ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si...

of 12 /12
ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA - Asociația Inginerilor Constructori din România (A I C R) este organizație profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fara scop patrimonial și cu personalitate juridică. - AICR a fost fondata in februarie 1990. - Scopul urmarit de Asociația Inginerilor Constructori din România în activitățile sale constă în reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale inginerilor constructori, la nivel național și internațional.

Embed Size (px)

Transcript of ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si...

Page 1: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

- Asociația Inginerilor Constructori din România (A I C R) este organizație profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fara scop patrimonial și cu personalitate juridică. - AICR a fost fondata in februarie 1990. - Scopul urmarit de Asociația Inginerilor Constructori din România în activitățile sale constă în reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale inginerilor constructori, la nivel național și internațional.

Page 2: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

Membrii AICR sunt ingineri din toate ramurile ingineriei civile:

Ingineri proiectanți și executanți:

•Construcții civile;

•Structuri industriale;

•Construcții agrozootehnice;

•Cai ferate;

•Drumuri și poduri;

•Construcții hidrotehnice

•Instalatii pentru constructii

Ingineri din domeniul cercetării în construcții

Ingineri din domeniul materialelor de construcții

Page 3: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a AICR: • Adunarea Generală • Colegiul Central

o Președintele Asociației; o Vicepreședintele Asociației; o Secretarul general al Asociației; o Președintii Filialelor teritoriale; o Reprezentanții membrilor colectivi;

• Biroul Permanent • Comisia de Cenzori

MEMBRII AICR: membrii fondatori; membrii individuali; membrii colectivi; membrii sustinători; membrii de onoare.

Page 4: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ASOCIAȚIEI INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA:

ridicarea prestigiului profesional al inginerilor constructori

protejarea și promovarea intereselor profesionale ale inginerilor

colaborarea cu organele guvernamentale și neguvernamentale,

organisme și organizatii economice, sociale și profesionale

formarea continuă

informare și documentare

promovarea tehnologiilor avansate de proiectare si executie a

constructiilor

sprijinirea învățământului tehnic de specialitate

Page 5: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

RIDICAREA PRESTIGIULUI PROFESIONAL AL INGINERILOR

CONSTRUCTORI

AICR luptă pentru ridicarea prestigiului profesional al corpului de ingineri

constructori din România în randurile persoanelor cărora aceștia le asigură

prestarea de servicii tehnice specifice constructiilor.

Asociația stabilește coordonate tehnice și etice pentru inginerii

constructori în vederea realizării unui mediu concurențial corect.

Pentru realizari tehnice deosebite AICR acorda premii și diplome pentru

marcarea realizărilor profesionale.

Page 6: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA INTERESELOR PROFESIONALE ALE INGINERILOR

AICR militeaza pentru drepturile profesionale si materiale ale

inginerilor constructori necesare unei corecte desfasurari a activitatii

profesionale.

Asociatia se implica in medierea conflictelor în domeniul constructiilor

cu scopul de a detensiona conflictele aparute in acest domeniu si de a

restabili relatiile comerciale armonioase intre proiectant, investitor,

executant si beneficiar.

AICR contribuie la negocierea si obtinerea de avantaje in incheierea

politelor de asigurare de raspundere civila profesionala a inginerilor

constructori.

Page 7: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

COLABORAREA CU ORGANELE GUVERNAMENTALE SI NEGUVERNAMENTALE, ORGANISME SI ORGANIZATII ECONOMICE, SOCIALE SI PROFESIONALE

Asociatia colaboreaza cu organele guvernamentale, organisme si organizatii economice, sociale si profesionale in vederea realizarii obiectivelor comune. AICR are reprezentanti in comisiile tehnice de atestare tehnico profesionala in domeniul constructiilor, atat in domeniul proiectarii cat si in ramura executiei. Membrii asociatiei sunt implicati activ în procesul de elaborare și optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor de constructii, etc.), in mod direct si prin consultarea cu asociatiile similare din tara si din strainatate.

Page 8: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

AICR sprijina autoritatile locale in organizarea si desfasurara activitatilor tehnice menite sa asigure utilizarea în conditii de siguranta a constructiilor în cazul producerii unui seism de mare intensitate, tinând cont ca fortele tehnice pentru realizarea activitatilor post-seism implica un personal cu pregatire si experienta în domeniul constructiilor: • ingineri structuristi si tehnicieni din cadrul institutelor, firmelor si

birourilor cu activitate de proiectare, a institutiilor de învatamânt superior, a institutelor si centrelor de cercetare în constructii, cu activitate recunoscuta;

• ingineri si tehnicieni implicati voluntar în desfasurarea activitatilor post-seism;

• ingineri si/sau firme de constructii angajate pentru lucrari specifice (sprijiniri de urgenta, demolari, etc.).

Page 9: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

FORMAREA CONTINUA Pregatirea si dezvoltarea profesionala continua a inginerilor se

concretizeaza in organizarea cursurilor, conferintelor, intalnirilor, workshop-urilor, vizitelor tehnice, etc.

Conferinte: Conferinta Nationala “Ingineria Cladirilor” (2011) Conferinta Nationala de Constructii Metalice (2013) Conferinta Nationala de Inginerie Seismica si Seismologie (2014) Conferinta Nationala “Ingineria Cladirilor” (2015)

Page 10: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

INFORMARE SI DOCUMENTARE AICR promoveaza schimbul de idei intre membrii asociatiei si faciliteaza

comunicarea cu comunități puternice inginerești din lume. Informarea permanenta a membrilor asociatiei, prin transferul informatiilor se realizeaza prin editarea trimestriala a unei reviste AICR si prin mijloace de comunicare on-line (e-mail, retele de socializare).

Page 11: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

SPRIJINIREA INVATAMANTULUI TEHNIC DE SPECIALITATE Asociatia organizeaza vizite pentru studentii Facultatilor de Constructii

in santierele de constructii, organizeaza stagii de practica in cadrul unitatilor de proiectare si executie din domeniul constructiilor.

Page 12: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA · optimizare al documentelor normative (coduri si normative de proiectare, standarde, coduri si normative de executie a lucrarilor

ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI DIN ROMÂNIA

Secretariat AICR Adresa: b-dul Lacul Tei nr. 122-124, sector 2, 020396 Bucuresti - Romania Tel. / fax: +4 021 242 96 17 E-mail: [email protected] Web: aicr.ro

Contact AICR