Agentie de Turism Proiect

download Agentie de Turism Proiect

of 38

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  398
 • download

  17

Embed Size (px)

Transcript of Agentie de Turism Proiect

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  1/38

  UIVERSITATEA DUNAREA DEJOS,GALATI

  FACULTATEA DE ECONOMIE SI

  ADMINISTRAREA AFACERILOR

  IndrumatorStudent:

  DR.Lector: Munteanu MihaelaAndronache Luiza Andreea

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  2/38

  Anul III, ECTS

  Cuprins

  Capitolul I Agentia de turism

  1.1 Prezentare generala

  1.2 Amplasarea agentiei

  1.3 Obiectivele propuse

  1.4 Relatii cu mediul extern(oferta, cerere)

  Capitolul II Structura organizatorica si intocmirea fiselor depost

  2.1 Agent de turism2.2 Agent de ticketing

  2.3 Ghid turistic

  2.4 Manager agentie

  Capitolul III Tipologie produselos turistice cu exemplificarea

  fiecarui tip de produs touristic comercializat de agentie

  Capitolul IV Contracte utilizate in domeniul comercializariiproduselor turistice ale agentiei

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  3/38

  Capitolul V Documente care insotesc vanzarea unui produsturistic

  Capitolul VI Asigurarea medicala

  Capitolul VII Modalitati de promovare a produselor turisticecomercializate

  Capitolul VIII Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli

  pentru primul an de activitate

  BIBLIOGRAFIE

  Capitolul I: Agentia deturism

  1.1 Prezentare generala

  De-a lungul anilor, coninutul noiunii de turism s-a modificat, s-a

  mbogit continuu.Unul dintre specialitii consacrai n cercetareafenomenului turistic, a crui opinie a fost mbriat de un numr marede teoreticieni, este profesorul elveian W. Hunziker. El defineteturismul prin ansamblul relaiilor i fenomenelorce rezult dindeplasarea i sejurul persoanelor n afara locului de reedin, atta timp ctsejurul i deplasarea nu sunt motivate de o stabilire permanent sau oactivitate lucrativ oarecare.

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  4/38

  Agentia de turism SC Amerilu Travel SRL este o agentie de tipturoperatoare si are ca obiectiv de activitate organizarea si vanzarea pecont propriu a pachetelor de servicii turistice.

  Pntru a putea opera pe piata turistica, agentia trebuie sa fie

  licentiate. Asadar pentru obtinerea licentei de turism, agentia atransmis reprezentantului zonal al Autoritatii Nationale pentru Turismurmatoarele documente:

  - Cerere de eliberare a licentei de turism

  - Certificate constatator de la Registrul comertului din care sa rezulteurmatoarele informatii:obiectul de activitate al societatii,structura actionarului, datele de identificare ale societatii ce seinscriu in certificatul de inmatriculare si sediul unde se infiinteaza

  agentia.- Copie dupa brevetul de turism al persoanei care conduce agentia

  - Copie dupa contractual de munca al persoanei care detine brevetulde turims

  - Dovada achitarii contravalorii taxei pentru eliberarea licentei

  Pentru a conduce agentia de turism managerul trebuie sa detinabrevet de turi, iar pentru obtinerea acestuia

  sunt necesare urmatoarele documente:- Cerere de eliberare a brevetului

  - Dovada privind detinerea permisului demunca in Romania in cazul cetatenilorstraini

  - Curriculum vitae

  - Copie dupa actul de identitate

  - Copie dupa actele care atesta pregatireaprofesionala

  - Copie dupa documentele de atestare aperioadei lucrate in turism

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  5/38

  -Atestat de limba straina de circulatie international, cu excepiadirectorului agentiei de turism

  -Atestat de limba romana pentru straini

  - Certificate cazier judiciar- Dovada achitarii contravalorii prestatiei effectuate

  Aceste documente se transmit reprezentantului teritorial alM.T.C.T.+ Autoritatea Nationala pentru Turism, pe care le verifica sielibereaya brevetul.

  1.2 Amplasarea agentiei de turismAgentia SC Amerilu Travel SRL este o agentie privata infiintata inianuarie 2011 in judetul Galati, Str.Brailei nr. 177, avand initial uncapital de 90.000 de euro si 22 de angajati.

  1.3 Obiective propuse

  Obiectivul principal al agentiei il repreyinta cresterea cifrei de afacericu 30% in anul 2012, crearea unor parteneriate de lunga durata cuagentii de turism detailiste din tara dar si stabilirea unor relatii deafaceri in strainatate. Astfel agentia doresteste:

  - Sa-si asigure un loc sigur pe piata turistica romaneasca

  - Sa acopere un segment semnificativ al acesteia, care sa permitamentinerea, la un standard calitativ de nivel European

  - O dezvoltare a afacerii, exclusive prin eforturi proprii

  - Includerea in oferta a unor destinatii noi

  1.4 Relatii cu mediul extern

  Oferta

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  6/38

  Activitatea Amerilu Travel se bazeaza in proportie de 70%, pe vanzareade pachete turistice,30% din venituri fiind aduse de vanzarea de biletede avion. Portofoliul de produse al agentiei cuprinde excursii instrainatate( programe de grup si individuali),litoralul romanesc, odihnasi tratament in statiunile balneo-climaterice,pachete de week-end,destinatii de lux, croaziere in Marea Mediterana si caraibe. Totodataaceasta agentie ofera aceste produse ca produse IT(Inclusive Tours,alcatuite din servicii de transport, cazare, de agrement, facilitati, toateca un pachet la pret forfetar).

  Cererea

  Produsele si serviciile turistice ale agentiei se adreseaza unei arii

  extinse de consumatori, intervalul de varsta variaza, fiind inclusi atattinerii, adultii, familiilecat si cei de varsta a treia atat din Galati cat sidin restul tarii.Astfel clientela turistica se segmernteaza pe baza a treimotivatii turistice si anume:vacante de vara/iarna, scurte sejururi deagrement si turism de afaceri. Cererea de produse turistice este maimare in perioada sarbatorilor de iarna, de Paste, 1Mai dar si invacantele de vara.

  Capitolul II: Structura organizatorica siintocmirea fiselor de post

  Structura organizatorica a agentiei turoperatoare Amerilu Travel careopereaza in turismul intern si international poate sa cuprindadepartamente, oficii si birouri care participa direct sau inlesnescdesfasurarea calitatica a activitatii turistice.

  Organigrama agentiei de turism Amerilu Travel

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  7/38

  Agentia de turism va fi condusa de un manager care va avea caresponsabilitati elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare aturismului, intocmirea de baze de date, agtragerea de programe si

  finantari in vederea cresterii calitatii turismului etc. Totodata, agentiaeste alcatuita din 2 reprezentanti ai Consiliului de administratie si 2secretare care se vor ocupa cu efectuarea lucrarilor de secretariat,inregistrarea corespondentei si repartizarea acesteia destinatarilor,instruirea si coordonarea curierilor si comisionarilor.

  Departamentul economic este format din compartimentul financiarcontabilcondus de un contabil.

  Departamentu de turism este alcatuit din cinci birouri si anume:

  turism, ticketing, dezvoltare, marketing, transporturi fiecare birou fiindcondus de o persoana angajata de agentie.

  Departamentul de resurse umane este format din doua compartimentede recrutare si salarizare.Fiecare din acestea sunt conduse de agentulde recrutare sic el de salarizare care sunt subordonati directorului deresurse umane.

  Intocmirea siselor de post

  2.1 Agent de turism

  Nume si prenume: Popa Andreea

  Functia: Agent de turism

  Compartimentul: Turism

  Specificatiile postului:

  -studii de calificare in domeniu

  -experienta de minim 1 an in domeniultouristic

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  8/38

  -cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei

  -cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germane

  -abilitati foarte bune de comunicare si negociere

  -abilitati organizatorice, dynamism, seriozitate, initiative

  -disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari

  -permis de conducere categoria B

  Relatii:

  a)Ierarhice: este subordonat sefului compartimetului Turism

  b)Functionale: cu toate compartimentele functionale

  c)De colaborare: cu toate persoanele aflate in cadrul intreprinderiiaflate pe acelasi nivel ierarhic

  d)De reprezentare: in limita sarcinilor si atributiilor de serviciu

  Atributii, lucracri si sarcini:

  a)Generale:

  -asigura toate infomatiile solicitate de turisti

  -asigura publicitatea si reclama produsului turistic in punctual dedesfasurare a activitatii, expune si difuzeaza material

  -sondeaza preferintele turistilor siface propuneri pentru imbunatatireasi diversificarea programelor turistice

  -rezolva operativ solicitatile turistilor

  -ofera si valorifica programele turistice conform reglementarilor siinstructiunilor primate

  -intocmeste programe turistice precum si analize de prt conformsolicitarilor turistilor

  -intocmeste formalitatile pentru organizarea si asigurarea serviciilorturistice

 • 7/28/2019 Agentie de Turism Proiect

  9/38

  -raspunde de respectarea instructiunilor si legalitatii in intocmireadocumentelor

  -ridica si gestioneaza avansuri pentru asigurarea serviciilor turisticeeffectuate la prestatori

  -incaseaza contravaloarea actiunilor sau serviciilor turistice valorificate

  -raspunde de depunerea zilnica a sumelor incasate din serviciileturistice prestate, de corecta intocmire a tututror documentelor precumsi de colectarea si predarea lor la termenele stabilite

  -primeste de la compartimentele de resort notele de la serviciul pentruturistii individual ice urmeaza a sosi cu vouchere

  b)Sarcini specific

  -executa orice alte sarcini primate de la sefii ierarhici conform pregatiriisale

  DIRECTOR SEFSERVICIU

  Cristea Gabriel

  Am luat la cunostinta,S