Anexa la Raportul Rectorului privind starea Universității abeș- olyai … · 2016-02-17 ·...

73
1 Anexa la Raportul Rectorului privind starea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2015

Transcript of Anexa la Raportul Rectorului privind starea Universității abeș- olyai … · 2016-02-17 ·...

1

Anexa la Raportul Rectorului

privind starea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

în anul 2015

2

Tabel B.0.1: Lista programelor nivel licență, învățământ cu frecvență, anul universitar 2015-2016

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea / Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)

Locația geografică de desfășurare

Limba de predare

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învăță-mânt

Număr de

credite de

studii transfe-rabile

Număr maxim

de studenți care pot

fi școlari-

zați

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Calculatoare și tehnologia informației

Ingineria informaţiei Cluj-Napoca română AP IF 240 30

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică Informatică Cluj-Napoca română A IF 180 200

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică Informatică (în limba

engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 200

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică Informatică (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 125

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică Informatică (în limba

germană) Cluj-Napoca germane AP IF 180 75

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Matematică Matematică Cluj-Napoca română A IF 180 100

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Matematică Matematică (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Matematică Matematică informatică

Cluj-Napoca română A IF 180 200

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Matematică Matematică

informatică (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 50

3

Facultatea de Fizică

Fizică Fizică Cluj-Napoca română A IF 180 36

Facultatea de Fizică

Fizică Fizică (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de Fizică

Fizică Fizică informatică Cluj-Napoca română A IF 180 25

Facultatea de Fizică

Fizică Fizică informatică (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de Fizică

Fizică Fizică medicală Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Fizică

Științe inginerești

aplicate Fizică tehnologică Cluj-Napoca română A IF 240 20

Facultatea de Fizică

Științe inginerești

aplicate

Fizică tehnologică (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 240 15

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Chimie Chimie Cluj-Napoca română A IF 180 60

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Chimie Chimie (în limba

engleză) Cluj-Napoca engleză AP IF 180 30

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Chimie Chimie (în limba

franceză) Cluj-Napoca franceză AP IF 180 40

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Chimie Chimie (în limba

germană) Cluj-Napoca germane AP IF 180 30

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Chimie Chimie (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 45

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor

organice, petrochimie şi carbochimie

Cluj-Napoca română A IF 240 40

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor

organice, petrochimie şi

carbochimie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 240 25

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

Cluj-Napoca română A IF 240 45

4

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Ingineria substanţelor anorganice şi

protecţia mediului

Cluj-Napoca română A IF 240 15

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Ingineria şi informatica

proceselor chimice şi biochimice

Cluj-Napoca română A IF 240 45

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Inginerie biochimică Cluj-Napoca română A IF 240 40

Facultatea de Chimie şi

Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice

şi nanomateriale Cluj-Napoca română A IF 240 45

Facultatea de Biologie şi Geologie

Biologie Biochimie Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Biologie şi Geologie

Biologie Biologie Cluj-Napoca română A IF 180 80

Facultatea de Biologie şi Geologie

Biologie Biologie (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50

Facultatea de Biologie şi Geologie

Geologie Geologie Cluj-Napoca română A IF 180 40

Facultatea de Biologie şi Geologie

Geologie Geologie(în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 30

Facultatea de Biologie şi Geologie

Inginerie geologică

Inginerie geologică Cluj-Napoca română A IF 240 50

Facultatea de Biologie şi Geologie

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

Cluj-Napoca română A IF 180 25

Facultatea de Biologie şi Geologie

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului (în limba

germană) Cluj-Napoca germane A IF 180 15

Facultatea de Biologie şi Geologie

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de Biologie şi Geologie

Științe inginerești

aplicate

Biotehnologii industriale

Cluj-Napoca română A IF 240 50

Facultatea de

Geografie Geografie Cartografie Cluj-Napoca română A IF 180 70

Facultatea de

Geografie Geografie Geografia turismului Cluj-Napoca română A IF 180 400

5

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 75

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (în limba maghiară,

la Gheorgheni) Gheorgheni maghiară A IF 180 50

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (la Bistriţa)

Bistrița română A IF 180 85

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (la Gheorgheni)

Gheorgheni română A IF 180 25

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei)

Sighetu Marmației

română A IF 180 100

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (la Zalău)

Zalău română A IF 180 50

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia turismului (limba germană)

Cluj-Napoca germane AP IF 180 50

Facultatea de

Geografie Geografie Geografie Cluj-Napoca română A IF 180 80

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografie (în limba germană)

Cluj-Napoca germane A IF 180 20

Facultatea de

Geografie Geografie

Geografie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50

Facultatea de

Geografie Geografie

Hidrologie şi meteorologie

Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de

Geografie Geografie Planificare teritorială Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de

Geografie Geografie

Planificare teritorială (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

Facultatea de

Geografie

Ştiinţa mediului

Geografia mediului (la Sighetu Marmației)

Sighetu Marmației

română AP IF 180 50

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria mediului Cluj-Napoca română A IF 240 60

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi

ecologice Cluj-Napoca română A IF 240 50

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Mediului

Ştiinţa mediului

Geografia mediului Cluj-Napoca română A IF 180 25

6

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Mediului

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului Cluj-Napoca română A IF 180 140

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Mediului

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 140

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Mediului

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului (în limba maghiară)

Sfântu Gheorghe

maghiară AP IF 180 40

Facultatea de Drept

Drept Drept Cluj-Napoca română A IF 240 550

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Filologie clasică Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura chineză - Limba şi

literatura română / maghiară / modernă

/ latină / greacă veche / ebraică /

Literatura universală și comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 40

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română /

maghiară / modernă (engleză, franceză,

germană, rusă, italiană, spaniolă,

norvegiană, finlandeză,

japoneză, chineză, ucraineană) / latină/

greacă veche / ebraică / Literatura

universală și comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 40

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română / Limba şi literatura

maghiară / Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, norvegiană,

japoneză, chineză, coreeană, ebraică) / Limba latină / Limba

greacă veche / Literatura universală

și comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 30

7

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura maghiară

Cluj-Napoca română A IF 180 30

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană,

franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română / Limba şi

literatura maghiară / modernă (engleză, germană, franceză,

rusă, italiană, spaniolă) / Latină /

Greacă veche / Ebraică / Literatura

universală şi comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 700

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi

literatura maghiară/modernă (engleză, germană,

franceză, rusă, italiană, spaniolă) /

latină / greacă veche / ebraică / Literatura

universală şi comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română / Limba şi

literatura maghiară / Literatură universală și comparată / Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză,

japoneză) / Limbi și literaturi

clasice(latină) - Limba și literatura

chineză

Cluj-Napoca română AP IF 180 25

8

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română / Limba şi

literatura maghiară / Literatură universală și comparată / Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză,

japoneză) / Limbi și literaturi

clasice(latină) - Limba și literatura

coreeană

Cluj-Napoca română AP IF 180 25

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română

/ maghiară / modernă (în limbile engleză, germană,

franceză, rusă, italiană, spaniolă,

ebraică, norvegiană, finlandeză,

japoneză) /latină / greacă veche /

Literatura universală şi comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limbă şi literatură japoneză - limba şi literatura română /

maghiară / modernă / latină / greacă veche / ebraică /

Literatura universală și comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 40

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română

/ maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană,

rusă, italiană, spaniolă, coreeană,

finlandeză, japoneză, chineză,

ucraineană) / latină/ greacă veche /

ebraică / Literatura universală și comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 40

9

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limbă şi literatură română / maghiară / modernă (în limbile engleză, germană,

franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură

modernă (ucraineană, ebraică,

norvegiană, finlandeză,

japoneză) / latină / greacă veche /

ebraică / Literatura universală şi comparată

Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Literatură universală şi comparată - Limba și literatura română / Limba și literatura maghiară / Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză,

japoneză, chineză, coreeană, ebraică) / Limba latină / Limba

greacă veche

Cluj-Napoca română A IF 180 70

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limbă şi literatură maghiară/ Limbă şi literatură română / Limbă şi literatură

modernă ( engleză, germană, franceză,

rusă, italiană, spaniolă,

ucraineană, norvegiană, finlandeză,

japoneză, chineză, coreeană) -

Literatura universală şi comparată (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 35

Facultatea de Litere

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

Cluj-Napoca română A IF 180 180

Facultatea de Litere

Studii culturale

Etnologie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de Litere

Studii culturale

Studii culturale (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 30

10

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Filosofie Filosofie Cluj-Napoca română A IF 180 75

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Filosofie

Filosofie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie Arheologie Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie

Arheologie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie Arhivistică Cluj-Napoca română A IF 180 20

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie

Arhivistică (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 15

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie Istoria artei Cluj-Napoca română A IF 180 30

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie

Istoria artei (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie Istorie Cluj-Napoca română A IF 180 210

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie

Istorie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Cluj-Napoca română A IF 180 125

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în

limba franceză) Cluj-Napoca franceză A IF 180 50

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Studii culturale

Etnologie Cluj-Napoca română A IF 180 15

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Studii culturale

Turism cultural Cluj-Napoca română AP IF 180 100

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Studii culturale

Turism cultural (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 40

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Studii culturale

Studii iudaice Cluj-Napoca română A IF 180 40

11

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Ştiinţe ale comunicării

Științe ale informării și documentării

Cluj-Napoca română A IF 180 25

Facultatea de Istorie şi

Filosofie

Ştiinţe ale comunicării

Științe ale informării și documentării (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Ştiinţe politice Studii de securitate Cluj-Napoca română A IF 180 200

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Ştiinţe politice

Studii de securitate (în limba engleză)

Cluj-Napoca engleză AP IF 180 100

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 35

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Sociologie Antropologie Cluj-Napoca română A IF 180 30

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Sociologie Antropologie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Sociologie Resurse umane Cluj-Napoca română AP IF 180 120

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Sociologie Resurse umane (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 20

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Sociologie Sociologie Cluj-Napoca română A IF 180 125

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Sociologie Sociologie (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

12

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie Cluj-Napoca română A IF 180 350

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 80

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar Cluj-Napoca română A IF 180 60

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară,

la Odorheiu Secuiesc)

Odorheiu Secuiesc

maghiară A IF 180 60

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară,

la Târgu Mureş)

Târgu Mureș maghiară AP IF 180 50

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc)

Târgu Secuiesc

maghiară A IF 180 25

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Năsăud)

Năsăud română A IF 180 60

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Sibiu)

Sibiu română A IF 180 150

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Sighetu Marmației)

Sighetu Marmației

română A IF 180 60

13

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

Târgu Mureș română A IF 180 80

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Vatra Dornei)

Vatra Dornei română AP IF 180 50

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba germană, la

Sibiu)

Sibiu germane A IF 180 50

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară,

la Satu Mare)

Satu Mare maghiară A IF 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogie Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Psihopedagogie specială

Cluj-Napoca română A IF 180 75

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Psihopedagogie specială (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 65

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

serviciilor

Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

maghiară AP IF 180 60

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

română A IF 180 50

14

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia firmei (în limba germană)

Cluj-Napoca germane A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

maghiară A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba

germană) Cluj-Napoca germane AP IF 180 100

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Statistică şi previziune economică

Cluj-Napoca română A IF 180 60

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Contabilitate Contabilitate şi informatică de

gestiune Cluj-Napoca română A IF 180 250

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de

gestiune (în limba engleză)

Cluj-Napoca engleză AP IF 180 25

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de

gestiune (în limba franceză)

Cluj-Napoca franceză AP IF 180 30

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de

gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

Sighetu Marmației

română A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Economie Economie

agroalimentară şi a mediului

Cluj-Napoca română A IF 180 75

15

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Economie Economie generală Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Economie şi afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Finanţe Finanţe şi bănci Cluj-Napoca română A IF 180 240

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Finanţe Finanţe şi bănci (în

limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Finanţe Finanţe şi bănci (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 75

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Management Management Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Management Management (în limba engleză)

Cluj-Napoca engleză A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Management Management (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 75

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Marketing Marketing Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Marketing Marketing (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Marketing Marketing Sfântu

Gheorghe română AP IF 180 25

16

Facultatea de Studii Europene

Management Management Cluj-Napoca română A IF 180 75

Facultatea de Studii Europene

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Cluj-Napoca română A IF 180 375

Facultatea de Studii Europene

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în

limba engleză) Cluj-Napoca engleză AP IF 180 100

Facultatea de Studii Europene

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în

limba germană) Cluj-Napoca germane A IF 180 100

Facultatea de Studii Europene

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză)

Cluj-Napoca engleză A IF 180 60

Facultatea de Studii Europene

Ştiinţe administrative

Administraţie europeană

Cluj-Napoca română A IF 180 75

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Cluj-Napoca română A IF 180 200

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba

engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 50

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor( la Bistrița)

Bistrița română AP IF 180 75

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în servicii

de ospitalitate Cluj-Napoca română A IF 180 100

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în

limba engleză)

Cluj-Napoca engleză AP IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Cluj-Napoca română A IF 180 250

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (în limba germană, la Satu

Mare)

Satu Mare germane A IF 180 25

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu

Mare)

Satu Mare maghiară A IF 180 50

17

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (în limba

maghiară, la Sfântu Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

maghiară A IF 180 70

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (la Bistriţa)

Bistrița română A IF 180 100

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (la Satu

Mare) Satu Mare română A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (la Sfântu

Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

română A IF 180 30

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)(în

limba engleză)

Cluj-Napoca engleză AP IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Leadership în sectorul public

Cluj-Napoca engleză AP IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Cluj-Napoca română A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice (în limba

germană) Cluj-Napoca germane A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60

18

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism Cluj-Napoca română A IF 180 200

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism (în limba engleză)

Cluj-Napoca engleză A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism (în limba germană)

Cluj-Napoca germane A IF 180 30

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Publicitate Cluj-Napoca română A IF 180 100

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe politice Ştiinţe politice Cluj-Napoca română A IF 180 100

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în

limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 40

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Cluj-Napoca română A IF 180 175

19

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa)

Bistrița română A IF 180 40

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Sport și performanță motrică

Cluj-Napoca română AP IF 180 70

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Sport și performanță motrică (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară AP IF 180 30

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Kinetoterapie Kinetoterapie şi

motricitate specială Cluj-Napoca română A IF 180 100

Facultatea de Educaţie

Fizică şi Sport

Kinetoterapie Kinetoterapie şi

motricitate specială (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră Cluj-Napoca română A IF 180 40

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială

Cluj-Napoca română A IF 180 30

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie Teologie ortodoxă

didactică Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie Teologie ortodoxă

pastorală Cluj-Napoca română A IF 240 150

Facultatea de Teologie

Greco -Catolică

Teologie Teologie greco-

catolică asistenţă socială

Cluj-Napoca română A IF 180 30

Facultatea de Teologie

Greco -Catolică

Teologie Teologie greco-

catolică didactică Cluj-Napoca română A IF 180 50

Facultatea de Teologie

Greco -Catolică

Teologie Teologie greco-

catolică pastorală Cluj-Napoca română A IF 240 30

Facultatea de Teologie

Greco -Catolică

Teologie Teologie greco-

catolică pastorală (la Blaj)

Blaj română A IF 240 30

20

Facultatea de Teologie

Greco -Catolică

Teologie Teologie greco-

catolică pastorală (la Oradea)

Oradea română A IF 240 50

Facultatea de Teologie Reformată

Muzică Pedagogie muzicală (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de Teologie Reformată

Teologie Teologie reformată asistenţă socială (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de Teologie Reformată

Teologie Teologie reformată didactică (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 90

Facultatea de Teologie Romano -Catolică

Teologie Studii religioase (în

limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

Facultatea de Teologie Romano -Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică asistență socială (în limba

maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

Facultatea de Teologie Romano -Catolică

Teologie Teologie romano-

catolică didactică (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50

Facultatea de Teologie Romano -Catolică

Teologie Teologie romano-

catolică pastorală (în limba maghiară) **)

Alba Iulia maghiară A IF 240 40

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media

(Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-

montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică,

publicitate, media)

Cluj-Napoca română A IF 180 30

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media

(Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-

montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică,

publicitate, media) (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Cinematografie şi media

Filmologie Cluj-Napoca română AP IF 180 15

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

Cluj-Napoca română A IF 180 30

21

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie) (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 15

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (regie)

Cluj-Napoca română A IF 180 10

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (regie) (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 10

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru şi artele

spectacolului

Teatrologie (Jurnalism teatral,

Management cultural, în limba

maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A IF 180 10

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru şi artele

spectacolului

Teatrologie (Jurnalism teatral,

Management cultural)

Cluj-Napoca română A IF 180 15

Tabel B.0.2: Lista programelor nivel licență, învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2015-2016

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de desfășurare și limba

de predare)

Locația geografică

de desfășurare

Limba de predare

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot

fi școlarizați

Facultatea

de

Educaţie

Fizică şi

Sport

Educaţie

fizică şi

sport

Educaţie fizică şi

sportivă

Cluj-

Napoca română A IFR 180 75

22

Tabel B.0.3: Lista programelor nivel licență, învățământ la distanță, anul universitar 2015 - 2016

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea / Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)

Locația geografică de desfășurare

Limba de predare

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim

de studenț

i care pot fi

școlari-zați

Facultatea de

Geografie Geografie Geografia turismului Cluj-Napoca română A ID 180 75

Facultatea de Drept

Drept Drept Cluj-Napoca română A ID 240 150

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Filosofie Filosofie Cluj-Napoca română A ID 180 25

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie Istorie Cluj-Napoca română A ID 180 50

Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie

Istorie (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A ID 180 50

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială Cluj-Napoca română A ID 180 125

Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă

Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie Cluj-Napoca română A ID 180 200

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie (în limba

maghiară) Cluj-Napoca maghiară A ID 180 100

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar Cluj-Napoca română A ID 180 125

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară AP ID 180 75

23

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Năsăud)

Năsăud română AP ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Sibiu)

Sibiu română AP ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Sighetu Marmației)

Sighetu Marmației

română AP ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

Târgu Mureș română AP ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară,

la Odorheiu Secuiesc)

Odorheiu Secuiesc

maghiară AP ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba maghiară,

la Satu Mare)

Satu Mare maghiară AP ID 180 30

Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Psihopedagogie specială

Cluj-Napoca română A ID 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

serviciilor

Cluj-Napoca română A ID 180 75

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

maghiară AP ID 180 30

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

maghiară AP ID 180 50

24

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

română AP ID 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

Cluj-Napoca română A ID 180 125

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Contabilitate Contabilitate şi informatică de

gestiune Cluj-Napoca română A ID 180 100

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de

gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

Sighetu Marmației

română AP ID 180 30

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Economie şi afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Cluj-Napoca română A ID 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Finanţe Finanţe şi bănci Cluj-Napoca română A ID 180 100

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Management Management Cluj-Napoca română A ID 180 100

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Management Management (în limba maghiară)

Cluj-Napoca maghiară A ID 180 50

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea

Afacerilor

Marketing Marketing Cluj-Napoca română A ID 180 100

Facultatea de Studii Europene

Relații internaționale

și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Cluj-Napoca română A ID 180 100

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Cluj-Napoca română A ID 180 150

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în servicii

de ospitalitate Cluj-Napoca română A ID 180 50

25

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Cluj-Napoca română A ID 180 100

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (în limba

maghiară, la Sfântu Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

maghiară A ID 180 40

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (la Bistriţa)

Bistrița română AP ID 180 60

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (la Satu

Mare) Satu Mare română AP ID 180 30

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică (la Sfântu

Gheorghe)

Sfântu Gheorghe

română AP ID 180 20

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Cluj-Napoca română A ID 180 75

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism Cluj-Napoca română A ID 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administra-tive şi ale

Comunicării

Ştiinţe politice Ştiinţe politice Cluj-Napoca română A ID 180 50

26

Tabel B.0.4: Lista programelor nivel master, învățământ cu frecvență, anul universitar 2015-2016

Nr. crt.

Domeniul de studii

universitare de master

Programe de studii universitare din domeniu

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învățământ

(IF/IFR)

Număr de credite

Anul acreditării

programului

1 Matematică Matematică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Matematică Matematică Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Matematică Matematică aplicată Cluj-Napoca română IF 120 2008

Matematică Matematică aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Matematică Matematică

computaţională Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Matematică Matematică didactică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Matematică Matematică didactică Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Matematică Matematici avansate Cluj-Napoca engleză IF 120 2015

Matematică Modelare interdisciplinară Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

2 Informatică Analiza datelor şi modelare Cluj-Napoca maghiară IF 120 2014

Informatică Baze de date Cluj-Napoca română IF 120 2008

Informatică Calcul de înaltă

performanţă şi analiza volumelor mari de date

Cluj-Napoca engleză IF 120 2014

Informatică Informatică didactică Cluj-Napoca română IF 120 2015

Informatică Informatică didactică Cluj-Napoca maghiară IF 120 2015

Informatică Inginerie software Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Informatică Inteligenţă computaţională

aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120 2013

Informatică Metode formale în

programare Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Informatică Modelare şi simulare Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Informatică Optimizarea modelelor

informatice Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Informatică Programare bazată pe

componente Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Informatică Proiectarea şi dezvoltarea

aplicaţiilor enterprise Cluj-Napoca maghiară IF 120 2013

Informatică Sisteme distribuite în

internet Cluj-Napoca română IF 120 2008

Informatică Sisteme inteligente Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

3 Fizică Biofizică şi fizică medicală Cluj-Napoca română IF 120 2008

Fizică Biomateriale Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Fizică Fizica corpului solid Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Fizică Fizică computaţională Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Fizică Ştiinţa şi tehnologia

materialelor avansate Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

27

Fizică

Ştiinţe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie,

Biologie)

Cluj-Napoca română IF 120 2011

Fizică

Ştiinţe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie,

Biologie)

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2011

4 Chimie Chimie avansată Cluj-Napoca română, engleză

IF 120 2008

Chimie Chimie clinică Cluj-Napoca română IF 120 2011

Chimie Chimie criminalistică Cluj-Napoca română IF 120 2011

Chimie Controlul chimic al calităţii

mediului şi tehnici de depoluare

Cluj-Napoca română., maghiară

IF 120 2010

Chimie Modelare moleculară în

chimie şi biochimie Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Chimie Tehnici moderne de sinteză

în chimie Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

5 Inginerie chimică

Ingineria materialelor si protecția mediului

Cluj-Napoca română, engleză

IF 90 2008

Inginerie chimică

Ingineria materialelor si protecția mediului

Cluj-Napoca română IF 120 2011

Inginerie chimică

Ingineria proceselor organice şi biochimice

Cluj-Napoca română, engleză

IF 90 2008

Inginerie chimică

Ingineria proceselor organice si biochimice

Cluj-Napoca română IF 120 2011

Inginerie chimică

Ingineria proceselor organice si biochimice

Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Inginerie chimică

Inginerie chimica avansată de proces

Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Inginerie chimică

Inginerie chimică avansată de proces

Cluj-Napoca română, engleză

IF 90 2008

Inginerie chimică

Inginerie chimică avansată de proces

Cluj-Napoca română IF 120 2011

Inginerie chimică

Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar

du domeniul Chimie) Cluj-Napoca maghiară IF 120 2011

Inginerie chimică

Procesarea şi controlul alimentelor(interdisciplinar

du domeniul Chimie) Cluj-Napoca română IF 120 2011

6 Geografie Amenajare si dezvoltare

turistică Cluj-Napoca română IF 120 2008

28

Geografie Analiza şi amenajarea

teritoriului Cluj-Napoca română IF 120 2008

Geografie Ecoturism şi dezvoltare

durabilă Gheorgheni maghiară IF 120 2009

Geografie Evaluarea resurselor și dezvoltarea teritorială

durabilă Cluj-Napoca română IF 120 2013

Geografie Geografie fizică aplicată Cluj-Napoca română IF 120 2008

Geografie Geomatică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Geografie Planificare şi dezvoltare

regională Cluj-Napoca română IF 120 2008

Geografie Resurse şi riscuri în mediul

hidroatmosferic Cluj-Napoca română IF 120 2009

Geografie Turism şi amenajarea

teritoriului Sighetu-

Marmaţiei română IF 120 2011

Geografie Turism şi dezvoltare

teritorială Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Geografie

Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva

ecodezvoltării (interdisciplinar cu

domeniul Știința sportului și educației fizice)

Bistriţa română IF 120 2011

7 Geologie Geologia bazinelor

sedimentare Cluj-Napoca română IF 120 2008

Geologie Geologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120 2015

Geologie Mineralogie aplicată şi

petrologie Cluj-Napoca română IF 120 2008

8 Ştiinţa

mediului Calitatea mediului şi surse

energetice Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţa

mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţa

mediului Evaluarea şi managementul

mediului Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţa

mediului Gestiunea şi protecția

mediului Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţa

mediului Schimbări climatice şi

fenomene extreme de risc Cluj-Napoca română IF 120 2008

9 Ingineria mediului

Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului

Cluj-Napoca română IF 120 2014

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deșeurilor

Cluj-Napoca română IF 120 2014

10 Biologie Biologie didactică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Biologie Biologie medicală Cluj-Napoca română IF 120 2013

29

Biologie Biologie medicală Cluj-Napoca maghiară IF 120 2013

Biologie Biotehnologie moleculară Cluj-Napoca română IF 120 2008

Biologie Biotransformări celulare Cluj-Napoca română IF 120 2008

Biologie Ecologie culturală Cluj-Napoca română IF 120 2013

Biologie Ecologie sistemică şi

conservare Cluj-Napoca română IF 120 2008

Biologie Ecologie terestră şi acvatică Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Biologie Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Cluj-Napoca română IF 120 2015

Biologie Ştiinţele nutriţiei Cluj-Napoca română IF 120 2011

Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

11 Drept Drept privat al Uniunii

Europene Cluj-Napoca maghiară IF 60 2009

Drept Drept privat comparat -

Droit privé comparé Cluj-Napoca franceză IF 60 2009

Drept Dreptul european şi dreptul

naţional al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60 2009

Drept

Dreptul internaţional şi comparat al

afacerilor/International and comparative business law

Cluj-Napoca engleză IF 60 2014

Drept Instituţii de drept privat Cluj-Napoca română IF 60 2011

Drept Statul de drept şi societate

civilă/Etat de droit et société civile

Cluj-Napoca franceză IF 120 2009

Drept Ştiinţe penale şi

criminalistică Cluj-Napoca română IF 60 2009

12 Ştiinţe

administrative

Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis

and management Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Ştiinţe

administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţe

administrative Administraţie publică Cluj-Napoca engleză IF 120 2009

Ştiinţe

administrative Managementul crizelor și

conflictelor Cluj-Napoca engleză IF 121 2014

Ştiinţe

administrative Managementul instituţiilor

publice şi nonprofit Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Ştiinţe

administrative

Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice

Cluj-Napoca română IF 120 2013

Ştiinţe

administrative Politici de sănătate şi management sanitar

Cluj-Napoca română IF 120 2008

30

Ştiinţe

administrative

Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia

publică/Science, technology and innovation in public

governance

Cluj-Napoca engleză IF 120 2013

13 Științe ale

comunicării Comunicare mediatică Cluj-Napoca română IF 120 2007

Științe ale

comunicării Comunicare mediatică - Media communication

Cluj-Napoca engleză IF 120 2009

Științe ale

comunicării Comunicare socioculturală Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Științe ale

comunicării Studii media aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120 2015

Științe ale

comunicării Management media Cluj-Napoca română IF 120 2009

Științe ale

comunicării Producţie media Cluj-Napoca română IF 120 2008

Științe ale

comunicării Publicitate Cluj-Napoca română IF 120 2007

Științe ale

comunicării Publicitate şi relaţii publice Cluj-Napoca

germană, engleză

IF 120 2009

Științe ale

comunicării Relaţii publice Cluj-Napoca română IF 120 2007

Științe ale

comunicării Relaţii publice și publicitate Cluj-Napoca engleză IF 120 2014

Științe ale

comunicării Științele informării şi

documentării Cluj-Napoca română IF 120 2007

Științe ale

comunicării Tehnici avansate de

comunicare Cluj-Napoca maghiară IF 120 2010

14 Sociologie Antropologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120 2008

Sociologie Asistenţa socială în spaţiul

justiţiei. Probaţiune şi mediere

Cluj-Napoca română IF 120 2009

Sociologie Asistenţa socială pentru

sănătate mentală Cluj-Napoca maghiară IF 120 2007

Sociologie Asistenţa socială şi economie socială

Cluj-Napoca română IF 120 2009

Sociologie Asistenta socială bazata pe

dovezi Cluj-Napoca română IF 120 2008

Sociologie Cercetare sociologică

avansată Cluj-Napoca română IF 120 2008

Sociologie Comunicare, societate şi

mass media Cluj-Napoca română IF 120 2008

31

Sociologie Consiliere şi asistenţă în

serviciile sociale Cluj-Napoca maghiară IF 120 2011

Sociologie Gerontologie socială Cluj-Napoca română IF 120 2007

Sociologie Managementul serviciilor

sociale Cluj-Napoca

română, engleză

IF 120 2011

Sociologie Managementul strategic al

resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120 2008

Sociologie Masterat european în

drepturile copiilor Cluj-Napoca română IF 120 2007

Sociologie Politici şi servicii sociale Cluj-Napoca română IF 120 2008

Sociologie Sociologie aplicată în

conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Sociologie Sociologie aplicată în

dezvoltarea locală Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

15

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Management şi negocieri internaţionale şi europene

Cluj-Napoca română IF 120 2014

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Afaceri europene şi management de programe

Cluj-Napoca română IF 120 2007

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Comunicare internaţională Cluj-Napoca română IF 120 2011

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Diplomaţie culturală şi economii globale

Cluj-Napoca engleză IF 120 2012

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale

Cluj-Napoca engleză IF 120 2012

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Evaluarea dezvoltării regionale

Cluj-Napoca română IF 120 2013

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Evaluarea politicilor şi a programelor publice

europene Cluj-Napoca română IF 120 2013

32

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Guvernanţă europeană Cluj-Napoca română IF 120 2010

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2007

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor

europene Cluj-Napoca română IF 120 2007

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Societate mediatică Cluj-Napoca română IF 120 2007

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Studii politice europene comparate

Cluj-Napoca franceză IF 120 2007

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Studii politice europene comparate: Germania şi

Europa de Est Cluj-Napoca germană IF 120 2007

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Cluj-Napoca română IF 120 2015

Relaţii internaţionale

şi studii europene

Studii transatlantice Cluj-Napoca engleză IF 120 2007

16 Ştiinţe politice Comunicare politică Cluj-Napoca română IF 120 2011

Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională Cluj-Napoca engleză IF 120 2011

Ştiinţe politice Gen şi oportunităţi egale Cluj-Napoca română IF 120 2007

Ştiinţe politice Managementul

organizațiilor politice Cluj-Napoca română IF 120 2007

Ştiinţe politice Managementul securităţii în

societatea contemporană Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţe politice Marketing politic şi

comunicare Cluj-Napoca

română, maghiară

IF 120 2009

Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe

sociale Cluj-Napoca engleză IF 120 2007

33

Ştiinţe politice Studii globale Cluj-Napoca română IF 120 2010

Ştiinţe politice Politici de incluziune a

romilor / Policies for Roma inclusion

Cluj-Napoca engleză IF 120 2013

Administrarea

afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 2007

Administrarea

afacerilor Administrarea afacerilor

internaţionale Cluj-Napoca engleză IF 120 2012

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism

internațional/Business administration in

international hospitality and tourism

Cluj-Napoca engleză IF 120 2015

Administrarea

afacerilor Administrarea afacerilor în

turism, comerţ şi servicii Cluj-Napoca română IF 120 2007

Administrarea

afacerilor Management hotelier Cluj-Napoca română IF 120 2007

18 Cibernetică și

statistică Econometrie şi statistică

aplicată Cluj-Napoca română IF 120 2008

Cibernetică și

statistică Sisteme de asistare a deciziilor economice

Cluj-Napoca română IF 120 2011

19 Informatică economică

E-Business Cluj-Napoca română IF 120 2011

Informatică economică

Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed

computing

Cluj-Napoca engleză IF 120 2015

20 Contabilitate Auditul si managementul

financiar al fondurilor europene

Cluj-Napoca română IF 120 2011

Contabilitate Contabilitate și organizații/

Accounting and organizations

Cluj-Napoca engleză IF 120 2015

Contabilitate Diagnostic şi evaluare Cluj-Napoca română IF 120 2007

Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IF 120 2007

Contabilitate Management contabil,

audit şi control Cluj-Napoca română IF 120 2007

21 Economie Agrobusiness Cluj-Napoca română IF 120 2007

Economie Dezvoltare regională

durabilă Cluj-Napoca română IF 120 2007

Economie Economia mediului Cluj-Napoca română IF 120 2008

Economie Economia resurselor

naturale Cluj-Napoca română IF 120 2007

34

Economie Gestiunea şi evaluarea

proiectelor Cluj-Napoca română IF 120 2007

Economie Strategia europeană a

dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120 2007

Finanţe Bănci şi pieţe de capital Cluj-Napoca română IF 120 2008

Finanţe Finanțe corporative-

asigurări Cluj-Napoca română IF 120 2007

Finanţe Fiscalitate Cluj-Napoca română IF 120 2011

Finanţe Gestiune financiară

corporativă Cluj-Napoca

maghiară, engleză

IF 120 2007

23 Management Administrare şi comunicare

internaţională în afaceri Cluj-Napoca

română, engleză, franceză

IF 120 2007

Management Antreprenoriat social Cluj-Napoca română IF 120 2014

Management International business

management Cluj-Napoca engleză IF 120 2008

Management Management performant Cluj-Napoca română IF 120 2007

Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca maghiară IF 120 2011

Management Managementul dezvoltării

afacerilor Cluj-Napoca engleză IF 120 2007

Management Managementul dezvoltării

afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 2011

Management Managementul dezvoltării

afacerilor Sfântu

Gheorghe română IF 120 2008

Management Managementul resurselor

umane Cluj-Napoca română IF 120 2007

24 Marketing Marketing şi gestiunea

organizaţiei Cluj-Napoca franceză IF 120 2007

Marketing Strategii şi politici de

marketing Cluj-Napoca română IF 120 2007

Marketing Strategii şi politici de

marketing Cluj-Napoca maghiară IF 120 2011

25 Economie şi

afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale Cluj-Napoca română IF 120 2011

Economie şi

afaceri internaţionale

Management internațional Cluj-Napoca germană IF 120 2007

Economie şi

afaceri internaţionale

Managementul riscului în afaceri internaţionale

Cluj-Napoca română IF 120 2007

26 Psihologie Consiliere genetică Cluj-Napoca română IF 120 2009

35

Psihologie Consiliere şi intervenţii

psihologice în dezvoltarea umană

Cluj-Napoca română IF 120 2013

Psihologie Consultanţă şi intervenţie

psihologică Cluj-Napoca maghiară IF 120 2007

Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională

Cluj-Napoca română IF 120 2013

Psihologie Psihologia sănătăţii publice

și clinice Cluj-Napoca română IF 120 2009

Psihologie Psihologie aplicată în organizaţii complexe

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2014

Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Cluj-Napoca română IF 120 2007

Psihologie Psihologie judiciară Cluj-Napoca română IF 120 2014

Psihologie

Tehnici psihologice pentru controlul

comportamentului şi dezvoltarea potenţialului

uman

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

Cluj-Napoca română IF 120 2007

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2009

Ştiinţe ale educaţiei

Designer instrucțional Cluj-Napoca română IF 120 2015

Ştiinţe ale educaţiei

Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizația germană a

Europei Centrale şi de Sud - Est

Cluj-Napoca germană IF 120 2009

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţie civică Cluj-Napoca română IF 120 2011

Ştiinţe ale educaţiei

Management curricular Cluj-Napoca română IF 120 2009

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional Cluj-Napoca română IF 120 2007

Ştiinţe ale educaţiei

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică

în instituţiile incluzive Cluj-Napoca română IF 120 2009

Ştiinţe ale educaţiei

Metode şi practici alternative în învăţământul

primar şi preşcolar Cluj-Napoca maghiară IF 120 2013

Ştiinţe ale educaţiei

Strategii de învățare eficientă

Odorheiul Secuiesc

maghiară IF 120 2015

36

Ştiinţe ale educaţiei

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

Cluj-Napoca română IF 120 2009

28 Filologie Comunicare multilingvă şi

multiculturală Cluj-Napoca

italiană, franceză, spaniolă, română

IF 120 2011

Filologie Direcţii actuale în lingvistică Cluj-Napoca engleză, franceză

IF 120 2008

Filologie Germanistica în

context european Cluj-Napoca germană IF 120 2008

Filologie Istoria imaginilor - istoria

ideilor Cluj-Napoca română IF 120 2008

Filologie Limba română în context

romanic Cluj-Napoca română IF 120 2008

Filologie

Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile

moderne

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Filologie Literatura germană în

Europa Centrală şi de Sud - Est

Cluj-Napoca germană IF 120 2008

Filologie Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în

spaţiul francofon Cluj-Napoca franceză IF 120 2008

Filologie Masterat european de

interpretare de conferinţă Cluj-Napoca

română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă

IF 120 2008

Filologie Masterat european de

traductologie – terminologie

Cluj-Napoca

română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă

IF 120 2008

Filologie Studii culturale britanice Cluj-Napoca engleză IF 120 2007

Filologie Studii de lingvistică şi literatură maghiară

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Filologie Studii irlandeze Cluj-Napoca engleză IF 120 2007

Filologie Studii literare românești Cluj-Napoca română IF 120 2008

29 Filosofie Etica profesională Cluj-Napoca română IF 120 2009

Filosofie Filosofie antică şi medievală Cluj-Napoca română IF 120 2008

37

Filosofie Filosofie, cultură,

comunicare Cluj-Napoca română IF 120 2008

Filosofie Investigaţii filosofice

aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Filosofie Teorie critică şi studii

multiculturale Cluj-Napoca maghiară IF 120 2013

30 Istorie Arheologie şi studii clasice Cluj-Napoca română IF 120 2007

Istorie Cercetarea şi valorificarea

patrimoniului cultural Cluj-Napoca maghiară IF 120 2007

Istorie Istoria Europei de Sud - Est Cluj-Napoca română IF 120 2007

Istorie Istoria şi socio-antropologia

epocii moderne Cluj-Napoca română IF 120 2007

Istorie Istorie, memorie, oralitate

în secolul XX Cluj-Napoca română IF 120 2007

Istorie Societate, artă, identităţi în

Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Cluj-Napoca română IF 120 2007

31 Teologie Arheologie creştină Cluj-Napoca română IF 120 2008

Teologie Arta sacră - Conservarea,

restaurarea şi crearea bunurilor culturale

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Teologie Bioetică - morală, etică şi

deontologie Cluj-Napoca română IF 120 2011

Teologie Consiliere pastorală Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Teologie Consiliere pastorală și asistență psihosocială

Cluj-Napoca română IF 121 2014

Teologie Consilierea socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile

Cluj-Napoca română IF 120 2011

Teologie Consultant etic Oradea franceză IF 120 2011

Teologie Doctrina şi hermeneutica

creştin ortodoxă Cluj-Napoca română IF 120 2008

Teologie Fundamente creştine ale

identităţii europene Oradea română IF 120 2010

Teologie Ortodoxie românească şi

viaţa liturgică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Teologie Pastoraţie şi duhovnicie Cluj-Napoca română IF 120 2008

Teologie Teologie aplicată Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

Teologie Teologie biblică Cluj-Napoca română IF 120 2008

Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale

Blaj română IF 120 2008

Teologie Teologie romano-catolică

pastorală aplicată Alba Iulia maghiară IF 120 2013

Teologie Teologie, cultură şi

societate Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

38

Teologie Teologie - muzică-educaţie Cluj-Napoca maghiară IF 120 2008

32 Studii culturale Cultură şi

societate – tradiţie şi modernitate

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2007

Studii culturale Patrimoniu și turism

cultural Cluj-Napoca română IF 120 2015

Studii culturale Studii iudaice Cluj-Napoca română IF 120 2007

Studii culturale Ştiinţă şi religie Cluj-Napoca română IF 120 2007

33 Teatru şi artele spectacolului

Actorie şi regie Cluj-Napoca română IF 120 2011

Teatru şi artele spectacolului

Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)

Cluj-Napoca maghiară IF 120 2013

Teatru şi artele spectacolului

Teatru, film şi multimedia Cluj-Napoca română IF 120 2007

34 Cinematografia

și media

Producție de film documentar/ Documentary

Filmmaking Cluj-Napoca engleză IF 120 2015

Cinematografia

și media Arta scurtmetrajului Cluj-Napoca maghiară IF 120 2015

35 Știința

sportului și educației fizice

Antrenament şi performanţă sportivă

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Știința

sportului și educației fizice

Educație fizica, fitness şi agrement în turism

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Știința

sportului și educației fizice

Educație fizica şi agrement în turism

Cluj-Napoca română IF 120 2015

Știința

sportului și educației fizice

Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor

Cluj-Napoca română IF 120 2008

Știința

sportului și educației fizice

Managementul organizațiilor și activităților

sportive Cluj-Napoca română IF 120 2009

39

Tabel B.0.5: Lista programelor nivel master, învățământ frecvență redusă, anul universitar 2015 - 2016

Nr. crt.

Domeniul de studii

universitare de master

Programe de studii universitare din domeniu

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

(IF/IFR)

Număr de

credite

Anul acreditării

programului

1. Chimie Controlul chimic al calităţii

mediului şi tehnici de depoluare

Cluj-Napoca română IFR 120 2011

2. Geografie Amenajare şi dezvoltare

turistică Cluj-Napoca română IFR 120 2011

3. Ştiinţa

mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului

Cluj-Napoca română IFR 120 2011

4. Ştiinţa

mediului Gestiunea şi protecţia

mediului Cluj-Napoca română IFR 120 2011

5. Biologie Ştiinţele nutriţiei Cluj-Napoca română IFR 120 2011

6. Ştiinţe

administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română IFR 120 2011

7. Ştiinţe ale

comunicării Management media Cluj-Napoca română IFR 120 2011

8. Ştiinţe ale

comunicării Publicitate Cluj-Napoca română IFR 120 2011

9. Ştiinţe ale

comunicării Relaţii publice Cluj-Napoca română IFR 120 2011

10. Ştiinţe politice Managementul securităţii

în societatea contemporană

Cluj-Napoca română IFR 120 2008

11. Administrarea

afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120 2011

12. Administrarea

afacerilor Administrarea afacerilor în

turism, comerţ şi servicii Cluj-Napoca română IFR 120 2011

13. Administrarea

afacerilor Management hotelier Cluj-Napoca română IFR 120 2011

40

14. Contabilitate

Auditul si managementul financiar al fondurilor

europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării

europene şi 50 studenţi/an după finalizarea

proiectului)

Cluj-Napoca română IFR 120 2011

15. Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Cluj-Napoca română IFR 120 2007

16. Contabilitate Management contabil,

audit şi control Cluj-Napoca română IFR 120 2011

17. Finanţe Bănci şi pieţe de capital Cluj-Napoca română IFR 120 2011

18. Finanţe Finanţe corporative-

asigurări Cluj-Napoca română IFR 120 2011

19. Management Managementul dezvoltării

afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120 2011

20. Management Managementul resurselor

umane Cluj-Napoca română IFR 120 2011

21. Marketing Strategii şi politici de

marketing Cluj-Napoca română IFR 120 2011

22. Economie şi

afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale Cluj-Napoca română IFR 120 2011

23. Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

Cluj-Napoca română IFR 120 2011

41

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Grafic B.1.1: Distribuția numărului de studenți din anul universitar 2015-2016

42

Română

77,16%

Maghiară

15,24%

Germană

1,86%

Engleză

5,31% Franceză

0,44%

Grafic B.1.2: Distribuția pe limbi de studiu a populației studențești

Licență

67,59%

Masterat

19,71%

Doctorat

2,94%

Postuniversitare

1,20%

Grade didactice

8,56%

Grafic B.1.3: Distribuția pe niveluri de studiu a studenților UBB

43

Română78,05%

Maghiară15,12%

Germană2,10%

Franceză0,31%

Engleză4,42%

Grafic B.1.4: Distribuția studenților pe limbi de studiu la nivel licență

Română75,10%

Maghiară10,83%

Germană1,59%

Franceză1,15%

Engleză11,33%

Grafic B.1.5: Distribuția studenților pe limbi de studiu la nivel master

44

Bărbătesc31,34%

Femeiesc68,66%

Grafic B.1.6: Distribuția populației școlare pe sexe

0 1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000

Matematică şi Informatică

Fizică

Chimie şi Inginerie Chimică

Biologie şi Geologie

Geografie

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Istorie şi Filosofie

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale…

Litere

Drept

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Educaţie Fizică şi Sport

Studii Europene

Sociologie şi Asistenţă Socială

Business

Teologie Ortodoxă

Teologie Greco-Catolică

Teologie Romano-Catolică

Teologie Reformată

Teatru şi Televiziune

Grafic B.1.7: Distribuția studenților pe niveluri de studii în cadrul facultăților

Licență

Master

Doctorat

Postuniversitare

45

Tabelul B.5.1: Numărul de studenți-doctoranzi pe domenii de doctorat, facultăți și forme de învățământ, la 1 ianuarie 2016, finanțați în anul universitar 2015-2016

Domeniul Facultatea

Doctoranzi din UE+SEE+CH Doctoranzi din alte țări decât UE+SEE+CH

Buget Taxă Buget Taxă

Cu frecvență și bursă POSDRU

Cu frecvență și bursă MENCS

Cu frecvență

fără bursă

Cu frecvență redusă,

fără bursă

Cu frecvență

Cu frecvență redusă/ *fără fr.

Cu frecven-

ță și bursă

MENCS

Cu frecvență

redusă

Cu frecvență

Cu frecven-

ță redusă

Matematică Matematică și Informatică

0 18 1 4 1 0 0 0 0 0

Informatică 0 15 3 3 0 1 0 0 2 0

Fizică Fizică 0 28 0 9 1 0 0 0 0 0

Chimie Chimie și

Inginerie Chimică 0 40 1 5 0 1 0 0 1 0

Inginerie chimică Chimie și

Inginerie Chimică 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0

Biologie Biologie și Geologie

0 18 3 4 1 0 0 0 0 0

Geologie 0 11 0 2 1 0 0 0 0 0

Știința Mediului Știința și Ingineria

Mediului 0 15 6 7 1 2 0 0 0 0

Geografie Geografie 0 37 8 9 4 0 0 0 0 0

Istorie Istorie și Filosofie 0 82 26 27 12 6 1 0 0 1

Studii Europene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filosofie Istorie și Filosofie 0 35 3 10 3 2 0 0 0 0

Studii Europene 0 0 0 0 0 1* 0 0 0 0

Istorie și Filosofie 0 16 6 8 17 11 0 0 1 0

46

Relații internaționale și studii europene

Studii Europene 0 10 0 6 4 0 0 0 4 7

Sociologie

Sociologie și Asistență Socială

0 22 3 4 2 4 0 0 0 1

Istorie și Filosofie 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Psihologie Psihologie și Științe ale Educației

0 34 8 9 1 4+1* 0 0 1 4

Științe ale educației 0 9 4 7 1 4 0 0 7 14

Filologie Studii Europene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Litere 0 74 15 28 8 4 0 0 1 0

Științe politice Studii Europene 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

0 9 5 1 4 2 0 0 0 0

Științe ale comunicării 0 11 7 9 4 2 0 0 1 0

Științe administrative 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0

Drept Drept 0 14 3 15 8 13+1* 1 0 2 0

Cibernetică și statistică

Științe Economice și Gestiunea

Afacerilor

0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Contabilitate 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0

Economie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Economie și afaceri internaționale

0 8 1 4 0 1 0 0 0 0

Finanțe 0 8 1 3 5 3 0 0 0 0

Management 0 8 4 3 2 3 0 0 1 0

Marketing 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0

47

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Finanțe 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0

Teatru /Teatru și artele spectacolului

Teatru și Televiziune

0 15 4 7 1 0 0 0 0 0

Știința sportului și educației

fizice/Științele motricității umane

Educație Fizică și Sport

0 11 1 1 12 5 0 0 2 3

Teologie

Teologie Ortodoxă

0 28 5 16 7 14 1 0 0 1

Teologie Romano-Catolică

0 6 1 1 0 0 0 0 0 0

Teologie Reformată

0 7 0 4 5 2 0 0 0 0

TOTAL 1237 0 621 127 233 108 87+3* 4 0 23 31 * fără fr. reprezintă forma de studii fără frecvență, aflată în lichidare

48

Tabel B.5.2: Concursul de admitere la doctorat - anul universitar 2015-2016 Locurile ocupate, pe domenii și școli doctorale

(cetățeni din alte țări decât România, Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană)

Domeniul Școala doctorală

Locuri cu finanțare de la

bugetul de stat, cu

frecvență și cu bursă

Din care femei

Locuri cu finanțare de la

bugetul de stat, cu

frecvență sau cu frecvență redusă, fără

bursă

Din care femei

Locuri cu taxă

Din care femei

TOTAL

Informatică Matematică și informatică (la Facultatea de Matematică și

Informatică)

0

Matematică 0

Fizică Fizică (la Facultatea de Fizică) 0

Inginerie chimică Inginerie chimică (la Facultatea de

Chimie și Inginerie Chimică) 0

Chimie Chimie (la Facultatea de Chimie și

Inginerie Chimică) 0

Biologie Biologie integrativă (la Facultatea

de Biologie și Geologie) 0

Geologie Studii doctorale în geologia

teoretică și aplicată (la Facultatea de Biologie și Geologie)

0

49

Știința mediului Știința mediului (la Facultatea de

Știința și Ingineria Mediului) 0

Geografie Geografie (la Facultatea de

Geografie) 0

Istorie

Istorie, civilizație, cultură (la Facultatea de Istorie și Filosofie)

0

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de Istorie

și Filosofie) 0

Filosofie Filosofie (la Facultatea de Istorie și

Filosofie) 0

Filologie

Studii lingvistice și literare (la Facultatea de Litere)

0

Studii de hungarologie (în limba maghiară) (la Facultatea de Litere)

0

Relații

internaționale și

studii europene

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de Istorie

și Filosofie) 1 1 1

Paradigma europeană (la Facultatea de Studii Europene)

3 0 3

Științe politice 0 0 0

Științe politice și ale comunicării (la Facultatea de Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării)

0 0 0

Științe ale comunicării

0 0 0

Sociologie 0 0 0

50

Sociologie (la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)

0 0 0

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de Istorie

și Filosofie) 0 0 0

Psihologie

Psihologie cognitivă aplicată (la Facultatea de Psihologie și Științe

ale Educației) 1 0 1

Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific (la

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)

0 0 0

Educație, reflecție, dezvoltare (la Facultatea de Psihologie și Științe

ale Educației) 2 2 2

Științe ale educației Educație, reflecție, dezvoltare (la Facultatea de Psihologie și Științe

ale Educației) 8 6 8

Științe Administrative

Administrație și politici publice (la Facultatea de Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării) 0 0 0

Drept Drept (la Facultatea de Drept) 1 0 0 0 1

Teatru și artele spectacolului

(la Facultatea de Teatru și Televiziune)

0 0 0

51

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și sport (la Facultatea de Educație Fizică și

Sport) 1 1 1

Cibernetică și statistică

Științe economice și gestiunea afacerilor (la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor)

0 0 0

Contabilitate 0 0 0

Economie 0 0 0

Economie și afaceri internaționale

0 0 0

Finanțe 0 0 0

Management 1 0 1

Marketing 0 0 0

Marketing Științe politice și ale comunicării (la

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării)

0 0 0

Finanțe Administrație și politici publice (la

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării)

0 0 0

Teologie Teologie ortodoxă „Isidor Todoran”

(la Facultatea de Teologie Ortodoxă)

1 0 1

52

Ecumene (la Facultatea de Teologie Reformată cu studenți-doctoranzi

de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică)

0 0 0

Ecumene (la Facultatea de Teologie Reformată cu studenți-doctoranzi

de la Facultatea de Teologie Reformată)

0 0 0

TOTAL GENERAL 1 0 0 0 18 10 19

53

Tabel B.5.3: Concursul de admitere la doctorat - anul universitar 2015-2016 Locurile ocupate, pe domenii și școli doctorale

(cetățeni din România, Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană)

Domeniul Școala doctorală

BCFB Buget, cu

frecvență și cu bursă (granturi

doctorale)

Din care femei

BFR Buget, cu frecvență

redusă dar fără bursă (granturi

doctorale)

Din care femei

Locuri cu taxă

Din care femei

TOTAL

Informatică Matematică și informatică (la Facultatea de Matematică și

Informatică)

3 2 2 0 0 0 5

Matematică 7 4 1 0 1 0 9

Fizică Fizică (la Facultatea de Fizică) 10 6 5 2 0 0 15

Inginerie chimică Inginerie chimică (la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică)

0 0 4 2 0 0 4

Chimie Chimie (la Facultatea de Chimie

și Inginerie Chimică) 12 7 5 3 1 1 18

Biologie Biologie integrativă (la

Facultatea de Biologie și Geologie)

5 1 4 2 0 0 9

Geologie

Studii doctorale în geologia teoretică și aplicată (la

Facultatea de Biologie și Geologie)

3 0 1 1 0 0 4

54

Știința mediului Știința mediului (la Facultatea

de Știința și Ingineria Mediului) 4 1 6 4 1 0 11

Geografie Geografie (la Facultatea de

Geografie) 6 1 7 3 0 0 13

Istorie

Istorie, civilizație, cultură (la Facultatea de Istorie și Filosofie)

13 6 20 9 7 3 40

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de

Istorie și Filosofie) 4 2 4 2 1 0 9

Filosofie Filosofie (la Facultatea de Istorie

și Filosofie) 6 2 8 7 3 2 17

Filologie

Studii lingvistice și literare (la Facultatea de Litere)

10 7 12 10 3 3 25

Studii de hungarologie (în limba maghiară) (la Facultatea de

Litere) 6 4 8 6 1 0 15

Relații internaționale

și studii europene

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de

Istorie și Filosofie) 3 3 7 2 17 9 27

Paradigma europeană (la Facultatea de Studii Europene)

3 0 4 1 1 0 8

Științe politice 1 1 2 0 0 0 3

Științe politice și ale comunicării (la Facultatea de Științe Politice,

4 3 2 2 1 0 7

Științe ale comunicării

5 2 8 1 1 1 14

55

Sociologie

Administrative și ale Comunicării)

0 0 0 0 0 0 0

Sociologie (la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)

5 2 4 2 4 2 13

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de

Istorie și Filosofie) 0 0 1 0 0 0 1

Psihologie

Psihologie cognitivă aplicată (la Facultatea de Psihologie și

Științe ale Educației) 4 3 3 3 1 1 8

Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific (la

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)

6 3 2 1 1 0 9

Educație, reflecție, dezvoltare (la Facultatea de Psihologie și

Științe ale Educației) 1 1 1 1 0 0 2

Științe ale educației Educație, reflecție, dezvoltare (la Facultatea de Psihologie și

Științe ale Educației) 3 3 6 6 3 1 12

Științe Administrative

Administrație și politici publice (la Facultatea de Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării)

0 0 6 4 2 0 8

56

Drept Drept (la Facultatea de Drept) 1 1 10 3 9 6 20

Teatru și artele spectacolului

(la Facultatea de Teatru și Televiziune)

3 3 6 1 0 0 9

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și sport (la Facultatea de Educație Fizică și

Sport) 1 0 1 1 6 1 8

Cibernetică și statistică

Științe economice și gestiunea afacerilor (la Facultatea de

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor)

1 1 3 1 0 0 4

Contabilitate 2 2 0 0 0 0 2

Economie 1 1 0 0 0 0 1

Economie și afaceri internaționale

1 1 3 1 0 0 4

Finanțe 2 2 3 2 1 0 6

Management 1 0 3 2 2 1 6

Marketing 1 1 1 1 0 0 2

Marketing

Științe politice și ale comunicării (la Facultatea de Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării)

0 0 2 0* 0 0 2

Finanțe

Administrație și politici publice (la Facultatea de Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării)

1 1 2 1 0 0 3

57

Teologie

Teologie ortodoxă „Isidor Todoran” (la Facultatea de

Teologie Ortodoxă) 8 1 9 1 12 2 29

Ecumene (la Facultatea de Teologie Reformată cu studenți-doctoranzi de la Facultatea de

Teologie Romano-Catolică)

2 2 1 0* 0 0 3

Ecumene (la Facultatea de Teologie Reformată cu studenți-doctoranzi de la Facultatea de

Teologie Reformată)

1 1 2 0 4 1 7

TOTAL GENERAL 150 81 179 0* 83 34 412

58

Tabel B.5.4: Numărul de teze de doctorat susținute public în anul 2015 grupate pe școli doctorale și facultăți

Şcoala doctorală Domeniul Teze susținute în anul 2015

Matematică și informatică (la Facultatea de Matematică și

Informatică)

Informatică 3

Matematică 4

Fizică (la Facultatea de Fizică) Fizică 6

Inginerie chimică (la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică)

Inginerie chimică 5

Chimie (la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică)

Chimie 15

Biologie integrativă (la Facultatea de Biologie și Geologie)

Biologie 7

Studii doctorale în geologia teoretică și aplicată (la Facultatea de Biologie și

Geologie) Geologie 3

Ştiința mediului (la Facultatea de Ştiința Mediului)

Geologie 1

Fizică 0

Ştiința mediului 8

Geografie (la Facultatea de Geografie) Geografie 13

Istorie, civilizație, cultură (la Facultatea de Istorie și Filosofie)

Istorie 26

Filosofie (la Facultatea de Istorie și Filosofie)

Filosofie 10

Relații internaționale și studii de securitate (la Facultatea de Istorie și

Filosofie)

Relații internaționale și studii europene

14

Istorie 5

Filosofie 5

Studii literare și lingvistice (la Facultatea de Litere)

Filologie 27

Studii de hungarologie (în limba maghiară) (la Facultatea de Litere)

Filologie 9

Paradigma europeană (la Facultatea de Studii Europene)

Istorie 2

Filosofie 2

Relații internaționale și studii europene

6

Filologie 3

Ştiințe politice 2

Sociologie 0

59

Sociologie (la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială)

Sociologie 19

Ştiințe politice și ale comunicării (la Facultatea de Ştiințe Politice,

Administrative și ale Comunicării)

Ştiințe politice 3

Ştiințe ale comunicării 3

Filologie 0

Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific (la

Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale Educației)

Psihologie 6

Psihologie cognitivă aplicată (la Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale

Educației) Psihologie 5

Educație, reflecție, dezvoltare (la Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale

Educației

Psihologie 4

Ştiințe ale educației 13

Drept (la Facultatea de Drept) Drept 4

Ştiințe economice și gestiunea afacerilor (la Facultatea de Ştiințe Economice și Gestiunea Afacerilor)

Cibernetică și statistică

0

Contabilitate 5

Economie 0

Economie și afaceri internaționale

7

Finanțe 7

Management 10

Marketing 12

Teatru (la Facultatea de Teatru și Televiziune)

Teatru și artele spectacolului

4

Educație fizică și sport (la Facultatea de Educație Fizică și Sport)

Ştiințele motricității umane (denumire

anterioară Educație fizică și sport)

9

Teologie ortodoxă „Isidor Todoran” (la Facultatea de Teologie Ortodoxă)

Teologie 11

Ecumene (la Facultatea de Teologie Reformată cu studenți-doctoranzi de la Facultatea de Teologie Romano-

Catolică)

Teologie 1

Ecumene (la Facultatea de Teologie Reformată cu studenți-doctoranzi de la Facultatea de Teologie Reformată)

Teologie 7

60

TOTAL GENERAL 306

61

Tabel C.1: Situaţia posturilor didactice legal constituite la 1 ianuarie 2016

Nr.

crt Facultatea

Nr. Posturi profesor

Nr. posturi conferențiar

Nr. posturi lector / S.l.

Nr. posturi asistent

Total posturi

Tota

l po

stu

ri n

orm

ate

Ocu

pat

e

Vac

ante

Tota

l

Ocu

pat

e

Vac

ante

Tota

l

Ocu

pat

e

Vac

ante

Tota

l

Ocu

pat

e

Vac

ante

Tota

l

Ocu

pat

e

Vac

ante

Total 217

42 259

427

168

595

613

765

1378

200

262

462

1457

1237

2694

1 Fac. de Matematică şi Informatică 18 4 37 8 47 32 14 48 116 92 208

2 Fac. de Fizică 15 12 14 17 41 17 58

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică 16 4 28 8 23 20 11 8 78 40 118

4 Fac.de Biologie şi Geologie 6 2 19 3 32 29 6 10 63 44 107

5 Fac.de Geografie 6 21 3 45 71 7 3 79 77 156

6 Fac.de Drept 8 1 10 1 13 16 7 16 38 34 72

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor 31 4 79 91 74 57 26 23 210 175 385

8 Fac.de Business 3 2 13 2 8 20 3 7 27 31 58

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 22 4 29 6 28 71 5 6 84 87 171

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educației 17 3 31 12 61 120

27 36 136 171 307

11 Fac.de Studii Europene 4 2 16 1 24 12 2 1 46 16 62

62

12 Fac.de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării

16 22 9 39 123

11 20 88 152 240

13 Fac.de Litere 19 5 43 6 78 41 36 24 176 76 252

14 Fac.de Educație Fizică şi Sport 7 8 3 12 45 13 26 40 74 114

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 7 5 6 2 12 8 4 6 29 21 50

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică 1 6 11 16 2 1 20 17 37

17 Fac.de Teologie Reformată 2 3 1 8 7 3 2 16 10 26

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică 2 2 4 1 8 4 1 14 8 22

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială 7 2 18 4 18 25 7 5 50 36 86

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului 3 7 2 22 19 4 32 25 57

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 7 2 15 5 36 12 16 15 74 34 108

63

Tabel C.2: Situaţia personalului didactic cu titlul științific de doctor la 1 ianuarie 2016

Nr.crt. Facultatea Nr. total personal didactic

Nr. total personal didactic cu titlul de doctor

Profesori Conferențiari Lectori Asistenți Total

1 Fac. de Matematică şi Informatică 116 18 37 47 13 115

2 Fac. de Fizică 41 15 12 14 41

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică 78 16 28 23 11 78

4 Fac.de Biologie şi Geologie 63 6 19 32 5 62

5 Fac.de Geografie 79 6 21 45 7 79

6 Fac.de Drept 38 8 10 13 4 35

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor 210 31 79 74 25 209

8 Fac.de Business 27 3 13 8 2 26

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 84 22 29 28 5 84

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educaţiei 136 17 31 59 23 130

11 Fac.de Studii Europene 46 4 16 24 2 46

12 Fac.de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării

88 16 22 39 11 88

13 Fac.de Litere 176 19 43 71 29 162

14 Fac.de Educaţie Fizică şi Sport 40 7 8 12 12 39

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 29 7 6 12 4 29

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică 20 1 6 10 2 19

17 Fac.de Teologie Reformată 16 2 3 8 2 15

64

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică 14 2 4 8 14

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială 50 7 18 18 6 49

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului 32 3 7 22 32

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 74 7 15 27 7 56

Total 1457 217 427 594 170 1408

65

Tabel C.3: Situaţia personalului didactic titular cu vârsta până în 35 ani la 1 ianuarie 2016

Nr.crt. Facultatea Nr. personalului didactic titular

cu vârsta până în 35 de ani

1 Fac. de Matematică şi Informatică 21

2 Fac. de Fizică 2

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică 6

4 Fac.de Biologie şi Geologie 4

5 Fac.de Geografie 9

6 Fac.de Drept 8

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor 53

8 Fac.de Business 4

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 5

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educației 32

11 Fac.de Studii Europene 3

12 Fac.de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării 18

13 Fac.de Litere 27

14 Fac.de Educaţie Fizică şi Sport 5

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 3

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică

17 Fac.de Teologie Reformată 2

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică 1

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială 5

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului 4

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 15

Total 227

66

Tabel C.4: Situaţia personalului didactic titular cu titlul științific de doctor la 1 ianuarie 2016

Nr.crt. Facultatea

Nr. personalului didactic titular cu titlul de doctor

Total, din care: Lectori/Șefi lucrări Asistenți

1 Fac. de Matematică şi Informatică 115 47 13

2 Fac. de Fizică 41 14 0

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică 78 23 11

4 Fac.de Biologie şi Geologie 62 32 5

5 Fac.de Geografie 79 45 7

6 Fac.de Drept 35 13 4

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor 209 74 25

8 Fac.de Business 26 8 2

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 84 28 5

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educaţiei 130 59 23

11 Fac.de Studii Europene 46 24 2

12 Fac.de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării 88 39 11

13 Fac.de Litere 162 71 29

14 Fac.de Educaţie Fizică şi Sport 39 12 12

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 29 12 4

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică 19 10 2

17 Fac.de Teologie Reformată 15 8 2

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică 14 8

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială 49 18 6

67

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului 32 22

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 56 27 7

Total 1408 594 170

68

Tabel C.5: Situaţia personalului didactic auxiliar la 1 ianuarie 2016

Nr. crt. Facultatea, direcția, servicii funcționale și alte structuri

administrative

Numărul personalului

didactic auxiliar

Total 613

1 Fac. de Matematică şi Informatică 15

2 Fac. de Fizică 17

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică 22

4 Fac.de Biologie şi Geologie 20

5 Fac.de Geografie 22

6 Fac.de Drept 9

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor 36

8 Fac.de Business 10

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 7

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educaţiei 25

11 Fac.de Studii Europene 10

12 Fac.de Științe Politice, Administrative si ale Comunicării 16

13 Fac.de Litere 20

14 Fac.de Educaţie Fizică şi Sport 7

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 5

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică 4

17 Fac.de Teologie Reformată 2

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică 3

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială 9

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului 6

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 5

22 Direcţia Generală Administrativă 4

23 Biroul Juridic

24 Biroul Audit Public Intern 4

25 Centrul pentru Managementul Cercetării 1

26 Centre, Institute 73

27 Secretariat General 41

28 Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar 11

29 Direcţia Resurse Umane 20

30 Direcţia Financiar-Contabilă 27

31 Direcţia Tehnică 21

32 Direcţia Administrativă 87

69

33 Serviciul de Achiziţii Publice 29

34 Gradina Botanică 16

35 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie 4

36 Biroul Control Intern de Gestiune 5

70

Tabel C.6: Situaţia personalului administrativ la 1 ianuarie 2016

Nr. crt. Facultatea, direcția, servicii funcționale și alte structuri

administrative

Numărul personalului administrativ

Total 584

1 Fac. de Matematică şi Informatică

2 Fac. de Fizică

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică 1

4 Fac.de Biologie şi Geologie 1

5 Fac.de Geografie 1

6 Fac.de Drept 2

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor 9

8 Fac.de Business

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 1

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educaţiei 3

11 Fac.de Studii Europene

12 Fac.de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării 2

13 Fac.de Litere 1

14 Fac.de Educaţie Fizică şi Sport 2

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 1

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică 1

17 Fac.de Teologie Reformată

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului 1

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 1

22 Direcţia Generală Administrativă

23 Biroul Juridic 2

24 Biroul Audit Public Intern

25 Centrul pentru Managementul Cercetării 7

26 Centre, Institute 5

27 Secretariat General

28 Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar

29 Direcţia Resurse Umane

30 Direcţia Financiar-Contabilă

31 Direcţia Tehnică 84

71

32 Direcţia Administrativă 414

33 Serviciul de Achiziţii Publice 2

34 Gradina Botanică 17

35 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie

36 Biroul Control Intern de Gestiune

37 Casa Universitarilor 26

72

Tabel C.7: Situația posturilor didactice raportată la funcțiile didactice și gradul de ocupare la 1 ianuarie 2016

Nr. crt.

Facultatea

Nr. posturi profesor

Nr. posturi conferențiar

Nr. posturi lector / S.l.

Nr. posturi asistent

Total posturi

Tota

l po

stu

ri n

orm

ate

Gra

d d

e o

cup

are

tota

l

Ocu

pat

e

Vac

ante

Gr.

de

ocu

p.

Ocu

pat

e

Vac

ante

Gr.

de

ocu

p.

Ocu

pat

e

Vac

ante

Gr.

de

ocu

p.

Ocu

pat

e

Vac

ante

Gr.

de

ocu

p.

Ocu

pat

e

Vac

ante

Total 217 42 84% 427 168 72% 613 765 44% 200 262 43% 1457 1237 2694 54%

1 Fac. de Matematică şi Informatică

18 4 82% 37 8 82% 47 32 59% 14 48 23% 116 92 208 56%

2 Fac. de Fizică 15 0 100%

12 0 100%

14 17 45% 0 0 0% 41 17 58 71%

3 Fac.de Chimie şi Inginerie Chimică

16 4 80% 28 8 78% 23 20 53% 11 8 58% 78 40 118 66%

4 Fac.de Biologie şi Geologie 6 2 75% 19 3 86% 32 29 52% 6 10 38% 63 44 107 59%

5 Fac.de Geografie 6 100%

21 3 88% 45 71 39% 7 3 70% 79 77 156 51%

6 Fac.de Drept 8 1 89% 10 1 91% 13 16 45% 7 16 30% 38 34 72 53%

7 Fac.de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor

31 4 89% 79 91 46% 74 57 56% 26 23 53% 210 175 385 55%

8 Fac.de Business 3 2 60% 13 2 87% 8 20 29% 3 7 30% 27 31 58 47%

9 Fac.de Istorie şi Filosofie 22 4 85% 29 6 83% 28 71 28% 5 6 45% 84 87 171 49%

73

10 Fac.de Psihologie şi Științe ale Educaţiei

17 3 85% 31 12 72% 61 120 34% 27 36 43% 136 171 307 44%

11 Fac.de Studii Europene 4 2 67% 16 1 94% 24 12 67% 2 1 67% 46 16 62 74%

12 Fac.de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării

16 100%

22 9 71% 39 123 24% 11 20 35% 88 152 240 37%

13 Fac.de Litere 19 5 79% 43 6 88% 78 41 66% 36 24 60% 176 76 252 70%

14 Fac.de Educaţie Fizică şi Sport 7 100%

8 3 73% 12 45 21% 13 26 33% 40 74 114 35%

15 Fac.de Teologie Ortodoxă 7 5 58% 6 2 75% 12 8 60% 4 6 40% 29 21 50 58%

16 Fac.de Teologie Greco-Catolică

1 100%

6 100%

11 16 41% 2 1 67% 20 17 37 54%

17 Fac.de Teologie Reformată 2 0 100%

3 1 75% 8 7 53% 3 2 60% 16 10 26 62%

18 Fac.de Teologie Romano-Catolică

2 2 50% 4 1 80% 8 4 67% 1 0% 14 8 22 64%

19 Fac.de Sociologie şi Asistenţă Socială

7 2 78% 18 4 82% 18 25 42% 7 5 58% 50 36 86 58%

20 Fac.de Știința şi Ingineria Mediului

3 100%

7 2 78% 22 19 54% 4 0% 32 25 57 56%

21 Fac.de Teatru şi Televiziune 7 2 78% 15 5 75% 36 12 75% 16 15 52% 74 34 108 69%