ASA CONS Romania SRL 5 RIGIPS Sain Gobain 9 SC …

of 1 /1
Str. Laminoriştilor, nr. 115, loc. Câmpiâ Turzii, jud. Cluj 0264 –368181 [email protected] www.ctvuct.ro Învăţământ liceal — zi Profil Domeniul Calificarea profesională Nr. locuri Servicii Economic Tehnician în activităţi economice 28 Tehnic Electronicâ âutomâtizâri Tehnician operator tehnică de calcul 28 Electric Tehnician electrotehnist 28 Învăţământ profesional cu durata de 3 ani — zi Profil Domeniul Calificarea profesională Nr. locuri Parteneri economici Tehnic Electromecânicâ Electromecanic utilaje și instalaţii în industrie 28 ASA CONS Romania SRL-5 RIGIPS Sain-Gobain-9 SC CIKAUTXO RO RUBBER&PLASTIC SRL-14 Mecânicâ Mecanic utilaje și instalaţii în industrie 14 HECO SCHRAUBEN SRL Lăcătuș mecanic prestări servicii 14 Conştructii inştâlâtii şi lucrâri publice Constructor structuri monolite 14 ASA CONS Romania SRL Dulgher—tâmplar—parchetar 14 Învăţământ liceal —seral Profil Domeniul Calificarea profesională Nr. locuri Tehnic Electromecânicâ clâşâ â IX-â Tehnician electromecanic 28 A Doua Șansă Mecanica Lăcătuşerie mecanică structuri 15

Transcript of ASA CONS Romania SRL 5 RIGIPS Sain Gobain 9 SC …

Page 1: ASA CONS Romania SRL 5 RIGIPS Sain Gobain 9 SC …

Str. Laminoriş tilor, nr. 115, loc. Câ mpiâ Turzii, jud. Cluj

0264 –368181

[email protected]

www.ctvuct.ro

Învăţământ liceal — zi

Profil Domeniul Calificarea profesională Nr.

locuri

Servicii Economic Tehnician în activităţi economice 28

Tehnic

Electronicâ âutomâtizâ ri Tehnician operator tehnică de calcul 28

Electric Tehnician electrotehnist 28

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani — zi

Profil Domeniul Calificarea profesională Nr.

locuri Parteneri economici

Teh

nic

Electromecânicâ Electromecanic utilaje și instalaţii în industrie

28

ASA CONS Romania SRL-5 RIGIPS Sain-Gobain-9 SC CIKAUTXO RO

RUBBER&PLASTIC SRL-14

Mecânicâ

Mecanic utilaje și instalaţii în industrie

14

HECO SCHRAUBEN SRL Lăcătuș mecanic prestări servicii

14

Conştruct ii inştâlât ii ş i lucrâ ri publice

Constructor structuri monolite

14

ASA CONS Romania SRL

Dulgher—tâmplar—parchetar 14

Învăţământ liceal —seral

Profil Domeniul Calificarea profesională Nr.

locuri

Tehnic Electromecânicâ clâşâ â IX-â

Tehnician electromecanic 28

A Doua Șansă

Mecanica Lăcătuşerie mecanică structuri 15