Alternative la - Penal pentru a sprijini şi dezvolta implementarea sentinţelor alternative? Cum...

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alternative la - Penal pentru a sprijini şi dezvolta implementarea sentinţelor alternative? Cum...

 • Alternative la Detenţie în

  Europa Centrală şi de Est

  Conferinţa Internaţională Bucureşti, 10 – 11 septembrie 2001

  Rezoluţie şi Recomandări

 • 3

  AGENDA

  Conferinţa Internaţională „Alternative la Detenţie în Europa Centrală şi de Est”

  Bucureşti, 10 – 11 Septembrie 2001 Institutul Naţional al Magistraturii

  Bd. Regina Elisabeta, Nr. 53 Luni 10 septembrie 9:00 – 10:00 Înregistrarea participanţilor Sesiune în plen Prezidează: Ioan Alexandru, Secretar de Stat – Ministerul Justiţiei, România 10:00 – 10:45 Deschiderea Oficială Discursuri de bun venit:

  - Ioan Alexandru – Secretar de Stat - Camelia Păun – Director Regional, Penal Reform International - Don Bisson – Consilier pentru Probleme Juridice OSCE – ODIHR

  10:45 – 11:30 Discurs introductiv:

  - Perspectiva Internaţională asupra Alternativelor, Experienţă, Standarde şi Modele Internaţionale – Ahmed Othmani, Preşedinte PRI

  11:30 – 12:00 Pauză de cafea Prezidează: Miha Wohinz, Ministru Adjunct al Justiţiei, Slovenia 12:00 – 13:00 Rapoarte ale delegaţiilor naţionale asupra situaţiei alternativelor în fiecare

  dintre ţările participante: situaţia în prezent, dificultăţi, oportunităţi 13:00 – 14:30 Prânz 14:30 – 15:15 Rapoarte ale delegaţiilor naţionale asupra situaţiei alternativelor

  (continuare) 15:15 – 15:30 Prezentare: Standarde Internaţionale şi Europene privind Alternativele la

  Detenţie – Monika Platek (Polonia) 15:30 – 16:00 Pauză de cafea

 • 4

  16:00 – 18:00 Prezentarea modelelor regionale de alternative: - Modelul ceh de alternative la detenţie: Probaţiunea - Modelul românesc de alternative la detenţie: Probaţiunea - Modelul leton de alternative la detenţie: Munca în folosul

  comunităţii - Modelul polonez de alternative la detenţie: Medierea

  18:00 – 18:30 Întâlnire cu raportorii şi conducătorii grupurilor de lucru 19:00 – 21:00 Cocktail oferit de Ministrul Justiţiei Marţi 11 septembrie 9:30 – 11:00 Grupuri de lucru Teme:

  1. Iniţierea reformei legislative şi politice: Care sunt dificultăţile majore ce trebuie depăşite pentru a iniţia reforma legislativă şi politică privind alternativele la detenţie şi ce strategii şi abordări s-au dovedit a fi cele mai eficiente în acest sens. Cum se reunesc eforturile factorilor de decizie politică, ale categoriilor interesate de public şi ale reformatorilor pentru a promova reforma legislativă şi politică?

  2. Atragerea sprijinului publicului şi al grupurilor de interese pentru reformă: Ce obiective trebuie atinse în creşterea conştientizării şi sprijinului publicului larg şi al grupurilor cheie de interese în vederea atragerii sprijinului pentru alternativele la detenţie? Cum pot fi informaţi şi implicaţi în promovarea alternativelor la detenţie grupurile de interese, leaderii de opinie şi publicul larg?

  3. Creşterea implementării alternativelor cu sprijinul ONG, al organizaţiilor religioase şi comunitare: Care este rolul voluntarilor, al organizaţiilor comunitare şi al ONG pentru a sprijini şi dezvolta implementarea sentinţelor alternative? Cum pot fi convinşi aceşti factori să aloce timp, energie şi resurse pentru a asigura implementarea eficientă a acestor programe?

  4. Evaluarea impactului alternativelor la detenţie: Identificarea caracteristicilor programelor eficiente şi de succes în domeniul alternativelor la detenţie şi impactul lor cu privire la producerea modificării comportamentului celor care sunt în conflict cu legea. Determinarea standardelor şi recomandărilor care trebuie create pentru monitorizarea şi evaluarea acestor programe.

  11:00 – 11:30 Pauză de cafea 11:30 – 13:00 Grupuri de lucru (continuare)

 • 5

  13:00 – 14:30 Prânz 14:30 – 16:00 Sesiune în plen (raportorul fiecărui grup va prezenta rezultatele şi

  concluziile grupului şi va propune recomandări pentru a fi adoptate de conferinţă)

  16:00 – 16:30 Pauză de cafea 16:30 – 17:30 Sesiune în plen (continuare) 17:30 – 18:00 Discursuri de încheiere şi închiderea oficială

 • 7

  Alternative la Detenţie

  Perspective şi Experienţe Internaţionale

  Ahmed Othmani

  Preşedinte

  Penal Reform International

  Este pentru mine o deosebită onoare şi plăcere să mă adresez acestei adunări pe o temă atât de importantă cum este aceea a alternativelor la detenţie.

  Penal Reform International a avut norocul de a fi implicată în această regiune încă dintr-o etapă timpurie. Am lucrat împreună cu unii dintre dumneavoastră pentru a iniţia programe comune de reformă penală şi de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie în ţările respective.

  Unii dintre dumneavoastră au auzit de PRI. Suntem foarte încântaţi şi fericiţi să fim aici pentru a împărtăşi cu dumneavoastră idei asupra reformei penale, a alternativelor la detenţie şi asupra unora dintre realizările din acest domeniu. Cu sprijinul unui număr de finanţatori, am lucrat cu Naţiunile Unite şi, ce este cel mai important, cu oficialităţi guvernamentale, judecătoreşti şi grupuri ale societăţii civile pentru a atinge scopurile reformei penale.

  PRI a promovat o reducere a utilizării închisorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie acolo unde nu există o altă cale de a face faţă infracţionalităţiii decât trimiterea oamenilor în închisoare.

  De ce facem acestea?

  Ratele infracţionalităţii X Ratele detenţiei

  1. Studii făcute de Tarling, în Marea Britanie, au arătat că o creştere cu 25% a ratelor detenţiei scade ratele infracţionalităţii cu 1%;

  2. Studii făcute de Marvell şi Moody (SUA) au arătat că creşterea numărului deţinuţilor are un impact minor sau nu are nici un fel de impact asupra numărului omuciderilor, violurilor şi violenţelor fizice asupra persoanelor;

  3. Steven Levitt (SUA) a arătat că creşterea populaţiei penitenciare reduce infracţiunile împotriva proprietăţii private “cu valoare mică”.

 • 8

  De ce sunt rar folosite alternativele?

  • Legislaţia este limitată • Lipsa de supraveghere

  • Alternativele sunt considerate ca pedepse uşoare

  Argumente pentru munca în folosul comunităţii

  • Implică pedeapsa; • Integrează în loc să excludă; • Asigură implicarea comunităţii; • Eliberează resurse ce pot fi folosite în alte domenii; • Nu favorizează recidivismul; • Este în beneficiul unor agenţii private sau publice

  care au nevoie de sprijin; • Permite munca şi întreţinerea unei familii; • În cele din urmă poate oferi o nouă profesie sau un

  nou loc de muncă; • Supravegherea adecvată poate aduce diferite

  beneficii.

  Costuri lunare / Rio de Janeiro

  = U$ 300 pe lună

  = U$ 75 pe lună

  = U$ 25 pe lună

 • 9

  Sistemul penal brazilian 1997

  Deţinuţi închişi pentru infracţiuni fără violenţă: 58.000

  Costul anual pentru un deţinut: U$ 4.150

  Costul anual pentru 58.000 de deţinuţi: U$ 240.700.000

  U$ 240.700.000 sunt suficienţi pentru a construi:

  23.457 case pentru săraci sau

  6.450 unităţi sanitare sau

  504 şcoli

  În Brazilia, 16 milioane de oameni trăiesc în sărăcie

  • Lipsa de locuinţe • Lipsa de locuri de muncă

  • Lipsa de asistenţă medicală • Lipsa educaţiei

 • 10

  Strategii de promovare a alternativelor şi de reducere a folosirii

  detenţiei

  • Scrierea de articole pentru ziare şi reviste • Participarea la programe de radio şi televiziune • Întâlniri cu oameni implicaţi în mass-media • Organizarea de seminarii, conferinţe şi discuţii

  neoficiale • Activitatea de predare în universităţi • Dezvoltarea de proiecte de cercetare adresate opiniei

  publice • Efortul în vederea schimbării legislaţiei

  Promovăm de asemenea un mai bun acces la justiţie al categoriilor sărace şi defavorizate. Scopul nostru, doamnelor şi domnilor, este, în esenţă, acela de a căuta să realizăm reforma penală ţinând seama de diferitele contexte culturale. Realizăm acest lucru prin promovarea dezvoltării şi implementării instrumentelor internaţionale de drepturile omului cu privire la aplicarea legii, condiţiile şi standardele de detenţie .

  PRI, de asemenea, promovează eliminarea discriminării nedrepte şi lipsite de etică în toate măsurile penale, promovează abolirea pedepsei cu moartea pentru orice infracţiune în toate ţările lumii, ţinând seama de faptul că aceasta este o recomandare expresă a Naţiunilor Unite. Acesta este un standard pe care Uniunea Europeană l-a impus ca o condiţie pentru aderare şi este o poziţie care a fost adoptată de mai mult de jumătate dintre ţările din cadrul comunităţii internaţionale. În acest sens, ar trebui să menţionez Regulile Standard Minime ale Naţiunilor Unite pentru Sancţiuni Neprivative de Libertate (Regulile de la Tokyo) ca un cadru general şi Regulile Standard Minime ale Naţiunilor Unite pentru Administrarea Justiţiei Juvenile (Regulile de la Beijing). Sunt sigur că Dr. Monika Platek vă va spune mai multe despre