Aprobat în ședința Consiliului Facultății · Impozitarea grupurilor de companii Conf. univ.dr....

of 3 /3
Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România,Tel: +40 265 215 551, int. 246| Fax: +40 265 210 407 Facultatea de Economie și Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.umfst.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034 Aprobat în ședința Consiliului Facultății Din data de 22.10.2019 TEME ORIENTATIVE DE DISERTAŢIE pentru absolvenţii anului universitar 2019 2020 MASTERAT Program de studiu: Contabilitate și Audit Nr. crt. Denumirea temei Cadrul didactic îndrumător 0. 1. 2. 1. Rolul informaţiei contabile în reprezentarea performanţei. Studiu comparativ….. Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 2. Raportul administratorilor - rol, responsabilităţi în Romania şi UE Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 3. Riscul de fraudă şi măsuri antifraudă. Studiu de caz în domeniul….. Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 4. Rolul comitetelor de audit în raportarea financiară Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 5. Independența în teoria și practica serviciilor de asigurare Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 6. Auditul resurselor umane Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 7. Impactul opiniei de audit în credibilităţii situațiilor financiare. Studiu de caz …. Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 8. Rolul principiului prudenței în asigurarea continuităţii activităţii. Studiu de caz Prof.univ.dr Tatiana Dănescu 9. Studiu privind prezentarea informatiilor din situatia financiara “Situatia rezultatului global” la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania Prof.univ.dr. Ramona Neag 10. Studiu privind prezentarea informatiilor din situatia financiara “Situatia pozitiei financiare” la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania Prof.univ.dr. Ramona Neag 11. Studiu privind prezentarea informatiilor legate de activele imobilizate la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania Prof.univ.dr. Ramona Neag 12. Studiu privind prezentarea informatiilor legate de activele necorporale la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania Prof.univ.dr. Ramona Neag 13. Rolul impozitelor amanate in prezentarea informatiilor financiare la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania Prof.univ.dr. Ramona Neag 14. Studiu privind prezentarea informatiilor referitoare la provizioane in situatiile financiare ale societatilor care aplica IFRS in Romania Prof.univ.dr. Ramona Neag 15. Practici contabile conservatoare in prezentarea situatiilor financiare ale societatilor care aplica IFRS in Romania analizate pornind de la conceptul de prudenta Prof.univ.dr. Ramona Neag 16. Evaluarea unei intreprinderi aflate în dificultate financiara. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea 17. Evaluarea unui grup de intreprinderi. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea 18. Relevanţa analizei fundamentale şi a analizei tehnice in cazul companiilor listate pe BVB Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea 19. Evaluarea activelor necorporale. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea 20. Analiza şi cuantificarea riscului nesistematic în evaluarea întreprinderilor Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea 21. Diagnosticul general la o societate comercială cotată. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

Embed Size (px)

Transcript of Aprobat în ședința Consiliului Facultății · Impozitarea grupurilor de companii Conf. univ.dr....

Page 1: Aprobat în ședința Consiliului Facultății · Impozitarea grupurilor de companii Conf. univ.dr. Mihaela -Liliana Göndör 37. Evaluarea proiectelor de exploatare a resurselor

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România,Tel: +40 265 215 551, int. 246| Fax: +40 265 210 407 Facultatea de Economie și Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România

Web: www.umfst.ro | Email: decanat.econ[email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

Aprobat în ședința Consiliului Facultății

Din data de 22.10.2019

TEME ORIENTATIVE DE DISERTAŢIE

pentru absolvenţii anului universitar 2019 – 2020 MASTERAT – Program de studiu: Contabilitate și Audit

Nr. crt.

Denumirea temei Cadrul didactic îndrumător

0. 1. 2.

1. Rolul informaţiei contabile în reprezentarea performanţei. Studiu comparativ…..

Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

2. Raportul administratorilor - rol, responsabilităţi în Romania şi UE Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

3. Riscul de fraudă şi măsuri antifraudă. Studiu de caz în domeniul….. Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

4. Rolul comitetelor de audit în raportarea financiară Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

5. Independența în teoria și practica serviciilor de asigurare Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

6. Auditul resurselor umane Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

7. Impactul opiniei de audit în credibilităţii situațiilor financiare. Studiu de caz ….

Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

8. Rolul principiului prudenței în asigurarea continuităţii activităţii. Studiu de caz

Prof.univ.dr Tatiana Dănescu

9. Studiu privind prezentarea informatiilor din situatia financiara “Situatia rezultatului global” la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania

Prof.univ.dr. Ramona Neag

10. Studiu privind prezentarea informatiilor din situatia financiara “Situatia pozitiei financiare” la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania

Prof.univ.dr. Ramona Neag

11. Studiu privind prezentarea informatiilor legate de activele imobilizate la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania

Prof.univ.dr. Ramona Neag

12. Studiu privind prezentarea informatiilor legate de activele necorporale la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania

Prof.univ.dr. Ramona Neag

13. Rolul impozitelor amanate in prezentarea informatiilor financiare la nivelul societatilor care aplica IFRS in Romania

Prof.univ.dr. Ramona Neag

14. Studiu privind prezentarea informatiilor referitoare la provizioane in situatiile financiare ale societatilor care aplica IFRS in Romania

Prof.univ.dr. Ramona Neag

15. Practici contabile conservatoare in prezentarea situatiilor financiare ale societatilor care aplica IFRS in Romania analizate pornind de la conceptul de prudenta

Prof.univ.dr. Ramona Neag

16. Evaluarea unei intreprinderi aflate în dificultate financiara. Studiu de caz…

Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

17. Evaluarea unui grup de intreprinderi. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

18. Relevanţa analizei fundamentale şi a analizei tehnice in cazul companiilor listate pe BVB

Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

19. Evaluarea activelor necorporale. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

20. Analiza şi cuantificarea riscului nesistematic în evaluarea întreprinderilor

Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

21. Diagnosticul general la o societate comercială cotată. Studiu de caz…

Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

Page 2: Aprobat în ședința Consiliului Facultății · Impozitarea grupurilor de companii Conf. univ.dr. Mihaela -Liliana Göndör 37. Evaluarea proiectelor de exploatare a resurselor

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România,Tel: +40 265 215 551, int. 246| Fax: +40 265 210 407 Facultatea de Economie și Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România

Web: www.umfst.ro | Email: decanat.econ[email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

22. Analiza creării de valoare prin decizia de investiție și finanțare a unei întreprinderi

Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

23. Estimarea ratei de actualizare in cazul pieţelor emergente Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

24. Utilizarea analizei fundamentale în previziunea preţurilor de tranzacţionare

Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

25. Analiza riscurilor în cazul S.C. cotate. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

26. Analiza riscurilor în cazul S.C. necotate. Studiu de caz… Conf.univ.dr. Ioan Bîrcea

27. Studiu privind concurenta fiscala la nivel international. (Studiu pe un stat/comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA sau alte state)

Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

28. Armonizarea impozitelor directe. Studiu de caz…. in perioada… Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

29. Armonizarea impozitelor indirecte. Studiu de caz….in perioada… Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

30. Instrumentele politicii fiscale si impactul folosirii acestora asupra mediului economic. Studiu de caz la nivelul Romaniei/UE/abordare comparativa, in perioada…

Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

31. Sisteme fiscale comparate. Studiu de caz la nivelul Romaniei /UE / abordare comparativa, in perioada…

Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

32. Impactul ajustarilor fiscale asupra cresterii economice la nivelul Romaniei/UE/abordare comparativa, in perioada…

Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

33. Incidența sistemului de impozitare asupra veniturilor/consumului la nivelul Romaniei/UE/abordare comparativa, in perioada…

Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

34. Studiul echității, presiunii și optimului fiscal în economiile moderne

Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

35. Analiză comparativă privind accizele la nivel international Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

36. Impozitarea grupurilor de companii Conf. univ.dr. Mihaela-Liliana Göndör

37. Evaluarea proiectelor de exploatare a resurselor naturale utilizand teoria opțiunilor reale

Conf.univ.dr. Daniel Ştefan

38. Managementul organizării unui eveniment Conf.univ.dr. Daniel Ştefan

39. Relevanţa modelelor de evaluare a riscului de faliment in economia României

Conf.univ.dr. Daniel Ştefan

40. Influente ale exploatarii aurului de la Rosia Montana asupra economiei naționale

Conf.univ.dr. Daniel Ştefan

41. Parteneriatul public privat avantaje si dezavantaje in dezvoltarea economica

Conf.univ.dr. Daniel Ştefan

42. Implementarea unui sistem de control de gestiune in cadrul unei entități

Conf.univ.dr. Anamari-Beatrice Ştefan

43. Controlul de gestiune socioeconomic la nivelul unei entități Conf.univ.dr. Anamari-Beatrice Ştefan

44. Costurile ascunse – identificare măsurare Conf.univ.dr. Anamari-Beatrice Ştefan

45. Implicațiile costurilor ascunse asupra performantei unei entități Conf.univ.dr. Anamari-Beatrice Ştefan

46. Contabilitatea exporturilor de mărfuri pe cont propriu la Societatea …

Conf.univ.dr. Ema-Speranţa Maşca

47. Contabilitatea exporturilor de mărfuri în comision la Societatea … Conf.univ.dr. Ema-Speranţa Maşca

48. Contabilitatea importurilor de active la Societatea … Conf.univ.dr. Ema-Speranţa Maşca

49. Auditul Sistemelor Informatice Conf.univ.dr. Calin-Adrian Comes

50. Acţiunile - instrumente de proprietate pe piaţa de capital Conf.univ.dr. Adrian Şimon

51. Cotarea unei societăţi comerciale pe acţiuni la bursa de valori Conf.univ.dr. Adrian Şimon

52. Evaluarea obligaţiunilor şi randamente de obligaţiuni Conf.univ.dr. Adrian Şimon

53. Contractele de opţiuni Conf.univ.dr. Adrian Şimon

Page 3: Aprobat în ședința Consiliului Facultății · Impozitarea grupurilor de companii Conf. univ.dr. Mihaela -Liliana Göndör 37. Evaluarea proiectelor de exploatare a resurselor

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România,Tel: +40 265 215 551, int. 246| Fax: +40 265 210 407 Facultatea de Economie și Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România

Web: www.umfst.ro | Email: decanat.econ[email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

54. Produsele derivate şi modul de tranzacţionare al acestora. Studiu de caz- contractele futures

Conf.univ.dr. Adrian Şimon

55. Tehnici, obiective şi strategii utilizate în administrarea portofoliilor de valori mobiliare

Conf.univ.dr. Adrian Şimon

56. Cercetări privind gradul de conformitate cu principiile de guvernanţă corporativă aplicabile societăţilor cotate pe Bursa de Valori Bucureşti

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

57. Cercetări privind practicile abuzive și frauduloase în relaţia cu investitorii pe piaţa românească de capital

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

58. Managementul riscurilor în cazul entităţilor de interes public – factor decisiv al bunei guvernanţe corporative

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

59. Responsabilitatea socială corporativă în România: evoluții și perspective

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

60. Cercetări privind eficacitatea controlului intern la nivelul entităților de interes public

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

61. Eșecuri în implementarea și monitorizarea unei guvernanțe eficace – o analiză a impactului asupra integrității piețelor de capital

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

62. Guvernanța corporativă în firmele de investiții din România Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

63. Testarea modelelor de predicție a comportamentului corporatist predispus la raportarea financiară frauduloasă

Lector univ.dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

64. Auditul Sistemelor Informatice Lector.univ.dr.Moreno-Doru Reș

NOTĂ: Aprobarea temei se va face nominal pentru fiecare student, în baza unei cereri vizată în

prealabil de cadrul didactic îndrumător .