„V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe...

of 12 /12
1 CĂTRE: DATA: 25.05.2019 - Patriarhia Ortodoxă Română, - mirenii ortodocși, - eterodocșii care vor să vină la lumina Adevărului. „V-a cerut satana ca să vă cearnă ca pe grâu...” (Luca 22, 31) Acesta este avertismentul Mântuitorului Iisus Hristos către apostoli cu privire la cursele satanei, care se vor finaliza cu cernerea lor: unii vor trăda, iar alții vor fi ascultători ai cuvântului Domnului până la sfârșit. Subiectul prezentei scrisori este dat de starea actuală a Bisericii Ortodoxe Române, în care ierarhii ei nu depun rezistență în fața forțelor oculte, ba unii dintre ei se fac complici la „taina fărădelegii care se și lucrează” (II Tesaloniceni 2, 7), totul culminând cu primirea oficială – la nivel sinodal – a ereziei în cadrul B.O.R. odată cu implementarea hotărârilor „sinodului” din Creta, care a avut loc în iunie, 201,6 în insula Creta. Și pentru că acest “sinod” a împărțit preoțimea română în două părți: 99% sunt de acord cu el și sub 1% îl resping oficial prin întreruperea pomenirii episcopului locului, putem afirma ca acesta reprezintă o „sită” de cernere a preoților! Știm că în istoria Bisericii Ortodoxe au avut loc nouă Sinoade Ecumenice, iar despre ceea ce s-a petrecut în Creta, Sfântul Kukșa al Odessei (1875-1964), a spus în urmă cu 60 de ani: „Nu peste mult timp va avea loc un sinod numit „sfânt”. Însă acesta va fi o adunătură de necredincioși. În cadrul lui toate credințele se vor uni în una. Posturile vor fi anulate, călugăria anulată, călugărilor și episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoților, să se recăsătorească. Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală. Fiți vigilenți! Străduiți-vă să mergeți la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleși vor înțelege ce se întâmplă. Pe oameni îi vor obliga să se ducă la biserica apostată, însă nu trebuie să mergem într-acolo în niciun caz. Vă rog, stați în credința ortodoxă până la ultima suflare și vă veți mântui.” Patriarhia Română a numit acest sinod „mare”, deși patru Biserici Autocefale nu au luat parte la el, dar și „sfânt”, deși nu a urmat calea celorlalte sinoade de până acum. Iar dacă anumiti preoți – luminați de Duhul Sfânt – nu sunt de acord cu hotărârile acestui “sinod” – sunt caterisiți pentru că nu urmează în această cale de nesocotire a învățăturii ortodoxe. 1) De ce nu li se permite acestor preoți să-și spună public punctele de vedere în comunitățile din care fac parte, astfel încât credincioșii să ia decizia în cunoștință de cauză de a fi sau nu cu acest „sinod”? 2) De ce odată cu implementarea acestor hotărâri ale „sinodului” din Creta, în B.O.R. avem de-a face cu începutul unei prigoane fățișe împotriva celor care nu acceptă acest nou tip de „creștinism globalizat”? 3) De fapt cui slujiți dvs., ierarhi ai B.O.R.? Încotro conduceți turma care v-a fost încredințată? 4) De ce în cadrul predicilor preoților români nu mai există cateheză vis-a-vis de pericolul ereziilor pe care iată dvs. le primiți în interiorul B.O.R.? 5) A spune adevărul a devenit cumva un discurs al urii? 6) A dori sincer mântuirea aproapelui nostru a ajuns cumva să fie interzis? 7) Prizonierul cui sunteți de nu puteți apăra Biserica Ortodoxă de imixtiunile urâtorilor de Hristos? Cunoaștem apartenența dvs., părinte patriarh, la organizația ocultă a masoneriei. Cunoaștem tipul de studii universitare pe care le-ați urmat și care sunt total incompatibile cu funcția deținută acum în B.O.R.: - „teologie” catolică – universitatea Frankfurt; - „teologie” protestantă – universitatea Strasbourg;

Embed Size (px)

Transcript of „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe...

Page 1: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

1

CĂTRE: DATA : 25.05.2019 - Patriarhia Ortodoxă Română, - mirenii ortodocși, - eterodocșii care vor să vină la lumina Adevărului.

„V-a cerut satana ca să vă cearnă ca pe grâu...” (Luca 22, 31)

Acesta este avertismentul Mântuitorului Iisus Hristos către apostoli cu privire la cursele satanei, care se

vor finaliza cu cernerea lor: unii vor trăda, iar alții vor fi ascultători ai cuvântului Domnului până la sfârșit. Subiectul prezentei scrisori este dat de starea actuală a Bisericii Ortodoxe Române, în care ierarhii ei nu depun rezistență în fața forțelor oculte, ba unii dintre ei se fac complici la „taina fărădelegii care se și lucrează” (II Tesaloniceni 2, 7), totul culminând cu primirea oficială – la nivel sinodal – a ereziei în cadrul B.O.R. odată cu implementarea hotărârilor „sinodului” din Creta, care a avut loc în iunie, 201,6 în insula Creta.

Și pentru că acest “sinod” a împărțit preoțimea română în două părți: 99% sunt de acord cu el și sub 1% îl resping oficial prin întreruperea pomenirii episcopului locului, putem afirma ca acesta reprezintă o „sit ă” de cernere a preoților!

Știm că în istoria Bisericii Ortodoxe au avut loc nouă Sinoade Ecumenice, iar despre ceea ce s-a petrecut în Creta, Sfântul Kukșa al Odessei (1875-1964), a spus în urmă cu 60 de ani: „Nu peste mult timp va avea loc un sinod numit „sfânt”. Însă acesta va fi o adunătură de necredincioși. În cadrul lui toate credințele se vor uni în una. Posturile vor fi anulate, călugăria anulată, călugărilor și episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoților, să se recăsătorească. Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală. Fiți vigilenți! Străduiți-vă să mergeți la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleși vor înțelege ce se întâmplă. Pe oameni îi vor obliga să se ducă la biserica apostată, însă nu trebuie să mergem într-acolo în niciun caz. Vă rog, stați în credința ortodoxă până la ultima suflare și vă veți mântui.”

Patriarhia Română a numit acest sinod „mare”, deși patru Biserici Autocefale nu au luat parte la el, dar și „sfânt”, deși nu a urmat calea celorlalte sinoade de până acum. Iar dacă anumiti preoți – luminați de Duhul Sfânt – nu sunt de acord cu hotărârile acestui “sinod” – sunt caterisiți pentru că nu urmează în această cale de nesocotire a învățăturii ortodoxe. 1) De ce nu li se permite acestor preoți să-și spună public punctele de vedere în comunitățile din care fac parte, astfel încât credincioșii să ia decizia în cunoștință de cauză de a fi sau nu cu acest „sinod”? 2) De ce odată cu implementarea acestor hotărâri ale „sinodului” din Creta, în B.O.R. avem de-a face cu începutul unei prigoane fățișe împotriva celor care nu acceptă acest nou tip de „creștinism globalizat”? 3) De fapt cui slujiți dvs., ierarhi ai B.O.R.? Încotro conduceți turma care v-a fost încredințată? 4) De ce în cadrul predicilor preoților români nu mai există cateheză vis-a-vis de pericolul ereziilor pe care iată dvs. le primiți în interiorul B.O.R.? 5) A spune adevărul a devenit cumva un discurs al urii? 6) A dori sincer mântuirea aproapelui nostru a ajuns cumva să fie interzis? 7) Prizonierul cui sunteți de nu puteți apăra Biserica Ortodoxă de imixtiunile urâtorilor de Hristos? Cunoaștem apartenența dvs., părinte patriarh, la organizația ocultă a masoneriei. Cunoaștem tipul de studii universitare pe care le-ați urmat și care sunt total incompatibile cu funcția deținută acum în B.O.R.: - „teologie” catolică – universitatea Frankfurt; - „teologie” protestantă – universitatea Strasbourg;

Page 2: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

2

https://a1.ro/video/antenastars/star-magazin/detalii-nestiute-din-viata-patriarhului-daniel-id603682.html 8) Oare nu cunoașteți diferențele dintre Ortodoxie și papism sau dintre Ortodoxie și protestantism?

Învățăturile eretice ale Papismului și Protestantismului* EREZIILE PAPISMULUI EREZIILE PROTESTANTISMULUI

Filioque Cunoașterea exactă a celei de-a Doua Veniri Purgatoriul Împărăția de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ

Primatul papal Inexistența iadului Infailibilitatea papală Inexistența sufletului

Azimile folosite în cult Inexistența Sfintei Treimi Imaculata concepție Inexistența Sfântului Duh Trans-substanțierea Existența a 4 judecăți Celibatul preoților Indulgențele papale Mirungerea târzie

*sursa: “Călăuza în Credința Ortodoxă” – Pr. Ilie Cleopa, pp. 25–60. 9) Oare nu cunoașteti ce spun Sfinții Părinți despre abaterea de la Dreapta Credință, devreme ce batjocoriți în mod grosolan Dogma Ortodoxă prin atâtea rugăciuni în comun cu eterodocșii?

Mărturii împotriva abaterii de la Dreapta Credin ță, despre erezia ecumenismului:

a) Sfântul Iustin Popovici (1894-1979): teolog, apologet, scriitor, critic al vieții pragmatice bisericești,

filosof și arhimandrit al mănăstirii Ćelije, aflată aproape de Valjevo. A fost proslăvit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe pe 2 mai 2010 și este pomenit în fiecare an pe 1 iunie. „Ecumenismul consfințește toate ereziile, lezează dogmele Ortodoxiei și reprezintă în esență cea mai mare erezie ecleziologică a tuturor timpurilor, pentru că pune semnul egal între toate religiile și credințele.”

b) Sfântul Apostol Pavel: „De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a

căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3, 10-11) „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o –

să fie anatema!” (Galateni 1, 8-9) c) Sfântul Ciprian al Cartaginei: după numele său latinesc Thascius Caecilius Cyprianus, s-a născut

către anul 200 și a murit ca mucenic la 14 septembrie 258. A fost episcop de Cartagina în timpul persecuției lui Valerian. După Fericitul Augustin, el este unul din cei mai importanți mărturisitori ai Bisericii din Africa de Nord în primele secole ale creștinismului. „Ereticii nu se vor întoarce niciodată la Biserică, dacă ne (le) întărim convingerea că ei au Biserică și Sfintele Taine.”

Page 3: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

3

d) Sfântul Fotie cel Mare († 6 februarie 893): „Există doar o singură Biserică a lui Hristos, Apostolească și Sobornicească. Nu mai multe, nici

măcar două, iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc și sinod al răzvrătiților.” e) Sfântul Grigorie Palama (1296-1359): arhiepiscop al Tesalonicului, unul dintre cei mai profunzi și

mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. „Pe latini (papistași) nici îngerii nu îi pot schimba!” „ Există trei tipuri de ateism: primul fel este ateismul clasic în care omul nu crede în Dumnezeu; al

doilea tip este erezia, iar al treilea tip este indiferența atunci când Dreapta Credință este atacată.” f) Sfântul Ignatie Teoforul: a murit în anul 107 în timpul persecuției împotriva creștinilor din vremea

împăratului Traian. „Dacă episcopul tău ar învăța orice în afara rânduielii date, chiar de trăiește în curăție sau săvâr-

șește semne și minuni sau de proorocește, să îți fie ție ca un lup în blană de oaie, căci lucrează nimicirea sufletelor”. „De eretici trebuie să fugiți ca de fiare, trebuie să vă feriți de ei, fiindcă mușcăturile lor sunt greu de vindecat”.

g) Sfântul Ioan Gură de Aur (347-407): a fost arhiepiscop de Constantinopol. „Nu acceptați nici o falsă dogmă, ascunzându-vă în spatele iubirii.” „Dacă episcopul tău este eretic, fugi, ca de foc și ca de șarpe.” „Nim ănui nu-i este de folos viața dreaptă întru credința greșită.” Potrivit Părin ților de la Sinodul I Ecumenic: „ereziile nu sunt învățături ale Mântuitorului nostru,

nici ale Apostolilor, ci ale satanei, ale tatălui lor (al ereticilor), diavolul.” „Ereticii n-au pe Hristos, Care să grăiască între ei (…), ci au în ei pe tatăl minciunii, pe ucigașul de oameni”.

h) Sfântul Marcu Evghenicul (1313-1391): „ să fugim de eretici precum fuge cineva de un șarpe.” i) Sfântul Maxim M ărturisitorul (580-662): cunoscut mai ales pentru scrierile de mistică și ascetică, a

fost un apărător al Ortodoxiei în fața ereziei monotelismului. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face pe 21 ianuarie, pe 13 august (mutarea moaștelor) și pe 20 septembrie.

„NU există compromis și iconomie în chestiunile de credință, de care depinde mântuirea veșnică a sufletelor oamenilor”.

„Nimic nu este mai puternic decât conștiin ța care te mustră și nimic nu este mai încurajator decât conștiin ța împăcată.”

j) Sfântul Nicolae Velimirovici (5 ianuarie 1881 - 18 martie 1956): a fost episcop al Jicei, în Serbia. „Ecumeniștii stau împotriva Sfinților Părin ți și nu trebuie să-i urmăm!” k) Sfântul Paisie Aghioritul: (1924 - 12 iulie 1994): „aceste dialoguri (inter-religioase) au scopul să

deruteze și să amețească pe credincioși, ca în final să-i arunce în erezie.” l) Sfântul Teodor Studitul (759-826): a fost un strălucit imnograf, teolog ortodox și stareț. „Atunci când credința autentică (Ortodoxia) este amenințată de un pericol, porunca dumnezeiească

spune ca nimeni să nu tacă, indiferent de poziția sa socială sau bisericească.” „Porunca Domnului grăiește să nu tăcem în vremuri de primejdie pentru credință, căci zice să vorbești

și să nu taci, și „de se va îndoi cineva nu va binevoi sufletul Meu întru el” (Evrei 10, 38) și „dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga” (Luca 19, 40). Fiindcă atunci când este vorba de credință, nu putem spune: Eu cine sunt? Preot? Defel. Căpetenie? Nici asta. Ostaș? De unde? Lucrător? Nici asta. Sărac, agonisindu-și hrana de pe o zi pe alta. Nu mă privește pe mine treaba asta și nici nu cade în seama mea. Vai, pietrele vor striga, și tu vei rămâne mut și fără grijă? (…) Căci și acest sărac, dacă acum nu vorbește, în ziua judecății va fi fară de răspuns și vrednic de osândă fie și numai din pricina aceasta.”

Page 4: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

4

„Atunci când credința este primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcerea.” m) Sfântul Vasile cel Mare (330-379): „Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor învățați cu Scripturile să cerce cu socoteala dreaptă acele

care le zic dascălii și arhiereii; și câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iar câte sunt neunite să le lepede; și de la aceia care rămân întru învățăturile străine să se întoarcă.”

Astfel, un sinod este expresie autentică a Sobornicității Bisericii doar când se află în conglăsuire și în împreună-cugetare cu Sfânta Scriptură, cu Sinoadele Ecumenice și cu Sfinții Părinti, și nu doar prin expresia mecanică a sistemului sinodal.

Cred că știți, părinte patriarh, adevărul despre toate acestea, și mai cred că în mod conștient sunteți un agent al forțelor oculte, care prin intermediul dvs. bagă în iad atâtea suflete!

Cu toate acestea, pentru că „Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu” (Iezechiel 33, 11), vă solicit, ca mădular al Bisericii Ortodoxe Române, ca dvs, ierarhii ei: - să vă retrageți semnăturile de pe hotărârile „sinodului” din Creta ; - să declarați public că “ în afara Ortodoxiei nu există mântuire” ; - să identificați învățăturile eterodoxe așa cum se cuvine, ca fiind pierzătoare de suflet; - să reinstalați cu drepturi depline pe toti preoții și monahii care au spus adevărul despre „sinodul” din Creta și care au fost caterisiți abuziv sau alungați după octombrie 2016; - să condamnați erezia ecumenistă la nivel sinodal local ca fiind erezia ereziilor; - să condamnați public actele biometrice, și să faceți apel către instituțiile statului a opri agenda biometrică care ni se impune din afara (ex: 5G, construirea unei infrastructuri digitale etc); 10) Cum mai puteți cânta: „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat Credința cea adevărata, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne”, devreme ce v-ați abătut de la Credința adevărată, ale cărei Canoane interzic cu strictețe rugăciunea în comun cu eterodocșii? 11) Ce nu este deplin în Ortodoxie devreme ce mergeți în C.M.B., și nu spuneți deloc că în afara Ortodoxiei nu există mântuire? Prin această tăcere nu numai că nu-i ajutați deloc pe eterodocși, dar cădeți și dvs. odată cu clerul și poporul care vă urmează în această erezie, cei mai mulți dintre ei din neștiință.

Sper ca acest cuvânt să vi se coboare în inimă atât dvs. cât și celorlalți membri ai Sinodului B.O.R., și să deveniți cu toții mărturisitori ai Adevărului, nu complici prin tăcere și indiferență la minciună, erezie și la pierderea sufletelor, și precum Saul prigonitor al lui Hristos să deveniți Pavel – cel râvnitor de Hristos!

II. Despre adevărata față a papei Francisc și vizita sa în România 12) Cunoașteți faptul că Francisc I – ereziarhul Romei – despre care cei mai mulți oameni cred că este creștin – spune că evreii au dreptate să îl aștepte pe Mesia, căci el încă nu a venit? Spuneți-le preoților și monahilor ortodocși ce îi așteaptă după moarte pe cei care au slujit împreună cu latinii (papistașii), dându-le exemplu pe afurisiții din Sfântul munte Athos, care au slujit cu filo-papistașii , iar trupurile lor au fost ascunse în zona Marii Lavre, fiind cumplite la înfățișare.

Page 5: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

5

Spuneți-le tuturor credincioșilor despre gradul de idolatrie care se manifestă în interiorul papismului! În Ortodoxie Capul Bisericii este Hristos. Cum doriți unirea confesională cu asemenea rătaciți? Nu puteți sluji la două capete: și papei și lui Hristos, deoarece pe unul îl veți iubi, iar pe celălalt îl veți urî (Matei 6, 24). 13) Așadar, pe cine iubiți, P.F. Daniel? Pe papă – începătorul eresurilor sau pe Hristos – Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat? Faptele voastre încep să se vădească! 14) Cum este cinstită memoria vrednicului de pomenire Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, care a spus: „Hristos – Capul Bisericii a avut un singur Trup, o singura Biserică. Nu poate un cap să aibă două trupuri”, devreme ce admiteți că sunt mai multe biserici?

Spuneți oamenilor cine este Francisc și cui se închină el! - la „slujba” de întronizare a papei Francisc s-a cântat în basilica din Roma: „isus este fiul lui lucifer”; https://www.youtube.com/watch?v=Vo8gVyv_h3c - papa Francisc vrea să modifice rugăciunea domnească „Tatăl nostru”; https://www.antena3.ro/actualitate/religie/papa-francisc-vrea-sa-schimbe-rugaciunea-tatal-nostru-445577.html - ereziarhul Romei spune că „nu există rai si iad”; https://www.agerpres.ro/zig-zag/2018/03/29/papa-francisc-intr-un-interviu-pentru-la-repubblica-iadul-nu-exista--82849 15) Cine este acest Francisc ca să spună că nu există rai și iad, devreme ce Însuși Dumnezeu a spus că există raiul, când i-a zis, pe Cruce fiind, celui din dreapta Sa: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43)? 16) Înaintemergatorul cui este Francisc dacă a paralizat, spiritual vorbind, pe toți episcopii ortodocși, astfel încât nici unul dintre ei nu ia măsuri concrete de îngrădire și de condamnare a „sinodului” ecumenist cretan? Înaintemergătorul cui este papa Francisc? 17) Sau nu aveți voie să comentați pentru că jurămintele din masonerie sunt înfricoșătoare? Rupeți-vă din lanțurile și obezile cu care satana vrea să vă piardă, și arătați întregii lumi că structura episcopală ortodoxă nu a secat cu totul!!!

Vă solicit să îndemnați poporul ortodox să nu ia parte la sejurul de trei zile al papei în România!

18) Oare de ce, în ultima vreme, în Romania avem de-a face cu fenomene meteo extreme?

Răspunsul ni-l dă Sfântul Lavrentie de Cernigov: „Un singur lucru vă voi spune! După ce noul papă va fi ales ca întâistătător al bisericii catolice, și în viitor ca și conducător al pan-religiei mondiale, pentru că profetul mincinos va fi si conducătorul pan-religiei vor urma o serie de schimbări uluitoare! Aceasta își do-resc slujitorii vrăjmașului: să îl folosească pe acest papă ca și lider al tuturor religiilor! Acesta va fi pseudo-profetul. Atunci natura se va răzvrăti. Deja vedem această răzvrătire. Un lanț de fenomene naturale și altele nefirești vor schimba structura pământului”. https://www.youtube.com/watch?v=CT3pozNucYs

Iată câteva aspecte în acest sens:

- în momentul în care predecesorul lui Francisc – Benedict al XVI-lea - și-a anunțat demisia, au căzut două fulgere la interval de câteva minute pe clădirea din Roma; https://www.bbc.com/news/magazine-21630874 - la câteva ore (în luna ianuarie 2019) după decizia oficiala, parafată de către statul român, de primire a papei Francisc, în mai multe zone din țară, apar tunete și fulgere, deși afară ningea; https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/video-fenomen-meteorologic-neobisnuit-ninsoare-cu-tunete-si-fulgere-filmata-in-buzau-1063420 - în ultimele trei săptămâni, în România avem de-a face cu grindină severă și cu distrugerea culturilor agricole!

Page 6: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

https://www.cancan.ro/anm-a-modificat19988359

„Poporul Meu piere din lipsă de cuno

vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului thttps://www.aparatorul.md/durerea

Și dacă mulți se vor grăbi să argumenteze normale în România”, vă întreb și eu, tot cer în acelasi loc, la un interval atât de scurt?

Să nu fim orbi, ci să vedem aceasta ca pe un semn al msuperstar” și a celor care îl urmează!!!

Priviți semnele care arată că Vaticanul

- sala de audiențe a Vaticanului arat

6

modificat-prognoza-meteo-grindina-si-vijelii-violente

ă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lep ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! ”

https://www.aparatorul.md/durerea-pamintului-dezastrele-naturale-din-perioada

argumenteze științific că „toate aceste tornade și eu, tot științific: „Care este probabilitatea să cad

t de scurt?” vedem aceasta ca pe un semn al mâniei dumnezeiești

!!!

Vaticanul și supușii săi slujesc diavolului: arată ca un cap de șarpe, iar șarpele la Geneză îl simbolizeaz

violente-in-toata-romania-

a, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi ” (Osea 4, 6)

perioada-17-23-mai-video/ și sesiuni de grindină sunt

cadă de două ori fulger din

împotriva acestui „papă-

l simbolizează pe diavol;

Page 7: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

Chiar credeți că este doar o coinciden 19) Miile de cazuri de pedofilie din cetatea Vaticanuluicoincidențe? Priviți aceste imagini!

Nu, acestea nu sunt coincidențe, ci pedofilia a ajuns la nivel de

picturi în „arta ” papistașă la nivel înalt. 20) Credeți ca papa Francisc este omul lui

21) Chiar credeți că atunci când mass media obedientsfântă” sau pe papa „sfânt părinte”, acestea sunt sfinte? CredeNicidecum! Iată pe ce scaun macabru

Oameni buni, treziți-vă din aceast

nimeni, căci îndemnul creștinesc este de a nu am ceva cu popoarele eterodoxe papistatrebuie să iasă la suprafață!

7

doar o coincidență?

din cetatea Vaticanului, multe dintre ele încă

e, ci pedofilia a ajuns la nivel de „dogmă” reprezentatnalt.

omul lui Dumnezeu, de vreme ce face semnul diavolului

nd mass media obedientă numește Vaticanul ca fiind ”, acestea sunt sfinte? Credeți că papa sau Vaticanul au sfin

u stau papistașii!

din această mare înșelăciune! Nu am ceva cu ereticii, ci cu erezia! Nu urtinesc este de a urî păcatul (erezia), nu pe păcătoși (ereticii

papistașe care din nefericire sunt ținute în erezie, dar

ă nedescoperite, sunt doar

” reprezentată prin statuete și

umnezeu, de vreme ce face semnul diavolului – „mano cornuto”?

aticanul ca fiind „sfânt scaun”, „cetatea aticanul au sfințenie?

Nu am ceva cu ereticii, ci cu erezia! Nu urăsc pe ereticii), și cu atât mai puțin

n erezie, dar întotdeauna adevărul

Page 8: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

21) Părinte patriarh Daniel, vorbiți în majoritatea discursurilor publice despre etc, uitând că Ortodoxia nu este doar un cod de moralitate nealterată a dogmelor și apărarea ei de învățături de credință cădem din Dreapta Credin

22) Unde a dispărut cuvântul „ erezie 23) De ce nu s-a folosit acest cuv

Ortodoxă nu mai are vrăjmași? Din contrmult decât mine și s-au înmulțit cei ce mdeghizați în blană de oaie, în hristoși mincinodetrimentul Adevărului. Nu se poate vorbi de dragoste curatnumai de adevăr” (I Corinteni , 13, 6

Prea-fericite Părinte Daniel, spunece se dorește la nivel înalt, cum se premediteazacestea doar pentru că unii „vicari ” doresc o religie mondial

Spuneți-le tuturor că această unire mincinoasN.O.M.”, plan pe care îl aplică pentru arhitectul lor

DAR EXISTĂ HRISTOS și îau vrut să Îl ia în seamă!

„Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodatajuns să fie în capul unghiului” (Matei 21,

Arătați turmei pe care o păstoricel mult relații comerciale la nivel de stat, nicidecum relalor pe care îl personifică la deschiderea unui tunel din

Vă doresc sincer să nu fiți asemenea t

în fața sa pe Dumnezeu, nu L-a cunoscutvă pocăiți înainte de moartea pământeascînglobării atâtor practici și tratate eretice, a devenit

24) Părinte patriarh și stimați rom

stăpân și aici? Oare ca să ne arate că a supus Răspunsul este evident, pentru

noi pe toți – fiii ei botezați, și odată cu aceastMotivele pentru care “sinodul” din

- a recunoscut toate ereziile ca biserici, Mărturisitori ai Ortodoxiei împotriva ereziei, de 20 de veacuri (este ca arunca la gunoi);

8

n majoritatea discursurilor publice despre „ binele comudoar un cod de moralitate și atât! Ortodoxia înseamn

rarea ei de învățăturile și de practicile eretice! Dacă nu pdem din Dreapta Credință!

erezie” din predicile dvs.?

a folosit acest cuvânt în cadrul documentelor de la „sinodul” din Creta?Din contră, aceștia s-au înmulțit – „Iar vr ăjmașii mei trit cei ce mă urăsc pe nedrept” (Psalmul 37, 19), și au luat o alt

i mincinoși, vrăjmași gata să aducă o nouă „ evanghelie. Nu se poate vorbi de dragoste curată fără adevăr, pentru

, 13, 6) spuneți adevărul oamenilor despre Noua Ordine M

nalt, cum se premeditează și deja se reușește pângărirea din interior a Ortodoxiei” doresc o religie mondială fară Dumnezeu! unire mincinoasă a religiilor este doar o „cărămid

pentru arhitectul lor – antihristul – și căruia i se închinîi va nimici pe toti „zidarii ” (masonii) la a Doua Sa Venire, pentru c

i citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit” (Matei 21, 42);

storiți adevărata față a mai marilor lumii acesteia, lideri cu care putem avea ii comerciale la nivel de stat, nicidecum relații de împărtășire a credinț

deschiderea unui tunel din Elveția - Gothard:

i asemenea tâlharului de pe cruce din stânga Mântuitorului, care a cunoscut, ci vă doresc ca, asemenea tâlharului din

ntească (firească pentru fiecare), și să curățiți B.O.R. care, din pricina i tratate eretice, a devenit „peșteră de tâlhari” (Matei 21, 13).

i români, oare de ce vine papa Francisc în România?a supus și B.O.R. prin acceptarea „sinodului” din că în anul 2016 mai marii B.O.R. au trădat Dreapta Credin

cu această trădare au introdus în țară (la slujbe) virusul pierz” din Creta este eretic sunt următoarele:

biserici, adică a batjocorit toată mărturisirea și jertfa Sfinrturisitori ai Ortodoxiei împotriva ereziei, de 20 de veacuri (este ca și cum tot calendarul ortodox l

binele comun”, „fapte bune” nseamnă în primul rând păstrarea

nu păstram nealterate aceste

” din Creta? Oare Biserica ii mei trăiesc și s-au întărit mai

i au luat o altă formă: lupi evanghelie” – a „iubirii ” în

că „dragostea se bucură

Mondială (N.O.M.), despre rirea din interior a Ortodoxiei și toate

midă” din planul „zidarilor nchină toți masonii.

” (masonii) la a Doua Sa Venire, pentru că nu

Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a

a mai marilor lumii acesteia, lideri cu care putem avea ței! Uitați-vă la dumnezeul

ntuitorului, care deși l-a avut lharului din dreapta Mântuitorului – să

i B.O.R. care, din pricina Matei 21, 13).

nia? Ca să ne arate că este din Creta?

Dreapta Credință, inclusiv pe (la slujbe) virusul pierzător al ereziei!

și jertfa Sfinților Mucenici și i cum tot calendarul ortodox l-am

Page 9: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

9

- a distrus sistemul sinodal de conducere a Bisericii, înlocuindu-l cu papi în ortodoxie; - a lansat prigoana direct asupra ortodocșilor, în același timp înfrățindu-se cu toți ereticii; - a permis căsătoriile mixte cu ereticii, a schimbat posturile, adică a batjocorit Tradiția dogmatică și canonică a Bisericii, fără de care nu există mântuire.

Există unii oameni care se auto-liniștesc la gândul că „ei înșiși nu cunosc subiectul cu ereziile” sau că „nu este treaba lor” sau că ei „fac ascultare de capii Bisericii”! Fraților, pe fiecare dintre noi ne așteaptă o judecată după ce vom pleca din această viață! Și ca pentru orice judecată este bine să ne pregătim pentru a primi o sentință (răspuns) favorabilă. Și dacă în viața pământească, la un tribunal civil de exemplu, facem toate demersurile împreună cu avocatul nostru, studiem legi, norme juridice, luăm tratate de procedură juridică la cercetat etc, oare nu este necesar să cercetăm și subiectul ereziilor, astfel încât să putem avea șansa de a da un răspuns bun la judecata din fața celui mai mare Judecător?

Doar ați citit ce spune Sfântul Vasile cel Mare în citatul de mai sus vis-a-vis de statutul mireanului!? Mireanul nu este obiect de decor în biserică, doar să facă ascultare oarbă și atât: „Se cuvine să verificăm cu dreaptă socoteală cele spuse și săvârșite de dascăli și arhierei; și câte sunt în concordanță cu Scripturile să le primim, iar câte sunt incompatibile să le lepădăm; iar de la preoții care acceptă învățăturile străine să plecăm de la împreună comuniunea cu ei.”

25) Ce sistem de teroare a cuprins B.O.R. de vreme ce părinții, monahii și monahiile care au purces la

întreruperea pomenirii episcopului eretic au fost imediat caterisiți și alungați? Iar această caterisire a fost abuzivă deoarece acești părin ți și personal monahal au urmat singura cale canonică care se impune la vreme de trădare a Dreptei Credințe din partea superiorilor ierarhici (episcopilor)!

Politica latinilor (papistașilor) a fost întotdeauna duplicitară, și daca privim la situația sinodului uniat de la Ferrara – Florenta, de acum aproximativ 600 de ani, vom afla că forțele întunericului au încercat tâlhărirea Ortodoxiei apelând la mijloace de presiune care mai de care mai variate. Credeți că episcopii trădători din vremea Sfântului Marcu Evghenicul ar fi semnat unirea cu Roma de la Ferrara-Florența daca nu erau presați? Asa sunt presați și episcopii români de vreme ce au mers și au legiferat erezia în B.O.R. în 2016.

Dumnezeu ne cheamă pe toți la mărturisirea Adevărului, dacă ne-a rânduit să trăim aceste vremuri de cumplită apostazie (abatere de la Dreapta Credință), așa că vă invit pe toți să faceți demersuri concrete pentru a afla cu ce sunt santajați și presați fiecare dintre ei, în regiunea în care se află! - poate unii dintre episcopii români sunt foști colaboratori ai vechii Securități; - poate unii sunt santajați cu materiale compromițătoare; - poate unii sunt simoniaci; - poate unii sunt școliți în străinătate, și au fost “resetați” cu erezii de genul „teologia” post-patristică;

A afirma că ceva contrar Sfinților Părinți poate duce la mântuire este fals! Iar toți adepții „teologiei” post-patristice spun că au rămas în adevăr după ce au lepădat Adevărul . Adică: - Sfinții Părinti spun că nu este mântuire în învățătura papistașă, iar „teologii ” de acum, prin intermediul „sinodului” din Creta spun că și papistasii, protestantii etc sunt biserică, și prin urmare au taine valide, și chipurile ar trebui să ne rugăm împreună cu ei! - Sfinții care au statornicit Crezul = Simbolul de credintă la Sinoadele I și II Ecumenice spun: „Într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică…”, după „sinodul” din Creta, apar mai multe biserici, și prin urmare s-au legiferat rugăciunile în comun cu ereticii; - Sfinții Părinți spun că la Ortodoxie se ajunge doar prin Sfânta Taină a Botezului, iar acum în B.O.R. se primesc eterodocși doar prin Mirungere; - Sfinții Părinți spun despre căsătoria mixtă că este o batjocorire a Sfintei Taine a Cununiei, și că de fapt cei doi miri care au luat parte la „cununia” mixtă nu s-au unit în Hristos, ci trăiesc în desfrânare; astăzi se practică aceste căsătorii mixte în România, nespunându-se eterodoxului adevărul: că doar prin primirea Botezului Ortodox se vine la Dreapta Credință, și doar atunci Taina lor de Cununie va fi validă. - Sfinții Părinti spun că Taina Sfântului Botez se săvărșește prin întreită afundare, iar acum se face doar prin stropire;

Aceasta este „teologia” de azi, una răzvrătită, sau altfel spus este batjocorirea și trădarea Ortodoxiei din interior de către cei care ar fi trebuit să o apere!

Page 10: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

10

Vedem adeseori atunci când o erezie a încercat să surpe Ortodoxia, de fiecare data forțele oculte s-au folosit de puterile politice și statale pentru a pune presiune pe cei care au încercat să stea în fața minciunii! Citiți Viețile Sfinților următori pentru a vedea cum se stă (procedează) în fața binomului stat-ierarhie apostat: - Maxim M ărturisitorul – un simplu monah, care însă s-a luptat erezia monotelită și i s-a tăiat mâna dreaptă și limba; a trecut la Domnul în anul 662, iar la aproape două decenii după aceea (681) a avut loc Sinodul VI Ecumenic, care a recunoscut învățătura lui ca fiind ortodoxă și i-a anathematizat pe ereticii care l-au prigonit; - Fotie cel Mare – a fost patriarh al Constantinopolului și a condamnat învățătura Filioque a latinilor; - Grigorie Palama – arhiepiscop al Tesalonicului, care a biruit pe ereticii latino-cugetători care huleau pe Duhul Sfânt; învățătura ortodoxă este că harul dumnezeiesc este necreat; - Atanasie cel Mare – vreme de 45 de ani a fost prigonit de ereticii arieni, însă el i-a biruit; - Marcu Eugenicul – nu a semnat unirea cu Roma, fiind singurul ierarh care a rămas ortodox după sinodul de la Ferrara-Florența.

Știm că înainte de sfârșitul lumii va fi înscăunat antihristul, iar acesta va domni peste întreaga lume timp de trei ani și jumătate, oare nu ne întrebăm măcar: cine pregătește la momentul actual calea antihristului, destrămând hotarele învățăturii cre știne, afirmând public „că nu există Rai și iad”? Cu alte cuvinte le spune celor care îl urmează „să păcătuiască oricât, că oricum nu există iad și nu vor fi pedepsiți o veșnicie”. Aceasta este dovada cea mai mare că papa lucrează la dărâmarea sufletelor oamenilor!

Cine urmează să întineze țara noastră prin prezența sa malefică și a afirmat acum câțiva ani la Istanbul (fostul Constantinopol): „biserica catolică este gata de unire cu Biserica Ortodoxă fără condiții, cu excepția împărtășirii credinței”?

Obs: a împărtăși aceeași credință presupune slujirea în comun, rugăciunea în comun. Astfel, în afirmatia de mai sus se poate observa șiretenia iezuită în toata plenitudinea ei:

- Francisc spune mai întâi: „vrem unirea cu Biserica Ortodoxă fără condiții din partea bisericii catolice…”, încercând astfel să adoarmă masele de oameni, că chipurile: „iat ă ce om bun, nu pune condiții! Nu impune nimic nou, nu schimbă nimic!”, dar același Francisc continuă: - „nicio condiție cu EXCEPȚIA SLUJIRII COMUNE!”. Cu alte cuvinte „slujirea comună” dintre ortodocși și papistași vine ca și ordin din partea acestui iezuit.

Prin afirmația sa de mai sus ne arata că aplică o FORMULĂ IEZUITĂ: începe o afirmație cu un adevăr sau cu ceva pozitiv - pentru a slăbi vigilența audienței, iar apoi continuă cu o minciună sau cu ceva negativ, spre a-și implementa agenda dorită.

Dacă în România s-a impus și deja se practică „rugăciunea în comun” cu ereticii, să ști ți că de la Roma vine acest ordin!

Iată că deja asistăm la o neo-Inchizitie din partea Romei prin aceste „rugi în comun” cu eterodocșii, iar aceasta nu se oprește aici, deoarece la „sinodul” din Creta, pe lângă faptul că au fost „observatori papistași”, s-a decis și izgonirea oricăruia va îndrăzni să conteste, să dezbată, să se îngrădească de hotărârile lor inchi-zitoriale, plus pedepsele cu caterisirea etc.

Și dacă anumiți preoți, alături de câteva sute de credincioși s-au îngrădit de episcopii care acceptă „sinodul” din Creta, iată ca imediat un prelat papistaș a spus ca ei, papistasii, ne monitorizeaza: Wilhelm Dancă (slujitor papistaș): „Vă pot spune că se discută şi despre asta. În acest moment, în interiorul Bisericii Ortodoxe sunt anumite situaţii care invită la prudență. După Sinodul din Creta au intervenit nişte fracturi. Au apărut unii „mai catolici decât Papa”, s-au „radicalizat”, anumite parohii, grupuri, comunităţi, faţă de care actualele autorităţi religioase au o atitudine de prudenţă şi de atenţie. Noi înţelegem acest lucru, de aceea mergem „în vârful picioarelor” în această direcţie”. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22909732-interviu-preot-wilhelm-danca-despre-cum-desfasura-vizita-papei-francisc-romania-sfantul-parinte-adresa-mesaje-dimensiune-europeana-exista-anumite-nelinisti-legate-situatia-actuala-europa-est.htm

Ei fiind promotorii „sinodului” din Creta, se îngrijorează că nu toți le-au acceptat ordinele, și astfel, aceste comunități de „radicalizați” sau „teroristi ”, așa cum suntem adesea numiți, sunt motiv de îngrijorare pentru ei. Cu alte cuvinte, adevărul doare, iar papistașii se arată indignați că unele mădulare al Bisericii Ortodoxe nu au acceptat „sinodul” din Creta pe care ei – papistașii – l-au impus!

Cine sunt adevărații teroriști? Niște eretici, pedofili și adoratori ai satanei, cum s-a putut vedea mai sus, sau niște simpli ortodocși care nu vor să lepede Dreapta Credință?

Page 11: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

11

Frați români, organizația iezuită reprezintă cancerul acestei lumi de 500 de ani încoace, și din această organizație face parte ereziarhul Romei – Francisc I. Scriitorul și istoricul american E. J. Phelps afirmă în operele sale, cu ajutorul unor documente în acest sens, că: „Ordinul iezuit controlează toate organizațiile secrete și toate serviciile secrete din întreaga lume!” De aici putem deduce că toți cei care știu adevărul despre ce se întâmplă, dar care tac și care devin complici cu sistemul antihristic, de fapt se află fie sub influența masoneriei, sub influența altei organizații secrete fie sub influența unui serviciu de Securitate.

Dacă acum câteva sute de ani, persoane arhi-cunoscute precum împăratul Franței – Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) sau romancierul rus Fyodor Dostoievsky (182 - 1891) afirmau despre organizația iezuită că: „Iezuiṭii reprezintǎ o organizaṭie militarǎ, nu un ordin religios. Șeful lor este un general de armatǎ, nu un simplu pǎrinte-stareṭ de mǎnǎstire. Scopul acestei organizaṭii este PUTEREA, exercitatǎ ȋn cel mai despotic mod, puterea absolutǎ, universalǎ, de a controla lumea prin voinṭa unui singur om. Iezuitismul este forma cea mai absolutǎ a despotismului şi ȋn acelaşi timp cea mai mare formǎ de abuz.Generalul iezuiṭilor insistǎ sǎ fie Șef, suveran peste suverani. Oriunde sunt admişi iezuiṭii, ei trebuie sǎ fie şefi, indiferent de cost. Societatea lor este prin definiṭie dictatorialǎ şi astfel, este duşmanul ireconciliabil al oricǎrei autoritǎṭi deja constituite; orice acṭiune, crimǎ, indiferent cât de atroce ar fi, este meritorie dacǎ este comisǎ ȋn interesul Ordinului sau din ordinul Generalului Superior. (Napoleon) (“50 years in the church of Rome” - 50 de ani ȋn biserica Romei, Charles Chiniquy, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968; publicatǎ ȋn original ȋn 1885, pp 487-488)

“ Iezuiṭii…reprezintǎ armata Romei pentru suveranitatea temporarǎ asupra lumii ȋn viitor cu al lor Pontif al Romei ca ȋmpǎrat… acesta este idealul lor…; este o simplǎ cǎutare a puterii, o mizerabilǎ câştigare a puterii pǎmânteşti temporare, o dominaṭie – un fel de servitute universalǎ avându-i pe ei (iezuiṭi) ca şefi – pentru aceasta luptǎ ei. Iezuiṭii, ȋn realitate, probabil nici mǎcar nu cred ȋn Dumnezeu.” (Dostoievsky)

Gândiți-vă la ce grad de putere au ajuns acești iezuiți oculți în prezent, de vor să răstoarne toată ordinea creștinească pentru a pregăti calea „fiului pierzării ” – antihristul?

Deja se împlinește sintagma „somnul națiunii naște monștri! ”, și cu adevărat, pentru implementarea agendei acestor mici antihriști apostați suntem vinovați și noi – mirenii – atât din România, Grecia, Rusia, și din toate țările ortodoxe pentru că: - nu priveghem la ce fac ierahii noștrii; - nu suntem râvnitori, dintre care cel mai leneș și păcătos sunt eu; - nu informăm și pe aproapele nostru; - nu vrem să ne luăm crucea și să suferim ceva pentru Hristos!

Și dacă mai peste tot auzim că „pe tinerii români nu îi mai interesează nimic”, fac apel public către toți „junii Țării Românești” să studieze acest subiect al războiului total dintre forțele întunericului și Sfânta Ortodoxie, și astfel să audă și să simtă cu adevărat cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „TINERE, ȚIE ÎȚI ZIC, SCOALĂ-TE!”

Personal, nu cred într-o eventuală pocăința a semnatarilor din Creta, însă dacă voi – mirenii – veți înțe-lege cu ce avem de-a face și dacă veți primi duhul mirenilor din vremea Sfântului Marcu Evghenicul – care, după ce au aflat de trădarea episcopilor lor nu au mai mers la slujbele acestora – atunci le vom cere actu-alilor episcopi: - să își retragă semnăturile de pe hotărârile „sinodului” din Creta; - să retragă B.O.R. de la apartenența în C.M.B.; - să se pocăiască sincer, iar apoi îi vom cinsti din nou cum se cuvine, și atunci va deveni neamul românesc: „popor nou și preoție împărățească” ! Amin!

Obs: Dacă cineva nu crede că actualul papă este profetul mincinos, adică cel care îl va înscăuna pe antihrist, citiți mai jos profeția biblică despre el: sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/talcuirea-apocalipsei-noul-papa-profetul-mincinos-demisia-benedict-fiara-desfranata-vatican-bancheri-pecete-prigoana-sfarsitul-lumii-arhimandritul-nectarie-moulatsiotis-omilie-februarie-traducere/

Când a devenit Vaticanul regat, astfel încât papii să fie regi ai Vaticanului și să poarte coroana pe cap, mitra de conducător și să stea pe tronul regal? Când s-a înființat statul Vaticanului? Am luat datele oficiale de pe site-ul Vaticanului: Vaticanul a devenit stat independent în continuarea statului eclesiastic din Evul Mediu

Page 12: „V-a cerut satana ca s ă vă cearn ă ca pe grâu”prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2019/05/... · 2019-05-27 · lui Valerian. Dup ă Fericitul Augustin, el este

12

din 11 februarie 1929. Prin urmare mai înainte nu era stat și nu avea conducător. Era doar Papa. Nu era regat. Regat a devenit în 1929 (așa spune și site-ul lor oficial). Din ’29 până azi ne spune tot site-ul oficial, care sunt papii care au condus Vaticanul: 1. Până în 1939 – Papa Pius al XI-lea; 2. 1939-1958 – Papa Pius al XII-lea; 3. Ioan al XXIII-lea 4. Din ’63 – Paul al VI-lea 5. Ioan Paul I 6. Din 78-2005 – Ioan Paul al II-lea;

Al șaselea a fost Ioan Paul al II-lea. Cinci au căzut, pe al șaselea îl văd, este în viață - este vorba de Ioan Paul al II-lea.

Si ce spune despre al șaptelea? “Iar când va veni are de stat puțină vreme”. Deci când va veni, nu va sta mult, ci va pleca. Și iată că a venit Benedict care a stat puțin și a

demisionat. Când a demisionat? Cu puține zile în urmă, chiar pe 11 februarie – ziua înființării statului Vatican. Oare o fi întâmplător? (…)

Ia să vedem ce zice în continuare. Vorbim de al optulea, acum că a plecat al șaptelea: „Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire” (Apocalipsă 17, 11).

De citit întregul articol cu mare atenție pentru a înțelege că și acea profeție de acum 800 de ani conform căreia „ultimul papă va fi papă negru” se împlinește!

După cum am spus mai sus, Francisc face parte din Ordinul iezuiților, iar acest ordin are numele oficial de „Societatea lui Isus”, însă mai are și alte multe nume, printre care, „Ordinul ”, „Ordinul Negru” etc; așadar, profeția de mai sus nu se referă la un „papă negru” ca și exterior, gen papă cu pielea închisă la culoare, de exemplu – african, ci la „papă negru” pe interior. Adică din punct de vedere sufletesc!

În speranța că aceste rânduri nu au fost scrise în zadar, vă transmit vouă – tuturor oamenilor în care mai poate încăpea Cuvântul Adevărului - cuvintele vrednicului de pomenire părinte Adrian Făgețeanu: „este vremea lui SCAPĂ CINE POATE !”

Alexandru Grigora ș, cel mai mic frate întru Hristos