Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

download Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

of 149

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  1/149

  ADNOTARE

  n proiectul prezent esre realizat sistemul de alimentare cu energie electric a combinatului produse din carne, or Orhei. Varianta de racordare a ntreprinderii la sistemul electroenergetic i schde alimentare a posturilor de transformare din incinta ntreprinderii au fost acceptate n baza calcultehnico-economice. Echipamentul electric i prile conductoare alese dup parametrii nominali au

  erificate la curenii de scurtcircuit calculai. Este analizat problema compensrii puterii reacti e.n proiect este pre zut utilizarea resurselor energetice secundare pentru nclzirea apei ca

  pentru necesitile sanitaro-igienice.!unt analizate regulile pieii de energie electric n "epublica #oldo a.

  $oate deciziile de proiect sunt coordonate cu cerinele %ormelor de &mena'are a (nstalaiiElectroenergetice i alte norme n igoare.

  )

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  2/149

  ANNOTATION

  (n the present pro'ect is achie ed modernization of feeding s*stem +ith electrical energ* combof meat production from to+n Orhei. onnecting ariant of enterprise to electricalenerg* s*stem and

  feeding scheme of the changed posts from the enterprise +as accepted on the basis of some techniceconomic calculus. $he electric e uipment and the leading parts, choosed after nominal parameters, e amined to short circuit curents calculated. (t is realized the compensation problem of reacti e po+e

  (n the present pro'ect is pro ided the utilization of the secondar* energetical resources for heatthe +arm +ater for sanitar*- h*giene necessit*.

  $here are anal*sed the mar/et rules of electric energ* in the "epublic of #oldo a.

  &ll the pro'ect decisions are co-ordinated +ith the standard arrangement necessities of electrienerg* e uipment and other norms in force.

  FEEDING SYSTEM WITH ELECTRICAL ENERGY OFCANNERY FROM TOWN ORHEI

  0

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  3/149

  12"(%!

  NTRODUCERE3.3333333..333333333333.....3......................................41.PARTEA ELECTROTEHNIC33333333333333..33...................................55

  5.5.6escrierea procesului tehnologic al ntreprinderii3.........33................................333....3..555.7. aracteristica seciilor...333333333333333333..........................................555.8. alculul sarcinilor electrice...333333333333333.3.........................................5)5.8.5.6eterminarea sarcinilor electrice a seciei mecanice3333.................................3.333..5)5.8.7. 6eterminarea sarcinilor electrice a celorlalte secii i a ntreprinderii n general3......33..3505.) &legerea tensiunii, schemei i a parametrilor sistemului de alimentare e terioar.......................5.0. alculul i elaborarea cartogramei sarcinilor i a curbelor de sarcin3333333333375

  5.0.5. alculul i elaborarea cartogramei sarcinilor33333........................................33.....3..755.0.7. alculul i elaborarea curbelor de sarcin333...33.........................................3333...775.0.8 &legerea numrului, puterilor transformatoarelor, tipului de 2$................................................5.9. Elaborarea sistemului intern de alimentare cu energie electric i calculul parametrilor liniilor de alimentare33333.....................................................................................745.:. ompararea tehnico-economic a ariantelor de alimentare a 2$ i a (6.....................................85.;. alculul parametrilor reelei din secia mezeluri3333................................3333333.885.;.5. &legerea cablurilor de alimentare ale nodurilor33333..............................33333....8)5.;.7. &legerea dulapurilor de distribuie din noduri3..33...............................33333333895.4. &lctuirea schemei de calcul i a schemei echi alente pentru calculul curenilor de scurtcircu

  alculul curenilor de scurtcircuit33333333333333333333333333..895.5

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  4/149

  2. SCHEMELE PROTECIEI I DISPOZITIVELOR AUTOMATIZATE. MSURAREA IEVIDENA PARAMETRILOR ENERGIEI ELECTRICE33.3...3333333333.3...0:

  7.5. Elaborarea proteciilor prin relee a elementelor sistemului de &.E.E..333333..3......3...0:7.7. Verificarea selecti itii ntre proteciile elementelor..3333.....................33..3......3......0;

  7.8. 2rotecia transformatoarelor de la !.2. . ..3333.......................................3333....3......957.8.5. 2rotecia de gaze a transformatorului3333333333333333333333..977.8.7. 2rotecia diferenial longitudinal de curent............................................................................7.8.8 2rotecia ma imal de curent temporizat..................................................................................7.8.) 2rotecia mpotri a suprasarcinilor..............................................................................................7.8.0 "eglarea automat a tensiunii transformatorului.........................................................................

  7.) !chemele dispoziti elor de automatizare, semnalizare, e iden i msurri a energiei electice3.

  7.).5 !chema dispoziti ului de anclanare automat a rezer ei la barele (6-5< /V a !.2. 3.3..3:5 7.).7 !chema de reglare automat a puterii bateriilor de condensatoare.............................................. 7.).8 !chema de semnalizare, e iden i msurri.............................................................................. 7.0. 2rotecia prin relee a liniei elctrice aeriene 80 /V.......................................................................... 7.0.5 alculul proteciei mpotri a s.c. polifazate............................................................................... 7.0.7 alculul proteciei mpotri a suprasarcinii................................................................................. 7.0.8 alculul proteciei mpotri a punerilor simple la pmnt333333333333333.:;

  7.9 Verificarea tranformatorului la eroarea de 5< = ...........................................................................3. ANALIZA ILANELOR ENERGETICE A NTREPRINDEREI3333..........................;78.5 ntroducere.....................................................................................................................................8.7. !copul i rolul bilanurilor energetice.....................................................................................................8.8. lasificarea bilanurilor energetice......................................................................................................8.). ntocmirea i analiza bilanurilor energetice. oncepiaelaborrii bilanurilor energetice............8.0 2rincipii metodologice pri ind elaborarea balanei energetice n sistemul energiei finale..................

  !. ILANUL TERMIC AL CUPTORULUI "AUTOTHERM AD#!$#% UTILIZAT PENTRUUSCAREA SEMIFA RICATELOR DIN CARNE.............................................................................5

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  5/149

  0.5.7. &legerea ariantei optimale de structur a reelei de medie tensiune333333333355= '''

  pp

  sc ''' sens

  '

  ' k ,

  unde A7@ min. sc ' curentul minimal de scurtcircuit la partea de $ a transformatorului, 8 ' 3 sc 7079A7@ min. =

  @&ne a ;A urentul de scurtcircuit se raporteaz la partea $ a transformatoruluiB

  mn4

  mn3 3 sc ' sc U

  U ' ' = A7@ min.A7@min. C

  :0

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  73/149

  8 ' sc ;).:598:0.5== ''' sensk C

  !ensibilitatea este asigurat.2rotecia calculat ser ete ca protecie de rezer apropiat i ndeprtat.$emporizarea proteciei date se determin din condiia de selecti itate n raport cu protecia treapta (((

  transformatorului de putere. st ''' P-/ 7= .@paragraful 7.7A

  &legem releul de timp cu contact alunector de tip `\-587 @tab.&.8. P50QA cu regla'ul de timpt reg J 7 s.

  2.#.3 C- *0 0 +/ (*8,(, 69 / +,;- 04(+, /+ ),9 ( - =964

  &ceast protecie acioneaz la semnal. 2rotecia reacionez la curenii homopolari, ce apar la puneri la pmnt datorit dezechilibrului simetriei curenilor capaciti i i se relizeaz cu $ de sec enhomopolar i relee curent de sec en homopolar tip "$ -05.

  urentul de pornire al proteciei se a determina din condiia desensibilizrii n raport cu salturilcurentului capaciti al liniei prote'ate la o punere e terioar la pmnt, utiliznd relaiaB

  ;l 1 sig pp ' K K ' < ,

  unde 7,5= sig K C 1 K este coeficientul de oc, 7= 1 K .

  ;l ' -curentu capaciti a linieiValoarea curentului capaciti se determin cu relaiaB

  l ' ' ccl = < ,

  n care

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  74/149

  Lig.7.;. !chema de protecie i de comand a linie electrice aeriene

  2.% V(+,

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  75/149

  unde K 9 este coeficientul ce depinde de tipul proteciei i timpul ei de acionare, K 9 J 5,70 @tab.9 P5)QAC

  n ' 5 curentul nominal primar al transformatorului de curent, % ' n 50

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  76/149

  seciunea trans ersal a conductorului, admitem J ) mm7.

  ==

 • 8/12/2019 Alimentarea Cu Energie Electrica a Unei Fabrici

  77/149

  2roblemele energetice au de enit o preocupare general a lumii contemporane. onser areaenergiei i combostibililor, creterea puternic a eficienei folosirii acestora constituie unul din obecti principale, prioritare ale planurilor de dez oltare economico-social a fiecrei ri, o problem cardin pre