Analiza economico financiara

Click here to load reader

 • date post

  01-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Analiza economico financiara

Analiza economico financiaraALEGERE MULTIPLA1. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna:VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia exercitiuluia.b.c.d.e.Iva >IpexRASPUNS: E2. Tipurile de analiza care se refera la criteriile de studiere a fenomenelor:a. cantitativa; calitativa; previzionala;b. financiara;economica; tehnico - economica;economico - financiara; c. statica ; dinamica; relativa,d.micro-economica; macro -economica; mondo-economica;e. financiara;tehnico - economica;economico - financiara; RASPUNS: E3. Utilizarea substituirilor in lant impune asezarea factorilor in relatiile de cauzalitate in urmatoarea ordine: a. factori de structura, calitativi , tehnici,cantitativi;b. factori calitativi, modali; de structura;c. factori cantitativi, economici; calitativi;d.factori cantitativi, de structura si calitativi;e. factori marginali; calitativi;cantitativi;RASPUNS: D4. Analiza diagnostic-financiar presupune:1.elaborarea unui plan de afaceri al firmei;2. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment;3.. stabilirea disfunctionalitatilor firmei;4. analiza fluxurilor de trezorerie;5. diagnosticul privind falimentul.a. 1+4b. 2+3c. 3+5d. 1+5e. 2+4RASPUNS: B5. Raportul dintre doua posturi sau grupe de posturi din bilant cu valoare informationala mai mare decat valorile luate separat si care permite o comparabilitate in timp si spatiu este :a.tabloub.matricec.ratad.structurae.gestiuneRASPUNS: C6. Productia obtinuta si destinata livrarii (produse finite, semifabricate, lucrari si servicii prestate) se numeste:a. productia exercitiului;b. productia fizica;c. cifra de afaceri din activitatea de baza;d. valoarea adaugata;e. productia marfa fabricata;RASPUNS: E7.Raportul dintre valoarea medie a mijloacele fixe si valoarea medie a nr. de salariati exprima:a.productivitatea medie anuala a muncii;b.eficienta folosirii materiilor prime in cadrul firmei;c.ponderea mijloacelor fixe productive in totalul mijloacelor fixe;d.gradul de inzestrare tehnica a firmei;e.randamentul activelor fixe productive.RASPUNS: D8. Veniturile financiare si cele exceptionale se includ in calculul:a.productiei fizice in cote diferite;b.rezultatului brut al exercitiului ;c. valorii adaugate;d. productiei marginale;e.cifrei de afaceri.RASPUNS: B9. Raportul intre productia marfa fabricata si valoarea medie a mijloacelor fixe productivedefineste:a.randamentul productiv al muncii;b.modificarea stocurilor de marfa;c.eficienta folosirii productiei marfa;d.productivitatea muncii;e.gradul de valorificare al productiei marfa.RASPUNS: A10. Daca la productia globala a exercitiului adaugam marja comerciala si scadem consumurile intermediare obtinem :a. profitul brut;b. ratade variatie a valoarii adaugate;c. cifra de afaceri realizata;d. valoarea adaugata;e. taxa pe valoare adaugata.RASPUNS: D11. In practica, intr-un interval de timp dat se considera ca fiind o situatie normala, daca indicele cifrei de afaceri fata de indicele productiei exercitiului este:a.egal;b.mai mic;c. mai mare;d. mai mare sau egal;e.mai mic sau egal;RASPUNS: C12. Analiza indicatorilor valorici ai unei firme intr-un interval dat, considera a fi o situatie normala daca indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri fata de indicele cifrei de afaceri este:a.egal;b.mai mare;c.mai mic;d.mai mic si egal.e.mai mare si egal.RASPUNS: C13. Daca in analiza firmei se constata ca indicele productiei marfa fabricata este mai mic decat al productiei exercitiului:a.cresc stocurile de produse finite;b.cresc stocurile de productie in curs de executie si imobilizata;c.scad stocurile de semifabricate in curs de executie;d.scad stocurile de produse finite in curs de executie.e.scad stocurile de semifabricate si de productie imobilizata;RASPUNS: B14. Daca indicele cifrei de afaceri devine mai mic decit indicele productiei marfa fabricata:a.scad stocurile de productie imobilizata;b.cresc stocurile de productie in curs de executie;c.cresc stocurile de produse finite;d.scad stocurile de produse finite.e.scade productia de semifabricate;RASPUNS: C15. Daca se inregistreaza o crestere a valorii adaugate, atunci se inregistreaza:a.o crestere a cheltuielilor cu salariile;b.o crestere a cheltuielilor aferente marfurilor vandute;c.o scadere a productivitatii muncii;d.o scadere o consumurilor intermediare.e.o scadere a impozitelor si taxelor firmei;RASPUNS: D16. Daca indicele cifrei de afaceri este 112%, indicele productiei marfa 107% si indicele productiei exercitiului este 102%, atunci:a.au crescut stocurile de produse finite si cele de productie neterminata;b.a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite; c.au crescut stocurile de productie imobilizata si cele de produse finite;d.au crescut stocurile de productie neterminata;e.au scazut stocurile de productie in curs de executie si cele de produse finite;RASPUNS: E17. Daca indicele productiei exercitiului este 100%, indicele productiei marfa este 105% si indicele valorii adaugate este 95% rezulta ca:a.au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite;b.au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite;c.au crescut vanzarile si stocul de productie neterminata si produse finite;d.au crescut cheltuielile materiale si au scazut stocurile de productie neterminata;e. au scazut stocurile de materii primesi cheltuielile cu tertii;RASPUNS: D18. Valoarea adaugata se poate calcula prin metoda sintetica ca fiind:a.b.c.d.e.RASPUNS: B19. Rata valorii adaugate este o expresie a productivitatii globale care se calculeaza ca raport:a.b.c.d.RASPUNS: B20. Modelul de analiza factoriala a valorii adaugate ne arata influenta urmatorilor factori:a.dobanzile bancare;b.cifra de afaceri;c.amortizarea aferenta mijloacelor fixe;d.cheltuielile cu personalul;e.productia exercitiului;RASPUNS: E21. Potrivit analizei factoriale a valorii adaugate, productia exercitiului este influentata de factori ca:a.amortizarea;b.productivitatea medie anuala;c.salariile personalului;d.fondul de timp de munca;e.structura productiei exercitiului pe tipuri de activitati;RASPUNS: D22. Determinarea carui coeficient are la baza principiul necompensarii unor nerealizari la unele sortimente cu depasirile inregistrate la alte sortimente:a.coeficientul de exploatare;b.coeficientul mediu de structura;c.coeficientul mediu de calitate pe produs;d.coeficientul mediu de sortiment;e.coeficientul de nomenclator.RASPUNS: D23. Daca coeficientul de structura si coeficientul de sortiment, atunci: a. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment, dar n aceeasi proportie;b. programul de fabricatiea fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;c. programul de fabricatiea fost realizat la toate sortimentele, dar in proportii diferite;d. programul de fabricatiea fost realizat si depasit la toate sortimentele in proportii egale.RASPUNS: A24. Daca coeficientul de sortiment, iar coeficientul de structura, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;b. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar n proportii diferite;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment ;d. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele.RASPUNS: B25. Daca coeficientul de sortiment, iar coeficientul de structura, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele;b. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele, in proportii egale;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la unul sau la mai multe sortimente;d. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%.RASPUNS: B26. Daca coeficientul de sortiment si coeficientul de structura, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;b. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la unul sau la mai multe sortimente;d. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar in proportii diferite.RASPUNS: C27. Relatia:( )( )0 0 1 1 1P CACApr p qv p qv P reprezinta pentru modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri:a. influenta modificarii structurii volumului fizic al productiei;b. influenta modificarii structurii productiei vandute pe produs;c. influenta modificarii profitului mediu in perioada de baza;d. influenta modificarii preturilor medii de vanzare;e. influenta modificarii costurilor unitare.RASPUNS: D28. In cadrul modificarii absolute a profitului aferent de afaceri relatia: ( )]]]]

,`

.|

,`

.| 0 10 11 10 11P prCAp qv c qv1p qv c qv1 CA P reprezint:a. influenta modificarii structurii productiei vandute in cadrul cifrei de afaceri.;b. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul modificarii profitului mediu la 1 leu CA;c. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul modificarii CA;d. influenta modificarii volumului fizic alproductiei vandute in cadrul cifrei de afaceri.e. influenta modificarii cifrei de afaceri in perioada curenta.RASPUNS: B29. Expresiaqv1p0, reprezinta:a. cifra de afaceri curenta in structura productiei curente;b. cifra de afaceri curenta in preturile de vanzare;c. cifra de afaceri curenta in preturile perioadei curente;d. cifra de afaceri curenta recalculata in preturile perioadei precedente;e. cifra de afaceri curenta n costurile precedente.RASPUNS: D30. Rata rentabilitatii economice se poate calcula cu formula:a.Rec = Prb / AT 100b.Rec = EBE / Aex 100 c.Rec = CA / AT 100 d.Rec = Prn / K 100 e.Rec = Rbv + Db / AC100 RASPUNS: A31. Rata rentabilitatii economice se poate analiza n functie de urmatorii factori:a.rata rentabilitatii financiare;b.cifra de afaceri;c.rentabilitatii nete a veniturilor totale;d. randamentul activelor imobilizate;e.rezultatul brut al vanzarilor plus dividendele.RASPUNS: D32. Rezultatul exploatari