Aurel Vlaicu

14
AUREL VLAICU AUREL VLAICU 1882-1913 1882-1913 Moln Moln á á r Barbara r Barbara Cs Cs á á k k á á ny Csongor ny Csongor Clasa a Clasa a IX-a IX-a A A Liceul Teoretic ,,Sz Liceul Teoretic ,,Sz é é kely Mik kely Mik ó ó

Transcript of Aurel Vlaicu

Page 1: Aurel Vlaicu

AUREL VLAICUAUREL VLAICU1882-19131882-1913

MolnMolnáár Barbarar Barbara CsCsáákkáány Csongorny Csongor

Clasa a Clasa a IX-a AIX-a A Liceul Liceul

Teoretic ,,SzTeoretic ,,Széékely Mikkely Mikóó””

Page 2: Aurel Vlaicu
Page 3: Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu pe bancnota:Aurel Vlaicu pe bancnota:

Page 4: Aurel Vlaicu

Ce se spune A.V. despre primul Ce se spune A.V. despre primul zbor?zbor?

► „„Impresia cea mai puternică am simțit-o când Impresia cea mai puternică am simțit-o când am zburat pentru prima oară laam zburat pentru prima oară la Bințiți,în Bințiți,în Ardeal.Primul meu aparat era tot din lemn si Ardeal.Primul meu aparat era tot din lemn si n-avea motor.Am legat trei cai de el,trei flăcăi n-avea motor.Am legat trei cai de el,trei flăcăi au prins a pocni din bice și aparatul s-a ridicat au prins a pocni din bice și aparatul s-a ridicat la vreo 15 metri înălțime,după ce a alergat la vreo 15 metri înălțime,după ce a alergat câțiva kilometri pe pământ. câțiva kilometri pe pământ.

► De atunci,de câte ori mă sui în De atunci,de câte ori mă sui în aparat,zbârnâiala motoriului mi-aduce aminte aparat,zbârnâiala motoriului mi-aduce aminte de aeroplan fără motor și dinaintea de aeroplan fără motor și dinaintea ochilor,fascinanți de nemărginirea ochilor,fascinanți de nemărginirea văzduhului,îmi răsar cei trei flăcăi chiuind și văzduhului,îmi răsar cei trei flăcăi chiuind și pocnind din bice. ” pocnind din bice. ”

Page 5: Aurel Vlaicu

Planor Planor ,,,,Vlaicu IVlaicu I””

Page 6: Aurel Vlaicu

Planor ,,Vlaicu II”Planor ,,Vlaicu II”

Page 7: Aurel Vlaicu

Planor ,,Vlaicu II”Planor ,,Vlaicu II”machetmachet

Page 8: Aurel Vlaicu

Planor ,,Vlaicu III”Planor ,,Vlaicu III”

Page 9: Aurel Vlaicu

Planor ,,Vlaicu III”Planor ,,Vlaicu III”

Page 10: Aurel Vlaicu

  Gheorghe NegrescuGheorghe Negrescu::

► ,,Nici urmă de groază sau incleştare pe ,,Nici urmă de groază sau incleştare pe figura sa. Un uşor zâmbet incremenise figura sa. Un uşor zâmbet incremenise pe buzele sale, iar faţa era senină, cu pe buzele sale, iar faţa era senină, cu o sfântă expresie de linişte, liniştea o sfântă expresie de linişte, liniştea datoriei împlinite până la capăt, pe datoriei împlinite până la capăt, pe care a iubit-o cu toată dragostea şi care a iubit-o cu toată dragostea şi credinţa sufletului său luminat de credinţa sufletului său luminat de flacăra creatiei divine" flacăra creatiei divine"

Page 11: Aurel Vlaicu

MonumentulMonumentul

lui Aurel Vlaicu lui Aurel Vlaicu

din Băneştidin Băneşti

Page 12: Aurel Vlaicu

Vrei sVrei să știi mai mult ?ă știi mai mult ?

►Traversarea Canalului Traversarea Canalului MâneciiMânecii►Femeile aviatori din FranFemeile aviatori din Franţaţa►Prima femeiePrima femeie care a zburat cu planorcare a zburat cu planor►Prima romPrima romââncncăă pilot pilot►Prima femeie pe un avion militarPrima femeie pe un avion militar

Page 13: Aurel Vlaicu

Mulţumim pentru atenţie!Mulţumim pentru atenţie!

Page 14: Aurel Vlaicu

BibliografieBibliografie

►http://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_Vlaicu

►http://www.descopera.ro/stiinta/6583658-aurel-vlaicu-icar-deasupra-carpatilor

►CarteaCartea:Cultur:Cultură generalăă generală

de Vasilica Gheorhgede Vasilica Gheorhge

şi Teodora Mogoşşi Teodora Mogoş