Anomalii Numerice

47

Click here to load reader

description

Anomalii Numerice

Transcript of Anomalii Numerice

Page 1: Anomalii Numerice

GENETICA CLINICA:GENETICA CLINICA:

ABERATII CROMOZOMALE ABERATII CROMOZOMALE (II)(II)

lucrare practica nr.7lucrare practica nr.7Asist. univ. Dr. Florina RaicuAsist. univ. Dr. Florina Raicu

Page 2: Anomalii Numerice

Modificarile numeric Modificarile numeric cromozomalecromozomale

•• Sunt acele modificari in care implica pierderea sau castigul Sunt acele modificari in care implica pierderea sau castigul unuia sau mai multor cromozomi,unuia sau mai multor cromozomi, aneuploidieaneuploidie, sau aditia unuia , sau aditia unuia sau mai multor complete haploide (23 cromozomi) sau mai multor complete haploide (23 cromozomi) cromozomale,cromozomale, poliploidiepoliploidie, la numarul diploid de 46 cromozomi , la numarul diploid de 46 cromozomi caracteristic speciei umane.caracteristic speciei umane.

Patologia data de modificarile numerice ale Patologia data de modificarile numerice ale cromozomilorcromozomilor

Poliploidia Poliploidia TriploidiaTriploidiatetraploidiatetraploidia

AneuploidiaAneuploidiaMonosomiaMonosomiaTrisomia Trisomia TetrasomiaTetrasomia

Page 3: Anomalii Numerice

PoliploidiaPoliploidiaTrei copii haploide (Trei copii haploide (triploidiatriploidia) sau 4 copii ) sau 4 copii

((tetraploidiatetraploidia) ale completului cromozomal (3n= 69 cr. ) ale completului cromozomal (3n= 69 cr. ,sau n=92 cr.),sau n=92 cr.)

Triploidie

Page 4: Anomalii Numerice

1 din 100.000 nasteri

Page 5: Anomalii Numerice

AneuploidiaAneuploidia

•• Prezenta unui numar de cromozomi diferit Prezenta unui numar de cromozomi diferit de numarul diploid prin prezenta de copii de numarul diploid prin prezenta de copii in exces sau in minus de in exces sau in minus de cromozomi unici:cromozomi unici:–– TrisomiaTrisomia: : 3 copii ale unui cromozom3 copii ale unui cromozom–– TetrasomiaTetrasomia: : 4 copii ale unui cromozom4 copii ale unui cromozom–– MonosomiaMonosomia: : 1 copie a unui cromozom1 copie a unui cromozom–– NulisomiaNulisomia: : lipsa unei perechi de cromozomilipsa unei perechi de cromozomi

Page 6: Anomalii Numerice

CAUZACAUZAnonnon--disjunctia cromozomilor in cursul primei si disjunctia cromozomilor in cursul primei si

celei de a 2celei de a 2--a diviziuni meioticea diviziuni meiotice

Page 7: Anomalii Numerice

nonnon--disjunctia disjunctia cromozomilorcromozomilor

mitozamitoza

Page 8: Anomalii Numerice

Trisomia 21 Sindromul Trisomia 21 Sindromul DownDown

••1:6001:600--700 nou700 nou--nascuti nascuti (frecventa pentru femei cu (frecventa pentru femei cu varsta >35 ani)varsta >35 ani)••Facies caracteristicFacies caracteristic••Intarziere in dezvoltareIntarziere in dezvoltare••Ritard mintalRitard mintal••CardiopatieCardiopatie••Hipotonie muscularaHipotonie musculara••Masculi steriliMasculi sterili••Durata de viata actuala: 55 Durata de viata actuala: 55 aniani••Risc crescut pentru leucemie si Risc crescut pentru leucemie si AlzheimerAlzheimer

Page 9: Anomalii Numerice

HipotoniaHipotonia UrechiUrechi micimici

SantSant simiansimian

EpicantusEpicantus

Page 10: Anomalii Numerice

Trisomia 13 Sindromul Trisomia 13 Sindromul PatauPatau

•• 1:20.000 nou1:20.000 nou--nascutinascuti•• CardiopatieCardiopatie•• LabiopalatoschisisLabiopalatoschisis•• CiclopiaCiclopia•• PolidactiliaPolidactilia•• Mor in general in primele Mor in general in primele

zile de viatazile de viata

Page 11: Anomalii Numerice

Trisomia 18 (Sindromul Trisomia 18 (Sindromul EdwardsEdwards))•• 1:7500 nou1:7500 nou--nascutinascuti•• Sunt afectati copii de Sunt afectati copii de

sex feminin mai mult sex feminin mai mult (3:1)(3:1)

•• Crestere intarziataCrestere intarziata•• CardiopatieCardiopatie•• SindactilieSindactilie•• Talipes equinovarusTalipes equinovarus•• microretrognatiamicroretrognatia•• Moarte in primele luni Moarte in primele luni

de viatade viata

Page 12: Anomalii Numerice

Monosomia X (45,X): sindromul Monosomia X (45,X): sindromul TurnerTurner

ANOMALII NUMERICE ALE CROMOZOMILOR DE ANOMALII NUMERICE ALE CROMOZOMILOR DE SEXSEX

Cariotipul cel mai des este un mozaic (45X/46XX sau 45X/46XY)Cariotipul cel mai des este un mozaic (45X/46XX sau 45X/46XY)1:8000 nou1:8000 nou--nascutii vii (1:200 dintre sarcini, in majoritatea nascutii vii (1:200 dintre sarcini, in majoritatea cazurilor apare avortul spontan)cazurilor apare avortul spontan)Piticism, infantilism genital, amenorea, cardiopatie,, Piticism, infantilism genital, amenorea, cardiopatie,, pterigiumpterigiumcolli, torace “scut”colli, torace “scut”

Page 13: Anomalii Numerice

Sindromul Sindromul Klinefelter (47, XXY)Klinefelter (47, XXY)•• SterilitateSterilitate•• Inaltime >175 cmInaltime >175 cm•• GinecomastieGinecomastie•• Organe genitale externe subdezvoltateOrgane genitale externe subdezvoltate•• Alte caractere sexuale secundare tipic feminineAlte caractere sexuale secundare tipic feminine•• SterilitateSterilitate•• IncidentaIncidenta: 1/1000 : 1/1000 nounou--ascutiascuti (1/500 (1/500 baietibaieti))•• Se Se regasesteregaseste in 15in 15--20% din 20% din pacientiipacientii azoospermiciazoospermici

Page 14: Anomalii Numerice

Pectus excavatus

Ginecomastie

Page 15: Anomalii Numerice

Masculi 47,XYYMasculi 47,XYY•• Frecventa de 1/1000 nouFrecventa de 1/1000 nou--nascuti nascuti

sex masculinsex masculin•• Dificultati de invatare Dificultati de invatare •• ClinicClinic

–– Inaltime Inaltime –– Rar infertilitateRar infertilitate–– Dezvoltare psihica normalaDezvoltare psihica normala

Page 16: Anomalii Numerice

Femele 47, XXXFemele 47, XXX•• Frecventa: 1/1000 nouFrecventa: 1/1000 nou--

nascutinascuti

–– Nu au in general anomalii Nu au in general anomalii fizicefizice

RarRar•• Clinic:Clinic:

–– Modificari ale ciclului Modificari ale ciclului menstrualmenstrual

–– Menopauza precoceMenopauza precoce–– Anomalii craniofaciale, Anomalii craniofaciale,

cardiacesi scheletalecardiacesi scheletale

Page 17: Anomalii Numerice

SindromSindrom 49, XXXXX49, XXXXX

Frecventa rar: 1/85.000 nouFrecventa rar: 1/85.000 nou--nascutinascuti

Clinic:Clinic:••Retard mintal si staturoponderalRetard mintal si staturoponderal••MicrocefalieMicrocefalie••EpicantusEpicantus••Hipertelorism Hipertelorism ••Anomalii craniofaciale si scheleticeAnomalii craniofaciale si scheletice••Anomalii comportamentaleAnomalii comportamentale••Dermatoglifie redusa si pliu palmar transversDermatoglifie redusa si pliu palmar transvers

Page 18: Anomalii Numerice

SindromSindrom 49, XXXXY49, XXXXY

Frecventa rar: 1/85.000 nou-nascuti

Clinic:•Sinostoza radioulnara•Retard staturoponderal•Anomalii fenotipice•Retard mintal•Hipertelorism, epicantus•Dermatoglifie redusa si pliu palmar transvers•Emotivi cu reactii exagerate la stimuli minori•Hipogonadism si infertilitate

Page 19: Anomalii Numerice

IndicatiiIndicatii pentrupentru analizaanaliza cromozomalacromozomala

1.1.AnomaliiAnomalii multiple multiple congenitalecongenitale2.2.DificultatiDificultati in in invatareinvatare inexplicabileinexplicabile3.3.AmbiguitatiAmbiguitati genitalegenitale la la nasterenastere4.4.InfertilitateInfertilitate sisi avortavort spontanspontan recurentrecurent5.5.MoarteMoarte neonatalaneonatala inexplicabilainexplicabila

Page 20: Anomalii Numerice

DISMORFOLOGIIDISMORFOLOGIICaracteristicile anatomice sunt considerate dismorficeatunci cand dimensiunea sau structura lor depasestelimitele considerate ca fiind normale.

Este disciplina care identifica si caracterizeaza acestecaracteristici

oo Caracterele cantitative sunt caractere care se pot masura. Caracterele cantitative sunt caractere care se pot masura. oo Ele variaza in functie de sex si varsta. Ele variaza in functie de sex si varsta. oo Sunt conditionate de mai multe gene si sunt influentate de Sunt conditionate de mai multe gene si sunt influentate de mediu.mediu.oo Actiunea variata a genelor produce o expresie variabila a Actiunea variata a genelor produce o expresie variabila a caracterului cantitativ respesctiv.caracterului cantitativ respesctiv.oo In populatii ele au o distributie continua (curba lui Gauss)In populatii ele au o distributie continua (curba lui Gauss)

Page 21: Anomalii Numerice

EvaluareaEvaluarea dezvoltariidezvoltarii normalenormale

1.1.AuzulAuzul2.2.VazulVazul3.3.AptitudiniAptitudini motoriimotorii4.4.IntelegereaIntelegerea limbajuluilimbajului vorbitvorbit5.5.ExprimareaExprimarea6.6.ComportamentulComportamentul sisi dezvoltareadezvoltarea

emotionalaemotionala7.7.SocializareSocializare

Page 22: Anomalii Numerice

ParametriParametri cliniciclinici importantiimportanti aiai dezvoltariidezvoltarii

1.1. InaltimeaInaltimea2.2. CresteareaCrestearea in in timptimp3.3. GreutateaGreutatea4.4. CircumferintaCircumferinta capuluicapului: : microcefaliamicrocefalia sisi

macrocefaliamacrocefalia5.5. OchiiOchii: : hipertelorismhipertelorism, , hipotelorismhipotelorism, , telecantustelecantus, ,

santsant epicanticepicantic6.6. UrechiUrechi7.7. Forma Forma capuluicapului8.8. VolumVolum testiculartesticular9.9. MembreMembre : : sindactiliasindactilia, , polidactiliapolidactilia, , clinodactiliaclinodactilia

Page 23: Anomalii Numerice

NormalNormal

HipertelorismHipertelorism

400 400 sindroamesindroame

HiportelorismHiportelorism

40 de 40 de sindroamesindroame

FisuraFisurapleoapelorpleoapelor

micamica

FisuraFisurapleoapelorpleoapelor

maremare

FisuraFisurapleoapelorpleoapelor

oblicoblic ridicataridicata

FisuraFisurapleoapelorpleoapelor

oblicobliccoboratacoborata

Page 24: Anomalii Numerice

PliuPliu epicanticepicantic PozitionareaPozitionareaurechilorurechilor

Page 25: Anomalii Numerice

CARACTERE CARACTERE ANTROPOMETRICEANTROPOMETRICE

BIOMETRIA:BIOMETRIA:

Reprezinta aplicarea metodelor statistice la valorile Reprezinta aplicarea metodelor statistice la valorile obtinute din masuratori efectuate pe un organism.obtinute din masuratori efectuate pe un organism.

Prelucrarea si interpreatarea rezultatelor au ca scop Prelucrarea si interpreatarea rezultatelor au ca scop precizarea caracteristicilor morfoprecizarea caracteristicilor morfo--functionale ale acelui functionale ale acelui organism, aprecierea dezvoltarii somatice, determinarea organism, aprecierea dezvoltarii somatice, determinarea limitelor variabilitatii umane normale sau patologice.limitelor variabilitatii umane normale sau patologice.

Page 26: Anomalii Numerice

INSTRUMENTE FOLOSITE IN BIOMETRIEINSTRUMENTE FOLOSITE IN BIOMETRIE

Compasul Compasul antropometric antropometric –– folosit folosit

mai ales pentru mai ales pentru masuratori la nivelul masuratori la nivelul

capuluicapului

Sublerul antropometricSublerul antropometric

Banda Banda

Caliper Caliper ––utilizat pentru utilizat pentru determinarea grosimii determinarea grosimii

tesutului adipostesutului adipos

INVESTIGAREA BIOMETRICA:INVESTIGAREA BIOMETRICA:

-- presupune masurarea de diametre, circumferinte si lungimi;presupune masurarea de diametre, circumferinte si lungimi;-- calcularea indicilor cefalometrici si somatometrici;calcularea indicilor cefalometrici si somatometrici;-- stabilirea, pe baza valorii indicilor a particularitatilor indistabilirea, pe baza valorii indicilor a particularitatilor individuale;viduale;-- compararea valorilor individuale cu valorile standard (valori mcompararea valorilor individuale cu valorile standard (valori medii obtinute prin edii obtinute prin centralizarea si prelucrarea statistica a valorilor individuale centralizarea si prelucrarea statistica a valorilor individuale intrintr--un lot populational un lot populational martor);martor);

Page 27: Anomalii Numerice

TIPUL CONSTITUTIONALTIPUL CONSTITUTIONAL

Totalitatea caracterelor morfologice, fiziologice si comportamenTotalitatea caracterelor morfologice, fiziologice si comportamentale care definesc un tale care definesc un anumit individ poarta numele de tip constitutional.anumit individ poarta numele de tip constitutional.

Masuratorile corporale pe baza carora se stabileste tipul somatiMasuratorile corporale pe baza carora se stabileste tipul somatic, respectiv c, respectiv proportiile segmentelor corporale si interrelatiile dintre ele sproportiile segmentelor corporale si interrelatiile dintre ele sunt elemente de baza in unt elemente de baza in definirea tipului morfologic: definirea tipului morfologic:

longilin

mediolinbrevilin

Page 28: Anomalii Numerice

CEFALOMETRIECEFALOMETRIE

Repere osoase si tegumentare frecvent Repere osoase si tegumentare frecvent folosite in cefalometrie:folosite in cefalometrie:

v v –– vertex, punctul cel mai inalt al calotei vertex, punctul cel mai inalt al calotei cranienecranienetrtr –– trichion, punctul de insertie al parului trichion, punctul de insertie al parului pe fruntepe fruntegg –– glabela, punctul anterior cel mai glabela, punctul anterior cel mai proeminent situat deasupra suturii proeminent situat deasupra suturii nazofrontale intre cele doua arcadenazofrontale intre cele doua arcadeopop –– opistocranion, punctul posterior cel opistocranion, punctul posterior cel mai indepartat, situat in planul sagital al mai indepartat, situat in planul sagital al capuluicapuluieueu –– eurion, punctul cel mai lateral al eurion, punctul cel mai lateral al peretelui extern al capuluiperetelui extern al capuluit t –– tragiontragion, , punctulpunctul situatsituat deasupradeasupratragusuluitragusuluisasa –– superauricularsuperauricularsbasba –– subauricularsubauriculartu tu –– tuberculul lui Darwin, pe marginea tuberculul lui Darwin, pe marginea helixului, in partea superioara a helixului, in partea superioara a pavilionului urechiipavilionului urechiipapa-- postauricularpostauricularprapra –– preauricularpreauricularnn -- nasion, punctul de intalnire al suturii nasion, punctul de intalnire al suturii nazofrontale cu linia medionazofrontale cu linia medio--sagitalasagitala

snsn –– subnazal, punctul situat in unghiul dintre marginea subnazal, punctul situat in unghiul dintre marginea inferioara a septului nazal si buza superioarainferioara a septului nazal si buza superioaraalal –– alaria, punctul cel mai lateral al aripii nasuluialaria, punctul cel mai lateral al aripii nasuluizy zy –– zygion, punctul cel mai lateral al arcadei zigomaticezygion, punctul cel mai lateral al arcadei zigomaticegngn –– gnathion, punctul situat pe linia mediana a marginii gnathion, punctul situat pe linia mediana a marginii interioare a mandibuleiinterioare a mandibulei

Page 29: Anomalii Numerice

DIAMETRE CEFALICE:DIAMETRE CEFALICE:

••diametrul anterodiametrul antero--posterior cefalic maxim (gposterior cefalic maxim (g--op)op)

••diametruldiametrul transverstransvers cefaliccefalic maxim (maxim (eueu--eueu))

••diametruldiametrul vertical vertical auricularauricular (v(v--t)t)

••inaltimea morfologica a fetei (ninaltimea morfologica a fetei (n--gn)gn)

••diametrul bizigomatic (zydiametrul bizigomatic (zy--zy)zy)

••inaltimea nasului (ninaltimea nasului (n--sn)sn)

••latimea nasului (allatimea nasului (al--al)al)

••lungimea urechii (salungimea urechii (sa--sba)sba)

••latimea urechii (palatimea urechii (pa--pra)pra)

Page 30: Anomalii Numerice

CALCULAREA INDICILOR CEFALOMETRICICALCULAREA INDICILOR CEFALOMETRICI

Indicele cefalic = diametrul transvers cefalic (euIndicele cefalic = diametrul transvers cefalic (eu--eu) x 100eu) x 100diametrul anteroposterior cefalic (gdiametrul anteroposterior cefalic (g--op)op)

indicele verticoindicele vertico--longitudinal = diametrul vertical auricular (vlongitudinal = diametrul vertical auricular (v--t) x 100t) x 100diametrul anteroposterior (gdiametrul anteroposterior (g--op)op)

indicele verticoindicele vertico--transversal = diametrul vertical auricular (vtransversal = diametrul vertical auricular (v--t) x 100t) x 100diametrul transvers (eudiametrul transvers (eu--eu)eu)

indicele facial = inaltimea fetei x 100 (nindicele facial = inaltimea fetei x 100 (n--gn)gn)diametrul bizigomatic (zydiametrul bizigomatic (zy--zy)zy)

indicele nazal = latimea nasului (alindicele nazal = latimea nasului (al--al) x 100al) x 100inaltimea nasului (ninaltimea nasului (n--sn)sn)

Indicele auricular = latimea urechii (paIndicele auricular = latimea urechii (pa--pra)x 100pra)x 100lungimea urechii lungimea urechii (sa(sa--sba) sba)

Page 31: Anomalii Numerice

CLASIFICAREA TIPURILOR DE CAP SI FATACLASIFICAREA TIPURILOR DE CAP SI FATA

Indicele cefalicIndicele cefalic caracterizeza forma generala a capului vazut din caracterizeza forma generala a capului vazut din norma verticala (de sus)norma verticala (de sus)

-- dolicocefal (alungit si ingust)dolicocefal (alungit si ingust)-- mezocefal (mediu)mezocefal (mediu)-- brahicefal (scurt si lat)brahicefal (scurt si lat)

Indicele verticoIndicele vertico--longitudinallongitudinal ofera relatii asupra inaltimii capului ofera relatii asupra inaltimii capului vazut din norma laterala (din profil)vazut din norma laterala (din profil)

-- chamecefale (joase)chamecefale (joase)-- ortocefale (medii)ortocefale (medii)-- hipsicefale (inalte)hipsicefale (inalte)

Indicele verticoIndicele vertico--transversaltransversal ofera relatii asupra inaltimii capului ofera relatii asupra inaltimii capului vazut din norma occipitala (din spate)vazut din norma occipitala (din spate)

-- tapeinocefale (joase)tapeinocefale (joase)-- metriocefale (mijlocii)metriocefale (mijlocii)-- acrocefale (inalte)acrocefale (inalte)

Page 32: Anomalii Numerice

Indicele facialIndicele facial caracterizeaza tipurile de fata astfel:caracterizeaza tipurile de fata astfel:-- euriprosope (fete late si joase)euriprosope (fete late si joase)-- mezoprosope (medii)mezoprosope (medii)-- leptoprosope (fete alungite si inalte)leptoprosope (fete alungite si inalte)

Indicele nazalIndicele nazal::-- leptorhine (nas alungit si ingust)leptorhine (nas alungit si ingust)-- mezorhine (mediu)mezorhine (mediu)-- chamerhine (nas scurt si lat)chamerhine (nas scurt si lat)

STABILIREA SIMETRIEI FETEI SI A TIPULUI DE PROFIL FACIALSTABILIREA SIMETRIEI FETEI SI A TIPULUI DE PROFIL FACIAL

Examinarea din norma frontala: Examinarea din norma frontala: stabileste simetria intre cele 3 etaje ale fetei (frontal, nazalstabileste simetria intre cele 3 etaje ale fetei (frontal, nazal si si mandibular) in dezvoltarea normala cele 3 etaje trebuie sa fie mandibular) in dezvoltarea normala cele 3 etaje trebuie sa fie proportionale.proportionale.

Examinarea din norma laterala:Examinarea din norma laterala:evidentiaza linia de inscriere a profilului facial intre nasion evidentiaza linia de inscriere a profilului facial intre nasion si gnationsi gnation

••relatia Simon (planul orbital)relatia Simon (planul orbital)••relatia Dreyfus (planul nazal)relatia Dreyfus (planul nazal)••relatia Schwartzrelatia Schwartz (tangenta buzelor)(tangenta buzelor)

Page 33: Anomalii Numerice

TRASAREA LINIILOR DE REFERINTA TRASAREA LINIILOR DE REFERINTA PENTRU TRASATURILE FACIALEPENTRU TRASATURILE FACIALE

Page 34: Anomalii Numerice

Pn PoPn PoKPFKPF

Analiza fetei pe Analiza fetei pe fotografie din norma fotografie din norma

lateralalaterala

p = porionp = porionor = orbitalor = orbitaln = nasionn = nasionsn = subnazalsn = subnazalpg = pogonionpg = pogoniongn = gnationgn = gnation

H = orizontala FrankfurtH = orizontala FrankfurtPo = planul orbital al lui Po = planul orbital al lui SimonSimonPn = planul nazal al lui Pn = planul nazal al lui DreyfusDreyfusS = tangenta buzelor S = tangenta buzelor SchwartzSchwartzKPF = camp facial de KPF = camp facial de profilprofil

ss

Page 35: Anomalii Numerice

DIZARMONIA DE PROFILDIZARMONIA DE PROFIL

HipertelorismHipertelorism Analiza profilului labialAnaliza profilului labial (subnazal(subnazal--pogonion) pogonion) –– unghi de 10unghi de 10OO

Procheilie Procheilie –– punctul labial sup. si punctul labial inferior depasesc punctul labial sup. si punctul labial inferior depasesc tangentatangentaRetrocheilie Retrocheilie -- punctul labial sup. si punctul labial inferior sunt in punctul labial sup. si punctul labial inferior sunt in spatele tangenteispatele tangenteiAnaliza profiluluiAnaliza profiluluiProfil convex Profil convex -- retrognatieretrognatieProfil concav Profil concav –– prognatie mandibulara si/ sau maxilaraprognatie mandibulara si/ sau maxilara

Page 36: Anomalii Numerice

MODIFICARI ARTIFICIALE ALE CRANIULUI MODIFICARI ARTIFICIALE ALE CRANIULUI MODIFICARI CULTURALEMODIFICARI CULTURALE

EUROPAEUROPA

AMERICA DE SUDAMERICA DE SUD

Page 37: Anomalii Numerice

STUDIUL DERMATOGLIFELORSTUDIUL DERMATOGLIFELORUMANEUMANE

••Dermatoglifele sunt creste epidermice prezente pe suprafata Dermatoglifele sunt creste epidermice prezente pe suprafata degetelor, palmelor si plantelor. degetelor, palmelor si plantelor.

••Configuratia dermatoglifica se constituie in viata intrauterina Configuratia dermatoglifica se constituie in viata intrauterina si si se mentine neschimbata pe tot parcursul vietii.se mentine neschimbata pe tot parcursul vietii.

••Dermatoglifia este stiinta care se ocupa cu studierea Dermatoglifia este stiinta care se ocupa cu studierea configuratiilor crestelor dermice si ale pliurilor de flexie digconfiguratiilor crestelor dermice si ale pliurilor de flexie digitoito--palmopalmo--plantare.plantare.

••Denumirea : limba greaca Denumirea : limba greaca dermatos=piele si gliphein = a grava, a dermatos=piele si gliphein = a grava, a sapasapa

Page 38: Anomalii Numerice

•• Dermatoglifele sunt caractere somatice, masurabile (metrice), cuDermatoglifele sunt caractere somatice, masurabile (metrice), cudeterminism poligenic, influentate de mediu.determinism poligenic, influentate de mediu.

•• Ele se transmit peEle se transmit pe compartimente topograficecompartimente topografice, , respectand legea respectand legea alternantelor obligatoriialternantelor obligatorii

EREDITATEA DERMATOGLIFELOREREDITATEA DERMATOGLIFELOR

cele 36 cele 36 compartimente alecompartimente ale

constitutiei constitutiei dermatoglifice dermatoglifice

palmarepalmare

Page 39: Anomalii Numerice

Transmiterea ereditara a compartimentelor dermatoglifice palmareTransmiterea ereditara a compartimentelor dermatoglifice palmare

MamaMama TataTata

CopilCopil

Page 40: Anomalii Numerice

ANALIZA SI INTERPRETAREA DERMATOGLIFELOR ANALIZA SI INTERPRETAREA DERMATOGLIFELOR DIGITODIGITO--PALMAREPALMARE

1. Analiza calitativa a configuratiilor crestelor dermice si a p1. Analiza calitativa a configuratiilor crestelor dermice si a pliurilor de flexieliurilor de flexiepresupune parcurgerea etapelor:presupune parcurgerea etapelor:

LA NIVEL DIGITALLA NIVEL DIGITAL se stabilesc:se stabilesc:

-- prezenta, pozitia si numarul de triradii prezenta, pozitia si numarul de triradii –– triradiul reprezinta locul de triradiul reprezinta locul de intersectie a 3 directii diferite de orientare a crestelor dermiintersectie a 3 directii diferite de orientare a crestelor dermicece

Page 41: Anomalii Numerice

Arc (Arch)Arc (Arch)

Bucla (Loop)Bucla (Loop)

Verticil Verticil (Whorl)(Whorl)

concentric concentric si spiralsi spiral

-- configuratia crestelor dermice digitale (arc, bucla, verticil)configuratia crestelor dermice digitale (arc, bucla, verticil)

Page 42: Anomalii Numerice

--pozitiapozitia triradiuluitriradiului axial axial palmarpalmar (t)(t)

--pozitia pliurilor palmare principalepozitia pliurilor palmare principale : :

••pliul longitudinal (PL)pliul longitudinal (PL) care are care are originea intre police si index, originea intre police si index, delimiteaza eminenta hipotenara delimiteaza eminenta hipotenara si se orienteaza catre articulatia si se orienteaza catre articulatia mainiimainii

••pliul palmar transvers distal pliul palmar transvers distal (PPTD)(PPTD) porneste de sub baza porneste de sub baza indexului si se termina la nivelul indexului si se termina la nivelul marginii laterale ulnare a palmeimarginii laterale ulnare a palmei

••pliul palmar transvers proximal pliul palmar transvers proximal (PPTP) (PPTP) are aceeasi origine cu PL, are aceeasi origine cu PL, se pierde in eminenta se pierde in eminenta hipotenara, fara a atinge hipotenara, fara a atinge marginea ulnara a palmei marginea ulnara a palmei

t

Page 43: Anomalii Numerice

Anomaliile dermatoglifelor digitoAnomaliile dermatoglifelor digito--palmare includ:palmare includ:

--pliuri de flexie neobisnuite (santul simian)pliuri de flexie neobisnuite (santul simian)

--figuri atipice ale crestelor dermice digitalefiguri atipice ale crestelor dermice digitale

--variatii ale numarului de creste dermicevariatii ale numarului de creste dermice

--figuri ale crestelor dermice in arii palmare in care putine figuri ale crestelor dermice in arii palmare in care putine persoane le prezintapersoane le prezinta

--absenta absenta sausau dislocatiadislocatia de de triradiitriradii subdigitalesubdigitale

-- triradii axiale palmare distaletriradii axiale palmare distale

Page 44: Anomalii Numerice

figuri atipice ale crestelor dermicefiguri atipice ale crestelor dermice

Santul simianSantul simianPliul palmar transvers Pliul palmar transvers distal intreruptdistal intrerupt

Page 45: Anomalii Numerice

TEHNOLOGII MODERNE ITEHNOLOGII MODERNE I--scannere 3Dscannere 3D

----software adaptate pentru software adaptate pentru reconstructie faciala, ortodontie reconstructie faciala, ortodontie

moderna, chirurgie plastica facialamoderna, chirurgie plastica faciala

Page 46: Anomalii Numerice

Omul din Pestera Spiritelor (“The Spirit Cave Man”) Omul din Pestera Spiritelor (“The Spirit Cave Man”)

TEHNOLOGII MODERNE IITEHNOLOGII MODERNE II--Adaptate pentru paleoantropologie Adaptate pentru paleoantropologie –– reconstuctia faciala si cefalica reconstuctia faciala si cefalica

dupa fosiledupa fosile

Page 47: Anomalii Numerice

UtilizareaUtilizarea biometrieibiometriei

INSPASS: INSPASS: geometriageometria mainiimainii

FacePassFacePass: : verificareaverificarea feteifetei

PlatiPlati magazinmagazin : : amprentaamprentadigitaladigitala

USUS-- Visit ProgramVisit Program

AeroportulAeroportul Heathrow Heathrow -- IrisIris

AeroportAeroport: : geometriageometriamainiimainii