Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

12
Mădălina ŞERBAN Trainer, supervisor&career counselor GCDF ANGAJAT VERSUS ANTREPRENOR

description

Prezentare susținută în cadrul Conferinței Career Motivation - Biblioteca Centrală Universitară

Transcript of Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Page 1: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Mădălina ŞERBANTrainer, supervisor&career counselor GCDF

ANGAJAT VERSUS

ANTREPRENOR

Page 2: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Termenului de carieră i se atribuie, de către diferiţi autori, înţelesuri multiple:

într-o altă viziune, cariera este percepută ca "o succesiune de posturi de-a

lungul vieţii" sau o "succesiune de funcţii" în ordinea crescătoare a prestigiului

prin care trece angajatul în mod ordonat, după o regulă previzibilă;

cu referire la persoană, cariera este vazută ca "o succesiune evolutivă de

activităţi profesionale şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană ca

şi atitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului”.

CE ESTE CARIERA?

Page 3: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Cariera de executiv

Preşedintele şi

directorul executiv al PepsiCo,

Indra Nooyi. Aceasta a fost cea

mai influentă femeie din mediul

afacerilor, reuşind să conducă

PepsiCo în aşa măsură încât

firma să aibă vânzări de 43 de

miliarde şi să economisească

300 de milioane de euro.

MODEL 1

Page 4: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Cariera politica

MODEL 2

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, anul acesta ocupă locul patru în

topul celor mai puternici oameni ai planetei.

Page 5: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Cariera de antreprenor:

Oprah Winfrey, are

o avere estimată de 2,3

miliarde de dolari şi se pare

că are şi propria reţea de

televiziune prin cablu, OWN.

Conform revistei Forbes,

Oprah Winfrey este una

dintre cele mai bogate femei

antreprenor din lume.

MODEL 3

Page 6: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Cariera in profesii liberale:

Jill Abramson,

editor executiv al ziarului

The New York Times, are

57 de ani, este casatorită şi

mamă a doi copii. În topul

celor mai puternici oameni

ocupă pozitia 64.

MODEL 4

Page 7: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Antreprenoriatul ca factor de producţie propriu sistemelor economice bazate pe concurenţă şi liberă iniţiativă, se referă la capacitatea unei persoane de a-şi pune în practică ideile.

Întreprinzătorul este persoana dispusă să-şi asume riscul iniţierii unei activităţi, de regulă de tip economic. El vede oportunităţi, promovează noul, apreciază independenţa şi autonomiea, îşi este propriul „stăpân”.

Calitatea de antreprenor înseamnă primul rând, un tip de comportament, de esenţă activă şi novatoare, şi mai puţin o poziţie personală oficializată.

ANTREPRENORIATUL

Page 8: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Identificarea şi valorificarea unor oportunităţi economice.

Activitatea antreprenorială este un

proces care se derulează în diferite medii şi

unităţi de afaceri ce cauzează schimbări în

sistemul economic prin inovări realizate de

persoanele care valorifică oportunităţile

economice creând valori atât pentru indivizi

cât şi pentru societate.

ACTIVITATEA ANTREPRENORIALA

Page 9: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Identificarea oportunităţilor de afaceri

Conceperea viziunii de afaceri

Evaluarea propriilor performanţe antreprenoriale şi luarea deciziilor privind derularea

afacerii

Implementarea viziunii

Procurarea echipamentelor necesare

Asigurarea personalului necesar

Aprovizionarea cu resurse materiale, informaţionale

Stabilirea strategiei de marketing

Stabilirea strategiei de vanzare a produlului-serviciului

Externalizarea anumitor servicii

ACTIVITATEA ANTREPRENORIALA

Page 10: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

PLUS MINUS

Independenţa/ autonomia Incertitudinea veniturilor

Autorealizarea Riscul pierderii financiare

Posibilitatea câştigului nelimitat Responsabilitate totală

Siguranţa locului de muncă Periclitarea carierei

Angajarea membrilor familiei Apelarea la experţi

Folosirea independentă a banilor câştigaţi Frustrare în caz de succes

Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor proprii

Afectarea relaţiilor de familie şi chiar a sănătăţii

Ieşirea din rutină Program de lucru încărcat

Putere şi influenţă Abateri de la etică

+ ŞI – ÎN ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ

Page 11: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

Activităţi Caracteristici personale

Tip de cunoştinţe necesare

Activităţi de învăţare

Identificarea oportunităţilor

Fler/atenţie Pragmatice Analiză sectorială

Concepere viziune Imaginaţie / independenţă

Gândire sistemică Evaluare de resurse

Adoptarea deciziilor Raţiune/prudenţă Viziune Informare

Implementarea viziunii Capacitate de orientare Operaţionale Ajustări continue

Punerea în funcţiune a echipamentelor

Dexteritate tehnică Polivalente Tehnică

Aprovizionare Acuitate Negociere Diagnosticare

Fabricarea/realizarea produsului sau serviciului

Diferenţiere şi originalitate

Implicare Marketing şi management al producţiei

Vânzarea Flexibilitate Adaptare Cunoaşterea clienţilor

Atragerea şi implicarea personalului

Previziune Relaţii umane MRU

Determinarea personalului “să facă”

Comunicare Delegare Management operaţional

CALITĂȚILE INTREPRINZĂTORULUIabordarea integratoare a lui Jacques Fillion (1997)

Page 12: Angajat vs antreprenor - conferința - Biblioteca Centrală Universitară

VĂ MULȚUMESC!www.consilierincariera.ro

[email protected]@consilierincariera.ro