Amenajare Prin Metode Alternative Drumuri de Interes Local in Com. Cerna, Jud Tulcea (1)

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Amenajare Prin Metode Alternative Drumuri de Interes Local in Com. Cerna, Jud Tulcea (1)

VAMIG

S.R.L.

900388 CONSTANTA, str. Partizanilor nr. 26, bl. LV 45, et. 2, ap. 11, tel./fax: 0241- 553286, 0745-014710, -014711 Cod de inregistrare fiscala RO 3959721 Cont nr. RO77BRDE140SV06332381400 BRD C-TA

Nr. inreg. J13/2302/1993

AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. CERNA, JUD. TULCEA

- STUDIU DE FEZABILITATE PROIECT PILOT -

BENEFICIAR: COMUNA CERNA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

BORDEROU

A. PIESE SCRISE 1. Borderou; 2. Foaie de semnaturi ; 3. Studiu de fezabilitate ; 4. Deviz general ; 5. Graficul de realizare a investitiei Anexa 1 ; 6. Esalonarea costurilor pe ani Anexa 2 ; 7. Devize financiare ; 8. Deviz pe obiect ; 9. Evaluare ; 10. Tabel centralizator ; 11. Calculul duratei de executie ; 12. Memoriu pentru organizare de santier (Faza I) ; 13. Lista cheltuielilor si lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului ; B. PIESE DESENATE 1. Plansa nr. 1 Plan de incadrare in zona; 2. Plansa nr. 2 Plan de situatie general ; 3. Plansa nr. 3.1 3.4 si 4.1 4.4 Plan de situatie si profil longitudinal ;

4. Plansa nr. 5 Profil transversal tip ; 5. Plansa nr. 6 Podet tubular Dn 600 mm.

1

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

FOAIE DE SEMNATURI

DIRECTOR

ing. Mihail APOSTOL

SEF PROIECT

ing. Vasile APOSTOL

RESPONSABIL AQ

ing. Cosmin POPESCU

COLECTIV ELABORARE:

ing. Vasile APOSTOL

ing. Mihail APOSTOL

ing. Cosmin POPESCU

ing. Ioana ION

1

BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010

STUDIU FEZABILITATE pentru lucrarea Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local din comuna Cerna, Jud. Tulcea 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investitiei: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA 1.2. Amplasament: Comuna Cerna este situata in partea de vest a judetului Tulcea fiind formata din localitatile Cerna, Mircea Voda si Traian. Strada Frumusica preconizata pentru amenajare prin metode alternative se afla in intravilanul localitatii Cerna pe amplasamentul actualei strazi, ce asigura accesul la proprietati, unitati comerciale si institutiile publice, pe terenuri ce apartin domeniului public administrat de Primaria com. Cerna. 1.3. Titularul investitiei : COMUNA CERNA, JUD. TULCEA 1.4. Beneficiarul investitiei : COMUNA CERNA, JUD. TULCEA 1.5. Elaborator : S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului Comuna Cerna este situata in partea central - vestica a judetului Tulcea fiind formata din localitatile Cerna, Mircea Voda si Traian si are un numar de 4580 locuitori echivalenti. Dezvoltarea judetului Tulcea cu localitatile sale trebuie sa stimuleze zonele ramase in urma si sa ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor. Din punct de vedere al locuirii, conditiilor de viata, accesului la un loc de munca, al veniturilor si satisfacerii nevoilor fundamentale, diferenteledintre oras si micile localitati ar trebui sa fie minime, in acest sens transporturile asigurand un element principal de coeziune a sistemului de localitati. Dezvoltarea echilibrata a teritoriului impune crearea de axe si noduri secundare, care sa contrabalanseze efectele masivei concentrari si aglomerari a axelor majore existente. Circulatia ce deserveste comuna Cerna este rutiera. Reteua de drumuri nationale, judetene si comunale ce tranziteaza localitatea Cerna si satele arondate ( DN 22D, DJ 222B, DC 39 ce tranziteaza localitatea Cerna ) este parte integranta in Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului ( PATJ ) si rezolva la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva legaturi directe. Drumurile de interes local propuse pentru amenajare prin metode alternative sunt amplasate in teritoriul comunei Cerna, in intravilan, terenul facand parte din domeniul public al localitatii. Traseul drumurilor de interes local ce fac obiectul prezentului proiect se inscriu pe traseele actualelor strazi existente intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Cerna, Judetul Tulcea. 2.2. Descrierea investitiei 2.2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico economic selectat ; Drumul propus pentru modernizare si amenajare rezulta conform studiului geotehnic ca este amenajat pe anumite portiuni ca drum pietruit aflandu-se intr-o situatie precara si neuniforma cu fagasuri si 1

denivelari pronuntate, iar pe restul lungimii este drumu de pamant, neamenajat. Drumul este amplasat pe teritoriul comunei Cerna, terenul facand parte din domeniul public al localitatii. Pe traseul drumului propus pentru lucrari sunt pozate retele de apa pentru cismelele stradale si retele aeriene de electricitate. Functie de situatia existenta, proiectul da solutiile optime de executie si economice prin amenajarea prin metode alternative. Traseul drumului ( strazii ) ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. 2.2.b. Scenariile tehnico economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate: - scenariul fara proiect Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat. Totodata structura tronsoanelor de drum vor necesita costuri crescute de intretinere, urmand ca intr-o anumita perioada de timp acestea sa devina inutilizabile si sa fie refacute din finantari ale caror provenienta nu este cunoscuta cu certitudine. - scenariul cu proiect Prin realizarea amenajarea strazii Frumusica n comuna Cerna, se vor mbuntai condiiile de desfurare a traficului auto , pietonal si nbuntirea factorilor de mediu, plecnd de la condiiile actuale la modificarea lor ctre cele cu impact redus asupra mediului. Avantajele acestei solutii constau in: - mbuntirea condiiilor de transport pentru bunuri i persoane; - Imbuntairea factorilor de mediu; - mbuntirea administrrii infrastructurii. - Cresterea investitiilor in zona - Reducerea numarului de accidente - Reducerea numarului de imbolnaviri - Economii din scaderea costului de exploatare - Economii din scaderea timpului de parcurs c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica Drumul de interes local ( strazile ) propus pentru modernizare prin metode alternative este amplasat in localitatea Cerna, pe amplasamentul strazii existente Frumusica, terenul facand parte din domeniul public al localitatii. Pe traseul strazii propuse pentru lucrari sunt amplasate retele de alimentare cu apa si retele aeriene de electricitate. Avand in vedere prevederile PUG aprobat si prevederile Ordinului MT nr 45/98 privind constructia si modernizarea drumurilor, drumul ( strada ) proiectata pentru modernizare se va racorda din DN 22D si DJ 222B prin strazile existente. Traseul strazii ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseele existente al strazilor intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu. Parametri de proiectare avuti in vedere conform STAS 10144/3-91 si Ordinul MT nr. 50/1998 privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale sunt: Strazi de categoria III : - Viteza de proiectare = 40 - 50 km/h - Raza minima recomandabila - 62 m - Raza de racordare a strazilor laterale - 9 - 15 m - Declivitatea maxima - 6 % - Lungimea minima a pasului de proiectare - 100 m - Raza minima de racordare in plan vertical: - racordare convexa - 1000 m - racordare concava - 500 m - Latimea benzii - 2.75 3.5 m - Panta transversala - 2.50% Strazi de categoria IV : - Viteza de proiectare = 25 km/h - Raza minima recomandabila - 25 m - Declivitatea maxima - 6 % - Lungimea minima a pasului de proiectare - 50 m - Raza minima de racordare in plan vertical: 2

- racordare convexa - 500 m - racordare concava - 200 m - Latimea benzii - 2.0 2.75 m - Panta transversala - 3.00% Pentru a fi functionale drumul ce urmeaza a fi amenajat trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice. Sistemul rutier trebuie sa suporte incarcarile din trafic si sa le transmita terenului de fundatie, fara ca in acesta sa se produca fisuri sau deformatii permanente. Materialele folosite la realizarea sistemelor rutiere asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii 10/1995 si HG 766/1997 privind calitatea in constructii si a standardelor nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia sistemelor rutiere ( produse de cariera si balastiera, bitum ) trebuie sa provina din surse omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si incercar