· B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si...

of 14 /14

Transcript of  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si...

Page 1:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 2:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 3:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 4:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 5:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 6:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 7:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 8:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 9:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 10:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 11:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 12:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 13:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul
Page 14:  · B. 53 posturi asistenti medicali/tehnician utilaje medicale ... Sectia clinica Ortopedie si traumatologie ... eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. — pentru asistenti medicali. e) carnetul