Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ... Centru Oenologie - REV 1.pdf17 Deviz analitic -...

download Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ... Centru Oenologie - REV 1.pdf17 Deviz analitic - lucrƒri instalatii sanitare ... func£ionare pe gaze naturale si GPL buc 4

of 158

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ... Centru Oenologie - REV 1.pdf17 Deviz analitic -...

 • PROIECTARE CADASTRU 51 COA5TRUCTII CIYIIE Con/tanta. itr.Docio flr.31; Tel/ f c iH .OM16575^15Tel.0241619712:

  Jl 5/2927/1995CUI RO 4 I 10I 35

  creomixt@yahoo.corr

  Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunrii

  - DOCUMENTAIE TEHNICO-ECONOMICA -- VOLUM FARA VALORI -

  1. Denumirea obiectivului de investitii:Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunrii

  2. Amplasament:Sat Ostrov, Comuna Ostrov, str. Regiei, nr. 1A- LOT 2, jud. Constana

  3. Titularul investiiei:Asociaia Profesionala Viti - Vinicola Terasele Dunrii

  4. Beneficiarul investitiei:Asociaia Profesionala Viti - Vinicola Terasele Dunrii

  REV. 01 / 07.07.2014

  5. Elaboratorul documentaiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

 • BORDEROU - DOCUMENTAIE TEHNICA CU VALORI

  Borderou:

  G. Docum entaie tehnico - economica - Volum fara valori:1 Deviz general si devize pe obiect + lista dotri + antemasuratori arhitectura + rezistenta - REVIZIA 01/07.07.2014

  2 Deviz analitic - lucrri rezistenta3 Liste consum de materiale - lucrri rezistenta4 Liste consum manopera - lucrri rezistenta5 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri rezistenta6 Liste consum transporturi - lucrri rezistenta

  7 Deviz analitic - lucrri arhitectura8 Liste consum de materiale - lucrri arhitectura9 Liste consum manopera - lucrri arhitectura10 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri arhitectura11 Liste consum transporturi - lucrri arhitectura

  12 Deviz analitic - izolaie terasa13 Liste consum de materiale - izolaie terasa14 Liste consum manopera - izolaie terasa15 Liste consum ore funcionare utilaje - izolaie terasa16 Liste consum transporturi - izolaie terasa

  17 Deviz analitic - lucrri instalatii sanitare18 Liste consum de materiale - lucrri instalatii sanitare19 Liste consum manopera - lucrri instalatii sanitare20 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri instalatii sanitare

  '21 Deviz analitic - lucrri instalatii termice si ventilatie22 Liste consum de materiale - lucrri instalatii termice si ventilatie23 Liste consum manopera - lucrri instalatii termice si ventilatie24 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri instalatii termice si ventilatie

  25 Deviz analitic - lucrri instalatii electrice26 Liste consum de materiale - lucrri instalatii electrice27 Liste consum manopera - lucrri instalatii electrice28 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri instalatii electrice

  29 Deviz analitic - Paratrasnet cu dispozitiv de amortizare30 Lista consum materiale - paratrasnet cu dispozitiv de amortizare31 Lista manopera - paratrasnet cu dispozitiv de amortizare

  32 Deviz analitic - Platforma generator33 Lista consum materiale - Platforma generator34 Lista consum manopera - Platforma generator35 Lista consum utilaje - Platforma generator36 Lista consum transporturi - Platforma generator

  37 Deviz analitic - Organizare de antier

  38 Lista consum materiale - Organizare de antier39 Lista consum manopera - Organizare de antier40 Lista consum utilaje - Organizare de antier41 Lista consum transporturi - Organizare de antier

  42 Fise tehnice - toate specializrile

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • X

  oras Constanta; str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  creomixt@yahoo.com J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

  DEVIZ GENERALprivind cheltuielile "Amenajare CENTRU TRANSFRONTALIER de OENOLOGIE si VITICULTURA TERASELE D U N R II"

  in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  Nr. Cit. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrriValoare (fera TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  1 2 3 4 5 6 7Cap. 1: Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului

  1.1. Obinerea terenului1.2. Amenajarea terenului

  1.3. Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma iniiala

  TOTAL CAPITOL 1

  Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivelor

  2.1. Branamente apa, canalizare, telefonie, energie electrica

  TOTAL CAPITOL 2Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

  3.1. Studii teren (geotehnic si topografic)3.2. Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii3.3. Proiectare si inginerie3.4. Organizarea procedurilor de achiziie3.5. Consultanta3.6 Asistenta tehnica

  TOTAL CAPITOL 3Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza

  4.1. Constructii si instaiatii4.2. Montaj utilaj tehnologic4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcionaleA A . Utilaje fara montaj si echipamente de transport4.5. Dotri4.6. Active necorporale

  TOTAL CAPITOL 4Cap. 5: Alte cheltuieli

  5.1. Organizare antier

  5.1.1. Lucrri de constructii

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de antier

  5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

  5.2.1.1.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrrilor de constructii [0.70% x (C+M)]

  5.2.1.2.Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autor, lucrrilor de constructii [0.10% x (C+M)]

  5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)]5.2.2. Comision pentru obinerea finantarii necesare

  5.2.3. Costul creditului

  5.3. Cheltuieli diverse si neprevzute [procent 0.92% x (4.1+4.2+4.3)]

  TOTAL CAPITOL 5Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar

  6.1. Pregatirea personalului de exploatare

  6.2. Probe tehnologice si teste

  TOTAL CAPITOL 6TOTAL GENERAL

  Din care C+M (C+M 1.2 + 1.3 + 2 ^ 1 * 4 4 + 5.1 .1 )

  Inoghnit,S.C. CREp3vflXT(5J*

  Beneficiar,Asociaia Profesionala Viti-Vinicola

  TERASELE DUNRII Ostrov

  mailto:creomixt@yahoo.com

 • oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  creomixt@yahoo,com J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

  DETALIERE DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3privind cheltuielile "Amenajare CENTRU TRANSFRONTALIER de OENOLOGIEsI VITICULTURA TER A S E LE D U N R II

  in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrriValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  1 2 3 4 5 6 7Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

  3.1. Studii teren (geotehnic si topografic)

  3.2. Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii

  3.2.1. Obinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism3.2.2. Obinerea / prelungirea valabilitatii autorizaiei de construire/desfiintare, obinere autorizaii de scoatere din circuitul agricol [1.00% x Lucrri C.M. prevzute]3.2.3. Obinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branamente la reelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.3.2.4. Obinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar

  3.2.5. Obinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa3.2.6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu si nregistrarea terenului in Cartea Funciara3.2.7. Obinerea avizului PSI3.2.8. Obinerea acordului de mediu3.2.9. Alte avize - Aviz Direcia de Patrimoniu

  3.3. Proiectare si inginerie

  3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate3.3.1 .b. Studiu de avizare a lucrrilor de interventii3.3.1 .c. Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuie3.3.1.d. Verificarea de specialitate a proiectului

  3.3.1.e. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cldirii3.3.2. Documentaii necesare pentru obinerea acordurilor, avizelor si autorizaiilor aferente obiectului de investitii3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii ncepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizri, consolidri, etc.)3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic

  3.4. Organizarea procedurilor de achiziie

  3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din cane

  3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaa, de evaluare, la ntocmirea cererii de finanare

  3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de execuie

  3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:

  3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra n tarifarea proiectrii3.6.2. plata dirigintilor de antier desemnai de autoritatea contractanta, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de constructii si instalatii

  TOTAL CAPITOL 3

  S.C. pREO-MIXT S$LL.nu

  Beneficiar,Asociaia Profesionala Vlti-Vinicola

  TERASELE DUNRII Ostrov

 • oras Constanta, str. Dadei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  creomixt@yahoo.com J13/2927/20.Q5.1993 RO 4130135

  DEVIZUL OBIECTULUI D01 - Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura

  in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  1 2 3 4 5 6 7

  I. LUCRRI DE CONSTRUCTII1 Structura de rezistenta + platforma generator2 Arhitectura3 Izolaii terasa4 Instalatii electrice + paratrasnet5 Instalatii sanitare (apa + canalizare + conducta refulare)

  6 Instalatii de nclzire, ventilatie, climatizare. PSI, radio-TV, intranet7 Instalatii de alimentar