Analiza financiara

download Analiza financiara

of 67

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.098
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Analiza financiara

UniversitateaBabeBolyaiClujNapoca CentruldeFormareContinuinvmntlaDistan FacultateadeBusiness

SUPORTDECURS

ANALIZECONOMICOFINANCIAR

ANULIII

SEMESTRUL2 ClujNapoca2010

1

1.Informaiigenerale Datedeidentificareacursului Datedecontacttitularcurs Nume:Lectoruniv.dr.BerindeSorin nr.7 Telefon:0264599170 Fax:0264590110 Email:sorin.berinde@tbs.ubbcluj.ro Datedeidentificarecursicontacttutori Denumire curs: ANALIZ ECONOMICO Cod:IAA3249 AnIII Semestrul:2 Tipcurs:opional Paginaweb:www.tbs.ubbcluj.ro

Birou:FacultateadeBusiness,Str.Horea FINANCIAR

Condiionriicunotineprerechizite: Prinintermediulcursului Analizeconomicofinanciar nepropunemsdezvoltmabilitile, practiceideraionament,alestudenilorndomeniulanalizeieconomicofinanciare,specifice sistemuluiromnesc.Avndnvederestructura,coninutuliabordriledidacticeaferenteacestei discipline, recomandm participarea oricrui student, indiferent de tipologia i caracterul pregtiriiacademiceanterioare. Descriereacursului Disciplina Analiz economicofinanciar se adreseaz studenilor nscrii n programele de pregtire la nivel licen, nvmnt la distan (ID) i are ca scop principal dezvoltarea cunotinelor,raionamentuluiprofesionaliaabilitilorpracticepentrustudeniicareparticip laacestcurs. Coninutuldisciplineiseaxeazpeurmtoareleaspectedefinitorii:nelegerealoculuianalizei economicofinanciare n cadrul disciplinelor economice, a rolului analizei economice i a importaneiinecesitiivalorificriiinformaieicontabile. Organizareatemelorncadrulcursului Temele abordate n cadrul disciplinei sunt structurate astfel nct s permit atingerea principalelorobiectivealecursului.

2

Obiectivelecursuluipotfistructuratepedoumaricategorii,aferenteactivitilorvizate,astfel: Obiectivegenerale: Consolidareabazeitiinificeastudenilorndomeniulanalizeieconomiceifinanciare; Dezvoltareaunuiraionamentprofesionalautenticireal; Dezvoltareacapacitiideanalizidiagnosticprivinduniversulcontabil.

Obiectivespecifice: nsuireatipologiiloranalizeifinanciare nelegereaimportaneianalizeifinanciarepentruutilizatori delimitareafactorilordeinfluenaniveluluiinformaieicontabile delimitareaprocedeelordeanaliz nsuireaetapelorprocesuluideanalizeconomicifinanciar nelegereadeosebiriidintreaanalizastaticidinamic nsuirearatelordestructuraleactivului,pasivului,aratelorderentabilitatei interpretareasemnificaieiacestora nelegereaimportaneifluxurilordetrezorerienanalizafinanciar,amoduluidecalcula acestora realizareadiversitiiriscurilorcucareseconfruntentitileeconomiceianalizarea acestora Avndnvedereconinutulacesteidiscipline,precumiabordriledenaturdidacticsuntemn msur s preconizm c studenii participani la acest curs vor dobndi dup absolvirea disciplineurmtoarelecompetene: nelegereaimportaneivalorificriiinformaieicontabileprinprelucrareaacesteiacuajutorul analizeieconomicofinanciare; Realizareadifereneintreanalizastaticidinamic; Delimitarea i nelegerea influenei pe care un anumit factor o are asupra evoluiei unui indicatoreconomicofinanciar; nelegereasemnificaieiuneimultitudinideindicatori,capacitateadeasimilareaacestoraide realizareauneiconexiuniainformaiilordesprinsedinanalizaacestorindicatori; nelegereaimportaneifluxurilordetrezorerielaniveluluneientiti; Capacitateadearealizaunproiectdeanalizeconomicofinanciarlaniveluloricreientitidin economie;

3

Datorit dinamicii informaionale din domeniul legislativ contabil, n fiecare an sursele de informaresevormodificanconformitatecuultimelenoutindomeniuivorficomunicaten timputilpeplatformahttps://portal.portalid.ubbcluj.ro.Deasemenea,surseledeinformarevorfi disponibileipeCDulcarevaconinematerialeleaferenteacestuicurs.Odetaliereatemelorse gsetencalendarulcursului. Formatulitipulactivitilorimplicate DisciplinaAnalizeconomicofinanciararelabaztreiabordridiscincteprivindprocesul depredarenvareasimilareacunotinelordectrestudeniiparticipani.Primadintreaceste abordri este cea aferent procesului de transmitere, comunicare a informaiilor de specialitate,peaxa cadrudidacticstudent,iarenvedere realizarea unorexpunerisub formdeprelegeri,attteoretice,ctiaplicativexemplificative,peotematicspecific,clar delimitatdectretitularuldecurs. Ceadeadouaabordarearelabazparticipareaactividirectastudenilorlaexpunereai soluionareastudiilordecazselectatenprealabildectretitularuldecurs,oripropusede ctrestudeni,conformtematiciianunatepentrufiecarecursnparte. Ultimaabordareaferentprocesuluidepredarenvareasimilareacunotinelorarenvedere implicarea participativ idirect astudenilor n realitatea unorproiecte decercetare tiinific,porninddelaoseriedetematicianunatedectretitularuldecurs,lanceputul 1 Btrncea M., Analizaentitiieconomicearmonizat cuStandardeleInternaionale

Btrncea L.M., deRaportareFinanciar,Ed.Risoprint,ClujNapoca,2008. 2 3 MacaE. Robu V.,Vlveanu Analizaeconomicofinanciar,Ed.Economic,Bucureti,2005. Gh.,GeorgescuN. CrecanC. Analiza economicofinanciar n industrie i agricultur, Ed.

Economic,2006. procesuluididactic,aferentacesteidiscipline.Proiectelevizatepresupunactiviticucaracter preponderentaplicativ,ctipentrudezoltareaunorproiectecevizeazrezultatecomplexei relevantenraportcutematicaabordat. Materialebibliograficeobligatorii

4

Surselebibliograficeaufoststabiliteastfelnctsatingobiectivelecursului,iaraceste surseindicatepotfigsitefiela BibliotecaCentralUniversitar,fielaBibliotecaFacultiide Business,fielaBibliotecaFacultiidetiineEconomiceiGestiuneaAfacerilor.

Materialeleiinstrumentelenecesarepentrucurs PelngmaterialelepuseladispoziiepeCDi/saunformtiprit,studeniivorlucracu informaiiledisponibile(nmodgratuit)peInternet,precumicustudiiledecaziarticolelepuse ladispoziiedecadruldidactic.nvedereaatingeriiunuiniveloptimdeprezentareacursului,este necesarutilizareaunuicomputeriaunuiproiectormultimedia. Astfel, derularea n condiii optime a cursului de Analiz economicofinanciar presupune utilizareaurmtoarelorechipamente: Laptopivideoproiector(asiguratdefacultate); Suportdecursiseminar(formatelectronici/sautiprit,asiguratedefacultate); Referinebibliograficeindicate(asigurateprinintermediulbibliotecilor). Calendarulcursului nderulareaacesteidisciplinesuntprogramate4ntlniri(fanfa)custudenii.Pentruca aceste ntlniri s devin cu adevrat interactive i pentru a se putea focaliza pe aspectele importante,obligaiastudenilorestedeacitisuportuldecursibibliografiaindicatidea participaactivlaactivitiledesfuratencadrulntlnirilor. Ulteriorfiecreintlniri,studenilorliserecomandrezolvareasarciniloriexerciiiloraferente. Tematicacursurilorpredatencadrulacesteidisciplinecuprinde: Tema1:Abordriteoreticealeanalizeieconomicofinanciare Sferadecuprindereaanalizeieconomice Obiectiveleanalizeieconomice Opiniicuprivirelaconinutulanalizeieconomice Factoriideintercondiionareafenomeneloreconomice Obiective:

5

Perceperea analizei economice din perspectiv mondoeconomic, macroeconomic, mezoeconomic,microeconomic nelegereaimportaneipecareoareanalizamicroeconomicpentruviabilitateauneientiti Importana faptului canaliza financiar trebuie sasigurenecesarulinformaional pentru o gamlargdeutilizatori Bibliografieobligatorie: 1)Btrncea M., Btrncea L.M., Maca E., Analiza entitii economice armonizat cu StandardeleInternaionaledeRaportareFinanciar,Ed.Risoprint,ClujNapoca,2008; 2) Robu V., Vlveanu Gh., Georgescu N., Analiza economico financiar, Ed.Economic, Bucureti,2005. Tema2:Metodologiadeanalizcalitativafirmelor Difereniereantreanalizacalitativiceacantitativ Prezentareaprocedeelespecificeanalizeicalitativeicantitative Obiective: Aplicareaunorprocedeelordeanalizcompetiional,realizareadiferenelordintreacesteai clasificareaentitilornfunciedespecificulfiecruiprocedeu Bibliografieobligatorie: 1)Btrncea M., Btrncea L.M., Maca E., Analiza entitii economice armonizat cu StandardeleInternaionaledeRaportareFinanciar,Ed.Risoprint,ClujNapoca,2008; 2) Robu V., Vlveanu Gh., Georgescu N., Analiza economico financiar, Ed.Economic, Bucureti,2005. Tema3:Procedeeledeanalizastriieconomiceifinanciare(primaparte) Metodologiadeanalizastriiinterneaentitilor Procedeeledeevaluareainflueneifactorilornmrimiabsolute: Procedeuldeterminriiizolate Procedeulsubstituiilornluite Procedeulcoeficienilorderepartiie Procedeulmatriceal Procedeulbalanier

6

Obiective: Prezentareaunorprocedeedeevaluareainflueneifactorilornmrimiabsolutedinpunctde vedereteoretic; Aplicarea acestor procedee asupra unor relaii de calcul adecvate, n funcie de specificul fiecruia; Realizareauneicomparaiintreutilitateainformaiilorfurnizatedefiecareprocedeu Bibliografieobligatorie: 1)Btrncea M., Btrncea L.M., Maca E., Analiza entitii economice armonizat cu StandardeleInternaionaledeRaportareFinanciar,Ed.Risoprint,ClujNapoca,2008; 2) Robu V., Vlveanu Gh., Georgescu N., Analiza economicofinanciar, Ed.Economic, Bucureti,2005. Tema4:Procedeeledeanalizastriieconomiceifinanciare(adouaparte) Procedeeledeevaluareainflueneifactorilornmrimirelative Procedeulsubstituiilornlnuiterelative Procedeulindicilor Procedeulbalanierrelativ Obiective: Prezentareaunorprocedeedeevaluareainflueneifactorilornmrimirelativedinpunctde vedereteoretic; Aplicarea acestor procedee asupra unor relaii de calcul adecvate, n funcie de specificul fiecruia; Realizareauneicomparaiintreutilitateainformaiilorfurnizatedefiecareprocedeurelativ,dar iacelorabsolute. Bibliografieobligatorie: 1)Btrncea M., Btrncea L.M., Maca E., Analiza entitii economice armonizat cu StandardeleInternaionaledeRaportareFinanciar,Ed.Risoprint,ClujNapoca,2008; 2) Robu V., Vlveanu Gh., Georgescu N., Analiza economico financiar, Ed.Economic, Bucureti,2005. Tema5:Trsturileitipurileanalizeieconomiceifinanciare

7

Sarcinileanalizeieconomicofinanciare Tipologiaanalizeieconomicofinanciare Etapeleprocesuluideanaliz