ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică...

of 10 /10
ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică se adresează elevilor, părinților și cadrelor didactice prin activități specifice, realizate la nivel individual și/sau de grup în domeniul educaț ional, pe problematica privind asistența psihopedagogică, asistența psihologică, orientarea școlară și profesională a elevilor. Consilierul școlar asigură informarea și consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice pe teme precum: cunoaștere/ autocunoaștere, dezvoltare personală, adaptare la cerințele școlii, prevenirea și combaterea comportamentelor de risc, a abandonului școlar, optimizarea relației școală-elevi-părinți. Cazurile care depășesc aria de competență a consilierului vor fi trimise de către acesta la specialiști (medic, psihoterapeut, psihiatru). Oferta cabinetului de consiliere mai are în vedere: programe specifice de consiliere în funcție de nevoile identificate în școală, participarea la studii psihosociologice, efectuarea de evaluări psihopedagogice pentru elevi, promovarea imaginii CJAP/CJRAE, organizarea/participarea anuală la “Târgul ofertelor educaționale”, asigurarea, la cerere, a serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică pentru copiii cu CES. Consilierul școlar asigură calitatea, etica și eficienț a muncii desfășurate, răspunde de veridicitatea materialelor utilizate, participă activ la formarea profesională continuă. PROBLEMATICA REZOLVABILĂ -deficit atențional -cadre normative la școală și acasă -relaționare în colectivul clasei -disciplină -divorț parental -stimă de sine -anxietate -performanță școlară -stil de învățare -rezistență la frustrare -cunoaștere și autocunoaștere -orientarea carierei -comportamente dezaptative : violență fizică și verbală -dezvoltare socio-emoțională -dezvoltare personală

Embed Size (px)

Transcript of ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică...

Page 1: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică se

adresează elevilor, părinților și cadrelor didactice prin activități specifice,

realizate la nivel individual și/sau de grup în domeniul educațional, pe

problematica privind asistența psihopedagogică, asistența psihologică,

orientarea școlară și profesională a elevilor. Consilierul școlar asigură

informarea și consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice pe teme

precum: cunoaștere/ autocunoaștere, dezvoltare personală, adaptare la

cerințele școlii, prevenirea și combaterea comportamentelor de risc, a

abandonului școlar, optimizarea relației școală-elevi-părinți. Cazurile care

depășesc aria de competență a consilierului vor fi trimise de către acesta la

specialiști (medic, psihoterapeut, psihiatru). Oferta cabinetului de consiliere

mai are în vedere: programe specifice de consiliere în funcție de nevoile

identificate în școală, participarea la studii psihosociologice, efectuarea de

evaluări psihopedagogice pentru elevi, promovarea imaginii CJAP/CJRAE,

organizarea/participarea anuală la “Târgul ofertelor educaționale”,

asigurarea, la cerere, a serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică

pentru copiii cu CES. Consilierul școlar asigură calitatea, etica și eficiența

muncii desfășurate, răspunde de veridicitatea materialelor utilizate, participă

activ la formarea profesională continuă.

PROBLEMATICA REZOLVABILĂ

-deficit atențional

-cadre normative la școală și acasă

-relaționare în colectivul clasei

-disciplină

-divorț parental

-stimă de sine

-anxietate

-performanță școlară

-stil de învățare

-rezistență la frustrare

-cunoaștere și autocunoaștere

-orientarea carierei

-comportamente dezaptative : violență fizică și verbală

-dezvoltare socio-emoțională

-dezvoltare personală

Page 2: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

PROGRAMUL CABINETULUI DE CONSILIERE

LUNI: 8-9 Șc. Gimnazială Nr. 8 Suceava

9-11 GPN Nr. 5 Suceava

11-12 Șc. Gimnazială Nr. 8 Suceava

MARTI:13-15 Șc. Gimnazială Nr. 8 Suceava

16-20 Centrul de Studii “Ștefen cel Mare și Sfânt“

(predare)

MIERCURI: 11-13 15-16 Șc. Gimnazială Nr. 8 Suceava

JOI: 10-12 GPN Nr. 5 Suceava

VINERI: 10-13 Șc. Gimnazială Nr. 8 Suceava

Prof. consilier, Camelia Solovăstru

[email protected] (tel. 0751462562)

Page 3: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI DESFAȘURATE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEAVA

ÎN LUMEA

EMOȚIILOR program de dezvoltare socio-emoțională

APLICANTUL : prof. consilier, Solovăstru Camelia .

CONTEXT. Trăim într-o societate în care dorința de putere continuă să fie

punctul de plecare în construirea vieții și sensului acesteia. Fiecare dorește la

un moment dat să iasă din “culise” și să comunice celorlalți:”Ăsta (asta) sunt

eu!” Logic, avem nevoie de confirmare socială: din partea părinților, a

familiei, a grupului de prieteni, a partenerului de viață, a colectivului în care

muncim, a șefului etc. Puterea, subiectiv proiectată, poate fi capacitatea de a

ridica greutăți, rezistența în fața dificultăților vieții,, poate fi momentul în

care ai ajuns părinte sau bunic, poate fi descoperirea unei soluții într-o

situație problematică, abilitatea cu care ai transformat eșecul în succes sau

cu care ai acceptat decesul unei persoane dragi, felul în care ești stăpân pe

tine sau IQ-ul peste medie cu care te mândrești. Competența emoțională

reprezintă abilitatea persoanei de a se adapta atât la propriile emoții, cât și la

emoțiile celorlalți, pe când competența socială se referă la abilitatea de a

forma relații sociale armonioase cu ceilalți; două componente, de altfel,

întrepătrunse, aflate într-un sistem, în care dacă una nu mai funcționează

optim, automat este afectată și cealaltă. Copiii care prezintă deficite la

Page 4: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

nivelul competențelor emoționale și sociale, riscă să dezvolte probleme

serioase, atât în timpul copilăriei, al adolescenței, cât și al vieții adulte:

anxietate, depresie, tulburări de comportament, delincvență juvenilă, consum

de alcool și droguri, adaptabilitate redusă, relații interpersonale deficitare

etc.

SCOPUL programului este cel de a ajuta copiii să se cunoscă mai bine, să se

accepte așa cum sunt, să colaboreze liber și armonios cu cei din jur, să se

adapteze mai ușor la situațiile noi, toate acestea ducând la un nivel mai

ridicat al inteligenței emoționale .

OBIECTIVE

Dezvoltare și optimizare personală :autocunoaștere, îmbunătățirea stimei

de sine, învingerea timidității, depășirea complexelor, stil de viață sănătos

Dezvoltare cognitivă: dezvoltarea gândirii raționale, rezolvarea

problemelor și luarea deciziilor, managamentul timpului și al învățării

Dezvoltare emoțională și socială: capacitatea de a se exprima mai repede

și mai ușor, control emoțional în situații diferite, comunicare eficientă, relații

funcționale cu cei din jur, creșterea sociabilității, creșterea adaptării în

societate, rezolvarea conflictelor

Comunicare prin intermediul desenului și a limbajului paraverbal și non-

verbal.

GRUP-TINTA : elevii clasei I, învățător- Pasăre Daniela

DURATA : semestrul I, an școlar 2014-2015

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR :

17 septembrie 2014 :Emoții-recapitulare

24 septembrie 2014 : Emoții în culoare 1 octombrie 2014 : Detectivi de emoții

8 octombrie 2014 :Culorile prieteniei 15 octombrie 2014 :Călătorie prin împărăția emoțiilor

22 octombrie 2014 :Cum m-au făcut să mă simt

29 octombrie 2014 : Măști cu emoții

12 noiembrie 2014 :Ce schimbăm, ce nu schimbăm

19 noiembrie 2014 :Puterea mea

Page 5: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

26 noiembrie 2014 :Acceptă sau schimbă

3 decembrie 2014 :Ajutor sau piedică

10 decembrie 2014 :Oare cum s-ar simți ei

17 decembrie 2014 :Emoții și reacții

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU : întâlniri frontale și pe grupe cu elevii, în

cadrul cărora se vor utiliza convorbirea, expunerea, studiul de caz, exercițiul,

problematizarea.

REZULTATE AȘTEPTATE LA NIVELUL COPIILOR:

Dezvoltarea abilităților cognitive și a gândirii raționale;

Capacitatea de a reacționa adecvat la diverse situații din viața cotidiană;

Dezvoltarea capacității de a face față la frustrare;

Dezvoltarea simțului empatic;

Dezvoltarea capacității de a comunica și a colabora cu ceilalți;

Dezvoltarea abilităților de relaționare interpersonală;

Dezvoltarea limbajului;

Dezvoltarea creativității;

Adaptarea la sarcini și situații diferite

Capacitatea de a găsi soluții și a le pune în practică

Dezvoltarea abilității de a rezolva probleme;

Dezvoltarea capacității de a colabora și încurajarea acestei colaborări;

Dezvoltarea încrederii și socializării cu o persoană din afara grupului.

RESURSE UMANE : elevii clasei I, invățator- Pasare Daniela, Șc. Gimnazială Nr. 8

Suceava

INVĂȚĂTOR, PROF. CONSILIER ȘCOLAR,

PASĂRE DANIELA SOLOVĂSTRU CAMELIA

Page 6: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

Proiect didactic

,,Vei fi cu atât mai curând stăpân pe tine cu cât te vei cunoaşte mai curând.’’

(Marc Aureliu) Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ Clasa a VIII-a Data 8.10.2010 Componenta: Autocunoaştere şi dezvoltare personală Tema „PRIETENUL DIN OGLINDĂ” Locul desfăşurării: sala de clasă Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera. Competenţe specifice:argumentarea importanţei încrederii în forţele proprii ca premisă a evoluţiei personale. Obiective operaţionale:

1. Să fie capabili să-şi definească propria identitate; 2. Să-şi cunoască şi să fie capabili să poată exploata calităţile personale. 3. Să evalueze atitudinea sa faţă de sine. 4. Să poată identifica aspecte pozitive, dar şi negative ale personalităţii. 5. Să fie capabili să se autoevalueze corect. 6. Să se aprecieze pe sine şi pe ceilalţi în mod corect.

Metode:conversaţia, explicaţia, descrierea, studiul de caz, autoobservaţia, comparaţia,dezbaterea. Resurse: temporale - 50 minute

materiale - caietele elevilor, chestionare, coli de scris, fişe de lucru. umane – elevi.

SCENARIUL DIDACTIC

1. Moment organizatoric:elevii vor avea şi sarcini individuale, dar se vor stabili de la început şi că pentru anumite sarcini sunt împărţiţi în patru grupe pentru care se stabileşte un raportor. Răspunsurile elevilor vor fi monitorizate de către diriginte.

2. Captarea atenţiei

Profesorul informează elevii asupra temei, scrie titlul pe tablă, prezintă obiectivele. Activitatea îşi propune descoperirea şi explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

Page 7: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

Fiecare om este unic prin structura genetică moştenită, dar şi prin influenţele primite de-a lungul vieţii din mediul în care trăieşte. Faptul că unii au mai mult succes se datorează în mare parte talentului, muncii susţinute şi

autocunoaşterii. AUTOCUNOAȘTE/ A-și cunoaște propria persoană

AUTOCUNOAȘTERE/Acțiunea de a se autocunoaște.

3. Desfăşurarea activităţii

Propun elevilor o discuţie scurtă pe tema lecţiei prin prisma citatului ,, Cunoaşterea de sine, cheia succesului în viaţă’’.

Propun elevilor să încerce să realizeze o caracterizare personală de câteva rânduri în care să-şi prezinte trăsături fizice şi psihice fără a se semna pe coli. Portretele se strâng şi se citesc în clasă câteva pentru a încerca identificarea elevului ce a scris portretul.

Propun grupelor de elevi să încerce să grupeze trăsăturile definitorii ale unei persoane(trăsături fizice, psiho-morale, poziţie socială raportată la nivelul clasei, al familiei, Fişa1) .

Propun elevilor să realizeze, fiecare în parte, o listă cu calităţile pe care cred că le au şi apoi una cu defecte (Fişa 2). Se citesc prin sondaj câteva şi se încearcă susţinerea, în cazul în care colegii nu sunt de acord, aspectelor menţionate cu argumente concrete.

Propun elevilor să realizeze o descriere cât mai exactă a persoanei pe care o consideră ,,ideală,, şi să argumenteze de ce o consideră aşa(Fişa 3).

Propun grupelor de elevi să realizeze scurte comentarii în scris şi apoi să

le prezinte clasei referitoare la următoarele aspecte

Munca asiduă are rezultate.

Impunerea unor reguli stricte copiilor de către părinţi duce la rezultate.

Mie nu îmi pasă ce fac dacă am bani.

Nu îmi pasă de ce se întâmplă cu oamenii din jurul meu. (Fişa 4)

După ce fiecare grupă a prezentat ce a realizat se poartă discuţii.

Pe aceleaşi grupe propun menţionarea unor citate, a unor proverbe, a unor poezii legate de inteligenţă, autocunoaştere, stil, conştiinţă (au fost rugaţi să pregătească aceste lucruri în cadrul lecţiei trecute).

4.Asigurarea feed-back-ului. Se prezintă tipurile de temperament prin

trăsăturile caracteristice, cu precizarea că acestea nu pot fi găsite în stare pură. Se aplică un test de identificare al temperamentului. 5.Aprecierea activităţii.

Fac aprecieri cu privire la pregătirea şi prezentarea materialelor de către grupe. Prezint titlul lecţiei următoare.

Page 8: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

BIBLIOGRAFIE Invitaţie la educaţie – Silvia Marinescu, Rodica Dinescu, Ed. Carminis Piteşti 2003. Cunoaşte-te pe tine însuţi-Paul Burton, Ed. Nova, Bucureşti 1994 DEX

Anexe

Fişa 1

Trăsături fizice Trăsături psiho-morale Poziţie socială raportată la nivelul clasei, al familiei

Fişa 2

Calităţi Defecte

Page 9: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

Fişa 3 ,, OMUL IDEAL’’ Sunt…………………………………………………………………………………………….( precizaţi numele personajului persoanei considerată de voi ,, ideală’’) Mă consider OMUL IDEAL deoarece ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fişa 4 Grupa …. Munca asiduă are rezultate ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grupa …. Mie nu îmi pasă ce fac dacă am bani ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grupa …. Impunerea unor reguli stricte copiilor de către părinţi duce la rezultate ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grupa …. Nu îmi pasă de ce se întâmplă cu oamenii din jurul meu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 10: ADRESABILITATE Oferta de consiliere psihopedagogică sescoala8suceava.ro/imagini/baza-materiala/cabinet...Competenţe generale:explorarea resurselor personale care influenţează cariera.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………