Baze de date - Access

of 13 /13
Baze de date - Access Baze de date - Access

Embed Size (px)

description

Baze de date - Access. Noţiunea de bază de date. Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Access. Operaţii primare asupra unei baze de date. Noţiunea de bază de date. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Baze de date - Access

Page 1: Baze de date - Access

Baze de date - AccessBaze de date - Access

Page 2: Baze de date - Access

Noţiunea de bază de date

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Access

Operaţii primare asupra unei baze de date

Page 3: Baze de date - Access

Noţiunea de bază de dateEvoluţia diferitelor tehnici şi metode de organizare a datelor, a fost determinată de necesitatea de a avea un acces cât mai rapid şi mai uşor la un volum cât mai mare de date.

Datele stocate şi prelucrate fiind foarte mari a făcut necesară apariţia bazelor de date.Definiţie: o bază de date este o colecţie de informaţii, de date. De exemplu: - catalogul clasei - cartea de telefon - o colecţie de reţete - un catalog de produse - lista furnizorilor

Noţiunile principale folosite în organizarea informaţiilor sunt:entitate – elementul, obiectul, fenomenul care se descrie;atribut – o proprietate, o caracteristică a entităţii;valoare – măsura unei proprietăţi.

Page 4: Baze de date - Access

Exemplu: În activitatea din biblioteca unei şcoli sunt prelucrate informaţiile legate de: entităţile: carte, cititor, împrumut, inventar.

Pentru entitatea Carte s-ar cere atribute ca: nr. inventar, autor, titlu, preţ, nr. exemplare.

Pentru atributul nr. inventar am putea presupune că există valori numere naturale, cuprinse de exemplu între 1 şi 10000, valori prin care se numerotează, de fapt, cărţile din bibliotecă.

Cum se va crea sistemul şcoala?Entitatea – elevAtribute – nume, vârsta, nr. de fraţi, bursaValori – pentru atributul vârsta valorile nu pot fi decât din mulţimea numerelor între 6 şi 19.

Page 5: Baze de date - Access

Gestiunea bazelor de date presupune totalitatea operaţiilor care se fac asupra datelor din bazele de date.

Într-o bază de date, pentru fiecare entitate este organizată structura numită tabelă, atributele reprezintă coloanele tabelei (câmpuri), iar valorile sunt informaţiile din fiecare rând al tabelei (înregistrări).

Nume câmp 1

Nume câmp 2

Nume câmp 3

Nume câmp 4

Nume câmp n….Linia de

antet

Înregistrarea nr. 1

Înregistrarea nr. 2

Înregistrarea nr. n

...

câmpuri

înregistrări

Exemplu de tabelă

Page 6: Baze de date - Access

Exemplu: tabela numită FurnizorFurnizor

Cod furnizor Denfurnizor localitate adresă codfiscalLinia de antet

Înregistrarea nr. 1

Înregistrarea nr. 2

Înregistrarea nr. n

.

.

.

111

222

999

Sidex

Cabluri

Policol

Galaţi

Vaslui

Iaşi

Rarău 22

Crângu 14

Plopi 66

R6543636

R7363674

R82736464

Nume câmp 1 Nume câmp 2 Nume câmp 3 Nume câmp n…..

Page 7: Baze de date - Access

O tabelă reflectă relaţia dintre atributele unei entităţi şi valorile acestora. Din acest motiv, bazele de date în care entităţile sunt organizate în tabele se numesc baze de date relaţionale.

Pentru gestiunea bazelor de date relaţionale există aplicaţii specializate numite Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD), cum ar fi sistemul Access, care face parte din pachetul Microsoft Office.

Page 8: Baze de date - Access

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei AccessDeschiderea şi închiderea aplicaţiei AccessLansarea în lucru:1. START – Programe - Microsoft Office – Access 2. Prin pictograma asociată programului Access, dacă

aceasta există ca shortcut pe desktop sau pe bara de task-uri.Fereastra de lucru a aplicaţiei este pusă în evidenţă prin culoarea gri.

Fereastra de

lucru

Activitatea elevilor:- analizează meniul şi compară opţiunile din meniurile aplicaţiei Word şi Excel.- activează bara de instrumente standard- analizează butoanele de pe această bară.

Page 9: Baze de date - Access

Operaţii primare asupra unei baze de dateOperaţii primare asupra unei baze de date

Crearea bazei de dateAplicaţia Access deschide, la pornire, o fereastră de

opţiuni – Panoul de acţiune – pentru a alege crearea unei baze de date sau deschiderea unei existente.Crearea unei baze de date se face prin una din variante:

- alegerea variantei Bază de date necompletată din această fereastră de opţiuni;

- din meniul aplicaţiei prin Fişier (File) – Nou (New) – Bază de date vidă (Blank Database) sau CTRL+N.

- La deschiderea unei baze de date noi, programul Access acordă implicit numele bd1. Se redenumeşte prin intermediul operaţiei de salvare. Se va crea un fisier de tip dosar cu numele ales de utilizator şi cu extensia .mdb.

Page 10: Baze de date - Access

Click pe opţiunea „Blank Database”pentru a crea baza de date

Folderul în care vom salva baza de date

Numele bazei de date pe care o vom crea

Acţionăm butonul Create

Page 11: Baze de date - Access

Închiderea bazei de dateÎnchiderea bazei de dateSe realizează prin opţiunile:- Fişier – Închidere bază de date sau- Prin închiderea ferestrei

Page 12: Baze de date - Access

Deschiderea unei baze de date existente se Deschiderea unei baze de date existente se realizează:realizează:prin opţiunile - Fişier – Deschidere şi apoi identificarea fişieruluiCTRL + O- din fereastra de dialog care se deschide la activarea aplicaţiei Access (dacă această fereastră nu este deschisă, ea se poate activa din opţiunea Help – Task Pane (panou de acţiune) cu click- dreapta

Page 13: Baze de date - Access

Activitatea elevilor:Activitatea elevilor: (manual pag. 86)

1. Deschideţi aplicaţia Access şi alegeţi New -> Bază de date necompletată.2. Observaţi deschiderea automată a ferestrei pentru salvarea acestei noi baze de date în care s-a pregătit numele db1.3. Schimbaţi numele în baza1 şi salvaţi acţionând butonul Creare.4. Închideţi baza de date creată anterior.5. Închideţi aplicaţia Access.6. Redeschideţi aplicaţia Access şi alegeţi acum Open a file -> baza1 din fereastra de opţiuni (panoul de acţiuni).7. Apăsaţi clic dreapta pe opţiunea Help din meniul principal şi alegeţi Task Pane.Observaţi efectul.8. Apăsaţi clic stânga pe opţiunea Help, alegeţi Show the Office Assistant şipersonalizaţi asistentul.9. Închideţi aplicaţia Access