ADR Sud Muntenia, împreună cu ambasadorii Liceului ...

Click here to load reader

 • date post

  03-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ADR Sud Muntenia, împreună cu ambasadorii Liceului ...

Newsletter ADR Sud MunteniaPublicaie editat de Agenia pentru
Dezvoltare Regional Sud Muntenia
OPORtunItI De fInAnARe
177 milioane de euro - credite cu susinere european pentru întreprinderile mici i mijlocii din România .... 7
fondul de Garantare a Creditelor IMM ar putea acorda finanri din fonduri europene i servicii de consultan ............. 7
Vila florica – Leagnul dinastiei Brtienilor ....... 8
Arge / Reabilitarea termic a Spitalului Brdet cost peste 3,3 milioane de lei ....9
Clrai / Colegiul „tefan Bnulescu”, la ceas aniversar: Împlinirea a 60 de ani de existen .................................................................................9
Dâmbovia / 4 milioane de lei pentru Spitalul tBC Moroeni .......................10
Giurgiu / Municipiul Giurgiu, partener într-un nou proiect european pentru dezvoltarea regiunii Dunrii .............................................................11
Ialomia / Platformele industriale din Slobozia, înscrise în evidenele Ministerului Întreprinderilor Mici i Mijlocii din România ...........................11
Prahova / oselele de centur pentru Comarnic i Buteni ar putea fi gata în 2018 ...12
Teleorman / La Alexandria s-a inaugurat noua Sal polivalent ..................12
InfO juDee
Comunitatea virtual INMA – Descoper profilul Agentului de Inovare, devenind membru! ........ 4
Victorina Ligia Dragu - 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! ........ 4
InfO POR 2014 - 2020 S-a lansat în consultare
public Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiii 1.1, Operaiunea C - IMM în parteneriat cu ITT ...... 5
Consultare public pentru Ghidul solicitantului aferent Prioritii de investiii 1.1, Operaiunea A - Sprijinirea entitilor de transfer tehnologic! .................. 5
Situaia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia ... 6
evenimentul, denumit simbolic „Repere ale Diversitii Europene”, s-a desfurat la sediul A - geniei i a avut ca scop promovarea unei gândiri europene i popularizarea fenomenului de „Uniune European” în rândul elevilor, precum i prezen- tarea investiiilor realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu ajutorul fondurilor europene alocate prin Programul Operaional Regional.
În deschidere, directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muat, a mulumit partenerilor pentru implicarea în acest proiect i a vorbit elevilor des- pre uniunea european i importana pe care o are pentru noi, toi locuitorii ei:
„V mulumim c ai ales s fim parteneri în acest proiect. În definitiv, parteneriatul este întoc - mai unul din cuvintele-cheie de mare însemntate ale acestei construcii, numite Uniunea Europea - n, care astzi srbtorete 67 de ani.
(continuare în pagina 3)
2Info Regional Sud Muntenia Buletin Informativ nr. 323 / 8 - 14 mai 2017
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
ADR Sud Muntenia, împreun cu ambasadorii Liceului „Danubius” din Clrai
au srbtorit Ziua Europei
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
EVEN IM
EN TE
(continuare din pagina 2) Vreau s v felicit, cadre didactice, elevi ai Li -
ceului Danubius`, pentru implicarea i interesul pe care îl acordai acestui domeniu atât de important. Ceea ce dumneavoastr ai fcut în cadrul acestui proiect, prin reliefarea rezultatelor obinute în urma derulrii fondurilor europene reprezint cel mai bun demers pentru a promova programele eu- ropene care sprijin dezvoltarea comunitilor lo- cale. Puterea exemplului este cea mai important pentru a demonstra necesitatea apartenenei noas - tre la aceast construcie, numit Uniunea Euro- pean.”
În acest an am srbtorit Ziua uniunii europe - ne printr-o colaborare deosebit cu liceeni i pro- fesori din cadrul Liceului „Danubius”, ce a avut ca rezultat final cartografierea proiectelor finanate din POR de la nivelul judeului Clrai.
Pe parcursul evenimentului, liceenii, organizai pe echipe, au construit un puzzle cu harta jude u - lui Clrai, pe care, ulterior, au încercat s iden- tifice locurile de implementare a cât mai multor proiecte realizate la nivelul judeului nostru.
La finalul aciunii, elevii i cadrele didactice de la Liceul „Danubius” au primit, în semn de apre- ciere pentru implicarea deosebit în acest proiect, diplome de participare din partea Ageniei pentru
Dezvoltare Regional Sud Muntenia. Cadrele didactice – ambasadori seniori care au
fost astzi alturi de noi i crora le mulumim pen - tru implicarea activ în acest proiect destinat Zilei europei sunt: Dumitrel toma, Loredana Mira, Ro- xana Dumitrescu, Mirela Ispir i Valentina Stanciu.
Aceast srbtoare reprezint o zi a bucuriei de a fi împreun i a voinei de solidaritate a marii comuniti din care fac parte cetenii europei u - nite, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca o unitate în diversitate.
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
pentru managementul inovrii în cadrul IMM-urilor s-a lansat Comunitatea virtual INMA, unde se reunesc experi i persoane interesate de managementul inovrii din toat europa.
Dup finalizarea cursului de instruire pilot „A - geni pentru managementul inovrii în cadrul IMM- urilor”, urmeaz etapa în care cursanii, antrepre- norii, furnizorii de formare profesional i experi interesai de introducerea inovrii în activitatea lor zilnic s discute, s împrteasc idei, preri, modaliti de îmbuntire a proceselor afacerii. Discuiile vor avea loc în comunitatea virtual InMA http://www.documenta.es/web/community- inma/. Prin acest tip de colaborare se vor genera idei care pot duce la o îmbuntire ulterioar a profilului Agentului inovrii. De asemenea, prin in- termediul acestei platforme se pot crea oportu ni - ti de afaceri i de angajare la nivel european.
În cadrul platformei se poate realiza un schimb de idei, de bune practici sau se pot posta articole, materiale informative în oricare dintre cele cinci domenii de cunoatere ce formeaz profilul InMA:
Management Strategic;• Managementul Resurselor umane;• Managementul Cunoaterii;• Responsabilitate Social Corporatist;•
noi tehnologii.• Pentru a putea posta diverse teme de discuie
cu privire la inovare trebuie s accesai http://www.do - cumenta .e s/web/commun i t y - i nma/wp- login.php?action=register, s introducei un user name i o adres de e-mail. Apoi, accesai e-mail-ul transmis automat de website i urmai instruciu ni - le date.
Detalii despre proiectul InMA putei afla acce - sând http://www.documenta.es/web/inma/?lang=ro i pe site-ul http://www.adrmuntenia.ro/static/967/pro- iectul-inma.html.
IN FO
A D
Victorina Ligia Dragu • 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia! În data de 13 mai, colega noastr Victorina Ligia
Dragu, ef Serviciu financiar - contabil, a împlinit 13 ani de activitate în cadrul Ageniei!
Cu aceast ocazie dorim s o felicitm i s îi mulumim pentru colegialitate i, totodat, pentru expertiza sa profesional dovedit prin activitatea desfurat în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Muli Ani cu succese pe toate planurile!
La sfâritul sptmânii trecute s-a publicat în consultare public Ghidul solicitantului aferent Prioritii de investiii 1.1, Operaiunea C - IMM în parteneriat cu entitile de inovare i transfer teh - nologic (ITT) din cadrul Axei 1 „Promovarea trans- ferului tehnologic” a POR.
eventualele observaii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: [email protected], pân în data de 28 mai 2017, ora 16:00. La acestea se va rspunde centralizat odat cu publicarea do- cumentului aprobat sau odat cu o nou consultare public a documentului menionat, dac va fi cazul.
nu se va rspunde la solicitrile transmise de ctre potenialii solicitani care implic analize privind încadrarea în prevederile Ghidului specific
i respectarea criterilor de conformitate/eligibili- tate. AM POR va realiza respectivele verificri nu- mai pentru solicitanii la finanare, ulterior des- chiderii apelului de proiecte.
forma final a ghidului va fi publicat odat cu finalizarea analizelor regionale privind identi- ficarea domeniilor regionale de specializare inte- ligent.
Ghidul, împreun cu anexele aferente pot fi con - sultate pe website-ul Ageniei - http://regio.adrmun- tenia.ro/, seciunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 1 - transfer tehnologic, link: http://re- gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1- -transfer-tehnologic/, precum i pe site-ul progra- mului, www.inforegio.ro.
5Info Regional Sud Muntenia Buletin Informativ nr. 323 / 8 - 14 mai 2017
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
S-a lansat în consultare public Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiii 1.1,
Operaiunea C - IMM în parteneriat cu ITT
Consultare public pentru Ghidul solicitantului aferent Prioritii de investiii 1.1, Operaiunea A - Sprijinirea
entitilor de transfer tehnologic!
Luni, 15 mai, s-a lansat în consultare public Ghidul Solicitantului. Condiii specifice de accesa re a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferu - lui tehnologic”, Prioritatea de investiii 1.1, Ope raiu - nea A - Sprijinirea entitilor de transfer tehnologic.
eventualele observaii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: [email protected], pân în data de 30 mai 2017, ora 16:00. La acestea se va rspunde centralizat odat cu publicarea do- cumentului aprobat sau odat cu o nou consultare public a documentului menionat, dac va fi cazul.
nu se va rspunde la solicitrile transmise de ctre potenialii solicitani care implic analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de confor- mitate/eligibilitate. AM POR va realiza respecti- vele verificri numai pentru solicitanii la finana - re, ulterior deschiderii apelului de proiecte.
Ghidul menionat este în curs de definitivare, urmând ca forma final a acestuia s fie publicat odat cu finalizarea analizelor regionale privind iden -
tificarea domeniilor regionale de specializare in- teligent.
Ghidul, împreun cu anexele aferente pot fi con - sultate pe website-ul Ageniei - http://regio.adrmun- tenia.ro/, seciunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 1 - transfer tehnologic, link: http://regio.adrmunte - nia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehno - logic/, precum i pe site-ul programului, www.in- foregio.ro.
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
PO R 2014 - 2020
Situaia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia i gradul de acoperire a alocrii financiare disponibile,
în data de 12 mai 2017 ReGIuneA SuD MuntenIA PROIeCte DePuSe PROIeCte ReSPInSe eVALuA Re
Ax
Alocare regional
regionall
2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017, ora 12.00 36,85 460 477,130 404,765 324,115 52 47,411 41,563 33,970 408 167,071 173,67%
2 2.2 POR/102/2/2 30.08.2017, ora 12.00 27,22 62 373,687 298,029 191,843 0 0,000 0,00 0,000 62 123,410 155,45%
3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016, ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 259,968 3,62%
3 3.1 POR/2016/3/3.1/ B/1/7ReGIunI
04.09.2017, ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 207,240 0,00%
5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016, ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 174,687 189,09%
5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016, ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 64,199 45,23%
5 5.2 POR/2016/5/5.2/2 15.10.2017, ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,199 0,00%
6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016, ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 567,133 59,11%
6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 13.07.2017, 15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 567,133 0,00%
7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016, ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,458 72,18%
7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017, ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,458 0,00%
8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A /1
29.08.2017, ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,133 0,00%
• Curs Inforeuro mai 2017: 4,5338 lei • Valoare total este format din cofinanare ue (feDR) la care se adaug cofinanarea de la bugetul de stat (BS), contribuia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum i cheltuielile neeligibile ale proiectului. • Valoarea eligibil este format din cofinanare ue (feDR) la care se adaug cofinanarea de la bugetul de stat (BS), contribuia beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHe). • Valoarea solicitat este format din cofinanare ue (feDR) i cofinanarea de la bugetul de stat (BS). • Alocare apel este suma solicitat confom Ghidului solicitantului calculat în lei la cursul Inforeuro din luna raportrii.
LEGEND
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
O PO
RTU N
RE
177 milioane de euro - credite cu susinere european pentru întreprinderile mici i mijlocii din România Aproximativ 2.000 de IMM-uri româneti vor
beneficia de avantajele obinute prin intermediul unor noi împrumuturi deblocate prin acordul sem- nat de fondul european de investiii cu Raiffeisen Bank, anun Reprezentana Comisiei europene.
este vorba de 177 de milioane de euro, bani prin care Comisia european va susine împrumuturile pentru întreprinderile mici i mijlocii din România.
Planul Juncker i-a propus noi investiii în va- loare de aproximativ 743 milioane de euro, înce- pând cu luna mai 2017.
Corina Creu, comisar european pentru politi - c regional, a precizat c „facilitarea accesului la finanare pentru întreprinderile mici i mijlocii este o component important a Planului [Juncker -
n.r.]. [...] prin reuita Acordului din 11 mai, i mai mul - te companii româneti vor putea investi în extin- dere, în crearea de locuri de munc i în inovare”.
Sursa: euractiv.ro
Fondul de Garantare a Creditelor IMM ar putea acorda finanri din fonduri europene i servicii de consultan
fondul naional de Garantare a» Creditelor pen tru întreprinderile Mici i Mijlocii (fnGCIMM) ar putea primi atribuii noi, urmând a acorda finanri din fonduri europene i servicii de consultan întreprinderilor mici i mijlocii care vor s acceseze fon duri europene, conform Avocatnet.ro.
Implementarea acestor msuri depinde de apro - barea unui proiect de hotrâre publicat în prezent pe site-ul Ministerului finanelor. fnGCIMM ar pu- tea primi atribuii noi în vederea susinerii antre- prenoriatului, conform unui Proiect de hotrâre de Guvern pentru modificarea Hotrârii de Guvern nr. 1.211/2001, privind înfiinarea fondului naional pentru întreprinderile Mici i Mijlocii SA – Ifn. Astfel, fnGCIMM va oferi întreprinztorilor interesai de accesarea fondurilor europene consultan de spe- cialitate, dar i diverse programe de colarizare.
fnGCIMM urmeaz s primeasc urmtoarele atribuii noi:
acordarea de finanri din fonduri europene; • acordarea de consultan; •
organizarea unor programe de colarizare a an -• treprenorilor români cu privire la modalitile de ob - inere a finanrilor i garaniilor din diver se progra - me guvernamentale.
Prin implementarea acestor modificri, se es- timeaz c un numr de peste 3.000 de IMM-uri pe an va accesa, pentru prima dat, garania fnGCIMM în vederea contractrii unor credite bancare.
De asemenea, fnGCIMM va contribui la imple- mentarea optim a mai multor programe naionale de finanare a antreprenoriatului în domenii sen- sibile ce vor fi lansate în perioada urmtoare, pre- cum:
agricultur, prin programul „Tomate româ-• neti”;
turismul, prin programul „Primul centru de• agrement”;
asisten social, prin programul „Pensiuni• pentru seniori”;
construciile, prin continuarea programului• „Prima Cas”.
În prezent, dou instituii acord garanii în scopul înlesnirii accesului la creditare: fondul de Garantare al Creditelor Rurale i fnGCIMM.
Sursa: finantare.ro
Situat în mijlocul unui parc» dendrologic din localitatea argeean tefnetii noi, Vila florica st ascuns printre copaci i ateapt s fie desco - perit de orice turist interesat de istoria locului. Cu ocazia unei astfel de vizite vei vedea mai mult de cât un conac în stil neoromânesc. Vei afl o pagin de istorie scris de familia Brtienilor.
Curajoas i vizionar, dinastia Brtienilor a fost una dintre cei mai importante familii de pe scena politic româneasc, povestea ei semnând bas- melor cu eroi care schimb destinul rii i instituie legi minune pentru bunstarea oamenilor.
Domeniul florica – format din conac, ferm, ca - pel, cram, gar i chiar un observator astronomic, toate amplasate în mijlocul unui vast parc, încon- jurat de podgoriile de la tefneti - este opera pri - milor doi Brtieni, Ion i Ionel, tat i fiu, care – fiind pasionai constructori, în special ultimul – au trans- format o cochet cas de administraie a moiei într-o somptuoas reedin boiereasc, în care s- au luat importante decizii privind istoria noastr.
Locuina este atestat documentar în 1829 i era compus din patru încperi vechi i o pivni. Se spune c ar fi aparinut lui Constantin Brânco-
veanu, „care tia unde pune banul”. Acesta a cum- prat moii pe dealurile de la Valea Mare i aici se adposteau toamna, când veneau la srbtoarea cu - lesului viilor. În jurul anului 1800 s-a construit i piv - nia de vinuri, boltit, cu arce dublouri. Deasupra ei existau holul i cele patru odi.
Prima cas de la florica a fost construit de Ion C. Brtianu în 1858, pe partea de moie ce i-a reve - nit dup succesiunea tatlui su. Iniial, Brtianu op - tase pentru moia tigveni, unde îi petrecuse copi - lria, dar – la cererea fratelui su mai mare, teodor – a primit al treilea lot de moii, ce cuprindea flori - ca, Mlureni, Galeul – Brtieni, Lereti i Sîmbureti. Casa de la tigveni, „mare i frumoas, cu pridvor, ziduri groase, i un subteran rspunzând din iatac în pdurea secular”, se pstreaz i astzi.
Sursa: culturabratianu.ro
8Info Regional Sud Muntenia Buletin Informativ nr. 323 / 8 - 14 mai 2017
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
TU RISM
SU D
M U
N TEN
joi, 11 mai,» consilierii judeeni au aprobat proiectul ce vizeaz creterea eficienei energetice a cldirii Spitalului de Recuperare Brdet, aflat în subordinea Consiliului judeean Arge.
Proiectul, denumit „Crete - rea eficienei ener getice a Spita- lului de Recuperare Brdet”, are o va loare estimat la 3.333.577,50 lei (inclusiv tVA). Con tribuia uni- tii sanitare va fi de 2% din va- loarea eligibil a proiectului, în cuantum de 66.671,55 lei.
Cldirea în care funcionea - z Spitalul Brdet se afl într-o stare de uzur fizic avansat din punct de vedere termo-energetic, înregistrându-se pierderi de cl- dur importante atât la nivelul anvelopei, cât i la nivelul instala - iilor aferente.
Proiectul prevede lucrri de intervenie la faada i terasa cldirii, reabilitarea termic a sistemului de înclzire i lucrri la instalaia de preparare a apei
calde de consum, precum i la in- stalaiile de iluminat i ventilare. Durata lucrrilor este de cinci luni.
Sursa: jurnaluldearges.ro
9Info Regional Sud Muntenia Buletin Informativ nr. 323 / 8 - 14 mai 2017
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
JU D
EE
Reabilitarea termic a Spitalului Brdet cost peste 3,3 milioane de lei
Arge
Miercuri, 17 mai, la sala „Barbu tirbei” a a - vut loc un eveniment desosebit, menit s marche - ze cei 60 de ani de existen ai Colegiului tehnic „tefan Bnulescu”. Cu acest prilej a fost prezen- tat un spectacol festiv omagial, realizat de colec- tivul de cadre didactice i elevi ai acestui liceu. În cadrul aceleiai manifestri a fost lansat i cartea „Zbor în suflet”, sub semntura autoarei Petronela Blebea. Volumul a fost scos de sub tipar la editura „Libris”.
„Aceast carte este, de fapt, o continuare a blo -
gului personal cu acelai nume, propunându-i s ofere mesaje de suflet iubitorilor de poezie i pro - z. Am dorit s lansez cartea în cadrul manifestrii omagiale, pentru c acest moment reprezint, pen- tru mine, o reaezare interioar sufleteasc. Iar martor al acestei schimbri în viaa mea a fost Co- legiul ‘tefan Bnulescu’, care a contribuit la evo- luia mea ca profesor, dar i la dezvoltarea mea ca om.”, a precizat prof. Petronela Blebea.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
Împlinirea a 60 de ani de existen
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
JU D
EE
Suma alocat de Ministerul Sntii» este de 4 milioane de lei, bani ce vor fi investii pân la ultimul leu pentru reabilitarea corpului central a cldirii Seciei tBC de la Moroeni. Proiectul de reabilitare a corpului-turn de la Sanatoriul Moroeni este unul multianual, valoarea total a investiiei fiind de 17,9 milioane de lei.
Anul trecut, alocrile financiare de la minister au fost de 1,4 milioane de lei, anul acesta s-au alocat 4 milioane de lei, îns managerul Spitalului judeean spe - r ca pân la sfâritul anului s mai fie date de mi- nister i alte sume pentru investiia de la Moroeni.
totodat, directorul Spitalului judeean sper c din 2018, odat cu îmbuntirea condiiilor de la Sanatoriul Moroeni, s creasc i numrul medicilor care s-i desfoare activitatea aici, dar i num- rul pacienilor, întrucât în momentul de fa se în- registreaz un deficit pe ambele paliere.
„Am primit o veste bun pentru Spitalul jude- ean. Ministerul Sntii a alocat anul acesta o sum important pentru reabilitarea seciei exte- rioare TBC Moroeni. Este vorba despre o alocare de 4 milioane de lei pentru reabilitarea corpului cen- tral al cldirii fostului Sanatoriu. Este o investiie multianual, absolut necesar, condiiile de cazare sunt absolut deficitare din punct de vedere calita- tiv i noi vrem ca, prin aceast investiie, s cretem atât calitatea condiiilor de cazare a pacienilor, cât mai ales s atragem personalul medical cu studii su - perioare, având în momentul de fa un deficit mar - cant de medici la nivelul seciei exterioare. Acolo internm bolnavi din toat ara, avem 225 de pa- turi la secia exterioar, dar în momentul de fa a - vem un deficit i de pacieni. Locaia Moroeni mai are un singur rival în Europa, doar Elveia mai are o astfel de unitate medical cu asemenea condiii. (...) În paralel, ne ocupm i de dotare, aceasta se face din fonduri pro - prii ale spitalului”, a declarat dr. Claudiu Dumitrescu.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
JU D
EE
Cele dou platforme industriale de pe raza mu - nicipiului Slobozia au fost înglobate în Departa- mentul Guvernamental InVeSt România din cadrul Ministerului IMM-urilor, astfel încât s existe în por- tofoliul de referine pentru investiiile externe. Demersul a fost comunicat la întâlnirea de consti- tuire a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar Ialomia. „Astfel, vom fi contactai la orice posibi - l investiie care se va potrivi indicatorilor, în pri- mul rând din punct de vedere geografic, al zonei de sud. Deja am transmis câtorva primari caracteris- ticile unei investiii dorite i sper s fim cât mai operativi. În acest sens doresc s demarez înfiina - rea unei carte a judeului, ceea ce va cuprinde în
ma re parte informaii despre unitile administra - tiv-teritoriale i m refer la terenuri disponibile, investiii sau cldiri disponibile, atât de ordin pu- blic, cât i privat, fora de munc existent, astfel încât atunci când un investitor vine s aib deja o imagine clar a posibilitilor de dezvoltare, dar i dezvoltarea unui lan de furnizori locali”, a de- clarat parlamentarul Andrei Pop, cel care a iniiat acest demers.
În ceea ce privete înfiinarea i funcionarea ADI Ialomia, structura trebuie s fie compact pentru a fi cât mai atractiv, inclusiv pe indicatorii ce vor sta la baza accesrii de fonduri europene prin acest mecanism.
Sursa: guraialomitei.com
Întreprinderilor Mici i Mijlocii din România
Ialomia
joi, 11 mai, Municipiul Giurgiu a devenit parte - ner unui nou proiect european! Sptmâna trecu - t, primarul nicolae Barbu a fost prezent la Cl - rai pentru a semna contractul de finanare pentru un nou proiect transfrontalier Giurgiu - Ruse – „Dez - voltarea regiunii dunrene pentru o mai bun conec - tivitate a Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul de transport pan-european nr. 7.”
Proiectul a primit finanare prin programul In- teRReG V-A România - Bulgaria 2014 - 2020. În ca- litate de partener al proiectului, municipiul Giur- giu va primi suma de 3 milioane de euro. Astfel, vor fi amenajate pe canalul Sfântul Gheorghe locuri de acostare pentru ambarcaiuni de mici dimensiuni, în scopul creterii capacitii de transport pe Du- nre.
tot prin acest proiect vor fi efectuate urm- toarele lucrri: construire cheu - 230 m, dale be- ton, construire platform portuar - 3.377 m2, con- struire ramp de ridicare ambarcaiuni - 60 x 6 m, construcie cldire administrativ i împrejmuire
(70 m2 construii), zon reparaii nave 92 de ate- liere – containere, zone/spaii de acostare pentru ambarcaiuni.
Sursa: primariagiurgiu.ro
pentru dezvoltarea regiunii Dunrii
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
IN FO
JU D
Teleorman
noua Sal polivalent din Alexandria,» modernizat printr-un proiect finanat de Compania naional de Investiii, a fost inaugurat luni, 15 mai.
Modernizarea Slii polivalente din Alexandria a început la finalul anului 2015. Valoarea investiiei se ridic la 20,5 milioane de lei, din care 13,3 mi- lioane de lei au fost alocai în 2015, iar alte 7,2 mi - lioane de lei în 2016. termenul iniial de execuie a fost de 12 luni.
Potrivit proiectului de modernizare în Sala Po- livalent, tribuna a fost reamenajat cu 1.350 de locuri pentru public general, 100 de locuri VIP, iar 50 de locuri pentru pres. terenul de joc cu dimen- siunea de 44*24 metri va fi pretabil pentru meciuri indoor de handbal, baschet, volei, tenis, judo i bad - minton. Vor fi amenajate sli de sport pentru acti -
viti conexe: antrenamente pentru judo, sal pen - tru dezvoltarea forei i sal de antrenamente pen- tru scrim.
Sala polivalent va fi dotat cu sistem de noc- turn pentru meciuri televizate, sistem de sonori- zare, sistem de afiaj cu tabele de scor electro- nice, precum i sistem de climatizare.
Sursa: adevarul.ro
oselele de centur pentru Comarnic i Buteni ar putea fi gata în 2018
Autoritile din Prahova anun c proiectele pentru realizarea oselelor de centur pentru ora- ele Comarnic i Buteni ar putea fi demarate în acest an i finalizate în primul semstru al anului viitor. În urma discuiilor cu reprezentanii Com- paniei naionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, conducerea Consiliului judeean Prahova anun c sunt anse ca lucrrile s înceap pân la finele acestui an.
Obiectivul de investiii este derulat de CnAIR, fosta CnADnR, i fusese anunat de luni bune. „Co- ridoarele au fost gândite astfel încât aceste dou osele ocolitoare s traverseze preponderent te- renuri publice i s fie nevoie de foarte puine ex- proprieri. Singurul obiectiv mai complex va fi rea- lizarea unui pasaj peste calea ferat. Ne ateptm ca în a doua jumtate a acestui an s înceap lu- crrile, iar în primul semstru din 2018 s fie gata”, a declarat Bogdan toader, preedintele Consiliului judeean Prahova.
Sursa: telegrama.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
REVISTA PRESEI
Observator de Clrai / 11 mai 2017 Ziarul Prahova / 9 mai 2017
Ziarul Dâmbovia / 9 mai 2017 mediacalarasi.ro / 9 mai 2017
Agenie i de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i fondurilor europene, în vederea promovrii
Programului Operaional Regional. Pe lâng aceste nouti, se dorete informarea publicului int despre activitatea instituiilor membre ale Reelei de Informare ReGIO Sud Muntenia i despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeele regiunii.
DATE DE CONTACT Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia
Sediul central CLRAI Adres / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod potal 910164, mun. Clrai, jud. Clrai Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167 E-mail / [email protected]
Biroul Judeean ARGE Adres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeean Arge, sediul Consiliului judeean Arge: Piaa Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteti, jud. Arge; Tel./fax / 0248/222.250 E-mail / [email protected]
Biroul Judeean DÂMBOVIA Adres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeean Dâmbovia, sediul Consiliului judeean Dâmbovia: Piaa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 i 101, mun. târgovite, jud. Dâmbovia Tel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]
Biroul Judeean GIURGIU Adres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeean Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu Tel./fax / 0246/215.271 E-mail / [email protected]
Biroul Judeean IALOMIA Adres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeean Ialomia, Piaa Revoluiei, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomia Tel./fax / 0343/101.139 E-mail / [email protected]
Biroul Judeean PRAHOVA Adres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun. Ploieti, cod 100066, jud. Prahova Tel./fax / 0244/595.594 E-mail / [email protected]
Biroul Judeean TELEORMAN Adres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeean teleorman, sediul Consiliului judeean teleorman: Str. Dunrii, nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. teleorman Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494 E-mail / [email protected]
Organismul Intermediar POS CCE Adres / Str. Sloboziei, nr. 9, Clrai, jud. Clrai, cod 910001 Tel. / fax 0342-100.160 E-mail / [email protected]
Editor / Direcia Dezvoltare i Comunicare - Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director adjunct, Cristina RADU - ef Serviciu Comunicare, Diana NEAGU, Mdlina CILIBEANU, Alexandra GHERASIM, Andreea PLOETEANU, erban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionu Marian POPA E-mail / [email protected], Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro Data publicrii / 15 mai 2017
ADR Sud Muntenia v ofer ocazia de a v promova, în fiecare sptmân, instituia i activitile pe care dumneavoastr le desfurai. Dac suntei interesai
s promovai activitatea instituiei dvs., v rugm s ne transmitei un scurt material de informare
(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaii), împreun cu 1 - 2 poze, cel târziu pân vineri, la ora 12:00, acesta urmând s fie publicat în viitoarea ediie
a newsletter-ului. Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail [email protected] newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Ageniei (http://regio.adrmuntenia.ro) i va fi distribuit
electronic sptmânal tuturor membrilor Reelei de Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, consiliilor
judeene i locale i prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei
Publice i fondurilor europene, reprezentanilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia i site-urilor
dedicate (portalurilor de tiri economice), precum i publicului larg.
Pentru informaii suplimentare v rugm s contactai Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.