Adresa catre CL Sighisoara Regulament acces auto Cetate

download Adresa catre CL Sighisoara Regulament acces auto Cetate

of 7

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Documente inaintate catre Consiliul Local intrunit in sedinta extraordinara in 18 aprilie 2011 . In dezbatere , chestiunea accesului auto in Cetate .

Transcript of Adresa catre CL Sighisoara Regulament acces auto Cetate

CATRE CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUISIGHISOARA Referitorla"Regulamentul detrafic inCetateamedievala- Zonaprotejatacu valoareUNESCO"vasupunatentieiprezentasidocumentele anexate I. Alternativel evotul ui sunt: 1.fietineticontdeintereseleegoiste silipsitedelegitimitatealecelor cativa lacomicareinsistapentrutransformareaCetatiimedievaleinparcarecuplatala dispozitialor f 2.fieavetiinvedereintereselelegitimealecomunitatiilocale- inclusivpe celealemajoritatiilocuitorilorCetatii- sivotatipentrulimitarea(subliniez: limitarea,nuconditionarea)accesuluiautoinCetatesiimpotrivatransformarii Cetatiiinparc auto. CeledouaargumenteprincipaleinvocatedesustinatoriitransformariiCetatii inparcare ticsitanusesust ininni ciunfel.Esteevident cade actualastare de fapt nuprofitanicituristiiIniciturismulnicicomunitatealocalarciexclusiv0manade I lacomicareprobeazauntupeudeexceptie si0nesimtirepemasura. Concret ,unvotpentrutransformareaCetatiiinparcarecuplatanuestenici infavoareaturistilor,careinmomentuldefatasuntobligatisafacaslalomprintre masinisisainghitaprafsinoxe(Internetulabundadeopiniiexprimateinacest sens),niciinfavoareacomunitatii (respectiv abugetului local).Estedenotorietate faptulcabani;incasaticaurmareadispuneriiuneibariereprivatepeundrum publicintraaproapeintegralinanumitebuzunareprivate.larastatotprin bunavointadumneavoastra(maiprecis acatorva dintre dumneavoastra). Considercaestecinstitsavaprevincadacainpofidaceloraratatein prezentasianexevetiintelegesaadoptati0hotarareinfavoareainterese/orunei minoritati lacomesi abuzivesi impotrivaintereselor comunitatii,voiuzadetoate cailelegalepentruamaopune.Aminvederenunumaicontestareaprezumtivei hotarariininstantadecontenciosadministrativcisisesizareaorganelorde I urmarire penalapentru toate eventualeleaspectepenalependintedechestiune. ExclusivinnumepropriuI StaicuFlorin (I~ Sighisoara ",l r ,{\v 17 aprilie 2011.' I j i I II' I ,_-' CATRE f?alrcnetu! de pe langa JudecatoriaSubsemna,tulStaicuFlorin,domicJiiatinSighisoara,str.Manastiriinr.8,intemeiul art.221CodProceduraPenalarormulezurmatoarea IPLANGEREPENALA princareinvinuiesc AUTORI NECUNOSCUTI desavarsireainfractiuniideabuz inserviciuI faptaprevazutasipedepsitade art.297(1)CodPenal. MOTIVARE Infapt,indatade19aprilie2010,unnumarde85locuitoriaiCetatiiSighisoara amdepusdouamemoriiIunulcatrePrimariaSighisoara,altulcatreConsiliulLocalal Sighisoara,avanddrept subiect accesul auto5i parcareainCetateaSighisaara i'Viernoriileaufast'inregistratesubnumerele8.472/19.04.2010icspectiv 15/CL/l0.04.2010,unullaRegistraturaPrimariei,celalaltpersonaldecatredl.RoibanIav IangajatalPrimarieidesemnatpentrugestionareacorespondenteidestinataConsi!iuiui LocalSighisoara. Indatade03februarie2011,cuocaziaSedinteiextraordinareaConsi!iu/uiLoca! Sighisaara{sedintaavanddreptobiectdezbatereasiadoptareaunui"Regulamentde parcarefaecessitraficinCetateamedievalaSighisoara"Idinmapasedinteiauiipsitcele douamemor'i!,faptdenaturasamaprejudicieze(prinvatamareaunuidrept iegitim)atat pesubsemnatul'unuldincei85desemnatari aicelor douamemoriicatsipeeeiindrept If sahotarascacuprivirelaRegulamentuldezbatut . Informatidespreaeestabuzdecatredl.MoldovanDorinJanel(domiciliatin Sighisoarastr.Horianr.63)1cetaleanprezentlasedintapublica,consi!ieriiaucerut I socotea!aadministratieiorasului.Raspunsuld-IuiarchitectsefVeliculoanafastca administratiacunosteaexistentasicontinutulcelordouamemoriiIdarnus-aconsidera!: neeesarsafieinduseinmapasedintei.Mentionezcaexcludculpa.Presiuniledetot felul exercitatedeanumitloperatoriinturismpentrunerestrictionareaaccesuluiautoinCetate sunt,de notorietate sipot fiusar documentate siprobate. .IntelegsasustincelesesizatecucopiidupaceledouamemoriisieLideclaratic martoriior prezenti !asedinta. Intemeiu i art.15si24C.P.Penalaimirezervdreptuldeamaconstituipartecivila I illcadrulprocesu!uipenal. '. ratadecelearatatesolicitidentificareasitrimitereainjudecataatuturol'celor respoilsabilidelncalcareaiegiipenale. VamuitumescI Sighisoara 07februarie2Dl1StaicuFlorin ,J