Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28...

39
Nr. Denumirea proiectului 1 Concurs - simpozion artistic „Oameni și locuri, legende și monumente ale localității mele” 2 Concurs - simpozion de artp plastică „Spațiul îți ghidează pașii - Luna - poartă către stele” 3 Concurs „Happy's Day/Joyeux anniversaire, Roumanie!/ La mulți ani, România!” 4 Concurs de arte plastice „Copilărie pentru toţi copiii” 5 Concurs de arte plastice „Lumina Sfântă a Învierii prin ochi de copil” 6 Concurs de arte vizuale „Natura, prietena noastră” 7 Concurs de arte vizuale „Nu uita că ești român” 8 Concurs de arte vizuale „Primul fir de iarbă” 9 Concurs de creaţie literară, artă plastică „Icoanele martirilor eroi” 10 Concurs de creaţie literară, artă plastică, traduceri „Le printemps du coeur d'enfant” 11 Concurs de creaţii plastice şi abilităţi practice „Prietenii necuvântători” 12 Concurs de proiecte, traduceri, eseuri „Împreună pentru Europa” 13 Festival - concurs „Rasismul strică jocul. Discriminarea distruge vieții” 14 Concurs de creație în limba engleză „Best English Speaking Teens - B.E.S.T.” 15 Concurs de cultură şi civilizaţie „Monumente istorice - mărturii ale trecutului localităţii mele” 16 Concurs de cultură şi civilizaţie „Monumente istorice - mărturii ale trecutului localităţii mele” 17 Concurs de cultură și civilizație „Pași în lumea culturii anglo-saxone” 18 Concurs de limba engleză „Best English Speaking Teens (B.E.S.T.)” 19 Concurs interdisciplinar de cultură și civilizație „Titu Maiorescu” 20 Simpozion - concurs de prezentări în „Power Point: PP România - locuri minunate” 21 Concurs de dans modern „Copilărie în paşi de dans” 22 Concurs de folclor „Cânt și joc de pe Târnave” 23 Festival - concurs de folclor „Copilăria unește România” 24 Festival - concurs de folclor „Mult îmi place şi iubesc portul nostru românesc” 25 Concurs de limba engleză „Short story writing competition” 26 Concurs interdisciplinar „Paşi în lumea sportului și a literaturii” 27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția mediului „Micii ecologiști ai cetății” 30 Concurs - expoziție „Magia sărbătorilor de iarnă” 31 Concurs „Zilele sărbătorilor pentru copii” 32 Concurs de educaţie pentru sănătate „Copil frumos - copil sănătos” 33 Festival concurs de turism „Turism cu manualul de istorie” 34 Concurs „Paradisul geografic” 35 Concurs „Timpul adevăr sau iluzie” 36 Concurs de matematică „Mircea Ganga” 37 Concurs de matematică „Pitagora” 38 Concurs de matematică „Pitagora” 39 Concurs de educație tehnică „PC - între util şi plăcut - călătorie prin ţara mea” 40 Concurs de prezentare IT: „Azi virtual mâine real prin firmele de exercițiu!” 41 Concurs de artă plastică „Fanteziile primăverii” 42 Concurs de arte vizuale „Bucuria Crăciunului - mailart” 43 Concurs de arte vizuale „Mai - luna florilor” 44 Concurs de arte vizuale „Oferă un zâmbet” 45 Concurs de arte vizuale „Suprizele iepurașului” Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019 Lista activităților educative regionale și interjudețene ce se vor organiza și desfășura în anul 2020

Transcript of Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28...

Page 1: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

Nr. Denumirea proiectului

1 Concurs - simpozion artistic „Oameni și locuri, legende și monumente ale localității mele”

2 Concurs - simpozion de artp plastică „Spațiul îți ghidează pașii - Luna - poartă către stele”

3 Concurs „Happy's Day/Joyeux anniversaire, Roumanie!/ La mulți ani, România!”

4 Concurs de arte plastice „Copilărie pentru toţi copiii”

5 Concurs de arte plastice „Lumina Sfântă a Învierii prin ochi de copil”

6 Concurs de arte vizuale „Natura, prietena noastră”

7 Concurs de arte vizuale „Nu uita că ești român”

8 Concurs de arte vizuale „Primul fir de iarbă”

9 Concurs de creaţie literară, artă plastică „Icoanele martirilor eroi”

10 Concurs de creaţie literară, artă plastică, traduceri „Le printemps du coeur d'enfant”

11 Concurs de creaţii plastice şi abilităţi practice „Prietenii necuvântători”

12 Concurs de proiecte, traduceri, eseuri „Împreună pentru Europa”

13 Festival - concurs „Rasismul strică jocul. Discriminarea distruge vieții”

14 Concurs de creație în limba engleză „Best English Speaking Teens - B.E.S.T.”

15 Concurs de cultură şi civilizaţie „Monumente istorice - mărturii ale trecutului localităţii mele”

16 Concurs de cultură şi civilizaţie „Monumente istorice - mărturii ale trecutului localităţii mele”

17 Concurs de cultură și civilizație „Pași în lumea culturii anglo-saxone”

18 Concurs de limba engleză „Best English Speaking Teens (B.E.S.T.)”

19 Concurs interdisciplinar de cultură și civilizație „Titu Maiorescu”

20 Simpozion - concurs de prezentări în „Power Point: PP România - locuri minunate”

21 Concurs de dans modern „Copilărie în paşi de dans”

22 Concurs de folclor „Cânt și joc de pe Târnave”

23 Festival - concurs de folclor „Copilăria unește România”

24 Festival - concurs de folclor „Mult îmi place şi iubesc portul nostru românesc”

25 Concurs de limba engleză „Short story writing competition”

26 Concurs interdisciplinar „Paşi în lumea sportului și a literaturii”

27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu”

28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei”

29 Proiect de protecția mediului „Micii ecologiști ai cetății”

30 Concurs - expoziție „Magia sărbătorilor de iarnă”

31 Concurs „Zilele sărbătorilor pentru copii”

32 Concurs de educaţie pentru sănătate „Copil frumos - copil sănătos”

33 Festival concurs de turism „Turism cu manualul de istorie”

34 Concurs „Paradisul geografic”

35 Concurs „Timpul adevăr sau iluzie”

36 Concurs de matematică „Mircea Ganga”

37 Concurs de matematică „Pitagora”

38 Concurs de matematică „Pitagora”

39 Concurs de educație tehnică „PC - între util şi plăcut - călătorie prin ţara mea”

40 Concurs de prezentare IT: „Azi virtual mâine real prin firmele de exercițiu!”

41 Concurs de artă plastică „Fanteziile primăverii”

42 Concurs de arte vizuale „Bucuria Crăciunului - mailart”

43 Concurs de arte vizuale „Mai - luna florilor”

44 Concurs de arte vizuale „Oferă un zâmbet”

45 Concurs de arte vizuale „Suprizele iepurașului”

Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019

Lista activităților educative regionale și interjudețene ce se vor organiza și desfășura în anul 2020

Page 2: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

46 Concurs de creație artistică - plastică și practică „România în sărbătoare”

47 Concurs de creație artistico-plastică și practică „Mărțișoare zâmbitoare”

48 Concurs de creație plastică „Mărțișorul - vestitorul primăverii!”

49 Concurs de cultură și civilizație „Călător în Europa”

50 Concurs de cultură și civilizație „Noi în Europa - grădinile și parcurile Europei”

51 Concurs de limba engleză „The English Contest - Pathway to Friendship”

52 Concurs de artă plastică „Tradiție și culoare în satul românesc”

53 Concurs de creație artistică „Mărțișorul - tradiție și simbol”

54 Concurs de creație plastică „Mândru suflet românesc”

55 Festival - concurs de obiceiuri și tradiții „Ziua Etno, punte și legământ între națiile unei țări”

56 Festival - concurs de folclor pentru preșcolari „Păstrători de tradiții”

57 Festival de artă și creație decorativă „Târg de Paști”

58 Festival-concurs de folclor „O, ce veste minunată!”

59 Concurs de creație literară „1 iunie - culoarea copilăriei”

60 Concurs de creație literară „Dragobete - sărbătoarea iubirii la români”

61 Concurs de scriere în limbile engleză și franceză „Creative Writing Contest”

62 Concurs de muzică „Vrei să fii...meloman?”

63 Concurs de creație artistico - plastică „Protejăm natura, culoarul verde al vieții”

64 Concurs de artă plastică și creație literară „Trăind împreună, ne cunoaștem mai bine”

65 Concurs de eseuri „PRO sau CONTRA - Respectul”

66 Concurs de prezentare proiecte „Bullying-ul și libertatea de exprimare a elevilor”

67 Concurs de prezentări PowerPoint „Unitate în diversitate”

68Concurs interdisciplinar de creație literară și artele spectacolului de teatru pentru copii „Cuvinte

jucăușe”

69 Festival - concurs de ateliere interdisciplinare „A.M. FrühlinGsfest”

70 Concurs de jocuri sportive și cros „Cupa Fair Play și Crosul Olimpic”

71 Concurs sportiv și de ateliere interdisciplinare „Cupa Ienopolis”

72 Concurs interdisciplinar de matematică și științele naturii „Știința ca o joacă”

73 Concurs de matematică pentru clasele III - VIII „Ioan Aron”

74 Concurs de proiecte interdisciplinare „Probleme actuale ale omenirii”

75 Concurs de științe aplicate „Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”

76 Festival de știință „Știința pentru toți”

77 Concurs de educație rutieră „Memorialul Amalia Bigher”

78 Concurs cultural artistic „Jocul - universul copilăriei”

79 Concurs cultural artistic „Surâsul mamei în prag de primăvară”

80 Concurs cultural artistic „Școala între viziune și misiune”

81 Concurs de artă plastică „Flori de mai”

82 Concurs de artă plastică „Povestea naturii”

83 Concurs de artă plastică „Simfonia florilor”

84 Concurs de arte vizuale „Copilărie fericită”

85 Concurs de arte vizuale „Fantezii de toamnă”

86 Concurs de creație literar-plastică ,,Orizontul local. Locuri și oameni cu care mă mândresc”

87 Concurs de creație plastică „Mama, ființa cea mai dragă”

88 Concurs de limba franceză „Studiul limbilor moderne în Europa: miză și perspective”

89 Concurs de pictură „Magia iernii”

90 Concurs de pictură și fotografie „Arta, dincolo de timp și spațiu''

91 Concurs de cultură și civilizație „Vacanța mea europeană - imagini şi impresii''

92 Concurs de culturi și civilizații „Valori culturale românești în context european”

93 Concurs de machete „Clubul francofon”

94 Concurs de desene și creație plastică „Obiceiuri pascale- inspirație și creație”

Page 3: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

95 Concurs de etnografie și folclor „Micii căutători de comori''

96Concurs de tradiții populare românești „Izvoare: Inițiative zonale de valorizarea obiceiurilor prin

activități recreativ- educative”

97 Concurs și simpozion de folclor, tradiții și obiceiuri „Colinde și îngerei”

98 Concurs de creație plastică și vestimentară „Primăvara în sufletul copilului”

99 Concurs - simpozion de creație „Feerie de iarnă prin cuvinte magice”

100 Concurs de creație literară și plastică „Tradiție și cultură în spațiul românesc”

101 Concurs de creație literară, creație jurnalistică și interpretare teatrală „Eternul Eminescu''

102 Concurs de creație plastică „Culorile primăverii”

103 Concurs de creație plastică și literară „Sărbătorile de iarnă prin ochii copiilor”

104 Concurs transdisciplinar „Suntem copii, suntem prieteni!”

105 Festival - concurs de teatru „Gheorghe Dinică”

106 Concurs de creație plastică „Bostaniada”

107 Concurs de educație civică și ecologică „Ecokids”

108 Concurs de educaţie ecologică „Natura, monument viu''

109 Concurs de educație ecologică „O atitudine eco - trăiește sănătos, mănâncă inteligent!”

110 Concurs și simpozion de creație plastică „Soare și culoare în vacanța mare!”

111 Concurs de educație rutieră „Copiii și siguranța rutieră”

112 Concurs de ecologie și protecția mediului „Elev eco-european”

113 Concurs „Cupa Municipiului Pitești”- tenis de masă

114 Concurs de tenis de masă „Cupa Muntenia''

115 Concurs sportiv „Lumea jocului”

116 Concurs de artă fotografică „Lumea văzută prin ochi de copil”

117 Concurs interdisciplinar „Festival excelenței în educație”

118 Concurs de abilități practice auto „Mecanicul auto - o profesie prezentă și viitoare”

119 Concurs de creativitate tehnică pentru elevi „Creativitate, știință și sete de frumos”

120 Concurs de electronică pentru elevi și trofeul „Mircea Mondea”

121 Concurs de firme de exercițiu „Firma de exercițiu- cea mai bună practică!''

122 Concurs de formare a deprinderilor practice „Educație prin schimbare- Instruire prin experiment”

123 Concurs interdisciplinar „Cine știe câștigă!”

124 Concurs creaţie plastică „Universul literar în creaţia copiilor”

125 Concurs de artă plastică „Florile lui Luchian”

126 Concurs de artă plastică „Ziua Europei - Ziua noastră”

127 Concurs de creaţie artistico-plastică antidrog „Praf în ochi”

128 Concurs de creaţie literar-artistică „Pe cărări de munte”

129 Concurs de de arte vizuale „Gânduri de Paşte”

130 Concurs literar - artistic „Şcoala - clinchetul copilăriei”

131 Festival de origami „Cocorul”

132Simpozion de creaţii multimedia, referate, arte vizuale şi abilităţi practice „Dascălul - între mit şi

realitate”

133 Concurs de artă plastică „Unirea românilor - un vis de secole”

134 Proiect educaţional de cultură și civilizație „IstoriAel”

135 Proiect educaţional de cultură și civilizație „Mândru că sunt român”

136 Concurs de artă plastică „Arta refolosirii textilelor - tradiţie şi creativitate”

137 Festival - concurs de datini, tradiţii şi obiceiuri „Podureanca”

138 Concurs de creativitate şi literatură „Alecsandriana”

139 Concurs de creaţie literară „Cartea schimbă viaţa”

140 Concurs de creaţie literară „Un luceafăr printre stele - Mihai Eminescu”

141 Concurs şcolar transdisciplinar „Albul e prea alb şi negrul e prea negru în oraşul lui Bacovia”

Page 4: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

142 Concurs de interpretare teatrală „Les comédiens en herbe découvrent le monde”

143 Festival - concurs de monologuri „Rostiri”

144 Concurs de artă plastică „În armonie cu natura”

145 Concurs de artă plastică „Locuim pe pământ. De noi depinde cum!”

146 Concurs de artă plastică și creație literară „Magia anotimpurilor”

147 Concurs de creaţie literară şi plastică „Reciclăm creativ”

148 Concurs de creaţie plastică „Florile din inima cetăţii”

149 Concurs de creaţie plastică şi literară „Şoapta pădurii”

150 Concurs de creaţii artistico - plastice şi literare „Pădurea - aurul verde al Terrei”

151 Proiect educaţional de educaţie ecologică „Perdeaua verde”

152 Concurs de artă plastică „Vă rugăm, spuneţi NU actelor de violenţă!”

153 Concurs de creaţie literar-artistică „Cartea, prietena mea”

154 Concurs de creaţie plastică „Dăruieşte zâmbete!”

155 Concurs de muzică, dans, creaţii plastice şi literare „Elevii au talent”

156 Concurs de turism „Interferenţe ECO”

157 Concurs de artă fotografică „Sănătate prin educaţie”

158Concurs de cultură generală pe teme de cetăţenie europeană, TIC şi comunicare în limba engleză

„Clubul utilizatorilor Moodle”

159 Concurs de eseuri şi artă plastică „Universul cunoaşterii”

160 Concurs fotografie, film şi prezentări PPT „Universul ştiinţei prin experiment”

161 Concurs de creație literară „Rendez-vous între culturi”

162 Concurs interdisciplinar de eseuri „Aranykult”

163 Concurs de gimnastică aerobică și dans „Floare de lotus”

164 Concurs de folclor „Tradiție, moștenire și simțire românească”

165 Concurs de folclor și tradiții „Tradiții românești”

166 Concurs de folclor și tradiții „Valori, tradiții și obiceiuri - comori ale sufletului românesc”

167 Festival - concurs „Noi umblăm a colinda”

168 Festival - concurs de folclor și tradiții „Datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou”

169 Festival - concurs de tradiții și obiceiuri „Oul de Paști”

170 Festival - concurs de tradiții și obiceiuri „Tradiții și obiceiuri populare românești”

171 Festival de dansuri populare din regiunea Partium

172 Tabăra etno-folclorică din regiunea Partium

173 Concurs de creație literară „Literatura, izvor nesecat de inspirație”

174 Concurs de creație literară „Lucian Blaga - spirit european”

175 Concurs de cultură și civilizație engleză „Floare de Lotus”

176 Concurs de interpretare vocal-instrumentală „Tinere talente”

177 Concurs de muzică ușoară „Voci de vis”

178 Concurs de ecologie „Apa - izvor de sănătate”

179 Concurs de ecologie „Micul constructor ecologist”

180 Concurs de ecologie „Promovarea ariilor protejate de pe teritoriul României”

181 Concurs de educație ecologică și protecția mediului „Copiii, prietenii soarelui”

182 Concurs de educație civică „Inimi pentru inimi”

183 Concurs de educație civică „Școala altfel - Campionii!”

184 Concurs de educație rutieră „Memorialul Matei Virgil”

185 Festival „Nașterea Domnului, dar de Crăciun”

186 Concurs sportiv „Câștigă-ți un prieten special!”

187 Concurs ştiinţific „Noi şi chimia”

188 Concurs științific „Ștefan Musta, promotorul învățământului matematic bihorean”

189 Concurs de design vestimentar „Floare de Lotus”

190 Concurs de informatică „Floare de Lotus”

Page 5: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

191 Expoziție concurs de produse tradiționale

192 Concurs de dans „Dialogul talentelor”

193 Concurs de dans „Grădinița dansează, grădinița se distrează!”

194 Concurs de tradiții și obiceiuri „Copil ca tine sunt și eu”

195 Concurs de creație și interpretare „Sfântul Pahomie de la Gledin”

196 Festival - concurs de teatru „La Hanul lui Mânjoală”

197 Concurs de ecologie „Din respect pentru natură”

198 Concurs de ecologie și protecția mediului „Arbori pentru viitor”

199 Expoziție concurs de obiecte decorative „Grădina verde înmiresmată”

200 Concurs cultural artistic „Fantezie și culoare de Sfintele Paști”

201 Concurs cultural artistic „Minunea Învierii”

202 Concurs cultural artistic „Și noi suntem europeni”

203 Concurs cultural artistic „Topârceniana"

204 Concurs de artă fotografică „Fotograful naturalist - lumea în imagini"

205 Concurs de artă plastică „Armonii”

206 Concurs de artă plastică digitală „Tinere impresii"

207 Concurs de arte plasice „Omagiu - Ștefan Luchian "

208 Concurs de arte vizuale „Copil ca tine sunt și eu"

209 Concurs de arte vizuale „Copilăria - o lume minunată"

210 Concurs de arte vizuale „Mărțișorul la români"

211 Concurs de arte vizuale „Mărţişorul, dar al primăverii”

212 Concurs de arte vizuale „Siguranța înseamnă viață!"

213 Concurs de creație artistico-plastică și practică „Inimioare pentru mama”

214 Concurs de creaţie plastică „Porni Luceafărul...”

215 Concurs de creație și interpretare „Toamna în cântec și culoare"

216 Concurs de pictură „Copilăria, magie și culoare”

217 Festival - concurs cultural artistic „Fir de mărțișor"

218 Festival - concurs de interpretare și creație „Tinere speranțe"

219 Festival de artă plastică „Ion Creangă"

220 Concurs cultural artistic „Familia și școala - parteneri în educație”

221 Concurs cultural artistic „Românie, plai de dor”

222 Concurs cultural artistic „Timp şi spaţiu românesc în context european”

223 Concurs de creaţie în limba engleză „Friends and friendship"

224 Concurs literar artistic „Moşteniri culturale”

225 Festival - concurs de colinde, datini şi obiceiuri de Anul Nou „Primeşte-ne gazdă în casă!”

226 Concurs de dans și coregrafie „Arlechin"

227 Concurs de interpretare artistică pentru copii „DO-RE-MI”

228 Concurs de creaţie artistică şi plastică „Paştele din sufletul copiilor”

229 Concurs de creaţie plastică „Frumuseţea Crăciunului - izvor de bucurie, tezaur de datini”

230 Concurs de dans popular „Moldovă, mândră grădină”

231 Concurs de folclor „Legende şi tradiţii - sărbători creştine la români”

232 Concurs de folclor „Tradiţie şi modernism - comoara din lada bunicii”

233 Concurs de interpretare şi dans popular „Cânt şi joc moldovenesc”

234 Festival - concurs de cântece şi dansuri populare „Din lada de zestre a bunicii”

235 Festival - concurs de cântece şi dansuri populare „Pe urmele tradiţiei”

236 Festival - concurs de colinde „Sfăntă - i sara de Crăciun”

237 Festival - concurs de interpretare „Suflet de artist”

238 Festival - concurs de interpretare şi de creaţie artistico-plastică „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”

239 Concurs de creaţie literară „ Rugă pentru mama”

240 Concurs de creaţie literară „Poveşti de iarnă”

Page 6: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

241 Concurs de creaţie literară şi plastică „Magia primăverii”

242 Concurs de literatură „Excelența sa, lectura"

243 Festival - concurs de poezie şi proză „Mihai Eminescu”

244 Festival de lectură „Eminesciana”

245 Festival de lectură „Zumaricale"

246 Simpozion de literatură „Carmen Sylva”

247 Concurs de muzică „Gheorghe Holca”

248 Festival - concurs de muzică „Jurjac”

249 Festival- concurs „Virtuozitate şi talent pe meleaguri eminesciene”

250 Festival concurs de muzică „Mai... Româneşte!”

251 Festival de creaţie şi interpretare a muzicii folk „Nord-Est folk”

252 Festival - concurs de teatru „Masca"

253 Festival francofon de artă „Paroles et theatre"

254 Concurs de ecologie „Copiii, prietenii Planetei Albastre"

255 Concurs de ecologie „Fiți și voi eco-amici!"

256 Concurs de ecologie „Să învățăm de la cei mici!"

257 Concurs de creaţii plastice „Străinătatea în ochi de copil”

258 Concurs interdisciplinar „Septempunctata"

259 Concurs sportiv „Cupa Ștefan D. Luchian"

260 Concurs științific „O altfel de școală"

261 Concurs „Mate BT- geometrie în tradiţii”

262 Concurs de matematică „Micii matematicieni”

263 Concurs de matematică aplicată „Dimitrie Pompeiu”

264 Concurs științific „Incursiune în curriculum"

265 Concurs științific „Ne plac științele”

266 Concurs științific „Start spre performanță"

267 Proiect științific „Profesionalism și eficiență în învățământ"

268 Concurs de creație tehnică „Elevul, mic antreprenor”

269 Concurs - expoziție de fotografie și creație literară „Concurs regional Oameni și locuri”

270 Concurs de creație artistică (desen) „O șansă merit și eu!”

271 Concurs de desen, pictură și colaj „Iepurașul de Paște, prietenul copiilor”

272Concurs de fotografii, pictură și desen „Activitățile extrașcolare și săptămâna Să știi mai multe, să

fii mai bun ”

273 Concurs de pictură, desen și colaj „Martinică te provoacă, să arăți ce știi prin joacă”

274 Concurs și expoziție de desene „Să descoperim legendele!”

275 Concursnațional de arte vizuale „Litera ca simbol plastic”

276 Concurs de desene, fotografii, poezii și compuneri „Ziua copilului în Uniunea Europeană”

277 Concurs de eseuri „Povestea mea Erasmus”

278 Expoziție de artă plastică „Pași prin trecut”

279 Proiect social „Orașul/satul copilăriei mele - Gyermekkorom varosa/faluja”

280 Concurs ”Bunătăți din Regatul Mânuțelor Unite”

281 Concurs de tradiții și obiceiuri „Tradiții - prin ochii preșcolarului de azi”

282 Concurs și simpozion județean de creații folclorice românești „A fost odată ...”

283 Festival concurs de tradiții și obiceiuri „Noi prin strămoșii noștri”

284 Festival concurs filantropic „Biserica, școala, familia creștină”

285 Proiect social „Tradiții și obiceiuri la români”

286 Simpozion - obiceiuri și tradiții populare românești „Valori și tradiții românești”

287 Concurs de artă plastică și creații literare „Magia serilor de poveste”

288 Concurs de creație literară și interdisciplinară „O carte pentru copiii noștri”

289 Concurs de limba română „Respectă limba română!”

Page 7: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

290 Concurs de povești „Cel mai bun povestitor”

291 Concurs de teoria muzicii „Tudor Ciortea”

292Festival artistic pentru elevi: teatru, fotografie-fil, dans, creație literară, creație plastică, muzică

„Evadart”

293 Concurs de lucrări practice „Iubesc natura”

294 Proiect social „Natura - dragostea mea”

295 Simpozion - concurs de proiecte, fotografii, desene, colaje „Direcții de creștere a calității vieții”

296 Expoziție - concurs pe tema nonviolenței „Pace în cuvinte și culoare”

297 Expoziție de fotografii „Puștii spun NU violenței”

298 Proiect social - spectacol caritabil „Copil pentru copil”

299 Proiect social „Alături de mine, împreună cu mine „

300 Concurs de atletism „Crosul Memorial Ion Gavrilă Ogoranu”

301 „Concurs interjudețean de referate și comunicări științifice ale elevilor de gimnaziu”

302 Concurs - expoziție de desene, colaje și desene „Trecut românesc - viitor european”

303 Concurs de postere „Sănătoși și bucuroși”

304 Concurs de referate științifice „Alimentele bio promotoare ale sănătății”

305 Concurs de științe „Proiect educațional regional mereu impreună”

306 Concurs interdisciplinar „Călătorie în lumea științei, popas la porțile artei”

307 Concurs regional aplicații IT „Pe calculator lucrăm, circulație să-nvățăm”

308 Simpozion - concurs de fizică pentru elevi „Fizica - trecut și viitor”

309 Concurs de informatică „În prag de sărbătoare”

310 Concurs de arte vizuale „Și noi suntem flori”

311 Proiect de arte vizuale „Copil ca tine am fost și eu”

312 Concurs intercultural „Pledoarie pentru lectură”

313 Festival intercultural „Cununa interculturalității”

314 Proiect de limba franceză „Orizonturi francofone”

315 Proiect intercultural „All the world's stage”

316 Proiect intercultural „Călător prin România și Marea Britanie”

317 Proiect intercultural „Cu prietenii pe meleagurile natale”

318 Proiect intercultural „De la robie la libertate”

319 Proiect intercultural „În unire stă puterea”

320 Proiect intercultural „My Europe”

321 Proiect intercultural „Obiceiurile pământului străbun”

322 Festival de folclor „Flori de Bărăgan”

323 Festival de tradiții și obiceiuri „Anii trec, tradițiile rămân”

324 Proiect interdisciplinar „Paștele-Obiceiuri și tradiții”

325 Concurs de creatie plastică și literară „Metaforă și culoare în zi de sărbătoare”

326 Concurs de creație literară „Ars Nova”

327 Concurs de creație literară „Panait Cerna”

328 Concurs de creație literară și reviste școlare „Mihai Eminescu”

329 Concurs de creații literare „Martie-n imagini scrise!”

330 Concurs de ziaristică „Vreau să fiu jurnalist”

331 Concurs de traduceri „CNNB - 150”

332 Proiect de interpretare muzicală „Iannis Xenakis”

333 Concurs de teatru „Pe scena teatrului”

334 Proiect de teatru „Cu mască, fără mască”

335 Proiect de teatru „Magia teatrului”

336 Proiect de teatru școlar „Micii-mari actori”

337 Concurs de ecologie „Gândim, simțim, suntem... verde”

Page 8: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

338 Concurs de machete „Peisajul de pe strada mea”

339 Proiect de ecologie „Antreprenori salvați pădurea!”

340 Proiect de ecologie „Echipa verde”

341 Simpozion de ecologie și protecția mediului „Noi și pământul pentru o viață mai bună”

342 Concurs de creație literară „Testul celor 4 întrebări”

343 Proiect de educație civică „Diferit, dar nu discriminat”

344 Proiect de educație civică „Drepturile copilului”

345 Proiect de orientare profesională „De la elev la antreprenor!”

346 Concurs de matematică și informatică„Tehnomat”

347 Concurs interdisciplinar „Cartea lui Pann”

348 Concurs interdisciplinar „Florian Urs”

349 Concurs interdisciplinar „Images d`imagination”

350 Concurs intersdisciplinar „Poezia matematicii”

351 Proiect interdisciplinar „Bilingual=Best”

352 Proiect interdisciplinar „Découvrons la géographie la France!”

353 Proiect interdisciplinar „Nicolae Iorga - omul și epoca”

354 Proiect interdisciplinar „Printre florile anotimpurilor”

355Proiect interdisciplinar de inovație didactică „PEPG-Practici educaționale progresive în grădiniță”

356 Concurs de s-rugby „Cupa 1 iunie”

357 Concurs de creativitate în IT „InfoJunior”

358 Concurs de fizică „Isac Newton”

359 Concurs de geografie „Europa, casa mea”

360 Concurs de matematică „Math for you”

361 Concurs de matematică „Petru Moroșanu-Trident”

362 Proiect științific „Materiale didactice”

363 Simpozion de comunicări științifice „Fizica, chimia, biologia-științe ale naturii”

364 Concurs de creație și îndemânare „Micii meseriași-o lume care se pierde”

365 Concurs artistic „Șotronul artelor”

366 Concurs de artă plastică și practică „Copilăria în culori”

367 Concurs de creații artistice și plastice „În prag de sărbători”

368 Concurs de desene „Lumea minunată a piticilor și calculatorul”

369 Concurs de lucrări artistice și plastice „Azi e zi de sărbătoare!”

370 Concurs de lucrări artistico-plastice și practice „Lumina învierii”

371 Concurs de picturi „Culorile speranței”

372 Concurs-expoziție de lucrări artistico-plastice „Carnavalul toamnei”

373 Proiect social „Anul prieteniei”

374 Concurs de creație „Valori culturale europene”

375 Concurs de proiecte „Civi Euromedia”

376 Concurs de proiecte „Viitorul a început ieri - tradiție și inovație în educație”

377 Expoziție de fotografie „Genius Ioci”

378 Festival - concurs de creație și interpretare artistică „Spir. ART”

379 Festival - concurs de cultură și civilizație „ARTfel de istorie”

380 Festival de creații plastice și tehnologice „Călătorie în jurul lumii”

381 Festival de cultură și civilizație „Un strop din arta meseriilor, un strop din arta ideilor”

382 Festival interdisciplinar „Limba și cultura rusă - un orizont deschis. Să-l cunoaștem!”

383 Proiect educațional interdisciplinar „Educație, tradiție și cooperare în Balcani”

384 Proiect social „Școala europeană”

385Sesiune de comunicări științifice pe teme de cultură și civilizație a spațiului anglo-saxon „Never too

young, never too old to learn and discover the beauty of the world”

Page 9: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

386 Festival-concurs de dans „Pe ritmuri de dans”

387 Concurs de lucrări artistico-plastice și practice „Sărbători la gura sobei”

388 Concurs interdisciplinar „Micul românaș”

389 Concurs interdisciplinar „Tradiții la români”

390 Concurs-expoziție „Ia românească, între tradiție și modernitate”

391 Concurs-expoziție de pictură și fotografie „Sunt român și țin la tradițiile mele!”

392 Festival de foclor „Curcubeul dansurilor”

393Festival-concurs de interpretare „Modalități de integrare a învățământului românesc în cadrul

valorilor europene prin promovarea culturii, obiceiurilor și tradițiilor”

394 Festival-concurs interdisciplinar „Meșteșuguri românești”

395 Proiect educațional „Românași și româncuțe”

396 Proiect social „Sase șa(n)se”

397 Simpozion pentru elevi „Surprize europene-periplu turistic”

398 Concurs de creație literară „Marcela Peneș”

399 Concurs de creație literară „Universul Imaginar”

400 Concurs de creație literară și arte vizuale „Măiestrie pe o coală de hârtie”

401 Concurs de eseuri „Shakespeare School Essay Competition”

402 Concurs de literatură „In memorim-Elena Farago”

403 Concurs de lucrări plastice și literare „Copilăria de ieri și de azi. Valențe educative”

404 Concurs interdisciplinar „SF-allez!”

405 Festival de poezie „Gellu Naum”

406 Proiect educațional de arte vizuale și literartură „Cartea, izvor al înțelepciunii”

407 Simpozion interdisciplinar „Să ne cunoaștem trecutul, pentru a ne proiecta viitorul”

408Festival de muzică „Festivalurile tematice între satisfacția cunoașterii și bucuria interpretării

diferitelor stiluri muzicale”

409 Festival-concurs de muzică folk-rock „Adrian Păunescu”

410 Festival concurs de teatru „Jean Monnet”

411 Festival-concurs de teatru „Let's theatre”

412 Concurs de creații artistice „Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”

413 Concurs de educație ecologică „Fii eco, fii creativ!”

414 Concurs de educație ecologică „Pământul - planeta vie”

415 Concurs de educație ecologică „Reciclez și creez”

416 Concurs pe teme gastronomice „Vreau să cresc frumos, trăind sănătos!”

417 Expoziție de lucrări din materiale reciclabile „Fii ECO, fii cetățean responsabil!”

418 Festival interdisciplinar„Continuăm tradiția prin reciclare creatoare”

419 Poiect social „Protejați mediul înconjurător!”

420 Proiect social „Școala arborilor”

421 Concurs de educație civică „Caracterul”

422 Concurs de educație civică „La școală e mai bine decât pe stradă”

423 Concurs de educație civică „Să-ți vorbesc despre mine!”

424 Concurs de educație civică „Stop violenței! Comunicând, avem soluții!”

425 Concurs de lucrări artistico-plastice „Micii voluntari ai binelui”

426 Concurs de proiecte „Târgul Primăvara firmelor de exercițiu”

427 Festival-concurs de creații artistice tematice „Puternic fără violență”

428 Proiect de parteneriat educațional și consiliere „Părinți model, copii la fel”

429 Proiect educațional „Și eu am drepturi!”

430 Proiect social „Campioni speciali”

431 Proiect social „Dăruind, vei dobândi”

432 Proiect social „Învățați să ajutați!”

433 Proiect social „Prin gesturi mici, fapte mari”

Page 10: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

434 Proiect social „Școala fără violență”

435 Proiect social „Universul rural, universul urban”

436 Simpozion interdisciplinar „Educația pentru cetățenie europeană-Clubul Viitorilor Diplomați”

437 Simpozion pentru elevi „Ambasador astăzi”

438 Concurs de eseuri, fotografie, cultură și civilizație franceză „TALK”

439 Concurs interdisciplinar „Formidabilii PLUS”

440 Concurs de activități sportive „Cupa Primăverii”

441 Concurs de activități sportive „Cupa toamnei”

442 Concurs de atletism „Memorialul Gheorghe Tesu”

443 Concursde activități sportive „Cupa 1 iunie”

444 Concursde activități sportive „Cupa Unirii”

445 Concurs de chimie „Lazăr Edeleanu”

446 Concurs de creații științifice „Împreună prin meandrele universului”

447 Concurs de cunoștințe generale „Împreună pentru viitor”

448 Concurs de științe „Cercetător în devenire”

449 Concurs interdisciplinar fizică - geografie „Ștefan Hepiteș”

450 Concurs pe teme de astronomie „Visător prin Univers”

451 Concurs pluridisciplinar „Realiști fără egal”

452 Concurs științific „Antreprenor de succes”

453 Concurs științific „Consumator informat”

454 Concurs științific „Science4you”

455 Concurs științific „Un univers înt-un atom”

456 Concurs științific cu participare internațională „Simboluri în universul cunoașterii”

457 Concurs transdisciplinar „Spectacolul științelor”

458 Concurs de informatică „Infotehnium”

459 Concurs interdisciplinar pe teme economice „Elevii de azi - profesioniștii de mâine”

460 Concurs tematic interdisciplinar pentru elevi „Mișcare și armonie, însușiri ale materiei vii”

461 Târgul al Firmelor de Exercițiu „Kretzulescu - Tradiție și Contemporaneitate”

462 Concurs de artă plastică „Pe strada copilăriei”

463 Concurs de artă plastică „Să creăm împreună o lume mai frumoasă!”

464 Expoziție concurs „Stop violenței în mediul școlar!”

465 Expoziție concurs cu participareă „Încearcă să mă cunoști mai bine!”

466 Concurs de dans sportiv și majorete „Mișcare, sport și frumusețe”

467 Festival - concurs de dansuri populare „Pui de românaș”

468 Concurs „Bucuria sărbătorilor de iarnă - Dăruind vei dobândi”

469 Concurs de dans, muzică și îndemânare „Cântec, joc și fantezie”

470 Concurs de folclor „Simfonia iernii”

471 Festival de folclor al elevilor de liceu „Pe plaiuri buzoiene”

472 Proiect educativ „Istorie, tradiție și modernitate în satul românesc”

473 Proiect educativ „Punți către prietenie”

474 Concurs de creație literară „Școala zugrăvită prin cuvânt și culoare”

475 Simpozion concurs pentru elevi „Recuperarea clasicilor”

476 Concurs de muzică „Universul chitarei”

477 Festival concurs de muzică „Pe aripi de îngeri”

478 Concurs de creație literară „Nu lăsa violența să intre în viața ta!”

479 Concurs educație rutieră „Cupa Nehoiului”

480 Concurs pe tematică istorică „Eroi și monumente, simboluri peste generații”

481 Proiect educativ „Pentru o viață sănătoasă împreună”

482 Proiect educativ „Sănătate fără dependență”

483 Concurs de dans „Sport și sănătate pentru fiecare”

Page 11: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

484 Concurs de îndemânare pe bicicletă „Să circulăm corect!”

485 Concurs de îndemânare sportivă „Prieteni prin sport”

486 Concurs de orientare turistică „Micii cercetași”

487 Concurs de șah „Cupa municipiului Buzău 2020”

488 Concurs de matematică „Campionii matematicii”

489 Concurs de matematică „Micul Gauss”

490 Concurs de știință și tehnologie în limba franceză „Gustave Eiffel”

491 Concurs de științe „Epsilon - Perseverență și succes”

492 Concurs de științe „Matematică +/- Contabilitate”

493 Proiect educativ „School of knowledge”

494 Proiect educativ cu participareă „Nouă ne pasă: Apa - un miracol”

495 Concurs de creație tehnică „Tangram-ul magia formelor”

496 Concurs de educație antreprenorială „Business Challenge”

497 Concurs de educație antreprenorială „Din virtual în real prin firme de exercițiu”

498 Concurs de arte plastice „Flori, flori, flori…”

499 Concurs de arte plastice „Lumina Învierii”

500 Concurs de arte vizuale „Simfonia iernii”

501 Concurs de creație artistică „Lumină și culoare”

502 Concurs de creație plastică „Copil, copilărie, bucurie”

503 Concurs de creație plastică „Copilărie - zâmbete, culoare, fantezie”

504 Concurs de creație plastică „Tinere talente”

505 Concurs de desene „Crăciunul în ochii copiilor”

506 Concurs de pictură „Universul culorilor pascale”

507 Concurs interjudețen de pictură finalizat cu expoziție „Armonie de forme și culori”

508 Concurs și simpozionul de creație plastică „Și noi avem drepturi”

509 Simpozion cultural „Hai să dăm mână cu mână”

510 Simpozion intercultural „Școala, spațiu educațional intercultural”

511 Simpozion și concurs cultural „Lumea copiilor”

512 Festival de dans „Stropi de soare”

513 Concurs de creație literară ”Cultură și tradiție - familia, rădăcina neamului”

514 Concurs de obiceiuri populare „Sărbătorile satului în sufletele copiilor”

515 Concurs de tradiții populare „Magia sărbătorilor de iarnă”

516 Concurs folcloric „Anul și bogățiile toamnei”

517 Festival concurs „Drag mi-i graiul bănățan”

518 Festival concurs de folclor pentru copii „Mândre-s florile-n Banat”

519 Festival multicultural „Gogoneață”

520 Sesiunea de lucrări și referate pe teme de folclor „Moșteniri culturale”

521 Concurs de comunicări științifice „Nevoia de cunoaștere între știință și literatură”

522Concurs de promovare a lecturii „Societatea de lectură Nicolae Iorga - olimpiada cititului, limba

noastră cea română”

523 Concurs de recitare „Gânduri pentru mama”

524 Concurs de reviste școlare „Lumea noastră”

525 Concurs literar „În lumea cărților”

526 Concurs literar „Magia poveștilor”

527 Concurs literar „Vorbim, comunicăm, prietenii legăm”

528 Concurs de educație ecologică și protecția mediului „Natura, adevărata noastră casă”

529 Concurs de protecța mediului „Protejarea ecosistemelor Banatului montan”

530 Concurs de protecția mediului „Micii ecologiști”

531 Concurs de protecția mediului „S.O.S. planeta albastră!”

532 Concurs și simpozion de protecția mediului „Împreună pentru planeta Pământ”

Page 12: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

533 Proiect de educație ecologică „Terra - Casa noastră”

534 Proiect ecologic „Eco Riki-Priki”

535 Concurs de educație civică „Școala părinților”

536 Concurs de educație rutieră „Cupa Carașului”

537 Concurs simpozion de arte plastice „Primăvară și creație”

538 Proiect de cultură civică „Minunata copilărie”

539 Proiect social caritabil „Diferiți, dar egali”

540 Proiectul social „Din suflet pentru bucuria unor mici suflete”

541 Simpozion ecumenic cu participare internațională „Da EurHope a EurHome”

542 Concurs „Sportul - punte către sănătate”

543 Concurs de atletism „Micii sportivi”

544 Concurs de tenis de masă „Marele premiu al Banatului”

545 Concurs de logică și cultură generală „Neutrino”

546 Concurs de karting „Cupa Carașului”

547 Concurs de radioorientare „Cupa Valea Carașului”

548Concurs-simpozion finalizat cu târg al firmelor de exercițiu „Firma de exercițiu, o rampă de lansare în

carieră”

549 Concurs de arte vizuale „Artă și creație la Dunărea de jos”

550 Concurs de arte vizuale „Magia culorilor pe aripi de primăvară”

551 Concurs de fantezie şi îndemânare „Magie, joc, culoare - copilărie”

552 Concurs de creaţie în limba engleză „Short fantasy stories”

553 Concurs de retorică, teatru, muzică, desen, afişe „Le Francophile”

554 Concurs expoziţie creaţie plastică „Europa - La mulţi ani!”

555 Concurs interdisciplinar în limba engleză „English Club Junior”

556 Festival concurs de interpretare şi creaţie artistică în limba engleză „The Quest for Truthfulness”

557 Simpozion concurs de desene „Curcubeu peste câmpie”

558 Concurs de dans „Cu pași mici pe scena mare”

559 Concurs de folclor „La fântâna dorului”

560 Concurs de muzică şi dans popular „Plaiuri dunărene”

561 Festival concurs de tradiţii sărbători de iarnă „Moștenitorii”

562 Concurs de creaţie plastică şi creaţie literară „Picături de vise în culoare”

563 Concurs de protecția mediului „Frumos, urât pe pământ românesc”

564 Simpozion concurs cu expoziţie creaţie plastică „Natura - prietena mea”

565 Concurs de creaţie plastică şi literară „Românie plai de dor”

566 Concurs de aeromodele „Cupa 1 decembrie”

567 Festival concurs sportiv „Ziua Dunării”

568 Concurs interdisciplinar „Academia Junior”

569 Concurs simpozion noutăţi în ştiinţă şi tehnologie „Suntem mici inventatori”

570 Concurs cultural-artistic de creații plastice și literare „Hristos se naște, slăviți-L!”

571Concurs de arte „Planificarea, cheia succesului în actul educațional”

572 Concurs de arte vizuale „Sunt lumina voastră”

573 Concurs de arte vizuale „Zâmbetul copilăriei”

574 Concurs de creație plastică „Bucuriile Crăciunului”

575 Concurs de creație plastică „Ce ne aduce iepurașul”

576 Concurs de creație plastică „Prietenii copilăriei”

577 Concurs de desene „Eroii din basmele populare românești”

578 Concurs de desene „Exploratori în lumea emoțiilor”

579 Concurs de desene și simpozion „Curcubeul cuvintelor”

Page 13: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

580 Concurs de lucrări din materiale ecologice „Prietenul meu Eco”

581 Concurs de tehnici mixte aplicate „Pixel - Art”

582 Concurs și expoziție de artă „Unul pentru altul”

583 Expoziție concurs de artă plastică „Pentru tine, primăvară !”

584 Expoziție de creații artistico - plastice și practice „Lumea minunată a copilăriei”

585Expoziție de fotografii și creații plastice „Frumusețea satului românesc văzută prin ochii copiilor”

586 Concurs de cultură și civilizație engleză „Bridges over time”

587 Festival-concurs de culturi și civilizații „Călătorie pe tărâmul interculturalității”

588 Proiect de cultură și civilizație britanică „The british factor”

589 Concurs de artă plastică „Datină și port străbun”

590 Concurs de cercetare etno-antropologică „Cântecul obârșiei”

591 Concurs, expoziție de folclor, tradiții, obiceiuri „Cuvântul - Bucuria sufletului - Lumina minții”

592Festival - concurs, expoziție de tradiții și obiceiuri „Icoana Sfântului Apostol Andrei oglindită în

sufletul românilor”

593 Festival concurs de creații artistice și tradiții populare „Modele de ieri, modele de azi”

594 Festival concurs de colinde „Raza soarelui”

595 Festival concurs de colinde și tradiții de Craciun „Episcop Nicolae Ivan”

596Festival concurs de folclor, tradiții și obiceiuri „Tezaur cultural apusean - practici ancestrale în

context contemporan”

597 Festival concurs de tradiții „Prin tradiții...spre identitate!”

598 Festival de folclor „Datini și obiceiuri din străbuni lăsate”

599 Festival-concurs cultural-artistic „Micii meșteri-mari”

600Festival-concurs cultural-artistic de tradiții și obiceiuri „Tradiție creștină-oglindită prin datini și

obiceiuri”

601Festival-concurs de tradiții pascale„ Sfânta Sărbătoare a Paștelui - tradiție și contemporaneitate”

602 Concurs de creație literară „Pastel”

603 Concurs de creație literară „Sunt talentat”

604 Concurs de literatură „România între realitate și ficțiune”

605 Concurs de lucrări practice și literare „Împarte bucuria creativității”

606 Expoziție-concurs de literatură „Eu-europeanul de azi sau noi cititorii”

607Concurs de interpretare pentru instrumente de suflat și instrumente de percuție „Vasile Sândean

Ovadiuc”

608 Concurs de muzică „Și eu știu muzică!”

609 Concurs interdisciplinar „Wolfgang Amadeus Mozart”

610 Festival de teatru - dezbatere „Happy Hippo Show”

611 Festival de teatru pentru elevi „Alter Ego”

612 Concurs de creații artistico-plastice din materiale ecologice „Prietenii pământului”

613 Concurs ecologic de bijuterii din materiale reciclabile „Reciclăm și natura o salvăm”

614 Concurs-expoziție de ecologie și protecția mediului „Gândește verde, trăiește verde”

615Proiect ecologic de colectare maculatură și plantare de puieți „Salvezi un pom! Plantezi un pom!”

616 Simpozion concurs de ecologie „Nouă ne pasă! Implică-te și tu!”

617 Proiect social-simpozion de educație civică „Economic se implică”

618 Concurs interdisciplinar de științe ale naturii „Olimpiada pământului”

619 Concurs și expoziție de artă vizuală „Accepting diversity”

620 Concurs de judo pentru copii „Cupa Mărțișorul”

621 Concurs de fizică aplicată „MIFIZ”

Page 14: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

622Concurs de lucrări experimentale de laborator și inventică pentru elevi „Pași pe urmele lui Edison”

623 Concurs de robotică „Someș TechChallenge”

624 Concurs de științe „Biochim”

625 Concurs de traduceri „Educația, pașaport pentru succes”

626 Concurs științific „Fii o săptămână profesor de științe!”

627Simpozion - concurs de auxiliare curriculare, portofolii și proiecte tematice „Auxiliare curriculare,

portofolii și proiecte ale elevilor”

628 Concurs de abilități practice „Îndemânare și talent în estetică”

629 Concurs de antreprenoriat „Pregătim cariera”

630 Concurs de antreprenoriat „Târgul de primăvară al firmelor de exercițiu”

631 Concurs de contabilitate „Utilizarea calculatorului în contabilitatea firmelor de exercițiu”

632 Concurs de karting

633 Concurs de materiale de promovare a zonelor turistice „România Turistică”

634 Simpozion de informatică „Informatica - învățare prin joc”

635 Concurs de creație literară și plastică „Aventura cunoașterii”

636 Concurs de creație plastică „Portret de copil”

637 Concurs de informatică pe tema poluării „Marea Neagră digitală”

638 Concurs de limbă, cultură și civilizație francofonă „Le Petit Renard”

639 Concurs pe teme istorice „Mândru sunt că sunt roman!”

640 Proiect cultural „Te invit să-mi cunoști oraşul!”

641 Concurs de creație „Jurnal - mărturii și fotografii etnografice”

642 Concurs de creație „Lectura face cooltura”

643 Concurs de creație literară și plastică „Galeria valorilor”

644 Concurs de creație artistică „Datini, obiceiuri și tradiții din filonul credinței populare”

645 Concurs de creație artistică „Martor la tradiții”

646 Concurs de creație literară, scurt metraj și fotografie documentară „Legende renăscute”

647 Festival concurs de folclor „Sunt mândru de portul meu”

648 Concurs de creație „Tinere talente prin afirmare și cooperare”

649 Concurs de creație literar - artistică „Basmele de altădată…”

650 Concurs de creație literar - artistică „În lumea lui Făt - Frumos!”

651 Concurs de reviste școlare „Aproape de voi”

652 Festival de teatru pentru elevi „Aplauze”

653 Concurs de creație plastică „Explorăm universul”

654 Concurs de jocuri de competiție între echipe „Zâmbete pentru viitor”

655 Concurs interdisciplinar „Invitație la sănătate”

656 Proiect interdisciplinar „Parteneri în educația incluzivă”

657 Concurs sportiv „Învăț să fiu campion!”

658 Concurs sportiv „Sănătatea crește odată cu mine”

659 Concurs sportiv de țintar

660 Festival sportiv „Șahul juvenil”

661 Concurs de cultură generală „Cultura la puterea 24”

662 Concurs de economie „Gândesc economic, deci câștig”

663 Concurs de matematică și istoria matematicii „N.N. Mihăilescu”

664 Proiect interdisciplinar de planuri de afaceri pe echipe „Și eu voi fi întreprinzător”

665 Proiect științific dedicat spațiului cosmic „My Space”

666 Concurs pe teme auto „Civilizația șoselei”

667 Concurs de fotografii „Pro natura”

668 Concurs de dans modern „Cupa Sfântu Gheorghe”

669 Concurs de majorete și dans modern „Cupa Târgu Secuiesc”

Page 15: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

670 Festival de folclor „Izvoare covăsnene”

671 Concurs de literatură „Spark English Poetry Recitation Contest”

672 Concurs de recitare „Suntem la fel într-un alt fel”

673 Concurs cu ocazia zilei internaţionale a bibliotecii școlare „Lumea Poveştilor”

674 Concurs de caligrafie pentru elevii cu CES

675 Concurs interdisciplinar „Csillagösvényen”

676 Concurs interdisciplinar și simpozion „Pro natura”

677 Concurs de îndemânare sportivă „Szekler ninja challenge”

678 Concurs de înot „Cupa Palatului”

679 Concurs de orientare turistică „Cupa Buzoienilor”

680 Concurs de schi „Cupa Șugaș”

681 Concurs de șah „Cupa Sfântu Gheorghe”

682 Concurs de tenis de masă „Paleta argintie”

683 Conferinţa „Noutăţi în educaţie”

684 Concurs de electronică „Cupa Baraoltului”

685 Concurs de karting „Memorialul Jáni Ferenc și Codruț Morar”

686 Concurs de artă plastică „Trenulețul prieteniei - Prietenie fără frontiere”

687 Concurs de creație „Copilărie, zâmbet, culoare”

688 Concurs de creație artistică „Sărbători de iarnă”

689 Concurs de creație artistică și plastică „Culoare albastră, culoare europeană”

690 Concurs de creație cultural - artistică și de literatură „Biblioteca Vorbitoare”

691 Concurs de creație cultural-artistică „Necuvintele”

692 Concurs de creație cultural-artistică „România văzută prin ochi de copil”

693 Concurs de creație plastică „Copilăria - regatul fericirii”

694 Concurs de creație plastică „Copilărie fericită”

695 Concurs de creație plastică și practică „Primăvara - anotimpul gingășiei și al purității sufletești”

696 Concurs de dans „Răsunet dâmbovițean”

697 Concurs de folclor, tradiții și obiceiuri „Trecut, prezent și viitor”

698 Concurs de tradiții și artă plastică „Satul, izvor de tradiții și obiceiuri”

699 Concurs-simpozion de folclor „Anotimpurile”

700 Festival - concurs de folclor „Tradiții și obiceiuri de Crăciun la români”

701 Festival - concurs de tradiții „Mugurii Colindelor”

702 Festival de folclor „Dragobete - Morenete”

703 Festival de tradiții „Dor de Ursei”

704 Concurs de creație „Arta - un joc al imaginației”

705 Concurs de creație cultural-artistică „Ciprian Porumbescu”

706 Concurs de creație cultural-artistică și literară „Unirea, națiunea a făcut-o!”

707 Concurs de creație literară și creație plastică „Și povestea mea începe cu un dascăl”

708 Concursnațional de literatură „Eminescu - legenda sufletului românesc”

709 Concurs - festival de muzică corală „Alexandru Pătrășcanu”

710 Concurs de interpretare folclor și tradiții „Pe plaiul Târgoviștei”

711 Concurs de interpretare instrumentală „W. A. Mozart și constelația clasicismului muzical”

712 Concurs de teatru „ Mărțișorul fermecat”

713 Festival - concurs cultural-artistic de teatru „Ready pour le francais”

714 Concurs de creație „Micii ecologiști”

715 Concurs de creație plastico-literară „Natura, sursă de viață”

716 Concurs de creație artistico-literară „Tezaurul toamnei - Tradiții de ieri. Tehnologii de azi”

717Concurs de creație literară și activități artistice „Sus, române, ridică-ți fruntea, că azi ești liber în

țara ta!”

Page 16: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

718 Concurs de creație plastică „Artterapia - Punți de prietenie”

719 Concurs de creație plastică „Să cresc mare și voinic”

720 Concurs de educație civică „Așa zâmbesc îngerii!” (A.Z.I.)

721 Concurs de educație civică „Dăruiește zâmbete”

722 Concurs de educație civică „Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”

723 Proiect social de voluntariat „Târgul primăverii”

724 Concurs de artă plastică „Copilăria - scântei de gânduri, vis și culoare”

725 Festival - concurs de arte - muzică, teatru, fotografie „Art 4 You - Artistul meu preferat”

726 Concurs de baschet „Varuna League”

727 Concurs de karate „Cupa Găești”

728 Concurs de orientare turistică „Tinerii și natura”

729 Concurs de șah „Copii în lumea șahului”

730 Concurs de șah „Șahul, sportul minții”

731 Concurs de înot „Cupa 1 Mai”

732 Festival - concurs sportiv „Korfball Fest”

733 Concurs - simpozion de matematică și logică „Gândește pe toate părțile”

734 Concurs de creație plastică „Istoria Petrolului și petrolul în istorie”

735 Concurs de istorie „Istoria ca o poveste și viața ca o întrebare”

736 Concurs de științe „Tehnium”

737 Concurs de karting și educație rutieră „ Pregătiți de start”

738 Concurs de robotică „Cupa Moș Crăciun 2020”

739 Concurs - expoziție de arte vizuale „Dincolo de imaginaţie este sufletul tău”

740 Concurs regional de artă plastică „Armonii cromatice în pictură şi în arta fotografică”

741 Concurs de cultură și civilizație engleză „În inima civilizației britanice”

742 Concurs de cultură și civilizație românească „Caravana Cuvintelor”

743 Concurs de istorie „Clio întreabă”

744 Concurs de limba germană „Johann Wolfgang Goethe”

745 Concurs de ortografiere în limba engleză „Spelling Rules”

746 Concurs intejudeţean în limba franceză „Micul francofil”

747 Concurs interdisciplinar „Elena Doamna”

748 Concurs internațional de cultură și civilizație „Unis dans la diversité/United in diversity”

749 Concurs regional de limba engleză „English for teens”

750 Festival - concurs de cultură și civilizație „Unitate și diversitate în spațiul european”

751 Tabără tematică „Valori culturale românești”

752 Concurs de folclor „Cânt și joc pe Valea Deznățuiului”

753 Concurs de folclor „Cântec, joc şi voie bună, pe malul Dunării”

754 Concurs de folclor „Eu sunt pui de românaş”

755 Concurs de folclor „Folclor pe Amaradiaˮ

756 Concurs de folclor „Lada de zestre”

757 Concurs de tradiții „Anotimpurile copilăriei”

758 Concurs de tradiții și obiceiuri „Cântec şi joc ca-n Lunca Jiului”

759 Concurs de tradiții și obiceiuri „Mândrie strămoșească - Ie românească”

760 Concurs de tradiții și obiceiuri „Obiceiuri locale - Valorie”

761 Concurs de tradiții și obiceiuri „Vis de copil”

762 Concurs de tradiții și obiceiuri„Solve The Mistery!”

763 Festival - concurs de folclor ”Lada de zestre a Românilor”

764 Festival de folclor pentru elevi „Cântecele și dansurile Amaradiei”

765 Festival-concurs de folclor pentru elevii de gimnaziu şi liceu „Credință și tradiție la români”

766 Concurs de creație „Elena Farago - poezia copilăriei”

767 Concurs de creație „Mihai Eminescu - magician al cuvântului”

Page 17: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

768 Concurs de creație „Pro terapie”

769 Concurs de limba engleză „Art with Fiction and Poetry - Artă cu ficțiune și poezie”

770 Concurs de literatură „Adolescenţa în oglinzi paralele”

771 Concurs de literatură „Pe urmele poveștilor lui Creangă”

772 Concurs de poezie și proză scurtă „Vintilă Horia”

773 Concurs interdisciplinar „De la banal spre original”

774 Concurs de interpretare „Muzica în viața mea”

775 Concurs de interpretare „Start to the Star”

776 Festival concurs de muzică pentru copii şi adolescenţi „Best Romanian singer”

777 Concurs de teatru contemporan „Marin Sorescu”

778 Concurs de ecologie și protecția mediului „Natura - fantezie și culoare”

779 Concurs de protecția mediului ”Maniere ecologice durabile - jos pălăria!”

780 Concurs de artă vizuală „Mici pietoni, viaţa are prioritate!”

781 Concurs de creație literară „Francophones sans frontières / francophones without borders”

782 Concurs de educație civică „Artă sau violență? Tu alegi!”

783 Concurs de inventivitate şi creativitate în ştiinţă şi tehnologie „CICREST”

784 Concurs de matematică „Caravana isteților”

785 Concurs interdisciplinar „Image - Imaginer”

786 Concurs transdisciplinar „Rainbow”

787 Festival - concurs interdisciplinar „Târgul de educație nonformală”

788 Concurs de gimnastică și dans „Pelendava dansează”

789 Concurs de karate „Cupa verii”

790 Concurs de educație antreprenorială „Cea mai bună idee de afacere”

791 Concurs de matematică „Matematica pentru toți”

792 Concurs de matematică „Gheorghe Dumitrescu”

793 Concurs de matematică „Ion Ciolac”

794 Concurs de matematică „Louis Funar”

795 Concurs de matematică „Matematica altfel”

796 Concurs de matematică „Micul Arhimede”

797 Concurs de matematică „Sfera”

798 Concurs de matematică „Ștefan Velovan”

799 Concurs de matematică „Țițeica junior”

800 Concurs de matematică aplicată „Dovedește-ți istețimea la matematică”

801 Concurs de matematică în limba engleză „22METS”

802 Concurs de operare pe calculator „Vocația mea: informatica”

803 Concurs de pomovare a alimentației sănătoase „Arta de a fi sănătos”

804 Concurs interdisciplinar „Competiţia tinereţii”

805 Concurs interdisciplinar „Info - ştiinţe”

806 Concurs interdisciplinar „Minți iscusite în mâini dibace”

807 Concurs „Să descoperim mecatronica şi robotica”

808 Concurs de educașie antreprenorială „Practica de astăzi - experienţa de mâine!”

809 Concurs de prezentări power point „Alimentația sănătoasă”

810 Concurs interdisciplinar „Modalități de promovare a afacerilor”

811 Concurs de artă plastică „Târg de mărțișoare”

812 Concurs de artă și iconografie „Ucenici la porțiele credinței”

813 Concurs de desen și pictură „Cu șevaletul în vacanță”

814 Concurs de cultură și civilizație „Mari români”

815 Concurs de cultură și civilizație „Repere culturale românești”

816 Festival - concurs de teatru francofon „Copiii în lumea inoncenței”

817 Concurs de folclor „Vlăstare înzestrate”

Page 18: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

818 Expoziție - concurs „Obiceiuri de Paști”

819 Proiect de folclor „Datinile românilor de ieri văzute prin ochii tinerilor de azi”

820 Concurs cultural artistic și de literatură „Comorile basmelor românești”

821 Concurs cultural artistic și de literatură „Eroi de mari legende”

822 Concurs de literatură „Pe urmele lui Mihai Eminescu”

823 Concurs de poezie și eseuri „Cuvinte, suflet și culori”

824 Proiect cultural - artistic „Educația de calitate, o educație făcută cu dragoste”

825 Proiect cultural - artistic „Incursiuni culturale”

826 Concurs de interpretare muzicală „Dimitrie Cuclin”

827 Concurs de interpretare muzicală „Miniatura romantică”

828 Concurs de ecologie și protecția mediului „Educația ecologică și societatea umană”

829 Concurs de ecologie și protecția mediului „La mulți ani, Terra!”

830 Concurs de ecologie și protecția mediului „Supraviețuitorii climei”

831Concurs „Jurnal de proiect - de la idee la construcție socială sau regândirea transdisciplinară a

învățării”

832 Concurs de creație artistico - plastică „Natura inspiră și dăruiește”

833Concurs de eseuri și activități de voluntariat „România europeană - oameni, locuri, fapte între trecut,

prezent și viitor”

834 Proiect educaţional de cultură civică „Nonviolența este arma celor puternici”

835Proiect educațional de prevenire și combatere a comportamentelor violente din mediul școlar „Să

găsim soluții, fără violență!”

836 Proiect social „Școala părinților și copiilor fericiți”

837 Proiect social „Voluntari implicați în societate”

838 Festival concurs „Arcade”

839 Concurs de matematică „Cristian Calude”

840 Concurs de matematică „Mathgal”

841 Concurs simpozion de investigații și eseuri ale elevilor „Auditul calității produselor alimentare”

842 Concurs științific „Chimia, știința vieții”

843 Concurs științific „Danubedu”

844 Concurs științific „Fii Galtehnist!”

845 Concurs științific „Tehnologii informaţionale pentru educație”

846 Concurs științific „Visual Contest”

847 Proiect „Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii”

848 Simpozion științific „Savoarea preparatelor în farfuria voastră”

849 Concurs de desen tehnic și AutoCad

850 Concurs de informatică „Danubius Infokids”

851 Concurs gastronomic „Junior Master Chef”

852 Concurs pentru dezvoltarea antreprenorială a tinerilor „Business challenge”

853 Concurs pentru dezvoltarea antreprenorială a tinerilor „Cariera se construiește pas cu pas”

854 Concurs tehnic „Alimentația inteligentă”

855 Concurs tehnic „Firma de exercițiu - punte către mediu economic real”

856 Concurs tehnic „Mihai Honorius Teodorescu”

857 Concurs tehnic „Ospitalitatea marca România”

858 Concurs tehnic „Tehnofan”

859 Concurs tehnic „Tehnostil”

860 Concurs tehnico - științific „Meseria - calea spre succes”

861 Proiect social „Prevenind, ne apărăm viața”

862 Concurs de arte vizuale „Minunile toamnei”

863 Concurs de creaţie artistică „Primul pas spre şcoală prin grădiniţă”

864 Concurs de creaţie plastică şi literară „Martie în sărbătoare”

Page 19: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

865 Concurs de eseuri şi creaţie plastică „Lumea din cuvinte şi culoare”

866 Concurs de tradiții și folclor „Tradiţii străbune, generaţii noi”

867 Festival - concurs de tradiţie şi spiritualitate românească „Pe Argeş în jos”

868 Concurs de literatură „Cartea - călător prin milenii”

869 Concurs de protecția mediului „Mediul ambiant și dezvoltarea durabilă”

870 Concurs de creație tehnică „Premium Class”

871 Concurs de creație artistico - plastică „Fiecare strop contează”

872 Concurs de creație artistico - plastică „Lumea copilăriei”

873 Concurs - expoziție de desene „Târgul floriilor”

874 Concurs cultural artistic „E iarnă și sunt sărbători”

875 Concurs de arte vizuale „Fantezie și îndemânare”

876 Concurs de arte vizuale „Copiii au talent!”

877 Concurs de arte vizuale„Magie, culoare și îndemânare”

878 Concurs de creație artistică „Călătorie în lumea poveștilor”

879 Concurs de creație artistică și literară „Nimeni nicăieri ... și eu sunt aici”

880 Concurs de creație plastică pe teme de iconografie „Icoana, cale către Dumnezeu”

881 Concurs de engleză „Do you speak photography”

882 Concurs și simpozion de de artă plastică „Primăvara - tradiție, inspirație, artă”

883 Proiect de arte vizuale „Copilăria prin magia culorilor”

884 Proiect educațional cultural-artistic„Surâs de primăvară”

885 Proiect educațional de arte vizuale „Copilăria - eterna poveste”

886 Simpozion cultural-artistic„Basmul copilăriei mele”

887 Simpozion și concurscultural-artistic „Copilăria - o lume minunată”

888 Concurs cultural-artistic „Oameni și locuri”

889 Concurs și simpozion cultural-artistic„Cultură și civilizație europeană în dimensiune virtuală”

890 Festival - concurs limba franceză„Les amis francophones”

891 Proiect cultural-artistic în limba engleză„On my way to Europe!”

892 Proiect cultural-artistic în limba engleză„Value your english”

893 Proiect educativ cultural-artistic „Masă rotundă - 24 ianuarie- Unirea, națiunea a făcut-o”

894 Proiect educațional cultural-artistic „Locuri și oameni minunați din zona mea”

895 Proiect educațional cultural-artistic „Trofeul mărinimiei”

896 Concurs și simpozion de tradiții și folclor „După datini colindăm”

897 Festival - concurs de muzică și dans „Sing & Dance”

898 Festival de tradiții și folclor „Ocrotiți zâmbetul copilăriei”

899 Proiect educațional de folclor, tradiții și obiceiuri „Sărbători românești pentru copii curioși”

900 Simpozion de tradiții și obiceiuri „Sărbători pascale”

901 Simpozion și concurs de tradiții și obiceiuri „Hristos a înviat”

902 Simpozion și concurs educațional „Tradiții și obiceiuri din străbuni”

903 Concurs de creație literară „1 iunie - lumea prin ochi de copil”

904 Concurs - simpozion de literatură „De la tipar la cartea tipărită”

905 Concurs de creație artistico - plastică și literară „Și acum ce facem, micuțule?”

906Proiect cultural-artistic „Eu ... europeanul de azi - sau cuvântul și imaginea - bucurie, frumusețe,

deschidere”

907 Proiect educativ literar „Cititul dăunează grav inculturii”

908 Proiect educațional literar „Cartea, comoară pentru suflet”

909 Proiect educațional literar „Spectacolul culorilor”

910 Simpozion și concurs de limba franceză „Le moi face a la langue francaise”

911 Concurs de muzică, arte plastice și artă dramatică cu participare internațională „Orpheus”

912 Proiect cultural-artistic-teatru „Arte - terapie”

913 Concurs și simpozion de ecologie „Sănătos și responsabil pe planeta noastră”

Page 20: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

914 Festival și simpozion de ecologie „Ecofantezia”

915 Proiect educațional de ecologie „Natura în imagini”

916 Simpozion - concurs de ecologie „Orașul este al nostru, noi suntem ai lui!”

917 Simpozion și concurs de ecologie „Prietena mea, natura”

918 Simpozion și concurs de ecologie „Prieteni necuvântători”

919 Concurs interdisciplinar „Olimpiada jocurilor de iarnă pentru copiii cu dizabilități”

920 Concurs interdisciplinar„Cuvânt și culoare ... la Ștefulescu”

921 Festival interdisciplinar „Copilărie ... joc, creativitate”

922 Festival interdisciplinar de artă și creație literară „ Corabia visurilor”

923 Proiect și parteneriat educațional interdisciplinar „Mens sana in corpore sano”

924 Concurs de orientare sportivă ”Cupa 1 decembrie”

925 Concurs de orientare sportivă ”Cupa Păcălelilor”

926 Concurs de anticipație științifică „Prin noi, viitorul acum”

927 Concurs interdisciplinar „Super IQ”

928 Concurs - simpozion științific „Moștenirea Magherilor”

929 Concurs de matematică „Emil Isac”

930 Concurs în limba franceză - Le club francophone „Le petit prince”

931 Parteneriat educațional științific „Prieteni fără frontiere”

932 Proiect educativ științific „CreaTic”

933 Proiect științific „Chimia, viața noastră - viitorul nostru”

934 Simpozion și concurs științific „Educația în context european”

935 Simpozion științific „Creativitate în procesul instructiv-educativ”

936 Concurs de electronică „Electronicus”

937 Concurs de antreprenoriat „Să pornim într-o incursiune in lumea antreprenoriatului”

938 Proiect educațional tehnic „Permanențe Brâncușiene”

939 Proiect tehnic „Știință și tehnologie”

940 Târgul firmelor de exercițiu „De la virtual la real prin firmele de exercițiu”

941 Concurs de creaţie artistico- plastică „Pentru un viitor verde”

942 Concurs de creaţie artistico- plastică şi literatură „Poveste de Crăciun”

943 Festival - concurs de artă plastică „Pe urmele lui Orban Balázs”

944 Concurs de cântece populare „Csak tiszta forrásból”

945 Concurs de artă plastică „Kölcsön kapott föld - Pământul nostru”

946 Concurs de creaţie artistico -plastică şi literatură „Cutia cu zâmbete”

947 Concurs interdisciplinar „Lumea Poveştilor”

948 Concurs de judo „Cupa Mártonffi János”

949 Concurs de automodele radiocomandate „Cupa Ciuc”

950Concurs de artă pentru copiii cu dizabilități „Sfintele sărbători de Paște văzute prin ochi de copil”

951 Concurs de arte vizuale „Bucurii de primăvară”

952 Concurs de arte vizuale „D'ale copiilor”

953 Concurs de arte vizuale „In memoriam - Mircea Sasu”

954 Concurs de arte vizuale „Lada de zestre a românilor”

955 Concurs de arte vizuale „Suflet de artist”

956 Concurs de creație plastică „Călătorie prin anotimpuri”

957 Concurs de creație plastică „Cu primăvara în suflet”

958 Concurs de creație plastică „Culorile copilăriei”

959Concurs de creații artistico-platice, fotografii și carnaval „Tradiții de iarnă - carnaval / farsang /

fasching”

960 Festival - concurs de artă „Săptămâna creației artistice”

961 Festival - concurs de arte vizuale și promovarea tradițiilor „Gând pentru țara mea”

Page 21: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

962 Festival de arte vizuale „Interculturalitate și spiritualitate”

963 Proiect educativ intejudețean de arte plastice „Împreună de paște”

964 Proiect educațional de creație plastică „Creativ, util și modern în învățământul preșcolar”

965Proiect educațional cultural - artistic „Spiritualitate și formele culturii în epoca modernă și

contemporană”

966 Proiect educațional cultural - artistic „Învățăm să conviețuim armonios”

967 Concurs folcloric „Crăciunul în satul românesc!”

968 Festival - concurs de promovare a tradițiilor „Râul care curge din vechime”

969 Concurs de creație literară „Eminescu, pur și simplu”

970 Concurs de creație literară „Marin Preda - expresia unei mari conștiințe!”

971 Concurs de creație literară „Poveste de Crăciun”

972 Concurs de creație literară „Simfonia primăverii!”

973 Concurs de recitare „Coronița de advent”

974 Festival - concurs de interpretare instrumentală „Klavier Art”

975 Festival - concurs regiona de muzică flok „Te salut, generație în blugi!”

976 Expoziție - concurs de protecția mediului „Jucării construite de copii, pentru copii”

977 Proiect educațional de protecția mediului „Despre pădure, prin arte vizuale”

978 Proiect educațional de protecția mediului „Îmi pasă de mine, dar și de planetă”

979 Proiect educațional de protecția mediului „Viețuitoarele „

980 Proiect educațional de protecție a mediului „Ziua pământului”

981 Proiect educațional „Copilărie fără violență”

982 Proiect educațional de educație civică „Drepturile omului - drepturile mele!”

983 Proiect educațional de educație civică „Fă-ți un prieten special”

984 Proiect educațional de voluntariat „Valențe educative în context european”

985 Concurs de gimnastică aerobică „Cupa Parâng”

986 Concurs sportiv pentru copiii cu dizabilități „Sportul altfel”

987 Concurs de fizică „Hauer Erich”

988Concurs științific „Geoexploratorii în căutarea comorilor din geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului”

989 Parteneriat științific „Cred în educație”

990 Concurs de creație tehnică „Cupa Decebal”

991 Concurs radio, de unde scurte „Maraton Radio - US”

992 Concurs tehnico-științific „Mecatronica - alegerea mea pentru viitor”

993 Concurs tehnico-științific „Tehno ART”

994 Proiect tehnic „O idee ingenioasă de afaceri”

995 Concurs de creație „Pasiuni ... pasiuni”

996 Concurs de creație „Talent de junior”

997 Concurs de creație și dans popular „Martori la tradiții”

998 Concurs de desene pe calculator, prezentări Power Point, pagini web „Copilărie virtuală”

999 Concurs de muzică „Steluțe de Crăciun”

1000 Concurs de muzică și dans „Passepartout”

1001 Simpozion - concurs de creație ”Copilăria clipe de neuitat”

1002 Concurs de creație literară și plastică „Incursiune prin Bărăgan”

1003 Concurs de creație și fotografie „Tradiții în Europa”

1004 Festival - concurs „Cântecul și dansul intercultural”

1005 Concurs de dans modern „Magia Dansului”

1006 Concurs de creație literară și desene „Primăvara - culoare și candoare”

1007 Concurs de creație literară și plastică „Primăvara în visurile copiilor”

1008 Concurs de creație literară/eseu „Mihai Eminescu”

1009 Concurs de literatură „Bucuria și înțelepciunea din cărți”

Page 22: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1010 Concurs de interpretare instrumentală și teoria muzicii „Ionel Perlea”

1011 Concurs de interpretare instrumentală și vocală „Trepte spre devenire”

1012 Festival - concurs de muzică folk „Balade de primăvară”

1013 Festival de teatru „Shakespeare, we love”

1014 Concurs de educație ecologică „Apa, izvor al vieții și al cunoașterii europene”

1015 Concurs - simpozion „Implică-te!”

1016 Concurs de voluntariat „Sa fii mai darnic, să fii mai bun!”

1017 Proiect de creație „Lăsați copiii să vină la mine”

1018 Concurs cultural artistic „Școala din tinda bisericii”

1019 Concurs de dans modern „Facem sport încă de mici ca să creștem mari voinici”

1020 Concurs al revistei de matematică din Ialomița

1021 Concurs de matematică „Gheorghe Mihoc”

1022 Concurs de matematică și informatică „Grigore Moisil”

1023 Concurs de științe „Formal, nonformal și informal în educația economică a elevilor”

1024 Concurs de tehnologia informației „Don't byte”

1025 Concurs interdisciplinar „Științe...științe”

1026 Concurs interdisciplinar de matematică / română „Magia numerelor”

1027 Concurs interdisciplinar științific „Mozaic științific”

1028 Turneu de dezbateri academice ”Verba non volant”

1029 Concurs de arte vizuale „Corneliu Baba”

1030 Concurs de arte vizuale „Popas pe tărâmul fanteziei - tehnica quilling”

1031 Concurs de arte vizuale „Structură și culoare”

1032 Concurs de teatru „Suflet și mască - împreună comunicăm prin teatru și păpuși”

1033 Concurs de cultură și civilizație „Tradiții pascale”

1034 Proiect de cultivare a valorilor „Valori culturale românești”

1035 Proiect de cultivare a valorilor neamului românesc „Valențe culturale educative alecsandriste”

1036 Concurs de dans „Armonii dansante”

1037 Proiect de artă „Festival nonviolenței”

1038 Concurs de tradiții și obiceiuri „Bucuria învierii”

1039 Festival de folclor „De la moșii noștri noi am învățat”

1040 Proiect de datini și obiceiuri „Să învățăm de la bunici!”

1041 Proiect de folclor „Tradiții-obiceiuri prin cuvânt și imagine”

1042 Proiect de tradiții și obiceiuri „Datinile la români”

1043 Proiect de tradiții și obiceiuri „Mărțișorul în Moldova”

1044 Concurs de creare de povești „Copilul, un bulgăre de creativitate”

1045 Concurs de creativitate mecanică „Dumitru Mangeron”

1046 Concurs de eseuri și creație religioasă „Episcop martir Anton Dutcovici”

1047 Concurs de interpretare din lirica eminesciană „Floare albastră”

1048 Concurs de literatură „Spiritul critic în context actual, european”

1049 Concurs de literatură „Valentina Scrumeda”

1050 Proiect de creație literară „Mărțișorul -tradiție și simbol”

1051 Concurs de teatru „Bulgăre de humă”

1052 Festival de teatru școlar în limbi străine „Teatru sub castani”

1053 Concur - simpozion de creație și ecologie „Brâncuși-spirit și creație”

1054 Concurs de ecologie „Viitorul este verde”

1055 Concurs de educație pentru mediu „Eco Art”

1056 Concurs de protecție a mediului „Amicii naturii, amicii vieții”

1057 Concurs de protecție a mediului „Gândesc ECO”

1058 Proiect de educație ecologică „Natură curată, viață sănătoasă”

1059 Proiect de educație ecologică „Darurile Pământului - apa, pădurea”

Page 23: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1060 Concurs - simpozion de protecție a mediului „Modele pentru mileniul III”

1061 Concurs de creație literară și artă vizuală „Iașul cultural, Iașul personalităților”

1062 Proiect de cultivare a valorilor „Unirea neamului românesc”

1063 Proiect de implicare socială „Hearts Up!”

1064 Proiect de voluntariat „Albastru pentru solidaritate”

1065 Concurs de gimnastică aerobică „Cupa Iaşului - IASIGYM”

1066 Proiect de educație prin sport „Educație prin turism”

1067 Concurs de creație științifică „Creativitate în educație și formare profesională”

1068 Concurs de cunoaștere a personalităților neamului românesc „Domnitorul Unirii și epoca sa”

1069 Concurs de științe „Performanță în universul științelor - perspectivă disciplinară”

1070 Concurs interdisciplinar „Religia în dimensiune virtuală”

1071 Concurs transdisciplinar „InfoChim”

1072 Concurs de tehnică și științe aplicative „Tradiții și creativitate”

1073Concurs tehnic „Învăţăm să inventăm”

1074 Târgul al firmelor de exercițiu „Pași spre succes”

1075 Concurs de arte vizuale „Magia culorilor”

1076 Concurs de arte vizuale „Minunile anului”

1077 Concurs de creaţie artistico-plastica și practică „Copilăria în culoare”

1078 Concurs de dans „Zâmbete în paşi de dans”

1080 Concurs „Reînvierea tradițiilor și mesteșugurilor românești”

1081 Concurs „Tradiții și obiceiuri la români”

1082 Concurs de tradiţii „Reînvierea tradiţiilor şi meşteşugurilor româneşti”

1083 Concurs de tradiţii şi folclor „Tradiţii şi obiceiuri la români”

1084 Concurs Proiect educațional „Tradiții și sărbători populare la români”

1085 Proiectul creativ literar ”ReCreația”

1086 Concurs de muzică ”Euterpe”

1087 Festival concurs de muzică pentru copii „Euro-music”

1088 Concurs de prezentări PowerPoint și film „Violența ultimul refugiu al incompetenței”

1089 Proiect de acțiune comunitară „De la inimă la inimă!”

1090 Proiect educativ „Învăț să cresc în siguranță”

1091 Proiect educativ „Învățăm împreună - șanse egale în școala noastră”

1092 Proiect social de creație artistico - plastică „Să întindem o mână”

1093 Competiția de karate „Cupa Romaniei - Karate Do”

1094 Concurs de RugbyTag „Un sport nou pentru o generație nouă”

1096 Proiect educativ „Șahul - mai mult decât un joc”

1097 Concurs interdisciplinar „Amintiri din copilărie”

1098 Concurs interdisciplinar „Învățământul - poartă spre evoluție”

1099Proiect educațional „Europa creativă în contextul utilizării mediilor online ca suport de comunicare și

învățare”

1100 Proiect interdisciplinar „Star Kids”

1101 Proiect interdisciplinar cu participare internațională „Discovery”

1102 Simpozion - concurs de informatică, matematică și fizică „Argument și valoare!

1103 Simpozion „Curriculum obligatoriu - Reper în dezvoltarea curriculumului opțional”

1104 Concurs de creaţie „Să cunoaştem lumea prin origami”

1106 Concurs de creație literară și creație artistico - plastică „Ferestre spre lumină”

1107 Concurs de creații literare și artistice „Iarna în ochi de copil”

1108 Concurs de creații literare și plastice „Omul drag de la catedră”

1109 Concurs de creații literare, plastice și practice „Universul meu”

1110 Concurs de desene, picturi, colaje și măști pentru preșcolari „În lumea poveștilor”

Page 24: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1111 Concurs-expoziție artă plastică „Un zâmbet pentru mama” și literare

1112 Concurs-expoziție de pictură, desen, colaj, fotografie „Primăvara în imagini”

1113 Expoziție de creații plastice și practice „Culori pentru pace”

1114 Festival concurs de creație literară și plastică „Poezia anotimpurilor”

1115 Proiect educational „De la micii preșcolari, la marii antreprenori”

1116Concurs al proiectelor de conservarea formelor identitare ale comunității rurale „Povestea localității

mele”

1117 Concurs de creații literare, plastice, referate, și proiecte de construcții „Itinerar la Curtea regală”

1118 Concurs de desene, pictură, colaj „Un zâmbet, o floare, un strop de culoare”

1119 Concurs de limba franceză „Technofrancais” cei mai buni liceeni francofoni

1120 Proiect educațional de cultură și civilizație „Trei culori pentru o singură țară”

1121 Concurs - expoziție de creații literare și artistico-plastice „Magia sărbătorilor de iarnă”

1122 Concurs de creație plastică și fotografie „Mirajul iernii”

1123 Concurs expoziție de desene, pictură și colaje „Din străbuni am moștenit”

1124 Concurs tehnico-aplicativ „România - cultură, turism, tradiție”

1125 Festival de pricesne „Lăsați copiii să vină la mine!”

1126 Proiect educational „De la străbuni învățăm să fim copii buni”

1127 Concurs creații literare și plastice „Școala - arta creativității”

1128 Concurs de creație „Eternul feminin în evoluția umanității”

1129 Concurs de creație literară „Scriitor pentru o zi”

1130 Concurs de creații literare și plastice „Citește-convinge-creează”

1131 Concurs de creații literare și plastice „Obiceiuri de iarnă pe ulița satului”

1132 Concurs de eseuri, poezii, cântece și pictură „Be creative, have fun, feel free!”

1133 Festival - concurs „Teatrul - un joc al ideilor”

1134 Festival - concurs de teatru pentru școli gimnaziale „Masca”

1135 Concurs de ecologie „Natură-puritate-sănătate”

1136 Concurs de protecția mediului „Salvează mediul și fii ECO”

1137 Festival concurs de educație ecologică „Agricultura ecologică - punte între trecut și viitor”

1138 Concurs de desne și colaje „Periuța de aur”

1139 Concurs de educație rutieră „Circulând corect, ne protejăm viața”

1140Concurs de poezii, afișe, costume din materiale ecologice „Educația ecologică - investiție sigură

pentru viitor”

1141 Concurs-expoziție educație pentru sănătate „Pas cu pas creștem sănătoși”

1142 Concurs de artă plastică și creație literară „Din tainele iernii”

1143 Concurs de creații literare, plastice și idei gastronomice sănătoase „Hora vitaminelor”

1144 Concurs de schi „Trofeul Gutâi””

1145 Concurs al proiectelor de cercetare „Dincolo de științe”

1146 Concurs de limba franceză „Tous pour le francais”

1147 Concurs de matematică „Magicienii numerelor”

1148 Concurs de matematică „Prin labirintul matematicii”

1149 Concurs de matematică „Tinere speranțe”

1150 Concurs de matematică și informatică „Sigma”

1151 Concurs științific - expoziție „Pușculița cu surprize”

1152 Concurs de cunoștințe informatice și creativitate „Paint artist”

1153 Concurs de desene și colaje „Vis de vară”

1154 Concurs de felicitări, obiecte decorative, ouă încondeiate „Bucuria sărbătorilor pascale”

1155 Concurs de pictură, colaj, creații literare „Mărțișorul, un dar al primăverii”

1156 Concurs de afișe, postere, colaje „La Roumanie francophone et les autres pays”

1157 Concurs de religie ortodoxă „Ucenicii credinței”

Page 25: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1158 Concurs interdisciplinar „Hai să dăm mână cu mână!”

1159 Concurs de dans „Pe aripi de primăvară”

1160 Concurs de tradiții „Împreună pentru tradiții”

1161 Proiect interdisciplinar „Tinerii și biserica”

1162 Concurs de creație plastică și practică „Natura prin ochi de copil”

1163 Concurs de desene, colaje, creații literare „Sunt mic, dar am drepturi mari!”

1164 Concurs interdisciplinar „Eu știu, eu pot, eu comunic”

1165 Concurs interdisciplinar „Matematica și arta prin ochi de copil”

1166 Concurs interdisciplinar „Perla Dunării”

1167 Concurs de ecologie și orientare sportivă „Porțile de Fier”

1168 Concurs de judo „Cupa Palatului”

1169 Concurs de judo „Memorialul Constantin Gavrilescu”

1170 Concurs de tenis de masă și tenis de câmp „Cupa 1 iunie”

1171 Concurs de informatică „Micii informaticieni”

1172 Concurs de jocuri logice „Jocurile minții”

1173 Concurs de matematică „Discipolii lui Pitagora”

1174 Concurs și șimpozion de matematică „Minimath”

1175 Concurs de antreprenoriat „Firma de exercițiu - dezvoltare personală și antreprenoriat”

1176 Concurs de artă textilă „Deșeuri sau materie primă?”

1177 Concurs de electronică „Conexiuni 2020”

1178 Concurs de planuri de afaceri și șite-uri web „Drumul spre succes - micul antreprenor”

1179 Concurs interdisciplinar „Ne construim viitorul!”

1180 Festival de folclor „C-așa-i datina la noi”

1181 Concurs de creație literara, creație plastică „La Magie de Noēl”

1182 Concurs de desene și creație literară „Copiii, despre Eminescu”

1183 Concurs de informatică „Calculatorul - Virtuozitate și pasiune”

1184 Concurs de arte vizuale „Din cufărul de nestemate al proverbelor și zicătorilor”

1185 Concurs de arte vizuale „Lumea magică a formelor geometrice”

1186 Concurs de creație „Un mărțișor pentru fiecare”

1187 Concurs de creații plastice „Armonia și culorile vieții prin ochi de copil”

1188 Concurs de creații plastice „Copii speciali - într-o lume reală”

1189 Concurs de creații plastice „Copilăria - o lume fermecată”

1190 Concurs de desen „Insecta hazlie”

1191 Concurs de pictură de icoane pe sticlă „Lumină, tradiție, credință”

1192 Concurs de cultură și civilizație „Orizonturi locale - meleagurile copilăriei”

1193 Concurs de cultură și civilizație „Spiritualitate locală”

1194 Concurs de cultură și civilizație „Tehnologia Zilei Europene a Limbilor”

1195 Simpozion - concurs de proiecte „Europa în școală”

1196 Concurs de dans popular „Plaiuri mureșene”

1197 Concurs de meșteșuguri „Tezaurul folcloric - izvorul dăinuirii noastre”

1198 Concurs de pictură „Atelier de pictură tradițională pe lemn și tradiții populare”

1199 Festival - concurs de muzică „Colindăm, Doamne, colind”

1200 Festival-concurs de folclor și tradiții „Hristos se naște, Măriți-L”

1201 Festival-concurs de folclor și tradiții „Vestitorii Bucuriei Învierii”

1202 Concurs de creație „Emoțiile primăverii”

1203 Concurs de creație literară și plastică „Limba română este patria mea”

1204 Concurs de creație, interpretare și ecologia limbii „Cuvinte ce exprimă adevărul”

1205 Concurs de interpretare „Șansă egală”

1206 Concurs de interpretare instrumentală „Tineri pianiști”

1207 Concurs de teorie muzicală „Dialog pe portativ”

Page 26: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1208 Festival de teatru - dezbatere „Happy - Hippo Show”

1209Concurs pe teme de protecția mediului „Bune practici pentru dezvoltarea durabilă în educația

nonformală”

1210 Concurs pe teme de protecția mediului „Eco creativ art - Materiale reciclabile”

1211 Concurs pe teme de protecția mediului „În lumea minunată a animalelor”

1212 Concurs pe teme de protecția mediului „Prin împărăția florilor”

1213 Concurs de ciclism și educație rutieră „Cupa Florea Bogdan”

1214 Concurs interdisciplinar „Minte, trup și suflet”

1215 Concurs de creație artistică „1 iunie - Bucuria celor mici”

1216 Concurs de logică și perspicacitate „Vânătoarea de comori”

1217 Concurs de tenis de masă „Cupa mureșeană”

1218 Concurs interdisciplinar „Ioan Bojor”

1219 Concurs de arte vizuale „Crucea în imaginația copiilor”

1220 Concurs de arte vizuale „Magia Zoom”

1221 Concurs de arte vizuale „Valorile satului românesc păstrate în muzeul etnografic”

1222 Concurs de arte vizuale„Copilul și violența – o școala fără bullying”

1223 Concurs de creație plastică „Mărțișorul - bucuria primăverii”

1224 Concurs de creație plastică „Mireasma primăverii”

1225 Concurs de creație literară și artistico - plastică „Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar”

1226 Concurs de dans „Strălucirea primăverii, miracolul frumuseții” - Educație prin cântec și dans

1227Concurs de interpretare și dansuri populare „Nestemate populare pe plaiuri nemțene... Viorica

Patrichi”

1228 Festival-concurs de dansuri și cântece populare „Nae Rotaru”

1229 Concurs de creație lirică și eseuri „Dor de poezie”

1230 Concurs de creație literară și artistico - plastică „Lumina sfântă a Învierii”

1231 Festival de teatru Hogaș 2020 „Theatrum Mundi”

1232 Concurs de creație literară și artistico - plastică „S.O.S - natura plângând”

1233 Concurs multdisciplinar „Codrule, codruțule...”

1234Simpozion de creație literară și artistico - plastică „Culorile unui mediu curat... în patru anotimpuri”

1235 Concurs de creație artistico - plastică „Poți fi și altfel!”

1236 Concurs de educație pentru sănătate „Un copil educat, un mediu curat!”

1237 Concurs interjudetean de educație civică și voluntariat „Copiii salvează planeta”

1238 Proiect de voluntariat „Diferiți, dar uniți”

1239 Simpozion civic „Altfel de povești”

1240 Concurs interdisciplinar „Soarele și planeta albastră”

1241 Concurs interdisciplinar „Știința & Tehnica altfel”

1242 Concurs interdisciplinar de matematică „α și Ω”

1243 Concurs multidisciplinar „În satul lui Nică”

1244 Concurs multidisciplinar „Lumea magică a chimiei”

1245 Concurs multidisciplinar „Otilia Cazimir - poeta sufletelor simple”

1246 Concurs multidisciplinar „Povești călătoare”

1247 Concurs multidisciplinar „Troița, biserica în miniatură”

1248 Simpozion multidisciplinar „Spiru Haret - promotorul școlii moderne românești”

1249 Simpozion și concurs „Culoarea lecturii în bibliotecă”

1250 Concurs „Orientarea turistică între competiție și drumeție”

1251 Concurs de șah „Cupa Pietricica”

1252 Concurs de tenis „Cupa Pietricica”

1253 Concurs de educație pentru sănătate „New start”

1254 Concurs de matematică „Matematica pentru toți”

Page 27: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1255 Concurs de referate și comunicări științifice „Infotehnica”

1256 Simpozion de lucrări științifice „Anticomunism și represiune comunistă. 1945 - 1989”

1257 Simpozion și concurs științific „Ars Oeconomica”

1258 Concurs de abilități pe calculator „The need to know”

1259 Concurs de automodele „Cupa Bicaz”

1260 Simpozion „Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ”

1261 Concurs de artă plastică „În lumea poveștilor”

1262 Concurs de creație artistico - plastică „Armonia culorilor”

1263 Concurs de creație artistico - plastică „Culorile primăverii”

1264 Concurs de creație artistico - plastică „Magia poveștilor”

1265 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Armonia primăverii”

1266 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Bucuriile copilăriei”

1267 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Cadrul didactic, modelator de personalitate”

1268 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Copilăria în culori”

1269 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Copilărie, cuvânt și culoare”

1270 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Frumusețe, stil, eleganță”

1271 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Împreună în lumea copilăriei”

1272 Concurs de creație artistico - plastică și practică „În lumea cărților”

1273 Concurs de creație artistico - plastică și practică „Natura în culorile anotimpurilor”

1274 Concurs de creație plastică „Cartea - prietena mea”

1275 Concurs de creație plastică „Fantezie și culoare”

1276 Concurs de creație plastică „Fantezii de primăvară”

1277 Concurs de creație plastică „Grădinița - căsuța prieteniei”

1278 Concurs de creație plastică „În lumea credinței pentru cei mici”

1279 Concurs de creație plastică „Pe ulițele satului”

1280 Concurs de creație plastică „Suflet de copil”

1281 Concurs de creație plastică „Universul copilăriei”

1282 Concurs de creație plastică și literară „Iarna prin ochi de copil”

1283 Concurs de creație plastică și literară „Primăvara - miracolul naturii”

1284 Concurs de creație plastică și practică „Sărbători pascale în ochi de copil”

1285 Concurs de fotografie „ROGVAIV”

1286 Concurs de fantezie și creativitate „Unitate în diversitate”

1287 Concurs de îndemânare și fantezie „Copilăria - vârsta prieteniei fără frontiere”

1288 Fertivalul artelor „Marius Bunescu”

1289 Concurs de dans „Fantezie și talent”

1290 Concurs de eseuri și reportaje „Satul românesc, spațiu cultural - artistic”

1291 Concurs de fantezie și îndemănare „Tradițiile și obiceiurile - nestemate ale culturii românești”

1292 Concurs de fantezie și îndemânare „Miracolul Învierii”

1293 Concurs de felicitări și colaje „Obiceiuri și tradiții la români”

1294 Concurs de interpretare „Mândre cântece străbune”

1295 Concurs de referate și prezentări PowerPoint „Credința prin tradiții și obiceiuri”

1296 Festival - concurs de interpretare „Obiceiuri și tradiții românești”

1297 Concurs de creații literare „Bucuriile sărbătorilor de Paște”

1298 Concurs de creații literare „Flori albe, dalbe flori”

1299 Concurs de creații literare „Identitatea școlii - identitatea noastră”

1300 Concurs de creații literare „Lumina Învierii”

1301 Concurs de creații literare „Pe urmele marelui povestitor Ion Creangă”

1302 Concurs de creații literare „Pentru o lume mai bună”

1303 Concurs de eseuri și poezii „Să pășim în lumea cărților!”

1304 Festival - concurs de interpretare „Talente pe malul Oltețului”

Page 28: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1305 Festival - concurs de teatru „Micii artiști pe scenă”

1306 Festival - concurs de teatru școlar „Eugen Ionescu junior”

1307 Festival - concurs de teatru școlar „Eugen Ionescu”

1308 Festival - concurs de teatru și creație dramatică „ReGeFest”

1309 Festival de teatru școlar „Niște țărani”

1310 Concurs de creații plastice și literare „Natura prin ochi de copil”

1311 Concurs de creații plastice și literare „Protejând mediul, ne protejăm pe noi”

1312 Concurs de îndemânare și fantezie „Mărțișorul ecologic”

1313 Concurs de referate și proiecte de mediu „Călăuze prin natură”

1314 Expoziție - concurs de eseuri și colaje „Împreună pentru un viitor verde”

1315 Festival - concurs de costume din materiale reciclabile „Reciclează -reduce - reutilizează”

1316 Concurs de creații plastice și literare „Mesaj către părintele meu”

1317 Concurs de educație rutieră „Hai corect să circulăm, viața să ne-o protejăm!”

1318 Concurs de postere și eseuri „Fii inteligent, nu fii violent!”

1319 Concurs de prezentări PowerPoint și eseuri „Prezent! Nonviolent”

1320 Concurs de referate și prezentări PowerPoint „9 mai - Ziua Europei”

1321 Proiect social „O lume mai bună cu șanse egale”

1322 Concurs de referate „Lasă natura să-ți fie profesor!”

1323 Concurs de referate și experimente pentru fizică și chimie „Laboratorul cunoașterii”

1324 Concurs de referate și prezentări Power-Point „Magia numerelor”

1325 Concurs de dans aerobic „Artă, sport și dialog”

1326 Concurs de gimnastică fit-kid cu participare internațională „Gimnastica, arta frumuseții”

1327 Concurs de afișe și proiecte „Ne jucăm, ne distrăm și chimie învățăm!”

1328 Concurs de îndemânare „De la creativitate la concretul cotidian”

1329 Concurs de filme „Liber și creativ”

1330 Concurs de muzică vocală „Marele premiu”

1331 Festival intercultural „Diferiţi dar egali”

1332 Concurs interdisciplinar „Click on you - casa viitorului”

1333 Concurs interdisciplinar „Ecoturism prin cetatea lui Bucur”

1334 Concurs interdisciplinar „Mediul natural şi mediul construit”

1335 Festival interdisciplinar „A fost odată”

1336 Concurs de badminton „Cupa prietenii badmintonului”

1337 Concurs multidisciplinar sportiv „Marele premiu”

1338 Concurs de grafică și tehnoredactare „Planeta albastră”

1339 Concurs de informaticã „Printre fulgi de nea şi megabiţi”

1340 Concurs de informatică „Floricele pe câmpii, avem performante IT”

1341 Concurs de automodele „Iute ca săgeata”

1342 Concurs de arte vizuale „Credință și literatură exprimate prin pictură”

1343 Concurs de arte vizuale „Anotimpurile în sunet, culoare și cuvânt”

1344 Concurs de arte vizuale „Călătorie în lumea poveștilor”

1345 Concurs de arte vizuale „Strada, prieten sau dușman?”

1346 Concurs de crație plastică și literară „Copilărie în culori”

1347 Concurs de creație literară și artistico - plastică „Vacanța, bucuria copilăriei mele”

1348 Concurs de creație plastică și literară „Primăvara copiilor”

1349 Concurs de literatură, pictură și tehnologii „Gâduri, dorințe, planuri... de moment sau de viitor”

1350 Concurs-expoziție de creații artistice integrate „Culoare, formă, artă - obiecte decorative din hârtie”

1351 Expoziție de picturi și desene „Viața în culori”

1352 Expoziție-concurs de compuneri ilustrate „Zâmbet de copil”

Page 29: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1353 Festival - concurs de arte vizuale „Europa, casa noastră!”

1354 Festival - concurs de arte vizuale „Românie, colț de rai!”

1355 Festival - concurs de arte vizuale cu participare internațională „Serbările primăverii”

1356 Concurs de arte vizuale și literatură „Detectiv în misiune literară”

1357 Concurs de creație în limba franceză „Maman, je tʾaime”

1358 Concurs de creații artistice „Punți literare între culturi și civilizații”

1359 Concurs de cultură generală „Educația e șansa ta”

1360 Concurs de tradiții și obiceiuri locale „Copilărie - bogăție fără de preț din raiul fără egal”

1361 Festival - concurs francofon „La francophonie en Roumanie”

1362 Festival de creații plastice și literare istorice „Ziditori de țară și realizările lor în spațiul românesc”

1363 Concurs de artă ecologică „Universul formelor și culorilor”

1364 Concurs de arte vizuale „Tradiții și obiceiuri românești”

1365 Concurs/Festival de tradiții și folclor „Frunza de stejar”

1366 Festival - concurs de prezentări istorice „Monumente istoriuce și tradiții locale

1367 Festival - concurs de tradiții „Magia Crăciunului”

1368 Festival de folclor „Flori de munte”

1369 Festival-concurs de tradiții populare „Tradiții și obiceiuri pe Valea Cricovului”

1370 Simpozion - concurs pe teme istorice, cu participare internațională „Tot ce-i românesc nu piere!”

1371 Concurs de artă plastică și creație literară „A sosit primăvara pe meleagurile noastre”

1372 Concurs de creație literară „File din poveste”

1373 Concurs de creație literară „Aleea scriitorilor”

1374 Concurs de creație literară „Oameni cari au fost - Nicolae Iorga”

1375Concurs de creații literare și plastice ,,Incursiuni în lumea basmelor universale și a poveștilor

copilăriei ”

1376 Concurs de recitări „Cele mai frumoase versuri”

1377 Concurs de reviste școlare „Aripi”

1378 Concurs literar „Lecturile copilăriei”

1379 Concurs literar „Nichita Stănescu - «Dreptul la timp»”

1380 Festival de poezie și epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”

1381 Festival-concurs de muzică și dans „Pe aripilie muzicii”

1382 Concurs de teatru „Lumea lui Caragiale - Ce lume, domʾle, ce lume! ”

1383 Concurs de teatru „Modus Vivendi”

1384 Festival - concurs de teatru și măști „Viața bate teatrul”

1385 Concurs de creație plastică pe teme ecologice „Sunt o floare de colț, protejează - mă!”

1386 Concurs de ecologie „Umbrela Verde”

1387 Concurs de expoziții pe teme de reciclare a obiectelor „Frumuseți și valori noi”

1388 Concurs ecologic „Oameni și locuri”

1389 Expozitie ecologică „S.O.S., localitatea mea!”

1390 Festival - concurs de creație plastică și literară cu participare internațională „Armonia naturii”

1391 Simpozion de ecologie și protecția mediului pentru elevi „Ipechim”

1392 Concurs de creașie literară și plastică ,, Prezenți în comunitate și în Europa”

1393 Concurs de creație „Educația e șansa mea!”

1394 Concurs de tradiții gastronomice „Tinerețe și sănătate”

1395 Proiect social „Ajutoarele lui Moș Crăciun”

1396 Proiect social „Diversitate și interculturalitate”

1397 Proiect social „Porți și suflete deschise”

1398 Proiect social „Raze de soarel, prin țară călătoare”

1399 Concurs de aeromodele „Cupa Prahova”

Page 30: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1400 Concurs de pescuit „Fir întins!”

1401 Concurs sportiv „Cupa Prahovița”

1402 Concurs de creație pe calculator „InfoContest”

1403 Concurs de fizică „Fizica explică ce se întâmplă!”

1404 Concurs de ilustrații „Lumea fermecată a basmelor și calculatorul”

1405 Concurs de programare și soft educațional „EmpowerSoft”

1406 Concurs de referate și creații plastice pentru elevi „Matematica - știință și limbă universală”

1407 Concurs multidisciplinar „Generația XXI”

1408 Concurs privind exprimarea corectă în limba română „Vorbiți, scrieți românește!”

1409 Concurs stiințific „Matematica dincolo de manual”

1410 Concurs de carting și educație rutieră „Cupa orașului Breaza”

1411 Concurs-expoziție de creație „Grafică tematică”

1412 Concurs de cultură și civilizație „Tradiții și obiceiuri de Paști”

1413Proiectul regional cu participare internaţională de valorificare scenică a tradițiilor și obiceiurilor de

iarnă „Porţi verzi - Porţi secuieşti”

1414 Concurs de creație, recitare și interpretare „Eminescu - gând purtat de dor”

1415 Concurs de recitări „Kőlcsey”

1416 Concurs de recitări „Petőfi Sándor”

1417 Festival - concurs de muzică ușoară și folk „Simbol”

1418 Festival de interpretare vocală pentru preșcolari „Glasuri cristaline”

1419 Festival concurs de teatru „Ioana Cîcu”

1420 Concurs de circulație pentru preșcolari „Suntem mici, dar circulăm corect”

1421Concurs interjudeţean „SAM şi agenţii 272 reduc abandonul

şcolar”

1422 Concurs de aeromodele, karting și tenis de masă „ Cupa Eliberării Municipiului Carei”

1423 Concurs de handbal fete „Sănătate prin mișcare - Cupa OLIMPUS”

1424 Concurs - simpozion de arte vizuale „Minunata lume a copilăriei”

1425 Concurs de artă „Oriunde și oricând prieteni”

1426 Concurs de arte vizuale „A,B,C - ul sănătății”

1427 Concurs de arte vizuale „Din suflet, pentru mama”

1428 Concurs de arte vizuale „Zâmbet de copil”

1429 Concurs de consiliere școlară prin artterapie „Exprimă-te liber!”

1430 Concurs de creație „Despre oameni”

1431 Concurs de creație „Mărțișoare, mărțișoare”

1432 Concurs de creație „Orașul viitorului”

1433 Concurs de creație „Simfonia primăverii”

1434 Proiect cultural - artistic „Târgul de Crăciun”

1435 Concurs cultural artistic „Europa unită - Europa noastră”

1436 Concurs de fotografie „Album de familie”

1437 Proiect de culturi și civilizații „Unitate în diversitate”

1438 Concurs de artă „Magia măștilor”

1439 Concurs de artă „Sărbătoarea Paștelui prin ochi de copil”

1440 Festival - concurs de tradiții românești „Revenirea la tradițiile românești prin artă și meșteșug”

1441 Concurs de literatură „Elevii au talent!”

1442 Concurs de literatură „Minunata lume a cărților”

1443 Concurs de povestire „Benedek Élek - Égig érő fa - Copacul care ajunge până la cer”

1444 Concurs de recitare și desen „În amintirea lui Ady Endre”

1445 Festival - concurs de interpretare vocală „Porolissum”

1446 Concurs de ecologie „Eco - adolescenții, eco - teens!”

Page 31: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1447 Concurs de ecologie „Pământul e în mâinile tale!”

1448 Concurs de ecologie „Ziua pământului - să păstrăm natura vie!”

1449 Concurs de ecologie, dendrologie și protecția mediului

1450 Concurs de proiecte caritabile „Muncești, dăruiești, oferi căldură”

1451 Proiect de educație civică și voluntariat „Zâmbet pentru zâmbet”

1452 Proiect de voluntariat „Învață să întinzi o mână!”

1453 Proiect social „Copilul cu dizabilități - prioritatea noastră”

1454 Proiect social „Dă-mi mâna ta, prietene!”

1455 Proiect social „Stop - adicțiilor, abandonului școlar și violenței!”

1456 Concurs interdisciplinar „Firma de exercițiu, o rampă de lansare în carieră”

1457 Concurs de karate „Cupa performanței”

1458 Concurs de tenis de masă „Tinere Speranțe”

1459 Concurs științific „Topul bunelor practici”

1460 Simpozion științific „Învățământ de calitate în școala românească”

1461 Festival - concurs de idei creative „Festival ideilor creative”

1462 Concurs de artă plastică „Spunem nu violenței!”

1463 Concurs de arte plastice „Lumea magică a basmelor”

1464 Concurs de creație artistică „Școala mea are talent”

1465 Concurs de creație artistică „Independența la feminin - Artele în dialog”

1466 Concurs de creație literară, plastică, prezentări PowerPoit „Violența nu te face mare!”

1467 Concurs de creație plastică „Fantezie și culoare în lumea copiilor”

1468 Concurs de creație plastică „Prietenii cărților”

1469 Concurs de creație plastică și artă decorativă „Visurile copilăriei”

1470 Concurs de design pentru copii „Grădina eco - friendly, grădina de vis”

1471 Concurs și simpozion de arte plastice „Hans Hermann”

1472 Expoziție - concurs de creație artistică „Suflet de copil ... creativ”

1473 Expoziție - concurs de creație plastică „A fi cetățean al Europei”

1474 Expoziție - concurs de creație plastică „Magia Crăciunului”

1475 Expoziție - concurs de creație plastică din folclorul și istoria României „Odată... ca niciodată”

1476 Proiect educațional de artă plastică „Lăsați copiii să vină la mine”

1477 Concurs interdisciplinar de eseuri „Cultură și civilizație engleză, franceză, germană, spaniolă”

1478 Festival concurs în limba franceză „Les Voyageurs francophones”

1479 Concurs de creație artistico - plastică „Să prețuim folclorul”

1480 Concurs de creație artistico - plastică și literară „Noi suntem români”

1481 Concurs de creație literară, artistică și folclor „Satul de altădată”

1482 Expoziție - concurs de creație artistică „Mărțișorul - sărbătoare în alb și roșu”

1483 Festival - concurs de tradiții „Festival valorilor românești”

1484 Festival de folclor „Joc și cântec strămoșesc”

1485 Festival de folclor „La Izvorul Dorului”

1486 Festival de folclor „Mândre plaiuri boicene”

1487 Festival de folclor și obiceiuri tradiționale „Pe malul Cibinului”

1488 Concurs de creație literară „Decembrie, suflet românesc”

1489 Concurs de creație literară „Radu Stanca”

1490 Concurs de creație literară și artistică „Cartea - lumină din lumină”

1491Concurs de creație și critică literară „Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul

III”

1492 Concurs de interpretare instrumentală „Timotei Popovici”

1493 Concurs de muzică „Sunetul muzicii”

1494 Concurs de teatru „Act”

1495 Concurs de ecologie „Generația ECO -TERRA”

Page 32: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1496 Concurs de ecologie „Pământul - în mâinile noastre”

1497 Concurs de ecologie și protecția mediului „ECO - ul Naturii”

1498 Concurs de ecologie și protecția mediului „Respectă mediul”

1499 Concurs de creație plastică și literară „Împreună facem lumea mai bună”

1500 Concurs de educație moral civică „Bunele maniere - un cod universal obligatoriu”

1501 Proiect de voluntariat și educație civică „Voluntariatul - oportunitate de dezvoltare personală”

1502 Concurs interdisciplinar „Caleidoscop Goga”

1503 Concurs interdisciplinar „Geo - S.L.I.M.”

1504 Concurs interdisciplinar „Regii virtuali”

1505 Concurs interdisciplinar „Yummy maraton”

1506 Festival interdisciplinar „Adriana Popa”

1507 Proiect interdisciplinar matematică-biologie-fizică „Aurel Vlaicu”

1508 Concurs de astronomie „Misterul științei și fascinația cunoașterii”

1509 Concurs de creație artistico - plastică și literară „Matematica la orice pas”

1510 Concurs de matematică „Gheorghe Lazăr”

1511 Concurs de matematică aplicată în economie

1512 Concurs interdisciplinar de anticipație științifică „Henri Coandă”

1513 Concurs Paint și PowerPoint „Crăciunul magic”

1514 Concurs științific „Elemente de nutriție și siguranța alimentelor”

1515Sesiunea de comunicări și referate a elevilor dedicată comemorării a 233 de ani de la martiriul lui

Horea, Cloșca și Crișan

1516 Simpozion științific „Colaborare în serviciilor la nivel european”

1517 Concurs de creație vestimentară „New designers”

1518 Concurs de informatică „Infoliceanul”

1519 Concurs de informatică „TOP INFO”

1520 Concurs de utilizare software „Profi - Excel”

1521 Concurs de artă plastică „1 iunie - La mulți ani, copile drag!”

1522 Concurs de artă plastică „Frumusețile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”

1523 Concurs de artă plastică „Lumină și culoare”

1524 Concurs de artă textilă, artă decorativă, creație vestimentară „CreativArt”

1525 Concurs de arte plastice „Spiritualitate şi tradiţii prin ochi de copil”

1526 Concurs de arte vizuale „Copilăria, zâmbet şi candoare”

1527 Concurs de arte vizuale „Povestea mărțișorului”

1528 Concurs de arte vizuale „Școala - universul copilăriei mele”

1529 Concurs de creații plastice „Icoana din sufletul copilului”

1530 Concurs de creații plastice „Obiceiuri de iarnă în imaginația copiilor”

1531 Concurs de creații plastice „Pe urmele maestrului Ion Irimescu”

1532 Concurs de creații plastice și decorative „Așteptând Învierea Domnului”

1533 Concurs de fotografie „Copilul și universul său”

1534 Expoziție concurs de creaţie plastică „Martie pe meleagurile copilăriei”

1535 Expoziţie concurs de creații plastice „Copiii Europei”

1536 Expoziţie concurs de felicitări „Magia Crăciunului”

1537 Festival de sculptură în lemn „Larix”

1538Concurs de cultură și civilizație românească „Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc”

1539 Concurs de cultură și civilizație românească „Tradiție - valoare sacră”

1540 Concurs de arte plastice „Un mărțișor pentru literatura română”

1541 Concurs de etnografie „Valori etnografice”

1542 Concurs de folclor „Arc peste timp”

1543 Concurs de folclor „Armonie prin artă populară și tradiții”

Page 33: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1544 Concurs de folclor „Cânt cu drag în Bucovina”

1545 Concurs de interpretare vocală și instrumentală „La poale de Obcini”

1546 Concurs interjudetean de folclor „Unitate în diversitate prin folclor, obiceiuri și tradiții”

1547 Festival concurs de folclor „Sărbătoarea de sub brazi”

1548 Festival concurs de folclor „Șezătoarea copiilor”

1549 Festival de folclor „Bucovina tradiție, cultură, spiritualitate”

1550 Concurs creație literară „Numai poetul...”

1551 Concurs de creație literară „Condei de jurnalist”

1552 Concurs de creație artistică și interpretare muzicală „Hristos a înviat!”

1553 Concurs de creații literare și plastice „Muzică și culoare”

1554 Concurs de interpretare instrumentală şi vocală „Primăvara muzicală a copiilor”

1555 Concurs de muzică folk „Cetate Veche”

1556 Concurs de teatru „Poftiţi la teatru!”

1557 Concurs de arte vizuale „Pământ, suflet și culoare”

1558 Concurs de educație pentru mediu „Să iubim natura”

1559 Concurs de educație civică „Cetățean european”

1560 Concurs de educație pentru mediu „Biodiversity Project”

1561 Concurs de educație pentru mediu „ECO - ul”

1562 Concurs de orientare turistică „Cupa Dumbrava minunată”

1563 Concurs de proiecte de prevenire a violenţei „Plus armonie, minus violenţă”

1564 Concurs de proiecte de promovare a lecturii „Avem carte!”

1565 Festival de învățare nonformală „Laboratorul de învățare nonformală”

1566 Concurs pentru elevi cu deficiențe de auz „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”

1567 Festivalul sporturilor de echipe „Zilele sportului școlar”

1568 Concurs de automodele „Cupa Bogdan Vodă”

1569 Concurs de creativitate și inovare „EDU - TEH”

1570 Concurs de radiogoniometrie „Cupa Bucovinei”

1571 Concurs de arte vizuale „Fantezie și culoare la Sfânta Sărbătoare de Paști”

1572 Concurs de artă plastică „Copilărie fericită”

1573 Concurs de artă plastică „Magia Crăciunului”

1574 Concurs de artă plastică „Veste bună de Înviere”

1575 Concurs de creații artistice „Bucuriile primăverii”

1576 Concurs de fotografie și prezentări media „Lumea prin ochi de copil”

1577 Concurs de lucrări plastice și practice „În așteptarea Paștelui - Tradiții Pascale”

1578 Concurs deartă plastică „ Atelierul Fanteziei”

1579 Proiect educațional de teatru și film „Regard fracophone”

1580 Concurs de creație plastică și literară „Iubesc România!”

1581 Concurs de poezie în limba engleză „Farmecul poeziei / The charm of poetry”

1582Simpozion de creații artistico - plastice, literare și media „Memoria trecutului. File de istorie locală”

1583 Concurs de dans „Pasiunea mea dansul”

1584 Concurs de muzică și dans „Magia mișcării”

1585 Concurs de artă plastică „Tradiții populare Românești”

1586 Concurs de eseuri și fotografii „Unitate și diversitate în obiceiurile de vară la români”

1587 Proiect de eseuri și fotografii „Tradiție și modernitate la Nord de Dunăre”

1588 Concurs de creații literare în limbile română, engleză și franceză „Drumeț printre cuvinte”

1589 Concurs de poezie și muzică folk „Floralia”

1590 Concurs de teatru și artă plastică „Pe aripi de poveste”

1591 Proiect de artă plastică „Pas cu pas spre performanță”

1592 Proiect deartă plastică „Datorăm copilului cel mai profund respect”

Page 34: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1593 Proiect educațional de artă plastică și creații literare „Magia primăverii”

1594 Proiect educațional de artă plastică și creații literare „Natura - vers și culoare”

1595 Proiect educațional de artă vizuală „Zvon de primăvară”

1596 Proiect educațional de creații artistice și tehnico - științifice „Sub semnul creativității școlare”

1597 Concurs de literatură și arte vizuale „Lăsați copiii să vină la mine”

1598 Concurs de artă plastică și creații literare „Planeta Pământ în vis de copil”

1599 Concurs de artă plastică „Daruri pentru Ziua Pământului”

1600 Concurs de artă plastică „Noi și natura”

1601 Concurs de creații plastice și jucării eco „Iubim natura”

1602 Proiect educativ de artă plastică „De la Codrii Deliormanului la parcul din centrul orașului”

1603 Concurs de eseuri și de eco - jucării „Ghiozdănelul cu idei”

1604 Proiect educațional de creații literare și plastice „Închină - te legii, dacă vrei să fii ocrotit!”

1605 Concurs de activități sportive „Micii Campioni”

1606 Concurs de creații artistico - plastice și media „Omul și natura”

1607 Concurs de desene, creații literare și lucrări media „Infocomp”

1608Proiect „Creativitate în predare și instruire pentru un comportament școlar mai bun” - Stop bullyng ,

contează fiecare copil!

1609 Concurs de informatică „Micul Dexter”

1610 Simpozion „Automobilele, trecut, prezent și viitor”

1611 Concurs de artă fotografică „Philippe Halsman - portretul fotografic”

1612 Concurs de artă fotografică „România văzută altfel”

1613 Concurs de artă plastică „Arlechinul”

1614 Proiect de artă plastică „Originalitatea estetică în lumea copilăriei”

1615 Proiect de artă plastică „Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare”

1616 Concurs de desen și fotografie „Călătorie în timp”

1617 Festival de folclor „La izvor, la izvorele…”

1618 Festival de folclor pentru preșcolari „Mândră floare ciacoveană”

1619 Concurs de jurnalism „A LA UNE”

1620 Proiect - concurs de creaţie literară și plastică „Clipe de toamnă”

1621Proiect - concurs de creaţie literară și plastică „Sărbătoarea de Paști - bucuria copiilor, bucuria

credinței”

1622 Proiect-concurs de creații literare „Carte frumoasă, cinste cui te citește !”

1623 Concurs de creație literară „Poezia muzicii”

1624 Festival - concurs „Sentimente muzicale”

1625 Proiect-concurs de interpretare vocal-instrumentală „Music for all, all for music”

1626 Concurs cu tematica protecției mediului „ECO-LOGIC”

1627 Proiect - concurs „Împreună creștem sănătoși într-un mediu curat”

1628 Proiect de educație pentru mediu „Promotor al turismului în vestul României”

1629 Proiect - concurs „Ambasadorii sănătății pentru o viață fără droguri”

1630 Proiect - concurs „Formula sănătății”

1631 Proiect cu tematica prevenirii bullying-ului la preșcolari „Grădinițe fără bullying”

1632 Concurs de creație literară și plastică „Despre localități din România prin cuvinte, forme și culori”

1633 Concurs de creație plastică, pe ritmuri muzicale „Emoția și sunetul primăverii”

1634 Concurs interdisciplinar „Vreau să descopăr, vreau să învăț, vreau să știu !”

1635 Proiect - concurs de creaţie plastică și literară „O, ce veste minunată !”

1636 Proiect de creație literară și plastică „În ochii mamei mele”

1637 Proiect interdisciplinar pentru consiliile de elevi „O regiune - un consiliu unit”

1638 Proiect-concurs „Festivalul sporturilor”

1639 Concurs „Aplicații multimedia”

Page 35: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1640 Concurs „Aritmetica pentru năzdrăvani”

1641 Concurs „Cel mai bun chimist”

1642 Concurs de chimie „Memorial Octavian Larionescu”

1643Proiect-concurs multidisciplinar matematică, educație pentru sănătate, chimie „Știința pentru toți

copiii”

1644 Concurs de bloguri tematice desfășurat pe internet

1645 Proiect de informatică „Tehnologie şi creativitate într-un mediu nonformal”

1646 Concurs de artă plastică pentru preșcolari „Colț de țară minunat”

1647 Concurs de creație artistico-plastică și practică „Învierea Domnului”

1648 Festival - concurs de lucrări tematice „Unitate în diversitatea europeană”

1649 Concurs de dans „Dans - grație și sănătate”

1650 Festival - concurs de colinde, obiceiuri populare și artă plastică „Magia Crăciunului”

1651Expoziție - concurs de creație literară și benzi desenate „Lire et ècrire in B.D. - L`image de

l`enseignant par les yeux des enfants”

1652 Festival - concurs de teatru în limba engleză și benzi desenate „Fantastic English World”

1653 Concurs de artă plastică pentru preșcolari „Ne jucăm, învățăm, natura o protejăm!”

1654 Concurs de orientare turistică și de creație plastică și literară „Junior astronomer ranger”

1655 Concurs de creație plastică, literară și fotografie „Nutriție și sănătate”

1656 Concurs de artă plastică „Icoane și îngeri”

1657 Concurs de creație artistică „Lumea viitorului”

1658 Concurs de creație artistică „Magia copilăriei în prag de sărbătoare”

1659 Concurs de creație artistică „Obiecte decorative și vestimentare”

1660 Concurs de creație artistică „Pașii lui Eminescu”

1661 Concurs de creație foto și artă fotografică „Trasee în alb negru și color”

1662 Concurs de creație literară şi plastică „Înșiră-te, mărgărite”

1663 Concurs de creație literară și plastică „Lumina sfântă prin ochii mei”

1664 Concurs de creație plastică „Din inimă pentru tine”

1665 Concurs de creație plastică „Minunata lume a copilăriei”

1666 Concurs de creație plastică și literară „Bucuria copiilor de sărbători”

1667 Concurs de creație plastică și practică „Lumina Învierii în suflet de copil”

1668 Concurs de creație plastică și practică „Zâmbet și culoare”

1669 Concurs de fotografii de la activități școlare „Fotograful creativ”

1670 Proiect educativ de creație artistică „Integrare prin cântec și culoare”

1671 Concurs de creație artistică „Tărâmul magic al copilăriei”

1672 Concurs de eseuri „România în cuvinte alese”

1673 Concurs de limba engleză „Open doors for future”

1674 Concurs de limba franceză „Francofête”

1675 Concurs de limba și literatura română „Limba noastră-i o comoară”

1676 Concurs în limba franceză „Glasul francofoniei”

1677 Proiect de creație literară și plastică „Fantezii de iarnă”

1678 Concurs de dans „Festivalul primăverii”

1679 Festival de gimnastică și dans „Speranța”

1680 Concurs de artă și tradiție creștină „Învierea Domnului - lumină, tradiții și culoare”

1681 Concurs de artă textilă „EXPO-ART”

1682 Concurs de creație artistică „Mărțișor”

1683 Concurs de datini și obiceiuri de iarnă „Datina”

1684 Concurs de muzică populară „Cununița din Murgeni”

1685 Concurs de muzică și dans „Tradiţii şi obiceiuri românești”

1686 Festival - concurs de interpretare și dans popular „Tradiții și obiceiuri”

1687 Proiect de creație artistică populară „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români”

Page 36: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1688 Proiect de creație populară „Datini și aniversări”

1689 Proiect de folclor „Să ne cunoaştem rădăcinile”

1690 Proiect-expoziție pe teme folclorice „Istorie și tradiții pe malurile Prutului”

1691 Tabăra de creație „Flori de mai”

1692 Concurs de creație literară „George Tutoveanu”

1693 Concurs de creație literară și plastică „Aura Cuvintelor”

1694 Concurs de creație literară și plastică „Lumea fermecată a lecturii”

1695 Concurs de creație literară și plastică „Vis de copil”

1696 Concurs de limba română „Comunicare Junior”

1697 Concurs de literatură „Limba română este patria mea”

1698 Concurs de recitare „Magie și poezie în lumea copilăriei”

1699 Concurs de recitare din poezia românescă „Dulcele grai românesc”

1700 Concurs literar artistic „Visurile copilăriei”

1701 Proiect de limba și literatura română „Cuvinte potrivite”

1702 Proiect de limba și literatura română „Lectura - arta de a transforma informația în educație”

1703 Simpozion de creație literară „Copilăria, paradisul inocenței”

1704 Simpozion de creație literară „Între teorie și practică”

1705 Concurs de muzică „Copiii au talent”

1706 Concurs de muzică „În lumea muzicii”

1707 Concurs de muzică „Terapie prin muzică”

1708 Concurs de interpretare teatrală „Magia dincolo de cortină”

1709 Concurs de teatru școlar „Eu, tu și scena”

1710 Festival - concurs „Clubul de teatru”

1711 Festival „Educație prin teatru”

1712 Concurs de creație literară „Campioni în lumea poveștilor”

1713 Concurs artistico-plastic „Copiii, prietenii pădurii”

1714 Concurs de artă plastică „Să cunoaștem, să iubim, să ocrotim natura”

1715 Concurs de costume eco „ECO Junior”

1716 Concurs de creație „Pământul - planeta verde”

1717 Concurs de creație artistică „Din culori ivim o lume eco”

1718 Concurs de creație artistică „Natura râde, natura plânge”

1719 Concurs de creație ecologică „Copiii-prietenii naturii”

1720 Concurs de creație literară și plastică „Eco-atitudine”

1721 Concurs de creație plastică „Natura-armonie și culoare”

1722 Concurs de creație plastică „S.O.S. - Salvați pământul!”

1723 Concurs de creație plastică „Știu să protejez natura”

1724 Concurs de creații artistice „Să mâncăm sănătos”

1725 Concurs de ecologie „Micii ecologiști”

1726 Concurs de ecologie „Planeta Pământ - casa tuturor”

1727 Concurs de protecția mediului „Cu poluarea nu-i de joacă!”

1728 Concurs de antreprenoriat „Cadoul potrivit”

1729 Concurs de creație „Ecotextile-reciclare creativă”

1730 Concurs de creație plastică „Drepturile copiilor în viziunea mea”

1731 Concurs de creație plastică și literară „Spune nu violenţei, învață să trăiești frumos”

1732 Concurs de educație rutieră „Viaţa are prioritate!”

1733 Concurs de lucrări plastice și literare „Recreația mare”

1734 Concurs și simpozion „Arta de a fi educator - O șansă pentru fiecare”

1735 Proiect de antreprenoriat „Micii întreprinzători”

1736 Proiect de orientare outdoor „Micii cercetași”

1737 Proiect de prevenire a absenteismului și a abandonului școlar

Page 37: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1738 Proiect de voluntariat „Greierele și furnica - necuvântătoarele ne învață”

1739 Proiect de voluntariat și educație democratică „Deschide-ți inima!”

1740 Simpozion - concurs de creație literară și plastică „Copil ca tine sunt și eu”

1741 Concurs de creație literară și plastică „Ion Creangă - cel mai frumos mărțișor al românilor”

1742 Concurs de limba română, lingvistică și matematică „Pe tărâmul logicii”

1743 Concurs interdisciplinar „Campionii”

1744 Concurs interdisciplinar „Descrierea Moldovei”

1745 Concurs interdisciplinar „Pe urmele lui Ștefan-Vodă”

1746 Proiect interdisciplinar de interpretare artistică „Dor de suflet românesc!”

1747 Concurs de biciclete și role „Micul Biciclist”

1748 Concurs de cros „Campioni fără vârstă”

1749 Concurs de cros „Cel mai bun alergător”

1750 Concurs de educație rutieră și karting „Cupa Bârladului”

1751 Concurs de tenis de masă „Cupa fairplay la tenis de masă”

1752 Concurs sportiv „Arată că-ți pasă de sănătatea ta”

1753 Concurs „Timp şi spaţiu românesc în context european”

1754 Concurs de cultură generală „Istețel”

1755 Concurs de geografie „Simion Mehedinți”

1756 Concurs de informatică „The Informatics between science and art”

1757 Concurs de istorie „Mihail Kogălniceanu și rolul său în crearea României moderne”

1758 Concurs de istorie „Ștefan cel Mare”

1759 Concurs de jocuri logice

1760 Concurs de jocuri matematice și logice pe calculator „LogicMath”

1761 Concurs de logică „Vasile Țugulea”

1762 Concurs de matematică „Grigore Moisil”

1763 Concurs de matematică „Învingem matematica la … Podul Înalt”

1764 Concurs de matematică „Mate+”

1765 Concurs de matematică „Misterele matematicii”

1766 Concurs de matematică „Picătura de matematică”

1767 Concurs de matematică „Radical”

1768 Concurs de matematică „Stroe S. Belloescu”

1769 Concurs și simpozion „Să împărtășim din experiența noastră”

1770 Proiect de observare științifică „Explorează Universul”

1771 Concurs de creație „Artă și textile”

1772 Concurs de creație vestimentară „Meseria, brățară de aur”

1773 Concurs de cultură tehnică „ROBOTECH”

1774 Concurs de grafică pe calculator „Un click, o idee, o imagine”

1775 Concurs de arte vizuale „E-ART”

1776 Concurs de arte vizuale „Mâinile noastre fac lucruri frumoase”

1777 Concurs de arte vizuale „Muguri de primăvară”

1778 Concurs de folclor „Busuioc de Topolog”

1779 Concurs de folclor „Lada de zestre a satului oltenesc”

1780 Festival - concurs de folclor „Alutus”

1781 Festival de folclor „Să ne cunoaștem satul”

1782 Proiect „Tradiții și obiceiuri românești”

1783 Concurs „Crâmpeie de gând”

1784 Concurs de creație literară „Natura, un iscusit creator”

1785 Concurs de teatru „Scena talentelor”

1786 Concurs de ecologie „Bucuros că respir un aer sănătos”

1787 Concurs de ecologie „SOS Mediul natural”

Page 38: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1788 Concurs de ecologie şi protecţia mediului „Eco-silva”

1789 Proiect de protecția mediului „Să trăim eco”

1790 Concurs „Spune NU violenței!/Say NO to violence!”

1791 Concurs de tenis de masă „Memorial Gheorghe Ilie Gheorghe”

1792 Concurs științific „Misterele Terrei - între mit și realitate”

1793 Concurs de inventică „Micul inventator - Viitorul astronom”

1794 Concurs tehnic „Simfonia Tastaturilor”

1795 Concurs artistic „Frumusețea satului românesc”

1796 Concurs de artă plastică „Mărțișor simbol al primăverii”

1797 Concurs de artă plastică și creații literare „Mlădițe talentate”

1798 Concurs de arte vizuale „Cartea -prietena copiilor”

1799 Concurs de arte vizuale „Chipul patriei”

1800 Concurs de arte vizuale „Culorile anotimpurilor”

1801 Concurs de arte vizuale „Festival anotimpurilor”

1802 Concurs de arte vizuale „Moș Ion Roată. Oameni și locuri cu care ne mândrim”

1803 Concurs de arte vizuale „Susur de dor”

1804 Concurs de arte vizuale „Un an școlar și cele patru anotimpuri”

1805 Concurs interdisciplinar „Machete, modele, creație - arte vizuale”

1806 Concurs bilingv „Magia Crăciunului”

1807 Concurs de civilizație „Diversitatea în familie, școală și societate”

1808 Concurs de istorie „Pe aici nu se trece”

1809 Concurs de istorie „Tradiție și istoricitate la curbura Carpaților”

1810 Concurs interdisciplinar „Patria în inimi de copii”

1811 Concurs de dans „Copilăria în pași de dans”

1812 Concurs de dans „Ritmurile copilăriei”

1813 Concurs artistic de tradiții „E vremea colindelor”

1814 Concurs de artă „Vis de copil”

1815 Concurs de artă plastică și creație literară „Legende și tradiții de primăvară”

1816 Concurs de artă plastică și iconografie „Prietenie, armonie și culoare”

1817 Concurs de folclor „Fără limite - împreună pentru tradiții”

1818 Concurs de folclor „Mărturii ale credinței”

1819 Concurs de folclor „Tradiții și obiceiuri populare”

1820 Concurs de mărțișoare „ Firul alb și firul roșu- între trație și inovație”

1821 Concurs de tradiții și obiceiuri „Descoperim tradiția străbună”

1822 Festival-concurs al elevilor de liceu „Vrancea, plai de dor”

1823 Concurs „Lectura, un zbor cu aripi de hârtie. Ex Libris Meis”

1824 Concurs de creație literară, pictură și colaje „Dascălul-creator, șlefuitor culegător al frumosului”

1825 Concurs de literatură „A fost odată ca niciodată... copilăria”

1826 Concurs de literatură „Povești încrucișate”

1827 Festival - concurs „Ecoul plurilingvismului prin interculturalitate”

1828 Concurs de interpretare instrumentală „Noelia Prisăcaru”

1829 Concurs de interpretare muzicală, creație literară și plastică „Florile copilăriei”

1830 Concurs de ecologie „Eco 10 - Protejează natura ca să-ți protejezi viața”

1831 Concurs de ecologie „Natura- cadru al antroposferei”

1832 Concurs de ecologie și protecția mediului „Protejăm natura pentru viitor”

1833 Concurs de educație pentru mediu „Cărări vrâncene”

1834 Concurs de educație civică „Ne unește adolescența”

1835 Concurs de educație civică „Schimbă lumea devenind voluntar”

1836 Concurs de creații literare „Lumea cărților - Lumea mea”

Page 39: Anexa 2 la OMEC nr.5.597/2019...27 Festival - concurs de creație literară „Liviu Rebreanu” 28 Festival - concurs de muzică „Ritmurile copilăriei” 29 Proiect de protecția

1837 Concurs de discipline economice „Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm!”

1838 Concurs de informatică „Lumea virtuală în ochii copilului”

1839 Concurs de literatură „În lumea textului”

1840 Concurs de matematică „Promovăm matematica - Pro-Mate”

1841 Concurs științific „Bordești Brâncoveanu”

1842 Concurs de educație rutieră și karting „Marele premiu al Vrancei”