Baze d E date

of 21 /21
BAZE DE DATE Recapitulare

Embed Size (px)

description

Recapitulare. Baze d E date. Evoluţia diferitelor tehnici şi metode de organizare a datelor, a fost determinată de necesitatea de a avea un acces cât mai rapid şi mai uşor la un volum cât mai mare de date. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Baze d E date

Page 1: Baze d E date

BAZE DE DATERecapitulare

Page 2: Baze d E date

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Evoluţia diferitelor tehnici şi metode de organizare a datelor, a fost determinată de necesitatea de a avea un acces cât mai rapid şi mai uşor la un volum cât mai mare de date.

Datele stocate şi prelucrate fiind foarte mari a făcut necesară apariţia bazelor de date.

Definiţie: o bază de date este o colecţie de informaţii, de date.

Page 3: Baze d E date

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Noţiunile principale folosite în organizarea informaţiilor sunt:

entitate – elementul, obiectul, fenomenul care se descrie;

atribut – o proprietate, o caracteristică a entităţii;

valoare – măsura unei proprietăţi.

Page 4: Baze d E date

Gestiunea bazelor de date presupune totalitatea operaţiilor care se fac asupra datelor din bazele de date.

Într-o bază de date, pentru fiecare entitate este organizată structura numită tabelă, atributele reprezintă coloanele tabelei (câmpuri), iar valorile sunt informaţiile din fiecare rând al tabelei (înregistrări).

Nume câmp 1

Nume câmp 2

Nume câmp 3

Nume câmp 4

Nume câmp n

….Linia de antet

Înregistrarea nr. 1

Înregistrarea nr. 2

Înregistrarea nr. n

...

câmpuri

înregistrări

Exemplu de tabelă

Page 5: Baze d E date

OBIECTELE UNEI BAZE DE DATE

Tabele

Interogă

ri

Formula

re

Rapoart

e

Page 6: Baze d E date

TABELA DE DATE

Două moduri de vizualizare: Vizualizare proiect: se poate defini

structura tabelei: Numele câmp Tip de date Dimensiune câmp Index Cheia primară

Page 7: Baze d E date

VIZUALIZARE PROIECT

Page 8: Baze d E date

TIPURI DE DATE ACCESS

Tipuri de date in Access: Text (siruri de max 255 caractere) Numar – numere intregi sau cu zecimale Monetar – pentru valori monetare Data/Timp – date calendaristice Da/Nu – pentru constante logice Memo – siruri de lungime max 65536 AutoNumarare – pentru serii incrementate automat cu 1 Obiect OLE – incorporarea de fisiere Hiperlink – adrese URL Lookup Wizard -

Page 9: Baze d E date

Cheia primara identifică în mod unic o înregistrare a tabelei.

Poate fi : - cheie simplă -formată dintr-o singură coloană

- cheie compusă (multiplă)- formată din mai multe coloane

Într-un tabel pot exista mai multe coloane (sau set de coloane) ce pot conţine valori unice. Aceste coloane sunt chei candidat

Stabilirea cheii primare se poate face prin douã modalitãti, dupã cum urmeazã:

DEFINIREA UNEI CHEI PRIMARE1. Se selectează câmpul

2. Selectaţi fie simbolul iconic - cheie,din meniul Design, fie clic dreapta pe campul selectat si se alege Primary Key

Page 10: Baze d E date

VIZUALIZARE FOAIE DE DATE

Page 11: Baze d E date

RELAŢII ÎNTRE TABELE

Între două tabele dintr-o bază de date există o relaţie atunci când unul sau mai multe câmpuri cheie dintr-un tabel se potrivesc cu unul sau mai multe câmpuri cheie din celălalt tabel.

Tabelul părinte este tabelul care conţine cheia principală iar tabelele copil sunt tabelele corelate

Cheie externa

Cheie principala

Page 12: Baze d E date

TIPURI DE RELAŢII ÎN ACCESS

1. Relaţia One to One (unu la unu) - fiecărei înregistrări din tabelul părinte îi corespunde exact o singură înregistrare din tabelul copil.

2. Relaţia One to Many (unu la mai mulţi) - fiecărei înregistrări din tabelul părinte îi corespunde mai mult de o înregistrare în tabelul copil.

3. Relaţia Many to Many (mai mulţi la mai mulţi) – fiecărei înregistrări din tabelul părinte îi corespunde mai mult de o înregistrare în tabelul copil iar fiecărei înregistrări din tabelul copil îi poate corespunde mai mult de o înregistrare în tabelul părinte.

Page 13: Baze d E date

EDITAREA RELAŢIILOR DINTRE TABELE

Page 14: Baze d E date

INTEROGARI - DEFINITIE

Interogările reprezintă modalităţi de selecţie şi afişare a informaţie din unu sau mai multe tabele, formulate cu ajutorul unor condiţii logice. 

Page 15: Baze d E date

TIPURI DE INTEROGĂRI

Simple (de selecţie) Condiţiile de selecţie se pot pune la Criterii, putem

alege câmpuri drept chei de sortare.Dacă dorim ca filtrul aplicat datelor să fie variabil,

vom folosi interogări cu parametrii. Putem crea interogări totaliztoare sau putem folosi câmpuri calculate.

Pentru actualizare Ştergere –delete query Actualizare – update query Adăugare – Append query

Încrucişate – Crosstab query

Page 16: Baze d E date

Un formular serveste la introducerea datelor, dar poate avea si rol de meniu sau de prezentare generala a unor informatii. Un formular este un element de interfata cu utilizatorul.

FORMULARE

1. Se apeleaza Form Wizard din meniul Create – More Forms

2. Se deschide tabela sursa si se selecteaza campurile ce vor forma formularul si se actioneaza butonul Next

3. Se alege aspectul formularului, stilul acestuia, se salveaza si se poate executa imediat

Page 17: Baze d E date

• Crearea unui formular simplu• Introducerea datelor în baza de date folosindformulare simple• Formatarea textului• Schimbarea culorii fondului într-un formular• Importul unei imagini sau fişier text într-unformular• Modificarea

CREAREA ŞI UTILIZAREA FORMULARELOR

Page 18: Baze d E date

Rapoartele sunt o modalitate de valorificare a continutului informational al bazei de date, servind ca instrument de cunoastere a unor aspecte (pozitive sau negative) dintr-o situatie pentru care s-au cules date, s-au verificat si depozitat intr-o baza de date

Raportul apare ca un instrument al cunoasterii, care contine o cantitate mare de informatii selectate, prelucrate, sistematizate dupa anumite reguli de prezentare, in concordanta cu cerintele utilizatorilor

RAPOARTE

Page 19: Baze d E date

• Crearea unui raport simplu• Modificarea unui raport• Crearea, modificarea unui antet şi

subsol• Gruparea datelor într-un raport, total-

raport, subtotal-raport

CREAREA ŞI UTILIZAREA RAPOARTELOR

Page 20: Baze d E date

Pasul 1. se precizeaza sursa de date si campurile din care se vor prelua valorile raportului

Pasul 2. se pot fixa campurile de grupare si chei de ordonare

Pasul 3. se pot sorta anumite campuri crescator sau descrescator

Pasul 4. ne alegem forma raportului din formele prestabilite ale expertului, iar in clotul din dreapta jos exista butonul Preview pentru previzualizare

Page 21: Baze d E date

Pasul 5. ne alegem stilul raportului

Pasul 6. salvam raportul dandu-i un nume

Forma unui raport creat cu Report Wizard