AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1...

of 60 /60
Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova 1 Ministerul Mediului şi Scimbarilor Climatice Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. din data de………… Ca urmare a solicitarii privind emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. , in calitate de operator, cu sediul in comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 13406/14.12.2012, completata cu nr.994/22.01.2013, nr.1758/08.02.2013 in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza O.U.G nr. 96/2012, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu amendamentele ulterioare – aprobata prin Legea nr. 84/2006, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, modificat si completat de Ordinul nr. 1158/2005 si O.U.G. nr 3970/2012 , a Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană, se emite: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU Titular: S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

Embed Size (px)

Transcript of AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1...

Page 1: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

1

Ministerul Mediului şi Scimbarilor Climatice Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. din data de…………

Ca urmare a solicitarii privind emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L., in calitate de operator, cu sediul in comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 13406/14.12.2012, completata cu nr.994/22.01.2013, nr.1758/08.02.2013

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,

in baza O.U.G nr. 96/2012, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu amendamentele ulterioare – aprobata prin Legea nr. 84/2006, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, modificat si completat de Ordinul nr. 1158/2005 si O.U.G. nr 3970/2012 , a Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular: S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

Page 2: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

2

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII……………………………..5 2. TEMEI LEGAL……………………………………………………………………………….......5 3. OBIECTUL AUTORIZARII……………………………………………………………….……..6 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII……………………………………………………………….7 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII………………………………………………………………8 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE…………………………………………………………….10 7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI………………………………………….…15

7.1. APA…………………………………………………………………………………...15 7.1.1Alimentare cu apa………………………………………………………….15 7.1.2Evacuarea apelor uzate……………………………………………………15 7.1.3Statii de preepurare si epurare finala……………………………….16 7.1.4Titularul activitatii are obligatia……………………………………..16

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI……………………………………..17 7.2.1 Energie electrica………………………………………………………..….17 7.2.2 Energie termica……………………………………………………………..18

7.3 CARBURANTI/COMBUSTIBILI UTILIZATI………………………………….......18 7.4 MASURI GENERALE DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA……18

8 DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT……………………………………………………………………………….18

8.1 FLUXURI SI INSTALATII TEHNOLOGICE PRINCIPALE…………………18 8.1.1 Instalatia de prelucrare reziduuri…………………………………..18 8.1.2 Instalatia de spalare recipient plastic/metal, autocisterne….19 8.1.3 Instalatia de tratare ape reziduale…………………………………..20

8.2 ACTIVITATI SI INSTALATII AUXILIARE………………………….……………...20 8.3 PARC REZERVOARE FUNCTIONALE, EXISTENTE PE PLATFORMA S.C.

KLT&CO INDUSTRIES S.R.L………………………………………………………….21 8.4 PRODUSELE SI SUBPRODUSELE OBTINUTE CANTITATI, DESTINATIE….22 8.5 CONDITII ANORMALE DE FUNCTIONARE…………………………….………..23

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU………………………………………………………………………………………….24

9.1.PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER………………………………………...24

Page 3: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

3

9.1.1. Masuri pentru prevenirea poluarii atmosferice……….…...…25 9.2.PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA…………………………………………..26

9.2.1. Masuri pentru prevenirea impurificarii apelor………………..26 9.3 PENTRU FACTORUL DE MEDIU SOL…………………………………………..26 9.3.1. Masuri pentru prevenirea poluarii solului……………………….27 9.4. PENTRU FACTORUL DE MEDIU ZGOMOT…………………………………….28 9.5. BIODIVERSITATE………………………………………………………………….29

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT……………………………………………………29

10.1. AER-VALORI LIMITA ALE EMISIILOR…………………………………….29 10.2. APA………………………………………………………………………………...29 10.2.1. Apa uzata………………………………………………………………30 10.2.2. Apa subterana………………………………………………………..31 10.3. SOL………………………………………………………………………………..31 10.4. ZGOMOT………………………………………………………………………....32

11. GESTIUNEA DESEURILOR …………………………………………………………………32 11.1. Deseuri menajere si asimilabile…………………………………………..32 11.2. Deseuri tehnologice……………………………………………………………33 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI………………………………………………………..36

12.1. Generalitati………………………………………………………………………36 12.2. Inventarul substantelor si preparatelor periculoase prezente pe

amplasament………………………………..……………………………….….37 12.3.Supravegherea platformei industriale…………………………………...37 12.4. Accesul si circulatia in interiorul obiectivului industrial………..37 12.5.Legarea la pamant a instalatiei electrice………………………………37 12.6.Verificari periodice……………………………………………………………..37 12.7. Interdictia de foc ……………………………………………………..……….38 12.8. Instruirea personalului ………………………………………………………38 12.9. Utilitati destinate exploatarii instalatiilor……………………………38 12.10. Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase……………38 12.11. Rezervoare……………………………………………….………………….…..38 12.12. Reguli de compatibilitate in stocare……………………………………38 12.13. Transport, incarcare, descarcare………………………………………..38 12.14. Protectia individuala a personalului de interventie……………….38

Page 4: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

4

12.15. Resurse de apa sis puma……………………………………………………39 12.16. Reguli de securitate……………………………………………………………39 12.17. Rezerve de siguranta………………………………………………………….39 12.18. Riscurile de incendiu, explozie si intoxicare……………………….39 12.19. Masuri generale pentru prevenirea poluarilor accidentale………40 12.20 Modul de actionare in caz de producere a unei poluari

accidentale………………………………………………………………….….…40 12.21. Sarcini si raspunderi cu privire la anuntarea imediata a

poluarii…………………………………………………………………..………….40 13. MONITORIZAREA MEDIULUI…………………………………………………………….….…41 13.1. AER – EMISII………………………………………………………………………..41 13.2. APA…………………………………………………………………………………….41 13.2.1. Apa uzata evacuate in emisar…………………………………………..44 13.2.2. Apa uzata evacuate in statie de epurare…………………………….44 13.3. SOL …………………………………………………………………………………….45 13.4. DESEURI………………………………………………………………………….……46 13.4.1. Deseuri tehnologice……………………………………………………………46 13.4.2. Deseuri cu regim special…………………………………………………….47 13.4.3. Deseuri de ambalaje…………………………………………………………..48 13.5. ZGOMOT………………………………………………………………………………….49 13.6. MIROSURI………………………………………………………………………………..49 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA………………………………………………………………………………..….…49

15. EVIDENTE…………………………………………………………………………………….……..51 16. OBLIGATIILE TITULARULUI…………………………………………………………………….51 17. INSTIINTARI…………………………………………………………………………………………54 18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI………………………………………..…....54 19. ACTE NORMATIVE APLICABILE ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA……………………………………………………………………………………….….56

20. GLOSAR DE TERMENI……………………………………………………………………………58 21. DISPOZITII FINALE………………………………………………………………………………59

Page 5: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

5

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Autorizatia Integrata de Mediu se elibereaza pentru:

S.C. K.L.T. & CO INDUSTRIES S.R.L. , DJ 720 Baicoi – Moreni, sat Ditesti, jud. Prahova. Tel: +40 – 21 – 323 15 01, 326 83 94; Fax: +40 – 21 – 326 83 95 e-mail: [email protected] Inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/969/09.11.2000, CIF: RO13510591

care prevede conditiile si parametrii de functionare pentru activitatea desfasurata in : „ Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite conform prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi ”, din punct de vedere al impactului asupra mediului. 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta autorizafie integrata de mediu se emite in baza: - OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu completarile si modificarile ulterioare; - OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii - aprobata prin Legea nr. 84/2006; - Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare; - Legea Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare; - Ordin nr. 756l1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poludrii mediului; - Ordin nr. 462/1993 conditiile tehnice privind protectia atmosferei; - HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului(CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. l66/2006 privind infiintarea "Registrului european al poluantilor emisi si transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE "; - Ordin 592l2002, pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului , monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator; - STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate; - STAS I 0009/1998 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot; - Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; - H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; - H.G. nr.349 /2005 privind depozitarea deseurilor; - HG nr.62l/2005 - privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare;

- se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului ; - OUG nr. 196/2005 - privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile modificata si completata; - HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; - HG nr.878/2005 - privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Page 6: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

6

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

3. OBIECTUL AUTORIZARII Tratarea si valorificarea deseurilor periculoase cu capacitatea de procesare mai mare de 10 tone deseuri periculoase/zi. Instalatie de spalare recipienti plastic/metal, autocisterne; Instalatie de tratare (epurare) ape reziduale Vecinatatile Instalatiei de tratare si valorificare a deseurilor periculoase, operata de S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. sunt:

Punct cardinal Vecinatati

Nord teren de folosinta pasune proprietar Consiliul local

Filipestii de Padure

Est teren proprietate particulara

Vest S.C. ALAMCO SRL

Sud DJ 720 Baicoi-Moreni

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Profilul de activitate al societatii S.C. K.L.T. & CO INDUSTRIES S.R.L este: - Colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811 rev. 2; 9002/9003 rev. 1; - Colectarea deseurilor periculoase cod CAEN 3812 rev. 2; 4011/9002/2330 rev. 1; - Tratare si eliminare deseuri periculoase > 10 tone/zi cod CAEN 3822 rev 2;

9002/2330 rev 1; - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si ai produselor derivate

cod CAEN 4671 rev. 2; 5151 rev. 1; - Transporturi rutiere de marfuri cod CAEN 4941 rev. 2; 6024 rev. 1; - Colectarea si epurarea apelor uzate - Cod CAEN 3700 rev. 2; 9001 rev. 1; - Depozitari - Cod CAEN 5210 rev. 2; 6312 rev. 1.

Instalatii autorizate:

marire capacitate instalatie de prelucrare reziduuri la peste 10 tone/zi; instalatie de spalare recipienti plastic/metal, autocisterne; instalatie de tratare (epurare) ape reziduale.

Suprafata totala a amplasamentului

Page 7: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

7

Terenul in suprafata de 20 013 mp cu constructii P+1 cu o suprafata ocupata la sol de 477.86 mp si magazie metalica cu suprafata ocupata la sol de 384 mp proprietatea S.C.KLT&CO INDUSTRIES S.R.L.

Incadrare: conform Anexei 1 a OUG nr. 152/2005 – privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu amendamentele ulterioare - aprobata prin Legea nr. 84/2006 la punctul: 5.1 - Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII - Formular de solicitare privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu, inregistrat la

A.P.M. Prahova cu nr. 13406/14.12.2012, intocmit de S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L; - Raport de amplasament, intocmit de S.C. ECOSAFE CONSULTING S.R.L.; - Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul

Prahova la data 18.03.2008, seria B 1542048, Cod Unic de Inregistrare nr. 13510591/09.11.2000;

- Certificat Constatator nr. 37114/29.01.2013, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;

- Autorizatie de construire nr.25/08.05.2008, emisa de Primaria Filipestii de Padure; - Act de comasare, incheiere de autentificare nr.472/17.05.2006, Notar public Coman

Mihai; - Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 12/29.01.2013, eliberata de Administratia

Nationala „Apele Romane” – S.G.A. Prahova, valabila pana la 01.02.2014; - Autorizatie de mediu nr. PH 46/02.02.2012, eliberata de A.P.M. Prahova; - Autorizatie de Antrepozit Fiscal nr. RO0067929PP01/24.03.2004, eliberata de Ministerul

Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala (Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate);

- Acord de Mediu nr.63/26.07.2011, emis de A.R.P.M.Pitesti; - Contract de prestare a serviciului public de salubrizare nr. 3/29.06.2011, privind

predarea deseurilor menajere, incheiat cu S.C. Servicii apa, canal, salubritate – Filipestii de Padure S.R.L.;

- Contract pentru furnizarea gazelor natural, nr.3001938421, incheiat cu S.C.GDF Suez Energy Romania S.A.;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr.29/4964/16.01.2003, incheiat cu S.C.Electrica S.A. Sucursala de distributie Ploiesti;

- Contract de furnizare a apei potabile, nr.70/01.06.2008, incheiat cu Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.;

- Conventie speciala de deversare ape uzate prin vidanjare, nr.3/29.06.2011, incheiat cu S.C. Servicii apa, canal, salubritate – Filipestii de Padure S.R.L.;

- Contract de prestari servicii de preluare deseuri prevazute in contract, nr.1614/15.11.2012, incheiat cu S.C.New Eco Sol Concept S.R.L.;

- Declaratie din 29.01.2013, privind capacitatea de stocare a metanolului; - Scenariu de siguranta la foc intocmit de evaluator risc incendiu S.C.Dapro Risc S.R.L. si

referatul privind verificarea proiectului, intocmit de Constantin Miron – verificator proiecte;

- Memoriu tehnic privind asigurarea protectiei impotriva incendiilor; - Adresa nr.1539/22.10.2009, emisa de Inspectoratul de Situatii de Urgenta „Serban

Cantacuzino” Prahova;

Page 8: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

8

- Proces verbal de verificare a respectarii conditiilor impuse prin Acordul de Mediu nr.010C/08.01.2013;

- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1634/12.12.2012; - Proces verbal de punere in functiune nr.1637/14.12.2012; - Fisa Tehnica de securitate pentru acid sulfuric, intocmita de S.C Chimopar S.A.; - Fisa Tehnica de securitate pentru metanol, intocmita de S.C Stera Chemicals S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru hidroxid de calciu, intocmita de S.C Carmeuse Holding

S.R. L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru acetona, intocmita de S.C Stera Chemicals S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru hidroxid de sodiu, intocmita de S.C Stera Chemicals

S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru Ecotherm Light Tip I, intocmita de S.C KLT & CO

Industries S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru Ecotherm Light Tip II, intocmita de S.C KLT & CO

Industries S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru Ecotherm Light Tip III, intocmita de S.C KLT & CO

Industries S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru Ecotherm Light Tip IV, intocmita de S.C KLT & CO

Industries S.R.L.; - Fisa Tehnica de securitate pentru Ecotherm Extra, intocmita de S.C KLT & CO Industries

S.R.L.; - Certificat nr. 80141 pentru Sistem de Management al Calitatii ISO 9001/2008, eliberat de

ACS Registrars Romania; - Certificat nr. EMS 80141 pentru Sistem de Management al Protectiei Mediului ISO

14001/2004, eliberat de ACS Registrars Romania; - Certificat nr. OHSAS 80141 pentru Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii

Ocupationale ISO 18001/2007, eliberat de ACS Registrars Romania; - Rapoarte de incercare, privind monitorizarea factorilor de mediu ( apa – bazin vidanjabil,

emisar; compusi organici volatili-emisii usa evacuare; gaze de ardere-cos evacuare cuptor, cos evacuare centrala termica;

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona. 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII a) S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. este certificat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO

18001:2008, eliberate de ACS Registrars Romania ; b) Titularul activitatii are obligatia de a avea o metodologie clara prin care sa se poata estima

daca deseurile acceptate pe amplasament ca materie prima, in urma procesarii fizico – chimice a acestora, pot indeplini conditiile impuse de specificatia / fisa tehnica a produsului final;

c) Operatorul are obligatia de a detine o procedura de management a fazelor de pre si post tratare a deseurilor in procesul tehnologic;

d) Titularul activitatii are obligatia de a aplica un management specific activitatii conform principiilor prevazute in cele mai bune tehnici disponibile BAT;

e) Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia;

f) Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului;

g) Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie;

h) Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru;

Page 9: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

9

i) Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate;

j) Operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008, conducerea S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L., prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu – le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora;

k) Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la producerea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova si Garzii Nationale de Mediu Comisariatul judetean Prahova cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

l) In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”;

m) Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

n) Operatorul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

o) Operatorul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile :

- operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- operatorul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie. Sistemul de Management al autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Sistemul de Management al documentelor de mediu va fi comunicat Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova;

p) Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Prahova anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic. Acest raport va fi insotit de comentarii asupra cauzelor depasirilor constatate, precum si asupra actiunilor corective aplicate sau programate;

q) In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planul de poluari accidentale. Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta;

r) Intregul personal trebuie sa aiba o instruire prealabila initiala asupra problemelor de mediu si siguranta, adaptate specificului activitatii;

Page 10: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

10

s) Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea acestora, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia;

t) La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de operator, operatorul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu;

u) Monitorizarile prevazute in prezenta autorizatie se vor realiza in perioadele de functionare normala a instalatiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii. Masuratorile si analizele efectuate cel putin o data pe an de catre un organism acreditat, au ca scop validarea dispozitivelor de autosupraveghere utilizate de catre operator. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii;

v) Titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele de mediu ale societatii.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii va folosi materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune tehnici disponibile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul de depozitare.

MATERII PRIME Lista deseurilor periculoase utilizate in procesul tehnologic drept materii prime, clasificate conform H.G. nr. 856/ 2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu modificarile si completarile ulterioare.

- INSTALATIA DE PRELUCRARE REZIDUURI In cadrul instalatiei de prelucrare reziduuri principalele deseuri utilizate ca materii prime sunt reprezentate de reziduuri petroliere, reziduuri de ulei uzat si reziduurii de tip emulsii. Deseurile utilizate ca materii auxiliare sunt reprezentate de reziduuri de solventi, vopsele, lacuri, cleiuri adezivi.

Tabel: 1 Materii prime folosite si modul de depozitare Principalele

materii prime utilizate

Cantitatea estimata anual/zilnic materii prime

Natura chimica/ Compozitia/ (Fraze

risc)

Mod de stocare temporara/conditii

de stocare

*Reziduuri petroliere

6000 t/an (125 t/zi)

Reziduuri petroliere aprox. 12% Hidrocarburi aprox. 9% asfaltenice si acizi 45% substante solubile in apa din care 0.05% fier, 25% apa

Vase cilindrice verticale

Vase cilindrice orizontale

Page 11: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

11

Fraze risc : R : 36/37/38 * Reziduu ulei uzat

8000 t/an (125 t/zi)

Lichid organic rezultat de la masini si instalatii industriale, compresoare si transmisii industriale Fraze risc :R : 23/24/25, 40

*Reziduuri de tip emulsii uleioase

28000 t/an (125 t/zi)

Reziduuri de tip emulsie uleioasa rezultata de la echipamente, masini si instalatii industriale. Fraze de risc: R36/38; R51/53;

*Reziduuri de solventi/ material

6000 t/an (8 t/zi)

Reziduuri de solventi industriali. Fraze de risc :R10; R65;

Tabel: 2 Codificarea materiilor prime de tip reziduri

Nr. crt. Denumire

Cod conform H.G. 856/2002

1. slamuri din rezervoare 05 01 03* 2. reziduuri uleioase 05 01 05* 3. ulei de dispersie 08 03 19* 4. uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu

exceptia emulsiilor si solutiilor) 12 01 07*

5. emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni 12 01 09* 6. uleiuri sintetice de ungere uzate 12 01 10* 7. ceruri si grasimi uzate 12 01 12* 8. uleiuri de ungere usor biodegradabile 12 01 19* 9. alte deseuri nespecificate 12 01 99* 10. emulsii neclorurate 13 01 05* 11. uleiuri minerale hidraulice neclorinate 13 01 10* 12. uleiuri hidraulice sintetice 13 01 11* 13. uleiuri hidraulice usor biodegradabile 13 01 12* 14. alte uleiuri hidraulice 13 01 13* 15. uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie

si de ungere 13 02 05*

16. uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere 13 02 06* 17. uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor

biodegradabile 13 02 07*

18. alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere 13 02 08* 19. uleiuri minerale neclorinate izolante si de

transmitere a caldurii 13 03 07*

20. uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii 13 03 08* 21. uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor

biodegradabile 13 03 09*

22. alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii 13 03 10*

Page 12: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

12

Nr. crt. Denumire

Cod conform H.G. 856/2002

23. uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare 13 04 01* 24. uleiuri de santina din colectoarele de debarcader 13 04 02* 25. uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie 13 04 03* 26. ulei de la separatoarele ulei/apa 13 05 06* 27. ape uleioase de la separatoarele ulei/apa 13 05 07* 28. ulei combustibil si combustibil diesel 13 07 01* 29. benzina 13 07 02* 30. alti combustibili (inclusiv amestecuri) 13 07 03* 31. alte emulsii 13 08 02* 32. alte deseuri nespecificate 13 08 99* 33. filtre de ulei 16 01 07* 34. deseuri cu continut de titei 16 07 08* 35. ulei si concentrate de la separare 19 02 07* 36. deseuri lichide combustibile cu continut de

substante periculoase 19 02 08*

37. deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)

19 12 10

38. uleiuri si grasimi comestibile 20 01 25 39. uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20

01 25 20 01 26*

- INSTALATIA DE SPALARE RECIPIENTI DE PLASTIC/METAL, AUTOCISTERNE Materia principala utilizata in instalatia de spalare recipienti recipienti plastic/metal, autocisterne o reprezinta apa uzata industriala. Capacitatea instalatiei de spalare recipienti de plastic/metal, autocisterne este de 18 mc/zi. Tabel 3: Materiile prime utilizate

Principalele materiale/ utilizari

Cantitatea estimata anual de materii prime si materiale auxiliare

Apa demineralizata

20 mc/zi

- INSTALATIE DE TRATARE (EPURARE) APE REZIDUALE Apele reziduale colectate prin reteaua de canalizare ape reziduale vor fi epurate in cadrul instalatiei de tratare (epurare) ape reziduale. Debitele instalatiei de epurare ape reziduale propuse sunt:

- Qmin = 120 mc/zi - Q max = 240 mc/zi

Tabel 4: Materiile prime utilizate in instalatia de tratare ape reziduala

Page 13: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

13

Principalele materiale/ utilizari

Cantitatea estimata anual de materii prime si materiale auxiliare

Hidroxid de calciu 20 t/an Acid sulfuric 25 t/an Carbune activ/ material

auxiliar 10 t/an

Rasini schimbatoare de ioni/ material auxiliar

2 t/an

Acetona /materie prima 20 t/an

Toate materiile prime si materialele auxiliare precum si produsele finite vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate, in conditi de siguranta pentru personal si mediu. Spatiile de stocare se vor mentine amenjate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora. Traseele si echipamenetele de descarcare, transport, manipulare vor functiona in conditii corespunzatoare. Se va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale auxiliare.

MATERIALE AUXILIARE Tabel 5: Materii auxiliare folosite, compozitie si modul de depozitare

Principalele materiale auxiliare utilizate

Cantitatea estimata anual/zilnic materii prime si materiale auxiliare

Natura chimica/ Compozitia/ (Fraze risc)

Mod de stocare temporara/conditii de stocare

Pacura 1500 t/an (9 t/zi)

Amestecuri de hidrocarburi cu masa

moleculara mare Fraza risc : R : 45

Slurry

1500 t/an (8 t/zi)

Hidrocarburi aromatice policiclice max

0.5% LLF R10, R40

Hidroxid de sodiu

100 t/zi

Solid anorganic Hidroxid de sodiu

solid 85% Fraze risc R: 35,22,

39

Vase cilindrice verticale

Vase cilindrice orizontale

Page 14: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

14

Acid sulfuric 100 t/an

Lichid anorganic Acid sulfuric 96%

Apa Fraze risc R: 35, 39

Fractie petroliera de

distilare medie

5000 t/an (25 t/zi)

Lichid organic Hidrocarburi

parafinice max. 88%; Hidrocarburi

aromatice max. 12% Fraze risc: R 45-65

Tabel 6: Codificarea materiilor prime de tip reziduri utilizate ca material auxiliar

Nr. Crt.

DENUMIRE

Cod conform

H.G. 856/2002

1 reziduuri uleioase 05 01 05* 2 alti solventi organici, lichide de spalare si solutii

muma 07 01 04*

3 alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma

07 02 04*

4 alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 03 04*

5 alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 04 04*

6 alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 05 04*

7 alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 06 04*

8 alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 07 04*

9 vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 11*

10 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11

08 01 12

11 deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 17*

12 deseuri de suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 19*

13 deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 09*

14 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 15*

Page 15: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

15

Nr. Crt.

DENUMIRE

Cod conform

H.G. 856/2002

15 solutii de developare pe baza de solventi 09 01 03* 16 deseuri de degresare, altele decat cele specificate la

11 01 13 11 01 14

17 alti solventi si amestecuri de solventi 14 06 03* 18 lichide de frana 16 01 13* 19 fluide antigel cu continut de substante periculoase 16 01 14* 20 fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01

14 16 01 15

21 solventi 20 01 13*

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI 7.1 APA 7.1.1 Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa se realizeaza din magistrala Paltinu Moreni printr-un bransament dotat cu apometru. Sursa de alimentare cu apa apartine Companiei de apa Targoviste – Dambovita S.A. cf.contract nr.70/01.07.2008

Stocarea apei pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu se face intr-un rezervor cu volumul de 200 mc existent.

Volume si debite de apa autorizate: - Q maxim =240 mc/zi ( 4,2 l/s), Qmaxim=62400 mc/an; - Qmediu =120 mc/zi ( 2,1 l/s), Qmediu=31200 mc/an; - Qmin =10 mc/zi ( 0,2 l/s), Qmin =260 mc/an.

Modul de folosire al apei: Necesarul total de apa

- Qmax=392 mc/zi; - Qmediu=196 mc/zi; - Q min=16,6 mc/zi. Cerinta totala de apa:

- Qmax=240 mc/zi; - Qmediu=120 mc/zi; - Qmin=10 mc/zi.

Gradul de recirculare al apei este de circa 50%.

Apa se foloseste in scop igienico sanitar si scop tehnologic ( producere abur, spalari recipienti si platforme).

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate tehnologice se realizeaza in afluent necadastrat al paraului Rosioara dupa epurare prealabila.

Page 16: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

16

Tabel 7:

Volum total evacuat ( mc) Categoria apei

Receptori autorizati

Zilnic maxim

Zilnic mediu Zilnic minim Anual ( mii mc)

Ape uzate tehnologice

Afluent necadastrat parau Rosioara

240 120 6 37,5

Ape uzate igienico-sanitare

vidanjare 0,9 0,75 0,23

Lungimea totala simpla a conductelor si colectoarelor de canalizare este de 210 m.

7.1.3. Statii de preepurare si epurare finala Apele uzate tehnologice ( rezultate din procesele tehnologice de tratare a reziduurilor cu continut petrolier, de la spalarea recipientilor si platformelor, apele pluviale de pe platformele pe care se afla instalatiile) se colecteaza intr-un rezervor de 60 mc, se trateaza cu hidroxid de calciu si acetona pentru eliminarea substantelor anorganice in 4 decantoare cu volumul de 4 mc, apoi se introduc intr-un coalescer unde se elimina substantele organice. Pentru finisare, apa este trecuta prin 1+1 coloane de schimbatori de ioni ( rasini si carbune activ) si apoi stocata intr-un rezervor de 60 mc. In acest punct se face analiza apei si, in cazul in care calitatea corespunde, este evacuata catre emisar, printr-un bazin final de 7 mc care reprezinta si punctul de prelevare probe. Daca apa uzata nu corespunde calitativ, este reantoarsa in rezervorul de stocare ape neepurate de 60 mc.

Apele uzate menajere se stocheaza in bazin betonat vidanjabil si sunt evacuate cu mijloace auto de catre societatea autorizata cu care are incheiat contract.

7.1.4. Titularul activitatii are obligatia: a. sa respecte cerintele B.A.T. in vigoare; b. sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si

evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

c. sa finalizeze sau, dupa caz, sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pe care are obligatia sa–l reactualizeze permanent;

d. sa solicite anual necesarul de apa bruta si sa incheie anual abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apa in vederea asigurarii conditiilor de functionare ale folosintei;

e. sa ia masuri corective in cazul in care se constata depasiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementati;

Page 17: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

17

f. sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa si implicit de evacuare a substantelor poluante;

g. sa determine prin masuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, tratarea, evacuarea apelor, sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor conform legislatiei in vigoare;

h. sa plateasca contributia de gospodarire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apa;

i. sa intretina malurile si albia ( cuveta) surselor de apa si a receptorilor autorizati, in zonele: zona gurii de evacuare 100 m amonte si 100 m in aval;

j. in caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a mteriilor prime, de restrangere sau de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii volumelor de apa bruta din sursele de apa, sa anunte conform obligatiunilor contractuale, organul emitent al zutorizatiei;

k. in cazul provocarii unor poluari in receptori, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de calitate autorizati, sa anunte imediat telefonic Sistemul de Gospodarire a Apelorv si Administratia Bazinala de Apa, din bazinul hidrografic in care functioneaza;

l. sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;

m. sa nu deverseze in apele de suprafata si subterane, ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;

n. sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, substante prioritare/prioritar periculoase;

o. toate instalatiile si rezervoarele care contin substante posibil poluatoare vor fi prevazute cu platforme betonate si sisteme de colectare a eventualelor scurgeri si a apelor pluviale;

p. in cazul dezvoltarii proceselor tehnologice, titularul autorizatiei va verifica si va actualiza, daca este cazul, lista cu substantele prioritare/prioritar periculoase-posibil a fi evacuate in rrsursa de apa si o va aduce la cunostinta S.G.A. Prahova, urmand a se introduce i programul de monitorizare;

q. nu se va evacua apa uzata fara ca ;analizele de laborator sa confirme calitatea corespunzatoare

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI 7.2.1 Energie electrica

Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica exista un contract cu operatorul local S.C. Electrica S.A. privind racordul la reteaua de energie electrica locala.

Este prevazut un post de transformare 400 KW/20 KVA in cadrul amplasamentului. Utilizarea eficienta a energiei Cresterea efcientei energetice determina scarderea emisiilor de CO2 principala cauza a

efectului de sera si a schimbarior climatice globale. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) vor fi respectate in utilizarea energiei electrice. Titularul activitatii trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru minimizarea consumurilor energetice. 7.2.2 Energie termica

Din punct de vedere al alimentarii cu energie termica pentru incalzirea cladirii se realizeaza cu doua centrale termice de 400 W si 850 W, alimentate cu gaz metan. Aburul

Page 18: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

18

tehnologic necesar instalatiei de spalare recipienti plastic/metal, autocisterne , se obtine cu ajutorul unui generator cu ulei diametric 13 bar, 1000 kg/ora abur.

7.3 CARBURANTI/COMBUSTIBILI UTILIZATI Exista racord la reteaua de gaze naturale pentru cele doua centrale termice de 400 kw si

850 kw, acestea putand fi alimentate atat cu gaz metan.

7.4 MASURI GENERALE DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA a) Izolarea termica corespunzatoare a circuitelor de abur, a utilajelor si echipamentelor care

utilizeaza agenti de incalzire (abur primar, condens etc.), precum si a conductelor de transport abur.

b) Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii in sistemele incalzite cu abur.

c) Pastrarea in stare curata a suprafetelor de schimb de caldura la schimbatoarele de caldura.

d) Sisteme eficiente de control, reglare si alarmare a parametrilor relevanti (temperatura, presiune, debit, nivel) pentru a evita pierderile de lichide incalzite.

e) Montarea majoritatii echipamentelor si utilajelor in aer liber evitandu-se necesitatea iluminarii artificiale a acestora.

f) Controlul computerizat al arderii pentru reducerea emisiilor si cresterea performantelor energetice.

g) Utilizarea de tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare tratarii termice a deseurilor periculoase.

h) Optimizarea eficientei instalatiilor de ardere prin preincalzirea combustibilului. i) Procesarea continua a deseurilor periculoase in locul procesarii in sarje.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1 FLUXURI SI INSTALATII TEHNOLOGICE PRINCIPALE 8.1.1 Instalatia de prelucrare reziduuri

Etapele procesului tehnologic al instalatiei de prelucrare reziduuri sunt: - receptie/ analize reziduuri; - filtrarea reziduuri in vederea indepartarii solidelor; - acidulare reziduuri; - neutralizare; - dezemulsionare/ separare hidrocarburi – ape; - amestecarea componentilor hidrocarbonati in vederea obtinerii combustibililor lichizi; - obtinerea produselor finale – combustibil lichizi.

Instalatia de prelucrare reziduuri (marire capacitate la peste 10 tone/zi) este este alcatuita din urmatoarele utilaje:

- 1 vas de prelucrare chimica din inox, prevazut cu agitator, R30, V= 30 mc; - container IBC 1 mc de stocare solutii de tratare; - vas de stocare si preparare combustibili lichizi ,T12, V = 63 mc; - 3 bucati vase orizontale de 25 mc de receptie reziduuri lichide T7, T8, T9; - 1 bucata vas 3500 litri incalzire apa tehnologica; - 1 bucata filtru orizontal;

Page 19: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

19

- 1 vas vertical cilindric V = 15 mc pentru stocare materie prima preparare combustibil; - 2 bucati filtre grosiere verticale; - 5 pompe vehiculare fluide; - 1 filtru vertical cu pantaloni; - 1 bucata vas vertical ,T1, V= 315 mc stocare materii prime si produse finite; - 4 bucati vase orizontale V = 50 mc stocare materii prime si produse finite, T145, T245,

T345, T445; - 2 bucati vase verticale V = 63 mc fiecare pentru stocare ape uzate industriale si/ sau

emulsii. - 2 bucati rezervoare verticale depozitare materii/ produse finite , V= 25 mc /bucata,

situate in partea de vest a halei, T1, T2. - 1 bucata vas orizontal, V= 9,5 mc, situat in partea de nord a halei, T5. - 2 bucati vase suspendate, V= 3,75 mc/ bucata , T10 , T11. - 1 bucata vas cilindric, V= 28 mc, T13. Descriere proces tehnologic Reziduurile de produse petroliere si/sau uleiuri uzate si/sau emulsii se fitreaza dupa care se aciduleaza cu o solutie de acid sulfuric, urmata de neutralizare cu o solutie de hidroxid de sodiu. Separarea amestecului astfel obtinut are loc la cald si presiune atmosferica. Apa rezultata este trimisa in instalatia de tratare ape reziduale. Componentii hidrocarbonati rezultati sunt amestecati cu fractii petroliere rezultand un combustibil lichid. Atat materiile prime, cat si produsele finite sunt controlate din punct de vedere al calitatii in laboratorul propriu, astfel incat impactul asupra mediului sa fie redus sau nesemnificativ. Produsul finit este de tip combustibil lichid sub forma unui lichid vascos, negru sau brun inchis care se foloseste drept combustibil. Este un produs inflamabil, ce prezinta pericol de aprindere. Compozitia chimica este: mixtura complexa de hidrocarburi rezultate in urma prelucrarii reziduurilor de produse petroliere si/sau uleiuri uzate si/sau emulsii si fractii petroliere de distilare medie.

8.1.2. INSTALATIA DE SPALARE RECIPIENTI PLASTIC/METAL, AUTO

CISTERNE Etapele procesului tehnologic al instalatiei de spalare recipienti plastic/metal, auto

cisterne sunt:

- receptie/ analize reziduuri; - preparare abur tehnologic/ apa demineralizata; - spalare recipienti – autocisterne cu recuperare ape reziduale si vapori reziduali; - receptie spalare.

Instalatia de spalare recipienti plastic/metal, autocisterne, are o capacitate de 18 mc/zi. Instalatia de spalare recipienti plastic/metal, autocisterne, este constituita din urmatoarele

componente: - platforma betonata, - pompa transfer lichide reziduale, - platforma metalica suport recipienti si colectori lichide reziduale, - spada de spalare cu abur, - spada de spalare cu apa incalzita cu abur, - dispozitiv ejector preparare apa calda cu abur, cap de spalare rotativ, - instalatie generare apa demineralizata 4 mc/ora, - generator abur cu ulei diatermic 13 bar, 1000 kg/ora abur, - cuburi plastic tip IBC stocare lichide.

Page 20: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

20

8.1.3. INSTALATIA DE TRATARE APE REZIDUALE

Etapele procesului de epurare (tratare) ape reziduale sunt:

- colectare – receptie ape reziduale in rezervor de 63 mc; - precipitare/decantare solide; - neutralizarea ape reziduale; - separare ape reziduale de hidrocarburi; - separare ape reziduale de substante organice; - analize fizico chimice ale apelor epurate; - deversare apa epurata (efluent) in paraul Rosioara.

Instalatia de tratare (epurare) reziduuri este constituita din urmatoarele componente: - 2 vase verticale a 63 mc fiecare, - 4 bucati decantoare de 4000 litri fiecare, - un condensator, - un schimbator de caldura, - doua bucati vase orizontale a 3500 litri fiecare , - doua bucati vase orizontale de 800 litri fiecare, - una bucata pompa; - echipament coalescer, - una bucata evaporator rotativ cu condensator, - doua pompe cu roti dintate, - un evaporator orizontal de 3500 litri, - doua coloane cu rasini schimbatoare de ioni. Descriere proces tehnologic Procesul tehnologic consta in tratarea apei uzate cu acetona pentru precipitare substante organice urmata de decantare. Acetona se recupereaza. Apa reziduala rezultata de la decantare este neutralizata cu hidroxid de sodiu sau hidroxid de calciu, urmata de trecerea pe coalescer pentru retinerea urmelor de hidrocarburi iar apoi este trimisa in coloana cu rasini. Apa astfel rezultata este analizata pentru parametrii impusi de NTPA 001/2005, Normativ pentru deversare in receptori naturali. In final este deversata in receptorul natural situat in partea de nord a proprietatii. Surplusul de apa evacuat se datoreaza aportului de apa rezultat din prelucrarea reziduurilor petroliere. Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu se vor realiza prin analize, efectuate de personalul specializat care exploateaza laboratorul din dotare cu echipamente de prelevare si/sau laboratoare terte, prin analize adecvate conform standardelor de prelevare si analiza specifice.

8.2. ACTIVITATI SI INSTALATII AUXILIARE In cadrul amplasamentului se regaseste si un atelier de mentenanta si intretinere locala, strict pentru intretinerea si productia interna a societatii. Atelierul cuprinde urmatoarele componente:

- Strung SN 800 – 1 buc; - Strung SN 400 – 1 buc; - Freze FS 20 – 2 buc; - Fierastrau mecanic – 1 buc; - Masina gaurit – 1 buc.

Page 21: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

21

8.3 Parc rezervoare functionale, existente pe platforma S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L., pentru depozitarea materiilor prime, produselor intermediare si finite

Tabel 8 :

Nr. Crt.

Nr. rezervor

Tip rezervor

Capacitate rezervor

m3

Dimensiuni cuva de

retentie (L x l x h) m

Produs stocat

1 T1 Cilindric vertical

22.97 11/5.2/0.22 Materii prime / fractii petroliere

2 T2 Cilindric vertical

22.96 11/5.2/0.22 Materii prime / fractii petroliere

3 T3 Cilindric vertical

64.41 17.87/15.07/1.2 Apa uzate

4 T4 Cilindric vertical

63.15 17.87/15.07/1.2 Apa trata

5 T5 Cilindric orizontal

9.46 --

6 T6 Cilindric vertical

16.28 16.4/17.87/0.67 Produse finite tip ECOTHERM

7 T7 Cilindric orizontal

21.7 Materie prima/reziduuri

8 T8 Cilindric orizontal

28.24 Materie prima/reziduuri

9 T9 Cilindric orizontal

24.38 Materie prima/reziduuri

10 T10 Cilindric vertical

3.75 Produse finite tip ECOTHERM

11 T11 Cilindric vertical

3.75 Produse finite tip ECOTHERM

12 T12 Cilindric vertical

62.21 16.4/17.87/0.67 Produse finite tip ECOTHERM

13 T13 Cilindric orizontal

27.87 10.4/8.1/0.15 Produse finite tip ECOTHERM

15 T1-315 Cilindric vertical

298.48 Materii prime / fractii petroliere

16 T1-45 Cilindric orizontal

47.27 Produse finite tip ECOTHERM

17 T2-45 Cilindric orizontal

48.00 25.55/10.54/0.7 Produse finite tip ECOTHERM

18 T3-45 Cilindric orizontal

47.99 25.55/10.54/0.7 Produse finite tip ECOTHERM

19 T4-45 Cilindric orizontal

47.98 25.55/10.54/0.7 Produse finite tip ECOTHERM

Page 22: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

22

20 VC1 Cilindric vertical

1.76 11/5.2/0.22 Produse finite tip ECOTHERM

21 VC2 Cilindric vertical

1.76 11/5.2/0.22 Produse finite tip ECOTHERM

8.4 PRODUSELE SI SUBPRODUSELE OBTINUTE-CANTITATI, DESTINATIE

Tabel 9 : Produse finite –Instalatia de prelucrare reziduuri ce contin uleiuri minerale/sintetice/de santina/uleiuri si grasimi vegetale

Numele produsului Natura chimica Utilizarea produsului

Cantitatea de produs/capacitate instalatie

Ecotherm Light tip IV Combustibil lichid, amestec fractii petroliere de distilare medie si inalta cu reziduuri prelucrate si aditivi pentru imbunatatirea arderii, reducerea emisiilor de NOX

Combustibil lichid de focare industriale

1800 t/an ÷ 24000 t/an

Ecotherm Light TIP I, II si III, si Ecotherm Extra

Biocombustibil si combustibil lichid , amestec fractii petroliere uleiuri minerale si vegetale recuperate, solventi organici recuperati

Biocombustibil si combustibil lichid utilizat la producerea energiei termice cu uz industrial, incalzire, etc

6000 t/an

Tabel 10 : Produse finite –Instalatia de prelucrare reziduuri ce contin solventi organici proveniti din diverse industrii( chimie organica, prelucrare petrol, vopseluri)

Numele procesului Numele produsului/Natura

chimica

Cantitate

Destinatie (utilizarea produsului)

Fractii aromatice /xilen, toluen

400 t/an Instalatia de prelucrare reziduuri ( care contin solventi Fractii alifatice/amestec 200 t/an

Utilizare drept componenti pentru

Page 23: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

23

fractii alifatice organici proveniti din diverse industrii: chimie organica, prelucrare petrol, vopseluri)

Alti solventi/alcooli, glicoli, esteri, eteri

400 t/an

combustibil lichid comercializat sub denumirea de Ecotherm Light tip I, II si III, IV si Ecotherm Extra

Ecotherm Light IV/amestec de fractii petroliere de distilare medie si inalta,reziduuri prelucrate si aditivi

18000/24000 t/an

Combustibil lichid, focare industriale

Instalatia de prelucrare reziduuri ( care contin uleiuri minerale/sintetice/de satina, uleiuri si grasimi vegetale) Ecotherm Light tip I, II si

III, Ecotherm Extra/amestec de fractii petroliere, uleiuri minerale recuperate, solventi organici recuperati

6000 t/an Combustibil lichid utilizat la producerea energiei termice cu uz industrial, incalzire, etc

Tabel 11: Subproduse obtinute

Numele procesului Numele produsului/Natura chimica

Cantitate

Destinatie (utilizarea produsului)

Instalatia de spalare recipienti plastic/metal/autocisterne

Apa reziduala cu continut de hidrocarburi organice

18 mc/zi Se trimite la instalatia de tratare ape uzate

Instalatia de tratare ape reziduale

Apa tratata cf. NTPA 001 5 mc/h Deversare in curs de apa necadastrat, afluent al paraului Rosioara

8.5 CONDITII ANORMALE DE FUNCTIONARE In perioada de opriri accidentale sau intreruperi momentane sau la pornirea instalatiilor dupa opririle accidentale, operatorii instalatiei cu ajutorul sistemelor de control si comanda automata au obligatia sa execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalatiilor in conditii de siguranta.

Reguli generale pentru asigurarea protectiei pe timpul pornirilor opririlor sau intreruperilor momentane: - verificarea functionarii tuturor utilajelor inainte de a fi incepute probele tehnologice; - verificarea corectitudinii legaturilor de conducte, armaturilor si utilajelor destinate instalatiei;

Page 24: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

24

- verificarea calitatii armaturilor si garniturilor; - curatirea perfecta a tuturor echipamentelor statice; - sigilarea supapelor de siguranta; - spalarea cu apa / suflarea cu abur, cu aer a conductelor si verificarea etanseitatii acestora; - blindarea legaturilor de conducte, a utilajelor, inainte de a trece la deschiderea acestora pentru revizie; - monitorizarea utilajelor si a aparaturii de masura si control; - monitorizarea calitatii combustibilului utilizat pentru ardere; - monitorizarea emisiilor la cos.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1 PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER

Potentialele surse de poluare ale aerului pot fi datorate:

depozitarii de solventi si fractii medii de distilare – evacuare prin aerisire in timpul depozitarii si manipularii; se indentifica evacuarea compusilor organici volatili prin conducta de aerisire COV;

spalarii recipientilor si cisternelor de transport reziduuri petroliere – vehicularea fluidelor prin pompare prin capul de spalare in recipienti si cisterne de transport; evacuare COV prin ventilatie naturala;

descarcarii si manevrarii reziduurilor petroliere si uleiurilor minerale uzate; CO, NOx, SOx;

traficului auto de lucru, emisii datorate arderii motorinei in motoarele cu ardere interna: monoxid de carbon CO, oxizi de azot NOx, dioxid de sulf SO2;

fluxului tehnologic din instalatiile de prelucrare reziduuri petroliere si spalarii recipientilor si cisternelor de transport reziduuri petroliere; vehicularea fluidelor prin pompare in conducte si recipienti; evacuare COV prin ventilatie naturala.

Pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu sunt prevazute urmatoarele masuri:

realizarea reactiilor chimice a proceselor de separare se va efectua in echipamente inchise;

realizarea retelelor de canalizare pentru apa reziduala; manevrarea si depozitarea corespunzatoare a reziduurilor petroliere si uleiurilor

minerale uzate; preluarea cat mai rapida a deseurilor reziduale petroliere in fluxul tehnologic; prevederea sistemului de ventilatie care va reduce riscul de concetrare a vaporilor

substantelor emise difuz in atmosfera; verificarea periodica a instalatiilor si echipamentelor folosite; monitorizarea periodica a emisiilor; respectarea prevederilor HG 600/2003 privind masurile de reducere a emisiilor de

compusi organici volatili; respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului

Page 25: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

25

- s-a elaborat un plan de intretinere si reparatii a instalatiilor si controlul periodic al etanseitatii tuturor elementelor instalatiilor.

- se vor respecta prevederilor din STAS 12574/1987 – Aer in zonele protejate – Conditii de calitate, valoarea imisiilor totale pe durata unei zile (concentratia maxima admisibila medie de lunga durata – zilnica) nu va depasi 0,00001 mg/m3.

- emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform Ordinului 462/1993 al M.A.P.P.M: CO 100 mg/Nmc; NOx 350 mg/Nmc; SOx 35 mg/Nmc, pentru combustibil gazos.

- se vor respecta conditiile de depozitare din Ordinul nr. 757/2004, pentru ca emisiile nedirijate si fie tinute sub control:

- In cadrul amplasamentului precum si in zonele limitrofe acestuia se vor asigura lucrari si dotari ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii activitatii pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot, verificandu-se totodata si eficienta acestora pentru a nu se depasi pragul fonic admis de legislatia in vigoare.

- Se interzice depozitarea reziduurilor de orice tip pe terenuri agricole aflate in afara amplasamentului;

- Se vor utiliza tehnologii omologate pentru tratarea deseurilor periculoase in concordanta cu cerintele U.E., se vor respecte conditiile impuse in prezenta autorizatie.

- Tratarea deseurilor periculoase se va efectua numai in spatiul special amenajat din cadrul halei de pretratare/tratare-depozitare temporara a acestora situata pe amplasament;

- Se interzice amestecul si/sau depozitarea diferitelor categorii de deseuri periculoase care reactioneaza intre ele, precum si ale deseurilor periculoase cu cele nepericuloase.

- Titularul activitilii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incit emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare a calitatii aerului dincolo de limitele amplasamentului, sa nu determine afectarea sanatatii populatiei din teritoriile protajate vecine si sa nu produca disconfort( mirosuri, zgomot, etc)

9.1.1 Masuri pentru prevenirea poluarii atmosferice a) Evacuarea gazelor in atmosfera Gazele rezultate din centrala termica trebuie sa fie evacuate in atmosfera prin intermediul cosului. b) Forma conductelor Forma conductelor, in special in partea cea mai apropiata de evacuarea in atmosfera, trebuie astfel conceputa incat sa favorizeze la maximum ascensiunea gazelor. Plasarea conductelor trebuie sa fie astfel incat sa nu permita in nici un moment sifonajul afluentilor respinsi in conducte sau patrunderile de aer. Contururile conductelor nu trebuie sa prezinte puncte unghiulare, iar variatia sectiunii in vecinatatea evacuarii sa fie continua si lenta. c) Calculul inaltimii cosului Inaltimea cosului (diferenta dintre altitudinea debuseului cu aer liber si altitudinea medie de la sol la punctul luat in considerare) exprimata in metri se determina, pe de o parte in functie de nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera, si pe de alta parte in functie de existenta obstacolelor susceptibile sa jeneze dispersia gazelor si de mediul din jurul instalatiei.

Page 26: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

26

9.2 PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA Fluxul tehnologic al apelor reziduale spre statia de epurare ape tehnologice (reziduale) prevede colectarea apelor reziduale prin sistemul de canalizare ape reziduale, astfel: apele reziduale de pe platformele de lucru/hala de productie sunt trimise intr-un

rezervor subteran betonat de separare si tratare ape chimic impure/hidrocarburi; apele reziduale de la spalare hidrocarburi si tratare emulsii/apa de la instalatie

spalare recipienti si cisterne sunt trimise in statia de epurare ape uzate tehnologice. In bazinul de ape chimic impure sunt colectate ape de la separatorul de hidrocarburi. Apa uzata este separata de hidrocarburi care se intorc in totalitate la fabricarea combustibililor pentru focare, iar rezulatatul este trimis in instalatia de epurare (tratare) apa reziduala. Apa de la tratarea emulsiilor este trimisa la epurare in instalatia de tratare apa. 9.2.1 Masurile pentru prevenirea impurificarii apelor Pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu s-au luat urmatoarele masuri de diminuare a impactului: impermeabilizarea solului in zonele specifice instalatiilor si cailor de acces; sisteme de colectare a pierderilor accidentale de materii prime, produse, prin cuve de

retentie, base de colectare; sisteme de colectare/canalizare a apelor uzate pe categorii; utilizarea corespunzatoare a retelei de canalizare apa uzata si a bazinului etans

vidanjabil; respectarea conditiilor de evacuare a apei uzate direct intr-o statie de epuare conform

NTPA 002/2005; respectarea conditiilor de evacuare a apei uzate in cursuri de suprafata conform

Avizului de Gospodarire a Apelor, indicatori specifici NTPA 001/2005; verificarea periodica a etanseitatii retelelor de canalizare; monitorizarea functionarii eficiente a instalatiei de epurare (tratare) ape reziduale; pastrarea in bune conditii a tuturor instalatiilor de epurare (tratare ape reziduale) a

apelor uzate; curatarea periodica si verificarea functionarii corespunzatoare a gurilor de scurgere; interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri sau unei functionari neconforme a

sistemului de canalizare.

9.3 PENTRU FACTORUL DE MEDIU SOL Potentiale surse de poluare ale solului pot fi generate ca urmare a unor nefunctionarii/dificultatiilor temporare si locale in urmatoarele cazuri: surse mobile de emisii (functionarea autocisternelor si a celorlate autovehicule care

asigura aprovizionarea cu materii prime si/sau preiau produsele finite); pierderi/descarcari accidentale de deseuri si reziduuri petroliere pe suprafata solului; neetanseitati ale retelei de canalizare ape reziduale si/sau functionarea deficitara a

retelei de canalizare ape reziduale; scurgeri de produse petroliere de la autocisternele ce vor transporta materia prima

pentru instalatia de prelucrare a reziduurilor petroliere; amenajare necorespunzatoare a spatiilor de depozitare a deseurilor generate; lipsa curateniei pe amplasament.

Page 27: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

27

9.3.1 Masuri pentru prevenirea poluarii solului Masurile principale de prevenire si reducere a impactului asupra solului si subsolului ca urmare a exploatarii instalatiilor propuse sunt: instalatiile vor fi amplasate pe platforma betonata; pantele si elementele de dimensionare au fost proiectate astfel incat circulatia apei sa

fie buna atat in conditii optime de exploatare cat si in situatii speciale precum ploi abundente, inghet etc;

materiile prime, produsele intermediare si produsele finite sunt depozitate in rezervoare metalice amplasate in cuve betonate cu amenajari speciale;

constructia si amplasarea vaselor de reactie va tine cont de protectia impotriva eventualelor scurgeri accidentale datorate manipularii materiilor prime, auxiliare sau finite;

apa uzata va fi inmagazinata intr-un rezervor special amenajat de 63 mc, urmand a fi epurata si evacuata;

apele pluviale, de pe suprafata platformelor betonate, vor fi colectate si transportate catre separatorul de produse petroliere si descarcate in bazinul etans vidanjabil;

creearea conditiilor de monitorizare (laborator propriu) a proceselor si tehnologiei de epurare pentru asigurarea unui grad de epurare corespunzator si realizarea unui efluent a carui calitate sa se incadreze in conditiile de calitate impuse prin HG nr. 351/2005 respectiv NTPA 001/2005;

recipientele sub presiune vor fi verificate periodic ISCIR, conform normelor legale in vigoare;

se vor utiliza spatiile special amenajate pentru depozitarea materiilor prime si a materialelor solide si lichide, care sa asigure siguranta in exploatare;

betonarea cailor de acees pentru traficul de incinta si platformele pentru parcarea vehiculelor;

utilizarea de echipamente si utilaje conforme, moderne si corespunzatoare; utilizarea vehiculelor de transport corespunzatoare si verificarea periodica a acestora

pentru a evita posibile scurgeri de carburanti pe sol; interventia prompta in cazul unor scurgeri accidentale si curatarea rapida a suprafetei

de teren; verificarea periodica a instalatiilor si monitorizarea acestora; verificarea si intretinerea periodica a echipamentelor si componentelor; la incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a

acesteia, se va proceda la refacerea amplasamentului in conditii care sa asigure posibilitatea folosirii ulterioare. Actiunile de refacere vor fi intreprinse in conformitate cu „Planul de inchidere si refacere a amplasamentului” anexat;

pastrarea curateniei pe amplasament. Pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu de la rezervoarele prevazute in cadrul instalatiilor, in vederea protejarii factorului de mediu sol/subsol si diminuarii impactului asupra acestuia vor fi prevazute urmatoarele masuri: vor fi amplasate astfel incat sa previna scurgerile accidentale; vor dispune de sisteme de detectare a supraincarcarii; sunt prevazute facilitati de colectare in cazul unor scurgeri accidentale; sunt prevazute proceduri de intretinere astfel incat echipamentul sa fie in totalitate

drenat inainte de inchidere; sunt prevazute intretinerea si monitorizarea periodica; sunt prevazute proceduri de prevenire a pierderilor in timpul conectarii/descarcarii

rezervoarelor; pentru rezervoarele supraterane sunt prevazute cuve de retentie dimensionate

corespunzator;

Page 28: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

28

amplasarea rezervoarelor se va face in zone uscate, bine ventilate, reci, protejate de caldura;

montarea rezervoarelor s-a realizat cu firme autorizate de specialitate. Cu privire la cuvele de retentie prevazute este necesar sa dispuna de un volum cel putin egal cu cea mai mare din cele doua valori: 100% din capaciatea celui mai mare rezervor si 50% din capacitatea rezervoarelor asociate.

9.4 PENTRU FACTORUL DE MEDIU ZGOMOT

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de STAS 10009/1988. Toate instalatiile si utiliajele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.

Tabel 12: Informatii despre poluarea fonica generata de activitate

Poluare calculata si produsa de activitate si masuri deeliminare/reducere

Tipu

l pol

uari

i

Surse de

poluare

Nr.

sur

se d

e po

luar

e

Poluarea maxima admisa

Polu

are

de fo

nd

Pe z

ona

obie

ctiv

ului

Pe z

onel

e de

pr

otec

tie/

rest

ric

tie

afer

ente

Fa

ra

mas

uri d

e el

imin

are/

red

ucer

e a

Cu

impl

emen

tare

a m

asur

ilor

de

elim

inar

e/re

d

Masuri de

eliminare/reduce

re a poluarii

Instalatii din dotarea obiectivului in perioada de functionare a acestuia

65 dB (A) conform STAS 10009/88 (la limita incintei)

< 40 dB (A)

- sub 50 dB (A) zona locuibila

- Respectarea programului de lucru; Verificarea tehnica periodica a utilajelor;

Zgomot

Autovehicule pentru aprovizionarea si transportul materiilor prime sau rezultate

65 dB (A) conform STAS 10009/88 (la limita incintei)

65-70 dB (A)

- sub 50 dB (A) zona locuibila

- -

Radiatie calorica

Functionare

Surse nesemni

- - - - - -

Page 29: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

29

Poluare calculata si produsa de activitate si masuri deeliminare/reducere

(electromagnetica)

motoare termice

ficative

9.5.Biodiversitate

Obiectivul nu este amplasat in vecinatatea zonelor protejate din punct de vedere al speciilor si habitatelor si a siturilor Natura 2000. Starea actuala a terenurilor nu este una speciala sau cu un potential aparte, amplasamentul avand ca destinatie zona industriala cu activitati specifice in domeniul specificat si activitatea desfasurata in prezent pe amplasament.Nu este necesar a fi luate alte masuri suplimentare celor precizate anterior.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1 AER 10.1.1. VALORI LIMITA ALE EMISIILOR

Emisiile in aer rezultate in urma arderii combustibililor în centralele termice de 400 kw, respectiv 850 kw (funcţionare cu gaze naturale) nu vor depasi urmatoarele valori limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite in tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:

Tabel 13:

Denumire sursa de emisie

Punct de emisie

Indicatori Valori Limita de Emisie (mg/Nmc)

Monoxid de carbon (CO)

100

Oxizi de sulf (SOx)

35

Oxizi de azot (NOx)

350

Centrale termice : -400 kw ; - 850 kw Tip combustibil: gaze naturale

Coş evacuare gaze arse 1,2:

Pulberi 5 Nota:

1. Masuratorile de emisii se vor realiza conform standardelor europene in vigoare sau conform metodelor nationale standardizate. Perioada de mediere si performantele de calitate ale masuratorilor la cos sunt descrise in OM 462/2002.

2. Masuratorile de emisii care se realizeaza cu analizoare de gaze vor respecta urmatoarele caracteristici de performanta: limita minima de detectie 3 g/Nmc; precizie 95%; eroarea totala de masurare nu trebuie sa depaseasca 10%.

Page 30: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

30

Metoda de prelevare si de analiza utilizata este cea recomandata in Ordinul 592/2002, anexa 5 pentru statii fixe, respectiv STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate, pentru masuratori indicative. 10.2 APA 10.2.1 Apa uzata

a) Indicatorii de calitate ai apelor uzate (ape uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si ape pluviale posibil impurificate - rezultate de pe platforma S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L., vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. nr. 188/2002 – NTPA 001, conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 12/29.01.2013, si anume: Tabel 14:

Valori admise cf.NTPA 001, aprobata cu H.G.188/2002, mo ificata si completata cu HG 352/2005 cu modificarile si completarile ulterioare

Nr.crt. Categoria apei Indicatorii chimici de calitate

Mg/l

PH 6,5 – 8,5 suspensii 60 Reziduu fix 2000 CCO-Cr 125 CBO 5 25 Substante extractibile cu solventi

20

Cloruri 500 Sulfuri 0,5 Azot total 10 Fosfor total 1 detergenti 0,5 Produse petroliere 5 fenoli 0,3

1 Ape tehnologice epurate local

PAH 0,0001

Frecventa de determinare a indicatorilor: - In laboratorul propriu se analizeaza calitatea apei uzate la finalul procesului de tratare

ape uzate. Evacuarea apei se realizeaza numai dupa confirmarea calitatii corespunzatoare prin analize de laborator.

Page 31: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

31

- Lunar, se efectueaza analiza apei uzate de catre un laborator acrditat; - Semestrial, se vor analiza substantele periculoade cf.H.G.351/2005 cu modificarile si

completarile ulterioare de catre un laborator acreditat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

Titularul autorizatiei va actualiza, daca este cazul, lista cu substantele prioritare/prioritar periculoase- conform H.G.351/2005 modificata cu 783/2006-posibil a fi evacuate in emisar si se vor lua masuri pentru incadrarea in limitele impuse de legislatia in vigoare a indicatorilor respectivi b) Indicatorii de calitate ai apele uzate menajere si igienico-sanitare, stocate temporar in bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 100 mc, vor respecta prevederile Conventiei speciale de deversare ape uzate, incheiata cu S.C. Servicii Apa, Canal, Salubritate Filipestii de Padure S.R.L. privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. c) Nu trebuie sa existe alte emisii semnificative de poluanti in ape.

10.2.2 Apa subterana Nu este cazul

10.3. SOL

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, şi anume :

Element/poluant Praguri de alerta (mg/kg subst.

usc.)

Praguri de interventie

(mg/kg subst. usc.)

Benzen 0,5 2,0

Toluen 30 100

Xilen 15 25

Fenol 10 40

Total hidrocarburi aromatice (HA)

50 150

Total HAP 25 150

Total hidrocarburi din petrol

1000 2000

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice si din evacuarile de ape uzate) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor prin dublarea frecventelor de masurare si luarea masurilor de reducere a acestor concentratii.

Page 32: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

32

Aceasta cerinta va fi eliminata daca in timpul a cinci perioade de monitorizare se vor obtine valori normale conforme. Operatorul trebuie sa transmita catre A.P.M. Prahova, in cel mai scurt timp, un raport care sa explice cauza depasirii si masurile luate pentru a o remedia.

10.4 ZGOMOT Principalele surse de generare a zgomotului in incinta complexului sunt:

- transportul si descarcarea materiilor prime si a produselor finite; - functionarea centralelor termice; - instalatii din dotarea obiectivului; - functionarea pompelor pentru vehicularea lichidelor.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa genereze niveluri de zgomot care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10009/1988, la limita amplasamentului in zona functionala a incintei industriale valoarea limita admisa va fi de 65 dB(A).

Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator.

Instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi echipate si exploatate astfel incat functionarea lor sa nu poate cauza zgomote transmise pe calea aerului sau prin medii solide susceptibile sa afecteze sanatatea sau siguranta populatiei.

Este interzisa folosirea oricarui tip de aparat de comunicare pe cale acustica (sirene, alarme, difuzoare, etc.) care sa afecteze zonele invecinate, cu exceptia cazurilor exceptionale de folosire a lor pentru prevenirea si/sau semnalarea incidentelor grave sau accidentelor.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1 .DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tabel 15:

Nr. crt.

Denumire deseu

Cod deseu

conform H.G. nr. 856/20

02

Provenienta

Cantitatea

generata (U.M/an)

Mod de stocare temporara/elimi

nare

1. Ambalaje metalice

15 01 04 Aprovizionare materii

2 t/an Platforma betonata in magazie metalica.

Page 33: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

33

Nr. crt.

Denumire deseu

Cod deseu

conform H.G. nr. 856/20

02

Provenienta

Cantitatea

generata (U.M/an)

Mod de stocare temporara/elimi

nare

prime

2. Ambalaje hartie/carton

15 01 01 Aprovizionar

e materii prime

500 kg/an Palet lemn/firma autorizata

3. Deseuri menajere

20 03 01 Activitati

administrative

0,5 t/luna Europubele/firma autorizata.

4.

Rasini schimbatoare de ioni epuizate

19 09 05 Regenerarea

filtrelor cationice

30 kg Container metallic de 200 l asezat pe platforma betonata.

11.1.2 Deseuri tehnologice

Tabel 16:

Nr. crt.

Denumire deseu

Cod deseu

conform H.G. nr. 856/20

02

Provenienta Cantitatea generata (U.M./an) Mod de stocare

temporara/eliminare

1. Impuritati mecanice produs solid

19 12 11*

Decantare/ centrifugare

15 20t/an Container metalic butoi metalic/ firma autorizata – incinerator fabrica de ciment

2. Saruri metalice

06 03 13*

Tratamentul materiei prime

Aprox.40 t/an

Container metalic butoi metalic/ firma autorizata

3. Ambalaje metalice

15 01 10*

Aprovizionare materii prime

5 tone /an Magazie metalica/ firma autorizata

4. Deseu de carbune activ epuizat

19 09 04 Instalatie tratare apa

100 kg/an Butoi metalic/ firma autorizata

5. Deseu de rasini schimbatoare de ioni saturate sau

19 09 05 Instalatie tratare apa

100 kg/an Butoi metalic/ firma autorizata

Page 34: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

34

Nr. crt.

Denumire deseu

Cod deseu

conform H.G. nr. 856/20

02

Provenienta Cantitatea generata (U.M./an) Mod de stocare

temporara/eliminare

epuizate 6. Namoluri

din bazin etans vidanjabil

20 03 04 Activitati administrative

5 t/luna x 12 = 60t/an

Bazin etans vidanjabil/ firma autorizata

Nota:

Societatea va incheia contracte cu firme autorizate pentru preluarea deseurilor rezultate din desfasurarea pe amplasament a activitatii de tratare si valorificare deseuri periculoase.

Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul

in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea acestora, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

a) Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

b) Eliminarea sau valorificarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat in Capitolul 11 al prezentei autorizatii si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acestuia.

c) Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

d) Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate numai de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate numai de la amplasamentul instalatiei la amplasamentul de valorificare/recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Transportul deseurilor se va efectua conform Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

e) Producatorul/detinatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor.

f) Producatorul/detinatorul care transfera deseuri catre una din persoanele fizice ori juridice prevazute mai sus, in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau eliminare completa, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.

g) Operatorii care produc, valorifica, colecteaza sau transporta deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de

Page 35: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

35

deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

h) Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile minerale pe categorii, in recipiente metalice prevazute cu inchideri de siguranta si predate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare. Depozitarea temporara a lor se va face pe platforme betonate, in spatii protejate de precipitatii (cu copertina, acoperis, etc.) cu respectarea legislatiei.

i) Conform H.G. nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice titularului de activitate urmatoarele: deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii

teritoriale şi în sistemele de canalizare; evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate,

precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;

amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante şi preparate chimice periculoase;

amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate; utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

j) Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să intocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

k) Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, au urmatoarele obligatii: sa valorifice uleiurile uzate utilizand tehnologii şi instalatii care sa asigure protectia

corespunzatoare a sanatatii populatiei şi a mediului; sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei

in vigoare, in vederea verificarii calitatii declarate; sa verifice si sa controleze dacă uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare

corespunde specificatiilor tehnice de calitate in vigoare pentru sortimentul respectiv;

sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat in vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si inregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la punctul anterior.

l) Operatorii care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii: sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor; sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de

produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

Page 36: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

36

sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor;

sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor. m) Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu

puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele: sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie; sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut; sa nu afecteze peisajul sau zonele protejate/zonele de interes special.

n) Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea.

o) Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

p) O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .

q) Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile.

r) Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei. s) Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace

poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

t) Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii si a perioadei de depozitare a deseurilor.

u) Operatorul va lua toate masurile necesare in conceperea si exploatarea instalatiilor, intervenind in procese, pentru a evita sau limita producerea deseurilor, pentru a asigura buna lor gestionare si pentru a le elimina in conditii care sa nu aduca nici un prejidiciu mediului.

v) Se vor lua toate masurile pentru ca : magaziile sa fie in permanenta curate fara a genera miros; ambalajele sa fie identificate numai prin indicatiile referitoare la deseuri; deseurile conditionate, in ambalaje, sa fie stocate numai in zonele stabilite; raspandirea sa fie redusa.

w) Este interzisa incinerarea deseurilor in aer liber indiferent de natura lor, cu exceptia deseurilor necontaminate utilizate ca si combustibil in timpul exercitiilor de stingerea incendiilor.

x) Deseurile de ambalaje industriale vor fi eliminate cu respectarea legislatiei in vigoare. 12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 12.1 Generalitati a) Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu,

in functie de amploarea acestora. b) Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatilor competente si populatia in caz

de eliminari accidentale de poluanti in mediu. c) Titularul activitatii este obligat sa asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu.

Page 37: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

37

d) Operatorul are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe.

e) Operatorul are obligatia sa asigure functionarea in bune conditii a sistemului de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

12.2 Inventarul substantelor si preparatelor periculoase prezente pe amplasament a) Titularul de activitate trebuie sa detina documente care ii permit sa cunoasca natura si

riscurile substantelor si preparatelor periculoase prezente in instalatiile sale (cu precadere fisele de securitate). Se va actualiza, ori de cate ori este nevoie, inventarul si stocurile de substante si preparate periculoase prezente pe amplasament.

b) Operatorul va avea o situatie actualizata zilnic care indica natura si cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situatie va fi pusa la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului si inspectoratului pentru situatii de urgenta.

c) Containerele, rezervoarele si celelalte ambalaje vor avea inscriptionate cu caractere lizibile numele produselor si simbolurile de pericol, conform reglementarilor referitoare la etichetarea substantelor si compusilor chimici periculosi – H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase.

12.3 Supravegherea platformei industriale a) Platforma industriala va fi supravegheata in permanenta. b) Platforma industriala va fi protejata impotriva intruziunilor. c) Responsabilul cu managementul securitatii va lua toate masurile ca o persoana

competenta in domeniul securitatii sa poata fi alertata si sa intervina rapid in locul in care este nevoie.

12.4 Accesul si circulatia in interiorul obiectivului industrial a) Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de stocare

sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini. In special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitata in interiorulobiectivului.

b) Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatite in permanenta si eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara dificultate.

12.5 Legarea la pamant a instalatiilor electrice a) Instalatiile electrice trebuie realizate si intretinute conform normelor de protectia muncii

in vigoare. b) Verificarea ansamblului instalatiei electrice se face cel putin o data pe an, de o societate

de specialitate, care va mentiona explicit in raportul sau, defectiunile observate.

12.6 Verificari periodice a) Instalatiile, aparatele si depozitele in care sunt stocate substante si preparate periculoase,

ca si mijloacele de interventie in caz de pericol, fac obiectul unor verificari periodice. b) Titularul de activitate are obligatia de a asigura functionarea in bune conditii a sistemului

de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

Page 38: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

38

c) Titularul de activitate are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteze controlul activitatilor si prelevarea de probe.

12.7 Interdictia de foc

Este interzisa aducerea focului sub orice forma in zonele cu risc de incendiu, explozie, in afara de interventiile ce fac obiectul unui permis de interventie.

12.8 Instruirea personalului a) Instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de

urgenta se va face periodic. Se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea si/sau perfectionarea angajatilor si a colaboratorilor (dupa caz).

b) Se vor elabora proceduri specifice penru a verifica nivelul de cunoastere de catre personal a riscurilor existente in instalatii.

12.9 Utilitati destinate exploatarii instalatiilor

Titularul de activitate asigura in permanenta furnizarea sau accesul la utilitatile necesare functionarii echipamentelor de alarmare si a celor care concura la securizarea instalatiilor. 12.10 Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase a) Butoaiele, rezervoarele si alte ambalaje, recipientii ficsi de stocare ai substantelor si

preparatelor chimice periculoase cu un volum superior de 800 l sunt etichetate intr-o forma vizibila, cu numele exact al continutului, numarul CAS si simbolul de pericol, conform reglementarilor specifice.

b) Ariile de stocare permanenta a recipientilor cu substante si preparate periculoase, se eticheteaza vizibil cu simbolurile de pericol.

12.11 Rezervoare a) Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru

a evita riscul unor reactii periculoase. b) Canalizarile trebuie instalate la adapost de socuri mecanice si sa prezinte toate garantiile

de rezistenta la actiunile mecanice, fizice si chimice. 12.12 Reguli de compatibilitate in stocare a) Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie asociate

aceleiasi retentii. b) Stocarea lichidelor inflamabile si a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru

mediu nu este autorizata a se realiza sub nivelul solului, decat in rezervoare- fosa zidite, sau asimilate.

c) Titularul de activitate vegheaza ca volumele potentiale de retentie sa ramana disponibile in permananta. Asfel, apele pluviale trebuie eliminate din acestea, de cate ori este necesar.

12.13 Transport, incarcare, descarcare a) Zonele de incarcare si descarcare a vehiculelor cisterna, de stocare si manipulare a

produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanse, construite din materiale ignifuge, echipate astfel incat sa poata prelua apele de spalare si produsele scurse accidental si care sa permita vidanjarea , in cazul unei eventuale scurgeri.

b) Rezervoarele sunt echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere in orice moment si care impiedica deversarea in cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere este prevazut cu o alarma de nivel inalt. In lipsa unui astfel de dispozitiv,

Page 39: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

39

supravegherea vizuala se realizeaza de catre un operator, in imediata vecinatate a rezervorului care se incarca.Acest operator trebuie sa poata opri incarcarea in orice moment.

12.14 Protectia individuala a personalului de interventie a) Masti sau aparate respiratorii specifice gazelor sau emisiilor toxice ce pot rezulta in

situatii de risc, sunt puse la dispozitia intregului personal de interventie si supraveghere sau care sta in interiorul zonelor toxice.

b) Aceste mijloace de protectie individuala sunt accesibile in orice circumstanta , atat in interventii normale cat si accidentale.O rezerva de aparate respiratorii de interventie este asigurata in cel putin doua sectoare protejate ale amplasamentului si in sens opus directiei vantului.

c) Se vor prevedea dotari igienico-sanitare amenajate si echipate conform O.M.S. 536/1996 si O.M.S. 933/2002.

12.15 Resurse de apa si spuma Titularul de activitate trebuie sa dispuna de propriile mijloace de lupta contra incendiilor, specifice riscurilor induse de substantele/preparatele chimice existente: a) o rezerva de apa de incendiu; b) o rezerva de emulsii adaptate produselor prezente pe amplasament; c) extinctoare in numar si de calitate adaptata riscurilor ce pot apare, trebuie sa fie judicios

repartizate in amplasament si in special in apropierea depozitelor de materiale combustibile si a zonelor de incarcare a produselor si deseurilor;

d) robinete de incendiu armate; e) rezerve de nisip repartizate uniform, in cantitati adaptate riscurilor, lopeti. 12.16 Reguli de securitate a) Dispozitiile prezentei autorizatii sunt incluse in procedurile si instructiunile de lucru care

sunt actualizate permanent si tinute in locuri accesibile personalului de deservire. b) Aceste reguli indica in special: interdictia de a folosi focul, neautorizat, in instalatiile care detin substante/preparate

periculoase care pot fi la originea unui sinistru (incendiu, explozie..); procedurile de oprire in regim de urgenta si securizare a unei instalatii (electricitate, retele

de fluide..); masurile ce trebuie luate in caz de scurgere a unor substante periculoase, in canalizare si

in particular, conditiile de evcuare a deseurilor si apelor impurificate in caz de imprastiere accidentala;

mijloacele de stingere ce trebuie utilizate in caz de incendiu; procedura de alerta cu numerele de telefon a responsabilului si grupei de interventie de

pe platforma, in caz de sinistru; procedura de izolare a amplasamentului cu scopul de a preveni orice imprastiere a

pouarii in receptorii naturali. 12.17 Rezerve de siguranta a) Operatorul va dispune de rezerve de produse sau materiale consumabile folosite in mod curent sau ocazional pentru a asigura protectia mediului (inhibatori lichizi, produse absorbante, produse de neutralizare). 12.18 Riscurile de incendiu, explozie si intoxicare a) Operatorul trebuie sa asigure permanent intretinerea dispozitivelor de reglare, control,

semnalizare si siguranta. b) Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a

instalatiilor aferente acestora.

Page 40: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

40

c) Un program de verificare a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

d) Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante, trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor; toate aceste verificari trebuie facute in conformitate cu normele ISCIR pentru conducte si utilaje.

12.19 Masuri generale pentru prevenirea poluarilor accidentale a) conductele prin care circula fluide care pot provoca poluari accidentale sunt prevazute cu garnituri de teflon la imbinarea dintre flanse; b) conductele prin care circula fluide fierbinti sunt izolate termic; c) pompele cu care se vehiculeaza lichide inflamabile sunt de constructie antiexploziva, iar cele pentru lichide corozive sunt confectionate din materiale anticorozive specifice; d) utilajele, aparatele si instalatiile sunt prevazute cu aparate de masura si control care sunt supuse verificarii periodice; e) instalatiile unde sunt posibile degajari accidentale de noxe, sunt dotate cu sisteme de ventilatie; f) pentru toate locurile de munca sunt intocmite si afisate instructiuni de lucru, instructiuni proprii de sanatate in munca, de protectia muncii si de P.S.I.; g) pregatirea practica a personalului se va face in conformitate cu procedura functie de sistem. 12.20.Modul de actionare in caz de producere a unei poluari accidentale a) Persona care observa prima fenomenul de poluare anunta imediat seful de schimb si

conducerea unitatii; b) Seful de schimb va dispune persoanelor din cadrul unitatii cu atributii in combaterea

poluarilor accidentale, luarea masurilor si intreprinderea actiunilor necesare limitarii si reducerii suprafetei de raspandire a substantelor poluante;

c) Conducerea unitatii sau seful instalatiei anunta imediat sistemul de Gospodarire a Apelor;

d) In caz de forta majora, atunci cand cu toate masurile intreprinse, exista pericolul ca poluarea sa se extinda catre sursele de apade suprafata sau subterane, conducerea unitatii va dispune oprirea temporara a instalatiei, pana la eliminarea completa a cauzelor poluarii accidentale si indepartarii pericolului raspandirii substantelor poluante catre zone adiacente;

e) Conducerea unitatii anunta imediat unitatile specializate cu care au stabilit relatii de colaborare, pentru acordarea sprijinului necesar inlaturarii cauzelor care au provocat poluarea accidentala.

f) 12.21 Sarcini si raspunderi cu privire la anuntarea imediata a poluarii

a) se va anunţa APM Prahova si GNM-Comisariatul Judetean Prahova în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

b) persoanele responsabile vor actiona pentru : - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala; - limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante; - indepartarea substantelor poluante; - colectarea, transportul si depozitarea in conditii de securitate a substantelor poluante,

urmand ca acestea sa fie recuperate, neutralizate sau distruse.

Page 41: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

41

13. MONITORIZAREA MEDIULUI

a) Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni: - supravegherea din partea organelor abilitate si cu atributii de control; - automonitorizarea; b) Automonitorizarea este obligatia societatii conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia

mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu; - monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces; - monitoringul post-inchidere; c) Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu

conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitoringul emisiilor consta in urmarirea concentratiilor de poluanti.

d) Titularul activitatii este obligat sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

e) Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

f) Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Prahova orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

g) Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- sursele de zgomot pe amplasament; - zone de depozitare a deseurilor pe amplasament; - evacuarea apelor meteorice; - surse de alimentare cu apa aflate pe amplasament. h) Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in

cadrul societatii si şi va fi verificată prin măsurători paralele efectuate de laboratoare terţe acreditate, si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

13.1 AER - Emisii

Monitorizarea emisiilor de poluanti in aer: Monitorizarea emisiilor punctiforme

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti la cos si sa raporteze semestrial rezultatele catre APM Prahova, respectand frecventa si metodele de analiza indicate in urmatorul program de monitorizare:

Tabel 17: Program de monitorizare emisii

Nr.crt. Indicatori Frecventa Punctul

de masurare Efectuare si evaluare

masuratori 1. Oxizi de azot Semestrial cos 1,2 Normele

metodologice ISO

11564/98 sau

Page 42: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

42

din OM 462/1993

ISO 10849/96

2. Oxizi de sulf Semestrial cos 1,2 Normele metodologice din OM 462/1993

ISO 7934/89 sau ISO 7935/92 sau ISO 11632/98

3. Oxid de carbon Semestrial cos 1,2 Normele metodologice din OM 462/1993

WI 264-039

Masuratorile de emisii se vor realiza conform standardelor europene in vigoare sau conform metodelor nationale standardizate. Perioada de remediere si performantele de calitate ale masuratorilor la cos sunt descrise in OM nr. 462/2002. Masuratorile de emisii care se realizeaza cu analizoare de gaze vor respecta urmatoarele caracteristici de performanta: limita minima de detectie 3 g/Nmc; precizie 95%; eroarea totala de masurare nu trebuie sa depaseasca 10%. Monitorizarea emisiilor fugitive

In legatura cu monitorizarea emisiilor fugitive de COV, se va practica monitorizarea discontinua a acestora prin prelevarea de probe din atmosfera incintei de productie conform STAS-urilor toxicologice ale Ministerului Sanatatii. Monitorizarea calitatii aerului la limita amplasamentului (Monitorizarea

impactului) Conform legii Mediului nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr. 818/2003 si a Ghidului tehnic general, in vederea Autorizarii Integrate de Mediu, se impune monitorizarea calitatii aerului in afara perimetrului uzinal in scopul determinarii contributiei emisiilor proprii la modificarea conditiilor locale de mediu. Parametrii fizico-chimici ce se vor monitoriza: SO2, NO2, CO, COV. Locul prelevarii: Se alege pe baza conditiilor locale (amplasarea in zona, directia predominanta a vantului, alte conditii meteorologice). Metodologie: Metoda de prelevare si de analiza utilizata este cea recomandata in Ordinul 592/2002, anexa 5 pentru statii fixe, respectiv STAS 12574/1987 pentru masuratori indicative. Monitorizarea de impact in conditii normale de functionare nu este necesar a se realiza deoarece obiectivul este situat in intravilan la peste 1 km de zona locuita si din determinarile facute conform Evaluarii de Impact si autorizatiilor pe care le detine rezulta ca la receptoarele de noxe considerate pe directia predominanta a vantului nu sunt depasiri ale CMA pentru nici unul din poluantii reglementati prin OM 592/2002 si prin Standardul de calitate a atmosferei 12574/1987. Monitorizarea de impact in conditii anormale de functionare (disfunctionalitati tehnologice, opriri, porniri, cadere a echipamentului de control sau de monitorizare a emisiilor, etc.) este necesara in scopul determinarii concentratiilor de poluanti in aer pe termen scurt si pentru stabilirea ariei de raspandire a poluantilor. Amplasarea punctelor de monitorizare, numarul punctelor de control, durata si frecventa luarii probelor se aleg in functie de conditiile atmosferice, conform indicatiilor din STAS 10331-89-Puritatea aerului.

Tabel: 18 Program de monitorizare noxe – probe indicative

Page 43: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

43

Nr.

crt. Noxa Unit. de

masura Frecventa Metoda de analiza utilizata

1. NO2 mg/mc ISO 11564/98

2. SO2 mg/mc ISO 7935/89

3. COV mg/mc EN ISO 16017-1/2000

4. CO mg/mc

In cazul oricarei disfunctionalitati; la orice reclamatie; la cererea APM Prahova

CEN/TC 264 WG 16

EN ISO 16017-1,2/2000 – Aer ambiental, din spatiile de lucru si din incaperi. Prelevarea si analiza COV prin absorbtie pe tub absorbant, desorbtie termica si gazcromatografie capilara.

Nota:

1. Punctul de prelevare probe aer la cosurile de evacuare gaze arse se afla la o inaltime H= 4,4 m. 2. Valorificarea rezultatelor obţinute: urmărirea modului de încadrare a concentraţiilor de poluanţi din emisii în limitele impuse în prezenta autorizaţie. 3. Masuratorile pentru determinarea concentratiilor de substante poluante din aer se efectueaza reprezentativ. 4. Titularul activităţi are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă. 5. Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra rezultatelor masuratorilor, controlului echipamentelor de masurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de masurare a emisiilor in aer. 6. Titularul activitatii are obligatia de a anunta imediat autoritatea competenta pentru protecţia mediului la producerea unor avarii, accidente, incidente, etc.. 7. Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza emisiile de poluanţi în aerul înconjurător, utilizând metodele şi echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, şi transmite rezultatele A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova. 8. Titularul activitatii are obligatia de a transmite A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova toate informaţiile solicitate, în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu. 9. Titularul activitatii are obligatia de a asigura puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile autorizatiei integrate de mediu.

Page 44: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

44

10. Titularul activitatii are obligatia sa informează A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova, în cazul înregistrării depăşirii valorilor limită de emisie impuse prin autorizatia integrata de mediu. 13.2 APA 13.2.1. Apa uzata evacuata in emisar

Cantitatea si calitatea apelor uzate descarcate in cursul necadasatrat afluent al praului Rosioara, vor respecta prevederile din Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 12/29.01.2013

Locul prelevarii: dupa faza de epurare avansata la punctul de colectare. Metodologie: a) prelevarea se face conform STAS SR 5667/10 – Ghid pentru prelevarea apelor

uzate. b) analizele fizico-chimice se efectueaza in cadrul laboratorului propriu sau tert,

acreditat, conform metodologiei din HG 118/2002, NTPA 002/2002. Periodic datele de automonitorizare se transmit APM Prahova.

Se vor urmari cantitatea si calitatea apelor uzate. Parametrii fizico-chimici specifici apelor uzate evacuate care vor fi monitorizati sunt

prezentati in tabelul de mai jos.

Tabel: 19 Indicatori de calitate ai apelor epurate descarcate in emisar

Indicatori Valori

maxime admise (mg/l)

Metoda de analiza

PH 6,5÷8,5 Suspensii 60 Reziduu fix 2000 STAS 9187-84 CCOCr 125 SR ISO 6060-96 CBO5 25 SR EN 1899-2/2002 Substante extractibile in solventi organici 20 SR 7587-96

Detergenti sintetici 0,5

Azot total 10 SR ISO 5664:2001 SR ISO 7150-1/2001

Fosfor total 1

Sulfuri 0.5 SR ISO 10530-97 SR 7510-97

Cloruri 500 Fenoli 0.3

Produse petroliere 5,0 SR 7877/1-95 SR 7877/2-95

PAH 0,0001

Page 45: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

45

Nota:Valori maxime admise: cf.NTPA 001, aprobata cu H.G. nr.188/2002, modificata si completata si H.G.nr.351/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Frecventa de determinare a indicatorilor:

- In laboratorul propriu se analizeaza calitatea apei uzate la finalul procesului de tratare ape uzate. Evacuarea apei se realizeaza numai dupa confirmarea calitatii corespunzatoare prin analize de laborator.

- Lunar, se efectueaza analiza apei uzate de catre un laborator acrditat;

- Semestrial, se vor analiza substantele periculoade cf.H.G.351/2005 cu modificarile si completarile ulterioare de catre un laborator acreditat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

13.2.2. Apa uzata evacuata in statie de epurare Calitatea apelor uzate vidanjate si evacuate in statia de epurare vor respecta conditiile impuse prin conventia speciala de deversare a apelor uzate in statia de epurare incheiata cu S.C. Servicii Apa, Canal, Salubritate S.R.L. a) Se va realiza analiza calitativa a apelor uzate, in colaborare cu laboratoare de specialitate,

pentru poluantii si indicatorii mentionati in tabelul de mai sus.. b) Titularul activitatii trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza

emisiile de poluanti in apa. c) Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute

toate constructiile si conductele subterane. d) Titularul activitatii are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia

mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

e) Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia.

f) Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali.

13.3. SOL Monitorizarea calitatii solului se va realiza in puncte de prelevare (observatie) pentru indicatorii analizati in documentatia de solicitare, o data pe an. Rezultatele obtinute se vor compara cu rezultatele obtinute la interventiile initale, care vor constitui probe de referinta si se vor raporta la valorile Ordinului nr. 756/1997 pentru soluri mai putin sensibile. Tabel 20:

Nr. crt.

Indicator analizat Punct de prelevare

Frecventa Metoda de analiza

Page 46: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

46

1 pH S1, S2, S3 Anual Vonform standardelor legale in vigoare

2 Conductivitate S1, S2, S3 Anual “ – “ 3 Hidrocarburi din petrol S1, S2, S3 Anual “ – “

a) Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

b) Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozit o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse.

c) Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea efectelor deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

d) Se vor curata si se vor stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa caz, manual – in sistem uscat sau prin spalare cu jet de apa.

13.4 DESEURI 13.4.1 Deseuri tehnologice

Tabel 21 : Managementul deseurilor

Managementul deseurilor

Cantitate generata (tone/an) Denumire deseu

Cantitate generata

(tone/an)

Cod deseu Valorificata Eliminata Ramasa

stoc

Impuritati mecanice

15 - 20 19 12 10 - 15 - 20 -

Saruri metalice 40 06 03 13 - 40 -

Ambalaje metalice

500 (buc) 15 01 04 300 (buc) 200 (buc) -

Monitorizarea gestiunii deseurilor: evidenţa lunara a deseurilor se va face conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 cu

raportare lunara la APM Prahova; evidenta semestriala a uleiurilor uzate colectate, conform H.G. nr. 235/2007 privind

gestionarea uleiurilor uzate cu raportare la APM Prahova; colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor

reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare; sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria

activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;

Page 47: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

47

efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

13.4.2. Deseuri cu regim special a) Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 - privind

clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase si Regulamentului CE nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza Fisa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

b) Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare; - sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor; c) Titularul activitatii va utiliza informatiile din Fisele cu date tehnice de securitate ale

substantelor si amestecurilor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.

d) Se vor lua urmatoarele masuri generale: - depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand seama

de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori; - magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa,

aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

e) Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident.

f) Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale. g) Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

- lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;

- elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

h) Conform Regulamentului 1907/2006 REACH: “Producatorii de substante/amestecuri chimice sunt obligati sa gestioneze substantele chimice conform Fiselor cu Date de Securitate intocmite in conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010. Substantele se vor folosi numai pentru utilizarile prezentate in Fisa cu Date de Securitate. Producatorii au obligatia elaborarii Fiselor cu Date de Securitate conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010.

Uleiuri uzate (H.G. nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate).

a) asigurarea conditiilor de colectare auleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, sptiu amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;

b) inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat; - nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate.

Page 48: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

48

13.4.3. Deseuri de ambalaje

Categoriile principale de ambalaje gestionate in cadrul activitatii desfasurate pe amplasament sunt:

ambalaje reciclabile, de tip hartie/carton, plastic/metal si sticla rezultate din activitatea administrativa a societatii;

ambalaje rezultate de la deseurile tehnologice, reprezentate de recipiente plastic/metal, saci etc.

Tabel 22: Tipurile si cantitatile de deseuri menajere si asimilabile rezultate

Denumire deseu

Cod deseu cf.

HG 856/2002

Punct de emisie

Cantitate generata

Mod de depozitare/ eliminare

Ambalaje metalice

150104 Aprovizionare materii prime

0,2 tone/an

Container / reciclare

Ambalaje hartie/ carton

150101 Aprovizionare materii prime

500 kg/an Container /reciclare

In cadrul activitatii desfasurate vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri din materiile prime utilizate in fluxurile tehnologice, prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel: 23 Tipurile si cantitatile de deseuri tehnologice rezultate din activitatea desfasurata

Denumire deseu

Cod deseu cf.

HG 856/2002

Punct de emisie

Cantitate generata

Mod de depozitare/ eliminare

Ambalaje metalice

150110* Aprovizionare materii prime

5 tone /an Magazie metalica/ firma autorizata

Ambalajele metalice ce vor ramane din aprovizionarea cu materii prime (circa 500 de buc/an) sunt inventariate, stocate in magazia metalica si predate furnizorului de materii prime, cele deteriorate urmand a fi preluate de catre societati ce colecteaza fier vechi. Ambalajele rezultate din activiatea adiministrativa a societatii vor fi stocate selectiv, urmand a fi preluate de economic autorizat in vederea valorificarii acestora.

13.5 ZGOMOT

Se va realiza anual, printr-un punct de prelevare, conform STAS 10009/1988; Nr. Punct de masurare Frecventa Observatii

Page 49: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

49

crt. 1. Poarta acces in unitate Anual STAS 10009/1988

13.6. Mirosuri a) Conform Standardului National nr. 12 574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv. b) Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. c) Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagrabile persistente, sesizabile olfactive tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu – se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari. d) Minimizarea emisiilor, având drept consecinţă şi minimizarea mirosurilor rezultate, se va realiza prin realizarea retehnologizării, conform planului de acţiuni şi prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT). Prin natura activitatii obiectivul nu se inacadreaza in categoria activitailor care genereaza mirosuri neplacute persistente.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Titularul activitatii va transmite catre A.P.M. Prahova urmatoarele documente

Tabel 24:

Nr. crt.

Raport Termen de raportare

Aer 1. Nivelul de emisii semestrial pentru fiecare

poluant Inceputul fiecarui semestru pentru semestrul precedent

2 Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor solicitate de A.P.M. Prahova

Conform termenului din chestionarul transmis de A.P.M. Prahova

3 Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent.

Apa uzata 1 Valorile concentratiilor indicatorilor de calitate

ai apelor uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament si ape pluviale posibil impurificate

Semestrial

Page 50: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

50

2 Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

30 aprilie anul in curs pentru anul precedent

Sol 1. Valoarea concentratiei anuale a poluantilor

monitorizati. Anual

Deseuri

1 Situatia lunara a gestionarii deseurilor 10 ale lunii urmatoare 2 Evidenta uleiurilor uzate colectate, precum si

evidenta uleiurilor proaspete comsumate Semestrial, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare semestrului

3 Situatia gestionarii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale.

Data inscrisa in chestionar

Alte raportari 1 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat

la Fondul de mediu suma aferenta activitatii cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate

Lunar

2 Poluari accidentale imediat dupa producerea acestora

Imediat dupa producerea acestora

3 Raport Anual de Mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament

In luna martie a anului urmator raportarii

Raportul Anual de Mediu va cuprinde:

- Date privind activitatea de productie in anul incheiat. - Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice, eficienta

energetica). - Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,

panzei freatice, nivelul zgomotului. - Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora. - Calitate, cantitate combustibili utilizati.

a) Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic, titular al autorizatiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalatiei. b) La inceputul fiecarui an calendaristic titularul activitatii va consulta autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la datele de prezentare si a continutului raportarilor. 15. EVIDENTE Titularul activitatii va inregistra si tine evidenta urmatoarelor informatii, conform responsabilitatilor:

Page 51: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

51

a) datele privind functionarea instalatiilor; b) datele privind verificarea si intretinerea instalatiilor, echipamentelor si dotarilor; c) datele privind incidentele, avariile, poluarile accidentale; d) datele privind monitorizarea emisiilor si a calitatii mediului, specificate in capitolul Monitorizare; e) datele solicitate de A.P.M. Prahova si transmise de operator catre autoritatea de mediu, conform capitolului Raportari la unitatea teritoriala si regionala pentru protectia mediului; f) datele privind verificarile si inspectiile in domeniul mediului; g) planurile si programele existente, pentru desfasurare in conditii de siguranta a activitatii; h) autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii; i) contracte de prestari servicii; j) societatile care efectueaza lucrari pe amplasament; k) modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor efectuate pe amplasament.

Registrele si evidentele se mentin pe durata de functionare a instalatiei autorizate, la compartimentele respective, in format electronic sau registre.

Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca si sa mentina un dosar pentru informarea publica. Acesta trebuie sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul societatii si trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si titularul autorizatiei, Autorizatia Integrata de Mediu, Raportul Anual de Mediu, precum si alte aspecte pe care operatorul autorizatiei le considera adecvate.

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII a) Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia. b) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in

special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie, cat si pentru monitorizarea emisiilor.

c) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

d) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

e) Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007, privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului.

f) Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile H.G. nr. 1403/2007, privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

g) Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat sa fie respectat nivelurile emisiilor pe factorii de mediu prevazute in autorizatia integrata de mediu.

h) In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

i) Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima,

Page 52: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

52

produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

j) Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

k) Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura pentru a asigura faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularul.

l) Titularul activitatii trebuie sa organizeze structuri proprii specializate pentru protectia mediului.

m) Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii: - orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie; - orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a

echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii. n) Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie stabilita in

Capitolul 10. Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor si in urma desfasurarii proceselor tehnologice nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite la Capitolul 10.1. – emisii, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu.

o) Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 13. Monitorizarea mediului, 13.1. Aer – emisii, un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare.

p) Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2.1 Apa uzata, 10.2.2 – Apa subterana a prezentei autorizatii.

q) Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit in Capitolul 13. Monitorizarea mediului, punctele 13.2 Apa (13.2.1 – Apa uzata, 13.2.2 Apa uzata evacuata in statie de epurare).

r) Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul pe amplasament.

s) Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa afecteze prin zgomot zonele din afara amplasamentului.

t) Titularul activitatii este obligat sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare, conform H.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art. 64, punctul b.

u) Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor aferente acestora.

v) Se vor respecta Valorile Limita de Emisie stabilite la Capitolul 10. Concentratii de poluanti - 10.3. – Sol, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu.

w) Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 13. Monitorizarea factorilor de mediu.

x) Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

Page 53: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

53

y) Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

z) Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului.

aa) Titularul activitatii trebuie sa elaboreze Planul de interventie pentru situatii accidentale, conform H.G. nr. 235/2007, art. 4, lit. 2), asigurand conditiile de aplicare ale acestuia si il va transmite la A.P.M. Prahova, in format de hartie si pe suport electronic, semnat si stampilat de conducerea unitatii.

bb) Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

cc) Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

dd) Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

ee) Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare: - sursele de zgomot pe amplasament; - zone de depozitare a deseurilor pe amplasament; - evacuarea apelor meteorice;

ff) Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15/2009, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

gg) Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc.

hh) Conform art. 14, punctul 4 din O.U.G. nr. 195 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008, operatorul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

17. INSTIINTARI a) Operatorul va informa A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, si populatia din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, si va suporta prejudiciile cauzate. b) Operatorul va instiinta A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, in ziua producerii, despre:

detectarea oricarei emisii in mediu, care depaseste limita relevanta specificata in autorizatie;

detectarea de emisii a unei substante care nu este mentionata in aceasta autorizatie si care a cauzat o poluare;

Page 54: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

54

orice disfunctiune, avarie sau oprire a utilajelor, instalatiilor sau activitatilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului;

orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului; c) Operatorul va transmite A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova o instiintare scrisa:

la incetarea definitiva a activitatii oricarei parti din instalatia IPPC autorizata; la incetarea activitatii intregii instalatii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a

depasi un an si repornirea activitatii in intregime sau partial; in cazul modificarii avizelor si autorizatiilor detinute la data emiterii prezentei

autorizatii. d) Operatorul va instiinta in scris A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, in cazul in care apar urmatoarele situatii:

orice modificare a datelor de identificare a operatorului de activitate, declarate in solicitare;

orice schimbare a operatorului de activitate, preluare de active, vanzare, cesionare, actiuni intreprinse in scopul declararii falimentului, lichidarii;

cresterea substantiala a capacitatii (cu cel putin 10 %).

18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii activitati sau a unei parti a acesteia, se va proceda la refacerea amplasamentului in conditii care sa asigure posibilitatea folosirii ulterioare. Actiunile de refacere vor fi intreprinse in conformitate cu „Planul de inchidere si refacere a amplasamentului”, prezentat in Anexa 1.

Dupa incetarea activitatii si incheierea duratei de viata a instalatiilor se propun urmatoarele lucrari pentru refacerea terenului/reconstructia ecologica a terenului: intocmirea Planului tehnic de inchidere cu masuri specifice de protectie a personalului

si protectiei factorilor de mediu; dezafectarea treptata a cladirilor, echipamentelor utilizate, etc; pe cat posibil valorificarea si recuperarea deseurilor; transportul si depozitarea deseurilor rezultate, pe categorii de deseuri in depozitele de

deseuri corespunzatoare; curatarea terenului si ecologizarea acestuia; monitorizarea si verificarea calitatii factorilor de mediu, cu precadere a solului; inierbarea si ecologizarea zonelor ocupate; reincadrarea terenului in peisajul zonei.

Inchiderea activitatii este necesar sa urmeze urmatoarele etape:

sa protejeze sanatatea si siguranta publica; sa reduca si unde este posibil, sa elimine daunele ecologice; sa ecologizeze amplasamentul si sa il reincadreze in circuitul natural.

Ingrijirea pasiva impusa imediat dupa incetarea operatiunilor, trebuie sa indeplineasca trei

conditii:

stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru mediul inconjurator; stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru

mediul inconjurator; amplasamentul reecologizat trebuie sa fie adecvat pentru o folosinta corespunzatoare

a terenului, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.

Page 55: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

55

Anexa nr. 1

PLAN DE INCHIDERE SI REFACERE A AMPLASAMENTULUI

In cazul stabilirii prin decizie legala de inchidere a activitatii desfasurata de catre S.C. K.L.T. & CO. INDUSTRIES S.R.L. se vor parcurge urmatoarele etape principale:

1. Elaborare documentatie tehnica privind modul de inchidere al instalatiilor; 2. Obtinerea acordurilor/avizelor si a autorizatiei necesare inchiderii; 3. Stabilirea zonelor si punctelor din instalatii ce vor intra in conservare; 4. Stabilirea modalitatilor de conservare, respectiv de dezafectare a instalatiilor/

cladirilor; 5. Lucrari de salubrizare a amplasamentului instalatiei.

1. Elaborare documentatie tehnica privind modul de inchidere al instalatiilor;

In vederea stabilirii modului de inchidere a activitatilor desfasurate pe amplasamentul unitatii se va elabora documentatia tehnica care va include: program de inchidere pentru instalatii; programe tehnico-economice si sociale; bilant de mediu la incetarea activitatii necesar fundamentarii avizului de mediu

pentru dezafectare; graficele privind executarea lucrarilor.

2. Obtinerea acordurilor/avizelor si a autorizatiei necesare inchiderii

Dupa finalizarea etapei de elaborare a documentatiei tehnice vor fi inaintate memorii tehnice institutiilor cu competente in domeniu, in vederea obtinerii acordurilor/avizelor/punctelor de vedere.

De asemenea, va fi inaintat autoritatii locale documentatia tehnica necesara fundamentarii emiterii autorizatiei de dezafectare, intocmita conform legislatiei in vigoare.

3. Stabilirea zonelor si punctelor din instalatii ce vor intra in conservare Instalatia care a fost autorizata pentru incetarea activitatii va intra in etapa de oprire

conform regulamentului intern, procedandu-se la livrarea produselor finite aflate pe stoc, returnarea materiilor prime si a celor auxiliare furnizorului sau unor unitati terte cu profil de activitate specific.

4. Stabilirea modalitatilor de conservare, respectiv de dezafectare a instalatiilor/cladirilor;

Cladirile si componentele de instalatie ce vor fi supuse conservarii/demolarii vor fi dezafectate conform procedurii de dezafectare/demolare, mentionata in autorizatia eliberata de autoritatea locala.

Rezervoarele vor fi in totalitate inspectate si golite daca contin produse, motoarele vor fi scoase de sub tensiune. Pentru dezafectarea utilitatilor se va proceda conform autorizatiei de dezafectare, cu respectarea contractelor de furnizare utilitati.

Fiecare categorie de echipament rezultat in urma dezafectarii va fi pregatit corespunzator, in conformitate cu legislatia in vigoare si decizia conducerii societatii. Pentru componentele ce vor intra in conservare va fi stabilita modalitatea de asigurare a

securitatii acestora.

5. Lucrari de salubrizare a amplasamentului instalatiei. In zona de dezafectare a instalatiei vor fi realizate lucrarile specifice de salubrizare a

amplasamentului, respectiv vor fi indepartate materialele rezultate in urma lucrarilor de

Page 56: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

56

demolare/dezafectare sau daca s-a optat pentru varianta de conservare se vor verifica componentele in vederea asigurarii securitatii zonei. Indepartarea gunoiului menajer, a deseurilor rezultate din dezafectare/demolare vor fi

gestionate conform legislatiei in vigoare si a autorizatiei de dezafectare/demolare.

19. ACTE NORMATIVE APLICABILE ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu amendamentele ulterioare.

- Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 124/2003 - privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 si prin H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002. - H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,

emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

- Legea apelor nr. 107/1996, modificata si completata de Legea nr. 310/2004. - Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 – privind protectia

atmosferei. - HG. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu

modificarile si completarile ulterioare. - Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile

si completarile ulterioare. - Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. - Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. - Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte

normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. - Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. - Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a

solului si subsolului.

Page 57: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

57

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. - Regulament CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si

restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului CE nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- Legea nr. 360/2003 modificata si completata prin legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator. - STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate. - STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot. - Ordin ministrului mediului si dezvoltarii durabile, ministrului transporturilor, ministrului

sanatatii publice si ministrului internelor si reformei administrative nr. 152/558/1119/532/2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008.

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe

teritoriul Romaniei. - Legea Nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea

Nr. 311/2004. - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu

referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2009.

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

20. GLOSAR DE TERMENI

Page 58: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

58

Autorizatie integrata de mediu – act administrativ emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului. Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr. 84/2006, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei. Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare. Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp. Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca. Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor. Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari. Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Page 59: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

59

Substanta periculoasa - orice substanta chimica pura, amestec de substante sau preparate care exista sub forma de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substante despre care exista presupunerea rezonabila ca vor fi generate in cazul producerii unui accident. Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii , iar in cazul in care acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau. Eliminare - orice operatiune efectuata asupra deseurilor, conform definitiei prevazute in in Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Cod CAEN - Nomenclatorul activitatilor din economia nationala.

21. DISPOZITII FINALE 1. Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de ........... si poate fi anulata sau

revizuita de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in conformitate cu prevederile legale.

2. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

3. Titularul activitatii are obligatia de a solicita:

emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu cu minim 6 luni de zile inaintea expirarii prezentului act de reglementare;

revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e. emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul de Mediu, cu modificarile ulterioare. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO61TREZ70674181050XXXXX.

Page 60: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - anpm.ro · PDF fileProiect Autorizatie Integrata de Mediu 1 Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L. Amplasament: Comuna Filipestii

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu Titular de activitate - S.C. KLT & CO INDUSTRIES S.R.L.

Amplasament: Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni, judetul Prahova

60

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.