apdrp1

480
1 4 5 6 7 8 9 600 312 M 01 11 6 06 00047 2011 5 31 1156 312 M 01 11 4 20 00007 2011 5 31 1409 312 M 01 11 7 28 00021 2011 5 30 1270 312 M 01 11 1 24 00013 2011 5 27 1487 312 M 01 11 4 30 00027 2011 5 30 477 312 M 01 11 6 05 00307 2011 5 30 1285 312 M 01 11 1 24 00036 2011 5 30 1566 312 M 01 11 6 32 00060 2011 5 27 79 312 M 01 11 7 01 00080 2011 5 31 211 312 M 01 11 3 03 00020 2011 5 30 290 312 M 01 11 6 05 00182 2011 5 18 586 312 M 01 11 6 06 00025 2011 5 30 599 312 M 01 11 6 06 00038 2011 5 31 623 312 M 01 11 1 07 00014 2011 5 31 702 312 M 01 11 7 08 00082 2011 5 31 708 312 M 01 11 2 09 00006 2011 5 25 709 312 M 01 11 2 09 00008 2011 5 26 710 312 M 01 11 2 09 00007 2011 5 26 719 312 M 01 11 2 09 00018 2011 5 30 720 312 M 01 11 2 09 00014 2011 5 30 735 312 M 01 11 2 10 00013 2011 5 30 744 312 M 01 11 2 10 00029 2011 5 31 768 312 M 01 11 3 12 00006 2011 5 27 단단ҏ 단단ҏ단단

Transcript of apdrp1

Page 1: apdrp1

1 4 5 6 7 8 9 12

600 312 M 01 11 6 06 00047 2011 5 31

1156 312 M 01 11 4 20 00007 2011 5 31

1409 312 M 01 11 7 28 00021 2011 5 30

1270 312 M 01 11 1 24 00013 2011 5 27

1487 312 M 01 11 4 30 00027 2011 5 30

477 312 M 01 11 6 05 00307 2011 5 30

1285 312 M 01 11 1 24 00036 2011 5 30

1566 312 M 01 11 6 32 00060 2011 5 27

79 312 M 01 11 7 01 00080 2011 5 31

211 312 M 01 11 3 03 00020 2011 5 30

290 312 M 01 11 6 05 00182 2011 5 18

586 312 M 01 11 6 06 00025 2011 5 30

599 312 M 01 11 6 06 00038 2011 5 31

623 312 M 01 11 1 07 00014 2011 5 31

702 312 M 01 11 7 08 00082 2011 5 31

708 312 M 01 11 2 09 00006 2011 5 25

709 312 M 01 11 2 09 00008 2011 5 26

710 312 M 01 11 2 09 00007 2011 5 26

719 312 M 01 11 2 09 00018 2011 5 30

720 312 M 01 11 2 09 00014 2011 5 30

735 312 M 01 11 2 10 00013 2011 5 30

744 312 M 01 11 2 10 00029 2011 5 31

768 312 M 01 11 3 12 00006 2011 5 27

단ቍҏ 단ቍҏ繄يسSI AMENAJARI AFERENTE IN ORHEIULBISTRITEI (SES), COMUNA CETATE, JUDETULBISTRITA NASAUD

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU SERVICE AUTOSALUBRISERV S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREDE UTILAJ PERFOMANT, SAT CEUASU DECAMPIE, COMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUD.MUREŞ”SERVICIILOR MEDICALE PRIN DEZVOLTAREABAZEI MATERIALE A CENTRULUI MEDICALCARDIODENT, SAT VALEA LUPULUI, JUDETULIASI”

“ACHIZITIE ECHIPAMENTE AGRICOLE LA S.C.AGRICOLA DOINA S.R.L.”

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC PATITAR SRL ÎNLOCALITATEA SIMIAN, JUDEŢUL BIHORACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI DOTĂRI PENTRUDEZVOLTAREA MICOINTREPRINDERII S.C.CRUVI AGRO S.R.L., ÎN COMUNA HOLBOCA,JUDEŢUL IAŞIACHIZITIONAREA DE UTILAJE DECONSTRUCTII DE CATRE SC GRADINAVESELA SRL

DOTARE CU UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII

ACHIZITIE DE UTILAJE IN COMUNA OARJA ,JUDETUL ARGESACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRU SCAGRO VITIS VINIFERA DIN COMUNA DIOSIG,JUDETUL BIHORPREGATIRE A TERENULUI PENTRULUCRARILE DE CONSTRUCTII DE CATRE DLCOZONAC NICOLAEINFIINTARE SECTIE DE PRESTARI SERVICIISI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRUPRODUCTIA VEGETALA IN LOCALITATEAJOSENI BARGAULUI

ACHIZIŢIE TRACTOR ŞI ECHIPAMENTEAGRICOLE LA SC TRACT AGROIMPERIALSRL VORNICENI , JUDEŢUL BOTOŞANI

ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE IN COMUNAVOILA, SAT VOIVODENI, JUDETUL BRASOV

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN AGRICULTURA"ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII, SAT LANURILE, COMUNA VIZIRU,JUDETUL BRAILA"

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILAAPARTINAND P.F. DRAGAN ANISOARA"ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUDOTARE MICROINTREPRINDERE, COMUNAGROPENI, JUDETUL BRAILA"

ACHIZITII DE MASINI SI ECHIPAMENTE INLOCALITATEA DUDESTI, JUDETUL BRAILADORA PRESTAGRO SRL, DIN COM STALPU,JUD BUZAU PRIN ACHIZITIONAREA DEMASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE NOI

ACHIZITIE COMBINA, TRACTOR, UTILAJE SIECHIPAMENTE AGRICOLEMICROINTREPRINDEREA PF TOLEAALEXANDRU, COMUNA DOR MARUNT,JUDETUL CALARASI.

Page 2: apdrp1

858 312 M 01 11 2 14 00004 2011 5 27

859 312 M 01 11 2 14 00003 2011 5 27

866 312 M 01 11 2 14 00013 2011 5 30

867 312 M 01 11 2 14 00016 2011 5 30

868 312 M 01 11 2 14 00015 2011 5 30

869 312 M 01 11 2 14 00007 2011 5 30

882 312 M 01 11 2 14 00024 2011 5 31

883 312 M 01 11 2 14 00030 2011 5 31

982 312 M 01 11 4 17 00049 2011 5 30

1038 312 M 01 11 4 17 00078 2011 5 31

1039 312 M 01 11 4 17 00104 2011 5 31

1078 312 M 01 11 2 18 00047 2011 5 31

1155 312 M 01 11 4 20 00010 2011 5 31

1363 312 M 01 11 6 26 00015 2011 5 31

1388 312 M 01 11 4 27 00019 2011 5 31

1389 312 M 01 11 4 27 00022 2011 5 31

1486 312 M 01 11 4 30 00026 2011 5 30

1552 312 M 01 11 6 32 00044 2011 5 25

1565 312 M 01 11 6 32 00056 2011 5 27

1611 312 M 01 11 6 32 00114 2011 5 31

1622 312 M 01 11 6 33 00009 2011 5 27

1641 312 M 01 11 6 33 00012 2011 5 30

INFIINTAREA UNEI MICROINTREPRINDERI INCOMUNA SACELE JUDETUL CONSTANTADIVERSIFICAREA ECONOMIEI ÎN SATULDOROBANŢU (JUDEŢUL CONSTANŢA), PRININVESTIŢII REALIZATE DE AGORA GLOBALS.R.L."

SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREADE MICRO-INTREPRINDERE -ETEM DENIS

PRESTARI SERVICII IN COMUNA VALU LUITRAIAN, JUDETUL CONSTANTA

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII MECANIZATE, IN COM. TOPRAISAR,JUD.CONSTANTA

UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICIIMECANIZATE, IN COMUNA ADAMCLISI,JUDETUL CONSTANTA

PRESTARI SERVICII IN COMUNACHIRNOGENI, JUDETUL CONSTANTA“CREAREA SI DIVERSIFICAREA SERVICIILORPENTRU POPULATIA RURALA PRIN DOTAREACU UTILAJE SI ECHIPAMENTE”

„DOTAREA MICRO-INTREPRINDERII DOBREMARIUS-ALIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALACU UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE INCOMUNA IZVOARE, JUDETUL DOLJ”„ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII DE MECANIZARE A AGRICULTURIIIN COMUNA MOTATEI, JUDETUL DOLJ”ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN AGRICULTURA IN COMUNABARCA, JUDETUL DOLJDEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERIIVIERU I. MARIAN INTREPRINDEREINDIVIDUALA IN COMUNA MASTACANI,JUDETUL GALATI

ACHIZITIE UTILAJ PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

DEZVOLTAREA SC BASIS GARDENS SRLPRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PRODUCTIVEAUXILIARE PRODUCTIEI VEGETALE INCOMUNA BURILA MARE, SAT VRANCEA,JUDETUL MEHEDINTI”AUXILIARE PRODUCTIEI VEGETALE INCOMUNA BURILA MARE, SAT VRANCEA,JUDETUL MEHEDINTI”

"ACHIZITIE UTILAJE AGRIOLE PENTRUPRESTARI SERVICII"

INFINTARE AGRO-SERVICE IN LOC.MOFTINU MARE, JUD. SATU MARE“ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU SC BILAGERODOREU SRL DIN LOCALITATEA ODOREU,JUDETUL SATU MARE”

ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTIIPENTRU SC VETIS CONSTRUCTII SIINSTALATII SRL

"ACHIZITIE DE UTILAJE IN LOCALITATEABIUSA, COMUNA BENESAT, JUDETUL SALAJ"INFIINTARE CENTRU DE PRESTARI SERVICIIPENTRU PRODUCTIA VEGETALA, INLOCALITATEA LETCA, JUDETUL SALAJ

Page 3: apdrp1

1642 312 M 01 11 6 33 00033 2011 5 30

1680 312 M 01 11 6 33 00042 2011 5 31

1761 312 M 01 11 1 35 00042 2011 5 31

1816 312 M 01 11 3 36 00083 2011 5 31 UTILAJE AGRICOLE

1944 312 M 01 11 2 38 00006 2011 5 30

1963 312 M 01 11 2 38 00019 2011 5 31

1964 312 M 01 11 2 38 00027 2011 5 31

774 312 C 01 11 3 12 00014 2011 5 30

556 312 C 01 11 6 05 00432 2011 5 31

789 312 C 01 11 3 12 00022 2011 5 31

703 312 C 01 11 2 09 00001 2011 5 18

1535 312 C 01 11 3 31 00026 2011 5 31

1962 312 C 01 11 2 38 00024 2011 5 31

981 312 C 01 11 4 17 00060 2011 5 30

901 312 C 01 11 3 16 00012 2011 5 26

1510 312 C 01 11 3 31 00005 2011 5 27

898 312 C 01 11 3 16 00007 2011 5 24

897 312 C 01 11 3 16 00008 2011 5 24

894 312 C 01 11 3 16 00001 2011 5 19

900 312 C 01 11 3 16 00013 2011 5 26

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTAREA DESERVICII SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRUPRODUCTIA VEGETALA BANDE VERONICAINFIINTARE SECTIE DE PRESTARI SERVICIISI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRUPRODUCTIA VEGETALA IN LOCALITATEAAGRIJ

ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE INTRETINERECULTURI VEGETALE , COMUNA TODIRESTI,JUDETUL SUCEAVA

ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII ÎN AGRICULTURA, INCOMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETULTULCEAPRESTARI SERVICII ÎN AGRICULTURALOCALITATAE TATANIR, COMUNA CHILIAVECHE, JUD. TULCEA

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN LOCALITATEA LUNCA JUDETULTULCEA

ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII IN ZONARURALA

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SUTFLORENTINA ADRIANA

ACHIZIŢIE UTILAJE AGRICOLE PENTRUDEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALECIULEI GEORGETA CAMELIA ÎN COMUNASOHATU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ÎNFIINŢARE MICRO-ÎNTREPRINDERE PENTRUPRESTĂRI SERVICII ÎN MEDIUL RURAL“CREAREA UNEI MICRO-INTREPRINDERI INCOMUNA OLARI, JUDETUL PRAHOVAAPARTINAND SC MIRAGRO INVEST SRL”

ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PRENTRUPRESTARI SERVICIIACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN LOCALITATEA GRECESTI, SATBUSU, OGRIN MARIUS-ALINCOMUNA VACARESTI, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC AGRICOLA VACARESTI SRLAVAND CA SCOP PRESTAREA DE SERVICIIPENTRU POPULATIA RURALA”COMUNA CIORANI, JUDETUL PRAHOVAAPARTINAND SC AGROCIORANI MARSERVSRL”

“INFIINTARE MICRO-INTREPRINDERE INCOMUNA CORNATELU, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC VISAGRIM PRODSERV SRL”“INFIINTARE MICRO-INTREPRINDERE INCOMUNA CORNATELU, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC ELINAGRIM PRODSERVSRL”

INFIINTARE MICRO-INTREPRINDERE INCOMUNA LUNGULETU, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC ASO AGRI SRL

“PRESTARE SERVICII IN COMUNA COJASCA,JUDETUL DAMBOVITA APARTINAND BINDOIUNICOLAE IONUT”

Page 4: apdrp1

1235 312 C 01 11 3 23 00017 2011 5 30

773 312 C 01 11 3 12 00016 2011 5 30

787 312 C 01 11 3 12 00030 2011 5 31 INSTALATIE MOBILA PELETI

788 312 C 01 11 3 12 00034 2011 5 31 INSTALATIE MOBILA PELETI

881 312 M 01 11 2 14 00035 2011 5 31 MODERNIZARE CMI DR GIRTU

1177 312 M 01 11 7 21 00020 2011 5 30

1362 312 M 01 11 6 26 00021 2011 5 31

1387 312 M 01 11 4 27 00012 2011 5 31

1430 312 M 01 11 7 28 00046 2011 5 31

1465 312 M 01 11 1 29 00039 2011 5 31

1679 312 M 01 11 6 33 00070 2011 5 31

1871 312 M 01 11 5 37 00147 2011 5 30

1961 312 M 01 11 2 38 00025 2011 5 31

762 312 C 01 11 3 12 00001 2011 5 10

1327 312 C 01 11 8 25 00015 2011 5 30

244 312 C 01 11 1 04 00010 2011 5 26

1464 312 C 01 11 1 29 00017 2011 5 31

4 312 M 01 11 7 01 00003 2011 5 25

6 312 M 01 11 7 01 00006 2011 5 26

15 312 M 01 11 7 01 00014 2011 5 27

PRESTARI SERVICII IN COMUNA SARATENI,JUDETUL IALOMITA

PRESTARI SERVICII ACTIVITATI AUXILIAREIN AGRICULTURA, IN COMUNA GRADISTEA,JUDETUL CALARASI

SCOPUL DIVERSIFICĂRII SERVICIILORPENTRU POPULAŢIA RURALĂ DIN COMUNABILBOR ”

"ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII INAGRICULTURA"

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE LA S.C. MARC AGRO TECHSRL

SERVICII MEDICALE DE CALITATE - CMI DR.PENISOARA NERINA RIVONA

DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. LEVIMOLAJUNIOR S.R.L PENTRU CRESTEREACOMPETITIVITATII

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTARECABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA,LOCALITATEA BELINT JUD. TIMISDEZVOLTAREA SERVICIILORSTOMATOLOGICE HERA DENT IN COMUNASOMOVA

ATELIER MEŞTEŞUGĂRESC TRADIŢIONAL DEMOBILIERPRODUCTIE(FABRICAREA PIGMENTILOR SICOLORANTILOR), BIROURI, IMPREJMUIRE,POST TRAFO, UTILITATI

SECTIE DE REPARATIE, TINICHIGERIE SIVOPSITORIE AUTO

CONSTRUIRE SERVICE AUTO, IMPREJMUIRESI RACORD UTILITATI, REALIZAT PRINPROGRAM F.E.A.D.R.ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUACTIVITATEA DE PRESTARI SERVICII INAGRICULTURA

ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII IN AGRICULTURA

ACHIZIŢII UTILAJE PENTRU ACTIVITĂŢIAUXILIARE PRODUCŢIEI VEGETALE

Page 5: apdrp1

42 312 M 01 11 7 01 00056 2011 5 30

76 312 M 01 11 7 01 00049 2011 5 31

77 312 M 01 11 7 01 00052 2011 5 31

78 312 M 01 11 7 01 00094 2011 5 31

234 312 M 01 11 1 04 00002 2011 5 23

243 312 M 01 11 1 04 00011 2011 5 26

275 312 M 01 11 1 04 00028 2011 5 31

276 312 M 01 11 1 04 00049 2011 5 31

277 312 M 01 11 1 04 00022 2011 5 31

561 312 M 01 11 6 06 00006 2011 5 20

597 312 M 01 11 6 06 00041 2011 5 31 UTILARE CABINET STOMATOLOGIC

598 312 M 01 11 6 06 00037 2011 5 31

610 312 M 01 11 1 07 00013 2011 5 30

699 312 M 01 11 7 08 00051 2011 5 31

700 312 M 01 11 7 08 00074 2011 5 31 ACHIZITIA DE TRACTOARE,MASINI SI UTILA

701 312 M 01 11 7 08 00080 2011 5 31

704 312 M 01 11 2 09 00002 2011 5 23

707 312 M 01 11 2 09 00005 2011 5 25

711 312 M 01 11 2 09 00011 2011 5 27

„ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU INFIINTAREFABRICA DE BRICHETARE”

„ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLEPENTRU PRODUCTIA VEGETALA"

CONSTRUIRE SPALTORIE AUTO SIVULCANIZARE

ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENT PENTRUCABINETUL STOMATOLOGIC INDIVIDUALCOMANICIU BOGDAN DIN LOCALITATEANOSLAC JUDETUL ALBA

ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII - SERVAGRI G.T.I. S.R.L.RACACIUNI - BACAU

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE PRODUCTIEI VEGETALE

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE ÎN VEDEREADESFĂŞURĂRII DE ACTIVITĂŢI AUXILIAREPRODUCŢIEI VEGETALE”

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE PRODUCTIEI VEGETALE DECATRE S.C.SILRAM PREST SRL

DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE ASC TDP MEDICAL CARE SRL

"ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII LA SC AGROFERMZOOGIORGIOS COSMIN SRL”

"ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE DE PRODUCTIE VEGETALA"

ACHIZITIE COMBINA, TRACTOR SI UTILAJEPENTRU PRESTARI SERVICIIANIMALELOR DE CATRE SC OLIHOR FERMSRL IN LOCALITATEA UCEA DE JOS,JUDETUL BRASOV”

PENTRU PRESTARE DE SERVICII INPRODUCTIA VEGETALA IN VISTEA DE JOSJUDETUL BRASOVINFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA MARASU, JUDETUL BRAILAAPARTINAND P.F. PANA IONELIA

ÎNFIINŢARE MICRO-ÎNTREPRIDERE PENTRUPRESTĂRI SERVICII"ACHIZITII UTILAJE PENTRU DOTAREMICROINTREPRINDERE, IN LOC. CIRESU,COM. CIRESU, JUDETUL BRAILA"

Page 6: apdrp1

712 312 M 01 11 2 09 00010 2011 5 27

717 312 M 01 11 2 09 00017 2011 5 30

718 312 M 01 11 2 09 00012 2011 5 30

722 312 M 01 11 2 09 00027 2011 5 31

723 312 M 01 11 2 09 00028 2011 5 31

724 312 M 01 11 2 09 00021 2011 5 31

767 312 M 01 11 3 12 00005 2011 5 27

782 312 M 01 11 3 12 00026 2011 5 31

783 312 M 01 11 3 12 00024 2011 5 31

784 312 M 01 11 3 12 00023 2011 5 31

785 312 M 01 11 3 12 00029 2011 5 31 UTILAJE AGRICOLE

786 312 M 01 11 3 12 00027 2011 5 31

855 312 M 01 11 6 13 00033 2011 5 31

879 312 C 01 11 2 14 00017 2011 5 31

880 312 M 01 11 2 14 00019 2011 5 31 "ACHIZITII DE UTILAJE SPECIFICE"

888 312 M 01 11 7 15 00018 2011 5 27

925 312 M 01 11 3 16 00043 2011 5 31

926 312 M 01 11 3 16 00025 2011 5 31

1037 312 M 01 11 4 17 00107 2011 5 31

1054 312 M 01 11 2 18 00012 2011 5 26

1056 312 M 01 11 2 18 00021 2011 5 27

"ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUDOTARE MICROINTREPRINDERE IN COMUNAMOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA""ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU DOTAREMICROINTREPRINDERE COM. ZAVOAIA JUD.BRAILA"" ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII, SAT SCARLATESTI, COMUNACIRESU, JUDETUL BRAILA"INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA VADENI, JUDETUL BRAILAAPARTINAND P.F. MOCANU ZOICA JENICAINFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA VADENI, JUDETUL BRAILAAPARTINAND P.F. DRAGAN ADRIAN"ACHIZITII UTILAJE PENTRU DOTAREMICROINTREPRINDERE IN COMUNAROMANU, JUDETUL BRAILA"

CREAREA SI DIVERSIFICAREA SERVICIILORPENTRU POPULATIA RURALA PENTRUMICROINTREPRINDEREA PF SULTANVICENTIU-CRISTIAN, COMUNA ALEXANDRUODOBESCU, JUDETUL CALARASI.

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE PRODUCTIEI VEGETALEMICROINTREPRINDEREA PF BADEANICOLETA, COMUNA VASILATI, JUDETULCALARASICREAREA SI DIVERSIFICAREA SERVICIILORPENTRU POPULATIA RURALA PENTRUMICROINTREPRINDEREA PF VASILEGEORGETA, COMUNA ALEXANDRUODOBESCU, JUDETUL CALARASI.

CREAREA SI DIVERSIFICAREA SERVICIILORPENTRU POPULATIA RURALA PENTRUMICROINTREPRINDEREA PF DOBREVASILICA, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU,JUDETUL CALARASI.

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRUSERVICII DE MECANIZARE LA SC DACHIMAGRA SRLSERVICII MEDICALE DE CALITATE „VITA-BIOSTAR”, IMPREJMUIRE TEREN SIAMPLASAMENT FIRMA LUMINOASA

ACTIVITĂŢILOR AUXILIARE PENTRUPRODUCŢIA VEGETALĂ LA S.C. ILA-RO 2011S.R.L.

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTAREASERVICIILOR IN MEDIUL RURAL DE CATRE IIDINU M. ANDA-ELENA

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII IN AGRICULTURA

ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII DE MECANIZARE A AGRICULTURIIIN COMUNA ARGETOAIA, JUDETUL DOLJ

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARISERVICII MECANIZARE IN COMUNAGHIDIGENI, JUDETUL GALATI

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARISERVICII MECANIZARE IN COMUNAGHIDIGENI, JUDETUL GALATI

Page 7: apdrp1

1067 312 M 01 11 2 18 00025 2011 5 30

1068 312 M 01 11 2 18 00029 2011 5 30

1069 312 M 01 11 2 18 00036 2011 5 30

1087 312 M 01 11 3 19 00009 2011 5 24

1099 312 M 01 11 3 19 00019 2011 5 27

1139 312 M 01 11 3 19 00068 2011 5 31 UTILAJE AGRICOLE

1140 312 M 01 11 3 19 00079 2011 5 31 UTILAJE AGRICOLE

1141 312 M 01 11 3 19 00043 2011 5 31

1193 312 M 01 11 7 21 00033 2011 5 31

1206 312 M 01 11 5 22 00005 2011 5 30 ,,SERVICII DE TIPARIRE IN MEDIUL RURAL,,

1221 312 M 01 11 3 23 00002 2011 5 25

1232 312 M 01 11 3 23 00009 2011 5 30

1233 312 M 01 11 3 23 00018 2011 5 30

1234 312 M 01 11 3 23 00011 2011 5 30

1252 312 M 01 11 3 23 00038 2011 5 31

1268 312 M 01 11 1 24 00014 2011 5 27

1269 312 M 01 11 1 24 00015 2011 5 27

1322 312 M 01 11 8 25 00009 2011 5 27

1323 312 M 01 11 8 25 00007 2011 5 27

1339 312 M 01 11 8 25 00030 2011 5 31

1340 312 M 01 11 8 25 00032 2011 5 31

PENTRU PRESTĂRI SERVICII DEMECANIZARE ÎN COMUNA LIEŞTI, JUDEŢULGALAŢI”

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARISERVICII MECANIZARE IN COMUNACERTESTI, JUDETUL GALATI"ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTARI SERVICII DEMECANIZARE"

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA STANESTI, JUDETUL GIURGIUAPARTINAND P.F. JINARU ADAM

ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE TANASE ALEXANDRU CATALIN PFA INCOMUNA DAIA, JUDETUL GIURGIU

ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII IN SECTORULLEGUMICOL

DEZVOLTAREA SC STYLEWOOD SRL PRINDOTARE SI TEHNOLOGIZARE

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA ANDRASESTI, JUDETUL IALOMITAAPARTINAND P.F. NECULAE GEORGIANAINFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA SINESTI, JUDETUL IALOMITAAPARTINAND P.F. RADU MIHAELA

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII AGAPIE GEORGETAINFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA PERIETI JUDETUL IALOMITAAPARTINAND P.F. MIHAILA FANICA

DEZVOLTAREA INTREPRINDERI INDIVIDUALEPETRE S. ALEXANDRU„ACHIZITIE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICENECESARE FABRICARII ARTICOLELOR DEAMBALAJ DE MASE PLASTICE, SC RODUTPLAST SRL”"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN AGRICULTURA, SATDUMBRAVITA, COMUNA RUGINOASA,JUDETUL IASI”INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA AFUMATI, JUDETUL ILFOVAPARTINAND P.F. DAVITOIU GEORGIANARAMONA

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA PETRACHIOAIA, JUDETUL ILFOVAPARTINAND P.F. DAVITOIU GEORGE SORIN

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTAREADE SERVICII IN PRODUCTIA VEGETALA A SCAGROROM-TOP BEST CEREAL SRL

ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRUPRESTAREA SERVICIILOR S.C. SSE CEREALUNIC S.R.L.

Page 8: apdrp1

1431 312 M 01 11 1 29 00001 2011 5 4

1469 312 M 01 11 4 30 00008 2011 5 25

1470 312 M 01 11 4 30 00009 2011 5 25

1476 312 M 01 11 4 30 00013 2011 5 27

1504 312 M 01 11 4 30 00052 2011 5 31

1505 312 M 01 11 4 30 00056 2011 5 31

1610 312 M 01 11 6 32 00110 2011 5 31

1678 312 M 01 11 6 33 00035 2011 5 31

1737 312 C 01 11 1 35 00027 2011 5 30

1758 312 M 01 11 1 35 00039 2011 5 31

1759 312 M 01 11 1 35 00064 2011 5 31

1760 312 M 01 11 1 35 00048 2011 5 31

1870 312 M 01 11 5 37 00148 2011 5 30

1960 312 M 01 11 2 38 00010 2011 5 31

1981 312 M 01 11 1 39 00018 2011 5 31

1998 312 M 01 11 2 41 00001 2011 5 27

2016 312 M 01 11 2 41 00023 2011 5 31

2017 312 M 01 11 2 41 00018 2011 5 31

2018 312 M 01 11 2 41 00021 2011 5 31 INFIINTARE UNITATE DE PRESTARI SERVICI

1081 312 C 01 11 3 19 00003 2011 5 17

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE IN PRODUCTIA VEGETALAASIGURAREA SERVICIILOR CATREPOPULATIA RURALA DIN ZONA COMUNEISERBANESTI JUDETUL OLT DE CATREMICROINTREPRINDEREA II MILITARU ICONSTANTINA

ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICIIASIGURAREA SERVICIILOR CATREPOPULATIA RURALA DIN ZONA COMUNEIPOBORU JUDETUL OLT DE CATREMICROINTREPRINDEREA II VISAN FLORICAPOPULATIA RURALA DIN ZONA COMUNEIBREBENI JUD OLT DE CATRE PAUNESCUDAN

MODERNIZAREA UNITATII DE PRODUCTIEA SC SUFLI GLASS SRL-D PRIN ACHIZITIEECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE PRODUCTIE VEGETALA"DOTARE CU ECHIPAMENTE PENTRUPRESTAREA DE SERVICII AUXILIAREPRODUCŢIEI VEGETALE"

ACHIZITIE COMBINA DE RECOLTAT FURAJE,LOCALITATEA PATRAUTI, JUDETUL SUCEAVA

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII AGRICOLE DE CATRES.C. NORD CARMEN S. R. L ”

„ ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRUPRESTĂRI SERVICII AGRICOLE DE CATREÎ.I. HOMENIUC V. SILVIA "ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATIPRIVIND PRODUCTIA VEGETALA, IN COMUNALIEBLING, COD CAEN 0161

ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE INLOCALITATEA NALBANT JUDETUL TULCEA

ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU DOTAREMICROINTREPRINDERE, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

INFIINTARE MICRO-INTREPRINDEREPENTRU PRESTARI SERVICII

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRESTARI SERVICII INAGRICULTURA

ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARISERVICII ANEXE AGRICULTURII

ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE ROSU LAURENTIU - JEAN IN COMUNAGRADINARI, JUDETUL GIURGIU

Page 9: apdrp1

924 312 C 01 11 3 16 00028 2011 5 31

980 312 C 01 11 4 17 00054 2011 5 30

1142 312 C 01 11 4 20 00001 2011 5 18

979 312 C 01 11 4 17 00048 2011 5 30

978 312 C 01 11 4 17 00053 2011 5 30

948 312 C 01 11 4 17 00023 2011 5 25

1709 312 c 01 11 7 34 00038 2011 5 31

1251 312 C 01 11 3 23 00024 2011 5 31

977 312 C 01 11 4 17 00050 2011 5 30

1036 312 C 01 11 4 17 00087 2011 5 31

1534 312 C 01 11 3 31 00036 2011 5 31

1533 312 C 01 11 3 31 00032 2011 5 31

1532 312 C 01 11 3 31 00031 2011 5 31

1250 312 C 01 11 3 23 00030 2011 5 31

1463 312 C 01 11 1 29 00025 2011 5 31

1225 312 C 01 11 3 23 00006 2011 5 27

1223 312 C 01 11 3 23 00005 2011 5 26

1035 312 C 01 11 4 17 00133 2011 5 31

„PRESTARE DE SERVICII MECANIZARE LAI.I. COSTACHE VALENTIN ”

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII - LUCRARI DE CONSTRUCTII

ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII IN AGRICULTURAACHIZIŢIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII IN AGRICULTURA LA I.I. PUPAZAIONICA MIHAELA

ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII IN AGRICULTURA

ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII IN AGRICULTURA

“ FABRICA DE CONFECTII METALICE PARTERSI PARTIAL ETAJ ”ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII PENTRU POPULATIA RURALA DINZONA LOCALITATII PLATONESTI, JUDETULIALOMITA

ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII IN AGRICULTURA

ACHIZITIONARE UTILAJE AGRICOLE IN SATMIHAITA ,JUDETUL DOLJACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIIAUXILIARE IN AGRICULTURA LA SC INNAGROFARM SRL, COMUNA CEPTURA, JUDETULPRAHOVA.ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIIAUXILIARE IN AGRICULTURA LA SCDESAGRO PLANTSERV SRL, COMUNAGORNET CRICOV, JUDETUL PRAHOVA.

“PRESTARE SERVICII IN COMUNA FILIPESTIIDE TARG, JUDETUL PRAHOVA APARTINANDSTANCU EUGENIA ADRIANA”

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITĂŢIAUXILIARE PRODUCŢIEI VEGETALE LA S.C.SEIRAMSEL S.R.L.

"PRESTARI SERVICII IN AGRICULTURA LABUTUC IONICA,LOCALITATEAGIURGENI,JUDETUL IALOMITA"„PRESTAREA DE SERVICII DE MECANIZARELA APETREI MARIANA, COMUNA OGRADA,JUDETUL IALOMITA”.

"ACHIZITIE UTILAJE IN DOMENIULSERVICIILOR - PAVELUC FLORIAN-GEORGE"

Page 10: apdrp1

1522 312 C 01 11 3 31 00008 2011 5 30

944 312 C 01 11 4 17 00021 2011 5 24

1248 312 C 01 11 3 23 00025 2011 5 31

1249 312 C 01 11 3 23 00029 2011 5 31

1231 312 C 01 11 3 23 00012 2011 5 30

1034 312 C 01 11 4 17 00080 2011 5 31

2015 312 C 01 11 2 41 00015 2011 5 31 ACHIZITII UTILAJE PRESTARI SERVICII

1462 312 C 01 11 1 29 00026 2011 5 31

943 312 C 01 11 4 17 00020 2011 5 24

1247 312 C 01 11 3 23 00028 2011 5 31

1222 312 C 01 11 3 23 00004 2011 5 26

1230 312 C 01 11 3 23 00013 2011 5 30

976 312 C 01 11 4 17 00059 2011 5 30

1531 312 C 01 11 3 31 00033 2011 5 31

903 312 C 01 11 3 16 00014 2011 5 27

906 312 C 01 11 3 16 00018 2011 5 30

907 312 C 01 11 3 16 00020 2011 5 30

1485 312 C 01 11 4 30 00024 2011 5 30

1033 312 C 01 11 4 17 00118 2011 5 31

1032 312 C 01 11 4 17 00115 2011 5 31

„PRESTARI SERVICII IN AGRICULTURA LATULES MIHAELA, LOCALITATEA VALEACALUGAREASCA,JUDETUL PRAHOVA”

ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUSERVICII IN AGRICULTURA

LUCRARI MECANIZATE PRESTATE DECATISANU ADRIAN-OVIDIU„PRESTARI SERVICII DE MECANIZARE LACIOBANU VASILICA COMUNA MOVILAJUDETUL IALOMITA”

„PRESTARE DE SERVICII MECANIZARE LAI.I. BUTNARIU ANTONELA SAVENI ”"ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII DOBRE CLAUDIUS -MARIAN IN COMUNA POIANA MARE ,JUDETUL DOLJ"

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITĂŢIAUXILIARE PRODUCŢIEI VEGETALE LA S.C.BIAGRO CONSULTING PREST S.R.L.

PRESTĂRI SERVICII DE MECANIZARE LASTANDARDE EUROPEANE ÎN SATUL LEAMNADE SUS, JUDEŢUL DOLJ

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

PRESTARE DE SERVICII MECANIZARE LAJIPA SUSANICA COM GURA IALOMITEIACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN COMUNA MANASIA JUDETULIALOMITAACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN LOCALITATEA GRECESTI, SATBUSU, OGRIN CLAUDIUACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIIAUXILIARE IN AGRICULTURA LA SCEVAGROTHERM SRL, COMUNA CEPTURA,JUDETUL PRAHOVA.“INFIINTARE MICRO-INTREPRINDERE INCOMUNA DOBRA, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC REZERVE AGRICOLE SRL”

“INFIINTARE MICRO-INTREPRINDERE INCOMUNA BUTIMANU, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC ZASIMA SORG SRL”“INFIINTARE MICRO-INTREPRINDERE INCOMUNA DOBRA, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND SC ARABIL TEAM SRL”“CREAREA UNEI MICRO-INTREPRINDERI INCOMUNA RADOMIRESTI, JUDETUL OLTAPARTINAND SC DUNEXIM M&EINTERNATIONAL SRL”

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN COMUNA BRADESTI, JUDETULDOLJ

ACHIZITIE DE UTILAJE IN COMUNABRADESTI, JUDETUL DOLJ

Page 11: apdrp1

1530 312 C 01 11 3 31 00035 2011 5 31

975 312 C 01 11 4 17 00055 2011 5 30

1506 312 C 01 11 3 31 00001 2011 5 25

1521 312 C 01 11 3 31 00009 2011 5 30

1229 312 C 01 11 3 23 00016 2011 5 30

781 312 C 01 11 3 12 00017 2011 5 31

1284 312 C 01 11 1 24 00029 2011 5 30

954 312 C 01 11 4 17 00029 2011 5 26

974 312 C 01 11 4 17 00052 2011 5 30

937 312 C 01 11 4 17 00011 2011 5 17

1509 312 C 01 11 3 31 00003 2011 5 27

1031 312 C 01 11 4 17 00067 2011 5 31

1338 312 C 01 11 8 25 00028 2011 5 31

1503 312 C 01 11 4 30 00044 2011 5 31

1098 312 C 01 11 3 19 00023 2011 5 27

2014 312 M 01 11 2 41 00005 2011 5 31

1246 312 C 01 11 3 23 00036 2011 5 31

1245 312 C 01 11 3 23 00041 2011 5 31

1138 312 C 01 11 3 19 00049 2011 5 31

“PRESTARE SERVICII IN COMUNA FILIPESTIIDE TARG, JUDETUL PRAHOVA APARTINANDCOCOS IONELIA”ACHIZITIE DE UTILAJE IN COMUNAAMARASTII DE JOS PENTRU EFECTUAREADE PRESTARI SERVICII DE CATRE MOANTAANCA

“CREAREA UNEI MICRO-INTREPRINDERI INCOMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVAAPARTINAND SC LOLARTI SERV SRL”

“PRESTARE SERVICII IN COMUNA FILIPESTIIDE TARG, JUDETUL PRAHOVA APARTINANDCOCOS ALEXANDRU COSTIN”

PRESTARI SERVICII IN COMUNA PERIETI ,JUDETUL IALOMITA

PRESTARI SERVICII IN COMUNA STEFAN CELMARE, JUDETUL CALARASI

ACHIZIŢIE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTĂRI SERVICII

ACHIZITIE DE UTILAJE IN COMUNAAMARASTII DE SUS PENTRU PRESTARISERVICII DE CATRE MIHAI ION MARIUS"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII DE CATRE P.F. HERNANDEZPELLEJERO ALBERTO JUSTO IN SAT LEAMNADE SUS, COMUNA BUCOVAT, JUDETUL DOLJ"ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTEAGRICOLE IN CADRULMICROINTREPRINDERII JASMINDAN SRL

“CREAREA UNEI MICRO-INTREPRINDERI INCOMUNA LIPANESTI, JUDETUL PRAHOVAAPARTINAND SC DANAGRI MONSERV SRL”

„SPRIJINIREA SC ADAGRISERVICE SRLPENTRU ACTIVITATEA DE PRESTĂRISERVICII”

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITĂŢIAUXILIARE PENTRU PRODUCŢIA VEGETALĂ

" ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII DE CATRE P.F. PREDA CONSTANTININ COMUNA IANCU JIANU, JUDETUL OLT"

REALIZAREA DE INVESTITII IN ACTIVITATIPENTRU PRESTAREA SERVICIILOR INSPATIUL RURAL„ACHIZITII DE UTILAJE PENTRUDEZVOLTAREA ACTIVITATILOR DE PRESTARISERVICII SI MESTESUGARESTI IN MEDIULRURAL”

ACHIZITIE DE UTILAJE DE CATRE NEDELCUMARIANA

ACHIZITIE DE UTILAJE DE CATRE OVESIARODICA

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE PRODUCTIEI VEGETALE LA S.C.NATURA RUSTIC S.R.L.

Page 12: apdrp1

2013 312 M 01 11 2 41 00025 2011 5 31

1262 312 C 01 11 1 24 00011 2011 5 26

1255 312 C 01 11 1 24 00003 2011 5 18

1244 312 C 01 11 3 23 00034 2011 5 31

1242 312 C 01 11 3 23 00027 2011 5 31

1243 312 C 01 11 3 23 00035 2011 5 31

1254 312 C 01 11 1 24 00002 2011 5 17

1154 312 C 01 11 4 20 00009 2011 5 31 INVESTITIE SIMPLA DE UTILAJE

192 312 M 01 11 5 02 00181 2011 5 31

241 312 M 01 11 1 04 00009 2011 5 26

242 312 M 01 11 1 04 00012 2011 5 26

3 312 M 01 11 7 01 00004 2011 5 25

14 312 M 01 11 7 01 00007 2011 5 27

36 312 M 01 11 7 01 00031 2011 5 30

37 312 M 01 11 7 01 00064 2011 5 30

38 312 M 01 11 7 01 00028 2011 5 30

39 312 M 01 11 7 01 00063 2011 5 30

40 312 M 01 11 7 01 00033 2011 5 30

41 312 M 01 11 7 01 00060 2011 5 30

64 312 M 01 11 7 01 00068 2011 5 31

65 312 M 01 11 7 01 00054 2011 5 31

ACHIZITII MASINI SI UTILAJE DESTINATEACTIVITATILOR AUXILIARE PENTRUPRODUCTIA VEGETALA SI PENTRUOPERATIUNI DE MECANICA GENERALA”

,, ACHIZITII DE UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU PRESTARI SERVICII"

,,ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI“

ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII SI DOTARE ATELIERREPARATII MECANICEAPARTINAND LUI BAICOIANU ANDREI-MATEIIN SAT CRASANII DE JOS, JUDETULIALOMITA""INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALAAPARTINAND LUI BAICOIANU PUICA IN SATCRASANII DE JOS, JUDETUL IALOMITA",, ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII . LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI LA PADURARU MIHAELA"

ACHIZITIE DE AMBULANTA VETERINARAPENTRU CMV DR. BACK GHEORGHE

PROCURAREA UNEI AUTOSPECIALE PENTRUSERVICII SANITARE-VETERINARE DEURGENTA IN COMUNA LIVEZI, JUDETULBACAUPROCURAREA UNEI AUTOSPECIALEPENTRU SERVICII SANITARE-VETERINAREDE URGENTA IN COMUNA DOFTEANAJUDETUL BACAU

ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRUPRESTARI SERVICII IN AGRICULTURASC UTILAJ TRANS PROD SRL, PENTRULUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI, SATHOREA, COMUNA HOREA, JUDET ALBA”

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUIS.C. ”OLVI PRODUCTS” S.R.L., SAT SEUSA,COMUNA CIUGUD, JUDET ALBA, IN CADRULM312”

ACHIZITIE DE UTITLAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA DEELEMENTE DE DULGHERIE SI TAMPLARIE

ACHIZITIE DE UTITLAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

„ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRUPRESTĂRI SERVICII DE DESIGN DE CĂTREÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ TODORIOAN COSMIN”

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU IGIENIZAREAADAPOSTURI ANIMALE

Page 13: apdrp1

66 312 M 01 11 7 01 00053 2011 5 31

67 312 M 01 11 7 01 00087 2011 5 31

68 312 M 01 11 7 01 00050 2011 5 31

69 312 M 01 11 7 01 00067 2011 5 31

70 312 M 01 11 7 01 00088 2011 5 31

71 312 M 01 11 7 01 00069 2011 5 31

72 312 M 01 11 7 01 00073 2011 5 31 ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU TERENULUI

73 312 M 01 11 7 01 00037 2011 5 31

74 312 M 01 11 7 01 00081 2011 5 31

75 312 M 01 11 7 01 00084 2011 5 31

94 312 M 01 11 5 02 00078 2011 5 26

98 312 M 01 11 5 02 00084 2011 5 27

99 312 M 01 11 5 02 00094 2011 5 27

100 312 M 01 11 5 02 00088 2011 5 27

129 312 C 01 11 5 02 00179 2011 5 30

130 312 M 01 11 5 02 00100 2011 5 30

178 312 M 01 11 5 02 00156 2011 5 31

179 312 M 01 11 5 02 00212 2011 5 31

180 312 M 01 11 5 02 00192 2011 5 31

181 312 M 01 11 5 02 00208 2011 5 31

182 312 M 01 11 5 02 00195 2011 5 31

183 312 M 01 11 5 02 00150 2011 5 31

184 312 M 01 11 5 02 00201 2011 5 31

TRANSPORT SPECIAL PENTRU ACTIVITĂŢIDE CONSTRUCŢII ÎN LOCALITATEA NOȘLACJUDEŢUL ALBA

INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALAPENTRU ACTIVITATI AUXILIARE INPRODUCTIA VEGETALA

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

INTREPRINDERE DE ACTIVITATI AUXILIAREPENTRU CRESTEREA ANIMALELORACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTAREAMICROINTREPRINDERII SC INTERAGROPROD GRUP SRL, COMUNA METES, SATPRESACA AMPOIULUI, JUDETUL ALBAACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI,COMUNA PONOR, SAT GEOGEL, JUD. ALBA

ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU ACTIVITATEA DE PREGATIRE ATERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE A TERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE LA SC SILVIU TRANSVISION SRL

ACHIZITIONARE DE UTILAJE IN LOC.ŞIŞTAROVĂŢ, JUDEŢUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU BARANCIMARIUS IN LOCALITATEA ALUNIS, JUDETULARAD

ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTIIINFIINTARE MICROINTREPRINDERE SIDOTARE CU UTILAJE DE PREGATIRE ATERENULUI IN LOCALITATEA ALUNIS,JUDETUL ARADACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNAZERIND, JUDETUL ARAD

INFIINTARE UNITATE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUIACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARAD

ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI

ECONOMISESTE AZI PENTRU PLACERILE DEMIINE

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRUFILIMON ANIŞOARA-LILIANA

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUIACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATE DECATRE S.C ENCOM SERVICE S.R.L

Page 14: apdrp1

185 312 M 01 11 5 02 00215 2011 5 31

186 312 M 01 11 5 02 00219 2011 5 31

187 312 M 01 11 5 02 00216 2011 5 31

188 312 M 01 11 5 02 00168 2011 5 31

189 312 M 01 11 5 02 00234 2011 5 31

190 312 M 01 11 5 02 00180 2011 5 31

191 312 M 01 11 5 02 00232 2011 5 31

201 312 M 01 11 3 03 00014 2011 5 27

202 312 M 01 11 3 03 00009 2011 5 27

203 312 M 01 11 3 03 00010 2011 5 27

224 312 M 01 11 3 03 00032 2011 5 31

225 312 M 01 11 3 03 00036 2011 5 31

226 312 M 01 11 3 03 00028 2011 5 31

227 312 M 01 11 3 03 00042 2011 5 31

228 312 M 01 11 3 03 00059 2011 5 31

229 312 M 01 11 3 03 00035 2011 5 31

230 312 M 01 11 3 03 00040 2011 5 31

231 312 M 01 11 3 03 00031 2011 5 31

232 312 M 01 11 3 03 00041 2011 5 31

274 312 M 01 11 1 04 00041 2011 5 31

278 312 M 01 11 6 05 00171 2011 5 13

287 312 M 01 11 6 05 00178 2011 5 17

295 312 M 01 11 6 05 00188 2011 5 19

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATE DECATRE S.C SIENE FASHION SRL-DACHIZIțIE DE ECHIPAMENTE PENTRUEXECUțIA DE LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUIACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE DE CATREPUTSCHLER COSMIN-IOSEF IN SAT ALUNIŞJUDETUL ARADACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARADACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARADACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII LA SC AGRO INVESTMUNTENIA SRL„ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU SC D&CAGRO BUILD TRUCKS SRL DIN LOCALITATEABASCOV, JUDETUL ARGES”„DOTAREA CU UTILAJE DE CONSTRUCŢII LASC IOWIS UTILAJE S.R.L, PENTRU LUCRĂRIDE PREGĂTIRE A TERENULUI, COMUNAVALEA MARE PRAVAT, JUDET ARGES”

„ACHIZITIONARE AUTOGREDER LA SC DEMOTERRA CONSTRUCT SRL"

ACHIZITIONARE AUTOPOMPA DE BETON LASC RSG SERVTOP CONSTRUCT SRL

ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII DECATRE SC PROINVEST RURAL PRESTSERVSRL

„ACHIZITIONARE BULDOZER LA SCEUROCONS STEVE UTILAJ SRL”

ACHIZITIONARE EXCAVATOR PE SENILE LASC GIANY STEF TOTAL SRL

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII NONAGRICOLE, IN CADRULMASURII 312"INFIINTARE ACTIVITATE DE PRESTĂRISERVICII ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢULARGES

ACHIZITIONARE AUTOGREDER LA SC GREENCORNER CONSTRUCT SRL

„ACHIZITIONARE INCARCATOR FRONTAL LASC ANDREI ROBOX AGM SRL”

ACHIZIȚII UTILAJE PENTRU ÎNFIINȚAREUNITATE DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂACHIZIŢIE DE UTILAJ PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC OVISBIA SRL, INLOCALITATEA APATEU, JUDETUL BIHORACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC LIACRISCONSTRUCT SRL IN LOCALITATEA BURZUC,JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA SCBSM TERASAMENTE SRL - D IN LOCALITATEABURZUC, JUDETUL BIHOR

Page 15: apdrp1

304 312 M 01 11 6 05 00195 2011 5 20

315 312 M 01 11 6 05 00209 2011 5 24

316 312 M 01 11 6 05 00207 2011 5 24

336 312 M 01 11 6 05 00232 2011 5 25

356 312 M 01 11 6 05 00235 2011 5 26

357 312 M 01 11 6 05 00249 2011 5 26

389 312 M 01 11 6 05 00284 2011 5 27

390 312 M 01 11 6 05 00274 2011 5 27

470 312 M 01 11 6 05 00346 2011 5 30

471 312 M 01 11 6 05 00378 2011 5 30

472 312 M 01 11 6 05 00353 2011 5 30

473 312 M 01 11 6 05 00380 2011 5 30

474 312 M 01 11 6 05 00341 2011 5 30

475 312 M 01 11 6 05 00304 2011 5 30

476 312 M 01 11 6 05 00357 2011 5 30

548 312 M 01 11 6 05 00461 2011 5 31

549 312 M 01 11 6 05 00470 2011 5 31

550 312 M 01 11 6 05 00407 2011 5 31

551 312 M 01 11 6 05 00418 2011 5 31

552 312 M 01 11 6 05 00440 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE LA SC MADBETON SRL

553 312 M 01 11 6 05 00465 2011 5 31

554 312 M 01 11 6 05 00472 2011 5 31

555 312 M 01 11 6 05 00473 2011 5 31

559 312 M 01 11 6 06 00005 2011 5 20

ACHIZITIE UTILAJE LA SC LANDMARKCENTRAL SRL - D IN LOCALITATEA CIHEI,JUDETUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC NELBOGCONSTRUCT SRLACHIZIŢIE DE UTILAJE DE CATRE FENYESERZSEBET MARIA IN LOCALITATEA TAUTEU,JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SPECIALIZATE IN SAT HAIEU,COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SPECIALIZATE IN SATMIERSIG, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE LA SC TAMADRIAN SRL INLOCALITATEA BUCIUM, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUI

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC REHNO S.R.L.DIN LOCALITATEA CHESEREU, JUDETULBIHOR

ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII,COMUNA BUNTESTI, JUDETUL BIHOR

"ACHIZITIA A DOUA AUTOBASCULANTE 8 X 4LA S.C. BALAST EXPERT CONSTRUCT S.R.L. "

ACHIZITIE UTILAJ LA SC TOLNA CONSTRUCTSRL

ACHIZITIE BULDOZER PENTRU SOCIETATEASC RICOMI CONSTRUCT SRL"INFIINTAREA MICROINTREPRINDERII SCBAURANDO SRL IN SAT SOIMI, COMUNASOIMI, JUDETUL BIHOR”„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII PINTEADONA DANIELA ÎN LOCALITATEA MARGINE,JUDEŢUL BIHOR ”

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAPOPA ALINA-IOANA IN LOCALITATEACIUMEGHIU, JUDETUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUIACHIZITIE DE UTILAJ LA ABRUDAN PETRUMIHAI DIN LOCALITATEA TARCAITA, JUDETULBIHORSERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN COMUNA TOBOLIU JUDEŢULBIHOR

ACHIZITIE UTILAJE LA SC AGROFAN DENISRL IN LOCALITATEA TAUT, JUDETUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC BANALEXAGROTRANS SRL DIN LOCALITATEATARCAIA, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE LA TRIPON MIRCEAEMIL DIN LOCALITATEA TARCAITA, JUDETULBIHOR

ACHIZIȚIE ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONALPENTRU SĂPARE MECANIZATĂ DE ȘANȚURIDOTAREA SC CONON ECOVERT SRL CUUTILAJE NOI SI PERFORMANTE PENTRUREALIZAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE ATERENULUI

Page 16: apdrp1

560 312 M 01 11 6 06 00004 2011 5 20

565 312 M 01 11 6 06 00012 2011 5 26

566 312 M 01 11 6 06 00011 2011 5 26

567 312 M 01 11 6 06 00009 2011 5 26

568 312 M 01 11 6 06 00010 2011 5 26

569 312 M 01 11 6 06 00013 2011 5 26

584 312 M 01 11 6 06 00026 2011 5 30

585 312 M 01 11 6 06 00030 2011 5 30

594 312 M 01 11 6 06 00039 2011 5 31

595 312 M 01 11 6 06 00035 2011 5 31

596 312 M 01 11 6 06 00034 2011 5 31

624 312 M 01 11 7 08 00001 2011 5 13

637 312 M 01 11 7 08 00015 2011 5 25

644 312 M 01 11 7 08 00023 2011 5 27

645 312 M 01 11 7 08 00019 2011 5 27

646 312 M 01 11 7 08 00020 2011 5 27

647 312 M 01 11 7 08 00026 2011 5 27

660 312 M 01 11 7 08 00028 2011 5 30

661 312 M 01 11 7 08 00032 2011 5 30

662 312 M 01 11 7 08 00030 2011 5 30

663 312 M 01 11 7 08 00044 2011 5 30 ACHIZITIONARE AUTOBETONIERA CU POM

664 312 M 01 11 7 08 00042 2011 5 30

665 312 M 01 11 7 08 00035 2011 5 30

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI REALIZATE DE S.CCOABANA 2011 S.R.L.ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI DE CATRE DLBUJOR GABRIEL SORINPENTRU CONSTRUCTII CU SCOPULDESERVIRII POPULATIEI RURALE DINCOMUNA RODNA, JUD. BISTRITA - NASAUD

ACHIZITIE BULDOZER DE CATRE DL NACUFLORIN FILIPEXCAVATOR SI A UNUI INCARCATORFRONTAL DE CATRE D-NA COZONACANDREEAPRIN ACHIZITIA UNUI EXCAVATOR PEPNEURI SI A UNUI BULDOEXCAVATOR DECATRE DL TIMIS CIPRIANVEDEREA PRESTARII DE SERVICII DEPREGATIRE A TERENURILOR PENTRUCOMUNITATEA RURALA A LOCALITATIISTRAMBA

ACHIZITIE AUTOGREDER DE CATRE DL.ILIESIU BOGDAN DORIN PENTRU EXECUTIALUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI

ACHIZITIE INCARCATOR FRONTAL SIBULDOEXCAVATOR DE CATRE D-NA CALINIPOP ONITA RAVECA

ACHIZITIE EXCAVATOR PE PNEURI.MIDIEXCAVATOR PE SENILE SI COMPACTORSOL DE CATRE D-NA UIFELIAN ALINA

ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR SIINCARCATOR FRONTAL DE CATRE D-NAUIFELIAN MARICICA"ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTIIPENTRU PREGATIREA TERENULUI, SCSUPER MILK SRL, JUD. BRASOV"

'ACHIZITIE ULTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII LA S.C. DEACONU CONSTRUCTLINE S.R.L.,,ACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITARE

”ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SC SIA TREBOR UTILAJESRL.”ACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITAREACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITARELUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎNVEDEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILORSPECIALE DE CONSTRUCŢIIACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITAREPREGATIREA TERENULUI DE CATREINTREPRINDEREA INDIVIDUALA CE VA FIINFIINTATA DE PERSOANA FIZICA MIRCEA-MANOLESCU ELENA"

„ACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITARE”„ACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITARE”

Page 17: apdrp1

697 312 M 01 11 7 08 00064 2011 5 31

698 312 M 01 11 7 08 00065 2011 5 31

715 312 M 01 11 2 09 00019 2011 5 30

716 312 M 01 11 2 09 00015 2011 5 30

725 312 M 01 11 2 10 00003 2011 5 24

726 312 M 01 11 2 10 00004 2011 5 26

727 312 M 01 11 2 10 00005 2011 5 27

732 312 M 01 11 2 10 00016 2011 5 30

733 312 M 01 11 2 10 00011 2011 5 30

734 312 M 01 11 2 10 00012 2011 5 30

741 312 M 01 11 2 10 00025 2011 5 31

742 312 M 01 11 2 10 00017 2011 5 31

743 312 M 01 11 2 10 00032 2011 5 31

760 312 M 01 11 5 11 00025 2011 5 31

761 312 M 01 11 5 11 00014 2011 5 31

766 312 M 01 11 3 12 00004 2011 5 27 "ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII"

772 312 M 01 11 3 12 00009 2011 5 30

778 312 M 01 11 3 12 00018 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUPREGATIREA TERENULUI SI RETELEEDILITARE

„ACHIZITIE DE UTILAJE IN SCOPULPREGATIRII TERENULUI”PENTRU ACTIVITATEA DE PRESTARISERVICII IN COMUNA VIZIRU, JUDETULBRAILA„ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRODUCTIEPELETI IN LOCALITATEA SILISTEA, JUDETULBRAILA”

»ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DEPREGĂTIRE A TERENULUI IN ZONA RURALA »

INFIINTAREA RETELEI CATV SI INTERNET INCOMUNELE PARSCOV, COZIENI SI BOZIORU- JUDETUL BUZAU

INFIINTAREA RETELEI CATV SI INTERNET INCOMUNELE SAGEATA SI CILIBIA - JUDETULBUZAU

INFIINTAREA RETELEI DE INTERNET INCOMUNELE BREAZA, PIETROASELE SI NĂENI- JUDETUL BUZĂUACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA S.C.DELTA EUROLEX INVEST S.R.L. IN SATGLODEANU SARAT, COMUNA GLODEANUSARAT, JUDETUL BUZAUACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA S.C.ANDRU MAR TRACT S.R.L. IN SAT TINTESTI,COMUNA TINTESTI, JUDETUL BUZAUDEZVOLTAREA SC ECOPROSPER TERRA SRLPRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTIIIN SAT POSTA CALNAU, COMUNA POSTACALNAU, JUDETUL BUZAU

ACHIZITII UTILAJE PENTRU LUCRARI DEDEMOLARE SI PREGATIRE A TERENULUIPENTRU CONSTRUCTIIPROIECT S.R.L., PRIN ACHIZITIA DEECHIPAMENTE DE BIROU SI APARATE DEMASURARE IN SAT RUSETU, COMUNARUSETU, JUDETUL BUZAUCARUCIOR PENTRU ILUMINAT ALIMENTAT DELA PANOURI FOTOVOLTAICE IN SOSDEA,COMUNA MAURENI, JUDETUL CARAS-

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU AMENAJARATERENULUI IN CADRUL SC LUCA SI RAUL SRL- BERZASCA, JUD. CARAS - SEVERIN

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII, LASC ROMIDEAL CONSTRUCT SRL

Page 18: apdrp1

779 312 M 01 11 3 12 00025 2011 5 31

780 312 M 01 11 3 12 00033 2011 5 31

804 312 M 01 11 6 13 00015 2011 5 26

816 312 M 01 11 6 13 00025 2011 5 30 MINIBAZĂ LOGISTICĂ DE CONSTRUCŢII

849 312 M 01 11 6 13 00050 2011 5 31

850 312 M 01 11 6 13 00055 2011 5 31

851 312 M 01 11 6 13 00052 2011 5 31

852 312 M 01 11 6 13 00079 2011 5 31

853 312 M 01 11 6 13 00032 2011 5 31 MINIPARC DE UTILAJE DE CONSTRUCȚII

854 312 M 01 11 6 13 00049 2011 5 31

857 312 M 01 11 2 14 00002 2011 5 26

893 312 M 01 11 7 15 00024 2011 5 31

896 312 M 01 11 3 16 00006 2011 5 24

905 312 M 01 11 3 16 00019 2011 5 30

918 312 M 01 11 3 16 00041 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

919 312 M 01 11 3 16 00044 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

920 312 M 01 11 3 16 00036 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

921 312 M 01 11 3 16 00038 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

922 312 M 01 11 3 16 00022 2011 5 31

923 312 M 01 11 3 16 00026 2011 5 31

953 312 M 01 11 4 17 00031 2011 5 26

966 312 M 01 11 4 17 00041 2011 5 27 ACHIZITIONARE UTILAJE BRICHETAT

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII, LASC VELMA UTILAJ CONSTRUCT SRLLOCALITĂŢII DRAGALINA , JUDEŢULCALARASI , PRIN DOTAREA CU UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU SERVICIIINFRUMUSETARE CORPORALA, A PF

PORTALUL CONSY - GHIDULINTREPRINZATORULUI RURAL

ACHIZITII UTILAJE IN CADRUL SC NAIRDAUTILCOM SRLINFIINTARE DE MICROINTREPRINDERE CUACTIVITATE DE INCHIRIERE MASINI PENTRUCONSTRUCTII PRIN PNDR 312

“ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE IT SI SOFTPENTRU PRESTARI SERVICII PE INTERNET"

CONSTRUIRE FABRICA DE PROFILEMETALICE

MOBILITATE ÎN EXPLOATAREA UTILAJELORDE CONSTRUCțIISPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREAMICRO-INTREPRINDERII SC ARTTEK WOODDESIGN SRL

CONSTRUIRE ŞI DOTARE UNITATE DEPRODUCŢIE LEMNE DE FOCACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII, LASC STOICANI MC CONSTRUCT SRL

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII, LASC VALAHIA ECITCOR SRL

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII, LASC ROYAL TUDOR SRL"ACHIZITIE UTILAJE IN COMUNA DOBRA,JUDETUL DAMBOVITA APARTINANDMUHAMMAD MARIA"

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

Page 19: apdrp1

973 312 M 01 11 4 17 00058 2011 5 30

1023 312 M 01 11 4 17 00120 2011 5 31

1024 312 M 01 11 4 17 00092 2011 5 31

1025 312 M 01 11 4 17 00094 2011 5 31

1026 312 M 01 11 4 17 00117 2011 5 31

1027 312 M 01 11 4 17 00072 2011 5 31

1028 312 M 01 11 4 17 00079 2011 5 31

1029 312 M 01 11 4 17 00116 2011 5 31

1030 312 M 01 11 4 17 00083 2011 5 31

1042 312 M 01 11 2 18 00003 2011 5 19

1066 312 M 01 11 2 18 00023 2011 5 30

1076 312 M 01 11 2 18 00049 2011 5 31

1077 312 M 01 11 2 18 00041 2011 5 31

1079 312 M 01 11 3 19 00002 2011 5 9

1080 312 M 01 11 3 19 00001 2011 5 9

1083 312 M 01 11 3 19 00005 2011 5 20

1084 312 M 01 11 3 19 00004 2011 5 20

1085 312 M 01 11 3 19 00007 2011 5 23

1086 312 M 01 11 3 19 00008 2011 5 24

1089 312 M 01 11 3 19 00013 2011 5 25

1090 312 M 01 11 3 19 00012 2011 5 25

1106 312 M 01 11 3 19 00031 2011 5 30

1107 312 M 01 11 3 19 00028 2011 5 30

“ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LABOJAN GEORGETA”

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII„ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATEPENTRU LUCRARI DE DEMOLARE ACONSTRUCTIILOR”„ACHIZITIE UTILAJE DE PREGATIREATERENULUI IN CADRUL S.C. DENDELCONSTRUCT SRL, JUDETUL DOLJ”

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIE UTILAJE - SC YTA TECH SYSTEMSSRL, COMUNA ISALNITA, JUDETUL DOLJ

ATELIER DE PRELUCRAREA LEMNULUI INCADRUL S.C. JITIANU SERE PROD S.R.L.

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII„INFIINTARE ATELIER DE PRELUCRAREALEMNULUI IN COMUNA PODARI, JUDETULDOLJ”

DEZVOLTAREA INTREPRINDERIIINDIVIDUALE BURCA EMANUELA DIANAPRIN ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU CONSTRUCTIIACHIZITIE ECHIPAMENT SPECIALIZATPENTRU CONSTRUCTII IN LOCALITATEASCHELA, JUDETUL GALATI

“ACHIZITIE UTILAJ PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTII DE CATRE SCGREEN WORLD LINE SRL”

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU TRATAREA SIACOPERIREA METALELOR"„ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU SC CONECTRURAL S.R.L. DIN LOCALITATEA REMUS,JUDETUL GIURGIU”

„ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU SC BUILDRURAL S.R.L. DIN LOCALITATEA CETATEA,JUDETUL GIURGIU”

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DECONSTRUCTII

„ACHIZITIE UTILAJE IN COMUNACALUGARENI, JUDETUL GIURGIUAPARTINAND CUSA PAULA“

„ACHIZITIE UTILAJE IN COMUNACALUGARENI, JUDETUL GIURGIUAPARTINAND CUSA CORNEL"ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII DE CATRE SC SABINA AGRI SRL -COMUNA PRUNDU, JUDETUL GIURGIU

ACHIZITII UTILAJE PENTRU SC SMARTMONDO CONSTRUCT SRL

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTII

Page 20: apdrp1

1132 312 M 01 11 3 19 00071 2011 5 31 UTILAJE CURATENIE

1133 312 M 01 11 3 19 00057 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1134 312 M 01 11 3 19 00061 2011 5 31

1135 312 M 01 11 3 19 00050 2011 5 31

1136 312 M 01 11 3 19 00078 2011 5 31

1137 312 M 01 11 3 19 00065 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1152 312 M 01 11 4 20 00015 2011 5 31

1153 312 M 01 11 4 20 00013 2011 5 31

1174 312 M 01 11 7 21 00013 2011 5 30

1175 312 M 01 11 7 21 00012 2011 5 30

1176 312 C 01 11 7 21 00008 2011 5 30

1189 312 M 01 11 7 21 00030 2011 5 31

1190 312 M 01 11 7 21 00024 2011 5 31

1191 312 M 01 11 7 21 00029 2011 5 31

1192 312 M 01 11 7 21 00032 2011 5 31

1218 312 M 01 11 5 22 00020 2011 5 31

1266 312 M 01 11 1 24 00020 2011 5 27

1267 312 M 01 11 1 24 00016 2011 5 27

1283 312 M 01 11 1 24 00022 2011 5 30

1311 312 M 01 11 1 24 00089 2011 5 31

1312 312 M 01 11 1 24 00045 2011 5 31

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC GCHCONSTRUCTION RENTALS SRL

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LASC GREEN ENVIRONMENT SUPPORT SRL

SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALARTISTICE IN MEDIUL RURAL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘIAPARATURĂ PENTRU ORGANIZARE DESPECTACOLE

ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA BIROULUI DEMĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

ÎNFIINŢARE SPĂLĂTORIE AUTO ŞIACHIZIŢIONARE UTILAJE LA SC PROFI-GARTENBAU SRLACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREAACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DORKA PET CONSTSRL, COM. JOSENI, JUD. HARGHITA

„DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI”ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII BAU PORTALCONSTRUCT SRL-D, COM. JOSENI, JUD.HARGHITAACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREAACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII ARTUR PET CONSTSRL, COM. JOSENI, JUD. HARGHITA

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI

DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIREA TERENULUI A S.C. PANTIRASUS.R.L

DOTAREA CU UTILAJE A S.C. SCHUMYPREST S.R.L.DESFASURAREA ACTIVITATII DE LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN SAT GOLAIESTI,COMUNA GOLAIESTI, JUDETUL IASI - PRINPNDR - M 312 SPRIJIN PENTRU CREAREA SIUTILAJE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI PRIN PNDR - M312 - SPRIJINPENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DEMICRO-INTREPRINDERI„ACHIZIŢII DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI LA S.C. RURALCONSTRUCT POPRICANI S.R.L. DIN JUDEŢULIAŞI”

Page 21: apdrp1

1313 312 M 01 11 1 24 00066 2011 5 31

1314 312 M 01 11 1 24 00048 2011 5 31

1342 312 M 01 11 6 26 00002 2011 5 25

1357 312 M 01 11 6 26 00013 2011 5 31

1358 312 M 01 11 6 26 00020 2011 5 31

1359 312 M 01 11 6 26 00019 2011 5 31

1360 312 M 01 11 6 26 00012 2011 5 31

1361 312 M 01 11 6 26 00010 2011 5 31 LOGISTICĂ MODERNĂ ÎN CONSTRUCȚII

1385 312 M 01 11 4 27 00008 2011 5 31 ”ACHIZITIE ECHIPAMENTE”

1386 312 M 01 11 4 27 00020 2011 5 31

1408 312 C 01 11 7 28 00014 2011 5 30

1428 312 M 01 11 7 28 00025 2011 5 31

1429 312 M 01 11 7 28 00040 2011 5 31

1461 312 M 01 11 1 29 00031 2011 5 31

1471 312 M 01 11 4 30 00010 2011 5 26

1475 312 M 01 11 4 30 00011 2011 5 27 ACHIZITIONARE MACARA

1484 312 M 01 11 4 30 00038 2011 5 30

1502 312 M 01 11 4 30 00047 2011 5 31

1517 312 M 01 11 3 31 00017 2011 5 30 ACHIZITIE UTILAJE

1518 312 M 01 11 3 31 00021 2011 5 30

1519 312 M 01 11 3 31 00015 2011 5 30

1520 312 M 01 11 3 31 00014 2011 5 30

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”

ACHIZITII DE UTILAJE LAMICROINTREPRINDEREA HIDROTERRAPREST GRUP SRL

ACHIZITIE UTILAJE EXCAVATOARE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE IN VEDEREA REALIZARIILUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE NOI SI PERFORMANTEPENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DEPREGATIRE A TERENULUI

ACHIZIŢIE ECHIPAMENT PENTRUFABRICARE PELEŢI

ACHIZITIE UTILAJ PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI„DOTAREA CU UTILAJE DE CONSTRUCŢII LASC FANDEMO SRL PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI, COMUNACRISTESTI, JUDETUL MURES”

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEIGIENIZARE A ADAPOSTURILOR DE ANIMALE

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTAREADE ACTIVITATI AUXILIARE PENTRUCRESTEREA ANIMALELORDOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI A MICRO-ÎNTREPRINDERII EMI AGROPREST SRL

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SI LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI

"ACHIZITIA UNUI UTILAJ PERFORMANT LACATANA IULIANA IN SAT RECEA, COMUNAVALEA MARE, JUDETUL OLT”ACHIZITIA DE UTILAJE IN SCOPULDIVERSIFICARII ECONOMIEI LOCALE INREGIUNEA OLTENIA

“ACHIZITIE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUI”

ACHIZITIONARE UTILAJ SPECIALIZATPENTRU CONSTRUCTIIACHIZITIONARE AUTOBETONIERE PENTRUACTIVITATEA S.C. CALORIC BETON SERVS.R.L.

Page 22: apdrp1

1527 312 M 01 11 3 31 00030 2011 5 31

1528 312 M 01 11 3 31 00029 2011 5 31

1529 312 M 01 11 3 31 00037 2011 5 31

1536 312 M 01 11 6 32 00032 2011 5 12

1537 312 M 01 11 6 32 00033 2011 5 12

1538 312 M 01 11 6 32 00034 2011 5 18

1541 312 M 01 11 6 32 00037 2011 5 20

1542 312 M 01 11 6 32 00038 2011 5 23

1543 312 M 01 11 6 32 00039 2011 5 23

1544 312 M 01 11 6 32 00040 2011 5 23

1546 312 M 01 11 6 32 00042 2011 5 24

1547 312 M 01 11 6 32 00043 2011 5 24

1549 312 M 01 11 6 32 00047 2011 5 25

1550 312 M 01 11 6 32 00046 2011 5 25

1551 312 M 01 11 6 32 00048 2011 5 25

1555 312 M 01 11 6 32 00049 2011 5 26

1556 312 M 01 11 6 32 00051 2011 5 26

1557 312 M 01 11 6 32 00050 2011 5 26

1563 312 M 01 11 6 32 00062 2011 5 27

1564 312 M 01 11 6 32 00059 2011 5 27

1576 312 M 01 11 6 32 00066 2011 5 30

1577 312 M 01 11 6 32 00067 2011 5 30

1578 312 M 01 11 6 32 00065 2011 5 30

1599 312 M 01 11 6 32 00089 2011 5 31

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATEADE PREGATIRE A TERENULUI LA S.C. RMIGAS OIL S.R.L., COMUNA FILIPESTII DE TARG

ACHIZITII DE UTILAJE LAMICROINTREPRINDEREA AVANTARTIST SRL

ACHIZIŢII DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DECONSTRUCŢIILUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI, SATCIUPERCENI, COMUNA AGRIŞ, JUDET SATUMARE”LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI, SATCIUPERCENI, COMUNA AGRIŞ, JUDET SATUMARE”

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUIDEZVOLTAREA ACTIVITATII SC ENEVERDBAU SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTEPERFORMANTE

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUITERENULUI, PENTRU S.C. DERFNAM S.R.L.-D.DIN SATUL CĂMIN, COMUNA CĂMIN, JUDEŢULSATU MAREACHIZITIONAREA DE UTILAJE DECONSTRUCTII DE CATRE SC LANBERCO SMSRLTERENULUI PENTRU KESZENHEIMER TIMEADIN SATUL CĂMIN, COMUNA CĂMIN, JUDEȚULSATU MARE

DEZVOLTAREA FIRMEI SC DALL SERV VAMASRL PRIN ACHIZIțIONAREA DE UTILAJE.

DEZVOLTAREA FIRMEI SC OAșUTIL SRL PRINACHIZIțIONAREA DE UTILAJE.ACHIZITII UTILAJE PENTRU LUCRARI INCONSTRUCTII DE CATRE SC JOSKILISANISLAU SRL IN LOCALITATEA SANISLAU,JUDET SATU MARE

Page 23: apdrp1

1600 312 M 01 11 6 32 00087 2011 5 31

1601 312 M 01 11 6 32 00084 2011 5 31

1602 312 M 01 11 6 32 00108 2011 5 31

1603 312 M 01 11 6 32 00082 2011 5 31

1604 312 M 01 11 6 32 00102 2011 5 31

1605 312 M 01 11 6 32 00094 2011 5 31

1606 312 M 01 11 6 32 00079 2011 5 31

1607 312 M 01 11 6 32 00081 2011 5 31

1608 312 M 01 11 6 32 00112 2011 5 31

1609 312 M 01 11 6 32 00115 2011 5 31

1620 312 M 01 11 6 33 00008 2011 5 27

1621 312 M 01 11 6 33 00010 2011 5 27

1629 312 M 01 11 6 33 00025 2011 5 30

1630 312 M 01 11 6 33 00024 2011 5 30

1631 312 M 01 11 6 33 00016 2011 5 30

1632 312 M 01 11 6 33 00018 2011 5 30

1633 312 M 01 11 6 33 00026 2011 5 30

1634 312 M 01 11 6 33 00019 2011 5 30

1635 312 M 01 11 6 33 00015 2011 5 30

1636 312 M 01 11 6 33 00023 2011 5 30

1637 312 M 01 11 6 33 00021 2011 5 30

1638 312 M 01 11 6 33 00017 2011 5 30

1639 312 M 01 11 6 33 00014 2011 5 30

1640 312 M 01 11 6 33 00022 2011 5 30

FABRICA DE BRICHETI PENTRU FOC DINPAIE - 1'500 TONE / AN; ACHIZITIE UTILAJETEHNOLOGICE

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE INDEPENDENTE LA SCJON`S FARM SRL

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI

EXCELENŢĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILORPRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE PERFORMANTE

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PREGATIREATERENULUI

ACHIZITII DE UTILAJE DE CONSTRUCTII LASC OAR PRESTARI SERVICII IN CONSTRUCTIISRL

ACHIZITIE DE UTILAJE DE CONSTRUCTII LASC BIC SERVICII DE LUCRARI CU UTILAJE INCONSTRUCTII SRLACHIZITII UTILAJE DE PREGATIRE ATERENULUI DE CATRE DL BARBUR ROMEOPAUL

ACHIZITIE UTILAJE DE PREGATIRE ATERENURILOR DE CATRE D- NA RUSVALERIAPRIN ACHIZITIA UNUI EXCAVATOR PE SENILESI A UNUI BULDOEXCAVATOR DE CATRE DLHOLHOS TRIFAN RADU

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI DE CATRE DLPOCOL EMILINCARCATOR FRONTAL IN VEDEREAEXECUTARII DE LUCRARI DE PREGATIRE ATERENURILOR PENTRU CONSTRUCTIIBULDOEXCAVATOR IN VEDEREA EXECUTARIIDE LUCRARI DE PREGATIRE ATERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI DE CĂTRE PANTEA BIANCA-DALINA”, ÎN SAT ROMĂNAŞI, COMUNAROMÂNAŞI, NR. 194, JUD. SALAJ.IN VEDEREA INFIINTARII UNEI INTEPRINDERIINDIVIDUALE IN DOMENIUL PREGATIRIITERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII.ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR SIINCARCATOR FRONTAL DE CATRECOSTINAS CORINA-ANCUTA

ACHIZITIE BULDOZER DE CATRE DL PASCAIOAN GABRIEL

ACHIZITIE EXCAVATOR PE SENILE DECATRE DL. MARGIN IONUTACHIZITIE EXCAVATOR PE SENILE PENTRUEXECUTIA LUCRARILOR DE PREGATIRETERENCONSTRUCTIILOR PRIN ACHIZITIA UNUIAUTOGREDER DE CATRE DL RUS VLADIONUT

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI DE CATRE DNACUCUIAN ANDREEA

Page 24: apdrp1

1673 312 M 01 11 6 33 00075 2011 5 31

1674 312 M 01 11 6 33 00054 2011 5 31

1675 312 M 01 11 6 33 00043 2011 5 31

1676 312 M 01 11 6 33 00039 2011 5 31

1677 312 M 01 11 6 33 00048 2011 5 31

1681 312 M 01 11 7 34 00001 2011 5 20 ACHIZITIE ECHIPAMENTE FORAJ

1766 312 M 01 11 3 36 00006 2011 5 26

1767 312 M 01 11 3 36 00003 2011 5 26

1780 312 M 01 11 3 36 00023 2011 5 30

1781 312 M 01 11 3 36 00028 2011 5 30

1808 312 M 01 11 3 36 00037 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1809 312 M 01 11 3 36 00080 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1810 312 M 01 11 3 36 00073 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1811 312 M 01 11 3 36 00044 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1812 312 M 01 11 3 36 00052 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1813 312 M 01 11 3 36 00043 2011 5 31

1814 312 M 01 11 3 36 00072 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1815 312 M 01 11 3 36 00084 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1822 312 C 01 11 5 37 00108 2011 5 26

1863 312 C 01 11 5 37 00136 2011 5 30

1864 312 C 01 11 5 37 00141 2011 5 30

1865 312 C 01 11 5 37 00146 2011 5 30

1866 312 M 01 11 5 37 00158 2011 5 30

"ACHIZITIA DE UTILAJE LA S.C. CEFENYAUTIL S.R.L. "”ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE ȘI UTILAJEPENTRU ACTIVITATEA REALIZATĂ DESOCIETATEA S.C. ARDATIM EXPRES S.R.L”TERENURILOR PENTRU DESERVIREAPOPULATIEI RURALE DIN COMUNA AGRIJ ,JUD.SALAJ

ACHIZITII UTILAJE DE PREGATIRE ATERENULUIINDIVIDUALE DE CATRE D-NA VLAICUMARCELA IN DOMENIUL PREGATIRIITERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTIIÎNFIINŢAREA ŞI DOTAREA SOCIETĂŢII ZFCCONSTRUCT S.R.L. ÎN COMUNA DRACEA,JUDEŢUL TELEORMAN

ACHIZITIE UTILAJ LA SC CST AUTOCRANESRL

INFIINTARE PRESTATOR DE SERVICII SCPROCONSTRUCT-CRIS SRL IN COMUNAVITANESTI, JUDETUL TELEORMAN

„ACHIZITIE UTILAJE IN COMUNA SIRBENI,JUDETUL TELEORMAN APARTINAND SCDECENT AGROSERV SRL“

ACHIZITIA DE UTILAJE NON-AGRICOLE INLOCALITATEA MOSNITA NOUA, JUDETULTIMIS

ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU EXECUȚIA DELUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI

DOTARE MICRO - ÎNTREPRINDERE CUECHIPAMENTE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIREA TERENULUI

ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI

ACHIZITIA DE UTILAJE NON-AGRICOLE INLOCALITATEA COSTEIU, JUDETUL TIMIS

Page 25: apdrp1

1867 312 C 01 11 5 37 00115 2011 5 30

1868 312 C 01 11 5 37 00118 2011 5 30

1869 312 C 01 11 5 37 00140 2011 5 30

1930 312 M 01 11 5 37 00169 2011 5 31

1931 312 M 01 11 5 37 00262 2011 5 31

1932 312 M 01 11 5 37 00239 2011 5 31

1933 312 C 01 11 5 37 00235 2011 5 31

1934 312 C 01 11 5 37 00218 2011 5 31

1935 312 C 01 11 5 37 00214 2011 5 31

1936 312 C 01 11 5 37 00260 2011 5 31

1937 312 C 01 11 5 37 00212 2011 5 31

1939 312 M 01 11 2 38 00002 2011 5 25

1942 312 M 01 11 2 38 00008 2011 5 30

1943 312 M 01 11 2 38 00005 2011 5 30

1957 312 M 01 11 2 38 00022 2011 5 31

1958 312 M 01 11 2 38 00023 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE LA SC NACA & NACU SR

1959 312 M 01 11 2 38 00021 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII

1979 312 M 01 11 1 39 00017 2011 5 31

1980 312 M 01 11 1 39 00012 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1982 312 M 01 11 4 40 00001 2011 5 26

1988 312 M 01 11 4 40 00007 2011 5 30

1997 312 M 01 11 4 40 00014 2011 5 31

ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PENTRULUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUIDOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRUFABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON ASC CONCRETE WEST CO SRL

ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRULUCRĂRI DE PREGATIREA TERENULUIACHIZITII DE UTILAJE DE CATRE S.C. AGROR.V.A. S.R.L. DIN LOC. VALCANI, COM.VALCANI, JUD. TIMIS

ACHIZIŢIE UTILAJ DE CONSTRUCŢII ÎNCADRUL S.C. EGON BUILD S.R.L., COMUNAREMETEA MARE, JUDEŢUL TIMIŞÎNFIINŢARE PRESTATOR DE SERVICII ÎNCONSTRUCŢII ÎN COMUNA SĂCĂLAZ,JUDEŢUL TIMIŞDEZVOLTAREA S.C. C&C PAN TM S.R.L. PRINACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE SPECIALIZATEDE CONSTRUCTII, ÎN SATUL DUMBRAVITA,JUDEŢUL TIMIS, PRIN MASURA 312ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRUEXECUȚIA DE LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI

DOTARE CU ECHIPAMENTE DE PREGATIRE ATERENULUI

SELECTARE, ELIMINARE, CURATARE SIARANJAREPRIN ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJESPECIALIZATE DE CONSTRUCTII, ÎN SATULDUMBRAVITA, JUDEŢUL TIMIS, PRIN MASURA312

“ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU SC SYNERGODELTA SRL DIN LOCALITATEA MURIGHIOL,JUDETUL TULCEA”ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE NECESAREDESFASURARII ACTIVITATII LA S.C.HERCINICA IMPEX S.R.L.

ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE PENTRU S.C.MERIDIAN LUX S.R.L

ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRU LUCRARIDE CONSTRUCTII IN CADRUL SC FAIRCONSTRUCT ADVISOR SRL

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA S.C. ZALISEBIU S.R.L. DINLOCALITATEA FALCIU, JUDETUL VASLUI

NOU ÎNFIINŢATE, PENTRU EFECTUAREA DESERVICII, IN DOMENIUL LUCRARILORSPECIALE DE CONSTRUCTII PENTRUPOPULATIA DIN MEDIUL RURAL ”.„ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRULUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTIE, SATSTOILESTI, COMUNA STOILESTI, JUDETULVILCEA”

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MEDICALEPENTRU DOTARE CABINET IN COMUNAVLADESTI, JUDETUL VALCEA

Page 26: apdrp1

2012 312 M 01 11 2 41 00012 2011 5 31

1672 312 C 01 11 6 33 00061 2011 5 31

547 312 C 01 11 6 05 00469 2011 5 31

546 312 C 01 11 6 05 00449 2011 5 31

972 312 C 01 11 4 17 00056 2011 5 30

314 312 C 01 11 6 05 00208 2011 5 24

294 312 C 01 11 6 05 00186 2011 5 19

63 312 C 01 11 7 01 00083 2011 5 31

593 312 C 01 11 6 06 00045 2011 5 31

1022 312 C 01 11 4 17 00086 2011 5 31

1310 312 C 01 11 1 24 00071 2011 5 31

335 312 C 01 11 6 05 00223 2011 5 25

1021 312 C 01 11 4 17 00097 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE CONSTRUCTII

1020 312 C 01 11 4 17 00137 2011 5 31

545 312 C 01 11 6 05 00415 2011 5 31

1309 312 C 01 11 1 24 00077 2011 5 31

1258 312 C 01 11 1 24 00006 2011 5 19

1807 312 C 01 11 3 36 00067 2011 5 31

544 312 C 01 11 6 05 00443 2011 5 31

388 312 C 01 11 6 05 00290 2011 5 27

62 312 C 01 11 7 01 00047 2011 5 31

469 312 C 01 11 6 05 00301 2011 5 30

ATELIER DE DIAGNOSTICARECOMPUTERIZATA SI EXECUTAREAREPARATIILOR LA TRACTOARE SI MASINIAGRICOLE

INFIINTARE FIRMA PENTRU EXECUTIA DELUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII

CONSTRUIRE SI DOTARE SPATIU DEDEPOZITARE PENTRU MARFURI GENERALE

ACHIZITIE UTILAJE LA SC GRECONOMIA SRLIN LOCALITATEA TAMASDA, JUDETUL BIHOR

“ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LAGHIMIS NICOLETA MONICA”ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC PROTEHNICBILT SRL, DIN LOCALITATEA PALOTA,JUDETUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SCSAPCONSTRUCT SRL, DIN LOCALITATEAGIRISU DE CRIS, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE

ATELIER DE INTRETINERE-REPARATIIAUTOVEHICULE

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

”ACHIZITII DE ECHIPAMENTE SPECIALIZATEPENTRU SC CRIS AGROUTIL SRL”

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA MLADINICONSTRUCT SRL IN LOCALITATEA COCIUBAMARE, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAUNGUR PAULA MIANA IN LOCALITATEACIUMEGHIU, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE MIJLOC DE TRANSPORTSPECIALIZAT PENTRU COLECTAREA APELORUZATE SI MENAJEREDOTARI DE SPECIALITATE IN VEDEREAPRESTARII DE SERVICII SANITAR -VETERINARE PENTRU SC TIM STEF VET SRL

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASA

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA SCIZADARYDEL TRANS CONSTRUCT SRL INLOCALITATEA COTIGLET, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CUC RAMONAIOANACONSTRUIRE SI DOTARE SERVICE PENTRUAUTO SI CAMIOANE IN COMUNA VINTU DEJOS, JUD. ALBA

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC CRIDUSCONSTRUCT SRL

Page 27: apdrp1

35 312 C 01 11 7 01 00062 2011 5 30

1260 312 C 01 11 1 24 00007 2011 5 25

223 312 C 01 11 3 03 00038 2011 5 31

1628 312 C 01 11 6 33 00028 2011 5 30

543 312 C 01 11 6 05 00435 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU IRIMIE LINA

355 312 C 01 11 6 05 00251 2011 5 26

387 312 C 01 11 6 05 00278 2011 5 27

386 312 C 01 11 6 05 00276 2011 5 27

468 312 C 01 11 6 05 00348 2011 5 30

542 312 C 01 11 6 05 00394 2011 5 31

541 312 C 01 11 6 05 00393 2011 5 31

696 312 C 01 11 7 08 00086 2011 5 31

1708 312 C 01 11 7 34 00022 2011 5 31 CONSTRUIRE SERVICE AUTO

1688 312 C 01 11 7 34 00006 2011 5 27

467 312 C 01 11 6 05 00336 2011 5 30

917 312 C 01 11 3 16 00042 2011 5 31

1562 312 C 01 11 6 32 00058 2011 5 27

466 312 C 01 11 6 05 00370 2011 5 30

1368 312 C 01 11 4 27 00005 2011 5 27

1598 312 C 01 11 6 32 00098 2011 5 31

1526 312 C 01 11 3 31 00028 2011 5 31

385 312 C 01 11 6 05 00287 2011 5 27

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE IN ZOOTEHNIEACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIREA TERENULUI SI LUCRARI DEDEMOLARE LA S.C. EURO EDGE EVOLUTIONS.R.L.INFIINTARE UNITATE ASAMBLAREECHIPAMENTE CLIMATIZARE IN COMUNAOARJA, JUDETUL ARGES“INFIINTARE MICROINTREPRINDERE PENTRUPRESTARI SERVICII DE PREGATIRE ATERENULUI IN LOCALITATEA CIZER,JUDETUL SALAJ, PRIN MASURA 312”

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC MAS CONSTRUCTIONSSRL, IN LOCALITATEA URVIND, JUDETULBIHORACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC CRISTUDCONSTRUCTIONS SRL DIN LOCALITATEATOPA DE CRIS, JUDETUL BIHOR”

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SCORTE DIANAGINA

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEJEUELISABETA

"ACHIZITIE UTILAJE DE PREGATIRE ATERENULUI"

"ACHIZITIE UTILAJE IN SAT PALEU DE CATRESC AMENAJARI IMOBILIARE SRLACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI SI CONSTRUCTIEDRUMURI DE EXPLOATARE

ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘIMĂSURARE POLUĂRII AERULUI PENTRU S.C.DETECT SOLUTIONS S.R.L.- ÎN COMUNAȘELIMBĂR, JUD. SIBIU

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE MICORICIU BOGDAN GEORGE

ACHIZITII UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII DELUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUISI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIALIZATEDE CATRE SC OVIGRUNDBERG SRL DINLOCALITATEA PAULESTI, JUDETUL SATUMARE"

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUIACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. TECHNOLOGICA CONSTRUCT S.R.L. DINLOCALITATEA CRAGUESTI, JUDETULMEHEDINTI"CUMPARAREA UNOR UTILAJE TERASIERE SIA UNOR MIJLOACE DE TRANSPORTSPECIALIZATE DE CATRE SC NORDCONSTRUCTII SI TERASAMENTE SRL, DINCOMUNA AGRIS, JUDETUL SATU MARE"

ACHIZITII UTILAJE CONSTRUCTII PENTRUDOTARE MICROINTREPRINDERE

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU ERDELYISORIN

Page 28: apdrp1

1596 312 C 01 11 6 32 00097 2011 5 31

1597 312 C 01 11 6 32 00096 2011 5 31

81 312 C 01 11 5 02 00064 2011 5 20

465 312 C 01 11 6 05 00332 2011 5 30

540 312 C 01 11 6 05 00345 2011 5 31 "ACHIZITIE UTILAJE LUCRARI FINISARE"

464 312 C 01 11 6 05 00350 2011 5 30

539 312 C 01 11 6 05 00409 2011 5 31

1595 312 C 01 11 6 32 00085 2011 5 31

1554 312 C 01 11 6 32 00053 2011 5 26

643 312 C 01 11 7 08 00027 2011 5 27

659 312 C 01 11 7 08 00037 2011 5 30

1384 312 C 01 11 4 27 00015 2011 5 31

642 312 C 01 11 7 08 00025 2011 5 27

1432 312 C 01 11 1 29 00002 2011 5 24

695 312 C 01 11 7 08 00085 2011 5 31

625 312 C 01 11 7 08 00002 2011 5 18

177 312 C 01 11 5 02 00170 2011 5 31

631 312 C 01 11 7 08 00006 2011 5 20

777 312 C 01 11 3 12 00019 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1671 312 C 01 11 6 33 00060 2011 5 31

538 312 C 01 11 6 05 00386 2011 5 31

222 312 C 01 11 3 03 00054 2011 5 31

694 312 C 01 11 7 08 00059 2011 5 31

1259 312 C 01 11 1 24 00008 2011 5 25 “CONSTRUIRE SERVICE AUTO”

634 312 C 01 11 7 08 00009 2011 5 24

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

DEZVOLTAREA ACTIVITATII SABINA &STEFANA CONS SRLCONSTRUIRE HALĂ METALICA DEDEPOZITARE PIESE AUTO ÎN LOCALITATEASEMLAC, JUD. ARAD”ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC EASY DESIGNCONSTRUCT SRL IN LOCALITATEA INCESTI,JUDETUL BIHOR

"ACHIZITIE UTILAJE DE PREGATIRE ATERENURILOR"ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRUSC RAIADA SRL IN LOCALITATEA TULCA,JUDETUL BIHORSPECIALIZATE DE CATRE SC ANTREPRIZACONSTRUCTII NORD VEST SRL, DINLOCALITATEA CIUPERCENI, JUDETUL SATUMARE"

ACHIZITIONAREA UNOR UTILAJE TERASIEREDE CATRE PF MOLDOVAN MARCELA ZINA

ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA S.C. LICINIU UTILAJE S.R.L.

”ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA S.C. ELIEN UTILAJE S.R.L.- D.”SERVICII DE CATRE P.F. RAICU ELENACOSMINA IN COMUNA JIANA, SATDANCEU,JUDETUL MEHEDINTI"

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SC TRACO GOP SRL”EXTINDERE, MODERNIZARE SI AMENAJARESPATII EXISTENTE ETAJ 1 PENTRUSCHIMBAREA DESTINATIEI DIN SPATIU DELOCUIT IN ATELIER COAFOR -MANICHIURAINFIINTAREA MICROINTREPRINDERII CHIVUGEORGE SEBASTIAN PRIN DOTAREA CUUTILAJE PERFORMANTE, ÎN COMUNASANPETRU, JUD. BRAŞOV

"ACHIZITIE UTILAJE NECESARE LUCRARILORIN CONSTRUCTII, BUNESTI, BRASOV"CONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, IN COMUNA SAGU, JUDETULARADSC ANIROC RENT S.R.L. PENTRU LUCRĂRIDE PREGĂTIRE A TERENULUI, COMUNABUDILA, JUDET BRASOV”

,,ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI LA SC ANCOS BILDSRL"„ INFIINŢARE CENTRU DE FINISARE APIETREI IN LOCALITATEA OŞORHEI, JUDEŢULBIHOR”CONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA IN COMUNA ALBOTA, JUDETULARGES."CONSTRUCTIE SI DOTARE CLINICASTOMATOLOGICA CRISTIAN, JUDETLULBRASOV"

CRESTEREA NIVELULUI DE BUSINESS INMEDIUL RURAL

Page 29: apdrp1

91 312 C 01 11 5 02 00070 2011 5 25

238 312 C 01 11 1 04 00003 2011 5 25

1131 312 C 01 11 3 19 00054 2011 5 31

1805 312 C 01 11 3 36 00062 2011 5 31

1806 312 C 01 11 3 36 00064 2011 5 31 ACCESUL LA FILM IN SATUL ROMANESC

1 312 M 01 11 7 01 00001 2011 5 6 "ACHIZITIE ECHIPAMENTE TOPOGRAFICE"

2 312 M 01 11 7 01 00002 2011 5 24

5 312 M 01 11 7 01 00005 2011 5 26

7 312 M 01 11 7 01 00010 2011 5 27

8 312 M 01 11 7 01 00009 2011 5 27

9 312 M 01 11 7 01 00011 2011 5 27

10 312 M 01 11 7 01 00015 2011 5 27

11 312 M 01 11 7 01 00012 2011 5 27

12 312 M 01 11 7 01 00013 2011 5 27

13 312 M 01 11 7 01 00008 2011 5 27

21 312 M 01 11 7 01 00026 2011 5 30

22 312 M 01 11 7 01 00055 2011 5 30

23 312 M 01 11 7 01 00023 2011 5 30

24 312 M 01 11 7 01 00036 2011 5 30

25 312 M 01 11 7 01 00017 2011 5 30

26 312 M 01 11 7 01 00057 2011 5 30

27 312 M 01 11 7 01 00029 2011 5 30

28 312 M 01 11 7 01 00019 2011 5 30

29 312 M 01 11 7 01 00032 2011 5 30

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRULUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI

CINEMATOGRAF MOBIL PENTRU POPULATIARURALA

ACHIZITIE ECHIPAMENTE CINEMA MOBILPENTRU POPULATIA RURALA

SALA MOBILA PENTRU PROIECTIA DE FILMELA SATE

INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂŢI DE IGIENIZARE ASPAŢIILOR ZOOTEHNICE

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUIACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTEPERFORMANTE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE ÎN ZOOTEHNIE

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII DECATRE SC CUCULETZ MAR CONSTRUCT SRLCONSTRUIRE SI DOTARE SALON DEINFRUMUSEȚARE ÎN SAT LIVEZILE, COMUNALIVEZILE, JUDETUL ALBA

ACHIZITIE UTILAJ SPECIALIZAT PENTRUPREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE UTILAJ SPECIALIZAT PENTRUPREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUIACHIZITIE DE UTILAJE MODERNE PENTRUTURNAREA SI FINISAREA PARDOSELILORDIN BETON

ACHIZITIA DE UTILAJE SI DISPOZITIVEPENTRU ATELIER DE INTRETINEREA SIREPARAREA AUTOVEHICULELOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU INTRETINEREASI REPARAREA AUTOVEHICULELORACHIZITII ECHIPAMENTE DESERVIREACTIVITATI AUXILIARE PENTRU CRESTEREAANIMALELORINFIINTARE MICROINTREPRINDERE PENTRUEXECUTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE ATERENULUIINFIINTARE MICROINTREPRINDERE PENTRULUCRARI DE FINISARE A PARDOSELILOR DINBETON

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

INFINTARE LABORATOR DE TEHNICADENTARA

Page 30: apdrp1

30 312 C 01 11 7 01 00016 2011 5 30

31 312 M 01 11 7 01 00024 2011 5 30

32 312 M 01 11 7 01 00059 2011 5 30 INFIINTARE COPY CENTER

33 312 M 01 11 7 01 00030 2011 5 30

34 312 M 01 11 7 01 00034 2011 5 30

45 312 M 01 11 7 01 00041 2011 5 31

46 312 M 01 11 7 01 00074 2011 5 31

47 312 C 01 11 7 01 00079 2011 5 31

48 312 M 01 11 7 01 00093 2011 5 31

49 312 M 01 11 7 01 00071 2011 5 31

50 312 M 01 11 7 01 00090 2011 5 31 CONSTRUCTIE HALA TAMPLARIE

51 312 M 01 11 7 01 00076 2011 5 31

52 312 M 01 11 7 01 00086 2011 5 31

53 312 M 01 11 7 01 00046 2011 5 31

54 312 M 01 11 7 01 00044 2011 5 31

55 312 M 01 11 7 01 00042 2011 5 31

56 312 M 01 11 7 01 00043 2011 5 31

57 312 M 01 11 7 01 00045 2011 5 31

58 312 M 01 11 7 01 00040 2011 5 31

59 312 M 01 11 7 01 00048 2011 5 31

60 312 M 01 11 7 01 00085 2011 5 31

61 312 M 01 11 7 01 00039 2011 5 31

80 312 M 01 11 5 02 00062 2011 5 19

“DOTAREA CU UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI LA SC AGE INSTALSRL”

DOTARE ATELIER FOTOGRAFIC ÎN COMUNACUT, JUDETUL ALBA

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREACASELOR PREFABRICATE DIN LEMN„DOTAREA CU UTILAJE PENTRU TAIEREA SIPRELUCRAREA PIETREI LA SC PIATRAVIOREL SRL, IN COM. ALMASU MARE, JUDETALBA, IN CADRUL M312”CREAREA UNEI MICRO-INTREPRINDERI ÎNCOMUNA RĂDEȘTI ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJEDE CĂTRE GODOROGEA GABRIELAACHIZITIE UTILAJE MODERNE LA S.C. UTILAJALBA S.R.L. PENTRU EXECUTAREALUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI

"ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRUAMENAJAREA TERENULUI"

CONSTRUIRE ȘI UTILARE SERVICE AUTO LASC PROMPT AUTO CONTACT SRLUTILAJE PENTRU COLECTAREA DESEURILORNEPERICULOASE DE CATRE SC ECOLOGICTRANS EUGEN SRL

ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE IN FERME DE CRESTEREAANIMALELOR

“DOTAREA CU UTILAJE PENTRU ACTIVITATIFOTOGRAFICE LA SC CREATIV DIGITAL ARTSRL”

DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRUPREGATIREA TERENULUIACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUACTIVITATI AUXILIARE IN FERME DECRESTEREA ANIMALELOR

ACHIZIŢIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRUDOTAREA S.C. APUSENI GOLD S.R.L.

INFIINTARE ATELIER VULCANIZARE SIREPARATII AUTO IN COMUNA SUGAG

ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE IN FERME DE CRESTEREAANIMALELOR

INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTAREDESEURI NEPERICULOASE

DOTARE ATELIER FOTO/ VIDEO IN COMUNABERGHINACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII PENTRU SC MAGIC MASINIAGRICOLE SRL„CONSTRUIRE HALA PRODUCŢIE MOBILIERÎN COMUNA CIUGUD, SAT DRÂMBAR,JUD.ALBA”

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRUMARCU CONSTANTIN

Page 31: apdrp1

82 312 M 01 11 5 02 00065 2011 5 23

83 312 M 01 11 5 02 00066 2011 5 24

84 312 M 01 11 5 02 00068 2011 5 24

85 312 M 01 11 5 02 00067 2011 5 24

87 312 M 01 11 5 02 00073 2011 5 25

88 312 M 01 11 5 02 00072 2011 5 25

89 312 M 01 11 5 02 00075 2011 5 25

90 312 M 01 11 5 02 00074 2011 5 25

92 312 M 01 11 5 02 00076 2011 5 26

93 312 M 01 11 5 02 00079 2011 5 26

95 312 M 01 11 5 02 00085 2011 5 27

96 312 M 01 11 5 02 00090 2011 5 27

97 312 M 01 11 5 02 00089 2011 5 27

109 312 M 01 11 5 02 00113 2011 5 30

110 312 M 01 11 5 02 00101 2011 5 30

111 312 M 01 11 5 02 00126 2011 5 30

112 312 M 01 11 5 02 00122 2011 5 30

113 312 M 01 11 5 02 00120 2011 5 30

114 312 M 01 11 5 02 00135 2011 5 30

115 312 M 01 11 5 02 00098 2011 5 30

116 312 M 01 11 5 02 00130 2011 5 30

117 312 M 01 11 5 02 00103 2011 5 30

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. ARBOTRANS EDILITARE S.R.L. DINLOCALITATEA ALUNIS, JUDETUL ARADINFIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIEPENTRU MATERIALE PUBLICITARE PRINPRINTURI DE INALTA CALITATE INLOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUD. ARAD

ACHIZIŢIONARE DE ECHIPAMENTEPROFESIONALE DE CURĂŢENIE PENTRUGUDIU ALICE-CORNELIAACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. ANFLABIO S.R.L. DIN LOCALITATEAZARAND, JUDETUL ARAD

INFIINTARE UNITATE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRUCERCEA IOANACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE NECESAREACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂPENTRU BOGDĂNEL CORNELIA -PARASCHIVA

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRUCERCEA MARIA-SIMONA

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRUGIURGELEA ALINA - RAMONA

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRUDOBROTĂ GHEORGHE

“ACHIZIŢII DE ECHIPAMENTE LA S.C. WIDEEYE MEDIA S.R.L. DIN COMUNA ŞOFRONEA,JUDEŢUL ARAD”PREGATIRE A TERENULUI LA SC TAT 2000SRL DIN LOCALITATEA SEMLAC, JUDETULARADACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN LOCALITATEAMASCA, COMUNA SIRIA, JUDETUL ARAD

INFIINTARE UNITATE PENTRURECUPERAREA MATERIALELOR

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRU LEACCLAUDIU-VALERIU

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA MICLE MIHAELA-DANA”DEZVOLTAREA SERVICIILOR DEINTRETINERE PEISAGISTICA IN COMUNAFELNAC

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRU MARIŞSILVIA-NORICA-MIHAELA

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRU S.C.CONCORDIA PREMIUM S.R.L.

„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERIIVELICIU ADRIAN ÎN LOCALITATEA ŞEPREUŞ,JUDEŢUL ARAD”

"ACHZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA AMBRUŞ RODICA''

Page 32: apdrp1

118 312 M 01 11 5 02 00107 2011 5 30

119 312 M 01 11 5 02 00106 2011 5 30

120 312 M 01 11 5 02 00132 2011 5 30

121 312 M 01 11 5 02 00117 2011 5 30

122 312 M 01 11 5 02 00123 2011 5 30

123 312 M 01 11 5 02 00136 2011 5 30

124 312 M 01 11 5 02 00108 2011 5 30

125 312 M 01 11 5 02 00102 2011 5 30

126 312 M 01 11 5 02 00105 2011 5 30

127 312 M 01 11 5 02 00119 2011 5 30

128 312 M 01 11 5 02 00177 2011 5 30

136 312 M 01 11 5 02 00147 2011 5 31

137 312 M 01 11 5 02 00203 2011 5 31

138 312 M 01 11 5 02 00230 2011 5 31

139 312 M 01 11 5 02 00226 2011 5 31

140 312 M 01 11 5 02 00146 2011 5 31

141 312 M 01 11 5 02 00184 2011 5 31

142 312 M 01 11 5 02 00206 2011 5 31

143 312 M 01 11 5 02 00199 2011 5 31

144 312 M 01 11 5 02 00220 2011 5 31 ACHIZITIE LINIE DE PRODUCTIE PELETI

145 312 M 01 11 5 02 00157 2011 5 31

146 312 M 01 11 5 02 00187 2011 5 31 S.O.S IT

CONSTRUIRE FABRICA DE PELETI, INCOMUNA ZIMANDU NOU

INFIINTARE UNITATE DE LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN COM.SOCODOR, JUD. ARAD

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRU TODEAELISABETA

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA BERAR MARIANA”

SERVICII DE INTRETINERE PEISAGISTICA INCOMUNA FELNAC

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRUMARTA MARIA-VIORICA

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA BAN VALENTIN”ACHIZITIONARE DE UTILAJE SIECHIPAMENTE LA ROSCA CRISTIAN-DORELIN LOCALITATEA MACEA, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. G.T. AMELIORARI FUNCIARE S.R.L. DINLOCALITATEA CHESINT, JUDETUL ARAD

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRU MIHUŢAFLORENTINA-DANIELA

INFIINTARE ATELIER PENTRU FABRICAREADE SCAUNE SI MESE PENTRU TERASE

DOTARE CU UTILAJE IN SAT HORIA COM.VLADIMIRESCU, JUD. ARADACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. PROMPTCAD-DANI S.R.L. DINLOCALITATEA ZABRANI, JUDETUL ARADACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE APARATURA SI UTILAJESPECIALIZATE DE CATRE S.C WOK WESTVILLAGE S.R.L- DLUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI, INSAT ZABRANI, COMUNA ZABRANI, JUDETULARAD.

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN CADRUL SCROYAL TERMINAL CONS-SER SRL"ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PENTRUACTIVITATI DE TOPOMETRIE, IN COMUNADIECI, JUDETUL ARAD

ACHIZIŢIE DE UTILAJ LA SC MARMO ECOMERCIALE ARREDO SRL DIN COMUNAFÎNTÂNELE, JUDEŢUL ARAD

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNA SAGU, JUDETUL ARAD

Page 33: apdrp1

147 312 M 01 11 5 02 00218 2011 5 31

148 312 M 01 11 5 02 00183 2011 5 31

149 312 M 01 11 5 02 00160 2011 5 31

150 312 M 01 11 5 02 00178 2011 5 31

151 312 M 01 11 5 02 00191 2011 5 31 SERVICII IN AJUTORUL TUTUROR

152 312 M 01 11 5 02 00229 2011 5 31

153 312 M 01 11 5 02 00162 2011 5 31

154 312 M 01 11 5 02 00163 2011 5 31

155 312 M 01 11 5 02 00149 2011 5 31

156 312 M 01 11 5 02 00165 2011 5 31

157 312 M 01 11 5 02 00190 2011 5 31

158 312 M 01 11 5 02 00158 2011 5 31

159 312 M 01 11 5 02 00169 2011 5 31

160 312 M 01 11 5 02 00193 2011 5 31

161 312 M 01 11 5 02 00143 2011 5 31

162 312 M 01 11 5 02 00154 2011 5 31

163 312 M 01 11 5 02 00210 2011 5 31

164 312 M 01 11 5 02 00202 2011 5 31

165 312 M 01 11 5 02 00153 2011 5 31 ACHIZITII ECHIPAMENTE TOPOGRAFICE

166 312 M 01 11 5 02 00185 2011 5 31

167 312 M 01 11 5 02 00133 2011 5 31

ACHIZIŢIONARE UTILAJE DE CĂTRE MITRICIIASMINADE INSTALATII DE INCALZIRE SICLIMATIZARE A AERULUI CU AJUTORULENERGIEI GEOTERMALE

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRU S.C.CONSTRUCT CONSKAY S.R.L.

ACHIZIŢIE TEHNICĂ DE CALCUL ŞI MOBILIERPENTRU S.C. CONSULT OFFICE TEAM S.R.L.

DEZVOLTAREA PROFITABILA A ACTIVITATIIMICROINTREPRINDERII SC BEST NEW MILSRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIDE INTRETINERE PEISAGISTICA IN COMUNAVARADIA DE MURES, JUDETUL ARADACHIZITIE DE UTILAJE DE CATRE GOLOMITYADRIAN-MARIUS IN COMUNA PĂULIŞJUDETUL ARAD

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN CADRUL SCEXCAVATION PROJECT GROUP SRL"

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRU S.C.DISCORDIA NSK PREMIUM S.R.L

INFIINTARE ACTIVITATE DE EXECUTIELUCRARI DE CONSTRUCTII IN COMUNAZADARENI, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATE DECATRE S.C BLACKMAX GROUP S.R.L

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRU S.C.CARGO PELET VEGETAL S.R.L.

ACHIZITIE DE APARATURA SPECIFICAPENTRU SALON DE FRIZERIE SI COAFURA INCOMUNA SECUSIGIU, JUDETUL ARAD

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NECESARE INACTIVITATEA DE SERVICE AUTO„ACHIZITII DE UTILAJE LA SC FACULTATIVDEZVOLTARE S.R.L. DIN LOCALITATEACROCNA, JUDEŢUL ARAD”

ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATE DECATRE S.C AUTO WORLD SERVICE & RENTS.R.LACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNASAGU, JUDETUL ARAD

INFIINTARE UNITATE PENTRU LUCARI DEPEISAGISTICA

ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LATOTH ATTILA

Page 34: apdrp1

168 312 M 01 11 5 02 00151 2011 5 31

169 312 M 01 11 5 02 00223 2011 5 31

170 312 M 01 11 5 02 00155 2011 5 31

171 312 M 01 11 5 02 00174 2011 5 31 ACHIZITIE LINIE DE PRODUCTIE BRICHETE

172 312 M 01 11 5 02 00197 2011 5 31

173 312 M 01 11 5 02 00164 2011 5 31

174 312 M 01 11 5 02 00172 2011 5 31

175 312 M 01 11 5 02 00196 2011 5 31

176 312 M 01 11 5 02 00194 2011 5 31

193 312 M 01 11 3 03 00001 2011 5 17

194 312 M 01 11 3 03 00002 2011 5 20 ACHZITIE UTILAJE DEMOLARE

195 312 M 01 11 3 03 00003 2011 5 23 INVESTITIE IN MEDIUL RURAL

196 312 M 01 11 3 03 00007 2011 5 26 EXPLOATAREA POTENTIALULUI RURAL

197 312 M 01 11 3 03 00008 2011 5 26

199 312 M 01 11 3 03 00012 2011 5 27 DEZVOLTARE MEDIU RURAL

200 312 M 01 11 3 03 00013 2011 5 27

206 312 M 01 11 3 03 00022 2011 5 30

207 312 M 01 11 3 03 00015 2011 5 30

208 312 M 01 11 3 03 00024 2011 5 30

209 312 M 01 11 3 03 00023 2011 5 30

210 312 M 01 11 3 03 00021 2011 5 30 DEZVOLTARE MEDIU DE AFACERI RURAL

215 312 M 01 11 3 03 00039 2011 5 31

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN CADRUL SCDAIGORO TEAM SRL"

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE ÎN LOC.ŞOFRONEA, JUDEŢUL ARAD

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA S.C. VOXDOMINI PRODUCTION SRL-D

INFIINTARE CABINET STOMATOLOGIC ÎNCOMUNA SEPREUS, JUDEŢUL ARADACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN COMUNA BELIU,JUDETUL ARAD

ACHIZITIE RULOTA SPECIAL DOTATA INCOMUNA DOROBANTI JUDETUL ARAD

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN CADRUL SCMDO UNISERVICE SRL"

INVESTITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREAMEDIULUI RURAL

CRESTEREA POTENTIALULUI MEDIULUI DEAFACERI IN ZONA RURALA

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII LA SC STEFAL ACTIV INVESTSRL

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII DEMOLARE

ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LASC STEBAU VECTRA SRLDOTARE SERVICE DIESEL PENTRUREPARARE SISTEME COMMON RAIL INSATUL RECEA, COMUNA CATEASCA NR.110C, JUDETUL ARGES

COMPANIA DE SPECTACOLE MODERNE SITRADITIONALE

ACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SCLUCA PRODUCT DOMINUS AG SRL

Page 35: apdrp1

216 312 M 01 11 3 03 00053 2011 5 31

217 312 M 01 11 3 03 00027 2011 5 31

218 312 M 01 11 3 03 00030 2011 5 31

219 312 M 01 11 3 03 00056 2011 5 31

220 312 M 01 11 3 03 00051 2011 5 31

221 312 M 01 11 3 03 00045 2011 5 31

236 312 M 01 11 1 04 00004 2011 5 25

237 312 M 01 11 1 04 00006 2011 5 25

240 312 M 01 11 1 04 00008 2011 5 26

245 312 M 01 11 1 04 00016 2011 5 27

246 312 M 01 11 1 04 00014 2011 5 27

247 312 M 01 11 1 04 00013 2011 5 27

248 312 M 01 11 1 04 00015 2011 5 27

250 312 M 01 11 1 04 00019 2011 5 30

251 312 M 01 11 1 04 00018 2011 5 30

258 312 M 01 11 1 04 00038 2011 5 31 DOTARE MICROINTREPRINDERE

259 312 M 01 11 1 04 00021 2011 5 31 LINIE DE FABRICAT USI SI FERESTRE

UTILARE SERVICE AUTO IN ZONA RURALABASCOV, JUDETUL ARGES

ACHIZITIA DE UTILAJE LA SC TRUSTUL DECONSTRUCTII SPECIALE MUNTENIA SRL DINCOMUNA MALURENI, JUDETUL ARGESINVESTITIE NOUA LA S.C. SQUARE MASGROUP S.R.L., JUDETUL ARGES, PRINACHIZITIE DE MIJLOACE FIXE

FABRICAREA DE SALTELE IN COMUNACETATENI, JUDET ARGES

ACHIZITIE APARATURA PENTRU LABORATORDE ANALIZE FIZICO-CHIMICE

DOTAREA CU ECHIPAMENTESTOMATOLOGICE CMI DR. NICOLAECRISTINA ELENA, LOCALITATEA STEFAN CELMARE, JUDETUL ARGES

ACHIZITIE UTILAJ PENTRU LUCRARI DEPREGATIREA TERENULUI"ACHIZIŢIE TEHNICĂ DE SCENĂ PENTRUDESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI SUPORTPENTRU SPECTACOLE ÎN SAT BARAŢI,COMUNA MĂRGINENI, JUDEŢUL BACĂU"

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SI SOFTWAREPENTRU ACTIVITATI DE CONTABILITATE INCOMUNA MAGURA, JUD. BACAUACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPERFORMANTE PENTRU AMENAJAREATERENULUI LA SC AXYGEN MEDIA SRLACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SI PACHETSOFTWARE PENTRU ACTIVITATI DEPRODUCTIE FOTO-VIDEO IN COM.RACACIUNI, JUD. BACAUSOFTWARE PENTRU ACTIVITATI DECONSTRUCTII IN COMUNA TRAIAN, JUD.BACAU

DOTARE ATELIER DE REPARATII AUTO INLOCALITATEA PODU TURCULUI, JUDETULBACAUPENTRU ACTIVITATI DE INGINERIE SICONSULTANTA TEHNICA LEGATE DEACESTEA IN COMUNA NICOLAE BALCESCU,JUD. BACAUACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SI MIJLOC DETRANSPORT SPECIALIZAT PENTRUACTIVITATI FUNERARE IN COMUNA NICOLAEBALCESCU, JUD. BACAU

Page 36: apdrp1

260 312 M 01 11 1 04 00030 2011 5 31

261 312 M 01 11 1 04 00034 2011 5 31

262 312 M 01 11 1 04 00023 2011 5 31

263 312 M 01 11 1 04 00045 2011 5 31

264 312 M 01 11 1 04 00048 2011 5 31

265 312 M 01 11 1 04 00040 2011 5 31

266 312 M 01 11 1 04 00026 2011 5 31

267 312 M 01 11 1 04 00044 2011 5 31

268 312 M 01 11 1 04 00035 2011 5 31 DOTARE MICROINTREPRINDERE

269 312 M 01 11 1 04 00050 2011 5 31

270 312 M 01 11 1 04 00027 2011 5 31

271 312 M 01 11 1 04 00031 2011 5 31

272 312 M 01 11 1 04 00043 2011 5 31

273 312 M 01 11 1 04 00033 2011 5 31

279 312 M 01 11 6 05 00172 2011 5 16

280 312 M 01 11 6 05 00173 2011 5 17

281 312 M 01 11 6 05 00180 2011 5 17

282 312 M 01 11 6 05 00179 2011 5 17

283 312 M 01 11 6 05 00174 2011 5 17

284 312 M 01 11 6 05 00175 2011 5 17

ATELIER DE CERAMICA SPECIALIZAT PEIMPRIMAREA DIGITALA A FOTOGRAFIILORPE CERAMICA, FAIANTA SI GRESIE INCOMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETULBACAU

“INFIINTARE CABINET STOMATOLOGIC INSAT BLAGESTI, COMUNA BLAGESTI,JUDETUL BACAU”

DOTAREA ATELIERULUI DE FRIZERIE,COAFURA, MANICHIURA SI PEDICHIURA INCOMUNA HELEGIU, JUDETUL BACAUDOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIREA TERENULUI AMICROÎNTREPRINDERII GBI EXPERTCONSTRUCT SRLACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU FABRICAREADE TAMPLARIE SI ELEMENTE DECORATIVEDIN METAL, SAT CORNATEL, COMUNAURECHESTI JUD. BACAU

ACHIZITII UTILAJE DE PREGATIRE ATERENULUI IN CONSTRUCTII

ACHIZITIE UTILAJE PRESTARI SERVICII LAS.C. ERMITAS GRUP SRL SAT TARDENII MARICOMUNA BLAGESTI JUDETUL BACAU,, ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PENTRUINFIINTAREA UNUI ATELIER MODERN DEPRELUCRARE A LEMNULUI”

DOTARE ÎNTREPRINDERE CU UTILAJEPENTRU ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINEREPEISAGISTICĂ“INFIINTARE UNITATE DE PRESTARI SERVICIIDE CURATENIE IN COMUNA MAGURA,JUDETUL BACAU”

CONSTRUIRE HALĂ ŞI ACHIZIŢIONAREINSTALAŢIE PENTRU FABRICARE PELEŢIPENTRU ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DECĂTRE MIHOC MIHAELA-EMILIA -FRUMOASA, COMUNA BALCANI, JUD. BACĂU

„ ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIREA TERENULUI”

ACHIZITIE DE UTILAJ PENTRU PREGATIREATERENULUIACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROCLADCONSTRUCT SRL DIN LOCALITATEA TARIANJUDETUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC VARODI INSTALSRLACHIZIŢIE UTILAJE LA SC LUBICOCONSTRUCT SRL-D IN LOCALITATEA NADAR,JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA DOBOŞREDMIN-EMANUEL

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC MECOPCONSTRUCT SRL

Page 37: apdrp1

285 312 M 01 11 6 05 00177 2011 5 17

286 312 M 01 11 6 05 00176 2011 5 17

288 312 M 01 11 6 05 00181 2011 5 18

289 312 M 01 11 6 05 00183 2011 5 18

291 312 M 01 11 6 05 00185 2011 5 19

292 312 M 01 11 6 05 00187 2011 5 19 ACHIZITIE DE UTILAJE LA IAKAB IULIANA

293 312 M 01 11 6 05 00184 2011 5 19

298 312 M 01 11 6 05 00196 2011 5 20

299 312 M 01 11 6 05 00192 2011 5 20

300 312 M 01 11 6 05 00197 2011 5 20

301 312 M 01 11 6 05 00191 2011 5 20 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ALPA ROM SRL

302 312 M 01 11 6 05 00194 2011 5 20

303 312 M 01 11 6 05 00190 2011 5 20

307 312 M 01 11 6 05 00202 2011 5 23

308 312 M 01 11 6 05 00199 2011 5 23 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC DANSEBICO SR

309 312 M 01 11 6 05 00201 2011 5 23

310 312 M 01 11 6 05 00204 2011 5 23

312 312 M 01 11 6 05 00206 2011 5 24

313 312 M 01 11 6 05 00210 2011 5 24

318 312 M 01 11 6 05 00227 2011 5 25

319 312 M 01 11 6 05 00229 2011 5 25

320 312 M 01 11 6 05 00224 2011 5 25

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ANDREIDANCONSTRUCT SRL

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SCHUSTERORSOLYA

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC SAMROM TRANSSRL - D

"BIROU PRESTARI SERVICII RETELE SIADMINISTRARE IT"

"DOTARE BIROU DE PROIECTARE, INGINERIESI CONSULTANTA TEHNICA IN INGINERIE"

"DOTARE BIROU DE INGINERIE SICONSULTANTA TEHNICA"ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUSERVICII DE TOPOGRAFIE LA SC TOPOSTIMEXPERT SRL IN LOCALITATEA CARANZEL,JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEMIAN SIMONAFLORINA

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC UJUPANCONSTRUCT SRL

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA S.C. PEDROPREST DESIGN S.R.L. DIN LOCALITATEAGALASENI, JUDETUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC DUMIMARCTRANS SRL

ACHIZITIE DE UTILAJE IN LOCALITATEASANTIMREU, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI IN LOCALITATEA CAMPANI, JUD.BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC SIDAN PRESTSRL - D

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC PORTHOS MOTOSRLACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SC OMEGAPOMPE FUNEBRE SRL DIN SAT OŞORHEI,COM. OŞORHEI, JUD. BIHOR

MODERNIZARE CABINET MEDICAL DEPEDIATRIE IN MEDIUL RURAL PRIN ACHIZITIEDE APARATURA MEDICALA SI LOGISTICAACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SPECIALIZATE IN SAT HAIEU,COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII ÎN CONSTRUCȚII

Page 38: apdrp1

321 312 M 01 11 6 05 00220 2011 5 25

322 312 M 01 11 6 05 00233 2011 5 25

323 312 M 01 11 6 05 00221 2011 5 25

324 312 M 01 11 6 05 00225 2011 5 25

325 312 M 01 11 6 05 00213 2011 5 25

326 312 M 01 11 6 05 00226 2011 5 25

327 312 M 01 11 6 05 00230 2011 5 25

328 312 M 01 11 6 05 00217 2011 5 25

329 312 M 01 11 6 05 00231 2011 5 25

330 312 M 01 11 6 05 00216 2011 5 25

331 312 M 01 11 6 05 00214 2011 5 25

332 312 M 01 11 6 05 00218 2011 5 25

333 312 M 01 11 6 05 00228 2011 5 25

334 312 M 01 11 6 05 00219 2011 5 25

346 312 M 01 11 6 05 00256 2011 5 26

347 312 M 01 11 6 05 00246 2011 5 26

348 312 M 01 11 6 05 00237 2011 5 26

349 312 M 01 11 6 05 00257 2011 5 26

350 312 M 01 11 6 05 00259 2011 5 26

351 312 M 01 11 6 05 00247 2011 5 26

352 312 M 01 11 6 05 00238 2011 5 26

353 312 M 01 11 6 05 00236 2011 5 26

354 312 M 01 11 6 05 00241 2011 5 26

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU POPAALEXANDRA MONICA ELENAACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATEPENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII IN SATSANIOB, COMUNA CIUHOI, JUDETUL BIHORSERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN SAT CEFA, COMUNA CEFA,JUDEŢUL BIHORDEZVOLTAREA UNEI AFACERI NOI ÎN MEDIULRURAL, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII IN CONSTRUCTIIACHIZIŢIE DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTEPENTRU ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR,ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR

"DOTARE BIROU SI ACHIZITII DEECHIPAMENTE"

"DOTARE BIROU MANAGEMENT SISECURITATE A RETELELOR"ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE GHITEA SANDA RODICA INLOCALITATEA ATEAS, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SPECIALIZATE IN SAT HAIEU,COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC SECAMCONSTRUCT SRL

ACHIZITIE UTILAJE LA SC DRUM EXPRESSRL, COM. TINCA, BIHOR, MASURA 312ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC GOLDINO SRL, INLOCALITATEA LORAU, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU OPREANCATALIN-GHEORGHE

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU OPREAN DAN-HORATIUSERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN SAT PETID, COMUNACOCIUBA MARE, JUDEŢUL BIHOR

"ACHIZITIE UTILAJE LA MALAN MARIUS-CRISTIAN"TERENULUI LA SC BERTREM CONSTRUCTSRL, IN LOCALITATEA CHESA, JUDETULBIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII LA MUNTEAN ANDREAS MICHAELDIN LOCALITATEA PALOTA, JUDEŢUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII LA SIME PAZURIC LUCIAN PAUL DINLOCALITATEA PALOTA, JUDEŢUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. PROGISTOPO S.R.L. DIN LOCALITATEASANMARTIN, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU POPAALINA DIN LOCALITATEA ORADEA, JUDETULBIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJ LA VERES VICTORIA,COMUNA DERNA, SAT TRIA, JUDEŢUL BIHOR

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA COFARPETRU SORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Page 39: apdrp1

362 312 M 01 11 6 05 00263 2011 5 27

363 312 M 01 11 6 05 00270 2011 5 27

364 312 M 01 11 6 05 00279 2011 5 27

365 312 M 01 11 6 05 00272 2011 5 27

366 312 M 01 11 6 05 00277 2011 5 27

367 312 M 01 11 6 05 00285 2011 5 27

368 312 M 01 11 6 05 00261 2011 5 27

369 312 M 01 11 6 05 00280 2011 5 27

370 312 M 01 11 6 05 00273 2011 5 27 DOTARE HALA SERVICE AUTO

371 312 M 01 11 6 05 00271 2011 5 27

372 312 M 01 11 6 05 00288 2011 5 27

373 312 M 01 11 6 05 00266 2011 5 27

374 312 M 01 11 6 05 00291 2011 5 27

375 312 M 01 11 6 05 00275 2011 5 27

376 312 M 01 11 6 05 00282 2011 5 27

377 312 M 01 11 6 05 00268 2011 5 27

378 312 M 01 11 6 05 00260 2011 5 27

379 312 M 01 11 6 05 00265 2011 5 27

380 312 M 01 11 6 05 00289 2011 5 27

381 312 M 01 11 6 05 00292 2011 5 27 ACHIZITIE DE UTILAJ LA IAKAB IULIA-MARIA

382 312 M 01 11 6 05 00294 2011 5 27

383 312 M 01 11 6 05 00258 2011 5 27

384 312 M 01 11 6 05 00286 2011 5 27

418 312 M 01 11 6 05 00312 2011 5 30

"DOTARE BIROU SI ACHIZITII ECHIPAMENTECURATENIE"

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII LA ŞIMON IRMA ILONA DINLOCALITATEA CURTUIŞENI, JUDEŢUL BIHOR„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII PFBRIŞCUŢ MALVINA ÎN LOCALITATEAMARGINE, JUDEŢUL BIHOR ”“ACHIZITIE DE UTILAJE DE CATRE BANOVIDIU-DUMITRU DIN LOCALITATEASANTION, JUDETUL BIHOR”.

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC VECONSCOPACEL SRLACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC FASTER ROAD SRL, INLOCALITATEA TULCA, JUDETUL BIHORSERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN COMUNA NOJORID,JUDEŢUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SPECIALIZATE IN SATTOTORENI, JUDETUL BIHOR

“ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE POP EUGENIA DIN LOCALITATEASANMARTIN, JUDETUL BIHOR”“ACHIZIŢIE DE UTILAJE DE CATRE SERBMARINELA IN LOCALITATEA LIVADA DEBIHOR, JUDETUL BIHOR”.ACHIZIŢIE DE UTILAJE DE CATRE MORNADANIELA IN LOCALITATEA BRATCA, JUDETULBIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII SPECIALIZATE IN COMUNASANMARTIN, JUDETUL BIHORTERENULUI LA SC MATHIASCONSTRUCTIONS SERVICES SRL INLOCALITATEA TOPA DE CRIS, JUDETULBIHORACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SC FLEXMIND CONSULTING SRL IN LOCALITATEABIHARIA, JUDETUL BIHOR„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII PFCHICHINEŞDI EMANUEL FLORIN, ÎNLOCALITATEA SUIUG, JUDEŢUL BIHOR ”

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC OCTAVITALSRL, JUDETUL BIHORPRODUCERE A ENERGIEI DIN ALTE SURSEREGENERABILE DECAT BIOCOMBUSTIBILIIPENTRU DOTARE BIROU DE ARHITECTURASERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN COMUNA DIOSIG, JUDEŢULBIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC BUILD WISESRL, IN LOCALITATEA TALPOS, JUDETULBIHORSERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN COMUNA NOJORID, SATLIVADA DE BIHOR, JUDEŢUL BIHOR

"DOTARE BIROU SERVICII DE TRANSPORT SIEXPEDITII"

"INFIINTREA UNUI BIROU DE CONTABILITATESI AUDIT FINANCIAR"

Page 40: apdrp1

419 312 M 01 11 6 05 00324 2011 5 30

420 312 M 01 11 6 05 00322 2011 5 30

421 312 M 01 11 6 05 00402 2011 5 30

422 312 M 01 11 6 05 00305 2011 5 30

423 312 M 01 11 6 05 00314 2011 5 30

424 312 M 01 11 6 05 00330 2011 5 30 INFIINTARE BIROU DE ARHITECTURA

425 312 M 01 11 6 05 00362 2011 5 30

426 312 M 01 11 6 05 00338 2011 5 30

427 312 M 01 11 6 05 00347 2011 5 30 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC MINTARA SRL -

428 312 M 01 11 6 05 00308 2011 5 30 ACHIZITIE UTILAJ LA CSIKI TAMAS SANDOR

429 312 M 01 11 6 05 00331 2011 5 30

430 312 M 01 11 6 05 00355 2011 5 30

431 312 M 01 11 6 05 00389 2011 5 30

432 312 M 01 11 6 05 00310 2011 5 30

433 312 M 01 11 6 05 00313 2011 5 30

434 312 M 01 11 6 05 00367 2011 5 30

435 312 M 01 11 6 05 00340 2011 5 30

436 312 M 01 11 6 05 00335 2011 5 30

437 312 M 01 11 6 05 00339 2011 5 30 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC RUNEMA SRL

438 312 M 01 11 6 05 00352 2011 5 30

439 312 M 01 11 6 05 00403 2011 5 30

440 312 M 01 11 6 05 00356 2011 5 30

441 312 M 01 11 6 05 00359 2011 5 30

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC BULDCOM SRL,IN LOCALITATEA TASAD JUDETUL BIHORACHIZITIE UTILAJ PENTRU COLECTARE APEUZATE DE CATRE HERCUT MONICA RODICAIN COMUNA BORS, JUDETUL BIHORSERVICII DE CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN COMUNA CETARIU,JUDEŢUL BIHOR

„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII PFCRĂCIUN ADRIANA-FLORICA ÎNLOCALITATEA CHERESIG, JUDEŢUL BIHOR ”

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC DEDEYUTZASRL

ACHIZITIE MIJLOACE FIXE PENTRUPREGATIREA TERENULUI - GLIGA DANIELA

ACHIZITIE UTILAJE LA SC AUGUSTOM SRL INLOCALITATEA MADARAS, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA SCDENYGHIDELYA TRANS CONSTRUCT SRL INLOCALITATEA GIRISU DE CRIS, JUDETULBIHOR„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII POPELENA - MARIA, ÎN LOCALITATEA TILECUŞ,COMUNA TILEAGD, JUDEŢUL BIHOR ”

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SOLAK PETRUMIRCEA DIN SINTANDREI, JUDETUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC EUROCONSTRUCT MOD SRL IN LOCALITATEATASAD, JUDETUL BIHOR

LINIE DE BRICHETARE ÎN COMUNA RIENI,JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE LA SC FLORINCONSTRUCTAGRO SRL IN LOCALITATEAGROSI, JUDETUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE CORAS IOAN IN LOCALITATEASTANCESTI, JUDETUL BIHORACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRISPECIFICE PENTRU PRESTAREASERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚAREA CANALELOR ȘI FOSELOR SEPTICE

ACHIZIŢIE DE UTILAJE ÎN LOCALITATEASUPLACU DE TINCA JUDEŢUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA DOLGA CORNELINTREPRINDERE INDIVIDUALAACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE SC DIA & EMI SRL DIN LOCALITATEAPAGAIA, JUDETUL BIHOR

“ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE BUTA ARON GABRIEL”

Page 41: apdrp1

442 312 M 01 11 6 05 00344 2011 5 30

443 312 M 01 11 6 05 00326 2011 5 30

444 312 M 01 11 6 05 00334 2011 5 30

445 312 M 01 11 6 05 00363 2011 5 30

446 312 M 01 11 6 05 00361 2011 5 30

447 312 M 01 11 6 05 00311 2011 5 30

448 312 M 01 11 6 05 00316 2011 5 30

449 312 M 01 11 6 05 00299 2011 5 30

450 312 M 01 11 6 05 00337 2011 5 30

451 312 M 01 11 6 05 00327 2011 5 30

452 312 M 01 11 6 05 00364 2011 5 30

453 312 M 01 11 6 05 00366 2011 5 30

454 312 M 01 11 6 05 00374 2011 5 30

455 312 M 01 11 6 05 00372 2011 5 30

456 312 M 01 11 6 05 00343 2011 5 30

457 312 M 01 11 6 05 00349 2011 5 30

458 312 M 01 11 6 05 00369 2011 5 30

459 312 M 01 11 6 05 00371 2011 5 30

460 312 M 01 11 6 05 00295 2011 5 30

461 312 M 01 11 6 05 00317 2011 5 30

462 312 M 01 11 6 05 00302 2011 5 30

463 312 M 01 11 6 05 00373 2011 5 30

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA SCDEBIDAV SRL IN LOCALITATEA SANMARTIN,JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SUCIU CAMELIALACRAMIOARAACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE PETI MANUELA OTILIA INLOCALITATEA POIENII DE JOS, JUDETULBIHOR

„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII DORKOISTVAN, ÎN LOCALITATEA BUDUSLĂU,JUDEŢUL BIHOR ”ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SC IMPULSSOUND SRL IN LOCALITATEA DERNA,JUDETUL BIHOR"DOTAREA UNUI BIROU MODERN DECONSULTANTA IN MANAGEMENT SIAFACERI"

ACHIZITIE MIJLOACE FIXE PENTRU LUCRARIDE PREGATIRE A TERENULUI - SCTRANSBOT SRL

INFIINŢARE FABRICĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE ÎNCOMUNA CEICA, JUDEŢUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE PETI IOSIF ALIN IN LOCALITATEABUNTESTI, JUDETUL BIHOR

ACHIZIŢIE DE UTILAJE DE CĂTRE SCTUDIGHE SRL CÂMPANI, JUDEȚUL BIHORACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TOPO-CADASTRALE DE CATRE SC TRIPON TOPCADSRL"ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI LA SC BRINTANACSRL”

ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE INPRODUCTIA DE PELETI LA S.C. SORODANS.R.L.

CREAREA UNUI CABINET DE ASISTENŢĂMEDICALĂ SPECIALIZATĂACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRUFABRICAREA DE INCALTAMINTE LA S.C.SALAVAL SHOES S.R.L.

"ACHIZITIE DE UTILAJE LA BERCEA VASILEIONUT"„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII S.C.NOSIRMI SRL, ÎN LOCALITATEA TĂUT,JUDEŢUL BIHOR „

"DOTARE BIROU SERVICII DECONSULTANTA"ACHIZITII UTILAJE LA SC TRAVERAM SRL INLOCALITATEA POSOLOACA, COMUNATILEAGD, JUDETUL BIHORDEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII SC EUROSILVERCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DEECHIPAMENTE PERFORMANTE

ACHIZIŢIE DE UTILAJE ÎN LOCALITATEA VADUCRIŞULUI JUDEŢUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA SCROMIROM TRANS CONSTRUCT SRL INLOCALITATEA CRESUIA, JUDETUL BIHOR

Page 42: apdrp1

495 312 M 01 11 6 05 00360 2011 5 31

496 312 M 01 11 6 05 00400 2011 5 31

497 312 M 01 11 6 05 00442 2011 5 31

498 312 M 01 11 6 05 00392 2011 5 31

499 312 M 01 11 6 05 00419 2011 5 31

500 312 M 01 11 6 05 00447 2011 5 31

501 312 M 01 11 6 05 00405 2011 5 31

502 312 M 01 11 6 05 00433 2011 5 31

503 312 M 01 11 6 05 00342 2011 5 31

504 312 M 01 11 6 05 00410 2011 5 31

505 312 M 01 11 6 05 00383 2011 5 31

506 312 M 01 11 6 05 00416 2011 5 31

507 312 M 01 11 6 05 00420 2011 5 31

508 312 M 01 11 6 05 00462 2011 5 31

509 312 M 01 11 6 05 00467 2011 5 31

510 312 M 01 11 6 05 00396 2011 5 31

511 312 M 01 11 6 05 00434 2011 5 31

512 312 M 01 11 6 05 00428 2011 5 31 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC BODANIS SRL-

513 312 M 01 11 6 05 00452 2011 5 31

514 312 M 01 11 6 05 00381 2011 5 31

515 312 M 01 11 6 05 00384 2011 5 31

516 312 M 01 11 6 05 00385 2011 5 31

517 312 M 01 11 6 05 00448 2011 5 31 "ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MAIABRI SRL"

518 312 M 01 11 6 05 00463 2011 5 31

519 312 M 01 11 6 05 00476 2011 5 31

520 312 M 01 11 6 05 00453 2011 5 31

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU COLECTAREAAPELOR UZATE DE CATRE KOVACS PETRUSI ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA DEPELETI, COM. HOLOD, SAT HODIS 39, JUD.BIHORACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRU SCPANICALLI SRL DIN COMUNA SANMARTIN,JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. LIVI DRUM CONSTRUCT S.R.L. DINLOCALITATEA GROSI, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJ LA REMES SEBASTIANBOGDAN IN LOCALITATEA CHESA ,JUDETULBIHOR

ACHIZITIE LINIE PRODUCERE BRICHETE INCOMUNA HOLOD, JUDETUL BIHORACHIZITIE UTILAJE PENTRU COLECTAREAAPELOR UZATE DE CATRE GREC RALUCAELENADIN COMUNA DIOSIG, JUDETUL BIHOR CUTEHNICA DE CALCUL SI SOFTWARESPECIFIC ACTIVITATII DE PROGRAMARE

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI DE CATRE ERDEI CARMEN

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUBONDAR ANDREI IONUTACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI IN LOCALITATEA URVIS DEBEIUS, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU NAGY TIMEA-ANAMARIAACHIZITIE DE UTILAJ LA TAL CIPRIANALEXANDRU DIN COM. SANMARTIN, JUDETULBIHOR

ACHIZITIE UTILAJE LA SC FRIEDMANCONSTRUCT SRL - D IN LOCALITATEABATAR, JUDETUL BIHORCOLECTAREA DESEURILORNEPERICULOASE DE CATRE SC POLSKONESRLACHIZITIE MIJLOACE FIXE PENTRUPREGATIREA TERENULUI - BOROS VIORICAFLORENTINABRICHETAT RUMEGUS PENTRU RADACRISTIAN VASILE DIN LOCALITATEACHISLAZ, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE MEDICALE LASC YNY MED SRL DIN LOCALITATAE VALEADE JOS, JUDETUL BIHOR.“INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA SCROKARMEK SRL, COM. PALEU, BIHOR,MASURA 312”

ACHIZITIE UTILAJE LA SC BT FLOOR SRL INLOCALITATEA LES, JUDETUL BIHOR"ÎNFIINŢARE ATELIER DE ARHITECTURĂ,INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ÎNLOCALITATEA BORŞ, JUDEŢUL BIHOR"

DOTARE STUDIO AUDIO - VIDEO PENTRU PFNICULAS ANDREI

DEZVOLTAREA COMUNITATII RURALE PRINSERVICII DE INFORMARE SI CONSULTANTAIN AFACERI

ACHIZITIE DE UTILAJE LA S.C. SIEGMARS.R.L. DIN LOCALITATEA DOBRESTI,JUDETUL BIHOR

Page 43: apdrp1

521 312 M 01 11 6 05 00468 2011 5 31

522 312 M 01 11 6 05 00395 2011 5 31

523 312 M 01 11 6 05 00408 2011 5 31

524 312 M 01 11 6 05 00436 2011 5 31

525 312 M 01 11 6 05 00439 2011 5 31

526 312 M 01 11 6 05 00422 2011 5 31

527 312 M 01 11 6 05 00477 2011 5 31

528 312 M 01 11 6 05 00427 2011 5 31

529 312 M 01 11 6 05 00417 2011 5 31

530 312 M 01 11 6 05 00466 2011 5 31

531 312 M 01 11 6 05 00454 2011 5 31

532 312 M 01 11 6 05 00399 2011 5 31

533 312 M 01 11 6 05 00438 2011 5 31

534 312 M 01 11 6 05 00460 2011 5 31

535 312 M 01 11 6 05 00474 2011 5 31

536 312 M 01 11 6 05 00459 2011 5 31

537 312 M 01 11 6 05 00475 2011 5 31

557 312 M 01 11 6 06 00001 2011 5 6

558 312 M 01 11 6 06 00002 2011 5 17

562 312 M 01 11 6 06 00007 2011 5 23

563 312 M 01 11 6 06 00015 2011 5 26

564 312 M 01 11 6 06 00014 2011 5 26

570 312 M 01 11 6 06 00019 2011 5 27

INFIINTARE SI ECHIPARE BIROU DEARHITECTURA„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITĂŢIAUXILIARE CREŞTERII ANIMALELOR,LOCALITATEA BIHARIA, JUDEŢUL BIHOR”

PRESTĂRI SERVICII DE S.C.VICAŞAGROSERV S.R.L. DIN LOCALITATEATALPOŞ, JUDEŢUL BIHORACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU FABRICAREAPRODUSELOR DE UZ GOSPODĂRESC ȘISANITAR, DIN HÂRTIE ȘI CARTON

ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE INLUCRARILE DE PEISAGISTICA LA SCMULTIAGROFIELD SRL“ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE BALINT AURORA IN LOCALITATEASURDUC, JUDETUL BIHOR”.

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUFINISAJE LA MIRISAN CRISTIAN IULIAN DECOMUNA POMEZEU ,JUDETUL BIHOR.

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC TORIALIS SRL -DACHIZITII DE UTILAJE LA SC BARGHENCONSTRUCTII SRL DIN LOCALITATEABIHARIA ,JUDETUL BIHORPRESTĂRI SERVICII DE S.C. PRESTĂRILĂCĂTUŞ S.R.L. DIN LOCALITATEAGALOŞPETREU, JUDEŢUL BIHOR

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC CASTIARA SRL -DACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI DE CATRE GREC ADRIANAMIHAELA

INVESTITII PENTRU REALIZAREA DELUCRARI DE PEISAGISTICA LA SCMULTIAGROSEN SRLACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRU SCATEAS LOGISTIC SRL DIN COMUNA CEFA,JUDETULBIHORACHIZITII DE ECHIPAMENTE IT SI DOTARI LASTAICU GEORGE COSTIN DIN LOCALITATEABIHARIA ,JUDETUL BIHORACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU CONSTRUCTII LA SC HEIM & KISSINVEST SRL DIN CHERECHIU, JUDETULBIHOR

ACHIZITIE UTILAJ PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTIIACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENURILOR IN CADRULINTEPRINDERII INDIVIDUALE BURDUHOSPAVELLOCALITATEA JELNA EXTRAVILAN , COMBUDACU DE JOS , JUDETUL BISTRITANASAUD

ACHIZITIE UTILAJ PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, COM. LECHINTA,JUD. BISTRITA NASAUD„ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR LASC TERA SCHUSTER SRL”

ACHIZITIA DE MASINI SI UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII IN SAT VERMES, COMLECHINTA , JUDETUL BISTRITA - NASAUDACHIZITIE UTILAJE SPECIALIZATE PENTRUFABRICAREA DE ELEMENTE DE DULGHERIESI TAMPLARIE

Page 44: apdrp1

571 312 M 01 11 6 06 00021 2011 5 27

572 312 M 01 11 6 06 00022 2011 5 27

573 312 M 01 11 6 06 00016 2011 5 27

574 312 M 01 11 6 06 00017 2011 5 27

575 312 M 01 11 6 06 00018 2011 5 27

576 312 M 01 11 6 06 00020 2011 5 27

577 312 M 01 11 6 06 00027 2011 5 30

578 312 M 01 11 6 06 00028 2011 5 30

579 312 M 01 11 6 06 00024 2011 5 30

580 312 M 01 11 6 06 00023 2011 5 30

581 312 M 01 11 6 06 00029 2011 5 30

582 312 M 01 11 6 06 00031 2011 5 30

583 312 M 01 11 6 06 00032 2011 5 30

588 312 M 01 11 6 06 00046 2011 5 31

589 312 M 01 11 6 06 00042 2011 5 31

590 312 M 01 11 6 06 00043 2011 5 31

591 312 M 01 11 6 06 00048 2011 5 31

592 312 M 01 11 6 06 00036 2011 5 31 CABINET STOMATOLOGIC IN ZAGRA

603 312 M 01 11 1 07 00005 2011 5 27

604 312 M 01 11 1 07 00004 2011 5 27

616 312 M 01 11 1 07 00019 2011 5 31

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. IDEAL TASTE S.R.L. DIN LOCALITATEABEUDIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD„ACHIZITIE ECHIPAMENT CU PROGRAMAREPE BAZA DE COMANDA NUMERICA PENTRUPRELUCRARI PRIN ASCHIERE”

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC RODISTRANSILVANIA SRL

"ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICEAUTO LA SC BROTHERS NYN & VALY SRL"

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC CATERPILARTRANSILVANIA SRLACHIZITIE UTILAJE SPECIALIZATE PENTRUFABRICAREA DE ELEMENTE DE DULGHERIESI TAMPLARIE

ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN COMUNALECHINTA, JUD. BISTRITA NASAUDPRESTARI SERVICII DE CATRE SC TRAKSORIENT SRL - D , SAT LIVEZILE ,COMLIVEZILE , JUDETUL BISTRITA - NASAUD

CONSTRUIRE ATELIER REPARATIIAUTOTURISME SI MASINI AGRICOLEACHIZITIE ECHIPAMENTE PERFORMANTEPENTRU PROIECTARE DRUMURI LA SCUNLIMITED CONSULT SRL IN LOCALITATEACICEU-MIHAIESTI, JUD. BISTRITA NASAUDACHIZITIA DE MASINI SI UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII DE CATRE SC MIHLAUTIL SRL , SAT TIHA BARGAULUI ,COM TIHABARGAULUI , JUDETUL BISTRITA - NASAUD

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRUBRICHETIPRESTARI SERVICII DE CATRE SC RALUJOBENI TRANS SRL - D , SAT SIEUT ,COMSIEUT , JUDETUL BISTRITA - NASAUDACHIZITIA DE MASINI SI UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII IN SAT VIILE TECII, COMTEACA , JUDETUL BISTRITA - NASAUDSERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SIECHIPAMENTE PERFORMANTE PENTRUPROIECTARE LA SC UNLIMITED ROADCONSTRUCT SRL”

ACHIZIŢII DE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRUPRESTĂRI SERVICII, LOC. LIVEZILE, JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD

ACHIZIŢII DE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRUPRESTĂRI SERVICII, LOCALITATEA BISTRIŢA-BÂRGĂULUI, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD

„ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII”

"ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII"CONSTRUIRE ŞI DOTARE LABORATORGRADUL II ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN LOC.CĂTĂMĂRĂŞTI DEAL, COM. MIHAI EMINESCU,JUD. BOTOŞANI

Page 45: apdrp1

617 312 M 01 11 1 07 00023 2011 5 31

618 312 M 01 11 1 07 00026 2011 5 31

619 312 M 01 11 1 07 00021 2011 5 31

620 312 M 01 11 1 07 00024 2011 5 31

621 312 M 01 11 1 07 00022 2011 5 31

622 312 M 01 11 1 07 00025 2011 5 31

627 312 C 01 11 7 08 00005 2011 5 19

628 312 M 01 11 7 08 00003 2011 5 19

630 312 M 01 11 7 08 00008 2011 5 20

633 312 M 01 11 7 08 00012 2011 5 24

638 312 M 01 11 7 08 00017 2011 5 26

640 312 M 01 11 7 08 00022 2011 5 27

641 312 M 01 11 7 08 00018 2011 5 27

653 312 M 01 11 7 08 00040 2011 5 30

654 312 M 01 11 7 08 00029 2011 5 30

655 312 M 01 11 7 08 00049 2011 5 30

656 312 M 01 11 7 08 00043 2011 5 30 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

657 312 M 01 11 7 08 00036 2011 5 30

658 312 M 01 11 7 08 00046 2011 5 30

675 312 M 01 11 7 08 00072 2011 5 31

676 312 M 01 11 7 08 00069 2011 5 31

"ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII SI AGRICULTURA"

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MEGA BUILDOANA SRL - MICRO-INTREPRINDERE (START-UP)LUCRARI DE PREGATIREA TERENULUI LACAUNEAC SAMUEL,SAT ROMA,COMUNAROMA,JUDETUL BOTOSANI”.

ACHIZITIE DE MASINI SI UTILAJE PENTRUACTIVITATI DE GRADINARIT PEISAGISTIC INCOMUNA CALARASI, JUD BOTOSANIPRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE LAS.C.MARYLAND INC S.R.L.,SATROMA,COMUNA ROMA, JUDETUL BOTOSANI”.„DOTARE CABINET MEDICAL DENTAR,PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILORSANITARE IN COMUNA CRISTIAN, JUDETULBRASOV ”.SC NITU DEVELOPMENT SRL, PENTRULUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI, SATCRIZBAV, COMUNA CRIZBAV, JUDETBRASOV”

ACHIZITIA UTILAJE TOPOGRAFICE SITEHNICA DE CALCUL

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUINFIINTAREA UNEI SPALATORII TEXTILE INBRAN, JUD. BRASOVPRESTAREA SERVICIILOR DE CURATATORIEDE CATRE S.C. LI&LI ECOCLEAN S.R.L., INLOCALITATEA BRAN, JUD. BRASOVSC MARC & SIM UTIL SRL, PENTRU LUCRARIDE PREGATIRE A TERENULUI, SATTARLUNGENI, COMUNA TARLUNGENI, JUDETBRASOV”

„DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII A CLADIRILOR REZIDENTIALESI NEREZIDENTIALE”

INVESTITIE NOUA HALA FABRICATIE PELETEPENTRU FOC FACUTE DIN LEMN PRESATSAU INLOCUITORIACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE DEDIAGNOZA, ANALIZA ȘI TESTARE AUTO INMEDIUL RURALACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII PENTRU SC LE MENUISIERSRL

ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARISPECIALE DE CONSTRUCTIILEGATE DE ACESTEA- BLAJ-BREZEANUSIMONA,COM. VISTEA, SAT VISTEA DE SUS,JUD. BRASOV"ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PENTRUPRESTARI SERVICII DE ORGANIZAREEVENIMENTE

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUDESFASURAREA DE ACTIVITATIFOTOGRAFICE

Page 46: apdrp1

677 312 C 01 11 7 08 00068 2011 5 31

678 312 C 01 11 7 08 00079 2011 5 31

679 312 M 01 11 7 08 00084 2011 5 31

680 312 M 01 11 7 08 00070 2011 5 31

681 312 M 01 11 7 08 00060 2011 5 31

682 312 M 01 11 7 08 00061 2011 5 31

683 312 M 01 11 7 08 00073 2011 5 31

684 312 M 01 11 7 08 00062 2011 5 31

685 312 C 01 11 7 08 00078 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU TRASNEA ELE

686 312 M 01 11 7 08 00057 2011 5 31

687 312 M 01 11 7 08 00050 2011 5 31

688 312 M 01 11 7 08 00071 2011 5 31

689 312 C 01 11 7 08 00075 2011 5 31

690 312 M 01 11 7 08 00053 2011 5 31

691 312 M 01 11 7 08 00066 2011 5 31

692 312 M 01 11 7 08 00058 2011 5 31

693 312 M 01 11 7 08 00077 2011 5 31

705 312 M 01 11 2 09 00003 2011 5 24

713 312 M 01 11 2 09 00020 2011 5 30

714 312 M 01 11 2 09 00016 2011 5 30

721 312 M 01 11 2 09 00030 2011 5 31

729 312 M 01 11 2 10 00007 2011 5 30

PRODUCTIE MASE PLASTICE LA S.C.FOSTER PLAST S.R.L. IN LOCALITATEALUNCA CALNICULUI,JUDETUL BRASOV

DOTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALADUMITRACHE MONICA"DOTARE BIROU ACTIVITATI DE INGINERIE SISERVICII DE CONSLTANTA TEHNICA, PREDABOGDAN-RAZVAN, SANPETRU, JUD.BRASOV”

LANSARE PORTAL WEBWWW.OPORTUNITATIDEAFACERI.RO

DOTARE TEHNICA PERFORMANTA PENTRUSERVICII DE MANIPULARI IN MEDIUL RURAL

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE WIRELESSPENTRU FIRMA SC WIRELESS BROADBANDSRL DIN HALCHIU JUDETUL BRASOV

„ACHIZITIE DE UTILAJE IN SCOPULPREGATIRII TERENULUI”

"ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIIDE TOPOGRAFIE SI CADASTRU"

“ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SI UTILAJESPECIALIZATE”„ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTEPENTRU PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRIDE INSTALAŢII”

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PENTRUPRESTARI SERVICII FOTO-VIDEO

ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE LA SC BRYOASPEN SRL

„ACHIZITIE INSTALATIE TRATARE DESEURILICHIDE”

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU BORDURAREMOBILIER"

CINEMA DIGITAL MOBIL ALIMENTAT CUENERGIE SOLARAACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTIIPENTRU PRESTARI SERVICII INCONSTRUCTIITEHNOLOGICE PENTRU FABRICAREA DESURUBURI, BULOANE SI ALTE ARTICOLEFILETATE„ACHIZITIE DE UTILAJ PENTRU CONSTRUCTIIIN SAT DUDESCU, COMUNA ZAVOAIA,JUDETUL BRAILA”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRUPRESTARE SERVICII DE PREGATIRE ATERENULUI SI DEMOLARI IN COMUNA VIZIRU,JUDETUL BRAILA

ACHIZITIE LABORATOARE MOBILE ANALIZECEREALE SI ANALIZE PEDOLOGICE

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICEACTIVITATII DE TOPOMETRIE/TOPOGRAFIE

Page 47: apdrp1

730 312 M 01 11 2 10 00010 2011 5 30

731 312 M 01 11 2 10 00009 2011 5 30 „PRODUCTIE AMBALAJE LEMN”

736 312 M 01 11 2 10 00019 2011 5 31

737 312 M 01 11 2 10 00018 2011 5 31

738 312 M 01 11 2 10 00024 2011 5 31

739 312 M 01 11 2 10 00022 2011 5 31

740 312 M 01 11 2 10 00021 2011 5 31

745 312 M 01 11 5 11 00001 2011 5 23

746 312 M 01 11 5 11 00002 2011 5 23

747 312 M 01 11 5 11 00009 2011 5 30

748 312 M 01 11 5 11 00010 2011 5 30

749 312 M 01 11 5 11 00011 2011 5 30

750 312 M 01 11 5 11 00007 2011 5 30

751 312 M 01 11 5 11 00006 2011 5 30

752 312 M 01 11 5 11 00008 2011 5 30

756 312 M 01 11 5 11 00013 2011 5 31

757 312 M 01 11 5 11 00024 2011 5 31

758 312 M 01 11 5 11 00023 2011 5 31

759 312 M 01 11 5 11 00018 2011 5 31

763 312 m 01 11 3 12 00002 2011 5 26

765 312 M 01 11 3 12 00007 2011 5 27

769 312 M 01 11 3 12 00011 2011 5 30

„PRODUCTIA SI COMERCIALIZAREAPALETILOR DIN LEMN”

ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRIPENTRU SERVICE AUTO SPECIALIZAT ÎNREPARAŢII DE CAMIOANE

ACHIZITII UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI PENTRUCONSTRUCTIIDEZVOLTAREA S.C. MTV OPERATIV PREST91 S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DECONSTRUCTII IN SAT ZARNESTI, COMUNAZARNESTI, JUDETUL BUZAU

ACHIZITII UTILAJE PENTRU LUCRARISPECIALE DE CONSTRUCTIICONSTRUIRE HALA REPARATII MASINI SIUTILAJE, ANEXE SI IMPREJMUIRE INCOMUNA FLORICA JUDETUL BUZAUSRL DIN LOCALITATEA SAT BATRAN,COMUNA ARMENIS, JUDETUL CARAS-SEVERINACHIZITII DE UTILAJE LA SC MA RADUUTILAJE SRL DIN LOCALITATEA ARMENIS,JUDETUL CARAS-SEVERINACHIZITII DE UTILAJE LA S.C. CJCL CRINACONSTRUCT SRL DIN COMUNA DOCLIN,JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITII DE UTILAJE LA S.C. NORCENTS.R.L.ACHIZITII DE UTILAJE SC DNAMACCONSTRUCT SRL DIN LOCALITATEAGARANA, JUDETUL CARAS-SEVERIN

ACHIZITIE ECHIPAMENTE CENTRU MEDICALIRAIDA

"DOTARE BIROU DE CONSULTANTA INMANAGEMENT SI AFACERI"ACHIZITII DE UTILAJE LA S.C. NARWILDES.R.L. DIN LOCALITATEA VERMES, JUDETULCARAS-SEVERINACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU REALIZAREADE LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII INCADRUL FIRMEI S.C. CĂLINA & GROZA S.R.L.ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU DOTAREA RENTMACHINE S.R.L. DIN COMUNA BREBU NOU,JUD. CARAŞ-SEVERIN

CONSTRUIRE SPALATORIE RUFE IN COMUNAVALIUG, JUDETUL CARAS-SEVERINTEHNICE PRIN ACHIZITIONARE DEECHIPAMENTE SPECIALIZATE SIACREDITARE, COMUNA CONSTANTINDAICOVICIU, SAT ZAGUJENI, JUD. CARAS-SEVERIN

“ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII LA SCPROCONS LOGISTIC SERVICES SRL”PENTRU DOTAREA CU ECHIPAMENTENECESARE PRODUCTIEI DE PELETI DINRESTURI VEGETALEPENTRU POPULATIA RURALA PENTRUMICROINTREPRINDEREA PF BITES ALINA,COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI.

Page 48: apdrp1

770 312 M 01 11 3 12 00008 2011 5 30

771 312 M 01 11 3 12 00010 2011 5 30

775 312 M 01 11 3 12 00021 2011 5 31

776 312 M 01 11 3 12 00028 2011 5 31

790 312 M 01 11 6 13 00001 2011 5 12

792 312 M 01 11 6 13 00002 2011 5 18

793 312 M 01 11 6 13 00003 2011 5 18

794 312 M 01 11 6 13 00005 2011 5 19

795 312 M 01 11 6 13 00007 2011 5 20

796 312 M 01 11 6 13 00009 2011 5 20

797 312 M 01 11 6 13 00006 2011 5 20

798 312 M 01 11 6 13 00008 2011 5 20

799 312 M 01 11 6 13 00010 2011 5 23

800 312 M 01 11 6 13 00011 2011 5 24

802 312 M 01 11 6 13 00012 2011 5 25

803 312 M 01 11 6 13 00013 2011 5 25

806 312 M 01 11 6 13 00018 2011 5 27

807 312 M 01 11 6 13 00016 2011 5 27

811 312 M 01 11 6 13 00029 2011 5 30

812 312 M 01 11 6 13 00023 2011 5 30 "INOVATIE IN PRINT"

813 312 M 01 11 6 13 00019 2011 5 30

814 312 M 01 11 6 13 00027 2011 5 30

„ ACHIZITIE UTILAJE PENTRU EXECUTIEDEMOLARI SI LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI“ IN COMUNA STEFAN VODA,JUDETUL CALARASI„ ACHIZITIE UTILAJE PENTRU COLECTAREASI EPURAREA APELOR UZATE “ IN COMUNAMODELU, JUDETUL CALARASISPRIJINIREA PENTRU CREAREA SIDEZVOLTAREA MICRO INTREPRINDERIIVADUVA CORNELIA CU DOTARE LABORATORTESTARI SI ANALIZE TEHNICE

ACHIZITIONARE UTILAJE NECESAREACTIVITATII DE CONSTRUCTIIPRESTARI SERVICII IN PREGATIREATERENULUI SI CURATIREA ADAPOSTURILORZOOTEHNICE IN SATUL STOIANA , COM.CORNESTI, JUDETUL CLUJPRESTARI SERVICII DE CATRE SC ACDREGIONAL SRL , SAT MARISEL,COMMARISEL, JUDETUL CLUJACHIZITIA DE MASINI SI UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII DE CATRE SCEXCAVANTUL SRL , SAT MUNTELE BAISORII,COM BAISOARA, JUDETUL CLUJDOTAREA MICROINTREPRINDERII S.C.SORYNAT DESIGN S.R.L. CU UTILAJEPERFORMANTE

„ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU S.C. TIV BAY CONSTRUCT S.R.L.”„ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUACTIVITATI DE TOPOMETRIE IN CADRUL SCGEOCOR TOPO SRL”ACHIZIȚII PENTRU ÎNFIINȚARE ATELIERCONFECȚII TEXTILE ÎN LOCALITATEASĂCĂLAIA, JUD. CLUJ

„ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI PENTRU S.C. NEOX CONSTRUCTS.R.L.”

ACHIZITIA DE MASINI SI UTILAJE PENTRUPRESTARI SERVICII IN SATUL MARISEL ,COM MARISEL , JUDETUL CLUJ

"CONSULTANTA IN AFACERI SIMANAGEMENT"

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC RECOAMENAJARI SRL

„BIROU DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTSI AFACERI”DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI PRINCREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA, INCADRUL MASURII DE SPRIJINIRE A MICRO-

ACHIZITIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU AMENAJAREA TERENULUICONSTRUCT SRL DIN LOCALITATEAFELEACU, COMUNA FELEACU, JUDETULCLUJ

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU BIRIS COSMINVASILE

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SANA SAMUELFILIP

Page 49: apdrp1

815 312 M 01 11 6 13 00024 2011 5 30

830 312 M 01 11 6 13 00039 2011 5 31

831 312 M 01 11 6 13 00066 2011 5 31

832 312 M 01 11 6 13 00036 2011 5 31

833 312 M 01 11 6 13 00060 2011 5 31

834 312 M 01 11 6 13 00063 2011 5 31

835 312 M 01 11 6 13 00030 2011 5 31

836 312 M 01 11 6 13 00077 2011 5 31

837 312 M 01 11 6 13 00070 2011 5 31

838 312 M 01 11 6 13 00031 2011 5 31

839 312 M 01 11 6 13 00046 2011 5 31 CONSTRUIRE SERVICE AUTOCAMIOANE

840 312 M 01 11 6 13 00053 2011 5 31

841 312 M 01 11 6 13 00072 2011 5 31

842 312 M 01 11 6 13 00074 2011 5 31

843 312 M 01 11 6 13 00078 2011 5 31

844 312 M 01 11 6 13 00040 2011 5 31

845 312 M 01 11 6 13 00041 2011 5 31 ACHIZITE ECHIPAMENTE TOPOMETRICE

846 312 M 01 11 6 13 00048 2011 5 31

847 312 M 01 11 6 13 00056 2011 5 31

848 312 M 01 11 6 13 00061 2011 5 31

856 312 M 01 11 2 14 00001 2011 5 13

861 312 M 01 11 2 14 00008 2011 5 30

ACHIZITII UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE TEREN

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU INFIINTAREATELIER DE PRODUCTIE PELETI SI PALETI

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUSPALAREA, CURATAREA SI USCAREAARTICOLELOR TEXTILE

LABORATOR MOBIL INTEGRAT PENTRUEXAMINARI, DETERMINARI UTILITATI SIINCERCARI NEDISTRUCTIVE

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII

ACHIZITIE UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRUDEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERII

ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRUMASURATORI TOPOGRAFICE

CONSTRUIRE FABRICA DE PLANSEEMETALICEACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU EXECUTAREADE LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUIPENTRU CONSTRUCTII

ACHIZITIE APARATURA PENTRU SONORIZARIEVENIMENTE

EXTINDERE SI MODERNIZARE CLADIREEXISTENTA PENTRU INFIINTARE COAFOR SIALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETAREACHITIONARE UTILAJE PENTRU FABRICAREAARTICOLELOR DE AMBALAJ DIN MATERIALPLASTIC SI PRODUCTIA ARTIZANALA DEAMBALAJE PERSONALIZATE

CONSTRUIRE ATELIER DE TÂMPLĂRIE ȘIACTIVITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUPRESTARI SERVICII DE CURATENIE

ACHIZITIE UTILAJE SI UNELTE PENTRUCURATENIE

ACHIZITII UTILAJE PREGATITOARE PENTRUPRETIPARIRE

CONSTRUIRE ATELIER DE CONFECTIIMETALICE

ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE MODERNE ŞIPERFORMANTE PENTRU S.C. BASIS MEDIASYSTEMS S.R.L.

CREAREA UNEI MICROINTREPRINDERI INCOMUNA CUMPANA JUDETUL CONSTANTAACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICIINONAGRICOLE IN CADRUL SC MADERA ARTSRL

Page 50: apdrp1

862 312 M 01 11 2 14 00006 2011 5 30

863 312 M 01 11 2 14 00005 2011 5 30

864 312 M 01 11 2 14 00009 2011 5 30 ACHIZITIE DE UTILAJE

865 312 M 01 11 2 14 00010 2011 5 30

870 312 M 01 11 2 14 00037 2011 5 31

871 312 M 01 11 2 14 00028 2011 5 31

872 312 M 01 11 2 14 00032 2011 5 31

873 312 M 01 11 2 14 00029 2011 5 31

874 312 M 01 11 2 14 00022 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE

875 312 M 01 11 2 14 00023 2011 5 31

876 312 M 01 11 2 14 00036 2011 5 31

877 312 M 01 11 2 14 00020 2011 5 31

878 312 M 01 11 2 14 00021 2011 5 31

884 312 M 01 11 7 15 00014 2011 5 20

885 312 M 01 11 7 15 00015 2011 5 26

886 312 M 01 11 7 15 00016 2011 5 27

887 312 M 01 11 7 15 00017 2011 5 27

889 312 C 01 11 7 15 00020 2011 5 30

890 312 C 01 11 7 15 00019 2011 5 30

891 312 M 01 11 7 15 00023 2011 5 31

892 312 C 01 11 7 15 00021 2011 5 31

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTARE MICRO-INTREPRINDERE

"STATIE DE INTRETINERE AUTO", COMUNALUMINA, JUDETUL CONSTANTA

TRANSPORT PENTRU SERVICII DE SPALARESI CURATARE A ARTICOLELOR TEXTILE DECATRE SC LAVANDULA AQUA S.R.L.

ACHIZITIONAREA DE INSTALATIE DEPELETIZAT BIOMASA

CREARE CAPACITATE DE PRODUCTIEMOBILIER LA S.C. GASSI MOBILA S.R.L.

INFIINTARE UNITATE DE PRODUCEREBRICHETE SI PELETI IN COMUNA VULTURU,JUDETUL CONSTANTA

ACHIZITIE UTILAJE SI LINIE DE PELETI INCOMUNA CERCHEZU, JUDETUL CONSTANTA

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU DOTARE DEMICROINTREPRINDERI

ÎNFIINŢAREA UNEI SECŢII DE PRODUCŢIEARHITECTURĂ TEXTILĂ AMPLASATĂ ÎNLOCALITATEA TUZLA, JUDEŢUL CONSTANŢADEZVOLTAREA SC DECO PRAKT SRL PRINDOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII NON-AGRICOLE

ACHIZITII UTILAJE NECESARE IN LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

„ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI”

DOTARE ATELIER REPARATII AUTO SCENDRINIO SIKO SRL

ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE MEDICALEPENTRU „CABINET STOMATOLOGICSANORAL DR. CÂRSTEANU-DOMBI ANDRAS”

ACHIZITIE UTILAJE COLECTARE SIPROCESARE DESEURI DE LEMN , SC MAFORSRL -CATALINA"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI SI INFIINTARE INTREPRINDEREINDIVIDUALA""ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI SI INFIINTARE INTREPRINDEREINDIVIDUALA"

ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICEFABRICĂRII DE PELEŢI PENTRU FOC"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI SI INFIINTARE INTREPRINDEREINDIVIDUALA"

Page 51: apdrp1

902 312 M 01 11 3 16 00015 2011 5 27

904 312 M 01 11 3 16 00021 2011 5 30

910 312 M 01 11 3 16 00049 2011 5 31

911 312 M 01 11 3 16 00029 2011 5 31

912 312 M 01 11 3 16 00040 2011 5 31

913 312 M 01 11 3 16 00037 2011 5 31

914 312 M 01 11 3 16 00039 2011 5 31

915 312 M 01 11 3 16 00031 2011 5 31

916 312 M 01 11 3 16 00035 2011 5 31

928 312 M 01 11 4 17 00001 2011 5 6 "ACHIZITIE UTILAJE - ROSU IRINA"

929 312 M 01 11 4 17 00004 2011 5 10

930 312 M 01 11 4 17 00006 2011 5 11

933 312 M 01 11 4 17 00008 2011 5 13

936 312 M 01 11 4 17 00013 2011 5 17

940 312 M 01 11 4 17 00017 2011 5 20

941 312 M 01 11 4 17 00018 2011 5 20

942 312 M 01 11 4 17 00019 2011 5 23

946 312 M 01 11 4 17 00025 2011 5 25

947 312 M 01 11 4 17 00024 2011 5 25

952 312 M 01 11 4 17 00032 2011 5 26

MECANIZATE PENTRU CRESTEREAANIMALELOR PRIN ACHIZITIONAREA DEUTILAJE AGRICOLE, COMUNA BRANISTEA,JUDETUL DAMBOVITA

PRESTARE SERVICII IN COMUNA FINTA,JUDETUL DAMBOVITA, APARTININD LUITOADER CARMEN RALUCA„INFIINTARE CABINET STOMATOLOGIC SCROXANA FURNICA SRL DIN COMUNACOMISANI, JUDETUL DAMBOVITA”

DOTARE CU UTILAJE LA SC BISA INVEST SRLIN VEDEREA DEZVOLTARII ACTIVITATIILOCALITĂŢII TARTASESTI , JUDEŢULDAMBOVITA , PRIN DOTAREA CU UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA DEPELETI DIN RESTURI VEGETALE , A PF TOMA

„INSTALATIE PELETI MOBILA PENTRUPRESTARI SERVICII A PF GHITA ALEXANDRUCOSMIN”

INFIINTARE MICROINTREPRINDEREAPARTINAND SC BIROCO PROIECT EXPERTSRLCOMUNA CORBII MARI, JUDETUL DAMBOVITAAPARTINAND DOROBANTU ADRIANAMIHAELA I.I. AVAND CA SCOP PRESTAREADE SERVICII PENTRU POPULATIA RURALAACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT DE FORAJPENTRU SC GEO-DRILLING EXPERT SRL DINSAT CORNATELU, COMUNA CORNATELU,JUDETUL DAMBOVITA

"DEZVOLTAREA FIRMEI NEW FEROPRODUCT PRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

"DEZVOLTAREA FIRMEI UTILO STEFCONSTRUCT PRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

"DEZVOLTAREA FIRMEI NEW UTIL PRESTPRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

"DEZVOLTAREA FIRMEI OPTIM JOBS PRESTPRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

"DEZVOLTAREA FIRMEI FLORINVEST STARPRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

"DEZVOLTAREA FIRMEI MACRO EMI PRODPRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

"DEZVOLTAREA FIRMEI SUPER STRUCTUREMETAL PRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PERFORMANTEPENTRU ACTIVITATI FOTOGRAFICE,COMUNA DRAGOTESTI, JUDETUL DOLJ

„DEZVOLTAREA FIRMEI FORMWORK WORKSPRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

Page 52: apdrp1

961 312 M 01 11 4 17 00043 2011 5 27 ACHIZITIE UTILAJE CONSTRUCTII METALIC

962 312 M 01 11 4 17 00042 2011 5 27 ACHIZITIE UTIALJE CONSTRUCTII METALIC

963 312 M 01 11 4 17 00044 2011 5 27 ACHIZITIE UTILAJE CONSTRUCTII METALIC

964 312 M 01 11 4 17 00046 2011 5 27

965 312 M 01 11 4 17 00045 2011 5 27

968 312 M 01 11 4 17 00051 2011 5 30

969 312 M 01 11 4 17 00062 2011 5 30

970 312 M 01 11 4 17 00047 2011 5 30

971 312 M 01 11 4 17 00061 2011 5 30 DOTARE BIROU DE CONSULTANTA

992 312 M 01 11 4 17 00081 2011 5 31

993 312 M 01 11 4 17 00129 2011 5 31

994 312 M 01 11 4 17 00134 2011 5 31

995 312 M 01 11 4 17 00128 2011 5 31

996 312 M 01 11 4 17 00065 2011 5 31

997 312 M 01 11 4 17 00124 2011 5 31 "ACHIZITIE UTILAJE - ROBU TUDOR-IULIAN"

998 312 M 01 11 4 17 00063 2011 5 31 "ACHIZITIE UTILAJE - MATEESCU ROBERT"

999 312 M 01 11 4 17 00113 2011 5 31

1000 312 M 01 11 4 17 00084 2011 5 31

1001 312 M 01 11 4 17 00123 2011 5 31 ACHIZITIE MACARA

1002 312 M 01 11 4 17 00109 2011 5 31

1003 312 M 01 11 4 17 00138 2011 5 31

1004 312 M 01 11 4 17 00105 2011 5 31 ACHIZITIE AUTOSASIU CU MACARA

1005 312 M 01 11 4 17 00103 2011 5 31

“ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LA SCDENMIH CONSTRUCT SRL”

““ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LAGHIMIS IOANA”

"DEZVOLTAREA FIRMEI LUCMATCRIS PRINACHIZITIE MIJLOACE FIXE"ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUDESFASURARE ACTIVITATI DE INTRETINEREPEISAGISTICA„ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII DE CATRE SC ILSTEF AGROSERVSRL IN COMUNA ROJISTE , JUDETUL DOLJ”

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IN VEDEREADEZVOLTARII SC PROMO IMPACT MEDIA SRL

ACHIZITIONARE UTILAJ PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

"DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. BIGA SOLARS.R.L. PRIN ACHIZITIE MIJLOACE FIXE"

INFIINTARE PRESTATOR SERVICII INCONSTRUCTII

INVESTITII IN UTILAJE IN COMUNA SECU,JUDETUL DOLJ

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREASC ALROBUR SRLDE PRESTARI SERVICII DE ORGANIZAREEXPOZITII, TARGURI SI CONGRESE INCOMUNA CARCEA, JUDETUL DOLJ

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

Page 53: apdrp1

1006 312 M 01 11 4 17 00136 2011 5 31

1007 312 M 01 11 4 17 00082 2011 5 31

1008 312 M 01 11 4 17 00099 2011 5 31

1009 312 M 01 11 4 17 00111 2011 5 31

1010 312 M 01 11 4 17 00131 2011 5 31

1011 312 M 01 11 4 17 00114 2011 5 31

1012 312 M 01 11 4 17 00106 2011 5 31

1013 312 M 01 11 4 17 00121 2011 5 31

1014 312 M 01 11 4 17 00139 2011 5 31

1015 312 M 01 11 4 17 00088 2011 5 31

1016 312 M 01 11 4 17 00108 2011 5 31

1017 312 M 01 11 4 17 00064 2011 5 31 ARHIVARE ELECTRONICA DOCUMENTE

1018 312 M 01 11 4 17 00073 2011 5 31 "ACHIZITIE UTILAJE-S.C. NILRO AUTO S.R.L.

1019 312 M 01 11 4 17 00126 2011 5 31

1041 312 M 01 11 2 18 00002 2011 5 19

1044 312 M 01 11 2 18 00006 2011 5 24

1045 312 M 01 11 2 18 00014 2011 5 26

1046 312 M 01 11 2 18 00010 2011 5 26

1047 312 M 01 11 2 18 00013 2011 5 26

1048 312 M 01 11 2 18 00011 2011 5 26

1049 312 M 01 11 2 18 00009 2011 5 26

1050 312 M 01 11 2 18 00015 2011 5 26

1051 312 M 01 11 2 18 00008 2011 5 26

„ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII LA SC GREEN FORAJ 2011SRL„

ACHIZITII DE UTILAJE IN COMUNA SECU,JUDETUL DOLJ

“LINIE PROCESARE INDUSTRIALA PAIE SIALTE MATERIALE VEGETALE”

,,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI”

““ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LAJOSCEANU VIRGINIA ANDRA”

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

ACHIZITIAI DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

“ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LACIOVICA GEORGIANA RALUCA”

“ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LADUGAESESCU MIHAI”

CREARE CENTRU DE SERVICII MEDICALE INCOM.MARSANI, JUD. DOLJ

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII - LUCRARI DE CONSTRUCTII

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICIICONSTRUCTII DE CATRE SC RENT KIT SRL INLOCALITATEA SAT COSTI, COMUNAVANATORI, JUDETUL GALATIPENTRU CONSTRUCTII DE CATRE SCAGREGATE RENT SRL IN LOCALITATEA SATODAIA MANOLACHE, COMUNA VANATORI,JUDETUL GALATI

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”ACHIZITIE DE MASINI SI UTILAJESPECIALIZATE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN LOCALITATEAOANCEA ,JUDETUL GALATIACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC GEARLINE S.R.L. DINLOCALITATEA INDEPENDENTA, JUDETULGALATISPECIALIZATE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN LOCALITATEASCHELA, JUDETUL GALATISPECIALIZATE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN LOCALITATEASCHELA ,SAT NEGREA,JUDETUL GALATI

ACHIZITIE UTILAJE LA SC ANIDISCONSTRUCT SRL DIN COMUNA BALASESTI,SAT CIURESTII NOI, JUDETUL GALATISPECIALIZATE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN COMUNAREDIU, SAT PLEVNA, JUDETUL GALATI

Page 54: apdrp1

1052 312 M 01 11 2 18 00018 2011 5 26

1053 312 M 01 11 2 18 00017 2011 5 26

1055 312 M 01 11 2 18 00020 2011 5 27

1058 312 M 01 11 2 18 00028 2011 5 30

1059 312 M 01 11 2 18 00024 2011 5 30

1060 312 M 01 11 2 18 00031 2011 5 30

1061 312 M 01 11 2 18 00034 2011 5 30

1062 312 M 01 11 2 18 00032 2011 5 30

1063 312 M 01 11 2 18 00030 2011 5 30

1064 312 M 01 11 2 18 00022 2011 5 30

1065 312 M 01 11 2 18 00027 2011 5 30

1073 312 M 01 11 2 18 00040 2011 5 31

1074 312 M 01 11 2 18 00044 2011 5 31

1075 312 M 01 11 2 18 00046 2011 5 31

1082 312 M 01 11 3 19 00006 2011 5 20

1088 312 M 01 11 3 19 00014 2011 5 25

1094 312 M 01 11 3 19 00020 2011 5 27

1095 312 M 01 11 3 19 00018 2011 5 27

1096 312 M 01 11 3 19 00021 2011 5 27

1097 312 M 01 11 3 19 00016 2011 5 27

1105 312 M 01 11 3 19 00024 2011 5 30

1113 312 M 01 11 3 19 00041 2011 5 31

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”ACHIZITIE DE MASINI SI UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII DE CATRE SC AGRO TOOLSSRL IN LOCALITATEA SAT SERBESTII VECHI,COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI"ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII"

ACHIZITII UTILAJE PENTRU TAMPLARIE SIHALA DEPOZITARE MATERIALEACHIZIŢII DE ECHIPAMENTE PENTRUREALIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU ÎNCOMUNA PECHEA, JUDEŢUL GALAŢI

ACHIZIŢIE UTILAJE LA SC DANAMAR IMEXS.R.L. DIN LOCALITATEA VANATORI JUDETULGALATI„ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATEPENTRU CONSTRUCŢII IN LOCALITATEACUCA, JUDEŢUL GALAŢI”„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTESPECIALIZATE PENTRU ACTIVITATI DEPEISAGISTICA”

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI INLOCALITATEA CUDALBI JUDETUL GALATI

"CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE PENTRUCONSTRUCTII"DEZVOLTAREA SC SCASERV CONSTRUCTSRL LIESTI PRIN ACHIZITIA DE UTILAJESPECIFICE

ÎNFIINŢAT LINIE DE BRICHETAT PAIE ÎNCOMUNA PISCU, JUDEŢ GALAŢI

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREASTRUCTURILOR METALICE"

ACHIZITII UTILAJE PENTRU SC GHIMPCONSTRUCT SRL - COMUNA GHIMPATI,JUDETUL GIURGIUACHIZITII UTILAJE PENTRU SC CIBEUROPREST SRL - COMUNA PRUNDU,JUDETUL GIURGIU

„ACHIZITIE UTILAJE AMENAJAREATERENULUI”

PRESTARI SERVICII IN DOMENIULCONSTRUCTIILOR

ACHIZITIE SERVICE MOBIL PENTRU UTILAJEAGRICOLEACHIZITII UTILAJE DE CONSTRUCTII PENTRUDOTARE MICROINTREPRINDERE - COMUNAPRUNDU, JUDETUL GIURGIU

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTII

INFIINTARE CABINET STOMATOLOGIC INCOMUNA CALUGARENI, JUDET GIURGIU

Page 55: apdrp1

1114 312 M 01 11 3 19 00042 2011 5 31

1115 312 M 01 11 3 19 00067 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1116 312 M 01 11 3 19 00063 2011 5 31

1117 312 M 01 11 3 19 00052 2011 5 31

1118 312 M 01 11 3 19 00044 2011 5 31

1119 312 M 01 11 3 19 00045 2011 5 31 SCENA MOBILA

1120 312 M 01 11 3 19 00047 2011 5 31

1121 312 M 01 11 3 19 00037 2011 5 31

1122 312 M 01 11 3 19 00059 2011 5 31

1123 312 M 01 11 3 19 00051 2011 5 31

1124 312 M 01 11 3 19 00058 2011 5 31 FABRICA PELETI

1125 312 M 01 11 3 19 00072 2011 5 31

1126 312 M 01 11 3 19 00070 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1127 312 M 01 11 3 19 00033 2011 5 31

1128 312 M 01 11 3 19 00036 2011 5 31 „ACHIZITIE MASINI SI ECHIPAMENTE”

1129 312 M 01 11 3 19 00055 2011 5 31 UTILAJE CONSTRUCTII

1130 312 M 01 11 3 19 00062 2011 5 31

1143 312 M 01 11 4 20 00002 2011 5 24

1145 312 M 01 11 4 20 00004 2011 5 27

1146 312 M 01 11 4 20 00005 2011 5 27

EHIPAMENTE SI DOTARI PENTRUEVENIMENTE

ACHIZIȚII ECHIPAMENTE ÎNFRUMUSEȚARECORPORALĂ, COM.OGREZENI, JUD.GIURGIU

“DOTAREA CU UTILAJE LA SC MATCRISBUILDING CONSTRUCT SRL”

INVESTITIE NOUA LA S.C. JOYTEC S.R.L.,JUDETUL GIURGIU, PRIN ACHIZITIE DEMIJLOACE FIXE

INFIINTARE ACTIVITATE DE PRESTĂRISERVICII ÎN COMUNA FRATESTI, JUDEŢULGIURGIU

INVESTITIE NOUA LA S.C. CLEAN ZEISSS.R.L., JUDETUL GIURGIU PRIN ACHIZITIE DEMIJLOACE FIXES.C. AN-VICTORY EXTRACT S.R.L. ,SATCASCIOARELE,COMUNA GAISENI,JUDETULGIURGIU

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DECURATENIE

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE PENTRUAMENAJAREA TERENULUI

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DEBRICHETAT PAIE

ACTIVITATI CULTURALE,INSTRUCTIVE SI DEDIVERTISMENT IN MEDIUL RURAL

DEZVOLTAREA FIRMEI CONBEBY AGRO PRINACHIZITIE MIJLOACE FIXE

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

„DEZVOLTAREA FIRMEI SOLID BLOKPREFABRICATE PRIN ACHIZITIE MIJLOACEFIXE ”

Page 56: apdrp1

1147 312 M 01 11 4 20 00016 2011 5 31

1148 312 M 01 11 4 20 00006 2011 5 31

1149 312 M 01 11 4 20 00008 2011 5 31

1150 312 M 01 11 4 20 00014 2011 5 31

1151 312 M 01 11 4 20 00011 2011 5 31

1158 312 M 01 11 7 21 00002 2011 5 23

1159 312 M 01 11 7 21 00003 2011 5 23

1160 312 M 01 11 7 21 00004 2011 5 23

1162 312 M 01 11 7 21 00006 2011 5 27

1168 312 M 01 11 7 21 00019 2011 5 30

1169 312 C 01 11 7 21 00017 2011 5 30

1170 312 C 01 11 7 21 00018 2011 5 30

1171 312 C 01 11 7 21 00021 2011 5 30

1172 312 C 01 11 7 21 00014 2011 5 30

1173 312 M 01 11 7 21 00007 2011 5 30

1183 312 M 01 11 7 21 00028 2011 5 31

1184 312 M 01 11 7 21 00026 2011 5 31

1185 312 M 01 11 7 21 00038 2011 5 31

1186 312 C 01 11 7 21 00023 2011 5 31

1187 312 M 01 11 7 21 00027 2011 5 31

1188 312 M 01 11 7 21 00031 2011 5 31

1194 312 M 01 11 5 22 00001 2011 5 19

1195 312 M 01 11 5 22 00002 2011 5 20

1196 312 M 01 11 5 22 00003 2011 5 24 ,,CONSULTANTA DE LA A LA Z,,

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

„DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. ARTZINMEDS.R.L. PRIN ACHIZITIE ECHIPAMENTEMEDICALE”

ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRUPRODUCEREA ELEMENTELOR DIN BETON

DEZVOLTAREA FIRMEI DOGERIK TRANS SRLPRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE

ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI

ACHIZIŢIONARE UTILAJE TEHNOLOGICEPERFORMANTE LA ASSEMBLY CONS SRL

ACHIZIŢIONARE UTILAJE TEHNOLOGICEPERFORMANTE LA UTILAJEDO SRL

ACHIZIŢIONARE UTILAJE TEHNOLOGICEPERFORMANTE LA WOOD SPLITTER SRLDEZVOLTAREA ACTIVITATII DE FABRICARE ACASELOR DIN LEMN DE CATRE SC ACERISDESIGN TEAM S.R.L.ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELORTEHNOLOGICE PENTRU LUCRARI SPECIALEDE CONSTRUCTIIACHIZIŢIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI LA S.C. BABIBAU-CONS S.R.L.

ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA S.C. MAKY CSABACONSTRUCTII S.R.L. DIN COMUNA ZETEA,JUDEŢUL HARGHITAACHIZIŢIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI LA S.C. BK BULDO 2011 S.R.L.ACHIZIŢIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU LUCĂRI DE PEREGĂTIRE ATERENULUI LA S.C. EXTREME LINE EXPLOS.R.L.

ACHIZIŢIONARE SCHELE METALICE PENTRUCONSTRUCŢII LA HOCH BAU SISTEM SRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

„ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENT PENTRUACTIVITĂŢI DE GRAVARE”

ACHIZITII UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTIIACHIZIŢIE DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI LA S.C. BAULAND-STAR S.R.L.

„DEZVOLTAREA COMPANIEI SC OPTIMUSOPORTUNITIES SRL PRIN ACHIZITIONAREAECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE”"ACHIZIŢIONAREA ECHIPAMENTELOR ŞIUTILAJELOR NECESARE PENTRU LUCRĂRIDE PREGĂTIRE A TERENULUI ŞI DECONSTRUCŢII DE REZISTENŢĂ"INTRETINERE PEISAGISTICA IN COMUNABAIA DE CRIS, SAT.TEBEA, NR.108, JUDETULHUNEDOARA

"BIROU DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTSI AFACERI"

Page 57: apdrp1

1197 312 M 01 11 5 22 00004 2011 5 25

1198 312 M 01 11 5 22 00012 2011 5 30

1199 312 M 01 11 5 22 00013 2011 5 30

1200 312 M 01 11 5 22 00006 2011 5 30

1201 312 M 01 11 5 22 00007 2011 5 30

1202 312 M 01 11 5 22 00008 2011 5 30

1203 312 M 01 11 5 22 00010 2011 5 30

1204 312 M 01 11 5 22 00011 2011 5 30

1205 312 M 01 11 5 22 00014 2011 5 30

1209 312 M 01 11 5 22 00019 2011 5 31

1210 312 M 01 11 5 22 00023 2011 5 31

1211 312 M 01 11 5 22 00027 2011 5 31

1212 312 M 01 11 5 22 00016 2011 5 31

1213 312 M 01 11 5 22 00018 2011 5 31

1214 312 M 01 11 5 22 00025 2011 5 31

1215 312 M 01 11 5 22 00017 2011 5 31

1216 312 M 01 11 5 22 00026 2011 5 31

1217 312 M 01 11 5 22 00021 2011 5 31 DEPOZIT DE MATERIALE SI MATERII PRIME

1219 312 M 01 11 3 23 00001 2011 5 23

1220 312 M 01 11 3 23 00003 2011 5 25

1224 312 M 01 11 3 23 00008 2011 5 27

1226 312 M 01 11 3 23 00015 2011 5 30 ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII

1227 312 M 01 11 3 23 00014 2011 5 30

1228 312 M 01 11 3 23 00010 2011 5 30

SI REPARAREA AUTOVEHICOLELOR INCOMUNA BRETEA ROMANA, SAT.BATALAR,NR.72A, JUDETUL HUNEDOARA

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATISPECIALE DE CONSTRUCTII

,,SERVICII DE TOPOGRAFIE IN MEDIULRURAL ,,

ANTREPRENORIAT IN LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ANTREPRENORIAT IN DESIGN PUBLICITAR SIIMPRIMARI SERIGRAFICEDOTARE BIROU CONSULTANTA SISECRETARIAT IN COMUNA BAIA DE CRIS,SAT.TEBEA, NR.26, JUDETUL HUNEDOARAACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTEPENTRU LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUIDIGITALA IN COMUNA VATA DE JOS, PIATAMOTILOR, NR.4, ETAJ 1, JUDETULHUNEDOARA.

„ACHIZITII DE UTILAJE LA SC DELWYNBUSINESS S.R.L. DIN SATUL RÂU DE MORI,JUDEŢUL HUNEDOARA”

INFIINTARE ACTIVITATE DE PRESTĂRISERVICII ÎN COMUNA TELIUCU INFERIOR,JUDEŢUL HUNEDOARADOTARE START-UP CU UTILAJEPERFORMANTE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI

ACHIZITIONARE LINIE DE FABRICAT PELETIDIN RUMEGUS USCAT"LABORATOR DE PRODUSE NATURISTE ŞICOSMETICE" ÎN COMUNA BRETEA ROMÂNĂ,SAT RUŞI, JUDEŢUL HUNEDOARA

ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI„ ACHIZITIONARE DE UTILAJE SPECIFICENECESARE LUCRARILOR DE DEMOLARE ACONSTRUCTIILOR SI PRELUCRARE AMOLOZULUI REZULTAT „

DEZVOLTAREA AFACERII PE SEGMENTULCONSTRUCŢIILOR SPECIALEACHIZITIE DE UTILAJE PRIVIND ACTIVITATIAUXILIARE PENTRU CRESTEREAANIMALELOR, COMUNA CERTEJU DE SUS,JUDETUL HUNEDOARA.

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DECONSTRUCTIIALDEA VALENTIN EMILIAN, PENTRUDOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTENECESARE PRODUCTIEI DE BRICHETE DINRESTURI VEGETALE.

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DECONSTRUCTII

„INFIINTARE MICROINTREPRINDEREAPARTINAND SC AMV UTIL CONSTRUCT SRL“CLINICA DE MEDICINA INTERNA,PNEUMOLOGIE SI SOMNOLOGIE - CIPS, INCOMUNA BUCU, JUDETUL IALOMITA.

Page 58: apdrp1

1236 312 M 01 11 3 23 00019 2011 5 31

1237 312 M 01 11 3 23 00031 2011 5 31

1238 312 M 01 11 3 23 00026 2011 5 31

1239 312 M 01 11 3 23 00040 2011 5 31

1240 312 M 01 11 3 23 00022 2011 5 31

1241 312 M 01 11 3 23 00021 2011 5 31

1253 312 M 01 11 1 24 00001 2011 5 12

1256 312 M 01 11 1 24 00005 2011 5 19 " SERVICII CURATATORIE MOBILA"

1257 312 M 01 11 1 24 00004 2011 5 19 " SERVICII FOTO VIDEO EVENIMENTE"

1261 312 M 01 11 1 24 00010 2011 5 26

1263 312 M 01 11 1 24 00019 2011 5 27

1264 312 M 01 11 1 24 00018 2011 5 27

1265 312 M 01 11 1 24 00012 2011 5 27

1274 312 M 01 11 1 24 00043 2011 5 30

1275 312 M 01 11 1 24 00021 2011 5 30

1276 312 M 01 11 1 24 00042 2011 5 30

1277 312 M 01 11 1 24 00031 2011 5 30

1278 312 M 01 11 1 24 00030 2011 5 30

1279 312 M 01 11 1 24 00038 2011 5 30

INVESTITIE NOUA-CONSTRUCTIE HALA SIACHIZITIE LINIE FABRICARE BRICHETE DINBIOMASA LA S.C. CARBUNELE DE BARAGANS.R.L.

CONSTRUIRE HALA REPARATII MASINI,TRACTOARE SI UTILAJE AGRICOLEDOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTENECESARE PRODUCTIEI DE BRICHETE SIPELETI DIN RESTURI VEGETALEACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII SI PREGATIRE ATERENULUI IN COMUNA MARCULESTI,JUDETUL IALOMITASRL PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI SI ACTIVITATI DE INTRETINEREPEISAGISTICA IN SAT MARCULESTI, COMUNAMARCULESTI, JUDETUL IALOMITATERENULUI LA SC FAST UNIC CONSTRUCTSRL SAT CIULNITA, COMUNA CIULNITA,JUDETUL IALOMITA

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA MICRO-INTREPRINDERII IBECO BETOANE SRL-D

"INFIINTARE BIROU PROIECTARE SIINGINERIE, ACHIZITIE DOTARI,ECHIPAMENTE SI SOFTWARE DESPECIALITATE"

INFIINTARE SALON COAFURA SI COSMETICA,SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASIACHIZITIE DE MASINI SI UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI, COMUNAARONEANU, JUDETUL IASI

ATELIER CREAŢIE CERAMICĂ ÎN COMUNACUCUTENI, JUDEŢUL IAŞI

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERIIINDIVIDUALE BUCOVINEANU ȘTEFAN

,,ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IT SI DOTARIPENTRU SERVICII DE CONSULTANTA LASANDU PETRONELA I.I."

HALA METALICA - ATELIER PRODUCTIECOVOARE

DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIREA TERENULUI A MICRO-ÎNTREPRINDERII SINPROTECH CONST SRL

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA S.C. BITUMAX S.R.L.

Page 59: apdrp1

1280 312 M 01 11 1 24 00039 2011 5 30

1281 312 M 01 11 1 24 00044 2011 5 30

1282 312 M 01 11 1 24 00023 2011 5 30

1298 312 M 01 11 1 24 00073 2011 5 31

1299 312 M 01 11 1 24 00053 2011 5 31

1300 312 M 01 11 1 24 00095 2011 5 31

1301 312 M 01 11 1 24 00096 2011 5 31

1302 312 M 01 11 1 24 00057 2011 5 31

1303 312 M 01 11 1 24 00081 2011 5 31

1304 312 M 01 11 1 24 00060 2011 5 31

1305 312 M 01 11 1 24 00068 2011 5 31

1306 312 M 01 11 1 24 00085 2011 5 31

1307 312 M 01 11 1 24 00074 2011 5 31

1308 312 M 01 11 1 24 00065 2011 5 31

1315 312 M 01 11 8 25 00001 2011 5 18

1316 312 M 01 11 8 25 00002 2011 5 19

1317 312 M 01 11 8 25 00004 2011 5 23

1320 312 M 01 11 8 25 00010 2011 5 27

1321 312 M 01 11 8 25 00008 2011 5 27

1326 312 M 01 11 8 25 00013 2011 5 30

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA S.C. FIXOBIT S.R.L.

DOTARE SI ECHIPARE CABINETSTOMATOLOGIC IN COMUNA MIROSLAVA

„ACHIZITII DE MASINI, UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU LUCRARI DEINSTALATII”

ACHIZIŢIE UTILAJ PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI ÎN COMUNABÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI

ACHIZIŢII DE UTILAJE ŞI UNELTE PENTRUSERVICII DE PEISAGISTICĂ ÎN CADRUL S.C.AFEDO GREENFIELD S.R.L.

SERVICE AUTO MOBIL LA SC CEDOLASSISTSRL IN COMUNA BARNOVA, JUDETUL IASIPENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DEAMBALAJ DIN MATERIAL PLASTIC LA SCFUNAGRI SRL

„ACHIZITII DE MASINI, UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU LUCRARI DEINSTALATII”

ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTEPENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE FORAREDE CĂTRE SC GEOLOGY CENTER SRL

„CONSTRUIRE ATELIER DE MECANICAGENERALA”

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU CONSTRUCTII”DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI A MICRO-ÎNTREPRINDERII TREI FII SRLPRODUCTIE A USILOR IN COMUNAHOLBOCA, JUDETUL IASI - PRIN PNDR -M312 SPRIJIN PENTRU CREAREA SIDEZVOLTAREA DE MICRO-LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUIDE CATRE SC RENT UTILAJE S.R.L, SATFRASULENI, COMUNA VICTORIA, JUDETULIASI”

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU CREAREASI DEZVOLTAREA MICRO-INTREPRINDERIIGREENGUARD COATINGS & TECHNOLOGYCREAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII DEFURNIZARE SERVICII MEDICALESTOMATOLOGICE OFERITE DE SC NOBLEDENTAL CARE SRL DIN COMUNA CHIAJNA,PRELUCRAREA METALELOR IN SISTEMMESTESUGARESC, COMUNA BERCENI,JUDETUL ILFOVINFIINTAREA S.C. CENTRUL MEDICALCLINCENI S.R.L. SI ACHIZITIONAREA DEECHIPAMENTE MEDICALE NECESAREUTILARII ACESTUIA.

DOTARE SERVICE PENTRU UTILAJEAGRICOLE SI CAMIOANE

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA PETRACHIOAIA, JUDETUL ILFOVAPARTINAND P.F. MANEA ADRIAN

Page 60: apdrp1

1329 312 M 01 11 8 25 00019 2011 5 31

1330 312 M 01 11 8 25 00018 2011 5 31

1331 312 M 01 11 8 25 00029 2011 5 31

1332 312 M 01 11 8 25 00031 2011 5 31

1333 312 M 01 11 8 25 00017 2011 5 31 SERVICE EXPRES, ROTI, ITP

1334 312 M 01 11 8 25 00021 2011 5 31

1335 312 M 01 11 8 25 00024 2011 5 31

1336 312 M 01 11 8 25 00020 2011 5 31

1337 312 M 01 11 8 25 00027 2011 5 31

1341 312 M 01 11 6 26 00001 2011 5 24

1343 312 M 01 11 6 26 00003 2011 5 27

1345 312 M 01 11 6 26 00004 2011 5 30

1346 312 M 01 11 6 26 00007 2011 5 30

1347 312 M 01 11 6 26 00008 2011 5 30

1348 312 M 01 11 6 26 00006 2011 5 30

1352 312 M 01 11 6 26 00024 2011 5 31

1353 312 M 01 11 6 26 00014 2011 5 31

1354 312 M 01 11 6 26 00026 2011 5 31

1355 312 M 01 11 6 26 00017 2011 5 31

1356 312 M 01 11 6 26 00011 2011 5 31

1364 312 M 01 11 4 27 00001 2011 5 16 CABINET MEDICAL BĂLĂCIȚA

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII-INSTALATII, LASC SCHELA - UTILAJE SRL

INFIINTARE FIRMA PRESTATOARE ASERVICIILOR DE CURATENIE IN COMUNAMOGOSOAIA

ACHIZITIE ECHIPAMENTE CONFECTIITEXTILE« ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTEPENTRU DOTAREA UNUI LABORATOR DEINVESTIGATII MEDICALE IN COMUNAPETRACHIOAIA , JUDETUL ILFOV »

LABORATOR MOBIL PENTRU VERIFICAREAMETROLOGICĂ A APARATELOR UTILIZATE ÎNACTIVITATEA DE SERVICE AUTOACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTENECESARE PRODUCERII DE MATERIALEPROMOTIONALE PENTRU S.C. 3D PROMOADVERTIS DECOR S.R.L.

ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU SC ALUMINIUM PRODUCTION SRLEFICIENTE LA SOCIETATEA DE CONSTRUCŢIIMETALPLAST INDUSTRY DIN COMUNAJILAVA, JUDEŢUL ILFOV

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTESTOMATOLOGICE LA C.M.I DR. MURESANFLORIN-VASILE

CENTRU MEDICAL IN LOC. BARSANA, JUD.MARAMURES

ACHIZITIE UTILAJE CONSTRUCTII IN CADRULSC SANNIKCAM SRL

INFINTARE SI DOTARE SERVICE AUTO INCOMUNA MOISEI, JUDETUL MARAMURES

UTILAJE MODERNE - GARANŢIACOMPETITIVITĂŢII PE PIAŢĂ

DOTAREA CU ECHIPAMENTE SI UTILAJESPECIFICE PENTRU S.C. BKT HOLZ S.R.L.

INFIINTARE SI DOTARE SERVICE AUTO INLOCALITATEA IEUD, JUDETUL MARAMURESPENTRU LUCRARI DE PREGATIREATERENULUI REALIZATE DE S.C. LARMARGEOS.R.L„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUATELIER DE CONFECTII SITUAT IN MEDIURURAL COMUNA COROIENI, SAT VALENIILAPUSULUI, JUDETUL MARAMURES”

ACHIZITIE UTILAJE CONSTRUCTII IN CADRULS.C. TOP MARY REAL S.R.L.

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRELUCRAREALEMNULUI

Page 61: apdrp1

1367 312 M 01 11 4 27 00004 2011 5 27

1382 312 M 01 11 4 27 00017 2011 5 31

1383 312 M 01 11 4 27 00007 2011 5 31

1390 312 M 01 11 7 28 00001 2011 5 18

1391 312 M 01 11 7 28 00002 2011 5 19

1392 312 M 01 11 7 28 00003 2011 5 20

1393 312 M 01 11 7 28 00004 2011 5 25

1395 312 M 01 11 7 28 00006 2011 5 26

1396 312 M 01 11 7 28 00005 2011 5 26

1397 312 M 01 11 7 28 00007 2011 5 26

1399 312 M 01 11 7 28 00009 2011 5 27

1400 312 M 01 11 7 28 00013 2011 5 27

1401 312 M 01 11 7 28 00010 2011 5 27

1402 312 M 01 11 7 28 00012 2011 5 27

1405 312 M 01 11 7 28 00017 2011 5 30

1406 312 M 01 11 7 28 00022 2011 5 30

1407 312 M 01 11 7 28 00020 2011 5 30

1415 312 M 01 11 7 28 00042 2011 5 31

1416 312 M 01 11 7 28 00030 2011 5 31

1417 312 M 01 11 7 28 00034 2011 5 31

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUSERVICII TOPOGRAFICEINFIINTARE FABRICA DE BRICHETAT SIPELETIZAT DE CATRE SC FOC EURO ECOSRL

DOTARE CU UTILAJE PERFORMANTEPENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICEACHIZIŢIONARE DE UTILAJE LA S.C. STEELFAMILY S.R.L. CU SCOPUL DOTĂRIIATELIERULUI DE TĂIERE ÎN SAT VĂLURENI,COM. CRISTEŞTI, JUD. MUREŞ

ACHIZIŢIONARE DE ECHIPAMENTE PENTRUPRODUCŢIA DE MODULE ELECTRONICE LASC UNO ELECTRONICS SRLDOTARE ATELIER DE TĂIERE PRINACHIZIŢIONARE DE UTILAJE LA S.C.DEBILASER PREST S.R.L., SAT VĂLURENI,COM. CRISTEŞTI, JUD. MUREŞACHIZITIE ECHIPAMENTE IN VEDEREAPRESTARII SERVICIILOR AUXILIARE PENTRUCRESTEREA ANIMALELORPENTRU EXECUTIA DE LUCRARI DEAMENAJARE SI INTRETINERE PEISAGISTICAIN COMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUDETULMURES”

REALIZAREA UNUI PORTAL WEB - CATALOGDE IDENTIFICARE PIESE AUTOAMENAJARE SI INTRETINERE PEISAGISTICADE CATRE S.C. TOP EQUIPMENT S.R.L. INCOMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUDETULMURES”ELEMENTELOR DE DULGHERIE, TAMPLARIEPENTRU CONSTRUCTII SI ACTIVITATIMESTESUGARESTICREĂRII CONDIŢIILOR NECESAREEFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢIIELECTRICE LA S.C. SALSERE S.R.L. DINCOMUNA GHEORGHE DOJA, JUD. MUREŞPENTRU PRESTĂRI DE SERVICII ÎNDOMENIUL CREŞTERII ANIMALELOR ÎNCOMUNA MICA, JUD. MUREŞ

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. UNSERV S.R.L.EFICIENŢĂ, PERFORMANŢĂ ŞICOMPETIVITATE ÎN MEDIUL RURAL - S.CCARPAT LEMN S.R.L.

„DOTARE CU APARATE TOPOGRAFICE SISOFTWARE, COMUNA SANTANA DE MURES,JUDETUL MURES”

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUPRODUCEREA DE BIOCOMBUSTIBILI

INFIINTARE ATELIER DE FABRICARE AINSTRUMENTELOR MUZICALESERVICII DE COLECTARE A APELOR UZATESI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRUCRESTEREA ANIMALELOR"MESTESUGARESTI SI ARTA POPULARA,ARTA CULTICA SI ALTE APLICATII DE PRINTPE MATERIAL RIGID SI IN ROLA

Page 62: apdrp1

1418 312 M 01 11 7 28 00033 2011 5 31

1419 312 M 01 11 7 28 00038 2011 5 31

1420 312 M 01 11 7 28 00044 2011 5 31

1421 312 M 01 11 7 28 00027 2011 5 31

1422 312 M 01 11 7 28 00037 2011 5 31

1423 312 M 01 11 7 28 00047 2011 5 31

1424 312 M 01 11 7 28 00028 2011 5 31

1425 312 M 01 11 7 28 00031 2011 5 31

1426 312 M 01 11 7 28 00036 2011 5 31

1427 312 M 01 11 7 28 00039 2011 5 31

1439 312 M 01 11 1 29 00012 2011 5 30

1440 312 M 01 11 1 29 00013 2011 5 30

1458 312 M 01 11 1 29 00018 2011 5 31

1459 312 M 01 11 1 29 00028 2011 5 31

1460 312 M 01 11 1 29 00023 2011 5 31

1467 312 M 01 11 4 30 00003 2011 5 20

1472 312 M 01 11 4 30 00015 2011 5 27

1473 312 M 01 11 4 30 00014 2011 5 27

1474 312 M 01 11 4 30 00016 2011 5 27

1479 312 M 01 11 4 30 00035 2011 5 30

,,CONSTRUIRE SERVICE AUTO ŞIÎMPREJMUIRE " COM. CORUNCA, JUD.MUREŞ

ACHIZITII UTILAJE PENTRU INFIINTAREATELIER DE INTRETINERE SI REPARARE AAUTOVEHICULELOR

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII S.C. VERDI TOURS.R.L. PRIN ACHIZIŢIONARE DE UTILAJ,COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ, JUD. MUREŞ

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTAREA DEACTIVITATI AUXILIARE PENTRU CRESTEREAANIMALELOR

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTAREA DESERVICII IN ZONA RURALA"PENTRU DOTAREA UNUI ATELIER DEPRELUCRARI MECANICE LA SC ELECTRO DIAJUNIOR SRL , IN COM. CEAUSU DE CAMPIE,JUD.MURES

INFIINTARE ATELIER DE TINICHIGERIE SIVOPSITORIE

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTAREA DESERVICII IN ZONA RURALA"

ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARISERVICII AUXILIARE IN CRESTEREAANIMALELOR

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SCULTRAJET SRL PRIN ACHIZIŢIE DE VIDANJE

ACHIZITIONARE LINIE AUTOMATIZATAPENTRU FABRICAREA SACILOR

DOTAREA CU UTILAJE A MICRO-ÎNTREPRINDERII STEEL NAIL S.R.L.INFIINTARE MICROINTREPRINDERE PENTRUPRODUCEREA DE ELEMENTEPREFABRICATE DIN BETONACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI INSAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETULNEAMTACHIZITIE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRULUCRĂRI DE CONSTRUCŢII, PREGĂTIRE ATERENULUI ŞI INTREŢINERE PEISAGISTICĂ,LA SC INTELLO CITY SRL, SAT DUMBRAVAROŞIE, COMUNA DUMBRAVA ROŞIE,JUDETUL NEAMŢPRODUSELOR LEMNOASE LA S.C MARIUS &TOM PREST RM SRL.-D COM.OBOGAJUDETUL OLTTEHNOLOGICE DE CATRE FIRU IOANAPENTRU BRICHETAREA PRODUSELORVEGETALE IN COM.OBOGA JUDETUL OLT

ACHIZITII UTILAJE PENTRU SC AZALISINTERNATIONAL SRL - COMUNA IZBICENI,JUDETUL OLTTEHNOLOGICE DE CATRE BOJIN MARIANAPENTRU BRICHETAREA PRODUSELORVEGETALE IN COM.OBOGA JUDETUL OLT

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI

Page 63: apdrp1

1480 312 M 01 11 4 30 00036 2011 5 30

1481 312 M 01 11 4 30 00028 2011 5 30

1482 312 M 01 11 4 30 00030 2011 5 30

1483 312 M 01 11 4 30 00034 2011 5 30

1490 312 M 01 11 4 30 00060 2011 5 31

1491 312 M 01 11 4 30 00045 2011 5 31

1492 312 M 01 11 4 30 00067 2011 5 31

1493 312 M 01 11 4 30 00042 2011 5 31

1494 312 M 01 11 4 30 00057 2011 5 31

1495 312 M 01 11 4 30 00053 2011 5 31

1496 312 M 01 11 4 30 00065 2011 5 31

1497 312 M 01 11 4 30 00063 2011 5 311498 312 M 01 11 4 30 00062 2011 5 31

1499 312 M 01 11 4 30 00064 2011 5 31

1500 312 M 01 11 4 30 00043 2011 5 31

1501 312 M 01 11 4 30 00058 2011 5 31

1507 312 M 01 11 3 31 00006 2011 5 27

1508 312 M 01 11 3 31 00004 2011 5 27

1512 312 M 01 11 3 31 00012 2011 5 30

1513 312 M 01 11 3 31 00016 2011 5 30

1514 312 M 01 11 3 31 00018 2011 5 30

1515 312 M 01 11 3 31 00010 2011 5 30

1516 312 M 01 11 3 31 00019 2011 5 30

1524 312 M 01 11 3 31 00038 2011 5 31

„ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU FORAJE LASC MULTISERVCOM BUSSINES SRL„

ÎNFIINTAREA MICROINTREPRINDERII SCCHIREA YDY AGROPLANT SRL IN COMUNARUSANESTI, JUDETUL OLT

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRUPRESTARI SERVICII

ÎNFIINTAREA MICROINTREPRINDERII SCNICU CATA AGROPLANT SRL IN COMUNARUSANESTI, JUDETUL OLTACHIZIŢIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII NON-AGRICOLE ÎN CADRUL MĂSURII 312ACHIZIŢIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII NON-AGRICOLE ÎN CADRUL MĂSURII 312INFIINTAREA UNEI MICRO-INTREPRINDERI INCOMUNA PLESOIU, SAT ARCESTI - COT,JUDETUL OLTACHIZIŢIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII NON-AGRICOLE ÎN CADRUL MĂSURII 312

ACHIZITIA DE UTILAJE LA SC COLBAX TRUSTSRL DIN COMUNA BOBICESTI, SATCOMANESTI, JUDETUL OLT

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

INFIINTAREA UNEI MICRO-INTREPRINDRI INCOMUNA OSICA DE SUS, IN JUDETUL OLT

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU AMENAJAREATERENULUI IN COMUNA BUCINISUACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIA DE UTILAJE TERASIERE INCOMUNA GANEASAACHIZIŢIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRESTAREA DE SERVICII NON-AGRICOLE ÎN CADRUL MĂSURII 312

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIE UTILAJE LA SC TRUCK TRAILER &SERVICE CENTER SRL

ACHIZITIE UTILAJE LA SC ANCOMI TOURING& CO SRL

„INFIINTARE SI DOTARE LABORATORANALIZE SI TESTE PENTRU MATERIALE DECONSTRUCTII”

ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR SIAUTOBASCULANTA“ACHIZITIE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”

„ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PENTRUACTIVITATI SUPORT IN INTERPRETAREAARTISTICA IN COMUNA FILIPESTII DE TARG,JUD. PRAHOVA”

“ACHIZITIE MASINI SI UTILAJE SPECIALIZATEPENTRU CONSTRUCTII”„ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DESCENOTEHNICA SI LUMINI PENTRUORGANIZAREA DE EVENIMENTE IN SPATIULRURAL”

Page 64: apdrp1

1525 312 M 01 11 3 31 00027 2011 5 31 ACHIZIȚIONAREA UNUI GRAVATOR LASER.

1539 312 M 01 11 6 32 00035 2011 5 20

1540 312 M 01 11 6 32 00036 2011 5 20

1545 312 M 01 11 6 32 00041 2011 5 24

1548 312 M 01 11 6 32 00045 2011 5 25

1553 312 M 01 11 6 32 00052 2011 5 26

1558 312 M 01 11 6 32 00063 2011 5 27

1559 312 M 01 11 6 32 00057 2011 5 27

1560 312 M 01 11 6 32 00061 2011 5 27

1561 312 M 01 11 6 32 00054 2011 5 27

1568 312 M 01 11 6 32 00068 2011 5 30

1569 312 M 01 11 6 32 00075 2011 5 30

1570 312 M 01 11 6 32 00078 2011 5 30

1571 312 M 01 11 6 32 00064 2011 5 30

1572 312 M 01 11 6 32 00073 2011 5 30

1573 312 M 01 11 6 32 00074 2011 5 30

1574 312 M 01 11 6 32 00070 2011 5 30

1575 312 M 01 11 6 32 00077 2011 5 30

1584 312 M 01 11 6 32 00091 2011 5 31

1585 312 M 01 11 6 32 00113 2011 5 31

1586 312 M 01 11 6 32 00090 2011 5 31

1587 312 M 01 11 6 32 00116 2011 5 31

1588 312 M 01 11 6 32 00100 2011 5 31

1589 312 M 01 11 6 32 00111 2011 5 31

ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DECATRE BERTALAN VIORICA EUGENIA INLOCALITATEA CAMIN, JUDETUL SATU MARE

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

ÎNFIINŢARE UNITATE DE PRODUCŢIEMOBILIER ŞI UŞI INTERIOAREACHIZITIONAREA DE UTILAJE DECONSTRUCTII DE CATRE PESCARIA APATEU2 SRLACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRULUCRARI DE INTRETINERE A TERENULUI INCOMUNA SOCOND JUDETUL SATU MARELUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI DINLOCALITATEA RACSA, COMUNA RACSA,JUDETUL SATU MAREBRICHETARE PAIE PENTRU BOBB CODRUTA-ANCA, COMUNA ANDRID, JUDETUL SATUMARE

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE A TERENULUIACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT DECATRE SC TOOLSFERA SRL D DINLOCALITATEA VETIS, JUDEŢUL SATU MARELUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI DINLOCALITATEA DINDESTI, COMUNA ANDRID,JUDETUL SATU MAREACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC TERABEN SRLDIN LOCALITATEA HOTOAN, JUDETUL SATUMARE

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DEINTRETINERE PEISAGISTICAARTIFICIALE DE CATRE PFA GLODANCIPRIAN LIVIU DIN LOCALITATEA BORLESTI,JUDETUL SATU MARELUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA SCZAVENTEN SRL, COM. CERTEZE, JUD. SATUMARELUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA SCIRWING PARK SRL, COM. CERTEZE, JUD.SATU MARE

INCALTAMINTE, IN CADRUL INTREPRINDERIIINDIVIDUALE LAURIUC HENRIETTAALEXANDRINA, PRIN ACHIZITIA DEECHIPAMENTE SI TEHNOLOGIIPERFORMANTE

DOTARI CU ECHIPAMENTE LA SC NET MEDIACONCEPT SRL

DOTARI CU ECHIPAMENTE LA BOTTYANIOSIF-ZSOLT

ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII LASC TLE EMANUEL TUR SRLSRL

DOTARI CU ECHIPAMENTE LA TAKACS OTTOISTVAN

PROCURARE APARATURA PENTRUPRESTARI SERVICII IN DOMENIUL OPTIC

INFIINTARE SECTIE DE PRODUCTIEAMBALAJEACHIZITII DE UTILAJ PENTRUEXECUTAREA LUCRARILORDE DEMOLARE SIPREGATIRE A TERENULUI.

Page 65: apdrp1

1590 312 M 01 11 6 32 00088 2011 5 31 DOTARI CU ECHIPAMENTE LA FEHER ENIK

1591 312 M 01 11 6 32 00107 2011 5 31

1592 312 M 01 11 6 32 00086 2011 5 31

1593 312 M 01 11 6 32 00080 2011 5 31

1594 312 M 01 11 6 32 00092 2011 5 31

1612 312 M 01 11 6 33 00001 2011 5 10

1613 312 M 01 11 6 33 00002 2011 5 11

1614 312 M 01 11 6 33 00004 2011 5 19

1615 312 M 01 11 6 33 00003 2011 5 19

1616 312 M 01 11 6 33 00005 2011 5 23 UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CALITATE

1617 312 M 01 11 6 33 00006 2011 5 26

1619 312 M 01 11 6 33 00007 2011 5 27

1623 312 M 01 11 6 33 00027 2011 5 30

1624 312 M 01 11 6 33 00029 2011 5 30

1625 312 M 01 11 6 33 00030 2011 5 30

1626 312 M 01 11 6 33 00031 2011 5 30

1627 312 M 01 11 6 33 00013 2011 5 30

1650 312 M 01 11 6 33 00046 2011 5 31

1651 312 M 01 11 6 33 00073 2011 5 31

1652 312 M 01 11 6 33 00066 2011 5 31

1653 312 M 01 11 6 33 00058 2011 5 31

1654 312 M 01 11 6 33 00063 2011 5 31

1655 312 M 01 11 6 33 00071 2011 5 31

"DOTAREA SI ECHIPAREA S.C.HOLZINDUSTRIE VKB PETRIFELD S.R.L.",COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATUMARE

ATELIER DE REPARATII AUTO LOCALITATEASUPURU DE JOS JUDETUL SATU MARE

DOTARE CU UTILAJE SI APARATURASPECIFICA LA SC HAGA ELECTRO SRLPRODUCTIE, PAVAJE SI PRODUSE DINBETON IN CADRUL SC SILPAV STRUCTURESRLTOPOWORD SRL PRIN ACCES LATEHNOLOGIE PERFORMANTĂ ÎN DOMENIULTOPOGRAFIEI

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTESTOMATOLOGICE LA S.C. MESEŞ DENTALS.R.L

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE DENTARE LA SCAURELIADENT SRLCONSTRUIRE SERVICE REPARAŢII AUTO ŞISERVICII CONEXE ÎN LOCALITATEA BOBOTA,JUDEŢUL SĂLAJ

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC ROLANDSURVEY SRL

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC PEMZONECONSTRUCT SRL

“ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICEPREGATIRII TERENULUI DE CATRE SCMEGATERASAMENTE SOL SRL”

ACHIZITIE DE UTILAJE LA HARY INSTALATIISRL

ACHIZITIE DE UTILAJE DE CONSTRUCTIIPENTRU SC CITY ANTREPRENOR SRL , COM.HERECLEAN, JUD. SALAJ

FABRICARE DE AMBALAJE PENTRU LEGUMESI FRUCTE

UTILAJE MODERNE PENTRU MICRO-ÎNTREPRINDEREA GRĂDINA PAS CU PAS SRLINFIINTARE ACTIVITATE DE PRESTĂRISERVICII ÎN LOCALITATEA ILISUA, JUDEŢULSALAJ

DEZVOLTAREA DE SERVICII MEDICALESTOMATOLOGICE IN SPATIUL RURALSUTEU GEORGE DANIEL - INFIINTAREINTREPRINDERE INDIVIDUALA SIACHIZITIONARE DE UTILAJE

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ASTARDITRADCOM SRL DIN LOCALITATEA CHECHIS,JUDETUL SALAJACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII LA SC MANAGER DRUMPRESTSRL, COM. CHIESD, JUD. SALAJ

ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICEFABRICARII PELETILOR DE CATRE KOVACSGABRIELA MARIANA

Page 66: apdrp1

1656 312 M 01 11 6 33 00057 2011 5 31

1657 312 M 01 11 6 33 00044 2011 5 31 “FIRST STEP”

1658 312 M 01 11 6 33 00045 2011 5 31

1659 312 M 01 11 6 33 00068 2011 5 31

1660 312 M 01 11 6 33 00072 2011 5 31

1661 312 M 01 11 6 33 00053 2011 5 31

1662 312 M 01 11 6 33 00052 2011 5 31

1663 312 M 01 11 6 33 00050 2011 5 31

1664 312 M 01 11 6 33 00064 2011 5 31

1665 312 M 01 11 6 33 00037 2011 5 31

1666 312 M 01 11 6 33 00084 2011 5 31

1667 312 M 01 11 6 33 00059 2011 5 31

1668 312 M 01 11 6 33 00049 2011 5 31

1669 312 M 01 11 6 33 00055 2011 5 31

1670 312 M 01 11 6 33 00062 2011 5 31

1685 312 M 01 11 7 34 00005 2011 5 26

1687 312 M 01 11 7 34 00008 2011 5 27

1696 312 C 01 11 7 34 00013 2011 5 30 ACHIZITII UTILAJE CONSTRUCTII

1697 312 M 01 11 7 34 00009 2011 5 30

1698 312 M 01 11 7 34 00016 2011 5 30

1699 312 M 01 11 7 34 00012 2011 5 30

1700 312 M 01 11 7 34 00021 2011 5 30

1704 312 M 01 11 7 34 00032 2011 5 31 START-UP "3D BUSINESS"

1705 312 M 01 11 7 34 00027 2011 5 31

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI LA SC IURA BUILDSRL

"INFIINTARE UNITATE PENTRU PRESTARISERVICII DE VIDANJARE IN LOCALITATEAGARCEIU, JUDETUL SALAJ”MARIAN HORATIU-MIHAI - INFIINTAREINTREPRINDERE INDIVIDUALA SIACHIZITIONARE DE UTILAJEPOP CRISTIAN MIHAI - INFIINTAREINTREPRINDERE INDIVIDUALA SIACHIZITIONARE DE UTILAJEACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUCONSTRUCTII LA SC TOP INSERV UTILAJESRL, COM. CHIESD, JUD. SALAJCONSTRUCTII LA SC ROSTIB UTILAJE SRL ,LOC. VERVEGHIU, COM. DOBRIN, JUD.SALAJ”LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI -NEGREAN DANIELA SANDA, LOC. AGRIJ, JUD.SALAJSILAGHI CRISTIAN DAN - INFIINTAREINTREPRINDERE INDIVIDUALA SIACHIZITIONARE DE UTILAJE

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ALBINA RECYSRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC ELDA INOVATION SRL

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC VELOTERFORMSRL

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ARCH DAILY SRLDIN LOCALITATEA CHECHIS, JUDETUL SALAJ

"ACHIZITII DE UTILAJE LA SC LUANDOTERASARI SRL "

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC RANDRA MILK SRL, DINLOC. NUSFALAU, JUD. SALAJ

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA RODEAN ILEANA”"ACHIZIțIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI DE CĂTRE DRAGOMIRALEXANDRU"

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII DECATRE SC TAL CONST SRLACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTAREADE SERVICII TOPOGRAFICE, LOCALITATEASURA MARE, JUDETUL SIBIU

ACHIZITIE UTILAJE MODERNE PENTRULUCRARI DE INVELITORI SI SARPANTEACHIZIŢIE DOTĂRI PENTRU ATELIERCROITORIE SC ARYANTEX SRL DINLOCALITATEA ŞELIMBĂR, COMUNAŞELIMBĂR, JUDEŢUL SIBIU

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI IN COMUNA SELIMBAR

Page 67: apdrp1

1706 312 M 01 11 7 34 00039 2011 5 31

1707 312 M 01 11 7 34 00028 2011 5 31

1712 312 M 01 11 1 35 00004 2011 5 20

1713 312 M 01 11 1 35 00003 2011 5 20

1714 312 M 01 11 1 35 00005 2011 5 20

1716 312 M 01 11 1 35 00007 2011 5 24

1717 312 M 01 11 1 35 00008 2011 5 25

1719 312 M 01 11 1 35 00012 2011 5 26

1720 312 M 01 11 1 35 00010 2011 5 26

1721 312 M 01 11 1 35 00009 2011 5 26

1724 312 M 01 11 1 35 00014 2011 5 27

1733 312 M 01 11 1 35 00020 2011 5 30

1734 312 C 01 11 1 35 00024 2011 5 30

1735 312 C 01 11 1 35 00032 2011 5 30

1736 312 M 01 11 1 35 00022 2011 5 30

1748 312 M 01 11 1 35 00046 2011 5 31

1749 312 M 01 11 1 35 00058 2011 5 31

1750 312 M 01 11 1 35 00063 2011 5 31

1751 312 M 01 11 1 35 00052 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE LA ROMET FIER FORJAT

1752 312 M 01 11 1 35 00053 2011 5 31

1753 312 M 01 11 1 35 00050 2011 5 31

1754 312 M 01 11 1 35 00038 2011 5 31

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI IN SATUL VESTEM

ACHIZITIE UTILAJ PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII IN CADRUL SC AGROCRIS SOBSRL

INFIINTARE SI DOTARE SALON DEINFRUMUSETARE

ACHIZITIE MASINI SPECIALIZATE PENTRUCOLECTAREA DESEURILORNEPERICULOASEACHIZITII ECHIPAMENTE SPECIALIZATE LAS.C. MARCA TOPO S.R.L. , LOCALITATEAVAMA , JUDETUL SUCEAVA

ACHIZITIE MOBILIER SI ECHIPAMNETE ITPENTRU BIROU DE INGINERIE SICONSULTANTA TEHNICARADIOLOGIE DENTARA, IN VEDEREAINFIINTARII CABINETULUI STOMATOLOGICSC MEDICAL MIRAGE SRL„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”

DOTARE CENTRU MEDICAL DE DIAGNOSTICSI TRATAMENTACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREAARTICOLELOR DE AMBALAJ DIN MATERIALPLASTICINFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC INLOCALITATEA DUMBRAVA, COMUNA CORNULUNCII, JUDETUL SUCEAVA

„CONSTRUIRE ŞI DOTARE SERVICE AUTO ÎNLOCALITATEA FRĂTĂUŢII NOI, COMUNAFRĂTĂUŢII NOI, JUDEŢUL SUCEAVA”

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DECONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII IN CONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

,, ACHIZITII DE MASINI SI ECHIPAMENTEPENTRU ATELIER DE TAMPLARIE SIDULGHERIE”

ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI ÎN COMUNASADOVA, JUDEŢUL SUCEAVA

"ACHIZIŢII DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA S.C. HAGA FORMER S.R.L."

"ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI LA S.C. HARTONSTONE S.R.L."CABINET STOMATOLOGIE SI LABORATORTEHNICA DENTARA IN COMUNA MALINI,JUDETUL SUCEAVA"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU COLECTAREADESEURILOR NEPERICULOASE SIRECUPERAREA MATERIALELORRECICLABILE SORTATE"

Page 68: apdrp1

1755 312 M 01 11 1 35 00045 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE LA ENERGO WOOD

1756 312 M 01 11 1 35 00041 2011 5 31

1757 312 M 01 11 1 35 00059 2011 5 31

1762 312 M 01 11 3 36 00001 2011 5 24

1764 312 M 01 11 3 36 00007 2011 5 26

1765 312 M 01 11 3 36 00005 2011 5 26

1769 312 M 01 11 3 36 00011 2011 5 27

1770 312 M 01 11 3 36 00009 2011 5 27

1771 312 M 01 11 3 36 00015 2011 5 27

1775 312 M 01 11 3 36 00027 2011 5 30

1776 312 M 01 11 3 36 00025 2011 5 30 FABRICA DE PELETI

1777 312 M 01 11 3 36 00026 2011 5 30

1778 312 M 01 11 3 36 00029 2011 5 30

1779 312 M 01 11 3 36 00022 2011 5 30

1787 312 M 01 11 3 36 00046 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1788 312 M 01 11 3 36 00061 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1789 312 M 01 11 3 36 00082 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1790 312 M 01 11 3 36 00053 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1791 312 M 01 11 3 36 00048 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTII, COMUNA TODIRESTI,JUDETUL SUCEAVA"

ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJEPENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI ÎN CONSTRUCȚII

DEZVOLTAREA S.C. PREST UTIL EURO COMS.R.L., JUDETUL TELEORMAN, PRINACHIZITIE DE MIJLOACE FIXE

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTAREASERVICIILOR DE INTRETINERE PEISAGISTICA, SC ARIANA SERVICE SRL , COMUNA NANOV, JUDETUL TELEORMANINFIINTARE DE MICROINTREPRINDERE SCAGRO BIO TRADING SRL COMUNACOSMESTI, SAT COSMESTI PENTRUPRODUCTIE DE BRICHETE PAIEINFIINTAREA CABINETULUI DECONTABILITATE, SUPORT AL ACTIVITATILORECONOMICE DIN MEDIUL RURAL

INFIINTARE PRESTATOR DE SERVICII SCHORTIAL SRL IN COMUNA ORBEASCA,JUDETUL TELEORMAN

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASA

INFIINTARE PRESTATOR DE SERVICII SCKAMIDAR AGROSERV SRL IN COMUNAMAVRODIN, JUDETUL TELEORMAN

INFIINTARE PRESTATOR DE SERVICII SC DGCLAUDIA SRL IN COMUNA BUZESCU,JUDETUL TELEORMANINFIINTARE UNITATE PENTRU FABRICAREAPRODUSELOR DE LEMN, PLUTA, PAIE SI DINALTE MATERIALE VEGETALE IN COMUNANENCIULESTI, JUDETUL TELEORMAN

INFIINTARE PRESTATOR DE SERVICII SC WIKMOTORS SERVICE SRL IN COMUNAPOROSCHIA, JUDETUL TELEORMAN

Page 69: apdrp1

1792 312 M 01 11 3 36 00035 2011 5 31

1793 312 M 01 11 3 36 00068 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1794 312 M 01 11 3 36 00074 2011 5 31 SCENA MOBILA

1795 312 M 01 11 3 36 00057 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1796 312 M 01 11 3 36 00047 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1797 312 M 01 11 3 36 00066 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1798 312 M 01 11 3 36 00081 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1799 312 M 01 11 3 36 00063 2011 5 31

1800 312 M 01 11 3 36 00039 2011 5 31

1801 312 M 01 11 3 36 00054 2011 5 31

1802 312 M 01 11 3 36 00038 2011 5 31

1803 312 M 01 11 3 36 00045 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1804 312 M 01 11 3 36 00058 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

1817 312 C 01 11 5 37 00100 2011 5 18

1818 312 M 01 11 5 37 00104 2011 5 24

1819 312 C 01 11 5 37 00103 2011 5 24

1821 312 M 01 11 5 37 00106 2011 5 26

1824 312 M 01 11 5 37 00113 2011 5 27

1825 312 C 01 11 5 37 00114 2011 5 27

1826 312 M 01 11 5 37 00110 2011 5 27

1832 312 C 01 11 5 37 00139 2011 5 30

1833 312 M 01 11 5 37 00149 2011 5 30

DOTARE MICRO - ÎNTREPRINDERE CUECHIPAMENTE DE BRICHETAT

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU FABRICAREPELETI LA S.C. DRAIEM PROD S.R.L., SATCALINESTI, COMUNA CALINESTI, JUDETTELEORMAN

CENTRU TOPOGRAFIE SI CADASTRU INCOMUNA PERETU, JUDETUL TELEORMANINFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASA

INFIINTARE UNITATE DE BRICHETAT INCOMUNA LISA, JUDETUL TELEORMAN

ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA BRATU M. IOAN I.I.

MODERNIZARE CABINET MEDICAL DEMEDICINA DENTARA DR.ADRIANA MARIADOMIDE, IN SAT DUMBRAVITA, COMUNADUMBRAVITA, JUDETUL TIMIS

ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRULUCRĂRI DE CADASTRU DE CĂTRE S.C. GM -CAD S.R.L.CREAREA ŞI DIVERSIFICAREA SERVICIILORPENTRU POPULAŢIA RURALĂ ÎN COMUNAPARTA SI DIN IMPREJURIMIPRODUCȚIA DE ELEMENTE DIN BETON ÎNCADRUL SC DEYPAP CONSTRUCT SRL -ȘAG, JUD. TIMIȘACHIZITII DE UTILAJE LA SC MSG MANOPERASRL -D DIN LOCALITATEA GHIRODA,JUDETUL TIMISACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. CHISODA PRINT S.R.L. DIN LOCALITATEACHISODA, JUDETUL TIMISACHIZITII DE UTILAJE LA SC MSG EDILPARTNER SRL DIN LOCALITATEA GHIRODA,JUDETUL TIMIS

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC RS LOGEXPERTSRL

Page 70: apdrp1

1834 312 C 01 11 5 37 00150 2011 5 30

1835 312 M 01 11 5 37 00156 2011 5 30

1836 312 C 01 11 5 37 00135 2011 5 30

1837 312 M 01 11 5 37 00132 2011 5 30

1838 312 C 01 11 5 37 00142 2011 5 30 ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU TIPOGRAFIE

1839 312 M 01 11 5 37 00164 2011 5 30 ACHIZITIE DE UTILAJE DE CONSTRUCTII

1840 312 C 01 11 5 37 00128 2011 5 30

1841 312 C 01 11 5 37 00143 2011 5 30

1842 312 C 01 11 5 37 00144 2011 5 30

1843 312 C 01 11 5 37 00124 2011 5 30

1844 312 M 01 11 5 37 00162 2011 5 30

1845 312 C 01 11 5 37 00134 2011 5 30

1846 312 M 01 11 5 37 00126 2011 5 30

1847 312 C 01 11 5 37 00130 2011 5 30

1848 312 C 01 11 5 37 00133 2011 5 30

1849 312 C 01 11 5 37 00131 2011 5 30

1850 312 C 01 11 5 37 00167 2011 5 30

1851 312 C 01 11 5 37 00137 2011 5 30

1852 312 M 01 11 5 37 00159 2011 5 30

1853 312 M 01 11 5 37 00122 2011 5 30

1854 312 C 01 11 5 37 00145 2011 5 30

1855 312 M 01 11 5 37 00125 2011 5 30

1856 312 C 01 11 5 37 00138 2011 5 30

1857 312 C 01 11 5 37 00129 2011 5 30

1858 312 M 01 11 5 37 00123 2011 5 30

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. LABORATOARELE ANDRAL S.R.L. DINLOCALITATEA GIROC, JUDETUL TIMIS„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERIIARJOCA CARMEN - TATIANA, ÎNLOCALITATEA CRIVINA, JUDEŢUL TIMIŞ”ACHIZITII DE UTILAJE LA SC MSGLEADERSHIP SRL DIN LOCALITATEAGHIRODA, JUDETUL TIMIS

ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE DE GEODEZIEIN CADRUL SC RI SPATIAL SRL

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA GULER MIRELA”

DOTARE SOCIETATE NOU ÎNFIINTATĂ CUECHIPAMENTE DE PREGĂTIRE A TERENULUIACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. SDG CONSULTING S.R.L. DINLOCALITATEA CENEI, JUDETUL TIMIS

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SPĂTARU CARMEN”

INFIINTAREA MICROINTREPRINDERE SCFIADE STRUCTURE SRL PRIN DOTAREA CUUTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI.

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DECONSTRUCTIIACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU LUCĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI ÎN CADRUL SCTATA S CONSTRUCT 2011 SRL - PECIU -NOU, JUD. TIMIȘ

“ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA DRIMENȚ ALYNA-VIORICA”ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATI DEINTRETINERE PEISAGISTICA IN CADRUL SCTOTAL PEISAJ SRL

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA ROTARU CĂTĂLIN-SORIN”„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERIIKINDLER MARCUS ÎN LOCALITATEA PESAC,JUDEŢUL TIMIŞ”

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC MC-SEO SRL DINLOCALITATEA MOSNITA NOUA, JUDETULTIMIS

„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII ADLERFLORENTINA - SORINA, ÎN LOCALITATEANADRAG, JUDEŢUL TIMIŞ”ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRĂRI DE ÎNVELITORI, ȘARPANTEȘI TERASE LA CONSTRUCȚII - DUMBRĂVIȚA,JUD. TIMIȘ

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA BIRAU NICOLAE”ACHIZIȚIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI - BILED, JUD. TIMIȘ

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI INCONSTRUCTII"ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRUPREGĂTIREA TERENULUI LA DRIMENŢALEXANDRU''

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA S.C. STUDIOFRECVENTE S.R.L.-D DIN COMUNA MOSNITANOUA, JUDETUL TIMIS

Page 71: apdrp1

1859 312 C 01 11 5 37 00155 2011 5 30

1860 312 M 01 11 5 37 00160 2011 5 30

1861 312 M 01 11 5 37 00121 2011 5 30

1862 312 C 01 11 5 37 00153 2011 5 30

1887 312 M 01 11 5 37 00176 2011 5 31 ÎNFIINŢARE CABINET MEDICAL

1888 312 M 01 11 5 37 00213 2011 5 31

1889 312 M 01 11 5 37 00229 2011 5 31

1890 312 M 01 11 5 37 00174 2011 5 31

1891 312 M 01 11 5 37 00197 2011 5 31

1892 312 M 01 11 5 37 00171 2011 5 31

1893 312 M 01 11 5 37 00203 2011 5 31

1894 312 C 01 11 5 37 00220 2011 5 31

1895 312 C 01 11 5 37 00224 2011 5 31

1896 312 M 01 11 5 37 00234 2011 5 31

1897 312 C 01 11 5 37 00211 2011 5 31

1898 312 C 01 11 5 37 00245 2011 5 31

1899 312 C 01 11 5 37 00228 2011 5 31

1900 312 M 01 11 5 37 00244 2011 5 31

1901 312 C 01 11 5 37 00242 2011 5 31

1902 312 M 01 11 5 37 00207 2011 5 31

1903 312 M 01 11 5 37 00253 2011 5 31

1904 312 M 01 11 5 37 00238 2011 5 31

ACHIZITIE UTLAJE PENTRU PRODUCTIEMOBILIER METALIC,COMUNA SAG-TIMISENI,JUDETUL TIMIS„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII SC GPPEFOTIM SRL, ÎN LOCALITATEA FOENI,JUDEŢUL TIMIŞ”ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU LUCĂRI DEPREGĂTIRE A TERENULUI ÎN CADRUL SC BIDICONSTRUCT 2011 SRL - PECIU - NOU, JUD.TIMIȘ

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC RB LOGISTICSRL

DOTARI CABINET MEDICAL IN CADRUL S.C.DIALMA MEDICIS S.R.L. DIN LOC. UTVIN,COM. SANMIHAIU ROMAN, JUD. TIMIS

ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU PENTRUÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREAAUTOVEHICULELOR

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII SCDELTRAC INVEST SRL ÎN COMUNA RUDNA,JUDEŢUL TIMIŞ”ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE SI DOTARIPENTRU CONTABILITATE SI AUDITFINANCIAR IN CADRUL SC CONTAEXPERTSANDA - ALBINA, JUDETUL TIMIS.ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNAPISCHIA, SAT MURANI, JUDETUL TIMIS

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC BCO AVANGARDCONS SRL

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ERA CORP CONSSRL„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII BIBANMIHAELA - CORINA, ÎN LOCALITATEANĂDRAG, JUDEŢUL TIMIŞ”ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA S.C.PHOTOGEAR SRL DIN COMUNA GIROC,JUDETUL TIMIS

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ANTREPRIZARUS SRL

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC AMADI PRIM SRLDIN COMUNA SANANDREI, JUDETUL TIMISECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRUTELECOMUNICATII, COMUNA MARGINA, JUD.TIMIS

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC CITY VERDE SRLDIN LOCALITATEA MOSNITA NOUA, JUDETULTIMIS

„ACHIZITII DE UTILAJE LA SC ZAROPRIMINSTAL S.R.L. DIN LOCALITATEA SECEANI,JUDEŢUL TIMIS”

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PENTRUPORTAL ACTIVITATI FIRME BDN CONECT

ACHIZITII UTILAJE PENTRU AMENAJAREATERENULUI IN CONSTRUCTII

Page 72: apdrp1

1905 312 M 01 11 5 37 00247 2011 5 31

1906 312 M 01 11 5 37 00232 2011 5 31 DOTARE SERVICE AUTO

1907 312 M 01 11 5 37 00175 2011 5 31

1908 312 M 01 11 5 37 00217 2011 5 31

1909 312 M 01 11 5 37 00230 2011 5 31

1910 312 M 01 11 5 37 00237 2011 5 31

1911 312 C 01 11 5 37 00250 2011 5 31

1912 312 M 01 11 5 37 00186 2011 5 31

1913 312 M 01 11 5 37 00264 2011 5 31

1914 312 C 01 11 5 37 00261 2011 5 31 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC RALTRUS SRL

1915 312 C 01 11 5 37 00267 2011 5 31

1916 312 C 01 11 5 37 00223 2011 5 31

1917 312 C 01 11 5 37 00233 2011 5 31

1918 312 M 01 11 5 37 00184 2011 5 31

1919 312 C 01 11 5 37 00200 2011 5 31 ÎNFIINŢARE LABORATOR TEHNICA DENTAR

1920 312 M 01 11 5 37 00179 2011 5 31

1921 312 C 01 11 5 37 00201 2011 5 31

1922 312 C 01 11 5 37 00255 2011 5 31

1923 312 M 01 11 5 37 00210 2011 5 31

1924 312 C 01 11 5 37 00243 2011 5 31

1925 312 M 01 11 5 37 00263 2011 5 31

1926 312 M 01 11 5 37 00254 2011 5 31

INFIINTARE LINIE DE BRICHETAT PAIE INMEDIUL RURAL, COMUNA MORAVITA,JUDETUL TIMIS

ACHIZIȚIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCĂRI DE AMENAJARE ATERENULUI - DUMBRAVITA, JUD. TIMIȘ

INFIINTAREA UNEI MICROINTREPRINDERI INMEDIUL RURAL, IN COMUNA MORAVITA,JUDETUL TIMIS„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII SCPEDO WORK SRL, ÎN COMUNA OTELEC,JUDEŢUL TIMIŞ”

DEZVOLTAREA SC LKB DEVELOPMENT SRLPRIN ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE LA SC TOPO 2RSRL DIN LOCALITATEA DUMBRAVITA,JUDETUL TIMIS„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERII MĂRANAMALIA, ÎN LOCALITATEA GLADNA ROMANA,JUDEŢUL TIMIŞ”

ACHIZITIE UTILAJE, DE CATRE SC LKBUTILAJE SRL, PENTRU LUCRARI DEPREGATIREA A TERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTAREADE SERVICII IN CONSTRUCTII, LOCALITATEAGIROC, JUDET TIMIS

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC DAPRESTINVEST SRL

ACHIZITII DE UTILAJE LA S.C. EMV-UTIL S.R.L.- D„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERIIOPRISONI ELENA-ALINA, ÎN LOCALITATEANĂDRAG, JUDEŢUL TIMIŞ”

INFIINTAREA MICROINTREPRINDERE SCSTEF STRUCTUR SRL PRIN DOTAREA CUUTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI.

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRUDESFASURAREA ACTIVITATII DECONSTRUCTII

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUIACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI, IN COMUNAPISCHIA, SAT MURANI, JUDETUL TIMISACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTAREADE SERVICII IN CONSTRUCTII, LOCALITATEAREMETEA MARE, JUDET TIMIS„SERVICIILOR ÎN CADRULMICROINTREPRINDERII KABA NICOLETA-ELENA, ÎN COM. COMLOȘU MARE, SAT.LUNGA, NR.209, JUDEŢUL TIMIŞ”DOTARE CU ECHIPAMENTE SI SOFTWARE INVEDEREA REALIZARII ACTIVITATII DEPROIECTARE ARHITECTURĂ

Page 73: apdrp1

1927 312 M 01 11 5 37 00249 2011 5 31

1928 312 C 01 11 5 37 00208 2011 5 31

1929 312 M 01 11 5 37 00226 2011 5 31

1941 312 M 01 11 2 38 00004 2011 5 27 ACHIZIŢIE LINIE DE PRODUCŢIE PELEŢI

1945 312 M 01 11 2 38 00013 2011 5 31 "FABRICA DE HARTIE SI CARTON ONDULAT

1946 312 M 01 11 2 38 00017 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

1947 312 M 01 11 2 38 00011 2011 5 31

1948 312 M 01 11 2 38 00009 2011 5 31

1949 312 M 01 11 2 38 00016 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

1950 312 M 01 11 2 38 00020 2011 5 31

1951 312 M 01 11 2 38 00014 2011 5 31

1952 312 M 01 11 2 38 00018 2011 5 31

1953 312 M 01 11 2 38 00015 2011 5 31

1954 312 M 01 11 2 38 00028 2011 5 31

1955 312 M 01 11 2 38 00026 2011 5 31

1956 312 M 01 11 2 38 00012 2011 5 31 ACHIZITIE UTILAJE LA SC YARMADEN SRL

1965 312 M 01 11 1 39 00001 2011 5 23

1966 312 M 01 11 1 39 00004 2011 5 23

1967 312 M 01 11 1 39 00003 2011 5 23

1968 312 M 01 11 1 39 00002 2011 5 23

1969 312 M 01 11 1 39 00005 2011 5 24

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRUFABRICAREA MOBILEI

ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATI DEINTRETINERE PEISAGISTICA„ÎNFIINŢAREA MICROÎNTREPRINDERIIMURGOI CĂLIN, ÎN LOCALITATEA NĂDRAG,JUDEŢUL TIMIŞ”

" ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATORJCB 3 CX"

INFIINTARE MICROINTREPRINDEREAPARTINAND SC AVANTAJ CONSTRUCTDANIEL SRL

ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SCVICTORIA UTILAJE SRL

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI IN MEDIUL RURAL

ACHIZITIE MASINA DE FORAT HIDRAULICA INCADRUL SC LUNCA-STRUCTURE SRL

ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SCUTILAJE NACA SRL

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI

CONSTRUIRE SPALĂTORIE ECOLOGICĂ ŞIUNITATE PENTRU ÎNTREŢINEREAUTOVEHICULE

ACHIZIŢIE UTILAJE LA SC DODSTAR BIZS.R.L. DIN LOCALITATEA DODESTI, JUDETULVASLUIACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI LA SCCOZRACONS SRL-DTERENULUI LA SC NOMCRIS CONSTRUCTS.R.L. DIN LOCALITATEA URDESTI, COMUNADODESTI, JUDETUL VASLUIACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU SC NOMPELETS.R.L. DIN LOCALITATEA DODESTI, JUDETULVASLUIACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARISPECIALE DE CONSTRUCTII SI PREGATIREATERENULUI LA SC CONVLA BUILDING SRL-D

Page 74: apdrp1

1970 312 M 01 11 1 39 00007 2011 5 30

1971 312 M 01 11 1 39 00008 2011 5 30

1972 312 M 01 11 1 39 00006 2011 5 30

1975 312 M 01 11 1 39 00016 2011 5 31

1976 312 C 01 11 1 39 00013 2011 5 31

1977 312 M 01 11 1 39 00010 2011 5 31

1978 312 M 01 11 1 39 00011 2011 5 31

1984 312 M 01 11 4 40 00004 2011 5 30

1985 312 M 01 11 4 40 00002 2011 5 30

1986 312 M 01 11 4 40 00006 2011 5 30

1987 312 M 01 11 4 40 00003 2011 5 30

1993 312 m 01 11 4 40 00015 2011 5 31

1994 312 M 01 11 4 40 00008 2011 5 31

1995 312 M 01 11 4 40 00013 2011 5 31

1996 312 M 01 11 4 40 00012 2011 5 31

2001 312 M 01 11 2 41 00004 2011 5 30

2003 312 M 01 11 2 41 00019 2011 5 31

2004 312 M 01 11 2 41 00022 2011 5 31

2005 312 M 01 11 2 41 00016 2011 5 31

2006 312 C 01 11 2 41 00010 2011 5 31

„ACHIZITIE UTILAJE SI MASINI SPECIALIZATEPENTRU LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI”

INFIINTARE CABINET STOMATOLOGICLIPOVAT

ACHIZITIE UTILAJE PENTRUCONFECTIONAREA AMBALAJELOR DINHARTIE SI CARTON

INTOCMIRE CABINET MEDICAL CUACTIVITATE STOMATOLOGICA, COMUNAROSIESTI, JUDETUL VASLUIACHIZIŢII DE UTILAJE ŞI UNELTE PENTRUSERVICII DE PEISAGISTICĂ ÎN CADRUL S.C.HUGSOL S.R.L.INFIINTARE SECTIE DE PROCESARE PELETIDIN MATERII PRIME VEGETALE,LOCALITATEA DOBROSLOVESTI, COMUNAZAPODENI, JUDETUL VASLUI

ATELIER PRELUCRARE LA RECE PROFILEMETALICE SI IMPREJMUIRE TEREN

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC DAMILA AGRO SRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI LA SC HALOIU CONS SRL

„DEZVOLTAREA FIRMEI CIVIL SPEEDSERVICES SRL PRIN ACHIZIŢIE UTILAJE"

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARIPEISAGISTICE, DE CATRE SC TREE SPADESRL"ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE PENTRUAMENAJAREA TERENULUI DE CATRE S.C.ILRODO CONSTRUCT S.R.L.LA S.C. NINLUC CONSTRUCT S.R.L., SATOLTETU, COMUNA ZATRENI, JUDEŢULVALCEAACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPERFORMANTE PENTRU FABRICAREMOBILIER IN COMUNA MALAIA, JUD. VALCEAACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE ŞIECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCŢIIPENTRU ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DECĂTRE S.C. BUILA CONSTRUCT S.R.L

ACHIZITII UTILAJE PRESTARI SERVICIIPENTRU CONSTRUCTII SPECIALE INMEDIUL RURAL

ACHIZITII UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRUACTIVITATI DE ELIMINARE A DESEURILORORGANICE

CONSTRUIRE CENTRUL DE INGRIJIRICORPORALE Q10

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTELA SC ECEZ SERV SRL

ACHIZITII UTILAJE PENTRU ACTIVITATISPECIALE DE CONSTRUCTII

Page 75: apdrp1

2007 312 M 01 11 2 41 00006 2011 5 31

2008 312 C 01 11 2 41 00008 2011 5 31

2009 312 M 01 11 2 41 00020 2011 5 31

2010 312 M 01 11 2 41 00028 2011 5 31 LABORATOR FOTO-VIDEO

2011 312 M 01 11 2 41 00030 2011 5 31

1489 312 C 01 11 4 30 00048 2011 5 31

1057 312 C 01 11 2 18 00033 2011 5 30

1297 312 C 01 11 1 24 00082 2011 5 31

108 312 C 01 11 5 02 00110 2011 5 30

494 312 C 01 11 6 05 00426 2011 5 31

2000 312 M 01 11 2 41 00003 2011 5 30

1999 312 M 01 11 2 41 00002 2011 5 30

674 312 C 01 11 7 08 00056 2011 5 31

493 312 C 01 11 6 05 00424 2011 5 31

1296 312 C 01 11 1 24 00063 2011 5 31

626 312 C 01 11 7 08 00004 2011 5 19

895 312 C 01 11 3 16 00005 2011 5 24

1325 312 C 01 11 8 25 00014 2011 5 30

257 312 M 01 11 1 04 00032 2011 5 31

1992 312 C 01 11 4 40 00009 2011 5 31

939 312 C 01 11 4 17 00015 2011 5 18 "ACHIZITIE UTILAJE-JOITA FLORINA-DIANA"

INFIINTARE UNITATE PENTRU ACTIVITATISPECIALE DE CONSTRUCTII

ACHIZITII UTILAJE SPECIALIZATE PENTRUACTIVITATI DE CONSTRUCTII

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII PE MASURA 312

CONSTRUIRE SI DOTARE CLINICASTOMATOLOGICA

INFIINTARE MICROINTREPRINDERE INCOMUNA SERBANESTI, JUDETUL OLTBAUTURI RACORITOARE NEALCOOLICE, APAPLATA DE MASA SI ACHIZITIE DEECHIPAMENTE PENTRU IMBUTELIAT, INLOCALITATEA SCHELA, JUDETUL GALATI

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTESPECIFICE PENTRU MICROINTREPRINDEREASC CLEANPLAST FOUR 4 SRL”

CONSTRUIRE HALĂ PRODUCTIE TAMPLARIEPVC ÎN LOCALITATEA SANLEANI, JUD. ARADMODERNIZARE SI MANSARDARE CLADIREEXISTENTA SI AMENAJARE SPALATORIE, SATMIERLAU, NR. 228/B, COM. HIDISELU DE SUS

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI SI PRELUCRARE PIATRASERVICII DE PREGATIRE A TERENULUI SIPRELUCRARE PIATRA, IN COMUNA REGHIU,JUDETUL VRANCEA

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU AMENAJARETEREN

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AMIADO PLASTSRLREPARAREA AUTOVEHICULELOR SICREAREA DE NOI SERVICII PENTRUPOPULAŢIA DIN MEDIUL RURAL

"ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALE DECONSTRUCTII PENTRU PREGATIREATERENULUI, SINCA NOUA, BRASOV"

CABINET STOMATOLOGIC SI LABORATOR DETEHNICA DENTARA IN COMUNA SALCIOARA,SAT GHINESTI, JUDETUL DAMBOVITA

“ SERVICE AUTO” SAT 1 DECEMBRIE, COM. 1DECEMBRIE, JUD. ILFOV

ATELIER MESTESUGARESC PENTRUPRELUCRAREA LEMNULUI,,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI LA S.C. LONATOCONSTRUCT S.RL.”

Page 76: apdrp1

1351 312 C 01 11 6 26 00025 2011 5 31

1649 312 C 01 11 6 33 00085 2011 5 31

673 312 C 01 11 7 08 00089 2011 5 31

1648 312 C 01 11 6 33 00047 2011 5 31

1583 312 C 01 11 6 32 00101 2011 5 31

672 312 C 01 11 7 08 00083 2011 5 31

629 312 C 01 11 7 08 00007 2011 5 20

636 312 C 01 11 7 08 00014 2011 5 25

1991 312 C 01 11 4 40 00011 2011 5 31

106 312 C 01 11 5 02 00128 2011 5 30

107 312 C 01 11 5 02 00144 2011 5 30

671 312 C 01 11 7 08 00081 2011 5 31

932 312 C 01 11 4 17 00009 2011 5 13 "ACHIZITIE UTILAJE-CULCESCU GABRIELA"

1043 312 C 01 11 2 18 00005 2011 5 24

927 312 C 01 11 4 17 00002 2011 5 6

492 312 c 01 11 6 05 00451 2011 5 31

491 312 C 01 11 6 05 00425 2011 5 31

1072 312 C 01 11 2 18 00048 2011 5 31

632 312 C 01 11 7 08 00010 2011 5 24

1647 312 C 01 11 6 33 00067 2011 5 31

652 312 C 01 11 7 08 00047 2011 5 30

1295 312 C 01 11 1 24 00061 2011 5 31

"RECICLAREA, PROMOTORULDIVERSIFICARII ECONOMIEI RURALE"

"DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE DINCOMUNA GALGAU JUD. SALAJ"

"ACHIZITIE UTILAJE NECESARE LUCRARILORIN CONSTRUCTII, VLADENI, JUD. BRASOV"

CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SERVICEUTILAJE IN LOC. CAMARINFIINTARE SI DOTARE SERVICE AUTO INCOMUNA HODOD, LOCALITATEAGIURTELECU HODODULUI, JUDETUL SATUMARE

"ACHIZITIE UTILAJE NECESARE LUCRARILORIN CONSTRUCTII, VLADENI, JUD. BRASOV"

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU AMENAJAREATERENULUI, BUNESTI, BRASOV""ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALIZATE DECONSTRUCTII PENTRU PREGATIREATERENULUI, SOHODOL, BRAN",,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI LA S.C. TETRASCONSTRUCT S.RL.”

INFIINTARE ATELIER MASE PLASTICE INCOMUNA FELNAC, JUDETUL ARAD

INFIINTARE UNITATE IMPRIMARE MATERIALERIGIDE IN COMUNA FELNAC, JUDETUL ARAD

"ACHIZITIE UTILAJE NECESARE LUCRARILORIN CONSTRUCTII, VLADENI, JUD. BRASOV"

INFIINTARE UNITATE RECICLARE IN COMUNATUDOR VLADIMIRESCU, JUDETUL GALATI

ACHIZITIE UTILAJE - S.C. MABIROSCONSTRUCT S.R.L.

INFIINTARE HALA PRODUCTIE IN COMUNAGIRISU DE CRIS, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AMIADO COMSRL

INFIINTARE UNITATE PRODUCTIEIMPLANTURI STOMATOLOGICE"ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIALE DECONSTRUCTII PENTRU PREGATIREATERENULUI, SOHODOL, BRASOV"FABRICARE MOBILA SI OBIECTEMESTESUGARESTI DIN LEMN IN COMUNABOCSA, JUD. SALAJ

"ACHIZITIE DE UTILAJE DE CONSTRUCTIIPENTRU PREGATIREA TERENULUI, SINCANOUA"ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI DE FORAJ SI SONDAJ SILUCRARI DE PREGATIRE TEREN

Page 77: apdrp1

1438 312 C 01 11 1 29 00011 2011 5 30

361 312 C 01 11 6 05 00293 2011 5 27

417 312 C 01 11 6 05 00297 2011 5 30

1071 312 C 01 11 2 18 00051 2011 5 31

829 312 M 01 11 6 13 00042 2011 5 31

960 312 C 01 11 4 17 00040 2011 5 27

1167 312 C 01 11 7 21 00009 2011 5 30

828 312 C 01 11 6 13 00064 2011 5 31

615 312 C 01 11 1 07 00018 2011 5 31

1938 312 C 01 11 2 38 00001 2011 5 24 HALA PRODUCTIE

827 312 M 01 11 6 13 00058 2011 5 31

1457 312 C 01 11 1 29 00035 2011 5 31

1646 312 C 01 11 6 33 00038 2011 5 31

1208 312 C 01 11 5 22 00022 2011 5 31

959 312 C 01 11 4 17 00033 2011 5 27

826 312 C 01 11 6 13 00047 2011 5 31

967 312 C 01 11 4 17 00093 2011 5 30

1350 312 C 01 11 6 26 00009 2011 5 31

1645 312 C 01 11 6 33 00041 2011 5 31

1294 312 C 01 11 1 24 00072 2011 5 31

825 312 C 01 11 6 13 00038 2011 5 31

1747 312 C 01 11 1 35 00036 2011 5 31

„CLINICA STOMATOLOGICA, RADIOLOGIE,TEHNICA DENTARA, IMPREJMUIRE,BRANSAMENTE UTILITATI, AMENAJAREINCINTA SI PARCARI”

STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE INLOCALITATEA BALENI, JUDETUL BIHORATELIER MESTESUGARESC DE TABACARIE,COJOCARIE SI HAINE DE PIELE INLOCALITATEA BALENI, JUDETUL BIHOR

„ÎNFIINŢAREA UNEI MICROÎNTREPRINDERIPENTRU PRESTĂRI SERVICII ÎN TĂMĂOANI,COMUNA FRUMUŞIŢA”

ACHIZITIE ECHIPAMENTE FOTO, VIDEO,SONORIZARI

„DEZVOLTAREA FIRMEI BACASTEF PRINMIJLOACE FIXE ”

ACHIZIŢIONARE UTILAJE TEHNOLOGICEPERFORMANTE LA GOBE PARK SRLCONSTRUIRE SI DOTARE SPALATORIE AUTOSI VULCANIZARE IN COMUNA MOCIU,JUDETUL CLUJ“CONSTRUIRE SI UTILARE ATELIERPRODUCTIE FURNIRE SI PANOURI DE LEMNIN SATUL VARFU CAMPULUI,COMUNA VARFUCAMPULUI,JUDETUL BOTOSANI”.

CONSTRUIRE ATELIER PENTRUPRELUCRAREA PIETREI

„ ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUI LA S.C. TUD ASM CONSTRUCTS.R.L. IN SAT DUSESTI, COMUNA STEFANCEL MARE, JUDETUL NEAMT”

INFIINTARE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA SI INFRUMUSETARE

"UNITATE DE PRODUCTIE AMBALAJE DINCARTON"“CONSTRUIRE SERVICE ROTI, SPALATORIEAUTO, PUT FORAT, FOSA SEPTICA,TERASAMENTE”CONSTRUIRE HALA, RACORDURI UTILITATI,BAZIN VIDANJABIL, REFACERE IMPREJMUIRESI DOTARE CU UTILAJE

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

ACHIZITIE LINIE TEHNOLOGICA , UTILAJE SIDOTARI LA SC EXTRUCOLOR SRL

CONSTRUIRE HALA SI ACHIZITIEECHIPAMENTE LA S.C. JUNIOR LATEX S.R.L.”ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PENTRUDOMENIUL CONSTRUCTIILOR IN CADRUL SCPANEQUIP SRL”

INFIINTARE FIRMA PENTRU CONSULTATIIMEDICALE IN COMUNA BACIU

ACHIZIŢIE MAŞINI SPECIALIZATE ŞI UTILAJEPENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI

Page 78: apdrp1

1381 312 C 01 11 4 27 00025 2011 5 31

1746 312 C 01 11 1 35 00034 2011 5 31

1786 312 C 01 11 3 36 00049 2011 5 31

345 312 C 01 11 6 05 00253 2011 5 26

1112 312 C 01 11 3 19 00035 2011 5 31

1745 312 C 01 11 1 35 00049 2011 5 31

1293 312 C 01 11 1 24 00069 2011 5 31

810 312 C 01 11 6 13 00020 2011 5 30

1435 312 C 01 11 1 29 00009 2011 5 27

1292 312 C 01 11 1 24 00050 2011 5 31

1990 312 C 01 11 4 40 00010 2011 5 31

614 312 C 01 11 1 07 00017 2011 5 31

1703 312 c 01 11 7 34 00024 2011 5 31

945 312 C 01 11 4 17 00022 2011 5 25

360 312 C 01 11 6 05 00283 2011 5 27

991 312 C 01 11 4 17 00091 2011 5 31

1582 312 C 01 11 6 32 00106 2011 5 31 DOTAREA SI ECHIPAREA SC LAITOKSET SR

958 312 C 01 11 4 17 00035 2011 5 27

1273 312 C 01 11 1 24 00028 2011 5 30

950 312 C 01 11 4 17 00027 2011 5 26

951 312 C 01 11 4 17 00028 2011 5 26

1785 312 C 01 11 3 36 00056 2011 5 31

"CONSTRUIRE FABRICA PRODUCTIEARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC SIIMPREJMUIRE "

ACHIZIŢIE MAŞINI SPECIALIZATE ŞI UTILAJEPENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASA

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC GAENCONSTRUCT SRLINFIINTARE SERVICE AUTO APARTINAND SCCAT - SPEED MOTORS SRL IN COMUNAFRATESTI JUDETUL GIURGIUACHIZITIE MASINI SPECIALIZATE SI UTILAJEPENTRU LUCRĂRI DE DEMOLARE SIPREGĂTIREA TERENULUI

„ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU TIPOGRAFIE”

CONSTRUIRE FABRICA DE PROCESARE ADESEURILOR LEMNOASE-IN LOCALITATEASANCRAIU, JUDETUL CLUJINFIINTARE SECTIE PRODUCERE TUBURI SITEVI DIN MATERIAL PLASTIC IN SATDUMBRAVA DEAL, COMUNA SAVINESTI,JUDETUL NEAMT

„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SI DOTARIPENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SIEXPOZITII’’

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

„CONSTRUIRE ŞI DOTARE SERVICE AUTO ŞIÎMPREJMUIRE TEREN”

MODERNIZARE, EXTINDERE CASAEXISTENTA PENTRU REALIZARE SERVICE,SPALATORIE SI VULCANIZARE AUTO

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREASC BARLOP SRL"ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU INSTALATII LA SC MONCRI SISTEMSRL DIN SANTION, JUDETUL BIHORCONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE, ANEXE,PUT FORAT, IMPREJMUIRE SI ACCES AUTOIN INCINTA

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREASC PUNTOS LUC SRL",,ACHIZIŢII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASA

Page 79: apdrp1

20 312 C 01 11 7 01 00020 2011 5 30

1380 312 C 01 11 4 27 00026 2011 5 31

990 312 C 01 11 4 17 00100 2011 5 31

602 312 C 01 11 1 07 00002 2011 5 27

1291 312 C 01 11 1 24 00064 2011 5 31

1711 312 C 01 11 1 35 00002 2011 5 17

1774 312 C 01 11 3 36 00031 2011 5 30

1773 312 C 01 11 3 36 00030 2011 5 30

205 312 C 01 11 3 03 00018 2011 5 30

609 312 C 01 11 1 07 00008 2011 5 30

1144 312 C 01 11 4 20 00003 2011 5 25

608 312 C 01 11 1 07 00009 2011 5 30

1111 312 C 01 11 3 19 00046 2011 5 31

311 312 C 01 11 6 05 00205 2011 5 24

809 312 C 01 11 6 13 00021 2011 5 30

1456 312 C 01 11 1 29 00036 2011 5 31

1783 312 C 01 11 3 36 00059 2011 5 31

1784 312 C 01 11 3 36 00050 2011 5 31

359 312 C 01 11 6 05 00262 2011 5 27

601 312 C 01 11 1 07 00001 2011 5 26

1104 312 C 01 11 3 19 00032 2011 5 30

1110 312 C 01 11 3 19 00048 2011 5 31

CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIELEGATORIE SI SERVICII CONEXE

"CONSTRUIRE FABRICA PRODUCTIECARTON ONDULAT SI IMPREJMUIRE "

,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI”

CONSTRURE HALA, PARCARE, CALE DEACCES SI IMPREJMUIREACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI DE PREGATIRE TEREN SIDEMOLARIGEOLOGICE IN VEDEREA INFIINTARII SCTESTGEOMED FORAJ SRL IN COMUNAMOARA, JUDETUL SUCEAVA

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASAINFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASA

CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIERPRODUCTIE MOBILA„CONSTRUIRE CENTRU ÎNTREŢINERE ŞIREPARARE AUTOVEHICULE PENTRU S.C.AGROSERVICE MONIMIH S.R.L., COMUNATRUŞEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI”

DEZVOLTAREA FIRMEI SC LONIDO GROUPSRL PRIN ACHIZITIE UTILAJEACHIZITIE MASINI SPECIALIZATE SI UTILAJEPENTRU LUCRARI DE DEMOLARE SIPREGATIREA TERENULUI

INVESTITIE NOUA CONSTRUIRE SPATIIDEPOZITARI

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SCTOSCANA TAGLIO SRL DIN SAT PALOTA,COM. SÂNTANDREI, JUD. BIHORACTIVITATILOR DE REPARATII AUTO SICONFECTIONAREA ACCESORIILOR DINMETAL PENTRU TUNAREAAUTOVEHICOLELOR

PENTRU DEMOLARI SI LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI LA SCCONSTRUCTIIGABAP SRL, SAT DOBRENI, COMUNADOBRENI, JUDETUL NEAMT”INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASAINFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASAEXTINDERE SI MODERNIZARE SALONINFRUMUSETARE LOC. TINCA-JUDETULBIHORACHIZITIONAREA DE UTILAJE LA S.C.DOMASUPREM CONSTRUCT S.R.L.,SATCATAMARESTI DEAL,COMUNA MIHAIEMINESCU, JUDETUL BOTOSANI”.

CONSTRUIRE SERVICE AUTO - COMUNAGHIMPATI, JUDETUL GIURGIU

SERVICE AUTO IN LOCALITATEA REMUS,COMUNA FRATESTI, JUDETUL GIURGIU

Page 80: apdrp1

899 312 C 01 11 3 16 00009 2011 5 25

416 312 C 01 11 6 05 00319 2011 5 30

317 312 C 01 11 6 05 00215 2011 5 25

415 312 C 01 11 6 05 00296 2011 5 30

214 312 C 01 11 3 03 00050 2011 5 31

1644 312 C 01 11 6 33 00051 2011 5 31

824 312 C 01 11 6 13 00044 2011 5 31

823 312 C 01 11 6 13 00057 2011 5 31

935 312 C 01 11 4 17 00014 2011 5 17

1182 312 C 01 11 7 21 00035 2011 5 31

344 312 M 01 11 6 05 00240 2011 5 26

1886 312 C 01 11 5 37 00271 2011 5 31

1974 312 C 01 11 1 39 00014 2011 5 31

1478 312 C 01 11 4 30 00039 2011 5 30

1695 312 C 01 11 7 34 00010 2011 5 30

213 312 C 01 11 3 03 00058 2011 5 31

931 312 C 01 11 4 17 00007 2011 5 12

938 312 C 01 11 4 17 00016 2011 5 18

1070 312 C 01 11 2 18 00043 2011 5 31 CONSTRUIRE ATELIER SERVICE AUTO

1973 312 C 01 11 1 39 00015 2011 5 31

613 312 C 01 11 1 07 00015 2011 5 31

822 312 C 01 11 6 13 00076 2011 5 31

INFIINTARE CENTRU STOMATOLOGICMARCESTI DENT SRL"

INFIINTARE LABORATOR DE PROSPECTIUNIGEOLOGICE SI TOPOGRAFIE

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC VALGISER SRL,JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MAORICONSSRL

INFIINTARE UNITATE RECICLARE MASEPLASTICE IN COMUNA OARJA, JUDETULARGES

CONSTRUIRE ATELIER CONFECTII METALICEIN LOC. BUCIUMI, JUD. SALAJ

INFIINTARE FIRMA DE AUTOMATIZARI INCOMUNA BACIU

"SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN SPAŢIIPENTRU SERVICII ŞI COMERŢ ÎN CENTRUMEDICAL ŞI AMPLASARE PANOURI SOLARE"

ACHIZITIE UTILAJE-SERBANESCU CARMEN-GRATIELAPRODUCTIE PENTRU FABRICAREA DEARTICOLE CONFECTIONATE DIN TEXTILE INLOCALITATEA OTENI, COMUNA FELICENI,JUDETUL HARGHITA.ACHIZIŢII DE ECHIPAMENTE LA S.C.FURNITURE CONCEPT S.R.L. DINLOCALITATEA VALEA MARE DE CRIŞ,JUDEŢUL BIHOR

CONSTRUIRE UNITATE PENTRUPRODUCEREA DE ELEMENTE PLASTICEPENTRU CONSTRUCTII IN LOCALITATEASACALAZ, JUDET TIMIS- PRIN MASURA 312

"ÎNFIINTARE FABRICĂ DE LUMÂNĂRIDECORATIVE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS,JUDETUL VASLUI"

CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER DEPRELUCRARE A LEMNULUI

„INFIINTAREA UNEI FABRICI DE JUCARII INCOMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU”

„INFIINTARE SERVICE AUTO, SAT GEAMANA,COMUNA BRADU, JUDETUL ARGES"

"ACHIZITIE ECHIPAMENTE-ROBANTU MIHAI -VALERIU"DIAGNOSTICARE SI TRATAMENTOFTALMOLOGIC PENTRU SC TERAOPTICSRL"

"ÎNFIINTARE ATELIER DE TIPĂRIRE ÎNCOMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETULVASLUI"

INFIINTARE CENTRU MEDICAL IN COMUNAAVRAMENI, JUDETUL BOTOSANI“INFIINTARE MICROINTREPRINDERE DECONSTRUCTII IN LOCALITATEA GILAU, JUD.CLUJ, PRIN MASURA 312”

Page 81: apdrp1

821 312 C 01 11 6 13 00081 2011 5 31

1618 312 C 01 11 6 33 00011 2011 5 27

607 312 C 01 11 1 07 00012 2011 5 30

1581 312 C 01 11 6 32 00105 2011 5 31

1290 312 C 01 11 1 24 00098 2011 5 31

949 312 C 01 11 4 17 00030 2011 5 26 "ACHIZITIE UTILAJE-S.C. DINOFLOR S.R.L."

989 312 C 01 11 4 17 00125 2011 5 31

1365 312 C 01 11 4 27 00002 2011 5 26

1455 312 C 01 11 1 29 00040 2011 5 31

235 312 C 01 11 1 04 00005 2011 5 25 INFIINTARE ATELIER AUTO

1885 312 C 01 11 5 37 00270 2011 5 31

212 312 C 01 11 3 03 00037 2011 5 31 ACHIZITII ECHIPAMENTE SI UTILAJE

1398 312 C 01 11 7 28 00011 2011 5 27

1369 312 C 01 11 4 27 00006 2011 5 30

1768 312 C 01 11 3 36 00012 2011 5 27

988 312 C 01 11 4 17 00135 2011 5 31

490 312 C 01 11 6 05 00450 2011 5 31

256 312 C 01 11 1 04 00046 2011 5 31

414 312 M 01 11 6 05 00329 2011 5 30

489 312 C 01 11 6 05 00391 2011 5 31

198 312 C 01 11 3 03 00011 2011 5 27

1454 312 C 01 11 1 29 00021 2011 5 31

1744 312 C 01 11 1 35 00057 2011 5 31

DE CONSTRUCTII IN LOCALITATEASANMARGHITA, COMUNA MICA, JUDETULCLUJ, PRIN MASURA 312”

„INFIINTARE SERVICE IN COMUNA VARSOLT,JUDETUL SALAJ”PREGATIREA TERENULUI LA BRICHISALASILVIA,SAT CORNI,COMUNA CORNI,JUDETULBOTOSANI”.

"DOTAREA SI ECHIPAREA SC ADL ASSETMANAGEMENT SYSTEMS SRL"

CONSTRUIRE FABRICA DE CONFECTII SIDOTARI AFERENTE

“ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LADUMITRU RALUCA MARIA”

CONSTRUIRE AUTO-SERVICE IN COMUNAESELNITA JUDETUL MEHEDINTIUNITATE DE PRODUCTIE BAUTURIRACORITOARE NEALCOOLICE„

SERVICE AUTO, LOC. CHIŞODA, COM.GIROC, JUD. TIMIŞ

INFIINTARE UNITATE DE SERVICIIPEISAGISTICEACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRUINTRETINERE PEISAGISTICA , SC DURACVEGETAL AGRO SRL , COMUNA CORCOVA ,JUDETUL MEHEDINTI

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE PELETI DINBIOMASA

““ACHIZITIA DE UTILAJE/ECHIPAMENTE LADUMITRU TUDORITA”

CONSTRUIRE HALA TINICHIGERIE,VOPSITORIE AUTO

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU LUCRARIDE CADASTRUACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. ALSEKWOOD S.R.L. DIN LOCALITATEATOBOLIU, JUDETUL BIHOR„CONSTRUIRE SERVICE UTILAJE P+EPARTIAL, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE,ACCESE”ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREAAUTOVEHICULELOR ÎN JUD. ARGES, COM.ALBOTA, PCT. « LA SOSEA », APARTINÂNDS.C. ALLSERV AUTOTOP REPAIR S.R.L.”TERENULUI SI ACTIVITATI DE INTRETINEREPEISAGISTICA IN SAT OGLINZI, COMUNARAUCESTI, JUDETUL NEAMTCONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PELETI ,PLATFORMA CIRCULATIE SI PARCARE,UTILITATI SI IMPREJMUIRE- LUCRARI DEALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Page 82: apdrp1

204 312 C 01 11 3 03 00017 2011 5 30 ACHIZITIE UTILAJE AMBALAJE LEMN

19 312 C 01 11 7 01 00018 2011 5 30

358 312 C 01 11 6 05 00267 2011 5 27

413 312 C 01 11 6 05 00354 2011 5 30

1414 312 C 01 11 7 28 00029 2011 5 31

343 312 C 01 11 6 05 00242 2011 5 26

410 312 C 01 11 6 05 00431 2011 5 30

411 312 C 01 11 6 05 00430 2011 5 30

412 312 C 01 11 6 05 00318 2011 5 30

488 312 C 01 11 6 05 00464 2011 5 31

297 312 C 01 11 6 05 00189 2011 5 20

406 312 C 01 11 6 05 00429 2011 5 30

407 312 C 01 11 6 05 00379 2011 5 30

408 312 C 01 11 6 05 00333 2011 5 30

409 312 C 01 11 6 05 00358 2011 5 30

342 312 C 01 11 6 05 00248 2011 5 26

1289 312 C 01 11 1 24 00058 2011 5 31

1413 312 C 01 11 7 28 00026 2011 5 31

405 312 C 01 11 6 05 00306 2011 5 30

1782 312 C 01 11 3 36 00040 2011 5 31 FABRICA DE PELETI

808 312 C 01 11 6 13 00028 2011 5 30

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU ACTIVITATIAUXILIARE IN ZOOTEHNIEACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. ANDNICO S.R.L. DIN LOCALITATEAORTITEAG, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU RECUPERAREA MATERIALELORRECICLABILE SORTATE

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE PENTRUPRESTĂRI SERVICII ÎN CADRUL MĂSURII 312

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. AGVARO S.R.L. DIN LOCALITATEA VADUCRISULUI, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. ISCUSITUL S.R.L. DIN LOCALITATEAASTILEU, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. TERRA EXCAV S.R.L. DIN LOCALITATEATILECUS, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. PREMIERSTONE CONSTRUCT S.R.L. DINLOCALITATEA LUGASU DE JOS, JUDETULBIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. BIOMASS PRODUCT S.R.L. DINLOCALITATEA CALEA MARE, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SC ARAMISCALZATURE SRL DIN SAT PALOTA, COM.SÂNTANDREI, JUD. BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. VARASANUL CONSTRUCT S.R.L. DINLOCALITATEA VARASENI, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. FLORIMARA CONSTRUCT S.R.L. DINLOCALITATEA VARASENI, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. CASIANA PREST S.R.L. DINLOCALITATEA SFARNAS, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. RODAFLAX CONSTRUCT S.R.L. DINLOCALITATEA SANMARTIN, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. VANCOLIN S.R.L. DIN LOCALITATEAORTITEAG, JUDETUL BIHOR

„CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIEACCESORII PENTRU ACOPERIS IN SAT REDIU-ALDEI, COM. ARONEANU, JUD. IASI”ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII, LOCALITATEA CHEȚANI,JUD.MUREȘÎNFIINŢARE DOUĂ HALE DE DEPOZITARE(PRODUSE NON-ALIMENTARE) ÎNLOCALITATEA PALOTA, COMUNASÎNTANDREI, JUDEŢUL BIHOR

HALĂ DE PRODUCŢIE CU BIROUADMINISTRATIV

Page 83: apdrp1

1434 312 C 01 11 1 29 00008 2011 5 27

1702 312 C 01 11 7 34 00030 2011 5 31

255 312 C 01 11 1 04 00020 2011 5 31 ÎNFIINȚARE BIROU CADASTRU

987 312 C 01 11 4 17 00077 2011 5 31

1288 312 C 01 11 1 24 00055 2011 5 31

1453 312 C 01 11 1 29 00034 2011 5 31

1831 312 C 01 11 5 37 00119 2011 5 30 CONSTRUIRE HALA SERVICE UTILAJE

487 312 C 01 11 6 05 00421 2011 5 31 CONSTRUIRE SERVICE AUTO

1404 312 C 01 11 7 28 00018 2011 5 30

1701 312 C 01 11 7 34 00035 2011 5 31

1452 312 C 01 11 1 29 00022 2011 5 31

612 312 C 01 11 1 07 00016 2011 5 31

1450 312 C 01 11 1 29 00038 2011 5 31

1451 312 C 01 11 1 29 00029 2011 5 31

306 312 C 01 11 6 05 00200 2011 5 23

341 312 C 01 11 6 05 00245 2011 5 26

1989 312 C 01 11 4 40 00016 2011 5 31

404 312 C 01 11 6 05 00321 2011 5 30

1272 312 C 01 11 1 24 00026 2011 5 30

1723 312 C 01 11 1 35 00013 2011 5 27

„CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO, RACORDLA UTILITATI SI IMPREJMUIRE”

CONSTRUCȚIE HALĂ ȘI BIROURI, SERVICEAUTO

„ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREACHIRCAN ION INTREPRINDERE INDIVIDUALA”

„CONSTRUIRE ATELIER DE TAMPLARIE SIDULGHERIE IN SAT REDIU-ALDEI, COM.ARONEANU, JUD. IASI”

ACHIZIŢIE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRULUCRĂRI DE DEMOLARI ŞI DE PREGATIRE ATERENULUI ÎN CONSTRUCŢII, LA SCBIORACONST SRL

DOTAREA CU UTILAJE AGRICOLE A SCHANGVAS SRL

“ TRADITIONAL IN CONFECTII TEXTILEPENTRU COPII SI ADULTI”

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII, PREGATIRE ATERENULUI SI INTRETINERE PEISAGISTICAIN SAT DUMBRAVA ROSIE , COMUNADUMBRAVA ROSIE, JUDETUL NEAMT

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIEPELETIACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE A TERENULUI LA SC RALIVAGROSRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE A TERENULUI LA SCPRESCONDAN SRL, SAT TRAIAN, COMUNAZANESTI, JUDETUL NEAMTACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. TEODORA & IONUT S.R.L. DINLOCALITATEA SARBESTI, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIONARE DE UTILAJE PENTRU S.C."COSTIN SOFA PROD" S.R.LACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. CONSEXEC PRESTARI S.R.L. DINLOCALITATEA SANTION, JUDETUL BIHOR

"CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE PENTRUCONSTRUCTII""ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRUDESFASURARE ACTIVITATE SERVICEAUTOVEHICULE SI UTILAJE AGRICOLE "

Page 84: apdrp1

403 312 M 01 11 6 05 00404 2011 5 30

340 312 C 01 11 6 05 00254 2011 5 26

486 312 C 01 11 6 05 00397 2011 5 31

1349 312 C 01 11 6 26 00022 2011 5 31 CENTRU DE INFRUMUSETARE DYA LOOK

254 312 C 01 11 1 04 00025 2011 5 31

1449 312 C 01 11 1 29 00024 2011 5 31

1718 312 C 01 11 1 35 00011 2011 5 26

402 312 C 01 11 6 05 00325 2011 5 30

339 312 C 01 11 6 05 00244 2011 5 26

1403 312 C 01 11 7 28 00016 2011 5 30 ACHIZIŢIE BULDOEXCAVATOR

338 312 C 01 11 6 05 00234 2011 5 26

1448 312 C 01 11 1 29 00019 2011 5 31

1447 312 C 01 11 1 29 00027 2011 5 31

401 312 C 01 11 6 05 00365 2011 5 30

1446 312 C 01 11 1 29 00020 2011 5 31

337 312 C 01 11 6 05 00250 2011 5 26

1166 312 C 01 11 7 21 00010 2011 5 30

400 312 C 01 11 6 05 00375 2011 5 30

305 312 C 01 11 6 05 00198 2011 5 23

399 312 C 01 11 6 05 00382 2011 5 30

398 312 C 01 11 6 05 00388 2011 5 30

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PRELUCRAREA LEMNULUIACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. FLAVIO MAT S.R.L. DIN LOCALITATEACHISTAG, JUDETUL BIHORINFINTARE UNITATE DE GALVANIZARE LA SCEUROGALV SRL DIN SAT OSORHEI, COMOSORHEI, JUD. BIHOR

PENTRU SERVICII DE ÎNCHIRIERE ÎNCONSTRUCŢII, LA SC MATION PREST SRL,SAT PODU TURCULUI, COMUNA PODUTURCULUI, JUDETUL BACAU„ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREAELEMENTELOR DE PANOURI IN SATRAZBOIENI, COMUNA RAZBOIENI, JUDETULNEAMT”PRESTAREA SERVICIILOR DE SERVICE AUTOPENTRU POPULATIA COMUNEI IPOTESTI,JUD. SUCEAVA SI RACORD LA UTILITATIACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. HABAIT S.R.L. DIN LOCALITATEAVINTERE, JUDETUL BIHORACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. GAL MAT S.R.L. DIN LOCALITATEATILEAGD, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MILETERA SRL,JUDETUL BIHOR„ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICEIN SAT BISTRITA , COMUNA ALEXANDRU CELBUN, JUDETUL NEAMT”

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE A TERENULUI LA SC HURCONSTSRL

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRULUCRARI DE CONSTRUCTII SI PREGATIRE ATERENULUI IN SAT DUMBRAVA ROSIE,COMUNA DUMBRAVA ROSIE, JUDETULNEAMT

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUICREAREA SI DEZVOLTAREAMICROINTREPRINDERII SCPERFECTCONSERV SRL COMUNA DANESTIJUD.HARGHITA

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. DUSE CONSTRUCTII S.R.L. DINLOCALITATEA SARBESTI, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU PREGATIREA TERENULUI

Page 85: apdrp1

1445 312 C 01 11 1 29 00033 2011 5 31

485 312 C 01 11 6 05 00398 2011 5 31

1366 312 C 01 11 4 27 00003 2011 5 27

484 312 C 01 11 6 05 00387 2011 5 31

909 312 C 01 11 3 16 00030 2011 5 31 INFIINTARE FIRMA DE PROIECTARE

1444 312 C 01 11 1 29 00037 2011 5 31

1983 312 C 01 11 4 40 00005 2011 5 30

2002 312 M 01 11 2 41 00011 2011 5 31

483 312 C 01 11 6 05 00401 2011 5 31

482 312 C 01 11 6 05 00457 2011 5 31

397 312 C 01 11 6 05 00320 2011 5 30

1772 312 C 01 11 3 36 00024 2011 5 30

481 312 C 01 11 6 05 00423 2011 5 31

480 312 C 01 11 6 05 00413 2011 5 31

1820 312 C 01 11 5 37 00107 2011 5 26

1488 312 C 01 11 4 30 00046 2011 5 31

1178 312 C 01 11 7 21 00037 2011 5 31

1179 312 C 01 11 7 21 00036 2011 5 31

1180 312 C 01 11 7 21 00034 2011 5 31

1181 312 C 01 11 7 21 00025 2011 5 31

820 312 M 01 11 6 13 00067 2011 5 31

ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DEPREGATIRE A TERENULUI ÎN CONSTRUCŢIILA SC ANABCONST SRL

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. DANA LELE S.R.L. DIN LOCALITATEAREMETEA, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PREGATIREATERENULUI

„ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENT PENTRUPRODUCTIA DE BUNURI DIN MASE PLASTICE,IN SAT VINATORI-NEAMT,COMUNA VINATORI-NEAMT, JUDETUL NEAMT”„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PRESTĂRISERVICII DE CĂTRE S.C. LEIRAD PRESTS.R.L, IN SAT BODEŞTI, COM BĂRBATEŞTI ,JUDEŢUL VALCEA”

INFIINTARE UNITATE DE PRODUCTIEMOBILIERACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. EUROBRICHET S.R.L. DIN LOCALITATEASANTIMREU, JUDETUL ARAD

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. DANA MATIU S.R.L. DIN LOCALITATEAREMETEA, JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. CUNEDA S.R.L. DIN LOCALITATEASANMARTIN, JUDETUL BIHOR

INFIINTARE DE MICROINTREPRINDEREPENTRU PRODUCEREA DE BRICHETE DINBIOMASACONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA LA SC AQUA SANO SRL, DINLOCALITATEA BAILE FELIX, COMUNASANMARTIN (JUD. BIHOR)

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. DOXTEN S.R.L. DIN LOCALITATEA VADUCRISULUI, JUDETUL BIHORINFIINTAREA UNEI MICROINTREPRINDERI CUACTIVITATE STOMATOLOGICA", IN COMUNASAG, JUDETUL TIMISIN VEDEREA DESCHIDERII UNEI LINIITEHNOLOGICE DE BRICHETARE, COMUNACILIENI, JUDETUL OLT”"DOTAREA CU UTILAJE DE CONSTRUCTII SCGRANIT PROIECTBAU SRL PENTRU LUCRARIDE PREGATIREA TERENULUI""DOTAREA CU UTILAJE DE CONSTRUCTII SCTREKANT UTILITY SRL, PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI"

"DOTAREA CU UTILAJE A SC CS & ECONSUTILITY SRL PENTRU LUCRARI DEPREGATIREA TERENULUI"

„DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRARI DEPREGATIRE A TERENULUI”

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRUDESIGN SI INTRETINERE PEISAGISTICA

Page 86: apdrp1

1443 312 C 01 11 1 29 00041 2011 5 31

396 312 C 01 11 6 05 00368 2011 5 30

1344 312 C 01 11 6 26 00005 2011 5 30

1442 312 C 01 11 1 29 00032 2011 5 31

479 312 C 01 11 6 05 00411 2011 5 31

296 312 C 01 11 6 05 00193 2011 5 20

908 312 C 01 11 3 16 00046 2011 5 31

1324 312 C 01 11 8 25 00016 2011 5 30

1437 312 C 01 11 1 29 00015 2011 5 30

1884 312 C 01 11 5 37 00248 2011 5 31

395 312 M 01 11 6 05 00315 2011 5 30

957 312 C 01 11 4 17 00036 2011 5 27

1580 312 C 01 11 6 32 00104 2011 5 31

587 312 C 01 11 6 06 00040 2011 5 31

955 312 C 01 11 4 17 00039 2011 5 27 "ACHIZITIE UTILAJE-S.C. MIDECRIS S.R.L."

956 312 C 01 11 4 17 00038 2011 5 27 „ ACHIZITIE UTILAJE - SC STACRIS EDIL SRL

986 312 C 01 11 4 17 00122 2011 5 31

1165 312 C 01 11 7 21 00011 2011 5 30

394 312 C 01 11 6 05 00303 2011 5 30 SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE

1567 312 C 01 11 6 32 00071 2011 5 30

1710 312 C 01 11 1 35 00001 2011 5 10

1436 312 C 01 11 1 29 00014 2011 5 30

651 312 C 01 11 7 08 00038 2011 5 30

1412 312 C 01 11 7 28 00045 2011 5 31 ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DEAMENAJARE A TERENULUI LA SC AGRI WKDSRL

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SATSANTION, COM. BORS, JUD. BIHOR

DOTARE CENTRU DE PROIECTARE INLOCALITATEA CHECHIS, JUDETULMARAMURESDENTARA SI SERVICII STOMATOLOGICE INSAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDETULNEAMT

ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. BANOV CONS S.R.L. DIN LOCALITATEAPIETROASA, JUDETUL BIHORPLATFORMA BETONATA, PUT FORAT, BAZINVIDANJABIL LA SC OPINUS SRL DIN COMUNANOJORID, LOCALITATEA APATEU (JUDETULAUTO PRIN FEADR MASURA 312 "SPRIJINPENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DEMICRO-INTREPRINDERI"

CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC PENTRUMARFURI NONALIMENTARE IN COM.GANEASA, JUD. ILFOVLUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI SISERVICII DE INCHIRIERE IN SATPANGARACIOR, COMUNA PANGARATI,JUDETUL NEAMTACHIZITIE DE INSTALATIE PENTRUFABRICARE DE BRICHETE SI PELETI LATERRA CALORY SRL LOCALITATEACARPINIS, JUDET TIMIS.ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LAS.C. VALCOLOR S.R.L. DIN LOCALITATEASANTAUL MARE JUDETUL BIHOR

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREASC ROTASOR SRLREALIZARE SERVICE SI SPALATORIE AUTOIN LOCALITATEA BOTIZ, JUDETUL SATUMAREATELIER MULTIFUNCTIONAL IN SAT RUSU DESUS, COMUNA NUSENI, JUDET BISTRITANASAUD

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PERFORMANTEPENTRU PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA SIVIDEO, COMUNA CARCEA, JUDETUL DOLJ

CREAREA ŞI DEZVOLTAREAMICROINTREPRINDERII SC CATIFA-TEPPISRL IN COMUNA SÂNMARTIN JUD.HARGHITA

„INFIINTARE UNITATE PENTRU PRESTARISERVICII DE INTOCMIRE A HARTILOR INLOCALITATEA RACSA, JUDETUL SATU-MARE”

CONSTRUIRE SI DOTARE SERVICE AUTO,IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARECONSTRUIRE SERVICE, VULCANIZARE SISPALATORIE AUTO IN SAT LUTCA, COMUNASAGNA, JUDETUL NEAMTCONSTRUIRE CENTRU DE ACTIVITATI DEINTRETINERE CORPORALA SI ACTIVITATI DEINFRUMUSETARE

Page 87: apdrp1

819 312 M 01 11 6 13 00062 2011 5 31

1477 312 C 01 11 4 30 00017 2011 5 30

1684 312 C 01 11 7 34 00004 2011 5 26

1693 312 C 01 11 7 34 00019 2011 5 30

1694 312 C 01 11 7 34 00014 2011 5 30

934 312 C 01 11 4 17 00010 2011 5 17

1468 312 C 01 11 4 30 00004 2011 5 23

393 312 C 01 11 6 05 00298 2011 5 30

478 312 C 01 11 6 05 00471 2011 5 31

1109 312 C 01 11 3 19 00038 2011 5 31

818 312 C 01 11 6 13 00035 2011 5 31

1682 312 C 01 11 7 34 00002 2011 5 25

253 312 C 01 11 1 04 00037 2011 5 31

1686 312 C 01 11 7 34 00007 2011 5 27

1691 312 C 01 11 7 34 00017 2011 5 30

1692 312 C 01 11 7 34 00015 2011 5 30

1683 312 C 01 11 7 34 00003 2011 5 26

1433 312 C 01 11 1 29 00004 2011 5 27

1690 312 C 01 11 7 34 00018 2011 5 30

1743 312 C 01 11 1 35 00043 2011 5 31

1103 312 M 01 11 3 19 00029 2011 5 30

650 312 C 01 11 7 08 00033 2011 5 30

706 312 C 01 11 2 09 00004 2011 5 25

ATELIER PENTRU PRODUCTIE MOBILIER DINFIER FORJAT

,,ACHIZIŢIA DE UTILAJE PENTRUPREGATIREA TERENULUI”

”ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA S.C. D.N.R. GROUP S.R.L.”

”ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SC VANESA CONSTRUCTSERV SRL.”

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SC ROXANA CON SERV SRL”

ACHIZITIE UTILAJE - S.C. NEW ADICOM SERVS.R.L.

„ MINIUNITATE MOBILA PRODUCTIE PAVELESI BLOCHETI ”DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DEASISTENŢĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ ÎNLOCALITATEA TINCA, JUDETUL BIHOR

INFIINTARE HALA PRODUCTIE IN COMUNAGIRISU DE CRIS, JUDETUL BIHOR

PUNCT DE LUCRU INTRETINERECORPORALA, COAFOR SI IMPREJMUIREINFIINTARE FIRMA DE CALCULATOARE SIECHIPAMENTE PERIFERICE IN COMUNABACIU

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA RODEAN DIANA-MARIA”

CONSTRUIRE CENTRU DE ACTIVITATI DEINTRETINERE SI INFRUMUSETARECORPORALA

'ACHZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA VONICA MARIA-MIHAELA''

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SC IRINA SERVICE CON SRL”

„ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA SC ALEXIA CONSTRUCT SERVSRL”'ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRUPREGĂTIREA TERENULUI LA RODEANGHEORGHE''

„CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, RACORDLA UTILITATI SI IMPREJMUIRE”

”ACHIZIŢIE DE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREATERENULUI LA S.C. ELISEI SERV CON S.R.L.”

„ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII,COMUNA CIOCANESTI, JUDETUL SUCEAVA”

INFIINTARE ATELIER PRODUSEMESTESUGARESTI SI ARTIZANALE INCOMUNA CALUGARENI, JUDET GIURGIU“DOTAREA SC RADOMIHCONS SRL CUUTILAJE PERFORMANTE, ÎN SAT PERSANI,COMUNA SINCA, JUD. BRASOV”

INFIINTARE AUTOSERVICE SI IMPREJMUIREIN COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA

Page 88: apdrp1

1823 312 C 01 11 5 37 00109 2011 5 27

985 312 C 01 11 4 17 00074 2011 5 31

1883 312 C 01 11 5 37 00187 2011 5 31

1318 312 C 01 11 8 25 00006 2011 5 26

649 312 C 01 11 7 08 00041 2011 5 30

1732 312 C 01 11 1 35 00031 2011 5 30

611 312 C 01 11 1 07 00020 2011 5 31

1731 312 C 01 11 1 35 00023 2011 5 30

1287 312 M 01 11 1 24 00086 2011 5 31

239 312 C 01 11 1 04 00007 2011 5 26

18 312 C 01 11 7 01 00025 2011 5 30

755 312 C 01 11 5 11 00022 2011 5 31

105 312 C 01 11 5 02 00104 2011 5 30 CABINET STOMATOLOGIC

1441 312 C 01 11 1 29 00030 2011 5 31

1882 312 C 01 11 5 37 00258 2011 5 31

1730 312 C 01 11 1 35 00017 2011 5 30

1729 312 C 01 11 1 35 00021 2011 5 30

1728 312 C 01 11 1 35 00018 2011 5 30

1742 312 C 01 11 1 35 00060 2011 5 31

1727 312 C 01 11 1 35 00028 2011 5 30 "SPĂLĂTORIE AUTO MOBILĂ"

1378 312 M 01 11 4 27 00011 2011 5 31

1379 312 C 01 11 4 27 00018 2011 5 31

639 312 C 01 11 7 08 00024 2011 5 27 'CONSTRUIRE SERVICE AUTO''

791 312 C 01 11 6 13 00004 2011 5 18

INVESTITIE NOUA SERVICE AUTO CAMIOANELA SC SCAN TIM TERMINAL SRL DINLOCALITATEA SACALAZ, JUDETUL TIMIS

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DEZVOLTAREASC DENINVEST CONSTRUCT SRL

COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DEINFRUMUSETARE, COMUNA DUMBRAVITA,JUD. TIMIS

CENTRU INFRUMUSETARE, IMPREJMUIRE,UTILITATI

“CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL P+1,IMPREJMUIRE SI FIRMA LUMINOASA”

"ACHIZITII UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRULUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII"" ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTEPENTRU LUCRARI SPECIALE DECONSTRUCTII”“ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI DE DEMOLARE ACONSTRUCTIILOR SI PREGATIRE ATERENULUI ”ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTEPENTRU ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ INCADRUL SC ECO ESENȚA SRL - HORLEȘTI,JUD. IAȘIPENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ATERENULUI ȘI LUCRĂRI SPECIALE DECONSTRUCȚII DE CĂTRE BUDĂU WILIAM -GALBENI, JUD. BACĂU

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRUPRODUCTIE MAROCHINARIE

BIROU DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTSI AFACERI

PENTRU ACTIVITATI DE INTRETINEREPEISAGISTICA IN SAT ARAMOAIA, COMUNATUPILATI, JUDETUL NEAMT”

REABILITARE, MODERNIZARE ŞIAMENAJAREA HALE PENTRU PRODUCŢIE

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII"

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII"DESFIINTARE CONSTRUCTIE ANEXAEXISTENTA C1 SI CONSTRUIRE ATELIERPENTRU ACTIVITATI DE POMPE FUNEBRE

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII”

INVESTITIE NOUA, IN DOMENIULINFORMATIC IN MEDIUL RURAL, LA SCESELTEC SRL

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

CONSTRUIRE CENTRU DE TINICHIGERIE,VOPSITORIE, INTRETINERE SI REPARAREAUTOVEHICULE

Page 89: apdrp1

1722 312 C 01 11 1 35 00016 2011 5 27

135 312 C 01 11 5 02 00213 2011 5 31

754 312 C 01 11 5 11 00019 2011 5 31

1093 312 C 01 11 3 19 00022 2011 5 27

104 312 C 01 11 5 02 00111 2011 5 30

753 312 C 01 11 5 11 00020 2011 5 31

669 312 C 01 11 7 08 00087 2011 5 31

670 312 C 01 11 7 08 00090 2011 5 31

1726 312 C 01 11 1 35 00019 2011 5 30

103 312 C 01 11 5 02 00118 2011 5 30

635 312 C 01 11 7 08 00013 2011 5 25

1157 312 C 01 11 7 21 00001 2011 5 17

1286 312 C 01 11 1 24 00051 2011 5 31

1741 312 C 01 11 1 35 00051 2011 5 31

1881 312 C 01 11 5 37 00173 2011 5 31

1880 312 C 01 11 5 37 00190 2011 5 31

17 312 C 01 11 7 01 00058 2011 5 30

16 312 C 01 11 7 01 00022 2011 5 30

1411 312 C 01 11 7 28 00035 2011 5 31 CONSTRUIRE CABINET MEDICAL VETERINA

668 312 C 01 11 7 08 00076 2011 5 31

ACHIZITIE MASINI SPECIALIZATE SI UTILAJEPENTRU LUCRARI DE PREGATIRE ATERENULUICONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, IN LOCALITATEA ZABRANI - FN, COM. ZABRANI , JUD. ARADCONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, IN COMUNA SACU, JUDETULCARAS-SEVERIN

CONSTRUIRE UNITATE PENTRU REPARAREAMASINILOR, IN SAT STOENESTI, COMUNAFLORESTI-STOENESTI, JUDETUL GIURGIUCONSTRUIRE ATELIER PENTRU REPARAREADISPOZITIVELOR DE UZ GOSPODARESC, INSAT ILTEU, COMUNA PETRIS, JUDETUL ARAD

CONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, IN SAT SOCENI, COMUNAEZERIS, JUDETUL CARAS-SEVERININFIINTAREA MICROINTREPRINDERII AVRAMSORIN MIRCEA PRIN DOTAREA CU UTILAJEPERFORMANTE, ÎN COMUNA SANPETRU,JUD. BRAŞOVINFIINTAREA MICROINTREPRINDERIIMUNTEANU CIPRIAN VIRGIL PRIN DOTAREACU UTILAJE PERFORMANTE, ÎN COMUNASANPETRU, JUD. BRAŞOV

ACHIZITIE UTILAJE SPECIALIZATE PENTRULUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUICONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, IN COMUNA ZERIND, JUDETULARAD

CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE SIDEPOZITARE PIATRA„FABRICAREA SI REPARAREA UTILAJELORPENTRU BALASTIERE ŞI CARIERE DEPIATRĂ”LOCUIT IN CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, COAFOR, KINETOTERAPIE SIACTIVITATI DE INFRUMUSETARE.

" ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREADE LUCRARI DE DEMOLARE ACONSTRUCTIILOR SI PREGATIRE ATERENULUI, LOC. SLATINA, JUD. SUCEAVA”CONSTRUIRE ATELIER MECANIC PENTRUAUTOVEHICULE ÎN CADRUL SC C.N. SERVICECAR SRL ÎN LOCALITATEA GIARMATA,JUDEȚUL TIMIȘ

AMPLASARE CLINICA STOMATOLOGICA,RADIOLOGIE SI ACTIVITATI CONEXE

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI DE DEMOLARE A CONSTRUCTIILORSI PREGATIRE A TERENULUI"

"ACHIZITII UTILAJE PENTRU EXECUTAREA DELUCRARI DE DEMOLARE A CONSTRUCTIILORSI PREGATIRE A TERENULUI"

SI CARBOGAZOASA SI UTILAJE CUASIGURAREA ENERGIEI ELECTRICE DINSURSE REGENERABILE (SOLARA)

Page 90: apdrp1

764 312 C 01 11 3 12 00003 2011 5 27

252 312 C 01 11 1 04 00047 2011 5 31

728 312 M 01 11 2 10 00014 2011 5 30

667 312 C 01 11 7 08 00055 2011 5 31

44 312 C 01 11 7 01 00082 2011 5 31

1164 312 C 01 11 7 21 00022 2011 5 30

1879 312 C 01 11 5 37 00216 2011 5 31

984 312 C 01 11 4 17 00127 2011 5 31

1878 312 C 01 11 5 37 00227 2011 5 31

1643 312 C 01 11 6 33 00074 2011 5 31

102 312 C 01 11 5 02 00125 2011 5 30

1102 312 C 01 11 3 19 00030 2011 5 30

134 312 C 01 11 5 02 00134 2011 5 31

1271 312 M 01 11 1 24 00040 2011 5 30

101 312 C 01 11 5 02 00142 2011 5 30

648 312 M 01 11 7 08 00048 2011 5 30

1377 312 C 01 11 4 27 00009 2011 5 31

1376 312 C 01 11 4 27 00013 2011 5 31

1877 312 C 01 11 5 37 00272 2011 5 31 FABRICA DE ECOPELLETS

1876 312 C 01 11 5 37 00205 2011 5 31

1875 312 C 01 11 5 37 00265 2011 5 31

1940 312 C 01 11 2 38 00003 2011 5 27

86 312 C 01 11 5 02 00071 2011 5 25

CONSTRUIRE UNITATE PENTRU REPARAREAMASINILOR, IN SAT DRAJNA NOUA, COMUNADRAGALINA, JUDETUL CALARASI

REALIZARE SI DOTARE STUDIO DEPRODUCTIE AUDIO-VIDEO. POST DETELEVIZIUNE CU DIFUZARE PE INTERNET

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE SI PANOURIFOTOVOLTAICE PENTRU FABRICAREAARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTICRADBATA CRISTINA PRIN DOTAREA CUUTILAJE PERFORMANTE, ÎN SAT SOHODOL,COMUNA BRAN, JUD. BRAŞOV

ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICECALCULATOARE SI RETELISTICA

“CONSTRUIRE ATELIER INTRETINEREA SIREPARATIA AUTOVEHICULELOR”

CONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA IN LOCALITATEA MOSNITANOUADEZVOLTAREA ACTIVITATII SCPRINTGOLDEN MEDIA DESIGN SRL PRINACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

„ATELIER DE DESIGN ŞI PRINTING,LOCALITATEA CARANI, COMUNA SÎNANDREI,JUDEŢUL TIMIŞ ”MODERNIZARE SI ADAPTARE CONSTRUCTIIEXISTENTE IN VEDEREA DESFASURARII DEACTIVITATI MESTESUGARESTI

CONSTRUIRE PUNCT DE LUCRU - SERVICIINEPOLUANTEACHIZITII UTILAJE PENTRU DOTARE ATELIERPRELUCRARE MESTESUGAREASCA AFIERULUIINTRETINEREA SI REPARAREAAUTOVEHICULELOR, IN SAT BUTENI,COMUNA BUTENI, JUDETUL ARADPOST DE TELEVIZIUNE CU DIFUZARE PEINTERNET. STUDIO DE PRODUCTIE,INREGISTRARE SI EDITARE AUDIO-VIDEOINFIINTARE ATELIER PENTRU FABRICAREAELEMENTELOR DE LEMN PENTRU MOBILIERDE GRADINA

CONSTRUIRE ATELIER PRODUCTIEELEMENTE DIN FIER FORJAT SI LEMN

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

CENTRU DE INTRETINERE CORPORALA ALSC AGRO DANIGRAS SRLAUTOVEHICULE ÎN CADRUL SC MARACANAMOTORS SRL ÎN LOCALITATEA BILED,JUDEȚUL TIMIȘCONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA SI ACTIVITATI DEINFRUMUSETAREACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJEPENTRU EXECUTIA DE LUCRĂRI DEÎNTRETINERE PEISAGISTICĂ

Page 91: apdrp1

1740 312 C 01 11 1 35 00061 2011 5 31

1523 312 C 01 11 3 31 00022 2011 5 31

1830 312 C 01 11 5 37 00117 2011 5 30

1092 312 C 01 11 3 19 00015 2011 5 27

133 312 C 01 11 5 02 00227 2011 5 31

1207 312 C 01 11 5 22 00015 2011 5 31

1375 312 C 01 11 4 27 00014 2011 5 31

860 312 M 01 11 2 14 00014 2011 5 30

1374 312 C 01 11 4 27 00010 2011 5 31

1372 312 C 01 11 4 27 00023 2011 5 31

1373 312 C 01 11 4 27 00021 2011 5 31

1829 312 C 01 11 5 37 00120 2011 5 30

1091 312 C 01 11 3 19 00017 2011 5 27

1828 312 C 01 11 5 37 00116 2011 5 30

983 312 C 01 11 4 17 00095 2011 5 31

1328 312 C 01 11 8 25 00026 2011 5 31

1371 312 C 01 11 4 27 00024 2011 5 31

1739 312 C 01 11 1 35 00044 2011 5 31

817 312 M 01 11 6 13 00068 2011 5 31

606 312 C 01 11 1 07 00010 2011 5 30

1874 312 C 01 11 5 37 00269 2011 5 31

1511 312 C 01 11 3 31 00011 2011 5 30 INFIINTARE SERVICE AUTO

"INFIINTARE CENTRU INTRETINERECORPORALA SI COAFOR"INVESTITIE NOUA, CONSTRUIRE ATELIERPENTRU PRODUCTIE PANOURIFOTOVOLTAICECONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERECORPORALA IN LOCALITATEA MOSNITANOUAACHIZITII UTILAJE PENTRU DOTAREMICROINTREPRINDERE - COMUNA PRUNDU,JUDETUL GIURGIU

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE PENTRUBÎRNEŢ ELISABETA„CONSTRUCŢIE HALĂ PENTRU FABRICAREAAMBALAJELOR DIN CARTON ONDULAT ŞIALTE ARTICOLE DIN CARTON ŞI HÂRTIE ”

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

"INFIINTARE UNITATE FABRICARE ARTICOLEDIN PAIE SI MATERIALE VEGETALE"

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

ÎNFIINTARE CENTRU DE ÎNTRETINERECORPORALĂ ÎN LOCALITATEA CHEVERESUMARE

ACHIZITIE LOGISTICA PENTRU ORGANIZAREEVENIMENTE

ÎNFIINTARE CABINET STOMATOLOGIC ÎNCADRUL S.C. RINDO DENTAL CLINIC S.R.L.

CONSTRUIRE HALA CONFECTII METALICE,MESTESUGARESTI SI SERVICE AUTO

ACHIZITIE LINIE PRODUCTIE PELETI SIBRICHETE

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII

CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL"CONFIDENS" IN COM. ADANCATA, JUD.SUCEAVA

DOTAREA UNUI ATELIER DE ARTIZANAT INSATUL COJOCNA, COM. COJOCNA, JUDETULCLUJCONSTRUIRE HALA SI ACHIZITIONARE DEUTILAJE IN VEDEREA FABRICARII DESTRUCTURI METALICE IN LOCALITATEAORASENI DEAL, COMUNA CURTESTI,JUDETUL BOTOSANIRECICLARE DESEURI PLASTICE ETEROGENEIN LOCALITATEA SACALAZ, JUDET TIMIS-PRIN MASURA 312

Page 92: apdrp1

1101 312 C 01 11 3 19 00026 2011 5 30

1410 312 C 01 11 7 28 00032 2011 5 31

1370 312 C 01 11 4 27 00016 2011 5 31

1466 312 C 01 11 4 30 00001 2011 5 16

801 312 M 01 11 6 13 00014 2011 5 25

1725 312 M 01 11 1 35 00025 2011 5 30

43 312 M 01 11 7 01 00035 2011 5 31

131 312 M 01 11 5 02 00137 2011 5 31

132 312 M 01 11 5 02 00188 2011 5 31

233 312 M 01 11 1 04 00001 2011 5 23

249 312 M 01 11 1 04 00017 2011 5 30 DOTARE CABINET VETERINAR

605 312 M 01 11 1 07 00007 2011 5 30

666 312 M 01 11 7 08 00054 2011 5 31

805 312 M 01 11 6 13 00017 2011 5 27

1040 312 M 01 11 2 18 00001 2011 5 17

1108 312 M 01 11 3 19 00060 2011 5 31

1161 312 M 01 11 7 21 00005 2011 5 25

1163 312 M 01 11 7 21 00016 2011 5 30

1319 312 M 01 11 8 25 00012 2011 5 27

1689 312 M 01 11 7 34 00011 2011 5 30

1715 312 M 01 11 1 35 00006 2011 5 24

1738 312 M 01 11 1 35 00055 2011 5 31

ACHIZITII ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARISERVICII DE DIVERTISMENTACHIZITIONARE DE SISTEME IT ȘIECHIPAMENTE LA S.C. STANRADI ONLINES.R.L.

ÎNFIINŢARE ATELIER DE REPARAŢII UTILAJEAGRICOLE ŞI MAŞINI

ACHIZITII UTILAJE PENTRU PRESTARISERVICII DEMOLARE„ ACHIZITIA DE UTILAJE SI DOTAREAATELIERULUI DE CERAMICA AL SC VIVACERAMICA SRL”„INFIINTARE ATELIER DE SCULPTURA SI MICMOBILIER IN SAT PUTNA , COMUNA PUTNA ,JUDETUL SUCEAVA”

UNITATE DE ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRUCREŞTEREA ANIMALELORACHIZITIE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRUACTIVITATI VETERINARE IN CADRUL SCRARIUS VET SRL

ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRUACTIVITATI VETERINARE IN CADRUL SCIONEL DOCTORU VET - CABINET MEDICALVETERINAR SRLACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRULABORATOR SANITAR-VETERINAR INCOMUNA HEMEIUS

ACHIZITIA DE APARATURA SI DOTARI DESPECIALITATE IN VEDEREA PRESTARII DESERVICII SANITAR-VETERINARE PENTRU SCCENTRU SERVICII VETERINARE SRLECHIPAMENTE PERFORMANTE NECESAREDESFĂșURĂRII ACTIVITĂțILOR VETERINARE -PRIN MĂSURA 312

DOTARE CLINICA VETERINARA CUAPARATURA MEDICALAACHIZITIA UNEI AMBULANTE VETERINARE SIDOTARI DE SPECIALITATE IN VEDEREAPRESTARII DE SERVICII SANITAR-VETERINARE PENTRU SC FOLVET CLAS SRLPRESTARII DE SERVICII SANITAR-VETERINARE PENTRU SC BIOSERVICESANIVET SRL”ECHIPAREA UNUI ATELIER DE TÂMPLĂRIE LABD-SD HARGITA S.R.L., PENTRU LANSAREAACTIVITĂŢII MEŞTEŞUGĂREŞTI

ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ŞIAMBULANŢĂ VETERINARĂ ÎN LOCALITATEAPORUMBENII MARI, JUDEŢUL HARGHITA„ÎNFIINŢARE CLINICĂ MEDICAL-VETERINARĂPRIN ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE SPECIFICEŞI AMBULANŢĂ SANITAR-VETERINARĂ ÎNSATUL PETREŞTI, JUD. ILFOV”

„DOTARE CABINET VETERINAR SIAMBULATORIU VETERINAR”DEZVOLTAREA ACTIVITATII VETERINAR-MEDICALE LA FIRMA SC VETERINARYMEDICAL SERVICE S.R.L IN CADRUL MASURIIDE SPRIJINIRE A MICROINTREPRINDERILOR

“ INFIINTARE CABINET MEDICAL VETERINAR,COMUNA SLATINA, JUDETUL SUCEAVA”

Page 93: apdrp1

1827 312 M 01 11 5 37 00168 2011 5 30

1873 312 M 01 11 5 37 00219 2011 5 31

1763 312 C 01 11 3 36 00002 2011 5 25

1394 312 C 01 11 7 28 00008 2011 5 26

392 312 C 01 11 6 05 00300 2011 5 30 ACHIZITIE SI DOTARE AMBULANTA

1100 312 C 01 11 3 19 00025 2011 5 30

1579 312 C 01 11 6 32 00109 2011 5 31 „INFIINTARE CABINET VETERINAR”

391 312 C 01 11 6 05 00328 2011 5 30

1872 312 C 01 11 5 37 00193 2011 5 31

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

„ACHZIŢIE AMBULANŢĂ SANITARVETERINARĂ PENTRU CABINET MEDICALVETERINAR SC ADVETSTAR SRL , ÎNLOCALITATEA DUMBRĂVIŢA, JUDEŢUL TIMIŞ”VETERINARĂ ŞI DOTARE PENTRU CABINETMEDICAL VETERINAR SC DINAMYC VET HELPSRL, ÎN LOCALITATEA GIARMATA, JUDEŢULTIMIŞ”

INVESTITIE NOUA LA S.C. DONAVET S.R.L.,JUDETUL TELEORMAN, PRIN ACHIZITIE DEMIJLOACE FIXEDOTARI DE SPECIALITATE IN VEDEREAPRESTARII DE SERVICII SANITAR -VETERINARE PENTRU SC VETERIN CONSULTSRL

CONSTRUIRE SPATII PRODUCTIE SIPREZENTARE ARTICOLE DE BIJUTERIE

INFIINTARE SI DOTARE LABORATOR SIBIROU PENTRU INSAMANTARI ARTIFICIALE

CONSTRUIRE CLINICA VETERINARA IN SATULPARTA, COMUNA PARTA JUDETUL TIMIS

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 94: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 95: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 96: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 97: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 98: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 99: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 100: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 101: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 102: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 103: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 104: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 105: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 106: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 107: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 108: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 109: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Titlu proiect

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Nrcrt

Page 110: apdrp1

Titlu proiect

Titlu proiect

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Nrcrt

Nrcrt

Sesiunea nr. M 312 - 01/11 - 31.05.2011 Măsura 312Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 325,717,990.60 Euro

Page 111: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 112: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 113: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 114: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 115: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 116: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 117: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 118: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 119: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Page 120: apdrp1

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect Data

Cod proiect DataTotal eligibile : 2018

Page 121: apdrp1

13 14 15 16 17 18 19 20 21

25,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 25,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 25,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 30,000 - - 0,000 10,000 0,000

OLT 30,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC PATITAR SRL BIHOR 35,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 35,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 35,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BICA LUCIAN ARGES 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

COZONAC NICOLAE 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BOTOSANI 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRAILA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARSENI VASILE BRAILA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRAILA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

MALINCHE IULIAN BRAILA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SERBAN ELENA BRAILA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC DIVERS VIO SRL BUZAU 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

TOLEA ALEXANDRU CALARASI 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC DANY & OLYCEPSA SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras CETATESat ORHEIU BISTRITEI

S.C.TOTALAUTOSERVS.R.L.

Comuna/Oras BALESTISat BALESTI

S.C. SYLEVYSALUBRISERVS.R.L.

Comuna/Oras CEUASUDE CAMPIE SatCEUASU DE CAMPIE

S.C. CENTRULMEDICALCARDIODENT S.R.L

Comuna/Oras VALEALUPULUI Sat VALEALUPULUI

S.C. AGRICOLADOINA S.R.L.

Comuna/Oras GURAPADINII Sat GURAPADINII

Comuna/Oras SIMIANSat SIMIAN

S.C. CRUVI AGROS.R.L.

Comuna/OrasHOLBOCA SatCRISTESTI

S.C. GRADINAVESELA S.R.L.

Comuna/Oras BERVENISat BERVENI

GAVRILA ANDREIDAN

Comuna/Oras METESSat PRESACAAMPOIULUI

Comuna/Oras OARJASat OARJA

S.C. AGRO VITISVINIFERA S.R.L.

Comuna/Oras DIOSIGSat DIOSIG

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras MAIERUSat ANIES

UIFELIANANAMARIA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras JOSENIIBARGAULUI SatJOSENII BARGAULUI

S.C. TRACTAGROIMPERIALS.R.L.

Comuna/OrasVORNICENI Sat DEALUCRUCII

CABUZ MIHAIGHEORGHE

Comuna/Oras VOILASat VOIVODENI

SC CEVIR AGROSRL

Comuna/Oras VIZIRUSat VIZIRU

Comuna/Oras VIZIRUSat LANURILE

DRAGANANISOARA

Comuna/OrasGRADISTEA SatGRADISTEA

Comuna/Oras GROPENISat GROPENI

Comuna/Oras DUDESTISat DUDESTI

SC DORAPRESTAGRO SRL

Comuna/Oras STALPUSat STALPU

Comuna/OrasZARNESTI SatZARNESTI

Comuna/Oras DORMARUNT Sat DALGA

Page 122: apdrp1

FLOREA OANA CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

ETEM DENIS CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

VASILE MIHAI CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

VONICA MARIA CONSTANTA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

VIRTOSU STEFAN DOLJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

GALATI 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

DAVITOIU NICOLAE GORJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

TOMA RODICA MEHEDINTI 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

MEHEDINTI 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

OLT 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

ISA CALIN SALAJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

Comuna/Oras SACELESat SACELE

AGORA GLOBALS.R.L.

Comuna/Oras NICOLAEBALCESCU SatDOROBANTU

Comuna/Oras MIHAILKOGALNICEANU SatMIHAILKOGALNICEANU

SC EMIINTERAGRO SRL

Comuna/Oras VALU LUITRAIAN Sat VALU LUITRAIAN

SC AGROPRESTADNAN SRL

Comuna/OrasTOPRAISAR SatTOPRAISAR

BUTNARU ANCA-MIHAELA

Comuna/OrasADAMCLISI SatADAMCLISI

Comuna/OrasCHIRNOGENI SatCHIRNOGENI

Comuna/Oras CRUCEASat CRUCEA

DOBRE MARIUS -ALINÎNTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras IZVOARESat IZVOARE

IOVAN LIDIAMIHAELA

Comuna/Oras MOTATEISat MOTATEI

Comuna/Oras BIRCASat BARCA

VIERU I. MARIANINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasMASTACANI SatCHIRAFTEI

Comuna/Oras ARCANISat SANATESTI

S.C. BASISGARDENS S.R.L.

Comuna/OrasCERNESTI SatBREBENI

Comuna/Oras BURILAMARE Sat VRANCEA

NEGULESCULAURA

Comuna/Oras BURILAMARE Sat VRANCEA

S.C. AGRICOLAPLESCAN S.R.L.

Comuna/Oras GURAPADINII Sat GURAPADINII

LEMAK ROBERT-LASZLO

Comuna/Oras MOFTINSat MOFTINU MARE

SC BILAGERODOREU SRL

Comuna/Oras ODOREUSat ODOREU

SC VETISCONSTRUCTII SIINSTALATII SRL

Comuna/Oras VETISSat VETIS

SC HAIDU TRADINGSRL

Comuna/Oras BENESATSat BIUSA

Comuna/Oras LETCASat COZLA

Page 123: apdrp1

BANDE VERONICA SALAJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

RIZA SERGIU EMIL SALAJ 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

SUCEAVA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 40,000 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 40,123 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 40,250 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 40,262 - - 15,000 0,000 0,000

SC NASTELIG SRL BRAILA 40,272 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 40,352 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 40,590 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 40,850 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 40,881 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 40,881 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 40,889 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 40,901 - - 15,000 0,000 0,000

SC ASO AGRI SRL DIMBOVITA 40,905 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 40,911 - - 15,000 0,000 0,000

Comuna/Oras CREACASat CREACA

Comuna/Oras AGRIJSat RASTOLTUDESERT

NITU ALEXANDRA-IOANA

Comuna/OrasTODIRESTI SatTODIRESTI

SC SILVERDONAGRO SRL

Comuna/Oras BABAITASat BABAITA

BORUNA AURA -GEORGIANAÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

Comuna/OrasCEAMURLIA DE JOSSat CEAMURLIA DEJOS

SC AGROSIM LIVINTENS SRL

Comuna/Oras CHILIAVECHE Sat TATANIR

COARNA ADRIANFLORIN I.I.

Comuna/OrasCEAMURLIA DE JOSSat LUNCA

SC ANDU & YZYAGRICULTURA SRL

Comuna/OrasGRADISTEA SatCUNESTI

SUT FLORENTINAADRIANA

Comuna/Oras COCIUBAMARE Sat COCIUBAMARE

CIULEI GEORGETACAMELIAINTREPRINDEREIDIVIDUALA

Comuna/Oras SOHATUSat SOHATU

Comuna/Oras BORDEIVERDE SatCONSTANTINGABRIELESCU

SC MIRAGROINVEST SRL

Comuna/Oras OLARISat OLARI

SC OPERATIONALAGRO SRL

Comuna/Oras JIJILA SatGARVAN

OGRIN MARIUS-ALIN

Comuna/OrasGRECESTI Sat BUSU

SC AGRICOLAVACARESTI SRL

Comuna/OrasVACARESTI SatVACARESTI

SC AGROCIORANIMARSERV SRL

Comuna/Oras CIORANISat CIORANII DE JOS

SC VISAGRIMPRODSERV SRL

Comuna/OrasCORNATELU SatCORNI

SC ELINAGRIMPRODSERV SRL

Comuna/OrasCORNATELU SatCORNI

Comuna/OrasLUNGULETU SatLUNGULETU

BINDOIU NICOLAEIONUT

Comuna/OrasCOJASCA SatCOJASCA

Page 124: apdrp1

TOCILEANU JENICA IALOMITA 41,050 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 41,102 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 41,113 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 41,113 - - 15,000 0,000 0,000

CONSTANTA 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC HERA DENT SRL TULCEA 45,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALARASI 45,130 - - 15,000 0,000 10,000

SC CHIMTEST SRL ILFOV 45,152 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 45,167 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 45,243 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasSARATENI SatSARATENI

SC MATEIGRADISTEA SRL

Comuna/OrasGRADISTEA SatGRADISTEA

NAE GABRIELVALENTIN

Comuna/OrasDOROBANTU SatDOROBANTU

NAE MARIUSVIOREL

Comuna/OrasDOROBANTU SatDOROBANTU

GIRTU M MANUELA -CABINETSTOMATOLOGIC

Comuna/Oras MIHAILKOGALNICEANU SatMIHAILKOGALNICEANU

S.C. „ MIAMARSERVICE” S.R.L.

Comuna/Oras BILBORSat BILBOR

VRAJA GH. MARIAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras GIULESTISat GIULESTI

SC MAIRA&GALSRL

Comuna/Oras GOGOSUSat OSTROVU MARE

S.C. MARC AGROTECH SRL

Comuna/OrasFARAGAU SatFARAGAU

CMI DR.PENISOARANERINA RIVONA

Comuna/OrasGRINTIES Sat POIANA

S.C. LEVIMOLAJUNIOR S.R.L

Comuna/OrasSARMASAG SatSARMASAG

CABINET MEDICALDE MEDICINADENTARA DR.POPESCU COSMIN

Comuna/Oras BELINTSat BELINT

Comuna/Oras SOMOVASat SOMOVA

PREDA LAURENTIU-ION PFA

Comuna/OrasCASCIOARELE SatCASCIOARELE

Comuna/Oras JILAVASat JILAVA

S.C. BASAROMAUTO S.R.L.

Comuna/Oras LETEAVECHE Sat RUSI-CIUTEA

SC ALECU AUTOGRUP SERV SRL

Comuna/OrasURECHENI SatURECHENI

MATEI ANCUTAMARIA

Comuna/Oras SIBOTSat SIBOT

STPUARU-RANGHET CALIN

Comuna/Oras VINTU DEJOS Sat PARAU LUIMIHAI

BRĂDESCU TUDOR-HOREA

Comuna/Oras LUNCAMURESULUI SatLUNCA MURESULUI

Page 125: apdrp1

ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

DAN PARASCHIVA ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC LEK DENT SRL 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

PANA IONELIA BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C.ECOBRIQUETTEPLUS S.R.L

Comuna/OrasSOHODOL Sat LAZURI

Comuna/Oras CIUGUDSat LIMBA

S. C. MANEATURISM SERVICES. R. L.

Comuna/Oras SIBOTSat SIBOT

COMANICIU A.BOGDAN-RAREȘ -CABINETINDIVIDUAL DESTOMATOLOGIE

Comuna/Oras NOSLACSat NOSLAC

SC SERVAGRI G.T.I.S.R.L.

Comuna/OrasRACACIUNI SatRACACIUNI

SC AGRODONICIS.R.L.

Comuna/OrasMARGINENI SatLUNCANI

S.C. AGRICALLINVEST S.R.L.

Comuna/OrasBOGDANESTI SatFILIPESTI

SC SILRAM PRESTSRL

Comuna/OrasSAUCESTI SatSAUCESTI

SC T.D.P MEDICALCARE SRL

Comuna/OrasCOTOFANESTI SatCOTOFANESTI;Comuna/OrasURECHESTI SatURECHESTI

SC AGROFERMZOOGIORGIOS COSMINSRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasMARISELU Sat BARLA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasLECHINTA SatLECHINTA

SC SIEBENBURGERTOUR SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasMARISELU SatMARISELU

BURUIANA SIMONA -INTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasGORBANESTI SatGORBANESTI

SC OLIHOR FERMSRL

Comuna/Oras UCEA SatUCEA DE JOS

BORCOMANALEXANDRU MIHAI

Comuna/Oras UCEA SatCORBI

S.C. AGROLANDIAVISTEA S.R.L.

Comuna/Oras VISTEASat VISTEA DE JOS

Comuna/Oras MARASUSat MARASU

SC KUMORI AGROSRL

Comuna/OrasSTANCUTA SatSTANCUTA

PERIANUANISOARA

Comuna/Oras CIRESUSat CIRESU

Page 126: apdrp1

BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC FRATICRIS SRL BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

DRAGAN ADRIAN BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALARASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC VST AGRO SRL CALARASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BADEA NICOLETA CALARASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASILE GEORGETA CALARASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

TRAKS PLANT SRL CALARASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOBRE VASILICA CALARASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. ATT RAI S.R.L. CONSTANTA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

COVASNA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

STOEAN CARMEN-STELUŢA

Comuna/Oras MOVILAMIRESII Sat TEPESVODA

TILIHOI PATRICEAANTONELLA

Comuna/Oras ZAVOAIASat ZAVOAIA

Comuna/Oras CIRESUSat SCARLATESTI

MOCANU ZOICAJENICA

Comuna/Oras VADENISat VADENI

Comuna/Oras VADENISat VADENI

IORGOVEANUZOITA

Comuna/Oras ROMANUSat ROMANU

SULTAN VICENTIU-CRISTIAN

Comuna/OrasALEXANDRUODOBESCU SatALEXANDRUODOBESCU

Comuna/Oras MODELUSat MODELU

Comuna/Oras VASILATISat POPESTI

Comuna/OrasALEXANDRUODOBESCU SatNICOLAE BALCESCU

Comuna/Oras BORCEASat BORCEA

Comuna/OrasALEXANDRUODOBESCU SatGALATUI

SC DACHIM AGRASRL

Comuna/Oras MIHAIVITEAZU Sat MIHAIVITEAZU

SC VITA-BIO STARS.R.L.

Comuna/Oras AGIGEASat AGIGEA

Comuna/Oras SILISTEASat TEPES VODA

S.C. ILA-RO 2011S.R.L.

Comuna/Oras OZUN SatOZUN

INTREPRINDEREINDIVIDUALA DINUM. ANDA-ELENA

Comuna/OrasCRANGURILE SatCRANGURILE DE SUS

CHIOARU ELENAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasSALCIOARA Sat CUZAVODA

SC MECANOGROUNDFARMS.R.L

Comuna/OrasARGETOAIA SatARGETOAIA

S.C. SILVALEXTECGAL S.R.L.

Comuna/OrasGHIDIGENI SatGHIDIGENI

S.C. MIRALEXPROD 2011 S.R.L.

Comuna/OrasGHIDIGENI SatTALPIGI

Page 127: apdrp1

GALATI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRISECARU IONUT GALATI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

JINARU ADAM GIURGIU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

RADU MIHAELA IALOMITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

MIHAILA FANICA IALOMITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

STOICA VALENTINBOGDAN -II

Comuna/Oras LIESTISat LIESTI

S.C. AGROMIXTALEX SERV S.R.L.

Comuna/OrasCERTESTI SatCARLOMANESTI

Comuna/OrasFARTANESTI Sat VIILE

Comuna/OrasSTANESTI SatGHIZDARU

TANASEALEXANDRUCATALIN PFA

Comuna/Oras DAIA SatDAIA

SC MARY AGROPAN SRL

Comuna/OrasFRATESTI Sat REMUS

SC AGRO MARAGRIPREST SRL

Comuna/Oras MARSASat MARSA

SC KOS RADUAGRICOL SRL

Comuna/Oras VARASTISat VARASTI

SC STYLEWOODSRL

Comuna/Oras SICULENISat SICULENI

SC N MEDIA ARTPRINTING SRL

Comuna/Oras BANITASat BANITA

NECULAEGEORGIANA

Comuna/OrasANDRASESTI SatANDRASESTI

Comuna/Oras SINESTISat LILIECI

AGAPIEGEORGETA

Comuna/Oras MUNTENI-BUZAU Sat MUNTENI-BUZAU

Comuna/Oras PERIETISat PERIETI

PETRE S.ALEXANDRUINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras DRIDUSat DRIDU

SC RODUT PLASTSRL

Comuna/OrasRADUCANENI SatRADUCANENI

PRISTĂVIŢA IONUŢ -CONSTANTIN

Comuna/OrasRUGINOASA SatDUMBRAVITA

DAVITOIUGEORGIANARAMONA

Comuna/Oras AFUMATISat AFUMATI

DAVITOIU GEORGESORIN

Comuna/OrasPETRACHIOAIA SatMAINEASCA

SC AGROROM-TOPBEST CEREAL SRL

Comuna/OrasPETRACHIOAIA SatPETRACHIOAIA

S.C. SSE CEREALUNIC S.R.L.

Comuna/OrasPETRACHIOAIA SatPETRACHIOAIA

Page 128: apdrp1

NEAMT 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

PAUNESCU DAN OLT 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

PAVEL I. FANICA I.I. TULCEA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

BAZON ADRIEANA VRANCEA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 50,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 50,008 - - 15,000 10,000 0,000

PETRARU CARMEN-GEORGIANAÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

Comuna/OrasBALTATESTI SatVALEA SEACA

CULCESCUMARCELA

Comuna/OrasBRASTAVATU SatCRUSOVU

INTREPRINDEREAINDIVIDUALAMILITARU ICONSTANTINA

Comuna/OrasSERBANESTI SatSERBANESTII DE SUS

DUNE MARINAMARIANA

Comuna/OrasRADOMIRESTI SatCALINESTI

INTREPRINDEREAINDIVIDUALA VISANI FLORICA

Comuna/Oras POBORUSat POBORU

Comuna/Oras BREBENISat BREBENI

SC SUFLI GLASSSRL-D

Comuna/OrasSANISLAU SatSANISLAU

S.C. DISCARIASERV S.R.L.

Comuna/Oras FILDU DEJOS Sat FILDU DEMIJLOC

S.C. ERS INVESTS.R.L.

Comuna/Oras SCHEIASat SCHEIA

PADURARIUNICOLAE

Comuna/OrasPATRAUTI SatPATRAUTI

S.C. NORDCARMEN S.R.L

Comuna/OrasBALCAUTI SatBALCAUTI

Î.I. HOMENIUC V.SILVIA

Comuna/OrasBALCAUTI SatBALCAUTI

S.C. FERMAANTONIA SRL

Comuna/Oras LIEBLINGSat LIEBLING

Comuna/Oras NALBANTSat NALBANT

GHENGHEACRISTIAN-MARIANI.I.

Comuna/OrasCOSTESTI SatRADESTI

Comuna/OrasVARTESCOIU SatFARAOANELE

RUSU MUNTEANULENUTA

Comuna/OrasMAICANESTI SatMAICANESTI

DIMA GELUINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasTATARANU SatMARTINESTI

FURTUNAEMANOELA

Comuna/Oras COTESTISat COTESTI

ROSU LAURENTIU-JEAN

Comuna/OrasGRADINARI SatGRADINARI

Page 129: apdrp1

DIMBOVITA 50,076 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,164 - - 15,000 10,000 0,000

ORFESCU NICOLAE GORJ 50,210 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,274 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,280 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,320 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 50,329 - - 15,000 10,000 0,000

CENTRO GRUP SRL IALOMITA 50,360 - - 15,000 10,000 0,000

PETRESCU ELVIRA DOLJ 50,382 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,498 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 50,515 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 50,543 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 50,571 - - 15,000 10,000 0,000

STAN GEORGETA IALOMITA 50,633 - - 15,000 10,000 0,000

SC SEIRAMSEL SRL 50,633 - - 15,000 10,000 0,000

BUTUC IONICA IALOMITA 50,651 - - 15,000 10,000 0,000

APETREI MARIANA IALOMITA 50,657 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,660 - - 15,000 10,000 0,000

COSTACHE IOANVALENTIN

Comuna/OrasCORNESTI SatCORNESTI

IANCUCONSTANTIN-CRISTIAN

Comuna/Oras PODARISat PODARI

Comuna/Oras BALTENISat BALTENI

I.I. PUPAZA IONICAMIHAELA

Comuna/Oras CARCEASat CARCEA

CRACIUN-MIRESCUTEODORA

Comuna/OrasINTORSURA SatINTORSURA

CHELARU ALINAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras POIANAMARE Sat POIANAMARE

SC SERVISIMMASINI SRL

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

Comuna/OrasPLATONESTI SatPLATONESTI

Comuna/OrasINTORSURA SatINTORSURA

SC AVIO LUCOSSRL

Comuna/OrasCOTOFENII DIN DOSSat MIHAITA

SC INNAGRO FARMSRL

Comuna/OrasCEPTURA SatCEPTURA DE JOS

SC DESAGROPLANTSERV SRL

Comuna/Oras GORNET-CRICOV SatCOSERELE

STANCU EUGENIAADRIANA

Comuna/OrasFILIPESTII DE TARGSat FILIPESTII DETARG

Comuna/OrasAXINTELE SatAXINTELE

BRAILA;NEAMT

Comuna/OrasFRECATEI SatFRECATEI;Comuna/OrasPODOLENI SatPODOLENI;

Comuna/OrasGIURGENI SatGIURGENI

Comuna/Oras OGRADASat OGRADA

PAVELUC FLORIAN-GEORGE

Comuna/Oras GIGHERASat NEDEIA

Page 130: apdrp1

TULES MIHAELA PRAHOVA 50,667 - - 15,000 10,000 0,000

IVAN ALIN - MARIAN DOLJ 50,695 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,696 - - 15,000 10,000 0,000

CIOBANU VASILICA IALOMITA 50,696 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,727 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,739 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 50,785 - - 15,000 10,000 0,000

50,787 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,796 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,842 - - 15,000 10,000 0,000

JIPA SUSANICA IALOMITA 50,854 - - 15,000 10,000 0,000

GIRBAN CATALINA IALOMITA 50,858 - - 15,000 10,000 0,000

OGRIN CLAUDIU DOLJ 50,870 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 50,879 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 50,880 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 50,880 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 50,880 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 50,892 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,898 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,900 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras VALEACALUGAREASCA SatVALEACALUGAREASCA

Comuna/OrasCALARASI SatCALARASI

CATISANU ADRIANOVIDIU

Comuna/Oras MOVILASat MOVILA

Comuna/Oras MOVILASat MOVILA

BUTNARIUANTONELA

Comuna/Oras SAVENISat SAVENI

DOBRE CLAUDIUS-MARIAN

Comuna/Oras POIANAMARE Sat POIANAMARE

GOLEANU FANICA-DANIELA

Comuna/OrasRASTOACA SatRASTOACA

S.C. BIAGROCONSULTINGPREST S.R.L

BRAILA;NEAMT

Comuna/OrasFRECATEI SatFRECATEI;Comuna/OrasSECUIENI Sat BASTA

RÎPEANUMAGDALENA

Comuna/OrasBUCOVAT Sat LEAMNADE SUS

STAN MARILENA-GHERGHINA

Comuna/OrasAXINTELE SatAXINTELE

Comuna/Oras GURAIALOMITEI Sat GURAIALOMITEI

Comuna/Oras MANASIASat MANASIA

Comuna/OrasGRECESTI Sat BUSU

SC EVAGROTHERMSRL

Comuna/OrasCEPTURA SatCEPTURA DE JOS

SC REZERVEAGRICOLE SRL

Comuna/Oras DOBRASat DOBRA

SC ZASIMA SORGSRL

Comuna/OrasBUTIMANU SatBUTIMANU

SC ARABIL TEAMSRL

Comuna/Oras DOBRASat MARCESTI

SC DUNEXIM M&EINTERNATIONALSRL

Comuna/OrasRADOMIRESTI SatRADOMIRESTI

GHERGHINAALEXANDRA

Comuna/OrasBRADESTI SatBRADESTI

CASTEL IONELA-MARINELA

Comuna/OrasBRADESTI SatBRADESTI

Page 131: apdrp1

COCOS IONELIA PRAHOVA 50,911 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 50,914 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 50,936 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 50,936 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 50,981 - - 15,000 10,000 0,000

IONEL PETRUTA CALARASI 50,998 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 51,014 - - 15,000 10,000 0,159

MIHAI ION-MARIUS DOLJ 51,026 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 51,031 - - 15,000 10,000 0,000

SC JASMINDAN SRL DOLJ 51,057 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 51,058 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 51,073 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 51,145 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 51,188 - - 15,000 10,000 0,000

SC AGROVEVE SRL GIURGIU 51,260 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 51,292 - - 15,000 10,000 1,292

NEDELCU MARIANA IALOMITA 51,492 - - 15,000 10,000 0,000

OVESIA RODICA IALOMITA 51,650 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 51,651 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasFILIPESTII DE TARGSat FILIPESTII DETARG

MOANTA ANCA-IONELA

Comuna/OrasAMARASTII DE JOS SatAMARASTII DE JOS

SC LOLARTI SERVSRL

Comuna/OrasGORGOTA SatPOTIGRAFU

COCOSALEXANDRUCOSTIN

Comuna/OrasFILIPESTII DE TARGSat FILIPESTII DETARG

TONT IOAN LUCIANINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras PERIETISat FUNDATA

Comuna/Oras STEFANCEL MARE Sat STEFANCEL MARE

PAL PETRONELAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasHOLBOCA Sat DANCU

Comuna/OrasAMARASTII DE SUSSat ZVORSCA

HERNANDEZPELLEJEROALBERTO JUSTO

Comuna/OrasBUCOVAT Sat LEAMNADE SUS

Comuna/Oras TESLUISat URIENI

SC DANAGRIMONSERV SRL

Comuna/Oras ALBESTI-PALEOLOGU Sat VADUPARULUI

SCADAGRISERVICESRL

Comuna/Oras GOICEASat GOICEA

RADU VALERICANICUSOR

Comuna/Oras NUCI SatBALTA NEAGRA

PREDACONSTANTIN

Comuna/Oras IANCUJIANU Sat IANCUJIANU

Comuna/OrasSTANESTI SatSTANESTI

S.C. GEFAMADOS.R.L. CIORASTI

Comuna/OrasCIORASTI SatCIORASTI

Comuna/Oras CIULNITASat IVANESTI

Comuna/Oras CIULNITASat POIANA

NATURA RUSTICS.R.L.

Comuna/OrasIZVOARELE SatCHIRIACU

Page 132: apdrp1

VRANCEA 51,979 - - 15,000 10,000 1,979

CODRIANU ELENA IASI 52,144 - - 15,000 10,000 0,955

SINESCU MARIA IASI 52,210 - - 15,000 10,000 0,683

IALOMITA 52,286 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 52,402 - - 15,000 10,000 0,000

BAICOIANU PUICA IALOMITA 52,402 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 52,490 - - 15,000 10,000 1,019

BĂLOI GRIGORE GORJ 54,561 - - 15,000 10,000 3,611

ARAD 55,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 55,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 55,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC CIUGUZEL SRL ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PLOSNITA CIPRIAN-NICOLAEINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasSTRAOANE SatSTRAOANE

Comuna/Oras BRAESTISat REDIU

Comuna/Oras BRAESTISat BRAESTI

S.C. GOLDENFIELDS S.R.L.

Comuna/OrasCOSAMBESTI SatCOSAMBESTI

BAICOIANU ANDREI-MATEI

Comuna/Oras BALACIUSat CRASANII DE JOS

Comuna/Oras BALACIUSat CRASANII DE JOS

PADURARUMIHAELA

Comuna/Oras BRAESTISat BRAESTI

Comuna/OrasMUSETESTI SatMUSETESTI

CABINET MEDICALVETERNIAR DR.BACK GHEORGHE

Comuna/Oras SIRIA SatSIRIA

CABINET MEDICALVETERINARINDIVIDUALDR.BALBARAUCORNELIA

Comuna/Oras LIVEZISat LIVEZI

SC SERV-FARMVET SRL COMUNADOFTEANA

Comuna/OrasDOFTEANA SatDOFTEANA

SANTIMBREANELENA-PETRONELA

Comuna/Oras MIHALTSat OBREJA

SC UTILAJ TRANSPROD SRL

Comuna/Oras HOREASat HOREA

SC FUNNY BRANCHSRL

Comuna/OrasLOPADEA NOUA SatCIUGUZEL

SC ''OLVIPRODUCTS'' SRL

Comuna/Oras CIUGUDSat SEUSA

ZIPPENFENIGVALENTINA

Comuna/Oras SIBOTSat SIBOT

SC NUFARUL ROSUSRL

Comuna/OrasLOPADEA NOUA SatCIUGUZEL

ZIPPENFENIGVALENTIN

Comuna/Oras SIBOTSat SIBOT

Comuna/OrasLOPADEA NOUA SatCIUGUZEL

INTREPRINDEREINDIVIDUALĂTODOR IOANCOSMIN

Comuna/Oras CIUGUDSat HAPRIA

OPRIŢOIU IOAN-CIPRIAN

Comuna/Oras SPRINGSat VINGARD

Page 133: apdrp1

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BARB ANDREI ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BARANCI MARIUS ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IOJA CIPRIAN-IOSIF ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DRAGOS CRISTIAN ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

LUCACIU ROZALIA ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CRISAN OLIMPIA ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. ALPIS ALBAS.R.L.

Comuna/Oras NOSLACSat NOSLAC

MANCIULEA MARIACRISTINAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasSANTIMBRU Sat TOTOI

SC PREST UTILACTIV SRL

Comuna/Oras PONORSat GEOGEL

Comuna/Oras FARAUSat SILEA

SC INTERAGROPROD GRUP SRL

Comuna/Oras METESSat PRESACAAMPOIULUI

SC CDC PUBLICSERV SRL

Comuna/Oras PONORSat GEOGEL

SC ROZADO SERVSRL

Comuna/Oras GALDADE JOS Sat OIEJDEA

SANDRU MARIAMAGDALENA

Comuna/Oras GALDADE JOS Sat CETEA

SC VOICUCONSTRUCT ASISTSRL

Comuna/Oras PONORSat PONOR

SC SILVIU TRANSVISION SRL

Comuna/Oras PONORSat GEOGEL

S.C. ERIC&DENICONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasSISTAROVAT SatSISTAROVAT

Comuna/OrasFRUMUSENI SatALUNIS

Comuna/Oras LIVADASat SANLEANI

Comuna/OrasFRUMUSENI SatALUNIS

Comuna/Oras ZERINDSat ZERIND

Comuna/OrasFRUMUSENI SatALUNIS

SABOU CODRUT-EMILIAN

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

SC KASSTELDUORIZONTAL SRL

Comuna/Oras TAUT SatTAUT

CRACIUN OANA-MONIA

Comuna/OrasMONEASA SatMONEASA

FILIMON ANIŞOARA-LILIANA

Comuna/OrasGURAHONT SatGURAHONT

SC HEAVY NEWMACHINES SRL

Comuna/Oras SICULASat SICULA

DARDAI VASILE-LUCIAN

Comuna/Oras SAGU SatSAGU

S.C ENCOMSERVICE S.R.L

Comuna/Oras PEREGUMARE Sat PEREGUMIC

Page 134: apdrp1

HOZA MIHAELA ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

POP ALIN-VALERIU ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BURCUTA MIHAI ARAD 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BACAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC OVISBIA SRL BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

S.C SIENEFASHION SRL-D

Comuna/Oras PEREGUMARE Sat PEREGUMIC

SC AQUA UTILITYSRL

Comuna/Oras VINGASat MANASTUR

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

PUTSCHLERCOSMIN-IOSEF

Comuna/OrasFRUMUSENI SatALUNIS

MOS COSMIN -MARIUS

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

SC AGRO INVESTMUNTENIA SRL

Comuna/Oras MICESTISat PURCARENI

SC D&C AGROBUILD TRUCKS SRL

Comuna/Oras BASCOVSat BASCOV

S.C. IOWIS UTILAJES.R.L.

Comuna/Oras VALEAMARE PRAVAT SatVALEA MARE PRAVAT

SC DEMO TERRACONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCETATENI SatCETATENI

SC RSG SERVTOPCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras LERESTISat LERESTI

SC PROINVESTRURALPRESTSERV SRL

Comuna/Oras BRADUSat BRADU

SC EUROCONSSTEVE UTILAJ SRL

Comuna/Oras VALEAMARE PRAVAT SatFINTINEA

SC GIANY STEFTOTAL SRL

Comuna/Oras LERESTISat LERESTI

S.C. PROD SOLINVESTMENT S.R.L.

Comuna/Oras VALEAMARE PRAVAT SatBILCESTI

DOROBANTUANGHEL-SORIN

Comuna/Oras ROCIUSat SERBANESTI

SC GREENCORNERCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras LERESTISat VOINESTI

SC ANDREI ROBOXAGM SRL

Comuna/Oras LERESTISat LERESTI

S.C. GREENSTYLE DESIGNS.R.L.

Comuna/OrasPANCESTI Sat SOCI

Comuna/Oras NOJORIDSat APATEU

SC LIACRISCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras SARBISat BURZUC

SC BSMTERASAMENTESRL-D

Comuna/Oras SARBISat BURZUC

Page 135: apdrp1

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ILE LAVINIA-ALINA BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC REHNO SRL BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC BAURANDO SRL BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

POPA ALINA IOANA BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

ABRUDAN FLOARE BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC MADBETON SRL BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MENGALI SRL BIHOR 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC LANDMARKCENTRAL SRL - D

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

SC NELBOGCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras OSORHEISat ALPAREA

FENYES ERZSEBETMARIA

Comuna/Oras TAUTEUSat TAUTEU

SC REMORINIGRUP SRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

SC SLIMCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasHUSASAU DE TINCASat MIERSIG

SC TAMADRIANSRL

Comuna/Oras CEICASat BUCIUM

Comuna/Oras LUGASUDE JOS Sat LUGASUDE SUS

Comuna/OrasCHERECHIU SatCHESEREU

BALA DANUTMADALIN

Comuna/OrasBUNTESTI SatBUNTESTI

S.C. BALASTEXPERTCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

S.C. TOLNACONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras ROSIORISat MIHAI BRAVU

S.C. RICOMICONSTRUCT S.R.L. -D.

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

Comuna/Oras SOIMI SatSOIMI

PINTEA DONADANIELA

Comuna/Oras ABRAMSat MARGINE

Comuna/OrasCIUMEGHIU SatCIUMEGHIU

S.C. ALCLINCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras PALEUSat PALEU

ABRUDAN PETRUMIHAI

Comuna/Oras TARCAIASat TARCAITA

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat TOBOLIU

SC AGROFAN DENISRL

Comuna/Oras BATARSat BATAR

Comuna/Oras ROSIORISat MIHAI BRAVU

SC BANALEXAGROTRANS SRL

Comuna/Oras TARCAIASat TARCAIA

TRIPON MIRCEAEMIL

Comuna/Oras TARCAIASat TARCAITA

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

S.C. CONONECOVERT S.R.L

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras BISTRITABARGAULUI SatBISTRITA BARGAULUI

Page 136: apdrp1

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

NACU FLORIN FILIP 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS CIPRIAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

UIFELIAN ALINA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

UIFELIAN MARICICA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC 883-AV SRL BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV Comuna/Oras HARMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. COABANA 2011S.R.L

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras BUDACUDE JOS Sat BUDUS

BUJOR GABRIELSORIN

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras RODNASat RODNA

BUJOR SIMONACARMEN

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras RODNASat RODNA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras RODNASat RODNA

COZONACANDREEA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras RODNASat RODNA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras RODNASat RODNA

TAUT DUMITRUDANIEL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras JOSENIIBARGAULUI SatSTRAMBA

ILIESIU BOGDANDORIN

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras JOSENIIBARGAULUI SatSTRAMBA

CALINI POP ONITARAVECA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras JOSENIIBARGAULUI SatSTRAMBA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras JOSENIIBARGAULUI SatSTRAMBA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras JOSENIIBARGAULUI SatSTRAMBA

SC SUPER MILKSRL

Comuna/Oras BUNESTISat BUNESTI

S.C. DEACONUCONSTRUCT LINES.R.L

Comuna/Oras LISA SatBREAZA

Comuna/Oras PARAUSat VENETIA DE JOS

SC SIA TREBORUTILAJE SRL

Comuna/OrasSANPETRU SatSANPETRU

SC AGS ALIA 2011SRL

SC ATUSISTEM2011 SRL

Comuna/Oras HARMANSat HARMAN

S.C. AROVER EMTS.R.L.

Comuna/Oras BOD SatCOLONIA BOD

SC A.G.M.STRADAL SRL

Comuna/Oras BRAN SatPREDELUT

MIRCEA-MANOLESCUELENA

Comuna/Oras VOILASat VOILA

S.C. NIA92 & MARTRANS S.R.L.

Comuna/Oras VULCANSat VULCAN

GHINEA ADELINA-MINOLA

Comuna/Oras BRAN SatPREDELUT

SC SELA SANTIERESRL

Comuna/Oras VULCANSat VULCAN

Page 137: apdrp1

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRAILA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BRAILA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TANASE ADRIAN BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

BUZAU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC ZEIDNERBAUSTOFFE SRL

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatVLADENI

SC ROMAD OTISSRL

Comuna/Oras HALCHIUSat HALCHIU

SC CULTIO PRESTSRL

Comuna/Oras VIZIRUSat VIZIRU

S.C. PELGREENENERG S.R.L.

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

BAREXANTREPRENORSRL

Comuna/Oras MEREISat SARATA-MONTEORU

S.C. MEDIA CATVTELECOMUNICATIIS.R.L

Comuna/Oras BOZIORUSat BOZIORU;Comuna/Oras COZIENISat COZIENI;Comuna/Oras MAGURASat MAGURA;

S.C. TECHNICINTER CATV S.R.L

Comuna/Oras CILIBIASat CILIBIA;Comuna/Oras COLTISat COLTI;Comuna/OrasSAGEATA Sat

S.C. RURAL OPTIMNET SRL

Comuna/Oras BREAZASat VISPESTI;Comuna/Oras NAENISat FINTESTI;Comuna/OrasPIETROASELE Sat

SC DELTAEUROLEX INVESTSRL

Comuna/OrasGLODEANU SARAT SatGLODEANU SARAT

S.C. ANDRU MARTRACT S.R.L.

Comuna/Oras TINTESTISat TINTESTI

SC ECOPROSPERTERRA SRL

Comuna/Oras POSTACALNAU Sat POSTACALNAU

Comuna/OrasGREBANU SatGREBANU

SC DORELACONSULT PROIECTSRL

Comuna/Oras RUSETUSat RUSETU

SC AQUA VIDANJS.R.L.

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras MAURENISat SOSDEA

SC LUCA SI RAULSRL

CARAS-SEVERIN

Comuna/OrasBERZASCA SatBERZASCA

S.C. GLOBALTRANS EDIL S.R.L.

Comuna/OrasSPANTOV SatSTANCEA

SC ROMIDEALCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCHIRNOGI SatCHIRNOGI

S.C. AQUAVALPREST SERV S.R.L

Comuna/Oras CRIVATSat CRIVAT

Page 138: apdrp1

CALARASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SJC SERV SRL CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CLUJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CONSTANTA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

COVASNA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MUHAMMAD MARIA DIMBOVITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC VELMA UTILAJCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCHIRNOGI SatCHIRNOGI

MARINCIUMADALINA

Comuna/OrasDRAGALINA SatDRAGALINA

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

S.C. MUSTANGSERVCONSTRUCTS.R.L.

Comuna/Oras CASEIUSat URISOR

SC NAIRDAUTILCOM SRL

Comuna/OrasPETRESTII DE JOS SatPETRESTII DE JOS

SUCIU MARIANAMANUELA

Comuna/Oras CIURILASat CIURILA

SC HOST LAYERSRL

Comuna/OrasCUZDRIOARA SatCUZDRIOARA

SC NICK STEELPROFILE SRL

Comuna/Oras SANPAULSat SANPAUL

S.C. TPC DIGGINGS.R.L.

Comuna/Oras BELIS SatGIURCUTA DE JOS

S.C. OCT ROADS.R.L.

Comuna/Oras MICA SatMICA

SC ARTTEK WOODDESIGN SRL

Comuna/Oras LUMINASat LUMINA

S.C. EDY HOLZS.R.L.

Comuna/Oras RECI SatRECI

STOICANI MCCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras GURASUTII Sat GURA SUTII

SC VALAHIAECITCOR SRL

Comuna/OrasVOINESTI SatIZVOARELE

SC STEF UTILPRESTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras POIANASat POIANA

SC RUSU 3-RDGENERATION SRL

Comuna/OrasTARTASESTI SatTARTASESTI

SC ANA STONSCOMPANY SRL

Comuna/OrasTARTASESTI SatTARTASESTI

SC PREFABRICATERUSU SRL

Comuna/OrasTARTASESTI SatGULIA

SC ROYAL TUDORSRL

Comuna/OrasDRAGOMIRESTI SatUNGURENI

Comuna/Oras DOBRASat DOBRA

STANCU BOGDANMIHAI

Comuna/Oras MOTATEISat MOTATEI

BEREANUTUDOREL

Comuna/OrasCOSOVENI SatCOSOVENI

Page 139: apdrp1

BOJAN GEORGETA DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PETCU NICULINA DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GALATI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GALATI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GALATI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GALATI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CUSA PAULA GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CUSA CORNEL GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS SatDUDOVICESTI

PF VADUVAGHEORGHITA

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

POENARULUMINITA

Comuna/Oras ORODELSat CORNU

S.C. DENDELCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras BREASTASat BREASTA

MARINESCUTUDORITA

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

SC YTA TECHSYSTEMS SRL

Comuna/Oras ISALNITASat ISALNITA

S.C. JITIANU SEREPROD S.R.L.

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

Comuna/Oras CELARUSat MAROTINU DE JOS

S.C. STRAN ICONS.R.L

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

BURCA EMANUELADIANAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasVANATORI Sat COSTI

S.C. FOREVĂR BETS.R.L.

Comuna/Oras SCHELASat SCHELA

GREEN WORLDLINE S.R.L

Comuna/OrasFOLTESTI SatFOLTESTI

S.C. COLORBLASTS.R.L.

Comuna/OrasTULUCESTI SatTULUCESTI

SC CONECT RURALSRL

Comuna/OrasFRATESTI Sat REMUS

SC BUILD RURALSRL

Comuna/OrasFRATESTI SatCETATEA

SC ROVENTINTERMED SRL

Comuna/OrasCALUGARENI SatUZUNU

SC PANGEAINVEST 2011 SRL

Comuna/Oras GREACASat GREACA

SC FLORYALYINVESTCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasVANATORII MICI SatVANATORII MARI

Comuna/OrasCALUGARENI SatCALUGARENI

Comuna/OrasCALUGARENI SatCALUGARENI

SC SABINA AGRISRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

SC SMART MONDOCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasIZVOARELE Sat PETRURARES

SC BIG UTILCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras COLIBASISat COLIBASI

Page 140: apdrp1

SC LULYX SRL GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VRAJITORU GINA GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

GORJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PLĂSTOI MIHAELA GORJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TINCA MIHAI PAUL HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

HARGHITA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC SIMCLAV SRL HUNEDOARA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

Comuna/Oras ULMI SatULMI

SC AGRO POPAZUSRL

Comuna/Oras GAUJANISat GAUJANI

SC GCHCONSTRUCTIONRENTALS SRL

Comuna/Oras BOLINTIN-DEAL Sat BOLINTIN-DEAL

SC GREENENVIRONMENTSUPPORT SRL

Comuna/Oras BOLINTIN-DEAL Sat BOLINTIN-DEAL

Comuna/OrasSABARENI SatSABARENI

SC ZONEIMPACTCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasFLORESTI-STOENESTISat STOENESTI

PLĂSTOI ELENA-VERONICA

Comuna/OrasDRAGUTESTI SatCARBESTI

Comuna/OrasDRAGUTESTI SatCARBESTI

CIUBÎCĂ CRISTINAMIHAELA

Comuna/OrasSUBCETATE SatFILPEA

Comuna/OrasVOSLABENI SatIZVORU MURESULUI

PROFI-GARTENBAUS.R.L.

Comuna/OrasBRADESTI SatTARNOVITA

SC DORKA PETCONST SRL

Comuna/Oras JOSENISat JOSENI

SC LANDEK BAU-UTILITY G SRL

Comuna/Oras FELICENISat ALEXANDRITA

SC BAU PORTALCONSTRUCT SRL-D

Comuna/Oras JOSENISat JOSENI

SC ARTUR PETCONST SRL

Comuna/Oras JOSENISat JOSENI

Comuna/Oras RAU DEMORI Sat OHABA-SIBISEL

S.C. PANTIRAŞUS.R.L.

Comuna/OrasMIROSLAVA SatBALCIU

S.C. SCHUMYPREST S.R.L.

Comuna/OrasSTRUNGA SatSTRUNGA

S.C. PRO EMICONS.R.L.

Comuna/OrasGOLAIESTI SatGOLAIESTI

S.C. RURALEXPLORE S.R.L.

Comuna/OrasARONEANU SatDOROBANT

S.C. RURALCONSTRUCTPOPRICANI S.R.L.

Comuna/OrasPOPRICANI SatPOPRICANI

Page 141: apdrp1

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARAMURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SERDIN ANTONIUS MEHEDINTI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MEHEDINTI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC FANDEMO SRL MURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MURES 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

NEAMT 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

OLT 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

OLT 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CATANA IULIANA OLT 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

OLT 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. COSAMAGRUP S.R.L.

Comuna/OrasCIOHORANI SatCIOHORANI

SC HIDROTERRAPREST GRUP SRL

Comuna/OrasVANATORI SatHARTOAPE

SC ARES MARASRL

Comuna/Oras BOGDANVODA Sat BOCICOEL

SANTA DORINDANIEL

Comuna/OrasCOROIENI SatCOROIENI

STANCIU VIORICA-ELENA

Comuna/OrasCOROIENI SatCOROIENI

STANCIU IOAN-GABRIEL

Comuna/OrasCOROIENI SatCOROIENI

S.C. PELLETS-TRIUMPH S.R.L.-D

Comuna/Oras ASUAJUDE SUS Sat ASUAJUDE SUS

S.C. AUTOMATIC-BUILD S.R.L.

Comuna/Oras RECEASat SASAR

Comuna/OrasMALOVAT SatMALOVAT

S.C. ILM MARY WINCOMPANY S.R.L.

Comuna/Oras BURILAMARE Sat BURILAMARE

Comuna/OrasCRISTESTI SatCRISTESTI

S.C. N&F SERVS.R.L

Comuna/Oras BREAZASat BREAZA

S.C. RC CIROSS.R.L

Comuna/OrasICLANZEL SatICLANZEL

S.C. EMIAGROPREST S.R.L.

Comuna/Oras BAHNASat BROSTENI

SC BOKA INVESTSTAR SRL

Comuna/OrasDOBROTEASA SatDOBROTEASA

SC ARTPRIMCONSTRUCTIONSTAR SRL

Comuna/OrasDOBROTEASA SatDOBROTEASA

Comuna/Oras VALEAMARE Sat RECEA

GRIGORE IONUȚGINEL

Comuna/Oras STUDINASat STUDINA

S.C. MOBET MOBILS.R.L.

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

S.C. BRATOSINEXCAVATII S.R.L.

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

S.C. CONCRETESERVCON S.R.L.

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

S.C. CALORICBETON SERV S.R.L.

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

Page 142: apdrp1

PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SWITCHROAD SRL PRAHOVA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC OLEXA SAS SRL SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC. OAȘUTIL SRL. SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. RMI GAS OILS.R.L.

Comuna/OrasFILIPESTII DE TARGSat MARGINENII DEJOS

SC AVANTARTISTSRL

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

Comuna/OrasBARCANESTI SatTATARANI

SC ANAMARIACODRUMCOM SRL

Comuna/Oras AGRISSat CIUPERCENI

SC TILIANIS GREENWOOD SRL

Comuna/Oras AGRISSat CIUPERCENI

SC CERTEZEEXCAVATII SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC PAINACONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC CIMIA CERTEZESRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC MARGACOMPLEX SRL

Comuna/Oras VAMA SatVAMA

SC PREMIEREAFFAIRE CERTEZESRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

S.C. ENEVERD BAUS.R.L

Comuna/Oras ODOREUSat MARTINESTI

SC FEDORCAFRANCEINTERNATIONALSRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC DRUMULLOZALOR SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC MITRUT &IONUT SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC CALATRAVADRUM SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC UNIVERSALSUARASAN SRL

Comuna/Oras DOBA SatDOBA

SC OROSCONTRUCTIIAMENAJARI SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

S.C. DERFNAMS.R.L.-D.

Comuna/Oras CAMINSat CAMIN

SC LANBERCO SMSRL

Comuna/Oras BERVENISat BERVENI

KESZENHEIMERTIMEA

Comuna/Oras CAMINSat CAMIN

SC. DALL SERVVAMA SRL

Comuna/Oras VAMA SatVAMA

Comuna/Oras BIXADSat TRIP

SC JOSKILISANISLAU SRL

Comuna/OrasSANISLAU SatSANISLAU

Page 143: apdrp1

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

RUS VALERIA SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

POCOL EMIL SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SATMARI DANIEL SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

MARGIN IONUT SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

RUS VLAD IONUT SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

CUCUIAN ANDREEA SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

COSTEA CRISTIANGABRIEL

Comuna/Oras PISCOLTSat RESIGHEA

SC LOZA OAS BCBSRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC JON`S FARMSRL

Comuna/OrasHOMOROADE SatCHILIA

SC ROMPRESTOAS SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC VIDELI ROCCITSSRL-D

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

S.C. VMZINFRASTRUCTURAS.R.L.

Comuna/Oras HODODSat GIURTELECUHODODULUI

SC DORIDANDORLE SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC LUCIA BATINSRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC OAR PRESTARISERVICII INCONSTRUCTII SRL

Comuna/Oras VETISSat VETIS

SC BIC SERVICII DELUCRARI CUUTILAJE INCONSTRUCTII SRL

Comuna/Oras VETISSat VETIS

BARBUR ROMEO -PAUL

Comuna/OrasNAPRADEA Sat CHEUD

Comuna/OrasMESESENII DE JOS SatAGHIRES

HOLHOS TRIFANRADU

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

Comuna/OrasMESESENII DE JOS SatFETINDIA

MILAK ZSOLTDANIEL

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

PANTEA BIANCA-DALINA

Comuna/OrasROMANASI SatROMANASI

BODA ROMEOGABRIEL

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

COSTINAS CORINAANCUTA

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

PASCA IOANGABRIEL

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

CADAR BOGDANVICTOR

Comuna/Oras BUCIUMISat BODIA

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

Comuna/OrasROMANASI SatPOARTA SALAJULUI

Page 144: apdrp1

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJAN PAUN SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VLAICU MARCELA SALAJ 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SIBIU 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. CEFENYA UTILS.R.L.

Comuna/Oras CRISENISat CRISENI

S.C. ARDATIMEXPRES S.R.L.

Comuna/Oras HIDA SatHIDA

BAIDOC RAZVAN-BOGDAN

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

SC GREEN ISLANDENERGY SRL

Comuna/Oras SURAMICA Sat SURA MICA

SC MECHANICHALART CONSTRUCTSRL

Comuna/Oras PERETUSat PERETU

S.C. ZFCCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras DRACEASat DRACEA

CST AUTOCRANESRL

Comuna/Oras POENISat CATUNU

SCPROCONSTRUCT-CRIS SRL

Comuna/OrasVITANESTI SatSILISTEA

SC GEOFLORYCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCALINESTI SatCOPACEANCA

SC ARIAMIRCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasTATARASTII DE JOSSat SLAVESTI

SC PROSPERSERVICII SRL

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

SC CONSTRUCTCIPSIL SRL

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

SC XIAMOCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasORBEASCA SatORBEASCA DE JOS

SC DECENTAGROSERV SRL

Comuna/Oras SARBENISat UDENI

LOR-MARIOCONSTRUCT S.R.L

Comuna/Oras POENISat POENI

SC AMBI SGCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras POENISat POENI

SC BAUSTERNLOGISTIC SRL

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat MOSNITANOUA

SC AGRO PRESTOMEGA SRL

Comuna/OrasSANANDREI SatSANANDREI

SC T-SERVICE LLPSRL

Comuna/OrasSANANDREI SatSANANDREI

S.C. ANDREI INFRABUILDING S.R.L.

Comuna/OrasSANANDREI SatSANANDREI

SC CRISARMTOOLS SRL

Comuna/Oras COSTEIUSat COSTEIU

Page 145: apdrp1

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

AGRO R.V.A. S.R.L. TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

PÂRVONI DANIEL TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TIMIS 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

NACA & NACU SRL TULCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

TULCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VASLUI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VASLUI 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VILCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VILCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

VILCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SC T-SERVICEBARAGAN SRL

Comuna/OrasCOMLOSU MARE SatCOMLOSU MARE

SC CONCRETEWEST CO SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

SC SPECIAL HEAVYWORK SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

Comuna/Oras VALCANISat VALCANI

S.C. EGON BUILDS.R.L.

Comuna/OrasREMETEA MARE SatREMETEA MARE

S.C. GEROMSTRICT S.R.L.

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

S.C. C&C PAN TMS.R.L.

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

MATIES COSMINCRISTIAN

Comuna/Oras NADRAGSat NADRAG

Comuna/Oras FARDEASat GLADNA ROMANA

SZEKELY EUGEN-NICOLAE

Comuna/OrasSANMIHAIU ROMANSat SANMIHAIUGERMAN

S.C. M.C.T. METALTM S.R.L.

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

SC SYNERGODELTA SRL

Comuna/OrasMURIGHIOL SatMURIGHIOL

S.C. HERCINICAIMPEX S.R.L.

Comuna/Oras BAIA SatBAIA

S.C. MERIDIAN LUXS.R.L.

Comuna/Oras BAIA SatCAMENA

SC FAIRCONSTRUCTADVISOR SRL

Comuna/Oras MIHAILKOGALNICEANU SatMIHAILKOGALNICEANU

Comuna/Oras SOMOVASat SOMOVA

SC AGRIINFRAEXPERT SRL

Comuna/Oras MIHAIBRAVU Sat SATU NOU

S.C. ZALISEBIUS.R.L.

Comuna/Oras FALCIUSat FALCIU

SC TERMPAI PRODSRL

Comuna/OrasROSIESTI Sat GURAIDRICI

S.C. VADIVALCONSTRUCT S.R.L

Comuna/OrasMIHAESTI SatMAGURA

S.C. VADIVAINVEST S.R.L.

Comuna/OrasSTOILESTI SatSTOILESTI

SC IULIMELMEDICA SRL

Comuna/OrasVLADESTI SatVLADESTI

Page 146: apdrp1

VRANCEA 60,000 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,031 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,088 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,094 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,110 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,120 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,126 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,142 - - 15,000 0,000 0,000

60,142 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,150 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,155 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,156 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,157 - - 15,000 0,000 0,000

DOLJ 60,160 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,169 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,171 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,175 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 60,196 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,209 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,225 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 60,235 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,236 - - 15,000 0,000 0,000

SC AGROMECPODUL ZAMFIREISRL

Comuna/OrasVANATORI SatJORASTI

SCANTREPRENORULDRUMURILOR SIPODURILOR SRL

Comuna/Oras BOBOTASat DERSIDA

ARON DEPOZITARESRL

Comuna/Oras BORS SatBORS

SC GRECONOMIASRL

Comuna/Oras AVRAMIANCU Sat TAMASDA

GHIMIS NICOLETAMONICA

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS SatDUDOVICESTI

SC PROTEHNICBILT SRL

Comuna/Oras BORS SatBORS

SCSAPCONSTRUCTSRL

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat GIRISUDE CRIS

S.C.EUROCONSTRUCTROAD S.R.L.

Comuna/Oras ROSIAMONTANA Sat CORNA

SC PROAUTO CCSRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasSINTEREAG SatSINTEREAG

VADUVA CLADUIUCOSTEL

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

SC CRIS AGROUTILSRL

Comuna/Oras VLADENISat VLADENI

SC MLADINICONSTRUCT SRL

Comuna/Oras COCIUBAMARE Sat COCIUBAMARE

MIHALCEAVICTORITA

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

DUGAESESCUAURELIA

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

UNGUR PAULAMIANA

Comuna/OrasCIUMEGHIU SatCIUMEGHIU

IBANESCUCONSTANTIN-BOGDAN

Comuna/Oras CIUREASat PICIORU LUPULUI

SC TIM STEF VETSRL

Comuna/Oras TANSASat TANSA

SC KIDOS SERVSRL

Comuna/OrasGALATENI SatBASCOVENI

SC IZADARYDELTRANSCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras CEICASat COTIGLET

CUC RAMONA-IOANA

Comuna/Oras HIDISELUDE SUS Sat HIDISELUDE SUS

S.C. GIS POINTS.R.L.

Comuna/Oras VINTU DEJOS Sat VINTU DE JOS

SC CRIDUSCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras ABRAMSat ITEU

Page 147: apdrp1

ALBA 60,237 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 60,237 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 60,241 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 60,257 - - 15,000 0,000 0,000

IRIMIE LINA BIHOR 60,262 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,280 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,281 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,284 - - 15,000 0,000 0,000

DEJEU ELISABETA BIHOR 60,301 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,315 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,350 - - 15,000 0,000 0,000

DAN VASILE BRASOV 60,352 - - 15,000 0,000 0,000

SIBIU 60,372 - - 15,000 0,000 0,000

SIBIU 60,417 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,420 - - 15,000 0,000 0,000

DIMBOVITA 60,467 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,479 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,480 - - 15,000 0,000 0,000

MEHEDINTI 60,490 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,491 - - 15,000 0,000 0,000

PRAHOVA 60,498 - - 15,000 0,000 0,000

ERDELYI SORIN BIHOR 60,527 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. AGRICOLAHERIA S.R.L.

Comuna/Oras FARAUSat HERIA

S.C. EURO EDGEEVOLUTION S.R.L.

Comuna/OrasMIROSLAVA SatURICANI

SC IEZER KLIMACOOL SRL

Comuna/Oras OARJASat OARJA

S.C. TBTBAUDEMOLARIS.R.L.

Comuna/Oras CIZERSat CIZER

Comuna/Oras COCIUBAMARE Sat COCIUBAMARE

SC MASCONSTRUCTIONSSRL

Comuna/Oras LUGASUDE JOS Sat URVIND

SC CRISTUDCONSTRUCTIONSSRL

Comuna/Oras VADUCRISULUI Sat TOPA DECRIS

SCORTE DIANA-GINA

Comuna/Oras TILEAGDSat BALAIA

Comuna/Oras AUSEUSat CACUCIU VECHI

SC ALIMOB VESTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PALEUSat PALEU

SC AMENAJARIIMOBILIARE SRL

Comuna/Oras PALEUSat PALEU

Comuna/Oras LISA SatLISA

S.C. ROMTRAILER -SALES & RENTS.R.L.

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

S.C. DETECTSOLUTIONS S.R.L.

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

MICORICIUBOGDAN GEORGE

Comuna/Oras SARBISat SARBI

SC EXCAVARI SITERASAMENTESRL

Comuna/Oras FINTASat FINTA MARE

SCOVIGRUNDBERGSRL

Comuna/OrasPAULESTI SatPAULESTI

BLEJAN CORNEL-DAN

Comuna/Oras TINCASat BELFIR

S.C.TECHNOLOGICACONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras SISESTISat CRAGUESTI

SC NORDCONSTRUCTII SITERASAMENTESRL

Comuna/Oras AGRISSat CIUPERCENI

SC ALMOND TRUSTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PLOPUSat PLOPU

Comuna/Oras OLCEASat CALACEA

Page 148: apdrp1

SATU-MARE 60,532 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,532 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 60,546 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,575 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,598 - - 15,000 0,000 0,000

BIHOR 60,606 - - 15,000 0,000 0,000

SC RAIADA SRL BIHOR 60,610 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,614 - - 15,000 0,000 0,000

SATU-MARE 60,625 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,718 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,722 - - 15,000 0,000 0,000

MEHEDINTI 60,830 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,839 - - 15,000 0,000 0,000

VASILIU MIHAELA NEAMT 60,869 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,940 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 60,955 - - 15,000 0,000 0,000

ARAD 61,040 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 61,050 - - 15,000 0,000 0,000

CALARASI 61,121 - - 15,000 0,000 0,000

SALAJ 61,124 - - 15,000 0,000 0,000

S.C. STIBON S.R.L. BIHOR 61,226 - - 15,000 0,000 0,000

ARGES 61,231 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 61,395 - - 15,000 0,000 0,000

IASI 61,736 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 63,468 - - 15,000 0,000 0,000

NORBI ARMINCONST SRL

Comuna/Oras DOBA SatPAULIAN

SABINA & STEFANACONS SRL

Comuna/Oras DOBA SatDOBA

SC TAUROSDISTRIBUTION SRL

Comuna/Oras SEMLACSat SEMLAC

SC EASY DESIGNCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras CEICASat INCESTI

S.C. MOBIPLUSSERVICES S.R.L.

Comuna/Oras FINIS SatIOANIS

S.C. DEMOBUILDERS S.R.L.

Comuna/Oras FINIS SatIOANIS

Comuna/Oras OSORHEISat FUGHIU

SC ANTREPRIZACONSTRUCTIINORD VEST SRL

Comuna/Oras AGRISSat CIUPERCENI

MOLDOVANMARCELA ZINA

Comuna/Oras ANDRIDSat ANDRID

S.C. LICINIUUTILAJE S.R.L.

Comuna/Oras VISTEASat VISTEA DE SUS

S.C. ELIENUTILAJE S.R.L.- D.

Comuna/Oras BUDILASat BUDILA

RAICU ELENA-COSMINA

Comuna/Oras JIANA SatDANCEU

SC TRACO GOPSRL

Comuna/OrasFUNDATA SatFUNDATA

Comuna/OrasRAUCESTI SatRAUCESTI

CHIVU GEORGE-SEBASTIAN

Comuna/OrasSANPETRU SatSANPETRU

SECELEANISABELA-ELENA

Comuna/Oras BUNESTISat BUNESTI

BIRIS MIHAELAPAULA

Comuna/Oras SAGU SatSAGU

S.C. ANIROC RENTS.R.L.

Comuna/Oras BUDILASat BUDILA

S.C. ASANVIOPREST SERV S.R.L.

Comuna/Oras CRIVATSat CRIVAT

S.C. ANCOS BILDS.R.L.

Comuna/OrasMAERISTE SatMALADIA

Comuna/Oras OSORHEISat OSORHEI

SC DARIO LIFEINVEST SRL

Comuna/Oras ALBOTASat ALBOTA

SC RURAL DENTSRL

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

SC LKW MARIANLOGISTIC SRL

Comuna/OrasMIROSLAVA SatURICANI

CODREANUMELINA EFIGENIA

Comuna/Oras HARMANSat PODU OLTULUI

Page 149: apdrp1

CRET ADINA DELIA ARAD 63,714 - - 15,000 0,000 0,000

BACAU 64,900 - - 15,000 0,000 0,000

GIURGIU 64,900 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 64,900 - - 15,000 0,000 0,000

TELEORMAN 64,900 - - 15,000 0,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

STAN ADRIAN ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HAN OTILIA - LIANA ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MAIER IOAN ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras SEITINSat SEITIN

S.C. CARAVANAFILM S.R.L.

Comuna/Oras HEMEIUSSat HEMEIUS

S.C. AGRO PRESTVALY S.R.L.

Comuna/OrasIZVOARELE SatCHIRIACU

S.C. ART CLUBDIVERTISMENTS.R.L.

Comuna/OrasTATARASTII DE JOSSat SLAVESTI

S.C. ART MEDIA TVS.R.L.

Comuna/OrasTATARASTII DE JOSSat SLAVESTI

S.C. TOPO SILVAALBAC S.R.L.

Comuna/Oras ALBACSat ALBAC

AVRAM PETRU-ALEXANDRU

Comuna/Oras CIUGUDSat CIUGUD

Comuna/Oras HOREASat NICULESTI

BOROS FRANCISCARPAD

Comuna/Oras GALDADE JOS Sat OIEJDEA

SC CUCULETZ MARCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras VADUMOTILOR Sat VADUMOTILOR

Comuna/Oras LIVEZILESat LIVEZILE

SC PANAGHIASPED SRL

Comuna/Oras POSAGASat POSAGA DE JOS

SC URSOAIAGROUP SRL

Comuna/Oras HOREASat NICULESTI

SC SILVAUR STARSRL

Comuna/Oras IGHIU SatSARD

SC DANISONGROUP SRL

Comuna/Oras HOREASat NICULESTI

S.C. UTILAJCONSALBA S.R.L.

Comuna/Oras MIHALTSat MIHALT

Comuna/OrasCRACIUNELU DE JOSSat CRACIUNELU DEJOS

SC CEN -RESOURCES SRL

Comuna/Oras ROSIAMONTANA Sat GURAROSIEI

MUNTEAN ANA-MARIA

Comuna/Oras STREMTSat GEOAGIU DE SUS

S.C. STRAJAINSTALCONS S.R.L.

Comuna/Oras BERGHINSat STRAJA

S.C. PARDOSELIBETON S.R.L.

Comuna/Oras MIHALTSat MIHALT

SC ALIN TRANSSERV SRL

Comuna/Oras SALCIUASat SALCIUA DE SUS

SC SANDOR EDISTAR SRL

Comuna/OrasLOPADEA NOUA SatLOPADEA NOUA

SC DENTAL LINEATMS SRL

Comuna/Oras STREMTSat STREMT

Page 150: apdrp1

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BITEA ALINA-MARIA ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC CIP COPY SRL ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SCHIAU NICOLAE ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

COTRUS DANIEL ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SÂRB VASILE ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC AGE INSTALSRL

Comuna/Oras LUPSASat MUSCA

Comuna/Oras CUT SatCUT

Comuna/Oras ALMASUMARE Sat ALMASUMARE

S.C. BOGDAN &STEFANCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras OCOLISSat OCOLIS

SC ''PIATRAVIOREL'' SRL

Comuna/Oras ALMASUMARE Sat ALMASUMARE

GODOROGEAGABRIELA

Comuna/Oras RADESTISat RADESTI

S.C. UTILAJ ALBAS.R.L.

Comuna/Oras MIHALTSat OBREJA

DAN MARIUSVASILE

Comuna/Oras CIUGUDSat LIMBA

SC PROMPT AUTOCONTACT SRL

Comuna/Oras SIBOTSat SIBOT

SC ECOLOGICTRANS EUGEN SRL

Comuna/Oras PIANUSat STRUNGARI

S.C. RAMIROMAINVEST S.R.L.

Comuna/OrasHOPARTA SatHOPARTA

Comuna/Oras SPRINGSat CUNTA

S.C. CREATIVDIGITAL ART S.R.L.

Comuna/OrasSASCIORI SatCAPALNA

PAHONE CIPRIANGEORGE

Comuna/Oras SIBOTSat SIBOT

JELEA CARMEN-MARIOARA

Comuna/Oras SPRINGSat CUNTA

SC APUSENI GOLDSRL

Comuna/Oras GARDADE SUS Sat GARDA DESUS

SC CATELINA SOFSRL

Comuna/Oras SUGAGSat SUGAG

PARAU FLAVIUS-EMIL

Comuna/OrasBUCERDEAGRANOASA SatBUCERDEAGRANOASA

Comuna/OrasSASCIORI SatSASCIORI

Comuna/Oras BERGHINSat STRAJA

SC MAGIC MASINIAGRICOLE SRL

Comuna/Oras IGHIU SatSARD

STOIAN GRUP SIVSRL

Comuna/Oras CIUGUDSat DRAMBAR

MARCUCONSTANTIN

Comuna/Oras PILU SatPILU

Page 151: apdrp1

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CERCEA IOAN ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC TAT 2000 SRL ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARIS ALEXANDRU ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAD IOAN ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VELICIU ADRIAN ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

AMBRUŞ RODICA ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. ARBOTRANSEDILITARE S.R.L.

Comuna/OrasFRUMUSENI SatALUNIS

S.C. HAPPY PAPERPRINTING S.R.L.

Comuna/OrasVLADIMIRESCU SatVLADIMIRESCU

GUDIU ALICE-CORNELIA

Comuna/OrasVLADIMIRESCU SatVLADIMIRESCU

S.C. ANFLABIOS.R.L.

Comuna/Oras ZARANDSat ZARAND

COPIL RADU-MARIAN

Comuna/OrasVLADIMIRESCU SatCICIR

Comuna/Oras SICULASat GURBA

BOGDĂNELCORNELIA-PARASCHIVA

Comuna/Oras BARSASat VOIVODENI

CERCEA MARIA-SIMONA

Comuna/Oras SICULASat GURBA

GIURGELEA ALINA-RAMONA

Comuna/OrasVARFURILE SatAVRAM IANCU

ANDRONICVIOLETA

Comuna/OrasFRUMUSENI SatALUNIS

DOBROTĂGHEORGHE

Comuna/Oras SIMANDSat SIMAND

S.C. WIDE EYEMEDIA S.R.L.

Comuna/OrasSOFRONEA SatSOFRONEA

Comuna/Oras SEMLACSat SEMLAC

Comuna/Oras SIRIA SatMASCA

HAIKOVSKIEDUARD-CLAUDIU

Comuna/Oras SIRIA SatGALSA

LEAC CLAUDIU-VALERIU

Comuna/OrasSAVARSIN SatSAVARSIN

MICLE MIHAELA-DANA

Comuna/Oras LIVADASat SANLEANI

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

MARIŞ SILVIA-NORICA-MIHAELA

Comuna/OrasSAVARSIN SatSAVARSIN

SC CONCORDIAPREMIUM SRL

Comuna/Oras LIVADASat SANLEANI

Comuna/OrasSEPREUS SatSEPREUS

Comuna/Oras MACEASat MACEA

Page 152: apdrp1

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TODEA ELISABETA ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BERAR MARIANA ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BAN VALENTIN ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ENERGOTERMPELET SRL

Comuna/Oras ZIMANDUNOU Sat ZIMANDUNOU

JURA BOGDANIOAN

Comuna/OrasSOCODOR SatSOCODOR

Comuna/Oras LIVADASat SANLEANI

Comuna/Oras SINTEAMARE Sat SINTEAMARE

BRAD MIHAIGEORGE

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

MARTA MARIA-VIORICA

Comuna/Oras ZERINDSat IERMATA NEAGRA

Comuna/Oras LIVADASat SANLEANI

ROSCA CRISTIAN-DOREL

Comuna/Oras MACEASat MACEA

S.C. G.T.AMELIORARIFUNCIARE S.R.L.

Comuna/Oras ZABRANISat CHESINT

MIHUŢAFLORENTINA-DANIELA

Comuna/OrasVARFURILE SatMAGULICEA

SC KATOMETALQUICK SRL

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

S.C. IWG SERVICES.R.L.

Comuna/OrasVLADIMIRESCU SatHORIA

S.C. PROMPTCAD-DANI S.R.L.

Comuna/Oras ZABRANISat ZABRANI

SABOU ANDAIONELA

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

S.C WOK WESTVILLAGE S.R.L- D

Comuna/OrasSAVARSIN SatSAVARSIN

SC ECG PURGESRL

Comuna/Oras ZABRANISat ZABRANI

SC ROYALTERMINAL CONS-SER SRL

Comuna/Oras SEITINSat SEITIN

BEDELEANTEODOR -EMIL

Comuna/Oras DIECI SatDIECI

S.C. MARMO ECOMERCIALEARREDO SRL

Comuna/OrasFANTINELE SatFANTANELE

MARIS AUREL-MONELINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasSAVARSIN SatSAVARSIN

LUCA VASILENICOLAE

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

ANGHEL NICOLAEVIOREL

Comuna/OrasCHISINDIA SatCHISINDIA

Page 153: apdrp1

MITRICI IASMINA ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TOTH ATTILA ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

STANCIU OLIVER-SEBASTIAN

Comuna/Oras SEMLACSat SEMLAC

S.C. CONSTRUCTCONSKAY S.R.L.

Comuna/Oras SINTEAMARE Sat SINTEAMARE

SC CONSULTOFFICE TEAM SRL

Comuna/OrasGHIOROC Sat MINIS

HEDEAN ALINA-ANCA

Comuna/OrasFANTINELE SatFANTANELE

SC BEST NEW MILSRL

Comuna/Oras IGNESTISat IGNESTI

DRAGANESCUBOGDAN "NOUAFERMA"INTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras VARADIADE MURES SatVARADIA DE MURES

GOLOMITY ADRIAN-MARIUS

Comuna/Oras PAULISSat PAULIS

SC EXCAVATIONPROJECT GROUPSRL

Comuna/Oras SEMLACSat SEMLAC

S.C. DISCORDIANSK PREMIUMS.R.L.

Comuna/Oras SINTEAMARE Sat SINTEAMARE

ŞERB GEORGE-MIHNEA

Comuna/OrasZADARENI SatZADARENI

S.C BLACKMAXGROUP S.R.L

Comuna/OrasSEPREUS SatSEPREUS

S.C. CARGO PELETVEGETAL S.R.L.

Comuna/Oras PEREGUMARE Sat PEREGUMARE

MĂRIENUŢVIOLETA-CORINA

Comuna/OrasSECUSIGIU SatSECUSIGIU

SC AYRTONSERVICE SRL - D

Comuna/OrasVLADIMIRESCU SatVLADIMIRESCU

SC FACULTATIVDEZVOLTARE SRL

Comuna/Oras DIECI SatCROCNA

S.C AUTO WORLDSERVICE & RENTS.R.L

Comuna/OrasSEPREUS SatSEPREUS

MOS FLORIN -PAUL

Comuna/Oras SAGU SatFISCUT

ONETIU FLORINAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras ZARANDSat CINTEI

SC RURALPEISAGISTICA SRL

Comuna/Oras SELEUSSat SELEUS

Comuna/Oras PEREGUMARE Sat PEREGUMIC

Page 154: apdrp1

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BODONEA ROBERT ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

FURTUNA MIRCEA ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VARLAN ELENA ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DUDU AURELIA ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BORA CRISTIANDUMITRU

Comuna/Oras TAUT SatTAUT

SC DAIGORO TEAMSRL

Comuna/OrasSISTAROVAT SatCUVESDIA

RIŞCO GABRIEL-VICTOR

Comuna/OrasSOFRONEA SatSOFRONEA

SC WOOD PELLETSPRODUCTION SRL

Comuna/Oras SICULASat SICULA

S.C. VOX DOMINIPRODUCTION SRL-D

Comuna/Oras PETRISSat PETRIS

SC FLUERAS DENTSRL

Comuna/OrasSEPREUS SatSEPREUS

CHISMORIE LARISALAVINIA

Comuna/Oras BELIU SatBELIU

Comuna/OrasDOROBANTI SatDOROBANTI

SC M.D.OUNISERVICE SRL

Comuna/OrasSISTAROVAT SatCUVESDIA

ENACHEALEXANDRU

Comuna/Oras MICESTISat PURCARENI

MUSCALULOREDANA-ELENA

Comuna/OrasSTOENESTI SatPIATRA

CORBESCUCRISTIAN FLORIN

Comuna/Oras RECEASat RECEA

ENACHE ADINAIONELA

Comuna/OrasBUDEASA SatBUDEASA MARE

Comuna/Oras SAPATASat GAINUSA

Comuna/OrasBRADULET SatGALESU

SC STEFAL ACTIVINVEST SRL

Comuna/Oras MICESTISat PURCARENI

CHITU IONELADANIELA

Comuna/OrasMOSOAIA SatCIOCANAI

SC STEBAUVECTRA SRL

Comuna/Oras BRADUSat GEAMANA

S.C. AD GARAGEDIESEL SERVICESS.R.L.

Comuna/OrasCATEASCA Sat RECEA

SFREDEL ANDA-GABRIELA

Comuna/Oras SAPATASat GAINUSA

Comuna/Oras BRADUSat GEAMANA

SC LUCA PRODUCTDOMINUS AG SRL

Comuna/OrasMALURENI SatZARNESTI

Page 155: apdrp1

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC MAPROCAD SRL BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC LAZAR TEHNO-SERVICES SRL

Comuna/Oras BASCOVSat BASCOV

SC TRUSTUL DECONSTRUCTIISPECIALEMUNTENIA SRL

Comuna/OrasMALURENI SatZARNESTI

S.C. SQUARE MASGROUP S.R.L.

Comuna/Oras RUCARSat RUCAR

SC PERLACONFORTULUI SRL

Comuna/OrasCETATENI SatCETATENI;Comuna/OrasCETATENI SatCETATENI

LABORATORANALIZEGENERALE DEMEDIU MUNTENIAS.R.L.

Comuna/OrasCATEASCA SatCATEASCA

CABINET MEDICALINDIVIDUAL DR.NICOLAE G.CRISTINA - ELENA

Comuna/Oras STEFANCEL MARE Sat STEFANCEL MARE

SC MARSEV TCMSRL

Comuna/OrasSTANISESTI SatSTANISESTI

GHEORGHEŞDĂNUŢ

Comuna/OrasMARGINENI SatBARATI

SC PRINCIPIALCONTA EXPERTSRL

Comuna/Oras MAGURASat MAGURA

S.C AXYGEN MEDIAS.R.L

Comuna/Oras GARLENISat GARLENI

ISTOC VALENTINMIHAI

Comuna/OrasRACACIUNI Sat FUNDURACACIUNI

SC TEHNO EDILSISTEM SRL

Comuna/Oras TRAIANSat TRAIAN

SC OCTAV & DANYPREST S.R.L.

Comuna/Oras PODUTURCULUI Sat PODUTURCULUI

Comuna/Oras NICOLAEBALCESCU SatNICOLAE BALCESCU

SC FUNEBRISMEIMPEX SRL

Comuna/Oras NICOLAEBALCESCU SatNICOLAE BALCESCU

SC MAGURAMICRON CONTROLSRL

Comuna/Oras MAGURASat MAGURA

S.C. LERA FAB11S.R.L.

Comuna/OrasPLOPANA SatPLOPANA

Page 156: apdrp1

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC USI DECOR SRL BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PAVEL N.A.MARINELAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras STEFANCEL MARE SatNEGOIESTI

S.C . STOMA -D'ENDO S.R.L.

Comuna/OrasBLAGESTI SatBLAGESTI

ENEA N.F. MIHAIINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras HELEGIUSat HELEGIU

SC GBI EXPERTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras VALEASEACA Sat VALEASEACA

SC FABRRO MARIOSRL

Comuna/OrasURECHESTI SatCORNATEL

SC SUPERGAMCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasMOTOSENI SatMOTOSENI

SC ERMITAS GRUPSRL

Comuna/OrasBLAGESTI SatTARDENII MARI

Comuna/Oras FILIPESTISat FILIPESTI

SC LESA INSTALPREST SRL

Comuna/Oras HEMEIUSSat LILIECI

PANTELIMONVILHELMINAÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

Comuna/Oras SASCUTSat SASCUT

CALUSTIANSERENELA-IOANA

Comuna/Oras MAGURASat MAGURA

S.C. ECOFIREFOREST S.R.L.

Comuna/Oras AGAS SatAGAS

MIHOC MIHAELA -EMILIA

Comuna/Oras BALCANISat FRUMOASA

SĂNDULESCUMIRCEA ADRIANÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

Comuna/Oras MAGURASat MAGURA

BUBOIU IOAN-DORIN

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

SC PROCLADCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat TARIAN

SC VARODI INSTALSRL

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

SC LUBICOCONSTRUCT SRL-D

Comuna/Oras SPINUSSat NADAR

DOBOŞ REDMIN-EMANUEL

Comuna/Oras CETARIUSat SUSTUROGI

SC MECOPCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCOPACEL SatCOPACEL

Page 157: apdrp1

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IAKAB IULIANA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ALPA ROM SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ANDREIDANCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasDRAGESTI SatDRAGESTI

SCHUSTERORSOLYA

Comuna/Oras BORS SatSANTION

SC SAMROMTRANS SRL - D

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

SC NETSEC ADMINSRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

SC GEOTERMCONSULTING SRL

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

Comuna/OrasCIUMEGHIU Sat BOIU

SC CONSCONSTRUCT PLANSRL

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat GIRISUDE CRIS

SC TOPOSTIMEXPERT SRL

Comuna/OrasLAZARENI SatCARANZEL

DEMIAN SIMONA-FLORINA

Comuna/Oras ASTILEUSat ASTILEU

SC UJUPANCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras TINCASat TINCA

Comuna/Oras OSORHEISat ALPAREA

S.C. PEDROPREST DESIGNS.R.L.

Comuna/Oras MAGESTISat GALASENI

SC DUMIMARCTRANS SRL

Comuna/Oras ASTILEUSat CALATEA

BERES ATTILACSABA

Comuna/Oras SALARDSat SANTIMREU

SC DANSEBICOSRL

Comuna/Oras ASTILEUSat ASTILEU

SC PAN AUTOTRANS SRL

Comuna/Oras CAMPANISat CAMPANI

SC SIDAN PRESTSRL - D

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

SC PORTHOSMOTO SRL

Comuna/OrasSANTANDREI SatPALOTA

SC OMEGA POMPEFUNEBRE SRL

Comuna/Oras OSORHEISat OSORHEI

CABINET MEDICALINDIVIDUAL DEPEDIATRIE DR.BRUCHENTALMANUELA

Comuna/OrasSUPLACU DE BARCAUSat SUPLACU DEBARCAU

SC PUMPKINSGRUP SRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

VALI CRISTICONSTRUCT SRL

Comuna/Oras BRATCASat PONOARA

Page 158: apdrp1

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARINA EMILIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRADÁCS ZSOLT BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC GOLDINO SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

POPA EUGENIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

POPA ALINA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VERES VICTORIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

POPA ALEXANDRA-MONICA-ELENA

Comuna/OrasSACADAT SatSABOLCIU

SC AMAROCCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras CIUHOISat SANIOB

Comuna/Oras CEFA SatCEFA

FLITEA ANDREI-MARIUS

Comuna/OrasSACADAT Sat BORSA

Comuna/Oras TAUTEUSat TAUTEU

SC ADORA &RAFFELECONSULTING SRL

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

SC INTELIWORKSSRL

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

GHITEA SANDARODICA

Comuna/Oras CEFA SatATEAS

SC PATRICIANYGRUP SRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

SC SECAMCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras BRATCASat BRATCA

SC DRUM EXPRESSRL

Comuna/Oras TINCASat TINCA

Comuna/Oras BRATCASat LORAU

OPREAN CATALIN-GHEORGHE

Comuna/Oras HOLODSat VALEA MARE DECODRU

OPREAN DAN-HORATIU

Comuna/Oras BORS SatBORS

Comuna/Oras COCIUBAMARE Sat PETID

MALAN MARIUS-CRISTIAN

Comuna/OrasCIUMEGHIU SatGHIORAC

SC BERTREMCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras COCIUBAMARE Sat CHESA

MUNTEANANDREAS MICHAEL

Comuna/OrasSANTANDREI SatPALOTA

SIME PAZURICLUCIAN PAUL

Comuna/OrasSANTANDREI SatPALOTA

S.C. PROGISTOPOS.R.L.

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

Comuna/Oras CHISLAZSat CHIRALEU

Comuna/Oras DERNASat TRIA

COFAR PETRUSORININTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras OSORHEISat FUGHIU

Page 159: apdrp1

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ŞIMON IRMA ILONA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASADI CORNELIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

POP EUGENIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SERB MARINELA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MORNA DANIELA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC OCTAVITAL SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IAKAB IULIA-MARIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GUI RODICA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

LONTE I. CIPRIANRAULINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

Comuna/OrasCURTUISENI SatCURTUISENI

BRIŞCUŢ MALVINA-ANGELA

Comuna/Oras ABRAMSat MARGINE

BAN OVIDIU-DUMITRU

Comuna/Oras BORS SatSANTION

SC VECONSCOPACEL SRL

Comuna/OrasCOPACEL SatCOPACEL

SC FASTER ROADSRL

Comuna/Oras TULCASat TULCA

Comuna/Oras NOJORIDSat NOJORID

SC MAL EXPRESSSRL

Comuna/Oras TARCAIASat TOTORENI

S.C. TOP MATSERVICE S.R.L.

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

Comuna/Oras NOJORIDSat LIVADA DE BIHOR

Comuna/Oras BRATCASat BRATCA

SC SMART MOBCONCEPT SRL

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

SC MATHIASCONSTRUCTIONSSERVICES SRL

Comuna/Oras VADUCRISULUI Sat TOPA DECRIS

SC FLEX MINDCONSULTING SRL

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

CHICHINEŞDIEMANUEL - FLORIN

Comuna/Oras ABRAMSat SUIUG

Comuna/OrasCIUMEGHIU SatGHIORAC

S.C. ARHIPELAGPROIECT S.R.L.

Comuna/Oras SOIMI SatURVIS DE BEIUS

MIHELE SORINIONEL

Comuna/Oras DIOSIGSat DIOSIG

Comuna/OrasCIUMEGHIU Sat BOIU

SC BUILD WISESRL

Comuna/Oras BATARSat TALPOS

Comuna/Oras NOJORIDSat LIVADA DE BIHOR

SC DAVIDOFEXPEDITII SRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

SC COMPETENTAUDIT SRL

Comuna/Oras ABRAMSat ABRAM

Page 160: apdrp1

SC BULDCOM SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TOTH GYULA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GLIGA DANIELA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC AUGUSTOM SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

POP ELENA-MARIA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CORAS IOAN BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC RUNEMA SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IOVAN ADRIAN BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DIA & EMI SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasDRAGESTI Sat TASAD

HERCUT MONICA-RODICA

Comuna/Oras BORS SatSANTION

Comuna/Oras CETARIUSat CETARIU

CRĂCIUN ADRIANA-FLORICA

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS SatCHERESIG

SC DEDEYUTZASRL

Comuna/Oras BATARSat ARPASEL

S.C. PARVUPROJECT S.R.L.

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

Comuna/Oras TILEAGDSat TILEAGD

Comuna/OrasMADARAS SatMADARAS

SC MINTARA SRL -D

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

CSIKI TAMASSANDOR

Comuna/OrasCIUMEGHIU Sat BOIU

SC DENYGHIDELYATRANSCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat GIRISUDE CRIS

Comuna/Oras TILEAGDSat TILECUS

SOLAK PETRU-MIRCEA

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

SC EUROCONSTRUCT MODSRL

Comuna/OrasDRAGESTI Sat TASAD

JURCUT FLOAREELENA

Comuna/Oras RIENI SatRIENI

SC FLORINCONSTRUCT AGROSRL

Comuna/Oras AUSEUSat GROSI

Comuna/OrasBUNTESTI SatSTANCESTI

CANAL CLEANINGS.R.L.

Comuna/OrasSUNCUIUS SatBALNACA

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

Comuna/Oras CAPALNASat SUPLACU DETINCA

DOLGA CORNELINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasPIETROASA SatPIETROASA

Comuna/Oras BOIANUMARE Sat PAGAIA

BUTA ARON-GABRIEL

Comuna/Oras NOJORIDSat NOJORID

Page 161: apdrp1

SC DEBIDAV SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DORKO ISTVAN BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC TRANSBOT SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DAIANICAS SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PETI IOSIF ALIN BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC BRINTANAC SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DEXA MED SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. NOSIRMI S.R.L BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC TRAVERAM SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TINC MIHAI BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

SUCIU CAMELIALACRAMIOARA

Comuna/OrasCIUMEGHIU SatCIUMEGHIU

PETI MANUELAOTILIA

Comuna/OrasBUNTESTI Sat POIENIIDE JOS

Comuna/OrasBUDUSLAU SatBUDUSLAU

SC IMPULS SOUNDSRL

Comuna/Oras DERNASat DERNA

SC STEFISIMCONSULTING SRL

Comuna/Oras CHISLAZSat SANLAZAR

Comuna/OrasSUNCUIUS SatBALNACA

Comuna/Oras CEICASat CEICA

Comuna/OrasBUNTESTI SatBUNTESTI

S.C. TUDIGHES.R.L.

Comuna/Oras CAMPANISat CAMPANI

S.C. TRIPONTOPCAD S.R.L.

Comuna/Oras MAGESTISat MAGESTI

Comuna/Oras SOIMI SatSOIMI

S.C. SORODANS.R.L.

Comuna/OrasCURATELE SatCURATELE

Comuna/Oras SALARDSat SALARD;Comuna/Oras SALARDSat SALARD

SC SALAVALSHOES SRL

Comuna/Oras SALACEASat SALACEA

BERCEA VASILEIONUT

Comuna/OrasMADARAS SatMADARAS

Comuna/Oras BATARSat TAUT

SC RAMONA &DAVIDCONSULTING SRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

Comuna/Oras TILEAGDSat POSOLOACA

S.C. EUROSILVERCONSTRUCT S.R.L

Comuna/Oras NOJORIDSat NOJORID

Comuna/Oras VADUCRISULUI Sat VADUCRISULUI

SC ROMIROMTRANSCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCURATELE SatCRESUIA

Page 162: apdrp1

KOVACS PETRU BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRONT GEORGETA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC PANICALLI SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ERDEI CARMEN BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC BODANIS SRL-D BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC YNY MED SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ROKARMEK SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC BT FLOOR SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MAIABRI SRL BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NICULAS ANDREI BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras TULCASat TULCA

Comuna/Oras HOLODSat HODIS

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

S.C. LIVI DRUMCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras AUSEUSat GROSI

REMES SEBASTIANBOGDAN

Comuna/Oras COCIUBAMARE Sat CHESA

SC SALIXINGERSRL

Comuna/Oras HOLODSat HOLOD

GREC RALUCAELENA

Comuna/Oras TULCASat TULCA

S.C. PANORAMICSOLUTIONS S.R.L.

Comuna/Oras DIOSIGSat DIOSIG

Comuna/Oras TULCASat TULCA

BONDAR ANDREIIONUT

Comuna/Oras BATARSat BATAR

SC CULTAGROTERRA

Comuna/Oras SOIMI SatURVIS DE BEIUS

NAGY TIMEA-ANAMARIA

Comuna/Oras CAPALNASat GINTA

TAL CIPRIANALEXANDRU

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

SC FRIEDMANCONSTRUCT SRL -D

Comuna/Oras BATARSat BATAR

S.C. POLSKONES.R.L.

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

BOROS VIORICAFLORENTINA

Comuna/Oras TETCHEASat HOTAR

RADA CRISTIANVASILE

Comuna/Oras CHISLAZSat MISCA

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

Comuna/Oras RIENI SatVALEA DE JOS

Comuna/Oras BORS SatSANTION

Comuna/Oras NOJORIDSat LES

S.C. CIVCOPROIECT S.R.L.

Comuna/Oras BORS SatBORS

Comuna/Oras HOLODSat LUPOAIA

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

SC EMANTESADVISORY SRL

Comuna/OrasSUNCUIUS SatBALNACA

S.C. SIEGMARS.R.L.

Comuna/OrasDOBRESTI SatDOBRESTI

Page 163: apdrp1

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BALINT AURORA BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NOGY OVIDIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PASCA DIANA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. STUDIOSTRADAL S.R.L.

Comuna/OrasPIETROASA SatPIETROASA

S.C. MECAVITPLANT S.R.L.

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

SCVICAŞAGROSERVSRL

Comuna/Oras BATARSat TALPOS

JOHANNA PAPERPRODUCTS

Comuna/Oras OSORHEISat OSORHEI

S.C.MULTIAGROFIELDS.R.L.

Comuna/OrasCIUMEGHIU SatCIUMEGHIU

Comuna/OrasCOPACEL Sat SURDUC

MIRISAN CRISTIANIULIAN

Comuna/OrasPOMEZEU Sat SPINUSDE POMEZEU

SC TORIALIS SRL -D

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

SC BARGHENCONSTRUCTII SRL

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

SC PRESTĂRILĂCĂTUŞ SRL

Comuna/Oras TARCEASat GALOSPETRU

SC CASTIARA SRL -D

Comuna/OrasTAMASEU SatTAMASEU

GREC ADRIANAMIHAELA

Comuna/Oras TULCASat TULCA

SC MULTIAGROSENSRL

Comuna/Oras AVRAMIANCU Sat AVRAMIANCU

S.C. ATEASLOGISTIC S.R.L. - D

Comuna/Oras CEFA SatATEAS

STAICU GEORGECOSTIN

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

SC HEIM & KISSINVEST SRL

Comuna/OrasCHERECHIU SatCHERECHIU

S.C NESTOSGROUP S.R.L

Comuna/OrasLAZARENI Sat GEPIS

BURDUHOS PAVELINTEPRINDEREINDIVIDUALA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasSINTEREAG SatBLAJENII DE SUS

SC CENTANAAGROSTAR SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras BUDACUDE JOS Sat JELNA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasLECHINTA SatLECHINTA

SC TERASCHUSTER SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras NIMIGEASat MOCOD

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasLECHINTA SatVERMES

SC PROFI' TIBE 'SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras MAIERUSat ANIES

Page 164: apdrp1

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC FILIPO & AV SRL 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC NIKOR SILV SRL 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. IDEAL TASTES.R.L.

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras NUSENISat BEUDIU

SC CNC MILLINGSYSTEM SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras BUDACUDE JOS Sat MONARIU

SC RODISTRANSILVANIA SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras PETRURARES Sat RETEAG

SC BROTHERS NYN& VALY SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasMARISELU Sat BARLA

SC CATERPILARTRANSILVANIA SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasBRANISTEA SatBRANISTEA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras SANT SatSANT

SC EBL AGROZOOTECH SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/OrasLECHINTA SatLECHINTA

SC TRAKS ORIENTSRL - D

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras LIVEZILESat LIVEZILE

HATOS EUGENIANATALIA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras CICEU -MIHAIESTI Sat CICEU-MIHAIESTI

SC UNLIMITEDCONSULT SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras CICEU -MIHAIESTI Sat CICEU-MIHAIESTI

SC MIHLA UTIL SRLSRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras TIHABARGAULUI Sat TIHABARGAULUI

SC BRICHETEECOLOGICE SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras SIEU-MAGHERUS Sat SIEU-MAGHERUS

SC RALUJO BENITRANS SRL - D

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras SIEUTSat SIEUT

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras TEACASat VIILE TECII

SC UNLIMITEDROAD CONSTRUCTSRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras SIEU SatSIEU

FRĂSINCARIGABRIELAÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras LIVEZILESat LIVEZILE

S.C. ROCKYVALLEY FARMS.R.L.

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras BISTRITABARGAULUI SatBISTRITA BARGAULUI

CABINET MEDICALINDIVIDUALBUSCOI IOANAVICTORIA

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras ZAGRASat ZAGRA

S.C. RAP MARSERV S.R.L.

Comuna/OrasSTIUBIENI SatSTIUBIENI

SC TINO UNITRANSSRL

Comuna/Oras ROMASat ROMA

SC QUALITY DRUMCERT SRL

Comuna/Oras MIHAIEMINESCU SatCATAMARESTI-DEAL

Page 165: apdrp1

SC SEBIDIAILI SRL BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CAUNEAC SAMUEL BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC NONA EDIL SRL BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasCOTUSCA SatCOTUSCA

S.C. DUMASERVADY S.R.L

Comuna/OrasTRUSESTI SatTRUSESTI

SC MEGA BUILDOANA SRL

Comuna/Oras MIHAIEMINESCU SatCATAMARESTI-DEAL

Comuna/Oras ROMASat ROMA

SC ALEGRIAEVENIMENTE SRL

Comuna/OrasCALARASI SatCALARASI

S.C.MARYLANDINC S.R.L.

Comuna/Oras ROMASat ROMA

S.C. DR. TOMADENTAL CLINICS.R.L.

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

SC NITUDEVELOPMENTSRL

Comuna/Oras CRIZBAVSat CRIZBAV

ARSU OVIDIU -COSTICA

Comuna/Oras MANDRASat RAUSOR

GERBACEASINZIANAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras BRAN SatBRAN

S.C. LI & LIECOCLEAN S.R.L.

Comuna/Oras BRAN SatBRAN

SC MARC & SIMUTIL SRL

Comuna/OrasTARLUNGENI SatTARLUNGENI

Comuna/OrasSANPETRU SatSANPETRU

S.C. COMPRESOLOS.R.L.

Comuna/OrasFUNDATA SatFUNDATA

CONSTANTINADRIAN

Comuna/Oras VISTEASat OLTET

SC LE MENUISIERSRL

Comuna/Oras MOIECIUSat MAGURA

S.C. HALCHIUTRANS S.R.L.

Comuna/Oras HALCHIUSat HALCHIU

SC G.A.M.M.CONSTRUCTIONWORKS SRL

Comuna/OrasSAMBATA DE SUS SatSTATIUNEACLIMATERICASIMBATA

BLAJ-BREZEANUSIMONA

Comuna/Oras VISTEASat VISTEA DE SUS

SC G.D.D. SOUNDSRL

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

S.C. APALARKASTUDIO S.R.L.

Comuna/OrasTARLUNGENI SatTARLUNGENI

Page 166: apdrp1

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PUŞCARIU ELENA BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MALUFED SRL BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TRASNEA ELENA BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC MOBERUS SRL BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PEDOGIMB S.R.L. BRAILA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC FOSTER PLASTSRL

Comuna/OrasPREJMER Sat LUNCACALNICULUI

DUMITRACHEMONICA

Comuna/OrasPREJMER Sat LUNCACALNICULUI

PREDA BOGDAN-RAZVAN

Comuna/OrasSANPETRU SatSANPETRU

Comuna/Oras MOIECIUSat MOIECIU DE JOS

Comuna/Oras TELIU SatTELIU

S.C. WIRELESSBROADBAND S.R.L.

Comuna/Oras BRAN SatSOHODOL;Comuna/Oras HALCHIUSat HALCHIU;Comuna/Oras MOIECIUSat MOIECIU DE SUS

S.C. DAVIDARICONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras BRAN SatSIMON

S.C. TOPOTRAS.R.L.

Comuna/Oras DRAGUSSat DRAGUS

Comuna/OrasPREJMER Sat LUNCACALNICULUI

S.C. PELETI UCEAS.R.L.

Comuna/Oras UCEA SatUCEA DE JOS

FOLEA MILENAFLAVIA

Comuna/Oras VOILASat SIMBATA DE JOS

SC FRAMECRISTUDIO SRL

Comuna/Oras VOILASat VOIVODENI

SC BRYO ASPENSRL

Comuna/OrasPREJMER Sat LUNCACALNICULUI

SC RIAN NATURASRL

Comuna/Oras SERCAIASat SERCAIA

Comuna/Oras MAIERUSSat MAIERUS

S.C. 3D VOB & SPAS.R.L.

Comuna/OrasFELDIOARA SatROTBAV

SC SORIK AUTOSRL

Comuna/Oras CRIZBAVSat CRIZBAV

S.C. TEHNOBERTINDUSTRY S.R.L.

Comuna/Oras VADENISat PIETROIU

S.C. ICLINE PRESTAGRO S.R.L.

Comuna/Oras ZAVOAIASat DUDESCU

BURCUTA E. SILVIUINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras VIZIRUSat VIZIRU

Comuna/Oras MARASUSat BANDOIU

SOCIETATEACOMERCIALATOPO EKARTACTIV SRL

Comuna/OrasPIETROASELE SatSARANGA

Page 167: apdrp1

BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TANASE MARIA BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

POPA SILVIU-IONEL BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BUZAU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GRECU BIANCA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BITES ALINA CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. AMENAJARI SICONSTRUCTIISIRIU S.R.L.

Comuna/Oras SIRIU SatCASOCA

S.C. SIRIU BULDOCONTRACTORS.R.L.

Comuna/OrasPANATAU Sat SIBICIUDE JOS

SC REDRESĂRICAMIOANE SRL

Comuna/Oras VADUPASII Sat GURACALNAULUI

Comuna/OrasGREBANU SatGREBANU

S.C. MTVOPERATIV PREST91 S.R.L.

Comuna/OrasZARNESTI SatZARNESTI

Comuna/OrasGREBANU Sat PLEVNA

AGRO SERVICEFLORICA SRL

Comuna/Oras FLORICASat FLORICA

SC NIK BOSTIOCASRL

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras ARMENISSat SAT BATRAN

SC MA RADUUTILAJE SRL

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras ARMENISSat ARMENIS

S.C. CJCL CRINACONSTRUCT SRL

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras DOCLINSat DOCLIN

S.C. NORCENTS.R.L.

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras SASCAMONTANA Sat SASCAMONTANA

SC DNAMACCONSTRUCT SRL

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras BREBUNOU Sat GARANA

SC CENTRULMEDICAL IRAIDAMEHADIA-HERCULANE SRL

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras MEHADIASat MEHADIA

CREANGAGABRIELA-MANUELA

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras OCNA DEFIER Sat OCNA DEFIER

S.C. NARWILDES.R.L.

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras VERMESSat VERMES

S.C. CĂLINA &GROZA S.R.L.

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras ARMENISSat FENES

S.C. RENTMACHINE S.R.L.

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras BREBUNOU Sat GARANA

S.C. CASA BLAGAS.R.L.

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras VALIUGSat VALIUG

CARAS-SEVERIN

Comuna/OrasCONSTANTINDAICOVICIU SatZAGUJENI

SC PROCONSLOGISTICSERVICES SRL

Comuna/Oras BORCEASat BORCEA

VALEANU TRAICUMARIA ECATERINA

Comuna/Oras BORCEASat BORCEA

Comuna/Oras ULMENISat ULMENI

Page 168: apdrp1

CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VADUVA CORNELIA CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALARASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ECO RURALCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras STEFANVODA Sat STEFANVODA

S.C. IZO AGROMARS.R.L.

Comuna/Oras MODELUSat MODELU

Comuna/OrasDRAGALINA SatDRAGALINA

SC CRISMAT CONSSRL

Comuna/OrasDOROBANTU SatVARASTI

INTREPRINDEREAINDIVIDUALAJOLDOS I CIPRIAN

Comuna/OrasCORNESTI SatSTOIANA

SC ACD REGIONALSRL

Comuna/Oras MARISELSat MARISEL

SC EXCAVANTULSRL

Comuna/OrasBAISOARA SatMUNTELE BAISORII

S.C. SORYNATDESIGN S.R.L.

Comuna/Oras APAHIDASat DEZMIR

S.C. TIV BAYCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

SC GEOCOR TOPOSRL

Comuna/Oras MINTIUGHERLII Sat NIMA

ANCA SANDACRINA

Comuna/Oras FIZESUGHERLII Sat SACALAIA

SC NEOXCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

INTREPRINDEREAINDIVIDUALAPURCEL CIPRIAN

Comuna/Oras MARISELSat MARISEL

SC CONSULTANTAIN AFACERI SISSRL

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

SC RECOAMENAJARI SRL

Comuna/Oras POIENISat MORLACA

SC CHIRILACONSULTING SRL

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

S.C. DVTCONSTRUCTII S.RL.

Comuna/Oras APAHIDASat DEZMIR

SĂVĂRĂŞANMARCEL-VASILE

Comuna/Oras CASEIUSat COPLEAN

SC KAGHEMACONSTRUCT SRL

Comuna/Oras FELEACUSat FELEACU

SC YOUNG PRINTSRL

Comuna/Oras APAHIDASat APAHIDA

BIRIS COSMINVASILE

Comuna/Oras APAHIDASat DEZMIR

SANA SAMUEL-FILIP

Comuna/Oras POIENISat VALEADRAGANULUI

Page 169: apdrp1

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ Comuna/Oras SIC 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. ECSATCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasSAVADISLA SatSTOLNA

S.C. TRANIS PELETS.R.L.

Comuna/Oras MARGAUSat RACHITELE

SC EVEREST LINESRL

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

S.C. FORAJE SILABORATOARE MSS.R.L

Comuna/Oras MIHAIVITEAZU Sat MIHAIVITEAZU

S.C. INTERVENTIITEHNICE DESPECIALITATES.R.L.

Comuna/Oras BACIUSat POPESTI

SC FOLMASTERSRL

Comuna/Oras GILAUSat GILAU

UNGUR TEODORDANIEL

Comuna/Oras FIZESUGHERLII Sat FIZESUGHERLII

SC EUROSTEELCONSULTING SRL

Comuna/Oras SANPAULSat SANPAUL

S.C.RUSALMCONSTRUCT S.R.L

Comuna/Oras LUNA SatLUNCANI

S.C. DDJ MAGICEVENTS S.R.L.

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

SC DAVANI EXPERTSRL

Comuna/Oras MIHAIVITEAZU Sat MIHAIVITEAZU

MONAPROFESIONALCONSULTING S.R.L.

Comuna/Oras GILAUSat GILAU

S.C. JOVAN PLASTS.R.L.

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

WOOD & WOOLS.R.L.

CRISAN ANDREI-MARIUS

Comuna/Oras BACIUSat CORUSU

S.C. HYGENIA VAPS.R.L.

Comuna/Oras GILAUSat GILAU

S.C. TOPOELIPSS.R.L.

Comuna/Oras GILAUSat GILAU

S.C. GIFGRAFS.R.L.

Comuna/Oras LUNA SatLUNA

JEAC CONSTRUCTSRL

Comuna/Oras SANPAULSat MIHAIESTI

S.C. BASIS MEDIASYSTEMS S.R.L.

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

COJOCARIUGABRIELA

Comuna/OrasCUMPANA SatCUMPANA

SC MADERA ARTSRL

Comuna/Oras POARTAALBA Sat POARTAALBA

Page 170: apdrp1

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MUTU SORIN CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC LENA MAG SRL COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC MAFOR SRL COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GOGA MIHAELA COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GOGA GABRIELA COVASNA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DAVID 09STRUCTURI SRL

Comuna/Oras LUMINASat LUMINA

SC NUSMULTISERVICE SRL

Comuna/Oras LUMINASat LUMINA

BUTCARU IULIAN-CRISTIAN

Comuna/OrasCOGEALAC SatCOGEALAC

S.C. LAVANDULAAQUA S.R.L.

Comuna/Oras 23AUGUST Sat MOSNENI

S.C. FABRICA DEBRICHETE S.R.L.

Comuna/OrasTORTOMAN SatTORTOMAN

S.C. GASSI MOBILAS.R.L.

Comuna/Oras AGIGEASat AGIGEA

SC GEO PET IULISRL

Comuna/OrasVULTURU SatVULTURU

SC PELETIVEGETALI SRL

Comuna/OrasCERCHEZU SatCERCHEZU

Comuna/OrasCOGEALAC SatCOGEALAC

S.C. D.D.P.UNIVERSALEXPERT S.R.L.

Comuna/Oras LUMINASat LUMINA

S.C. TENSILEFABRIC STORES.R.L.

Comuna/Oras TUZLASat TUZLA

SC DECO PRAKTSRL

Comuna/Oras POARTAALBA Sat POARTAALBA

SC RDF MILENIUMTRANSCON SRL

Comuna/OrasTARGUSOR SatTARGUSOR

Comuna/OrasGHIDFALAU SatGHIDFALAU

SC ENDRINIO SIKOSRL

Comuna/Oras BELIN SatBELIN

CABINETSTOMATOLOGICSANORAL DR.CÂRSTEANU-DOMBI ANDRAS

Comuna/Oras BELIN SatBELIN

Comuna/OrasCATALINA SatCATALINA

Comuna/Oras VALCELESat VALCELE

SZEKELY DORUVASILE

Comuna/Oras VALCELESat VALCELE

S.C. AS PRODLEMN S.R.L.

Comuna/Oras ZAGONSat PAPAUTI

Comuna/Oras VALCELESat VALCELE

Page 171: apdrp1

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TOMA MARIANA DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ROSU IRINA DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

STANCUT ANCA DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CALINESCUNECULA AURELIA

Comuna/OrasBRANISTEA SatBRANISTEA

TOADER CARMENRALUCA

Comuna/OrasCOJASCA SatCOJASCA;Comuna/OrasCORNESTI SatCORNESTI;

SC ROXANAFURNICA SRL

Comuna/OrasCOMISANI Sat LAZURI

SC BISA INVESTSRL

Comuna/Oras VALEALUNGA Sat VALEALUNGA-CRICOV

Comuna/OrasTARTASESTI SatTARTASESTI

GHITA ALEXANDRUCOSMIN

Comuna/OrasTARTASESTI SatTARTASESTI

SC BIROCOPROIECT EXPERTSRL

Comuna/OrasCRANGURILE SatBADULESTI

DOROBANTUADRIANA MIHAELAII

Comuna/Oras CORBIIMARI Sat UNGURENI

SC GEO-DRILLINGEXPERT SRL

Comuna/OrasCORNATELU SatCORNATELU

Comuna/Oras MALUMARE Sat MALU MARE

SC NEW FEROPRODUCT SRL

Comuna/Oras PODARISat PODARI

SC UTILO STEFCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras CARCEASat CARCEA

SC NEW UTILPREST SRL

Comuna/OrasAMARASTII DE JOS SatAMARASTII DE JOS

SC OPTIM JOBSPREST SRL

Comuna/Oras GOICEASat GOICEA

SC FLORINVESTSTAR SRL

Comuna/OrasAMARASTII DE JOS SatAMARASTII DE JOS

SC MACRO EMIPROD SRL

Comuna/OrasMAGLAVIT SatMAGLAVIT

S.C. SUPERSTRUCTUREMETAL S.R.L.

Comuna/Oras ROJISTESat ROJISTE

Comuna/OrasDRAGOTESTI SatPOPANZALESTI

SC FORMWORKWORKS SRL

Comuna/Oras CARNASat CARNA

STANCU MIHAELA-CORINA

Comuna/Oras MOTATEISat MOTATEI

Page 172: apdrp1

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GHIMIS IOANA DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GOLFITA VICTOR DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MOANDA MARIUS DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BALICA MARIAN DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ALROBUR SRL DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PREDA PAUL DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BICU DANIELA DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GOLFITACONSTANTIN

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS Sat ALBESTI

CATRINOIULAURENTIU-COSMIN

Comuna/Oras MALUMARE Sat MALU MARE

PETCU MIHAELA-VENERA

Comuna/Oras CELARUSat MAROTINU DE JOS

SC DENMIHCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasCIOROIASI SatCIOROIASI

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS SatDUDOVICESTI

SC LUCMATCRISSRL

Comuna/OrasBUCOVAT Sat LEAMNADE JOS

BILTAC ELENA-DIANA

Comuna/Oras CARCEASat CARCEA

S.C. ILSTEFAGROSERV S.R.L.

Comuna/Oras ROJISTESat ROJISTE

CIOVICACONSTANTINA

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

SC TERRA BAMSRL

Comuna/Oras MALUMARE Sat MALU MARE

Comuna/Oras SOPOTSat SARSCA

SC PROMO IMPACTMEDIA SRL

Comuna/Oras MALUMARE Sat MALU MARE

Comuna/OrasVARVORU DE JOS SatVARVOR

S.C. BIGA SOLARS.R.L.

Comuna/Oras MISCHIISat MOTOCI

ROBU TUDOR-IULIAN

Comuna/OrasCOTOFENII DIN DOSSat POTMELTU

MATEESCUROBERT MIHIAI

Comuna/OrasBUCOVAT Sat LEAMNADE JOS

BLIDARIU FLORINMIRCEA

Comuna/Oras MALUMARE Sat MALU MARE

SC TANCIUS-AGROSRL

Comuna/Oras SECU SatSECU

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS Sat IZVOR

Comuna/OrasCOSOVENI SatCOSOVENI

SC LIZANDROCALSRL - D

Comuna/Oras CARCEASat CARCEA

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

Comuna/OrasMAGLAVIT SatMAGLAVIT

Page 173: apdrp1

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC AGRIPELET SRL DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC BLUEBRICK SRL DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ Comuna/Oras ISALNITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC RENT KIT SRL GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC GEARLINE SRL GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC GREEN FORAJ2011 SRL

Comuna/OrasCASTRANOVA SatPUTURI

SC MANSTAN-AGRO SRL

Comuna/Oras SECU SatSECU

Comuna/OrasINTORSURA SatINTORSURA

DOBRE MARIUS -FLORIN

Comuna/OrasGHERCESTI SatGHERCESTI

JOSCEANUVIRGINIA ANDRA

Comuna/Oras PODARISat PODARI

SC AGRICOLAMACESU SRL

Comuna/Oras MACESUDE SUS Sat MACESUDE SUS

SANDU BOGDANFLORIN

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS

CIOVICAGEORGIANARALUCA

Comuna/Oras PODARISat PODARI

DUGAESESCUMIHAI

Comuna/Oras PODARISat BRANISTE

SC POLICLINICALIANA SRL

Comuna/Oras MARSANISat MARSANI

Comuna/Oras CARCEASat CARCEA

S.C. FEATURESS.R.L.

Comuna/Oras ROJISTESat ROJISTE

S.C. NILRO AUTOS.R.L.

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS SatDUDOVICESTI

POPESCU PETRE-RAZVAN

Comuna/OrasVANATORI Sat COSTI

SC AGREGATERENT SRL

Comuna/OrasVANATORI Sat ODAIAMANOLACHE

S.C. AGROM PRESTIMPEX S.R.L.

Comuna/OrasVANATORI SatVANATORI

S.C.XPERTCONSTRUCT18 S.R.L.

Comuna/Oras OANCEASat OANCEA

Comuna/OrasBRANISTEA SatBRANISTEA

S.C. TOMREDS.R.L.

Comuna/Oras SCHELASat SCHELA

S.C. HARY GOLDS.R.L.

Comuna/Oras SCHELASat NEGREA

SC ANIDISCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasBRANISTEA SatBRANISTEA

S.C. MARYBETCRISS S.R.L.

Comuna/Oras REDIUSat PLEVNA

Page 174: apdrp1

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

AGRO TOOLS SRL GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MUSCĂ VICTORIA GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TREIDENT S.R.L. GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. ALEGRONS.R.L.

Comuna/OrasVANATORI SatVANATORI

Comuna/OrasSENDRENI SatSERBESTII VECHI

S.C. FOLD COMS.R.L.

Comuna/Oras FUNDENISat HANU CONACHI

SC WOOD CARPATFLT SRL

Comuna/Oras CUDALBISat CUDALBI

S.C. AIMCADASTRU S.R.L

Comuna/Oras PECHEASat PECHEA

SC DANAMAR IMEXSRL

Comuna/OrasVANATORI SatVANATORI

S.C. LUMEXIM 92S.R.L.

Comuna/Oras CUCA SatCUCA

S.C. APIPLANTTRADING S.R.L.

Comuna/Oras FUNDENISat HANU CONACHI

S.C. DECKERDANIEL AGROS.R.L.

Comuna/OrasNICORESTI SatDOBRINESTI

S.C. MARARURALPRESTS.R.L.

Comuna/Oras CUDALBISat CUDALBI

SC EUROP FLAMESRL

Comuna/Oras CUDALBISat CUDALBI

SC SCASERVCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras LIESTISat LIESTI

Comuna/Oras PISCUSat PISCU

S.C. QUANTUMFACTORY S.R.L.

Comuna/OrasTULUCESTI SatTULUCESTI

SC GHIMPCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasGHIMPATI SatGHIMPATI

SC CIBEUROPREST SRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

S.C. AMI SIVCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras ROATADE JOS SatCARTOJANI

SC AGROJAKCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasSTANESTI SatSTANESTI

SC MAGNUS AGROSERVICE SRL

Comuna/OrasSTANESTI SatSTANESTI

SC MAC PRESTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

SC AGRO STARTRANSPORT SRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

Comuna/OrasCALUGARENI SatCALUGARENI

Page 175: apdrp1

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. JOYTEC S.R.L. GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NICOLAE IOANA GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MAICAN MAGDA GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ORFESCU IOANA GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. EVENTLOGISTICSOLUTIONS S.R.L.

Comuna/OrasFRATESTI Sat REMUS

SC B&M FIRSTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras MALU SatMALU

S.C. JASMITHAS.R.L.

Comuna/OrasOGREZENI SatOGREZENI

SC MATCRISBUILDINGCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasGRADINARI SatZORILE

Comuna/Oras MIHAIBRAVU Sat MIHAIBRAVU

SC AXIMOBILESHOW SRL

Comuna/OrasFLORESTI-STOENESTISat FLORESTI

Comuna/OrasFRATESTI SatCETATEA

S.C. CLEAN ZEISSS.R.L.

Comuna/OrasHOTARELE SatHOTARELE

SC AN-VICTORYEXTRACT SRL

Comuna/Oras GAISENISat CASCIOARELE

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

SC ALECU AGROCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasBUTURUGENI SatBUTURUGENI

SC MADMAREXPERTCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasSINGURENI SatCRANGURI

SC CONCRETMAGICCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras COMANASat VLAD TEPES

MITREA PETRUTA-MIHAELA

Comuna/OrasSTANESTI SatSTANESTI

S.C. GILKIVASSERVICE S.R.L.

Comuna/Oras BOLINTIN-DEAL Sat BOLINTIN-DEAL

SC IONELA UTILAJESRL

Comuna/OrasGRADINARI SatZORILE

BALAN GENOVEVA-DANIELA

Comuna/OrasSABARENI SatSABARENI

S.C. CONBEBYAGRO S.R.L.

Comuna/OrasMATASARI SatRUNCUREL

Comuna/Oras BALTENISat BALTENI

SOLID BLOKPREFABRICATE

Comuna/OrasSCOARTA SatCOPACIOASA

Page 176: apdrp1

CIOATA STELA GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

UTILAJEDO SRL HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PETER ERIKA HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DASCALU MARIANA HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasGODINESTI SatGODINESTI

S.C. ARTZINMEDS.R.L.

Comuna/OrasBRANESTI SatGILORTU

TĂTARU ELENANICOLETA

Comuna/Oras BALESTISat BALESTI

SC DOGERIKTRANS SRL

Comuna/Oras SCHELASat SCHELA

TRĂISTARU ADINA-MARINELA

Comuna/Oras RUNCUSat DOBRITA

ASSEMBLY CONSSRL

Comuna/Oras VARSAGSat VARSAG

Comuna/Oras JOSENISat JOSENI

WOOD SPLITTERSRL

Comuna/Oras SUSENISat VALEA STRAMBA

ACERIS DESIGNTEAM S.R.L.

Comuna/Oras SARMASSat HODOSA

S.C. FUNDAMENTOINVEST S.R.L.

Comuna/Oras DEALUSat SANCRAI

BABIBAU-CONSS.R.L.

Comuna/Oras LUPENISat PAULENI

MAKY CSABACONSTRUCTIIS.R.L.

Comuna/Oras ZETEASat ZETEA

BK BULDO 2011S.R.L.

Comuna/Oras ULIES SatNICOLESTI

EXTREME LINEEXPLO S.R.L.

Comuna/OrasBRADESTI SatBRADESTI

HOCH BAU SISTEMS.R.L.

Comuna/OrasBRADESTI SatBRADESTI

GOLDEN HAUDSCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras LUETASat LUETA

Comuna/Oras SATUMARE Sat SATU MARE

Comuna/OrasVOSLABENI SatIZVORU MURESULUI

BAULAND-STARS.R.L.

Comuna/Oras DEALUSat SANCRAI

OPTIMUSOPORTUNITIESS.R.L.

Comuna/Oras FELICENISat POLONITA

MARK-TRIXTRADING S.R.L.

Comuna/OrasSIMONESTI SatSIMONESTI

MARIAN FLORICAEMILIA

Comuna/Oras BAIA DECRIS Sat TEBEA

LUCACIULAURENTIU FLORIN

Comuna/Oras BRETEAROMANA Sat OCOLISUMARE

SC START ADVICESRL

Comuna/Oras BANITASat BANITA

Page 177: apdrp1

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CHITIC DANIEL HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC RP CLINICA SRL IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SANDU COSTICAFLORENTIN

Comuna/Oras BRETEAROMANA Sat BATALAR

S.C. AGROSERVTERRA S.R.L.

Comuna/Oras CERTEJUDE SUS SatSACARAMB

SC HIGH TOPOTERRA SRL

Comuna/Oras BANITASat BANITA

ANDI SARBEANASRL

Comuna/Oras ILIA SatSARBI

ANDREI IOANA-SIMONA

Comuna/Oras TELIUCUINFERIOR Sat TELIUCUINFERIOR

IRIMIE ANDREINICOLAE

Comuna/Oras BAIA DECRIS Sat TEBEA

DOMO SIGMASTRUCT SRL

Comuna/Oras BLAJENISat BLAJENI-VULCAN

SC PAUL ART EXIMSRL

Comuna/Oras VATA DEJOS Sat VATA DE JOS

SC DELWYNBUSINESS SRL

Comuna/Oras RAU DEMORI Sat RAU DEMORI

Comuna/Oras TELIUCUINFERIOR Sat CINCIS-CERNA

VIPPRESTBUILDING SRL

Comuna/Oras VORTASat VISCA

SC SILVAWOODINDUSTRYSRL

Comuna/Oras HARAUSat CHIMINDIA

SC APIS NUTRIŢIASRL

Comuna/Oras BRETEAROMANA Sat RUSI

KEFRENCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras ILIA SatBRETEA MURESANA

S.C. CONCRETPROCESING S.R.L

Comuna/Oras TELIUCUINFERIOR Sat TELIUCUINFERIOR

SC RAMSES TRUSTSRL

Comuna/Oras SOIMUSSat SOIMUS

DALIE ELENA -FLORINA

Comuna/Oras CERTEJUDE SUS Sat CERTEJUDE SUS

S.C. STOCKRESOURCE S.R.L.

Comuna/Oras SOIMUSSat SOIMUS

SC COSMADCONSTRUCT 2006SRL

Comuna/Oras SFANTUGHEORGHE SatSFANTU GHEORGHE

ALDEA VALENTINEMILIAN

Comuna/Oras SFANTUGHEORGHE SatBUTOIU

SC SLV AGROPREST SRL

Comuna/Oras PERIETISat PERIETI

SC EKIPMANCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras ALEXENISat ALEXENI

SC AMV UTILCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras JILAVELESat JILAVELE

Comuna/Oras BUCU SatBUCU

Page 178: apdrp1

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IALOMITA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC KLF ASIST SRL IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NISTOR IRINA IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 0,000 10,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. CARBUNELEDE BARAGAN S.R.L.

Comuna/OrasGHEORGHE DOJA SatGHEORGHE DOJA

S.C PROCOSALS.R.L

Comuna/OrasCIOCARLIA SatCOTORCA

DASCALU GABRIELCATALIN

Comuna/OrasSCANTEIA Sat IAZU

SC RURAL LINKSRL

Comuna/OrasMARCULESTI SatMARCULESTI

SC COMPOZITSERVICE SRL

Comuna/OrasMARCULESTI SatMARCULESTI

SC FAST UNICCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras CIULNITASat CIULNITA

SC IBECOBETOANE SRL-D

Comuna/Oras CIUREASat LUNCA CETATUII

Comuna/Oras REDIUSat REDIU

SC AMIFOTO SERVSRL

Comuna/Oras REDIUSat REDIU

Comuna/OrasMIROSLAVA SatMIROSLAVA

II STOICA E.MIHAELA

Comuna/Oras REDIUSat REDIU

S.C. FREDY'SUTILCOMP S.R.L.

Comuna/OrasBARNOVA Sat VISAN

MIHULEAC IONELASANDRINAÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

Comuna/OrasCUCUTENI SatCUCUTENI

BUCOVINEANUȘTEFANÎNTREPRINDEREINDIVIDUALĂ

Comuna/OrasPRISACANI SatPRISACANI

INTREPRINDEREINDIVIDUALASANDUPETRONELA

Comuna/Oras REDIUSat BREAZU

S.C. DAVE NISSAR&CO. SRL

Comuna/OrasSCANTEIA SatCIOCARLESTI

S.C. SINPROTECHCONST S.R.L.

Comuna/OrasSTOLNICENI-PRAJESCU SatSTOLNICENI-PRAJESCU

S.C. BULDOMASSS.R.L.

Comuna/OrasMIROSLAVA SatMIROSLAVA

S.C. BITUMAXS.R.L.

Comuna/OrasMIROSLAVA SatURICANI

Page 179: apdrp1

S.C. FIXOBIT S.R.L. IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC FUNAGRI SRL IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ZAINESCU IRINA IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. TREI FII S.R.L. IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MANEA ADRIAN ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasMIROSLAVA SatMIROSLAVA

S.C. ALL MEDICALSERVICES S.R.L.

Comuna/OrasMIROSLAVA SatMIROSLAVA

S.C.ELECTROSMARTPOWER & LIGHTS.R.L.

Comuna/OrasTIGANASI SatCARNICENI

SC LAURDAS CONSRL

Comuna/OrasBARNOVA SatBARNOVA

SC AFEDOGREENFIELD SRL

Comuna/OrasGOLAIESTI SatGOLAIESTI

SC CEDOLASSISTSRL

Comuna/OrasBARNOVA SatBARNOVA

Comuna/Oras TOMESTISat TOMESTI

S.C. ECOINOVATION S.R.L.

Comuna/OrasARONEANU SatDOROBANT

S.C. GEOLOGYCENTER S.R.L.

Comuna/OrasMIROSLAVA Sat VALEAADANCA

S.C. MIREVA TECS.R.L.

Comuna/Oras LESPEZISat HECI

Comuna/OrasARONEANU Sat REDIUALDEI

Comuna/Oras TOMESTISat TOMESTI

SC BETAROMPRODUCTION SRL

Comuna/OrasHOLBOCA SatHOLBOCA

S.C. RENT UTILAJES.R.L.

Comuna/OrasVICTORIA SatFRASULENI

SC GREENGUARDCOATINGS &TECHNOLOGY SRL

Comuna/Oras AFUMATISat AFUMATI

S.C. NOBLEDENTAL CARES.R.L.

Comuna/Oras CHIAJNASat DUDU

S.C. GEOFLEXMATS.R.L.

Comuna/Oras BERCENISat BERCENI

S.C. CENTRULMEDICAL CLINCENIS.R.L.

Comuna/Oras CLINCENISat CLINCENI

SC ONCIEUROTRANSSERVICE SRL

Comuna/Oras JILAVASat JILAVA

Comuna/OrasPETRACHIOAIA SatPETRACHIOAIA

Page 180: apdrp1

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PAL BALINT IOZSEF MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC SCHELA -UTILAJE SRL

Comuna/OrasBRANESTI SatBRANESTI

SC SMART SCOPMANAGEMENT SRL

Comuna/OrasMOGOSOAIA SatMOGOSOAIA

S.C. CRISTINASAVCOMPANY S.R.L.

Comuna/Oras AFUMATISat AFUMATI

SC S&S HIPERMEDPLUS SRL

Comuna/OrasPETRACHIOAIA SatPETRACHIOAIA

S.C. DEVILPERFORMANCES.R.L.

Comuna/Oras BERCENISat BERCENI

S.C. METROPROFESIONALTEST S.R.L.

Comuna/Oras CERNICASat CERNICA

S.C 3D PROMOADVERTIS DECORS.R.L.

Comuna/OrasMOGOSOAIA SatMOGOSOAIA

S.C. ALUMINIUMPRODUCTIONS.R.L.

Comuna/Oras JILAVASat JILAVA

S.C. METALPLASTINDUSTRY S.R.L.

Comuna/Oras JILAVASat JILAVA

CABINET MEDICALINDIVIDUAL DR.MURESAN FLORINVASILE

Comuna/OrasFARCASA SatFARCASA

SC MEDIMAXDIAGNOSTIC SRL

Comuna/OrasBARSANA SatBARSANA

SC SANNIKCAMSRL

Comuna/OrasCOPALNIC-MANASTURSat VAD

SC LOTUS DANYSERVICE SRL

Comuna/Oras MOISEISat MOISEI

S.C. R & B CHIOARBUILDING S.R.L.

Comuna/Oras VALEACHIOARULUI SatCURTUIUSU MARE

S.C. BKT HOLZS.R.L.

Comuna/Oras LAPUSSat LAPUS

KOSTA PLESSERVICE AUTO SRL

Comuna/Oras IEUD SatIEUD

S.C. LARMARGEOS.R.L

Comuna/Oras SISESTISat PLOPIS

Comuna/OrasCOROIENI Sat VALENIILAPUSULUI

S.C. TOP MARYREAL S.R.L.

Comuna/Oras SACELSat SACEL

BUTEAN LUCIANALIN

Comuna/OrasSATULUNG SatSATULUNG

SC VITAL PRAXISSRL

Comuna/OrasBALACITA SatBALACITA

Page 181: apdrp1

MEHEDINTI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC SERVZO SRL MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

COTOVANU DOREL MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC Din Forest SRL MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC SALSERE SRL MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

CZIRMAI CSABA MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. UNSERV S.R.L. MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BUCUR IOAN MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MARCOCIALEXANDRU

Comuna/OrasGODEANU SatGODEANU

SC FOC EURO ECOSRL

Comuna/Oras OPRISORSat OPRISOR

VAIDIANUECATERINA

Comuna/OrasPATULELE SatPATULELE

S.C. STEEL FAMILYS.R.L.

Comuna/OrasCRISTESTI SatVALURENI

SC UNOELECTRONICS SRL

Comuna/OrasSANGEORGIU DEMURES SatSANGEORGIU DEMURES

S.C. DEBILASERPREST S.R.L.

Comuna/OrasCRISTESTI SatVALURENI

Comuna/Oras DANESSat CRIS

Comuna/Oras CEUASUDE CAMPIE SatHERGHELIA

S.C. AUTOBIT S.R.L.- D

Comuna/OrasSANTANA DE MURESSat SANTANA DEMURES

S.C. TOPEQUIPMENT S.R.L.

Comuna/Oras CEUASUDE CAMPIE SatHERGHELIA

Comuna/OrasGURGHIU Sat CASVA

Comuna/OrasGHEORGHE DOJA SatGHEORGHE DOJA

Comuna/Oras MICA SatDEAJ

Comuna/OrasSANTANA DE MURESSat BARDESTI

S.C. CARPAT LEMNS.R.L.

Comuna/Oras GALESTISat GALESTI

SC CIS REALTOPOGRAFIE SRL

Comuna/OrasSANTANA DE MURESSat SANTANA DEMURES

SC PAN AGROMILLSRL

Comuna/Oras BAND SatPETEA

Comuna/Oras BREAZASat BREAZA

S.C. ROLEVERDUIJN S.R.L.

Comuna/Oras BICHISSat NANDRA

S.C. PROFIREKLAMS.R.L.

Comuna/Oras SANPAULSat CHIRILEU

Page 182: apdrp1

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRATIAN MARIA MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

DAVID STEFAN MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. RAFO SAC SRL NEAMT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

FIRU IOANA OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOJIN MARIANA OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DMV GROUPSRL

Comuna/OrasCORUNCA SatCORUNCA

Comuna/OrasBRANCOVENESTI SatVALENII DE MURES

SC VERDI TOURSRL

Comuna/OrasSANCRAIU DE MURESSat SANCRAIU DEMURES

S.C. BENI AGROS.R.L.

Comuna/Oras VALEALARGA Sat VALEAURIESULUI

SC COMPANIA DESERVICIIAGRICOLE SRL

Comuna/OrasVOIVODENI SatVOIVODENI

SC ELECTRO DIAJUNIOR SRL

Comuna/Oras CEUASUDE CAMPIE SatCEUASU DE CAMPIE

S.C. BERCEAAUTOSERVICES.R.L.

Comuna/Oras PETELEASat PETELEA

SC PT CLAU TRANSSRL

Comuna/Oras BICHISSat NANDRA

Comuna/OrasGREBENISU DECAMPIE Sat VALEASANPETRULUI

S.C. ULTRAJETS.R.L.

Comuna/Oras LIVEZENISat LIVEZENI

Comuna/Oras BIRA SatBIRA

S.C. STEEL NAILS.R.L.

Comuna/OrasVANATORI-NEAMT SatVANATORI-NEAMT

SC CORP NUTBUILDING SRL

Comuna/Oras TUPILATISat TUPILATI

MITITELU LIVIU-MARIUS

Comuna/OrasSECUIENI SatSECUIENI

SC INTELLO CITYSRL

Comuna/OrasDUMBRAVA ROSIE SatDUMBRAVA ROSIE;Comuna/Oras GIROVSat CACIULESTI

S.C MARIUS & TOMPREST RM SRL.-D

Comuna/Oras OBOGASat OBOGA

Comuna/Oras OBOGASat OBOGA

SC AZALISINTERNATIONALSRL

Comuna/Oras IZBICENISat IZBICENI

Comuna/Oras OBOGASat OBOGA

SC VISANTERASAMENTESRL

Comuna/OrasCURTISOARA SatPIETRISU

Page 183: apdrp1

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SANDA FLORIN OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PĂUNEL ELENA OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT Comuna/Oras CEZIENI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000IANCULUI ANDREI OLT Comuna/Oras CEZIENI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SCMULTISERVCOMBUSSINES SRL

Comuna/OrasSLATIOARA SatSLATIOARA

SC CHIREA YDYAGROPLANT SRL

Comuna/OrasRUSANESTI SatRUSANESTI

Comuna/OrasGANEASA

SC NICU CATAAGROPLANT SRL

Comuna/OrasRUSANESTI SatRUSANESTI

VASILE AURELIA-MIHAELA

Comuna/Oras STUDINASat STUDINA

PRICINĂ RODICA-ADRIANA

Comuna/Oras STUDINASat STUDINA

Comuna/Oras PLESOIUSat ARCESTI COT

CÎRCIUMARUVALENTINA

Comuna/Oras STUDINASat STUDINA

SC COLBAX TRUSTSRL

Comuna/OrasBOBICESTI SatCOMANESTI

RIZA IONUTCONSTANTIN

DOBRE CATALINVIOREL

Comuna/Oras OSICADE SUS Sat GRECI

STANILA MARILENA-ANDREEA

Comuna/OrasBUCINISU SatBUCINISU

BARBU IONELA-CORINA

Comuna/OrasGANEASA Sat IZVORU

COSTACHE RITA-CRISTINA

Comuna/Oras STUDINASat STUDINA

BOLBOREAVERONEL FLORIN

Comuna/OrasBUCINISU

TRUCK TRAILER &SERVICE CENTERSRL

Comuna/Oras SURANISat SURANI

ANCOMI TOURING& CO SRL

Comuna/Oras SURANISat SURANI

SC APASCO BET -TEST SRL

Comuna/OrasIZVOARELE SatHOMORACIU

S.C. FERIC UTILANSAMBLU S.R.L.

Comuna/Oras BLEJOISat TANTARENI

S.C. BETONFORMMAXIMIA S.R.L.

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

ROMAN COSMINEUGEN

Comuna/OrasFILIPESTII DE TARGSat FILIPESTII DETARG

S.C. BETON RAPIDSERV S.R.L.

Comuna/Oras BUCOVSat BUCOV

ALEGRI MEDIA &EVENTS SRL

Comuna/Oras GURAVITIOAREI Sat GURAVITIOAREI

Page 184: apdrp1

FOFIRCĂ SORIN PRAHOVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VARGA BELA SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC TERABEN SRL SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ZAVENTEN SRL SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasSTARCHIOJD SatSTARCHIOJD

BERTALAN VIORICAEUGENIA

Comuna/Oras CAMINSat CAMIN

MOCERANGHEORGHE IOAN

Comuna/Oras VAMA SatVAMA

SC STANDARDBARNA MOB SRL

Comuna/Oras HODODSat LELEI

SC PESCARIAAPATEU 2 SRL

Comuna/Oras CULCIUSat APATEU

ANDREICA ILIEDORIN

Comuna/Oras SOCONDSat CUTA

SC GLOBALGALDRIS SRL

Comuna/Oras ORASUNOU Sat RACSA

BOBB CODRUTA-ANCA

Comuna/Oras ANDRIDSat ANDRID

SC PERADASCHREINER SRL

Comuna/Oras HODODSat GIURTELECUHODODULUI

SC TOOLSFERASRL D

Comuna/Oras VETISSat VETIS

Comuna/Oras ANDRIDSat DINDESTI

Comuna/Oras CAUASSat HOTOAN

SC HAZLETONPRINT SRL-D

Comuna/OrasPAULESTI SatPAULESTI

PFA GLODANCIPRIAN LIVIU

Comuna/Oras POMI SatBORLESTI

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

SC IRWING PARKSRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

LAURIUCHENRIETTAALEXANDRINAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras HALMEUSat HALMEU

SC NET MEDIACONCEPT SRL

Comuna/Oras BOTIZSat BOTIZ

BOTTYAN IOSIF-ZSOLT

Comuna/Oras CULCIUSat CARASEU

SC TLE EMANUELTUR SRL

Comuna/Oras CERTEZESat CERTEZE

TAKACS OTTOISTVAN

Comuna/Oras LAZURISat BERCU

DRAGOS DANIEL-NORBERT

Comuna/Oras CEHALSat CEHALUT

SC ARPAPACKAGING SRL

Comuna/Oras MEDIESUAURIT Sat MEDIESRATURI

SOPATER GALIONSRL

Comuna/Oras MICULASat MICULA

Page 185: apdrp1

FEHER ENIKO SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras VIILESATU MARE Sat VIILESATU MARE

S.C.HOLZINDUSTRIEVKB PETRIFELDS.R.L.

Comuna/Oras VIILESATU MARE Sat VIILESATU MARE

SC FULLSPEEDRACOLTA SRL D

Comuna/Oras SUPURSat SUPURU DE JOS

SC HAGA ELECTROSRL

Comuna/Oras CAPLENISat CAPLENI

S.C. SILPAVSTRUCTURE S.R.L

Comuna/Oras SANTAUSat CHEREUSA

SC TOPOWORDSRL

Comuna/Oras FILDU DEJOS Sat TETISU

S.C. MESEŞDENTAL S.R.L

Comuna/OrasMESESENII DE JOS SatMESESENII DE JOS

SC AURELIADENTSRL

Comuna/Oras BALANSat BALAN;Comuna/Oras VARSOLTSat VARSOLT

TALPOS MIHAI-MIRCEA

Comuna/Oras BOBOTASat BOBOTA

S.C. REPERQUALITY S.R.L.

Comuna/Oras PERICEISat PERICEI

SC ROLANDSURVEY SRL

Comuna/Oras CRASNASat CRASNA

SC PEMZONECONSTRUCT SRL

Comuna/Oras CRASNASat CRASNA

SCMEGATERASAMENTE SOL SRL

Comuna/OrasCUZAPLAC SatGALASENI

S.C. HARYINSTALATII S.R.L.

Comuna/Oras DOBRINSat VERVEGHIU

SC CITYANTREPRENORSRL

Comuna/OrasHERECLEAN SatDIOSOD

SC FUNGI PLASTSRL

Comuna/OrasHERECLEAN SatPANIC

GRĂDINA PAS CUPAS SRL

Comuna/Oras SAG SatMAL

CHIS DIANA-ANAMARIA

Comuna/OrasSARMASAG Sat ILISUA

SC YOURS CLINICS.R.L.

Comuna/Oras CIZERSat PRIA

SUTEU GEORGE-DANIEL

Comuna/Oras GALGAUSat FODORA

SC ASTARDITRADCOM SRL

Comuna/OrasMESESENII DE JOS SatMESESENII DE JOS

SC MANAGERDRUMPREST SRL

Comuna/Oras CRASNASat CRASNA

KOVACS GABRIELA- MARIANA

Comuna/OrasCARASTELEC SatCARASTELEC

Page 186: apdrp1

SC IURA BUILD SRL SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

RODEAN ILEANA SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC TAL CONST SRL SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. EMDAR S.R.L. SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ARYANTEX SRL SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SANDRU MARIA SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras TREZNEASat TREZNEA

S.C. GMG MIHA &GABI COMP S.R.L.

Comuna/OrasNUSFALAU SatNUSFALAU

S.C. ADEMVEGETAL S.R.L.

Comuna/Oras CRISENISat GARCEIU

MARIAN HORATIU-MIHAI

Comuna/Oras GALGAUSat FODORA

POP CRISTIAN-MIHAI

Comuna/Oras GALGAUSat FODORA

SC TOP INSERVUTILAJE SRL

Comuna/Oras CRASNASat CRASNA

SC ROSTIBUTILAJE SRL

Comuna/Oras DOBRINSat VERVEGHIU

NEGREAN DANIELA-SANDA

Comuna/Oras AGRIJSat AGRIJ

SILAGHI CRISTIAN-DAN

Comuna/Oras GALGAUSat FODORA

S.C. ALBINA RECYS.R.L.

Comuna/OrasMAERISTE SatUILEACU SIMLEULUI

SC ELDAINOVATION SRL

Comuna/Oras CRISENISat CRISENI

SC VELOTERFORMSRL

Comuna/Oras CRASNASat CRASNA

SC ARCH DAILYSRL

Comuna/Oras BALANSat CHECHIS

S.C. LUANDOTERASARI S.R.L.

Comuna/Oras BALANSat BALAN

SC RANDRA MILKSRL

Comuna/OrasNUSFALAU SatNUSFALAU

Comuna/Oras SLIMNICSat SLIMNIC

DRAGOMIRALEXANDRU

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

SC DV IDEALCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras APOLDUDE JOS Sat APOLDUDE JOS

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

SC DARBO TOPOSRL

Comuna/Oras SURAMARE Sat SURA MARE

Comuna/Oras TILISCASat TILISCA

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

S.C. 3D BUSINESSS.R.L.

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

Page 187: apdrp1

CARSTEA RAMONA SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ALISEDOR SRL SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GROSSU ANDREEA SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ERHAN ANCA SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/OrasSELIMBAR SatVESTEM

SC AGROCRIS SOBSRL

Comuna/Oras ARPASUDE JOS Sat NOULROMAN

Comuna/OrasCARLIBABA SatCARLIBABA

MACOVEI-OPRISGABRIELA

Comuna/OrasMARGINEA SatMARGINEA

S.C. MARCA TOPOS.R.L.

Comuna/Oras VAMA SatVAMA

SC ROAD DESIGNASP SRL

Comuna/OrasCIOCANESTI SatCIOCANESTI

SC MEDICALMIRAGE SRL

Comuna/Oras SCHEIASat SFANTU ILIE

S.C. FORESTROADINVEST S.R.L.

Comuna/Oras SLATINASat SLATINA

SC CORAMED SVSRL

Comuna/Oras SCHEIASat SFANTU ILIE

SC BUCOVPLASTSRL

Comuna/Oras SCHEIASat SCHEIA

ANDRONICVIORICA

Comuna/Oras CORNULUNCII Sat DUMBRAVA

S.C. RAMS PROS.R.L.

Comuna/OrasFRATAUTII NOI SatFRATAUTII NOI

SC INANDOUTCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasFRUMOSU Sat DEIA

SC EMIMIT AGROSRL

Comuna/OrasPARTESTII DE JOS SatPARTESTII DE JOS

S.C. CATALINAGREEN S.R.L.

Comuna/OrasBALCAUTI SatBALCAUTI

S.C.CATAPETEASMAS.R.L.

Comuna/Oras BOROAIASat BARASTI

COVĂTARU SERGIU-ANDREI

Comuna/Oras SADOVASat SADOVA

S.C. HAGAFORMER S.R.L.

Comuna/OrasMARGINEA SatMARGINEA

SC ROMET FIERFORJAT SRL

Comuna/Oras SCHEIASat SCHEIA

S.C. HARTONSTONE S.R.L.

Comuna/OrasMARGINEA SatMARGINEA

Comuna/Oras MALINISat MALINI

Comuna/Oras FUNDUMOLDOVEI Sat FUNDUMOLDOVEI

Page 188: apdrp1

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C.CONDITOR SRL SUCEAVA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC HORTIAL SRL TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DAURIMAR SRL TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC FLAY AGRO SRL TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ENERGO WOODSRL

Comuna/Oras MITOCUDRAGOMIRNEI SatMITOCUDRAGOMIRNEI

NUTU VLAD-GHEORGHE

Comuna/OrasTODIRESTI SatTODIRESTI

Comuna/OrasMARGINEA SatMARGINEA

S.C. PREST UTILEURO COM S.R.L.

Comuna/OrasCIUPERCENI SatPOIANA

SC ARIANASERVICE SRL

Comuna/OrasMALDAENI SatMALDAENI;Comuna/Oras NANOVSat NANOV;Comuna/Oras

SC AGRO BIOTRADING SRL

Comuna/OrasCOSMESTI SatCOSMESTI

IORGA HORIALUCIAN

Comuna/Oras VEDEASat VEDEA

Comuna/OrasORBEASCA SatORBEASCA DE JOS

SC YNA AGRIPRODSRL

Comuna/OrasORBEASCA SatORBEASCA DE JOS

SC KAMIDARAGROSERV SRL

Comuna/OrasZAMBREASCA SatZAMBREASCA

SC ECA COMPANYSRL

Comuna/OrasNENCIULESTI SatNENCIULESTI

SC DG CLAUDIASRL

Comuna/OrasBUZESCU SatBUZESCU

SC ENERGYSIMSRL

Comuna/OrasNENCIULESTI SatNENCIULESTI

SC WIK MOTORSSERVICE SRL

Comuna/OrasPOROSCHIA SatPOROSCHIA

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

Comuna/Oras BLEJESTISat BACIU

SC AIR AGROPROD SRL

Comuna/OrasCONTESTI SatCONTESTI

SC AGRO ARIANAIMPEX SRL

Comuna/Oras POENISat POENI

SC AGROMAD DIMSRL

Comuna/Oras POENISat VATASI

Page 189: apdrp1

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRATU M. IOAN I.I. TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DB ECOINVESTSRL

Comuna/OrasFURCULESTI SatFURCULESTI

SC GENIFLORAGRO SRL

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

SC AXIMOBILESTAGE SRL

Comuna/OrasDRAGANESTI-VLASCASat DRAGANESTI-VLASCA

SC MIGAGRICULTUREPROD COM SRL

Comuna/OrasFURCULESTI SatSPATAREI

SC DN INVESTPROD COM SRL

Comuna/OrasFRUMOASA SatFRUMOASA

SC EURO DN PRODCOM INVEST SRL

Comuna/OrasBOTOROAGA SatCALUGARU

SC LENIGET PRESTSRL

Comuna/Oras LISA SatLISA

DRAIEM PRODS.R.L.

Comuna/OrasCALINESTI SatCALINESTI

SC DLV CONSULTSRL

Comuna/Oras PERETUSat PERETU

SC PRESTOAGRISRL SRL

Comuna/Oras STEJARUSat GRESIA

SC PAV AGROPRODUCT SRL

Comuna/Oras LISA SatVANATORI

SC AGROLIVMICRO SRL

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

SC AGROSERVPROSPER S.R.L

Comuna/Oras SILISTEASat SILISTEA

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

CABINET MEDICALDE MEDICINADENTARA DR.ADRIANA MARIADOMIDE

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

S.C. GM - CADS.R.L.

Comuna/OrasCARPINIS SatCARPINIS

V - TAMY PRINTSS.R.L. - D.

Comuna/Oras PARTASat PARTA

SC DEYPAPCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras SAG SatSAG

SC MSGMANOPERA SRL - D

Comuna/Oras GHIRODASat GHIRODA

S.C. CHISODAPRINT S.R.L.

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

SC MSG EDILPARTNER SRL

Comuna/Oras GHIRODASat GHIRODA

SC RS LOGEXPERTSRL

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

Page 190: apdrp1

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC RI SPATIAL SRL TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

GULER MIRELA TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SPĂTARU CARMEN TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

KINDLER MARCUS TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC MC-SEO SRL TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

BIRAU NICOLAE TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MOXI TRANS S.R.L TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C.LABORATOARELEANDRAL S.R.L.

Comuna/Oras GIROCSat GIROC

ARJOCA CARMEN-TATIANA

Comuna/Oras NADRAGSat CRIVINA

SC MSGLEADERSHIP SRL

Comuna/Oras GHIRODASat GHIRODA

Comuna/Oras BILED SatBILED

ROGOVEANUVICTOR-RAZVAN

Comuna/Oras GIROCSat GIROC

UTILAJE N.I.D. 2011S.R.L. - D.

Comuna/Oras BOLDURSat SINERSIG

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

SC EARTHMOWINGCO SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

S.C. SDGCONSULTING S.R.L.

Comuna/Oras CENEISat CENEI

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

SC FIADESTRUCTURE SRL

Comuna/OrasORTISOARA SatSECEANI

PROLINERVESTCON SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

SC TATA SCONSTRUCT 2011SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

DRIMENȚ ALYNA-VIORICA

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

SC TOTAL PEISAJSRL

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

ROTARU CĂTĂLIN-SORIN

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

Comuna/Oras PESACSat PESAC

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat MOSNITANOUA

ADLERFLORENTINA-SORINA

Comuna/Oras NADRAGSat NADRAG

SC BANAT VISIONSRL

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

SC MARACANACONSTRUCT SRL

Comuna/Oras BILED SatBILED

Comuna/Oras FIBIS SatFIBIS

DRIMENŢALEXANDRU

Comuna/Oras VARIASSat VARIAS

S.C. STUDIOFRECVENTE S.R.L. -D

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat MOSNITANOUA

Page 191: apdrp1

DANATAB SRL TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

PASCUTA ADRIAN TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras SAG SatSAG

SC GP PEFOTIMSRL

Comuna/Oras FOENISat FOENI

SC BIDICONSTRUCT 2011SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

SC RB LOGISTICSRL

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

SC DERMATOPROFI CENTER SRL

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

DIALMA MEDICISS.R.L.

Comuna/OrasSANMIHAIU ROMANSat UTVIN

GLAVAN DANIELA-ALINA

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

Comuna/Oras SAG SatSAG

SC DELTRACINVEST SRL

Comuna/Oras GIULVAZSat RUDNA

SC CONTAEXPERT SANDASRL

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat ALBINA

GAINA ANCA-PAULA

Comuna/Oras PISCHIASat MURANI

SC BCOAVANGARD CONSSRL

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

SC ERA CORPCONS SRL

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

BIBAN MIHAELA-CORINA

Comuna/Oras NADRAGSat NADRAG

S.C. PHOTOGEARSRL

Comuna/Oras GIROCSat GIROC

SC ANTREPRIZARUS SRL

Comuna/OrasCHEVERESU MARE SatDRAGSINA

SC AMADI PRIMSRL

Comuna/OrasSANANDREI SatSANANDREI

S.C. FIBER NETTELECOM S.R.L.

Comuna/Oras MARGINASat MARGINA

SC CITY VERDESRL

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat MOSNITANOUA

SC ZAROPRIMINSTAL SRL

Comuna/OrasORTISOARA SatSECEANI

BADINA OVIDIUCALIN

Comuna/Oras SACOSUTURCESC Sat ULIUC

ION FELICIA-ANTONIA

Comuna/OrasREMETEA MARE SatBUCOVAT

Page 192: apdrp1

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC ZIA-UTIL SRL TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

FISTEA SILVIA TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC TOPO 2R SRL TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MĂRAN AMALIA TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC RALTRUS SRL TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIRIAN OANACODRUTA

Comuna/OrasMORAVITA SatMORAVITA

S.C. WEDA GRUPWEST S.R.L.

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

Comuna/OrasMORAVITA SatMORAVITA

SC PEDO WORKSRL

Comuna/Oras UIVARSat OTELEC

SC LKBDEVELOPMENTSRL

Comuna/OrasSANMIHAIU ROMANSat UTVIN

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

Comuna/Oras FARDEASat GLADNA ROMANA

SC LKB UTILAJESRL

Comuna/OrasSANMIHAIU ROMANSat UTVIN

Comuna/OrasCHEVERESU MARE SatDRAGSINA

SC TRUSMANNCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras GIROCSat GIROC

SC DAPRESTINVEST SRL

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

S.C. EMV-UTILS.R.L. - D

Comuna/OrasSANANDREI SatSANANDREI

OPRISONI ELENA-ALINA

Comuna/Oras NADRAGSat NADRAG

SC DESIGNTECHNO DENT SRL

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

SC STEFSTRUCTUR SRL

Comuna/Oras PISCHIASat PISCHIA

POPESCUCRISTIAN

Comuna/OrasGOTTLOB SatGOTTLOB

SC M.C.T MHSTONE SRL

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

GAINA MANUEL-MARIN

Comuna/Oras PISCHIASat MURANI

SC LUMROINDUSTRY SRL

Comuna/OrasREMETEA MARE SatREMETEA MARE

KABA NICOLETA-ELENA

Comuna/OrasCOMLOSU MARE SatLUNGA

STRATULATANDREEA

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

Page 193: apdrp1

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

MURGOI CĂLIN TIMIS 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC INFRABILD SRL TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILIE VALERICA TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

YARMADEN SRL TULCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC NOMPELET SRL VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. BLUE LORENS.R.L

Comuna/Oras GIULVAZSat CRAI NOU

S.C. GEMCOGARDENS SRL

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

Comuna/Oras NADRAGSat NADRAG

S.C. GEOADI PELETS.R.L.

Comuna/Oras SLAVACERCHEZA Sat SLAVACERCHEZA

S.C. DUMELACARTON S.R.L.

Comuna/Oras STEJARUSat STEJARU;Comuna/Oras STEJARUSat VASILEALECSANDRI

SC TRADEAGROFAN SRL

Comuna/OrasJURILOVCA SatSALCIOARA

SC RAZELMREFORME SRL

Comuna/OrasJURILOVCA SatSALCIOARA

SC AVANTAJCONSTRUCTDANIEL SRL

Comuna/OrasSARICHIOI SatENISALA

Comuna/Oras SOMOVASat MINERI

SC VICTORIAUTILAJE SRL

Comuna/Oras MIHAILKOGALNICEANU SatMIHAILKOGALNICEANU

S.C. SIMALEXDESIRE S.R. L.

Comuna/OrasSARICHIOI SatSARICHIOI

SC LUNCA-STRUCTURE SRL

Comuna/OrasCEAMURLIA DE JOSSat LUNCA

SC UTILAJE NACASRL

Comuna/OrasIZVOARELE SatIZVOARELE

S.C. SICRATETOUR S.R. L.

Comuna/Oras SOMOVASat MINERI

Comuna/OrasLUNCAVITA SatLUNCAVITA

Comuna/Oras SOMOVASat SOMOVA

SC DODSTAR BIZSRL

Comuna/Oras DODESTISat DODESTI

SC COZRACONSSRL-D

Comuna/Oras BACANISat BACANI

SC NOMCRISCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras DODESTISat URDESTI

Comuna/Oras DODESTISat URDESTI

SC CONVLABUILDING SRL-D

Comuna/Oras GRIVITASat TRESTIANA

Page 194: apdrp1

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC DENTOZON SRL VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC KRUXLAND SRL VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIDURSCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasROSIESTI SatROSIESTI

Comuna/Oras LIPOVATSat LIPOVAT

SC AMBA LUCLINSRL

Comuna/Oras LUNCABANULUI SatOTETOAIA

SC DIACAVMEDSRL

Comuna/OrasROSIESTI SatROSIESTI

S.C. HUGSOLS.R.L.

Comuna/Oras SOLESTISat STIOBORANI

SC AGRO DAMIENERGY SRL

Comuna/OrasZAPODENI SatDOBROSLOVESTI

S.C. GRIVIRON SRL, SAT TRESTIANA ,COMUNA GRIVITANR. 344 , JUDETULVASLUI

Comuna/Oras GRIVITASat GRIVITA

SC DAMILA AGROSRL

Comuna/Oras MACIUCASat OVESELU

SC HALOIU CONSSRL

Comuna/OrasMADULARI SatIACOVILE

SC CIVIL SPEEDSERVICES SRL

Comuna/Oras BUDESTISat LINIA

SC TREE SPADESRL

Comuna/OrasMIHAESTI SatMAGURA

S.C. ILRODOCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras VALEAMARE Sat DELURENI

S.C. NINLUCCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras ZATRENISat OLTETU

SC BROWN PALETSRL

Comuna/Oras MALAIASat SALISTEA

S.C. BUILACONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasPAUSESTI-MAGLASISat ULMETEL

Comuna/OrasBARSESTI SatBARSESTI

S.C.ENALPETRICRISS.R.L.

Comuna/OrasSLOBOZIA CIORASTISat JILISTE

CENTRUL DEINGRIJIRICORPORALE Q10S.R.L.

Comuna/Oras GOLESTISat GOLESTI

S.C ECEZ SERVS.R.L

Comuna/OrasCAMPINEANCA SatCAMPINEANCA

S.C. PASVALCONSS.R.L.

Comuna/OrasMAICANESTI SatRAMNICENI

Page 195: apdrp1

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,000 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,017 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,034 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,051 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,064 - - 15,000 10,000 0,000

SC GRALB SRL BIHOR 70,065 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,066 - - 15,000 10,000 0,066

SC KEYBOARD SR VRANCEA 70,067 - - 15,000 10,000 0,067

BRASOV 70,068 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,072 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,073 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,077 - - 15,000 10,000 0,000

SC TI-CA DENT SRL DIMBOVITA 70,081 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,082 - - 15,000 10,000 0,000

LASCAR RODICA BACAU 70,083 - - 15,000 10,000 0,083

VILCEA 70,085 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,086 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. MANODANCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasMAICANESTI SatTATARU

S.C.GOLDCONSARTS.R.L.

Comuna/OrasMAICANESTI SatMAICANESTI

COJOCARUNICOLETA IULIANA

Comuna/OrasTATARANU SatMARTINESTI

APOSTU-CROITORUCAMELIA

Comuna/OrasPAUNESTI SatVIISOARA

S.C. AMERICANIMPLANT S.R.L.

Comuna/Oras SURAIASat SURAIA

DRAGHICESCUJENICA

Comuna/OrasSERBANESTI SatSERBANESTI

S.C.BESTAQUAMILENIUM S.R.L.

Comuna/Oras SCHELASat SCHELA

SC CLEANPLASTFOUR 4 SRL

Comuna/OrasARONEANU Sat REDIUALDEI

SC RIGTERMOPANE SRL

Comuna/Oras LIVADASat SANLEANI

Comuna/Oras HIDISELUDE SUS Sat MIERLAU

S.C. KEMPINSKIS.R.L.

Comuna/OrasBARSESTI SatBARSESTI

Comuna/Oras REGHIUSat SINDRILARI

SUCIU EMMA-MONICA

Comuna/Oras RECEASat RECEA

SC AMIADO PLASTSRL

Comuna/Oras BORODSat BOROZEL

SC CON TEDCOMPANY SRL

Comuna/Oras DUMESTISat DUMESTI

MOVILEANU ION-GEORGE

Comuna/Oras SINCANOUA Sat SINCANOUA

Comuna/OrasSALCIOARA SatGHINESTI

„S.C. TECASIBSERV S.R.L.”.

Comuna/Oras 1DECEMBRIE Sat 1DECEMBRIE

Comuna/Oras ASAU SatAPA ASAU

SC LONATOCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras LIVEZISat PARAUSANI

JOITA FLORINA-DIANA

Comuna/Oras ISALNITASat ISALNITA

Page 196: apdrp1

MARAMURES 70,086 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,086 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,087 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,087 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,088 - - 15,000 10,000 0,000

FOCA IONUT BRASOV 70,089 - - 15,000 10,000 0,000

SMICAL MIHAELA BRASOV 70,090 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,090 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,090 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,092 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,092 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,092 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,092 - - 15,000 10,000 0,000

SC RESIKLAJ SRL GALATI 70,092 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,094 - - 15,000 10,000 0,000

COLTUN RUSLAN BIHOR 70,095 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,099 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,100 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,101 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,104 - - 15,000 10,000 0,002

CHIMA LUCIA BRASOV 70,105 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,111 - - 15,000 10,000 0,000

SC ANVECORECYCLING SRL

Comuna/OrasCOROIENI SatCOROIENI;Comuna/OrasCOROIENI SatCOROIENI

SC TAPAROPANELS SRL

Comuna/Oras GALGAUSat GALGAU

COZMA ANCA-MARIA

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatVLADENI

SC KEMSILVANUMSRL

Comuna/Oras CAMARSat CAMAR

SC AUTO IGNITIONMOTOR SRL

Comuna/Oras HODODSat GIURTELECUHODODULUI

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatVLADENI

Comuna/Oras BUNESTISat BUNESTI

PUCHIANU IOAN-ALEXANDRU

Comuna/Oras BRAN SatSOHODOL

SC TETRASCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras LIVEZISat TINA

SC HENTPLASTUNIK SRL

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

SC PROFLUCIMPRIM SRL

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

SIRBU CARMEN-MIRELA

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatVLADENI

CULCESCUGABRIELA

Comuna/Oras ISALNITASat ISALNITA

Comuna/Oras TUDORVLADIMIRESCU SatTUDORVLADIMIRESCU

S.C. MABIROSCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras MALUMARE Sat PREAJBA

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat TARIAN

SC AMIADO COMSRL

Comuna/Oras BORODSat BOROZEL

SC BERSHTAINNANO WERK SRL

Comuna/OrasTULUCESTI SatTULUCESTI

STRAVOIUMARIANA

Comuna/Oras BRAN SatSOHODOL

SC MESTESUGULLEMNULUI SRL

Comuna/Oras BOCSASat CAMPIA

Comuna/Oras SINCANOUA Sat SINCANOUA

S.C. MECANOCONS-MS S.R.L.

Comuna/Oras GORBANSat GORBAN

Page 197: apdrp1

NEAMT 70,111 - - 15,000 10,000 0,000

SC ECOSICA SRL BIHOR 70,112 - - 15,000 10,000 0,000

SC NAPASTIL SRL BIHOR 70,112 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,112 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,116 - - 15,000 10,000 0,116

DOLJ 70,120 - - 15,000 10,000 0,000

GOBE PARK SRL HARGHITA 70,122 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ Comuna/Oras MOCIU 70,123 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,125 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 70,125 - - 15,000 10,000 0,046

CLUJ 70,126 - - 15,000 10,000 0,126

NEAMT 70,126 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,127 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 70,132 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,136 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,138 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,139 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,144 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,145 - - 15,000 10,000 0,000

SC PANEQUIP SRL IASI 70,148 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,150 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,150 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. DENTAL AIDIMPLANT S.R.L.

Comuna/OrasTAMASENI SatADJUDENI

Comuna/Oras LAZURIDE BEIUS Sat BALENI

Comuna/Oras LAZURIDE BEIUS Sat BALENI

S.C. KARTONIKAS.R.L - D

Comuna/OrasFRUMUSITA SatTAMAOANI

S.C. WHITEWEDDING EVENTSS.R.L.

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

S.C. BACASTEFS.R.L.

Comuna/Oras ALMAJSat ALMAJ

Comuna/Oras ZETEASat ZETEA

SC AQUA BLUEMOTORS SRL

S.C.SAINTPATRICK'S S.R.L.

Comuna/Oras VARFUCAMPULUI Sat VARFUCAMPULUI

HATMAN C. VIORELI.I.

Comuna/Oras BEIDAUDSat SARIGHIOL DEDEAL

TRANSILVANIANATURAL STONESSRL

Comuna/Oras GILAUSat SOMESU CALD

SC TUD ASMCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras STEFANCEL MARE SatDUSESTI; Comuna/OrasSTEFAN CEL MARE SatDUSESTI

S.C. TERMALIA SPAS.R.L.

Comuna/OrasHERECLEAN SatGURUSLAU

S.C. CARTON MDAS.R.L

Comuna/Oras SOIMUSSat BALATA

SC PRIMO MOTORSRL

Comuna/Oras PIELESTISat PIELESTI

SC TSMFURNITURE SRL

Comuna/Oras APAHIDASat PATA

LUPU ADRIANA-MIHAELA

Comuna/OrasMELINESTI SatMELINESTI

S.C. EXTRUCOLORS.R.L.

Comuna/Oras SALSIGSat SALSIG

S.C. JUNIOR LATEXS.R.L.

Comuna/OrasHERECLEAN SatHERECLEAN

Comuna/Oras VLADENISat VLADENI

S.C. SPECIALIZEDCLINIC S.R.L.

Comuna/Oras BACIUSat BACIU

SC CONMARIDORSRL

Comuna/OrasPALTINOASA SatPALTINOASA

Page 198: apdrp1

MEHEDINTI 70,151 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,151 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,153 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,160 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,168 - - 15,000 10,000 0,000

SC CRUSCON SRL SUCEAVA 70,170 - - 15,000 10,000 0,000

RADEANU CECILIA IASI 70,173 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,175 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,175 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,176 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,176 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,177 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,178 - - 15,000 10,000 0,000

SC BARLOP SRL DOLJ 70,181 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,182 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,182 - - 15,000 10,000 0,000

SC LAITOKSET SRL SATU-MARE 70,183 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,184 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,187 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,189 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,189 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,190 - - 15,000 10,000 0,000

SC LINA CONSMAD SRL

Comuna/Oras SIMIANSat SIMIAN

SCANDACONSTRUCTIISRL

Comuna/OrasPALTINOASA SatPALTINOASA

SCAGROPRODMIHAISRL

Comuna/Oras NANOVSat NANOV

SC GAENCONSTRUCT SRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

CAT - SPEEDMOTORS

Comuna/OrasFRATESTI Sat REMUS

Comuna/Oras CORNULUNCII Sat BAISESTI

Comuna/OrasARONEANU Sat REDIUALDEI

SC PARADIGMAFOREST SRL

Comuna/OrasSANCRAIU SatSANCRAIU

S.C. PROTACPLAST S.R.L.

Comuna/OrasSAVINESTI SatDUMBRAVA-DEAL

ZABAVA LAURA-MIHAELA

Comuna/OrasCOSTESTI SatCOSTESTI

BADILA DANIELA -ILEANA

Comuna/OrasMIHAESTI SatMIHAESTI

SC ACTIV AUTOVICSERVICE SRL

Comuna/Oras MIHAIEMINESCU SatCATAMARESTI-DEAL

SC RELEXPRESSSRL

Comuna/OrasPORUMBACU DE JOSSat SCOREIU

Comuna/OrasBRADESTI SatBRADESTI

SC MONCRISISTEM SRL

Comuna/Oras BORS SatSANTION

SC DEPOCHIMPREST SRL

Comuna/Oras PODARISat BALTA VERDE

Comuna/OrasTURULUNG SatTURULUNG

SC PUNTOS LUCSRL

Comuna/OrasBRADESTI SatBRADESTI

S.C. MACROINDUSTRIAL S.R.L.

Comuna/Oras LETCANISat LETCANI

SC VRATCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PIELESTISat PIELESTI

SC ELIMAGCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PIELESTISat PIELESTI

SC ABSOLUTSOLUTION SRL

Comuna/OrasGALATENI SatBASCOVENI

Page 199: apdrp1

ALBA 70,191 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 70,193 - - 15,000 10,000 0,000

TRICA COSTIN DOLJ 70,194 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,195 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,196 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,196 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,197 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,201 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,202 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,202 - - 15,000 10,000 0,000

GORJ 70,202 - - 15,000 10,000 0,000

DINCU ELENA BOTOSANI 70,206 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,208 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,210 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,210 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,210 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,210 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,210 - - 15,000 10,000 0,000

BULZAN VIORICA BIHOR 70,213 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,216 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,217 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,217 - - 15,000 10,000 0,000

SC DALICART LUXSRL

Comuna/Oras CIUGUDSat DRAMBAR

SC CRIS BCASERVICE SRL

Comuna/Oras SIMIANSat SIMIAN

Comuna/Oras PIELESTISat PIELESTI

SC VORONADISPLAY SRL

Comuna/Oras VORONASat VORONA

S.C. GORTRANSMOBIL S.R.L.

Comuna/Oras GORBANSat GORBAN

S.C.TESTGEOMEDFORAJ S.R.L

Comuna/Oras MOARASat MOARA NICA

DOBREALEXANDRAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasDOBROTESTI SatDOBROTESTI

SC MIT DANY PRODSRL

Comuna/Oras DRACEASat DRACEA

SC WOOD POINTDESIGN SRL

Comuna/OrasMERISANI SatMERISANI

S.C. AGROSERVICEMONIMIH S.R.L.

Comuna/OrasTRUSESTI SatTRUSESTI

SC LONIDO GROUPSRL

Comuna/Oras BALTENISat BALTENI

Comuna/Oras VORONASat VORONA

S.C. BAKULOGISTICSOLUTIONS S.R.L.

Comuna/Oras JOITA ;Comuna/Oras JOITA SatBACU

SC TOSCANATAGLIO SRL

Comuna/OrasSANTANDREI SatPALOTA

S.C. ODCARSERVICE S.R.L

Comuna/OrasSAVADISLA SatSTOLNA

SC CONSTRUCTIIGABAP SRL

Comuna/OrasALEXANDRU CEL BUNSat VIISOARA;Comuna/Oras DOBRENISat DOBRENI

SC PRESTOFOCSRL

Comuna/Oras STEJARUSat GRESIA

SC ATELIERCHERISRL

Comuna/Oras NANOVSat NANOV

Comuna/Oras TINCASat TINCA

S.C.DOMA SUPREMCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras MIHAIEMINESCU SatCATAMARESTI-DEAL

SC SMART TEHNICSERVICE SRL

Comuna/OrasGHIMPATI SatGHIMPATI

S.C. MILERSERVICE S.R.L.

Comuna/OrasFRATESTI Sat REMUS

Page 200: apdrp1

DIMBOVITA 70,218 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,220 - - 15,000 10,000 0,000

SC VALGISER SRL BIHOR 70,223 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,223 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,225 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,225 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,227 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,228 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,230 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,230 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,234 - - 15,000 10,000 0,234

TIMIS 70,234 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,234 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,235 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,240 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,244 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,245 - - 15,000 10,000 0,000

SC TERAOPTIC SRL DOLJ 70,253 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 70,254 - - 15,000 10,000 0,000

VASLUI 70,256 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,260 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,261 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. MARCESTIDENT S.R.L.

Comuna/Oras DOBRASat MARCESTI

SC TOPOGEOTERMSRL

Comuna/Oras RIENI SatRIENI

Comuna/Oras MAGESTISat DOBRICIONESTI

SC MAORICONSSRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat CIHEI

OAG EURORECICLYNGSYSTEM SRL

Comuna/Oras OARJASat OARJA

SC FLAMET CONFSRL

Comuna/Oras BUCIUMISat BUCIUMI

SC GYGABYTEREFRESH SRL

Comuna/Oras BACIUSat POPESTI

S.C. CENTRULMEDICAL GREENLIFE S.R.L.

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

SERBANESCUCARMEN-GRATIELA

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS Sat SIMNICUDE SUS

SCPRELATPRODUCTSRL

Comuna/Oras FELICENISat OTENI

SC FURNITURECONCEPT SRL

Comuna/Oras BORODSat VALEA MARE DECRIS

S.C. PRE BLOCKS.R.L.

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ;Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

IFTIME CARMENMIHAELA

Comuna/OrasMUNTENII DE JOS SatMUNTENII DE JOS

POPA C. JANAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasBALDOVINESTI SatPIETRIS

S.C. HOLZMACHERS.R.L.

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

S.C. AUTOTECHNOLOGYTEAM DGM S.R.L

Comuna/Oras BRADUSat GEAMANA

ROBANTU MIHAI-VALERIU

Comuna/Oras PIELESTISat PIELESTI

Comuna/Oras PODARISat LIVEZI

AUTOFRĂȚIA SERVS.R.L.

Comuna/OrasVANATORI SatVANATORI

CRETU DANANDREI

Comuna/OrasMUNTENII DE JOS SatMUNTENII DE JOS

SC REDMEDICASANTEX SRL

Comuna/OrasAVRAMENI SatAVRAMENI

S.C. CONSEUCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras GILAUSat GILAU

Page 201: apdrp1

CLUJ 70,264 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 70,268 - - 15,000 10,000 0,000

BRICHISALA SILVIA BOTOSANI 70,271 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,272 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,277 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,280 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,280 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 70,280 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,280 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,283 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,283 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,287 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,289 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 70,300 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,308 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,310 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,315 - - 15,000 10,000 0,000

PATRASC DANIEL BACAU 70,317 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,321 - - 15,000 10,000 0,321

BIHOR 70,324 - - 15,000 10,000 0,000

ARGES 70,325 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,333 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,333 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. NALIVISCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras MICA SatSANMARGHITA

S.C. TOTALSERVICE LPDS.R.L.

Comuna/Oras VARSOLTSat VARSOLT

Comuna/Oras CORNISat CORNI

SC ADL ASSETMANAGEMENTSYSTEMS SRL

Comuna/Oras DOBA SatBOGHIS

S.C NOISSETTES.R.L.

Comuna/Oras TOMESTISat CHICEREA

S.C. DINOFLORS.R.L.

Comuna/Oras ALMAJSat ALMAJ

DUMITRU RALUCAMARIA

Comuna/Oras MOTATEISat MOTATEI GARA

S.C. GMB CARS.R.L.

Comuna/OrasESELNITA SatESELNITA

S.C. VITAMIN AQUAS.R.L.

Comuna/Oras STEFANCEL MARE Sat SOCI

SC BEST AUTOBILDSERVICE SRL

Comuna/Oras LETEAVECHE Sat LETEAVECHE

S.C. AUTO GYULYAS.R.L.

Comuna/Oras GIROCSat CHISODA

S.C. ELIAS FORESTDISCAV S.R.L.

Comuna/Oras RUCARSat RUCAR

IGNAT COMANAURELIAN DOREL

Comuna/OrasCUCERDEA SatSEULIA DE MURES

SC DURACVEGETAL AGROSRL

Comuna/OrasCORCOVA SatCORCOVA

SC MIR AGRIPRODSRL

Comuna/OrasORBEASCA SatORBEASCA DE JOS

DUMITRUTUDORITA

Comuna/Oras MOTATEISat MOTATEI GARA

SC MIDAVIOSERVIS SRL-D

Comuna/Oras OSORHEISat OSORHEI

Comuna/Oras NICOLAEBALCESCU SatNICOLAE BALCESCU

S.C. ALSEKWOODS.R.L.

Comuna/Oras OSORHEISat OSORHEI

SC ACTIVE TRUCKSSERVICES SRL

Comuna/Oras BIHARIASat BIHARIA

S.C. ALLSERVAUTOTOP REPAIRS.R.L.

Comuna/Oras ALBOTASat ALBOTA

SC MODERNINVENT BUILD SRL

Comuna/OrasRAUCESTI Sat OGLINZI

ABAITANCII OVIDIU-CONSTANTIN

Comuna/OrasSTROIESTI SatZAHARESTI

Page 202: apdrp1

ARGES 70,336 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,342 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,346 - - 15,000 10,000 0,000

MATEAS ANISOARA BIHOR 70,346 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,346 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. AGVARO S.R.L. BIHOR 70,347 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,347 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,347 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,347 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,347 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,350 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,350 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,350 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,350 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,350 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,357 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,361 - - 15,000 10,000 0,000

UȚIU MONICA MURES 70,362 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,365 - - 15,000 10,000 0,000

SC DIXI FROG SRL TELEORMAN 70,366 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,374 - - 15,000 10,000 0,039

S.C. UNIC IULIROMORIZONT S.R.L.

Comuna/Oras RUCARSat RUCAR

POLGAR MARTAANAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasBUCERDEAGRANOASA SatBUCERDEAGRANOASA

S.C. ANDNICOS.R.L.

Comuna/Oras MAGESTISat ORTITEAG

Comuna/Oras BRATCASat BRATCA

ALEXĂ IOANDANIEL

Comuna/Oras CHETANISat CHETANI

Comuna/Oras VADUCRISULUI Sat VADUCRISULUI

S.C. ISCUSITULS.R.L.

Comuna/Oras ASTILEUSat ASTILEU

S.C. TERRA EXCAVS.R.L.

Comuna/Oras TILEAGDSat TILECUS

S.C.PREMIERSTONECONSTRUCT S.R.L.

Comuna/Oras LUGASUDE JOS Sat LUGASUDE JOS

S.C. BIOMASSPRODUCT S.R.L.

Comuna/OrasLAZARENI Sat CALEAMARE

SC ARAMISCALZATURE SRL

Comuna/OrasSANTANDREI SatPALOTA

S.C. VARASANULCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasRABAGANI SatVARASENI

S.C. FLORIMARACONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasRABAGANI SatVARASENI

S.C. CASIANAPREST S.R.L.

Comuna/Oras CIUHOISat SFARNAS

S.C. RODAFLAXCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

S.C. VANCOLINS.R.L.

Comuna/Oras MAGESTISat ORTITEAG

S.C. ROOFFACTORY S.R.L.

Comuna/OrasARONEANU Sat REDIUALDEI

Comuna/Oras CHETANISat CHETANI

SC ARAMISLOGISTIC SRL

Comuna/OrasSANTANDREI SatPALOTA

Comuna/OrasORBEASCA SatLACENI

S.C. FURNI MOBILES.R.L.

Comuna/Oras MINTIUGHERLII Sat NIMA

Page 203: apdrp1

NEAMT 70,375 - - 15,000 10,000 0,000

CHEORCEA ELENA SIBIU 70,378 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,383 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,384 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,384 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,384 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,385 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,386 - - 15,000 10,000 0,000

SC HANGVAS SRL MURES 70,386 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,387 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,388 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,392 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,393 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,393 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,396 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,397 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,399 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,402 - - 15,000 10,000 0,000

SC MIVIASMI SRL IASI 70,402 - - 15,000 10,000 0,000

ILISEI MARIA SUCEAVA 70,402 - - 15,000 10,000 0,000

S.C.FIBOCOSMETICAS.R.L.

Comuna/OrasRAUCESTI Sat OGLINZI

Comuna/Oras ROSIASat DAIA

COMÂRLĂCRISTIAN-EUGEN

Comuna/Oras TRAIANSat TRAIAN

CHIRCAN IONINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasRADOVAN SatRADOVAN

S.C. REDIU LEMNCONSTRUCT S.R.L.

Comuna/OrasARONEANU Sat REDIUALDEI

SC BIORACONSTSRL

Comuna/Oras DOCHIASat DOCHIA;Comuna/Oras ZANESTISat ZANESTI

SC FARMER POINTBANAT SRL

Comuna/OrasCARPINIS SatCARPINIS

SC PELE TRUCKSERVICE SRL

Comuna/OrasMADARAS SatMADARAS

Comuna/Oras LUNCABRADULUI Sat LUNCABRADULUI

S.C. SERVTEXS.R.L.

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

S.C. PROCITYBUILDMANAGEMENTS.R.L.

Comuna/OrasDUMBRAVA ROSIE SatDUMBRAVA ROSIE;Comuna/OrasPANGARATI SatOANTU

SC MARLAND SERVSRL

Comuna/OrasSTIUBIENI SatSTIUBIENI

SC RALIVAGROSRL

Comuna/Oras ZANESTISat TRAIAN

SC PRESCONDANSRL

Comuna/Oras GIROVSat CACIULESTI;Comuna/Oras ZANESTISat TRAIAN

S.C. TEODORA &IONUT S.R.L.

Comuna/Oras LUNCASat SARBESTI

BUTIRI IOAN-VIOREL

Comuna/Oras BRATCASat BRATCA

S.C. "COSTIN SOFAPROD" S.R.L

Comuna/Oras IONESTISat DELURENI

S.C. CONSEXECPRESTARI S.R.L.

Comuna/Oras BORS SatSANTION

Comuna/Oras IONNECULCE SatRAZBOIENI

Comuna/Oras SCHEIASat SCHEIA

Page 204: apdrp1

BIHOR 70,411 - - 15,000 10,000 0,411

BIHOR 70,415 - - 15,000 10,000 0,000

SC EUROGALV SRL BIHOR 70,415 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,415 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,416 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,416 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,416 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. HABAIT S.R.L. BIHOR 70,417 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,421 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,422 - - 15,000 10,000 0,000

SC MILETERA SRL BIHOR 70,423 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,432 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,441 - - 15,000 10,000 0,000

BULZAN DORINA BIHOR 70,445 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,446 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,449 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,453 - - 15,000 10,000 0,000

BULZAN IRINA BIHOR 70,455 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,462 - - 15,000 10,000 0,000

BULZAN DORINA BIHOR 70,466 - - 15,000 10,000 0,000

CABA ANA BIHOR 70,467 - - 15,000 10,000 0,000

BRADEA PETRU-COSMIN

Comuna/OrasSUNCUIUS SatBALNACA

S.C. FLAVIO MATS.R.L.

Comuna/Oras ASTILEUSat CHISTAG

Comuna/Oras OSORHEISat OSORHEI

EMBER CLAUDIAANCA

Comuna/Oras GROSISat SATU NOU DE JOS

SC MATION PRESTSRL

Comuna/Oras PODUTURCULUI Sat PODUTURCULUI

SC DISTINCTIVEWOOD SRL

Comuna/OrasRAZBOIENI SatRAZBOIENI

SC AUTO SERVICEPOP SRL

Comuna/Oras IPOTESTISat IPOTESTI

Comuna/Oras HOLODSat VINTERE

S.C. GAL MATS.R.L.

Comuna/Oras TETCHEASat SUBPIATRA

BANDILA MIRELMIHAI

Comuna/Oras DEDA SatFILEA

Comuna/OrasCOPACEL Sat POIANATASAD

S.C. OTECHINVENT S.R.L. - D

Comuna/OrasALEXANDRU CEL BUNSat BISTRITA

S.C. HURCONSTS.R.L.

Comuna/Oras GIROVSat BOTESTI;Comuna/Oras ZANESTISat TRAIAN

Comuna/OrasSUNCUIUS SatSUNCUIUS

SC CACIULESTICONSTRUCTMANAGEMENT SRL

Comuna/OrasDUMBRAVA ROSIE SatDUMBRAVA ROSIE;Comuna/Oras GIROVSat CACIULESTI

BUTIRI CARMEN-ADINA

Comuna/Oras BRATCASat BRATCA

SCPERFECTCONSERVSRL

Comuna/Oras DANESTISat DANESTI

Comuna/Oras BORODSat BOROZEL

S.C. DUSECONSTRUCTIIS.R.L.

Comuna/Oras LUNCASat SARBESTI

Comuna/Oras NOJORIDSat LIVADA DE BIHOR

Comuna/Oras BORODSat BOROZEL

Page 205: apdrp1

NEAMT 70,467 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,468 - - 15,000 10,000 0,000

SIMILARU IONUT MEHEDINTI 70,470 - - 15,000 10,000 0,000

TIRLA BOBITA BIHOR 70,473 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,474 - - 15,000 10,000 0,000

OLARIU ANGELICA NEAMT 70,476 - - 15,000 10,000 0,000

VILCEA 70,476 - - 15,000 10,000 0,000

VRANCEA 70,476 - - 15,000 10,000 0,432

BIHOR 70,488 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,491 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. CUNEDA S.R.L. BIHOR 70,494 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 70,506 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,508 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. DOXTEN S.R.L. BIHOR 70,512 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,519 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,522 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,525 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,525 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,525 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,525 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,527 - - 15,000 10,000 0,527

SC ANABCONSTSRL

Comuna/Oras DOCHIASat DOCHIA;Comuna/Oras ZANESTISat ZANESTI

S.C. DANA LELES.R.L.

Comuna/OrasREMETEA SatREMETEA

Comuna/Oras JIANA SatJIANA

Comuna/OrasSANTANDREI SatSANTANDREI

ARHICUB PROIECTSRL

Comuna/OrasANINOASA SatVIFORATA

Comuna/OrasVANATORI-NEAMT SatVANATORI-NEAMT

S.C. LEIRAD PRESTS.R.L

Comuna/OrasBARBATESTI SatBODESTI

SC MOBILEMAEMSRL

Comuna/OrasSTRAOANE SatSTRAOANE

S.C. EUROBRICHETS.R.L.

Comuna/Oras SALARDSat SANTIMREU

S.C. DANA MATIUS.R.L.

Comuna/OrasREMETEA SatREMETEA

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

SC DRAGOSPRESTARI SERVICIISRL

Comuna/OrasTATARASTII DE SUSSat UDUPU

SC AQUA SANOSRL

Comuna/OrasSANMARTIN Sat BAILEFELIX

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

SC ROXI DENTAORTO-X SRL

Comuna/Oras SAG SatSAG

S.C.TEOCOMECOFIRE S.R.L.

Comuna/Oras CILIENISat CILIENI

SC GRANITPROIECTBAU S.R.L.

Comuna/Oras ZETEASat ZETEA

SC TREKANTUTILITY S.R.L.

Comuna/Oras LUETASat LUETA

SC CS & ECONSUTILITYS.R.L.

Comuna/Oras FELICENISat ALEXANDRITA

SC HBA INVESTNEXT G SRL

Comuna/Oras LUETASat LUETA

SC CAVIAR ROYALINTERNATIONALSRL

Comuna/Oras ICLODSat ICLOD

Page 206: apdrp1

SC AGRI WKD SRL NEAMT 70,547 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,563 - - 15,000 10,000 0,000

MARAMURES 70,567 - - 15,000 10,000 0,000

POPOVICI ADINA NEAMT 70,573 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,574 - - 15,000 10,000 0,000

SC OPINUS SRL BIHOR 70,576 - - 15,000 10,000 0,000

DIMBOVITA 70,583 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,585 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,590 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,590 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,602 - - 15,000 10,000 0,602

SC ROTASOR SRL DOLJ 70,602 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,607 - - 15,000 10,000 0,000

70,608 - - 15,000 10,000 0,063

DOLJ 70,609 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,609 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,609 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 70,637 - - 15,000 10,000 0,000

SC TEODAV SRL BIHOR 70,663 - - 15,000 10,000 0,000

SATU-MARE 70,682 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,686 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,689 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,692 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 70,709 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras DOCHIASat DOCHIA;Comuna/Oras ZANESTISat TRAIAN

SC GRAFITECPRINT SRL

Comuna/Oras BORS SatSANTION

S.C. ECHIPA TAS.R.L.

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatCHECHIS

Comuna/Oras REDIUSat REDIU

S.C. BANOV CONSS.R.L.

Comuna/OrasPIETROASA SatPIETROASA

Comuna/Oras NOJORIDSat APATEU

S.C.MASTER REDS.R.L.

Comuna/Oras ULMI SatMATRACA

SC COSCALOGISTICS SRL

Comuna/OrasGANEASA SatSINDRILITA

S.C. HINTERTUXS.R.L.

Comuna/OrasPANGARATI SatPANGARACIOR

SC TERRA CALORYSRL

Comuna/OrasCARPINIS SatCARPINIS

S.C. VALCOLORS.R.L.

Comuna/Oras BORS SatSANTAUL MARE

Comuna/Oras ROJISTESat TAMBURESTI

SC RAUL &GRIGORE OAS SRL

Comuna/Oras BOTIZSat BOTIZ

SC TRANSILVANIAGREEN SPIRIT SRL

BISTRITA-NASAUD

Comuna/Oras NUSENISat RUSU DE SUS

S.C. MIDECRISS.R.L.

Comuna/Oras ALMAJSat ALMAJ

SC STACRIS EDILSRL

Comuna/Oras ALMAJSat ALMAJ

PETRESCUCATALIN-ALIN

Comuna/Oras CARCEASat CARCEA

SC CATIFA-TEPPISRL

Comuna/OrasSANMARTIN SatSANMARTIN

Comuna/OrasSANMARTIN Sat HAIEU

S.C. GLOBAL OASSURVEYNG S.R.L.

Comuna/Oras ORASUNOU Sat RACSA

SC AUTOSERVICEBOSCH SRL

Comuna/Oras SCHEIASat SCHEIA

SC KLAUBILVASKSRL

Comuna/Oras SAGNASat LUTCA

SC CARPATICMOREL SRL

Comuna/OrasSANPETRU

SC CLEANAGRICULTURE SRL

Comuna/Oras ALBESTISat ALBESTI

Page 207: apdrp1

CLUJ 70,720 - - 15,000 10,000 0,720

OLT 70,722 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,722 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,723 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,723 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,738 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 70,738 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,742 - - 15,000 10,000 0,000

BIHOR 70,746 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,754 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 70,770 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,770 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 70,772 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,772 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,772 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,772 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,774 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,780 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 70,781 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,812 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 70,818 - - 15,000 10,000 0,818

BRASOV 70,870 - - 15,000 10,000 0,000

BRAILA 70,880 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. COMPETITIAPROD S.R.L.

Comuna/Oras GILAUSat GILAU

SC ARTEMISTECHNOLOGY SRL

Comuna/OrasGANEASA SatDRANOVATU

S.C. D.N.R. GROUPS.R.L.

Comuna/Oras SLIMNICSat RUSI

SC VANESACONSTRUCT SERVSRL

Comuna/Oras SURAMARE Sat SURA MARE

SC ROXANA CONSERV SRL

Comuna/Oras SURAMARE Sat SURA MARE

S.C. NEW ADICOMSERV S.R.L.

Comuna/Oras POIANAMARE Sat POIANAMARE

SC SPEEDINTRANS SRL

Comuna/Oras IANCASat POTELU

S.C. PRO MEDICAVENUS S.R.L.

Comuna/Oras TINCASat TINCA

COLTUNANASTASIA

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat TARIAN

S.C. ROYAL LUXSALOON S.R.L.

Comuna/Oras ULMI SatULMI

S.C. MF'S ITENTREPRISE S.R.L.

Comuna/Oras BACIUSat BACIU

RODEAN DIANA-MARIA

Comuna/Oras SLIMNICSat RUSI

SC DECO SPORT &SPA SRL

Comuna/OrasMARGINENI SatLUNCANI

VONICA MARIA-MIHAELA

Comuna/Oras POIANASIBIULUI Sat POIANASIBIULUI

SC IRINA SERVICECON SRL

Comuna/Oras SURAMARE Sat SURA MARE

SC ALEXIACONSTRUCT SERVSRL

Comuna/Oras SURAMARE Sat SURA MARE

RODEANGHEORGHE

Comuna/Oras SLIMNICSat SLIMNIC

S.C. AUTOCOSMETICA BAZUS.R.L.

Comuna/OrasRAUCESTI SatOGLINZI; Comuna/OrasRAUCESTI Sat OGLINZI

S.C. ELISEI SERVCON S.R.L.

Comuna/Oras SURAMARE Sat SURA MARE

S.C. ARSITASUHARD S.R.L.

Comuna/OrasCIOCANESTI SatCIOCANESTI

SC MANEUROPROD SRL

Comuna/OrasCALUGARENI SatCALUGARENI

SC RADOMIHCONSSRL

Comuna/Oras SINCASat PERSANI

S.C. NELUNDISS.R.L.

Comuna/OrasCHISCANI SatCHISCANI

Page 208: apdrp1

TIMIS 70,895 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 70,898 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,899 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 70,900 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 70,911 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,925 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 70,926 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,926 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 70,934 - - 15,000 10,000 0,000

BUDĂU WILIAM BACAU 70,935 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 70,940 - - 15,000 10,000 0,000

70,940 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 70,949 - - 15,000 10,000 0,000

NEAMT 70,952 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 70,971 - - 15,000 10,000 0,246

S.C. VORCOS S.R.L. SUCEAVA 70,973 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,979 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 70,982 - - 15,000 10,000 0,557

SUCEAVA 70,992 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. GRIZLEX S.R.L. SUCEAVA 70,999 - - 15,000 10,000 0,000

SC ESELTEC SRL MEHEDINTI 71,000 - - 15,000 10,000 1,000

MEHEDINTI 71,000 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 71,004 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 71,013 - - 15,000 10,000 0,000

SC SCAN TIMTERMINAL SRL

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

SC DENINVESTCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras MARSANISat MARSANI

S.C. GALILEA &BEAUTY S.R.L.

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

S.C. PENSIUNEANUFERILOR S.R.L

Comuna/Oras SNAGOVSat CIOFLICENI

S.C. CENTRULMEDICAL SF.SEBASTIAN S.R.L.

Comuna/Oras CRISTIANSat CRISTIAN

ISOPESCULCAMELIA-MARIANA

Comuna/OrasFRATAUTII VECHI SatFRATAUTII VECHI

LIVADARIUCATALIN - MARIAN

Comuna/Oras TUDORASat TUDORA

ISOPESCULADRIAN - STEFAN

Comuna/OrasFRATAUTII VECHI SatFRATAUTII VECHI

SC ECO ESENȚASRL

Comuna/OrasHORLESTI SatHORLESTI

Comuna/Oras NICOLAEBALCESCU SatGALBENI

SC CARESTABAGS SRL

Comuna/Oras DAIAROMANA Sat DAIAROMANA

ORAVICEAN VLADGHEORGHE

CARAS-SEVERIN

Comuna/OrasBERLISTE SatBERLISTE

S.C.,, FLAMA DENT"S.R.L.

Comuna/Oras SICULASat SICULA

SC SIMINA SPATIIVERZI SRL

Comuna/Oras TUPILATISat ARAMOAIA

SC ROCEN 2010SRL

Comuna/Oras CENEISat CENEI

Comuna/Oras SLATINASat SLATINA

S.C. PETMARKSS.R.L.

Comuna/Oras SLATINASat SLATINA

BUTNARUDUMITRU

Comuna/Oras MALINISat MALINI

S.C. GREENROUDES.R.L.

Comuna/Oras SLATINASat SLATINA

Comuna/Oras SCHEIASat SFANTU ILIE

Comuna/Oras OBARSIADE CAMP Sat OBARSIADE CAMP

MARGHESCUIULICA-CRISTINEL

Comuna/OrasSTANGACEAUA

SC STAR HALROMSRL

Comuna/Oras HALCHIUSat HALCHIU

S.C. TIVO CENTERS.R.L.

Comuna/Oras APAHIDASat SANNICOARA

Page 209: apdrp1

SC HAVAALANI SRL SUCEAVA 71,015 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 71,016 - - 15,000 10,000 0,000

AIOANEI MARIA 71,016 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 71,016 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 71,017 - - 15,000 10,000 0,000

71,017 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 71,018 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 71,018 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 71,028 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 71,033 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 71,050 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 71,050 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 71,051 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 71,053 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,053 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,057 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOGA FLOARE ALBA 71,063 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 71,065 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 71,067 - - 15,000 0,000 0,000

BRASOV 71,075 - - 15,000 10,000 0,000

Comuna/Oras FORASTISat ANTOCENI

TOADER LUMINITALILIANA

Comuna/Oras ZABRANISat ZABRANI

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras SACU SatSACU

SC MEWI TEHNICSRL

Comuna/OrasFLORESTI-STOENESTISat STOENESTI

DRAGANESCUCRISTINA CORINA

Comuna/Oras PETRISSat ILTEU

PANDURU ANAVIORICA CENTRUSPAINTREPRINDEREINDIVIDUALA

CARAS-SEVERIN

Comuna/Oras EZERISSat SOCENI

AVRAM SORINMIRCEA

Comuna/OrasSANPETRU SatSANPETRU

MUNTEANUCIPRIAN VIRGIL

Comuna/OrasSANPETRU SatSANPETRU

TUDOREANUMIHAELA

Comuna/Oras SCHEIASat SFANTU ILIE

POLYANKI IBOLYAMARIA

Comuna/Oras ZERINDSat ZERIND

SC KLINKERLOGISTIC SRL

Comuna/Oras HALCHIUSat HALCHIU

SC GRAVELTECHSRL

Comuna/Oras LELICENISat LELICENI

S.C. ANTRAFCOMPANY S.R.L.

Comuna/OrasBARNOVA Sat VISAN

TIBULCA GRUIA -MIHAI -INTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/Oras SLATINASat SLATINA

SC C.N. SERVICECAR SRL

Comuna/OrasGIARMATA SatGIARMATA

S.C. CLINICASTOMATOLOGICADR. MATEESCUS.R.L.

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

Comuna/OrasCRACIUNELU DE JOSSat CRACIUNELU DEJOS

CRISTEA MARIA -AURORA

Comuna/OrasCRACIUNELU DE JOSSat CRACIUNELU DEJOS

SC SECASANVETSRL

Comuna/Oras DANESSat DANES

S.C. FANTANITACOMISULUI S.R.L

Comuna/Oras HARSENISat SEBES

Page 210: apdrp1

CALARASI 71,085 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 71,087 - - 15,000 10,000 0,000

BUZAU 71,101 - - 15,000 10,000 0,000

RADBATA CRISTINA BRASOV 71,107 - - 15,000 10,000 0,000

ALBA 71,120 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 71,120 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,121 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 71,122 - - 15,000 10,000 0,000

COZARIUC HORIA TIMIS 71,122 - - 15,000 10,000 0,000

SALAJ 71,123 - - 15,000 10,000 1,031

ARAD 71,143 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 71,171 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 71,234 - - 15,000 10,000 0,000

IASI 71,314 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 71,352 - - 15,000 10,000 0,000

BRASOV 71,354 - - 15,000 10,000 1,354

PRICOP MARIANA MEHEDINTI 71,399 - - 15,000 10,000 0,000

STOICAN VALENTIN MEHEDINTI 71,400 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,470 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,484 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,579 - - 15,000 10,000 0,000

TULCEA 71,607 - - 15,000 10,000 0,000

GHINEA PAULINA ARAD 71,645 - - 15,000 10,000 0,000

SC MEWI SERVICESRL

Comuna/OrasDRAGALINA SatDRAJNA NOUA

FUNDULEA MARIUS- IULIAN

Comuna/Oras NICOLAEBALCESCU SatNICOLAE BALCESCU

SC PROFI PLASTTHERM SRL

Comuna/OrasSAGEATA SatDAMBROCA

Comuna/Oras BRAN SatSOHODOL

CHIRILA IOANVIOREL

Comuna/Oras GALDADE JOS Sat GALDA DEJOS

S.C. ZETA AUTORAPID S.R.L

Comuna/Oras ZETEASat ZETEA

GAINA DANIELA-GABRIELA

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat MOSNITANOUA

SC PRINTGOLDENMEDIA DESIGN SRL

Comuna/Oras SIMNICUDE SUS Sat ALBESTI

Comuna/OrasSANANDREI SatCARANI

S.C. MESTESUGULSATULUI S.R.L.

Comuna/Oras CIZERSat PRIA

SC AUTO GHEMARSRL

Comuna/Oras SIRIA SatSIRIA

SC VIRGIL MONTAJCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

BRAITI MIRCEA-THEODOR

Comuna/Oras BUTENISat BUTENI

HROMEI OANADIANA

Comuna/Oras TOMESTISat TOMESTI

SC DTG PRODUCTTREE SRL

Comuna/Oras FELNACSat FELNAC

HAPA-MARINNICOLAE

Comuna/OrasSAMBATA DE SUS SatSAMBATA DE SUS

Comuna/OrasPONOARELE SatBARAIACU

Comuna/Oras ISVERNASat SELISTEA

SC AUTOCARABULIA SRL

Comuna/OrasGIARMATA SatGIARMATA

SC AGRODANIGRAS SRL

Comuna/Oras PECIUNOU Sat PECIU NOU

SC MARACANAMOTORS SRL

Comuna/Oras BILED SatBILED

SC BELLEZZA DELCORPO SRL

Comuna/Oras JIJILA SatJIJILA

Comuna/Oras SEITINSat SEITIN

Page 211: apdrp1

SUCEAVA 71,679 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 71,741 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 71,744 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 71,748 - - 15,000 10,000 0,000

BÎRNEŢ ELISABETA ARAD 71,751 - - 15,000 10,000 0,000

HUNEDOARA 71,863 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 71,900 - - 15,000 10,000 0,000

CONSTANTA 71,901 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 71,997 - - 15,000 10,000 0,000

BORDEA MIHAELA MEHEDINTI 72,000 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 72,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 72,014 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 72,053 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 72,059 - - 15,000 10,000 0,000

DOLJ 72,104 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 72,164 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 72,200 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 72,298 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 72,376 - - 15,000 10,000 2,376

BOTOSANI 72,455 - - 15,000 10,000 2,273

TIMIS 72,522 - - 15,000 10,000 0,000

PRAHOVA 72,935 - - 15,000 10,000 0,000

S.C. LILLY SPAS.R.L.

Comuna/Oras CORNULUNCII Sat CORNULUNCII

ZAINEA MARIUSSTEFAN

Comuna/Oras SURANISat SURANI

MEGAN OVIDIU-OCTAVIAN

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat URSENI

SC RTI MONTAJCONSTRUCT SRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

Comuna/Oras SELEUSSat SELEUS

SC AGROCENTRALSRL

Comuna/Oras ILIA SatILIA

DUNARINTU VASILE-VALENTIN

Comuna/OrasPONOARELE SatBARAIACU

SC EURO VIALWOOD SRL-D

Comuna/Oras MERENISat MERENI

SC MARIOMAGNUM SRL

Comuna/Oras GOGOSUSat OSTROVU MARE

Comuna/Oras GOGOSUSat OSTROVU MARE

SC BEZIRGHEANUAGRO SRL

Comuna/Oras PRISTOLSat COZIA

SC SPACE FORWELLNESS SRL

Comuna/OrasCHEVERESU MARE SatCHEVERESU MARE

S.C. OUTDOORSOCIAL EVENTSS.R.L.

Comuna/Oras BUCSANISat UIESTI

SC RINDO DENTALCLINIC SRL

Comuna/Oras MOSNITANOUA Sat MOSNITANOUA

S. C. S E R V I C ETOTALAUTOMOTORS S.R. L.

Comuna/OrasGHERCESTI SatGHERCESTI

DRUICA CRINAIOANA

Comuna/OrasCORBEANCA SatOSTRATU

SC TUTUNARU TMNAGRO SRL

Comuna/Oras PRISTOLSat COZIA

SC CONFIDENSSERVICII MEDICALESRL

Comuna/OrasADANCATA SatADANCATA

BOLBOACA MIHALIDOINA

Comuna/OrasCOJOCNA SatCOJOCNA

SOVAN MARIAN-DORUINTREPRINDEREINDIVIDUALA

Comuna/OrasCURTESTI SatORASENI-DEAL

S.C. STAFF PLASTITALY S.R.L.

Comuna/Oras SACALAZSat SACALAZ

SC JIM BAZATRANSPORT SRL

Comuna/Oras CIORANISat CIORANII DE SUS

Page 212: apdrp1

GIURGIU 73,055 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 73,278 - - 15,000 10,000 0,000

MEHEDINTI 73,555 - - 15,000 10,000 0,000

OLT 74,766 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 77,646 - - 15,000 10,000 7,646

SUCEAVA 77,865 - - 15,000 10,000 7,865

ALBA 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

ARAD 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

BACAU 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC EVOVET SRL BACAU 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

BOTOSANI 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC LABCOVET SRL BRASOV 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

CLUJ 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

GALATI 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

HARGHITA 80,000 - - 15,000 10,000 10,000

HARGHITA 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

ILFOV 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

SIBIU 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

SUCEAVA 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

SC CAT MEDIASHOW SRL

Comuna/Oras PRUNDUSat PRUNDU

S.C. STANRADIONLINE S.R.L.

Comuna/Oras ALBESTISat ALBESTI

S.C SERVICEBENJAMIN FENDTS.R.L

Comuna/Oras CUJMIRSat CUJMIR

GAINA ADRIANDANIEL

Comuna/OrasMOVILENI SatMOVILENI

SC VIVA CERAMICASRL

Comuna/Oras BORSASat BORSA

LUCHIAN IOANDANIEL

Comuna/Oras PUTNASat PUTNA

BÎCU MARIUS-VASILE

Comuna/Oras UNIREASat UNIREA

SC RARIUS VETSRL

Comuna/Oras VINGASat VINGA

SC IONELDOCTORU VET-CABINET MEDICALVETERINAR SRL

Comuna/Oras SICULASat GURBA

SC LABORVETSERV SRL

Comuna/Oras HEMEIUSSat HEMEIUS

Comuna/Oras BUHOCISat BUHOCI

SC CENTRUSERVICIIVETERINARE SRL

Comuna/Oras MIHAIEMINESCU SatCATAMARESTI-DEAL

Comuna/Oras SERCAIASat SERCAIA

S.C.SCURTOMAXVETS.R.L.

Comuna/OrasFLORESTI SatFLORESTI

SC FOLVET CLASSRL

Comuna/OrasFOLTESTI SatFOLTESTI

SC BIOSERVICESANIVET SRL

Comuna/Oras COLIBASISat COLIBASI

BD-SD HARGITAS.R.L.

Comuna/Oras LUPENISat BISERICANI

SC SCRUBS-VETSRL-D

Comuna/OrasPORUMBENI SatPORUMBENII MARI

SC VETCARESERVICES SRL

Comuna/OrasCORBEANCA SatPETRESTI

SC CLINICAVETERINARA SRL

Comuna/OrasSELIMBAR SatSELIMBAR

SC VETERINARYMEDICAL SERVICESRL

Comuna/Oras VICOVUDE JOS Sat VICOVUDE JOS

S.C. MEDSLATINAS.R.L.

Comuna/Oras SLATINASat SLATINA

Page 213: apdrp1

TIMIS 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 80,000 - - 15,000 10,000 0,000

TELEORMAN 80,024 - - 15,000 10,000 0,000

MURES 80,144 - - 15,000 10,000 0,000

SC MOBIL VET SRL BIHOR 80,165 - - 15,000 10,000 0,000

GIURGIU 80,364 - - 15,000 10,000 10,000

SC DRON VET SRL SATU-MARE 80,685 - - 15,000 10,000 0,000

GASPAR EMILIA BIHOR 80,948 - - 15,000 10,000 0,000

TIMIS 81,037 - - 15,000 10,000 0,000

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

SC ADVETSTARSRL

Comuna/OrasDUMBRAVITA SatDUMBRAVITA

SC DINAMYC VETHELP SRL

Comuna/OrasGIARMATA SatGIARMATA

S.C. DONAVETS.R.L.

Comuna/OrasSEGARCEA-VALE SatSEGARCEA-DEAL

SC VETERINCONSULT SRL

Comuna/OrasGURGHIU SatGURGHIU

Comuna/Oras GIRISUDE CRIS Sat GIRISUDE CRIS

SC SILVER HEARTSSRL

Comuna/Oras SCHITUSat VLASIN

Comuna/Oras SAUCASat SAUCA

Comuna/Oras BIHARIASat CAUACEU

SC HANA CLINICSRL

Comuna/Oras PARTASat PARTA

Page 214: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 215: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 216: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 217: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 218: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 219: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 220: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 221: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 222: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 223: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 224: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 225: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 226: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 227: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 228: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 229: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Page 230: apdrp1

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

Solicitant Judeţ Localitate Punctaj CS1 CS2 CS3

RAPORT DE EVALUARE

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţieProiecte eligibile

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 231: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 232: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 233: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 234: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 235: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 236: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 237: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 238: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 239: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 240: apdrp1

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Localizare proiect Standarde Criterii de selecţie

Page 241: apdrp1

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,000 0,000 0,000 0,000 153.307 0 107.314 0 45.993 70.497.311

0,000 0,000 0,000 0,000 238.986 0 167.290 0 71.696 144.204.385

0,000 0,000 0,000 0,000 67.568 0 47.298 0 20.270 174.386.417

20,000 0,000 0,000 0,000 105.928 0 74.150 0 31.778 157.283.000

0,000 5,000 0,000 0,000 281.083 0 196.758 0 84.325 184.124.170

20,000 0,000 0,000 0,000 249.900 0 174.930 0 74.970 55.168.658

20,000 0,000 0,000 0,000 285.500 0 199.850 0 85.650 159.000.985

20,000 0,000 0,000 0,000 290.000 0 200.000 0 90.000 195.945.411

20,000 5,000 0,000 0,000 102.810 0 71.967 0 30.843 8.214.105

20,000 5,000 0,000 0,000 107.070 0 74.949 0 32.121 24.625.226

20,000 5,000 0,000 0,000 196.250 0 137.375 0 58.875 33.250.712

0,000 25,000 0,000 0,000 202.564 0 141.795 0 60.769 68.928.679

20,000 5,000 0,000 0,000 264.298 0 185.008 0 79.290 70.389.997

20,000 5,000 0,000 0,000 197.160 0 138.012 0 59.148 73.871.732

20,000 5,000 0,000 0,000 138.260 0 96.782 0 41.478 85.263.644

20,000 5,000 0,000 0,000 141.600 0 99.120 0 42.480 85.958.825

20,000 5,000 0,000 0,000 140.000 0 98.000 0 42.000 86.056.825

20,000 5,000 0,000 0,000 88.930 0 62.251 0 26.679 86.119.076

20,000 5,000 0,000 0,000 116.076 0 81.253 0 34.823 86.773.889

20,000 5,000 0,000 0,000 137.100 0 95.970 0 41.130 86.869.859

20,000 5,000 0,000 0,000 150.000 0 105.000 0 45.000 88.577.790

20,000 5,000 0,000 0,000 222.031 0 155.422 0 66.609 90.088.635

20,000 5,000 0,000 0,000 130.575 0 91.402 0 39.173 92.923.481

Page 242: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,000 126.780 0 88.746 0 38.034 104.348.591

20,000 5,000 0,000 0,000 281.130 0 196.791 0 84.339 104.545.382

20,000 5,000 0,000 0,000 151.704 0 106.192 0 45.512 105.622.108

20,000 5,000 0,000 0,000 257.530 0 180.271 0 77.259 105.802.379

20,000 5,000 0,000 0,000 72.719 0 50.903 0 21.816 105.853.282

20,000 5,000 0,000 0,000 193.800 0 135.660 0 58.140 105.988.942

20,000 5,000 0,000 0,000 77.900 0 54.530 0 23.370 107.721.277

20,000 5,000 0,000 0,000 259.063 0 181.344 0 77.719 107.902.621

20,000 5,000 0,000 0,000 271.600 0 190.120 0 81.480 120.807.039

20,000 5,000 0,000 0,000 170.872 0 119.610 0 51.262 128.053.597

20,000 5,000 0,000 0,000 107.635 0 75.345 0 32.290 128.128.942

20,000 5,000 0,000 0,000 284.715 0 199.300 0 85.415 134.171.606

0,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 144.037.095

20,000 5,000 0,000 0,000 208.850 0 146.195 0 62.655 168.894.581

20,000 5,000 0,000 0,000 219.200 0 153.440 0 65.760 172.285.798

20,000 5,000 0,000 0,000 282.000 0 197.400 0 84.600 172.483.198

20,000 5,000 0,000 0,000 273.583 0 191.508 0 82.075 183.927.412

20,000 5,000 0,000 0,000 285.700 0 199.990 0 85.710 193.790.714

20,000 5,000 0,000 0,000 283.500 0 198.450 0 85.050 195.745.411

0,000 25,000 0,000 0,000 323.691 0 200.000 0 123.691 202.276.224

20,000 5,000 0,000 0,000 269.645 0 188.751 0 80.894 203.523.159

20,000 5,000 0,000 0,000 270.993 0 189.695 0 81.298 206.738.164

Page 243: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,000 269.015 0 188.310 0 80.705 206.926.474

20,000 5,000 0,000 0,000 283.868 0 198.707 0 85.161 212.585.139

20,000 5,000 0,000 0,000 232.755 0 162.928 0 69.827 225.195.097

20,000 5,000 0,000 0,000 155.000 0 108.500 0 46.500 229.535.608

20,000 5,000 0,000 0,000 122.482 0 85.737 0 36.745 246.870.582

20,000 5,000 0,000 0,000 149.408 0 104.585 0 44.823 249.638.581

20,000 5,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 249.688.281

20,000 5,000 0,000 0,123 285.187 3.500 199.630 2.450 85.557 93.569.786

20,000 5,000 0,000 0,250 200.000 5.000 140.000 3.500 60.000 64.691.532

20,000 5,000 0,000 0,262 137.550 3.600 96.285 2.520 41.265 95.259.446

20,000 5,000 0,000 0,272 110.062 3.000 77.043 2.100 33.019 85.340.687

20,000 5,000 0,000 0,352 283.700 10.000 198.590 7.000 85.110 190.668.847

20,000 5,000 0,000 0,590 264.781 16.404 185.346 11.483 79.435 249.533.996

20,000 5,000 0,000 0,850 140.500 12.000 98.350 8.400 42.150 120.616.919

20,000 5,000 0,000 0,881 249.600 22.000 174.720 15.400 74.880 110.325.492

20,000 5,000 0,000 0,881 249.600 22.000 174.720 15.400 74.880 187.240.257

20,000 5,000 0,000 0,889 213.698 18.998 149.589 13.298 64.109 109.943.970

20,000 5,000 0,000 0,901 210.798 18.998 147.558 13.298 63.240 109.794.381

20,000 5,000 0,000 0,905 275.983 24.993 193.188 17.495 82.795 109.377.415

20,000 5,000 0,000 0,911 131.768 12.000 92.237 8.400 39.531 110.150.772

Page 244: apdrp1

20,000 5,000 0,000 1,050 283.590 30.000 198.513 21.000 85.077 153.627.157

20,000 5,000 0,000 1,102 151.750 16.724 106.225 11.707 45.525 93.370.156

20,000 5,000 0,000 1,113 224.700 25.000 157.290 17.500 67.410 95.005.871

20,000 5,000 0,000 1,113 224.700 25.000 157.290 17.500 67.410 95.163.161

20,000 0,000 0,000 0,000 22.710 0 15.897 0 6.813 107.666.747

20,000 0,000 0,000 0,000 129.811 0 90.867 0 38.944 146.948.948

20,000 0,000 0,000 0,000 44.496 0 31.147 0 13.349 168.748.386

20,000 0,000 0,000 0,000 250.000 0 175.000 0 75.000 172.132.358

20,000 0,000 0,000 0,000 124.246 0 86.972 0 37.274 176.926.266

20,000 0,000 0,000 0,000 49.700 0 34.790 0 14.910 182.044.214

20,000 0,000 0,000 0,000 263.736 0 184.615 0 79.121 212.386.432

20,000 0,000 0,000 0,000 33.396 0 23.377 0 10.019 237.411.802

20,000 0,000 0,000 0,000 31.000 0 21.700 0 9.300 249.348.650

20,000 0,000 0,000 0,130 71.429 931 50.000 652 21.429 92.261.795

20,000 0,000 0,000 0,152 200.746 3.061 120.447 1.836 80.299 164.916.282

20,000 0,000 0,000 0,167 285.713 4.750 199.999 3.325 85.714 28.964.591

20,000 0,000 0,000 0,243 285.715 6.966 200.000 4.876 85.715 182.009.424

20,000 5,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 200.403

20,000 5,000 0,000 0,000 54.000 0 37.800 0 16.200 276.388

20,000 5,000 0,000 0,000 176.121 0 123.284 0 52.837 1.208.434

Page 245: apdrp1

0,000 25,000 0,000 0,000 226.898 0 158.829 0 68.069 4.591.525

20,000 5,000 0,000 0,000 61.840 0 43.288 0 18.552 8.026.904

0,000 25,000 0,000 0,000 94.147 0 65.902 0 28.245 8.092.806

0,000 25,000 0,000 0,000 70.474 0 49.332 0 21.142 8.142.138

20,000 5,000 0,000 0,000 157.600 0 110.320 0 47.280 28.021.850

20,000 5,000 0,000 0,000 178.000 0 124.600 0 53.400 28.764.592

20,000 5,000 0,000 0,000 286.000 0 200.000 0 86.000 31.841.843

20,000 5,000 0,000 0,000 178.500 0 124.950 0 53.550 31.966.793

0,000 25,000 0,000 0,000 133.216 0 93.251 0 39.965 32.060.044

20,000 5,000 0,000 0,000 153.933 0 107.753 0 46.180 65.455.115

0,000 25,000 0,000 0,000 24.984 0 17.488 0 7.496 70.130.964

20,000 5,000 0,000 0,000 105.750 0 74.025 0 31.725 70.204.989

20,000 5,000 0,000 0,000 230.000 0 160.976 0 69.024 71.862.403

20,000 5,000 0,000 0,000 57.850 0 40.495 0 17.355 84.942.864

20,000 5,000 0,000 0,000 74.997 0 52.498 0 22.499 84.995.362

20,000 5,000 0,000 0,000 245.000 0 171.500 0 73.500 85.166.862

20,000 5,000 0,000 0,000 71.401 0 49.981 0 21.420 85.390.668

20,000 5,000 0,000 0,000 105.310 0 73.717 0 31.593 85.859.705

20,000 5,000 0,000 0,000 33.600 0 23.520 0 10.080 86.142.596

Page 246: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,000 55.629 0 38.940 0 16.689 86.181.536

20,000 5,000 0,000 0,000 104.000 0 72.800 0 31.200 86.623.288

20,000 5,000 0,000 0,000 99.069 0 69.348 0 29.721 86.692.636

20,000 5,000 0,000 0,000 107.038 0 74.926 0 32.112 87.106.849

20,000 5,000 0,000 0,000 107.038 0 74.926 0 32.112 87.181.775

20,000 5,000 0,000 0,000 104.000 0 72.800 0 31.200 87.254.575

20,000 5,000 0,000 0,000 142.500 0 99.750 0 42.750 92.832.079

20,000 5,000 0,000 0,000 101.886 0 71.320 0 30.566 94.390.134

20,000 5,000 0,000 0,000 106.900 0 74.830 0 32.070 94.464.964

20,000 5,000 0,000 0,000 141.750 0 99.225 0 42.525 94.564.189

20,000 5,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 94.763.689

20,000 5,000 0,000 0,000 121.275 0 84.892 0 36.383 94.848.581

20,000 5,000 0,000 0,000 285.714 0 199.999 0 85.715 104.075.563

0,000 25,000 0,000 0,000 175.590 0 122.913 0 52.677 107.450.898

20,000 5,000 0,000 0,000 285.646 0 199.952 0 85.694 107.650.850

20,000 5,000 0,000 0,000 135.500 0 94.850 0 40.650 108.357.537

20,000 5,000 0,000 0,000 88.000 0 61.600 0 26.400 113.213.994

20,000 5,000 0,000 0,000 149.112 0 104.378 0 44.734 113.318.372

20,000 5,000 0,000 0,000 135.000 0 94.500 0 40.500 127.933.987

20,000 5,000 0,000 0,000 178.500 0 124.950 0 53.550 130.759.686

20,000 5,000 0,000 0,000 178.500 0 124.950 0 53.550 131.064.588

Page 247: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,000 106.600 0 74.620 0 31.980 132.531.714

20,000 5,000 0,000 0,000 107.120 0 74.984 0 32.136 132.606.698

20,000 5,000 0,000 0,000 67.625 0 47.338 0 20.287 132.654.036

20,000 5,000 0,000 0,000 70.068 0 49.048 0 21.020 135.309.005

20,000 5,000 0,000 0,000 84.700 0 50.000 0 34.700 136.867.258

20,000 5,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 142.093.217

20,000 5,000 0,000 0,000 178.000 0 124.600 0 53.400 142.217.817

20,000 5,000 0,000 0,000 22.644 0 15.850 0 6.794 142.233.667

0,000 25,000 0,000 0,000 91.066 0 63.746 0 27.320 149.386.891

0,000 25,000 0,000 0,000 134.738 0 94.315 0 40.423 150.361.123

20,000 5,000 0,000 0,000 107.066 0 74.946 0 32.120 152.374.021

20,000 5,000 0,000 0,000 106.016 0 74.211 0 31.805 153.287.725

20,000 5,000 0,000 0,000 104.340 0 73.038 0 31.302 153.360.763

20,000 5,000 0,000 0,000 96.973 0 67.881 0 29.092 153.428.644

20,000 5,000 0,000 0,000 123.653 0 86.557 0 37.096 155.415.628

0,000 25,000 0,000 0,000 211.602 0 148.121 0 63.481 157.109.800

20,000 5,000 0,000 0,000 141.500 0 99.050 0 42.450 157.208.850

20,000 5,000 0,000 0,000 113.535 0 68.121 0 45.414 164.347.147

20,000 5,000 0,000 0,000 109.126 0 65.476 0 43.650 164.412.623

20,000 5,000 0,000 0,000 152.762 0 91.657 0 61.105 165.968.141

20,000 5,000 0,000 0,000 154.093 0 92.456 0 61.637 166.060.597

Page 248: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,000 92.048 0 64.433 0 27.615 176.990.699

20,000 5,000 0,000 0,000 85.000 0 59.500 0 25.500 182.452.965

20,000 5,000 0,000 0,000 68.000 0 47.600 0 20.400 182.500.565

20,000 5,000 0,000 0,000 85.000 0 59.500 0 25.500 183.082.248

20,000 5,000 0,000 0,000 40.022 0 28.015 0 12.007 186.348.547

20,000 5,000 0,000 0,000 236.516 0 165.561 0 70.955 186.514.108

0,000 25,000 0,000 0,000 160.500 0 112.350 0 48.150 202.076.224

20,000 5,000 0,000 0,000 71.327 0 49.928 0 21.399 212.201.817

20,000 5,000 0,000 0,000 174.000 0 121.800 0 52.200 221.043.494

20,000 5,000 0,000 0,000 281.000 0 196.700 0 84.300 224.640.692

20,000 5,000 0,000 0,000 279.353 0 195.547 0 83.806 224.836.239

20,000 5,000 0,000 0,000 279.900 0 195.930 0 83.970 225.032.169

20,000 5,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 237.388.425

20,000 5,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 249.326.950

20,000 5,000 0,000 0,000 140.473 0 98.331 0 42.142 252.333.079

20,000 5,000 0,000 0,000 166.000 0 116.200 0 49.800 254.491.546

20,000 5,000 0,000 0,000 175.000 0 122.500 0 52.500 256.276.402

20,000 5,000 0,000 0,000 214.200 0 149.940 0 64.260 256.426.342

20,000 5,000 0,000 0,000 124.232 0 86.962 0 37.270 256.513.304

20,000 5,000 0,000 0,008 257.827 2.310 180.479 1.540 77.348 134.752.085

Page 249: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,076 120.252 9.152 84.176 6.406 36.076 113.152.394

0,000 25,000 0,000 0,164 244.020 4.000 170.814 2.800 73.206 120.518.569

20,000 5,000 0,000 0,210 71.426 1.500 49.998 1.050 21.428 142.283.665

20,000 5,000 0,000 0,274 219.300 6.000 100.000 2.737 119.300 120.347.755

20,000 5,000 0,000 0,280 142.800 4.000 99.960 2.800 42.840 120.247.755

20,000 5,000 0,000 0,320 125.000 4.000 87.500 2.800 37.500 116.394.850

0,000 25,000 0,000 0,329 273.936 11.017 191.755 7.712 82.181 216.932.182

20,000 5,000 0,000 0,360 278.120 10.000 194.684 7.000 83.436 155.329.071

20,000 5,000 0,000 0,382 104.560 4.000 73.192 2.800 31.368 120.147.795

20,000 5,000 0,000 0,498 200.868 10.000 140.607 7.000 60.261 127.839.487

20,000 5,000 0,000 0,515 145.612 7.500 99.016 5.100 46.596 190.470.257

20,000 5,000 0,000 0,543 184.096 10.000 123.344 6.700 60.752 190.371.241

20,000 5,000 0,000 0,571 105.100 6.000 73.570 4.200 31.530 190.247.897

20,000 5,000 0,000 0,633 142.000 9.000 99.400 6.300 42.600 155.134.387

20,000 5,000 0,000 0,633 158.100 10.000 99.950 6.322 58.150 181.809.424

20,000 5,000 0,000 0,651 140.602 9.152 98.421 6.406 42.181 152.699.204

20,000 5,000 0,000 0,657 139.187 9.152 97.430 6.406 41.757 152.546.393

20,000 5,000 0,000 0,660 45.000 3.000 31.500 2.100 13.500 127.698.880

Page 250: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,667 137.152 9.152 96.006 6.406 41.146 188.874.733

20,000 5,000 0,000 0,695 115.000 8.000 80.500 5.600 34.500 115.845.500

20,000 5,000 0,000 0,696 131.552 9.152 92.086 6.406 39.466 154.942.901

20,000 5,000 0,000 0,696 131.552 9.152 92.086 6.406 39.466 155.034.987

20,000 5,000 0,000 0,727 125.852 9.152 88.096 6.406 37.756 153.213.514

20,000 5,000 0,000 0,739 108.231 8.000 75.761 5.600 32.470 127.667.380

20,000 5,000 0,000 0,785 198.600 15.600 139.020 10.920 59.580 256.153.902

20,000 5,000 0,000 0,787 127.100 10.000 88.970 7.000 38.130 181.709.474

20,000 5,000 0,000 0,796 70.317 5.595 49.222 3.916 21.095 115.765.000

20,000 5,000 0,000 0,842 142.449 12.000 99.714 8.400 42.735 154.850.815

20,000 5,000 0,000 0,854 107.061 9.152 74.942 6.406 32.119 152.448.963

20,000 5,000 0,000 0,858 116.550 10.000 81.585 7.000 34.965 153.125.418

20,000 5,000 0,000 0,870 138.000 12.000 96.600 8.400 41.400 120.074.603

20,000 5,000 0,000 0,879 142.167 12.500 99.517 8.750 42.650 190.174.327

20,000 5,000 0,000 0,880 249.600 22.000 174.720 15.400 74.880 110.541.722

20,000 5,000 0,000 0,880 249.100 22.000 174.370 15.400 74.730 110.969.545

20,000 5,000 0,000 0,880 249.300 22.000 174.510 15.400 74.790 111.144.055

20,000 5,000 0,000 0,892 246.480 22.000 172.536 15.400 73.944 183.735.904

20,000 5,000 0,000 0,898 278.500 25.000 194.950 17.500 83.550 127.591.619

20,000 5,000 0,000 0,900 277.762 25.000 194.433 17.500 83.329 127.396.669

Page 251: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,911 131.768 12.000 92.237 8.400 39.531 190.074.810

20,000 5,000 0,000 0,914 131.250 12.000 91.875 8.400 39.375 119.978.003

20,000 5,000 0,000 0,936 106.800 10.000 74.760 7.000 32.040 186.588.868

20,000 5,000 0,000 0,936 106.800 10.000 74.760 7.000 32.040 188.778.727

20,000 5,000 0,000 0,981 141.278 13.728 98.894 9.609 42.384 153.043.833

20,000 5,000 0,000 0,998 177.300 17.700 124.110 12.390 53.190 94.318.814

20,000 5,000 0,000 0,855 139.127 1.476 97.389 1.033 41.738 158.801.135

20,000 5,000 0,000 1,026 117.000 12.000 81.900 8.400 35.100 117.216.083

20,000 5,000 0,000 1,031 92.105 9.500 64.473 6.650 27.632 119.886.128

20,000 5,000 0,000 1,057 141.926 15.000 99.348 10.500 42.578 114.849.861

20,000 5,000 0,000 1,058 141.776 15.000 99.243 10.500 42.533 187.065.537

20,000 5,000 0,000 1,073 141.700 15.200 99.190 10.640 42.510 127.202.236

20,000 5,000 0,000 1,145 131.340 15.040 78.804 9.024 52.536 165.876.484

20,000 5,000 0,000 1,188 101.050 12.000 70.735 8.400 30.315 186.320.532

20,000 5,000 0,000 1,260 214.200 27.000 149.940 18.900 64.260 136.817.258

20,000 5,000 0,000 0,000 71.200 0 49.840 0 21.360 256.014.882

20,000 5,000 0,000 1,492 139.779 20.856 97.845 14.599 41.934 154.751.101

20,000 5,000 0,000 1,650 142.491 23.524 99.743 16.466 42.748 154.653.256

20,000 5,000 0,000 1,651 142.470 23.524 99.729 16.466 42.741 141.893.717

Page 252: apdrp1

20,000 5,000 0,000 0,000 126.524 0 88.500 0 38.024 255.965.042

20,000 5,000 0,000 1,189 92.871 11.048 65.010 7.734 27.861 156.325.771

20,000 5,000 0,000 1,527 64.701 9.880 45.290 6.916 19.411 155.707.402

20,000 5,000 0,000 2,286 214.280 49.000 149.996 34.300 64.284 154.553.513

20,000 5,000 0,000 2,402 47.870 11.500 33.509 8.050 14.361 154.370.015

20,000 5,000 0,000 2,402 47.860 11.500 33.502 8.050 14.358 154.403.517

20,000 5,000 0,000 1,471 67.120 9.880 46.984 6.916 20.136 155.662.112

0,000 25,000 0,000 0,950 22.320 2.122 15.624 1.485 6.696 143.837.595

20,000 0,000 10,000 0,000 29.556 0 20.689 0 8.867 21.919.015

20,000 0,000 10,000 0,000 17.241 0 12.068 0 5.173 28.622.743

20,000 0,000 10,000 0,000 24.642 0 17.249 0 7.393 28.639.992

20,000 25,000 0,000 0,000 139.000 0 97.300 0 41.700 151.403

20,000 25,000 0,000 0,000 267.855 0 187.498 0 80.357 1.085.150

20,000 25,000 0,000 0,000 285.239 0 199.668 0 85.571 3.553.129

20,000 25,000 0,000 0,000 200.850 0 140.595 0 60.255 3.693.724

20,000 25,000 0,000 0,000 274.123 0 191.886 0 82.237 3.885.610

20,000 25,000 0,000 0,000 223.995 0 156.796 0 67.199 4.042.406

20,000 25,000 0,000 0,000 272.434 0 190.703 0 81.731 4.233.109

20,000 25,000 0,000 0,000 285.125 0 199.587 0 85.538 4.432.696

20,000 25,000 0,000 0,000 17.007 0 11.905 0 5.102 6.534.244

20,000 25,000 0,000 0,000 62.992 0 44.094 0 18.898 6.578.338

Page 253: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 106.600 0 74.620 0 31.980 6.652.958

20,000 25,000 0,000 0,000 50.000 0 35.000 0 15.000 6.687.958

20,000 25,000 0,000 0,000 261.130 0 182.791 0 78.339 6.870.749

20,000 25,000 0,000 0,000 105.004 0 73.503 0 31.501 6.944.252

20,000 25,000 0,000 0,000 168.200 0 117.740 0 50.460 7.061.992

20,000 25,000 0,000 0,000 268.550 0 186.275 0 82.275 7.248.267

20,000 25,000 0,000 0,000 279.500 0 195.650 0 83.850 7.443.917

20,000 25,000 0,000 0,000 283.550 0 198.485 0 85.065 7.642.402

20,000 25,000 0,000 0,000 242.849 0 169.994 0 72.855 7.812.396

20,000 25,000 0,000 0,000 244.600 0 171.220 0 73.380 7.983.616

20,000 25,000 0,000 0,000 261.984 0 183.388 0 78.596 9.851.195

20,000 25,000 0,000 0,000 269.900 0 188.930 0 80.970 10.273.695

20,000 25,000 0,000 0,000 262.916 0 184.041 0 78.875 10.457.736

20,000 25,000 0,000 0,000 269.100 0 188.370 0 80.730 10.646.106

20,000 25,000 0,000 0,000 251.551 0 176.085 0 75.466 14.727.185

20,000 25,000 0,000 0,000 261.600 0 183.120 0 78.480 14.910.305

20,000 25,000 0,000 0,000 252.992 0 177.094 0 75.898 19.918.615

20,000 25,000 0,000 0,000 190.984 0 133.688 0 57.296 20.052.303

20,000 25,000 0,000 0,000 129.622 0 90.735 0 38.887 20.143.038

20,000 25,000 0,000 0,000 99.540 0 69.678 0 29.862 20.212.716

20,000 25,000 0,000 0,000 205.609 0 143.926 0 61.683 20.356.642

20,000 25,000 0,000 0,000 250.530 0 175.371 0 75.159 20.532.013

20,000 25,000 0,000 0,000 254.100 0 177.870 0 76.230 20.709.883

Page 254: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 255.380 0 178.766 0 76.614 20.888.649

20,000 25,000 0,000 0,000 254.100 0 177.870 0 76.230 21.066.519

20,000 25,000 0,000 0,000 172.200 0 120.540 0 51.660 21.187.059

20,000 25,000 0,000 0,000 255.458 0 178.820 0 76.638 21.365.879

20,000 25,000 0,000 0,000 254.100 0 177.870 0 76.230 21.543.749

20,000 25,000 0,000 0,000 250.632 0 175.442 0 75.190 21.719.191

20,000 25,000 0,000 0,000 255.908 0 179.135 0 76.773 21.898.326

20,000 25,000 0,000 0,000 214.280 0 149.996 0 64.284 23.215.293

20,000 25,000 0,000 0,000 264.600 0 185.220 0 79.380 23.400.513

20,000 25,000 0,000 0,000 226.165 0 158.315 0 67.850 23.558.828

20,000 25,000 0,000 0,000 209.684 0 146.778 0 62.906 26.717.436

20,000 25,000 0,000 0,000 271.949 0 190.364 0 81.585 26.907.800

20,000 25,000 0,000 0,000 120.000 0 84.000 0 36.000 26.991.800

20,000 25,000 0,000 0,000 170.624 0 119.437 0 51.187 27.111.237

20,000 25,000 0,000 0,000 166.949 0 116.864 0 50.085 27.228.101

20,000 25,000 0,000 0,000 284.940 0 199.458 0 85.482 27.427.559

20,000 25,000 0,000 0,000 275.800 0 193.060 0 82.740 27.620.619

20,000 25,000 0,000 0,000 180.043 0 126.030 0 54.013 27.746.649

20,000 25,000 0,000 0,000 151.199 0 105.839 0 45.360 27.852.488

20,000 25,000 0,000 0,000 122.000 0 85.400 0 36.600 31.641.843

20,000 25,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 32.109.744

20,000 25,000 0,000 0,000 148.306 0 103.814 0 44.492 32.863.706

20,000 25,000 0,000 0,000 117.950 0 82.565 0 35.385 33.655.043

Page 255: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 117.253 0 82.077 0 35.176 34.715.202

20,000 25,000 0,000 0,000 275.800 0 193.060 0 82.740 36.257.943

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 36.332.843

20,000 25,000 0,000 0,000 263.232 0 184.262 0 78.970 38.261.727

20,000 25,000 0,000 0,000 262.205 0 183.543 0 78.662 40.700.315

20,000 25,000 0,000 0,000 115.920 0 81.144 0 34.776 40.781.459

20,000 25,000 0,000 0,000 282.100 0 197.470 0 84.630 43.894.687

20,000 25,000 0,000 0,000 134.500 0 94.150 0 40.350 43.988.837

20,000 25,000 0,000 0,000 126.000 0 88.200 0 37.800 54.139.074

20,000 25,000 0,000 0,000 262.500 0 183.750 0 78.750 54.322.824

20,000 25,000 0,000 0,000 262.500 0 183.750 0 78.750 54.506.574

20,000 25,000 0,000 0,000 262.395 0 183.676 0 78.719 54.690.250

20,000 25,000 0,000 0,000 283.500 0 198.450 0 85.050 54.888.700

20,000 25,000 0,000 0,000 56.590 0 39.613 0 16.977 54.928.313

20,000 25,000 0,000 0,000 93.450 0 65.415 0 28.035 54.993.728

20,000 25,000 0,000 0,000 191.100 0 133.770 0 57.330 63.550.616

20,000 25,000 0,000 0,000 284.500 0 199.150 0 85.350 63.749.766

20,000 25,000 0,000 0,000 133.965 0 93.775 0 40.190 63.843.541

20,000 25,000 0,000 0,000 98.593 0 69.015 0 29.578 63.912.556

20,000 25,000 0,000 0,000 262.500 0 183.750 0 78.750 64.096.306

20,000 25,000 0,000 0,000 220.000 0 154.000 0 66.000 64.250.306

20,000 25,000 0,000 0,000 250.150 0 175.105 0 75.045 64.425.411

20,000 25,000 0,000 0,000 180.173 0 126.121 0 54.052 64.551.532

20,000 25,000 0,000 0,000 295.050 0 200.000 0 95.050 65.147.362

Page 256: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 288.820 0 200.000 0 88.820 65.347.362

20,000 25,000 0,000 0,000 284.280 0 198.996 0 85.284 65.935.927

20,000 25,000 0,000 0,000 280.160 0 196.112 0 84.048 66.132.039

20,000 25,000 0,000 0,000 272.915 0 191.040 0 81.875 66.323.079

20,000 25,000 0,000 0,000 285.516 0 199.861 0 85.655 66.522.940

20,000 25,000 0,000 0,000 268.315 0 187.820 0 80.495 66.710.760

20,000 25,000 0,000 0,000 267.010 0 186.907 0 80.103 68.603.750

20,000 25,000 0,000 0,000 261.620 0 183.134 0 78.486 68.786.884

20,000 25,000 0,000 0,000 266.770 0 186.739 0 80.031 69.738.556

20,000 25,000 0,000 0,000 267.800 0 187.460 0 80.340 69.926.016

20,000 25,000 0,000 0,000 267.800 0 187.460 0 80.340 70.113.476

20,000 25,000 0,000 0,000 203.750 0 142.625 0 61.125 74.014.357

20,000 25,000 0,000 0,000 282.811 0 197.968 0 84.843 75.874.912

20,000 25,000 0,000 0,000 273.600 0 191.520 0 82.080 77.029.954

20,000 25,000 0,000 0,000 285.400 0 199.780 0 85.620 77.229.734

20,000 25,000 0,000 0,000 286.000 0 200.000 0 86.000 77.429.734

20,000 25,000 0,000 0,000 286.000 0 200.000 0 86.000 77.629.734

20,000 25,000 0,000 0,000 255.289 0 173.596 0 81.693 79.532.863

20,000 25,000 0,000 0,000 287.500 0 200.000 0 87.500 79.732.863

20,000 25,000 0,000 0,000 158.200 0 110.740 0 47.460 79.843.603

20,000 25,000 0,000 0,000 255.000 0 178.500 0 76.500 80.022.103

20,000 25,000 0,000 0,000 284.700 0 199.290 0 85.410 80.221.393

20,000 25,000 0,000 0,000 283.500 0 198.450 0 85.050 80.419.843

Page 257: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 273.250 0 191.275 0 81.975 84.702.379

20,000 25,000 0,000 0,000 285.700 0 199.990 0 85.710 84.902.369

20,000 25,000 0,000 0,000 74.500 0 52.150 0 22.350 86.350.638

20,000 25,000 0,000 0,000 285.500 0 199.850 0 85.650 86.550.488

20,000 25,000 0,000 0,000 272.798 0 190.958 0 81.840 87.445.533

20,000 25,000 0,000 0,000 281.431 0 197.002 0 84.429 87.642.535

20,000 25,000 0,000 0,000 285.203 0 199.642 0 85.561 87.842.177

20,000 25,000 0,000 0,000 212.957 0 149.070 0 63.887 88.229.727

20,000 25,000 0,000 0,000 174.508 0 122.156 0 52.352 88.351.883

20,000 25,000 0,000 0,000 172.725 0 120.907 0 51.818 88.472.790

20,000 25,000 0,000 0,000 230.792 0 161.555 0 69.237 89.612.790

20,000 25,000 0,000 0,000 259.320 0 181.524 0 77.796 89.794.314

20,000 25,000 0,000 0,000 198.427 0 138.899 0 59.528 89.933.213

20,000 25,000 0,000 0,000 166.499 0 116.549 0 49.950 92.079.495

20,000 25,000 0,000 0,000 189.000 0 132.300 0 56.700 92.211.795

20,000 25,000 0,000 0,000 98.700 0 69.090 0 29.610 92.732.329

20,000 25,000 0,000 0,000 178.500 0 124.950 0 53.550 93.263.931

20,000 25,000 0,000 0,000 190.000 0 133.000 0 57.000 94.039.794

Page 258: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 183.300 0 128.310 0 54.990 94.168.104

20,000 25,000 0,000 0,000 38.000 0 26.600 0 11.400 94.194.704

20,000 25,000 0,000 0,000 182.175 0 127.522 0 54.653 97.013.947

20,000 25,000 0,000 0,000 124.150 0 86.905 0 37.245 98.641.305

20,000 25,000 0,000 0,000 285.443 0 199.810 0 85.633 103.147.778

20,000 25,000 0,000 0,000 282.200 0 197.540 0 84.660 103.345.318

20,000 25,000 0,000 0,000 223.399 0 156.379 0 67.020 103.501.697

20,000 25,000 0,000 0,000 284.630 0 199.241 0 85.389 103.700.938

20,000 25,000 0,000 0,000 142.577 0 99.803 0 42.774 103.800.741

20,000 25,000 0,000 0,000 106.890 0 74.823 0 32.067 103.875.564

20,000 25,000 0,000 0,000 235.680 0 164.976 0 70.704 104.259.845

20,000 25,000 0,000 0,000 285.714 0 200.000 0 85.714 109.184.227

20,000 25,000 0,000 0,000 282.800 0 197.960 0 84.840 109.646.823

20,000 25,000 0,000 0,000 257.058 0 179.940 0 77.118 110.795.175

20,000 25,000 0,000 0,000 260.395 0 182.250 0 78.145 112.198.024

20,000 25,000 0,000 0,000 260.795 0 182.556 0 78.239 112.380.580

20,000 25,000 0,000 0,000 260.810 0 182.540 0 78.270 112.563.120

20,000 25,000 0,000 0,000 260.810 0 182.567 0 78.243 112.745.687

20,000 25,000 0,000 0,000 233.229 0 163.260 0 69.969 112.908.947

20,000 25,000 0,000 0,000 227.530 0 159.271 0 68.259 113.068.218

20,000 25,000 0,000 0,000 283.850 0 198.695 0 85.155 117.134.183

20,000 25,000 0,000 0,000 11.176 0 7.823 0 3.353 118.978.884

Page 259: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 223.586 0 156.510 0 67.076 119.821.655

20,000 25,000 0,000 0,000 261.345 0 182.941 0 78.404 125.947.103

20,000 25,000 0,000 0,000 285.711 0 199.997 0 85.714 126.147.100

20,000 25,000 0,000 0,000 272.041 0 190.428 0 81.613 126.337.528

20,000 25,000 0,000 0,000 265.650 0 185.955 0 79.695 126.523.483

20,000 25,000 0,000 0,000 42.435 0 29.705 0 12.730 126.553.188

20,000 25,000 0,000 0,000 285.289 0 199.702 0 85.587 126.752.890

20,000 25,000 0,000 0,000 214.830 0 150.381 0 64.449 126.903.271

20,000 25,000 0,000 0,000 285.393 0 199.775 0 85.618 127.103.046

20,000 25,000 0,000 0,000 282.990 0 198.093 0 84.897 128.567.005

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 132.457.094

20,000 25,000 0,000 0,000 318.240 0 200.000 0 118.240 133.778.756

20,000 25,000 0,000 0,000 276.500 0 193.550 0 82.950 133.972.306

20,000 25,000 0,000 0,000 285.715 0 200.000 0 85.715 134.371.606

20,000 25,000 0,000 0,000 285.715 0 200.000 0 85.715 134.571.606

20,000 25,000 0,000 0,000 209.375 0 146.562 0 62.813 134.954.367

20,000 25,000 0,000 0,000 153.903 0 107.732 0 46.171 135.062.099

20,000 25,000 0,000 0,000 55.125 0 38.587 0 16.538 135.100.686

20,000 25,000 0,000 0,000 227.530 0 159.271 0 68.259 135.259.957

20,000 25,000 0,000 0,000 227.920 0 159.544 0 68.376 135.504.438

20,000 25,000 0,000 0,000 150.612 0 105.428 0 45.184 135.609.866

20,000 25,000 0,000 0,000 209.375 0 146.562 0 62.813 137.828.238

20,000 25,000 0,000 0,000 273.700 0 191.590 0 82.110 138.019.828

Page 260: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 194.000 0 135.800 0 58.200 141.156.568

20,000 25,000 0,000 0,000 115.800 0 81.060 0 34.740 141.237.628

20,000 25,000 0,000 0,000 173.000 0 121.100 0 51.900 141.358.728

20,000 25,000 0,000 0,000 176.300 0 123.410 0 52.890 141.482.138

20,000 25,000 0,000 0,000 255.500 0 178.850 0 76.650 141.660.988

20,000 25,000 0,000 0,000 190.000 0 133.000 0 57.000 141.793.988

20,000 25,000 0,000 0,000 262.240 0 183.568 0 78.672 143.641.511

20,000 25,000 0,000 0,000 257.800 0 180.460 0 77.340 143.821.971

20,000 25,000 0,000 0,000 10.337 0 7.236 0 3.101 146.666.810

20,000 25,000 0,000 0,000 23.287 0 16.301 0 6.986 146.683.111

20,000 25,000 0,000 0,000 249.957 0 174.970 0 74.987 146.858.081

20,000 25,000 0,000 0,000 280.800 0 196.560 0 84.240 148.790.817

20,000 25,000 0,000 0,000 269.969 0 188.978 0 80.991 148.979.795

20,000 25,000 0,000 0,000 210.300 0 147.210 0 63.090 149.127.005

20,000 25,000 0,000 0,000 280.200 0 196.140 0 84.060 149.323.145

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 152.202.425

20,000 25,000 0,000 0,000 224.140 0 156.898 0 67.242 156.761.759

20,000 25,000 0,000 0,000 285.600 0 199.920 0 85.680 156.961.679

20,000 25,000 0,000 0,000 283.000 0 198.100 0 84.900 158.703.746

20,000 25,000 0,000 0,000 286.000 0 200.000 0 86.000 162.961.304

20,000 25,000 0,000 0,000 203.320 0 142.324 0 60.996 163.103.628

Page 261: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 275.438 0 192.806 0 82.632 163.296.434

20,000 25,000 0,000 0,000 283.330 0 198.330 0 85.000 163.494.764

20,000 25,000 0,000 0,000 301.120 0 200.000 0 101.120 166.285.589

20,000 25,000 0,000 0,000 293.556 0 200.000 0 93.556 168.128.047

20,000 25,000 0,000 0,000 223.554 0 156.488 0 67.066 168.284.535

20,000 25,000 0,000 0,000 292.215 0 200.000 0 92.215 168.484.535

20,000 25,000 0,000 0,000 214.556 0 150.189 0 64.367 168.634.724

20,000 25,000 0,000 0,000 117.879 0 82.515 0 35.364 168.717.239

20,000 25,000 0,000 0,000 120.391 0 84.274 0 36.117 171.866.358

20,000 25,000 0,000 0,000 130.000 0 91.000 0 39.000 171.957.358

20,000 25,000 0,000 0,000 271.150 0 189.805 0 81.345 174.339.119

20,000 25,000 0,000 0,000 119.922 0 83.945 0 35.977 176.672.739

20,000 25,000 0,000 0,000 237.937 0 166.555 0 71.382 176.839.294

20,000 25,000 0,000 0,000 285.350 0 199.745 0 85.605 181.620.504

20,000 25,000 0,000 0,000 219.800 0 153.860 0 65.940 182.654.425

20,000 25,000 0,000 0,000 345.000 0 200.000 0 145.000 183.022.748

20,000 25,000 0,000 0,000 240.000 0 168.000 0 72.000 183.563.368

20,000 25,000 0,000 0,000 285.619 0 199.933 0 85.686 186.249.797

20,000 25,000 0,000 0,000 251.500 0 176.050 0 75.450 188.205.567

20,000 25,000 0,000 0,000 261.200 0 182.840 0 78.360 188.388.407

20,000 25,000 0,000 0,000 255.000 0 178.500 0 76.500 188.566.907

20,000 25,000 0,000 0,000 195.800 0 137.060 0 58.740 188.703.967

Page 262: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 292.800 0 200.000 0 92.800 189.592.087

20,000 25,000 0,000 0,000 276.938 0 193.856 0 83.082 189.785.943

20,000 25,000 0,000 0,000 280.900 0 196.630 0 84.270 189.982.573

20,000 25,000 0,000 0,000 264.500 0 185.150 0 79.350 190.853.997

20,000 25,000 0,000 0,000 261.100 0 182.770 0 78.330 191.036.767

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 191.236.267

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 191.702.037

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 191.901.537

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 192.101.037

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 192.300.537

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 192.695.214

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 192.894.714

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 193.191.724

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 193.391.224

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 193.590.724

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 194.196.714

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 194.396.214

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 194.595.714

20,000 25,000 0,000 0,000 299.575 0 200.000 0 99.575 195.346.961

20,000 25,000 0,000 0,000 290.000 0 200.000 0 90.000 195.546.961

20,000 25,000 0,000 0,000 147.300 0 103.110 0 44.190 197.001.612

20,000 25,000 0,000 0,000 269.033 0 188.323 0 80.710 197.189.935

20,000 25,000 0,000 0,000 269.633 0 188.743 0 80.890 197.378.678

20,000 25,000 0,000 0,000 198.258 0 138.780 0 59.478 200.006.113

Page 263: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 255.702 0 178.991 0 76.711 200.185.104

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 200.384.604

20,000 25,000 0,000 0,000 259.100 0 181.370 0 77.730 200.565.974

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 200.765.474

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 200.964.974

20,000 25,000 0,000 0,000 285.660 0 199.900 0 85.760 201.164.874

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 201.364.374

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 201.563.874

20,000 25,000 0,000 0,000 327.156 0 200.000 0 127.156 201.763.874

20,000 25,000 0,000 0,000 339.140 0 200.000 0 139.140 201.963.874

20,000 25,000 0,000 0,000 181.443 0 127.010 0 54.433 203.146.948

20,000 25,000 0,000 0,000 267.800 0 187.460 0 80.340 203.334.408

20,000 25,000 0,000 0,000 263.680 0 184.575 0 79.105 204.571.276

20,000 25,000 0,000 0,000 261.112 0 182.778 0 78.334 204.754.054

20,000 25,000 0,000 0,000 267.800 0 187.460 0 80.340 204.941.514

20,000 25,000 0,000 0,000 264.196 0 184.937 0 79.259 205.126.451

20,000 25,000 0,000 0,000 94.725 0 66.307 0 28.418 205.192.758

20,000 25,000 0,000 0,000 279.130 0 195.391 0 83.739 205.388.149

20,000 25,000 0,000 0,000 285.413 0 199.789 0 85.624 205.587.938

20,000 25,000 0,000 0,000 272.355 0 190.649 0 81.706 205.778.587

20,000 25,000 0,000 0,000 285.567 0 199.897 0 85.670 205.978.484

20,000 25,000 0,000 0,000 284.687 0 199.281 0 85.406 206.177.765

20,000 25,000 0,000 0,000 260.858 0 182.601 0 78.257 206.360.366

20,000 25,000 0,000 0,000 268.718 0 188.103 0 80.615 206.548.469

Page 264: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 285.715 0 200.000 0 85.715 211.453.051

20,000 25,000 0,000 0,000 206.315 0 144.421 0 61.894 211.597.472

20,000 25,000 0,000 0,000 271.000 0 189.700 0 81.300 211.787.172

20,000 25,000 0,000 0,000 271.692 0 190.184 0 81.508 211.977.356

20,000 25,000 0,000 0,000 249.333 0 174.533 0 74.800 212.151.889

20,000 25,000 0,000 0,000 284.500 0 199.150 0 85.350 212.784.289

20,000 25,000 0,000 0,000 136.068 0 95.247 0 40.821 225.691.363

20,000 25,000 0,000 0,000 286.000 0 200.000 0 86.000 225.891.363

20,000 25,000 0,000 0,000 100.900 0 70.630 0 30.270 226.534.641

20,000 25,000 0,000 0,000 138.718 0 97.102 0 41.616 226.631.743

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 228.594.437

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 228.663.037

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 228.862.537

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 228.931.137

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 228.999.737

20,000 25,000 0,000 0,000 227.530 0 159.271 0 68.259 229.159.008

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 229.358.508

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 229.427.108

20,000 25,000 0,000 0,000 274.660 0 192.262 0 82.398 230.152.340

20,000 25,000 0,000 0,000 228.000 0 159.600 0 68.400 236.261.018

20,000 25,000 0,000 0,000 228.000 0 159.600 0 68.400 236.420.618

20,000 25,000 0,000 0,000 228.000 0 159.600 0 68.400 236.580.218

20,000 25,000 0,000 0,000 214.582 0 150.207 0 64.375 236.730.425

Page 265: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 228.000 0 159.600 0 68.400 236.890.025

20,000 25,000 0,000 0,000 216.000 0 151.200 0 64.800 237.041.225

20,000 25,000 0,000 0,000 211.000 0 147.700 0 63.300 237.188.925

20,000 25,000 0,000 0,000 195.000 0 136.500 0 58.500 244.598.437

20,000 25,000 0,000 0,000 235.000 0 164.500 0 70.500 244.762.937

20,000 25,000 0,000 0,000 257.500 0 180.250 0 77.250 244.943.187

20,000 25,000 0,000 0,000 262.240 0 183.568 0 78.672 245.126.755

20,000 25,000 0,000 0,000 228.000 0 159.600 0 68.400 245.286.355

20,000 25,000 0,000 0,000 228.000 0 159.600 0 68.400 245.445.955

20,000 25,000 0,000 0,000 126.222 0 88.355 0 37.867 245.534.310

20,000 25,000 0,000 0,000 256.420 0 179.494 0 76.926 245.713.804

20,000 25,000 0,000 0,000 285.714 0 199.999 0 85.715 246.089.012

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 246.585.345

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 246.784.845

20,000 25,000 0,000 0,000 217.320 0 152.124 0 65.196 248.920.742

20,000 25,000 0,000 0,000 259.375 0 181.562 0 77.813 249.102.304

20,000 25,000 0,000 0,000 249.924 0 174.946 0 74.978 249.277.250

20,000 25,000 0,000 0,000 239.221 0 167.454 0 71.767 252.035.248

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 252.234.748

20,000 25,000 0,000 0,000 125.716 0 88.001 0 37.715 252.421.080

20,000 25,000 0,000 0,000 108.865 0 76.205 0 32.660 253.189.084

20,000 25,000 0,000 0,000 139.580 0 97.706 0 41.874 254.375.346

Page 266: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 137.465 0 96.226 0 41.239 255.876.542

20,000 25,000 0,000 0,031 285.388 890 199.771 623 85.617 211.253.051

20,000 25,000 0,000 0,088 284.658 2.490 199.260 1.743 85.398 63.416.846

20,000 25,000 0,000 0,094 264.600 2.500 185.220 1.750 79.380 63.217.586

20,000 25,000 0,000 0,110 269.994 3.000 188.996 2.100 80.998 119.665.145

20,000 25,000 0,000 0,120 172.183 2.183 120.528 1.528 51.655 36.064.883

20,000 25,000 0,000 0,126 172.183 2.183 120.528 1.528 51.655 33.572.478

20,000 25,000 0,000 0,142 142.520 2.020 99.764 1.414 42.756 6.522.339

20,000 25,000 0,000 0,142 273.887 3.900 191.719 2.730 82.168 69.551.817

20,000 25,000 0,000 0,150 266.626 4.000 186.638 2.800 79.988 125.764.162

20,000 25,000 0,000 0,155 256.640 4.000 175.000 2.726 81.640 162.761.304

20,000 25,000 0,000 0,156 160.000 2.500 112.000 1.750 48.000 38.077.465

20,000 25,000 0,000 0,157 253.950 4.000 177.765 2.800 76.185 125.577.524

20,000 25,000 0,000 0,160 255.654 4.000 178.958 2.800 76.696 125.399.759

20,000 25,000 0,000 0,169 214.200 3.630 149.940 2.541 64.260 63.032.366

20,000 25,000 0,000 0,171 105.104 2.232 73.572 1.260 31.532 162.586.304

0,000 25,000 10,000 0,175 56.836 1.000 39.785 700 17.051 155.877.692

20,000 25,000 0,000 0,196 101.580 2.000 71.106 1.400 30.474 228.525.837

20,000 25,000 0,000 0,209 238.100 5.000 166.670 3.500 71.430 62.882.426

20,000 25,000 0,000 0,225 266.240 6.000 186.368 4.200 79.872 43.697.217

20,000 25,000 0,000 0,235 278.993 6.569 195.295 4.598 83.698 6.422.575

20,000 25,000 0,000 0,236 105.500 2.500 73.850 1.750 31.650 54.050.874

Page 267: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,237 84.847 2.016 59.393 1.411 25.454 3.353.461

20,000 25,000 0,000 0,237 225.937 5.359 158.155 3.751 67.782 156.235.781

20,000 25,000 0,000 0,241 255.069 6.142 178.548 4.299 76.521 26.570.658

20,000 25,000 0,000 0,257 155.500 4.000 108.850 2.800 46.650 204.386.701

20,000 25,000 0,000 0,262 190.730 5.000 133.511 3.500 57.219 62.715.756

20,000 25,000 0,000 0,280 178.000 5.000 124.600 3.500 53.400 40.516.772

20,000 25,000 0,000 0,281 178.000 5.000 124.600 3.500 53.400 43.510.849

20,000 25,000 0,000 0,284 211.120 6.000 147.784 4.200 63.336 43.386.249

20,000 25,000 0,000 0,301 166.300 5.000 116.410 3.500 49.890 53.977.024

20,000 25,000 0,000 0,315 285.535 8.999 199.874 6.299 85.661 62.582.245

20,000 25,000 0,000 0,350 285.712 10.000 199.998 7.000 85.714 62.382.371

20,000 25,000 0,000 0,352 277.900 9.800 194.530 6.860 83.370 84.511.104

20,000 25,000 0,000 0,372 285.714 10.635 199.999 7.444 85.715 216.740.427

20,000 25,000 0,000 0,417 32.399 1.352 22.678 946 9.721 213.837.045

20,000 25,000 0,000 0,420 65.930 2.800 46.151 1.960 19.779 53.860.614

20,000 25,000 0,000 0,467 214.000 10.000 149.800 7.000 64.200 112.015.774

20,000 25,000 0,000 0,479 291.900 14.000 200.000 9.593 91.900 195.146.961

20,000 25,000 0,000 0,480 281.292 13.500 196.904 9.450 84.388 53.814.463

20,000 25,000 0,000 0,490 281.548 13.400 197.083 9.380 84.465 169.555.462

20,000 25,000 0,000 0,491 284.910 14.000 199.437 9.800 85.473 199.867.333

20,000 25,000 0,000 0,498 162.375 8.100 113.662 5.670 48.713 189.392.087

20,000 25,000 0,000 0,527 94.770 5.000 66.339 3.500 28.431 43.238.465

Page 268: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,532 285.200 15.200 199.640 10.640 85.560 199.468.256

20,000 25,000 0,000 0,532 285.200 15.200 199.640 10.640 85.560 199.667.896

20,000 25,000 0,000 0,546 278.443 15.200 194.910 10.640 83.533 8.442.825

20,000 25,000 0,000 0,575 173.660 10.000 121.562 7.000 52.098 53.617.559

20,000 25,000 0,000 0,598 284.000 17.000 198.800 11.900 85.200 62.182.373

20,000 25,000 0,000 0,606 280.500 17.000 196.350 11.900 84.150 53.495.997

20,000 25,000 0,000 0,610 195.700 12.000 136.990 8.400 58.710 61.983.573

20,000 25,000 0,000 0,614 284.750 17.500 199.325 12.250 85.425 199.268.616

20,000 25,000 0,000 0,625 224.000 14.000 156.800 9.800 67.200 193.997.214

20,000 25,000 0,000 0,718 285.500 20.500 199.850 14.350 85.650 76.838.434

20,000 25,000 0,000 0,722 284.000 20.500 198.800 14.350 85.200 79.359.267

20,000 25,000 0,000 0,830 113.920 9.500 79.744 6.650 34.176 171.782.084

20,000 25,000 0,000 0,839 244.200 20.500 170.940 14.350 73.260 76.638.584

20,000 25,000 0,000 0,869 35.665 3.100 24.965 2.170 10.700 177.015.664

20,000 25,000 0,000 0,940 252.000 23.700 176.400 16.590 75.600 84.316.574

20,000 25,000 0,000 0,955 200.354 1.914 140.248 1.340 60.106 74.154.605

20,000 25,000 0,000 1,040 274.086 28.500 191.860 19.950 82.226 19.741.521

20,000 25,000 0,000 1,050 285.714 30.000 200.000 21.000 85.714 74.897.338

20,000 25,000 0,000 1,121 214.000 24.000 149.800 16.800 64.200 93.906.794

20,000 25,000 0,000 1,124 222.460 25.000 155.722 17.500 66.738 211.053.280

20,000 25,000 0,000 1,226 285.595 35.000 199.888 24.496 85.707 61.846.583

20,000 25,000 0,000 1,231 284.234 35.000 198.963 24.500 85.271 26.392.110

20,000 25,000 0,000 1,395 282.394 39.400 197.675 27.580 84.719 84.140.174

20,000 25,000 0,000 1,736 285.620 49.600 199.934 31.920 85.686 156.077.626

20,000 25,000 0,000 3,468 285.500 90.150 199.850 63.105 85.650 75.329.612

Page 269: apdrp1

20,000 25,000 0,000 3,714 285.400 ##### 199.780 74.200 85.620 9.428.541

20,000 25,000 0,000 4,900 285.700 ##### 199.990 98.000 85.710 28.510.831

20,000 25,000 0,000 4,900 285.700 ##### 199.990 98.000 85.710 141.020.768

20,000 25,000 0,000 4,900 285.700 ##### 199.990 98.000 85.710 228.254.741

20,000 25,000 0,000 4,900 285.700 ##### 199.990 98.000 85.710 228.454.731

20,000 25,000 0,000 0,000 20.265 0 14.185 0 6.080 14.185

20,000 25,000 0,000 0,000 57.026 0 39.918 0 17.108 54.103

20,000 25,000 0,000 0,000 54.550 0 38.185 0 16.365 238.588

20,000 25,000 0,000 0,000 100.473 0 70.331 0 30.142 346.719

20,000 25,000 0,000 0,000 183.630 0 128.541 0 55.089 475.260

20,000 25,000 0,000 0,000 104.087 0 72.861 0 31.226 548.121

20,000 25,000 0,000 0,000 82.390 0 57.673 0 24.717 605.794

20,000 25,000 0,000 0,000 246.150 0 172.305 0 73.845 778.099

20,000 25,000 0,000 0,000 82.390 0 57.673 0 24.717 835.772

20,000 25,000 0,000 0,000 88.400 0 61.880 0 26.520 897.652

20,000 25,000 0,000 0,000 285.016 0 199.511 0 85.505 1.956.243

20,000 25,000 0,000 0,000 20.003 0 14.002 0 6.001 1.970.245

20,000 25,000 0,000 0,000 20.511 0 14.358 0 6.153 1.984.603

20,000 25,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 2.034.303

20,000 25,000 0,000 0,000 196.800 0 137.760 0 59.040 2.172.063

20,000 25,000 0,000 0,000 285.422 0 199.795 0 85.627 2.371.858

20,000 25,000 0,000 0,000 100.450 0 70.315 0 30.135 2.442.173

20,000 25,000 0,000 0,000 114.530 0 80.171 0 34.359 2.522.344

20,000 25,000 0,000 0,000 285.714 0 200.000 0 85.714 2.722.344

Page 270: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 193.200 0 135.240 0 57.960 2.857.584

20,000 25,000 0,000 0,000 13.385 0 9.370 0 4.015 2.866.954

20,000 25,000 0,000 0,000 53.967 0 37.776 0 16.191 2.904.730

20,000 25,000 0,000 0,000 281.188 0 196.831 0 84.357 3.101.561

20,000 25,000 0,000 0,000 275.010 0 192.507 0 82.503 3.294.068

20,000 25,000 0,000 0,000 283.463 0 198.424 0 85.039 4.931.765

20,000 25,000 0,000 0,000 271.018 0 189.713 0 81.305 5.121.478

20,000 25,000 0,000 0,000 60.440 0 42.308 0 18.132 5.163.786

20,000 25,000 0,000 0,000 281.000 0 196.700 0 84.300 5.360.486

20,000 25,000 0,000 0,000 150.000 0 105.000 0 45.000 5.465.486

20,000 25,000 0,000 0,000 83.500 0 58.450 0 25.050 5.523.936

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 5.598.836

20,000 25,000 0,000 0,000 46.520 0 32.564 0 13.956 5.631.400

20,000 25,000 0,000 0,000 71.300 0 49.910 0 21.390 5.681.310

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 5.756.210

20,000 25,000 0,000 0,000 67.000 0 46.900 0 20.100 5.803.110

20,000 25,000 0,000 0,000 22.181 0 15.527 0 6.654 5.818.637

20,000 25,000 0,000 0,000 105.100 0 73.570 0 31.530 5.892.207

20,000 25,000 0,000 0,000 109.200 0 76.440 0 32.760 5.968.647

20,000 25,000 0,000 0,000 18.813 0 13.169 0 5.644 5.981.816

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 6.031.796

20,000 25,000 0,000 0,000 279.263 0 195.484 0 83.779 6.227.280

20,000 25,000 0,000 0,000 48.300 0 33.810 0 14.490 8.247.915

Page 271: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 158.600 0 111.020 0 47.580 8.553.845

20,000 25,000 0,000 0,000 157.334 0 110.133 0 47.201 8.663.978

20,000 25,000 0,000 0,000 26.046 0 18.232 0 7.814 8.682.210

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 8.732.190

20,000 25,000 0,000 0,000 248.000 0 173.600 0 74.400 9.056.103

20,000 25,000 0,000 0,000 99.540 0 69.678 0 29.862 9.125.781

20,000 25,000 0,000 0,000 47.575 0 33.302 0 14.273 9.159.083

20,000 25,000 0,000 0,000 99.540 0 69.678 0 29.862 9.228.761

20,000 25,000 0,000 0,000 121.519 0 85.063 0 36.456 9.513.604

20,000 25,000 0,000 0,000 220.290 0 154.203 0 66.087 9.667.807

20,000 25,000 0,000 0,000 54.060 0 37.842 0 16.218 9.889.037

20,000 25,000 0,000 0,000 11.612 0 8.128 0 3.484 9.897.165

20,000 25,000 0,000 0,000 268.000 0 187.600 0 80.400 10.084.765

20,000 25,000 0,000 0,000 266.741 0 186.718 0 80.023 12.212.159

20,000 25,000 0,000 0,000 262.500 0 183.750 0 78.750 12.395.909

20,000 25,000 0,000 0,000 99.540 0 69.678 0 29.862 12.465.587

20,000 25,000 0,000 0,000 261.975 0 183.382 0 78.593 12.648.969

20,000 25,000 0,000 0,000 106.108 0 74.275 0 31.833 12.723.244

20,000 25,000 0,000 0,000 99.540 0 69.678 0 29.862 12.792.922

20,000 25,000 0,000 0,000 73.500 0 51.450 0 22.050 12.844.372

20,000 25,000 0,000 0,000 82.425 0 57.697 0 24.728 12.902.069

20,000 25,000 0,000 0,000 258.688 0 181.081 0 77.607 13.083.150

Page 272: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 283.536 0 198.475 0 85.061 13.281.625

20,000 25,000 0,000 0,000 222.640 0 155.848 0 66.792 13.437.473

20,000 25,000 0,000 0,000 58.065 0 40.645 0 17.420 13.478.118

20,000 25,000 0,000 0,000 264.074 0 184.850 0 79.224 13.662.968

20,000 25,000 0,000 0,000 106.197 0 74.337 0 31.860 13.737.305

20,000 25,000 0,000 0,000 71.946 0 50.362 0 21.584 13.787.667

20,000 25,000 0,000 0,000 247.054 0 172.937 0 74.117 13.960.604

20,000 25,000 0,000 0,000 262.500 0 183.750 0 78.750 14.144.354

20,000 25,000 0,000 0,000 200.216 0 140.151 0 60.065 14.284.505

20,000 25,000 0,000 0,000 97.800 0 68.460 0 29.340 14.352.965

20,000 25,000 0,000 0,000 283.051 0 198.135 0 84.916 14.551.100

20,000 25,000 0,000 0,000 33.628 0 23.539 0 10.089 15.586.620

20,000 25,000 0,000 0,000 80.386 0 56.270 0 24.116 15.642.890

20,000 25,000 0,000 0,000 251.464 0 176.024 0 75.440 15.818.914

20,000 25,000 0,000 0,000 6.300 0 4.410 0 1.890 15.823.324

20,000 25,000 0,000 0,000 256.000 0 179.200 0 76.800 16.002.524

20,000 25,000 0,000 0,000 252.409 0 176.686 0 75.723 16.179.210

20,000 25,000 0,000 0,000 30.810 0 21.567 0 9.243 16.200.777

20,000 25,000 0,000 0,000 274.794 0 192.355 0 82.439 16.393.132

20,000 25,000 0,000 0,000 184.308 0 129.016 0 55.292 16.522.148

20,000 25,000 0,000 0,000 247.913 0 173.539 0 74.374 16.695.687

20,000 25,000 0,000 0,000 35.705 0 24.993 0 10.712 16.720.680

Page 273: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 236.500 0 165.550 0 70.950 16.886.230

20,000 25,000 0,000 0,000 17.333 0 12.133 0 5.200 16.898.363

20,000 25,000 0,000 0,000 99.540 0 69.678 0 29.862 16.968.041

20,000 25,000 0,000 0,000 11.655 0 8.158 0 3.497 16.976.199

20,000 25,000 0,000 0,000 79.800 0 55.860 0 23.940 17.032.059

20,000 25,000 0,000 0,000 84.256 0 58.970 0 25.286 17.091.029

20,000 25,000 0,000 0,000 41.940 0 29.358 0 12.582 17.120.387

20,000 25,000 0,000 0,000 241.500 0 169.050 0 72.450 17.289.437

20,000 25,000 0,000 0,000 259.516 0 181.661 0 77.855 17.471.098

20,000 25,000 0,000 0,000 74.130 0 51.891 0 22.239 17.522.989

20,000 25,000 0,000 0,000 123.280 0 86.296 0 36.984 17.609.285

20,000 25,000 0,000 0,000 155.400 0 108.780 0 46.620 17.718.065

20,000 25,000 0,000 0,000 239.000 0 167.300 0 71.700 17.885.365

20,000 25,000 0,000 0,000 104.458 0 73.120 0 31.338 17.958.485

20,000 25,000 0,000 0,000 52.500 0 36.750 0 15.750 17.995.235

20,000 25,000 0,000 0,000 247.261 0 173.082 0 74.179 18.168.317

20,000 25,000 0,000 0,000 212.100 0 148.470 0 63.630 18.316.787

20,000 25,000 0,000 0,000 250.332 0 175.232 0 75.100 18.492.019

20,000 25,000 0,000 0,000 62.965 0 44.075 0 18.890 18.536.094

20,000 25,000 0,000 0,000 106.029 0 74.220 0 31.809 18.610.314

20,000 25,000 0,000 0,000 92.484 0 64.738 0 27.746 18.675.052

Page 274: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 47.250 0 33.075 0 14.175 18.708.127

20,000 25,000 0,000 0,000 213.650 0 149.555 0 64.095 18.857.682

20,000 25,000 0,000 0,000 85.500 0 59.850 0 25.650 18.917.532

20,000 25,000 0,000 0,000 279.898 0 195.929 0 83.969 19.113.461

20,000 25,000 0,000 0,000 106.115 0 74.280 0 31.835 19.187.741

20,000 25,000 0,000 0,000 67.437 0 47.205 0 20.232 19.234.946

20,000 25,000 0,000 0,000 237.360 0 166.152 0 71.208 19.401.098

20,000 25,000 0,000 0,000 27.300 0 19.110 0 8.190 19.420.208

20,000 25,000 0,000 0,000 184.933 0 129.453 0 55.480 19.549.661

20,000 25,000 0,000 0,000 191.958 0 134.370 0 57.588 22.053.385

20,000 25,000 0,000 0,000 190.516 0 133.361 0 57.155 22.186.746

20,000 25,000 0,000 0,000 191.201 0 133.840 0 57.361 22.320.586

20,000 25,000 0,000 0,000 191.028 0 133.719 0 57.309 22.454.305

20,000 25,000 0,000 0,000 191.034 0 133.723 0 57.311 22.588.028

20,000 25,000 0,000 0,000 190.491 0 133.343 0 57.148 22.915.308

20,000 25,000 0,000 0,000 214.270 0 149.989 0 64.281 23.065.297

20,000 25,000 0,000 0,000 190.135 0 133.094 0 57.041 24.052.047

20,000 25,000 0,000 0,000 162.749 0 113.924 0 48.825 24.165.971

20,000 25,000 0,000 0,000 203.682 0 142.577 0 61.105 24.308.548

20,000 25,000 0,000 0,000 154.295 0 108.006 0 46.289 24.416.554

20,000 25,000 0,000 0,000 191.033 0 133.723 0 57.310 24.550.277

20,000 25,000 0,000 0,000 248.744 0 174.120 0 74.624 25.367.014

Page 275: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 289.440 0 200.000 0 89.440 25.567.014

20,000 25,000 0,000 0,000 191.178 0 133.825 0 57.353 25.700.839

20,000 25,000 0,000 0,000 283.500 0 198.450 0 85.050 25.899.289

20,000 25,000 0,000 0,000 286.320 0 200.000 0 86.320 26.099.289

20,000 25,000 0,000 0,000 107.186 0 75.030 0 32.156 26.174.319

20,000 25,000 0,000 0,000 26.898 0 18.828 0 8.070 26.193.147

20,000 25,000 0,000 0,000 140.000 0 98.000 0 42.000 28.287.850

20,000 25,000 0,000 0,000 32.847 0 22.991 0 9.856 28.310.841

20,000 25,000 0,000 0,000 35.635 0 24.944 0 10.691 28.610.675

20,000 25,000 0,000 0,000 163.800 0 114.660 0 49.140 29.079.251

20,000 25,000 0,000 0,000 38.958 0 27.270 0 11.688 29.106.521

20,000 25,000 0,000 0,000 32.985 0 23.089 0 9.896 29.129.610

20,000 25,000 0,000 0,000 51.691 0 36.183 0 15.508 29.165.793

20,000 25,000 0,000 0,000 56.840 0 39.788 0 17.052 29.257.990

20,000 25,000 0,000 0,000 57.395 0 40.176 0 17.219 29.298.166

20,000 25,000 0,000 0,000 255.737 0 179.015 0 76.722 29.989.567

20,000 25,000 0,000 0,000 270.000 0 189.000 0 81.000 30.178.567

Page 276: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 19.526 0 13.668 0 5.858 30.192.235

20,000 25,000 0,000 0,000 142.078 0 99.453 0 42.625 30.291.688

20,000 25,000 0,000 0,000 7.456 0 5.219 0 2.237 30.296.907

20,000 25,000 0,000 0,000 285.700 0 199.990 0 85.710 30.496.897

20,000 25,000 0,000 0,000 147.420 0 103.194 0 44.226 30.600.091

20,000 25,000 0,000 0,000 199.000 0 139.300 0 59.700 30.739.391

20,000 25,000 0,000 0,000 276.677 0 193.673 0 83.004 30.933.064

20,000 25,000 0,000 0,000 77.500 0 54.250 0 23.250 30.987.314

20,000 25,000 0,000 0,000 244.661 0 171.262 0 73.399 31.158.576

20,000 25,000 0,000 0,000 197.950 0 138.565 0 59.385 31.297.141

20,000 25,000 0,000 0,000 25.000 0 17.499 0 7.501 31.314.640

20,000 25,000 0,000 0,000 119.833 0 83.883 0 35.950 31.398.523

20,000 25,000 0,000 0,000 105.000 0 73.500 0 31.500 31.472.023

20,000 25,000 0,000 0,000 120.600 0 84.420 0 36.180 31.556.443

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 32.159.724

20,000 25,000 0,000 0,000 170.000 0 119.000 0 51.000 32.278.724

20,000 25,000 0,000 0,000 121.500 0 85.050 0 36.450 32.363.774

20,000 25,000 0,000 0,000 190.312 0 133.218 0 57.094 32.496.992

20,000 25,000 0,000 0,000 35.650 0 24.955 0 10.695 32.521.947

20,000 25,000 0,000 0,000 208.285 0 145.799 0 62.486 32.667.746

Page 277: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 119.700 0 83.790 0 35.910 32.751.536

20,000 25,000 0,000 0,000 11.938 0 8.356 0 3.582 32.759.892

20,000 25,000 0,000 0,000 272.000 0 190.400 0 81.600 33.054.106

20,000 25,000 0,000 0,000 84.616 0 59.231 0 25.385 33.113.337

20,000 25,000 0,000 0,000 93.864 0 65.704 0 28.160 33.316.416

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 33.391.316

20,000 25,000 0,000 0,000 86.621 0 60.634 0 25.987 33.451.950

20,000 25,000 0,000 0,000 35.514 0 24.859 0 10.655 34.029.381

20,000 25,000 0,000 0,000 279.440 0 195.608 0 83.832 34.224.989

20,000 25,000 0,000 0,000 208.285 0 145.799 0 62.486 34.370.788

20,000 25,000 0,000 0,000 71.390 0 49.973 0 21.417 34.420.761

20,000 25,000 0,000 0,000 24.355 0 17.048 0 7.307 34.437.809

20,000 25,000 0,000 0,000 279.024 0 195.316 0 83.708 34.633.125

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 35.114.896

20,000 25,000 0,000 0,000 162.540 0 113.778 0 48.762 35.228.674

20,000 25,000 0,000 0,000 213.500 0 149.450 0 64.050 35.378.124

20,000 25,000 0,000 0,000 271.000 0 189.700 0 81.300 35.567.824

20,000 25,000 0,000 0,000 145.092 0 101.564 0 43.528 35.869.360

20,000 25,000 0,000 0,000 107.136 0 74.995 0 32.141 35.944.355

20,000 25,000 0,000 0,000 33.305 0 23.310 0 9.995 36.544.803

20,000 25,000 0,000 0,000 285.632 0 199.942 0 85.690 36.744.745

20,000 25,000 0,000 0,000 52.342 0 36.639 0 15.703 36.781.384

Page 278: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 76.650 0 53.655 0 22.995 36.835.039

20,000 25,000 0,000 0,000 285.642 0 199.949 0 85.693 37.034.988

20,000 25,000 0,000 0,000 142.850 0 99.995 0 42.855 37.134.983

20,000 25,000 0,000 0,000 61.753 0 43.227 0 18.526 37.178.210

20,000 25,000 0,000 0,000 11.601 0 8.121 0 3.480 37.186.331

20,000 25,000 0,000 0,000 83.401 0 58.380 0 25.021 37.244.711

20,000 25,000 0,000 0,000 97.235 0 68.087 0 29.148 37.312.798

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 37.361.798

20,000 25,000 0,000 0,000 285.682 0 199.977 0 85.705 37.561.775

20,000 25,000 0,000 0,000 198.450 0 138.915 0 59.535 37.700.690

20,000 25,000 0,000 0,000 70.100 0 49.070 0 21.030 37.749.760

20,000 25,000 0,000 0,000 142.500 0 99.750 0 42.750 37.849.510

20,000 25,000 0,000 0,000 89.000 0 62.300 0 26.700 37.911.810

20,000 25,000 0,000 0,000 76.650 0 53.655 0 22.995 37.965.465

20,000 25,000 0,000 0,000 62.483 0 43.738 0 18.745 39.730.035

20,000 25,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 39.779.735

20,000 25,000 0,000 0,000 137.500 0 96.250 0 41.250 39.875.985

20,000 25,000 0,000 0,000 285.600 0 199.920 0 85.680 40.075.905

20,000 25,000 0,000 0,000 285.600 0 199.920 0 85.680 40.275.825

20,000 25,000 0,000 0,000 19.881 0 13.916 0 5.965 40.289.741

20,000 25,000 0,000 0,000 34.070 0 23.849 0 10.221 40.313.590

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 40.363.570

20,000 25,000 0,000 0,000 40.860 0 28.602 0 12.258 40.392.172

Page 279: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 79.690 0 55.783 0 23.907 41.473.315

20,000 25,000 0,000 0,000 71.150 0 49.805 0 21.345 41.523.120

20,000 25,000 0,000 0,000 53.182 0 37.227 0 15.955 41.560.347

20,000 25,000 0,000 0,000 106.000 0 74.200 0 31.800 41.634.547

20,000 25,000 0,000 0,000 137.550 0 96.285 0 41.265 41.730.832

20,000 25,000 0,000 0,000 142.330 0 99.631 0 42.699 41.830.463

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 41.905.363

20,000 25,000 0,000 0,000 208.717 0 146.101 0 62.616 42.051.464

20,000 25,000 0,000 0,000 98.387 0 68.870 0 29.517 42.120.334

20,000 25,000 0,000 0,000 95.287 0 66.700 0 28.587 42.187.034

20,000 25,000 0,000 0,000 101.010 0 70.707 0 30.303 42.257.741

20,000 25,000 0,000 0,000 131.775 0 92.242 0 39.533 42.349.983

20,000 25,000 0,000 0,000 285.232 0 199.662 0 85.570 42.549.645

20,000 25,000 0,000 0,000 173.000 0 121.100 0 51.900 42.670.745

20,000 25,000 0,000 0,000 69.776 0 48.843 0 20.933 42.719.588

20,000 25,000 0,000 0,000 53.160 0 37.212 0 15.948 42.756.800

20,000 25,000 0,000 0,000 105.000 0 73.500 0 31.500 42.830.300

20,000 25,000 0,000 0,000 19.919 0 13.943 0 5.976 42.844.243

20,000 25,000 0,000 0,000 68.875 0 48.212 0 20.663 42.892.455

20,000 25,000 0,000 0,000 103.000 0 72.100 0 30.900 42.964.555

20,000 25,000 0,000 0,000 106.000 0 74.200 0 31.800 43.038.755

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 43.113.655

20,000 25,000 0,000 0,000 83.531 0 58.471 0 25.060 43.172.126

20,000 25,000 0,000 0,000 88.641 0 62.048 0 26.593 48.745.780

Page 280: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 101.000 0 70.700 0 30.300 48.816.480

20,000 25,000 0,000 0,000 178.500 0 124.950 0 53.550 48.941.430

20,000 25,000 0,000 0,000 71.300 0 49.910 0 21.390 48.991.340

20,000 25,000 0,000 0,000 56.122 0 39.285 0 16.837 49.030.625

20,000 25,000 0,000 0,000 141.500 0 99.050 0 42.450 49.129.675

20,000 25,000 0,000 0,000 33.229 0 23.260 0 9.969 49.152.935

20,000 25,000 0,000 0,000 106.000 0 74.000 0 32.000 49.226.935

20,000 25,000 0,000 0,000 219.465 0 153.625 0 65.840 49.380.560

20,000 25,000 0,000 0,000 172.830 0 120.981 0 51.849 49.501.541

20,000 25,000 0,000 0,000 142.500 0 99.750 0 42.750 49.601.291

20,000 25,000 0,000 0,000 233.100 0 163.170 0 69.930 49.764.461

20,000 25,000 0,000 0,000 52.080 0 36.456 0 15.624 49.800.917

20,000 25,000 0,000 0,000 135.000 0 94.500 0 40.500 49.895.417

20,000 25,000 0,000 0,000 203.700 0 142.590 0 61.110 50.038.007

20,000 25,000 0,000 0,000 138.255 0 96.778 0 41.477 50.134.785

20,000 25,000 0,000 0,000 175.400 0 122.780 0 52.620 50.257.565

20,000 25,000 0,000 0,000 211.760 0 148.232 0 63.528 50.405.797

20,000 25,000 0,000 0,000 275.127 0 192.588 0 82.539 50.598.385

20,000 25,000 0,000 0,000 172.830 0 120.981 0 51.849 50.719.366

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 50.769.346

20,000 25,000 0,000 0,000 23.530 0 16.470 0 7.060 50.785.816

20,000 25,000 0,000 0,000 142.850 0 99.995 0 42.855 50.885.811

20,000 25,000 0,000 0,000 137.500 0 96.250 0 41.250 50.982.061

Page 281: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 140.850 0 98.595 0 42.255 51.080.656

20,000 25,000 0,000 0,000 119.030 0 83.321 0 35.709 51.163.977

20,000 25,000 0,000 0,000 173.540 0 121.478 0 52.062 51.285.455

20,000 25,000 0,000 0,000 55.387 0 38.770 0 16.617 51.324.225

20,000 25,000 0,000 0,000 90.016 0 63.011 0 27.005 51.387.236

20,000 25,000 0,000 0,000 93.337 0 65.335 0 28.002 51.452.571

20,000 25,000 0,000 0,000 176.000 0 123.104 0 52.896 51.575.675

20,000 25,000 0,000 0,000 162.690 0 113.883 0 48.807 51.689.558

20,000 25,000 0,000 0,000 211.760 0 148.232 0 63.528 51.837.790

20,000 25,000 0,000 0,000 49.000 0 34.300 0 14.700 51.872.090

20,000 25,000 0,000 0,000 71.200 0 49.840 0 21.360 51.921.930

20,000 25,000 0,000 0,000 283.500 0 198.450 0 85.050 52.120.380

20,000 25,000 0,000 0,000 261.975 0 183.382 0 78.593 52.303.762

20,000 25,000 0,000 0,000 94.435 0 66.104 0 28.331 52.369.866

20,000 25,000 0,000 0,000 285.615 0 199.930 0 85.685 52.569.796

20,000 25,000 0,000 0,000 105.000 0 73.500 0 31.500 52.643.296

20,000 25,000 0,000 0,000 39.952 0 27.966 0 11.986 52.671.262

20,000 25,000 0,000 0,000 93.337 0 65.335 0 28.002 52.736.597

20,000 25,000 0,000 0,000 285.705 0 199.993 0 85.712 52.936.590

20,000 25,000 0,000 0,000 249.293 0 174.505 0 74.788 53.111.095

20,000 25,000 0,000 0,000 35.700 0 24.990 0 10.710 53.136.085

20,000 25,000 0,000 0,000 233.660 0 163.562 0 70.098 53.299.647

Page 282: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 129.200 0 90.440 0 38.760 58.196.444

20,000 25,000 0,000 0,000 178.552 0 124.986 0 53.566 58.321.430

20,000 25,000 0,000 0,000 62.895 0 44.026 0 18.869 58.365.456

20,000 25,000 0,000 0,000 80.624 0 56.436 0 24.188 58.421.892

20,000 25,000 0,000 0,000 65.000 0 45.500 0 19.500 58.467.392

20,000 25,000 0,000 0,000 101.456 0 71.019 0 30.437 58.538.411

20,000 25,000 0,000 0,000 64.700 0 45.290 0 19.410 58.583.701

20,000 25,000 0,000 0,000 132.300 0 92.610 0 39.690 58.676.311

20,000 25,000 0,000 0,000 159.000 0 111.300 0 47.700 58.787.611

20,000 25,000 0,000 0,000 16.360 0 11.452 0 4.908 58.799.063

20,000 25,000 0,000 0,000 171.900 0 120.330 0 51.570 58.919.393

20,000 25,000 0,000 0,000 231.080 0 161.756 0 69.324 59.081.149

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 59.156.049

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 59.224.649

20,000 25,000 0,000 0,000 146.370 0 102.459 0 43.911 59.327.108

20,000 25,000 0,000 0,000 59.800 0 41.850 0 17.950 59.368.958

20,000 25,000 0,000 0,000 167.585 0 117.309 0 50.276 59.486.267

20,000 25,000 0,000 0,000 96.810 0 67.767 0 29.043 59.554.034

20,000 25,000 0,000 0,000 71.300 0 49.910 0 21.390 59.603.944

20,000 25,000 0,000 0,000 286.402 0 200.000 0 86.402 59.803.944

20,000 25,000 0,000 0,000 303.200 0 200.000 0 103.200 60.003.944

20,000 25,000 0,000 0,000 24.589 0 17.210 0 7.379 60.021.154

20,000 25,000 0,000 0,000 214.000 0 149.800 0 64.200 60.170.954

20,000 25,000 0,000 0,000 35.708 0 24.995 0 10.713 60.195.949

20,000 25,000 0,000 0,000 19.425 0 13.597 0 5.828 60.209.546

20,000 25,000 0,000 0,000 142.584 0 99.808 0 42.776 60.309.354

Page 283: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 33.229 0 23.260 0 9.969 60.332.614

20,000 25,000 0,000 0,000 51.998 0 36.398 0 15.600 60.369.012

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 60.418.992

20,000 25,000 0,000 0,000 267.066 0 186.946 0 80.120 60.605.938

20,000 25,000 0,000 0,000 105.112 0 73.578 0 31.534 60.679.516

20,000 25,000 0,000 0,000 139.500 0 97.650 0 41.850 60.777.166

20,000 25,000 0,000 0,000 15.580 0 10.906 0 4.674 60.788.072

20,000 25,000 0,000 0,000 172.830 0 120.981 0 51.849 60.909.053

20,000 25,000 0,000 0,000 172.000 0 120.400 0 51.600 61.029.453

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 61.079.433

20,000 25,000 0,000 0,000 172.830 0 120.981 0 51.849 61.200.414

20,000 25,000 0,000 0,000 159.000 0 111.300 0 47.700 61.311.714

20,000 25,000 0,000 0,000 87.593 0 61.315 0 26.278 61.373.029

20,000 25,000 0,000 0,000 154.140 0 107.898 0 46.242 61.480.927

20,000 25,000 0,000 0,000 32.100 0 22.470 0 9.630 61.503.397

20,000 25,000 0,000 0,000 107.125 0 74.987 0 32.138 61.578.384

20,000 25,000 0,000 0,000 97.588 0 68.311 0 29.277 61.646.695

20,000 25,000 0,000 0,000 200.000 0 140.000 0 60.000 64.831.532

20,000 25,000 0,000 0,000 165.472 0 115.830 0 49.642 64.947.362

20,000 25,000 0,000 0,000 35.500 0 24.850 0 10.650 65.479.965

20,000 25,000 0,000 0,000 202.500 0 141.750 0 60.750 65.621.715

20,000 25,000 0,000 0,000 164.594 0 115.216 0 49.378 65.736.931

20,000 25,000 0,000 0,000 253.449 0 177.414 0 76.035 66.888.174

Page 284: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 214.180 0 149.926 0 64.254 67.038.100

20,000 25,000 0,000 0,000 33.193 0 23.235 0 9.958 67.061.335

20,000 25,000 0,000 0,000 275.630 0 192.941 0 82.689 67.254.276

20,000 25,000 0,000 0,000 21.783 0 15.248 0 6.535 67.269.524

20,000 25,000 0,000 0,000 276.173 0 193.321 0 82.852 67.462.845

20,000 25,000 0,000 0,000 275.100 0 192.570 0 82.530 67.655.415

20,000 25,000 0,000 0,000 69.800 0 48.860 0 20.940 67.704.275

20,000 25,000 0,000 0,000 211.120 0 147.784 0 63.336 67.852.059

20,000 25,000 0,000 0,000 284.000 0 198.800 0 85.200 68.050.859

20,000 25,000 0,000 0,000 39.595 0 27.716 0 11.879 68.078.575

20,000 25,000 0,000 0,000 204.930 0 143.451 0 61.479 68.222.026

20,000 25,000 0,000 0,000 72.345 0 50.642 0 21.703 68.272.668

20,000 25,000 0,000 0,000 205.965 0 144.175 0 61.790 68.416.843

20,000 25,000 0,000 0,000 68.250 0 47.775 0 20.475 69.066.044

20,000 25,000 0,000 0,000 273.550 0 191.485 0 82.065 69.257.529

20,000 25,000 0,000 0,000 67.637 0 47.346 0 20.291 69.304.875

20,000 25,000 0,000 0,000 53.900 0 37.730 0 16.170 69.342.605

20,000 25,000 0,000 0,000 24.991 0 17.493 0 7.498 69.360.098

20,000 25,000 0,000 0,000 248.826 0 174.178 0 74.648 71.044.414

20,000 25,000 0,000 0,000 131.560 0 92.092 0 39.468 71.136.506

20,000 25,000 0,000 0,000 169.811 0 118.867 0 50.944 72.946.482

Page 285: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 269.850 0 188.895 0 80.955 73.135.377

20,000 25,000 0,000 0,000 113.000 0 79.100 0 33.900 73.214.477

20,000 25,000 0,000 0,000 326.505 0 199.000 0 127.505 73.413.477

20,000 25,000 0,000 0,000 178.500 0 124.950 0 53.550 73.538.427

20,000 25,000 0,000 0,000 28.990 0 20.293 0 8.697 73.558.720

20,000 25,000 0,000 0,000 250.000 0 175.000 0 75.000 73.733.720

20,000 25,000 0,000 0,000 108.206 0 75.744 0 32.462 74.405.271

20,000 25,000 0,000 0,000 180.378 0 126.265 0 54.113 74.531.536

20,000 25,000 0,000 0,000 24.716 0 17.301 0 7.415 74.697.338

20,000 25,000 0,000 0,000 142.790 0 99.953 0 42.837 75.129.762

20,000 25,000 0,000 0,000 29.040 0 20.328 0 8.712 75.895.240

20,000 25,000 0,000 0,000 256.018 0 179.212 0 76.806 76.274.452

20,000 25,000 0,000 0,000 275.989 0 193.192 0 82.797 76.467.644

20,000 25,000 0,000 0,000 285.714 0 200.000 0 85.714 78.670.434

20,000 25,000 0,000 0,000 61.593 0 43.115 0 18.478 78.713.549

20,000 25,000 0,000 0,000 171.247 0 119.872 0 51.375 78.833.421

20,000 25,000 0,000 0,000 273.000 0 191.100 0 81.900 79.024.521

20,000 25,000 0,000 0,000 164.882 0 115.417 0 49.465 79.139.938

20,000 25,000 0,000 0,000 29.329 0 20.529 0 8.800 79.160.467

20,000 25,000 0,000 0,000 127.480 0 89.236 0 38.244 81.840.781

20,000 25,000 0,000 0,000 61.568 0 43.097 0 18.471 81.883.878

Page 286: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 279.835 0 195.884 0 83.951 82.079.762

20,000 25,000 0,000 0,000 207.600 0 145.320 0 62.280 82.225.082

20,000 25,000 0,000 0,000 102.069 0 71.448 0 30.621 82.296.530

20,000 25,000 0,000 0,000 24.890 0 17.423 0 7.467 82.313.953

20,000 25,000 0,000 0,000 277.100 0 193.970 0 83.130 82.507.923

20,000 25,000 0,000 0,000 80.499 0 56.349 0 24.150 82.564.272

20,000 25,000 0,000 0,000 200.500 0 140.350 0 60.150 82.704.622

20,000 25,000 0,000 0,000 39.024 0 27.316 0 11.708 82.731.938

20,000 25,000 0,000 0,000 279.896 0 195.927 0 83.969 82.927.865

20,000 25,000 0,000 0,000 160.966 0 112.676 0 48.290 83.040.541

20,000 25,000 0,000 0,000 29.000 0 20.300 0 8.700 83.060.841

20,000 25,000 0,000 0,000 10.968 0 7.676 0 3.292 83.068.517

20,000 25,000 0,000 0,000 276.500 0 193.550 0 82.950 83.262.067

20,000 25,000 0,000 0,000 223.700 0 156.590 0 67.110 83.418.657

20,000 25,000 0,000 0,000 285.500 0 199.850 0 85.650 83.618.507

20,000 25,000 0,000 0,000 285.700 0 199.990 0 85.710 83.818.497

20,000 25,000 0,000 0,000 177.146 0 124.002 0 53.144 83.942.499

20,000 25,000 0,000 0,000 285.484 0 199.838 0 85.646 85.590.506

20,000 25,000 0,000 0,000 96.075 0 67.252 0 28.823 86.248.788

20,000 25,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 86.298.488

20,000 25,000 0,000 0,000 231.520 0 162.064 0 69.456 87.031.923

20,000 25,000 0,000 0,000 25.990 0 18.193 0 7.797 87.994.049

Page 287: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 84.939 0 59.457 0 25.482 88.053.506

20,000 25,000 0,000 0,000 38.787 0 27.151 0 11.636 88.080.657

20,000 25,000 0,000 0,000 253.449 0 177.414 0 76.035 88.755.204

20,000 25,000 0,000 0,000 262.250 0 183.575 0 78.675 88.938.779

20,000 25,000 0,000 0,000 280.680 0 196.476 0 84.204 89.135.255

20,000 25,000 0,000 0,000 165.900 0 116.130 0 49.770 89.251.385

20,000 25,000 0,000 0,000 285.500 0 199.850 0 85.650 89.451.235

20,000 25,000 0,000 0,000 73.728 0 51.610 0 22.118 90.140.245

20,000 25,000 0,000 0,000 232.541 0 162.778 0 69.763 90.303.023

20,000 25,000 0,000 0,000 276.724 0 193.707 0 83.017 90.496.730

20,000 25,000 0,000 0,000 139.650 0 97.755 0 41.895 90.594.485

20,000 25,000 0,000 0,000 171.690 0 120.183 0 51.507 90.714.668

20,000 25,000 0,000 0,000 161.478 0 113.035 0 48.443 90.827.703

20,000 25,000 0,000 0,000 80.748 0 56.524 0 24.224 90.884.227

20,000 25,000 0,000 0,000 176.670 0 123.669 0 53.001 91.007.896

20,000 25,000 0,000 0,000 266.000 0 186.200 0 79.800 91.636.971

20,000 25,000 0,000 0,000 214.004 0 149.803 0 64.201 91.786.774

20,000 25,000 0,000 0,000 149.973 0 104.981 0 44.992 91.891.755

20,000 25,000 0,000 0,000 101.702 0 71.191 0 30.511 91.962.946

20,000 25,000 0,000 0,000 206.863 0 144.804 0 62.059 92.406.599

20,000 25,000 0,000 0,000 99.474 0 69.631 0 29.843 92.663.239

20,000 25,000 0,000 0,000 27.300 0 19.110 0 8.190 92.942.591

Page 288: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 148.458 0 103.920 0 44.538 93.046.511

20,000 25,000 0,000 0,000 132.100 0 92.470 0 39.630 93.138.981

20,000 25,000 0,000 0,000 53.440 0 37.408 0 16.032 93.607.194

20,000 25,000 0,000 0,000 214.000 0 149.800 0 64.200 93.756.994

20,000 25,000 0,000 0,000 284.641 0 199.249 0 85.392 95.458.695

20,000 25,000 0,000 0,000 273.745 0 191.621 0 82.124 95.850.306

20,000 25,000 0,000 0,000 209.090 0 146.363 0 62.727 95.996.669

20,000 25,000 0,000 0,000 214.193 0 149.935 0 64.258 96.146.604

20,000 25,000 0,000 0,000 276.462 0 193.523 0 82.939 96.340.127

20,000 25,000 0,000 0,000 29.365 0 20.555 0 8.810 96.360.682

20,000 25,000 0,000 0,000 9.816 0 6.871 0 2.945 96.367.553

20,000 25,000 0,000 0,000 275.358 0 192.750 0 82.608 96.560.303

20,000 25,000 0,000 0,000 225.049 0 157.534 0 67.515 96.717.837

20,000 25,000 0,000 0,000 70.188 0 49.131 0 21.057 96.766.968

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 96.851.740

20,000 25,000 0,000 0,000 49.550 0 34.685 0 14.865 96.886.425

20,000 25,000 0,000 0,000 199.500 0 139.650 0 59.850 97.166.091

20,000 25,000 0,000 0,000 142.300 0 99.610 0 42.690 97.265.701

20,000 25,000 0,000 0,000 76.545 0 53.581 0 22.964 97.919.248

20,000 25,000 0,000 0,000 173.000 0 121.000 0 52.000 98.040.248

20,000 25,000 0,000 0,000 176.524 0 123.566 0 52.958 98.163.814

20,000 25,000 0,000 0,000 276.480 0 193.536 0 82.944 98.357.350

Page 289: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 281.500 0 197.050 0 84.450 98.554.400

20,000 25,000 0,000 0,000 61.025 0 42.717 0 18.308 100.502.386

20,000 25,000 0,000 0,000 228.221 0 159.754 0 68.467 100.662.140

20,000 25,000 0,000 0,000 271.000 0 189.700 0 81.300 100.851.840

20,000 25,000 0,000 0,000 292.079 0 200.000 0 92.079 101.051.840

20,000 25,000 0,000 0,000 257.100 0 179.970 0 77.130 101.231.810

20,000 25,000 0,000 0,000 18.686 0 13.080 0 5.606 101.244.890

20,000 25,000 0,000 0,000 284.967 0 199.476 0 85.491 101.444.366

20,000 25,000 0,000 0,000 285.900 0 200.000 0 85.900 101.644.366

20,000 25,000 0,000 0,000 121.149 0 84.804 0 36.345 101.729.170

20,000 25,000 0,000 0,000 285.566 0 199.896 0 85.670 101.929.066

20,000 25,000 0,000 0,000 132.334 0 92.633 0 39.701 102.021.699

20,000 25,000 0,000 0,000 243.059 0 170.141 0 72.918 102.191.840

20,000 25,000 0,000 0,000 58.688 0 41.082 0 17.606 102.232.922

20,000 25,000 0,000 0,000 38.550 0 26.985 0 11.565 102.259.907

20,000 25,000 0,000 0,000 105.849 0 74.094 0 31.755 102.334.001

20,000 25,000 0,000 0,000 29.747 0 20.823 0 8.924 102.354.824

20,000 25,000 0,000 0,000 284.500 0 199.150 0 85.350 102.553.974

20,000 25,000 0,000 0,000 285.712 0 199.998 0 85.714 102.753.972

20,000 25,000 0,000 0,000 277.296 0 193.996 0 83.300 102.947.968

20,000 25,000 0,000 0,000 27.580 0 19.306 0 8.274 104.094.869

20,000 25,000 0,000 0,000 307.000 0 200.000 0 107.000 104.941.020

Page 290: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 191.318 0 133.922 0 57.396 105.074.942

20,000 25,000 0,000 0,000 249.089 0 174.362 0 74.727 105.249.304

20,000 25,000 0,000 0,000 178.499 0 124.949 0 53.550 105.374.253

20,000 25,000 0,000 0,000 202.376 0 141.663 0 60.713 105.515.916

20,000 25,000 0,000 0,000 265.200 0 185.640 0 79.560 106.174.582

20,000 25,000 0,000 0,000 283.270 0 198.289 0 84.981 106.372.871

20,000 25,000 0,000 0,000 224.500 0 157.150 0 67.350 106.530.021

20,000 25,000 0,000 0,000 285.505 0 199.853 0 85.652 106.729.874

20,000 25,000 0,000 0,000 178.499 0 124.949 0 53.550 106.854.823

20,000 25,000 0,000 0,000 156.500 0 109.550 0 46.950 106.964.373

20,000 25,000 0,000 0,000 77.231 0 54.062 0 23.169 107.018.435

20,000 25,000 0,000 0,000 294.200 0 200.000 0 94.200 107.218.435

20,000 25,000 0,000 0,000 156.500 0 109.550 0 46.950 107.327.985

20,000 25,000 0,000 0,000 249.064 0 174.344 0 74.720 108.076.965

20,000 25,000 0,000 0,000 30.683 0 21.478 0 9.205 108.098.443

20,000 25,000 0,000 0,000 35.035 0 24.524 0 10.511 108.122.967

20,000 25,000 0,000 0,000 199.600 0 139.720 0 59.880 108.262.687

20,000 25,000 0,000 0,000 273.666 0 191.566 0 82.100 108.549.103

20,000 25,000 0,000 0,000 225.612 0 157.928 0 67.684 108.707.031

20,000 25,000 0,000 0,000 124.150 0 86.905 0 37.245 108.793.936

20,000 25,000 0,000 0,000 271.845 0 190.291 0 81.554 108.984.227

Page 291: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 59.300 0 41.510 0 17.790 110.367.002

20,000 25,000 0,000 0,000 105.019 0 73.513 0 31.506 110.615.235

20,000 25,000 0,000 0,000 154.022 0 107.815 0 46.207 111.459.784

20,000 25,000 0,000 0,000 283.000 0 198.100 0 84.900 111.657.884

20,000 25,000 0,000 0,000 65.000 0 45.500 0 19.500 111.703.384

20,000 25,000 0,000 0,000 28.520 0 19.964 0 8.556 111.723.348

20,000 25,000 0,000 0,000 126.880 0 88.816 0 38.064 111.812.164

20,000 25,000 0,000 0,000 35.712 0 24.998 0 10.714 111.837.162

20,000 25,000 0,000 0,000 41.160 0 28.812 0 12.348 111.865.974

20,000 25,000 0,000 0,000 78.755 0 55.128 0 23.627 113.522.600

20,000 25,000 0,000 0,000 233.607 0 163.525 0 70.082 113.686.125

20,000 25,000 0,000 0,000 256.380 0 179.466 0 76.914 113.865.591

20,000 25,000 0,000 0,000 256.760 0 179.732 0 77.028 114.300.476

20,000 25,000 0,000 0,000 251.840 0 176.288 0 75.552 114.750.513

20,000 25,000 0,000 0,000 269.105 0 188.373 0 80.732 115.336.469

20,000 25,000 0,000 0,000 272.485 0 190.739 0 81.746 115.527.208

20,000 25,000 0,000 0,000 269.386 0 188.570 0 80.816 115.715.778

20,000 25,000 0,000 0,000 128.500 0 89.950 0 38.550 116.128.300

20,000 25,000 0,000 0,000 255.786 0 179.050 0 76.736 116.307.350

20,000 25,000 0,000 0,000 98.600 0 69.020 0 29.580 116.935.488

Page 292: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 164.535 0 115.174 0 49.361 118.415.944

20,000 25,000 0,000 0,000 215.250 0 150.675 0 64.575 118.566.619

20,000 25,000 0,000 0,000 177.450 0 124.215 0 53.235 118.690.834

20,000 25,000 0,000 0,000 197.000 0 137.900 0 59.100 118.828.734

20,000 25,000 0,000 0,000 203.324 0 142.327 0 60.997 118.971.061

20,000 25,000 0,000 0,000 240.900 0 168.630 0 72.270 119.197.487

20,000 25,000 0,000 0,000 248.585 0 174.010 0 74.575 119.371.497

20,000 25,000 0,000 0,000 88.405 0 61.883 0 26.522 119.433.380

20,000 25,000 0,000 0,000 61.099 0 42.769 0 18.330 119.476.149

20,000 25,000 0,000 0,000 209.590 0 146.713 0 62.877 122.317.371

20,000 25,000 0,000 0,000 207.900 0 145.530 0 62.370 122.462.901

20,000 25,000 0,000 0,000 63.038 0 44.127 0 18.911 122.507.028

20,000 25,000 0,000 0,000 59.225 0 41.457 0 17.768 122.548.485

20,000 25,000 0,000 0,000 231.300 0 161.910 0 69.390 122.710.395

20,000 25,000 0,000 0,000 77.550 0 53.655 0 23.895 122.764.050

20,000 25,000 0,000 0,000 245.900 0 172.130 0 73.770 122.936.180

20,000 25,000 0,000 0,000 168.000 0 117.600 0 50.400 123.053.780

20,000 25,000 0,000 0,000 122.000 0 85.400 0 36.600 123.139.180

20,000 25,000 0,000 0,000 126.100 0 88.270 0 37.830 123.227.450

20,000 25,000 0,000 0,000 232.200 0 162.540 0 69.660 123.389.990

20,000 25,000 0,000 0,000 47.042 0 32.929 0 14.113 123.422.919

20,000 25,000 0,000 0,000 166.530 0 116.571 0 49.959 123.539.490

20,000 25,000 0,000 0,000 195.142 0 136.599 0 58.543 123.676.089

Page 293: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 117.620 0 82.334 0 35.286 123.758.423

20,000 25,000 0,000 0,000 122.000 0 85.400 0 36.600 123.843.823

20,000 25,000 0,000 0,000 252.719 0 176.903 0 75.816 124.020.726

20,000 25,000 0,000 0,000 202.450 0 141.715 0 60.735 124.162.441

20,000 25,000 0,000 0,000 196.334 0 137.433 0 58.901 124.299.874

20,000 25,000 0,000 0,000 62.400 0 43.680 0 18.720 124.343.554

20,000 25,000 0,000 0,000 35.262 0 24.683 0 10.579 124.368.237

20,000 25,000 0,000 0,000 164.535 0 115.174 0 49.361 124.483.411

20,000 25,000 0,000 0,000 246.800 0 172.760 0 74.040 124.656.171

20,000 25,000 0,000 0,000 245.821 0 172.075 0 73.746 124.828.246

20,000 25,000 0,000 0,000 239.820 0 167.874 0 71.946 124.996.120

20,000 25,000 0,000 0,000 104.939 0 73.457 0 31.482 125.069.577

20,000 25,000 0,000 0,000 20.000 0 14.000 0 6.000 125.083.577

20,000 25,000 0,000 0,000 197.294 0 137.224 0 60.070 125.220.801

20,000 25,000 0,000 0,000 283.110 0 198.177 0 84.933 128.368.912

20,000 25,000 0,000 0,000 275.570 0 192.899 0 82.671 128.959.904

20,000 25,000 0,000 0,000 283.334 0 198.333 0 85.001 129.158.237

20,000 25,000 0,000 0,000 282.930 0 198.051 0 84.879 129.356.288

20,000 25,000 0,000 0,000 222.612 0 155.828 0 66.784 129.512.116

20,000 25,000 0,000 0,000 282.930 0 198.051 0 84.879 129.710.167

20,000 25,000 0,000 0,000 284.930 0 199.451 0 85.479 129.909.618

20,000 25,000 0,000 0,000 183.675 0 128.572 0 55.103 130.038.190

20,000 25,000 0,000 0,000 284.930 0 199.451 0 85.479 130.237.641

Page 294: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 283.749 0 198.624 0 85.125 130.436.265

20,000 25,000 0,000 0,000 283.530 0 198.471 0 85.059 130.634.736

20,000 25,000 0,000 0,000 257.075 0 179.952 0 77.123 130.939.638

20,000 25,000 0,000 0,000 262.177 0 183.523 0 78.654 131.448.111

20,000 25,000 0,000 0,000 101.353 0 70.947 0 30.406 131.519.058

20,000 25,000 0,000 0,000 204.006 0 142.804 0 61.202 131.661.862

20,000 25,000 0,000 0,000 135.850 0 95.095 0 40.755 131.756.957

20,000 25,000 0,000 0,000 272.200 0 190.540 0 81.660 131.947.497

20,000 25,000 0,000 0,000 73.820 0 51.674 0 22.146 131.999.171

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 132.074.071

20,000 25,000 0,000 0,000 262.177 0 183.523 0 78.654 132.257.594

20,000 25,000 0,000 0,000 258.650 0 181.055 0 77.595 133.348.748

20,000 25,000 0,000 0,000 51.584 0 36.108 0 15.476 133.384.856

20,000 25,000 0,000 0,000 277.000 0 193.900 0 83.100 133.578.756

20,000 25,000 0,000 0,000 79.600 0 55.720 0 23.880 134.807.805

20,000 25,000 0,000 0,000 51.270 0 35.889 0 15.381 135.344.894

20,000 25,000 0,000 0,000 210.060 0 147.042 0 63.018 136.355.909

20,000 25,000 0,000 0,000 250.000 0 175.000 0 75.000 136.530.909

20,000 25,000 0,000 0,000 35.690 0 24.983 0 10.707 136.555.892

20,000 25,000 0,000 0,000 159.180 0 111.426 0 47.754 136.667.318

20,000 25,000 0,000 0,000 104.262 0 72.983 0 31.279 137.681.676

20,000 25,000 0,000 0,000 64.816 0 45.371 0 19.445 138.841.678

Page 295: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 238.700 0 167.090 0 71.610 139.008.768

20,000 25,000 0,000 0,000 198.019 0 138.613 0 59.406 139.147.381

20,000 25,000 0,000 0,000 47.475 0 33.232 0 14.243 139.180.613

20,000 25,000 0,000 0,000 262.900 0 184.030 0 78.870 139.364.643

20,000 25,000 0,000 0,000 161.996 0 113.397 0 48.599 139.478.040

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 139.677.540

20,000 25,000 0,000 0,000 170.597 0 119.417 0 51.180 139.796.957

20,000 25,000 0,000 0,000 148.937 0 104.256 0 44.681 139.901.213

20,000 25,000 0,000 0,000 176.500 0 123.550 0 52.950 140.024.763

20,000 25,000 0,000 0,000 191.620 0 134.134 0 57.486 140.158.897

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 140.233.797

20,000 25,000 0,000 0,000 49.900 0 34.930 0 14.970 140.268.727

20,000 25,000 0,000 0,000 168.267 0 117.786 0 50.481 140.386.513

20,000 25,000 0,000 0,000 20.429 0 14.300 0 6.129 140.400.813

20,000 25,000 0,000 0,000 277.000 0 193.900 0 83.100 140.594.713

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 140.663.313

20,000 25,000 0,000 0,000 224.950 0 157.465 0 67.485 140.820.778

20,000 25,000 0,000 0,000 276.000 0 193.200 0 82.800 142.476.865

20,000 25,000 0,000 0,000 69.700 0 48.790 0 20.910 142.699.115

20,000 25,000 0,000 0,000 271.950 0 190.365 0 81.585 142.889.480

Page 296: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 225.500 0 157.850 0 67.650 143.047.330

20,000 25,000 0,000 0,000 70.432 0 49.302 0 21.130 143.096.632

20,000 25,000 0,000 0,000 96.658 0 67.661 0 28.997 143.164.293

20,000 25,000 0,000 0,000 210.000 0 147.000 0 63.000 143.311.293

20,000 25,000 0,000 0,000 209.500 0 146.650 0 62.850 143.457.943

20,000 25,000 0,000 0,000 239.718 0 167.802 0 71.916 144.572.187

20,000 25,000 0,000 0,000 222.944 0 156.061 0 66.883 144.728.248

20,000 25,000 0,000 0,000 142.707 0 99.895 0 42.812 144.828.143

20,000 25,000 0,000 0,000 275.000 0 192.500 0 82.500 145.038.665

20,000 25,000 0,000 0,000 81.368 0 56.957 0 24.411 145.804.062

20,000 25,000 0,000 0,000 279.300 0 195.510 0 83.790 145.999.572

20,000 25,000 0,000 0,000 279.300 0 195.510 0 83.790 146.195.082

20,000 25,000 0,000 0,000 279.360 0 195.552 0 83.808 146.390.634

20,000 25,000 0,000 0,000 277.200 0 194.040 0 83.160 146.584.674

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 146.659.574

20,000 25,000 0,000 0,000 249.900 0 174.930 0 74.970 148.117.876

20,000 25,000 0,000 0,000 37.914 0 26.540 0 11.374 148.144.416

20,000 25,000 0,000 0,000 142.200 0 99.540 0 42.660 148.243.956

20,000 25,000 0,000 0,000 279.090 0 195.363 0 83.727 148.439.319

20,000 25,000 0,000 0,000 119.490 0 83.643 0 35.847 148.522.962

20,000 25,000 0,000 0,000 101.850 0 71.295 0 30.555 148.594.257

20,000 25,000 0,000 0,000 69.800 0 48.860 0 20.940 149.435.751

20,000 25,000 0,000 0,000 71.567 0 50.096 0 21.471 149.485.847

20,000 25,000 0,000 0,000 9.760 0 6.832 0 2.928 149.492.679

Page 297: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 44.644 0 31.251 0 13.393 149.523.930

20,000 25,000 0,000 0,000 245.750 0 172.025 0 73.725 149.695.955

20,000 25,000 0,000 0,000 61.839 0 43.287 0 18.552 149.739.242

20,000 25,000 0,000 0,000 132.700 0 92.890 0 39.810 149.832.132

20,000 25,000 0,000 0,000 71.394 0 49.975 0 21.419 149.882.107

20,000 25,000 0,000 0,000 49.647 0 34.753 0 14.894 149.916.860

20,000 25,000 0,000 0,000 133.000 0 93.100 0 39.900 150.009.960

20,000 25,000 0,000 0,000 208.275 0 145.792 0 62.483 150.155.752

20,000 25,000 0,000 0,000 158.652 0 111.056 0 47.596 150.266.808

20,000 25,000 0,000 0,000 107.089 0 74.962 0 32.127 150.833.295

20,000 25,000 0,000 0,000 193.200 0 135.240 0 57.960 150.968.535

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 151.168.035

20,000 25,000 0,000 0,000 199.676 0 139.773 0 59.903 151.307.808

20,000 25,000 0,000 0,000 202.900 0 139.930 0 62.970 151.447.738

20,000 25,000 0,000 0,000 253.950 0 177.765 0 76.185 151.625.503

20,000 25,000 0,000 0,000 196.983 0 137.888 0 59.095 151.763.391

20,000 25,000 0,000 0,000 79.150 0 55.405 0 23.745 151.818.796

20,000 25,000 0,000 0,000 263.042 0 184.129 0 78.913 152.002.925

20,000 25,000 0,000 0,000 95.024 0 66.516 0 28.508 152.268.941

20,000 25,000 0,000 0,000 43.049 0 30.134 0 12.915 152.299.075

20,000 25,000 0,000 0,000 77.700 0 54.390 0 23.310 152.600.783

20,000 25,000 0,000 0,000 197.250 0 138.075 0 59.175 152.837.279

20,000 25,000 0,000 0,000 82.384 0 57.668 0 24.716 152.894.947

20,000 25,000 0,000 0,000 71.418 0 49.992 0 21.426 152.944.939

Page 298: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 281.667 0 197.166 0 84.501 153.824.323

20,000 25,000 0,000 0,000 200.010 0 140.007 0 60.003 153.964.330

20,000 25,000 0,000 0,000 97.534 0 68.273 0 29.261 154.032.603

20,000 25,000 0,000 0,000 141.046 0 98.732 0 42.314 154.131.335

20,000 25,000 0,000 0,000 206.200 0 144.340 0 61.860 154.275.675

20,000 25,000 0,000 0,000 86.902 0 60.831 0 26.071 154.336.506

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 155.615.128

20,000 25,000 0,000 0,000 140.575 0 98.403 0 42.172 155.805.805

20,000 25,000 0,000 0,000 45.860 0 32.102 0 13.758 155.837.907

20,000 25,000 0,000 0,000 35.687 0 24.980 0 10.707 156.260.761

20,000 25,000 0,000 0,000 71.735 0 50.214 0 21.521 156.375.985

20,000 25,000 0,000 0,000 250.000 0 175.000 0 75.000 156.550.985

20,000 25,000 0,000 0,000 76.966 0 53.876 0 23.090 156.604.861

20,000 25,000 0,000 0,000 5.736 0 4.015 0 1.721 157.742.923

20,000 25,000 0,000 0,000 30.087 0 21.061 0 9.026 157.763.984

20,000 25,000 0,000 0,000 91.781 0 64.247 0 27.534 157.828.231

20,000 25,000 0,000 0,000 285.700 0 199.990 0 85.710 158.028.221

20,000 25,000 0,000 0,000 211.050 0 147.735 0 63.315 158.175.956

20,000 25,000 0,000 0,000 125.500 0 87.850 0 37.650 158.263.806

Page 299: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 82.400 0 57.680 0 24.720 158.321.486

20,000 25,000 0,000 0,000 66.329 0 46.430 0 19.899 158.367.916

20,000 25,000 0,000 0,000 196.758 0 137.730 0 59.028 158.505.646

20,000 25,000 0,000 0,000 99.200 0 69.440 0 29.760 161.010.284

20,000 25,000 0,000 0,000 269.400 0 188.580 0 80.820 161.198.864

20,000 25,000 0,000 0,000 59.300 0 41.510 0 17.790 161.240.374

20,000 25,000 0,000 0,000 264.920 0 185.444 0 79.476 161.425.818

20,000 25,000 0,000 0,000 170.504 0 119.352 0 51.152 161.545.170

20,000 25,000 0,000 0,000 284.545 0 199.181 0 85.364 161.744.351

20,000 25,000 0,000 0,000 269.800 0 188.860 0 80.940 161.933.211

20,000 25,000 0,000 0,000 273.938 0 191.756 0 82.182 162.124.967

20,000 25,000 0,000 0,000 161.510 0 113.057 0 48.453 162.238.024

20,000 25,000 0,000 0,000 269.590 0 188.713 0 80.877 162.426.737

20,000 25,000 0,000 0,000 122.850 0 85.995 0 36.855 162.512.732

20,000 25,000 0,000 0,000 176.490 0 105.894 0 70.596 163.600.658

20,000 25,000 0,000 0,000 31.155 0 18.693 0 12.462 163.619.351

20,000 25,000 0,000 0,000 329.400 0 197.640 0 131.760 163.816.991

20,000 25,000 0,000 0,000 156.860 0 94.116 0 62.744 164.204.913

20,000 25,000 0,000 0,000 123.522 0 74.113 0 49.409 164.279.026

20,000 25,000 0,000 0,000 100.976 0 60.586 0 40.390 164.795.835

Page 300: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 280.000 0 168.000 0 112.000 165.095.093

20,000 25,000 0,000 0,000 46.738 0 28.043 0 18.695 165.123.136

20,000 25,000 0,000 0,000 132.465 0 92.725 0 39.740 165.215.861

20,000 25,000 0,000 0,000 163.308 0 97.985 0 65.323 165.313.846

20,000 25,000 0,000 0,000 64.141 0 38.485 0 25.656 165.352.331

20,000 25,000 0,000 0,000 195.553 0 117.332 0 78.221 165.469.663

20,000 25,000 0,000 0,000 175.446 0 105.267 0 70.179 165.574.930

20,000 25,000 0,000 0,000 43.575 0 26.145 0 17.430 165.601.075

20,000 25,000 0,000 0,000 327.675 0 196.605 0 131.070 165.797.680

20,000 25,000 0,000 0,000 35.704 0 24.992 0 10.712 166.085.589

20,000 25,000 0,000 0,000 162.107 0 113.474 0 48.633 166.399.063

20,000 25,000 0,000 0,000 97.523 0 68.266 0 29.257 166.565.315

20,000 25,000 0,000 0,000 49.431 0 34.602 0 14.829 166.599.917

20,000 25,000 0,000 0,000 285.510 0 199.820 0 85.690 166.799.737

20,000 25,000 0,000 0,000 253.117 0 177.182 0 75.935 166.976.919

20,000 25,000 0,000 0,000 178.559 0 124.990 0 53.569 167.552.701

20,000 25,000 0,000 0,000 142.800 0 99.960 0 42.840 167.652.661

20,000 25,000 0,000 0,000 39.248 0 27.474 0 11.774 167.680.135

20,000 25,000 0,000 0,000 68.446 0 47.912 0 20.534 167.728.047

20,000 25,000 0,000 0,000 288.691 0 200.000 0 88.691 167.928.047

20,000 25,000 0,000 0,000 29.776 0 20.843 0 8.933 168.915.424

Page 301: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 61.479 0 43.035 0 18.444 169.358.379

20,000 25,000 0,000 0,000 178.480 0 124.936 0 53.544 171.657.685

20,000 25,000 0,000 0,000 63.793 0 44.655 0 19.138 171.702.340

20,000 25,000 0,000 0,000 283.000 0 198.100 0 84.900 172.681.298

20,000 25,000 0,000 0,000 34.886 0 24.420 0 10.466 172.705.718

20,000 25,000 0,000 0,000 279.500 0 195.650 0 83.850 172.901.368

20,000 25,000 0,000 0,000 70.600 0 49.420 0 21.180 172.950.788

20,000 25,000 0,000 0,000 66.698 0 46.688 0 20.010 173.046.191

20,000 25,000 0,000 0,000 106.400 0 74.480 0 31.920 173.120.671

20,000 25,000 0,000 0,000 59.210 0 41.447 0 17.763 173.162.118

20,000 25,000 0,000 0,000 36.009 0 25.206 0 10.803 173.332.583

20,000 25,000 0,000 0,000 135.250 0 94.675 0 40.575 173.427.258

20,000 25,000 0,000 0,000 54.188 0 37.931 0 16.257 173.465.189

20,000 25,000 0,000 0,000 70.535 0 49.374 0 21.161 173.514.563

20,000 25,000 0,000 0,000 277.028 0 193.919 0 83.109 173.904.086

20,000 25,000 0,000 0,000 203.666 0 142.566 0 61.100 174.046.652

20,000 25,000 0,000 0,000 146.661 0 102.662 0 43.999 174.149.314

20,000 25,000 0,000 0,000 35.745 0 25.021 0 10.724 174.993.853

20,000 25,000 0,000 0,000 246.130 0 172.291 0 73.839 175.166.144

20,000 25,000 0,000 0,000 214.000 0 149.800 0 64.200 175.315.944

Page 302: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 169.309 0 118.516 0 50.793 175.434.460

20,000 25,000 0,000 0,000 35.777 0 25.043 0 10.734 175.459.503

20,000 25,000 0,000 0,000 70.850 0 49.595 0 21.255 175.509.098

20,000 25,000 0,000 0,000 162.314 0 113.619 0 48.695 175.622.717

20,000 25,000 0,000 0,000 279.870 0 195.909 0 83.961 175.818.626

20,000 25,000 0,000 0,000 238.536 0 166.975 0 71.561 175.985.601

20,000 25,000 0,000 0,000 269.712 0 188.798 0 80.914 176.174.399

20,000 25,000 0,000 0,000 243.479 0 170.435 0 73.044 176.344.834

20,000 25,000 0,000 0,000 62.800 0 43.960 0 18.840 176.388.794

20,000 25,000 0,000 0,000 294.000 0 200.000 0 94.000 176.588.794

20,000 25,000 0,000 0,000 280.000 0 196.000 0 84.000 178.211.366

20,000 25,000 0,000 0,000 285.500 0 199.850 0 85.650 178.411.216

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 181.171.893

20,000 25,000 0,000 0,000 247.500 0 173.250 0 74.250 181.345.143

20,000 25,000 0,000 0,000 108.023 0 75.616 0 32.407 181.420.759

20,000 25,000 0,000 0,000 25.100 0 17.570 0 7.530 182.194.193

20,000 25,000 0,000 0,000 49.750 0 34.825 0 14.925 182.689.250

20,000 25,000 0,000 0,000 140.962 0 98.673 0 42.289 182.787.923

20,000 25,000 0,000 0,000 49.750 0 34.825 0 14.925 182.822.748

20,000 25,000 0,000 0,000 58.000 0 40.600 0 17.400 183.214.150

Page 303: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 96.000 0 67.200 0 28.800 183.281.350

20,000 25,000 0,000 0,000 69.824 0 48.876 0 20.948 183.330.226

20,000 25,000 0,000 0,000 23.237 0 16.266 0 6.971 183.346.492

20,000 25,000 0,000 0,000 69.824 0 48.876 0 20.948 183.395.368

20,000 25,000 0,000 0,000 270.555 0 189.388 0 81.167 184.623.343

20,000 25,000 0,000 0,000 269.875 0 188.912 0 80.963 184.812.255

20,000 25,000 0,000 0,000 70.906 0 49.634 0 21.272 184.861.889

20,000 25,000 0,000 0,000 234.240 0 163.968 0 70.272 185.025.857

20,000 25,000 0,000 0,000 252.582 0 176.807 0 75.775 185.202.664

20,000 25,000 0,000 0,000 205.590 0 143.913 0 61.677 185.346.577

20,000 25,000 0,000 0,000 52.390 0 36.673 0 15.717 185.383.250

20,000 25,000 0,000 0,000 140.500 0 98.350 0 42.150 185.481.60020,000 25,000 0,000 0,000 205.590 0 143.913 0 61.677 185.625.513

20,000 25,000 0,000 0,000 150.000 0 105.000 0 45.000 185.730.513

20,000 25,000 0,000 0,000 250.626 0 175.438 0 75.188 185.905.951

20,000 25,000 0,000 0,000 205.590 0 143.913 0 61.677 186.049.864

20,000 25,000 0,000 0,000 268.180 0 187.726 0 80.454 186.776.594

20,000 25,000 0,000 0,000 271.000 0 189.700 0 81.300 186.966.294

20,000 25,000 0,000 0,000 177.000 0 123.900 0 53.100 187.562.117

20,000 25,000 0,000 0,000 159.900 0 111.930 0 47.970 187.674.047

20,000 25,000 0,000 0,000 249.900 0 174.930 0 74.970 187.848.977

20,000 25,000 0,000 0,000 7.914 0 5.540 0 2.374 187.854.517

20,000 25,000 0,000 0,000 250.000 0 175.000 0 75.000 188.029.517

20,000 25,000 0,000 0,000 285.000 0 199.500 0 85.500 189.274.085

Page 304: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 6.200 0 4.340 0 1.860 189.278.425

20,000 25,000 0,000 0,000 106.986 0 74.890 0 32.096 191.311.157

20,000 25,000 0,000 0,000 273.400 0 191.380 0 82.020 191.502.537

20,000 25,000 0,000 0,000 278.824 0 195.177 0 83.647 192.495.714

20,000 25,000 0,000 0,000 139.300 0 97.510 0 41.790 192.992.224

20,000 25,000 0,000 0,000 71.000 0 49.700 0 21.300 193.840.414

20,000 25,000 0,000 0,000 71.400 0 49.980 0 21.420 194.645.694

20,000 25,000 0,000 0,000 162.220 0 113.554 0 48.666 194.759.248

20,000 25,000 0,000 0,000 240.975 0 168.682 0 72.293 194.927.930

20,000 25,000 0,000 0,000 27.188 0 19.031 0 8.157 194.946.961

20,000 25,000 0,000 0,000 200.250 0 140.175 0 60.075 196.126.586

20,000 25,000 0,000 0,000 275.300 0 192.710 0 82.590 196.319.296

20,000 25,000 0,000 0,000 95.660 0 66.962 0 28.698 196.386.258

20,000 25,000 0,000 0,000 14.888 0 10.421 0 4.467 196.396.679

20,000 25,000 0,000 0,000 233.660 0 163.562 0 70.098 196.560.241

20,000 25,000 0,000 0,000 204.950 0 143.465 0 61.485 196.703.706

20,000 25,000 0,000 0,000 149.200 0 104.440 0 44.760 196.808.146

20,000 25,000 0,000 0,000 129.080 0 90.356 0 38.724 196.898.502

20,000 25,000 0,000 0,000 52.345 0 36.641 0 15.704 198.178.335

20,000 25,000 0,000 0,000 255.729 0 179.010 0 76.719 198.357.345

20,000 25,000 0,000 0,000 54.395 0 38.076 0 16.319 198.395.421

20,000 25,000 0,000 0,000 35.600 0 24.920 0 10.680 198.420.341

20,000 25,000 0,000 0,000 246.025 0 172.217 0 73.808 198.592.558

20,000 25,000 0,000 0,000 55.600 0 38.920 0 16.680 198.631.478

Page 305: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 53.950 0 37.765 0 16.185 198.669.243

20,000 25,000 0,000 0,000 162.840 0 113.988 0 48.852 198.783.231

20,000 25,000 0,000 0,000 285.292 0 199.704 0 85.588 198.982.935

20,000 25,000 0,000 0,000 74.967 0 52.476 0 22.491 199.035.411

20,000 25,000 0,000 0,000 48.400 0 33.880 0 14.520 199.069.291

20,000 25,000 0,000 0,000 51.276 0 35.637 0 15.639 202.311.861

20,000 25,000 0,000 0,000 35.015 0 24.510 0 10.505 202.336.371

20,000 25,000 0,000 0,000 53.040 0 37.128 0 15.912 202.373.499

20,000 25,000 0,000 0,000 142.419 0 99.693 0 42.726 202.473.192

20,000 25,000 0,000 0,000 130.563 0 91.394 0 39.169 202.564.586

20,000 25,000 0,000 0,000 137.770 0 96.439 0 41.331 202.661.025

20,000 25,000 0,000 0,000 265.400 0 185.780 0 79.620 203.019.938

20,000 25,000 0,000 0,000 132.008 0 92.405 0 39.603 203.615.564

20,000 25,000 0,000 0,000 283.100 0 198.170 0 84.930 203.813.734

20,000 25,000 0,000 0,000 212.380 0 148.666 0 63.714 203.962.400

20,000 25,000 0,000 0,000 263.266 0 184.286 0 78.980 204.146.686

20,000 25,000 0,000 0,000 187.379 0 131.165 0 56.214 204.277.851

20,000 25,000 0,000 0,000 135.884 0 95.118 0 40.766 208.210.577

20,000 25,000 0,000 0,000 270.499 0 189.349 0 81.150 208.399.926

20,000 25,000 0,000 0,000 273.125 0 191.187 0 81.938 208.591.113

20,000 25,000 0,000 0,000 282.000 0 197.400 0 84.600 208.788.513

20,000 25,000 0,000 0,000 256.500 0 179.550 0 76.950 208.968.063

20,000 25,000 0,000 0,000 55.740 0 39.018 0 16.722 209.007.081

Page 306: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 214.800 0 150.360 0 64.440 209.157.441

20,000 25,000 0,000 0,000 285.708 0 199.996 0 85.712 209.357.437

20,000 25,000 0,000 0,000 50.150 0 35.105 0 15.045 209.392.542

20,000 25,000 0,000 0,000 268.125 0 187.687 0 80.438 209.580.229

20,000 25,000 0,000 0,000 269.250 0 188.475 0 80.775 209.768.704

20,000 25,000 0,000 0,000 251.400 0 175.980 0 75.420 209.944.684

20,000 25,000 0,000 0,000 240.980 0 168.686 0 72.294 210.113.370

20,000 25,000 0,000 0,000 177.500 0 124.250 0 53.250 210.237.620

20,000 25,000 0,000 0,000 275.000 0 192.500 0 82.500 210.430.120

20,000 25,000 0,000 0,000 58.960 0 41.272 0 17.688 210.471.392

20,000 25,000 0,000 0,000 184.500 0 129.150 0 55.350 210.600.542

20,000 25,000 0,000 0,000 139.759 0 97.831 0 41.928 210.698.373

20,000 25,000 0,000 0,000 113.120 0 79.184 0 33.936 210.777.557

20,000 25,000 0,000 0,000 104.130 0 72.891 0 31.239 210.850.448

20,000 25,000 0,000 0,000 67.300 0 47.110 0 20.190 210.897.558

20,000 25,000 0,000 0,000 285.040 0 199.528 0 85.512 213.554.177

20,000 25,000 0,000 0,000 106.000 0 74.200 0 31.800 213.814.367

20,000 25,000 0,000 0,000 206.100 0 144.270 0 61.830 215.333.738

20,000 25,000 0,000 0,000 104.460 0 73.122 0 31.338 215.406.860

20,000 25,000 0,000 0,000 70.980 0 49.686 0 21.294 215.456.546

20,000 25,000 0,000 0,000 154.396 0 108.077 0 46.319 215.564.623

20,000 25,000 0,000 0,000 20.347 0 14.242 0 6.105 215.578.865

20,000 25,000 0,000 0,000 284.126 0 198.888 0 85.238 216.321.913

20,000 25,000 0,000 0,000 80.800 0 56.560 0 24.240 216.378.473

Page 307: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 166.425 0 116.497 0 49.928 216.494.970

20,000 25,000 0,000 0,000 64.940 0 45.458 0 19.482 216.540.428

20,000 25,000 0,000 0,000 23.974 0 16.782 0 7.192 217.286.490

20,000 25,000 0,000 0,000 112.245 0 78.571 0 33.674 217.365.061

20,000 25,000 0,000 0,000 71.386 0 49.970 0 21.416 217.415.031

20,000 25,000 0,000 0,000 65.094 0 45.566 0 19.528 217.597.270

20,000 25,000 0,000 0,000 175.254 0 122.677 0 52.577 217.719.947

20,000 25,000 0,000 0,000 275.438 0 192.806 0 82.632 218.099.510

20,000 25,000 0,000 0,000 285.045 0 199.531 0 85.514 218.299.041

20,000 25,000 0,000 0,000 282.997 0 198.098 0 84.899 218.497.139

20,000 25,000 0,000 0,000 277.000 0 193.900 0 83.100 218.995.079

20,000 25,000 0,000 0,000 285.390 0 199.773 0 85.617 220.406.740

20,000 25,000 0,000 0,000 240.975 0 168.682 0 72.293 220.575.422

20,000 25,000 0,000 0,000 209.375 0 146.562 0 62.813 220.721.984

20,000 25,000 0,000 0,000 285.300 0 199.710 0 85.590 220.921.694

20,000 25,000 0,000 0,000 278.438 0 194.906 0 83.532 223.125.808

20,000 25,000 0,000 0,000 165.000 0 115.500 0 49.500 223.241.308

20,000 25,000 0,000 0,000 285.238 0 199.666 0 85.572 223.440.974

20,000 25,000 0,000 0,000 270.680 0 189.476 0 81.204 223.630.450

20,000 25,000 0,000 0,000 285.663 0 199.964 0 85.699 223.830.414

20,000 25,000 0,000 0,000 114.484 0 80.139 0 34.345 223.910.553

20,000 25,000 0,000 0,000 155.000 0 108.500 0 46.500 224.019.053

Page 308: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 48.650 0 34.055 0 14.595 224.053.108

20,000 25,000 0,000 0,000 276.200 0 193.340 0 82.860 224.246.448

20,000 25,000 0,000 0,000 282.206 0 197.544 0 84.662 224.443.992

20,000 25,000 0,000 0,000 284.700 0 199.290 0 85.410 225.394.387

20,000 25,000 0,000 0,000 36.555 0 25.588 0 10.967 225.567.675

20,000 25,000 0,000 0,000 40.631 0 28.441 0 12.190 225.596.116

20,000 25,000 0,000 0,000 36.076 0 25.253 0 10.823 225.979.301

20,000 25,000 0,000 0,000 43.640 0 30.548 0 13.092 226.009.849

20,000 25,000 0,000 0,000 98.970 0 69.279 0 29.691 226.079.128

20,000 25,000 0,000 0,000 43.670 0 30.569 0 13.101 226.270.744

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 226.319.744

20,000 25,000 0,000 0,000 34.550 0 24.185 0 10.365 226.343.929

20,000 25,000 0,000 0,000 105.000 0 73.500 0 31.500 226.417.429

20,000 25,000 0,000 0,000 66.546 0 46.582 0 19.964 226.464.011

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.082.434

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.131.434

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.180.434

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.229.434

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.278.434

Page 309: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 70.477 0 49.333 0 21.144 227.327.767

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.376.767

20,000 25,000 0,000 0,000 255.000 0 178.500 0 76.500 227.555.267

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.604.267

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.653.267

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.702.267

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 227.751.267

20,000 25,000 0,000 0,000 50.440 0 35.308 0 15.132 227.786.575

20,000 25,000 0,000 0,000 39.750 0 27.825 0 11.925 227.814.400

20,000 25,000 0,000 0,000 95.759 0 67.031 0 28.728 227.881.431

20,000 25,000 0,000 0,000 107.600 0 75.320 0 32.280 227.956.751

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 228.005.751

20,000 25,000 0,000 0,000 70.000 0 49.000 0 21.000 228.054.751

20,000 25,000 0,000 0,000 218.505 0 152.953 0 65.552 229.688.561

20,000 25,000 0,000 0,000 29.495 0 20.646 0 8.849 229.709.207

20,000 25,000 0,000 0,000 120.452 0 84.316 0 36.136 229.793.523

20,000 25,000 0,000 0,000 23.800 0 16.660 0 7.140 229.960.078

20,000 25,000 0,000 0,000 235.000 0 164.500 0 70.500 230.406.577

20,000 25,000 0,000 0,000 268.210 0 187.747 0 80.463 230.594.324

20,000 25,000 0,000 0,000 285.700 0 199.990 0 85.710 230.794.314

20,000 25,000 0,000 0,000 263.770 0 184.639 0 79.131 231.746.130

20,000 25,000 0,000 0,000 283.700 0 198.590 0 85.110 231.944.720

Page 310: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 155.360 0 108.752 0 46.608 232.053.472

20,000 25,000 0,000 0,000 169.096 0 118.367 0 50.729 232.171.839

20,000 25,000 0,000 0,000 281.766 0 197.236 0 84.530 232.369.075

20,000 25,000 0,000 0,000 200.000 0 140.000 0 60.000 232.509.075

20,000 25,000 0,000 0,000 165.113 0 115.579 0 49.534 232.624.654

20,000 25,000 0,000 0,000 234.600 0 164.220 0 70.380 232.788.874

20,000 25,000 0,000 0,000 252.420 0 176.694 0 75.726 232.965.568

20,000 25,000 0,000 0,000 218.000 0 152.600 0 65.400 233.118.168

20,000 25,000 0,000 0,000 200.216 0 140.151 0 60.065 233.258.319

20,000 25,000 0,000 0,000 259.300 0 181.510 0 77.790 233.439.829

20,000 25,000 0,000 0,000 277.070 0 193.949 0 83.121 233.633.778

20,000 25,000 0,000 0,000 178.080 0 124.656 0 53.424 233.758.434

20,000 25,000 0,000 0,000 201.000 0 140.700 0 60.300 233.899.134

20,000 25,000 0,000 0,000 260.090 0 182.063 0 78.027 234.081.197

20,000 25,000 0,000 0,000 151.364 0 105.955 0 45.409 234.187.152

20,000 25,000 0,000 0,000 253.995 0 177.796 0 76.199 234.364.948

20,000 25,000 0,000 0,000 166.425 0 116.497 0 49.928 234.481.445

20,000 25,000 0,000 0,000 247.000 0 172.900 0 74.100 234.654.345

20,000 25,000 0,000 0,000 169.900 0 118.930 0 50.970 234.773.275

20,000 25,000 0,000 0,000 98.000 0 68.600 0 29.400 234.841.875

20,000 25,000 0,000 0,000 259.129 0 181.390 0 77.739 235.023.265

20,000 25,000 0,000 0,000 250.000 0 175.000 0 75.000 235.198.265

20,000 25,000 0,000 0,000 178.080 0 124.656 0 53.424 235.322.921

20,000 25,000 0,000 0,000 259.350 0 181.545 0 77.805 235.504.466

20,000 25,000 0,000 0,000 33.232 0 23.262 0 9.970 235.527.728

Page 311: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 255.183 0 178.628 0 76.555 235.706.356

20,000 25,000 0,000 0,000 83.475 0 58.432 0 25.043 235.764.788

20,000 25,000 0,000 0,000 201.000 0 140.700 0 60.300 235.905.488

20,000 25,000 0,000 0,000 279.900 0 195.930 0 83.970 236.101.418

20,000 25,000 0,000 0,000 251.920 0 176.344 0 75.576 240.133.515

20,000 25,000 0,000 0,000 21.506 0 15.054 0 6.452 240.148.569

20,000 25,000 0,000 0,000 64.170 0 44.919 0 19.251 240.193.488

20,000 25,000 0,000 0,000 86.473 0 60.531 0 25.942 240.254.019

20,000 25,000 0,000 0,000 71.715 0 50.200 0 21.515 240.304.219

20,000 25,000 0,000 0,000 32.000 0 22.400 0 9.600 240.326.619

20,000 25,000 0,000 0,000 30.100 0 21.070 0 9.030 240.347.689

20,000 25,000 0,000 0,000 280.000 0 196.000 0 84.000 240.543.689

20,000 25,000 0,000 0,000 279.000 0 195.300 0 83.700 240.738.989

20,000 25,000 0,000 0,000 170.300 0 119.210 0 51.090 240.858.199

20,000 25,000 0,000 0,000 20.363 0 14.254 0 6.109 240.872.453

20,000 25,000 0,000 0,000 281.800 0 197.260 0 84.540 241.069.713

20,000 25,000 0,000 0,000 195.550 0 136.885 0 58.665 241.206.598

20,000 25,000 0,000 0,000 211.287 0 147.900 0 63.387 241.354.498

20,000 25,000 0,000 0,000 79.500 0 55.650 0 23.850 241.410.148

20,000 25,000 0,000 0,000 162.120 0 113.484 0 48.636 241.523.632

20,000 25,000 0,000 0,000 232.625 0 162.837 0 69.788 241.686.469

20,000 25,000 0,000 0,000 135.000 0 94.500 0 40.500 241.780.969

Page 312: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 22.879 0 16.015 0 6.864 241.796.984

20,000 25,000 0,000 0,000 65.000 0 45.500 0 19.500 241.842.484

20,000 25,000 0,000 0,000 108.000 0 75.600 0 32.400 241.918.084

20,000 25,000 0,000 0,000 102.540 0 71.778 0 30.762 241.989.862

20,000 25,000 0,000 0,000 160.400 0 112.280 0 48.120 242.102.142

20,000 25,000 0,000 0,000 284.707 0 199.295 0 85.412 242.301.437

20,000 25,000 0,000 0,000 73.088 0 51.161 0 21.927 242.352.598

20,000 25,000 0,000 0,000 169.800 0 118.860 0 50.940 242.471.458

20,000 25,000 0,000 0,000 280.665 0 196.465 0 84.200 242.667.923

20,000 25,000 0,000 0,000 276.000 0 193.200 0 82.800 242.861.123

20,000 25,000 0,000 0,000 240.975 0 168.682 0 72.293 243.029.805

20,000 25,000 0,000 0,000 244.450 0 171.115 0 73.335 243.200.920

20,000 25,000 0,000 0,000 139.650 0 97.755 0 41.895 243.298.675

20,000 25,000 0,000 0,000 204.500 0 143.150 0 61.350 243.441.825

20,000 25,000 0,000 0,000 54.037 0 37.825 0 16.212 243.479.650

20,000 25,000 0,000 0,000 277.070 0 193.949 0 83.121 243.673.599

20,000 25,000 0,000 0,000 83.700 0 58.590 0 25.110 243.732.189

20,000 25,000 0,000 0,000 249.247 0 174.472 0 74.775 243.906.661

20,000 25,000 0,000 0,000 32.100 0 22.470 0 9.630 243.929.131

20,000 25,000 0,000 0,000 154.400 0 108.080 0 46.320 244.037.211

20,000 25,000 0,000 0,000 107.000 0 74.900 0 32.100 244.112.111

20,000 25,000 0,000 0,000 20.827 0 14.579 0 6.248 244.126.690

Page 313: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 131.813 0 92.269 0 39.544 244.218.959

20,000 25,000 0,000 0,000 139.561 0 97.693 0 41.868 244.316.652

20,000 25,000 0,000 0,000 207.550 0 145.285 0 62.265 244.461.937

20,000 25,000 0,000 0,000 310.592 0 200.000 0 110.592 246.385.845

20,000 25,000 0,000 0,000 281.898 0 197.328 0 84.570 247.067.910

20,000 25,000 0,000 0,000 208.470 0 145.929 0 62.541 247.213.839

20,000 25,000 0,000 0,000 97.801 0 68.461 0 29.340 247.282.300

20,000 25,000 0,000 0,000 271.570 0 190.099 0 81.471 247.472.399

20,000 25,000 0,000 0,000 246.870 0 172.809 0 74.061 247.645.208

20,000 25,000 0,000 0,000 249.600 0 174.720 0 74.880 247.819.928

20,000 25,000 0,000 0,000 248.000 0 173.600 0 74.400 247.993.528

20,000 25,000 0,000 0,000 278.858 0 195.200 0 83.658 248.188.728

20,000 25,000 0,000 0,000 280.800 0 196.560 0 84.240 248.385.288

20,000 25,000 0,000 0,000 200.000 0 140.000 0 60.000 248.525.288

20,000 25,000 0,000 0,000 79.577 0 55.704 0 23.873 248.580.992

20,000 25,000 0,000 0,000 268.038 0 187.626 0 80.412 248.768.618

20,000 25,000 0,000 0,000 255.959 0 179.171 0 76.788 249.867.452

20,000 25,000 0,000 0,000 282.460 0 197.722 0 84.738 250.065.174

20,000 25,000 0,000 0,000 265.950 0 186.165 0 79.785 250.251.339

20,000 25,000 0,000 0,000 276.990 0 193.893 0 83.097 250.445.232

20,000 25,000 0,000 0,000 254.923 0 178.446 0 76.477 250.623.678

Page 314: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 170.800 0 119.560 0 51.240 250.743.238

20,000 25,000 0,000 0,000 51.989 0 36.392 0 15.597 250.779.630

20,000 25,000 0,000 0,000 207.910 0 145.537 0 62.373 250.925.167

20,000 25,000 0,000 0,000 63.029 0 44.120 0 18.909 251.324.046

20,000 25,000 0,000 0,000 269.535 0 188.674 0 80.861 251.512.720

20,000 25,000 0,000 0,000 222.373 0 155.661 0 66.712 251.668.381

20,000 25,000 0,000 0,000 284.876 0 199.413 0 85.463 251.867.794

20,000 25,000 0,000 0,000 265.500 0 174.500 0 91.000 252.695.563

20,000 25,000 0,000 0,000 285.800 0 174.500 0 111.300 252.870.063

20,000 25,000 0,000 0,000 189.392 0 132.574 0 56.818 253.002.637

20,000 25,000 0,000 0,000 157.488 0 110.242 0 47.246 253.112.879

20,000 25,000 0,000 0,000 183.000 0 128.100 0 54.900 253.914.774

20,000 25,000 0,000 0,000 165.331 0 115.732 0 49.599 254.030.506

20,000 25,000 0,000 0,000 99.074 0 69.352 0 29.722 254.099.858

20,000 25,000 0,000 0,000 253.975 0 177.782 0 76.193 254.277.640

20,000 25,000 0,000 0,000 127.400 0 89.180 0 38.220 254.767.330

20,000 25,000 0,000 0,000 120.400 0 84.280 0 36.120 255.049.943

20,000 25,000 0,000 0,000 292.646 0 200.000 0 92.646 255.249.943

20,000 25,000 0,000 0,000 87.668 0 61.367 0 26.301 255.311.310

20,000 25,000 0,000 0,000 118.650 0 83.055 0 35.595 255.394.365

Page 315: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 130.677 0 91.473 0 39.204 255.485.838

20,000 25,000 0,000 0,000 116.230 0 81.361 0 34.869 255.567.199

20,000 25,000 0,000 0,000 96.600 0 67.620 0 28.980 255.634.819

20,000 25,000 0,000 0,000 22.032 0 15.422 0 6.610 255.650.241

20,000 25,000 0,000 0,000 185.821 0 130.075 0 55.746 255.780.316

20,000 25,000 0,000 0,017 287.000 500 200.000 348 87.000 184.433.955

20,000 25,000 0,000 0,034 404.638 1.387 200.000 685 204.638 131.264.588

20,000 25,000 0,000 0,051 283.486 1.450 198.440 1.015 85.046 160.940.844

20,000 25,000 0,000 0,064 156.490 1.000 109.543 700 46.947 12.025.441

20,000 25,000 0,000 0,065 168.759 1.096 118.131 767 50.628 58.106.004

20,000 25,000 0,000 0,000 134.789 0 94.352 0 40.437 254.678.150

20,000 25,000 0,000 0,000 131.789 0 92.252 0 39.537 254.583.798

20,000 25,000 0,000 0,068 280.814 1.914 196.570 1.340 84.244 81.751.545

20,000 25,000 0,000 0,072 263.027 1.900 184.119 1.330 78.908 57.987.873

20,000 25,000 0,000 0,073 401.416 2.950 200.000 1.469 201.416 160.742.404

20,000 25,000 0,000 0,077 249.889 1.914 174.922 1.340 74.967 74.329.527

20,000 25,000 0,000 0,081 102.069 826 71.448 578 30.621 109.448.863

20,000 25,000 0,000 0,082 204.573 1.672 122.744 1.003 81.829 164.735.249

20,000 25,000 0,000 0,000 40.223 0 28.156 0 12.067 29.810.552

20,000 25,000 0,000 0,085 176.000 1.500 123.200 1.050 52.800 253.786.674

20,000 25,000 0,000 0,086 283.495 2.446 198.446 1.712 85.049 115.148.096

Page 316: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,086 279.624 2.913 195.667 2.038 83.957 167.427.711

20,000 25,000 0,000 0,086 285.045 2.725 199.531 1.907 85.514 208.115.459

20,000 25,000 0,000 0,087 219.634 1.914 153.743 1.340 65.891 81.554.975

20,000 25,000 0,000 0,087 284.901 2.490 199.430 1.743 85.471 207.915.928

20,000 25,000 0,000 0,088 271.540 2.398 190.078 1.678 81.462 198.141.694

20,000 25,000 0,000 0,089 213.964 1.914 149.775 1.340 64.189 81.401.232

20,000 25,000 0,000 0,090 212.144 1.914 148.501 1.340 63.643 74.680.037

20,000 25,000 0,000 0,090 210.474 1.914 147.332 1.340 63.142 75.676.944

20,000 25,000 0,000 0,090 167.000 1.500 116.900 1.050 50.100 253.663.474

20,000 25,000 0,000 0,092 285.714 2.642 199.999 1.849 85.715 11.715.899

20,000 25,000 0,000 0,092 285.714 2.642 199.999 1.849 85.715 11.915.898

20,000 25,000 0,000 0,092 206.834 1.914 144.784 1.340 62.050 81.251.457

20,000 25,000 0,000 0,092 264.550 2.446 185.185 1.712 79.365 114.120.744

20,000 25,000 0,000 0,092 285.714 2.642 200.000 1.849 85.714 128.767.005

20,000 25,000 0,000 0,094 213.000 2.000 149.100 1.400 63.900 113.467.472

20,000 25,000 0,000 0,095 210.000 2.000 147.000 1.400 63.000 57.803.754

20,000 25,000 0,000 0,099 191.160 1.900 133.812 1.330 57.348 57.656.754

20,000 25,000 0,000 0,100 276.694 2.642 193.685 1.849 83.009 133.167.693

20,000 25,000 0,000 0,101 189.244 1.914 132.471 1.340 56.773 75.029.809

20,000 25,000 0,000 0,102 285.616 2.874 199.931 2.012 85.685 207.716.498

20,000 25,000 0,000 0,105 182.804 1.914 127.962 1.339 54.842 78.470.434

20,000 25,000 0,000 0,111 268.550 3.000 187.985 2.100 80.565 160.542.404

Page 317: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,111 269.192 3.000 188.434 2.100 80.758 178.015.366

20,000 25,000 0,000 0,112 285.500 3.200 199.850 2.240 85.650 41.417.532

20,000 25,000 0,000 0,112 285.500 3.200 199.850 2.240 85.650 48.683.732

20,000 25,000 0,000 0,112 177.415 2.000 124.190 1.400 53.225 132.974.008

20,000 25,000 0,000 0,000 214.098 0 149.868 0 64.230 100.459.669

20,000 25,000 0,000 0,120 249.900 3.000 174.930 2.100 74.970 118.300.770

20,000 25,000 0,000 0,122 122.000 1.500 85.400 1.050 36.600 145.747.105

20,000 25,000 0,000 0,123 193.584 2.390 135.508 1.673 58.076 100.309.801

20,000 25,000 0,000 0,125 280.297 3.511 196.207 2.458 84.090 72.827.615

20,000 25,000 0,000 0,079 250.299 1.970 175.209 1.379 75.090 245.889.013

20,000 25,000 0,000 0,000 285.515 0 199.860 0 85.655 100.174.293

20,000 25,000 0,000 0,126 285.600 3.600 199.920 2.520 85.680 180.972.393

20,000 25,000 0,000 0,127 226.502 2.873 158.551 2.011 67.951 207.516.567

20,000 25,000 0,000 0,132 285.714 3.770 200.000 2.639 85.714 150.758.333

20,000 25,000 0,000 0,136 285.083 3.880 199.558 2.716 85.525 118.125.840

20,000 25,000 0,000 0,138 223.565 3.078 156.495 2.154 67.070 99.974.433

20,000 25,000 0,000 0,139 71.390 995 49.973 697 21.417 119.028.857

20,000 25,000 0,000 0,144 230.283 3.308 161.198 2.315 69.085 167.232.044

20,000 25,000 0,000 0,145 197.775 2.873 138.442 2.011 59.333 207.358.016

20,000 25,000 0,000 0,148 269.940 4.000 188.958 2.800 80.982 160.354.419

20,000 25,000 0,000 0,150 284.230 4.270 198.961 2.989 85.269 99.817.938

20,000 25,000 0,000 0,150 282.850 4.300 197.995 3.010 84.855 222.930.902

Page 318: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,151 343.792 5.207 200.000 3.028 143.792 171.532.749

20,000 25,000 0,000 0,151 283.813 4.300 198.669 3.010 85.144 222.732.907

20,000 25,000 0,000 0,153 130.205 2.000 91.143 1.400 39.062 227.033.434

20,000 25,000 0,000 0,160 249.800 4.000 174.860 2.800 74.940 39.686.297

20,000 25,000 0,000 0,168 175.126 2.944 122.588 2.061 52.538 138.796.307

20,000 25,000 0,000 0,170 247.600 4.300 173.320 3.010 74.280 222.534.238

20,000 25,000 0,000 0,173 285.314 4.950 199.719 3.465 85.595 160.165.461

20,000 25,000 0,000 0,175 285.700 5.000 199.990 3.500 85.710 97.865.667

20,000 25,000 0,000 0,175 285.500 5.000 199.850 3.500 85.650 177.491.761

20,000 25,000 0,000 0,176 106.155 1.875 74.308 1.312 31.847 159.965.742

20,000 25,000 0,000 0,176 227.500 4.000 159.250 2.800 68.250 253.546.574

20,000 25,000 0,000 0,177 284.313 5.037 199.019 3.526 85.294 72.631.408

20,000 25,000 0,000 0,178 277.447 4.960 194.212 3.472 83.235 216.123.025

20,000 25,000 0,000 0,181 275.500 5.000 192.850 3.500 82.650 116.038.350

20,000 25,000 0,000 0,182 268.560 4.900 187.992 3.430 80.568 41.217.682

20,000 25,000 0,000 0,182 280.979 5.100 196.685 3.570 84.294 122.170.658

20,000 25,000 0,000 0,183 211.254 3.876 147.877 2.713 63.377 197.951.616

20,000 25,000 0,000 0,184 272.470 5.000 190.729 3.500 81.741 117.926.282

20,000 25,000 0,000 0,187 285.503 5.359 199.852 3.751 85.651 157.738.908

20,000 25,000 0,000 0,189 212.000 4.000 148.400 2.800 63.600 116.718.068

20,000 25,000 0,000 0,189 212.000 4.000 148.400 2.800 63.600 116.866.468

20,000 25,000 0,000 0,190 105.040 2.000 73.528 1.400 31.512 226.942.291

Page 319: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,191 260.867 5.000 182.607 3.500 78.260 1.756.732

20,000 25,000 0,000 0,193 285.460 5.500 199.822 3.850 85.638 171.332.749

20,000 25,000 0,000 0,194 206.450 4.000 144.515 2.800 61.935 121.973.973

20,000 25,000 0,000 0,195 283.250 5.513 198.275 3.859 84.975 70.870.236

20,000 25,000 0,000 0,196 254.847 5.000 178.392 3.500 76.455 159.891.434

20,000 25,000 0,000 0,196 202.087 3.952 141.460 2.766 60.627 217.269.708

20,000 25,000 0,000 0,197 101.430 2.000 71.001 1.400 30.429 226.240.175

20,000 25,000 0,000 0,201 49.678 1.000 34.774 700 14.904 226.169.174

20,000 25,000 0,000 0,202 280.754 5.667 196.527 3.967 84.227 23.918.953

20,000 25,000 0,000 0,202 285.714 5.764 200.000 4.035 85.714 71.701.427

20,000 25,000 0,000 0,202 247.800 5.000 173.460 3.500 74.340 142.650.325

20,000 25,000 0,000 0,206 194.000 4.000 135.800 2.800 58.200 71.501.427

20,000 25,000 0,000 0,208 285.714 6.993 199.999 4.895 85.715 138.673.719

20,000 25,000 0,000 0,210 285.675 6.000 199.972 4.200 85.703 35.767.796

20,000 25,000 0,000 0,210 285.700 6.000 199.990 4.200 85.710 97.665.677

20,000 25,000 0,000 0,210 285.200 6.000 199.640 4.200 85.560 180.772.473

20,000 25,000 0,000 0,210 131.100 2.760 91.770 1.932 39.330 226.776.993

20,000 25,000 0,000 0,210 131.100 2.760 91.770 1.932 39.330 226.868.763

20,000 25,000 0,000 0,213 68.936 1.472 48.255 1.030 20.681 41.029.690

20,000 25,000 0,000 0,216 249.500 5.400 174.650 3.780 74.850 70.671.961

20,000 25,000 0,000 0,217 285.700 6.200 199.990 4.340 85.710 137.608.693

20,000 25,000 0,000 0,217 281.429 6.175 197.000 4.322 84.429 138.473.720

Page 320: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,218 163.665 3.565 114.565 2.495 49.100 110.058.535

20,000 25,000 0,000 0,220 254.200 5.580 177.940 3.150 76.260 48.483.882

20,000 25,000 0,000 0,223 269.500 6.000 188.650 4.200 80.850 36.521.493

20,000 25,000 0,000 0,223 269.500 6.000 188.650 4.200 80.850 48.305.942

20,000 25,000 0,000 0,225 273.468 6.152 191.427 4.307 82.041 25.192.894

20,000 25,000 0,000 0,225 133.000 3.000 93.100 2.100 39.900 207.219.574

20,000 25,000 0,000 0,227 283.219 6.420 198.253 4.494 84.966 99.618.977

20,000 25,000 0,000 0,228 174.969 3.990 122.478 2.792 52.491 99.420.724

20,000 25,000 0,000 0,230 106.396 2.446 74.477 1.712 31.919 114.574.225

20,000 25,000 0,000 0,230 277.141 6.388 193.998 4.471 83.143 147.942.946

20,000 25,000 0,000 0,000 106.791 0 74.753 0 32.038 39.511.437

20,000 25,000 0,000 0,234 206.858 4.858 144.800 3.400 62.058 239.957.171

20,000 25,000 0,000 0,234 264.428 6.200 185.099 4.340 79.329 251.279.926

20,000 25,000 0,000 0,235 66.802 1.567 46.761 1.097 20.041 183.173.550

20,000 25,000 0,000 0,240 285.700 6.880 199.990 4.816 85.710 215.189.468

20,000 25,000 0,000 0,244 263.901 4.500 184.730 3.150 79.171 25.001.467

20,000 25,000 0,000 0,245 99.955 2.446 69.968 1.712 29.987 113.935.559

20,000 25,000 0,000 0,253 142.557 4.464 99.789 3.124 42.768 114.949.650

20,000 25,000 0,000 0,254 279.688 7.113 195.782 4.979 83.906 132.849.818

20,000 25,000 0,000 0,256 242.373 6.200 169.660 4.340 72.713 251.094.827

20,000 25,000 0,000 0,260 276.342 7.209 193.400 5.046 82.942 72.432.389

20,000 25,000 0,000 0,261 153.300 4.000 107.310 2.800 45.990 99.298.246

Page 321: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,264 151.500 4.000 106.050 2.800 45.450 99.190.936

20,000 25,000 0,000 0,268 247.333 6.635 173.133 4.644 74.200 202.834.158

20,000 25,000 0,000 0,271 178.980 4.850 125.286 3.395 53.694 71.365.627

20,000 25,000 0,000 0,272 142.464 3.876 99.725 2.713 42.739 197.803.739

20,000 25,000 0,000 0,277 177.159 4.914 124.011 3.439 53.148 159.713.042

20,000 25,000 0,000 0,280 249.740 7.000 174.818 4.900 74.922 116.569.668

20,000 25,000 0,000 0,280 217.140 6.000 151.998 4.200 65.142 121.829.458

20,000 25,000 0,000 0,280 285.714 8.000 200.000 5.600 85.714 169.115.424

20,000 25,000 0,000 0,280 267.556 7.487 187.289 5.241 80.267 180.572.833

20,000 25,000 0,000 0,283 240.000 6.800 168.000 4.760 72.000 28.189.850

20,000 25,000 0,000 0,283 285.714 8.080 199.999 5.656 85.715 239.812.371

20,000 25,000 0,000 0,287 273.589 7.842 191.511 5.489 82.078 24.816.737

20,000 25,000 0,000 0,289 207.513 6.000 145.259 4.200 62.254 173.307.377

20,000 25,000 0,000 0,300 89.558 3.000 62.690 2.100 26.868 169.618.152

20,000 25,000 0,000 0,308 89.550 2.760 62.685 1.932 26.865 225.954.048

20,000 25,000 0,000 0,310 193.198 6.000 135.239 4.200 57.959 121.677.460

20,000 25,000 0,000 0,315 285.700 9.000 199.900 6.297 85.800 57.522.942

20,000 25,000 0,000 0,317 23.498 744 16.448 521 7.050 29.782.396

20,000 25,000 0,000 0,000 177.374 0 124.161 0 53.213 48.117.292

20,000 25,000 0,000 0,324 285.000 9.222 199.500 6.455 85.500 57.323.042

20,000 25,000 0,000 0,325 277.054 9.011 193.937 6.307 83.117 22.781.965

20,000 25,000 0,000 0,333 285.500 9.500 199.850 6.650 85.650 180.385.544

20,000 25,000 0,000 0,333 285.714 9.510 200.000 6.657 85.714 222.360.918

Page 322: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,336 233.712 7.842 163.598 5.489 70.114 23.722.426

20,000 25,000 0,000 0,342 56.156 2.020 39.309 1.414 16.847 1.574.125

20,000 25,000 0,000 0,346 285.680 9.900 199.976 6.930 85.704 40.981.435

20,000 25,000 0,000 0,346 285.600 9.900 199.920 6.930 85.680 47.993.131

20,000 25,000 0,000 0,346 107.000 3.700 74.900 2.590 32.100 174.968.832

20,000 25,000 0,000 0,347 285.384 9.900 199.768 6.930 85.616 39.436.684

20,000 25,000 0,000 0,347 285.600 9.900 199.920 6.930 85.680 47.393.311

20,000 25,000 0,000 0,347 285.704 9.900 199.992 6.930 85.712 47.593.303

20,000 25,000 0,000 0,347 285.584 9.900 199.908 6.930 85.676 47.793.211

20,000 25,000 0,000 0,347 285.492 9.900 199.844 6.930 85.648 57.123.542

20,000 25,000 0,000 0,350 285.225 10.000 199.657 7.000 85.568 34.004.522

20,000 25,000 0,000 0,350 282.660 9.900 197.862 6.930 84.798 46.599.735

20,000 25,000 0,000 0,350 282.660 9.900 197.862 6.930 84.798 46.797.597

20,000 25,000 0,000 0,350 282.760 9.900 197.932 6.930 84.828 46.995.529

20,000 25,000 0,000 0,350 282.660 9.900 197.862 6.930 84.798 47.193.391

20,000 25,000 0,000 0,357 285.610 10.200 199.927 7.140 85.683 39.236.916

20,000 25,000 0,000 0,361 277.196 10.000 194.037 7.000 83.159 159.589.031

20,000 25,000 0,000 0,362 102.175 3.700 71.522 2.590 30.653 174.893.932

20,000 25,000 0,000 0,365 296.255 10.801 200.000 7.291 96.255 46.401.873

20,000 25,000 0,000 0,366 76.400 2.800 53.480 1.960 22.920 226.685.223

20,000 25,000 0,000 0,335 285.695 9.557 199.986 6.689 85.709 97.465.687

Page 323: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,375 266.384 10.000 186.468 7.000 79.916 177.291.911

20,000 25,000 0,000 0,378 214.999 8.139 150.499 5.697 64.500 215.928.813

20,000 25,000 0,000 0,383 17.794 682 12.455 477 5.339 29.765.948

20,000 25,000 0,000 0,384 260.400 12.400 182.280 8.680 78.120 121.542.221

20,000 25,000 0,000 0,384 260.617 10.000 182.431 7.000 78.186 159.394.994

20,000 25,000 0,000 0,384 260.100 10.000 182.070 7.000 78.030 180.185.694

20,000 25,000 0,000 0,385 207.356 8.000 145.149 5.600 62.207 231.561.491

20,000 25,000 0,000 0,386 284.725 11.000 199.307 7.700 85.418 56.923.698

20,000 25,000 0,000 0,386 191.835 7.770 134.284 5.439 57.551 173.710.167

20,000 25,000 0,000 0,387 284.928 11.017 199.449 7.712 85.479 215.778.314

20,000 25,000 0,000 0,388 177.700 6.900 124.390 4.830 53.310 180.003.624

20,000 25,000 0,000 0,392 255.100 10.000 178.570 7.000 76.530 72.238.989

20,000 25,000 0,000 0,393 214.000 8.400 149.800 5.880 64.200 179.729.434

20,000 25,000 0,000 0,393 214.000 8.400 149.800 5.880 64.200 179.879.234

20,000 25,000 0,000 0,396 249.792 9.900 174.854 6.930 74.938 35.039.996

20,000 25,000 0,000 0,397 249.476 9.900 174.633 6.930 74.843 39.036.989

20,000 25,000 0,000 0,399 283.200 11.300 198.240 7.910 84.960 253.387.324

20,000 25,000 0,000 0,402 283.810 11.400 198.667 7.980 85.143 46.201.873

20,000 25,000 0,000 0,402 274.295 11.018 192.006 7.712 82.289 157.539.056

20,000 25,000 0,000 0,402 149.100 6.000 104.370 4.200 44.730 218.801.179

Page 324: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 283.284 0 198.298 0 84.986 46.003.206

20,000 25,000 0,000 0,415 238.450 9.900 166.915 6.930 71.535 38.862.356

20,000 25,000 0,000 0,415 265.245 11.000 185.671 7.700 79.574 56.724.391

20,000 25,000 0,000 0,415 134.182 5.569 93.927 3.898 40.255 167.070.846

20,000 25,000 0,000 0,416 240.330 10.000 168.231 7.000 72.099 29.753.493

20,000 25,000 0,000 0,416 240.154 10.000 168.107 7.000 72.047 179.579.634

20,000 25,000 0,000 0,416 266.795 11.111 186.757 7.777 80.038 217.906.704

20,000 25,000 0,000 0,417 283.076 11.800 198.153 8.260 84.923 45.804.908

20,000 25,000 0,000 0,421 235.092 9.900 164.564 6.930 70.528 38.695.441

20,000 25,000 0,000 0,422 87.600 3.700 61.320 2.590 26.280 173.575.883

20,000 25,000 0,000 0,423 142.000 6.000 99.400 4.200 42.600 38.530.877

20,000 25,000 0,000 0,432 231.572 10.000 162.100 7.000 69.472 179.411.527

20,000 25,000 0,000 0,441 226.600 10.000 158.620 7.000 67.980 179.249.427

20,000 25,000 0,000 0,445 285.600 12.700 199.920 8.890 85.680 45.606.755

20,000 25,000 0,000 0,446 224.080 10.000 156.856 7.000 67.224 179.090.807

20,000 25,000 0,000 0,449 242.500 10.900 169.750 7.630 72.750 38.431.477

20,000 25,000 0,000 0,453 268.850 12.200 188.195 8.540 80.655 145.661.705

20,000 25,000 0,000 0,455 279.300 12.700 195.510 8.890 83.790 45.406.835

20,000 25,000 0,000 0,462 214.200 9.900 149.940 6.930 64.260 34.865.142

20,000 25,000 0,000 0,466 272.160 12.700 190.512 8.890 81.648 45.211.325

20,000 25,000 0,000 0,467 272.160 12.700 190.512 8.890 81.648 45.020.813

Page 325: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,467 214.100 10.000 149.870 7.000 64.230 178.933.951

20,000 25,000 0,000 0,468 211.416 9.900 147.991 6.930 63.425 56.538.720

20,000 25,000 0,000 0,470 285.600 18.000 199.920 12.600 85.680 169.315.344

20,000 25,000 0,000 0,473 285.600 13.500 199.920 9.450 85.680 56.390.729

20,000 25,000 0,000 0,474 47.771 2.263 33.439 1.583 14.332 111.351.969

20,000 25,000 0,000 0,476 210.045 10.000 147.031 7.000 63.014 178.784.081

20,000 25,000 0,000 0,476 142.834 6.800 99.983 4.760 42.851 252.521.063

20,000 25,000 0,000 0,044 283.333 1.250 198.333 875 85.000 254.965.663

20,000 25,000 0,000 0,488 285.068 13.900 199.547 9.730 85.521 56.190.809

20,000 25,000 0,000 0,491 201.517 9.900 141.061 6.930 60.456 55.991.262

20,000 25,000 0,000 0,494 273.000 13.500 191.100 9.450 81.900 44.830.301

20,000 25,000 0,000 0,506 78.960 4.000 55.272 2.800 23.688 226.134.400

20,000 25,000 0,000 0,508 285.700 14.500 199.990 10.150 85.710 55.850.201

20,000 25,000 0,000 0,512 247.700 12.700 173.390 8.890 74.310 55.650.211

20,000 25,000 0,000 0,519 214.138 9.648 149.895 5.446 64.243 229.943.418

20,000 25,000 0,000 0,522 156.836 8.193 109.785 5.735 47.051 184.233.955

20,000 25,000 0,000 0,525 285.714 15.000 200.000 10.500 85.714 147.148.948

20,000 25,000 0,000 0,525 285.714 15.000 200.000 10.500 85.714 147.348.948

20,000 25,000 0,000 0,525 285.714 15.000 200.000 10.500 85.714 147.548.948

20,000 25,000 0,000 0,525 285.714 15.000 200.000 10.500 85.714 147.748.948

20,000 25,000 0,000 0,000 32.949 0 23.064 0 9.885 99.084.886

Page 326: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,547 182.700 10.000 127.890 7.000 54.810 178.637.050

20,000 25,000 0,000 0,563 195.298 11.000 136.708 7.700 58.590 44.639.201

20,000 25,000 0,000 0,567 139.980 7.950 97.986 5.565 41.994 166.497.049

20,000 25,000 0,000 0,573 34.920 2.000 24.444 1.400 10.476 178.509.160

20,000 25,000 0,000 0,574 172.234 9.900 120.563 6.930 51.671 55.476.821

20,000 25,000 0,000 0,576 214.032 12.333 149.822 8.633 64.210 33.804.865

20,000 25,000 0,000 0,583 249.250 14.535 174.475 10.174 74.775 111.318.530

20,000 25,000 0,000 0,585 333.137 19.500 199.882 11.700 133.255 164.612.505

20,000 25,000 0,000 0,590 193.270 11.410 135.289 7.987 57.981 177.826.932

20,000 25,000 0,000 0,590 223.400 13.200 156.380 9.240 67.020 239.612.372

20,000 25,000 0,000 0,000 205.692 0 143.984 0 61.708 44.502.493

20,000 25,000 0,000 0,602 249.300 15.000 174.510 10.500 74.790 117.735.553

20,000 25,000 0,000 0,607 232.274 14.100 162.591 9.870 69.683 197.704.014

20,000 25,000 0,000 0,545 127.986 6.977 89.590 4.883 38.396 69.018.269

20,000 25,000 0,000 0,609 246.300 15.000 172.410 10.500 73.890 117.388.493

20,000 25,000 0,000 0,609 246.500 15.000 172.550 10.500 73.950 117.561.043

20,000 25,000 0,000 0,609 164.193 10.000 114.935 7.000 49.258 121.359.941

20,000 25,000 0,000 0,637 285.650 18.200 199.955 12.740 85.695 145.473.510

20,000 25,000 0,000 0,663 174.978 11.600 122.483 8.120 52.495 44.358.509

20,000 25,000 0,000 0,682 58.571 4.000 41.000 2.800 17.571 195.986.411

20,000 25,000 0,000 0,686 280.094 19.202 196.066 13.441 84.028 217.128.248

20,000 25,000 0,000 0,689 285.546 19.670 199.882 13.769 85.664 177.691.643

20,000 25,000 0,000 0,692 283.841 19.650 198.689 13.755 85.152 78.342.472

20,000 25,000 0,000 0,709 282.047 20.000 197.433 14.000 84.614 174.822.410

Page 327: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,000 273.556 0 191.489 0 82.067 99.061.822

20,000 25,000 0,000 0,722 63.630 4.600 44.541 3.220 19.089 183.126.789

20,000 25,000 0,000 0,722 284.000 20.500 198.800 14.350 85.200 213.354.649

20,000 25,000 0,000 0,723 283.460 20.500 198.422 14.350 85.038 214.791.056

20,000 25,000 0,000 0,723 283.460 20.500 198.422 14.350 85.038 214.989.478

20,000 25,000 0,000 0,738 284.675 21.000 199.272 14.700 85.403 114.499.748

20,000 25,000 0,000 0,738 284.675 21.000 199.272 14.700 85.403 182.393.465

20,000 25,000 0,000 0,742 283.950 21.080 198.737 14.728 85.213 44.236.026

20,000 25,000 0,000 0,746 268.000 20.000 187.600 14.000 80.400 55.356.258

20,000 25,000 0,000 0,754 245.774 18.520 172.041 12.964 73.733 138.276.720

20,000 25,000 0,000 0,770 283.399 21.823 198.379 15.276 85.020 98.870.333

20,000 25,000 0,000 0,770 266.100 20.500 186.270 14.350 79.830 212.970.559

20,000 25,000 0,000 0,772 254.568 19.650 178.197 13.755 76.371 29.585.262

20,000 25,000 0,000 0,772 265.700 20.500 185.990 14.350 79.710 213.740.167

20,000 25,000 0,000 0,772 265.600 20.500 185.920 14.350 79.680 214.406.714

20,000 25,000 0,000 0,772 265.600 20.500 185.920 14.350 79.680 214.592.634

20,000 25,000 0,000 0,774 264.700 20.500 185.290 14.350 79.410 213.155.849

20,000 25,000 0,000 0,780 128.257 10.000 89.779 7.000 38.478 177.105.443

20,000 25,000 0,000 0,781 262.500 20.500 183.750 14.350 78.750 214.220.794

20,000 25,000 0,000 0,812 295.460 24.000 200.000 16.246 95.460 222.160.918

20,000 25,000 0,000 0,000 73.290 0 51.303 0 21.987 137.408.703

20,000 25,000 0,000 0,870 271.000 23.700 189.700 16.590 81.300 78.143.783

20,000 25,000 0,000 0,880 279.260 24.600 195.482 17.220 83.778 85.785.988

Page 328: apdrp1

20,000 25,000 0,000 0,895 128.197 11.472 89.737 8.030 38.460 230.242.077

20,000 25,000 0,000 0,898 278.100 25.000 194.670 17.500 83.430 121.245.006

20,000 25,000 0,000 0,899 285.561 25.663 199.892 17.964 85.669 239.455.992

20,000 25,000 0,000 0,900 333.086 29.985 199.852 17.991 133.234 164.016.843

20,000 25,000 0,000 0,911 285.132 26.468 199.592 18.528 85.540 77.954.083

20,000 25,000 0,000 0,925 285.244 26.400 199.671 18.480 85.573 220.206.967

20,000 25,000 0,000 0,926 282.880 26.200 198.016 18.340 84.864 72.060.419

20,000 25,000 0,000 0,926 284.914 26.400 199.440 18.480 85.474 220.007.296

20,000 25,000 0,000 0,934 107.000 10.000 74.900 7.000 32.100 159.212.563

20,000 25,000 0,000 0,935 107.000 10.000 74.900 7.000 32.100 28.585.731

20,000 25,000 0,000 0,940 128.081 12.075 89.656 8.452 38.425 1.534.816

20,000 25,000 0,000 0,940 71.873 6.755 50.311 4.728 21.562 91.450.771

20,000 25,000 0,000 0,949 115.907 11.000 81.134 7.700 34.773 11.515.900

20,000 25,000 0,000 0,952 105.000 10.000 73.500 7.000 31.500 178.484.716

20,000 25,000 0,000 0,725 160.000 11.600 112.000 8.120 48.000 239.256.100

20,000 25,000 0,000 0,973 267.020 26.000 186.914 18.200 80.106 219.807.856

20,000 25,000 0,000 0,979 265.460 26.000 185.822 18.200 79.638 219.620.942

20,000 25,000 0,000 0,425 106.797 4.535 74.758 3.174 32.039 219.435.120

20,000 25,000 0,000 0,992 262.210 26.000 183.547 18.200 78.663 221.960.918

20,000 25,000 0,000 0,999 130.026 13.000 91.018 9.100 39.008 219.360.362

20,000 25,000 0,000 0,000 149.780 0 104.846 0 44.934 170.992.763

20,000 25,000 0,000 1,000 200.235 4.000 140.164 2.800 60.071 171.132.927

20,000 25,000 0,000 1,004 285.714 28.700 200.000 20.090 85.714 76.095.240

20,000 25,000 0,000 1,013 285.700 28.950 199.990 20.265 85.710 95.658.685

Page 329: apdrp1

20,000 25,000 0,000 1,015 285.243 28.973 199.670 20.281 85.573 218.696.809

20,000 25,000 0,000 1,016 280.636 28.500 196.445 19.950 84.191 15.563.081

20,000 25,000 0,000 1,016 280.636 28.500 196.445 19.950 84.191 91.400.460

20,000 25,000 0,000 1,016 285.480 28.993 199.836 20.296 85.644 136.208.867

20,000 25,000 0,000 1,017 285.011 28.993 199.507 20.295 85.504 11.434.766

20,000 25,000 0,000 1,017 280.170 28.500 196.119 19.950 84.051 91.204.015

20,000 25,000 0,000 1,018 232.800 23.700 162.960 16.590 69.840 80.943.713

20,000 25,000 0,000 1,018 232.800 23.700 162.960 16.590 69.840 81.106.673

20,000 25,000 0,000 1,028 233.237 24.000 163.266 16.800 69.971 219.269.344

20,000 25,000 0,000 1,033 275.895 28.500 193.126 19.950 82.769 11.235.259

20,000 25,000 0,000 1,050 285.714 30.000 200.000 21.000 85.714 75.529.612

20,000 25,000 0,000 1,050 285.714 30.000 200.000 21.000 85.714 144.404.385

20,000 25,000 0,000 1,051 195.254 20.527 136.678 14.369 58.576 159.137.663

20,000 25,000 0,000 1,053 266.508 25.400 186.555 17.780 79.953 221.777.371

20,000 25,000 0,000 1,053 285.000 30.000 199.500 21.000 85.500 239.144.100

20,000 25,000 0,000 1,057 285.714 30.200 200.000 21.140 85.714 238.944.600

20,000 25,000 0,000 1,063 169.190 18.000 118.433 12.600 50.757 1.445.160

20,000 25,000 0,000 1,065 168.990 18.000 118.293 12.600 50.697 1.326.727

20,000 25,000 10,000 1,067 129.421 13.865 90.594 9.705 38.827 174.624.977

20,000 25,000 0,000 1,075 277.670 29.850 194.369 20.895 83.301 80.780.753

Page 330: apdrp1

20,000 25,000 0,000 1,085 267.157 28.993 187.009 20.295 80.148 92.593.608

20,000 25,000 0,000 1,087 155.570 16.926 108.899 11.848 46.671 29.407.065

20,000 25,000 0,000 1,101 190.970 21.033 133.679 14.723 57.291 87.975.856

20,000 25,000 0,000 1,107 178.000 19.700 124.600 13.790 53.400 80.586.384

20,000 25,000 0,000 1,120 35.700 4.000 24.990 2.800 10.710 4.733.341

20,000 25,000 0,000 1,120 285.714 32.700 200.000 22.890 85.714 145.273.555

20,000 25,000 0,000 1,121 178.429 20.000 124.900 14.000 53.529 238.744.600

20,000 25,000 0,000 1,122 71.318 8.000 49.922 5.600 21.396 121.050.336

20,000 25,000 0,000 1,122 255.920 28.710 179.144 20.097 76.776 238.619.700

20,000 25,000 0,000 0,092 296.634 2.720 200.000 1.834 96.634 207.126.474

20,000 25,000 0,000 1,143 280.039 32.000 196.027 22.400 84.012 11.042.133

20,000 25,000 0,000 1,171 273.258 32.000 191.280 22.400 81.978 137.357.400

20,000 25,000 0,000 1,234 275.612 34.000 192.928 23.800 82.684 15.366.636

20,000 25,000 0,000 1,314 91.500 12.026 64.050 8.418 27.450 157.347.050

20,000 25,000 0,000 1,352 285.714 38.630 200.000 27.041 85.714 10.846.106

20,000 25,000 0,000 0,000 178.225 0 124.757 0 53.468 77.754.491

20,000 25,000 0,000 1,399 285.726 4.000 200.000 2.800 85.726 170.887.917

20,000 25,000 0,000 1,400 288.435 4.000 200.000 2.800 88.435 170.687.917

20,000 25,000 0,000 1,470 285.713 42.000 199.999 29.400 85.714 238.440.556

20,000 25,000 0,000 1,484 201.482 29.906 141.037 20.934 60.445 238.240.557

20,000 25,000 0,000 1,579 285.000 45.000 199.500 31.500 85.500 238.099.520

20,000 25,000 0,000 1,607 138.334 22.234 96.833 15.563 41.501 246.185.845

20,000 25,000 0,000 1,645 214.733 35.333 150.313 24.733 64.420 8.882.503

Page 331: apdrp1

20,000 25,000 0,000 1,679 266.215 44.700 186.350 31.290 79.865 221.590.816

20,000 25,000 0,000 1,741 285.503 49.708 199.852 34.796 85.651 189.074.585

20,000 25,000 0,000 1,744 284.200 49.568 198.940 34.698 85.260 231.416.342

20,000 25,000 0,000 1,748 285.386 49.900 199.770 34.930 85.616 136.009.031

20,000 25,000 0,000 1,751 285.500 50.000 199.850 35.000 85.650 15.173.708

20,000 25,000 0,000 1,863 281.729 52.475 197.210 36.732 84.519 150.558.333

20,000 25,000 0,000 1,900 200.235 4.000 140.165 2.800 60.070 170.487.917

20,000 25,000 0,000 1,901 279.484 53.146 195.638 37.202 83.846 104.741.020

20,000 25,000 0,000 1,997 200.235 4.000 140.165 2.800 60.070 170.347.752

20,000 25,000 0,000 2,000 200.235 4.000 140.165 2.800 60.070 170.067.422

20,000 25,000 0,000 2,000 200.235 4.000 140.165 2.800 60.070 170.207.587

20,000 25,000 0,000 2,014 283.696 57.134 198.587 39.994 85.109 231.217.402

20,000 25,000 0,000 2,053 284.850 58.500 199.395 40.950 85.455 135.809.261

20,000 25,000 0,000 2,059 279.046 57.450 195.332 40.215 83.714 231.018.815

20,000 25,000 0,000 2,104 276.251 58.150 193.375 40.705 82.876 121.000.414

20,000 25,000 0,000 2,164 18.018 3.900 10.811 2.340 7.207 164.927.093

20,000 25,000 0,000 2,200 181.650 4.000 127.155 2.800 54.495 169.927.257

20,000 25,000 0,000 2,298 285.675 69.540 199.972 48.677 85.703 221.404.466

20,000 25,000 0,000 0,000 43.785 0 30.649 0 13.136 98.671.954

20,000 25,000 0,000 0,182 104.027 1.890 72.819 1.323 31.208 71.240.341

20,000 25,000 0,000 2,522 285.400 72.000 199.780 50.400 85.620 237.900.020

20,000 25,000 0,000 2,935 282.800 83.000 197.960 58.100 84.840 187.438.217

Page 332: apdrp1

20,000 25,000 0,000 3,055 212.749 65.000 148.924 45.500 63.825 137.166.120

20,000 25,000 0,000 3,278 211.380 69.300 147.966 48.510 63.414 174.534.383

20,000 25,000 0,000 3,555 259.928 92.402 181.950 64.682 77.978 169.800.102

20,000 25,000 0,000 4,766 189.157 90.150 132.409 63.105 56.748 182.176.623

20,000 25,000 0,000 0,000 49.703 0 34.792 0 14.911 96.801.760

20,000 25,000 0,000 0,000 158.570 0 110.999 0 47.571 219.106.078

20,000 25,000 10,000 0,000 166.895 0 116.826 0 50.069 4.708.351

20,000 25,000 10,000 0,000 43.795 0 30.656 0 13.139 14.940.961

20,000 25,000 10,000 0,000 46.997 0 32.897 0 14.100 14.973.858

20,000 25,000 10,000 0,000 84.346 0 59.042 0 25.304 27.911.530

20,000 25,000 10,000 0,000 74.870 0 52.409 0 22.461 29.218.202

20,000 25,000 10,000 0,000 44.309 0 31.016 0 13.293 71.167.522

20,000 25,000 10,000 0,000 59.916 0 41.941 0 17.975 80.461.784

20,000 25,000 10,000 0,000 17.849 0 12.494 0 5.355 97.026.441

20,000 25,000 10,000 0,000 59.704 0 41.793 0 17.911 128.170.735

20,000 25,000 10,000 0,000 121.216 0 84.851 0 36.365 138.104.679

20,000 25,000 0,000 0,000 25.746 0 18.022 0 7.724 144.846.165

20,000 25,000 10,000 0,000 49.843 0 34.890 0 14.953 145.073.555

20,000 25,000 10,000 0,000 156.589 0 93.954 0 62.635 164.110.797

20,000 25,000 10,000 0,000 285.714 0 199.999 0 85.715 214.037.044

20,000 25,000 10,000 0,000 195.247 0 136.673 0 58.574 217.551.704

20,000 25,000 10,000 0,000 230.000 0 161.000 0 69.000 221.204.494

Page 333: apdrp1

20,000 25,000 10,000 0,000 41.670 0 29.169 0 12.501 230.823.483

20,000 25,000 10,000 0,000 132.494 0 92.745 0 39.749 237.700.240

20,000 25,000 10,000 0,024 211.000 522 147.700 365 63.300 225.542.087

20,000 25,000 10,000 0,144 69.594 1.000 48.715 700 20.879 172.999.503

20,000 25,000 10,000 0,165 30.312 500 21.218 350 9.094 44.037.289

20,000 25,000 0,000 0,364 214.198 7.800 149.938 5.460 64.260 137.017.196

20,000 25,000 10,000 0,685 232.493 15.937 162.745 11.156 69.748 197.541.423

20,000 25,000 10,000 0,948 38.906 3.688 27.234 2.582 11.672 44.016.071

20,000 25,000 10,000 1,037 279.562 28.993 195.693 20.295 83.869 237.607.495

CS4 CS5 CS6 CS7 171235.132

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 334: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 335: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 336: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 337: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 338: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 339: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 340: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 341: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 342: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 343: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 344: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 345: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 346: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 347: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 348: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 349: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Page 350: apdrp1

CS4 CS5 CS6 CS7

CS4 CS5 CS6 CS7

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Totalcumulat(valoarepublică)

Criterii deEligibilitateneîndeplinite

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 351: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 352: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 353: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 354: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 355: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 356: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 357: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 358: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 359: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Page 360: apdrp1

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoare publică

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă

Valoareeligibilă