AnIV-EL+IE+IA

4
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ INGINERIE ELECTRICA ZIUA ORA 6401 (EM) 6402 (EPAE) (IAD) 6408 (IAIE) 6405 (SE) 6407(IM) A B A B 6403 6404 A B A B A B LUNI 8 – 9 PROIECTAREA ACŢ. ELECTRICE / C / Corp C / S.P. SIST. CU MICROPROCESOR II + MICROPROC. ŞI MICROSISTEME II / C / E-105 PREGĂTIRE PROIECT DE LICENŢĂ 9 – 10 SIST. NECONVENT. DE TRANSP. / C / E-407 10 – 11 SMP II / L+P / E-205 TNS / L / E-313 SIST. CU INTELIG. ARTIF. / C / EN-212 TEHNOLOGIA FABR. MAŞ. EL./ C / Corp A 11 – 12 SNT / L / EN-002 12 – 13 PAE / P / Corp C / S.P. SMP II / L+P / E-205 SIA / L / EN-212 / S.I. TFME / L / Corp A 13 – 14 TFME / P / Corp A 14 – 15 15 – 16 CONDUCEREA SIST. ELMEC. / C / E-410 16 – 17 MPS II / L+P / E-205 MSSP / L / TEX-1 S308 / S.P. 17 – 18 18 – 19 CSEM / L / E-302 19 - 20 MARTI 8 – 9 UTILAJE ELECTROMECANICE / C / E-407 COMANDA NUMERICĂ A ACŢ. EL. / C / Corp C PSM II / L / E-313 MANIPULATOARE ŞI ROBOŢI IND. / C / E - 411 / S.P. 9 – 10 10 – 11 PROGRAMAREA SISTEMELOR DE MĂSURĂ I+ II / C / E-108 11 – 12 UEM / L / E-407 CNAE / L / Corp C 12 – 13 PSM / L / E-313 MRI / L / E-302 / S.I. 13 – 14 UOEE / L / EN-012 14 – 15 TRCA / L / Corp C PSM II / L / E-313 AUTOMATE PROGRAMABILE / C / E-410 15 – 16 UTILIZ. OPTIM. A EN. EL. / C / EN-013 16 – 17 ETUU / L / EN-002 / S.P. TRCA / L / Corp C 17 – 18 18 – 19 ECHIP. DE TRANSP. UZINAL ŞI URBAN / C / EN-013 TRCA / L / Corp C 19 - 20 MIERCURI 8 – 9 PNS / L / E-312 / S.I. PNS / L / E-312 / S.P. AP / L / E-504 MRU / L / E-411 / S.I. 9 – 10 PROIECTAREA SIST. ELMEC. / C / E-401 CONTROLUL VECTORIAL AL ACŢ. EL. / C / Corp C 10 – 11 TRATAREA + PRELUCRAREA NUMERICĂ A SEMNALELOR / C / E-108 CONTROLUL CALIT. AP. EL. / C / EN-216 MANAG. PERFORMANŢEI / C / CH-I / S1-S10 11 – 12 PSEM / P / E-307 12 – 13 CVAE / L / Corp C TNS / L / E-312 CCAE / L / EN-216 13 – 14 MP / L / E-410 / S.P. 14 – 15 TEHNICA REGLĂRII ŞI CONTROL AUTOMAT / C / E-108 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 - 20

Transcript of AnIV-EL+IE+IA

Page 1: AnIV-EL+IE+IA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

INGINERIE ELECTRICA

ZIUA ORA 6401 (EM) 6402 (EPAE) (IAD) 6408 (IAIE) 6405 (SE) 6407(IM) A B A B 6403 6404 A B A B A B

LU

NI

8 – 9 PROIECTAREA

ACŢ. ELECTRICE / C / Corp C / S.P.

SIST. CU MICROPROCESOR II + MICROPROC. ŞI MICROSISTEME II / C / E-105

PREGĂTIRE PROIECT DE LICENŢĂ

9 – 10 SIST. NECONVENT. DE TRANSP. / C / E-407 10 – 11 SMP II /

L+P / E-205 TNS / L / E-313

SIST. CU INTELIG. ARTIF. / C / EN-212

TEHNOLOGIA FABR. MAŞ. EL./ C / Corp A 11 – 12 SNT / L / EN-002

12 – 13 PAE / P / Corp C / S.P. SMP II / L+P / E-205 SIA / L / EN-212 / S.I. TFME / L / Corp A

13 – 14 TFME / P / Corp A 14 – 15 15 – 16 CONDUCEREA SIST.

ELMEC. / C / E-410 16 – 17 MPS II / L+P / E-205 MSSP / L / TEX-1 S308 / S.P. 17 – 18

18 – 19 CSEM / L / E-302 19 - 20

MA

RT

I

8 – 9 UTILAJE ELECTROMECANICE

/ C / E-407

COMANDA NUMERICĂ A ACŢ. EL. / C / Corp C

PSM II / L / E-313 MANIPULATOARE ŞI

ROBOŢI IND. / C / E - 411 / S.P.

9 – 10 10 – 11 PROGRAMAREA SISTEMELOR DE MĂSURĂ

I+ II / C / E-108 11 – 12 UEM / L / E-407 CNAE / L / Corp C 12 – 13 PSM / L / E-313 MRI / L / E-302 / S.I. 13 – 14 UOEE / L / EN-012 14 – 15 TRCA / L /

Corp C PSM II / L / E-313 AUTOMATE

PROGRAMABILE / C / E-410

15 – 16 UTILIZ. OPTIM. A EN. EL. / C / EN-013 16 – 17 ETUU / L / EN-002 / S.P. TRCA / L / Corp C 17 – 18

18 – 19

ECHIP. DE TRANSP. UZINAL ŞI URBAN

/ C / EN-013 TRCA / L /

Corp C 19 - 20

MIE

RC

UR

I

8 – 9 PNS / L / E-312 / S.I.

PNS / L / E-312 / S.P. AP / L / E-504 MRU / L / E-411 / S.I.

9 – 10 PROIECTAREA SIST. ELMEC. / C / E-401

CONTROLUL VECTORIAL AL

ACŢ. EL. / C / Corp C 10 – 11 TRATAREA + PRELUCRAREA NUMERICĂ A

SEMNALELOR / C / E-108 CONTROLUL CALIT.

AP. EL. / C / EN-216 MANAG.

PERFORMANŢEI / C / CH-I / S1-S10

11 – 12 PSEM / P / E-307 12 – 13 CVAE / L / Corp C TNS / L /

E-312 CCAE / L / EN-216 13 – 14

MP / L / E-410 / S.P. 14 – 15 TEHNICA REGLĂRII ŞI CONTROL AUTOMAT

/ C / E-108 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 - 20

iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
Page 2: AnIV-EL+IE+IA

ZIUA ORA 6401 (EM) 6402 (EPAE) (IAD) 6408 (IAIE) 6404 (SE) 6407(IM) A B A B 6403 6404 A B A B A B

JOI

8 – 9 ACŢ. EL. DE MICĂ PUTERE / C / Corp C

MEB / L / E-003 CALCULUL NUMERIC

AL AP. EL. / C / EN-213 SIST. INF. PT. MONIT.

CONS. DE EN. EL. / C / E-402

9 – 10 ECHIP. ELECTRICE

PT. VEHICULE / C / Corp C

10 – 11 AEMP / L / Corp C MĂS. ECOLOGICE ŞI BIOMEDICINĂ

/ C / E-105

CNAE / P / EN-213 SIMCEE / P / E-402 11 – 12 MODEL. ŞI SIM. SIST.

DE PROD. / C / CH4C / S1-S10

12 – 13 EEV / L / Corp C AEMP / P / Corp C / S.I. 13 – 14 EEV / P / Corp C MEB / L / E-003 14 – 15 15 – 16 MEB / L / E-003

16 – 17 17 – 18 MĂS. ECOLOGICE ŞI BIOMED. / C / E-108 18 – 19 19 - 20

VIN

ER

I

8 – 9

PREGĂTIRE PROIECT DE LICENŢĂ

ELECTROECOLOGIE / C / EN-014 9 – 10

10 – 11 EE / S / EN-014 / S.I. 11 – 12 12 – 13 MANAG. RES. UMANE

/ C / E-107 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 - 20

LEGENDA: C – CURS; L – LABORATOR; S - SEMINAR; P – PROIECT; S.I. – SAPTAMANA IMPARA; S.P. – SAPTAMANA PARA; E-312 – SALA.

iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
iyel_ck
Highlight
Page 3: AnIV-EL+IE+IA

NR. CRT. DISCIPLINA CADRU DIDACTIC NUME INDICATIV TIP 6401 ELECTROMECANICĂ EM SPEC.

1 CONDUCEREA SISTEMELOR ELECTROMECANICE CSE C CONF. DR. ING. M. POBORONIIUC L

2 UTILAJE ELECTROMECANICE UEM C CONF. DR. ING. G. PAICU L

3 PROIECTAREA SISTEMELOR ELECTROMECANICE PSE C PROF. DR. ING. R. OLARU P

4 SISTEME NECONVENTIONALE DE TRANSPORT SNT C ŞEF LUCR. DR. ING. G. CHIRIAC L

5 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU VEHICULE EEV C ŞEF LUCR. DR. ING. M. TEMNEANU L+P 6402 ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE EPAE SPEC.

1 ACTIONARI ELECTRICE DE MICA PUTERE AEMP C PROF. DR. ING. GH. BĂLUŢĂ L+P

2 CONTROL VECTORIAL AL ACTIONARILOR ELECTRICE CVAE C CONF. DR. ING. V. HORGA L

3 COMANDA NUMERICA A ACTIONARILOR ELECTRICE CNAE C ŞEF LUCR. ING. M. RĂŢOI L

4 PROIECTAREA ACTIONARILOR ELECTRICE PAE C PROF. DR. ING. L. CIOBANU P

5 ECHIPAMENTE DE TRANSPORT UZINAL SI URBAN ETUU C ŞEF LUCR. DR. ING. G. CHIRIAC L 6403+6404 INSTRUMENTAŢIE ŞI ACHIZIŢII DE DATE IAD SPEC.

1 TEHNICA REGLARII SI CONTROL AUTOMAT TRCA C ŞEF LUCR. DR. ING. M. TEMNEANU L

2 SISTEME CU MICROPROCESOR II SMP II C PROF. DR. ING. L. BRENIUC L+P

3 TRATAREA NUMERICA A SEMNALELOR TNS C PROF. DR. ING. FOSALAU C. L

4 PROGRAMAREA SISTEMELOR DE MASURA II PSM II C CONF. DR. ING. L. NIŢĂ L

5 MĂSURĂRI ECOLOGICE ŞI BIOMEDICINĂ MEB C PROF. DR. ING. V. DAVID L ASIST. DR. ING. O. NEACSU

6408 INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ IAIE SPEC.

1 SISTEME CU INTELIGENTA ARTIFICIALA SIA C PROF. DR. ING. M. GAVRILAS L ASIST. ING. O. IVANOV

2 PRELUCRAREA NUMERICA A SEMNALELOR PNS C PROF. DR. ING. C. FOSALAU L

3 TEHNICA REGLARII SI CONTROL AUTOMAT TRCA C ŞEF LUCR. DR. ING. M. TEMNEANU L

4 PROGRAMAREA SISTEMELOR DE MASURA PSM C CONF. DR. ING. L. NIŢĂ L

5 MICROPROCESOARE SI MICROSISTEME II MPS II C PROF. DR. ING. L. BRENIUC L+P

6 MASURARI ECOLOGICE SI BIOMEDICINA MEB C PROF. DR. ING. V. DAVID L ASIST. DR. ING. O. NEACŞU

iyel_ck
Highlight
Page 4: AnIV-EL+IE+IA

6404 SISTEME ELECTRICE SE SPEC.

1 CALCULUL NUMERIC AL APARATELOR ELECTRICE CNAE C CONF. DR. ING. R. BURLICA CNAE P

2 TEHNOLOGIA FABRICARII MAŞINILOR ELECTRICE TFME C PROF. DR. ING. M. COJAN TFME L

3 CONTROLUL CALITATII APARATELOR ELECTRICE CCAE C PROF. DR. ING. E. FURNICA L SEF LUCR. DR. ING. A. PLESCA

4 AUTOMATE PROGRAMABILE AP C CONF. DR. ING. C. HABA L

5 MANIPULATOARE ŞI ROBOŢI INDUSTRIALI MRI C PROF. DR. ING. L. CIOBANU L ASIST. DRD. ING. M. C. ŞTEFAN

6407 INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC SI ENERGETIC IM SPEC.

1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE MRU C PROF. DR. ING. C. HUŢU L DRD. S. URIEŞI

2 MODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR DE PRODUCTIE MSSP C COND. DR. ING. C. ISTRATE L ING. DRD. NACU COSMIN

3 SISTEME INF. PENTRU MONITORIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA SIMCEE C PROF. DR. ING. C. SARMASANU P

4 UTILIZAREA OPTIMALA A ENERGIEI ELECTRICE UOEE C PROF. DR. ING. D. LUCACHE L PREP.ING. E. DĂNILĂ

5 ELECTROECOLOGIE EE C CONF. DR. ING. R. BURLICA (S1-S7)

PROF. DR. ING. M. ISTRATE (S8-S14) S CONF. DR. ING. R. BURLICA L PREP. ING. D. MACHIDON

6 MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI MS C PROF. DR. ING. S. AVASILCAI L ASIST C. IVANOV

SEF ORAR FACULTATE, DECAN, SEF LUCR. DR. ING. GHEORGHE GRIGORAS PROF. DR. ING. ALEXANDRU SALCEANU

RESPONSABIL ORAR, ASIST. DRD. ING. CIPRIAN ŞTEFAN