Analiza economico financiara

of 115/115
Analiza economico financiara ALEGERE MULTIPLA 1. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna: VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia exercitiului a. b. c. d. e. Iva >Ipex RASPUNS: E 2. Tipurile de analiza care se refera la criteriile de studiere a fenomenelor: a. cantitativa; calitativa; previzionala; b. financiara; economica; tehnico - economica; economico - financiara; c. statica ; dinamica; relativa, d. micro-economica; macro -economica; mondo-economica; e. financiara; tehnico - economica; economico - financiara; RASPUNS: E 3. Utilizarea substituirilor in lant impune asezarea factorilor in relatiile de cauzalitate in urmatoarea ordine: a. factori de structura, calitativi , tehnici, cantitativi; b. factori calitativi, modali; de structura; c. factori cantitativi, economici; calitativi; d. factori cantitativi, de structura si calitativi; e. factori marginali; calitativi; cantitativi; RASPUNS: D 4. Analiza diagnostic-financiar presupune: 1. elaborarea unui plan de afaceri al firmei; 2. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment; 3.. stabilirea disfunctionalitatilor firmei;
 • date post

  01-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Analiza economico financiara

Analiza economico financiaraALEGERE MULTIPLA1. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna:VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia exercitiuluia.b.c.d.e.Iva >IpexRASPUNS: E2. Tipurile de analiza care se refera la criteriile de studiere a fenomenelor:a. cantitativa; calitativa; previzionala;b. financiara;economica; tehnico - economica;economico - financiara; c. statica ; dinamica; relativa,d.micro-economica; macro -economica; mondo-economica;e. financiara;tehnico - economica;economico - financiara; RASPUNS: E3. Utilizarea substituirilor in lant impune asezarea factorilor in relatiile de cauzalitate in urmatoarea ordine: a. factori de structura, calitativi , tehnici,cantitativi;b. factori calitativi, modali; de structura;c. factori cantitativi, economici; calitativi;d.factori cantitativi, de structura si calitativi;e. factori marginali; calitativi;cantitativi;RASPUNS: D4. Analiza diagnostic-financiar presupune:1.elaborarea unui plan de afaceri al firmei;2. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment;3.. stabilirea disfunctionalitatilor firmei;4. analiza fluxurilor de trezorerie;5. diagnosticul privind falimentul.a. 1+4b. 2+3c. 3+5d. 1+5e. 2+4RASPUNS: B5. Raportul dintre doua posturi sau grupe de posturi din bilant cu valoare informationala mai mare decat valorile luate separat si care permite o comparabilitate in timp si spatiu este :a.tabloub.matricec.ratad.structurae.gestiuneRASPUNS: C6. Productia obtinuta si destinata livrarii (produse finite, semifabricate, lucrari si servicii prestate) se numeste:a. productia exercitiului;b. productia fizica;c. cifra de afaceri din activitatea de baza;d. valoarea adaugata;e. productia marfa fabricata;RASPUNS: E7.Raportul dintre valoarea medie a mijloacele fixe si valoarea medie a nr. de salariati exprima:a.productivitatea medie anuala a muncii;b.eficienta folosirii materiilor prime in cadrul firmei;c.ponderea mijloacelor fixe productive in totalul mijloacelor fixe;d.gradul de inzestrare tehnica a firmei;e.randamentul activelor fixe productive.RASPUNS: D8. Veniturile financiare si cele exceptionale se includ in calculul:a.productiei fizice in cote diferite;b.rezultatului brut al exercitiului ;c. valorii adaugate;d. productiei marginale;e.cifrei de afaceri.RASPUNS: B9. Raportul intre productia marfa fabricata si valoarea medie a mijloacelor fixe productivedefineste:a.randamentul productiv al muncii;b.modificarea stocurilor de marfa;c.eficienta folosirii productiei marfa;d.productivitatea muncii;e.gradul de valorificare al productiei marfa.RASPUNS: A10. Daca la productia globala a exercitiului adaugam marja comerciala si scadem consumurile intermediare obtinem :a. profitul brut;b. ratade variatie a valoarii adaugate;c. cifra de afaceri realizata;d. valoarea adaugata;e. taxa pe valoare adaugata.RASPUNS: D11. In practica, intr-un interval de timp dat se considera ca fiind o situatie normala, daca indicele cifrei de afaceri fata de indicele productiei exercitiului este:a.egal;b.mai mic;c. mai mare;d. mai mare sau egal;e.mai mic sau egal;RASPUNS: C12. Analiza indicatorilor valorici ai unei firme intr-un interval dat, considera a fi o situatie normala daca indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri fata de indicele cifrei de afaceri este:a.egal;b.mai mare;c.mai mic;d.mai mic si egal.e.mai mare si egal.RASPUNS: C13. Daca in analiza firmei se constata ca indicele productiei marfa fabricata este mai mic decat al productiei exercitiului:a.cresc stocurile de produse finite;b.cresc stocurile de productie in curs de executie si imobilizata;c.scad stocurile de semifabricate in curs de executie;d.scad stocurile de produse finite in curs de executie.e.scad stocurile de semifabricate si de productie imobilizata;RASPUNS: B14. Daca indicele cifrei de afaceri devine mai mic decit indicele productiei marfa fabricata:a.scad stocurile de productie imobilizata;b.cresc stocurile de productie in curs de executie;c.cresc stocurile de produse finite;d.scad stocurile de produse finite.e.scade productia de semifabricate;RASPUNS: C15. Daca se inregistreaza o crestere a valorii adaugate, atunci se inregistreaza:a.o crestere a cheltuielilor cu salariile;b.o crestere a cheltuielilor aferente marfurilor vandute;c.o scadere a productivitatii muncii;d.o scadere o consumurilor intermediare.e.o scadere a impozitelor si taxelor firmei;RASPUNS: D16. Daca indicele cifrei de afaceri este 112%, indicele productiei marfa 107% si indicele productiei exercitiului este 102%, atunci:a.au crescut stocurile de produse finite si cele de productie neterminata;b.a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite; c.au crescut stocurile de productie imobilizata si cele de produse finite;d.au crescut stocurile de productie neterminata;e.au scazut stocurile de productie in curs de executie si cele de produse finite;RASPUNS: E17. Daca indicele productiei exercitiului este 100%, indicele productiei marfa este 105% si indicele valorii adaugate este 95% rezulta ca:a.au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite;b.au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite;c.au crescut vanzarile si stocul de productie neterminata si produse finite;d.au crescut cheltuielile materiale si au scazut stocurile de productie neterminata;e. au scazut stocurile de materii primesi cheltuielile cu tertii;RASPUNS: D18. Valoarea adaugata se poate calcula prin metoda sintetica ca fiind:a.b.c.d.e.RASPUNS: B19. Rata valorii adaugate este o expresie a productivitatii globale care se calculeaza ca raport:a.b.c.d.RASPUNS: B20. Modelul de analiza factoriala a valorii adaugate ne arata influenta urmatorilor factori:a.dobanzile bancare;b.cifra de afaceri;c.amortizarea aferenta mijloacelor fixe;d.cheltuielile cu personalul;e.productia exercitiului;RASPUNS: E21. Potrivit analizei factoriale a valorii adaugate, productia exercitiului este influentata de factori ca:a.amortizarea;b.productivitatea medie anuala;c.salariile personalului;d.fondul de timp de munca;e.structura productiei exercitiului pe tipuri de activitati;RASPUNS: D22. Determinarea carui coeficient are la baza principiul necompensarii unor nerealizari la unele sortimente cu depasirile inregistrate la alte sortimente:a.coeficientul de exploatare;b.coeficientul mediu de structura;c.coeficientul mediu de calitate pe produs;d.coeficientul mediu de sortiment;e.coeficientul de nomenclator.RASPUNS: D23. Daca coeficientul de structura si coeficientul de sortiment, atunci: a. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment, dar n aceeasi proportie;b. programul de fabricatiea fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;c. programul de fabricatiea fost realizat la toate sortimentele, dar in proportii diferite;d. programul de fabricatiea fost realizat si depasit la toate sortimentele in proportii egale.RASPUNS: A24. Daca coeficientul de sortiment, iar coeficientul de structura, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;b. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar n proportii diferite;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment ;d. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele.RASPUNS: B25. Daca coeficientul de sortiment, iar coeficientul de structura, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele;b. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele, in proportii egale;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la unul sau la mai multe sortimente;d. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%.RASPUNS: B26. Daca coeficientul de sortiment si coeficientul de structura, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;b. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la unul sau la mai multe sortimente;d. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar in proportii diferite.RASPUNS: C27. Relatia:( )( )0 0 1 1 1P CACApr p qv p qv P reprezinta pentru modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri:a. influenta modificarii structurii volumului fizic al productiei;b. influenta modificarii structurii productiei vandute pe produs;c. influenta modificarii profitului mediu in perioada de baza;d. influenta modificarii preturilor medii de vanzare;e. influenta modificarii costurilor unitare.RASPUNS: D28. In cadrul modificarii absolute a profitului aferent de afaceri relatia: ( )]]]]

,`

.|

,`

.| 0 10 11 10 11P prCAp qv c qv1p qv c qv1 CA P reprezint:a. influenta modificarii structurii productiei vandute in cadrul cifrei de afaceri.;b. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul modificarii profitului mediu la 1 leu CA;c. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul modificarii CA;d. influenta modificarii volumului fizic alproductiei vandute in cadrul cifrei de afaceri.e. influenta modificarii cifrei de afaceri in perioada curenta.RASPUNS: B29. Expresiaqv1p0, reprezinta:a. cifra de afaceri curenta in structura productiei curente;b. cifra de afaceri curenta in preturile de vanzare;c. cifra de afaceri curenta in preturile perioadei curente;d. cifra de afaceri curenta recalculata in preturile perioadei precedente;e. cifra de afaceri curenta n costurile precedente.RASPUNS: D30. Rata rentabilitatii economice se poate calcula cu formula:a.Rec = Prb / AT 100b.Rec = EBE / Aex 100 c.Rec = CA / AT 100 d.Rec = Prn / K 100 e.Rec = Rbv + Db / AC100 RASPUNS: A31. Rata rentabilitatii economice se poate analiza n functie de urmatorii factori:a.rata rentabilitatii financiare;b.cifra de afaceri;c.rentabilitatii nete a veniturilor totale;d. randamentul activelor imobilizate;e.rezultatul brut al vanzarilor plus dividendele.RASPUNS: D32. Rezultatul exploatarii se calculeaza astfel:a.venituri de exploatare - cheltuieli de exploatare + profit brut;b.venituri de exploatare + cheltuieli de exploatare;c.venituri de exploatare - cheltuieli de exploatare + cheltuielile fixe;d.venituri de exploatare - cheltuieli de exploatare;e.venituri totale - cheltuieli de exploatare.RASPUNS: D33. Rezultatul curent al exerciiului financiar reprezint:a.rezultatul exploatrii - cheltuielile financiare ;b.rezultatul exploatrii + rezultatul financiar;c.rezultatul precedent al exerciiului - cota de impozit pe profit;d.suma veniturilor totale - suma cheltuielilor totalee.profitul brut - impozitul pe profit.RASPUNS: B34. In analiza factoriala a cheltuielilor variabile la 1 000 lei cifra de afaceri, factorii de influenta sunt n ordine:a.structura productiei vandute, costul pe produs, rata medie de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri;b.structura previzionala a productieipe produse, preturi medii de vanzare, cheltuielilevariabile realizate la 1 leu cifra de afaceri; c.structura productiei vandute pe produse, preturi medii de vanzare, costuri variabile unitare; d.preul de vanzare, costul de produs, structura productiei vndute.e.structura productiei vandute, costul pe produs, pretul de vanzare;RASPUNS: C35. Costul marginal este definit ca fiind:a. gradul de folosire a capacitatii de productie asupra costulunitar;b. amortizarea unei unitati aditionale dintr-un produs;c. costul unei unitati aditionale dintr-un produs; d. costul marginal al sectorului primar.e. cosumul specific unei unitati de materii prime;RASPUNS: C36. Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1 000 lei cifra de afaceri, fata de nivelul prevazut este de -180 mil. lei. Aceasta este o situatie:a. pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut;b. pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;c. negativa, din cauza modificarii costurilor unitare n functie de oferta de pe piata a materilor prime; d. negativa, din cauza scaderii preturilor de vanzare la majoritatea produselor fata de nivelul prevazut.RASPUNS: B37. Daca t = timpul consumat pe unitatea de produs; sh = salariul mediu orar, atunci relatia: t1(sh1 - sh0) reprezint:a. influienta variatiei volumului de activitate asupracresterii cheltuielilor salariale;b. influienta modificarii volumului fizic al productiei asuprascaderii cheltuielilor salariale;c. influienta timpul consumat pe unitatea de produsasupra cheltuielilor salariale ;d. influienta salariul mediu orarasupra cheltuielilor salariale pe unitatea de produs.e. influienta productivitatii muncii asupra cheltuielilor salariale pe unitatea de produs.RASPUNS: D38. Trezoreria neta se calculeaza pe baza relatiei:a. fond de rulment + necesar de fond de rulment;b.fond de rulment propriu - fond de rulment imprumutat ;c.fond de rulment - necesar de fond de rulment;d. active circulante + datorii pe termen scurt;e. fond de rulment imprumutat - datorii pe termen scurt;RASPUNS: C39. Patrimoniul net se poate calcula si prin metoda aditiva astfel:a. capitalul social - rezerve + rezultatul exercitiului - rezultatul raportat - rezultatul repartizat;b. capitalul social + rezerve + rezultatul exercitiului - rezultatul raportat - rezultatul repartizat;c. capitalul social + rezerve + rezultatul exercitiului + rezultatul raportat - rezultatul repartizat;d. capitalul social + rezerve + rezultatul exercitiului + rezultatul raportat + rezultatul repartizat.RASPUNS: C40. Precizati care este relatia care ne arata influenta modificarii productivitatii orare a muncii asupra cifrei de afaceri:a.( )CAhCAh1 0 1W W N ;b.( )CAhCAh1 0 1W W T c.( )00Pexh 0 11CAPexW t t N0 ;d.( ) 0CAa 0 1 va W T T ;e.

( )CAaCAa1 0 1W W T RASPUNS: B41. Notam: CA = cifra de afaceri; N = numarul mediu de salariati;pr = profitul mediu la 1 leu cifra de afaceri. Daca%; 103 I %; 96 I %; 106 Ipr0 / 1N0 / 1CA0 / 1 inseamna ca:a. s-a redus numarul de personal, au crescut productivitatea si costurile;b. s-au redus numarul de personal,productivitatea si costurile;c. au crescut numarul de personal,productivitatea si costurile;d. a crescut cifra de afaceri si s-au redus numarul de personal si costurile.RASPUNS: A42. Daca valorile coeficientulului de volatilitate sunt mai mivi decat pragul de rentabilitate de exploatare cu pana la 10 % atunci situatia firmei este:a. instabila, spre faliment;b. confortabila;c. relativ stabila;d. instabila; e. intr-un risc iminent.RASPUNS: D43. Flexibilitatea absoluta a firmei se poate calcula ca:a. marime relativa a flexibilitatii firmei ;;b. marime medie a coeficientului de levier al exploatarii;c. marimeprocentuala a capacitatii firmeide a se adaptariscului de exploatare;d.marime absoluta a riscului de exploatare;.e. marime a dinamicii pragului de rentabilitateRASPUNS: D44. Modelele ce pot fi folosite n analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri sunt:1. PCA =qvpqvc 2. PCA =qvp qvc 3. PCA = CA 4. PCA = CAPCA CA5. PCA = CA P CA CAAlegeti varianta cirecta:a. A(1, 3, 5); b. B(2, 4, 5); c. C(3, 4, 5);d. D(1, 2, 5).RASPUNS: A45. Situatia patrimonial financiara reprezinta o anumita stare a capitalului din cel putin trei puncte de vedere:a. existenta capitalului;b. eficienta si performanta firmei;c. rezultatele obtinute prin folosirea capitalului;d. componenta materiala a capitalului;e. integritatea patrimoniului.Alegeti varianta corecta:a. A(a, b, c);d.D(a, c, d );b. B(a, b, d);e.E(b, d, e ).c. C(b, c, d);RASPUNS: D46. Activele circulantecurente se stabilesc scazand din activele circulante:a. datoriile catre furnizori;b. creantele incerte;c. stocurile nevalorificabile;d. impozitele si taxele de platit;e. cheltuielile cu personalul.Alegeti varianta corecta:a. A(a, b, c);d. D(b, c); b. B(c, d, e) e. E(b, c, e)c.C(c, d); RASPUNS: D47. In analiza factoriala a marjei comerciale putem folosi modelul:a) 100 C V MD C b)100 C V MD C c) d) 100 C VMDCe) 2i i DC100C g VM .Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, e); b. B( d );c. C(a, c, d, e); d. D(a, b);e. E(a, b, c, d)RASPUNS: C48. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se face cu urmatorul model:a),`

.| VexCex1 Vex RPexb),`

.| VexCex1 Vex RPexc) pre W T RPex h d)pre Vex RPex e)preTVexT RPex f) pre W t N RPex h Alegeti varianta corect: a. A(a, b, c, d); b. B(c, d, e, f); c. C(a, c, e, f); d. D(b, c, d, e).e. E(b, c, d, f); RASPUNS: E49. Profitul mediu la 1 leu venituri de exploatare se poate calcula cu formula:a),`

.| VexCex1 preb)

,`

.| iiVexCex1 prec)100 pre g prei % i d)

,`

.| 100VexCex1 g preii% ie) iiiVexCex1 pre .Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, d, e); b. B(a, b, c, d ); c. C(a, c, d, e); d. D(b, c, d, e).e. E(a, e)RASPUNS: B50. Putem analiza influenta veniturilor de exploatare n functie de urmtorii factori:a) a W T Vex b) h W T N Vex c) h W t N Vex d) a W t T Vex e) h W t T N Vex f) Alegeti varianta corect: a. A(a, b);d. D(a, f); b. B(c, d);e. E(a, d); c. C(c, f); RASPUNS: C51. Analiza factoriala a profitului brut se poate face cu modelul:1)prb V PBT 2) 100 prb g V PBivi T3) 100prb gV PBiviT 4)prb V PBT5)( ) i i prb V PBAlegeti varianta corecta: a. A(1, 2, 3);d. D(1, 3, 4); b. B(1, 3, 5);e. E(2, 4, 5).c. C(2, 3, 4); RASPUNS: B52. Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri cand influenteaz cifra de afaceri este: 1)( )0 0 1CACApr CA CA P 2)( )0 0 0 0 1CACApr p qv p qv P 3) 4)( )0 0 0 1 1CACApr p qv p qv P Alegeti varianta corecta: a. A(1, 4); b. B(2, 3, 4); c. C(2, 4); d. D(1 ,3); e. E(1, 2, 3).RASPUNS: A53. n analiza factoriala rata rentabilitatii economice are ca factori de gradul I:a) viteza de rotatie a activului total;b) structura productiei vandute pe produse;c) rata rentabilitatii comerciale;d)cifra de afaceri;e) excedentul brut al exploatarii.Alegeti varianta corecta: a. A(b, c);d. D(c, d, e); b. B(a, d);e. E(a, c).c. C(b, c, d); RASPUNS: E54.Factorii de gradul I ce influienteaza modificarea ratei rentabilitatii economice sunt:1. rata rentabilitatii comerciale;2. preturile medii de vanzare;3. excedentul brut de exploatare;4.randamentul activelor imobilizate;5. numarul de rotatii a mijloacelor circulante;. Alegeti varianta corecta:a.1+3+4b.1+2+3+4+5c.2+3d.1+4+5e.3RASPUNS: D55. Analiza structurii activului patrimonial al firmei se poate face cu urmatoarele rate de structura:a) rata activelor imobilizate;b) rata autonomiei financiare;c) rata imobilizarilor circulante.d) rata imobilizrilor financiare;e) rata de indatorare; Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, c, d);c. C(a, c, d ); b. B(a, b, e);d. D(b, d, e).RASPUNS: C56. Analiza structurii pasivului patrimonial al firmei se poate face cu urmatoarele rate:a) rata stabilitatii financiare;b) rata disponibilitatilor;c) rata autonomiei financiare globale;d) rata creantelor comerciale;e) rata de indatorare;Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, d);c. C(a, c, e); b. B(b, c, e);d. D(c, d, e).RASPUNS: C57. Pe baza bilantului patrimonial, nevoia de fond de rulment (NFR) se poate calcula:a) NFR = AC + DS OTSb) NFR = (AC DS) (DTS CBS)c) NFR = AC+ CR ST OTS d) NFR =AC + ST OTSe) NFR = ST + CR OTSAlegei varianta corect: a. A(a, c);d. D(b, d, e); b. B(a, d, e);e. E(b, e).c. C(b, d); RASPUNS: E58. Pe baza bilantului functional, nevoia de fond de rulment (NFR) se poate calcula:a) NFR = AC RC;b) NFR = ACE RCE ;c) NFR = ST CR OTSd) NFR = (ST + CR) OTS;e) NFR = CR (ST + OTS).Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, c);c. C(a, b, d); b. B(c, d, e);d. D(b, d, e).RASPUNS: C59. Analiza echilibrului financiar functional se poate face cu urmatoarele rate:a)rata de solvabilitate generala;b)rata marjei de securitate;c) rata capacitatii de rambursare a creditului;d) rata de acoperire a riscului;e) rata creantelor.Alegeti varianta corecta: a. A( a, c, e);d. D( a, b, c, e).b. B( b, d, e);e. E( a, e)c. C( b, c, d); RASPUNS: C60. Indicatorul durata de imobilizare a creantelor (Dcr) se poate calcula:a) b) c) d) e) Alegeti varianta corecta: a.A(a, c, e); d.D(a, b, e).b.B(a, e); e.E(c, d, e).c.C(b, c, e); RASPUNS: A61. Daca notam cu:Dcr durata de imobilizare a creantelor;Dfa durata de folosire a surselor atrase; Sdcr soldul mediu debitor al conturilor de creante;Sob soldul mediu al conturilor de obligatii;care din urmatoarele situatii sunt adevarate:a) S dcr = S ob i Dcr = Dfa, atunci situatia este teoretica;b) S dcr > S ob i Dcr = Dfa, atunci avem o influent negativa, platile sunt mai mici decat incasarile;c) S dcr < S ob i Dcr = Dfa, atunci avem o influenta pozitiva, pltile sunt mai mari decat incasarile;d)Sdcr>SobiDcr =Dfa, atunci avemoinfluentapozitiva, ncasriledevanseaza platile;e) Sdcr < S ob i Dcr = Dfa, atunci situatia este negativa, platile devanseaz incasarile.Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, e);d. D(b, d, e);b. B(a, b, c);e.E(a, c, e).c. C(a, d, e); RASPUNS: C62. Daca notam:Acr active circulante curente;DTC datorii curente; DT datorii totale;St stocuri nevalorificabile ; Cin creante incerte;Dpb disponibilitati banesti si plasamente;atunci rata lichiditatii generale se calculeaza:a) Acr / DTC;b) Acr St Cin/ DT;c) Cin St+ Dpb / DTC;d)Acr St Cin/ DTC;e) DTC+ Dpb / DT.Alegeti varianta corecta: a. A(a, d);d.D(a, b, c, d); b. B(a, b, e);e. E(b, c, d, e).c. C(a, b);RASPUNS: A63. Analiza utilizarii intensive a mijloacelor fixe se face cu indicatorii:a) randamentul mediu pe utilaj ; b) gradul de utilizare al capacitatii de productie;c) randamentul mediu pe unitatea de timp lucrat;d) gradul de folosire a fondului de timp disponibil;e) indicele de utilizare intensiva.Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, e);d. D(a, b, c, e).b. B(b, d);e. E(b, c, d, e).c. C(b, c, e); RASPUNS: D64. Care din urmatorii factori influenteaza indicatorul sintetic de eficienta valoarea adaugata la 1000 lei valoarea materialelor consumate:a) productia exercitiului;b) gradul de valorificare a resurselor materiale; c) ponderea activelor fixe productive n totalul activelor fixe;d) valoarea materialelor consumate;e)profitul aferent productiei vandute; Alegeti varianta corecta: a. A(a, b, c);d. D(b, c, e); b. B(a, c, d);e. E(a, b, c, d, e).c. C(b, c, d); RASPUNS: B65. Esential in analiza economica este a lua in considerare relatiile:a. structural - functionale ;b. munca - capital;c. cauza - efect ; d.consumul de resurse - rezultateobtinute;e. efort - efect;Variante de raspuns pentru intrebarea 1: a. A(a, b, d);d. D(a, c);b. B(a ,b);e. E(c, e).c. C(b, c, e);RASPUNS: D66. Factorii care influenteaza rezultatele activitatii economice, dupa caracterul lor sunt:a. factori cu actiune directa;b. factori calitativi si cantitativi;c. factori economici;d. factori structurali;e. factori directi.Variante de raspuns: a. A(a, c, e);d. D(a, b, c, d, e)b. B(b, c, d);e. E(b, d).c. C(d, e); RASPUNS: E67. Metode ale analizei calitative care cuprind legaturile cauzale sunt:a. diviziunea si descompunerea rezultatelor;b. gruparea;c. metoda balantiera;d. comparatia;e. calculul matricial;f. corelatiei.Variante de raspuns: a. A(a ,b ,e);d. D(a, b, d);b. B(c, d, f);e. E(b, e, f).c. C(b, c d)RASPUNS: D68. Cuantificarea influentelor factorilor care explica fenomenul se realizeaza cu metode ale analizei cantitative:a. substituirea in lant;b. calculul marginal;c. gruparea ;d. metoda ratelor;e. comparatia;f. corelatia.Variante de raspuns:a. A(a, b, d, f),d. D(a, d, f)b. B(a,b, c, e),e. E(a, b, c, d, e, f).c. C(a, b, c, d, e)RASPUNS: A69. Indicatorul care dimensioneaza intreaga activitate a firmei Productia exercitiului cuprinde:a.valoarea productiei imobilizate;b. valoarea productiei stocate;c. valoarea productiei finite;d. valoarea productiei vandute;e. valoarea materialelor consumate.Variante de raspuns:a. A(a, b, e);d. D(a, b, d);b. B(c, d);e. E(a, b, c, d, e).c. C(b, c, d);RASPUNS: D70. Analiza factoriala a cifrei de afaceri cuprindeurmatorii factori :a. numarul de angajati;b. productia vanduta;c. valoarea medie a mijloacelor fixe;d. cantitatea de produse desfacute pe diverse piete;e. gradul de valorificare a productiei fabricate;f.gradul de inzestrare tehnica.Variante de raspuns: a. A(a, b, c, d, e),d. D(b, c, d);b. B(a ,c, e),e. E(c, d, e, f).c. C(a, e, f);RASPUNS: C71. Modificarile survenite la nivelul productivitatii muncii in cadrul cifrei de afaceri sunt influentate la rindul lor de:a. gradul de inzestrare tehnica a muncii;b. existenta mijloacelor fixe in activul firmei;c. randamentul activelor imobilizate;d. ponderea mijloacelor fixe active;e. valoarea reparatiilor mijloacelor fixe;f. randamentul mijloacelor fixe productive;Variante de raspuns: a. A(a, c, d) d. D(b, d)b. B(b, e) e. E(a, d, f)c. C(a, d, e, f)RASPUNS: E72. Dezvoltarea sau regresul unei firme poate fi evidentiat prin analiza valorii adaugate, folosind metoda:a. sintetica;b. analitica;c. aditiva;d. diviziunii;e. balantira;f. factoriala.Variante de raspuns: a. A(a, b,c, d)d.D(a, c, f)b. B(a,c, d),e.E(a, b, c, d, f)c. C(b, d, e)RASPUNS: D73. Raportul dintre valoarea adaugata si cifra de afaceri evidentiaza:a. gradul de integrare economica;b. expresia productivitatii globale;c. rata de remunerare a valorii adaugate;d. reducerea/cresterea stocurilor de produse finite;e. rata de crestere a firmei;f. rata valorii adaugate;Variante de raspuns: a. (a, b, f), b. (a, b, c , e), c. ( b, c, f).d. (c, d, e)e. (a, c, d, e, f)RASPUNS: A74. In calculul cifrei de afaceri se includ: a. veniturile din vanzarea marfurilor;b. cheltuielile de productie;c. venituri din prestarea de servicii si efectuarea de lucrari;d. venituri din exploatare in diferite cote;e. venituri din vanzari, plus veniturile financiare;f. volumul total al afacerilor firmei.Alegeti una din variantele de raspuns: a. A(b, d),b. B(a, c),c. C(a ,b, e).d. D(a, c, f)e. E(c, e, f)RASPUNS: D75. Caracterizarea realizarii programului de fabricatie se poate face cu modele ce au la baza:a. indicii individuali de indeplinire a programului de productie;b. coeficientul de exploatare;c. coeficientul mediu de sortiment;d. coeficientul de concentrare;e. coeficientul mediu de calitate;f.coeficientul de nomenclator;Alegeti una din combinatiile corecte:a. A(a, b, c);b. B(a, c, f); c. C(a, b, c, d, e); d. D(d, e)e. E(a)RASPUNS: B76. In analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmatorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri un preturi de vanzarep qv920 1 0602. Costuri aferente cifrei de afaceric qv660 7403. Indicele mediu al preturilor de vanzareIP121%Influenta modificarii volumului fizic al productiei asupra cifrei de afaceri ( ) qv CACAP este de:a. +14,27 mil. lei;b. 46,2 mil. leic. -13,27 mil. leid. +31,48 mil. lei.e. -12,43 mil. leiRASPUNS: E77. In analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmatorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri in preturi de vanzarep qv920 1 0602. Costuri aferente cifrei de afaceric qv660 7403. Indicele mediu al preturilor de vanzareIP121%Influenta modificarii pretului mediu de vanzare asupra cifrei de afaceri ( ) p CACAP este de:a. -55,54 mil. lei;b.+16,2 mil. leic. 29,4 mil. leid. +51,99 mil. lei; e. +27,13 mil. lei.RASPUNS: D78. Pentru analiza profitului aferent cifrei de afaceri cunoastem indicatorii:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri in preturi de vanzarep qv830 1 1502. Cheltuieli aferente cifrei de afaceric qv590 8403. Indicele mediu al preturilor de vanzareIp- 121 %3. Indicele mediu al costurilor de vanzareIC112 %Marimea absoluta a influentei structurii productiei vandute asupra profitului mediu la 1 leu CA a fost de: a. + 1 150 mil. lei;b. -90,05 mil.lei;c. +275mil lei;d. 180 mil. leie. 107 mil lei;RASPUNS: B79. Pe baza urmatorilor indicatori:- mil lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preturi de vanzarep qv20.000 35.0002. Indicele mediu al preturilor de vanzareIP136%Calculati cifra de afaceri recalculata n preturile de vanzare ale perioadei de baza care este de:a. +18.519 mil. lei;b. 28.500 mil lei;c. +25.735 mil.leii;d. 34.115 mil lei;e. +15.216 mil. lei;RASPUNS: C80. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:- mil lei -Nr. crt.Indicatori SimbolPerioada analizataPrevazuta Realizata1. Venituri de exploatareVex8.700 9.2002. Cheltuieli de exploatare Cex 7.950 8.200Influentaveniturilorde exploatare asupra rezultatului exploatarii a fost de: a. - 160,2 mil. lei;b. + 144,1 mil. lei;c. + 36,6 mil. lei;d. + 43,1 mil. lei; e. - 136,8 mil. lei.RASPUNS: D81. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:- mil lei -Nr. crt.Indicatori SimbolPerioada analizataPrevazuta Realizata1. Venituri de exploatare Vex8.750 9.1502. Cheltuieli de exploatareCex 7.950 8.2003. Fond total de timp de munca (ore)Tmc 69.000 62.000Influentafondului total de timp de munca asupra rezultatului exploatarii a fost de: a. + 117,88 mil. lei;b. 1188,33 mil. lei;c. 81,13 mil. lei; d. + 120,8 mil. lei.e. 60,12 mil. lei;RASPUNS: C82. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori SimbolPerioada analizataPrevazutaRealizata1. Venituri de exploatareVex8.750 10.2002. Cheltuieli de exploatare Cex 7.950 8.2003. Fond total de timp de munca (ore)Tmc 68.250 54.600Influenta factorului de gradul II productivitatea medie orara a fost de: a. + 163,89 mil. leib. + 292,44 mil. leic. - 54,63 mil. leid. + 1200,55 mil. leie. - 196,84 mil. leiRASPUNS: B83. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Perioada analizataPrevazutaRealizata1. Venituri de exploatare8.750 9.1502. Cheltuieli de exploatare 7.950 8.200Influentaprofitul mediu la 1 leu venituri de exploatare asupra rezultatului exploatarii a fost : a. + 1.112,5 mil. lei;b. + 2.100,40 mil. lei;c. 215,5 mil. lei;d. 450,5 mil. lei.e. + 113,46 mil. lei;RASPUNS: E84. Pe baza indicatorilor: - mil. lei Nr. crt.Natura activitatiiSuma cheltuielilorSuma veniturilorBaza Curenta Baza Curenta1. Exploatare 300 350 360 4002. Financiara 30 28 35 323. Exceptionala22 20 25 23Total 352 398 420 455Influenta modificarii structurii veniturilor asupra ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale, a fost de: a. +77;b. 70,73;c. 205; d. 0,73; e.+ 1.087.RASPUNS: D85.Pe baza indicatorilor:- mil. lei Nr. crt.Natura activitatiiSuma cheltuielilorSuma veniturilorBaza Curenta Baza Curenta1. Exploatare 300 350 360 4002. Financiara 30 28 35 323. Exceptiona 22 20 25 23Total 352 398 420 455 Influenta modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri asupra ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale, a fost de: a. + 147,4;b. 244,7; c. + 37,4; d. 0,38.e. -0,77.RASPUNS: C86. Pe baza indicatorilor:- mil. lei Nr. crt.Natura activitatiiSuma cheltuielilorSuma veniturilorBaza Curenta Baza Curenta1. Exploatare 300 350 360 4002. Financiara 30 28 35 323. Exceptionala22 20 25 23Total 352 398 420 455 Determinati diminuarea profitului brut al exercitiului atunci cand este influientat de modificarea structurii veniturilor de exploatare:a. + 185.320 lei;b. + 333.106 lei;c. + 190.233 lei;d. 170.123 leie. - 332.150 leiRASPUNS: B87. Pe baza urmatorilor indicatori:- mil. lei Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preturi de vanzarep qv4.600 4.9002. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceric qv3.500 3.6003. Volumul efectiv al productiei in preturile bazei 0 1p qv- 3.1004. Volumul efectiv al productiei in costurile bazei0 1c qv- 3.300Influenta modificarii structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1 000 lei cifra de afaceri, a fost de: a. 1.203,65b. +203,7c. +303,65d. 133,8e. +760,9RASPUNS: C88. Pe baza urmatorilor indicatori:- mil. lei Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preturi de vanzarep qv4.600 4.9002. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceric qv3.500 3.6003. Volumul efectiv al productiei in preturile bazei 0 1p qv- 3.1004. Volumul efectiv al productiei in costurile bazei0 1c qv- 3.300 Influenta modificarii preturilor de vanzare, asupra cheltuielilor la 1 000 lei cifra de afaceri, a fost de: a. 391,05 leib. + 279,55 leic. 1.270,5 leid. 991,5 leie. + 490,5 leiRASPUNS: A89. Pe baza urmatorilor indicatori:- mil. lei Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceri in preturi de vanzarep qv4.600 4.9002. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceric qv3.500 3.6003. Volumul efectiv al productiei n preturile bazei 0 1p qv- 3.1004. Volumul efectiv al productiei in costurile bazei0 1c qv- 3.300Influenta modificarii costurilor unitareasupra cheltuielilor la 1 000 lei cifra de afaceri, a fost de: a. + 61,22 lei;b. +70,5 lei;c. 86,5 leid. 170,95 leie. + 671,11 lei;RASPUNS: A90. Pe baza bilantului unei firme:Nr. crt.Specificatia An NI.Total activ32.6001. Capital propriu15.0002. Creditori 6.0003. Datori pe termen scurt-DTS 3.6004. Datori pe termen mediu lung -DTML8.000II. Total pasiv 32.600Calculati rata solvabilitatii generale care a fost de: a. 0,55; b. 1,85;c. 2,44; d. 2,81;e. 7,72.RASPUNS: B91. Pe baza bilantului unei firme:Nr. crt.Specificatia An NI.Total activ32.6001. Capital propriu15.0002. Creditori 6.0003. Datori pe termen scurt-DTS 3.6004. Datori pe termen mediu lung -DTML 8.000II. Total pasiv 32.600Calculati rata solvabilitatii patrimoniale, care a fost de: a. 0,3; b. 0,82; c. 0,56;d. 2,1;e. 3,5.RASPUNS: C92. Pe baza bilantului unei firme:Nr. crt.Specificatia An NI.Total activ32.6001. Capital propriu15.0002. Creditori 6.0003. Datori pe termen scurt-DTS 3.6004. Datori pe termen mediu lung -DTML8.000II. Total pasiv 32.600Calculati rata globala de indatorare a firmei care a fost de:a. 0,2; b. 0,43; c. 0,88; d. 0,54; e. 0,82RASPUNS: D93. Pe baza bilantului unei firme:Nr. crt.Specificatia An NI.Total activ32.6001. Capital propriu15.0002. Creditori 6.0003. Datori pe termen scurt-DTS 3.6004. Datori pe termen mediu lung -DTML 8.000II. Total pasiv 32.600Calculati rata de autofinantare a activelor firmei care a fost de:a. 0,31; b. 0,66; c. 0,57;d. 0,82;e. 0,46.RASPUNS: E94. Pe baza urmatorilor indicatori:- mii lei Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Cifra de afaceriCA 160.000170.0002. Soldul mediu al activelor circulanteAC90.000 115.000Aratati marimea influentei soldului mediu al activelor circulanteasupra vitezei de rotatie a activelor circulante (unde T = 360 zile) care a fost de: a. 0,55; b. 1,5; c. 52,94;d. 75,5;e. 150,9.RASPUNS: C95. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizataBaza Curenta1. Productia marfa fabricataQ 87.080112.4402. Numarul mediu de persoane N 140 1803. Fond total de timp de munca (zile-om)TZ 33.60035.100Determinati influenta modificarii productivitatii medii zilnice asupra productiei marfa,care a fost de: a. 15.200mii lei; b. + 40.800mii lei;c. + 21.471 mii lei; d. + 47.129 mii leie. - 37.800 mii leiRASPUNS: C96. Daca ICA = 108%; IN = 105%; IGV = 102%; IZ = 95%, atunci:a. a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;b. a crescut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;c. ascazut productivitateamuncii, eficientautilizarii mijloacelor fixesi stocul de produse finite;d. a crescut cifra de afaceri, productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe.e. a crescut gradul de valorificare al productiei si stocul de produse finite.RASPUNS: B97. Daca IVA > IPex (VA = valoarea adaugata, Pex = productia exercitiului) atunci:a. creste gradul de valorificare a resurselor materiale;b. creste productivitatea muncii;c. sereducepondereaconsumurilor provenitedelaterti nvolumul total al productiei exercitiului;d. o utilizare mai buna a timpului de lucru al muncitorilor.Alegati vatianta corecta:a. A(a, c) b. B(a, b) c. C(c, d)d. D(a, d)RASPUNS: A98. Daca IVex= 108% (Vex venituri de exploatare) ICA= 105% (CA cifra de afaceri); % 102 ICACH (cheltuielilor aferente cifrei de afaceri) atunci:a. a scazut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare;b. a scazut profitul aferent cifrei de afaceri si au crescut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri;c. a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare;d. s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri;e.a crescut profitul aferent cifrei de afaceri sicifra de afaceri;Alegeti varianta corecta:a. A(a, c)b. B(b, d, e)c. C(c, d)d. D(a, b, d)e. E(c)RASPUNS: C99. Pe baza urmatoarei relatii1000p q c q1000p q c q0 00 00 10 1 se determina influenta:a. costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;b. structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;c. pretului de vanzare asupra rate de rentabilitate a resurselor consumate;d. structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.e. volumul fizic al productiei aferent cifrei de afaceri.RASPUNS: B100. Pe baza relatiei: se determina:a. influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;b. influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;c. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale;d. influenta preurilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;e. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.RASPUNS: A101. Pragul de rentabilitate arata:a. nivelul profitului care asigura dividendele actionarilor;b. nivelul volumului de activitate in care profitul este egal cu zero;c. nivelul volumului de activitate in care veniturile sunt egale cu cheltuielile;d. nivelul volumului de activitate in care profitul este maxim;e. cifra de afaceri critica.Alegeti varianta corecta:a. A(b, c, e)b. B(a, b, c, d , e)c. C( b, d)d. D(a, d, e)e. E(c)RASPUNS: A102. Daca ICA = 91% (CA cifra de afaceri), PrCAI = 99% (profitul aferent cifrei de afaceri), IRrc = 90% (ratei resurselor consumate) atunci:a. acrescut profitul aferent cifrei deafaceri si auscazut cheltuielilesi ratarentabilitatii comerciale;b. a crescut rata rentabilitatii comerciale si cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri;c. au scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri;d.au crescut cheltuielile totale aferente cifrei de afaceri si a scazut profitul aferent cifrei de afaceri;e. au scazut cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si a crescut rata rentabilitatii comerciale.Alegeti varianta corecta:a. A(a, d)b. B(b, d)c. C(c, d)d. D(a, e) e. E(b, e)RASPUNS: B103. Cresterea fondului de rulment (FR) poate avea loc prin:a. contractarea unui credit pe termen scurt;b. contractarea unui credit pe termen lung;c. reducerea stocurilor de materii prime si produse finite;d. scaderea fondului de rulment imprumutat;e. cresterea capitalurilor proprii.Alegeti varianta corecta:a. A(a, c, e)b. B(b, e)c. C(c, d)d. D(a, d)e. E (a, b, c, d, e)RASPUNS: B104. Indicele cifrei de afaceri ICA = 105%; Indicele numarului de salariati IN = 108%; indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricateIGV = 101%; indicele gradului de inzestrare tehnica a muncii IZ= 94%, atunci inseamna:a. creste productivitatea muncii, creste eficienta utilizarii fondurilor fixe si stocul de produse finite;b. crestecifra de afaceri,numarul de salariati si scade eficienta utilizarii fondurilor fixe.c. crestecifra de afaceri,numarul de salariati, gradul de valorificare al productiei marfa si stocul de produse finite.d. scade productivitatea muncii, gradul de inzestrare tehnica a muncii, ponderea fondurilor fixe active si eficienta utilizarii fondurilor. e. scadeproductivitatea muncii, creste eficienta utilizarii fondurilor fixe, dar se reduce stocul de produse finite;RASPUNS: E105. Daca IPex = 108% (Pex productia exercitiului);IPf = 115% (Pf = productia marfa); ICA = 120% (CA = cifra de afaceri), atunci:a. a scazut stocul de productie neterminata si a crescut stocul de produse finite;b. cresc stocurile de productie neterminata si de produse finite;c. cresc stocurile de produse finite si stocurile de productie in curs de executie;d. cresc stocurile de productie neterminata si scade consumul intermediar.e. scad stocurile de produse finite si stocurile de productie in curs de executie;RASPUNS: E106. Daca IPex = 102% (Pex productia exercitiului) IPf = 107% (Pf = productia marfa); IVA = 94%(VA = valoarea adaugata), atunci:a. cresc stocurile de productie neterminata, de produse finite si vandute; b. cresc cheltuielile materiale si scade stocul de productie neterminata;c. creste gradul de valorificare al resurselor materiale;d. scadestocul de produse finite si cresc stocurilede productie neterminata.e. se reduc cheltuielile financiare.RASPUNS: B107. Coeficientul Gini-Struck, poate avea urmatoarele semnificatii:a.CG = 0,9 semnifica o structura a vanzarilor in care cateva produse detin ponderea cea mai mare in CA;b. CG = 0,12 semnifica ca in structura vanzarilor sunt cateva produse care detin ponderea n CA;c. CG = -0,88 arata o repartizare concertata a CA pe produse;d. CG = 1,5 arata un grad mare de concentrare a CA;e. CG 0,99 semnifica o repartizare uniforma a CA pe produse.RASPUNS: A108. Indicele HERFINDHAL, calculat pentru o firma ce realizeaza patru produse, poate avea urmatoarele semnificatii:a. H = 0 arata o repartitie cu concentrare redusa a CA pe sortimente;b. H = 0,25 arata o distributie uniforma a CA pe sortimente;c. H = 0,9 semnifica o concentrare pe un numar redus de elemente componente care participa in structura CA;d. H = 1,6 arata un grad ridicat de concentrare a CA;e. H = 0,75 arata o distributie concentrata uniform a CA pe sortimente;RASPUNS: B109. Coeficientul de nomenclatura, calculat pentru o firma care realizeaza cinci produse, poate aveaurmatoarele valori si semnificatii:a. Kn = 0,8 semnifica nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment;b. Kn = 1,6 arata depasirea programului de fabricatie la toate sortimentele;c. Kn = 0,9 arata nerealizarea programului de fabricatie la cel putin un sortiment;d. Kn = 1 arata realizarea programului de fabricatie la toate sortimentele;e. Kn = 0,4 arata nerealizarea programului de fabricatie la trei sortimentele.Alegeti varianta corecta:a. A(a, d, e)b. B(c, d, )c. C(a, b, c, d, e)d. D( a )e. E(a, c, d)RASPUNS: A110. Se cunosc urmatoarele date:PRODUS Productia fizica Pretul de vanzareBaza Curenta Baza CurentaA 600 800 7 15B 500 300 7 10Coeficientul mediu de sortiment si coeficientul mediu de structura au valorile:a. 0,81 / 0,99b. 0,89 / 0,81c. 0,94 / 0,75d. 0,92 / 0,89e. 0,21 / 0.33RASPUNS: C111. Conditiaeficientei muncii estecaindicelecorelatiei dintredinamicaproductivitatii medii anuale si dinamica salariului mediu sa fie mai mare decat 1.Alegeti varianta corecta:a. fals;b. adevarat;c. satisfacator;d. indicele productivitatii muncii sa fie egal cu indicele salariului mediu.e. indicele productivitatii muncii sa fie mai micdecat indicele salariului mediu.RASPUNS: A112. Productiaexercitiului financiaral unei firmeesteformatadintotalitateaproduselor finite, subansamblurilor, pieselor realizate de firma.Alegeti varianta corecta:a. adevarat;b. fals;c. satisfacator;RASPUNS: B113. Rentabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a realiza ___ , prin utilizarea ___de ___ si a ___ necesare reproductiei si dezvoltarii. Alegeti varianta corecta:a. profit/ratelor/rentabilitate/banilor;b. venituri/capacitatilor/productie/ratelor;c. profit/factorilor/productie/capitaluri;d. valoare/efectului/levier/salariilor;e. trezorerie/pragului/exploatare/productiei.RASPUNS: C114. Pe baza relatiei:100p qc q p q100p qc q p q0 00 0 0 00 10 1 0 1 se determina:a. influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;b. influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;c. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale;d. influenta preurilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;e. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.RASPUNS: C115. Daca ICA = 108%; IN = 105%; IGV = 102%R; IZ = 95%, atunci:a. a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;b. a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;c. a scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;d. a crescut cifra de afaceri, productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe;e. a crescut cifra de afaceri, numarul mediu de salariati, productivitatea muncii.RASPUNS: B116. Indicele Herfindhal, pentru o firma care produce 4 produse, are urmatoarele semnificatii:a. H = 1,3 arata un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;b. H = 0 arata o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente;c. H = 0,25 arata o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente;d. H = 0,9 arata o contributie mica la realizarea cifrei de afaceri;e. H = 0,5 arata un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.RASPUNS: C117. Coeficientul GiniStruck (CG) poate avea urmatoarele semnificatii:a. CG= 0,2 semnific un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;b. CG= 0,9 arat c vnzrile sunt repartizate relativ uniform n activitatea firmei;c. CG = 1,5 arat un grad ridicat de concentrare al cifrei de afaceri;d. CG = 0,8 arat o distribuie uniform a cifrei de afaceri pe sortimente;e. CG= 0,99 arat un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.RASPUNS: E118. Analizati utilizarea intensiv a fortei de munca pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.Indicatori Simbol VALOAREBaza Curenta1. Productia marf fabricat Q 87.080 112.4402. Numrul mediu de persoaneN 140 1203. Fond total de timp de munca (zileom)TZ (omzile)33.600 25.200TH (omore)250.000190.000Determinati nivelul influentei productivitatii medii orare asupra productiei marf fabricat.a. + 46.267 leib. + 37.800 leic. 22.392 leid. - 47.200leie. + 878 leiRASPUNS: A119. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol Valoare (RON)Baza Curenta1. Active totale AT 150.000 210.0002. Capital propriu Kpr 80.000 92.0003. Venituri totaleVT 91.000 142.0004. Profit net Prn 6.000 11.500Analizati nivelul influenei rentabilitatii neteaveniturilor totaleasuprarentabilitatii financiare, care a fost de:a. 5%b. 0,86%c. 2,33%d. 1,82%e. 2,8%RASPUNS: C120.Se dau urmatoarele date:Indicatori SIMBOL VALOARE (RON) leiBaza Curenta1. Cifra de afacerip qv70.000150.000 2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceriqvc 50.000 75.0003. Volumul efectiv al productiei n: preturile bazei01p qv 84.000 costurile bazei0 1c qv 42.000Determinati influenta structurii productiei vndute asupra: profitul aferent cifrei de afaceri; ratei rentabilitatii resurselor consumate;care a fost de:a. + 45.975 lei / 20%b. 37.998 lei / 15%c. + 32145 lei / 60 % d. 11.400 lei / 24 %e. + 58.200 lei / 35 %.RASPUNS: C121.n analiza profitului aferent cifrei de afaceri, avem urmtorii indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol Valoare (RON)Baza Curenta1 Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv92.000 106.0002 Costuri aferente cifrei de afaceriqvc 66.000 74.0003 Indicele mediu al preturilor de vanzare P0 / 1I 132%Nivelul influenei preului mediu de vanzare asupra cifrei de afaceri a fost de:a. + 5.199 leib. 1 .243 leic. - 3.956 leid. + 7.262leie. + 2.046 leiRASPUNS: D122.Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmtorii indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol Valoare (RON)Baza Curenta1 Venituri de exploatare Vex 670.000 940.0002 Cheltuieli de exploatare Cex 520.000 790.0003 Fond total de timp de munca (ore) Tmc 26.400 35.200Nivelul influentei fondului total de munca si a productivitatii medii orare asupra veniturilor de exploatare aferente rezultatului exploatrii a fost de:a. 3.396 lei / + 63.847 leib. + 3.106 lei / + 60.456 leic. + 50.004 lei / + 10.448 leid. 396 lei / + 6.380 leie. 6.933 lei / + 74.836 leiRASPUNS: C123. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol VALOARE (RON)1 Cifra de afaceriCA 29.2002 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri:25.500 cheltuieli fixeCf 8.500 cheltuieli variabile Cv 17.000 Determinati: momentul realizrii pragului de rentabilitate (T=365zile); nivelul indicelui de sigurant al firmei (%);a cror valoare a fost de:a. 254a zi / 30%b. 243a zi / 33%c. 44a zi / 76%d. 262a zi / 37%e. 302a zi / 55%RASPUNS: A124.Analizati riscul de exploatare pe baza urmatorilor indicatori:PRODUS CANTITATE Pret de vanzareCost unitar Cheltuieli fixeA 2.000 5 4 1.000B 4.000 7 5 2.000Nivelul pragului de rentabilitate al firmei si flexibilitatea absolut a fost de:a.8.824 lei / 29.176 lei d. 11.400 lei / 26.600 leib. 16.286 lei / 21.700 lei e.8.700 lei / 31.000 leic.7.850 lei / 30.150 leiRASPUNS: A125. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol Valoare (RON)Baza Curenta1 Cifra de afaceri n preturi de vanzareCA = p qv450.000 500.0002 Suma cheltuielilor fixe Cf Cfi 93.500 125.0003 Volumul efectiv al productiei vndute n preuri prevzute 01p qv 470.000Nivelul influentei cheltuielilor fixe la 1000 lei CA a celor doi factori ai cifrei de afaceri: influenta volumului fizic al productiei vndute; influenta preturilor medii de vanzare a fost de:a. 8,84 lei / -11,94 lei d. + 9,8 lei / + 18 leib. + 23 lei / 43 lei e. 9,79 lei / 13,21 leic. + 20 lei / 13 leiRASPUNS: A126. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol Valoare (RON)Baza Curenta1 Cifra de afaceri CA 111.600 190.0002 Suma cheltuielilor cu dobnzileSd 1.000 1.5003 Soldul mediu al activelor circulanteAC35.000 64.0004 Volumul creditelor contractateK C2.200 8.600Cheltuielile financiare la 1000 lei CA, au fost influentate de: soldul mediu al activelor circulante; cota medie de participare a creditului la acoperirea mijloacelor circulante; rata medie a dobnzii;care au influentat direct suma dobnzilor pltite cu:a. +4,33 lei / +0,38 lei / 2,08 lei d. 3,7 lei / +2,63 lei / +36,97 leib. 44,3 lei / + 0,38 lei / +20,8 lei e. 4,36 lei / +10,95 lei / 12,68 leic. 3,69 lei / + 2,63 lei / 4,33 leiRASPUNS: E127. Pe baza indicatorilor:Nr.crt.INDICATORI Simbol Valoare (RON)1. Cifra de afaceri curent11p qv800.0002. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri din care: cheltuieli variabile cheltuieli fixeqvCV 1 1CV qv1 1 f C qv650.000410.000240.0003. Cifra de afaceri previzionat CAp 910.000Determinati nivelul probabil al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri:a. 632,97 leib. 776,24 lei c. 1.076,24 leid. 886,5 leie.502,8 leiRASPUNS: B128. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr.crt.INDICATORI SimbolValoare (Ron)Baza Curenta1. Cheltuieli variabileqvCV6.800 7.2002. Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv8.700 9.3003. Indicele preurilor de vanzarep0 / 1I (%) 125%4. Indicele costurilor C0 / 1I(%) 120%Determinati influenta pretului mediu de vanzare asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri, care a fost de:a. + 153,6 lei d. 161,29 leib. 56,31 lei e. +48,9 leic. - 140,76 leiRASPUNS: D129. Pe baza indicatorilor:Nr.crt.INDICATORI SimbolValoare (Ron)Baza Curenta1. Cifra de afacerin preuri de vanzare p qv CA5.500 5.8002. Cheltuieli aferente cifrei de afaceriqvC4.900 5.2003. Indicele costurilorC0 / 1I 114%4. Indicele preurilor medii de vanzarep0 / 1I 125%Determinati influenta structurii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri:a. - 5,7 lei d. 230,38 leib. + 92,15 lei e. + 155,9 leic. +161,6 leiRASPUNS: B130.Analizati cheltuielilor la 1000 lei CA pe baza indicatorilor:Nr. crt.Indicatori SIMBOL VALOAREBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preturi de vanzarep qv4.500 5.5002. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceriqvc 3.200 3.6003. Volumulefectiv alproductieivndute n: preturile prevzute 0p qv 4.900 costurile prevzute 0 1c qv 3.1004. Indicele preturilor IP 1,25Nivelul influentei pretului mediu de vanzare dat de: influentei inflatiei; influenta pretului de vanzare exclusiv inflatia; a fost de:a. 164,02 lei / +95,01 lei d. 147,47 lei / 56,56 leib. 126,53 lei / +57,51 lei e. 69,01 lei / +56,56 leic. +162,02 lei / 90,5 leiRASPUNS: B131. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL VALOARE (RON)BAZACURENTA1 Venituri de exploatare Vex 500.000 900.0002 Cheltuielile cu salariileCs 75.000 102.0003 Numrul mediu de salariatiN 140 160Nivelul influentei cheltuielilor medii cu salariile asupra: cheltuielilor salariale la 1000 lei venituri de exploatare; profitului din exploatare al firmei;a fost de:a. + 91.200 lei / 28.100.000 lei d. 18.900 lei / + 38.010 .000 leib. 37.000 lei / +33.300.000 lei e. 29.210 lei / + 81.840.000 leic. - 33.030 lei /+ 29.727.000 leiRASPUNS: C132. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL VALOARE (RON)BAZACURENTA1 Venituri de exploatare Vex 50.000 90.0002 Nr. mediu de salariatiN 50 603 cheltuielile cu salariile Cs 15.000 12.000Nivelul influentei productivitatii anuale a muncii asupra: cheltuielilorsalariiale la 1000 lei venituri de exploatare; profitului din exploatare al firmei;a fost de:a. 4.500 lei / 550.000 lei d. 5.000 lei / +450.000 leib. 3.700 lei / +333.300 lei e. 2.500 lei / +83.300 leic. +9.000 lei / - 810.000 leiRASPUNS: C133. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL VALOARE (RON)BAZACURENTA1 Cheltuielile salariale CS 1.300 1.4002 Cifra de afaceriCA 17.500 18.9003 Numrul mediu de salariaiN 250 225Nivelul influenei productivitatii medii anuale asupra: cheltuielilor salariale la 1000 lei cifr de afaceri; profitului aferent cifrei de afaceri a firmei;a fost de:a. + 234 lei/ 4.423 leid. + 234 lei/1 .895 leib. 4.423 lei/+ 230 lei e. - 189 lei/+ 4.423 leic. +4.200 lei/ 1.895 leiRASPUNS: A134. Analizatiinfluenta amortizrii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1.000 lei cifr de afaceri pe baza urmtorului tabel:INDICATORI SimbolVALOARE (RON)Baza Curenta1. Cifra de afaceri CA 50.000 55.0002. Cheltuieli cu amortizareaA 2.445 1.4803. Cota medie de amortizareC11% 16%4. Valoarea medie anual a mijloacelor fixeF17.800 13.300Nivelulinfluenteivaloriianuale a mijloacelor fixe sinivelulinfluenteicoteimediide amortizare a fost de:a. 13,2 / 10,5 d. - 9 / +12,09b. 14 / 4 e. +12,55 / +14c. + 4 / 14RASPUNS: D135. Se cunosc urmatoarele date:Indicatori Simbol VALOAREBaza Curenta1. Cifra de afaceri p q CAV4.400 7.2002. Cheltuieli aferente cifrei de afaceriC qV2.700 5.1003. Productia vndut n perioada curent n: preturile bazei n costurile bazei0V P q1 0 V C q15.5003.200Determinati influenta structurii productiei asupra: cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri; profitului aferent cifrei de afaceri;Alegeti varianta corect:a. + 32 lei / + 210 lei d. + 3.000 lei / 230 leib. 30,8 lei / + 2.300 lei e. 3 02 lei / 230 lei c. 32lei / + 229 leiRASPUNS: C136. Pe baza datelor:ACTIVITATE Cheltuieli VenituriBaza Curenta Baza CurentaExploatare 600 750 800 1000Financiar 100 14050 30Excepional 100 110 150 170Total 800 1.000 1.000 1.200Determinati: influenta structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1.000 lei venituri totale. influenta structurii veniturilor totale asupra profitului firmei.Alegei varianta corect:a. 31 lei / + 37 lei;d. + 31 lei / 42 lei;b. + 30,9 lei / + 37 lei; e. 31,0 lei / 37,0 lei.c. 29,1 lei / + 39,6 lei;RASPUNS: A137. Pe baza indicatorilor:Nr. crt.Natura activittiiSuma cheltuielilor Suma veniturilorBaza Curenta Baza Curenta1. Exploatare 30.600 35.000 36.000 40.0002. Financiar 3.000 2.800 3.500 3.2003. Exceptional 2.200 2.000 2.500 2.300Total 35.200 39.800 42.000 45.500Calculati influenta modificarii ratei de eficient a cheltuielilor pe categorii de venituri asupra ratei medii de eficient a cheltuielilor totale, care a fost de: a. 49 lei d. 73 leib. 37ei e. 46 leic. 23 leiRASPUNS: C138. Se cunosc urmatoarele date:PRODUS Productia fizic Pretul de vanzareBaza Curenta Baza CurentaA 600 800 8 10B 500 300 5 6Coeficientul mediudesortiment (K) si coeficientul mediudestructur(K ST) au urmatoarele valori:a. 0,81 / 0,99 d. 0,92 / 0,89b. 0,89 / 0,81 e. 0,91 / 0,94c. 0,90 / 0,80RASPUNS: C139.Se dau urmtorii indicatori:Produs VALOARE (RON)BAZ CURENTA 38.000 42.000B 27.000 22.000C 31.000 28.000Total 96.000 92.000Coeficientul mediudesortimentsi coeficientul mediudestructuriauurmatoarele valori:a. 0,90 / 0,89 d. 0,92 / 0,94b. 0,92 / 0,92 e.0,95 / 0,85c. 0,98 / 0,84RASPUNS: D140. Se dau urmtorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL VALOARE (RON)BAZA CURENTA1 Numrul mediu de salariai N 80 722 Productia exercitiului Pex 150.000 180.0003 Consumurile intermediare M30.00045.0004 Fondul total de munca (ore) Tmc 14.000 10.900Cu ajutorul analizei factoriale a valorii adugate artati influenta exercitat de modificareanumrului desalariati asuprafondului total detimpdemuncasi a timpului mediu de munca pe salariat care a fost de:a. - 12.000 lei / - 14.571 lei d. + 27.220 lei / + 25.251leib. 27.002 lei / + 23.252 lei e. 15.014 lei / - 30.202 leic. + 27.015 lei / - 23.025leiRASPUNS: A141. Dac o firm este caracterizat prin urmtorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL VALOARE (RON)BAZ CURENT1 Numrul mediu de salariai N 60 642 Productia marf fabricat Pf 1.500 1.6003 Cifra de afaceri CA 1.425 1.5364 Valoarea medie a mijloacelor fixe, din care:F105 1405 Mijloace fixe productive (active)a F81 112Cuajutorul analizei factorialeacifrei deafaceri, determinati influentamodificarii gradului de nzestrare tehnic a firmei asupra cifrei de afaceri, a crei valoare a fost de:a. 107,66 d. 109,07b. 379,99 e. 767,87c. 176,67RASPUNS: B142. Dac o firm este caracterizat prin urmtorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL VALOARE (RON)BAZCURENT1 Numrul mediu de salariaiN 40 552 Productia marf fabricat Pf 160.000 180.0003 Cifra de afaceri CA 142.500 153.600Artati influenta gradului de valorificare a productiei marf fabricate asupra cifrei de afaceri, a crei valoare a fost de:a. - 11.225b. + 1.670c. - 6.714d. + 2.760e. - 3.625RASPUNS: C143. Valoarea adaugata a unei firme reprezinta __ __ prin valorificarea resurselor tehnice, umane, financiare, provenite de la terti.a. performanta firmei; b. avutia nationala;c. amortizarea valorii;d. bogatia creata;e. capacitatea firmei.RASPUNS: D144. Cifradeafaceri reprezintavolumul total al ____evaluatelapretul pietei intr-operioada determinata.a. produselor finite;b. productiei exercitiului;c. valorii stocurilor;d. afacerilor firmei; e. consumurilor intermediare.RASPUNS: D145. Productia fizica reprezinta totalitatea __ de__ rezultate din activitatea productiva care pot fi puse n circuitul economic.a. valorilor de productie;b. valorilor de intrebuintare; c. valorilor de semifabricate;d. modificarilor de plan;e. creditelor de contractat.RASPUNS: B146. Rata de rentabilitate este o marime ce exprima gradul n care __in ansamblul sau, aduce __ .a. firma / valorib. cifra de afaceri / costuric. capitalul / profit d. venitul / cheltuielie. productivitatea / credite.RASPUNS: C147. Rata rentabilitatii financiare este definita ca raport intre __ si __ in calitatea lor de surse de finantare.a. rezultatul exploatarii / activeb. profitul brut/ activul totalc. profitul brut / datorid. profitul cifrei de afaceri / cifra de afacerie. profit / capitaluri.RASPUNS: E148. In conceptia patrimoniala fondulde rulment exprima in marime absoluta __ uneifirme (pe termen scurt).a. solvabilitateab. bonitateac. lichiditatead. insolvabilitateae. indatorareaRASPUNS: C149. In conceptia functional fondul de rulment se definete ca:a. fond de rulment net globalb. fond de bonitatec. fond de rulmentd. fond de indatoraree. fond global al firmeiRASPUNS: A150. Lichiditatea reprezinta proprietatea __ __ de a se transforma in __: a. firmei mari / profitb. elementelor patrimoniale / banic. activelor circulante / valorid. datoriilor firmei / creditee. obligatiilor firmei / fonduriRASPUNS: B151. Indicele cifrei de afaceri ICA = 105%; indicele numarului de salariati IN = 108%; indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate IGV= 101%;indicele gradului de nzestrare tehnica a muncii Iz = 94%; atunci nsemna:a. scade productivitatea muncii, crete eficiena utilizrii fondurilor fixe, dar se reduce ponderea fondurilor fixe active si randamentul utilizarii fondurilor active.b. creste cifra de afaceri dar scade eficienta utilizrii fondurilor fixe si stocul de produse finite;c. creste CA ,nr. de salariati , gradul de valorificare al productiei marfa i stocul de produse finite;d. scade productivitatea muncii, gradul de nzestrare tehnica a muncii, stocul de produse finite;e. creste cifra de afaceri, nr. de salariati i gradul de valorificare al productiei marfa RASPUNS: D152. Dac IPex = 108% (Pex productia exercitiului); IPf = 115% (Pf productia marfa); ICA = 120% (CA cifra de afaceri), atunci:a. a scazut stocul de productie neterminata si a crescut stocul de produse finite;b. cresc stocurile de productie neterminata si de produse finite;c. scad stocurile de produse finite si stocurile de produtie n curs de executie;d. cresc stocurile de productie neterminata si scade consumul intern.e. cresc stocurile de productie neterminata si imobilizata, dar scade productia de semifabricate.RASPUNS: C153. Dac IPex = 102% (Pex productia exercitiului); IPf = 107% (Pf productia marfa); IVA = 94% (VA valoarea adaugata), atunci:a. cresc stocurile de productie neterminata, de produse finite si vanzarile;b. cresc cheltuielile materiale i scade stocul de productie neterminata;c. creste gradul de valorificare al resurselor materiale;d. scad stocul de produse finite si cresc stocurile de productie neterminata.e. cresc cheltuielile materiale i scade stocul de productie imobilizata si de semifabricate;RASPUNS: D154. Indicele nr. de salariati IN = 95%;Indicele productivitatiiIW = 98%;Indicele gradului de valorificare a Pf; IGV = 96%,IW(z) = 99%-indicele gradului de nzestrare tehnica a munciia. a crescut CA si eficienta utilizarii mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul de produse finite;b. a scazut CA i a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;c. a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe, i s-a redus stocul de produse finite;d. a scazut productivitatea muncii,stocul de produse finite dar a crescut gradul de utilizare al mijloacelor fixe;e. a scazut CA i eficienta utilizarii mijloacelor fixe, dar a crescut stocul de produse finite.RASPUNS: E155. Raportul dintreF Fa exprima:a. gradul de nzestrare tehnica;b. randamentul productiv al mijloacelor fixe active;c. gradul de uzura al mijloacelor fixe;d. ponderea mijloacelor fixe active ;e. gradul de valorificare al productiei marfa.RASPUNS: D156. Daca n analiza firmei IPf I Pex :a. cresc stocurile de produse finite;b. cresc stocurile de produse n curs de executie i imobilizata;c. cresc cheltuielile cu tertii;d. scad stocurile de productie n curs de executie.e. scad cheltuielile materiale si marja comerciala.RASPUNS: B157. Dac ICA = 112%; IPf = 107%;IPex = 102%a. au crescut stocurile de produse finite;b. au scazut stocurile de produse finite si cele n curs de executie;c. au crescut stocurile de productie neterminata;d. au scazut stocurile de productie neterminata, dar au crescut stocurile de produse finite.e. au crescut cheltuielile materiale si productia imobilizata.RASPUNS: B158. Daca IN = 103%; IPf = 101%; ICA = 97% nseamna ca:(productivitatea muncii - Wmc )a. a crescut productivitatea muncii si stocul de produse finite;b. a scazut Wmc si a crescut stocul de produse finite; c. a crescutWmc si a scazut stocul de produse finite;d. a scazut Wmc si stocul de produse finite;e. a scazut CA si stocul de produse finite.RASPUNS: B159. Daca ICA = 97%; IN = 102%; IGV = 98%; Iz = 103%, atunci:a. a crescut Wmc, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;b. a scazut Wmc si eficienta utilizarii mijloacelor fixe , a crescut stocul de produse finite;c. a scazut productivitatea muncii, a crescut randamentul utilizarii mijloacelor fixe (Rp) i stocul de produse finite;d. a crescut Wmc si Rp, dar a scazut stocul de productie imobilizata;e.a scazut CA, mc W, dar a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe.RASPUNS: B160. Care dintre urmatoarele elemente se include n valoarea adaugata:1. cheltuieli cu salariile;2. cheltuieli cu serviciile telefonice;3. profitul;4 valoarea marfurilor vandute;5. costul marfurilor vandute.Alegeti varianta :a. 1 + 3b. 2 + 4c.2 + 3 + 5 d.3 + 4 + 5e.1 + 2 + 3 + 4 + 5RASPUNS: A161. Valoarea adaugata este influentata de urmatorii factori directi in ordine:a. Volumul fizic al productiei, pretul de vanzare si cheltuielile materiale pe produs;b. Vvolumul fizic al productiei, structura productiei, costul pe produs i pretul de vanzare;c. Volumul fizical productiei, structuraproductiei si valoareaadaugatala1leuPexpe produs;d. Productia exercitiului, valoarea adaugata medie la 1 leu productie a exercitiului;e. Structura productiei, pretul de vanzare, numarul mediu de salariati.Alegeti variantele:a. (a, c)b. (c, d)c. (b, e)d. (a, c, d)e. (a, b, c)RASPUNS: B162. Influenta cu semnul ,,- a modificarii structurii productiei exercitiului asupra VA presupune:a. scaderea VA pe produse si pe elemente ale consumului intermediar;b. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie, mai mare decat media VA pe firma;c. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decat media VA pe firma;d. cresterea VA totale, calculata prin elementele sale de repartitie;e. cresterea ponderii sortimentelor cu o cota mai mare de valoare adaugata la 1 leu productie decat media pe firma.RASPUNS: B163. Daca VAIex PI (productia exercitiului) reflecta:a. o crestere a profitului;b. o scadere a ponderii consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului;c. o crestere a cheltuielilor materiale cu tertii;d. o scadere a productivitatii muncii;e. o crestere a ponderii produselor cu VA pe produs mai mare decat media pe firma.Alegeti varianta:a. (b, d, e)b. (a, b, c, d)c. (c, d, e)d. (b, c, d, e)e. (b, e)RASPUNS: E164. Se dau urmatorii indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol PerioadaBaza Curenta1 Cifra de afaceri CA 430.00 460.00002 Productia fabricata Pf 438.000455.0003 Productia exercitiuluiPex 465.000475.0004 Valoarea adaugata VA 240.000250.000Alegeti relatia corecta dintre indicatori:a. IVA I CAsiIPfI Pex;b. ICA I PfsiIPf I VA;c. IPf I PexsiIVA I CA;d. ICA I PfsiIVA I Pex;e. ICA I PexsiIPex I VARASPUNS: D165. Se cunosc urmtorii indicatori:Nr.crt.Indicatori Simbol Valoare (lei)Baza Curenta1 Nr. mediu salariati N 80 622 Productia exercitiului Pex 150.000180.0003 Consumuri intermediare M 30.000 45.0004 Fond total de timp de muncaTmc 192.000186.000Cu analiza factoriala a valorii adaugate aratati influenta exercitata de modificarea:- nr. mediu de salariati;- timpul mediu lucrat pe salariat asupra fondului total de timp de munca:a. 21.000 lei/24.250;b. 27.000 lei/23.250 lei;c. +27.000 lei/+23.000 lei;d. +27.200 lei/+25.250 lei;e. 15.000 lei/+30.200 lei.RASPUNS: B166. Caracterizarea realizarii programului de fabricatie se poate face cu modele ce au la baza:a. indicii individuali de indeplinire a planului de productie;b. coeficientul de exploatare;c. coeficientul de sortiment;d. coeficientul de nomenclator;e. coeficientul mediu de calitate.Alegeti varianta corecta:a.(a, b, c, d)b.(a, b, e)c.(a, b, d, e)d.(a, b, c, d, e)e.(a, c, d)RASPUNS: E167. Determinarea carui coeficient are la baza principiul necompensarii:a. coeficientul mediu de calitate;b. coeficientul mediu de sortiment;c. ccoeficientul mediu de structura;d. coeficientul mediu de nomenclator;e. coeficientul mediu generalizat al calitatii.RASPUNS: B168. Daca coeficientul de sortiment K= 1 si coeficientul de structura K ST 1, atunci: a. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%;b. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportii diferite;c. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment; d. programul de fabricatie a fost realizat si depasit la toate sortimentele mari, mai puin la cele mici.RASPUNS: B169. Coeficientulmediu de sortiment, calculat pentru o firma ce realizeaza i5 produse poate avea urmatoarele sensuri:a. K= 1,4 arata depasirea volumului productiei la toate sortimentele;b. K= 0 arata nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment;c. K= 0,8 arata nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment;d. K= 1 arata realizarea i depasirea volumului productiei la toate sortimentele;e. K= - 0,5 arata nerealizarea volumului productiei la toate sortimentele.a.(a, b, , d, e)b.(c,d)c.(b)d.(a, c, d)e.(a, b, c, d, e)RASPUNS: B170. Din analiza unei firme se stie:K= 1;KST= 0,87,% 103 Iqp0 / 1, atunci:a. programul de fabricatie a fost realizat si chiar depasit la toate sortimentele, in proportii diferite;b. productia realizata corspunde productiei planificata;c. programul de fabricatie nu s-a realizat la un sortiment sau la mai multe; d. productia nu a fost realizata la nici un produs, in aceeasi proportie;e. productia a fost realizata si depasita, dar cel putin un produs nu s-a realizat.RASPUNS: A171. Din analiza unei firme se stie:K= 0,87;KST= 1,% 90 Iqp, atunci:a. productia a fost realizata si depasita la toate produsele in proportii diferite;b. productia nu s-a realizat la nici un sortiment, in aceeasi proportie;c. productia nu s-a realizat la cel puin un produs, dar a fost depasita la celelalate;d. productia nu s-a realizat pe total si pe sortimente;e. productia realizata este mai mare decat cea programata.RASPUNS: B172. Daca IN = 96%; IPf = 105%; ICA = 132%; IF = 95% nseamna ca:a. a crescut productivitatea muncii si gradul devalorificare al productiei marfa fabricate;b. a crescut gradul de inzestrare tehnica a muncii;c. a scazut productivitatea muncii sia crescut gradul devalorificare al productiei marfa fabricated. a scazutproductivitatea muncii si dinamica nr. mediu de salariati;e. a scazutgradul devalorificare al productiei marfa fabricate si eficienta folosirii mijloacelor fixe.RASPUNS: A173. Dac IPex = 110% (Pex productia exercitiului); ICA = 107% (CA-cifra de afaceri); IVA = 107% (VA valoarea adaugata), atunci: a. a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite la sfarsitul perioadei;b.a crscut stocul de produse finite si se reducstocurile de productie neterminata.c. scad stocurile de produse finite si se reduc consumurile intermediare.d. creste gradul de valorificare al resurselor materiale ;e. cresc cheltuielile materiale si stocurile de produse finite.RASPUNS: A174. O firma are in productie in anul 2006 , 4 produse. Dar pentru anul 2007 isi propune sa produca 5 produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:ANUL STRUCTURA PRODUSELOR TOTALA B C D E2006 085 0.07 0.05 0.03 - 12007 0.3 0.26 0.21 0.15 0.08 1Calculati coeficientul GINI-STRUCK(CG) si coeficientul HERFINDHAL(CH )pentru anul 2006.a. 0,2/0,23b. 0,8/0,2306c. 0,8/0,7308d. 0,7/0,832e. 0,3/0,81RASPUNS: C175. O firma are in productie in anul 2006 , 4 produse. Dar pentru anul 2007 isi propune sa produca 5 produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:ANUL STRUCTURA PRODUSELOR TOTALA B C D E2006 085 0.07 0.05 0.03 - 12007 0.3 0.26 0.21 0.15 0.08 1Calculati coeficientul GINI-STRUCK(CG) si coeficientul HERFINDHAL(CH )pentru anul 2007.a. 0,1956/0,2306b. 0,2/0,8c. 0,2/0,7781d. 0,8/0,7308e. 0,022/0,2306RASPUNS: ANUMERIC RESPONSE1. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 20 252 Productia marfa fabricata Pf 1.900 2.0003 Cifra de afaceri CA 1.425 1.536Aratati influenta gradului de valorificare a productiei marfa fabricate asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:362. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 400 3502 Productia marfa fabricata Pf 19.600 21.0003 Cifra de afaceri CA 18.620 20.160Aratati influenta modificarii productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:36583. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 20 252 Productia marfa fabricata Pf 1.900 2.0003 Cifra de afaceri CA 1.425 1.536Aratati influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost deNota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:3564. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOLPERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 20 252 Productia marfa fabricataPf 1.900 2.0003 Cifra de afaceri CA 1.425 1.5364 Valoarea medie a mijloacelor fixe, din care:90 1405 Mijloace fixe productive(active)81 112Cu ajutorul analizei factoriale a cifrei de afaceri,determinati influenta modificarii gradului de inzestrare tehnica a firmei asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:4355. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOLPERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 40 322 Productia marfaPf 1.500 1.600fabricata3 Cifra de afaceri CA 1.425 1.5364 Valoarea medie a mijloacelor fixe, din care:90 1405 Mijloace fixe productive(active)81 112Cu ajutorul analizei factoriale a cifrei de afaceri,determinati influenta modificarii ponderii mijloacelor fixe active in mijloacele fixe asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:246-246,36. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOLPERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 40 322 Productia marfa fabricataPf 1.500 1.6003 Cifra de afaceri CA 1.425 1.5364 Valoarea medie a mijloacelor fixe, din care:90 1405 Mijloace fixe productive(active)81 112Cu ajutorul analizei factoriale a cifrei de afaceri,determinati influenta randamentului mijloacelor fixe active asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:4507. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOLPERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 155 1472 Cifra de afaceri CA 21.900 24.890Cu ajutorul analizei factoriale a cifrei de afaceri (in raport cu cantitatile vindute si cu preturile de vinzare) sa se determine influenta modificarii productivitatii medii anuale calculata pe baza cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:41208. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 40 352 Fondul de timp de munca(ore)96.000 88.0003 Cifra de afaceri CA 2.200 2.180Cu ajutorul analizei factoriale a cifrei de afaceri determinatiinfluenta timpului mediu de munca pe salariat asupra productivitatii medii anuale, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:929. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA(mil. lei)PERIOADA CURENTA(mil. lei)1 Nr. mediu de salariati N 40 352 Fondul de timp de munca(ore)96.000 88.0003 Cifra de afaceri CA 2.200 2.180Cu ajutorul analizei factoriale a cifrei de afaceri determinatiinfluenta modificarii productivitatii medii orare a muncii asupra productivitatii medii anuale, a carei valoare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:16710. Pe baza indicatorilor:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA (mil. lei)PERIOADA CURENTA (mil. lei)1 Productia exercitiului Pex 1.100 1.3002 Consumurile intermediareM700570cu ajutorul analizei factoriale a VA calculati marimea influentei modificarii productiei exercitiului asupra valorii adaugati, care a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:7311. Pe baza indicatorilor:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA (mil. lei)PERIOADA CURENTA (mil. lei)1 Productia exercitiului Pex 1.200 1.5002 Consumurile intermediareM400620cu ajutorul analizei factoriale a valorii adaugate calculati marimea influentei modificariivalorii adaugate,mediila 1 leuproductie a exercitiului,carea fostin valoare de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor. Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:12012. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA (mil. lei)PERIOADA CURENTA (mil. lei)1 Productia exercitiului Pex 1.400 1.6002 Consumurile intermediareM4006003 Fondul total de munca (ore)Tmc 180.000150.000cu analiza factoriala a valorii adaugate, calculati marimea influentei modificarii fondului de timp de munca asupravalorii adaugate, care a fost n valoare de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:167-16713. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA (mil. lei)PERIOADA CURENTA (mil. lei)1 Productia exercitiului Pex 1.300 1.5002 Consumurile intermediareM4006003 Fondul total de munca (ore)Tmc 280.000270.000cu ajutorul analizei factoriale a valorii adaugate, calculati marimea influentei modificarii productivitatii medii orare, care a fost n valoare de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:18714. Se dau urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA (mil. lei)PERIOADA CURENTA (mil. lei)1 Productia exercitiului Pex 1.500 1.9002 Consumurile intermediareM2506503 Fondul total de munca (ore)Tmc 196.000186.0004 Nr mediu de salariati N 80 72cuajutorulanalizeifactoriale a valoriiadaugate,calculatimarimea influentei modificariinr. mediu de salariati , care a fost n valoare de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:126125-12615. Se dau urmatorii indicatori:Nr. crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA (mil. lei)PERIOADA CURENTA (mil. lei)1 Productia exercitiului Pex 1.500 2.0002 Consumurile intermediareM3004503 Fondul total de munca (ore)Tmc 192.000180.0004 Nr mediu de salariati N 80 85cuajutorul analizei factorialeavalorii adaugate, calculati marimeainfluentei modificarii timpului mediu de munca pe salariat, care a fost n valoare de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva. .Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:150-150149-14916. n analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmtorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv920 2.0002. Costuri aferente cifrei de afaceric qv660 7403. Indicele mediu al preurilor de vanzareIP210%Influenta modificarii volumului fizic al productiei asupra cifrei de afaceri ( ) qv CACAP este de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:917. n analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmtorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv920 1 5002. Costuri aferente cifrei de afaceric qv660 7403. Indicele mediu al preurilor de vanzareIP195%Influenta modificarii pretului mediu de vanzare asupra cifrei de afaceri ( ) p CACAP este de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:207206206,518. Pentru analiza profitului aferent cifrei de afaceri cunoastem indicatorii:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv830 1 1502. Cheltuieli aferente cifrei de afaceric qv590 8403. Indicele mediu al preturilor de vanzareIp110%4. Indicele mediu al costurilor de vanzareIC110%Se cere: Mrimea absolut a influentei structurii productiei vndute asupra profitului mediu la 1 leu CA a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:2322,3-2219. Pe baza urmatorilor indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv30.000 65.0002. Indicele mediu al preurilor de vanzareIP135%Calculai cifra de afaceri recalculat n preturile de vanzare ale perioadei de baz: Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:4814820. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmtorii indicatori:- mil lei -Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatPrevzutRealizat1. Venituri de exploatareVex8.750 9.1502. Cheltuieli de exploatareCex 7.950 8.200Influenta veniturilorde exploatareasupra rezultatului exploatrii a fost de: Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:373621. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmtorii indicatori:- mil lei -Nr. crt.Indicatori SimbolPerioada analizatPrevzut Realizat1. Venituri de exploatareVex8.700 9.5002. Cheltuieli de exploatare Cex 7.950 8.2003. Fond total de timp de munca (ore)Tmc 68.250 54.600Influentafondullui total de timp de munca a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:150-15016022. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmtorii indicatori:- mil. lei-Nr. crt.Indicatori SimbolPerioada analizatPrevzutRealizat1. Venituri de exploatareVex8.750 9.1502. Cheltuieli de exploatare Cex 7.950 8.2003. Fond total de timp de munca (ore)Tmc 69.000 70.000Influentaproductivitatii medie orare a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:25+252423. Analizati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmtorii indicatori:- mil. lei -Nr. crt.Indicatori Perioada analizatPrevzutRealizat1. Venituri de exploatare8.750 10.2002. Cheltuieli de exploatare 7.950 8.200Influenta factorului de gradul I profitul mediu la 1 leu venituri de exploatare asupra rezultatului exploatrii a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:10681067+106824. Pe baza indicatorilor: - mil. lei Nr. crt.Natura activitiiSuma cheltuielilor Suma veniturilorBaza Curenta Baza Curenta1. Exploatare 350 370 420 4802. Financiar 30 28 35 323. Excepional22 20 25 23Total 402 418 480 535Influenta modificarii structurii veniturilor asupra ratei medii de eficien a cheltuielilor totale, a fost de: (valoarea numeric cu o zecimal rotunjit la prima zecimal i separat cu virgul) Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal cu o zecimala (separati intregul de zecimale prin virgula). Nuse scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:0,7-0.7-0,725. Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.Natura activitiiSuma cheltuielilor Suma veniturilorBaza Curenta Baza Curenta1. Exploatare 350 370 420 4802. Financiar 30 28 35 323. Excepional22 20 25 23Total 402 418 480 535Se cere:Influenta modificarii ratei de eficient a cheltuielilor pe categorii de venituri asupra ratei medii de eficientaa cheltuielilor totale, a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:55-5526. Pe baza indicatorilor:- mil. lei Nr. crt.Natura activitiiSuma cheltuielilor Suma veniturilorBaza Curenta BazaCurenta1. Exploatare 300 350 360 4002. Financiar 30 28 35 323. Excepional22 20 25 23Total 352 398 420 455Determinati diminuarea profitului brut al exercitiului datorita modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri.Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:169998011699980027. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preuri de vanzarep qv5.600 6.5002. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceric qv4.000 4.2003. Volumul efectiv al productiei n preturile bazei 0 1p qv- 4.3004. Volumul efectiv al productiei n costurile bazei0 1c qv- 2.800Influenta modificarii structurii productiei vndute asupra cheltuielilor la 1 000 lei cifr de afaceri, a fost de:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal, daca nu se specifica altceva .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul /. Respectati ordinea cerintelor.Pentru calcule inexacte se lucreaza cu 4 zecimale.RASPUNS:63-6328. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr. crt.Indicatori Simbol Perioada analizatBaza Curenta1. Cifra de afaceri n preturi de vanzarep qv5.600 6.5002. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceric qv4.000 4.2003. Volumul efectiv al productiei n preturile