ancorele carierei

download ancorele carierei

of 5

Transcript of ancorele carierei

ANCORELE CARIEREIInventarul orienHirilor privind cariera

- Chestionar -

Scopul acestui chestionar este de a va stimula gandirea cu privire la propriile domenii de competenta, motivele ~i valorile voastre. Incercati sa raspundeti pe cat de repede ~i sincer posibi1. Evitati scorurile extreme, cu exceptia situatiilor in care aveti sentimente puternice intr-o directie sau alta.

Cum codificafi itemii

Pentru fiecare din cei 40 de itemi ata~ati un scor de la 1 la 6 in functie de cat de adevarat este itemul respectiv pentru situatia dumneavoastra. De exemplu, pentru itemul "Visez sa fiu pre~edintele unei companii" veti completa urrnatoarele scoruri: 1 daca afirrnatia nu este de loc adevarata pentru cazul dvs. 2 4 6 sau 3 sau daca afirrnatia este uneori adevarata sau 5 daca afirrnatia este deseori adevarata daca afirmatia este intotdeauna adevarata

Folositi deci, urrnatoarea scala pentru a ordona fiecare item in functie de cat de adevarat este pentru dumneavoastra: Pentru mine nu este3 pentru mine valabil mme 4 este 6 5 Deseori este valabil Uneori este Pentru intotdeauna pentru12

__ __

1. Visez sa fac lucrurile atat de bine incat sa fie mereu nevoie de competenta mea. 2. M-a~ simti implinit in munca dadi a~ reu~i sa organizez ~i sa coordonez eforturile altora. 3. Visez la 0 cariera care imi va da libertatea de a-mi face munca in stilul meu ~i conform propriului meu program.

__

__

4. Siguranta ~i stabilitatea sunt mai importante pentm mine decat libertatea ~i autonomia 5. Sunt intotdeauna atent (a) la ideile care mi-ar permite sii-mi initiez propria intreprindere. 6. Voi considera cariera mea reu~ita numai daca voi simti ca mi-am adus 0 contributie reala la binele societatii.

__

7. Visez la 0 cariera in care sa pot rezolva probleme sau sa izbandesc in situatii extrem de provocatoare. 8. Mai bine a~ padisi organizatia decat sa realizez 0 activitate ce mi-ar impiedica urmarirea preocuparilor personale ~i familiale. 9. A~ considera cii am 0 cariera reu~ita numai daca imi pot dezvolta abilitatile tehnice sau functionale la un inalt nivel de competenta. 10. Visez sa am raspunderea unei organizatii complexe ~i posibilitatea de a lua decizii care sa vizeze un numar mare de oameni.

__

__

__

11.

M-a~ simti implinit (a) in munca daca a~ avea libertatea total a de a-mi defini propriile sarcini, planuri ~iproceduri.

12. Mai bine a~ parasi organizatia definitiv dedit sa accept 0 sarcina care ar primejdui securitatea mea in acea organizatie. 13. lnitierea unei intreprinderi proprii este mai importanta pentru mine dedit obtinerea unei pozitii manageriale inaite intr-o organizatie. __ 14. Ma voi considera implinit (a) in cariera mea dad am fost capabil (a) sa-mi folosesc aptitudinile in serviciul altora. 15. lmi voi simti cariera incununata de succes numai daca voi reu~i sa ma confrunt eu /~i sa fac fata unor sarcini foarte dificile. 16. Visez la 0 cariera ee-mi va permite sa armonizez necesitatile personale, familiale ~iprofesionale. __ 17. A deveni un manager important in domeniul meu de competenta mi se pare mai atractiv decat a fi manager (director) general. 18. Voi considera di am succes in cariera numai daca devin manager generalintr-o organizatie.

__

2

__

19. Voi considera ca am succes in cariera numai daca obtin autonomie ~i libertate completa. 20. Urmaresc acele pozitii organizationale care imi vor da sentimentul securWitii ~i stabilitatii. 21. Ma voi considera implinit (a) in cariera daca am fost capabil (a) sa realizez ceva care sa reflecte in totalitate propriile meIe idei ~i eforturi. 22. Pentru mine este mai important sa fac ceva pentru imbunatatirea vietii ~i muncii oamenilor decat sa obtin 0 pozitie manageriala malta. 23. M-am simtit cu adevarat implinit(a) in cariera atunci cand am rezo]vat probleme aparent nerezolvabile. 24. Consider ca am reu~it in viata numai dad am fast capabil (a) sa echilibrez cerintele personale, familiale ~icele legate de cariera. 25. Mai bine a~ parasi organizatia decat sa accept activWiti alternative care m-ar indeparta de domeniul meu de competenta. 26. A deveni director general mi se pare mai atractiv decat a deveni director al unei unWiti functionale importante in domeniul meu de expertiza.

__

__

__

__

__

__

__

27. Pentru mine ~ansa de a realiza 0 activitate a~a cum vreau eu, eliberat (a) de reguli ~i constrangeri, este mai importanta decat securitatea postului. 28. Ma consider realizat (a) in munca daca simt ca am 0 deplina securitate atat din punct de vedere financiar cat ~ial postului de munci'i. 29. Voi considera ca am succes in cariera numai daca am reu~it sa creez sau sa construiesc ceva care este in totalitate propriul meu produs sau idee. 30. Visez 0 cariera prin care sa pot aduce 0 contributie reala la binele umanitatii ~i al societatii. 31. Caut oportunitiiti de mundi extrem de provocatoare pentru capacWitile mele competitive ~ilsau de rezolvare a problemelor. 32. Pentru mine este mai importanta echilibrarea cerintelorvietii profesionale decat obtinerea unei inalte pozitii manageriale. personale~l

__

__

__

__

__

___

33. Ma consider implinit in munca mea dadi am fast capabil (a) sa-mi folosesc talentele ~j capaciHitile.

__

34. Mai bine a;; parasi organizatia decat sa accept 0 munca ce m-ar indeparta de traiectoria manageriaUi. 35. Mai bine a~ parasi organizatia decat sa accept 0 munca ce mi-ar reduce autonomia ~i libertatea. 36. Visez la 0 cariera ce-mi va da sentimentul securitatii

__

__ __ __

~istabilitatii.

37. Visez sa initiez ~i sa-mi construiesc propria mea organizatie. 38. Mai bine a~ parasi organizatia decat sa accept 0 activitate care nu mi-ar da posibilitatea sa fiu de ajutor altora. 39. Pentru mine este mai importanta ~ansa de a ma confrunta cu probleme aproape insolubile decM sa ajung intr-o pozitie managerial a importanta. 40. Am cautat intotdeauna acele circum stante de muncil uncle interferenta cu preocuparile personale sau familiale sa fie cat mai redusa. Acum revedeti raspunsurile ~i localizati itemii carora le-ati acordat cele mai inalte

__

scoruri. Alegeti trei itemi pe care ii considerati cei mai potriviti situatiei dvs. ~i adaugati fiecaruia dintre ei inca patru (4) puncte.

INSTRUCfIUNI PRIVIND NOTAREA

In eontinuare yeti eompleta in spatiul gol ata~at celor 40 de itemi numerele inserise in dreptul tiedirui item. Dupa ee ati transferat toate cifrele, adunati-le pe fieeare coloana ~i apoi impartiti suma rezultata la cinei (numarul de itemi) pentru a obtine scoru1 mediu pentru fiecare din eele opt (8) dimensiuni ale aneorei carierei. Inainte de a face adunarea nu uitati sa adaugati cele patru puncte pentru fieeare din cei trei itemi-eheie. Scorul mediu (obtinut prin adunare ~i apoi impartire) reprezinta autoevaluarea dvs. eu :5 2027 28 1 14 24 26 32 31 15 23 40 35 CA AU SE 2 7 3 22 30 10 21 29 18 16 1 19 36 38 34 37 39 :5 : 6MG SD SV 8 PR 5 12 13 privire4:55adevarul itemilor din scala. la

---- ---

----

--

Se imparte la 5

TF

TF - COMPETENTA TEHNICA/FUNCTIONALA MG - COMPETENT A MANAGERIALA GENERALA AU - AUTONOMIE/INDEPENDENTA SE - SECURlT ATE 1ST ABILIT ATE CA - CREATIVITATE ANTREPRENORJALA SD - SERVlREIDEDICARE lJNEI CAUZE PR-PROVOCAREPuRA SV - STIL DE VIATA