Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

download Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

of 109

Transcript of Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  1/109

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  2/109

  CU !!"######

  Ghidul a fost discutat i recomandat pentru publicare laedina catedrei Economie i Relaii economice internaionale a

  Uniersitii !ibere "nternaionale din #oldoa $proces erbalnr%&' din () iunie (''*+ i omisia metodic a acultii .tiineEconomice $proces erbal nr% ) din (/ iunie (''*+%

  Ediia se public cu suportul financiar al........

  R$%$n&$n'i(0etru R1.2) dr. hab.econ., prof.univ., Universitatea

  Liber Internaional din Moldova3umitru U.24!5, dr. econ., conf.univ., Universitatea

  Tehnic din Moldova

  2la 02RE46"E7, dr. econ., conf.univ., Academia detudii Economice din Moldova

  ! U.L.I.M., "##$

  %escrierea &I' a camerei (aionale a &rii&um a reu)i *n afaceri +-hid practicodidactic.&h./ ....., "##$.1"0 p.

  "

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  3/109

  *REFA+

  Actualmente libertatea economic sau radul de intervenie auvernului *n de2voltarea economic devine un parametru important

  al competitivitii statului pe arena mondial. 3n anul "##4 conformindicelui libertii economice *n ba2a performanelor obinute destatele evaluate *n 2ece domenii de ba2 ale economiei, 5epublicaMoldova ocupa locul 44 *n lume *n topul celor 161 de state incluse *nstudiu7public 8undaia american 9:eritae;,#6 din valoarea ma?im de 0 uniti. Astfel, 5epublicaMoldova *n anul "##$ ocup locul doi dup indicele libertiieconomice *n rupul rilor &omunitii tatelor Independente,ced@nd Armeniei )i fiind urmat de Ucraina, @r@2stan, -eoria,A2erbaidBan )i 5usia. Una din consecinele dorite a libertii economice poate ficonsiderat activitatea antreprenorial, care asiur reali2areadrepturilor de proprietate a cetenilor.

  Activitatea antreprenorial *n 5epublica Moldova, cu reret,este caracteri2at prin evoluii contradictorii. &onform dateloroficiale statistice, cantitatea de *ntreprinderi mici )i miBlocii, care*nreistrea2 activitatea antreprenorial, se afl *n continu cre)tere.%ac *n "### *ntreprinderile sectorului *ntreprinderilor mici )imiBlocii constituiau 0# la sut din numrul total de *ntreprinderi, apoi*n anul "##$ acestea repre2ent deBa 60 la sut. Este necesar demenionat, c cu toate c cantitativ sectorul *ntreprinderilor mici )i

  miBlocii se afl *n continu cre)tere, calitativ re2ultatele economiceale acestuia las de dorit, )i, anume, acestea produc numai >0 C din'IDul rii.

  5ealitatea demonstrea2 c antreprenoriatul se confrunt cumulte dificulti *n calea sa, una din cele importante fiind pretireainsuficient a multor *ntreprin2tori *n acest domeniu.

  E?periena mondial din ultimele decenii demonstrea2 tot

  mai accentuat importana de2voltrii sectorului *ntreprinderilor mici)i miBlocii *n cre)terea )i stabilitatea economiei naionale )i

  >

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  4/109

  bunstarea oamenilor. Lichidarea )omaBului prin crearea noilor locuride munc, susinerea spiritului de creativitate )i invenie a*ntreprin2torului, adaptarea *nalt la cerinele pieei )i cre)tereaproductivitii muncii sunt numai unele din multitudinea avantaBelor

  reali2ate de micile *ntreprinderi.8copul Ghiduluiconst n familiarizarea tineretului studios

  i persoanelor aflate n afara cmpului muncii cu informaia despreideile de afaceri i, prin nsuirea algoritmului de iniiere aafacerilor, s-i fac s cread n forele proprii pentru a iniiaactiviti private.

  -hidul elaborat pre2int un set de instrumente manaeriale de

  iniiere a afacerilor proprii )i este destinat tinerilor speciali)ti saupersoanelor disponibili2ate, care vor s)i iniie2e o afacere )i aunevoie de cunoa)terea formulei succesului *n afaceri.

  3n ba2a reulilor, instrumentelor manaeriale )i e?emplelorpractice e?puse )i comentate de autor, -hidul practicodidacticcontribuie *nsu)irii aloritmului optimal de parcurere a primilorpa)i *n iniierea afacerilor.

  'rin *nsu)irea manaementului succesului antreprenorial )i

  educaia abilitilor corespun2toare antreprenoriale -hidul va fi util)i *ntreprin2torilor *nceptori, care ca consecin le va aButa *nreducerea riscurilor afacerii )i formarea *ncrederii *n succesul su.

  0etru R1.2,3r% hab%, prof% uni%, Uniersitatea

  !iber "nternaional din #oldoa

  FORE,OR-

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  5/109

  The economical freedom or the intervention rade of

  the overnment in the economical development becomes an

  important parameter of competitivitF of the state on the

  GorldGide arena.In "##4, accordin to the economical freedom inde?

  true to the obtained performances from the states Ghich

  Gere monitoriesed in ten basic domains , the republic of

  Moldova Gas the 44Hth in the economical freedom inde? of

  the Gorld top f rom 161 s tates Ghich too part at the

  research 7publish the American foundation 9:eritae;.#6 from the

  hihest value of 0 units.

  Thus the 5epublic in "##$ of Moldova taes the second

  place in accordance Gith the economical freedom inde? inthe &ommunitF of the Independent tates roup ivin GaF

  to Armenia and bein succeeded bF Uraine, FrF2stan,

  -eoria, A2erbaiBan and 5ussia.

  Jne of the economical freedom desired conseKuences

  maF be considered the enterpriserHs activitF Ghich assures

  the reali2ation of the propertF r ihts of cit i2ens in the

  private activitF.

  The enterpr iser act ivitF in 5epublic of Moldova

  reretfullF is characteri2ed throuh contradictorF

  evolutions. Accordin to official statistic data, the number

  of small and medium enterprisers Ghich reisters in this

  activitF continues to rise. If in "### the small and medium

  enterpr ises represents 0#C from the ent ire number of

  0

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  6/109

  enterprises then in "##$ these alreadF represents 60C.

  (ecessarF to reconi2e that in spite of the Kuantitative

  roGth of the small and medium enterpr ise sector the

  economical results of these KualitativelF leaves much to bedesired because in this activitF confronts also Gith a lot of

  dif ficult ies the most important bein the insufficient

  preparin of a lot of enterprisers in this domain, and these

  are producin onlF >0 C from the countrFHs -ross (ational

  'roduct#

  The GorldGide e?perience from the last decadedemonstrates ever pronounced the importance of the small

  and medium enterprises development in the roGth and

  stabil itF of the nat ional economF and Gel lbein of the

  people. The unemploFment liKuidation creatin neG Bobs

  and supportin the creativitF and invention spirit of the

  enterpriser, the h ih accommodat ion at the maretHsreKuirement and the roGth of the Gor productivitF are

  onlF some out of multitude of advantae reali2ed bF small

  enterprise.

  6he 9oal of the 9uide consists to habituate of the

  new experts, of the oung in!uisitive people and wor"ers

  with the information about business ideas and learning the

  initiation of the affair to ma"e them believe in their own

  forces to start a prosperous business.

  The uide presents the manaerial implements to

  start a personal business and is intended to Foun

  specialists or to available Gorers Gho Gants to bein their

  oGn private activitF and necessitate noGin the success

  formula in business.

  6

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  7/109

  Accordin to the e?hibited rules, to the practical e?amples

  commented bF the author the practical uide contributes to

  learn the optimal formula to run throuh the first steps of

  startin a business.Learnin the success rules and the education of the

  vocational abili ties of the enterpriser, the uide can be

  useful even for beinners Ghich Gill help them in reducin

  the affair ris and formin the confidence in her success.

  0etru R1.2,0h%3, profesor 6he !iberal Uniersit: of #oldoa

  CU*RINS

  4

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  8/109

  INTRO-UCERE

  In./1u%$/$ 61. (oiunea de *ntreprin2tor )i caracteristicile

  acestuia4

  ". 5olul *ntreprin2torului *n societate 1>

  >. 'rimii pa)i *n afaceri "#. Leile universale ale succesului >1

  0. 3nreistrarea afacerii >46. &adrul leislativ al activitii de antreprenoriat >4. 8ormele orani2atoricoBuridice de antreprenoriat

  *n 5epublica Moldova

  0

  $. Leislaia fiscal al activitii de antreprenorial 6. 3ntocmirea business planului )i calculul praului

  de rentabilitate4>

  1#. Antreprenoriatul )i spiritului de echip 111. Dibliorafie 1". Ane?e 1# #nexa $. %eterminarea radului de pretire

  ctre procesul de lansare a afacerii

  1#

  #nexa %.E?emplu de utili2are a tehnicii D.E..T.*n evaluarea oportunitii ideii afacerii

  1#4

  #nexa &. Ta?ele &amerei 3nreistrrii de tat pentru*nreistrarea *ntreprinderilor

  1#$

  #nexa '. Ta?ele &amerei 3nreistrrii de tat pentru*nreistrarea modificrilor documentelor de constituire

  1#

  #nexa (. 5eimul fiscal al potenialilor titulari depatente care se vor *nreistra ca 3ntreprinderi Individualesau alte forme de orani2are Buridic

  11#

  #nexa ). 'rivind evidena contabil a sectorului3.M.M.

  1#$

  #nexa ;%Testul pentru evaluarea tipului detemperament 7dup A.5uhmanovu/ 1$%i&ii7$# Libertatea ta este atacat *nmomentul *n care altcineva @nde)te, vorbe)te )i acionea2 *nnumele tu, inter2ic@ndui si e?primi ideile valoroaseO confortuloferit de statutul de ScondusS, care te scute)te de responsabilitate, nupoate concura cu satisfacia pe care o ai c@nd reali2e2i ceva prinpropriile tale eforturi.

  # V$i 7u%/4 %u 4=$ni 9$ %4/$ .u ;n6u'i i@4i 4n>44.# &aanaBat e)ti de multe ori forat s munce)ti alturi de oameni cu care

  nu ai nimic *n comun sau care nu se ridic la nivelul tu, de)i aveiaceea)i funcie. Lucr@nd cu oameni pe care i iai ales dup propriiletale criterii, ii va fimai u)or si orani2e2i afacerea )i vei avea o idee mai clar desprecalitile )i deficienele acestora. Mai mult, ai posibilitatea s apele2ila aButorul apropiailor ti, ceea cei va *nlesni munca.

  # V$i 9/>/$64 14./i. 9/

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  16/109

  8# V$i %/$4 ni 7%u/i 1$ =un%# Pi tu )i prietenii ti )tii clocurile de munc sunt puine, prost pltite )i nu de puine ori se*nt@mpl c valoarea unui candidat s nu fie principalul criteriu deselecie. 'ropria ta afacere este, *n primul r@nd, o soluie pentru tine,

  pentru c te va scuti de nesf@r)itele cutri )i interviuri fr re2ultat,*ns cea mai mare satisfacie o vei obine atunci c@nd le vei oferi tualtora o surs de venit, poate chiar apropiailor ti.

  %e reul, *ntreprin2torii dispun de e?perien profesional,dar *n pre2ent maBoritatea inor cunoa)terea manaerial.3ntreprin2torii cred *n competen )i capacitile lor, manifestabilitate *n ai convine pe alii, *ns tolerea2 prea multincertitudinea )i situaiile mai puin clare. Abilitile antreprenoriale le evalum conform testului dincap.".

  2# ROLUL NTRE*RINTORULUI N SOCIETATE

  a observat c principalul obstacol *n de2voltarea profiluluide antreprenor este educaia primit, mediul familial din care provine

  persoana. Un individ care a crescut *ntrun mediu care ia oferitsecuritate, succes arantat, lobbF, ordine, va avea puine )anse dereu)it *n a)i conduce cu succes afacerea proprie. %impotriv,persoanele care cunosc nevoia, *n copilrie au dus lipsa de bunuri,crescui *n familii cu muli copii, au cunoscut refu2ul R toate acestealea tre2it dorina de a se afirma *n societate pentru a merita maimult. %e aceea, deseori, de multe ori pornesc activitatea deantreprenor anume aceste persoane.

  3n maBoritatea ca2urilor, principalele obstacole *n iniiereaactivitii antreprenoriale sunt/

  lipsa de cuno)tine manaerialeO lipsa capitaluluiO teama de riscO i2olarea de societate.Toate aceste obstacole pot fi dep)ite printro activitate de

  perfecionare de sine stttor )i prin apelarea la sursele respective deconsultan.16

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  17/109

  'entru a *ncerca s definim rolul *ntreprin2torului *n societateeste necesar s amintim de rolul *ntreprinderilor micului business *neconomie.

  (%&% E>ist trei tipuri de ntreprinztori

  5eie)ind din multitudinea evalurilor e?istente din domeniulclasificrii *ntreprin2torilor, autorul evidenia2 urmtoarelecateorii/

  *ntreprin2tori conductori al cror obiectiv principal *lconstituie siurana pe viitorO

  *ntreprin2tori inovativi al cror obiectiv principal estedorina de a avea sen2aii e?tremaleO

  *ntreprin2tori controlori care urmresc c@)tiul )i meninereaputerii.

  Evoluia rolului *ntreprin2torilor *n societate a fost puternicinfluenat de principiile )i tehnicile manaeriale, fiind *n str@nsletur cu mediul social din care provine *ntreprin2torul. El trebuies fie con)tient c *)i asum responsabiliti de natur economic,

  etic, social fa de anaBai, furni2ori, clieni.Este reu sau imposibil de delimitat acestea, deoarece ele se

  *ntreptrund )i se intercondiionea2. (erespectarea ordiniieconomice va determina responsabiliti de natur social )i etic.

  3ntreprin2torii sunt cei ce caut soluii productive pentrunevoi sau probleme e?istente sau estimate. Ei nu se ocup doar cu*nfiinarea unor firme. 'rintre cei care sau bucurat de cele mai marisuccese se numr *ntreprin2torii care, au decupat statui noi dinpiloni vechi. Ei pot crea, de e?emplu, corporaii profitabile caresatisfac cerinele pieei din firme care au deinut monopolul *ntrunanumit domeniu timp de o Bumtate de secol. Acest ca2 *)i se)te une?emplu dramatic *n statele devenite de cur@nd independente, undecompaniile de telefonie, trusturile de transport )i unitile ianticede producie sunt obliate s seasc o multitudine de posibilitimici, dar profitabile, de activitate *n cadrul economiei de pia.

  -orobievschi . 3ntreprin2torul promotor al afacerilor. 5evista N Administrareapublic;, (r. 1, "##$, p.11"11>.

  14

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  18/109

  3ntreprin2torii se folosesc de posibilitile care se ivesc sau pecare le creea2 el R sau de vreun fenomen iraional manifestat depia R pentru a)i promova *nt@ietatea pe piaa respectiv.

  Unii *ntreprin2tori au un talent administrativ *nnscut pe care

  *l folosesc pentru a continua afacerile *ncepute sau refcute de ei. Ei*)i pot petrece viaa ocup@nduse de activitatea *ntreprinderii careevoluea2 pe parcurs. Alii, dup ce au orani2at o *ntreprindere, serbesc s preia rspunderi noi. Ei nu pot transforma vi2iunea iniial*n administraie de rutin, responsabil )i preocupat de evoluiacostului.

  %iversitatea aptitudinilor )i elurilor arat c activitatea de*ntreprin2tor este doar o fa2. Asemenea unui caleidoscop,elementele se modific p@n c@nd o *ntreprindere nou intr *n fa2a*n care are nevoie de un manaement mai amplu )i mai consistent.

  %ar o parte a orani2aiei aflat pe cale de maturi2are are*ntotdeauna nevoie de spiritul *ntreprin2tor. 3ntreprin2torul trebuies )tie *ns c@nd s se opreasc. El trebuie s fie *n stare s aprecie2emsura adecvat de schimbare, dislocare )i sacrificiu.

  3ntreprin2torii sunt oameni aflai *n permanent aciune )i

  sunt reu de cateorisit. Un *ntreprin2tor poate fi un bun manaercare nu a avut rbdarea necesar s escalade2e treptele ierarhiei dintro companie mare. El poate fi la fel de bine un om de )tiin care nu aavut rbdare s petreac cinci ani *ntrun laborator pentru a)i reali2alucrarea de doctorat, antren@nd *n schimb "# de doctori *ntrunproiect e?trem de interesant. %e asemenea, ei tind s priveasc lumeadintro perspectiv deosebit, refu2@nd s ia lucrurile a)a cum sunt.

  9ste recunoscut faptul c ntreprinztorii i comportamentul

  antreprenorial sunt factorii - cheie pentru ca organizaiile i indiviziis concureze cu succes ntr-un mediu complex i schimbtor.

  (%(%unciile antreprenoriatului n societate

  'ornind de la cele e?puse, autorul intenionea2 s formule2ec@teva funcii ale antreprenoriatului *n societate.

  1. Antreprenoriatul este indispensabil deoarece economiile cu oactivitate substanial de antreprenoriat enerea2 *n permanen

  1$

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  19/109

  produse )i servicii noi )i *mbuntite, un nivel semnificativ alantreprenoriatului poate duce la mai multe beneficii sociale.Aceste economii antreprenoriale se adaptea2, de reul, maiu)or )i, prin urmare, pot valorifica oportunitile de *ndat ce ele

  apar.". Antreprenoriatul este esenial pentru funcionarea economiilor de

  pia. Jamenii care iniia2 afaceri )i fac ca afacerile s creascsunt aeni eseniali ai schimbrii, care accelerea2 enerarea,aplicarea )i rsp@ndirea ideilor inovatoare. 3n acest mod, eiasiur utili2area eficient a resurselor, precum )i lresc hotareleactivitii economice.

  >. Antreprenoriatul este benefic pentru de2voltarea economic lanivel macroeconomic, precum )i pentru de2voltarea personal )ireali2rile la nivel microeconomic. Educaia *n domeniulantreprenoriatului nu afectea2 doar nivelul imediat al iniieriiafacerilor, ci poate s contribuie )i la atitudinile intelectuale )isociale pe termen lun pentru a iniia afaceri.3n multe societi, *n special *n cele *n tran2iie la economia de

  pia a condus la inealiti sociale maBore, *ntreprin2torii sunt

  considerai ca oameni care caut s c@)tie u)or )isau folosescmiBloace necinstite pentru a profita de oamenii Ncinstii;.tudiile au artat c *n rile *n care schimbrile economice au

  avut loc mai recent 7din Europa &entral )i de Est

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  20/109

  profesionale cu pretire medie 7$4CC. cor *ntre 01$# S$ 94.$ =4i in$Ai c@teva dintre necesare pentru

  a fi *ntreprin2tor, dar mare atenie unt o serie de puncte slabe caretrebuie *mbuntite pentru a cre)te )ansele de succes.

  . cor sub 0# N$64.i6:%./ 'oate ar fi mai bine s te @nde)ti la osluBb siur )i lini)tit. e pare c afacerile nu prea repre2int oatracie pentru tine

  !# *RIMII *AI N AFACERI

  =%&% Generarea ideilor de afaceri

  ""

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  23/109

  Muli consider c motivul principal pe care *l poate oferideinerea unei mici afaceri este independena )i satisfacia financiar.Totu)i, muli e2it s dea curs acestui vis, @ndinduse c nu ausuficiente cuno)tine, e?perien sau bani R sau pur )i simplu se tem

  s nu dea re). 'entru alii, a intra *n afaceri pe cont propriu devine onecesitate deoarece )iau pierdut serviciul )i nu dispun de altemiBloace de a)i c@)tia e?istena sau chiar de a supravieui.

  Jricare ar fi motivul, s ai propria ta firm poate s fie, din tot cefaci *n via, unul dintre cele mai pasionate lucruri, care *i ofer celemai mari satisfacii )i recompense. %ar *nfiinarea unei firme implicriscuri )i reuti reale.

  Autorul v propune s identificai )i s reducei la minimumaceste riscuri, mrinduv astfel )ansele de succes. %e)i fiecareafacere are specificul ei, e?ist c@teva elemente fundamentale caredetermin reu)ita oricrei firme mici. %intre acestea este esenialideeainiial, munca asidu, competena, combinate cu sim practici imaginaie, ca i dorina i hotrrea de a transpune o idee nrealitate.

  &ontrar prerii enerale, nu este neaprat nevoie de o sum

  mare de bani pentru a nfiina o firm.

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  24/109

  Totalul acestei tehnici R acumularea N*n co); a diferitor ideipe marinea afacerilor.

  Tehnica 8inecticii se reali2ea2 prin efectuarea procesuluiinvers celui precedent. %in Nco)ul cu idei; se scoate c@te o idee

  separat , se de2volt, apoi se determin avantaBele )i de2avantaBeleacesteia. 3n re2ultatul de2baterilor efectuate *n cadrul echipei, seselectea2 una sau dou cele mai avantaBoase idei.

  =%(% Ealuarea oportuniilor ideii selectate de afaceri

  %in multitudinea de idei de afaceri identificate este re2onabilde a selecta varianta cea mai potrivit sau oportun. 'rinoportunitate,*n sens antreprenorial, putem *nelee o idee relativnou, destul de oriinal, atractiv7 de produs sau serviciu

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  25/109

  S%4/4

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  26/109

  3ncepei prin a v pune c@teva *ntrebri fundamentale la care srspundei onest. 8olosii *n cele ce urmea2 aceste rspunsuri pentrua *ntocmi un plan detaliat de creare a *ntreprinderii dumneavoastr. 8e ce vreau s intru n afaceri pe cont propriu/

  'rimul pas este clarificarea elurilor )i prioritilor personale. arputea s vi se par c acest lucru nu are nici o letur cu *nfiinareaunei firme, dar el este esenial. 3ntrebarea aBut s stabilii ce dorii defapt de la viaa )i cum v va aButa *ntreprinderea s reali2ai acestedorine. e fel de afaceri vreau s fac/

  Indiferent dac vai decis sau nu ce fel de afaceri dorii s facei,

  este foarte probabil c avei mai multe posibiliti dec@t v daiseama. 8acei o list cu toate ideile )i afacerile care v atra. -@ndiiv la c@t mai multe posibiliti. Apoi evaluai fiecare posibilitateconform urmtoarelor criterii/ 3i-ar plcea acest lucru/

  &onducerea unei firme ia foarte mult timp )i *nseamn multmunc, motiv pentru care este mai bine s v ocupai cu ceva care vface plcere. 3n fond, cu c@t *i place mai mult o activitate, cu at@t

  entu2iasmul cu care o faci 2i la 2i este mai mare. pre e?emplu, dacv plac florile, vai putea @ndi s deschidei o florrie, o pepiniersau o firm de rdinrit. #m destul experien sau cunotinele necesare/ 8ac nu, pot

  s mi le nsuesc/ Unul dintre elementelecheie ale succesului *n afaceri const *n a)ti c@t mai mult despre domeniul respectiv. %ac v interesea2 *n

  mod deosebit un domeniu *n care nu ai mai lucrat, *nvai tot ceputei despre el *nainte de a *nfiina o firm. ?spunde aceast activitate unor cerine ale pieei/ 8irmele e?ist pentru a satisface nevoile consumatorilor.Trebuie deci s )tii cine sunt clienii poteniali, care sunt nevoile lor)i dac putei s satisfacei aceste nevoi, pornind de la preocuprile )ie?periena dvs. t de mare doresc s fie firma/

  "6

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  27/109

  %orii s avei o firm de o persoan, un maa2in cu c@ivaanaBai sau o reea de maa2ine+ %orii o firm local, sau ocompanie care vinde )i transport mrfuri *n toat ara sau )i *nstrintate+ &@t de mare trebuie s fie firma+ %e ce fel de caliti de

  manaement vei avea nevoie pentru a atine aceste eluri+

  5ncepei de la mic

  3n maBoritatea ca2urilor, cei care au deBa o idee de afaceri, dorescs o pun imediat *n aplicare. 3n afaceri este bine s acione2i hotr@t,dar multe firme e)uea2 pentru c proprietarul se rbe)te s intre *nafaceri *nainte de a si o ba2 solid pentru firma sa.

  Una dintre reulile succesului pentru o firm mic este de aporni de la mic, mai cur@nd dec@t de la mare. A *ncepe de la mic*nseamn de obicei a oferi un numr limitat R dar bine ales R deproduse sau servicii unui rup de clieni bine definit. Aceasta maipoate *nsemna s te ocupi de firm *n timp ce continui s lucre2i lavechiul loc de munc, anume p@n c@nd firma aBune si asiure unvenit suficient.

  S%h$=4 2# In:/=4'i4 4%u=u74. 74 $.494 1$ ini'i$/$ 4 4:4%$/iiV$#, p.>W.

  Aceast metod pre2int mai multe avantaBe/ *nvarea pas cupas a ceea ce este de fcut, investiia iniial este mai mic R ceea ce

  "4

  A%u=u74/$4 in:/=4'i$i3espre cine i ce B &oncurenii 'artenerii &lienii poteniali 'iaa 8urni2orii 3e la cine, de unde B

  o 'rietenii, rudeleo &uno)tinele, crileo Massmedia, Internet

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  28/109

  reduce pierderile *n ca2 de e)ec R )i crearea unei reputaii care sefolose)te mai t@r2iu.

  5ntocmii un plan

  Este mult mai u)or s aBuni *ntrun loc necunoscut dac aiinformaii precise )i o hart bun. La fel stau lucrurile )i *n ca2ul*nfiinrii unei firme. Ptii deBa c dorii ) fii propriu dvs )ef. 'oatec )tii )i ce fel de firm dorii s deschidei. %ar cum putei atineacest el +

  Tinerarul pe care *l urmea2 *ntreprin2torul se nume)te Nplande afaceri;. 'lanul de faceri este alctuit din rspunsuri sistematice lao serie de *ntrebri bine cumpnite, *ntrebri vitale pentru iniiereaafacerilor. &@nd vorbesc despre un plan de afaceri, oamenii se refer deobicei la un document scris. Un document scris v aBut s vsistemati2ai ideile )i ofer mai t@r2iu un termen de comparaie.Alctuirea acestui plan de obicei este prima oca2ie de a v orani2afirma. 3n ciuda importanei sale, perspectiva cercetrilor necesare

  elaborrii unui plan de afaceri *i aasea2 pe muli viitori proprietaride mici firme. Ei vor s deschid firma imediat, nu s stea srspund la *ntrebri referitoare la o idee despre care ei sunt siuri cva aduce bani. Ei nu vd rostul anali2rii unei firme care nu e?ist*nc. 5ostul este urmtorul/ un plan de afaceri este esenial pentru cel va scoate *n eviden eventuale probleme *nainte ca aceasta s seiveasc R )i va suera soluii , fc@nduv s economisii timp, bani

  )i dureri de cap.

  =%C% 3escriei firma ntr-un te>t cu lun9imea de un para9raf

  Una dintre cele mai importante *ntrebri la care trebuie srspund oricare viitor proprietar de *ntreprindere mic este/; %e

  ce fel de afaceri m ocup+; 3ntrebarea pare s fie simpl, dar poate s

  fie mai complicat dec@t credei. 3nainte de a *ncepe s alctuiiplanul, scriei un pararaf despre cum v imainai firma dvs.

  "$

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  29/109

  Trebuies tii exact cu ce se va ocupa firma i s fii n stare srezumai acest el n nu mai mult dect un paragraf. 8ac avei descris mai mult de un paragraf, nseamn c nu tii care este elul.oncentrai-v apoi asupra acestui lucru. @uai totul pas cu pas. *u

  poi deveni mare peste o noapte. #daugi puin cte puin de fiecaredat cnd l citii.

  %up ce ai terminat de alctuit planul, scriei o a doua descrierede un pararaf a firmei )i comparaio cu prima. e aseamn+

  acei un plan pentru cel mai ru caz

  'roprietarii de *ntreprinderi mici sunt optimi)ti din fire. Totu)i,uneori, ei sunt prea optimi)ti.

  &onsultanii profesioni)ti recomand ca dup ce ai pretit cuatenie un plan de afaceri viabil s scriei un plan pentru cel mai ruca2. 3n acest al doilea plan,pornii de la presupunerea c nfiinareai funcionarea firmei va costa de dou ori mai mult dect ai crezutla nceput, c vnzrile vor fi doar 4umtate din ct ai estimat i crealizarea principalelor eluri va dura de trei ori mai mult. %ac

  facei acest lucru, vei reduce riscurile la un minim )i vei mriconsiderabil )ansele de succes, prin simplul fapt dea fi reali2at ce sarputea *nt@mpla *n cel mai ru ca2.

  Reedei planul re9ulat, pentru a asi9ura c l urmai

  %up *nfiinarea firmei, nu uitai planul *ntrun sertar. 5evedereareulat, compararea

  proiectelor cu re2ultatele reale )i revi2uirea planului trebuie s devino component permanent a obliaiunilor dumneavoastr demanaement. Astfel suntei mereu la curent cu situaia firmei )iperspectivele ei.

  6ransformai planul de afaceri n pro9noze financiare

  Urmtorul pas *n procesul de elaborare a unui plan de faceri

  "

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  30/109

  este transpunerea rspunsurilor la *ntrebrilecheie enumerate maisus *n prono2ele financiare care pot fi folosite pentru a evaluapotenialul viitoarei firme. &a parte a planului de afaceri trebuiepretite c@teva prono2e )i planului de cheltuieli. Ele v vor aButa s

  stabilii c@t va costa deschiderea firmei, ce v@n2ri vei reali2a, carevor fi cheltuielile lunare de reie ale firmei )i se c@)ti sau pierderiR ar putea avea firma, pornind de la presupunerile planului de afaceri.

  3n aceast fa2, multe dintre cifrele folosite pentru v@n2ri,costuri )i cheltuieli vor fi doar apro?imative. %e aceea este foarteimportant s v documentai c@t mai bine c@nd facei un plan ceafaceri. Urmtoarele formule, combinate, sunt un instrument util *nplanificarea unei afaceri rentabile.

  =%)% 2cumularea fondurilor financiare necesare

  %up ce vai decis ce fel de firm dorii s deschidei )i aistabilit costul deschiderii )i funcionrii ei, *ntrebarea este cum veifinana aceste aciuni. &ele mai obi)nuite surse de bani pentru *nfiinarea unei firmei

  mici sunt/ economiile personale ale proprietaruluiO banii de la prieteni )i rude apropiateO banii de la investitori particulari.

  MaBoritatea noilor *ntreprinderi sunt finanate din economiileproprietarului )i, evident, din

  unele sume provenite de la membrii familiei )i prieteni. Altepersoane pot aButa la finanarea firmei fie devenind proprietaripariali, cumpr@nd o parte din firm )i din viitoarele ei profituri, sau*mprumut@nduv o sum de bani care trebuie restituit dea lunulunei anumite perioade de timp, cu dob@nda, care este costul*mprumutrii banilor7datoriei#

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  31/109

  Economii personale

  J parte esenial a planului de afaceri este stabilirea sumei de

  care va fi nevoie pentru a *nfiina *ntreprinderea )i a sursei de banidin care putei obine aceast sum. 3ncepei prin anali2area atent afinanelor dvs. criei pe o h@rtie c@t ai c@)tiat *n ultimul an7venitibilitii%'oi reu)i dac )tii clar ce vrei s obii, cadrm@i fle?ibil *n privina felului de aciona. Infle?ibilitatea tapoate face s rate2i oportuniti.

  ()% !e9ea perseerenei% Abilitatea noastr de a persevera denot*ncredere *n noi *n)ine. 'erseverena este N o calitate de fier; *ndrumul spre succes.

  E>emple de realizare a re9ulilor succesului antreprenorial

  E>emplu "%8iecare *nceput *)i are i2vorul su de inspiraie,cu care domeniu nu ar avea tanene. Pi munca *n fiecare domeniu*nsoit de ambiii, concentrare )i optimism da roade spectaculoase.Astfel, pentru a ne *nva cum s dob@ndim ce ne dorim, vin 9 legilesuccesului+,cele mai puternice "0 de lei ale universului. 'entru a le*nelee mai bine a) dori s aduc c@teva e?emple din cele mai variate,

  pentru a reflecta cile succesului *n ba2a a c@torva dintre ele.

  >6

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  37/109

  %eci, *ncepem cu N@egea pregtirii..+, care spune cperformana vine *n urma unei pretiri intense. Adevraiiprofesioni)ti investesc mai mult timp dec@t alii *n pretire, )i pentrua e?emplifica a) dori s aduc urmtorul e?emplu/ renumitul fotbalist

  %avid Decham, care a aBuns a fi cel mai bun )i cel mai solicitat,*ntotdeauna rm*nea la antrenamente cu o Bumtate de or mai multdec*t ceilali colei ai si. %eci, aceste ># de minute reflecta perfect9pretirea intens; despre care menionm anterior. Dine*neles, >#de minute nu re2olva mult, dar *n fiecare 2i aceasta Bumtate de oraduce performane deosebite. E>emplu""%J alt lee despre care a) dori s menione2 este9@egea dragostei;, o lee *ntradevar universal. Ea 2ice/ Iube)te petoat lumea ca pe tine *nsui. Toate celelalte lei i se subordonea2acesteia )i nu *ntr *n contradicie cu ea. Este o reul biblic . eaplic la tot ceea facem ca indivi2i, familii, oameni de afaceri,orani2aii, ri. 'entru a e?emplifica aceast lee a succesului a)dori s povestesc ceva despre renumita companie 9Avon;, care a*nceput a se e?tinde nu cu produse cosmetice ci care se ocupa cudistribuirea unor reviste *n care strecurau mostre de parfum )i de

  crem. 5evistele erau solicitate, micile cadouri pentru doamne fiindfoarte preuite. Aici draostea a fost reflectat *n atenii mici darfoarte semnificative. E>emplu """% 9@egea responsabilitii; e remarcabil prinfaptul, c este valabil pentru tot, spune c/ suntem pe deplinresponsabili de ceea ce suntem, de ceea ce avem, de ceea ce devenim)i de ceea ce reu)im. 'entru a e?emplifica aceast lee menione2date despre compania de consultan *n afaceri 9&redit 5ecover

  Ducuresti; , care a fost *nfiinat *n 1" )i are succese p*n *n 2iuade ast2i. =orbesc anume despre ea pentru c domeniul supresupune la 1## C responsabilitate nu doar *n ceea ce prive)tepropria orani2are ca a unei *ntreprinderi oarecare, ci )i in*nd contde afacerile care vor fi *ncepute *n 5om@nia, duce responsabilitatepentru promovarea sau refu2ul unei idei de afaceri, cum spunea unadin leile lui B#T/4i6 )iF#$$7$n/ 9Lumea afacerilor este o lume *n

  care puterea ideilor o dep)e)te chiar )i pe cea a banilor;. 5espectiv,consultanii, persoanele ce anali2ea2 ideile, menionea2 c / 9nu e

  >4

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  38/109

  bine s ne pierdem *n detalii care ulterior vor avea efect deboomeran asupra companiei;. %eci, aici se conturea2responsabilitatea.

  E>emplu "7%Andrei T5A(-A , nscut la " septembrie

  146, *n or.&hi)inu. studii/ )coala nr." din &hi)inu, 8acultateafinane )i credit, AEM. %up absolvirea acesteia, e anaBat *n seciacredit NMoldova RAroindban;. 3n "##1, particip la proramulN&ommunitF connection; pentru tinerii businessmeni. %in 1$conduce &ompania 9AndFH 'i22a;, care are *n subordine cea maimare reea de pi22erii din &hi)inu.

  Istoria lui de succes pare a fi tras la indio dup cea a frailorMc%onald sau &areF, care au cre2ut *n steaua lor norocoas. 3ntruc@tnu sa v2ut lucr@nd pentru alii, sa @ndit s lucre2e pentru el.Acum )apte ani, Andrei T5A(-A inventa la &hi)inu brandul9AndFH 'i22a; )i deschidea prima pi22erie l@n Jpera (aional.Totul se *nt@mpla la " iulie 1, e?act la o lun ce Andrei )ia luatlicena *n finane )i credit. iarele de atunci sau *mbul2it s scriedespre echipa de entu2ia)ti de la 9AndFH 'i22a; )i despre )eful lorcare a bulversat toate ideile de localuri fastfood din ora)0.

  9AndFH 'i22a; e una dintre reali2rile cele mai mari. &rede*n puterile sale )i *n profesionalism. (u crede *n cuvinte oale. (u seteme de nimic. e teme doar de sine *nsu)i. &olecionea2 victorii,inclusiv la trasul cu arcul, sportul lui preferat, carei solicitinteliena, capacitatea de concentrare, tenacitatea )i echilibrulemoional. 3i plac cltoriile, automobilele DM, pereii drepi )ipunctualitatea. (u poart costume business )i se consider un omboat.

  8ilo2ofia firmei iniiate/ 3ncare delicioas, la preurimoderate, pregtit dup tehnologii speciale, deservit rapid icalitativ, ntr-un local stilat din orice sector al hiinului;.

  Pia pornit afacerea av@nd "" de ani, inspirat de localurile dealimentaie public din America, dup ce a lucrat *n buctria uneipi22rii )i a cunoscut Nla microscop; *ntre procesul de Ncreaie; )ide funcionare a unei companii de alimentaie public. '@n la

  9AndFH 'i22a;, nu erau dec@t c@iva pa)i.0VI*maa2in, septembrie "##6, p."0.

  >$

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  39/109

  &um a fost *nceputul+ %e la *nceput sa lucrat foarte mult, sepoate de spus c 2ile )i nopi. 3n primul an, a e?ecutat mai multefuncii/ de administrator, fiind responsabil de deschiderea )i*nchiderea restaurantului. 3nceputul a fost chinuitor reu )i incitant *n

  acela)i timp.1# mii de dolari a costat deschiderea primului local 9AndFH

  'i22a; R economi personale )i bani *mprumutai de la rude )iprieteni. Andrei a *nchiriat spaiu, a cumprat c@teva cuptoare pentrupi22a, a selectat buctari )i chelneri, a elaborat meniul. Este Nautorul;reetelor pentru pi22a NEster; )i N&apricioasa;.

  Afacerea 9AndFH 'i22a; a fost o continuare a activitii saleanterioare, pe care o practica *nc la facultate. A avut c@teva principiide lucru )i asta e tot. 3i placea s fie perseverent. America a *nsemnato coinciden a mai multor factori )i a unor *nt@mplri fericite.

  Recomandri din partea lui 2ndrei 6R24G2 pentru tineriibusinessmeniA profesionalism i atitudine respectuoas fa de sine i fa de

  cei din 4ur; stabilitatea prioritilor i a obiectivelor pe termen scurt i

  mediu. 8e multe ori, oamenii de afaceri nu-i contientizeazscopurile, nu tiu exact ce-i doresc;

  elaborarea unui business-plan A nu de dragul unei bife, ci pentruc, ntocmindu-l, analizezi situaia, afli multe detaliiindispensabile pentru o afacere de succes;

  s fie interesani, originali, s nu imite alte afaceri, s cautesoluii creative pentru propriul business.

  Multe e?emple ale succesului *n afaceri sim *n sursa/ elemai bune practici de lansare i desfurare a afacerilor n zonarural. 9xemple din 3oldova+, hiinuB 3inisterul 9conomiei iomerului, %CCD, '' p.

  # NREGISTRAREA AFACERII

  >

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  40/109

  Leislaia privind *nreistrarea de stat a *ntreprinderilor )iorani2aiilor vi2ea2 toi *ntreprin2torii, cu e?cepia ospodriilorrne)ti 7de fermieri< )i a persoanelor fi2ice, deintori ai patentei de*ntreprin2tor, care *)i *nreistrea2 activitatea *n ba2a unor lei

  speciale.3ntreprinderile )i orani2aiile care practic activitatea de

  *ntreprin2tor, filialele )i repre2entanele lor sunt *nreistrate de ctreoficiile teritoriale ale &amerei 3nreistrrii de tat *n ra2a crora seafl sediul acestora. &amera *nreistrrii de tat este o instituiepublic, aflat la autoestiune )i subordonat Ministerului%e2voltrii Informaionale, care orani2ea2 *n numele statului*nreistrarea unic a *ntreprinderilor )i orani2aiilor. 'arlamentul 5epublicii Moldova a adoptat Leii (r. ""#=Idin 1 octombrie "##4 privind *nreistrarea de stat a persoanelorBuridice )i *ntreprin2torilor individuali )i aBustarea leislaiei dindomeniu la aceast lee. 5espectivul act leislativ stabile)teprocedura *nreistrrii de stat a *ntreprinderilor )i orani2aiilor,persoanelor fi2ice )i Buridice, inclusiv a instituiilor financiare )iorani2aiilor de asiurri, precum )i a filialelor )i repre2entanelor

  acestora.&amera 3nreistrrii de tat a Ministerului %e2voltriiInformaionale activea2 prin reeaua sa de oficii teritoriale, caredeservesc aenii economici din raioanele respective. Jficiileteritoriale ale &amerei 3nreistrrii de tat sunt locali2ate *n ora)ele/&hi)inuO DliO &ahulO EdineO :@nce)tiO JrheiO orocaO &u)eniOUnheniO UTA -aau2iaO Taraclia. Toate oficiile sunt conectate lareeaua corporativ, care asiur letura *n reim de timp real7on

  line< sunt conectate de $ locuri automati2ate de munc.3ntreprinderile )i orani2aiile, filialele )i repre2entantele lor

  sunt *nreistrate de c@tre oficiile teritoriale ale &amerei 3nreistrriide tat *n termen de la treip@n la ; zilede la data denumirii cererii.

  'entru *nreistrarea ospodriilor rne)ti 7de fermieri< estestabilit o procedur special.

  'entru *nreistrarea de stat a *ntreprinderilor )i orani2aiilor

  se pre2int urmtoarele acte / cerereaO

  #

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  41/109

  hotr@rea cu privire la fondare )i documentele de constituire R*n " e?emplareO

  buletinele de identitate ce confirm depunerea de ctrefondatori 7asociai< a cotei pri *n capitalul socialO

  dovada achitrii ta?ei de timbru )i a ta?ei de *nreistrareO documentul eliberat de oranul fiscal teritorial ce confirm c

  fondatorul *ntreprinderii nu are datorii la buetul public naional.

  'entru *nreistrarea *ntreprinderilor cu investiii strine, lacererea de *nreistrare, suplimentar, se vor ane?a/ a< extrasul dinregistrul comerului naional din tara de origine a investitorului; b2

  certificatul de nregistrare a ntreprinderii strine; c2 documentelede constituire ale ntreprinderii strine; d2 certificatul de bonitateal ntreprinderii strine, eliberat de banca deservent.

  %ocumentele enumerate a

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  42/109

  c@nd administratorul 7anaBatorul< este concomitent )iproprietar al unitii.

  Un miBloc radical de lichidare a barierelor administrative ce

  apar *n relaiile reciproce dintre antreprenori )i oranele de stat esteintroducerea pretutindeni a reulii 9unui singur ghieuS, c@ndoranul, care prime)te cererea poate s cear de la solicitant pentrusoluionarea chestiunii numai documentele de care el dispuneconform leii. 5estul documentelor, necesare pentru e?aminareacererii 7prin e?emplu, documentele despre respectarea obliaiunilorfa de buet, despre respectarea normelor )i reulilor tehnoloice,sanitare, ecoloice, antiincendiare, de protecie a muncii

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  43/109

  Antreprenorul se pre2int la oficiul teritorial al &amerei*nreistrrii de tat de doua ori/ odat la depunerea cererii de*nreistrare )i alt data c@nd prime)te certificatul de *nreistrare,actele de constituire )i )tampila *ntreprinderiiO

  &odul unic7fiscalstatisticde *nreistrare< )i aprobarea denumirii*ntreprinderii se obin de ctre specialistul oficiilor teritorialeO

  La momentul depunerii cererii pentru *nreistrare antreprenoriisunt consultai de ctre speciali)ti competeni, care perfectea2 )iactele de constituireO

  e efectuea2 identificarea persoanei prin sistemul ,,accesS al5eistrului de tat al populaiei *ntru evitarea *nreistrrii unei

  firme fantomeO &oncomitent cu depunerea cererii de *nreistrare a *ntreprinderiise prime)te )i comanda pentru confecionarea )tampilei7)tampilelor etape, inclusiv &amera de *nreistrare de tat,&entrul (aional de Terminoloie, Danc, %epartamentultatisticii )i ocioloiei, Inspectoratul 8iscal etc. &a urmare aintroducerii sistemului unei ,,sinuri u)iS, au rmas numai doua

  etape/ &amera de 3nreistrare de tat care a unit 1" etapeprecedente )i deschiderea contului la Danc.

  0entru a nre9istra o companie este necesar de ma>im ) zile,iar la solicitare, n re9im de ur9en H &-= zile%

  &amera 3nreistrrii de tat a conectat toate oficiile teritoriale)i reionale *ntro reea unic care funcionea2 *n reim ,,onlineS,care a permis optimi2area )i urentarea procesului de *nreistrare )i

  >

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  44/109

  post*nreistrare. A dec2ut necesitatea depunerii cererilor deevident )i a pre2enei antreprenorului la diferite autoriti publice,precum sunt/ Inspectoratul 8iscal 'rincipal de tatO Diroul (aionalde tatisticO Ministerul Afacerilor Interne al 5MO Ministerul

  %e2voltrii InformaionaleO Danca (aional a Moldovei etc.O3ntreprinderea )i orani2aia se consider constituit la

  momentul *nreistrrii de stat.&a urmare a adoptrii 6@egii cu privire la documentul

  electronic+ )i semntura diital va fi posibil de a minimi2a circuituldocumentelor pe suport de h@rtie )i trece treptat la evidenaelectronic a *nreistrrii *ntreprinderilor.

  'entru *nreistrarea *ntreprinderilor *ntreprin2torii achit ota? care difer de la o form Buridic de orani2are aantreprenoriatului la alta )i este de la "0# lei p@n la 00# lei6.

  0rocedura de nre9istrare se afl n proces de perfecionarecontinu obiectiul final fiind nre9istrarea electronic n re9imon-line%

  Informaie referitor la serviciile acordate de &amera3nreistrrii de tat sunt indicate *nane?ele > )i .

  1binerea liceneiUnele enuri de activitate pot fi practicate numai *n ba2a

  licenei. La etapa lansrii *n faceri *ntreprin2torul trebuie s sedocumente2e, citind @egea privind licenierea unor genuri deactivitate, nr. '($- FG din &C.CH.%CC$, dac activitatea care dore)te s

  o desf)oare necesit obinerea licenei sau nu.@icena pentru practicarea anumitor genuri de activitatereprezint un act prin care se atest capacitatea i dreptul titularuluide a desfura un anumit gen de activitate, n condiii care sasigure calitatea i sigurana mrfurilor i serviciilor%

  %e reul, licena se eliberea2 de &amera de Liceniere.'entru comerul cu amnuntul )i produselor alcoolice )i transportulde pasaeri municipal, or)enesc )i al localitii de periferie cu

  6-hid informativ a &amerei 3nreistrrii de tat, "##4.

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  45/109

  miBloace de transport, inclusiv ta?iurile R licena se eliberea2 de'rimrie. Termenul de liceniere )i preul sunt stipulate *n Leeaprivind licenierea unor enuri de activitate.

  Licena repre2int un formular de modelul, *n care se indic/

  autoritatea care o eliberea2O seria, numrul )i data eliberriiO aentul economic/ denumireaO sediulO data )i numrul

  *nreistrrii de stat, codul fiscal7 *n ca2ul unei persoaneBuridice

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  46/109

  # CA-RUL LEGISLATIV AL ACTIVIT+II -EANTRE*RENORIAT

  &ele mai importante lei ale cadrului leislativ al 5epublicii

  Moldova, care relementea2 activitile antreprenoriale pot fimenionate prin urmtoarele/1. C1u7 Ci$4 %u 9/i.#1.1", Monitorul Jficial nr." >> din

  "$.#".1O>. L$>$4 9/i.6, Monitor

  nr.0$0$> din #0.#.16O6. L$>$4 R$9u7i%ii M71>0?iii din #1.1#.4, Monitorul Jficial al 5epubliciiMoldovanr.$"$> din 11.1", 14O

  4. L$>$4 %u 9/i aprilie "##O

  . L$>$4 9/ii4 1$ C/$.$/$ E%n=i% iR$1u%$/$ 4 S/%i$i7"##"##6< nr. >$ din #".1"."## Monitorul Jficial nr. ##0 din 1.#1."##0O

  1#. L$>$4 %u 9/i nr. 0=I din "$.#."##0,Monitorul Jficial al 5epublicii Moldova nr. "" din#$.#4."##0O

  6

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  47/109

  11. L$>$4 R$9u7i%ii M71$4 %u 9/i.#1.1"7modificat )i publicat *n Monitorul 'arlamentului nr.##" din/ "$.#".

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  48/109

  :n @ege.. se menioneaz, c antreprenoriat este activitateade fabricare a produciei, executare a lucrrilor i prestare a serviciilor, desfurat de ceteni i de asociaiile acestora n modindependent, din proprie iniiativ, n numele lor, pe riscul propriu

  i sub rspunderea lor patrimonial cu scopul de a-i asigura osurs permanent de venituri.

  Munca efectuat conform contractului7acordului< de munc*ncheiat nu este considerat antreprenoriat.

  Antreprenoriatul *n letur cu crearea )i utili2area inovaiilorraionali2rilor, descoperirilor )tiinifice, operelor literare, de art)i a altor obiecte ale proprietii intelectuale este relementat at*t depre2enta Lee, c*t )i de o leislaie special.

  2ntreprenor $cap%",art% (+poate fiB

  orice cetean al 5epublicii Moldova care nu este *nrdit *ndrepturi, *n modul stabilit de pre2enta Lee )i de alte acteleislativeO

  orice cetean strin sau apatrid, *n conformitate cu leislaia *n

  vioareO un rup de ceteni sau de apatri2i 7un rup departeneri< din care se constituie antreprenorul colectivO orice persoan Buridic sau fi2ic *n conformitate cu scopurile

  sale principale )i cu leislaia *n vioare.(u au dreptul de a practica antreprenoriatul )efii )i speciali)tii

  din autoriti ale administraie publice, *n a cror atribuie intrhotr*rea problemelor leate de desf)urarea activitii deantreprenoriat sau controlul asupra unei asemenea activiti.

  5ntreprinderea $cap%", art%=+

  8orma orani2atoricoBuridic a activitii de antreprenoriat este*ntreprinderea.:ntreprindereaconstituie un aent economic cu firm7titulatur< proprie *nfiinat de antreprenor *n modul stabilit deleislaie. 3ntreprinderea are dreptul de persoan Buridic sau

  de persoan fi2ic.

  $

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  49/109

  3ntreprindereapersoan Buridic )i *ntreprindereapersoan fi2icau acelea)i drepturi )i obliaii, cu e?cepia rspunderii patrimonialepentru obliaiile lor.

  3ntreprinderea devine subiect de drept din momentul *nreistrrii

  de stat.

  #ana9erul-ef de ntreprindere $cap%", art%C+

  Titularul patrimoniului 7antreprenorul< este *n drept de atransmite, pe ba2 de contract, o parte sau toate atribuiile deefectuare a activitii de antreprenoriat manaerului)ef de*ntreprindere.

  &ontractul dintre titularul patrimoniului )i manaerul)ef de*ntreprindere determin drepturile )i obliaiile reciproce ale prilorinclusiv limitarea drepturilor de folosin )i de dispo2iie asuprapatrimoniului )i de desf)urare a unor enuri de activitate, relaiilelor reciproce de ordin financiar, rspunderea pentru nee?ecutarea saue?ecutarea nesatisfctoare a obliaiilor asumate, precum )itermenul valabilitii, condiiile de re2iliere 7modificare< a

  contractului.3n contract pot fi incluse )i alte prevederi care nu contravinleislaiei *n vioare.

  !e9islaia priind antreprenoriatul $cap%", art%)+

  5elaiile *n letur cu antreprenoriatul, indiferent de forma deproprietate )i enul de activitate, s*nt relementate de pre2enta Lee,

  de leislaia civil )i de alte lei.'articularitile activitii de antreprenoriat practicate de

  persoane Buridice )i persoane fi2ice strine s*nt relementate deasemenea de leislaia privind investiiile strine.

  5elaiile *n care una dintre pri este persoan Buridic saupersoan fi2ic strin se relementea2 de condiiile acorduluiinternaional, dac acestea se deosebesc de normele stabilite *nleislaia privind antreprenoriatul.

  3repturile ntreprinderii$cap "", art%/+

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  50/109

  3ntreprinderea, *n conformitate cu leislaia *n vioare, aredreptul/ s practice, sub firm proprie, activitate de antreprenoriatO

  s procure 7s atra< de la alte persoane Buridice )i persoanefi2ice bunuri )i drepturi patrimoniale7inclusiv asupra proprietii intelectuale< *n scopul practicriiactivitii de antreprenoriatO

  s participe cu patrimoniul su la activitatea altor aenieconomiciO

  s utili2e2e, *n cadrul activitii sale, orice resurse, inclusiv

  naturale, informative )i intelectualeO s)i stabileasc, *n mod independent, enurile de activitate, s)iforme2e proramul de producie, s)i alea furni2orii )ibeneficiarii produciei fabricate 7lucrrilor )i serviciilor prestate

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  51/109

  s atace *n instana Budectoreasc competent aciunileautoritilor ale administraiei publice )i ale altor orane care *ile2ea2 drepturile sau interesele leitime

  1bli9aiile ntreprinderii$cap%"", art%;+

  3ntreprinderea *n conformitate cu leislaia *n vioare, esteobliat/ s respecte reulile de comportament pe pia *n condiiile

  concurenei libere, drepturile )i interesele leitime aleconsumatorilor s asiure calitatea cuvenit a mrfurilor

  fabricate 7a lucrrilor )i serviciilor prestate

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  52/109

  s pstre2e, conform termenelor stabilite, documentelecreate *n procesul activitii sale, iar *n ca2 de *ncetarea activitii, s transmit *n arhiva de stat documentele ce facparte din 8ondul Arhivistic al 5epublicii Moldova

  )i documentele privind personalul scriptic.

  Av*nd *n vedere importana deosebit a sectorului*ntreprinderilor mici )i miBlocii *n asiurarea cre)terii economicedurabile a 5epublicii Moldova, necesitatea susinerii acestui sectorprin crearea de condiii Buridice )i economice stabile, propicede2voltrii activitii de *ntreprin2tor, -uvernul 5epublicii Moldovaa elaborat o lee nou, care *ntocmai corespunde riorilor timpului.

  Aceasta este L$>$4 9/i$n$/47$8fera de re9lementare$ art%&+

  71

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  53/109

  mult persoane, sum anual a veniturilor din v*n2ri de cel mult >milioane de lei )i valoare total anual de bilan a activelor ce nudep)e)te > milioane de lei.

  7>

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  54/109

  datelor pre2entate de aenii economici *n rapoartele financiare )istatistice.

  7>< 3n ca2urile prev2ute la alin.71< lit.b< )i c

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  55/109

  aentului economic criteriilor de *ntreprindere micro, mic saumiBlocie de la data depunerii declaraiei, conform datelor specificatela art." alin.7"

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  56/109

  8ubiectele i obiectele susinerii dezoltrii sectorului 5%#%#%$art%/+

  71< usinerea de2voltrii sectorului 3.M.M. se efectuea2 de

  ctre autoritile publice, conform strateiilor )i proramelor de stataprobate de -uvern, )i de ctre orani2aii nestatale.

  7"< ubiecte ale susinerii de2voltrii sectorului 3.M.M. s*ntministerele, alte autoriti ale administraiei publice centrale,autoritile administraiei publice locale, alte orane autori2ate.

  7>< ubiecte ale susinerii nestatale a de2voltrii sectorului3.M.M. s*nt persoanele fi2ice )i Buridice, inclusiv strine.

  7< Jbiecte ale susinerii de stat a de2voltrii sectorului 3.M.M.s*nt *ntreprinderile micro, mici )i miBlocii, conform art.".

  1r9anizaia pentru dezoltarea sectorului ntreprinderilormici i miIlocii$art%;+

  71< Jrani2aia pentru de2voltarea sectorului 3.M.M. este unanecomercial, de pe l*n Ministerul Economiei )i &omerului,

  responsabil de implementarea politicii de stat privind susinereade2voltrii *ntreprinderilor micro, mici )i miBlocii.7"< Jrani2aia pentru de2voltarea sectorului *ntreprinderilor

  mici )i miBlocii implementea2 politica de stat privind susinereade2voltrii sectorului 3.M.M. *n conformitate cu strateiile desusinere a de2voltrii acestui sector )i cu alte strateii )i prorameale -uvernului.

  06

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  57/109

  # FORMELE ORGANIATORICO@3URI-ICE -EANTRE*RENORIAT N RE*UBLICA MOL-OVA

  J problema de ba2, care st *n faa unui *ntreprin2tor este ceaa aleerii formei Buridice a *ntreprinderii.

  'entru a determina forma Buridic potrivit corespun2toarecondiiilor sale specifice de activitate, *ntreprin2torul trebuie s aib*n vedere urmtoarele criterii de aleere/

  suma de bani necesar iniierii afacerii )i a modului ei deobinereO profitul net estimat de a se obine *n urmtorii cinci aniO

  calificarea special )i competena pe care le are )i care *lvor aButa *n derularea cu succes a afaceriiO

  e?periena pe care o are *n sfera de activitate a afaceriiO perspectiva de de2voltare a afacerii )i aptitudinile

  manaeriale ale *ntreprin2toruluiO cotaparte din capitalul social care dore)te s o dein )i,

  implicit, participarea la luarea deci2iilor )i *mprirea profiturilorO ta?ele necesare pentru iniierea afacerii )i procedurii de

  constituireO responsabilitatea pe care trebuie s )io asume fondatorul

  *n ca2 de faliment.

  3ntreprin2torul7fondatorul< trebuie s evalue2e care dintreace)ti factori sunt cei mai importani *n luarea deci2iei sale. %ac nupoate e?ista o form ideal de form Buridic, poate e?ista totu)i oform Buridic adecvat pentru fiecare activitate *n funcie de*mpreBurrile afacerii. %e aceea nu trebuie pur )i simplu copiate?emplul unui *ntreprin2tor precedent, chiar din acela)i domeniu, citrebuie anali2ate toate aspectele menionate )i a alee forma cea mai

  potrivit potenialului *ntreprin2tor.

  04

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  58/109

  ormele or9anizatorico-Iuridice de antreprenoria.

  3n fiecare ar formele de orani2are a activitii de antreprenoriatsunt stabilite de leislaia respectiv. 3n *ntreaa lume e?ist trei

  forme orani2atoricoBuridice de ba2/ *ntreprinderea individualOparteneriatul7cu rspundere deplin sau limitat< )i societatea peaciuni. E?ist )i o mulime de forme orani2atoricoBuridice caresunt *ntro msur sau alta derivate ale acestor trei.

  3n 5epublica Moldova formele orani2atoricoBuridice aleactivitii de antreprenoriat sunt determinate de N@egea cu privire laantreprenoriat i ntreprinderi+nr.$0II din #>.#1.1". &onformacestei lei, activitatea de antreprenoriat *n 5epublica Moldova poatefi practicat sub urmtoare forme orani2atoricoBuridice/

  *ntreprindere individualO societate *n nume colectivO societate *n comanditO societate cu rspundere limitatO societate pe aciuniO cooperativ de producie )i de *ntreprin2torO *ntreprindere de stat )i *ntreprindere municipal.

  0$

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  59/109

  =ursaB Duletin statistic de informare public, %A, (r. >, "##4, p. ".

  Fi>u/4 # R$94/.i&4/$4 ;n./$9/in1$/i7/ 1u9 :/=$7$ u/i1i%$ 1$4n./$9/$n/i4. 200J

  &onform datelor pre2entate de %A o cot considerabil operioad lun de timp o dein > forme orani2atorico R Buridice/societatea cu rspundere limitat; ntreprinderea individual, i

  societatea pe aciuni 7fiura 1

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  60/109

  mari, cheltuielile suportate de antreprenor pentru *nreistrarea*ntreprinderii sunt reduse )i modalitatea de *nreistrare este simpl.

  Astfel pentru *nreistrarea *ntreprinderii individuale estenecesar de pre2entat/ cererea de *nreistrare, deci2ia fondatorului cu

  privire la crearea *ntreprinderii, documentul ce ar confirma adresaBuridic a *ntreprinderii )i plata ta?ei de stat.

  %e asemenea, proprietarul de familie trebuie s acorde numelesu de familie ca element esenial *ntreprinderii sale, totodat in@ndcont de faptul c formula aleas s nu coincid cu denumirea altei*ntreprinderi din localitatea dat sau din domeniul dat. Alterelementri leale nu e?ist, dac nu lum *n consideraie licenapentru de2voltarea unei sau altei activiti, pre2ena creia estenecesar indiferent de statutul Buridic.

  %in anul "##4 se introduce noiunea de ntreprinztori0ndividualiV10W, la care se atribuie *ntreprinderile individuale,ospodriile rne)ti 7de fermier< )i fo)tii deintori de patent, ceactivau *n domeniul comerului cu amnuntul, transportului depasaeri )i mrfuri, de arend a averii proprii7 imobilul

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  61/109

  virarea contribuiilor de asiurri sociale de stat obliatorii,care se va pre2int la &asa (aional de Asiurri ociale.

  (u sunt considerai pltitor ai T=A ntreprinztorii individualicu volumul anual de v@n2ri p@n la 1## mii lei sau care nu au dorit

  s se *nreistre2e ca pltitori T=A, av@nd volumul anual al v@n2rilorp@n la >## mii lei.

  *oua lege prevede anumite avanta4eB *nreistrarea ratuit a *ntreprin2torilor individualiO ducea simplificat a evidenei contabile, re2ultat al reformei

  reulatoriiO numai la a 10 lun din momentul *nreistrrii acestora se

  pltesc impo2itele susmenionate.&u toate avantaBele enumerate repre2entanii patentelor de*ntreprin2tor foarte reu mer la urmtoarea treapt a businessuluiR *ntreprin2torul individual. A)a, spre sf@r)itul anului "##4 laInspectoratul 8iscal 'rincipal de tat se aflau la eviden *n Bur de #mii de aeni ce lucrau *n ba2a patentei, din care mare maBoritateactivau *n domeniul comerului cu amnuntul. &onform datelorstatistice ale Ministerului Economiei )i &omerului *n prima Bumtate

  a anului "##4 fo)tii deintori de patente 604 sau *nreistrat ca*ntreprinderi individuale, 00 ca ocieti cu rspundere limitat, iar64 din ei au continuat activitatea *n form de *ntreprin2toriindividuali 7nepltitori de T=A

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  62/109

  chitana de plat a ta?ei de *nreistrare.%ocumentele pre2entate la *nreistrarea persoanelor Buridice/ cererea de *nreistrareO hotr@rea de creare a *ntreprinderii )i statutul

  *ntreprinderiiO documentul, ce atest deschiderea contului provi2oriu *n

  bancO chitana de plat a ta?ei de *nreistrare.

  G691/i4 '/n$46%1$ :$/=i$/JA)a cum sa menionat mai sus, un statut similar cu cel al

  *ntreprinderii individuale *l are *n domeniul ariculturii ospodriarneasc7de fermier

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  63/109

  8ocietatea n nume colectirepre2int o *ntreprindere fondatde dou sau mai multe persoane Buridice )i sau fi2ice, constituit prinasociere pa ba2 de *ncredere reciproc a unor parteneri cunoscui*ntre ei, care aduc aporturi patrimoniale )i particip personal la

  activitile societii *n ba2a contractului de constituire *ncheiat *ntrepartenerii ei.

  ocietatea *n nume colectiv, ca )i *ntreprinderea individual, serepre2int *n cadrul raporturilor de drept ca persoan fi2ic. 'entruobliaiile societii, toi partenerii asociai poart rspunderesolidar nelimitat cu *ntre patrimoniu lor, e?cept@nduse bunurilecare, *n conformitate cu leislaia *n vioare, nu fac obiectulurmririi.

  8iecare membru introduce partea sa sub form de bani saubunuri materiale, sau )i una )i alta, sau propria productivitate amuncii 7dac membrul societii lucrea2

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  64/109

  3n @egea cu privire la societile cu rspundere limitat,(r.1>0=I din 1 iunie "##44au fost efectuate completrifundamentale referitor la activitatea acestei forme orani2atoricoBuridic de antreprenoriat prev2ute *n leea precedent.

  3n prim plan e de menionat, c actuala lee const din $0articole, comparativ cu precedenta, care constituia din >6 articole,ceea ce confirm profun2imea acestui act leislativ.

  uma fondului statutar al 5L constituie 0## lei.pre deosebire de *ntreprinderea individual, pentru

  *nreistrarea societii cu rspundere limitat este necesar un capitalstatutar minim, din care la momentul *nreistrrii cel puin #Ctrebuie s fie depuse la contul temporar al societii deschis la banc.%ac sunt mai muli fondatori, atunci trebuie s *ncheie un contractde constituire, care prevede drepturile )i obliaiile fiecruia,mrimea fondului statutar )i al cotei fiecrui partener precum )imodul de *mprire )i mrimea profiturilor )i pierderilor.

  %ac *n varianta veche a leii se prevedea, c restul sumei de6#C a fondului statutar s se introduc pe cont pe parcursul primuluian de activitate a 5L, atunci noua lee reduce aceast perioad

  p@n la de an.8ondatorii 5L au dreptul pe parcursul a trei ani din momentul*nreistrrii s conteste evaluarea coteipri a oricrui fondator, prinparticiparea la procedura de reevaluare a e?pertului independent, cuulterioara confirmare a#dunrii generale.

  Jranul suprem de conducere al societii cu rspunderelimitat este #dunarea general. Aceasta are un comitet deconducere care alee pre)edintele sau directorul eneral, care

  repre2int societatea *n relaii cu tere persoane. %in 1 ianuarie "##$capitalul de re2erv poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilorsocietii )isau la maBorarea capitalului ei social. (ormele anterioarepresupuneau c, acesta se folose)te numai *n ca2ul insuficienei deprofit, precum )i de miBloace ale fondurilor speciale ale societii, )ise reparti2ea2 pentru acoperirea pierderilor societii )isau platadob@n2ii sau a altor venituri aferente obliaiunilor plasate de ea.

  49Z]Z\_Z\ ZqZY\]\;, nr.># din " auust "##4.6

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  65/109

  Mrimea minimal a capitalului de re2erv va constitui 1# C dincapitalul social dar nu 10C.

  Mic)orarea 8ondului statutar este posibil numai *n ca2ul, c@ndAdunarea eneral ia deci2ia respectiv, iar dup aceasta *n termen

  de10 2ile *n)tiinea2 toi creditorii si despre deci2ia luat. &reditoriiau dreptul pe parcursul a trei luni s cear noi aranii pe marineacreditelor oferite 5L sau re*ntoarcerea mai rapid a datorieicreditate.

  8ondatori ai 5L pot fi c@t persoanele fi2ice at@t )i persoaneleBuridice, *n cantitate de la 1 p@n la 0# persoane. %ac cantitateafondatorilor prevalea2, atunci 5L este obliat s se re*nreistre2eca ocietate pe aciuni sau s se divi2e2e pe mai multe 5L.

  'entru *nreistrarea 5L sunt necesare urmtoareledocumente/

  cerere de *nreistrareO copia buletinului de identitateO procesul verbal al adunrii constituanteO statutul societii cu rspundere limitatO documentele bancare ce confirm e?istena contului bancar

  deschis temporar, la care s fie depus aproape Bumtate dinfondul statutarO

  documentele ce confirm plata ta?ei de stat )i a celei detimbru.Actualmente, pentru *nreistrarea 5L se pre2int la &3 o

  informaie detaliat )i despre fondator fondatori/ locul )i datana)teriiO locul de re)edinO ceteniaO datele buletinului de identitateO

  naionalitateaO copia actului de *nreistrare a persoanelor fi2ice.3n ca2ul c@nd 5L este fondat de o sinur persoan, *n loculcontractului de constituire se elaborea2 declaraia cu privire laconstituirea societii. %eclaraia trebuie s conin informaia careeste pre2entat )i *n contractul de constituire.

  8ocietatea pe aciuniSAJeste una dintre cele mai rsp@nditeforme ale *ntreprinderii *n economia de pia, numrul lor este relativ

  mic.

  60

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  66/109

  SApoate fi *nfiinat de o sinur, ori de mai multe persoane7fi2ice sau Buridice< din 5epublica Moldova, precum )i din statestrine, *n scopul desf)urrii activitii de antreprenoriat. 3n ca2ul *ncare societatea este *nfiinat de dou ori mai multe persoane7fi2ice

  sau Buridice

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  67/109

  persoane. (umrul acionarilor nu era limitat, iar capitalul socialminim necesar pentru *nreistrarea acestui tip de societate era de "#mii lei.

  SAde tip nchiseste o societate *n care acionarii au dreptul s

  v@nd aciunile lor numai *n cadrul societii, acionarilor ei sau*ns)i societii. SAde tip nchis nu putea avea mai mult de 0# deacionari, iar capitalul social nu putea fi mai mic de 1# mii lei.

  tructura orani2atoric a societii a fost complicat datorite?istenei obliatorie a urmtoarelor orane de conducere. A)a, p@n*n anul "##$ structura A prevedea patru trepte.

  #dunarea eneral a #cionarilor oranul superior alsocietii pe aciuni )i care este convocat nu mai rar dec@t o dat pean. %e competena acesteia ine/ stabilirea direciilor de activitate a societii, aprobarea planurilor

  de lucruO introducerea modificrilor *n statutul societii, aprobarea unui

  nou statutO aleerea )i revocarea membrilor &onsiliului de observatori ai

  societii pe aciuniO

  aprobarea modului de remunerare a muncii )i a salariilor pentrumembrii &omitetului de conducere, comisiei de cen2ori.

  *nfiinarea, reorani2area )i lichidarea filialelor )irepre2entanelor societiiO

  aprobarea documentelor de u2 intern, etc.onsiliul de observatorisau directori al societiirepre2int

  interesele acionarilor )i e?ercit conducerea eneral )i controlul

  asupra activitii societii. &onsiliul A era subordonat adunriienerale a acionarilor )i pre2int acesteia un raport anual cu privire laactivitatea sa )i cea a societii *n eneral. &omponena numeric aconsiliului A se stabilea de adunarea eneral a acionarilor )i nu eramai mic de trei persoaneO *n ca2ul A cu un numr de acionari )ideintori nominali de aciuni mai mare de >## persoane, consiliul desocietate era compus din cel puin 0 persoane. La societile cu unnumr mai mic de 0# de acionari, atribuiile consiliului de observatori

  le e?ecut Adunarea eneral a acionarilor.

  64

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  68/109

  omitetul de conducere R oranul e?ecutiv al societii peaciuni care se subordona Adunrii -enerale )i &onsiliului deobservatori. &omitetul conducea toate direciile de activitate alesocietii, cu e?cepia celor ce ineau de competena e?clusiv a

  adunrii enerale )i a &onsiliului de observatori, orani2a *ntocmirea)i pstrarea proceselor verbale ale Adunrii enerale, ale )edinelor&omitetului de conducere, care trebuiau fi pre2entate la prima cererea acionarilor pentru a lua cuno)tin cu ele.

  omisia de cenzori R e?ercita controlul asupra activitiifinanciareconomice a societii )i a comitetului ei de conducere.

  8ormalitile de *nreistrare a societilor pe aciuni *n variantaveche era relativ rea )i costisitoare. 'entru *nfiinarea societii peaciuni era necesar *ncheierea contractului de societate, inereaadunrii constitutive )i aprobarea statutului ei, subscriereafondatorilor la aciunile plasate, deschiderea contului bancarprovi2oriu pentru pstrarea miBloacelor bne)ti obinute de lareali2area aciunilor, *nreistrarea de stat a societii pe aciuni,*nreistrarea aciunilor la &omisie, transferul miBloacelor bne)ti pecontul de decontare a societii pe aciuni, etc.

  Una din modificrile eseniale R eliminarea diferenelor, careau e?istat p*n la momentul actual a A ca societi de tip deschis )ide tip *nchis. 3n schimbul acestei diferenieri, leislatorul a stabilitdin anul "##4 obliaia societilor pe aciuni s de2vluie publicinformaia *n ca2ul *n care are capitalul social *n mrime de cel puin0#### lei, un numr de 0# )i mai muli acionari *mpreun cuacionarii repre2entai de deintorul nominal, valorile mobiliare alesocietii se cotea2 pe piaa bursier ).a.

  3n conformitate cu noua redacie a art. "4 al @egii privindsocietile pe aciuni,orice acionar are dreptul de preemiune asupraaciunilor cu drept de vot ce se plasea2 sau asupra altor valorimobiliare ale societii care pot fi convertite *n aciuni cu drept devot. %reptul de preemiune nu poate fi limitat sau retras. %reptul depreemiune asupra aciunilor plasate prin ofert public se e?tinde peo perioad nu mai mic de ># de 2ile calendaristice de la data

  6$

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  69/109

  *nceperii plasamentului$.'rin aceast Lee, A e?istente li sa acordat termen p*n la 1

  ianuarie "## pentru a)i aduce mrimea capitalului social )i statutele*n conformitate cu noile prevederi leislative.

  'otrivit modificrilor, A este societatea comercial al creicapital social este *n *ntreime divi2at *n aciuni )i ale crei obliaiisunt arantate cu patrimoniul societii.Jrice act )i orice scrisoare care provine de la societate va cuprindedenumirea ei, forma Buridic de orani2are, sediul, numrul*nreistrrii de stat, mrimea capitalului social )i numeleconductorului.

  &onform modificrilor operate, au fost anulate difereneledintre A de tip deschis )i cele de tip *nchis. Totodat, conformmodificrilor la art. >170< din Lee, numrul fondatorilor A nu estelimitat. %at fiind faptul, c nu vor mai e?ista societi pe aciuni detip deschis )i *nchis, ci numai de tip deschis, sa stabilit un capitalsocial minim pentru toate societile *n mrime de "# ### lei.

  Art. al Leii nr. 11>III din " aprilie 14 a fost completatcu alin. 70 R =I din 1>.#4."##4 pentru modificarea )i completarea Leiiprivind societile pe aciuni., Monitorul Jficial al 5epublicii Moldova din#4.#."##4.

  6

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  70/109

  adopte consiliul societii

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  71/109

  ooperatia de producie este o *ntreprindere format de trei)i mai muli ceteni care )iau asociat bunurile *n scopul desf)urrii*n comun a unei activiti de antreprenoriat, ba2ate preponderent pemunca personal a membrilor ei )i pe cooperarea cotelor de

  participare la capitalul acesteia. &ooperativa de producie este o*ntreprindere de drept privat cu scop lucrativ 7e?clusiv comercial

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  72/109

  J form relativ nou de desf)urare a activitii deantreprenoriat, care a *nceput s fie practicat *n 5epublica Moldovaabia la finele anului 1$, este activitatea *n ba2a patentei de*ntreprin2tor.

  0atenta de ntreprinztor repre2int un certificat de statnominativ, care confirm dreptul deintorului ei s desf)oare enulde activitate de *ntreprin2tor indicat *n ea *n decursul unei anumiteperioade de timp. &onform leislaiei *n ba2a patentei de *ntreprin2torpot fi practicate circa 01 de enuri de activitate, *n a)a domenii,precum/ comerul cu amnuntulO producerea )i reali2area produselor depanificaieO confecionarea *mbrcminteiO prestarea serviciilor detransportO serviciilor contabile )i Buridice etc.

  'atenta se eliberea2 de Inspectorul fiscal teritorial pe cel puino lun )i p@n la un termen nelimitat, la dorina deintoruluiacesteia. Ta?a pentru patent depinde de domeniul de activitate,precum )i de locul unde se va desf)ura activitatea dat.

  3ncep@nd cu 1 ianuarie "##4 asemenea enuri de activitate caNtransportul cltorilor cu automobile-taxi+ sau Ncreterea florilor

  i comercializarea lor; nu mai pot fi practicate pe ba2a patentei de*ntreprin2tor. La 1 ianuarie "##$ )i 1 ianuarie "## vor fi eliminate)i alte enuri de activitate din reimul patentei de *ntreprin2tor.Aceste prevederi au enerat nemulumiri )i chiar proteste stradale dinpartea deintorilor de patente. La data de 4 iulie "##6, 'arlamentul aadoptat@egea nr. %CD-FG0 din CH.CH.%CC) cu privire la modificareai completarea @egii cu privire la patenta de ntreprinztorL$(M.

  %espre ultimele schimbri *n leislaia autohton referitor laactivitatea *n ba2a patentei de *ntreprin2tor sim *n ane?a 0.

  # LEGISLA+IA FISCAL REFERITOR LA ACTIVITATEAANTRE*RENORIAL

  Activitatea de *ntreprin2tor este surs a veniturilor at@t *nfolosul *ntreprin2torilor, c@t )i cel al statului., pe teritoriul cruia se

  4"

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  73/109

  desf)oar o astfel de activitate. tatul obine venit sub forma de ta?e)i impo2ite. %in aceste considerente, orice stat este cointeresat *nde2voltarea )i susinerea activitii de *ntreprin2tor pe teritoriul su.

  'rincipalul document care relementea2 sistemul fiscal din5epublica Moldova este &odul 8iscal aprobat pe ".#.14 )icompletat *n anii urmtori. 3n pre2ent &odul 8iscal cuprinde opttitluri/ 1. Informaii enerale despre sistemul fiscalO ". Impo2itul pe venitO >. Ta?a pe valoarea aduatO . Acci2eleO 0. Administrarea impo2itelorO 6. Impo2itul pe bunurile imobiliareO 4. Impo2itele locale/ $. Ta?a pe resursele naturale. 3n tabelul vom si dinamica ratelor de impo2itare )i ta?ele destat utili2ate *n 5epublica Moldova *n ultima perioad.7"##0"##$

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  74/109

  nou instrument R impo2itul pe profitul reinvesti, care se impo2itea2 cucota 2ero.

  'romotorii ideii sper c asemenea politic fiscal va asiura

  accelerarea ritmurilor de de2voltare a economiei naionale, sporireaatractivitii investiionale a 5epublicii Moldova precum )i*ncuraBarea de2voltrii sectorului real al economiei.

  5ata tandard a T=A/ "#C R 5ata standard, aplicat la bunurileimportate )i servicii *n 5.M. 5ata ero/ #C R Dunuri )i servicii *ndomeniul social6a>e reduseA$C R '*ine, lapte )i alte derivate/0C R -a2e naturale.

  8ac ne referim la facilitile fiscale acordate aeniloreconomici din 5epublica Moldova, putem meniona c ace)teabeneficia2 de un )ir de scutiri. pre e?emplu, din anul "##6 aeniieconomici din sectorul 3.M.M beneficia2 de urmtoarele faciliti

  fiscale. A)a aenii economici care aveau un numr mediu desalariai mai mic de 1 persoane, iar suma anual a v@n2rilor nete nudep)ea > milioane lei7atunci R cateoria N*ntreprindere mic;

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  75/109

  perioade fiscale *n conformitate cu reulamentul aprobat de -uvern.Astfel, -uvernul a aprobat?egulamentul cu privire la procedura dencheiere, aciune i rezoluiune a #cordului privind scutirea de plataimpozitului pe venit conform prevederilor art. 'K% alin.1$2 i 1%2 din

  odul fiscal, care va face posibil aplicarea *n practic a art. " al&odului fiscal. &onstituirea sau maBorarea capitalului social *n modulstabilit de leislaie, conform art. " al &odului fiscal, repre2intcheltuielile suportate pentru constituirea sau maBorarea capitaluluisocial *ncep*nd cu 1 ianuarie "##0 7data introducerii art. " din&odul fiscal

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  76/109

  impo2itului pe venit, a avi2ului privind acceptarea *ncheieriiacordului )i acordului privind scutirea de plata impo2itului pe venit.

  6ot n anul ('';4u fost operate modificri )i completri la

  :otr*rea -uvernului u privire la limitele cheltuielilor deasigurare ale agenilor economici i persoanelor fizice care practicactivitatea de ntreprinztor, permise ca deduceri de cheltuieliaferente activitii de ntreprinztor pentru scopuri fiscale+nr. $din mai 1$. &onform acestora, mrimea total a defalcrilorpentru contractarea asiurrilor facultative, permise la deduceri cacheltuieli aferente activitii de *ntreprin2tor, *n scopuri fiscale, nupoate dep)i cuantumul primei de asiurare efectiv pltite *n anulcorespun2tor, *n ca2ul asiurrilor facultative.

  Totodat, mrimea total a defalcrilor permise la deduceri cacheltuieli aferente activitii de *ntreprin2tor, *n scopuri fiscale, nupoate dep)i >C din suma venitului brut, obinut din toate sursele,inclusiv din activitatea operaional, de investiii )i financiar. 'entrucontractarea asiurrilor subvenionate de ctre stat, mrimea

  defalcrilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activitii de*ntreprin2tor *n scopuri fiscale nu poate dep)i cota de prim deasiurare, care urmea2 de a fi pltit de ctre asiurat. Modificrile)i completrile menionate au intrat *n vioare la 1 septembrie"##41#. Informaie privind evidena contabil a sectorului 3.M.M.sim *n ane?a 6.

  8# NTOCMIREA BUSINESS *LANULUI ICALCULUL *RAGULUI -E RENTABILITATE

  %ac antreprenorul neliBea2 rolul planului business *n

  Notrrea uvernului nr. KH& din %K august %CCH, 3onitorul Jficial al ?epublicii3oldova nr. $'$-$'( din H septembrie %CCH.1#Notrrea uvernului nr. KKD din ' septembrie %CCH, 3onitorul Jficial al

  ?epublicii nr. $'$-$'( din H septembrie %CCH.46

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  77/109

  activitatea sa, mai derab sau mai t@r2iu el devine pradneplcerilor )i imprevi2iunilor care oricum *i afectea2 succesulafacerii. (u trebuie de ratat posibilitatea )i de acordat ateniedeosebit *ntocmirii planului business chiar dac situaia pe pia se

  schimb pe 2i ce trece. 'arado?al, dar cu c@t mediul e?terior este maifle?ibil cu at@t rolul planului business devine mai necesar )i maiimportant *n activitatea antreprenorial.

  *ecesitatea ntocmirii planului businesseste motivat pentru orice situaii aprute pe parcursul de2voltrii afacerii, )i,anume/ crearea unei *ntreprinderi noi, formarea clientelei, prono2area

  profilului din activitile sale pe piaO elaborarea planului de afaceri *n condiii de e?tindere a activitii*ntreprinderilor deBa e?istente pe piaO

  planificarea aciunilor de ie)ire a *ntreprinderii e?istente pepiaa e?tern )i atraerea investiiilor strineO

  restructurarea firmelor e?istente *n condiiile reprofilrii sautrecerii la produse noi.

  %eosebit importan capt planul business *n condiiilecontemporane de de2voltare a economiei naionale, deoarece/

  1. *n economie permanent vine un flu? nou de *ntreprin2tori,care nu au practic de conducere )i nu au imaine deproblemele cu care se vor confruntaO

  ". mediul economiei de pia *i impune )i pe conductorii cuperformane s accepte schimbrile continue ale mediuluie?terior, pretindui pentru acesteaO

  >. dac *ntreprin2torul autohton tinde de a profita de investiiistrine pentru lrirea afacerii proprii, el este nevoit saccepte planul business ca instrument de demonstrare aeficienei afacerii, credibilitii )i solvabilitii *ntreprinderii.'lanul business este orientat spre studierea mediului

  e?terior al *ntreprinderii, deoarece el poate determina influenamediului e?terior asupra performanelor *ntreprinderii, prin aceastaare posibilitatea reducerii riscurilor provocate de acesta, asiur@nd *n

  final competitivitatea respectiv a afacerii pe pia.

  44

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  78/109

  %e)i nu e?ist o structur absolut unic a planul de afaceri,maBoritatea speciali)tilor recomand ca acesta s conincompartimente.

  2l9oritmul elaborrii planului de afaceri

  # *4>in4 1$ .i.7uR 1 pa. Titlul N 'lanul de afaceri; %enumirea afacerii 'ersoana responsabil %ata *ntocmirii

  Telefonul de contact copul planului de afaceri

  2# Cu9/in6u7R 1 pa.!# Su=4/u7 u6in$66 974nu7uiR 1 pa.

  Jbiectivul de ba2 a afacerii %escrierea succint a afacerii Informaia privind piaa, produsul )i personalul

  5esursele financiare necesare 5e2ultatele economicofinanciare a)teptare

  "# S%9u7 i 6./4.$>i4 4:4%$/iiR 1 pa# Anali2a JT

  # A:4%$/$4 64u 6$/

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  79/109

  'olitica de pre &analele de distribuie 'romovarea produsuluiserviciului

  # An47i&4 %n%u/$n'i7/ K1 pa.8# M4n4>$=$n.u7 i 9$/6n47u7R " pa.

  Echipa manaerial (ecesarul de personal )i fi)a posturilor

  # *74nu7 :in4n%i4/ Kma?imum pa. =olumul investiiilor necesare pentru afacerea propus 'lanificarea veniturilor )i cheltuielilor afacerii 'lanificarea flu?ului de miBloace bne)ti pentru minimum "

  ani &alculul re2ultatelor financiare pentru perioada planificat 3ntocmirea bilanului contabil Evaluarea riscurilor )i indicatorilor financiari. &alculele

  praului de rentabilitate.0# An$D$=4.$/i47 i7u6./4.iin4 1$ .i.7uR serve)te drept copert pentru planul deafaceri )i conine informaii privind/

  denumirea complet a *ntreprinderiiO adresa BuridicO formula scopul )i obiectivele afaceriiO

  evalua concureniiO lee strateia de implementare a planuluiO elabora structura orani2atoric a *ntreprinderii.

  2# Cu9/in6u7&uprinsul include compartimentele de ba2 ale planului de

  afaceri cu indicarea painilor la care se afl acestea, pentru a

  simplifica accesul la informaia necesar de ctre personacointeresat#

  4

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  80/109

  T4$7u7 M1$7 1$ Cu9/in6

  C u p r i n s

  umarul..> copul )i strateia..> Afacerea )i serviciul.. 'iaa )i clienii.... 'ublicitatea )i promovarea serviciului...0 &oncurena.0 trateia preurilor.4 Manaementul )i personalul.. 'revi2iuni financiare/

  sursele financiare )i destinaia lor planificarea venitului din prestaia serviciilor ituaia consumurilor )i cheltuielilor 5ambursarea creditului Eficiena plasrii investiiei 'raul de rentabilitate 8lu?ul de miBloace bne)ti planificate 5e2ultatele financiare planificate Dilanul contabil R plan

  !# Su=4/u7

  3n acest compartiment sunt abordate po2iiile de ba2 aleplanului de afaceri. Important e c s fie scris *n a)a fel, ca s

  tre2easc interesul potenialului investitor *n continuarea lecturii )i *ndorina de a se *nt@lni cu cel ce a pre2entat proiectul. umarul este,de reul, scris dup elaborarea celorlalte compartimente ale planului)i conine de la 1 p@n la paini de te?t. El include informaii deba2 privind afacerea reflect@nd esena planului. Este necesar ca *ncompartimentul dat s fie inclus informaia cu privire la scopulelaborrii planului de afaceri.

  %e asemenea, sumarul include/ %escrierea succint a afaceriiO

  $#

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  81/109

  Informaia privind piaa, produsul, personalulO 5esursele financiare necesare pentru reali2area planului,

  *n ca2ul solicitrii unui credit, modalitile de rambursarea acestuiaO

  5e2ultatele economicofinanciare a)teptate#

  "# -$6%/i$/$4 4:4%$/ii i 4 i$%.i

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  82/109

  Toi factorii mediului intern convenional pot fi divi2ai *ndou rupe7 tabelul 6 ervicii post v@n2are &lieni fideli

  &osturi reduse

  'romovarea slaba produselor

  *$/6n47 E?perien *ndomeniu

  'ersonal calificat alarii *nalte

  8luctuaia cadrelor

  0uncte forte R se refer la calitile pe care le are*ntreprinderea )i care pot contribui la succesul afacerii.

  0uncte slabeR caracteri2ea2 acele componente ale mediuluiintern ce enerea2 de2avantaBele competiionale.e recomand de a *ncepe anali2a *n ba2a informaiei din

  drile de seam contabile )i statistice ale *ntreprinderii, deoareceindicatorii cantitativi aBut la determinarea atuurilor )i slbiciunilor*ntreprinderii. Este important ca anali2a dat s se efectue2e separatpe fiecare domeniu a *ntreprinderii 7finane, maretin, producie,personal etc.< cu sinteti2area lor ulterioar. Aceasta va permite

  efectuarea anali2ei JT pe fiecare domeniu, c@t )i pe *ntreprindere*n eneral, oferind o imaine real asupra situaiei.

  $"

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  83/109

  T4$7u7 -=$nii ;n %4/$ 9. 49/$4 9/.uni.'i i 9$/i%7$

  Su/64(adaptat de autor *n ba2a informaiei &anadian Dusiness Incubator, AEM,"##.

  3n calitate de surse pentru determinarea factorilor mediului e?tern pot servi actele leislative, presa periodic, crile )imanualele, cataloaele, rapoartele *ntreprinderilor concurente etc. %ee?emplu, ca surse de informaie pentru determinarea factoriloreconomici pot servi anali2ele economice din presa periodic, datelepublicate *n Duletinele )i Anuarele statistice, informaia pre2entat de&amera de &omer )i Industrie etc.

  Jportunitile caracteri2ea2 factorii mediului e?tern care influenea2 sau vor influena po2itiv asupra performanelor*ntreprinderii, oferindui oca2ii favorabile pentru de2voltare. 'ericole

  sunt factorii mediului e?tern care pot influena neativ asupra

  -=$niu7 O9/.uni.4.$ *$/i%7$

  'oliticiuvernamentale

  Jferirea *nlesnirilorfiscale 3MM

  AvantaBe acordatecompaniilorconcurente

  'iaa Lipsa firmelorconcurente pe pia

  E?istena uneiconcurene puternice

  Economic &re)terea rapid apieei

  tabilitatea monedeinaionale

  &re)terea costurilorla enerie

  %ob@nda bancar*naltocial chimbarea nevoilor )i

  usturilorconsumatorilor

  5educereaveniturilor populaiei

  Tehnoloic Apariia unortehnoloiiinformaionale

  Apariia unorproduse substituite

  %emorafic 'ersonal calificatdisponibil pe plan local

  5ata Boas anatalitii

  $>

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  84/109

  *ntreprinderii, cre@ndui unele obstacole *n procesul reali2riiscopului propus.

  S%h$=4 2# M4./i%$4 S,OT i 6./4.$>ii7$ 96ii7$

  8up ntocmirea complet a listei atu-urilor, slbiciunilor,oportunitilor i pericolelor se determin legtura dintre acesteai se elaboreaz matricea =OJ7.

  copurile determin finalitile sau spre ce tinde firma, iarsarcinile determin direciile de activitate. &riteriile de evaluare ascopurilor )i sarcinilor/ motivate, fle?ibile, reali2abile, msurabile.

  8ormularea scopului trebuie s conin/

  &au2ele crerii )i de2voltrii afaceriiO 'rodusele )i serviciile de ba2O &lieniiO -eorafia reali2rii

  %ireciile de speciali2are.Pentru completarea corect rspundem la

  urmtoarele ntrebri:

  $. are este cererea pe pia la produsulIserviciul propus/

  OO9/.uni.'i#2#!#.

  T*$/i%7$#2#!..

  S*un%.$:/.$ SO

  Strategie

  agresiv

  STDiversificare

  ,*un%.$674$ ,O

  Strategie deredresare

  ,TStrategiedefensiv

  $

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  85/109

  %. 8escriem produsul i strategia care va fi utilizat pentrupromovarea lui pe pia;

  &. 3enionm existena unei echipe de specialiti cuabiliti profesionale i experien necesare pentru

  procesul de producie i realizare a produciei;'. 8escriem pe scurt potenialul financiar al ntreprinderii;(. 8eterminm scopul general i descriei etapele de

  realizare ale lui;). #nalizm ntruct sunt realizabile scopurile determinate.

  Gor fi oare ele factorii motivaionali n activitatealucrtorilor ntreprinderii/

  H. #facerea sau serviciu /

  3nainte de a ie)i pe pia, selectai )i anali2ai informaiidespre elementele componente ale mediului economic al pieei/concurenii, consumatorii, furni2orii ).a. componente. Aceasta vaaButa la elaborarea corect a strateiei de maretin. Lucrultrebuie s fie efectuat n urmtoarele

  direcii:

  1< &ercetarea )i descrierea pieeiO"< %escrierea produsuluiO>< &onsumatoriiO< &oncureniiO0< trateia de maretin.

  ercetarea i descrierea pieei

  Aceasta este unul din cele mai importante subcapitole aleplanuluibusiness )i pentru pretirea lui nu trebuie de economisitmiBloace, eforturi )i timp. 'retind acest subcapitol, avei nevoie deculeerea prealabil )i anali2a unui volum mare de informaieprimar. 'rocesul de prospectare a pieei presupune etape/determinarea tipului de date de care avei nevoieO culeerea datelorOanali2a datelorO reali2area msurilor care permit utili2area acestordate *n activitatea *ntreprinderii. copul cercetrilor R determinarea

  e?istenei unei piee pentru produsulserviciul firmei.

  $0

 • 7/25/2019 Bazele Antreprenoriatului CURS de NOTE

  86/109

  Trebuie s determinm apro?imativ preul la careconsumatorii sunt de acord s procure marfa, fr a atrae atenieofertei concurenilor )i fr a refu2a procurarea acestei mrfi11.