Anexa nr - B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din...

download Anexa nr - B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci

of 23

 • date post

  24-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Anexa nr - B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din...

 •      

                                                                                              Anexa nr.1      

  TABLOUL  CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,   TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

  PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2020   

  I. CODUL FISCAL – TITLUL IX „IMPOZITE SI TAXE LOCALE”   

  CAPITOLUL  II.         IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI   

  VALORI IMPOZABILE   Pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, 

  In cazul persoanelor fizice                                                  

                            Tipul  clădirii 

  Valoarea impozabilă  ‐ lei/mp‐ 

  Cu instalatii  de apa,  canalizare,  electrice,  incalzire  (cond.  Cumulative) 

  fara   instalatii   de apa,  canalizare,   electrice,  incalzire   

                                                                A.  Clădire cu cadre din beton  armat sau cu pereți exteriori  din caramidă arsă sau din orice  alte materiale rezultate in  urma unui tratament termic  si/sau chimic 

  RANGUL  IV  V  IV  V 

  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020   

  1114.74  1166.01  1064.07  1113.01  668.84   

  1003.26    638.44  957.66 

  B.  Cladire  cu  pereti  exteriori  din  lemn,  din  piatra  naturala,  din  caramida  nearsa,  din  valatuci  sau  din  orice  alte  materiale  nesupuse  unui  tratament termic si/sau chimic 

    334.42  349.80  319.22  333.90  222.95 

    334.42 

    212.81  319.21 

    C. Cladire‐anexa cu cadre din  beton armat sau cu pereti  exteriori din caramida arsa sau  din orice alte materiale  rezultate in urma unui  tratament termic si/sau chimic 

      222.95 

    233.20 

    212.81 

    222.59 

    195.08  

      204.05 

      186.21 

    194.77 

 •  

    D. Cladire‐anexa cu pereti  exteriori din lemn, din piatra  naturala, din caramida nearsa,  din valatuci sau din orice alte  materiale nesupuse unui  tratament termic si/sau chimic 

      139.34 

    145.75 

    133.00 

    139.11 

    83.61 

      87.45 

      79.81 

    83.48 

    E.In cazul  contribuabilului  care  detine  la  aceeasi  adresa  incaperi  amplasate  la  subsol,  demisol  si/sau  mansarda,  utilizate  ca  locuinta,  in  oricare  dintre  tipurile  de  cladire  prevazute la lit. A – D   

        75% din suma care s‐ar aplica  cladirii         

        75% din suma care s‐ar aplica  cladirii   

    F.In  cazul  contribuabilului  care  detine  la  aceeasi  adresa  incaperi  amplasate  la  subsol,  demisol  si/sau  mansarda,  utilizate  in  alte  scopuri  decat  cel  de  locuinta,  in  oricare  dintre  tipurile  de  cladire  prevazute la lit. A‐ D    

        50%din  suma  care  s‐ar  aplica  cladirii         

        50% din suma care s‐ar aplica  cladirii   

    Notă:  S‐a aplicat  coeficientul de corectie prevazut de art.457 alin. (6) pentru zona A:             ‐ 1,10 pentru rangul IV (satul Blejoi)             ‐ 1,05 pentru rangul  V (satele Ploieștiori si Țînțăreni)   

                 

     

  CAPITOLUL III  IMPOZITUL  SI  TAXA  PE  TEREN 

     

 • Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan  ‐ terenuri cu constructii – 

  Art. 465 alin. (2)                                                                                                          lei/ha     

  Zona in cadrul  Localității 

    Nivelul impozitulu/taxei  ranguri de localității lei/ha 

  RANGUL  IV  V 

  2019  2020     2019     2020    912.06    954.01  810.72  848.01 

  Pentru  impozitul pe terenurile situate in intravilan apartinand persoanelor juridice se  aplica o majorare de 15% fata de valorile prevazute in tabel.   

    Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan 

                                                                    ‐orice altă categorie de folosință‐  Art. 465 alin. (4)                                                                                                          lei/ha  Nr.  Crt. 

     

  Categoria de  Folosință 

  Nivelul impozitulu/taxei  ranguri de localități lei/ha 

  ZONA  A  RANGUL 

  IV  V  2019  2020  2019  2020 

  1  Teren arabil  31.21  32.64  28.38  29.68  2  Pășune  23.41  24.48  21.28  22.25  3  Fâneață  23.41  24.48  21.28  22.25  4  Vie  51.28  53.63  46.62  48.76  5  Livadă  59.08  61.79  53.71  56.18  6  Pădure sau alt teren cu 

  vegetație forestieră  31.21  32.64  28.38  29.68 

  7  Teren cu ape  16.72  17.48  15.20  15.89  8  Drumuri si căi ferate  0  0  0  0  9  Teren neproductiv  0  0  0  0      Notă:   S‐a aplicat  coeficientul de corecție prevăzut de art.465 alin.(5) pentru zona A:  

   ‐ 1,10 pentru rangul IV (satul Blejoi)                ‐ 1,00 pentru rangul  V (satele Ploieștiori si Țînțăreni)     

 •    Notă:  S‐a aplicat  coeficientul de corecție prevăzut de art.251 alin. (5) pentru zona A:             ‐ 1,10 pentru rangul IV (satul Blejoi)            ‐ 1,05 pentru rangul  V (satele Ploieștiori si Țînțăreni)                   

  CAPITOLUL IV  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

      

                           – Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan  Art. 465 alin. (7)                                                            lei/ha                 Nr.  Crt. 

       

  Categoria de folosinta 

  Nivelul impozitulu/taxei  ranguri de localități lei/ha 

  ZONA A 

  IV  V  2019  2020  2019  2020 

  1.  Teren cu constructii  34.56  36.14  32.99  34.50  2.  Teren arabil  55.74  58.30  53.20  55.64  3.  Pasune  31.21  32.64  29.79  31.16  4.  Faneata  31.21  32.64  29.79  31.16  5.  Vie pe rod alta decat cea de la 

  nr.crt 5.1.  61.31  64.13  58.52  61.21 

  5.1.  Vie pana la intrarea pe rod  0    0  0  0  6  Livada pe rod alta decat cea de 

  la nr.crt. 6.1.  62.43  65.30  59.59  62.33 

  6.1.  Livada pana la intrarea pe rod  0  0  0  0  7  Padure sau alt teren cu 

  vegetatie forestiera cu  exceptia celui prevazut la  nr.crt. 7.1. 

  17.84  18.66  17.02  17.80 

  7.1.  Padure in varsta de pana la 20  de ani si  padure cu rol de  protectie 

  0  0  0  0 

  8  Teren cu apa altul decat cel cu  amenajari piscicole 

  6.69  6.99  6.38  6.67 

  8.1.  Teren cu amenajari piscicole  37.90  39.64  36.18  37.84    9  Drumuri si cai ferate  0  0  0  0  10  Teren neproductiv  0  0  0  0 

    Pentru impozitul pe terenurile situate in extravilan apartinand persoanelor juridice se aplica o  majorare de 15% fata de valorile prevazute in tabel.   

 • Art. 470. Alin. (2)  Mijloace de transport cu tracțiune   mecanică                           

  lei/ 200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

  I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)   

    2019  2020  1.Motociclete,  tricicluiri,  cvadricicluri  și  autoturisme  cu  cap.  cil.  De  pana  la  1600  cm³ inclusiv 

    8.11 

    8.48 

  2.Motociclete,  tricicluiri,  cvadricicluri  cu  cap. cil. De peste 1600 cm³ inclusiv 

    9.12 

    9.53 

  3.Autoturisme cu cap. cil. Intre 1601 cm3  si 2000 cm³ inclusiv 

  18.24  19.07 

  4.Autoturisme cu cap. cil. Intre 2001 cm3  si 2600 cm³ inclusiv 

  72.96  76.31 

  5.Autoturisme cu cap. Cil. De peste 2601  cm³ și 3000 cm³ inclusiv 

  145.93  150.55   

  6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de  peste 3001 cm³ 

  293.89  307.41 

  7. Autobuze, autocare, microbuze  24.32  25.43  8.Alte autovehicule cu tracțiune mecanică  cu  masa  totala  maximă  autorizată  de  până la 12 t inclusiv 

    30.40 

    31.79 

  9.Tractoare inmatriculate  18.24  1