Baze de date Access

of 31 /31
Baze de date Access Concepte generale despre baze de date Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access Crearea unei baze de date Crearea unui tabel Autoevaluare 1

Embed Size (px)

description

Baze de date Access. Concepte generale despre baze de date Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access Crearea unei baze de date Crearea unui tabel Autoevaluare. Concepte generale despre baze de date. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Baze de date Access

Page 1: Baze de date Access

1

Baze de date

Access

Concepte generale despre baze de dateDeschiderea aplicaţiei Microsoft AccessCrearea unei baze de dateCrearea unui tabelAutoevaluare

Page 2: Baze de date Access

2

Concepte generale despre baze de date

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb,

iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Obiectele unei baze de date

Page 3: Baze de date Access

3

Concepte de bazaO bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb,

iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Un tabel este format din coloane – numite câmpuri şi linii – numite înregistrări. Structura unui tabel poate fi modificată prin adăugarea sau ştergerea atât de câmpuri, cât şi de înregistrări.

Page 4: Baze de date Access

4

Concepte de bazaO bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb,

iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Facilitează introducerea înregistrărilor într-un tabel, oferind totodată şi posibilitatea navigării şi eventual editării înregistrărilor deja introduse. Formularele pot afişa articolele în ordinea definită de utilizator şi permit selectarea numai a articolelor care îndeplinesc anumite criterii.

Page 5: Baze de date Access

5

Concepte de bazaO bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb,

iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Servesc la extragerea datelor din tabele şi interogări şi la trimiterea lor la imprimantă, în vederea tipăririi. Articolele tipărite pot fi grupate şi sortate, putând să conţină atât antete şi subsoluri de pagină, cât şi antete şi subsoluri de raport.

Page 6: Baze de date Access

6

Concepte de bazaO bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb,

iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Servesc la selectarea – pe baza anumitor criterii - a anumitor articole din tabele. Articolele selectate pot fi afişate într-o ordine stabilită de utilizator. O interogare poate avea la bază datele aflate în mai multe tabele.

Page 7: Baze de date Access

7

Concepte de bazaO bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 sau 2010 au extensia

.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Sunt recipiente în care sunt memorate subrutine şi funcţii scrise de utilizator în limbajul Visual Basic pentru aplicaţii. Ele pot fi executate ca răspuns la evenimentele asociate controalelor.

Page 8: Baze de date Access

8

Concepte de bazaO bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea

informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb,

iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

TabeleFormulareRapoarteInterogariMacrocomenziMacrouri

Reprezintă o secvenţă de comenzi ce vor fi lansate în execuţie la solicitarea utilizatorului. Ele permit realizarea rapidă a diferitelor sarcini, deoarece pot fi asociate şi evenimentelor.

Page 9: Baze de date Access

9

Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access

Aplicaţia Microsoft Access poate fi deschisă în două moduri:

1. Start→ Toate programele →Microsoft Office → Microsoft Access   

  2. Dublu click pe pictograma scurtătură a aplicaţiei , de pe

desktop (dacă aceasta există).

Lansarea aplicaţiei Microsoft Access

Scurtătura aplicaţiei Microsoft Access

Page 10: Baze de date Access

10

Elementele ferestrei Microsoft Access După lansarea în execuţie, pe ecran apare

ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente Zona de lucru Bara de stare

Page 11: Baze de date Access

11

Elementele ferestrei Microsoft Access După lansarea în execuţie, pe ecran apare

ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente Zona de lucru Bara de stare

Bara de titlu a aplicaţiei Microsoft Access

Page 12: Baze de date Access

12

Elementele ferestrei Microsoft Access După lansarea în execuţie, pe ecran apare

ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente Zona de lucru Bara de stare

Bara de meniuri a aplicaţiei Microsoft Access

Page 13: Baze de date Access

13

Elementele ferestrei Microsoft Access După lansarea în execuţie, pe ecran apare

ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente Zona de lucru Bara de stare

Bara de instrumente a aplicaţiei Microsoft Access

Page 14: Baze de date Access

14

Elementele ferestrei Microsoft Access După lansarea în execuţie, pe ecran apare

ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente Zona de lucru Bara de stare

Zona de lucru a aplicaţiei Microsoft Access

Page 15: Baze de date Access

15

Elementele ferestrei Microsoft Access După lansarea în execuţie, pe ecran apare

ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente Zona de lucru Bara de stare

Bara de stare a aplicaţiei Microsoft Access

Page 16: Baze de date Access

16

1. Crearea unei  baze de date utilizând un şablon

Din categoria Şabloane  se descarcă şablonul dorit. 

Crearea unei  baze de date

Şabloane baze de date

Page 17: Baze de date Access

17

2. Crearea unei baze de date necompletată

Dacă niciun şablon nu corespunde nevoilor, se poate crea o bază de date de la zero, executând clic pe  Bază de date necompletată şi  specificând un nume pentru fişierul care va conţine această bază de date, apoi se execută clic pe Creare.

Crearea unei  baze de date

Bază de date necompletată

Page 18: Baze de date Access

18

Crearea unui tabel

1. Crearea unui tabel pornind de la modul de vizualizare Foaie de date

2. Crearea unui tabel în modul de vizualizare Proiectare

3. Crearea unui tabel prin utilizarea unui şablon

Creare tabele

Page 19: Baze de date Access

19

Crearea unui tabel pornind de la Foaie de date

Adăugarea unui tabel  nou  la o bază de date se poate face utilizând comenzile din grupul Tabele din fila Creare.

Crearea unui tabel, pornind de la modul de vizualizare  Foaie de date   - acest mod de vizualizare permite introducerea imediată a datelor . În fila Creare, în grupul Tabele, se activează butonul Tabel , apoi, în,

grupul Câmpuri şi coloane, se execută clic pe Câmp nou acestuia din panoul Șabloane de camp sau prin tastare de la tastatură.

Redenumirea unei coloane se face prin dublu clic pe numele acesteia tastându-se apoi numele nou 

Mutarea unei coloane se face prin selectarea şi apoi glisarea ei în locaţia dorită.

Şabloane de câmp

Mutare coloană (câmp)

Redenumire coloană (câmp)

Page 20: Baze de date Access

20

Acest mod de proiectare permite crearea mai întâi a structurii noului tabel, apoi, se comută în modul de vizualizare  Foaie de date pentru a introduce datele. În fila Creare, în grupul Tabele, se execută clic pe Proiectare tabel.  Pentru fiecare câmp din tabel, se tastează numele în coloana Nume câmp, se selectează  tipul de date corespunzător din lista Tip de date şi, opţional se face o descriere a ceea ce conţine câmpul respectiv

Crearea unui tabel, în modul de  vizualizare Proiectare 

Proiectarea unui tabel

Page 21: Baze de date Access

21

Crearea unui tabel prin utilizarea unui șablon  Access pune la dispoziţia utilizatorului șabloane pentru tipurile

de tabele utilizate în mod obișnuit: în fila Creare, în grupul Tabele, se execută clic pe Şabloane tabel, şi se alege un şablon din listă.

Ştergerea unei coloane – clic pe numele coloanei, iar din meniul de comenzi rapide se alege comanda Ștergere coloană . Adăugarea unei coloane noi - În

fila Foaie de date, în grupul Câmpuri și coloane, se execută clic pe Câmp nou. , putându-se glisa un nume de câmp din panoul Șabloane de camp sau se poate tasta un nume nou.

Şabloane tabele

Adăugare câmpuri

Ştergere câmpuri

Page 22: Baze de date Access

22

Importul, adăugarea sau legarea datelor dintr-o altă sursă

Datele create cu alte plicaţii  (Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.) pot fi importate sau adăugate la un tabel  existent în Access.

În  fila Date externe, în grupul Import, se execută clic pe comanda specifică tipului de fişier ce va fi importat. Dacă nu se vede tipul de program necesar, se execută clic pe Mai multe, alegându-se din caseta de dialog Preluare date externe fişierul de date sursă.

Există posibilitatea creării unui tabel nou cu datele importate - Import obiecte sau adăugării acestora la un tabel deja existent sau chiar crearea unui tabel cu legătură la datele din programul sursă - Legare tabele.

Import date externe

Import date externe Excel

Page 23: Baze de date Access

23

Setarea proprietăţilor pentru câmpuri

Indiferent de modul în care este creat un tabel, trebuie specificate corect proprietățile câmpurilor. Acest lucru se poate face numai în vizualizarea Proiectare.

Pentru a vedea proprietățile unui câmp, se execută clic pe numele câmpului. Proprietățile sunt afișate sub grila de proiectare, în Proprietăți câmp.

Page 24: Baze de date Access

24

Setarea proprietăţilor pentru câmpuri

Indiferent de modul în care este creat un tabel, trebuie specificate corect proprietățile câmpurilor. Acest lucru se poate face numai în vizualizarea Proiectare.

Pentru a vedea proprietățile unui câmp, se execută clic pe numele câmpului. Proprietățile sunt afișate sub grila de proiectare, în Proprietăți câmp.

PROPRIETATE DESCRIERE

Dimensiune câmp Pentru câmpurile Text, această proprietate setează numărul maxim de caractere care pot stocate în câmp. Numărul maxim este 255. Pentru câmpurile Număr, această proprietate setează tipul de număr care va fi stocat (Întreg lung, Dublu, și așa mai departe). Pentru o stocare eficientă a datelor, se recomandă să alocați spațiul minim necesar pentru datele respective. Această valoare poate fi mărită mai târziu, în caz că este nevoie.

Format Această proprietate setează modul în care se afișează datele. Nu afectează datele în sine după cum sunt stocate în câmp. Aveți posibilitatea să selectați un format predefinit sau să introduceți un format particularizat.

Mască intrare Utilizați această proprietate pentru a specifica un model pentru toate datele care vor fi introduse în acest câmp. Astfel, datele se vor introduce corect și vor conține numărul corect de caractere. Pentru ajutor despre generarea unei măști de intrare, faceți clic pe în partea dreaptă a casetei de proprietăți.

Valoare implicită Utilizați această proprietate pentru a specifica valoarea implicită care va apărea în fiecare câmp de fiecare dată când se adaugă o înregistrare nouă. De exemplu, dacă aveți un câmp Dată/oră în care doriți să înregistrați întotdeauna data la care s-a adăugat înregistrarea, aveți posibilitatea să introduceți "Data()" (fără ghilimele) ca valoare implicită.

Necesar Această proprietate stabilește dacă se solicită o valoare pentru acest câmp. Dacă setați această proprietate la Da, Access nu va permite adăugarea unei înregistrări decât dacă se introduce o valoare pentru acest câmp.

Proprietăţi câmpuri

Page 25: Baze de date Access

25

1.Care dintre elementele de mai jos nu constituie obiect într-o bază de date?

a)Proiectareb)Formularec)Interogărid)Module

AUTOEVALUARE

Întrebarea următoare

Page 26: Baze de date Access

26

2. Ştergerea, inserarea şi redenumirea unui câmp se pot realiza atât în modul de Proiectare, cât şi în modul de Vizualizare Foaie de date?

DA NU

AUTOEVALUARE

Întrebarea următoare

Page 27: Baze de date Access

27

3. Există posibilitatea ca la sfârşitul unui tabel deja creat să se adauge înregistrări dintr-un tabel creat cu aplicaţia Microsoft Excel?

AUTOEVALUARE

DA NU

Întrebarea următoare

Page 28: Baze de date Access

28

4. Modul de lucru în care pot fi stabilite proprietăţile câmpurilor unui tabel este:

a) Foaie de dateb) Proiectarec) Şablon

AUTOEVALUARE

Sfârşit

Page 29: Baze de date Access

29

Greşit!!!

Mai încearcă! Întrebarea1 Întrebarea 2 Întrebarea 3 Întrebarea 4

Page 30: Baze de date Access

30

Corect!

Felicitări!!!

Continuă

Întrebarea1 Întrebarea 2 Întrebarea 3 Întrebarea 4

SFÂRŞIT

Page 31: Baze de date Access

31

SFÂRŞIT