Avem o Problemă

download Avem o Problemă

of 3

Embed Size (px)

Transcript of Avem o Problemă

 • 8/17/2019 Avem o Problemă

  1/3

   

  Avem o problemă. Noi, românii, ca popor. Mă rog, avem mai multe, dar vreau să

  vorbesc despre una în particular: suntem încuia i.ț  

  Am scris cu bucurie săptămâna trecută că Universitatea Politehnică Bucure ti va primiș

  un campus inteligent. M-am bucurat i de o propunere legislativă care presupune că operatoriiș

  vor trebui să ofere gratuit 500 MB trafic de date dar i de vestea că ni te sen!ori inteligen iș ș ț

  au fost monta i "n parcul #ineretului din $apitală.ț

  Am scris cu bucurie din perspectiva omului care a vă!ut proiecte similare implementate la

  scară largă "n ni te ări pe care românii le invidia!ă i spre care "n opinia lor tind dar acestș ț ș

  te%t "l scriu cu mâhnire.

  &e ce' Pentru că reac iile la acele trei te%te nu au fost cele care speram eu să fie. (ai să leț

  luăm pe rând.

  http://playtech.ro/2016/bucurestiul-primeste-un-campus-construit-pe-principiilesmart-city/http://playtech.ro/2016/operatorii-de-telefonie-mobila-ar-putea-fi-obligati-sa-ofere-internet-gratuit/http://playtech.ro/2016/operatorii-de-telefonie-mobila-ar-putea-fi-obligati-sa-ofere-internet-gratuit/http://playtech.ro/2016/bucurestiul-primeste-un-campus-construit-pe-principiilesmart-city/

 • 8/17/2019 Avem o Problemă

  2/3

  ”Statul ne dă trafc de date ca să ne urmărească”

  )ta i a a. *n primă fa!ă ne plângem că ne costă mult abonamentele +cu toate că avemț șprobabil printre cele mai bune oferte din "ntreaga Uniune ,uropeană că operatorii sunt

  ticălo i că vor să facă bani i că statul nu are griă de bie ii de noi i ine partea companiilor.ș ș ț ș ț

  Apoi vine statul i spune că "i va obliga pe operatori să- i taie din venituri i să ne ofereș ș ș

  gratuit acces la +o anumită cantitate de internet. Brusc nu ne mai convine. &acă statul

  spune că /accesul la nternet ar trebui să fie un drept legal/ e clar1 statul vrea să ne

  urmărească. Brea2ing 3e4s oameni buni1 statul ne urmăre te deaș . ar faptul că "i calcă pe

  operatori pe coadă nu le va face niciun fel de favori "n momentul "n care va avea nevoie de

  ni te date sensibile despre personaul sau personaul 6 +care a făcut ni te treburi grave de aș ș

  auns să-i fie ascultate convorbirile i monitori!at traficul.ș

  ”Nu mai știu cum să ne ure, de aia au băgat becuri deX mii euro în parcul Y”

  7orba aia cu /cine se arde o dată suflă apoi i "n iaurt/ e puternic "nrădăcinată "n mentalitateaș

  românului. 8uni seară la conferin a "n care #ele2om i-a pre!entat sistemul inteligent deț ș

  iluminat un urnalist a "ntrebat care a fost investi ia. 9epre!entantul #ele2om nu a dat nicioț

  cifră i "l "n eleg. $um po i să le e%plici oamenilor dintr-un ora "n care co urile de gunoiș ț ț ș ș

  pentru un sector au costat la un moment dat :; de milioane de euro +plăti i din impo!iteleț

  acelor oameni că tehnologia necesită o investi ie substan ială dar care "n timp " i va arătaț ț ș

  beneficiile' &a aici nu e numai vina oamenilor. Avem ni te sechele. &ar e vina oamenilor căș

  refu!ă să se informe!e i că nu vor să "n eleagă de ce unele schimbări sunt mai necesareș ț

  decât altele.

  ”Pentru ce avem nevoie de clase inteligente cnd noi încă avem !"#urile în curte”

  *ncă un unghi de abordare care mă calcă pe nervi. &a suntem o ară cu multe problemeț  dar

  logica asta e plină de defecte. &ar voi de ce v-a i cumpărat smartphone-uri când părin ii vo triț ț ș

   "ncă folosesc telefoane fi%e' 7i se pare o "ntrebare fără sens' Păi nu e aceea i logică pe care oș

  aplica i i voi' (ai să o luăm altfel să o ducem la scară globală. &e ce se lucrea!ă la ma iniț ș ș

  fără ofer dacă "n Africa se moare de sete' A putea uca ocul ăsta toată !iua. &acă omenireaș ș

  ar fi func ionat pe principiul acesta ne-am fi blocat probabil "nainte de 9ena tere. ,ț ș

  important ca noile tehnologii să fie implementate chiar i "n !onele "n care nu au auns "ncăș

  cele mai vechi. Asta produce locuri noi de muncă creea!ă noi posibilită i financiare i deschideț ș

  noi ori!onturi din toate punctele de vedere. Asta nu "nseamnă că investi iile nu se pot face "nț

  paralel dar nici nu "nseamnă că banii pentru proiectul pot fi da i automat către problema 6ț

  http://playtech.ro/2016/fiscul-urmareste-vanzarile-de-pe-olx-okazii-si-lajumate/http://playtech.ro/2016/fiscul-urmareste-vanzarile-de-pe-olx-okazii-si-lajumate/http://playtech.ro/2016/fiscul-urmareste-vanzarile-de-pe-olx-okazii-si-lajumate/

 • 8/17/2019 Avem o Problemă

  3/3

  i putem să ne gândim la viitor mai târ!iu. 7iitorul se "ntâmplă acum i dacă nu ne mi cămș ș ș

  către el riscăm să rămânem bloca i ve nic "n trecut i nici măcar /grânarul ,uropei/ nuț ș ș

  func ionea!ă fără utilae speciali!ate căci sapa se rupe iar mâna ăranului obose te.ț ț ș

  9evin la problema claselor inteligente. $âteva companii sus inute de statul român au vrut săț

  aducă tablete i suporturi digitale de curs "n clasele din 9omânia. (op i presa care a "nceputș șsă arate că colile de la sate "ncă au