Afecţiuni Vasculare Periferice

of 51 /51
Afecţiuni Vasculare Afecţiuni Vasculare Periferice Periferice - Arterele: traumatisme arteriale, fistule Arterele: traumatisme arteriale, fistule arterio-venoase, arterio-venoase, anevrisme arteriale, ischemia acuta anevrisme arteriale, ischemia acuta si si cronica cronica periferica periferica Venele: tromboza venoasa superficiala si Venele: tromboza venoasa superficiala si profunda, sdr. profunda, sdr. posttrombotic, posttrombotic, limfedemul limfedemul , v , v arice arice le le (hidrostatice, simpto (hidrostatice, simpto - - matice) matice) , v , v aricocel aricocel ul ul

Embed Size (px)

description

Afecţiuni Vasculare Periferice. Arterele: traumatisme arteriale, fistule arterio-venoase, anevrisme arteriale, ischemia acuta si cronica periferica Venele : tromboza venoasa superficiala si profunda , sdr . posttrombotic , limfedemul , v arice le (hidrostatice, simpto - - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Afecţiuni Vasculare Periferice

Page 1: Afecţiuni Vasculare Periferice

Afecţiuni Vasculare Afecţiuni Vasculare PerifericePeriferice

- Arterele: traumatisme arteriale, fistule arterio-Arterele: traumatisme arteriale, fistule arterio-venoase, venoase, anevrisme arteriale, ischemia acuta anevrisme arteriale, ischemia acuta si cronica si cronica perifericaperiferica Venele: tromboza venoasa superficiala si profunda, Venele: tromboza venoasa superficiala si profunda, sdr. sdr. posttrombotic, posttrombotic, limfedemullimfedemul, v, varicearicelele (hidrostatice, (hidrostatice, simptosimpto-- matice)matice), v, varicocelaricocelulul

Page 2: Afecţiuni Vasculare Periferice

AnatomicAnatomic- circulatie - de tip terminal (artere coronariene, retiniene, renale)- circulatie - de tip terminal (artere coronariene, retiniene, renale)

- colaterala- colateralaHistologicHistologic- tunica interna (intima): endoteliu, membrana bazala, tesut - tunica interna (intima): endoteliu, membrana bazala, tesut

conjuctiv conjuctiv lax, limitanta elastica interna lax, limitanta elastica interna - tunica medie (media): fibre musculare netede concentrice - tunica medie (media): fibre musculare netede concentrice

((dezvoltatedezvoltate in vasele medii si miciin vasele medii si mici), fibre reticulare de colagen, fibre ), fibre reticulare de colagen, fibre

elasticeelastice izolate, limitanta elastia externa (izolate, limitanta elastia externa (dezvoltate in vasele maridezvoltate in vasele mari))- tunica externa (adventicea): fibroblasti, colagen, rare fibre - tunica externa (adventicea): fibroblasti, colagen, rare fibre

elastice,elastice, fibre nervoase, vasa vasorum (pentru adventice si portiunea fibre nervoase, vasa vasorum (pentru adventice si portiunea

externa aexterna a mediei) si capilare limfatice mediei) si capilare limfatice

Page 3: Afecţiuni Vasculare Periferice

InvestigatiiInvestigatii- oscilometria: pentru artere periferice, inregistreaza - oscilometria: pentru artere periferice, inregistreaza

oscilatiile maxime la nivelul presiunii arteriale medii (date oscilatiile maxime la nivelul presiunii arteriale medii (date indirecteindirecte despre permeabilitatea vaselor periferice despre permeabilitatea vaselor periferice principale)- rar utilizata aziprincipale)- rar utilizata azi

- pletismografia: pentru artere periferice, inregistreaza - pletismografia: pentru artere periferice, inregistreaza variatiile de volum ale membrelor induse de activitatea variatiile de volum ale membrelor induse de activitatea cardiacacardiaca

- indexul gamba-brat: pentru ocluzia arteriala periferica - indexul gamba-brat: pentru ocluzia arteriala periferica (0,91- 1,3)(0,91- 1,3)

- Ecocardiografia: transtoracica (cord), transesofagiana (cord, - Ecocardiografia: transtoracica (cord), transesofagiana (cord, aorta),aorta),

doppler/ duplex doppler (artere periferice)doppler/ duplex doppler (artere periferice)- RMN (rezolutie mai buna decat ecografia)- RMN (rezolutie mai buna decat ecografia)- CT/ CT spiral- CT/ CT spiral

Page 4: Afecţiuni Vasculare Periferice

Traumatisme arterialeTraumatisme arteriale Manifestari- ischemie acuta perifericaManifestari- ischemie acuta periferica - hemoragia- hemoragia Agentul cauzal poate fi foarte variat (arme albe/ de foc, Agentul cauzal poate fi foarte variat (arme albe/ de foc,

accidente de circulaţie, căderi de la înălţime, explozii, accidente de circulaţie, căderi de la înălţime, explozii, iatrogen- arteraiatrogen- artera femurala in safenectomii, cura chirurgicala a femurala in safenectomii, cura chirurgicala a herniei si ureter inferior, puncţii, etc.) si afectează (direct sau herniei si ureter inferior, puncţii, etc.) si afectează (direct sau indirect) in grade diferite sistemul arterial ducând la:indirect) in grade diferite sistemul arterial ducând la:

SpasmSpasm arterial: arterial: prin prin stimulare aferente arteriale stimulare aferente arteriale simpaticesimpatice

ContuziiContuzii : : Caracterizate prin semne de ischemie Caracterizate prin semne de ischemie perifericaperiferica însoţite de semne locale de contuzie, fărăînsoţite de semne locale de contuzie, fără revărsat revărsat sanguin arterial (adventicea rămâne intacta)sanguin arterial (adventicea rămâne intacta)

RupturiRupturi (partiale, totale)(partiale, totale):: La semnele de ischemie periferica se La semnele de ischemie periferica se adaugă apariţia hematomului pulsatil datorat scurgerii adaugă apariţia hematomului pulsatil datorat scurgerii sângelui in ţesuturisângelui in ţesuturi

Plăgi Plăgi :: Semn major- hemoragie masiva de tip Semn major- hemoragie masiva de tip arterial arterial

Page 5: Afecţiuni Vasculare Periferice

ContuziiContuziile le arterelorarterelorAgent traumatic strivire vas pe un plan dur ososAgent traumatic strivire vas pe un plan dur osos

infiltraţie hemoragica in peretele arterial infiltraţie hemoragica in peretele arterial

spasm arterial sindrom ischemic in zona de spasm arterial sindrom ischemic in zona de

distribuţiedistribuţie

Clinic: 1. artera apare ca un cordon dur, lipsit de pulsaţii (“stupoarea Clinic: 1. artera apare ca un cordon dur, lipsit de pulsaţii (“stupoarea

arteriala”). Leziunile sunt arteriala”). Leziunile sunt reversibilereversibile la aplicarea trat. antispastic la aplicarea trat. antispastic

2. In lipsa trat (mai ales atunci când exista leziuni al2. In lipsa trat (mai ales atunci când exista leziuni ale e endarendar--

terei) evoluţia este către tromboza arteriala, etapa terei) evoluţia este către tromboza arteriala, etapa ireversibilaireversibila..

Trombusul accentuează spasmul gangrena ischemica distalaTrombusul accentuează spasmul gangrena ischemica distala

Page 6: Afecţiuni Vasculare Periferice

Intensitatea leziunilor va fi in raport de întinderea Intensitatea leziunilor va fi in raport de întinderea trombozei si leziunile asociate ale colateralelor. In ordine, trombozei si leziunile asociate ale colateralelor. In ordine, trunchiurile arteriale care predispun la gangrena sunt:trunchiurile arteriale care predispun la gangrena sunt:

- artera poplitee- artera poplitee

- artera femurala comuna- artera femurala comuna

- artera subclavie (partea proximala)- artera subclavie (partea proximala)

Daca circulaţia colaterala menţine insa un flux sanguin Daca circulaţia colaterala menţine insa un flux sanguin distal suficient bolnavii nu dezvolta gangrena dar rămân distal suficient bolnavii nu dezvolta gangrena dar rămân totuşi cu sechele importante (arteritici cronici). totuşi cu sechele importante (arteritici cronici).

Page 7: Afecţiuni Vasculare Periferice

Rupturile arterelorRupturile arterelor

Agent traumatic soluţie de continuitate la nivelul peretelui Agent traumatic soluţie de continuitate la nivelul peretelui arterial arterial

hematom pulsatil caracteristic hematom pulsatil caracteristic

Clinic: formaţiune pseudotumorala pulsatila, sincron cu bataile Clinic: formaţiune pseudotumorala pulsatila, sincron cu bataile cardiacecardiace

(suflu sistolic local). In timp cavitatea neoformata se (suflu sistolic local). In timp cavitatea neoformata se poatepoate

endoteliza dând astfel naştere unui anevrism arterialendoteliza dând astfel naştere unui anevrism arterial

posttraumatic. Daca hematomul este difuz gangrena seposttraumatic. Daca hematomul este difuz gangrena se

instalează mult mai rapid abolire circulaţie vas afectatinstalează mult mai rapid abolire circulaţie vas afectat

presiune extrinseca colateralepresiune extrinseca colaterale

Page 8: Afecţiuni Vasculare Periferice

Plăgile arterelorPlăgile arterelorAgent traumatic soluţie de continuitate la nivelul peretelui Agent traumatic soluţie de continuitate la nivelul peretelui

arterial arterial si al pielii hemoragie cu sânge roşu pulsatilsi al pielii hemoragie cu sânge roşu pulsatil

Clinic: semnele si simptomele depind de calibrul vasului afectat Clinic: semnele si simptomele depind de calibrul vasului afectat si de mărimea plăgiisi de mărimea plăgii - până la 700- 800 ml sânge pierdut dominante sunt semnele - până la 700- 800 ml sânge pierdut dominante sunt semnele

de de ischemie acuta perifericaischemie acuta periferica - peste 800- 1000 ml sânge pierdut se instalează sindromul de- peste 800- 1000 ml sânge pierdut se instalează sindromul de anemie acuta refacere volemie- prima măsura anemie acuta refacere volemie- prima măsura

terapeuticaterapeutica (soc hipovol.)(soc hipovol.) ulterior- tratament chirurgical plaga ulterior- tratament chirurgical plaga

Page 9: Afecţiuni Vasculare Periferice

Plaga arteriala uscataPlaga arteriala uscata: rezulta in urma unui traumatism : rezulta in urma unui traumatism violent (arma de foc, smulgere de membre) si se violent (arma de foc, smulgere de membre) si se caracterizează prin absenta hemoragiei datorita caracterizează prin absenta hemoragiei datorita spasmului arterial puternicspasmului arterial puternic

răsfrângerea (tirbusonare a) răsfrângerea (tirbusonare a) tuniciitunicii

interne câtre lumenul vasului pe interne câtre lumenul vasului pe care care

îl obstruează îl obstruează

: semnele de ischemie sunt aşadar : semnele de ischemie sunt aşadar prezenteprezente

si atrag atenţia asupra plăgii si atrag atenţia asupra plăgii arterialearteriale

Page 10: Afecţiuni Vasculare Periferice

Vasele gatuluiVasele gatului

-pachetele vasculare si nervoase mari (tecile carotidiene) in raport -pachetele vasculare si nervoase mari (tecile carotidiene) in raport intimintim

cu structurile digestive si respiratorii - defect neurologic emisfericcu structurile digestive si respiratorii - defect neurologic emisferic

- leziuni asociate- leziuni asociate

- complic. compresive (intub. dif.)- complic. compresive (intub. dif.)

Vasele abdominaleVasele abdominale

- de regula prin plagi penetrante: impuscare (25%), injunghiere (10%)- de regula prin plagi penetrante: impuscare (25%), injunghiere (10%)

- hematom retroperitoneal si/sau intraperitoneal (sang. libera- deces)- hematom retroperitoneal si/sau intraperitoneal (sang. libera- deces)

- aorta: mortalitate intre 50- 90% (segm. perirenal)- aorta: mortalitate intre 50- 90% (segm. perirenal)

plaga nepenetranta abd./ volan, centura de siguranta (origineaplaga nepenetranta abd./ volan, centura de siguranta (originea

mezent. inf.mezent. inf.

- vasele iliace: mortalitate 25- 40% (evidentiere/ control dificil)- vasele iliace: mortalitate 25- 40% (evidentiere/ control dificil)

: necesita de regula fasciotomie ptr. edem mb. inf: necesita de regula fasciotomie ptr. edem mb. inf

- Vasele renale: de regula nefrectomie - Vasele renale: de regula nefrectomie

VCI: mortalitate peste 50% (bifurcatie iliaca, suprarenal, retrohepatic)VCI: mortalitate peste 50% (bifurcatie iliaca, suprarenal, retrohepatic)

Page 11: Afecţiuni Vasculare Periferice

Vasele toraciceVasele toracice

- plagi penetrante, hemotorax masiv, soc, sangerare libera- plagi penetrante, hemotorax masiv, soc, sangerare libera

Vasele perifericeVasele periferice

- control hemoragie externa (identificare vas afectat)- control hemoragie externa (identificare vas afectat)

- evaluare severitate ischemie- evaluare severitate ischemie

- status neurologic membru respectiv (debut ischemie - status neurologic membru respectiv (debut ischemie irev, 6h)irev, 6h)

- evaluare sdr. de compartiment- evaluare sdr. de compartiment

- bolnavi socati pulsul slab si extremitatea rece trebuie - bolnavi socati pulsul slab si extremitatea rece trebuie

comparata cu membrul contralateralcomparata cu membrul contralateral

Extremitatea compromisa- leziune ce implica cel putin 3-4 din Extremitatea compromisa- leziune ce implica cel putin 3-4 din

structurile de baza ale extremit. (vase, nervi, oase, tes. moi)structurile de baza ale extremit. (vase, nervi, oase, tes. moi)

- timpul total de ischemie- timpul total de ischemie

Page 12: Afecţiuni Vasculare Periferice

Diagnostic- ex. Doppler (plagi, contuzii)-Diagnostic- ex. Doppler (plagi, contuzii)- sensib. de 98% ptr. lez sensib. de 98% ptr. lez semnif.semnif.

- evid. pseudoanevr., lez. - evid. pseudoanevr., lez. intimaintima

- arteriografia- - arteriografia- contuzii, plagi partiale,contuzii, plagi partiale,

- bolnavi stabili hemodinamic- bolnavi stabili hemodinamic

- la dif de pres mai mare de 10 mm Hg intre - la dif de pres mai mare de 10 mm Hg intre glezneglezne

- cand poate influenta decizia operatorie- cand poate influenta decizia operatorie

- hemograma, grup sg./ Rh, probe coagulare, biochimie- hemograma, grup sg./ Rh, probe coagulare, biochimie

Page 13: Afecţiuni Vasculare Periferice

TratamentTratamentSemne de ischemie acuta periferica explorare imediata vasSemne de ischemie acuta periferica explorare imediata vas

1.1. Hemostaza -Hemostaza - presiune digitala directa/ tamponament presiune digitala directa/ tamponament

- hemostaza chimica (- hemostaza chimica (sistemic, localsistemic, local))

-- ligatura capetelor vasului traumatizat ligatura capetelor vasului traumatizat

- îndepărtarea segmentului arterial lezat intre - îndepărtarea segmentului arterial lezat intre

colateralele supra si subiacente (arteriectomie colateralele supra si subiacente (arteriectomie

care înlătura zona reflexogena). Hemostaza se facecare înlătura zona reflexogena). Hemostaza se face

prin sutura sau, daca este posibil, grefa vascularaprin sutura sau, daca este posibil, grefa vasculara

2.2. Restabilire circulaţie arteriala normala in segmentul distal leziuniiRestabilire circulaţie arteriala normala in segmentul distal leziunii

- medicaţie antispastica (injectări intraarteriale de - medicaţie antispastica (injectări intraarteriale de

novocaina), blocare simpatic lombar sau periarterial novocaina), blocare simpatic lombar sau periarterial

Page 14: Afecţiuni Vasculare Periferice

FistuleFistule arteriovenoasearteriovenoase Reprezintă comunicarea (congenitalaReprezintă comunicarea (congenitala, spontana , spontana

sau sau posttraumatica) dintre un ax vascular venos si posttraumatica) dintre un ax vascular venos si unul arterial. Presiunea din sistemul arterial este unul arterial. Presiunea din sistemul arterial este superioara celei din sistemul venos motiv pentru superioara celei din sistemul venos motiv pentru care o astfel de comunicare are drept consecinţe care o astfel de comunicare are drept consecinţe ischemie in teritoriul arteria ischemie in teritoriul arterial l deservitdeservit

supraîncărcare a supraîncărcare a

sistemului venos cu unsistemului venos cu un debit sanguin maredebit sanguin mare si cu si cu presiune ridicatapresiune ridicata. In timp fistula “se maturizeaza”. In timp fistula “se maturizeaza” (apare circulatia colaterala supra-subiacent)(apare circulatia colaterala supra-subiacent)-fistulele congenitale sunt putin simptomatice, -fistulele congenitale sunt putin simptomatice, rareori determinand cresterea debitului cardiac/ ICrareori determinand cresterea debitului cardiac/ IC

Page 15: Afecţiuni Vasculare Periferice

ClinicClinic: : local local – dilataţii venoase, puls venos, – dilataţii venoase, puls venos,

modificarea modificarea straturilor venelor, edem straturilor venelor, edem cardiac- cardiac- tahicardie, dilataţii cardiace, tahicardie, dilataţii cardiace,

insuficienta insuficienta cardiaca congestivacardiaca congestiva

TratamentulTratamentul este chirurgical si vizează suprimarea este chirurgical si vizează suprimarea

comunicării patologice dintre artera si vena comunicării patologice dintre artera si vena folosind, folosind,

acolo unde situaţia impune, grefe venoase sau acolo unde situaţia impune, grefe venoase sau protezeproteze

plastice. plastice.

Page 16: Afecţiuni Vasculare Periferice

Anevrisme arterialeAnevrisme arteriale- Sunt dilataţii ale arterelor care comprima, disloca sau erodează - Sunt dilataţii ale arterelor care comprima, disloca sau erodează

organele din jur.organele din jur.

- pot fi adevarate (tpate straturile) sau false (posttraumat- - pot fi adevarate (tpate straturile) sau false (posttraumat- hematomhematom

pulsatil doar cu adventice)pulsatil doar cu adventice)

- saculare, fusiforme- saculare, fusiforme

- Pot fi întâlnite in orice porţiune a aortei, sau pe ramuri distale (a - Pot fi întâlnite in orice porţiune a aortei, sau pe ramuri distale (a

radiala, a pedioasa).radiala, a pedioasa).

Complicaţii Complicaţii tromboza endoluminala tromboza endoluminala

embolii in avalembolii in aval

suprainfecţiesuprainfecţie

disecţiedisecţie

ruptura.ruptura.

Page 17: Afecţiuni Vasculare Periferice

Anevrisme aortice: dilatatii focale, ireversibile ale aortei (cu calibru egal Anevrisme aortice: dilatatii focale, ireversibile ale aortei (cu calibru egal

cu cel putin o data si jumatate fata de calibrul normal (5-6 cm aorta cu cel putin o data si jumatate fata de calibrul normal (5-6 cm aorta tora-tora-

cica, 3-4 cm aorta abdominala)cica, 3-4 cm aorta abdominala)

Cauze: ateroscleroza, disectia de aorta, defecte de colagen, Cauze: ateroscleroza, disectia de aorta, defecte de colagen, traumatisme,traumatisme,

infectiiinfectii

Anevrisme aorta abdominala: cele mai frecventeAnevrisme aorta abdominala: cele mai frecvente

: intre arterele renale si mezenterica inf. : intre arterele renale si mezenterica inf.

: incidenta- 17/37 cazuri/ 100.000 loc: incidenta- 17/37 cazuri/ 100.000 loc

Clinic: sarace in simptomat. (masa ombilicala pulsatila- palpare, Clinic: sarace in simptomat. (masa ombilicala pulsatila- palpare,

auscultatie); cresc cu 0,3- 0,4 cm/ anauscultatie); cresc cu 0,3- 0,4 cm/ an

: durerea lombara si anevrism sensibil la palpare (expansiune: durerea lombara si anevrism sensibil la palpare (expansiune

recenta)recenta)

: durere abd/ lombara, scadere ponderala- complic. inflamator : durere abd/ lombara, scadere ponderala- complic. inflamator

: ‘colica biliara sau renala, pancreatita, infarct enteromez’- fisura: ‘colica biliara sau renala, pancreatita, infarct enteromez’- fisura

: durere abd si lombara, masa abd. pulsatila, hipotensiune severa-: durere abd si lombara, masa abd. pulsatila, hipotensiune severa-

anevrism rupt (mortalitate peste 50%)anevrism rupt (mortalitate peste 50%)

Page 18: Afecţiuni Vasculare Periferice

Diagnostic: clinicDiagnostic: clinic

: ecografia: ecografia

: radiografia simpla: radiografia simpla

: CT, RMN: CT, RMN

TratamentTratament: recomandat la peste 5- 5,5 cm, rata de crestere : recomandat la peste 5- 5,5 cm, rata de crestere rapidarapida

:: anevrisectomie si refacere artera anevrisectomie si refacere artera cu grefa sinteticacu grefa sintetica

: refacere interna lumen (stent endovascular): refacere interna lumen (stent endovascular)

: mortalitatea 5% in absenta complicatiilor: mortalitatea 5% in absenta complicatiilor

Page 19: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica

Cauze:Cauze:

Embolice- aEmbolice- atriul sting (stenoza mitrala, fibrilaţietriul sting (stenoza mitrala, fibrilaţie atriala)atriala), , valva mitralavalva mitrala,,

IMA cu tromboza in VSIMA cu tromboza in VS

Tromboza arteriala acuta (in ateroscleroza, trombangeita obliteranta)Tromboza arteriala acuta (in ateroscleroza, trombangeita obliteranta)

Traumatisme arterialeTraumatisme arteriale

DegerăturiDegerături

Tromboze venoase masive (Tromboze venoase masive (phphlegmalegmassia ia coercoerulea dolens)ulea dolens)

Intoxicaţii Intoxicaţii

Compresii externeCompresii externe

Spasm (traumatic, iatrogen, droguri)Spasm (traumatic, iatrogen, droguri)

Evoluţie: circulator- tromboza secundara extinsa la patul arteriolo- Evoluţie: circulator- tromboza secundara extinsa la patul arteriolo-

capilar/ venos capilar/ venos

tisular- gangrena (apare in 4- 14 h; ţesutul muscular si tisular- gangrena (apare in 4- 14 h; ţesutul muscular si

cutanat sunt cele mai rezistente la hipoxie)cutanat sunt cele mai rezistente la hipoxie)

Page 20: Afecţiuni Vasculare Periferice

Clinic:Clinic:1. 1. Faza iniţială- suferinţa anoxica tisulara, reversibilă, cu răspuns Faza iniţială- suferinţa anoxica tisulara, reversibilă, cu răspuns

terapeutic:terapeutic: -pain (-pain (dureredurere- debut brusc, intensa)- debut brusc, intensa) -pallor (-pallor (paloare si răcire a tegumentului paloare si răcire a tegumentului )) -pulselessness (-pulselessness (dispariţia pulsului perifericdispariţia pulsului periferic)) -poikilothermia (tulb. termice)-poikilothermia (tulb. termice) -paresthesia (-paresthesia (anesteziaanestezia dista distal-l- sensib tactila, sensib tactila, termica,termica, dureroasa)dureroasa) -paralysis (-paralysis (paralizie distalaparalizie distala))2. Faza de agravare- extinderea trombozei secundare la patul 2. Faza de agravare- extinderea trombozei secundare la patul

arteriolo- capilar/ venos (ireversibilitate circulatorie)arteriolo- capilar/ venos (ireversibilitate circulatorie)3. Faza leziunilor ireversibile tisulare (amputaţie)3. Faza leziunilor ireversibile tisulare (amputaţie) Semne de ischemie ireversibila- aspect marmorat al tegumentelor, Semne de ischemie ireversibila- aspect marmorat al tegumentelor, hipo/anestezia, musculatura ferma la palpare (contractii involunt),hipo/anestezia, musculatura ferma la palpare (contractii involunt), picior fixat in equin, degetele mainilor fixate in flexie palmara, picior fixat in equin, degetele mainilor fixate in flexie palmara, cianoza intinsa, flictene cu continut serocitrin/ serosangvinolent,cianoza intinsa, flictene cu continut serocitrin/ serosangvinolent, gangrene cu continut umed sau uscat. gangrene cu continut umed sau uscat. Alte manifestări: agitaţie, anxietate, tahicardie, ascensiune febrila, Alte manifestări: agitaţie, anxietate, tahicardie, ascensiune febrila, oligurieoligurie

Page 21: Afecţiuni Vasculare Periferice

Manifestarile clinice sunt influentate de:Manifestarile clinice sunt influentate de:- nivelul si durata ocluziei- nivelul si durata ocluziei- existenta circulatiei colaterale- existenta circulatiei colaterale- terenul biologic al pacientului- terenul biologic al pacientului- preexistenta unei arteriopatii ocluzive- preexistenta unei arteriopatii ocluzive- prezenta emboliilor sincrone- prezenta emboliilor sincrone- consecintele metabolice ale ischemiei tisulare- consecintele metabolice ale ischemiei tisulare

Determinare sediu ocluzie- sediul initial al dureriiDeterminare sediu ocluzie- sediul initial al durerii - nivelul lipsei pulsatiilor arteriale- nivelul lipsei pulsatiilor arteriale - distributia si gradul tulburarilor circulatorii- distributia si gradul tulburarilor circulatorii - 35- 50% la bifurcatia a. femurale comune- 35- 50% la bifurcatia a. femurale comune

Biochimic: Biochimic: creşteri ale ureei, K, TGO, TGP, acidozacreşteri ale ureei, K, TGO, TGP, acidoza metab., metab., MSOFMSOF

Probe funcţionale circulatorii: Probe funcţionale circulatorii: --indice oscilometric zeroindice oscilometric zero--dispariţie puls capilar prindispariţie puls capilar prin pletismografiepletismografie- - diminuarea cifrelor de termometrie cutanatadiminuarea cifrelor de termometrie cutanata

- scăderea valorii debi- scăderea valorii debittmetrieimetriei

- semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Page 22: Afecţiuni Vasculare Periferice

Dg. diferential- tromboza venoasa acuta Dg. diferential- tromboza venoasa acuta

- spasm arterial din intoxicatii (arsen, ergotamina), artrite - spasm arterial din intoxicatii (arsen, ergotamina), artrite

sau neuropatii periferice (sciatica)sau neuropatii periferice (sciatica)

- durere din cadrul afectiunilor ortopedice sau reumatism- durere din cadrul afectiunilor ortopedice sau reumatism

durere afect. plexuri nervoase sau nervi periferici durere afect. plexuri nervoase sau nervi periferici

- durere din flebitele superficiale sau profunde, limfangite- durere din flebitele superficiale sau profunde, limfangite

limfadenitelimfadenite

Intervalul util de dezobstructie: 4- 6 ore. Altfel evolutia este catre com-Intervalul util de dezobstructie: 4- 6 ore. Altfel evolutia este catre com-

plicatii similar sdr. de strivire (miopatia ischemica elibereaza mioglobina plicatii similar sdr. de strivire (miopatia ischemica elibereaza mioglobina

sistemic care precipita in tubi- IRA). sistemic care precipita in tubi- IRA).

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 mmEg/l) Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- Medical- repaus absolut cu membru declivrepaus absolut cu membru decliv

antialgiceantialgice (petidine, morfine) (petidine, morfine)

vasodilatatoare colatervasodilatatoare colaterale (pentoxifilina, complamin)ale (pentoxifilina, complamin)

antispastice (NoSpa, xilina)antispastice (NoSpa, xilina)

Page 23: Afecţiuni Vasculare Periferice

--anticoagulante (tromboza secundara)anticoagulante (tromboza secundara)- heparina sc. 5000 ui la - heparina sc. 5000 ui la 8- 12 ore8- 12 ore

- HGMM - aceeasi eficacitate - HGMM - aceeasi eficacitate dar cu risc scazut de trombocitopenie, nu necesita dar cu risc scazut de trombocitopenie, nu necesita monitorizare de laborator obligator (ambulator); Clexan monitorizare de laborator obligator (ambulator); Clexan (40 mg/ zi), Fragmin (5000 ui/ zi)(40 mg/ zi), Fragmin (5000 ui/ zi)

- - TrombofibrinoliticeTrombofibrinolitice

- Anticoag. orale (acenocumarol, warfarina)- profilaxie pe - Anticoag. orale (acenocumarol, warfarina)- profilaxie pe termen lungtermen lung

- supraveghere INR- supraveghere INR

Chirurgical- restabilire flux arterial (faze reversibile)Chirurgical- restabilire flux arterial (faze reversibile)

-embolectomie directa sau indirecta Fogarty-embolectomie directa sau indirecta Fogarty

- endarterectomie, grefa- endarterectomie, grefa

- amputaţie- amputaţie

Page 24: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica - - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de

termometrie cutanatatermometrie cutanata - scăderea valorii debimetriei- scăderea valorii debimetriei - semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

anticoagulante anticoagulante (tromboza secundara), (tromboza secundara),

trombofibrinoliticetrombofibrinolitice

Chirurgical- restabilire flux Chirurgical- restabilire flux arterial (faze reversibile)arterial (faze reversibile)

- amputaţie- amputaţie

Plagă arterială

Page 25: Afecţiuni Vasculare Periferice

Fistula arterio- venoasă Fistula arterio- venoasă

- - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de

termometrie cutanatatermometrie cutanata - scăderea valorii debimetriei- scăderea valorii debimetriei - semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

anticoagulante anticoagulante (tromboza secundara), (tromboza secundara),

trombofibrinoliticetrombofibrinolitice

Chirurgical- restabilire flux Chirurgical- restabilire flux arterial (faze reversibile)arterial (faze reversibile)

- amputaţie- amputaţie

Page 26: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica - - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de

termometrie cutanatatermometrie cutanata - scăderea valorii debimetriei- scăderea valorii debimetriei - semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

anticoagulante anticoagulante (tromboza secundara), (tromboza secundara),

trombofibrinoliticetrombofibrinolitice

Chirurgical- restabilire flux Chirurgical- restabilire flux arterial (faze reversibile)arterial (faze reversibile)

- amputaţie- amputaţie

Ischemia acuta

Page 27: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica - - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de

termometrie cutanatatermometrie cutanata - scăderea valorii debimetriei- scăderea valorii debimetriei - semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

anticoagulante anticoagulante (tromboza secundara), (tromboza secundara),

trombofibrinoliticetrombofibrinolitice

Chirurgical- restabilire flux Chirurgical- restabilire flux arterial (faze reversibile)arterial (faze reversibile)

- amputaţie- amputaţie

Ischemia acuta

Page 28: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica

- - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de termometrie cutanatatermometrie cutanata

- scăderea valorii - scăderea valorii debimetrieidebimetriei

- semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

Page 29: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica

- - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de termometrie cutanatatermometrie cutanata

- scăderea valorii - scăderea valorii debimetrieidebimetriei

- semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

Page 30: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica

- - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de termometrie cutanatatermometrie cutanata

- scăderea valorii - scăderea valorii debimetrieidebimetriei

- semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

Page 31: Afecţiuni Vasculare Periferice

Ischemia arteriala acuta Ischemia arteriala acuta perifericaperiferica

- - diminuarea cifrelor de diminuarea cifrelor de termometrie cutanatatermometrie cutanata

- scăderea valorii - scăderea valorii debimetrieidebimetriei

- semnal Doppler zero- semnal Doppler zero

Complicaţii: - Complicaţii: - intoxicaţie generalizata, intoxicaţie generalizata, soc, IRA, acidoza, septicemie, soc, IRA, acidoza, septicemie,

stop cardiac, (potasemie stop cardiac, (potasemie mai mare de 6,5- 7 Eg/l) mai mare de 6,5- 7 Eg/l)

Tratament: Tratament: Medical- antialgice, Medical- antialgice, vasodilatatoare (circulaţie colater)vasodilatatoare (circulaţie colater)

Page 32: Afecţiuni Vasculare Periferice

Arteriopatii cronice Arteriopatii cronice obstructiveobstructive

Sunt reprezentate de obliterări arteriale periferice Sunt reprezentate de obliterări arteriale periferice ce induc sindromul de ischemie cronica perifericace induc sindromul de ischemie cronica perifericaArteriopatii cronice obstructive degenerativeArteriopatii cronice obstructive degenerative : aterosclerotice: aterosclerotice : diabetice: diabeticeArteriopatii cronice inflamatoriiArteriopatii cronice inflamatorii : trombangeita obliteranta: trombangeita obliteranta

Clinic- Clinic- durere: claudicaţie intermitenta (crampa/ durere: claudicaţie intermitenta (crampa/ greutategreutate in molet/ distal de obstrucţie ce apare la in molet/ distal de obstrucţie ce apare la efortefort Daca apar in repaus traduc un grad Daca apar in repaus traduc un grad mare mare de ischemie, mai intense noaptea si de ischemie, mai intense noaptea si atenuateatenuate in poziţie decliva a extremităţilorin poziţie decliva a extremităţilor

Page 33: Afecţiuni Vasculare Periferice

- - Neuropatie ischemicaNeuropatie ischemica : coafectarea “vasa vasorum”: coafectarea “vasa vasorum”

: tendinţa de a reveni la aceeaşi : tendinţa de a reveni la aceeaşi ora, ora,

îndeosebi noapteaîndeosebi noaptea

: difuz localizata: difuz localizata

: contrast intre : contrast intre percepţia bolnavuluipercepţia bolnavului de de

arsura, căldura locala si palparea arsura, căldura locala si palparea

tegumentelor recitegumentelor reci

StadiiStadii (Leriche- Fontaine): 1. dureri de scurta durata in (Leriche- Fontaine): 1. dureri de scurta durata in ortoorto

statismstatism sau fara sau fara

2. claudicaţie intermitenta2. claudicaţie intermitenta

3. durere de repaus ameliorata 3. durere de repaus ameliorata declivdecliv

4. durere de repaus permanenta4. durere de repaus permanenta (tulb. (tulb.

trofice)trofice)

(OMS) (OMS) : 1. dureri: 1. dureri atipiceatipice (pulsaţii(pulsaţii normale)normale)

2. 2. claudicaţii intermitenteclaudicaţii intermitente (pulsaţii (pulsaţii

intermitente)intermitente)

3. dureri continue (cedează in3. dureri continue (cedează in

poziţie decliva, pulsaţii absentepoziţie decliva, pulsaţii absente

4. dureri continue (exacerbate de 4. dureri continue (exacerbate de

poziţia decliva, pulsaţii absente)poziţia decliva, pulsaţii absente)

Page 34: Afecţiuni Vasculare Periferice

Inspecţie: Inspecţie: modificare culoare tegumente (paloare)modificare culoare tegumente (paloare),, recolorare recolorare

întârziata tegumente (probe de postura)întârziata tegumente (probe de postura)

:: tulburări trofice ale pielii (piele lucioasa, pilozitate tulburări trofice ale pielii (piele lucioasa, pilozitate redusa,redusa,

unghii friabile cu striaţii longitudinale/ transversale)unghii friabile cu striaţii longitudinale/ transversale)

:: ulceraţii ulceraţii

:: gangrena gangrena uscata (obliterări artere mici, amputareuscata (obliterări artere mici, amputare spontana)spontana)

umeda (dureroasa, umeda (dureroasa, dde suprainfecţie)e suprainfecţie)

Palpare:Palpare: tegumente reci sau cu temperatura normala tegumente reci sau cu temperatura normala

puls absentpuls absent

Auscultaţie: Auscultaţie: suflu sistolic la nivelul arterelor mari interesate in suflu sistolic la nivelul arterelor mari interesate in

procesul de obliterare cronica progresivaprocesul de obliterare cronica progresiva

Page 35: Afecţiuni Vasculare Periferice

Probe clinice: Buerger- ridicarea mb. inf la 60- 75* Probe clinice: Buerger- ridicarea mb. inf la 60- 75* din pozitia de decubit dorsal si efectuarea de miscari din pozitia de decubit dorsal si efectuarea de miscari in artic. gleznei pana la aparitia oboselii- piciorul in artic. gleznei pana la aparitia oboselii- piciorul devine palid daca fluxul este deficitardevine palid daca fluxul este deficitar

: Moskowicz- ridicarea mb. la veriticala si : Moskowicz- ridicarea mb. la veriticala si infasurarea lui cu banda elastica pentru 5 min. Se infasurarea lui cu banda elastica pentru 5 min. Se repune piciorul pe sol si se desface banda- zona repune piciorul pe sol si se desface banda- zona afectata nu se coloreazaafectata nu se coloreaza

: Cosacescu- gratarea mb. pe toata : Cosacescu- gratarea mb. pe toata lungimea sa, dermatografismul fiind negativ in zona lungimea sa, dermatografismul fiind negativ in zona neirigataneirigata

Determinare index glezna-brat- intre 0,85-0,9: Determinare index glezna-brat- intre 0,85-0,9: simptoma-tologie absenta (dg. angiografic in 95%)simptoma-tologie absenta (dg. angiografic in 95%)

- 0,5- 0,84: claudicatie- 0,5- 0,84: claudicatie

- sub 0,5: ischemie severa- sub 0,5: ischemie severa

Ecografie DopplerEcografie Doppler

Page 36: Afecţiuni Vasculare Periferice

AterosclerozaAteroscleroza- Afecţiune cronica, progresivaAfecţiune cronica, progresiva- Acumulări focale de lipide si glicoproteine la nivelul intimei Acumulări focale de lipide si glicoproteine la nivelul intimei arterelor, asociata cu proliferarea ţesutului de fibroza, arterelor, asociata cu proliferarea ţesutului de fibroza, depuneri de calciudepuneri de calciu- Afectează de obicei arterele mari si mijlocii (rar arteriole, Afectează de obicei arterele mari si mijlocii (rar arteriole, venule)venule)- Localizările (frecvent pe artera femurala, axul aorto- iliac, Localizările (frecvent pe artera femurala, axul aorto- iliac, artera poplitee) au dispoziţie circulara si segmentară (este artera poplitee) au dispoziţie circulara si segmentară (este posibila dezvoltarea circulaţiei colaterale) posibila dezvoltarea circulaţiei colaterale)

Diagnostic pozitiv: sindrom ischemic (claudicaţie Diagnostic pozitiv: sindrom ischemic (claudicaţie intermitenta)intermitenta)

: vârsta peste 40 ani: vârsta peste 40 ani

: alte localizări aterosclerotice (coronar, : alte localizări aterosclerotice (coronar, cerebral, abdominal)cerebral, abdominal)

: interesare iniţiala vase mari si mijlocii: interesare iniţiala vase mari si mijlocii

: : prezenta bolilor vasculoprezenta bolilor vasculo--metabolice metabolice (obezitate, HTA)(obezitate, HTA)

: dispariţia pulsaţiilor arteriale la femurala si : dispariţia pulsaţiilor arteriale la femurala si popliteepoplitee

Page 37: Afecţiuni Vasculare Periferice

: : absenta flebitelor migrante in antecedenteabsenta flebitelor migrante in antecedente

: explorările paraclinice evidenţiază creşterea lipidelor si a : explorările paraclinice evidenţiază creşterea lipidelor si a coleste-coleste-

rolului seric si alterarea probelor de coagulare in prezenta rolului seric si alterarea probelor de coagulare in prezenta trombozelor intravasculare; arteriografia pune diagnosticul de trombozelor intravasculare; arteriografia pune diagnosticul de certitudine/ localizare certitudine/ localizare

Sindromul Lerische- obliterarea porţiunii inferioare a aortei Sindromul Lerische- obliterarea porţiunii inferioare a aortei abdominaleabdominale

- fatigabilitate extrema a membrelor inferioare- fatigabilitate extrema a membrelor inferioare

- claudicaţie intermitenta bilaterala fesiera, - claudicaţie intermitenta bilaterala fesiera, coapse, coapse,

gambegambe

- atrofia progresiva musculatura membre - atrofia progresiva musculatura membre inferioareinferioare

- paloare pronunţata (si in ortostatism), - paloare pronunţata (si in ortostatism), impotentaimpotenta

- absenta pulsului femural bilateral- absenta pulsului femural bilateral

- se poate complica cu trombozarea a. renale- se poate complica cu trombozarea a. renale

- by-pass aortofemural- by-pass aortofemural

Page 38: Afecţiuni Vasculare Periferice

Arteriopatia diabeticaArteriopatia diabeticaMacroangiopatia diabetica (manifestări vasculare nespecifice ale Macroangiopatia diabetica (manifestări vasculare nespecifice ale vaselor vaselor

mari si mijlocii, datorate aterosclerozei, mari si mijlocii, datorate aterosclerozei, care la care la

diabetici apar timpuriu si sunt mai grave)diabetici apar timpuriu si sunt mai grave)

Microangiopatia diabetica (manifestări vasculare specifice Microangiopatia diabetica (manifestări vasculare specifice datoratedatorate

leziunilor arteriolare si capilareleziunilor arteriolare si capilare

Debut clinic: dureri de repaus (neuropatie diabetica)Debut clinic: dureri de repaus (neuropatie diabetica)

: gangrena umeda, suprainfectata (frecvent gambe, : gangrena umeda, suprainfectata (frecvent gambe, maleole, maleole,

călcii) evoluând in profunzime si determinând călcii) evoluând in profunzime si determinând osteoartropatiaosteoartropatia

necrozanta cu ulceraţie atona care comunica cu necrozanta cu ulceraţie atona care comunica cu articulaţiaarticulaţia

Hemopatia diabetica- tulburări metabolice si Hemopatia diabetica- tulburări metabolice si microangiopatie vasa microangiopatie vasa

nervorum determina nervorum determina dureridureri localizate pe fata localizate pe fata anterioara a anterioara a

membrului afectat, cu caracter persistent, care se membrului afectat, cu caracter persistent, care se exacer-exacer-

beaza la repaus (noaptea) sub forma de arsurabeaza la repaus (noaptea) sub forma de arsura

Page 39: Afecţiuni Vasculare Periferice

Neuropatia diabetica- tulburări trofice si ulceraţii Neuropatia diabetica- tulburări trofice si ulceraţii nedureroasenedureroase (mal (mal

perforant) localizate in special pe perforant) localizate in special pe epifizeleepifizele

proximale ale metatarsienelor I si IV sauproximale ale metatarsienelor I si IV sau

calcaneu calcaneu

Diagnostic pozitiv: proba de postura (recolorare marmorata si Diagnostic pozitiv: proba de postura (recolorare marmorata si întârziataîntârziata

a tegumentelora tegumentelor

: pulsaţiile la pedioasa pot fi prezente : pulsaţiile la pedioasa pot fi prezente concomitent concomitent

gangreneigangrenei

: indicele oscilometric poate fi normal in : indicele oscilometric poate fi normal in prezentaprezenta

gangreneigangrenei

: paraclinic- hiperglicemie, glicozurie : paraclinic- hiperglicemie, glicozurie

Page 40: Afecţiuni Vasculare Periferice

Trombangeita Trombangeita obliterantaobliteranta

- angiopatie de tip inflamator proliferativ segmentar de angiopatie de tip inflamator proliferativ segmentar de etiologieetiologie

necunoscuta ce realizează sindromul de ischemie cronica necunoscuta ce realizează sindromul de ischemie cronica perifericaperiferica- apare la barbaapare la barbatti tineri (20- 40 ani), mari fumători i tineri (20- 40 ani), mari fumători

Anatomopatologic:Anatomopatologic:- cuprinde in bloc comun arterele de calibru mic si mijlociu, cuprinde in bloc comun arterele de calibru mic si mijlociu, venelevenele

superficiale, vasele limfatice, vasa vasorum (panvasculita, superficiale, vasele limfatice, vasa vasorum (panvasculita, panangeita)panangeita)

si segmentul nervos corespunzătorsi segmentul nervos corespunzător- Leziunile sunt segmentare pe traiectul vaselor, lăsând Leziunile sunt segmentare pe traiectul vaselor, lăsând segmente inter-segmente inter-

puse sănătoase (importante in dezvoltarea circulaţiei puse sănătoase (importante in dezvoltarea circulaţiei colaterale)colaterale)- Leziunile in diferite stadii de evoluţie nu au elemente de Leziunile in diferite stadii de evoluţie nu au elemente de necroza a necroza a

peretelui arterialperetelui arterial- Ocluzia lumenului arterial se realizează prin proliferarea Ocluzia lumenului arterial se realizează prin proliferarea celulelor celulelor

endoteliale ale intimei, la care se adaugă trombozaendoteliale ale intimei, la care se adaugă tromboza

Page 41: Afecţiuni Vasculare Periferice

- - asociază frecvent tromboflebita superficiala migratorieasociază frecvent tromboflebita superficiala migratorie

- - sunt afectate in special vasele extremităţilor inferioare sunt afectate in special vasele extremităţilor inferioare

ClinicClinic- ischemie cronica ondulanta (progresiv continua in ischemie cronica ondulanta (progresiv continua in ateroscleroza)ateroscleroza)- dominanta este claudicaţia intermitenta unilaterala, distala dominanta este claudicaţia intermitenta unilaterala, distala (glezna, (glezna,

planta)planta)- in fazele avansate durerea de repaus este prezenta la nivelul in fazele avansate durerea de repaus este prezenta la nivelul degetelordegetelor- debutul este la nivelul membrelor prin parestezii, senzaţii de debutul este la nivelul membrelor prin parestezii, senzaţii de frig, crize frig, crize

arteriospastice de tip Raynauld, tromboflebite superficiale arteriospastice de tip Raynauld, tromboflebite superficiale migratorii pemigratorii pe

teren nevaricos, transpiraţii reci la nivelul palmelor si plantelorteren nevaricos, transpiraţii reci la nivelul palmelor si plantelor

Diagnosticul pozitivDiagnosticul pozitiv- anamnezaanamneza- examen clinicexamen clinic- examen paraclinic absenta diabetului si hiperlipemieiexamen paraclinic absenta diabetului si hiperlipemiei

leucocite, VSH, catecolamine crescute in leucocite, VSH, catecolamine crescute in puseupuseu

alfa 2 si gamma- globulinele serice crescute alfa 2 si gamma- globulinele serice crescute

creşterea coagulabilitatii sangvine= creşterea coagulabilitatii sangvine= constituireconstituire

trombozetromboze

Page 42: Afecţiuni Vasculare Periferice

- arteriografia oferă dg. de certitudinearteriografia oferă dg. de certitudine

: artere mult subţiate: artere mult subţiate

: leziuni simetrice: leziuni simetrice

: sediul distal al leziunilor mici si mijlocii, care se subţiază : sediul distal al leziunilor mici si mijlocii, care se subţiază progresivprogresiv

in regiunea distalain regiunea distala

: reţeaua colaterala constituita din vase foarte subţiri care : reţeaua colaterala constituita din vase foarte subţiri care se răsfira se răsfira

in unghi ascuţit din trunchiul principal intr-o reţea de in unghi ascuţit din trunchiul principal intr-o reţea de picioare de picioare de

păianjen, fara sa reumple vasul principal sub obstacolpăianjen, fara sa reumple vasul principal sub obstacol

: trombusul obstruant segmentar al lumenului are contur : trombusul obstruant segmentar al lumenului are contur convex inconvex in

capătul proximalcapătul proximal

: prezenta: prezenta uneiunei vasoconstricţiivasoconstricţii exagerateexagerate sisi spasmespasme evidenţiabile prinevidenţiabile prin

arteriografii succesive după administrarea de blocante arteriografii succesive după administrarea de blocante adrenergiceadrenergice

Page 43: Afecţiuni Vasculare Periferice

Tratamentul arteriopatiilor cronice Tratamentul arteriopatiilor cronice obstructiveobstructive

A. A. Tratament profilactic: Tratament profilactic: profilaxie fumat, evitare dieta profilaxie fumat, evitare dieta hipercalorica sihipercalorica si

obezitate, corectare tare asociate (diabet, obezitate, corectare tare asociate (diabet, HTA),HTA),

administrarea fibrinoliticelor si administrarea fibrinoliticelor si antiscleroticelorantiscleroticelor

la persoane care prezintă factori de risc la persoane care prezintă factori de risc peste peste

vârsta de 50 ani. vârsta de 50 ani.

B. Tratament medical : curativ (stadii iniţiale, asociat trat. B. Tratament medical : curativ (stadii iniţiale, asociat trat. chirurgical) chirurgical)

paliativ (stadii avansate)paliativ (stadii avansate)

-vasodilatatoare, anticoagulante, fibrinolitice, infiltraţii -vasodilatatoare, anticoagulante, fibrinolitice, infiltraţii anesteziceanestezice

ale simpaticului lombar (test pentru simpatectomie), ale simpaticului lombar (test pentru simpatectomie), antialgice, antialgice,

antiagregante, antiscleroticeantiagregante, antisclerotice

Page 44: Afecţiuni Vasculare Periferice

C. C. Tratament chirurgical:Tratament chirurgical: 1. Operaţii funcţionale - operaţii hiperemiante (simpatectomie 1. Operaţii funcţionale - operaţii hiperemiante (simpatectomie

lombara joasa si toracica)lombara joasa si toracica)

- operaţii pe glandele endocrine - operaţii pe glandele endocrine (suprarenalec-(suprarenalec-

tomie totala sau parţiala)tomie totala sau parţiala)

- operaţii combinate (splanhnicectomia cu - operaţii combinate (splanhnicectomia cu

hemisolarectomie si simpatectomie hemisolarectomie si simpatectomie lombaralombara

înalta cu suprarenalectomie unilateralaînalta cu suprarenalectomie unilaterala

2. Operaţii reconstructive- rezecţie arteriala segmentară urmata de2. Operaţii reconstructive- rezecţie arteriala segmentară urmata de

înlocuire cu proteza (dacron) sau safenaînlocuire cu proteza (dacron) sau safena

- by- pass-ul - by- pass-ul

- trombarterectomie- trombarterectomie (dezobstructie segment(dezobstructie segment

obliterat)obliterat)

- angioplastie interna (recalibrare arteriala - angioplastie interna (recalibrare arteriala

cu dilatatoare)cu dilatatoare)

- angioplastie externa- angioplastie externa

- anastomoze controlaterale si- anastomoze controlaterale si

arteriovenoasearteriovenoase

Page 45: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica

Page 46: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica

Picior diabetic

Page 47: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica

Gangrena umeda

Page 48: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica

Neuropatie diabetica

Page 49: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica

Neuropatie diabetica

Page 50: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica

Flictene picior diabetic

Page 51: Afecţiuni Vasculare Periferice

3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, 3. Operaţii de necesitate - amputaţii, necrectomii, neurotomie neurotomie

antalgica antalgica