Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare...

of 5 /5
AIBACAtrAPADA: Adaptare dup* Fra{ii Grimrll

Embed Size (px)

Transcript of Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare...

Page 1: Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare dupä Fratii Grimm editura Libris Respect pentru oameni cärti . A O CARE, ÎNTR-O

AIBACAtrAPADA:

Adaptare dup* Fra{ii Grimrll

Page 2: Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare dupä Fratii Grimm editura Libris Respect pentru oameni cärti . A O CARE, ÎNTR-O

A FOST ODATA O REGIIIA TAruANA

cARE, iNTR-o nnruA, srArEA LA

FEREASTRA, $I COSEA PRIVIND LA

NTNSoARE. sE imTrPA cu AcuL irrt

DEGET $l rREt PtcArunl or sANGE

cAzunA iu znpnoA $l PENTRU

cA Rogul sAttcELUl nnArn A$A

FRUMOS PE ALBUT ZAPEZII, REGINA

i$r spusr iN stNEA El: ,,cE MULT A$.qv

+.a* DoRt sAAM UN COPIL CU FATAALBABlv'k cA zAPADA, cu oBRAJll Ro$ll cA

'vffi- SAUGELE $l CU pAnul NEGRU CAtrffiAffiffi\c\

*\ ABANoSUL!"

W cunAuo oupA AcEEA, REGINAvv

ffi . tlAscu o rrllA FRUMoASA PEw#

cARE o NUMI nrgA cn zAPADA.:.t dt*ts

i*ffEr^' ? u*; '* '@l g4%;F. fufl

&, ,".

Ytc'"'

&-r&tw'ffi. r&7'iK Y

+l_,,,

,e"ry#'

Page 3: Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare dupä Fratii Grimm editura Libris Respect pentru oameni cärti . A O CARE, ÎNTR-O
Page 4: Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare dupä Fratii Grimm editura Libris Respect pentru oameni cärti . A O CARE, ÎNTR-O

o '&F

' =b-J='€#; ## tu

@IMEDIAT OUPA CE O ADUSE PE

LUME, REGTNA MURI, ouPA uN

AN, REGELE i$t tuA nlrA soTlE

ACEASTA ERA O FEMEIE FRUMOASA,

1UTuMURATA St cu SUFLETUL HAIN

cARE NU PUTEA ittcAout sA FIE

iurnrcurA iru

ALTCINEVA.

FRUMUSETE DE

nLsA-cn-zAPADA cRE$TEA $l

SE TACTN TOT MAI FRUMOASA, AR

REGINA ERA FOARTE IUAITIIOASA,

A$A cA, itlrn-o zl, cERU uNUl

vAxAroR sA o oucA itrt PAounr sA

o oMoARE vAt'tAroRULUl I sE rAcu

ffi MttA oE FETTTA $l o tAsA slNcunA**jiN pAouRE, tAR REGlrurt il DUSE

-B' d

'"e ;k3ffi' :- *{4 s @ *.=ry %g# -*

Page 5: Alba ca Zapada - Invat sa citesc cu litere de tipar ca... · ALBA CA ZAPADA CU LITERE DE Adaptare dupä Fratii Grimm editura Libris Respect pentru oameni cärti . A O CARE, ÎNTR-O