Anexa 1.1 CAPACITATEA DE...

51
Penitenciarul Gherla Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe 1 Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZARE A. CAPACITATEA DE CAZARE PE CLĂDIRI Numărul secției Profilul secției Efectivul secției Capacitate a legală de cazare Număr paturi instalate Gradul de ocupare Pavilion 1 589 404 687 145,79% Secția nr. 1 carantinare-observare (numai cele 2 camere: una cu profil regim închis și una cu profil arestați preventiv) 14 12 20 116,(6)% Secția nr. 2 regim închis ( + o cameră RMS) 104 66 114 157,57% Secția nr. 3 arestați preventiv 115 71 128 161,97% Secția nr. 4 regim închis 93 60 112 155,% Secția nr. 5 regim închis 15 15 15 100% Secția nr. 6 maximă siguranță + risc 59 53 80 111,32% Secția nr. 7 regim închis (+ o cameră de A.P. tineri, o cameră de RMS-Risc și o cameră RMS) 89 63 109 141,26% Secția nr. 8 regim închis 100 94 109 106,38% Pavilionul nr. 3 28 57 57 49,12% Secția nr. 9 regim deschis și semideschis; 28 57 57 49,12% SE CJ 115 108 186 106,48% Secția nr. 11 Femei, toate regimurile 115 108 186 106,48% Total penitenciar 732 569 930 128,64% B. CAPACITATEA DE CAZARE - SITUAȚII SPECIALE Numărul secției Profilul Efectivul Capacitate a legală de cazare Număr paturi instalate Gradul de ocupare Centrul Terapeutic 33 68 61 48,52% Secția nr. 10 Centrul Terapeutic; 33 68 61 48,52% Infirmerii + alte situații 57 78 111 73,07% 1 Infirmerii (Gherla + Cluj) 13 24 20 54,16% 2 Carantină, refuz hrană, tranzit, izolare, vizită intimă, cameră protecție 44 54 91 81,48% Locuri cazare specială 90 146 172 61,64%

Transcript of Anexa 1.1 CAPACITATEA DE...

Page 1: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

1

Anexa 1.1

CAPACITATEA DE CAZARE

A. CAPACITATEA DE CAZARE PE CLĂDIRI

Numărul secției

Profilul secției Efectivul secției

Capacitatea legală de cazare

Număr paturi instalate

Gradul de ocupare

Pavilion 1 589 404 687 145,79%

Secția nr. 1 carantinare-observare (numai cele 2 camere: una cu profil regim închis și una cu profil arestați preventiv)

14 12 20 116,(6)%

Secția nr. 2 regim închis ( + o cameră RMS)

104 66 114 157,57%

Secția nr. 3 arestați preventiv 115 71 128 161,97%

Secția nr. 4 regim închis 93 60 112 155,%

Secția nr. 5 regim închis 15 15 15 100%

Secția nr. 6 maximă siguranță + risc 59 53 80 111,32%

Secția nr. 7 regim închis (+ o cameră de A.P. tineri, o cameră de RMS-Risc și o cameră RMS)

89 63 109 141,26%

Secția nr. 8 regim închis 100 94 109 106,38%

Pavilionul nr. 3 28 57 57 49,12%

Secția nr. 9 regim deschis și semideschis;

28 57 57 49,12%

SE CJ 115 108 186 106,48%

Secția nr. 11 Femei, toate regimurile 115 108 186 106,48%

Total penitenciar 732 569 930 128,64%

B. CAPACITATEA DE CAZARE - SITUAȚII SPECIALE

Numărul secției

Profilul Efectivul Capacitatea legală de cazare

Număr paturi instalate

Gradul de ocupare

Centrul Terapeutic 33 68 61 48,52%

Secția nr. 10 Centrul Terapeutic; 33 68 61 48,52%

Infirmerii + alte situații 57 78 111 73,07%

1 Infirmerii (Gherla + Cluj) 13 24 20 54,16%

2 Carantină, refuz hrană, tranzit, izolare, vizită intimă, cameră protecție

44 54 91 81,48%

Locuri cazare specială 90 146 172 61,64%

Page 2: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

2

Anexa 1.2

STRUCTURA EFECTIVELOR DE DEŢINUŢI

1. După situaţia juridică Situația juridică Număr

deținuți Bărbați Femei

Arestați preventiv și prima instanță,

167 151 16

Condamnați definitiv 655 517 138

2. După antecedentele penale și starea de recidică

antecedentele penale și starea de recidică

Număr deținuți

Bărbați Femei

Recidiviști 330 294 36

Nerec.cu ant.penale 175 148 27

Nerec.fară ant.penale 317 226 91

3. După regimul de executare

Regim de executare Număr deținuți

Bărbați Femei

Deschis 65 26 39

Semideschis 80 29 51

Închis 425 383 42

Maximă siguranţă 79 73 6

Observare carantinare 6 6 0

Arest.prev+Prima inst.(RÎ) 167 151 16

4. După vârstă

Categorie Număr deținuți

Bărbați Femei

Minori 0 0 0

Tineri 24 20 4

Majori 780 637 143

Peste 60 ani 18 11 7

5. După cetăţenie

Cetățenie Număr deținuți

Română 815

Greacă 1

Canadiană 1

Nigeriană 1

Moldoveană 2

Ucrainiană 1

Irakiană 1

6. După sex:

Sex Număr deținuți

Bărbați 668

Femei 154

Page 3: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

3

Anexa 1.3

SITUAŢIA PREZENTĂRII ÎN LA INSTANŢE

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual

Nr mediu de instanțe pe zi

(locaţii) 4.2 4.6 4.3 4.8 4.7 3.8 3 2.6 3.7 4 4.1 4.1 4.01

Total ppl prezentați la

instanțe 365 344 347 386 367 332 231 208 360 439 379 346 4104

Ppl preluați din tranzit pentru

instanțe 41 61 48 40 35 53 21 21 41 61 54 44 520

Număr planificări ale agenților în

escortă 234 359 341 305 361 320 255 180 222 315 254 230 3376

Anexa 1.4

Page 4: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

4

Anexa 1.5

Audiențe

Audienţe T

ota

l

Resp

ecta

rea

dre

ptu

rilo

r

Resp

ecta

rea

pro

ce

du

rii

dis

cip

lina

re

Aco

rda

rea

reco

mp

en

se

lor

Imp

lica

rea

în

activită

ţi

Sta

rea

ad

min

istr

ativ

go

spo

rescă

Alte

le

E1 341 42 4 71 99 11 114

E2 248 54 2 77 41 29 45

E3 360 40 48 81 89 37 65

E4 277 96 22 41 44 16 58

E5 201 19 11 33 41 18 79

E6 267 58 8 58 40 38 65

E7 292 18 45 59 50 28 92

E8 379 157 23 55 69 30 45

E9 165 39 3 28 19 18 58

E10 201 18 3 0 51 13 116

E.CJ 278 11 5 44 144 1 73

Total 3009 552 174 547 687 239 810

Director 317

Director Adjunct Siguranţa

Deţinerii şi Regim

Penitenciar

76

Şef Serviciu Aplicarea

Regimurilor 48

Page 5: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

5

Anexa 1.6

Cereri

Cereri

To

tal

din care: care au privit ca obiect:

Ap

roba

te

Nea

pro

ba

te

Cla

sa

te

Sta

rea a

dm

inis

trativ

go

spo

rea

scă

Asigurarea drepturilor

Imp

lica

rea

în a

ctivităţi

Op

era

ţiun

i fina

ncia

re p

pl

Alte

Dre

ptu

l la

viz

ită

Dre

ptu

l de

a p

rim

i

bu

nu

ri

Dre

ptu

l la

co

nsu

lta

rea

do

cu

men

telo

r d

e

inte

res p

ers

ona

l

Dre

ptu

l la

asis

tenţă

me

dic

ală

Alte

E.G.1 2217 1781 401 35 150 1019 558 69 102 27 125 102 62

E.G.2 1818 1541 258 19 116 993 289 9 85 53 104 99 70

E.G.3 2564 2278 264 22 235 1351 389 80 73 94 173 79 90

E.G.4 1566 1509 42 15 145 878 195 12 54 83 103 31 65

E.G.5 690 544 126 20 9 431 91 15 38 0 43 29 34

E.G.6 1511 1372 114 25 193 1034 89 11 44 18 49 55 18

E.G.7 2262 1829 384 49 108 1348 282 31 77 85 187 66 78

E.G.8 1902 1825 48 29 201 1192 130 19 85 34 154 33 54

E.G.9 443 405 21 17 33 328 41 5 21 0 15 0 0

E.G.10 672 509 125 38 0 432 35 9 65 44 29 17 41

E.CJ 3297 2760 405 132 0 2265 356 57 206 20 167 166 30

Total 18942 16353 2188 401 1190 11271 2455 317 850 458 1149 677 542

Page 6: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

6

Anexa 1.7

Dreptul la vizită

Număr total vizite - 7559

Vizite cu dispozitiv

de separare

Vizite fără

dispozitiv de

separare

Vizite intime

Cu durata de 3

ore

Cu durata de

48 ore

4581 2520 433 25

din care vizite intre deținuți - 550

Vizite cu

dispozitiv de

separare

Vizite fără dispozitiv de

separare Vizite intime intre deținuți

403 1 146

Page 7: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

7

Anexa 1.8

Situația recompenselor

R

ec

om

pe

ns

e a

co

rda

te:

Total Ridicare unei măsuri disciplinare aplicate

anterior 257

Pro

pu

ne

ri r

es

pin

se

Total

2697

Suplimentarea numărului de convorbiri on-

line 4

135

Suplimentarea drepturilor la pachete și

vizită 2201

Suplimentarea dreptului la vizită intimă 188

Permisiunea de iesire din penitenciar pentru

o zi, 23

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o

durată de cel mult 10 zile, 24

Anexa 1.9

Situația disciplinară

Sa

nc

ţiu

ni d

isc

iplin

are

ap

lic

ate

:

Total Avertisment 45

Do

sa

re c

las

ate

Total

381

Suspendarea dreptului de a participa la

activităţi culturale,

artistice şi sportive, pe o perioadă de cel

mult o lună

45

146

Suspendarea dreptului de a presta o muncă,

pe o perioadă de cel mult o lună 6

Suspendarea dreptului de a primi sau

cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare

pentru igiena individuală, pe o perioadă de

cel mult două luni

150

Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o

perioadă de cel mult 3 luni 113

Izolarea, pentru maximul 10 zile 22

Page 8: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

8

Anexa 1.10

Activități cu caracter lucrativ

Anul Efectiv mediu

anual

Efectiv mediu

la activități

lucrative

Procent din efectivul

mediu anual [%]

2016 951 439 45,68

2017 847 373 43,68

2018 793 310 38,85

Anul Prestări servicii Deservire

2016 246 193

2017 223 150

2018 172 138

Anul Plan

[mii lei]

Realizat

[mii lei]

Nivel de realizare

[%]

2016 3.213 4.458 138,75

2017 3.213 4.977 154,91

2018 4.806 4.459 92,80

Page 9: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

9

Anexa 2.1

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR CU COLABORATORII EXTERNI ÎN ANUL 2018

NR.

CRT.

COLABORATORI

EXTERNI

ACTIVITĂŢI

DERULATE

1. Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Cluj- Napoca - activităţi moral- religioase-colinde

- suport material

2. Fundaţia Umanitară „Rescue” Cluj-Napoca - programe și activități moral-religioase

- ieşiri în comunitate

- suport material

- competiție sportivă

- activități artistice

3. Liceul Tehnologic Special Dej- structura Gherla - activităţi de şcolarizare

- activități de prevenţie a delincvenţei juvenile;

- competiţii sportive

- spectacole

4. Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla - activităţi de prevenţie a delincvenţei juvenile

5. Liceul Teoretic ”Ana Ipătescu” Gherla - activităţi de prevenţie a delincvenţei juvenile

6. Școala Generală nr.1 Gherla - activităţi de prevenţie a delincvenţei juvenile

7. Şcoala Gimnazială Vad - activităţi de prevenţie a delincvenţei juvenile

8. Colegiul Național”Simion Bărnuțiu” Șimleul Silvaniei - activităţi de prevenţie a delincvenţei juvenile

9. Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj - vizită de documentare

10. Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj-Napoca - activităţi de şcolarizare

- activități de mediere

- derulare proiect întâlnire cu personalități locale

11. Serviciul Umanitar pentru Penitenciare - activităţi şi programe moral-religioase

- suport material

12. Asociaţia Oastea Domnului Gherla - activităţi şi programe moral-religioase

Page 10: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

10

NR.

CRT.

COLABORATORI

EXTERNI

ACTIVITĂŢI

DERULATE

- activități de prevenție a delincvenței juvenile

- suport material

- concert de colinde

13. Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova - activităţi moral-religioase

14. Fundaţia Prison Fellowship România - activităţi şi programe moral-religioase

- suport material

- activităţi de sprijinire a deţinuţilor în menţinerea relaţiilor de familie

- ieșiri în comunitate

15. Fundaţia Stânca Veacurilor - activităţi şi programe moral-religioase

- suport material

16. Fundaţia Elpis Dej - suport material

17. Fundaţia „Ajutorul Familiei” - activităţi moral-religioase

- suport material

18. Arhiepiscopia Vadului Feleacului şi Clujului - asistare moral religioasă prin desemnarea unui preot voluntar

pentru Secția exterioară Cluj - Napoca

19. Asociaţia Creştină „ Ajută- ţi oricând aproapele” Câmpia

Turzii

- suport material

- activităţi și programe moral- religioase

20. Fundaţia Creştină de Ajutorare - activităţi moral- religioase

21. Mănăstirea Mihai Vodă Turda - activitate moral- reșigioasă

- suport material

22. Asociația Liman Oradea - suport material

- activitate moral-religioasă

23. Fundația ”Shift” Cluj - concert de operă

24. Biserica romano-catolică - activitate moral-religioasă

25. Asociația TRANZIT.RO - cerc de lectură

26. Agenţia Judeţeană/Locală de Ocupare a Forţei de Muncă

Cluj-Napoca

- organizarea burselor locurilor de muncă

- activități de informare, consiliere și medierea muncii

Page 11: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

11

NR.

CRT.

COLABORATORI

EXTERNI

ACTIVITĂŢI

DERULATE

- întâlniri de lucru

27. Centru Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj - cursuri de calificare

28. Biserica Crestina Adventista de ziua a VII-a - activităţi moral- religioase

- suport material

29. Clubul Sportiv ” Victory” Cluj-Napoca - competiţii sportive

30. Clubul Sportiv Universitatea Cluj - competiții sportive

31. Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret - competiții sportive

- suport material

32. Clubul Sportiv ” Unirea Dej ” - activități sportive (vizionare competiții sportive)

33. Universitatea FH-Joanneum din Graz, Austria - vizită de documentare

34. Asociaţia „Berean Prison Ministry” USA - activităţi moral-religioase

35. Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică -activităţi moral- religioase

36. Biserica Greco- Catolică - activităţi moral-religioase

37. Protopopiatul Ortodox Român Gherla - activităţi moral-religioase

- suport material

38. Clubul Copiilor Gherla - activități artistice (artizanat)

39. Cenaclu ”Ion Apostol Popescu” - dezbatere

40. Artiști plastici - atelier de pictură

41. Centru Național de Informare și Promovare Turistică Gherla - organizare expozitii

42. Mănăstirea ”Înălțarea Sfintei Cruci” Valea Cășeiului - activități religioase

43. Mănăstirea ”Sfinții 40 de Mucenici- Memorialul Gherla” - activități religioase și educative

44. Facultatea de Business-Universitatea Babeș-Bolyai -activități de mediere

45. Serviciul de Probaţiune Cluj-Napoca - activităţi de evaluare a persoanelor private de libertate;

- colaborare în cadrul programului RRR;

Page 12: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

12

NR.

CRT.

COLABORATORI

EXTERNI

ACTIVITĂŢI

DERULATE

46. Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Cluj-

Napoca

- activități de prevenire a consumului de droguri;

- consiliere psihologică, socială și medicală – monitorizare cazuri;

47. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă Socială

- supervizare stagii de practică;

- activităţi de voluntariat;

- programe de asistenţă socială.

48. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

- supervizare stagii de practică;

- activităţi de voluntariat.

49. Direcţiile Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului (Cluj, Alba, Maramureş, Sălaj, Sibiu, Harghita,

Bistriţa)

- activităţi de mediere;

- întâlniri de lucru;

50. Primăria mun. Gherla, Cluj-Napoca – Serviciul de Stare

Civilă şi Serviciul de Evidenţă a Populaţiei

- activităţi de mediere

- activităţi de voluntariat

51. Centrul de zi ”Micul Prinț” Gherla - ieșire în comunitate

52. Centrul pentru persoane vârstnice Gherla - activități comune (vizitarea centrului terapeutic)

53. Unități de Tip Familial Gherla - activități comune de informare și prevenție; - activități de mediere;

54. Asociația Bărbaților Creștini - Programul ”O zi cu tata”

55. Fundația Svasta - Programul ”Singur spre școală”

56. Universitatea din București - proiecte de cercetare

57. Instituția Avocatul Poporului - activități de informare

58. Centrul de Reabilitare în Adicții Sibiu - activități de informare

59. Inspectoratul de Poliție Cluj-Napoca - ieșire în comunitate

60. Căminul pentru seniori ”Casa Theodora” Cluj-Napoca - ieșire în comunitate

61. Centrul de sănătate mintală Cluj-Napoca - activități de informare

62. Asociația Filantropică Medical-Creștină ”Christiana” –

Programul Sfântul Dimitrie Basarabov

- activități de informare

Page 13: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

13

Anexa 2.2

PROIECTE DE ACTIVITATE ELABORATE LA NIVELUL DIRECŢIEI REINTEGRARE SOCIALĂ

ŞI IMPLEMENTATE LA NIVELUL PENITENCIARULUI GHERLA ÎN ANUL 2018

Nr.

crt. DENUMIRE PROIECT DE ACTIVITATE

Nr. persoane private de libertate

participante

Minori Femei Bărbați Total

1. Bursa locurilor de muncă 0 16 7 25

2. Poezie de puşcărie – Creație și Penitență 0 13 8 21

3. Sărbătorile Pascale 0 92 53 145

4. Ziua Naţională a Educaţiei în penitenciare 0 37 69 106

5. Proiect 1 IUNIE 0 62 59 121

6. Proiect de Crăciun 0 102 134 236

7. De vorbă cu personalităţlle locale 0 27 41 68

8. Campanie de prevenire a criminalității, precum și de facilitare a reintegrării sociale

a persoanelor private de libertate 0 0 48 48

9. Festivalul Național de Folclor pentru deținuți – ediția a IV-a 0 10 0 10

10. Ziua mondială de prevenire a suicidului 0 10 27 37

11. Proiect de activitate pentru diminuarea comportamentului agresiv și violenței 0 0 63 63

12. Proiect de activitate pentru recidiviști 0 48 52 100

13. Proiect de activitate destinat persoanelor cu afecțiuni psihice 0 8 8 16

Page 14: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

14

Nr.

crt. DENUMIRE PROIECT DE ACTIVITATE

Nr. persoane private de libertate

participante

Minori Femei Bărbați Total

14. Grup de suport pentru persoanele private de libertate cu boli cronice 0 22 0 22

15. Activități de sprijin a unor categorii de persoane dezavantajate sau vulnerabile 0 8 0 8

TOTAL GENERAL PARTICIPĂRI 1.026

16.

Proiect – Întâlnire cu partenerii sociali

și instituțiile specializate pentru

evaluarea colaborărilor

PARTENERI

Informarea partenerilor instituționali și a organizațiilor neguvernamentale, potrivit domeniului lor de competență, cu privire la

nevoile de asistare post-detenție ale persoanele private de libertate:

martie 2018 – 1 întâlnire la Secția Exterioară Cluj-Napoca

Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Cluj, Agenția Județeană de

Ocupare a Forței de Muncă Cluj,

Centrul de Sănătate Mintală Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliție Județeană Cluj,

Asociația Filantropică Medical Creștină ”Christiana” – Programul Sfântul Dimitrie

Basarabov Cluj-Napoca

Iunie 2018 – 1 întâlnire la sediul Penitenciarului Gherla

Inspectoratul de Poliție Județeană Cluj, Poliția municipiului Gherla, Inspectoratul

de Jandarmi Județean Cluj, Baza 4 Logistică ”Transilvania”, SRI Cluj, Judecătoria

Turda, Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Cluj, Primăria municipiului

Gherla, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Cluj, Inspectoratul

Școlar Județean Cluj, Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla, Liceul Tehnologic

Gherla, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj,

Protopopiatul Ortodox Gherla, Regia Autonomă Drumuri și Poduri Gherla,

Prison Fellowship România, Fundația Elpis Dej, Asociația ”Oastea Domnului”

Gherla, S.C. Sortilemn S.A., S.C. Fujikura Automotive România S.R.L.,

Mondocom S.R.L., C.M.C.I.R. S.A

Page 15: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

15

Nr.

crt. DENUMIRE PROIECT DE ACTIVITATE

Nr. persoane private de libertate

participante

Minori Femei Bărbați Total

Septembrie 2018 – 1 întâlnire la sediul Primăriei municipiului Gherla

Primăria mun. Gherla, Agenția Locală de Ocupare a Forței de muncă Gherla,

Asociația Oastea Domnului Gherla și Asociația "Dorcas" Cluj

Derularea proiectelor/campaniilor de prevenire a criminalității, precum și de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private

de libertate, organizate la nivelul comunităților locale

februarie 2018 – 1 întâlnire la Casa de Cultură a municipiului Gherla

Școala Gimnazială Specială Dej,

Școala Gimnazială nr. 1 Gherla, Liceul Teoretic ,, Ana Ipătescu” Gherla, Liceul

Teoretic cu predare în limba maghiară Gherla, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Cluj

prin Unitățile de tip familial Gherla,

Inspectoratul de Poliție Gherla Inspectoratul pentru Situațiile de Urgență ,,Avram

Iancu” Cluj Napoca

Formalizarea cadrului colaborării între instituții, autorități publice, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai comunităților

locale și alți parteneri sociali

Aprilie, mai, septembrie 2018 – 3 întâlniri la sediul DGASPC Cluj

DGASPC Cluj

Martie, iunie 2018 – 2 întâlniri la sediul Penitenciarului Gherla, respectiv AJOFM Cluj

AJOFM Cluj

ALOFM Gherla

TOTAL ÎNTÂLNIRI: 9 NUMĂR PARTENERI: 31

Page 16: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

16

Anexa 2.3

ACTIVITĂŢI DERULATE CU DEȚINUȚII

CONFORM CALENDARULUI LUNAR DE EVENIMENTE 2018

Nr.

crt. Luna Tema Eveniment

Nr. participanţi

Minori Femei Adulţi Total

1. Ianuarie Un nou început

Anul Nou 0 0 14 14

Ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu 0 15 42 57

Ziua Internationala a Imbratisarilor 0 0 17 17

Ziua Unirii Principatelor Române 0 10 17 27

Ziua mondială a comemorării victimelor

Holocaustului 0 0 6 6

Ziua internațională pentru nonviolență în

școală 0 9 14 23

2. Februarie Sărbătorim dragostea

Ziua mondială fără telefon mobil 0 0 10 10

Ziua lui Charles Darwin 0 0 27 27

Ziua Sfântului Valentin 0 4 14 18

Ziua Constantin Brâncuși 0 7 61 68

Ziua mondială a echității sociale 0 0 11 11

Dragobetele 0 15 65 80

3. Martie Sărbătoare-n tonuri de alb și

roșu

Ziua Mărţişorului 0 29 25 54

Ziua internaţională a femeii 0 30 10 40

Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din

perioada 1944-1989 0 0 33 33

Luna pădurii 0 15 27 42

Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și

Tineret 0 0 21 21

Page 17: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

17

Nr.

crt. Luna Tema Eveniment

Nr. participanţi

Minori Femei Adulţi Total

Ziua internațională a Sindromului Down 0 0 31 31

Ziua internațională a copiilor străzii 0 0 46 46

Ziua internațională de combatere a

tuberculozei 0 14 19 33

4. Aprilie Diversitate culturală

Ziua Internațională a Păsărilor 0 0 3 3

Ziua Internațională a animalelor fără stăpân 0 0 12 12

Ziua Internațională a Sportului 0 0 93 93

Ziua mondială a sănătății 0 0 9 9

Sfintele Sărbători de Paște 0 92 53 145

Ziua internațională a romilor 0 0 15 15

Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor 0 15 0 15

Ziua Mondială a Dansului 0 0 28 28

5. Mai Universitate în diversitate

Ziua internaţională a muncii 0 0 20 20

Ziua Mondială a Râsului 0 26 8 34

Ziua Națională a Victoriei și Comemorării

Eroilor căzuți pentru Independența Patriei 0 8 0 8

Ziua Tatălui 0 19 61 80

Ziua Internațională a Familiei 0 0 40 40

Ziua europeană a parcurilor naționale-film* 0 0 0 0

Ziua Internațională fără Tutun 0 0 24 24

6. Iunie Copilăria – singurul paradis

pierdut

Ziua Internațională a Copilului 0 62 59 121

Ziua Națională a Învățătorului 0 0 30 30

Ziua Mondială a Oceanelor 0 10 17 27

Ziua Internațională a Iei 0 0 10 10

Ziua Drapelului Național al României 0 10 11 21

Page 18: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

18

Nr.

crt. Luna Tema Eveniment

Nr. participanţi

Minori Femei Adulţi Total

Ziua internațională împotriva abuzurilor și

traficului ilicit de droguri 0 0 35 35

Ziua Dunării 0 0 22 22

Sf. Petru şi Pavel– Ziua Penitenciarelor 0 0 145 145

7. Iulie Justiție și patriotism

Ziua Crucii Roșii Române 0 27 0 27

Ziua Justiției 0 0 34 34

Ziua Internațională Nelson Mandela 0 10 24 34

Ziua de naștere a poetului Vasile Alecsandri 0 0 12 12

Ziua Imnului Naţional al României 0 26 0 26

Ziua mondială împotriva traficului de

persoane 0 0 15 15

8. August Prietenul, un alter ego

Ziua internațională a prieteniei 0 33 57 90

Adormirea Maicii Domnului 0 24 11 35

Ziua mondială umanitară 0 0 36 36

Ziua limbii române 0 10 30 40

9. Septembrie Fapte bune

Ziua internațională a actelor de caritate 0 0 33 33

Ziua mondială a alfabetizării 0 10 52 62

Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului 0 10 27 37

Ziua Internaţională a Democraţiei 0 0 12 12

Ziua Internațională a Păcii 0 0 24 24

Ziua internațională împotriva exploatării

sexuale și a traficului minorilor și copiilor 0 0 16 16

Ziua Internațională a Munților Curați 0 34 0 34

10. Octombrie

„Educația este ceea ce

rămâne după ce ai uitat tot

ceea ce ai învățat în școală”.

Ziua mondială a persoanelor în vârstă 0 0 20 20

Ziua internaționala a non-violenței 0 8 48 56

Ziua mondială a învăţătorului 0 0 16 16

Page 19: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

19

Nr.

crt. Luna Tema Eveniment

Nr. participanţi

Minori Femei Adulţi Total

Albert Einstein Ziua educaţiei în penitenciare 0 37 69 106

Ziua Mondială a Alimentației 0 0 10 10

Ziua mondială a Națiunilor Unite 0 7 27 34

11. Noiembrie Sfârșit de toamnă

Ziua Mondială a Diabetului 0 0 32 32

Ziua internațională a toleranței 0 27 47 74

Ziua Internațională a Bărbatului 0 20 14 34

Ziua internațională pentru eliminarea violenței

asupra femeilor 0 9 32 41

12. Decembrie Vin sărbătorile, vin…

Ziua Naţională a României 0 0 17 17

Ziua internațională a voluntariatului 0 20 14 34

Moş Nicolae 0 48 0 48

Ziua Constituției 0 0 9 9

Ziua internațională a anticorupției 0 0 10 10

Ziua minorităților naționale 0 0 28 28

Crăciunul 0 102 134 236

TOTAL GENERAL ACTIVITĂŢI / PARTICIPĂRI 77 activități planificate / 185 activități distincte 0 852 2115 2967 *Activitatea a fost transmisă pe canalul propriu al studioului TV.

Page 20: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

20

Anexa 2.4

PROGRAME EDUCAŢIONALE, PSIHOLOGICE ŞI SOCIALE

DERULATE ÎN ANUL 2018

I. PROGRAME EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale standardizate Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Program de adaptare la viaţa instituţionalizată 0 474 56 530

Program de educaţie civică 0 51 23 74

Program educaţie pentru sănătate 0 64 39 103

Program educaţie pentru viaţa de familie 0 87 0 87

Program de alfabetizare 0 34 0 34

Program de dezvoltare a universului cunoaşterii (transmitere de informaţii: geografie, istorie,

literatură,corpul uman,ed. ecologică) 0 259 51 310

Program de educaţie prin sport 0 183 0 183

Program de educaţie religioasă 0 12 10 22

Program de educaţie juridică 0 48 33 81

Program de valorificare a aptitudinilor – HOBBY (Plante si gradini, Mâini îndemânatice) 0 95 0 95

Program de formare a deținuților cu responsabilități în cadrul activitivităților și programelor

educative 0 29 3 32

Program recreațional de tip Hobby- ERGOTERAPIE 16 28 44

Program de dezvoltare a abilității pentru o viață independenta-componenta educațională 51 18 69

TOTAL - 13 Programe educaţionale standardizate 1664

Page 21: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

21

Programe educaţionale nestandardizate Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Liber și reintegrat , Universul Bibliei- program prin corespondență derulat de Fundația ”Stânca

Veacurilor” - 2 34 27 61

Evanghelia după Ioan derulat de Fundația ”Ajută-ți oricând aproapele” - 1 20 20

Cum să părăsești fericit închisoarea, O nouă viață, Cântați Domnului derulat de Asociația ” Oastea

Domnului” - 3 32 16 48

Calea spre o viață fericităderulat de Fundația” Berean Prison Ministries” - 1 18 18

Vreau să îmi schimb atitudinea până nu e prea târziu, Statutul femeii derulat de Fundaţia

Umanitară ”Rescue” - 2 19 19

TOTAL - 9 Programe educaţionale nestandardizate 84 82 166

TOTAL GENERAL 1830

II. PROGRAME PSIHOLOGICE

Programe de asistenţă psihologică (de grup) destinate nevoilor de interventie specifică Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Program destinat persoanelor cu antecedente în toxicomanie - drog 0 43 0 43

Program destinat persoanelor cu antecedente de consum de alcool 0 40 0 40

Program destinat persoanelor cu conduită agresivă 0 57 0 57

Program de reducere a recidivei în abuzurile sexuale 0 31 0 31

Program destinat persoanelor cu afecțiuni psihice 0 20 0 20

Program pentru vârstnici 0 0 20 20

Program de asistență psihologică specifică pentru diminuarea impulsivității 0 17 16 33

Page 22: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

22

Programe de asistenţă psihologică (de grup) destinate nevoilor de interventie specifică Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Program de asistență psihologică specifică destinat lipsei de empatie/falsității/lipsei de morală 0 19 15 34

Program de asistență psihologică specifică pentru diminuarea furiei 0 0 19 19

Protocol clinic pentru asistarea femeilor private de libertate care suferă de depresie 0 0 9 9

Protocol clinic pentru asistarea femeilor private de libertate care suferă de anxietate 0 0 6 6

Comunitatea terapeutică 0 0 34 34

TOTAL GENERAL 346

Programe de asistenţă psihologică (de grup) destinate nevoilor de intervenţie generală Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală 0 58 0 58

Program de dezvoltare personală prin metoda artterapiei 0 14 40 54

TOTAL GENERAL 112

III. PROGRAME DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Programe de asistenţă socială standardizate Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Program de pregătire pentru liberare 0 117 51 168

RRR – Reducerea riscului de recidivă după închisoare 0 0 12 12

Program de formare/îmbunătăţire a abilităţilor sociale 0 71 15 86

Program de prevenire a recidivei (dezvoltarea abilitatilor decizionale in situatii de risc) 0 69 18 87

Program de dezvoltare a abilităților parentale 0 71 35 106

Program de prevenție primară a violenței domestice 0 16 17 33

Page 23: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

23

Program de menținere/dezvoltare a relațiilor cu mediul de suport 0 36 0 36

Program de optimizare personală destinat femeilor private de libertate 0 0 20 20

TOTAL GENERAL 548

Programe de asistenţă socială nestandardizate Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Program derulat de colaboratorii externi - "Reţeaua Îngerilor" (Prison Fellowship România) 0 257 18 275

Program derulat de colaboratori externi – ‘‘O zi cu tata” (Asociația Bărbaților Creștini) 0 36 0 36

TOTAL GENERAL 311

Grupuri de tratament în asistența socială Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Grup de progres, creștere și dezvoltare 0 48 0 48

Grup de socializare 0 8 12 20

Grup de intervenție 0 49 0 49

Grup educațional 0 14 0 14

TOTAL GENERAL 131

* Alte activități de grup, organizate în baza proiectelor de activitate și desfășurate cu persoanele private de libertate, în funcție de nevoile / riscurile identificate:

Activități psihologice semistructurate Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Grup de suport în vederea echilibrării emoționale, autocunoașterii și dezvoltării personale 0 0 26 26

Promovarea sănătății mentale în penitenciar 11 0 13 24

Pastila de psihologie 0 9 0 9

Psihoterapie cognitiv-comportamentală destinată persoanelor cu afecțiuni psihice 0 0 16 16

Psihoterapie cognitiv-comportamentală destinată persoanelor cu antecedente în toxicomanie 0 11 0 11

Familiarizarea cu specificul centrului terapeutic de către potențialele beneficiare 0 0 10 10

TOTAL GENERAL 96

Page 24: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

24

Activități sociale semistructurate Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Formarea și dezvoltarea abilităților prosociale 0 64 0 64

Intervenția asistată cu ajutorul animalelor 0 5 6 11

TOTAL GENERAL 75

Page 25: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

25

Anexa 2.5

ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE ŞCOLARĂ DERULATE ÎN ANUL 2018

AN ŞCOLAR 2017 – 2018

Clasa

Înscrişi la

începutul

anului

Existenţi la

sfârşitul anului

şcolar

Transferaţi Sosiţi prin

transfer

Alte situaţii (abandon/

Decedat/liberat)

Promovaţi la sfârşitul

anului şcolar

Învăţământ Primar 12 3 4 0 5 abandon 3

Învăţământ primar

„A doua şansă” 22 19 4 1 3 situație neîncheiată 16

Învăţământ gimnazial

9 5 4 0 0 5

Învățământ liceal – clasa a

IX-a

13 10 2 0 1 abandon 10

Învățământ profesional de

3 ani, clasa a XI-a

(Domeniul: construcții,

instalații și lucrări

publice, calificarea: zidar

–pietrar – tencuitor)

8 7 0 0 1 abandon 7

Învățământ universitar

- Fac. de Psihologie și

Științe ale Educației,

- Facultatea de

Sociologie și Asistență

Socială

2 0 1 0 1 liberat 0

TOTAL 66 44 15 1 11 41

Page 26: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

26

AN ŞCOLAR 2018 – 2019

Clasa

Înscrişi la

începutul

anului 2018

Existenţi la

sfârşitul anului

2018

Transferaţi Sosiţi prin

transfer Alte situaţii (abandon)

Promovaţi la sfârşitul

semestrului I

Învăţământ Primar 19 16 2 0 1 abandon în derulare

Învăţământ primar

„A doua şansă” 10 10 0 0 0 În derulare

Învăţământ gimnazial

32 23 2 1

8 abandon In derulare

Învățământ liceal

Clasa a IX-a 16 8 3 0

4 abandon

1 exclus În derulare

Învățământ liceal

Clasa a X-a

Domeniul: construcții,

instalații și lucrări publice,

specializarea: tehnician în

construcții și lucrări publice

12 9 1 0 2 abandon În derulare

Învăţământ universitar:

- Facultatea de Business

(UBB Cluj);

- Facultatea de Științe

Politice, Administrative și

ale Comunicării (UBB Cluj)

2 2 0 0 0 În derulare

TOTAL 91 68 8 1 16 In derulare

Page 27: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

27

Anexa 2.6

ACTIVITĂŢI DE FORMARE PROFESIONALĂ DERULATE ÎN ANUL 2018

ACTIVITĂŢI DE FORMARE PROFESIONALA

Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI MEDIERE A MUNCII 0 81 28 109

CURSURI DE CALIFICARE/SPECIALIZARE/PERFECTIONARE

Lucrător în cultura plantelor-1 0 7 0 7

Manichiură – pedichiură - 2 0 0 21 21

TOTAL 137

Page 28: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

28

Anexa 2.7

DEMERSURI DE ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ DERULATE ÎN ANUL 2018

I. DEMERSURI DE ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ Număr deţinuţi beneficiari

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

consiliere psihologică pentru agresori sexuali 0 7 0 7

consiliere psihologică bolnavi psihic 0 62 63 125

consiliere psihologică pentru consumatori de droguri 0 26 3 29

consiliere psihologică pentru deţinuţii cu probleme legate de consumul de alcool 0 4 0 4

consiliere psihologică vulnerabili (inclusiv consilierea pre şi post testare HIV SIDA) 1 98 50 149

consiliere psihologică pentru persoanele persoane private de libertate cu probleme de gestionare

a agresivităţii 0 50 9 59

consiliere psihologică pentru persoanele persoane private de libertate cu risc de suicid 0 16 0 16

consiliere psihologică în situaţii de criză (inclusiv refuzul de hrană) 0 48 3 51

TOTAL 1 311 128 440

II. DEMERSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Număr beneficiari

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

II.1. CONSILIERE PE PROBLEME SOCIALE

Consiliere pe probleme sociale în vederea obţinerii diverselor documente (certificat de naştere,

carte de identitate, documentaţie căsătorie, recunoaştere paternitate, dosar pensie, handicap etc.) 0 111 54 165

Consiliere pe probleme sociale în vederea restabilirii/medierii relaţiilor de familie (persoane private

de libertate cu copii instituţionalizaţi, relaţii conflictuale, nevizitaţi etc.) 1 58 77 136

Consiliere pe probleme sociale pentru identificarea de resurse (nevizitaţi, fără aparţinători, fără

resurse materiale, cu handicap, foşti instituţionalizaţi etc.) 2 25 24 51

Consiliere pe probleme sociale în situaţii de criză 1 7 14 22

TOTAL 4 201 169 374

Page 29: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

29

II. DEMERSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Număr beneficiari

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

II.2. DEMERSURI PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR SOCIALE Număr beneficiari

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Adrese către instituţiile de stat 3 198 195 396

Adrese ONG-uri 1 2 9

Contacte la sector vizită (familii, aparţinători) 0 20 23 43

Cazuri sociale soluţionate 2 222 57 281

Căsătorii încheiate în interiorul locului de deţinere 17

Page 30: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

30

Anexa 2.8

ASISTENŢA RELIGIOASĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE ÎN ANUL 2018

ACTIVITĂŢI MORAL- RELIGIOASE Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

ACTIVITĂŢI RELIGIOASE DESFĂŞURATE DE CĂTRE PREOTUL UNITĂŢII

Consiliere moral - religioasă individuală 0 1 6 7

Consiliere de grup/slujbe 0 538 63 601

Activităţi religioase de sprijin 0 46 - 46

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN COLABORARE CU REPREZENTANŢII CULTELOR 0 1353 956 2309

TOTAL GENERAL 0 1938 1025 2963

Page 31: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

31

Anexa 2.9

ALTERNATIVE CONSTRUCTIVE DE OCUPARE A TIMPULUI LIBER PENTRU

MENŢINEREA UNEI VIEŢI ACTIVE ÎN ANUL 2018

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE

Număr participanţi

Minori Bărbaţi Feme

i TOTAL

I. ACTIVITĂŢI ARTISTICE 0 407 352 759

Pictură 0 60 35 95

Tehnico-aplicative 0 41 29 70

Artizanat 0 21 50 71

Teatru 0 15 0 15

Creaţie literară 0 78 89 167

Cercuri de lectură 0 67 13 80

Muzică 0 49 16 65

Desen 0 39 30 69

Alte manifestări artistice 0 4 78 82

Traforaj 0 14 0 14

Cenacluri literare 0 0 12 12

Dans 0 19 0 19

II. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE A CULTURII 13 995 570 1578

Dezbateri 0 489 335 824

Prelegeri 0 437 38 475

Recenzii de carte 0 10 0 10

Redactare revistă 0 19 20 39

Vizionare filme, spectacole 13 40 177 230

III. CONCURSURI TEMATICE 7 1049 669 1725

IV. COMPETIŢII SPORTIVE 587 587

Page 32: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

32

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE

Număr participanţi

Minori Bărbaţi Feme

i TOTAL

Cupa Sărbătorilor de Iarnă 2017- disciplina sporivă şah - 21 - 21

Cupa„UNIRII” - competitie sah - 2018. - 9 - 9

CUPA „MARTISOR”-competitie tenis de masa. - 15 - 15

Campionat de tenis de masa - 25 - 25

Ziua Sportului - 49 - 49

Campionatul de Șah - 2018 - 13 - 13

Campionat de fotbal - tenis 1 la 1 - 2018 - 53 - 53

Cupa„1 IUNIE” - 2018 - 6 - 6

Campionat de powerliftig G1 - 27 - 27

Ziua Sportului ediția a VII - a. - 6 - 6

Cupa„ Sf. Petru și Pavel”-, competiție de fotbal-tenis 2 la 2 - 74 - 74

Campionatul de Tenis de Masă - 29 - 29

Punți Peste Ziduri - ediția a XV - Competiție sportivă la disciplina fotbal -

tenis - 6 - 6

Campionat de powerlifting G2 - 28 - 28

Concurs de aruncări libere la cosul de baschet(regim de maxima siguranta) - 29 - 29

Cupa ,,Prieteniei" disciplina tenis de masă - 4 - 4

Concurs de aruncări libere la cosul de baschet(regim închis) - 53 - 53

Ziua Educației în Penitenciare - Competiție de tenis cu piciorul 3 la 3 - 27 - 27

Ziua Educației în Penitenciare - Competiție de tenis cu piciorul 3 la 3 (regim

închis). - 42 - 42

Cupa„Sf. Andrei”-competitie tenis de masa cu regim de maxima siguranta - 20 - 20

Cupa„Sf. Andrei”- competitie tenis de masa cu regim închis -- 37 - 37

Cupa ,,Sărbătorilor de iarnă” - 14 - 14

Page 33: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

33

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE

Număr participanţi

Minori Bărbaţi Feme

i TOTAL

V. ACTIVITĂŢI INTER-PENITENCIARE 28 28

CUPA DE NORD VEST, ed. a V - a, Bistrita. - 7 - 7

Cupa de Vest, ed.a XII-a, fotbal pe teren redus, Oradea - 2018 - 8 - 8

Cupa „PUNŢI INTRE ZIDURI” - 2018 - ediţia a XI- a - 6 - 6

Cupa ,,Maramureș” 2018 disciplina powerliftig - 7 - 7

TOTAL GENERAL ACTIVITĂȚI DE MENȚINERE A UNEI VIEȚI ACTIVE 20 3066 1591 4677

Anexa 2.10

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN COMUNITATE

DENUMIREA ACTIVITĂȚII Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Vizită la Sediul Fundației ”Prison Fellowship Romania” 0 0 26 26

Vizită la Casa de Adunare a Asociației ”Oastea Domnului” Gherla 0 8 0 8

Bursa Generală a Locurilor de Muncă desfășurată la sediul AJOFM 0 0 4 4

Zilele Carierei desfășurată la Universitatea de Științe Agricole și

Medicină Veterinară Cluj 0 0 4 4

Vizită la Mănăstirea Nicula 0 9 0 9

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți desfășurată la Sala

Sporturilor Horia Demian Cluj Napoca 0 0 8 8

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolventi desfășurată la Agenția

Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Dej 0 7 0 7

Ieșire în comunitate la Biserica ”Râul Vieții” 0 0 11 11

Page 34: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

34

DENUMIREA ACTIVITĂȚII Număr participanţi

Minori Bărbaţi Femei TOTAL

Vizionare meci de volei masculin divizia A1 - UNIREA Dej - CSU

UV Timisoara 0 5 0 5

Cupa„PESCARULUI AMATOR”- 2018 0 5 0 5

Participare la Expoziția Națională de Caligrafie ”Artă din condei” 0 1 5 6

Expoziția ,,ACASĂ" desfășurată la Centrul Național de Informare

și Promovare Turistică Gherla 0 12 0 12

Expoziția de pictură și quilling ,,Simfonia Primăverii” desfășurată la

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Gherla 0 15 16 31

Participare la expoziția de pictură: ,,Penitență, Artă și Speranță”

desfășurată la Centrul Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva 0 5 0 5

Participare la ”Festivalul Național de Folclor pentru deținuți”, ediția

a IV-a desfășurată la Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti”

din București

0 20 37 57

Participare la expoziția națională ”Creație din penitenciar pentru

Centenar” desfășurată la Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai”

Oradea

0 0 5 5

Participare la expoziția ”Crăciunul inimilor noastre”- ediția a II-a

desfășurată la Biblioteca Județeană ”I.N.Roman” Constanța, 0 0 5 5

Participare la Festivalul Național Interpenitenciar InterFest – ediția

a V-a 2018 Penitenciarul Jilava

0 0 7 7

Ieșire în comunitate la Centrul de Zi ”Micul Prinț” Gherla - 3 0 6 20 26

Ieșire în comunitate la sediul IPJ Cluj-Napoca – 1 0 0 7 7

Ieșire în comunitate la Centrul de Informare și Promovare Turistică

Gherla – 2 0 0 11 11

Ieșire în comunitate la Căminul pentru Seniori ”Casa Theodora”

Cluj-Napoca – 1 0 0 5 5

TOTAL ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN COMUNITATE 0 93 171 264

Page 35: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

35

Anexa 2.11

ANALIZA COMPARATIVĂ 2014-2018

ACȚIUNEA NUMĂR DE BENEFICIARI*

2014 2015 2016 2017 2018

Programe educaționale 1761 1947 1666 1425 1830

Instruire școlară 2014-2015 deţinuţi promovaţi 96 0

Instruire școlară 2015-2016 deţinuţi promovaţi 68 0

Instruire școlară 2016-2017 deţinuţi promovaţi 48 0

Instruire școlară 2017-2018 deţinuţi promovaţi 47 41

Alfabetizare 83 66 31 12 34

Calificare 28 48 80 0 28

Consiliere profesională, informare și mediere a muncii 84 204 126 0 109

Activități artistice 844 316 476 537 759

Activități de difuzare a culturii 2730 1919 1263 717 1578

Emisiuni tv (realizate, difuzate) 65 120 188 205 62

Concursuri tematice 800 379 408 303 1725

Concursuri sportive 1365 788 490 730 596

Activități religioase

asistență specifică acordată de preotul angajat

asistență specifică acordată de reprezentanții celorlalte biserici/culte și organizații

1357 206 533 1928 654

1305 206 193 206 2309

Lectură fond de carte (cititori) 835 1129 864 407 890

Ieșiri în comunitate 132 242 95 150 264

Programe psihologice

intervenţie specifică 48 24

51

180

346

intervenţie generală 12 8 64 66 112

Programe sociale 395 207 324 529 859

Activități psihologice semistructurate 0 0 0 0 96

Activități sociale semistructurate 0 0 0 0 75

TOTAL 11940 7877 6900 7442 14385

Page 36: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

36

Anexa 3.1

Anexa 3.2

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Consultații medicină generală Consultații stomatologice Internări în infirmeria unității

37.623

2.263214

36.424

2.482

176

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE

2017 2018

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Boli psihice

Boli cardio-vasculare

Boli digestive

Boli reumatice

Boli endocrine și de metabolism

Epilepsie

Insufuciență renală cronică

Tumori

187

91

138

46

54

5

1

10

98

89

48

46

24

3

1

3

BOLNAVI CRONICI AFLAȚI ÎN EVIDENȚA CABINETULUI MEDICAL

2018 2017

Page 37: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

37

Anexa 3.3

0

100

200

300

400

500

600

700

INTERNAȚI ÎN REȚEAUA

MINISTERULUI JUSTIȚIEI

INTERNAȚI ÎN REȚEAUA

MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

CONSULTAȚII MEDICALE DE SPECIALITATE AMBULATORII

PREZENTAȚI LA INSTITUTUL DE

MEDICINĂ LEGALĂ

CABINETUL DE EXPERTIZĂ A

CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

341

11

627

29

376

6

372

20 23

COLABORAREA CU SISTEMUL SANITAR PUBLIC

2017 2018

Page 38: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

38

Anexa 4.1

Bunuri destinate îmbunătățirii condiții de muncă ale personalului

Nr.

crt. Denumirea bunului U.M. Cantitate Preţ /buc Valoare

1 APARAT DE FOTOGRAFIAT PANASONIC BUC 1.00 2,853.62 2,853.62

2 APARAT DE PERFORAT SI ARHIVAT BUC 7.00 1,425.00 9,975.01

3 APARAT DE SUDURA BUC 1.00 804.73 804.73

4 APARAT SPALARE KARCHER BUC 2.00 2,820.30 5,640.60

5 BOILER ELECTRIC BUC 4.00 285.60 1,142.40

6 CALCULATOR BIROU BUC 10.00 69.02 690.20

7 CALCULATOR PC INTEL CORE I5 7400, 4GB DDR4 BUC 59.00 2,006.97 118,411.23

8 CAMERA EXTERIOARA BUC 16.00 134.47 2,151.52

9 CAMERA INTERIOARA BUC 10.00 110.88 1,108.80

10 CAMERA INTERIOARA 5MP FITS BUC 6.00 579.57 3,477.42

11 CAMERE VIDEO PORTABILE EEYELOG EH 15 BUC 39.00 791.35 30,862.65

12 DATIERA COLOP S-120 BUC 10.00 49.00 490.04

13 DISTILATOR APA BUC 1.00 714.00 714.00

14 DVR 16 CANALE HD TURBO BUC 2.00 1,249.50 2,499.00

15 ECRAN PROIECTIE ELITE SCREEN BUC 1.00 2,481.15 2,481.15

16 FOARFECA LISTER BUC 5.00 16.87 84.37

17 FRIGIDER CU 2 USI BUC 1.00 2,737.00 2,737.00

18 HDD 4TB 64MB BUC 2.00 557.61 1,115.22

19 MASINA DE NUMARAT BANI BUC 1.00 1,137.14 1,137.14

20 SIGILATOR PUNGI STERILIZARE BUC 1.00 1,071.00 1,071.00

21 STAMPILA "CONFORM CU ORIGINALU" BUC 5.00 60.00 300.00

22 STAMPILA DREPTUNG. AUTOTANSANTA BUC 1.00 131.00 131.00

23 STAMPILA P50 BUC 4.00 110.00 440.02

24 SURSA ALIMENTARE BUC 6.00 165.76 994.56

25 TAVITE RENALE INOX BUC 4.00 25.66 102.63

26 TENSIOMETRU MECANIC BUC 5.00 51.61 258.05

27 TRANSPALET BUC 1.00 1,299.00 1,299.00

28 VIDEOPROIECTOR BENQ TH530 BUC 1.00 2,493.05 2,493.05

29 VITRINA FRIGORIFICA BUC 1.00 2,737.00 2,737.00

Total valoare 198,202.40

Page 39: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

39

Anexa 4.2

Bunuri destinate îmbunătățirii condiții de detenție

Nr.

crt. Denumirea bunului U.M. cantitate

preţ

/buc Valoare

1 PATURI METALICE DUBLU

ETAJATE BUC 70.00 1,527.96 106,957.20

2 MIXER DE MANA BUC 2.00 1,547.00 3,094.00

3 POLONICE INOX BUC 10.00 332.84 3,328.40

4 TAVA PROFESIONALA PENTRU

PRAJIT BUC 5.00 110.67 553.35

5 OALA INOX 5L+CAPAC BUC 3.00 54.99 164.97

6 OALA INOX 20l+CAPAC BUC 3.00 124.90 374.70

7 OALA INOX 3.5L+CAPAC BUC 3.00 49.99 149.97

8 CRATITA INOX 2.8L BUC 3.00 44.99 134.97

9 POLONIC INOX 400 ml BUC 20.00 49.99 999.80

10 OALA INOX 30L CU CAPAC BUC 3.00 359.89 1,079.67

11 SPUMIERE INOX BUC 10.00 42.99 429.90

12 BOL PORTELAN BUC 10.00 5.59 55.90

13 POLONIC 250ML INOX BUC 20.00 40.00 800.00

14 FELIATOR DE MEZELURI BUC 1.00 2,513.28 2,513.28

15 EUROPUBELE 240L BUC 20.00 130.90 2,618.00

16 EUROPUBELE 1100L BUC 5.00 815.15 4,075.75

17 PALETE TENIS DE MASA BUC 20.00 65.45 1,309.00

18 MINGE MEDICINALA BUC 2.00 130.90 261.80

19 FILEU TENIS DE MASA BUC 4.00 41.65 166.60

20 MINGE VOLEI BUC 5.00 54.74 273.70

21 MINGI DE BASCHET BUC 10.00 58.31 583.10

22 MINGE FOTBAL BUC 40.00 42.84 1,713.60

23 MASA PT.TENIS MASA BUC 1.00 1,088.85 1,088.85

24 MINGI VOLEI PIELE BUC 5.00 41.65 208.25

25 MINGI DE FOTBAL BUC 10.00 77.35 773.50

26 MASA DE TENIS PLIANTA BUC 1.00 1,088.85 1,088.85

27 FILEU TENIS DE CAMP BUC 4.00 440.30 1,761.20

28 MASINA DE TUNS MOSER

PRIMAT 1230 BUC 10.00 343.91 3,439.10

Total valoare 139,997.41

Page 40: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

40

Anexa 4.3

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Transferuri CASS p.p.l

Asistență socială

Cheltuieli de capital

TOTAL

30.950

4.271

1.345

103

314

36.983

29.346

5.041

1.474

285

350

36.496

31.810

2.410

1.611

218

0

36.049

41058

1.651

119

268

129

43.225

Valoare subventii 2015-2018

2018 2017 2016 2015

Page 41: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

41

Anexa 4.4

Concesiuni și închirieri

Prestări servicii

Valorificare bunuri din producție proprie

Alte venituri

Total

80

3.680

3

92

3.855

103

4.518

5

92

4.718

125

4.825

0

129

5.079

249

4.772

42

167

5.230

Evolutia veniturilor proprii incasate

2018 2017 2016 2015

Page 42: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

42

Anexa 4.5

Anexa 4.6

NUMĂRUL DE PERSOANE ALOCATE LA HRANĂ ÎN ANUL -2018

Nr.crt. NORMA DE HRANA CALDA PERSOANE

ALOCATE LA HRANĂ

1. N 17 STATIONARE 92497

2. N17 A MUNCA USOARA 60675

3. N17 S MUSULMANI 1562

4. N17 V VEGETARIENI 2226

5. N18 REGIM 71293

6. N18 D T.B.C. 35

7. N18 E DISTROFICI 2764

8. N18 V VEGETARIENI 9

9. N18 DI DIABET ZAHARAT 6840

10. N18 S MUSULMANI REGIM 243

11. N20 TRANSFER+INSTANTA 7336

12. N12C.1-SUPLIMENT PENTRU ZILE FESTIVE 4932

13. N18A-SUPLIMENT PENTRU GRAVIDE 148

14. N16-PREVENTIVI 39406

15. N15-MINORI 4743

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00100.000,00120.000,00

A P A R A T M U L T I F U N C Ț I O N A L F O R Ț Ă …

A U T O C L A V : 1 B U C .

I N F O C H I O Ș C : 1 3 B U C .

M A S I N A D E G Ă T I T C U 8 F O C U R I : 1 B U C .

M A S I N A D E T O C A T C A R N E : 1 B U C .

M A S I N A D E S P Ă L A T R U F E 2 5 K G : 1 B U C .

R A M P Ă G I R O F A R L E D : 3 B U C .

V I E R I : 2 B U C .

S T O R C Ă T O R D E R U F E I N D U S T R I A L , V I T E Z A …

V I E R D E R E P R O D U C Ț I E : 2 B U C .

51.093,84

12.495,00

111.971,86

25.016,16

4.726,68

27.837,67

32.549,30

6.537,82

16.499,35

7.999,99

DOTĂRI INDEPENDENTE 2018290.189,85

Page 43: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

43

NUMĂRUL DE PERSOANE IPJ ALOCATE LA HRANĂ ÎN ANUL -2018

Nr.crt. NORMA DE HRANA CALDA PERSOANE

ALOCATE LA HRANĂ

1. N 17 STATIONARE 4

2. N17 A MUNCA USOARA 6750

3. N16-PREVENTIVI 2623

4. N18 REGIM 238

5. N18 DI DIABET ZAHARAT 142

6. N20 TRANSFER+INSTANTA 186

7. N12C.1-SUPLIMENT PENTRU ZILE FESTIVE 172

Valoarea financiara a principalelor norme de hrană în ANUL -2018

Nr.crt. LUNA NORMA 17-

STATIONARE

Norma 18-

REGIM

1. IANUARIE 3,14 4,10

2. FEBRUARIE 3,28 3,74

3. MARTIE 3,39 3,70

4. APRILIE 3,66 3,81

5. MAI 3,67 4,00

6. IUNIE 3,67 4,06

7. IULIE 3,72 4,21

8. AUGUST 3,62 4,12

9. SEPTEMBRIE 3,90 4,32

10. OCTOMBRIE 4,47 5,26

11. NOIEMBRIE 4,45 5,42

12. DECEMBRIE 4,89 6,18

VALOAREA MEDIE A

NORMELOR

3,82 4,41

Page 44: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

44

Anexa 4.7

Anexa 4.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

PRODUCȚIE PLANIFICATĂ (TONE)

PRODUCȚIE REALIZATĂ (TONE)

PREȚ PLANIFICAT

PREȚ EFECTIV

30

37

2,13

0,88

33

34

1,86

1,30

Producție planificată (tone)

Producție realizată (tone) Preț planificat Preț efectiv

Orzoaică 33 34 1,86 1,30

Cartofi 30 37 2,13 0,88

STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI DE PRODUCŢIE VEGETAL

0,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Carne porc [tona]

Purcei sugari [cap]

Sacrificări [cap]

Mortalități [cap]

33,864

260

223

60

43,994

334

271

48

Carne porc [tona] Purcei sugari [cap] Sacrificări [cap] Mortalități [cap]

Producție realizată 43,994 334 271 48

Producție planificată 33,864 260 223 60

STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI DE PRODUCŢIE A SECTORULUI ZOOTEHNIC

Page 45: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

45

Anexa 4.9

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

Gaze naturale

Energie electrică

Apă-canal

524.517

1.287.528

164.149

519.704

1.229.735

160.902

Consumurile de gaze naturale, energie electrică şi apă-canal

Consum 2018 Consum 2017

Consum de carburanți Motokilometri efectuați

31.257

243.584

30.615

268.878

642

25.294

Situație comparativă: consumuri carburantiValoare economii 22103 lei

2017 2018 Economii

Page 46: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

46

Anexa 5.1

Prevăzut Încadrat Vacant Media de vârstă

539

478

6139,01

520477

43 38,53

520

441

7940,05

Încadrarea unității cu personal

2018 2017 2016

72

73

68

406

404

373

2018

2017

2016

Situația personalului pe corpuri

Agenți Ofițeri

Page 47: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

47

Anexa 8.1

345

343

313

63

63

60

19

18

18

30

33

23

21

20

27

2018

2017

2016

Distribuția personalului pe sectoare de activitate

Alte compartimente Reintegrare Medical Economico-Administrativ Operativ

61521 62967

Număr documente înregistrate

2017 2018

Page 48: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

48

Anexa 8.2

Anexa 8.3

24969 24637

Număr documente expediate

2017 2018

68,00% 70,00% 72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00%

2017

2018

2017; 75,41%

2018; 79,11%

2017; 72,32%

2018; 77,51%

2017 2018

Agenți 72,32% 77,51%

Ofițeri 75,41% 79,11%

Situația efectuării concediilor

Agenți Ofițeri

Page 49: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

49

2017

2018

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Drept zile CO Zile CO efectuate Rest

2017 2925 2150 775

2018 2954 2114 840

2925

2150

775

2954

2114

840

Situația concediilor pe anul 2018 comparativ cu anul 2017-Corpul ofițerilor-

2017 2018

2017

2018

0

5000

10000

15000

20000

Drept zile CO Zile CO efectuate Rest

2017 15904 10475 5429

2018 17120 13132 3988

15904

10475

5429

17120

13132

3988

Situația concediilor pe anul 2018 comparativ cu anul 2017-Corpul agenților-

2017 2018

Page 50: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

50

Anexa 9.1

Anexa 9.2

58

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018

Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale instituției

8

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017 2018

Reprezentarea unităț i i în fața instanțelor de judecată

Page 51: Anexa 1.1 CAPACITATEA DE CAZAREanp.gov.ro/penitenciarul-gherla/wp-content/uploads/sites/28/2019/03/... · Asociaţia Oastea Domnului Gherla ... DERULATE - activități de prevenție

Penitenciarul Gherla – Raport de activitate pentru anul 2018 - Anexe

51

Anexa 9.3

Anexa 9.4

0

20

40

60

80

100

120

140

Încheieri alejudecătorului de

supraveghere

Contetații Admis Respins

130

15

411

Încheieri ale judecătorului de supraveghere analizate de comisia de contestare pe anul 2018

396

52

108

13

244

18

2

24

267

15

743

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Procese verbale de inventariere

Avize juridice pentru contractelede achiziții publice

Avize pentru contracte de prestări servicii

Decizii care privesc personalul instituției

Avize pentru contracte de sponsorizare și donații

Avize contracte de voluntariat

Avize pentru protocoale de colaborare

Avize pentru comenzi ferme

Alte decizii

TOTAL

Documente avizate sub aspectul legalității

2018 2017