Anthony Bloomfield - Razbunarea

download Anthony Bloomfield - Razbunarea

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Anthony Bloomfield - Razbunarea

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  1/192

  Anthony BloomfieldRAZBUNAREA

  PARTEA NTII

  SE OPRI LOCULUI, brusc, innd crmid! "n mn! "nmnu#!t, cu br!uldre$t "ncord!t, br!ul stn% &'rlit "n!inte, !stfel "nct, o secund, "n lumin!felin!rului, #i "n ciud! $!ltonului %reoi, ! $lriei turtite #i ! st!turii ne!tletice,siluet! i se contur "n !titudine! cl!sic ! !runctorului de disc, $lin de 'i%o!re #ide el!n()ur! i se "ntredeschise, 'rful limbii !tinse bu&! de sus, scoro*it, br!ul dre$t

  se $roiect "n f!, #i "n cli$! cnd crmid! &bur din mn! lui, "i simi su$r!f!!&%runuro!s !%+ ndu+i sc!mele mnu#ii de ln( Pier&ndu+#i echilibrul "nmomentul l!nsrii $roiectilului, c&u $este %!rdul 'iu, de mlin ud( Crmid!#ni "n &bor frnt $este %rdin! "n%ust #i lo'i fere!str! de l! et!*, "n dre$tul$er'!&ului( Omul &ce! cu f!! "n%ro$!t "n frun&ele cu miros "ne$tor(I&bitur! crmi&ii, "nbu#it $o!te de dr!$eriile "m$reun!te, $rodusese m!i

  $uin &%omot dect se !#te$t!se oricum nu o e-$lo&ie de c!t!clism. Un $ocnet$uternic, fr re'erber!ii, #i !$oi un clinchet sl!b de sticl s$!rt, cnd cioburilede %e!m c&ur "n f!ldurile dr!$eriei s!u se rs$ndir $e $mntul !fin!t !l

  str!tului de flori de sub fere!str( /e!#te$t!t #nire de lumini $e $!*i#te, c! l!cinem!, cnd se ru$e filmul( 0u$ !cee! un moment de tcere "ncremenit,!$ro!$e !bsolut, $e fund!lul '!% d!r omni$re&ent !l murmurului circul!iei"nde$rt!te #i !l btilor ritmice c!re+i &'cne!u "n 'inele %tului( 1l scutur unfior2 "#i sime! tru$ul sc$!t de sub control, incoerent #i im$onder!bil( 1n $!lm ise "nti$riser muchiile tio!se !le crmi&ii( 3i cli$! !ce!st! de semi+tre&ie se$relun%e!(0e unde'! nu din interiorul c!sei din f!! lui i&bucni un stri%t2 !$ro!$e

  simult!n, dr!$eri! dindrtul %e!mului sfrm!t fu d!t deo$!rte #i un '!l delumin inund i!rb! #i %!rdul 'iu, !$ro!$e !tin%ndu+l #i $e el(1#i simi tru$ul reinte%rndu+se "n le%ile %r!'it!iei( 3i o lu l! fu%(eAler%nd, cu rsufl!re! ti!t chi!r du$ $rimele cte'! cli$e, de+! lun%ul

  str&ii u#or curbe #i "n $!nt, $e sub felin!rele incrimin!to!re, "ncerc! s $rind&%omote de $!#i c!re+l urmre!u, d!r nu !u&e! nimic dect '*itul sn%elui ce+i

  bubui! "n tm$le #i $ro$riii si $!#i de&ordon!i, rsuntori "n ciud! $!ntofilor cutl$i moi $e c!re+i "mbrc!se din $ruden( Un !utomobil c!re 'ene! s$re el, cuf!ruri orbito!re, "l fcu s se $oticne!sc, s+#i tr!% c!$ul "ntre umeri #i,instincti', s+#i ridice br!ul $entru !+#i feri f!!( Un co$!c desfrun&it, i'itdincolo de trotu!r, de'eni, $e $!rcursul %fit ! cinci, #!se $!#i, o n!mil c!re+i

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  2/192

  b!r! drumul $rin &eci de br!e "ntinse( 1n colul unui %!rd 'iu, un bi!t #i o f!t,fo!rte li$ii unul de cell!lt, "nto!rser s$re el fee !lbe ce $re!u s o%linde!sc$ro$ri! lui !l!rm(L! "nce$ut, "ncerc!se s+#i st$ne!sc res$ir!i! horcit, d!r efortul "l de$#ise

  #i !cum $re! mn!t de for! $ro$riului su suflu s$!smodic, c! o m!#in!cion!t de hurducturile motorului( O und de mu&ic dintr+un !$!r!t de r!dio

  se re'rs de $este drum2 $lon* "n e! #i trecu m!i de$!rte( Cnd luminile unui!utomobil ce 'ene! de !st d!t din s$!te frnser #i !lun%ir umbrele str&ii,$rintre ele #i umbr! lui de lili!c tremurtor #i flfind, tot sn%ele "i n'li "nfrunte #i simi fi&ic %he!re de met!l, b!r! de $rotecie, r!di!torul stri'indu+l de&id( 0!r !utomobilul trecu de el #i, '&nd cum lumini! ro#ie din s$!teunduie#te l! curb, se ls scld!t de un '!l de u#ur!re(Se o$ri brusc din fuc l! colul unde drumul se bifurc! #i o ! trei! str!d "n%ust

  se strecur! $rintre dou #iruri de $l!t!ni, c&nd $er$endicul!r $e un! dintrer!mific!ii( 1nto!rse c!$ul4 nu+l urmre! nimeni( L! m!r%ine! trotu!rului, &ri ocutie $o#t!l $rins de un stl$2 se "ndre$t cu $!#i msur!i s$re e!, $refcndu+se, "ntr+un im$uls co$ilresc, *ucu#, c %onise nebune#te do!r c! s $rindcurierul de#i ultim! colect!re ! $o#tei !'u sese loc cu cinci ore "n urm( Er! un%est %r!tuit, c!re "ns "l !mu&!( 1#i #terse cu mn! "nmnu#!t f!! $e c!re #iroi!sudo!re!4 simind "ns $e obr!& $r!ful %runuros !l crmi&ii $e c!re o inuse "nmn, se frec din nou cu mnec!( Unde'!, "n dre$tul inimii, "l ti! o durere

  !scuit, d!r !$ro!$e c nici n+o sime!(1#i $i$i bu&un!rele, c! un om c!re iese dintr+un rest!ur!nt s!u cobo!r din tren,furi# din nou o $ri'ire, $este umr, l! str!d! $ustie de+! lun%ul crei! !ler%!se,!$oi coti $e strdu! "ntuneco!s, str*uit de $l!t!ni, "n!intnd cu $!s msur!t,c! omul c!re ! ie#it s+#i f!c $limb!re! de se!r s!u c!re se "nto!rce dintr+o'i&it2 res$ir!i! horcit "#i re%se! ritmul norm!l, brobo!nele de tr!ns$ir!iec!re+i #iroi!u $e f! #i $e #ir! s$inrii "nce$e!u s se rce!sc( 5remur! "nc, d!rnu de ener'!re ci, "n $!rte, c! o re!cie tr&ie l! efortul fi&ic #i, "n $!rte, din

  $ricin! strd!niei de !+#i st'ili '!lul de triumf c!re+i n$de! f$tur!, "nlndu+se "n el c! o for fi&ic, s!u c! !burul dintr+un '!s cu !$ "n clocot(Alee! duce! s$re o str!d m!i l!r% #i bine ilumin!t, de+! lun%ul crei!

  m!#inile n!'i%!u lent, con#tiente $!rc de corectitudine! cu o!re res$ect!udis$o&iiile de reducere ! 'ite&ei( Ici+colo, ci'! $ietoni r&lei, c! #i el2 !cumc+#i redobndise si%ur!n! de sine, "i $ri'e! "n f!, fr nicio e&it!re( 1nc "l m!i"m$un%e! un *un%hi "n $lmni, d!r res$ir!i! i se norm!li&!se( 1#i "m$inse

  $lri! s$re ce!f, "ntr+o $o&iie m!i de%!*!t #i m!i comod, #i+#i sco!semnu#ile ieftine de ln, frecndu+le un! de !lt! c! s scuture $r!ful de crmid"n!inte de ! le 'r" "n bu&un!r( Cnd o $isic mldio!s, cu $ete !lbe, s$eri!t de$!#ii lui, o &bu%hi de $e un %!rd, "ncerc s+i$otole!sc s$!im! scond cte'!sunete lini#tito!re(

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  3/192

  Str!d! se 'rs! brusc "n strlucire! de neon ! #oselei $rinci$!le, ticsit de'ehicule #i l! !ce!st or din se!r(1#i s$use4 65otul ! decurs conform $l!nului7( 3i "#i $ri'i ce!sul, fr s

  "nre%istre&e "ns ce+i indic!u minut!rele(St!i! de !utobu& er! dincolo de sem!for( 0du colul, "ndre$tndu+se "ntr+

  !colo2 'reo trei+$!tru ceteni !#te$t!u re&em!i de b!rele de $rotecie( Se !$ro$i!

  un !utobu&, d!r chi!r "n cli$! cnd s !*un% "n st!ie, un im$uls $o&n!#, simil!rcelui c!re+l min!se l! cuti! $o#t!l, "l fcu !cum s de'ie&e de l! $l!nul su de!ciune meticulos deliber!t, $re%tit cu o %ri* obsesi', %ndit, re%ndit #i mult'is!t2 cu$rins de o sen&!ie de eliber!re #i de ires$ons!bilit!te c!r!cteristic'isului, fcu c!le "nto!rs #i intr "n crcium! din colul de $este drum(0!r cnd $#i "n b!rul $uternic ilumin!t, trecu $rintr+o cli$ de %ro!&4 sen&!i!

  co$le#ito!re c to!t lume! e cu ochii $e el, de $!rc !r fi fost "n $iele! %o!l, s!ui+!r fi #iroit sn%ele $e mini2 !'e! im$resi! c mr#'i! $e c!re o comisese i se"nti$rise monstruos $e chi$( 5o!te !ceste! nu dur!r "ns dect un moment,du$ c!re "#i com!nd butur! #i schimb cte'! cu'inte cu femei! de l! b!r,!rbornd o 'oce #i o !titudine mult m!i ferme dect !'e! el de obicei(/u m!i fusese niciod!t "n loc!lul !cel!4 er! un b!r lini#tit, cu ci'! mu#teriic!re+#i 'ede!u de treburile lor(1n $icio!re, sorbindu+#i butur! com!nd!se, fr s+#i de! se!m!, coni!c, o

  butur m!i t!re #i m!i e-otic dect cele cu c!re er! el obi#nuit "nce$u s+#i

  s!'ure&e triumful, reconstituind "n lini#te, !#! cum un !tlet recre!r, "n tim$ ce seschimb l! 'esti!r, dr!m!tic! 'ictorie re$urt!t $e teren, nu num!i sincroni&!re!#i det!liile tehnice !le m!rii lui "nf$tuiri, d!r chi!r #i %ustul #i esen! %estului( 1#i"ncle#t de%etele $e $!h!rul subire de $!rc !r fi fost crmid!, #i "#i "ndre$tumerii2 "#i sime! tru$ul u#or #i s$rinten, nefiresc de sen&iti'2 tl$ile $icio!relor$re!u s simt, $rin cior!$i #i $!ntofi, estur! !s$r ! co'orului $e c!re stte!u(6Am fcut+o. Am fcut+o. Am fcut+o.7stri%! mut, $rintre bu&ele strnse, "n

  tim$ ce trsturile i se "ncord!u !utorit!r( Er! $lin de $ro$ri! lui cute&!n( B!

  chi!r "i ddu %hes #i dorin! de ! se $ri'i, cnd '&u c dincolo de te*%he!, "ns$!tele sticlelor "n#ir!te, $eretele er! c$tu#it cu o%lin&i( 1#i sumei %tul, $entru!+#i $ute! $rinde im!%ine! "nc!dr!t "ntre o sticl de 8his9y )r!nt #i un! de %in)ordon( :!! distorsion!t c!re+l $ri'e! bi&!r din o%lind er! strin #i, "n !cel!#itim$, chi$ul nedefinit f!mili!r, cu !le crui trsturi #i mut!ii &ilnice tri!l!ol!lt de $!tru&eci #i cinci de !ni( /u rem!rc! nicio schimb!re 'it!l( 1n lumin!rece, des$ui!t de umbre ! b!rului, f!! reflect!t !$re! !lb #i fle#cit, !dnc

  im$re%n!t de obose!l, !ce! obose!l ! s$iritului frec'ent "ntlnit "n or!#elem!ri, #i !ccentu!t l! el de contururile de&!m%irii #i "nfrn%erii( Ar fi fostne'oie de m!i mult dect !runc!re! unei crmi&i c! s im$rime o schimb!re $e!ce!st f!(Se mut $uin m!i "ncolo, unde #irul de sticle er! ne#tirbit( 0!, o s fie m!i

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  4/192

  mult2 m!i mult dect o crmid. "n%dui %ndului s lunece de l! triumful!&'rlirii crmi&ii, de l! $erfeciune! !cestui !ct, ctre $osibilitile $e c!re i lere&er'! 'iitorul, cu $ro'ocrile lui #i cu $ers$ecti'! unor "m$liniri #i m!i$rofunde(0e$use $e te*%he! $!h!rul %ol( Cont!ctul sticlei cu lemnul $roduse un u#or

  &n%nit(

  ; 1nc unul, domnule< "ntreb femei! de l! b!r "ntin&nd s$re $!h!r un br!'rst!t de 'ine mo'(; /u, nu, nu m!i 're!u( =ulumesc( E-ecut !$oi o scurt $!ntomim !omului %rbit, $ri'indu+#i ce!sul de l! mn #i com$!rndu+l cu cel fi-!tde!su$r! u#ii( /u, de d!t! !st! nu. fcu un $!s4 =ulumesc, no!$te bun(; /o!$te bun, domnule(; /o!$te bun, re$et cnd !*unse l! u#, "nsoindu+#i cu'intele de o '!%flutur!re ! br!ului(0in nou "n str!d2 n+!r fi fost deloc sur$rins d!c !r fi d!t $este !%it!ie, $este

  urmritori c!re+l !#te$t!u s i!s> d!r totul $re! $erfect norm!l( 5r!'ers dinnou s$re st!i! de !utobu&, und