AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua...

38
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii adresate de S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 4912/15.11.2005, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de fabricare a produselor obtinute din prelucrarea titeiului şi a completarilor cu nr. 1056/16.02.2006 si 1915/28.03.2006, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza HG Nr.408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata de Legea nr. 84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, se emite: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Titular: S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA Amplasament: Municipiul CÂMPINA, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova

Transcript of AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua...

Page 1: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 83 din 07.08.2006

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 4912/15.11.2005, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de fabricare a produselor obtinute din prelucrarea titeiului şi a completarilor cu nr. 1056/16.02.2006 si 1915/28.03.2006,

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale,

in baza HG Nr.408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata de Legea nr. 84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Titular: S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA

Amplasament: Municipiul CÂMPINA, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova

Page 2: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

2

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII........................................... 3 2. OBIECTUL AUTORIZARII ...................................................................................................... 3 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE .............................................................................................. 3 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.......................................................................................... 3 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ......................................................................................... 4 6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE ................................................................ 5 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZ NATURALE. ................................................................... 8

7.1.1. Alimentarea cu apă........................................................................................................8 7.1.2. Apa recirculată ..............................................................................................................9

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT. ......................................................................................................................... 10

8.9.1. Instalatia Demineralizare.............................................................................................12 8.9.2. Instalatia CET..............................................................................................................12 8.9.3. Instalatii de epurare .....................................................................................................12 8.9.4. Alte activitati ...............................................................................................................15

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU....................................................................................................................................... 15

9.1.1. Echipamente de depoluare ..........................................................................................15 9.1.2. Cosuri de dispersie ......................................................................................................15 9.2.1. Sistemul de canalizare.................................................................................................16

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT................................................................................. 16

10.1.1. Emisii ........................................................................................................................16 10.1.2. Imisii..........................................................................................................................17 10.2.1. Apa uzata...................................................................................................................18 10.2.2. Apa freatica ...............................................................................................................19

11. GESTIUNEA DESEURILOR................................................................................................ 20 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI................................................................................. 22 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII...................................................................................... 23

13.1.1. Emisii ........................................................................................................................24 13.1.2. Imisii..........................................................................................................................24 13.2.1. Apa uzata...................................................................................................................25 13.2.2. Apa freatica ...............................................................................................................25 13.4.1. Deseuri tehnologice...................................................................................................26 13.4.2. Ambalaje. ..................................................................................................................26

14. EVIDENTE............................................................................................................................... 27 15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA ............................................................................................... 27 16. INSTIINTARI........................................................................................................................... 28 17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI ............................................................ 29 18. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII................................................................. 29 19. PLAN DE ACTIUNE............................................................................................................... 33 20. GLOSAR DE TERMENI ........................................................................................................ 35 21. DISPOZITII FINALE.............................................................................................................. 36

Page 3: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

3

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele: S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA Adresa: Municipiul CÂMPINA, str. Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova Tel/fax: 0244/336151; 0244/337341 E-mail: [email protected] 2. OBIECTUL AUTORIZARII

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA este un complex industrial

care cuprinde un sector de productie şi livrare produse petroliere şi un sector de producere şi distributie utilitati. Rafinăria este amplasată în N-E municipiului Câmpina, la vest de râul Doftana. S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. CÂMPINA ocupă o suprafaţă totală de

49,6 ha (496.154 m2) de teren în localitatea Câmpina, judeţul Prahova. Suprafaţa construită: 404.412 m2. Suprafaţa liberă: 89.495 m2. Societatea este compusă din următoarele platforme amplasate în zone diferite, după cum

urmează: - Platforma Rafinăriei cu rampa CF uzinala şi Parcul de rezervoare Câmpiniţa, situate

în Str. Calea Doftanei nr. 15, - Incinta Lacul Peştelui, Instalaţia de produse chimice, Staţia de apă, amplasate la N-E

de rafinărie, la cca. 2 km, - Zona Bucea cu bataluri de gudroane acide, amplasată la S-E de rafinărie, la cca. 4 km, - Zona Turnătorie cu bataluri de gudroane acide, localizată la 1,5 km de rafinărie.

Platforma rafinăriei are ca vecinătăţi: - Nord: zonă rezidentială, - Sud: zonă rezidentială, - Est: zonă industrială, - Vest: zonă rezidentială.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ○ Cod CAEN: 2320 – Fabricare a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

9002 – Colectarea si tratarea altor reziduuri ○ Categoria de activitate conform Anexei nr.1 a OUG nr. 152/2005:

1.2. – Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor 5.4. – Depozite controlate de deseuri cu o capacitate totala > 25 000 tone

o Cod NOSE-P conform Ordinului 1144/2002: 105.08 – Procesarea produselor petroliere 109.06 – Depozite de deseuri o Cod SNAP 2 conform Ordinului 1144/2002:

0401 – Procesarea produselor petroliere 0904 – Depozite de deseuri

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular de solicitare, intocmit de SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA;

- Raport de amplasament, intocmit de SC PETRODESIGN SA Bucureşti ;

Page 4: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

4

- Bilant de mediu nivel I pentru depozit deseuri nepericuloase – Zona Lacul Pestelui, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Raport la Bilant de mediu nivel I pentru depozit deseuri nepericuloase – Zona Lacul Pestelui, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Bilant de mediu nivel II pentru depozit deseuri nepericuloase – Zona Lacul Pestelui, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Raport la Bilant de mediu nivel II pentru depozit deseuri nepericuloase – Zona Lacul Pestelui, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Bilant de mediu nivel I pentru depozit deseuri periculoase – Zona Bucea si Zona Turnatorie, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Raport la Bilant de mediu nivel I pentru depozit deseuri periculoase – Zona Bucea si Zona Turnatorie, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Bilant de mediu nivel II pentru depozit deseuri periculoase – Zona Bucea si Zona Turnatorie, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Raport la Bilant de mediu nivel II pentru depozit deseuri periculoase – Zona Bucea si Zona Turnatorie, intocmit de SC CEPIEM SA Bucureşti;

- Raport de Securitate, intocmit de SC RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA CÂMPINA; - Autorizatie de mediu nr. 1386/30.08.2004, revizuita in data de 29.08.2005 pentu

colectarea si tratarea uleiurilor uzate, emisa de APM Prahova; - Autorizatie pentru detinerea si utilizarea de substante toxice de catre persoanele juridice,

emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – ITM Prahova, Ministerul Sanatatii – DSP Prahova;

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 92/04.11.2005, eliberata de Administratia Nationala „Apele Romane” – SGA Prahova;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 2579/15.11.2005, eliberata de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase – Acid sulfuric;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 2038/15.11.2005, eliberata de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase – Acid clorhidric;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 2040/15.11.2005, eliberata de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - Acetona;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 2041/15.11.2005, eliberata de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase – Eter etilic;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 2043/15.11.2005, eliberata de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - Toluen;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr. 2042/15.11.2005, eliberata de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase – Metiletilcetona (butanona);

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 1391; - Certificat de înregistrare seria A, nr. 0104691, eliberat de Camera de Comert si Industrie

Prahova; - Contract de prestari servicii nr. 5669/04.03.2004 incheiat intre SC Floricon Salub SRL

Campina şi SC Rafinaria Steaua ROMANA SA Campina privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere

- Plan de situatie; - Plan de incadrare in zona.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 5.1. Instalatia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată. Toate programele depuse in solicitare, vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integranta a acesteia.

Page 5: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

5

5.2. Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse de prezenta autorizatie. 5.3. Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

Operatorul va asigura: • un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor; • registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

5.4. Operatorul va inregistra si investiga orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare, investigarea facuta si orice actiune intreprinsa. 5.5. Titularul activitatii organizeaza structuri proprii specializate pentru protectia mediului . 5.6. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie Integrata nu sunt indeplinite 5.7. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine in orice moment informatii privind performantele de mediu al titularului. 5.8. Titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie, inclusiv de realizare esalonata a masurilor din Planul de Actiune. Sistemul de management al autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate precum si reducerea si minimizarea deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si a sarcinilor de mediu. 5.9. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiune, conform planificarii in timp aprobate. 5.10. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Prahova si ARPM Pitesti anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent. 6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE 6.1.Principalele materii prime si materiale auxiliare utilizate în procesele tehnologice sunt redate in tabelul de mai jos:

Page 6: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

6

Nr. crt. Materia prima

Natura chimica/ compozitie (Fraze R)

Cantitate utilizata in anul 2004

Impactul asupra mediului Depozitare

1 Titei Hidrocarburi parafinice, naftenice R10-38-51/53-65-67

36.000 t/luna titei parafinos selectionat

Degradabilitate in timp Se stocheaza in rezervoare, capacitatea de depozitare fiind de cca. 16545 tone

2 Acid sulfuric H2SO4 R35

20 tone/luna de concentratie 98,9%

Degradabil in timp Coroziv Provoca arsuri grave

Se stocheaza in rezervoare, capacitatea de depozitare este de 68 tone

3 Acid clorhidric HCl R34 / R37

2 tone/luna de concentratie 33%

Degradabil in timp Coroziv Cauzeaza arsuri Iritant pentru caile respiratorii Toxicitate: LD50 – iepure – oral: 900 mg/Kg LD50 – soarece – oral: 1.449 mg/Kg Ecotoxicitatea: Pesti: - Leuciscus idus: LC50 – 862 mg/l/48 h - Gambusia affinis: LC50 – 282 mg/l/96 h Daphnia: Daphnia magna: LC50 – 56 mg/l/72 h Alge: Selenestrum capricormutum: EC50 –

Se stocheaza in rezervoare, capacitatea de depozitare in rezervoare este 29 tone

Page 7: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

7

Nr. crt. Materia prima

Natura chimica/ compozitie (Fraze R)

Cantitate utilizata in anul 2004

Impactul asupra mediului Depozitare

pH = 5,1 Toxicitate asupra mediului acvatic, prin scaderea pH-ului apei; mortalitatea in mediul acvatic survire la o valoare a pH-ului de 5; considerat impurificator slab pentru mediul acvatic

4 Ulei uzat Hidrocarburi C15 – C50 Aditivi

Produsi de degradare R7, R36/37/38

cca.47 t / luna Greu biodegradabil Iritant pentru caile respiratorii,piele,ochi. Toxicitate: LC50(96) – pesti apa dulce – 74 mg / l EL50(48) – pesti apa sarata - >22500 mg / l

Se stocheaza in rezervoare, capacitatea de depozitare in rezervoare este de 122 tone.

Page 8: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

8

6.2. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si

depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate - unde este cazul - in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

Depozitele si magaziile se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora. Deseurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislatiei specifice in vigoare.

Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare.

6.3. Selectia materiilor prime Operatorul va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale utilizate. Operatorul va introduce in procesul de fabricatie si in activitatile auxiliare, materiile

prime si materialele cele mai putin periculoase pentru mediu. 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZ NATURALE.

În cadrul rafinariei Steaua Romana Campina se desfăşoară activităţi de producere şi/sau distribuţie a utilităţilor.

Aceste utilităţi sunt: - apă rece industriala: este distribuită din 3 surse de alimentare (2 surse de suprafata, 1

sursa din Reteaua AN „Apele Romane” - E.S.Z.Prahova); - apă recirculată: care este utilizata in procesele tehnologice, este tratata si răcită în

turnurile de racire da la DAV, Deparafinare, Dezuleiere si reutilizata in procesele tehlologice mentionate;

- abur: se produce în centrala termică; - apă demineralizată: se produce într-o instalaţie de demineralizare echipată cu doua

linii de filtre ionice; - energia electrică: se preia din productia proprie /reţeaua naţională; - aer comprimat: se produce în rafinărie cu ajutorul compresoarelor; - combustibili: gaz metan din sistemul de distributie Distrigaz Sud Bucuresti şi păcură

din productia interna;

7.1. APA 7.1.1. Alimentarea cu apă Societatea detine Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr. 92/04.11.2005, eliberata de

Administratia Nationala „Apele Romane” – SGA Prahova. Surse de alimentare cu apa potabila

1. Racord nr. 1 – retea CPGC Campina – str. Calea Doftanei (dispensar); 2. Racord nr. 2 – retea CPGC Campina – str. Calea Doftanei (chisc paine); 3. Racord nr. 3 – retea CPGC Campina – str. Calea Doftanei (poarta nr. 1); 4. Racord nr. 4 – retea CPGC Campina – str. B.P. Hasdeu (poarta nr. 3); 5. Racord nr. 5 – retea CPGC Campina – str. Fabricii (poarta nr. 1); 6. Racord nr. 6 – retea CPGC Campina – str. Balcescu; 7. Racord nr. 7 – retea CPGC Campina – str. Bobalna;

Debite si volume de apa potabila autorizate Qmax = 7 l/s V max zilnic = 605 mc/zi Qmed = 6 l/s V med zilnic = 518 mc/zi Qorar max = 8,4 l/s

Page 9: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

9

Surse de alimentare cu apa tehnologica (industriala) 1. Aductiunea Voila – M. Vulpii (fir II) – retea AN „Apele Romane” – ESZ

Prahova; 2. Sursa de suprafata: raul Doftana (rezerva); 3. Sursa de suprafata: paraul Voila (rezerva);

Debite si volume de apa tehnologica autorizate Qmax = 120 l/s V max zilnic = 10368 mc/zi Qmed = 100 l/s V med zilnic = 8600 mc/zi Qmin = 90 l/s V min zilnic = 7776 mc/zi Din sursa Doftana se preleveaza med 18 l/s si max 22,2 l/s si din sursa Voila max 17,3 l/s

si med 15 l/s, in caz de oprire a sursei ESZ Prahova. Instalatii de distributie Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile este de 715 m. Distributia apei tehnologice se face printr-o retea ramificata din conducte metalice cu Dn

= 75-300 mm, in lungime totala de 3,1 km. Utilizarea apei Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, in procesul tehnologic si pentru furnizare agent

termic. 1. Cerinta totala de apa Qzi max = 10973 m3/zi Qzi med = 9118 m3/zi Qzi min = 7776 m3/zi 2. Necesarul total de apa Qzi max = 28405 m3/zi Qzi med = 23652 m3/zi Qzi min = 21304 m3/zi 7.1.2. Apa recirculată Pe platforma Rafinariei sunt trei sisteme de apa recirculata, prin care se recirculă apa

folosită ca agent de răcire, gradul de recirculare fiind 70 %. GOSPODARIA DE APA RECIRCULATA 1. Instalatia DAV Turnul de racire de la instalatia DAV asigura alimentarea cu apa de racire /

recirculata pentru intreaga platforma,necesarul instalatiei DA fiind de 600 mc/h iar pentru instalatia DV 250mc/h.

2. Instalatia Deparafinare Turnul de racire de la Instalatia Deparafinare asigura alimentarea cu apa de racire/

recirculata pentru sector Ambalarea Parafinei si Casa de masini,necesarul fiind de 120 mc/h. 3. Instalatia Dezuleiere

Turnul de racire de la Dezuleiere asigura alimentarea cu apa de racire/ recirculata pentru sectorul Sudatie ,necesarul sectorului fiind de 120 mc/h.

7.2. ENERGIA TERMICĂ Aburul necesar functionarii instalatiilor tehnologice este produs in cadrul secţiei CET

care este formată din : Instalatia Demineralizare + Laborator analize şi Instalatia CET.

Page 10: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

10

Instalatia Demineralizare - tratează apa brută primită din sursa Doftana pentru obţinerea apei demineralizate şi dedurizate necesară asigurării exploatării sigure şi de lungă durată a agregatelor termoenergetice din Secţia CET.

In Laboratorul de analize se efectueaza, conform normelor ISCIR, incercari privind indicii de calitate pentru apa, abur si condens.

Instalatia CET produce abur supraincalzit la o presiune de max 35 atm. Are in dotare trei

cazane: doua cazane Babcook cu o capacitate de 25 t/h si un cazan ID 513 cu o capacitate de 50t/h. Combustibilul utilizat este gazul natural sau pacura, iar capacitatea de combustie este <50 MW. Cazanele sunt alimentate cu apa demineralizata care este degazata si incalzita pana ajunge la vaporizare. Aburul produs este folosit atat pentru actionarea generatoarelor de energie electrica cat si pentru procesele de productie din instalatiile tehnologice.

7.3. ENERGIA ELECTRICĂ Uzina electrica are ca obiectiv producerea de energie electrica necesara consumului

propriu, iar surplusul poate fi dat in sistemul energetic national.Aceasta produce energia electrica prin laminarea aburului de 35 bar si 350 oC in turbogenerator, livrand energie electrica in sistem la tensiunea de 10KV si abur de joasa presiune la 5 bar si 200 oC spre instalatii si activitatile auxiliare.

7.4. AERUL COMPRIMAT Aerul produs in instalatie este utilizat pentru: actionarea aparaturii AMC si vanelor

pneumatice, transportul produselor, suflarea de produse usor congelabile a conductelor tehnologice, epurarea apelor reziduale, actionarea masinilor pneumatice si a pompelor cu pistoane.

Producerea aerului tehnic cat si instrumental se face cu ajutorul compresoarelor cu surub.

7.5. GAZE NATURALE Gazele naturale sunt preluate din sistemul de distributia Distrigaz Sud Bucuresti prin

intermediul unui SRM (statie de reglare masurare). 7.6. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI.

7.6.1. Utilizarea energiei se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile. 7.6.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice. 7.6.3. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei. 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT.

8.1. INSTALATIA DAV A fost proiectata sa prelucreze titei parafinos tip C, titei neparafinos tip A3 si a fost pusa

in functiune in anul 1962. In instalatie are loc fractionarea titeiului in urmatoarele produse: benzina naphta, petrol, distilat mediu 1 si 2, pacura.Titeiul este primit prin conducte de la parcul

Page 11: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

11

de rezervoare si tras cu pompe centrifuge sau duplex prin schimbatoare de caldura, apoi este desalinat electric (pentru reducerea continutului de apa si impuritati) si trecut printr –un cuptor tubular incalzit cu combustibil (pacura) unde face schimb de caldura. Apoi titeiul intra in coloana DA unde are loc fractionarea in urma careia rezulta fractiile prezentate mai sus. Acestea sunt racite cu apa recirculata de la turnul de racire si pompate in rezervoarele de depozitare.

8.2. INSTALATIA DV1 A fost pusa in functiune in anul 1937 si este destinata obtinerii de semifabricate: uleiuri

semifabricate,ulei parafinos si gudron. In instalatie se realizeaza distilarea in vaccum a trei materii prime: pacura parafinoasa, pacura uleioasa si filtrat rece. Materia prima este aspirata cu pompele de alimentare intr-un preincalzitor in schimbatoare de caldura apoi intra in serpentina cuptorului pentru trasferul de caldura. Amestecul vapori – lichid intra in coloana de fractionare impartita in trei sectiuni: zona de vaporizare ,zona de fractionare si zona de concentrare a reziduului. Distilatele medii obtinute sunt dirijate spre rezervoarele de depozit.

8.3. INSTALATIA NAF A fost pusa in functiune in anul 1945, Realizeaza neutralizarea si amestecarea diferitelor

produse in vederea finisarii si expedierii lor. Instalatia cuprinde doua sectoare: sector neutralizare produse albe si sector amestecare – finisare. In sectorul neutralizare produse albe se primesc fractiile distilate din instalatiile DA si DV1 care sunt neutralizate cu solutie NaOH pentru indepartarea compusilor nedoriti. In sectorul amestecare finisare se realizeaza amestecarea diferitelor produse in vederea finisarii si expedierii lor. Tot aici are loc si depozitarea titeiului inainte de a fi predat instalatiei DA.

8.4. INSTALATIA EXPEDITIE AUTO – CF A fost pusa in functiune in anul 1945 si constituie punctul de desfacere, catre clienti, al

produselor petroliere din rafinarie la cazane CF si/sau autocisterne. Instalatia cuprinde: rampa de incarcare produse petroliere la cisterne/vagoane CF, rampa de descarcare titei, rampele de incarcare produse petroliere la autocisterna, rampa de descarcare chimicale. Instalatia a beneficiat de un program de modernizare in vederea livrarii produselor petroliere printr-un sistem de masurare, controlat cu ajutorul unui sistem masic centralizat, in scopul monitorizarii procesului de livrare si incarcare la cisterne auto si cazane CF si a minimizarii pierderilor in timpul acestora.

8.5. INSTALATIA DEPARAFINARE Se compune din Statia frigorifica (casa de masini) si Prese – filtru. Statia frigorifica a fost

modernizata in anul 1995 prin achizitionarea a doua compresoare YORK. In anul 1996 a fost pus in functiune un turn de racire a apei, pentru recircularea apei de proces tratata cu chimicale NALCO. In procesul tehnologic se foloseste ulei fr.I – III, ulei parafinos obtinut in instalatia de distilare in vid, in amestec cu ulei sudat, care este supus procesului de racire in contracurent cu filtrat rece si solutie etilenglicol. Produsul de amestec racit este trecut prin prese filtru supus presarii obtinandu-se o turta de gaci si ulei filtrat rece.

8.6. INSTALATIA DEZULEIERE Se compune din Sudatie si Sectorul de Finisare si Ambalare a parafinei. Procesul de

sudatie dureaza 72 de ore, constand in racirea – sudarea gaciului in amestec cu parafina moale in sobe speciale (in numar de 4 pe fiecare grup de proces). Produsele obtinute sunt ulei sudat si parafina moale care se reintroduc in amestecuri si parafina bruta care este uscata cu acid sulfuric, apoi neutalizata si decolorata, in cadrul sectorului ,,finisare”, obtinandu-se parafina finita.

Page 12: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

12

8.7. SECTOR PRODUSE SPECIALE Instalatia Produse speciale a fost pusa in functiune in anul 1968. Materiile prime, diverse

fractii provenite din instalatiile DA, DV1, Deparafinare sunt supuse procesului de neutralizare – amestecare in vederea obtinerii unor tipuri de uleiuri sau combustibili.

8.8. INSTALATIA DE PRODUCERE BITUM

A fost pusa in functiune in anul 1961, iar materia prima este gudronul parafinos sau neparafinos provenit din instalatia de distilare in vid. Materia prima pentru fabricarea bitumului este trasa din rezervor si introdusa in cuptor pentru incalzire, iar de aici in unul din vasele de oxidare. Oxidarea se face cu aer comprimat. Gazele rezultate trec in instalatia de spalare – condensare a gazelor (spalarea se efectueaza cu apa). Produsul finit, bitumul este introdus in rezervoarele de depozitare iar de aici cu ajutorul pompei de turnare, la terase, autocisterne si cisterne CF.

8.9. INSTALATII ANEXE PROCESULUI TEHNOLOGIC 8.9.1. Instalatia Demineralizare Instalatia a fost pusa in functiune in anul 1995 si trateaza apa industriala din sursa Paltinu

in scopul utilizarii la Instalatia CET. In procesul de obtinere a apei demineralizate se folosesc sulfat feros si lapte de var, acid clorhidric si hidroxid de sodiu.

8.9.2. Instalatia CET Instalatia produce abur supraincalzit la o presiune de max 35 atm. Are in dotare trei

cazane: doua cazane Babcook cu o capacitate de 25 t/h si un cazan ID 513 cu o capacitate de 50t/h. Combustibilul utilizat este gazul natural sau pacura, iar capacitatea de combustie este <50 MW. Cazanele sunt alimentate cu apa demineralizata care este degazata si incalzita pana ajunge la vaporizare. Aburul produs este folosit atat pentru actionarea generatoarelor de energie electrica cat si pentru procesele de productie din instalatiile tehnologice.

Uzina electrica are ca obiectiv producerea de energie electrica necesara consumului propriu, iar surplusul poate fi dat in sistemul energetic national.

Statia de apa asigura apa industriala necesara in: instalatiile tehnologice, casa de cazane si retea apa incendiu. Sursa principala pentru apa industriala este Paltinu, pentru situatii deosebite mai sunt doua surse secundare: raul Doftana si paraul Voila. Apa refulata de pompe intra intr-un colector comun apoi este trimisa in rafinarie prin trei conducte.

8.9.3. Instalatii de epurare Staţia de epurare a fost proiectată în 1965 şi a fost pusă în funcţiune în1968. Conform proiectului, debitul staţiei de epurare: 750 m3/h, debit care exista în 1968, când

rafinăria funcţiona la capacitate maximă. Staţia de epurare cuprinde următoarele trepte:

1. Epurare fizico-mecanică (Separator - S2 şi Separator - S1), 2. Epurare chimică (Tratare chimică cu sulfat de aluminiu în mediu alcalin Ca(OH)2), 3. Epurare fizico-chimică (Flotaţie cu aer şi corectarea pH cu Ca(OH)2 şi sulfat de

aluminiu), 4. Treapta de epurare naturală Lacul Peştelui. În prezent, apele reziduale evacuate de pe platforma Rafinăria Steaua Română Câmpina au

un debit mediu de cca. 260 m3/h, cu conţinut variabil de produs petrolier. Apele reziduale rezultă din:

- spălare tehnică în procesele de finisare ale uleiurilor şi produselor albe, - răcirea în schimbătoarele de căldură a produselor petroliere din instalaţia DV1, - condensatoarele barometrice ale instalaţiei DV1 şi spălarea gazelor rezultate din procesul

de oxidare a bitumului, - instalaţia de desalinare electrică,

Page 13: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

13

- scurgerea rezervoarelor de ţiţei şi produse petroliere, - instalaţia Demineralizare şi CET, - apa purjată de la turnurile de răcire, - ape de spălare ale instalaţiilor şi utilajelor tehnologice (în perioada reviziilor), - din condensarea aburului, - ape meteorice, - ape menajere.

1. Epurare fizico-mecanică Apele reziduale, după sursa şi gradul de impurificare se împart în: Fluxul 1 de ape reziduale considerată convenţional curată, rezultă din apele de răcire ale

răcitoarelor şi ape purjate de la turnurile de răcire. În vederea reducerii consumului de apă proaspătă, întreaga cantitate de apă de la instalaţia

frigorifică de la Parafină se reîntrebuinţează la ambalare şi sudaţie. Fluxul 1 de ape reziduale formează totalul apelor uzate provenite de la: Instalaţia Produse

Speciale, Instalaţia Bitum (o parte), Instalaţia NAF şi Expediţie produse petroliere, hidranţi şi parc de rezervoare.

Apele uzate din sectorul NAF, Parc rezervoare şi Expediţie sunt trecute prin Separatorul nr. 2 (alcătuit din bazine palalelipipedice, dimensiuni L=6,1 m, l=4,5 m, H=2,85 m) de unde deversează în puţul de acumulare (ape uzate). În continuare sunt trase cu o pompă verticală în căminul de deversare al staţiei de tratare chimică unde întâlnesc apele uzate de la Instalatia Produse Speciale şi Bitum (o parte), CET şi Demineralizare. Din căminul de deversare, apele intră în bazinul de omogenizare, compartimentele de reacţie cu var şi sulfat de aluminiu şi bazinul de limpezire, după care sunt evacuate spre instalaţia de flotare cu aer. Apele provenite de la această sursă sunt impurificate cu produs petrolier şi chimicale.

Fluxul 2 cuprinde apele rezultate de la instalaţia DA, Instalaţia DV1, Instalaţia Parafină, Instalaţia Bitum (o parte) şi apele provenite de la Atelierul Mecanic.

Aceste ape intră în Separatorul nr. 1 unde sunt supuse unei separări gravitaţionale şi apoi intră în canalizarea principală a societăţii şi împreună cu apele evacuate din tratarea chimică sunt trecute în instalaţia de flotaţie cu aer.

Separatorul nr. 1 are două linii paralele, are 6 compartimente împărţite cu pereţi verticali aşezaţi alternativ sus-jos. Dimensiunile separatorului sunt: L=23,8 m, l=8,20 m, H=2,8 m.

Apele menajere sunt trecute prin 7 fose septice amplasate în incinta societăţii. Apele menajere tratate astfel intră în canalizarea principală, respectiv în instalaţia de flotaţie cu aer.

2. Epurare chimică (coagulare cu sulfat de aluminiu în mediu alcalin Ca(OH)2) Instalaţia de tratare chimică este compusă din:

- bazin de omogenizare, - camera de reacţie, - decantor vertical, fiind amplasată într-o cuvă betonată de 10x19x4 m sub nivelul drumului.

Bazinul de omogenizare are un volum util de 150 m3. Apele reziduale de la rampa încărcare-descărcare, amestecare, finisare, hidranţi şi parcul de rezervoare, trec prin Separatorul mic nr. 2 unde se separă şi este colectat produsul petrolier. Apele decantate sunt evacuate în puţul de ape uzate şi apoi sunt pompate cu o pompă verticală tip ACV 100-15 cu un debit de 90 m3/h, în căminul de la bazinul de omogenizare.

Apele reziduale provenite de la Instalaţia Bitum, Produse Speciale, CET şi Demineralizare intră direct în bazinul de omogenizare conform proiectului. Timpul de staţionare al apelor în bazinul de omogenizare era de 1 h, timp în care se produce omogenizarea apelor şi decantarea produselor petroliere.

Colectarea produselor petroliere se face cu un colector de Dn 300 acţionat cu o roată melcată. Produsul petrolier colectat prin cădere liberă este evacuat pe o conductă de Dn 150 în

Page 14: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

14

căminul de slops al Separatorului mare nr. 1 şi apoi pompată la rezervorul de slops. Pentru fluidizarea produsului colectat în scopul evitării depunerilor şi obturării conductei de slops, în bazinul de omogenizare şi în colector sunt montate câte o serpentină de abur.

Bazinul de omogenizare prezintă un compartiment despărţit printr-un perete semiscufundat în care se face tratamentul cu lapte de var al apelor reziduale separate de produsul petrolier, doza optimă fiind determinată de realizarea unui pH 11.

Omogenizarea se face prin barbotare cu aer printr-o conductă perforată cu Dn 25, montată pe fundul compartimentului.

Camera de reacţie are un volum util de 75 m3. Apele reziduale omogenizate la pH 11 trec peste un prag deversor în camera de reacţie

unde se face tratarea cu soluţie de sulfat de aluminiu până la pH 6,5-7. Timpul de reacţie al soluţiei de sulfat de aluminiu este de 30 minute, introducerea lui în

camera de reacţie făcându-se printr-o conductă perforată Dn 50. Pentru o amestecare mai bună a reactivului cu apele reziduale, camera de reacţie este despărţită printr-un perete semiscufundat şi două conducte de aer amplasate pe fundul camerei de reacţie.

Decantorul vertical are un volum util de 150 m3, timpul de decantare fiind de 1 h (conform proiectului).

Apele reziduale cu flocoanele formate în suspensii deversează printr-un jgheab colector paralelipipedic şi de acolo printr-o conductă cu Dn 300 înclinată spre partea lui cilindrică. Decantorul este prevăzut cu un jgheab circular unde deversează apele decantate, de aici ele plecând în conducta principală. Căminul de mâl preia mâlul decantat în decantorul vertical printr-o supapă montată pe fundul acestuia. Mâlul evacuat din decantorul vertical este pompat din căminul de mâl cu o pompă verticală tip ACV 80-32 cu un Q= 50 m3/h pe o conductă Dn 150 spre rezervoarele de depozitare mâl.

3. Epurare fizico-chimică (flotaţie cu aer şi corectarea pH-ului cu Ca(OH)2 şi sulfat de

aluminiu în instalaţia de flotaţie) Instalaţia de flotaţie Apele decantate în separatorul 1 şi apele tratate chimic sunt epurate la final în instalaţia de

flotaţie cu aer dizolvat, cu adaos de sulfat de aluminiu şi var pentru corectarea pH. Instalaţia de flotaţie se compune din:

- Staţia de pompe cu bazinul aferent, - Vasul de presiune, - Camera de flotaţie, - Staţia pompe, spumă şi mâl.

Staţia pentru flotaţie cu bazinul aferent Apele reziduale provenite din canalizarea principală a rafinăriei intră în bazinul staţiei de

pompe de la flotaţie pe conducta Dn 500 şi este pompată cu 4 pompe centrifuge în vasul de presiune. În cazul în care eficacitatea instalaţiei de flotaţie este nesatisfăcătoare se adaugă coagulant, sulfat de aluminiu şi var până la reglarea pH=6,5-7.

Vasul de presiune Vasul este de construcţie verticală, cilindric, cu o capacitate de 45,75 m3. Apele reziduale sunt refulate de pompe în vasul de presiune pe o conductă Dn 400. În vasul de presiune se introduce aer 1-2% Nm3 faţă de volumul de apă reziduală, la

presiunea şi temperatura respective, o parte din aer dizolvându-se, iar altă parte rămânând în suspensie. Vasul de presiune este prevăzut cu o supapă de siguranţă pentru o presiune de 4 atm şi ventilul regulator de presiune pe ieşirea din acest vas.

Page 15: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

15

Camera de flotaţie Apa cu aerul dizolvat intră în camera de flotaţie unde apa staţionează între cca. 18-25 mim.

Aerul în suspensie şi aerul dizolvat datorită destinderii se desoarbe şi antrenează particulele de produse petroliere conţinute de ape.

Camera de flotaţie cu dimensiunile 22,2x6,5x2,75 m este traversată longitudinal de un perete rezultând astfel 2 secţiuni, prin fiecare secţiune circulând 2 racloare acţionate de două electromotoare pentru curăţirea spumei chimice şi a produsului petrolier de pe suprafaţa de separaţie: apa-aer.

Pentru colectarea produsului sunt montate 2 colectoare Dn 300 pe fiecare secţiune cu căminele respective de slops şi legăturile la pompele de slops. Colectarea mâlului se face în cuvele de mâl trecând în bazinul pompei de mâl.

Staţia de pompe mâl Mâlul colectat în cuvele de mâl prin deschiderea supapelor de fund trece în bazinul pompei

de mâl, de unde cu o pompă verticală ACV 80-32 este pompat pe o conductă cu Dn 80 la rezervoarele de depozitare mâl.

4. Treapta de epurare naturală Lacul Peştelui Epurarea se realizează în locul amenajat şi cunoscut ca Lacul Peştelui. Apele epurate la

ieşirea din instalaţia de flotaţie sunt evacuate în lacul de aerare naturală cu un timp de staţionare de 5-7 zile.

Dimensiunile lacului sunt L= 800 m, l= 40/90 m, adâncime variabilă între 2-15 m. În acest lac are loc finalizarea procesului de epurare în sensul reducerii conţinutului de produse petroliere şi captării lui, reducerea substanţelor organice, suspensiilor şi reziduului.

Lacul este amenajat astfel încât apa să iasă din lac prin 2 conducte de 14” prin partea centrală la o adâncime de cca. 0,5 m, prevăzute la partea anterioară cu o sită de reţinere iar la deversare cu ventile care dau posibilitatea măririi sau micşorării nivelului în lac. Prin această amenajare pelicula petrolieră se acumulează spre partea de la finele lacului de unde prin instalaţia de recuperare este colectată şi pompată în rafinărie.

8.9.4. Alte activitati Activitati care asigura intretinerea, repararea utilajelor, controlul calitatii pe flux si la

expeditie a produselor petroliere, prevenirea si stingerea incendiilor, achizitionarea, transportul materialelor si marfurilor diversificate: Atelierul Mecanic, Serv.CTC, Atelierul PSI, Birou Aprovizionare, Atelier Garaj Auto.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.

9.1. AER. 9.1.1. Echipamente de depoluare

Faza de proces Punctul de emisie Poluant Echipament de

depoluare Fabricare parafina Cos dispersie SOx

Aerosoli H2SO4 Instalatie de captare si neutralizare a gazelor

9.1.2. Cosuri de dispersie Pentru dispersia poluantilor proveniti din sursele de ardere (cazane, cuptoare tehnologice)

si din procesele de productie, instalatiile sunt prevazute cu cosuri de dispersie. In tabelul de mai jos sunt enumerate toate sursele dirijate din rafinarie:

Page 16: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

16

Caracteristici cos Nr. crt. Instalatia Sursa de emisie Inaltime

(m) Diametru la varf

(m)

1. Distilare atmosferica Cuptor DAV 38,65 1,2

2. Distilare in vid 1 Cuptor DV1 34 1,25 3. Bitum Cuptor Bitum 20 1 4. Cazan 1 25 1,5 5. Cazan 2 25 1,5 6.

CET Cazan 4 72 3

7. Fabricare parafina

Cos instalatie de captare si neutralizare a gazelor

12 0,3

9.2. APA. 9.2.1. Sistemul de canalizare In urma desfasurarii activitatilor de pe platforma SC Rafinaria Steaua Romana SA

rezulta trei categorii de ape tehnologice, menajere, pluviale), care sunt colectate prin reteaua de canalizare si conduse spre instalatiile de epurare si apoi spre Lacul Pestelui.

Pentru apele uzate tehnologice exista 2 fluxuri: • fluxul 1 ce cuprinde instalatiile Produse Speciale, Bitum, CET + Demineralizare. Apele

uzate colectate intra in “Tratare chimica”, iar cele colectate din Expeditie, Parc rezervoare si NAF intra in separatorul mic nr. 2, apoi in “Tratare chimica”.

• fluxul 2 ce cuprinde instalatiile Distilarea atmosferica DA, Distilare in vid DV1, Parafina, Bitum (o parte), Ateliere. Apele uzate colectate intra in Separatorul mare nr. 1. Apele uzate preepurate in treptele mai sus mentionate (Tratare chimica, Separatorul nr. 1 si

Separatorul nr. 2) impreuna cu apele pluviale si cele menajere care au fost initial trecute printr-un sistem de 7 fose septice, intra in flotatia cu aer, apoi in Lacul Pestelui. 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT.

10.1 AER 10.1.1. Emisii

În cadrul rafinariei Steaua Romana Campina exista trei tipuri de surse fixe de emisie:

I. Arderea combustibililor în focarele cazanelor aferente centralei termice. Emisiile in aer rezultate in urma arderii combustibililor în focarele cazanelor CET

(funcţionare cu gaz metan sau pacura) nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute de Ordinul 462/1993, Anexa 2, pct. 4.1 si respectiv 2.1:

Valori limită de emisie

mg/Nm3 Nr. crt.

Poluant

Combustibil gazos

Combustibil lichid

1 Pulberi 5 50 2 SOx 35 1700 3 NOx 350 450 4 CO 100 170

Page 17: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

17

II. Arderea combustibililor în focarele cuptoarelor instalaţiilor tehnologice. • Emisiile in aer rezultate in urma arderii combustibililor (pacura) în focarele

cuptoarelor instalaţiilor DAV si Bitum nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute de Ordinul 462/1993, anexa 2, pct. 2.1:

Nr. crt.

Poluant Valori limită de emisie mg/Nm3

1 Pulberi 50 2 SOx 1700 3 NOx 450 4 CO 170

Valorile limita pentru emisiile de la cuptorul instalatiei DAV sunt valabile dupa data implementarii masurii de modernizare a instalatiei DA prevazuta in Planul de actiune.

• Emisiile in aer rezultate in urma arderii combustibililor (gaz metan sau pacura) în focarele cuptorului instalaţiei DV1 nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute de Ordinul 462/1993, Anexa 2, pct. 4.1 si respectiv 2.1:

Valori limită de emisie

mg/Nm3 Nr. crt.

Poluant

Combustibil gazos

Combustibil lichid

1 Pulberi 5 50 2 SOx 35 1700 3 NOx 350 450 4 CO 100 170

III. Emisii din procesele tehnologice Emisiile in aer rezultate din procesele tehnologice nu vor depasi urmatoarele valori limita

de emisie prevazute de Ordinul 462/1993:

Nr. crt.

Cosuri instalaţii tehnologice

Poluant Valori limită de emisiemg/Nmc

0 1 2 3 1 Fabricare parafina Oxizi de sulf 500

10.1.2. Imisii Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul

inconjurator valorile limita prevazute de Ordinul nr. 592/2002:

Nr crt

Indicator Perioadă de mediere

Valoare limită

0 1 2 3 1 1 h 200 µg/mc 2

Oxizi de azot an 40 µg/mc

3 1 h 350 µg/mc 4

Dioxid de sulf 24 125 µg/mc

Page 18: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

18

Nr crt

Indicator Perioadă de mediere

Valoare limită

0 1 2 3 5 Oxid de carbon Valoarea

maximă pe 24 h a mediilor pe 8 ore

10 mg/mc

6 24 h 50 µg/mc 7

Pulberi în suspensie PM10 an 40 µg/mc

8 Benzen an 5 µg/mc Valorile imisiilor substanţelor poluante rezultate în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute de STAS 12574/1987, astfel:

Valoare limita (mg/m3) Nr

crt Indicator media de scurtă durată (30 min.)

media de lungă durată - zilnică

0 1 2 3 1 Acid sulfuric 0,03 0,012 2 Hidrogen sulfurat 0,015 0,008 3 Fenol 0,1 0,03

10.2. APA 10.2.1. Apa uzata Limitele indicatorilor de calitate a apelor uzate la evacurea din Lacul Pestelui in raul

Doftana sunt stabilite de Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 92/04.11.2005:

Nr. crt.

Indicator de calitate

U.M. Valoare limită

0 1 2 3 1. pH - 6,5 ÷ 8,5 2. Suspensii mg/l 60 3. Reziduu fix mg/l 2000 4. CCO Cr mg/l 70 5. CBO5 mg/l 20 6. Fenoli mg/l 0,3 7. Substanţe extractibile

cu solventi organici mg/l 20

8. Sulfuri + H2S mg/l 0,5 9. Cloruri mg/l 500 10. Azot amoniacal mg/l 3 11. Azotiti mg/l 2 12. Azotati mg/l 37 13. Sulfati mg/l 600 14. Fosfati mg/l 2 15. Detergenti mg/l 0,5 16. Plumb mg/l 0,2 17. Cianuri mg/l 0,1

Page 19: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

19

Nr. crt.

Indicator de calitate

U.M. Valoare limită

0 1 2 3 18. Produs petrolier mg/l 5 19. Benzen mg/l 20. PAH mg/l 21. Hg mg/l 22. Ni mg/l 23. Nonilfenol mg/l

Conform limitelor stabilite prin HG

351/2005

Ceilalti indicatori vor respecta valorile limita prevazute de HG 188/2002 – NTPA 001/2002, HG 352/2005 şi HG 351/2005.

10.2.2. Apa freatica Valorile indicatorilor de calitate a apelor subterane se vor compara cu valorile de

referinta (media anuala ca urmare a monitorizarii in anul 2005):

Valori de referinta Foraj F1 F2 H 651 H 653 F3 S1 S3 S4

pH 6,7 7,5 6,8 6,5 6,7 7,5 6,8 7,4 Suspensii

solide (mg/l) 46,8 38,4 49,8 50,6 38,6 62,4 56,8 52,2

Extractibile in eter de petrol

(mg/l)

4,2 5,1 4,2 4,8 3,8 5,9 8,6 6,2

10.3. SOL Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 –

reglementari privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, şi anume :

Nr crt

Element/poluant Prag de alertă

Prag de intervenţie

0 1 2 3 1 Arsen 25 50 2 Bariu 1000 2000 3 Cadmiu 5 10 4 Crom total 300 600 5 Cupru 250 500 6 Mangan 2000 4000 7 Mercur 4 10 8 Nichel 200 500 9 Plumb 250 1000 10 Seleniu 10 20 11 Vanadiu 200 400 12 Zinc 700 1500 13 Sulfaţi 5000 50000 14 Sulfuri 400 2000 15 Benzen 0,5 2,0 16 Toluen 30 100 17 Xilen 15 25

Page 20: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

20

Nr crt

Element/poluant Prag de alertă

Prag de intervenţie

0 1 2 3 18 Fenol 10 40 19 Total hidrocarburi

aromatice (HA) 50 150

20 Total HAP 25 150 21 Total hidrocarburi

din petrol 1000 2000

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alertă, titularul

activităţii are obligaţia suplimentării monitorizarii concentraţiilor poluanţilor şi luarea măsurilor de reducere a acestora.

10. 4. ZGOMOT 10.4.1. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10.009/1988. 10.4.2. Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator. 10.4.3. Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament. 11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

In urma activitatilor desfasurate pe platforma societatii rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

A. Deseuri tehnologice : • gudron acid, rezultat de la uscarea parafinei brute; • malul petrolier, rezultat de la epurarea apelor uzate si curatarea rezervoarelor; • uleiul uzat, rezultat de la inlocuirea lubrefiantului de ungere al utilajelor.

B. Deseuri netehnologice: • fierul vechi si bronzul, rezultate de la inlocuirea si casarea utilajelor, din activitatea

atelierului mecanic, din demolari, etc.; • gunoi menajer, rezultat din instalatiile/atelierele/sectoarele rafinariei; • rumegus si lemn, rezultate din activitatea Sectorului edile –administrativ; • acumulatori si anvelope, rezultate din parcul auto al societatii. Deseurile tehnologice se manevreaza astfel:

gudronul acid cu vidanja echipata corespunzator; malul petrolier prin conducte tehnologice; uleiul uzat in ambalaje etichetate corespunzator si etanse si /sau in cisterne

agreate ADR; gunoiul menajer in containere special amenajate; celelalte tipuri de deseuri in locuri special amenajate pentru fiecare tip de

deseuri.

Page 21: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

21

Categoriile de deseuri rezultate din activitate, modul de depozitare, recuperarea si/sau eliminarea acestora sunt prezentate in tabelele urmatoare: Nr. crt

Denumire deseu Cod deseu Cantitate (tone) Mod de gestionare

0 1 2 3 4 1 Gudron acid 05 01 07* 194 t/an Se elimina separat in cada de

gudroane din instalatie. Apoi sunt transportate cu vidanja si depozitate in batalele din zona Bucea

2 Mal petrolier 05 01 09 1587 t/an Este pompat prin conducte in rezervoarele de mal din incinta societatii

3 Ulei uzat 13 02 08* 691 t/an Se colecteaza de la generatori in ambalaje etichetate, se depoziteaza in rezervoare special amenajate si inscriptionate si se valorifica in instalatia DV1

4 Fier vechi 17 04 05 312 t/an Se colecteaza in loc special amenajat, respectiv platforma betonata. Eliminarea se realizeaza de catre societati autorizate ,in scopul valorificarii.

5 Gunoi menajer 20 03 01 29,6 t/an Se colecteaza in containere, pubele si se elimina prin intermediul unei societati autorizate.

6 Bronz 17 04 01 0,4 t/an Se colecteaza in loc special amenajat, respectiv in containare inscriptionate. Eliminarea se realizeaza de catre societati autorizate, in scopul valorificarii.

7 Rumegus si lemn

03 01 05 5,53 t/an Se colecteaza in loc special amenajat situat in cadrul sectorului Edile – Administrativ si se livreaza la persoanae fizice pentru uz in gospodarie.

8 Acumulatori uzati

16 06 01 0,08 t/an Se colecteaza in loc special amenajat in cadrul atelierului Garaj si se elimina prin societati autorizate.

9 Anvelope uzate 16 01 03 0,09 t/an Se colecteaza in loc special amenajat in cadrul atelierului Garaj si se elimina prin societati autorizate.

Page 22: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

22

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Titularul va efectua operatiuni de valorificare a deseurilor numai cu operatori autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Transportul deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii se va face numai de societati autorizate, fara a afecta in sens negativ mediul.

- Operatiunile si practicile de management al deseurilor se vor consemna intr-un registru special, care va fi pus in orice moment la dispozitia autoritatilor de mediu.

- Se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deseurilor si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile.

11.2. DEPOZITAREA DEŞEURILOR Pentru depozitarea gudroanelor acide si a namolului rezultat de la epurarea apelor uzate si

de la curatarea rezervoarelor, in exteriorul rafinariei exista amenajate batale si paturi de uscare, astfel:

- 1 batal amonte de platforma de epurare naturală Lacul Peştelui, pentru depozitarea nămolului rezultat de la epurare şi de la curăţare rezervoare, S= 0,5 ha, 27.000 t depozitate, batal inactiv. Anul înfiinţării: 1973.

- paturi de uscare, aflate în vecinătatea zonei Lacul Peştelui: 3 compartimente ce ocupă o suprafaţă totală de 2279 mp, bine delimitate, având borduri de beton libere de la nivelul depunerilor la perimetrul acestora, de cca. 30 cm, astfel încât nu se pot produce deversări în zonă; paturile sunt pline cu şlam negru reprezentând reziduuri petroliere; aceste paturi au drenurile colmatate, astfel încât nu infestează zona din vecinătate. Volumul nămolului este de 1594 m3, având cca. 60% umiditate.

- 5 batale de gudroane acide in zona Turnatorie, care ocupă o suprafaţă de 3,3 ha, 70.000 t depozitate, batalele sunt inactive, solidificate. Anul înfiinţării: 1920.

- 10 batale de gudroane acide, in zona Bucea, care ocupă în total o suprafaţă de 6 ha, gardă de siguranţă 0,5 m, prevăzut cu canal lateral pentru colectarea eventualelor scurgeri (ce se neutralizează şi se reintroduc în fluxul de epurare), cu deversarea în râul Doftana blocată. Aceste batale sunt inactive, cu excepţia batalului nr. 10a în care se depozitează în prezent gudroanele acide,Aceste bataluri sunt impermeabilizate cu humă pentru protecţia solului. Cantitate deşeuri depozitate în batalul 10a: cca. 194 t/an. Anul înfiinţării: 1960.

Titularul are urmatoarele obligatii: - Sistarea depozitarii deseurilor petroliere incepand cu data de 31.12.2006; - Stocarea temporara a deseurilor depozitate în bataluri pana la data de 31.12.2009,

în conditii de siguranta din punct de vedere al protectiei mediului. 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.

12.1. INCADRARE

Prin specificul activitatii, SC Rafinaria Steaua Romana SA Campina se incadreaza in prevederile HG 95/2003, privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente in care sunt implicate substante periculoase.

In vederea respectarii cerintele de securitate, protectia muncii, apararea impotriva incendiilor, precum si pentru asigurarea conditiilor de securitate a angajatilor, in cadrul societatii sunt elaborate urmatoarele planuri:

Page 23: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

23

- Plan de prevenire şi combatere a dezastrelor, depus la Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, depus la Agentia de Protectie a Mediului Prahova;

- Plan de prevenire a accidentelor. - Plan de urgenta intern. Procedurile interne privind interventia in situatii de urgenta sunt elaborate in conformitate cu

cerintele prevederile legislative in vigoare. In cadrul pregatirii personalului pentru situatii de urgenta se executa periodic exercitii de

simulare (scenarii de urgenta) pe amplasament. Pentru orice incident periculos - explozie, incendiu, avarie, accident tehnic, emisii majore de

noxe, exista o schema de comunicare a evenimentelor, care este afisata la toate locurile de munca si prelucrata cu personalul rafinariei.

12.2. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL 12.2.1. Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute; 12.2.2. Se vor respecta si actualiza periodic planurile referitoare la situatiile de urgenta. 12.2.3. Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor. 12.2.4. In cazul producerii unui accident se va anunta imediat APM Prahova si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident. 12.2.5. Raportul de securitate elaborat conform H.G. 95/2003, descrie Sistemul de management al evenimentelor şi planul de urgenţă. 12.2.6. Planul de urgenţă interna in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase reprezintă documentul tehnico-operativ cu ajutorul căruia se organizează si se conduc acţiunile de protecţie si intervenţie în caz de accident chimic. 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta de Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata de Legea nr. 256/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 aprobata de Legea nr. 84/2006, titularul are urmatoarele obligatii:

• sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

• sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

• sa transmita la APM Prahova orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor autorizatiei.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si/sau in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Internationala de

Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente.

Page 24: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

24

13.1. AER 13.1.1. Emisii

Nr. crt Instalatia Sursa de emisie Indicator Frecventa

determinarii 0 3 4

CO zilnic NOX semestrial SOX semestrial

1

Distilare atmosferica Cuptor DAV

Pulberi semestrial CO zilnic

NOX semestrial SOX semestrial

2

Distilare in vid 1 Cuptor DV1

Pulberi semestrial CO zilnic

NOX semestrial SOX semestrial

3

Bitum Cuptor Bitum

Pulberi semestrial CO zilnic

NOX semestrial SOX semestrial Cazan 1

Pulberi semestrial CO zilnic

NOX semestrial SOX semestrial Cazan 2

Pulberi semestrial CO zilnic

NOX semestrial SOX semestrial

4

CET

Cazan 4

Pulberi semestrial 5

Fabricare parafina Cos instalatie de captare si neutralizare a gazelor

SOX semestrial

13.1.2. Imisii

Nr.crt. Punct de

prelevare Indicator monitorizat

Frecventa Metoda de analiza

0 1 2 3 4 1. SOX saptamanala STAS 12574/87 2.

Racitor Cantar auto NOX semestriala Analizor portabil

Page 25: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

25

13.2. APA 13.2.1. Apa uzata

Nr. crt

Punct prelevare probe

Indicator de calitate Metoda de analiza Frecventa

0 1 2 3 4 pH SR ISO 10523-97 Zilnic Sulfuri + H2S SR ISO 10530-97 Saptamanal Substanţe extractibile cu solventi organici

SR 7587-96 Zilnic

Materii în suspensie STAS 6953-81 Zilnic Reziduu fix STAS 9187-84 Zilnic CCO Cr SR ISO 6060-96 Zilnic CBO5 STAS 6560-82 Zilnic Fenoli STAS R 7167-92 Zilnic Cloruri STAS 8663-70 Zilnic Azot amoniacal STAS 8683-70 Zilnic Azotiti STAS 8900-71 Zilnic Azotati STAS 8900-71 Zilnic Sulfati STAS 8601-70 Zilnic Fosfor total SR EN 1189-99 Zilnic Detergenti SR ISO 7825/1-96 Saptamanal Plumb STAS 8637-79 Saptamanal Cianuri SR ISO 6703/1-98 Saptamanal Produs petrolier SR 7277/1-95 Saptamanal Benzen SR ISO 8288-01 Semestrial PAH ASTM D 3919-99 Semestrial Mercur STAS 8045-79 Semestrial Nichel STAS 7987-67 Semestrial

1

Pe canalul de evacuare, aval Lacul Pestelui,

amonte de confluenta cu paraul Voila

Nonilfenol ISO/CD 18857 Semestrial

13.2.2. Apa freatica Calitatea apei freatice va fi monitorizata prin analizarea apei prelevate din forajele: F1,

F2, H 651, H 653, F3, S1, S3, S4.

Nr. crt Indicatori de calitate Metoda de

analiza Frecventa

1 pH SR ISO 10523-/97 2 Sulfuri SR 7510-97 3 Extractibile in solventi

organici SR 7587-96

4 Suspensii STAS 6953-81 5 CCOCr SR ISO 6060-96

Lunar

13.3. SOL Se va realiza monitorizarea anuala a calitatii solului pentru aceeasi indicatori şi in

aceleasi puncte de prelevare a probelor ca si cele de referinta (Bilantul de mediu nivel II, Raport de amplasament), conform metodologiei prevazute in Ordinul 756/1997. Valorile concentratiilor

Page 26: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

26

agentilor poluanti prezenti in solul terenurilor limitrofe si in perimetrul societatii nu vor depasi valorile impuse de Ordinul 756/1997.

13.4. DESEURI 13.4.1. Deseuri tehnologice a) Tinerea evidenţei deşeurilor produse, conform HG 856/2002: tipul deşeului şi codul

acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare; b) Colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor

reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare; c) Determinari privind compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si a

caracteristicilor periculoase; d) Efectuarea transportului de deseuri în conformitate cu prevederile Ordinului nr.

2/211/118/2004 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Uleiuri uzate (HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate) a) Asigurarea conditiilor de colectare auleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, sptiu

amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare; b) Inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat; c) Nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate; Baterii si acumulatori (HG 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care

conţin substanţe periculoase) a) Depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate-împrejmuite şi

asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea / valorificarea lor;

b) Nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente; c) Nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor. Anvelope uzate (HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate) a) Depozitarea temporară a acestora şi predarea lor persoanelor juridice care le-au

introdus pe piaţă ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, reşaparea, reciclarea sau valorificarea termoenergetică a anvelopelor uzate

13.4.2. Ambalaje. a) Tinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform HG nr. 621/2005 cu modificarile

şi completarile ulterioare: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii; b) Marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj

reutilizabil”; c) Colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de

colectare/valorificare

13.5. ZGOMOT Monitorizarea zgomotului se va realiza anual, printr-un set de masuratori, la limita

amplasamentului, in punctele pentru care s-au facut masuratori in cadrul Bilantului de Mediu de nivel II, urmarindu-se incadrarea in limitele prevazute de STAS 10.009/1988.

13.6. MIROSURI Mirosurile in rafinarie sunt datorate compusilor de sulf cum ar fi H2S, SO2, hidrocarburi

de petrol si compusilor organici volatili. Conform Standardul national 12574/87-Conditii de calitate pentru aerul din zonele

protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv .

Page 27: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

27

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

14. EVIDENTE

Titularul va inregistra si tine evidenta urmatoarelor informatii: • datele privind functionarea instalatiilor; • datele privind verificarea si intretinerea instalatiilor, echipamentelor si dotarilor; • datele privind incidentele, avariile, poluarile accidentale; • datele privind monitorizarea emisiilor si a calitatii mediului, specificate in capitolul

Monitorizare; • datele solicitate de APM Prahova si transmise de titular catre autoritatea de mediu,

conform capitolului Raportari la unitatea teritoriala pentru protectia mediului; • datele privind verificarile si inspectiile pe linie de mediu; • planurile si programele existente, pentru desfasurare in conditii de siguranta a

activitatii; • autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii; • contracte de prestari servicii; • societatile care efectueaza lucrari pe amplasament; • modul de indeplinire a masurilor din Planul de Actiune; • modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor

efectuate pe amplasament. Registrele si evidentele vor fi lizibile, se vor intocmi intr-o luna de la data emiterii

autorizatiei si se vor mentine pe durata de functionare a instalatiei autorizate. Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca si sa mentina un dosar pentru informarea

publica. Acesta trebuie sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul societatii si trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentia de Mediu si titularul autorizatiei, Autorizatia Integrata de Mediu, Solicitarea, Raportarea Anuala, precum si alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Titularul activitatii va transmite catre APM Prahova si ARPM Pitesti urmatoarele

documente:

Nr. crt.

Raport Termen de raportare

Aer 1 Cantitatea de emisii lunare pentru fiecare poluant 10 ale lunii urmatoare 2 Cantitatea anuala a emisiilor conform

chestionarelor solicitate 15 ianuarie an urmator raportarii

3 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002 privind infiintarea „Registrului poluantilor emisi”

30 ianuarie, anual pentru anterior

Page 28: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

28

Nr. crt.

Raport Termen de raportare

Apa 1 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai

apei deversate in emisar 10 ale lunii urmatoare

2 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002 privind infiintarea „Registrului poluantilor emisi”

30 ianuarie, anual pentru anterior

Sol 1 Valoarea concentratiei anuale a poluantilor

monitorizati 15 ale lunii urmatoare anului incheiat

Apa subterana 1 Calitatea apei din panza freatica analize din

forajele de control Trimestrial

Deseuri 1 Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare 2 Situatia gestiunii deseurilor, conform

chestionarelor statistice anuale data inscrisa in chestionar

3 Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 15 martie anul urmator 4 Situatia privind compozitia chimica si fizica a

uleiurilor uzate si a namolului de la statia de epurare

31 luna urmatoare anului incheiat

Alte raportari 1 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la

Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate

25 ale fiecarei luni

2 Poluari accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la producerea acestora

3 Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament

Martie anul urmator raportarii

4 Situatia investitiilor de mediu realizate Lunar

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde si: - Date privind activitatea de productie in anul incheiat; - Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice, eficienta

energetica); - Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,

panzei freatice, nivelul zgomotului; - Rezultatele auditului energetic, o data la trei ani; - Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

16. INSTIINTARI.

1.Operatorul va informa APM Prahova, ARPM Pitesti si populatia din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, si va suporta prejudiciile cauzate.

2. Operatorul va instiinta APM Prahova si ARPM Pitesti, in maxim o ora de la

producere, despre: - detectarea oricarei emisii in mediu, care depaseste limita relevanta specificata in

autorizatie;

Page 29: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

29

- detectarea de emisii a unei substante care nu este mentionata in aceasta autorizatie si care a cauzat o poluare;

- orice disfunctiune, avarie sau oprire a utilajelor, instalatiilor sau activitatilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului;

- orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului; 3. Operatorul va transmite APM Prahova si ARPM Pitesti o instiintare scrisa: - la incetarea definitiva a activitatii oricarei parti din instalatia IPPC autorizata; - la incetarea activitatii intregii instalatii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a

depasi un an si repornirea activitatii in intregime sau partial; - in cazul modificarii avizelor si autorizatiilor detinute la data emiterii prezentei

autorizatii. 4. Operatorul va instiinta in scris APM Prahova si ARPM Pitesti, in cazul in care apar

urmatoarele situatii: - orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate,

declarate in solicitare; - orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active, vanzare,

cesionare, actiuni intreprinse in scopul declararii falimentului, lichidarii; - cresterea substantiala a capacitatii (cu cel putin 10 %).

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI 17.1. Desfasurarea actiunilor de demolare a unor cladiri si de dezafectare a unor instalatii, se vor realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare si cu societati care detin autorizatie de mediu. Orice incident aparut, care poate duce la poluarea mediului, va fi anuntat imediat la APM Prahova. 17.2. La inchiderea instalatiei, titularul va solicita la APM Prahova Acordul de mediu pentru dezafectare si va pune in practica Planul de inchidere pentru aducerea amplasamentului la starea initiala. 18. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII.

1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;

2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

4. Titularul activitatii este obligat sa elimine materialele cu continut de azbest de pe amplasament in conformitate cu cerintele legale, pe masura ce se deterioreaza;

5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia; 6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea

accidentelor si limitarea consecintelor acestora; 7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii

definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;

Page 30: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

30

8. La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la realizarea unei masuri din Planul de Actiune care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea Acordului si/sau Autorizatiei Integrate de Mediu;

9. Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic;

10. Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre stadiul lucrarilor din Planul de Actiune;

11. Activitatea autorizata trebuie sa se desfasoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu;

12. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constitue parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

13. Titularul activitatii este obligat sa respecte Planul de Actiune care face parte integranta din aceasta autorizatie, cu masurile si termenele stabilite;

14. In cazul in care titularul de activitate nu respecta termenele asumate prin Planul de Actiune, autoritatea de mediu poate sa decida reducerea activitatii, sistarea si chiar retragerea autorizatiei de mediu (dupa caz), conform prevederilor legale;

15. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei;

16. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;

17. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare;

18. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

19. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al Autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de Management al Autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu;

20. Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiune si Modernizare inclusiv planificarea in timp real pentru atingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul de Actiune trebuie transmise A.P.M. Prahova si A.R.P.M. Pitesti, pentru informare, ca parte a Raportului Anual de Mediu; odata agreat, noul Plan de Actiune va fi implementat si actualizat de catre titularul autorizatiei;

21. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiune, conform planificarii in timp aprobate;

22. Planul de Actiune trebuie revizuit anual , luand in considerare cresterea capacitatii de productie, orice echipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate Agentiei pentru aprobare, ca parte a Raportului Anual de Mediu;

23. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite;

Page 31: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

31

24. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

25. Titularul activitatii trebuie sa organizeze structuri proprii specializate pentru protectia mediului .

26. Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;

27. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Prahova si ARPM Pitesti, anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent.

28. Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Prahova si ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

• orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie; • orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a

echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

• orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

• orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii. 29. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie stabilita in

Capitolul 10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 10.1.- Aer; 30. Monitorizarea si analizele trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 13.

Monitorizarea mediului, 13.1. Aer- imisii; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare;

31. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2 - Apa, 10.4- Apa subterana, a prezentei autorizatii;

32. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 13. Monitorizarea mediului , punctele 13.2- Apa , 13.2.1- Apa subterana;

33. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Capitolul 11. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al Agentiei;

34. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale;

35. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea;

36. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei;

37. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament ;

38. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament;

39. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului.

Page 32: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

32

40. Drenajele de la cuvele de retentie trebuie conduse spre colectare, testare si eliminare in conditii de siguranta; toate cuvele de retentie trebuie testate cel putin o data la 3 ani. Un raport al acestor testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

41. Un program de testare si verificare a tuturor conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt testate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

42. Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea de la suprafata;

43. Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 10.- Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurator- 10.3 – Sol;

44. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 13 - Monitorizarea factorilor de mediu;

45. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;

46. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;

47. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

• sursele de zgomot pe amplasament; • zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ; • evacuarea apelor meteorice; • puturi de monitorizare a apei subterane pe amplasament.

48. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu;

49. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

50. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

51. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195 – privind protectia mediului, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

Respectarea urmatoarelor legi si acte normative: 1. OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 256/2006; 2. OUG nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata de

Legea nr. 84/2006; 3. Ordinul MAPAM nr. 818/2003- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei

integrate de mediu cu completarile si modificarile ulterioare; 4. Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea nr. 311/2004, privind

calitatea apei potabile; 5. HG. nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; 6. HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în

mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile ulterioare

Page 33: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

33

7. HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

8. STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate; 9. Ordinul MAPM nr. 592/2002- pentru aprobarea Normativului privind stabilirea

valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM 10 si PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurato ;

10. STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot 11. HG. 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 12. HG. nr. 1057/2001- privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante

periculoase; 13. Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului; 14. HG nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate; 15. HG nr. 662/2001 - privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificarile si

completarile ulterioare; 16. HG nr. 124/2003– privind prevenirea si controlul poluarii mediului cu azbest 17. HG 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale

anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificarile si completarile ulterioare;

18. Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

19. HG 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili de la terminale si statiile de benzina, cu modificarile si completarile ulterioare.

19. PLAN DE ACTIUNE Nr. crt

Denumirea masurii

Obiectivul / scopul/efectul

Valoarea estimata a lucrarii (mii Euro)

Termen de realizare

Responsabili

0 1 2 3 4 5 Protectia calitatii apei

1 Modernizarea

statiei de epurare ape uzate

Incadrarea parametrilor calitativi ai

apelor epurate in limitele legale

2000 Trim IV 2009

Conducerea societatii

Protectia calitatii aerului

2

Dotarea cu echipamente

pentru automonitorizarea emisiilor la cosuri

Monitorizarea emisiilor la

cosuri 70 Trim IV

2009 Conducerea

societatii

3 Modernizarea cuptorului la instalatia DA

Incadrarea concentratiei poluantilor

atmosferici emisi in limitele legale

200 Trim IV 2009

Conducerea societatii

Page 34: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

34

Nr. crt

Denumirea masurii

Obiectivul / scopul/efectul

Valoarea estimata a lucrarii (mii Euro)

Termen de realizare

Responsabili

0 1 2 3 4 5 Gestiunea deseurilor

Dezafectarea batalelor de gudroane si ecologizarea

zonelor aferente

Trim IV 2015

- sistarea depozitarii deseurilor

Trim IV 2006

- depozitare temporara

Trim IV 2009

4

- refacerea cadrului natural

Ecologizarea zonelor afectate de depozitarea

deseurilor

11000

Trim IV 2015

Conducerea societatii

Protectia solului

5

Completarea sistem de incarcare

si masurare produse petroliere

la rampa auto

Prevenirea poluarilor

accidentale 10 Trim IV

2006 Conducerea

societatii

6 Ecologizarea

incintei Lacului Pestelui

Redarea obiectivului in

circuitul natural 4000 Trim IV

2015 Conducerea

societatii

7 Depoluarea istorica a solului

Depoluarea unei suprafete totale

de 142 m2 in incinta parcurilor de rezervoare si

in zona de incarcare –

descarcare de pe calea ferata

250 Trim IV 2014

Conducerea societatii

8

Reabilitarea canalului principal

utilizat de instalatiile: DAV,

DV1, NAF, Expeditie

Prevenirea poluarilor

accidentale si reducerea ariei

de poluare

100 Trim IV 2009

Conducerea societatii

9

Reabilitarea canalului care

asigura legatura dintre instalatia Deparafinare si instalatia DV1

Prevenirea poluarilor

accidentale si reducerea ariei

de poluare

100 Trim IV 2012

Conducerea societatii

10

Depoluarea solului (canalele si zonele

invecinate acestora) pe latura

de N-E

Prevenirea poluarilor

accidentale si reducerea ariei

de poluare

100 Trim IV 2014

Conducerea societatii

Page 35: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

35

20. GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie integrata de mediu – act tehnico- juridic emis de autoritatile competente,

conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ;

Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului ;

Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare ;

Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei ;

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare ;

Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp ;

Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca ;

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase ;

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ;

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau ;

Plan de acţiune - plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei integrate de mediu de către titularul activităţii sub

Page 36: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

36

controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului în scopul respectării prevederilor legale referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării; planul de acţiune face parte integrantă din autorizaţia integrantă de mediu;

Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ; Cod SNAP – Nomenclatura Inventarului Emisiilor ; Cod NOSE – P – Standardul de nomenclatura a surselor de emisie ; COV – Compusi Organici Volatili

21. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta Autorizaţie este valabilă pana la 31.12.2015 şi poate fi anulată sau revizuită de către Agenţia Regionala de Protectie a Mediului Pitesti in conformitate cu prevederile legale.

2. Instalatia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integranta a acesteia.

3. Nici o modificare sau reconstrucţie care ar putea afecta activitatea autorizata sau orice

parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil să rezulte intr-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii, fluxul tehnologic, combustibilii utilizati, materiile prime, produsele intermediare, deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu va fi realizata fără notificare şi fără acordul de mediu prealabil, emis de catre ARPM Pitesti.

4. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: - Reactualizarea autorizatiei de mediu cu minimum 90 zile inaintea expirarii acesteia; - Avizul de mediu pentru inchiderea batalurilor de depozitare deseuri; - Reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii: a) poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in

autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie; b) schimbari substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai

bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativa a emisiilor; c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici

speciale si masuri de management; d) rezultatul actiunilor de inspectie si control a conformarii releva aspecte noi,

neprecizate in documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

e) aparitia unor noi reglementari legale. 5. Titularul are obligatia ca în termenul legal sa declare, sa calculeze şi sa verse sumele

rezultate în urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata de Legea nr. 105/2006. Suma se plateste la Trezoreria Secor 6 Bucuresti, în contul IBAN al Administratiei Fondului de mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Incalcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage raspunderea civilă, cotravenţională

sau penală, după caz. Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Prahova,

Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova, ARPM Pitesti, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Regional Bucuresti.

Page 37: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

37

Nerespectarea prevederilor prezentei AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii, conform OUG nr. 152/2005, aprobata de Legea nr. 84/2006 si a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 256/2006, precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cu Plan de Actiune cuprinde 37 de pagini si a

fost intocmita in 4 (patru) exemplare. Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cu Plan de Actiune este valabila de la data

emiterii 07.08.2006 pana la data de 31.12.2015.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU AUTORIZARE Chimist Marius Stanca SI CONTROLUL CONFORMARII, Ing. Cristiana Surdu

Intocmit, Ing. Alexandru Popescu

Page 38: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08arpmag.anpm.ro/upload/17034_83 SC Rafinaria Steaua Romana...AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 83 din 07.08.2006 Ca urmare a cererii

Nr. 4912/ 07.08.2006

CATRE,

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA Municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr. 15

Fax: 0244 337 341 Va inaintam alaturat AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU nr. 83 din 07.08.2006 emisa pentru activitatea de fabricare a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, desfasurata în Câmpina, Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU AUTORIZARE Chimist Marius Stanca SI CONTROLUL CONFORMARII, Ing. Cristiana Surdu