV :

  - capital propriu 32 000

  - datorii 48 000

  TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = 80 000 LEI

  2. Sa se intocmeasca bilantul unei societati comerciale stiind ca totalul pasivului este de100 000 lei , datoriile reprezinta 40% din activele entitatii , iar activele circulante reprezinta 70% din pas

  ACTIV :

  - active imobilizate 30 000- active circulante 70 000

  PASIV :

  - capital propriu 60 000

  - datorii 40 000TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = 100 000 LEI

  3. Sa se intocmeasca bilantul unei societati comerciale stiind ca totalul pasivului este de90 000 lei , capitalurile proprii sunt 30% din valoarea activelor , iar activele circulante reprezinta 55 % di

  valoarea pasivelor.

  ACTIV :- active imobilizate 40 500

  - actibve circulante 49 500

  PASIV :- capital propriu 27 000

  - datorii 63 000

  TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV = 90 000 LEI

  APLICATIA NR. 3

  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

  I.Venituri din exploatare :- venituri din vanzarea produselor finite 23 000

  - venituri din vanzarea semifabricatelor 7 000

  - venituri din vanzarea marfurilor 8 000

  7

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  8/42

  - venituri din chirii 2 000- venituri din prestari servicii 3 000

  a) cifra de afaceri 43 000

  b) productia vanduta 43 000 8 000 = 35 000- variatia stocurilor sold creditor 2 000

  - venituri din prod. de imobilizari corporale 2 000

  TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 47 000II. Cheltuieli din exploatare :

  - chetuieli cu materii prime 10 000

  - cheltuieli cu energia si apa 1 000- cheltuieli cu marfurile 5 000

  - cheltuieli cu telefoanele 1 000

  - cheltuieli cu amenzi 500

  - cheltuieli cu salariile 3 000- cheltuieli cu donatii 800

  - cheltuieli cu asigurari si prot. sociala 937, 5

  - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 1 0001. Rezultat din exploatare :

  PROFIT = 23 762,5

  III. Venituri finanaciare 1 200

  - venituri din diferente de curs valutar 1 200

  IV. Cheltuieli financiare 4 500- cheltuieli cu dobanzile 3 000

  - cheltuieli din diferente de curs valutar 1 500

  2. Rezultat financiar :PIERDERE = 3 300

  3. Rezultat curent :

  PROFIT = 23 762,5 3 300 = 20 462,5

  V. Venituri extraordinare -

  VI. Cheltuieli extraordinare :

  - ch. cu materii distruse de inundatii 5004. Rezultat extraordinar :

  PIERDERE = 500

  VII. Venituri totale 48 200

  VIII. Chetuieli totale 28 237,5

  5. Rezultat brut :

  PROFIT = 19 962,5

  IX. Cheltuieli cu impozitul / profit 3 1946. Rezultat net :

  PROFIT = 16 768,5

  8

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  9/42

  APLICATIA NR. 4

  EVALUAREA SI CALCULATIA

  1.Sa se calculeze pretul de productie si pretul de livrare cu TVA a unui bun stiind ca costul sau de produc

  este 100 lei , marja de profit 40% , TVA 19% .

  cost de productie = 100

  marja de profit = 40% 100 = 40pret de productie = 140

  TVA = 140 19% = 26,6

  pret de livrare = 140 + 26,6 = 166,6

  2. Sa se calculeze pretul cu ridicata si pretul de livrare cu TVA pentru bunul de la punctul precedent stiin

  cota de adaos comercial practicata de entitatea en gros estye de 30%,

  TVA 19%.

  cost de achizitie = 140

  adaos comercial = 30% 140 = 42pret cu ridicata = 140 + 42 = 182

  TVA = 19% 182 = 34,58

  pretul de livrare = 216,58

  3. Sa se calculeze pretul cu amanuntul pentru bunul de la punctul precedent stiind ca cota de adaos comer

  practicata de unitatea en- detail este de 20% , TVA 19%.

  cost de achizitie = 182

  adaos comercial = 20% 182 = 36,4TVA = 19% ( 182 + 36,4 ) = 41,50Pret cu amanuntul 182 + 36,4 + 41,50 = 259,9

  4. Sa se calculeze pretul de vanzare al unui bun din import stiind ca pretul extern de import este de 500dolari , curs valutar 4 lei / dolar , taxe vamale 20% , comision vamal 0, 5% , accize 30% , marja

  importatorului 40% , TVA 19% .

  pret extern = 500 USD

  1 USD = 4 LEI

  pret de import in lei 4 500 = 2000 lei

  taxe vamale = 20% 2000 = 400comision vamal 0,5 % 2000 = 10

  accize = 30% ( 2000 + 400 + 10 ) =723

  cost de achizitie = 2410 + 723 + = 3133marja de profit a importatorului 40% 3133 = 1253 , 2

  TVA = 19% ( 3133 + 1253,2 ) = 833,38

  pretul de vanzare = 4386,2 + 833,38 = 5219,58

  5. Sa se calculeze costul de achizitie al unui bun stiind ca pretul de cumparare este 10 lei , cheltuieli de

  transport-aprovizionare 2 lei , TVA 19%.

  9

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  10/42

  Varianta A : unitatea este platitoare de TVA

  pret de cumparare = 10

  cheltuieli de transport-aprov. =2cost de achizitie = 10+2 =12

  Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA

  pret de cumparare = 10cheltuieli de transport-aprov. =2

  TVA = 19% 12 = 2,28

  cost de achizitie = 12 = 2,28 = 14,28

  6. Sa se calculeze costul de achizitie al unui mijloc fix stiind ca pretul lui de cumparare este de 2000lei ,

  cheltuieli de transport aprovizionare 100 lei , cheltuieli cu montajul si probele tehnologice 400lei , TVA

  %.

  Varianta A : unitatea este platitoare de TVA

  pret de cumparare = 2000chelt. cu transport -aprov. = 100

  chelt. cu montaj,probe teh. =400cost de achizitie = 2 500

  Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA

  TVA = 19% 2500 = 475

  cost de achizitie = 2 500 + 475 = 2 975

  7. Sa se calculeze costul de achizitie a unui bun din import stiind ca pretul de cumparare este de 200 USD

  curs valutar 3,1lei/USD , taxe vamale 15% , comision vamal 0,5% , accize 40% , TVA 19%.

  Varianta A : unitatea este platitoare de TVA

  pret de cumparare = 200 USD

  200 3,1 = 620taxe vamale 15% 620 = 93

  comision vamal 0,5% 620 = 3,1

  accize 40% ( 620 + 93 + 3,1 )= 286,44

  cost de achizitie =620 +93 +3,1 +286,44 = 1002,54Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA

  TVA = 19% 1002,54 = 190, 48

  Cost de achizitie = 1002, 54 + 190,48 = 1193,02

  8. Sa se calculeze costul de productie complet a doua produse fabricate in sectia principala de productie a

  unei societati comerciale cunoscand urmatoarele date :

  a) CHELTUIELI DIRECTECHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE DIRECTE

  produs A 2 000 leiprodus B 1 500 lei

  CHELTUIELI DE PERSONAL DIRECTE

  produs A 600 lei

  produs B 450 leiALTE CHELTUIELI DIRECTE

  produs A 100 lei

  10

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  11/42

  produs B 50 leib) CHELTUIELI INDIRECTE

  CHELTUIELI INDIRECTE DE SECTIE 1 000 LEI

  CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE 800 LEICHELTUIELI DE DESFACERE 300 LEI

  Din produsul A se fabrica 800 bucati , iar din produsul B 900 bucati.

  Nr.crt indicator Mod de calcul Produs A Produs B

  1 Ch. cu mat.prime si materiale 2 000 1 500

  2 Ch. cu personalul 600 450

  3 Alte ch. directe 100 50

  4 Total ch. directe 1+2+3 2 700 2 000

  5 Ch. indirecte sectie 572 428

  6 Cost de sectie 4+5 3 272 2 428

  7 Ch. gen. De administratie 458 342

  8 Cost de uzina 6+7 3 730 2 770

  9 Cost de desfacere 172 128

  10 Cost complet ( comercial ) 8+9 3 902 2 898

  11 Cantitate fabricata ( buc. ) 800 900

  12 Cost complet unitar( lei/buc ) 10 / 11 4,.88 3, 22

  9. Sa se calculeze costul de productie partial si rezultatul pentru un produs fabricat in sectia principala dproductie a unei societati comerciale cunoscand urmatoarele date :

  a) CHELTUIELI DIRECTE (SAU VARIABILE )

  CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE

  Produsul A 2 000 leiCHELTUIELI DE PERSONAL

  Produsul A 600 leiALTE CHELTUIELIProdusul A 100 lei

  b) CHELTUIELI INDIRECTE (SAU FIXE )

  SALARIILE CONDUCERII 1 000 leiCHELTUIELI ADMINISTRATIVE 800 lei

  CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 300 lei

  Din produsul A se fabrica si se vand 800 bucati , pret de vanzare 10 lei / buc.

  Cheltuieli directe 2 000 +600 + 100 = 2 700Cheltuieli indirecte 1 000 + 800 + 300 = 2 100

  Total cheltuieli = 4 800

  Cost de productie partial 2 700 / 800 buc = 3,375Total venit 800 buc 10 = 8000 lei

  Marja de profit 8000 2 700 = 5 300

  Profit = venit cheltuieli = 8000 4 800 = 3 200

  10. Calculati valoarea TVA stiind ca valoarea incasarilor din vanzarea marfurilor printr-un magazin est

  de 1 000 lei.

  Ki 19 / 119 100 = 15 ,966%

  TVA = 15, 966% 1000 = 159 , 66

  11

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  12/42

  11.Calculati valoarea TVA de plata / de recuperat stiind ca valoarea TVA colectata este de 1 200 lei , ia

  valoarea TVA deductibila este de 800 lei.

  TVA de plata = 1 200 800 = 400 lei

  12. Calculati valoarea TVA de plata / de recuperat stiind ca valoarea TVA colectata este de 600 lei , iarvaloarea TVA deductibila este de 800 lei.

  TVA de recuperat = 800 600 = 200 lei

  13. Sa se calculeze valoarea iesirilor de stocuri din cursul lunii si valoarea stocului final pentru material

  X pe baza datelor din luna ianuarie 2005 prin metodele F.I.F.O. , L.I.F.O. , cost mediu ponderat global

  cost mediu ponderat dupa ficare receptie ( intrare):01.01.05 stoc initial 1000kg 0,15 lei/kg

  07.01.05 intrare 3000kg 0,11 lei/kg

  15.01.05 iesire 2000kg ?22.01.05 intrare 4000kg 0,12 lei/kg

  26.01.05 iesire 3000kg ?28.01.05 intare 2000kg 0,14 lei/kg30.01.05 iesire 3000kg ?

  31.01.05 stoc final 2000kg ?

  F.I.F.O.Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 260 lei

  Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 340 lei

  Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 360 leiValoarea stocului final din 31.01.2006 = 280 lei

  L.I.F.O.

  Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 220 leiValoarea iesirii din 26.01.2006 = 360 lei

  Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 400 lei

  Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 260 lei

  COST MEDIU PONDERAT GLOBAL

  CMPG = 0,124 lei/kg

  Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 248 leiValoarea iesirii din 26.01.2006 = 372 lei

  Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 372 lei

  Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 248 lei

  COST MEDIU PONDERAT DUPA FIECARE INTRARE :

  CMP1 = 0,12 lei /kgValoarea iesirii din 15.01.2006 = 240 lei

  CMP2 = 0,12 lei /kg

  Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 360 lei

  CMP3 = 0,128 lei /kgValoarea iesirii din 30.01.2006 = 348 lei

  Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 256 lei

  12

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  13/42

  APLICATIA NR.5

  CONTUL

  Sa se calculeze rulajul , total sume si soldul final pentru urmatoarele conturi si sa se interpreteze datele conturile respective :

  DEBIT 5311 CASA IN LEI CREDIT

  SOLD I 1 000

  09.01. 2 500 10.01 3 000

  14.01. 3 000 15.01. 2 000

  28.01. 6 000 29.01 6 000

  __________________________________________________________________

  RULAJ DEBITOR 11 500 RULAJ CREDITOR 11 000

  TOTAL SUME DEBITOARE 12 500 TOTAL SUME CREDITOARE 11 000SOLD 1 500

  DEBIT 401 FURNIZORI CREDIT

  SOLD I 5000

  11.01. 2 500 10.01 6 000

  17.01. 3 000 15.01. 4 00031.01. 6 000 29.01 5 000

  __________________________________________________________________

  RULAJ DEBITOR 11 500 RULAJ CREDITOR 15 000

  TOTAL SUME DEBITOARE 11 500 TOTAL SUME CREDITOARE 20 000

  SOLD 8 500

  DEBIT 4111 CLIENTI CREDIT

  SOLD I 6 00015.01. 3 500 10.01 5 000

  25.01. 3 000 27.01. 4 000

  31.01 3 500

  __________________________________________________________________

  RULAJ DEBITOR 6 500 RULAJ CREDITOR 12 500

  TOTAL SUME DEBITOARE 12 500 TOTAL SUME CREDITOARE 12 500

  SOLD 0 SOLD

  13

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  14/42

  APLICATIA NR. 6

  CONTABILITATEA CAPITALURILOR

  1) Subscrierea capitalului social :

  1011 P(+) C 456 = 1011 2000456 A(+) D

  Varsarea sumei in transe :

  5121 A (+) D 5121 = 456 5000456 A (- )C

  Transferarea capitalului subscris varsat :

  1011 P (- ) D 1011 = 1012 50001012 P ( + ) C

  Varsarea transei a doua :

  456 A ( - ) C % 456 15 000

  2131 A (+) D 2131 3 000

  2133 A (+) D 2133 8 000263 A (+) D 263 4 000

  Transferarea capitalului subscris nevarsat la capitalul subscris varsat :1011 P (-) D 1011 = 1012 15 000

  1012 P (+) C

  2) Depunerea in contul bancar a aportului in bani:5121 A (+) D 5121 = 1012 1 000

  1012 P (+) C

  3) Diminuarea capitalului social :1012 P (-) D 1012 = 456 300

  456 P (+) C

  Achitarea in numerar a contravalorii partilor sociale :456 P(-) D 456=5311 3005311 A (-) C

  4) VARIANTA A

  Rascumparaea propiilor actiuni :1091 A (+) D 1091 = 5311 3 000

  5311 A (-) C

  Anularea actiunilor rascumparate si diminuarea capitalului social :1091 A (-) C % 1091 3 000

  1012 P (-) D 1012 2 500

  668 A (+) D 668 500

  VARIANTA B

  Rascumparaea propriilor actiuni :

  1091 A(+) D 1091 = 5311 24005311 A (-) C

  Anularea actiunilor rascumparate si diminuarea capitalului social :

  1012 P (-) D 1012 % 25001091 A (-) C 1091 2400

  768 P (+) C 768 100

  14

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  15/42

  VARIANTA CRascumpararea propriilor actiuni :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  1091 5311 2500 2500

  Anularea actiunilor rascumparate si diminuarea capitalului social :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  1012 1091 2500 2500

  5)Majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  1041 1012 10000 10000

  6)Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor statutare :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  1063 1012 5000 5000

  7) Constituirea rezervelor legale :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  129 1061 1000 1000

  8) Utilizarea rezervelor legale pentru acoperirea pierderii reportate :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  1061 1171 1000 1000

  9) Diminuarea capitalului social cu valoarea pierderii reportate :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  1012 1171 700 700

  10) Majorarea capitalului social prin repartizarea profitului exercitiului curent :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  129 1012 2000 2000

  11) Constituirea rezervelor statutare :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  129 1063 500 500

  15

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  16/42

  12) Constituirea altor rezerve :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  129 1068 800 800

  APLICATIA NR. 7CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

  1) Achitarea cheltuielilor de constituire :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  201 5311 1200 1200

  Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire :

  Simbolcont debitor Simbolcont creditor Sumedebitoare Sumecreditoare

  6811 2801 20 20

  Scaderea din activ a cheltuielilor de constituire complet amortizate :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  2801 201 1200 1200

  2 ) Obtinerea programului informatic :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  208 721 360 360

  Amortizarea lunara a programului informatic :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  6811 2808 10 10

  Scaderea din activ a programului informatic complet amortizat :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  2808 208 360 360

  3)Achizitia programului informatic :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  2084426

  404

  1800342

  2142

  16

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  17/42

  Plata obligatiei fata de furnizorul programului informatic :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  404 5121 2142 2142

  Amortizarea lunara a programului informatic :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  6811 2808 30 30

  Scaderea din activ a programului informatic :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  2808

  6583

  208

  1440

  360

  1800

  4) Achizitia terenului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %2111

  4426

  40410000

  1900

  11900

  Achitarea obligatiei fata de furnizor:

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  404 5121 11900 11900

  Vanzarea terenului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  461 %

  7583

  4427

  17850

  15000

  2850

  Scaderea din activ a terenului vandut :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  6583 2111 10000 10000

  Incasarea creantei fata de debitor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 461 17850 17850

  5) Realizarea amenajarii de terenuri :

  17

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  18/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  2112 722 12000 12000

  Amortizarea lunara a terenului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare6811 2811 100 100

  Scaderea din activ a amenajarii de terenuri complet amortizate :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  2811 2112 12000 12000

  6) Achizitia mijlocului de transport :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare%2133

  4426

  40424000

  4560

  28560

  Amortizarea lunara a mijlocului de transport :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  6811 2813 400 400

  Achitarea obligatiei fata de furnizorul mijlocului de transport :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  404 5121 28560 28560

  Vanzarea mijlocului de transport :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  461 %

  75834427

  14280

  120002280

  Scaderea din activ a mijlocului de transport partial amortizat :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  %

  2813

  6583

  2133

  14400

  9600

  24000

  Incasarea creantei fata de debitor :

  18

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  19/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 461 14280 14280

  8) Inregistrarea aparatului de masura si control constatat plus la iventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare2132 134 1500 1500

  9) Inregistrarea utilajului primit prin donatie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  2131 133 2500 2500

  10) Scaderea din activ a mijlocului de transport donat partial amortizat :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare%2813

  6582

  21338000

  2000

  10000

  11) Scaderea din activ a utilajului distrus de inundatii partial amortizat :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  %

  2813

  671

  2131

  5000

  3000

  8000

  APLICATIA NR.8

  CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

  1) Achizitia materiilor prime :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %301

  4426

  4012000

  380

  2380

  Achitarea obligatiei fata de furnizor :

  19

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  20/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 5121 2380 2380

  2) Consumul materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare601 301 800 800

  3) Inregistrarea materiilor prime constatate plus la inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  601 301 -200 -200

  4) Inregistrarea materiilor prime constatate minus la inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare601 301 30 30

  5) Inregistrarea materiilor prime donate :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  6582 301 80 80

  6) Inregistrarea materiilor prime primite prin donatie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare301 7582 100 100

  7) Inregistrarea materiilor prime distruse in incendiu :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  671 301 150 150

  8)VARIANTA A

  a) Achizitionarea materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %301308

  4426

  40110000-2000

  1520

  9520

  b)Achitarea obligatiei fata de furnizorul materiilor prime :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  401 5121 9520 9520

  20

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  21/42

  c)Consumiul materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  601 301 7000 7000

  d)Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente materiilor prime iesite din gestiune in cursul

  lunii :K 308 = -0,2 : DPE = -1400

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  601 308 -1400 -1400

  VARIANTA B

  a) Achizitia materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  301308

  4426

  401

  100001000

  2090

  13090

  b) Achitarea obligatiei fata de furnizorul materiilor prime :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  401 5121 13090 13090

  c)Consumul materiilor prime :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  601 301 7000 7000

  9)Achizitia materialelor de natura obilectelor de inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  303

  4426

  401

  10000

  190

  1190

  Darea in folosinta a obiectelor de inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  6038035

  303 10001000

  1000

  Achitarea obligatiei fata de furnizorul materialelor de natura obiectelor de inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 5311 1190 1190

  Scaderea din evidenta a obiectelor de inventar:

  21

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  22/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  8035 1000

  10) Stornarea productiei in curs de executie din luna precedenta :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare711 331 1800 1800

  Inregistrarea productiei in curs de executie din luna curenta :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  331 711 2000 2000

  Predarea la magazie a produselor finite :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare345 711 3000 3000

  Vanzarea produselor finite :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4111 %701

  4427

  47604000

  760

  Incasarea creantei fata de client :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 4111 4760 4760

  Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 345 2500 2500

  13) VARIANTA A

  Predarea la magazie a produselor finite :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  345 711 5000 5000

  Inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor obtinute :

  22

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  23/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  348 711 -1000 -1000

  Vanzarea produselor finite :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare4111 %

  701

  4427

  53554500

  855

  Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 345 3000 3000

  Incasarea creantei fata de client :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 4111 5355 5355

  Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite iesite din gestiune in cursul lu

  :

  K348 = - 0,2 ; DPE = -600

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  711 348 -600 -600VARIANTA BPredarea la magazie a produselor finite :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  345 711 5000 5000

  Inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor obtinute :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  348 711 500 500

  Vanzarea produselor finite :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  4111 %

  701

  4427

  5355

  4500

  855

  Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :

  23

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  24/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  711 345 3000 3000

  Incasarea creantei fata de client :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare5121 4111 5355 5355

  Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite iesite din gestiune in cursul lu

  :K348 = 0,1 ; DPE = 300

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 348 300 300

  14)Inregistrarea produselor finite constatate plus la inventar :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  345 711 250 250

  15) Inregistrarea produselor finite constatate minus la inventar :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 345 85 85

  16) Inregistrarea produselor finite donate :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  6582 345 500 500

  17) Inregistrarea produselor finite distruse de inundatii :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  671 345 100 100

  18) Achizitia marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  3714426

  401

  1000190

  1190

  Achitarea obligatiei fata de furnizorul marfurilor :

  24

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  25/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 5311 1190 1190

  Vanzarea marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4111 %7074427

  15471300247

  Incasarea creantei fata de client :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5311 4111 1547 1547

  Scaderea din gestiune a marfurilor vandute :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  607 371 1000 1000

  19) Achizitionarea marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  371

  4426

  401

  500

  95

  595

  Inregistrarea adaosului comercial si TVA neexigibila aferenta marfurilor achizitionate

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  371 %378

  4428

  214100

  114

  Achitarea obligatiei fata de furnizorul marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 5311 595 595

  Vanzarea marfurilor :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  5311 %

  707

  4427

  400

  336,14

  63,86

  20) Trecerea produselor finite la marfuri :

  25

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  26/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  371 345 800 800

  21) Inregistrarea marfurilor constatate plus la inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare607 371 -70 -70

  22) Inregistrarea marfurilor constatate minus la inventar :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  607 371 15 15

  23) Inregistrarea marfurilor donate :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare6582 371 50 50

  24) Inregistrarea marfurilor primite prin donatie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  371 7582 60 60

  25) Inregistrarea marfurilor distruse prin inundatii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare671 371 10 10

  26) Trecerea pe cheltuieli a valori stocului initial :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  601 301 1500 1500

  Achizitia materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare%601

  4426

  4015000

  950

  5950

  Inregistrarea stocului final :

  26

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  27/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  601 301 -1000 -1000

  27) Trecerea pe cheltuieli a valorii stocului initial :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare607 371 1000 1000

  Achizitia marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %607

  4426

  4015000

  950

  5950

  Inregistrarea valorii stocului final :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  607 371 -1500 -1500

  28) Stornarea valorii stocului initial :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 345 2500 2500

  Inregistrarea valorii stocului final :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  345 711 2200 2200

  APLICATIA NR. 9

  CONTABILITATEA TERTILOR

  1) Achizitia materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %301

  4426

  4016000

  1140

  7140

  Achitarea prin caseria unitatii a unei parti din obligatia fata de furnizor :

  27

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  28/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 5311 1140 1140

  Achitarea cu ordin de plata a unei parti din obligatia fata de furnizor :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  401 5121 4000 4000

  Emiterea cecului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 403 2000 2000

  Decontarea cecului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  403 5121 2000 2000

  2)Achizitia utilajului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  2131

  4426

  404

  10000

  1900

  11900

  Achitarea prin caseria unitatii a unei parti din obligatia fata de furnizor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  404 5311 2000 2000

  Achitarea cu ordin de plata a unei parti din obligatia fata de furnizor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  403 5121 7000 7000

  Emiterea biletului la ordin :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  404 405 2900 2900

  Decontarea biletului la ordin :

  28

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  29/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  405 5121 2900 2900

  3)Vanzarea produselor finite :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare4111 %

  701

  4427

  95208000

  1520

  Scaderea din gestiune a produselor finite vandute :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 345 6000 6000

  Incasarea unei parti din creanta fata de clienti cu ordin de plata :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 4111 4500 4500

  Acceptarea cecului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  413 4111 3500 3500

  Depunerea cecului in banca pentru incasare :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5112 413 3500 3500

  Incasarea cecului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  5121 5112 3500 3500

  2) Vanzarea produselor finite la export :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4111 701 3200 3200

  Descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute la export :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  711 345 2700 2700

  29

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  30/42

  Incasarea prin banca a 600 USD din creanta fata de clientul extern :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5124 %

  4111

  765

  1980

  1920

  60

  Incasarea prin banca a 400 USD din creanta fata de clientul extern :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  5124665

  4111

  1080200

  1280

  3) Achizitia materiilor prime din import :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  301 401 4000 4000

  Inregistrarea taxelor vamale :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  301 446 400 400

  Inregistrarea comisionului vamal :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  301 447 20 20

  Inregistrarea accizelor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  301 446 1768 1768

  Achitarea TVA in vama cu ordin de plata :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4426 5121 1175,72 1175,72

  Achitarea cu ordin de plata a taxelor vamale , comisionului vamal si accizelor :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  %

  446

  447

  5121

  2168

  20

  2188

  Achitarea a 500 euro din obligatia fata de furnizorul extern :

  30

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  31/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %401

  665

  51242000

  25

  2025

  Achitarea diferentei de 500 de euro din obligatia fata de furnizorul extern :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 %

  5124

  765

  2000

  1900

  100

  4) Inregistrarea fondului de salarii al unitatii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  641 421 1100 1100

  5) Inregistrarea retinerilor din salarii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  421 %

  4372

  4314

  4312444

  254

  11

  72

  10566

  6)Achitarea cu ordin de plata a obligatiilor legate de salarii :Simbol

  cont debitorSimbol

  cont creditorSume

  debitoareSume

  creditoare

  %

  4372

  43144312

  444

  43114371

  4313

  462

  5121

  11

  72105

  66

  23328

  77

  9

  601

  6) Inregistrarea impozitului pe profit datorat :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  691 4411 1000 1000

  Achitarea cu ordin de plata a impozitului pe profit :

  31

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  32/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4411 5121 1000 1000

  10)Inregistrarea impozitului pe venit datorat :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare698 4418 300 300

  Achitarea prin caserie a impozitului pe venit :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4418 5311 300 300

  11)Regularizare TVA :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare%4427

  4424

  44261000

  100

  1100

  12) Regularizarea TVA :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  4427 %

  4426

  4423

  2000

  1600

  400

  Compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat:

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  4423 4424 100 100

  13) Achitarea TVA de plata cu ordin de plata :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4423 5121 300 300

  APLICATIA NR.10

  CONTABILITATEA TREZORERIEI

  32

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  33/42

  1) Achizitia timbrelor postale :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5321 5311 50 50

  Consumul timbrelor postale :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  626 5321 50 50

  2) Achizitia biletelor de tratament de odihna :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5322 5121 10000 10000

  Distribuirea biletelor de tratament de odihna :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  6588

  5311

  5322

  5000

  5000

  10000

  3) ENTITATEA A

  Facturarea tichetelor de masa :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  4111 %

  462

  708

  4427

  7833

  7000

  700

  133

  Incasarea creantei fata de client :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 4111 7833 7833

  Achitarea obligatie fata de entitatea C :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  462 5121 7000 7000

  ENTITATEA B :Inregistrarea facturii de la entitatea A :

  33

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  34/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %5328

  622

  4426

  4017000

  700

  133

  7833

  Achitarea obligatiei fata de furnizor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  401 5121 7833 7833

  Distribuirea tichetelor de masa salariatilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  642 5328 7000 7000

  ENTITATEA CVanzarea marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4111 %707

  4427

  70005882,38

  1117,62

  Incasarea contravalorii tichetelor de masa :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 4111 7000 7000

  4)Ridicarea numerarului din banca :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  581 5121 2000 2000

  5311 581 2000 2000

  5) Depunerea numerarului in banca :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  581 5311 1500 1500

  5121 581 1500 1500

  6) Acordarea avansului de trezorerie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  542 5311 400 400

  Justificarea avansului de trezorerie utilizat :

  34

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  35/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %624

  625

  4426

  542100

  230

  15,3

  345,3

  Depunerea la caserie a avansului de trezorerie neutilizat :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5311 542 54,7 54,7

  7)Deschiderea acreditivului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  581 5121 15000 15000

  5411 581 15000 15000

  Achizitia echipamentului tehnologic :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  %

  2131

  4426

  404

  12000

  2280

  14280

  Decontarea obligatiei fata de furnizor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  404 5411 14280 14280

  8) Primirea creditului bancar pe termen scurt :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5121 5191 10000 10000

  9) Restituirea ratei din creditul bancar pe termen scurt :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5191 5121 1000 1000

  10)Inregistrarea dobanzii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  666 5198 500 500

  11)Achitarea dobanzii :

  35

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  36/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  5198 5121 500 500

  APLICATIA NR.11

  CONTABILITATEA CHELTUIELILOR , VENITURILOR SI A REZULTATELOR

  1) Consumul materiilor prime :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  601 301 500 500

  2) Inregistrarea facturii de intretinere si reparatii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  611

  4426

  401

  200

  38

  238

  3) Inregistrarea facturilor de energie electrice si apa :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  %

  6054426

  401

  20038

  238

  4) Inregistrarea facturilor de telefonie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  6264426

  401

  10019

  119

  5) Inregistrarea fondului de salarii :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  641 421 2000 2000

  36

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  37/42

  6) Achitarea dobanzii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  666 5121 600 600

  7) Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  607 371 800 800

  8) Vanzarea produselor finite :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4111 %

  701

  4427

  1785

  1500

  285

  Descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  711 345 1100 1100

  9) Vanzarea marfurilor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  4111 %

  7074427

  1428

  1200228

  Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  607 371 900 900

  10)Predarea la magazie a produselor finite :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  345 711 1600 1600

  11)Inregistrarea productiei in curs de executie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  331 711 900 900

  12) Obtinerea aparatului de masura si control :

  37

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  38/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  2132 722 2200 2200

  13) Incasarea dividentelor :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare5121 7613 700 700

  14) Inchiderea conturilor de cheltuieli prin contul de profit si pierdere:

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  121 %601

  607

  641

  34002000

  800

  600

  15) Inchiderea conturilor de cheltuieli prin contul de profit si pierdere :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %701

  707

  1213500

  1000

  4500

  16) Inchiderea contului 711 prin contul de profit si pierdere :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  121 711 200 200

  17) Inchiderea contului 711 prin contul de profit si pierdere:

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  711 121 300 300

  18) Inregistrarea impozitului pe profit :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  691 4411 500 500

  Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit prin contul de profit si pierdere

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  121 691 500 500

  19) Inregistrarea impozitului pe venit :

  38

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  39/42

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  698 4418 400 400

  Inchiderea contului de chelt. Cu impozitul pe profit pri contul de profit si pierdere :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare121 698 400 400

  20) Repartizarea profitului net pentru majorarea capitalului social :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  129 1012 1000 1000

  Repartizarea profitului net pentru constituirea rezervelor statutare :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare129 1063 500 500

  Repartizarea profitului net pentru constituirea altor rezerve :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  129 1068 800 800

  Repartizarea profitului net la dividente :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare129 1171 2200 2200

  Repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor reportate :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  129 1171 900 900

  Repartizarea profitului net pentru participarea salariatilor la profit :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare129 1171 600 600

  21) Inchiderea contului de repartizarea profitului prin contul de profit si pierdere :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  121 129 6000 6000

  39

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  40/42

  22) Inchiderea contului de repartizarea profitului prin contul de profit si pierdere si reportareaprofitului ramas nerepartizat :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  121 %

  129

  1171

  6000

  4500

  1500

  23) Reportarea pierderii :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  1171 121 1000 1000

  24) Repartizarea profitului reportat :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  1171 %457

  1012

  1500 1000

  500

  25) Acoperirea pierderii reportate :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %

  1061129

  1012

  1171

  200650

  150

  1000

  APLICATIA NR.12

  CONTURILE SPECIALE

  1.SOCIETATEA COMERCIALA X

  Acordarea angajamentului :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  8011 10000

  Incetarea angajamentului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  8011 10000

  40

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  41/42

  SOCIETATEA COMERCIALA YPrimirea angajamentului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  8021 10000

  Incetarea angajamentului :Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  8021 10000

  1. Inchirierea utilajului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  8031 3000

  Restituirea utilajului :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  8031 3000

  2. Primirea produselor in custodie :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  8033 1000

  Ridicarea bunurilor de catre client :

  Simbolcont debitor Simbolcont creditor Sumedebitoare Sumecreditoare

  8033 1000

  3. Inregistrarea debitorilor scosi din activ si urmariti in continuare :

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  8034 1000

  4. Darea in folosinta a obiectelor de inventar :

  Simbolcont debitor Simbolcont creditor Sumedebitoare Sumecreditoare

  8035 700

  Scaderea din evidenta a obiectelor de inventar aflate in folosinta :

  Simbolcont debitor

  Simbolcont creditor

  Sumedebitoare

  Sumecreditoare

  8035 700

  41

 • 8/2/2019 Bazele Contabilitatii - Aplicatii

  42/42

  5. Inchiderea conturilor de activ la 31.12

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  892 %

  2131

  301

  345

  15000

  10000

  1000

  4000

  Inchiderea conturilor de pasiv la 31.12

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %1012

  401

  8924000

  11000

  15000

  Deschiderea conturilor de activ la 01.01

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  %2131

  301

  345

  89110000

  1000

  4000

  15000

  Deschiderea conturilor de pasiv la 01.01

  Simbol

  cont debitor

  Simbol

  cont creditor

  Sume

  debitoare

  Sume

  creditoare

  891 %

  1012401

  15000

  400011000