Analiza Economico Financiara-subiecte Si Aplicatii

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Analiza exhaustiva

Transcript of Analiza Economico Financiara-subiecte Si Aplicatii

 • UNIVERSITATEA:SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA MANAGEMENT ANUL DE STUDIU : III FORMA DE INVARAMANT : ZI, FR, ID TITULAR DISCIPLINA : LECT. UNIV. DRD. SPINEANU LUCIANA AS.UNIV.BORSAN CLAUDIA INTREBARI 1. Cum definiti analiza economico-financiara ;

  Analiza economico-financiara constituie un ansamblu de concepte si metode,cu instrumentele aferente care trateaza informatiile contabile si alte informatii de gestiune,in vedera formarii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unei firme,la nivelul si calitatea performanteor sale,la gradul de risc intr-un mediu concurential dinamic.

  2. Care este obiectul analizei economico -financiare ? Analiza economica cerceteaza activitatile din punct de vedere economic,esentialul

  constituindu-l sesizarea relatiilor. Analiza economico-financiara face parte din grupa stiintelor sociale. Analizei ii revine sarcina ca prin metodele,procedeele si tehnicile pe care le utilizeaza sa

  concure la descoperirea mecanismelor factoriale,a intimitatilor cauzale ale fenomenelor cercetate si pe aceasta baza sa permita diagnosticarea starii acestora in scopul fundamentarii actiunilor de reglare si functionare stabila si eficienta a intreprinderii in sistemul economiei de piata.

  Activitatea de productie si comercializare Analiza evolutiei costurilor Analiza performantelor intreprinderii,inclusiv a rentabilitatii acesteia

  3. Cum se clasifica analiza economico -financiara in functie de raportul dintre momentul in care se efectueaza analiza si momentul desfasurarii fenomenului?

  Se disting doua grupe fundamentale: Analiza post-factum (post operativa sau analiza activitatii)

  Este un instrument de supraveghere si reglare a modului de functionare a unei intreprinderi

  Cerceteaza rezultatele acesteia potrivit relatiilor cauzal-functionale Relevarea gradului de realizare a obiectivelor programate Furnizeaza informatii privind incadrarea sau neincadrarea rezultatului

  obtinut in limitele estimate ca fiind normale. Un tip de analiza post-factum este analiza diagnostic.

  Analiza previzionala sau prospectiva Presupune determinarea evolutiei viitoare a unui fenomen economic pe

  baza cercetarilor factorilor,a actiunii lor in perspectiva. Este o etapa premergatoare in elaborarea strategiei activitatii

  economico-financiare a intreprinderii Este utilizata de centrele de decizie pentru stabilirea obiectivelor ce trebuie

  atinse in perioada urmatoare Se bazeaza pe variabile incerte,presupuse cu legaturi de tip stochastic

 • 4. Care este definitia analizei post-factum; Analiza post-factum,post-operatorii,analiza obiectivelor-este cunoscuta in teoria si

  practica mondiala ca instrument de supraveghere afunctiunii intreprinderii. Priveste prezentul si trecutul. Se bazeaza pe variabile cunoscute,deterministe Se studiaza pe o singura varianata a fenomenului-varianta de executie Prevaleaza legaturile tip functional

  5. Definiti analiza previzionala; Analiza previzionala presupune determinarea evolutiei viitoare a fenomenului economic

  pe baza cercetarii factorilor,a actiunilor in perspectiva. Priveste viitorul. Poate fi studiata pe mai multe variante Apar frecvent legaturi tip stochastic

  6. Care este tipologia analizei din punct de vedere al studierii insusirilor esentiale ale fenomenului economico-financiar?

  Analiza cantitativa cercetarea fenomenelor prin determinari comensurative (grad,volum) Analiza calitativa prin aplicatii ale modelelor matematice moderne

  7.Cum se clasifica analiza dupa nivelul la care se realizeaza? Analiza microeconomica-la nivelul agentului economic,respectiv la scara intreprinderii si a

  elementelor ei ca sistem Analiza macroeconomica-la nivelul ramurii economice,economiei nationale,mondiale si

  opereaza cu marimi globale:PIB PNN,rata medie a rentabilitatii. 8.Cum clasificati analiza in functie de modul de urmarire in timp a fenomenelor?

  Analiza statica Analiza dinamica

  9.Cum definiti analiza calitativa? Analiza economica in care isi gasesc un camp larg de aplicatii modelele matematice

  moderne-urmareste esenta fenomenului si surprinderea legaturilor cauzale. Metoda substituirilor in lant Metoda balantiera Metoda calculului matricial Metoda calculului marginal Metoda fluxurilor Metoda ratelor Metode sociologice Metoda corelatiei Metoda scorurilor

  10.Ce reprezinta analiza cantitativa? Analiza cantitativa presupune cercetarea fenomenelor prin determinari de grad

  suprafata,volum,numar,durata urmarind cuantificarea influentei factorilor care explica fenomenul:

  Comparatia Diviziunea si descompunerea rezultatelor Gruparea Generalizarea si evaluarea rezultatelor

  11.Care sunt functiile analizei?

 • Functia informationala a centrelor de decizie economice Functia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficienta Functia de realizare a cerintelor gestiunii eficiente a patrimoniului Functia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economico-financiar

  12.Definiti analiza macroeconomica. Analiza macroeconomica studiaza fenomenele la nivelul ramurii,economiei nationale si

  mondiale operand preponderent cu marimi globale sau agregate (PNB,PIB,rata medie a rentabilitatii)

  13.Ce intelegeti prin analiza dinamica? Studiaza fenomenele economice in miscare si conditionarea lor reciproca,relevand pozitia

  pe care o detin si modificarile survenite in diferite momente ale evolutiei lor 14.Ce presupune functia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficienta?

  15.Definiti analiza statica.

  Studiaza fenomenele precum si elementele si factorii care influenteaza asupra lor la un moment dat relevand pe baza relatiilor existente intre acestia o anumita pozitie a fenomenului supus analizei

  16.Cum definiti analiza pe termen scurt? Serveste managementului intreprinderii pentru conducerea operativa a activitatii pe

  perioade de pana la un an.Opereaza cu modele de tip determinist. 17.Care sunt categoriile de factori care determina schimbari de stare in functionarea sistemelor microeconomice dupa continutul lor?

  Dupa natura lor Dupa caracterul lor in cadrul unei relatii cauzale Dupa modul cum actioneaza Dupa gradul de sintetizare Dupa cum este situat izvorul actiunii Dupa posibilitatile de previziune Dupa intensitatea actiunii lor Dupa durata de exercitare a influentei Dupa modul in care contribuie la obtinerea rezultatului Dupa tipul de legatura Dupa posibilitatea de verificare a actiunilor

  18.Dupa caracterul lor in cadrul unei relatii cauzale, distingem anumite categorii de factori. Care sunt acestia?

  Factori cantitativi Factori de structura Factori calitativi

  19.Metode ale analizei calitative. Modelarea Comparatia Gruparea Diviziunea si descompunerea rezultatelor

  20.Metode ale analizei cantitative. Au rolul de a cuantifica contributia elementelor componente si a factorilor la formarea si

 • variatia fenomenului precum si pozitionarea firmei intr-un mediu dat. Metoda ratelor coeficientii (ratele) de structura:

  - Coeficientii de eficienta:

  - Coeficientii de echilibru: K=coeficientul autonomiei

  financiare;Kp=capial propriu;I=imprumuturi pe termen mediu si lung

  - Ratele reprezinta un raport intre doua marimi comparabile logico-economic,in studiul analizei economico-financiare,diagnosticarii si evaluarii activitatii intreprinderii.

  Metoda balantiera- Metoda substituirilor in lant Metoda corelatiei Metoda stocurilor Metoda grilelor de evaluare Diagrama Pareto-metoda ABC Cercetarile operationale

  Deterministe: programare liniara,programare dinamica,teoria deciziei,teoria jocurilor,metoda drumului critic

  Metode probabilistice:lanturile Markov,procesele Poisson,teoria firelor de asteptare,metoda PERT

  Metode simulative: metoda Monte Carlo,modelul dinamic al simularii gestionare.

  21.Metoda substituirilor in lant. Se foloseste in cazul in care intre factorii fenomenului analizat exista relatii de tip

  determinist de forma produsului/raportului R = a*b*c; R=R1-R0

  Unde R-rezultatul;a factor cantitativ;b-factor de structura;c-factor calitativ;R1-rezultatul in perioada curenta;R0-rezultatul de baza.

  R1=a1*b1*c1 R0=a0*b1*c1 R=(a1*b1*c1)-a0*b0*c0)

  Ra=(a1-a0)*b0*c0 Rb=a1*(b1-b0)*c0 Rc=a1*a2*(c1-c0)

  22.Metoda balantiera. Se utilizeaza cand intre elementele fenomenului studiat sunt relatii de tip determinist de

  forma sumei si/sau a diferentei. R=a+b-c ex.D=Si+I-Sf unde D=volumul vanzarilor;Si=stoc initial;I=intrari;Sf=stoc final

  23.Metoda corelatiei. Se foloseste cand intre fenomenul studiat si factorii de influenta sunt relatii de tip

  stochastic. Cu ajutorul acestei metode se masoara intensitatea legaturii dintre fenomenul analizat si

  factorii sai de influenta

 • Ecuatii de regresie de tip: y = a+bx

  y reprezinta valoarea variabilei dependente x variabila independenta a,b parametrii ecuatiei de regresie

  parabolic y = a +bx +cx2 a si b reprezinta parametrii ecuatiei care au aceeasi semnificatie ca si in cazul functiei liniare c- coeficientul de regersie care determina inflexiunea curbei Pentru calcularea parametrilor a,b,c se utilizeaza metoda celor mai mici patrate,care implica rezolvarea sistemului:

  pe baza caruia rezulta urmatoarele relatii:

  hiperbolic,exprimate prin functia: y = a + b/x,ceeace presupune rezolvarea urmatorului sistem de ecuatii normale:

  exponential,exprimat prin functia y = a +bx coeficientul de corelatie se calculeaza cu formula:

  24.Metoda gruparii.

  Metoda de cercetare care presupune separarea colectivitatii studiate in