Analiza Economico-Financiara - SC Adonai SRL

Click here to load reader

 • date post

  26-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  136
 • download

  5

Embed Size (px)

description

analiza economico financiara-- practica licenta

Transcript of Analiza Economico-Financiara - SC Adonai SRL

Analiza Economico-Financiara - SC Adonai SRL

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

SC ADONAI SRL

Coordonator: Studente:

2009-2010CUPRINS

Prezentarea generala a sociatatii

1. Analiza echilibrului financiar

1.1 Fondul de rulment

1.2 Necesarul de fond de rulment

1.3 Trezoreria neta

2. Analiza soldurilor intermediare si a ratelor

2.1 Analiza soldurilor intermediare

2.1.1 Marja comerciala

2.1.2 Productia exercitiului

2.1.3 Valoarea adaugata

2.1.4 Excedentul brut din exploatare

2.1.5 Rezultatul din exploatare

2.1.6 Rezultatul financiar

2.1.7 Rezultatul curent

2.1.8 Rezultatul extraordinar

2.1.9 Rezultatul net

2.2 Analiza ratelor de structura, lichiditate si gestiune

2.2.1 Ratele de structura

2.2.1.1 Rata activelor imobilizate

2.2.1.2 Rata activelor circulante

2.2.1.3 Rata autonomiei financiare globale

2.2.1.4 Rata stabilitatii financiare

2.2.1.5 Rata de indatorare globala

2.2.2 Ratele de lichiditate

2.2.2.1 Lichiditatea globala

2.2.2.2 Lichiditatea rapida

2.2.2.3 Lichiditatea imediata

2.2.3 Ratele de gestiune (ratele vitezei de rotatie)

2.2.3.1 Durata de incasare a creantelor

2.2.3.2 Durata de achitare a furnizorilor

3. Analiza factoriala a cifrei de afaceri

3.1 Modelul sume de produse

3.2 Modelul descompunerii pe fractii

4. Analiza valorii adaugate

5. Analiza factoriala a productivitatii muncii

6. Analiza cheltuielilor cu salariile

7. Analiza cheltuielilor cu dobanzile

8. Analiza cheltuielilor cu amortizarile

9. Analiza rentabiliatii economice

9.1 Rata de rentabilitate economica bruta

9.1.1 Rata nominala de rantabilitate economico-bruta

9.1.2 Rata reala de rentabilitate economica bruta

9.2 Rata rentabilitatii nete

9.2.1 Rata nominala a rentabilitatii economice nete

9.2.2 Rata reala a rentabilitatiii economice nete

10. Analiza rentabilitatii financiare

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATIIDenumire: SC ADONAI SRLForma juridica: societate cu raspundere limitataAdresa: Str Lapusului nr. 35, bl x108, ap. 3Cod Unic de Inregistrare: Numar din Registrul Comertului: Activitatea preponderenta: Comert cu ridicata a produselor cosmetice si de parfumerieCapital social: 200 ron1. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

1.1 Fondul de rulment (FR)

FR = Surse permanente Alocari permanente Surse permanente = Capital permanent Alocari permanente = Active imobilizate nete

Capperm= Capital propriu + datorii pe termen mediu si lungCapperm 0= 91809+475809=567618Capperm1= 105811+331553=437364FR0= 567618+654368=1221986FR1= 437364+745231=1182595FR = FR1 FR0 = 1182595-1221986=-39391Fondul de rulment este negativ, ceea ce indica un grad scazut de indatorare pe termen lung Fondul de rulment propriu (FRP)FRP = Capitalul propriu Active imobilizate nete

FRP0= 91809-654368=-562559FRP1= 105811-745231=-639420FRP = FRP1 FRP0 = -639420+562559=-76861Fondul de rulment imprumutat (FRI)

FRI = FR FRP FRI0 = 1221986+562559=1784545FRI1 = 1182595+639420=1822015FRI = FRI1 FRI0 = 37470Fondul de rulment propriu este negativ ceea ce indica un grad scazut de autonomie financiara, iar fondul de rulment imprumutat este pozitiv.1.2 Nevoia de fond de rulment (NFR)

NFR = Nevoi termporare Surse temporare

Nevoi temporare = Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans

Surse temporare = Datorii de exploatere + Venituri in avans

NFR0 = (111611+931159+7415) (1212397+0)=

= 1050185-1212397=-162212NFR1 = (114077+987769+4887) (1414657 + 0 )=

= -307924NFR = NFR1 NFR0 = -307924+162212=-145712Nevoia de fond de rulment este negativa atat in 2007 cat si in 2008, ceea ce indica echilibru financiar pe termen scurt.1.3 Trezoreria neta (TN)

TN = FR NFR

TN0 = FR0 NFR0 = 1784545+162212=1946757TN1 = FR1 NFR1 = 1822015+307924=2129939TN = TN0 TN1 = 2129939-1946757=183182Trezoreria neta este pozitiva in ambele perioade analizate, rezultand un echilibru financiar incheiat cu surplus monetar, societatea realizand o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor.2. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE SI A RATELOR2.1.Analiza soldurilor intermediare de gestiune2.1.1 Marja comerciala (Mcom)

In valoare absoluta

Mcom = Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli cu marfurile Mcom0 = 2533292-1970543=562749Mcom1 = 3499868-2712130=787738Mcom = Mcom1 Mcom0 = 787738-562749=224989In perioada analizata marja comerciala are o tendinta de crestere.2.1.2 Poductia exercitiului (Qex)

Oex = Qstocata + Qimobilizata + Qvanduta

Qex0 = 0 + 0 + 0 = 0Qex1 = 0 + 0 + 0 = 0Qex = Qex1 Qex0 = 0 0 = 0Productia exercitiului este 0 deoarece societatea nu are ca obiect de activitate productia.2.1.3 Valoarea adaugata (VA)

VA = Mcom + Qex Consumuri intermediare Consumuri intermediare = Cheltuieli materiale + Cheltuieli cu prestatii externe

VA0 = 562749+ 0 - (170160+0+1330+240003) =

= -151256 VA1 = 787738 + 0 (348402+8416+4910+138512) = -287498VA = VA1 VA0 = -287498+151256=-136242Valoarea adaugata inregistreaza o scadere in ambii ani de analiza, datorita nefolosirii factorilor de productie munca si capital.2.1.4 Excedentul brut de exploatare (EBE)

EBE = VA + Subventii de exploatare Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu alte impozite si taxe

EBE0 = -151256+0-79224-5275= -235755EBE1 = -287498+0-124036-5818= -417352EBE = EBE1 EBE0 = -417352+235755=-181597Excedentul brut de exploatare reflecta acumularea bruta din activitatea de exploatare cu influenta hotaratoare asupra rentabilitatii economice si a capacitatii potentiale de autofinanatare a investitiilor din amortizari, provizioane si profit.In perioada analizata exedentul brut are tendinta de scadere.2.1.5 Rezultatul din exploatare (RE)

RE = EBE + Alte venituri din exploatare Alte cheltuieli de exploatare + Venituri din provizioane -Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele din exploatare

RE0 = -235755+0-245476+0-0= -481231RE1 = -417352 +5670-145757+0-0= -557439RE = RE1 RE0 = -557439+481231= -76208Rezultatul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare, prin deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare platibile si calculate din veniturile exploatarii incasabile si calculate. Societatea inregistreaza un rezultat din exploatare negativ in anul 2008 datorita cresterii cheltuielilor.2.16 Rezultatul financiar (RF)RF= Venituri financiare- Cheltuieli financiare

RF0= 2746-16231= -13485

RF1= 141-89454= - 89313

RF = RF1 RF0= -89313+13485= -758282.17Rezultatul curent (RC)RC = RE + Venituri financiare Cheltuieli financiare

RC0 = -481231+2746-16231=-494716 RC1 = -557439 +141-89454= -646752

RC = RC1 RC0 = -646752+494716= -152036 Rezultatul curent este determinat de rezultatul de exploatare si rezultatul financiar, in anul 2007 societatea inregistreaza pierdere, ca in anul 2008 sa ramana tot in pierdere.2.1.8 Rezultatul extraordinar (Re)

Re= Venituri extraordinare- Cheltuieli extraordinare

Re= 0Re = 0

Re= 0

2.1.9 Rezultatul net(RN)RN = RC + Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Impozit pe profit

RN0 = -481231+0-0-3135= -484366RN1 = -646752+0-0-2667= -649419RN = RN1 RN0 = -649419+484366= -165053 2.2 Analiza ratelor de structura, lichiditate si gestiune2.2.1 Ratele de structura Rata de finantare a activelor fixe (RFR)

RFR =

RFR0 = = -8.55RFR1 = = -1.84In ambii ani analizati rata de finantare este pozitiva, indicand un echilibru financiar pe termen lung. Rata fondului de rulment propriu (RFRP)RFRP =

RFRP0 = = -8.55RFRP1 = = -1.84Rata fondului de rulment propriu este pozitiva, indicand o autonomie financiara buna a societatii in domeniul investitiilor. Rata nevoii de fond de rulmentRNFR =

RNFR0 = = 0.98RNFR1 = = 0.99Nevoia de fond de rulment este negativa in ambii ani, de aceea calculul acestei rate nu are relevanta , deoarece o nevoie de fond de rulment pozitiva indica un surplus de surse temporare in raport cu nevoile temporare, societatea neavand nevoie de finantare.Ratele de indatorare

Levierul (L)

L =

L0 = = -1.5

L1 = = - 1.45

Levierul este in ambele perioade subunitar,chiar negativ, ceea ce indica ca poate contracta un credit bancar, oferind bancii asigurarea ca va putea rambursa creditul in viitor.

Rata datoriei financiare

RDF =

RDF0 = = - 1.5

RDF1 = = - 1.45

Rata datoriei financiare a societatii este peste limita de 0.5 , ceea ce nu ii permite sa contracteze un credit pe termen mediu si lung.

Rata creditelor pe termen lung

RCTS =

Calculul acestei rate nu are relevanta deoarece societatea inregistreaza o nevoie de fond de rulment negativa.

Rata capacitatii de prelevare a cheltuielilor financiare

Rch fin =

Rch fin0 = = 0

Rch fin1 = = 0

Rata de prelevare a cheltuielilor financiare este 0 deoarece societatea nu are cheltuieli financiare.

2.3.2 Ratele de lichiditate

Rata lichiditatii generaleRlg =

Rlg0 = = 0.25Rlg1 = = 0.27Rata lichiditatii generale este subunitara in ambii ani, ceea ce indica ca societatea are o capacitate mica de a-si achita datoriile exigibile. Rata