Baden şi pădurea Vienei

of 28 /28

Embed Size (px)

description

Baden şi pădurea Vienei. Baden , mic şi graţios , aflat în sudul Vienei , es te un ul din punctele turistice cele mai vizitate din Austria. Aflat în mijlocul pădurii din Viena, Baden es te o imensă grădină. Florile se întâlnesc peste tot , îngrijite cu dragoste. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Baden şi pădurea Vienei

Page 1: Baden şi pădurea Vienei
Page 2: Baden şi pădurea Vienei

Baden, Baden, mic şi graţiosmic şi graţios, , aflataflatîn sudul Vieneiîn sudul Vienei, es, estete un unulul din punctele din punctele turistice cele mai vizitate din turistice cele mai vizitate din Austria...Austria...

Page 3: Baden şi pădurea Vienei

Aflat în mijlocul pădurii din Aflat în mijlocul pădurii din Viena, Baden Viena, Baden esestete o imensă grădinăo imensă grădină......

Page 4: Baden şi pădurea Vienei

Florile se întâlnesc peste totFlorile se întâlnesc peste tot, , îngrijite îngrijite cu dragostecu dragoste......

Page 5: Baden şi pădurea Vienei

Oraş cu turism intensOraş cu turism intens, , cu ape cu ape termale termale care ies din care ies din pământ cu pământ cu 36˚36˚CC......

Page 6: Baden şi pădurea Vienei

CatedralCatedralaa d dinin Baden es Baden este de o rară te de o rară frumuseţefrumuseţe. .

Corul, prezent la slujbele duminicaleCorul, prezent la slujbele duminicale, , te te emoţioneazăemoţionează......

Page 7: Baden şi pădurea Vienei

Ah... Ah... Cafenelele şi magazinele de Cafenelele şi magazinele de cafeacafea... ... le simţi mirosul de departele simţi mirosul de departe......

Page 8: Baden şi pădurea Vienei

Un mic şi frumos Un mic şi frumos Casino, Casino, aflat în pădureaflat în pădure......

Page 9: Baden şi pădurea Vienei

Înconjurat de pădureÎnconjurat de pădure, Baden , Baden are un aer are un aer pur, pur, o o temperaturtemperaturăă agreabilăagreabilă, , care îţi dau o care îţi dau o

permanentpermanentăă senzaţie senzaţie de de confortconfort......

Înconjurat de pădureÎnconjurat de pădure, Baden , Baden are un aer are un aer pur, pur, o o temperaturtemperaturăă agreabilăagreabilă, , care îţi dau o care îţi dau o

permanentpermanentăă senzaţie senzaţie de de confortconfort......

Page 10: Baden şi pădurea Vienei

Frumuseţea păduriiFrumuseţea pădurii, , invadată de flori invadată de flori multicolore...multicolore...

Page 11: Baden şi pădurea Vienei

Intrarea în pădure ne îmbie să vedem frumuseţile Intrarea în pădure ne îmbie să vedem frumuseţile care ne aşteaptă...care ne aşteaptă...

Page 12: Baden şi pădurea Vienei

Pădure înflorităPădure înflorită, , cu arbori înfrunziţicu arbori înfrunziţi, motiv de , motiv de inspiraţie pentru frumoasa melodie inspiraţie pentru frumoasa melodie ““Povestea Povestea

pădurii din pădurii din VienaViena””

Page 13: Baden şi pădurea Vienei

Zone pentru odihnă şi recreereZone pentru odihnă şi recreere, , cu lacuricu lacuri, c, cuu bărci şibărci şi multe florimulte flori......

Page 14: Baden şi pădurea Vienei

O mare varietate de floriO mare varietate de flori, , care-ţi încântă ochii şi care-ţi încântă ochii şi inimainima... ...

Page 15: Baden şi pădurea Vienei

Cu cât intri mai mult în pădure, cu atât este Cu cât intri mai mult în pădure, cu atât este mai frumos...mai frumos...

Page 16: Baden şi pădurea Vienei

ParfumuriParfumuri, , culoriculori, , toate sunt o toate sunt o încântareîncântare......

Page 17: Baden şi pădurea Vienei

Mici lacuriMici lacuri, , între flori şi arboriîntre flori şi arbori, , adevărate oaze de adevărate oaze de pace şi liniştepace şi linişte......

Page 18: Baden şi pădurea Vienei

Aici găseşti în flori toate culorile din naturăAici găseşti în flori toate culorile din natură......

Page 19: Baden şi pădurea Vienei

Lucrarea lui Dumnezeu întipărită în arbori şi Lucrarea lui Dumnezeu întipărită în arbori şi planteplante, , în culori şi frumuseţe în culori şi frumuseţe exuberante...exuberante...

Page 20: Baden şi pădurea Vienei

Culoarea copacilorCuloarea copacilor, amestecat, amestecatăă cu cu verdele strălucitor verdele strălucitor al păduriial pădurii......

Page 21: Baden şi pădurea Vienei

Flori împrăştiate prin iarbăFlori împrăştiate prin iarbă, , răspândindrăspândind un un parfum parfum fără egalfără egal......

Page 22: Baden şi pădurea Vienei

StatuiStatui, , grădinigrădini, , pădurepădure, , lacurilacuri, , toate se amestecă într-un toate se amestecă într-un singur locsingur loc, , îîn perfectn perfectăă armon armonieie......

Page 23: Baden şi pădurea Vienei

Nu ştii cum să denumeşti Nu ştii cum să denumeşti momentmomenteleele de pa de pacece care care se simt în această pădurese simt în această pădure......

Page 24: Baden şi pădurea Vienei

Verde, Verde, mult mult verde verde şi o şi o absolutabsolută conştiinţă de ă conştiinţă de păstrarepăstrare, , o chestiune de onoare pentru toţi o chestiune de onoare pentru toţi

austrieciiaustriecii......

Page 25: Baden şi pădurea Vienei

Autostrăzi moderne şi frumoase Autostrăzi moderne şi frumoase ca să ajungi lca să ajungi la Baden, a Baden, dardar......

Page 26: Baden şi pădurea Vienei

......este bun şi tramvaiul:este bun şi tramvaiul: o oră o oră dede la la Viena Viena lla a Baden...Baden...

Page 27: Baden şi pădurea Vienei

Vedere interioară a unui tramvaiVedere interioară a unui tramvai. . Se oSe observbservă curăţenia ă curăţenia şi şi confortconfortulul. . Este o plăcere să călătoreştiEste o plăcere să călătoreşti......

Page 28: Baden şi pădurea Vienei

- M u z i c a – Povestea pădurii din Viena

Baden, Baden, AAustriaustria:: o excursie de neuitato excursie de neuitat..