ADER 5.1.7..pptx [Read-Only] - calitatii laptelui acestora si de a evalua ......

Click here to load reader

download ADER 5.1.7..pptx [Read-Only] - calitatii laptelui acestora si de a evalua ... calit¤’¨â€ii laptelui produs

of 14

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ADER 5.1.7..pptx [Read-Only] - calitatii laptelui acestora si de a evalua ......

 • Coordonator proiect:  Staţiunea de Cercetare ‐ Dezvoltare Agricolă ŞIMNIC‐Craiova

  Anul începerii proiectului: 2015

  Anul finalizării proiectului :   2018

 • Obiectivul proiectului: 

   Realizarea unei tehnologii practice de ameliorare care sa permita detinatorilor de vaci de lapte si a celor interesati includerea in deciziile de selectie a unor caractere legate de robustetea vacilor si a calitatii laptelui acestora si de a evalua consecintele selectiei pentru aceste caractere, in concordanta cu sistemul de producere a laptelui.

 • Rezultate preconizate pentru atingerea  obiectivului:  Dezvoltarea bazelor de date necesare identificării și caracterizării vacilor robuste;

   Abilitatea unor analize ale laptelui, inclusiv a celor în inflaroșu, de a previziona concentrația cât mai exactă a unor componente ale laptelui care să reflecte robustețea vacilor și calitatea laptelui pe care îl produc;

   Analiza mai pe larg a probelor de lapte luate cu ocazia controlului oficial al producției de lapte;

   Dezvoltarea metodelor statistice utilizate recent în Genetica Cantitativă.

 • Obiectivul fazei: 

  Definirea sistemului de producere a laptelui  la S.C.D.A. Simnic‐Craiova și a  metodologiilor necesare formării lotului de  animale de bază (experimental), selectia și  reproducția animalelor.

 • Rezultate preconizate pentru atingerea  obiectivului fazei: Definirea sistemului de producere a laptelui de vaca la S.C.D.A. Simnic‐Craiova;

  Metoda de alegere a animalelor in lotul de selectie (lotul experimental);

  Potrivirea perechilor pentru obtinerea generatiei I;

  Formularea si administrarea ratiilor furajere.

 • Rezumatul fazei  Analiza sistemului de producție a laptelui de vacă a. Cadrul natural al teritoriului SCDA Șimnic

   Amplasarea: Teritoriul Stațiunii Șimnic este situat in zona de contact dintre Piemontul  Getic și Câmpia Română, la 4 km Nord de orașul Craiova.

   Rețea hidrografică: 0,4‐0,6 km/km2.  Solul: brun roșcat slab luvic.  Regimul pluviometric: valoare multianuală (68 ani) de 537,5 mm precipitații.  Vegetația: vegetația naturală este înlocuită de vegetația cultivată.

  b. Baza furajeră  Suprafață: 413,4 ha.  Producția de furaje: 1710 t substanță uscată (s.u.) cu nutrienți digestibili în proporție de 65  ‐ 70%/kg s.u.

   Nutriție: în medie 50% furaje de volum și 50% furaje concentrate. c. Producția de lapte: în medie 10851 l în ultimii 3 ani/vacă/an. d. Tipul fermei: cu circuit închis, își asigură matca din prăsilă proprie. e. Reproducția este simplă (se păstrează un efectiv constant). f. Sistemul de însămânțare și fătări este eșalonat (în ultimii 8 ani procentul fătărilor a 

  fost de 25,85% în trimestrul I și trimestrul III, 28,65% în trimestrul II și de 19,65% în  trimestrul IV).

  g. Mulsul animalelor: centralizat cu 2x5 locuri de muls. h. Valorificarea producției de lapte: anual peste 1 mil. de litri de lapte sunt transformați 

  în produse lactate (lapte consum, smântână consum și branză telemea) în cadrul  fabricii de produse lactate proprie.

 • Rezumatul fazei  Metodologia de alegere a animalelor în lotul de selecție (experimental) a. Carcatere studiate:

   producția de lapte, grăsime, proteină;  procentul de grăsime și proteină;  influența stadiului lactației și a numărului acesteia asupra succesului însămânțărilor la 

  vaci;  caractere de exterior: 24;  caractere privind fertilitatea: 4;  caractere privind longevitatea productivă: 1;  caractere privind sănătatea ugerului: 1.

  b. Caractere luate în considerare:  producția de grăsime și de proteină;  caractere de exterior: 15;  caractere privind fertilitatea: 4;  caractere privind longevitatea productivă: 1;  caractere privind sănătatea ugerului: 1;

  c. Indexul global de selecție (Indexul global producție funcționalitate) IGPF = 0,45 x index producție + 0,15 x index conformației corporale + 0,20 x index fertilitate + 

  0,1 x index celule somatice + 0,1 x index longevitate. d. Potrivirea perechilor:

   50 de femele cu gene comune din taurul StarBuck   3 tauri cu gene comune din același taur  crește homozigoția pentru genele taurului StarBuck la indivizii primei generații

 • Lucrarea în extenso  Activități desfășurate: a. Analiza sistemului de producție a laptelui de vacă:

   evaluarea necesarului de furajare;  mărimea și structura bazei furajere;  cadrul natural al teritoriului SCDA Șimnic;  nutriție;  adăpostire;  mulsul și prelucrarea laptelui.

  b. Măsurători și caracteristici de exterior (somatometrie și somatoscopie):  înălțime la greabăn;  înălțime la crupă;  perimetrul toracic;  punctajul caracterelor de exterior;  condiția corporală.

  c. Măsurători și caracteristici compoziționale, igenice și de prelucrare ale laptelui  d. Măsurători prin spectrometrie:

   proteină;   grăsime;  lactație;  celule somatice;  cazeină;  uree;  pH.

  e. Formulareea rațiilor și administrarea lor f. Prelucrări statistice și evaluări g. Calcularea indecșilor, aplicarea acestora la fiecare individ și clasarea animalelor  h. Selecția, potrivirea perechilor și efectuarea I.A. i. Întocmirea raportului de cercetare

 • Lucrarea în extenso  Studiu privind influența stadiului lactației și al numărului acesteia asupra 

  succesului inseminărilor la vaci Procentul vacilor gestante în funcție de numărul lactației și la diferite zile în lactația lor curentă

  Numărul de zile de la fătare la inseminarea fecundă măsoară performanța reproductivă a unei vaci. Media zilelor de la fătare la inseminarea fecundă s fost de 100,24; 108,03 și 104,28 zile la vacile din prima lactație, a II‐a lactație și respectiv a III‐a lactație. La aceste valori dacă se adaugă și numărul de zile al vacilor negestante până la 218 zile de lactație se obțin următoarele valori: 127,31 zile pentru toate animalele din lactația a I‐a, 124,38 zile pentru toate animalele din lactația a II‐a și 143,95 zile pentru toate animalele din lactația a III‐a. Aceste valori sunt determinate de problemele legate de fertilitate sau de problemele legate de depistarea vacilor în călduri. Valorile optime sunt de la 85 la 115zile. Un nivel de la 116 la 130 zile înseamnă ușoare probleme de reproducție, iar de la 131 la 145 zile înseamnă probleme moderate .  Studiu privind corelațiile dintre vârsta la prima fătare, fertilitate și longevitate până la a

  III‐a lactație. Fertilitatea în prima lactație a fost cea mai bună la animalele fătate la 25‐27 luni. Rata supraviețuirii în efectiv a fost de 42,85% pentru cele fătate la vârsta de 23‐24 luni, 75,55% la cele fătate la vârsta de 25‐27 luni și de 44,44% pentru cele fătate la vârsta de peste 30 luni.

 • Lucrarea în extenso  Calcularea indicilor de selectie: 

  Alegerea animalelor, in lotul experimental, dupa mai multe caractere s‐a facut prin metoda selectiei dupa un index global, denumit indice global producție – funcționalitate. IGPF = 0,45 indice productie + 0,15 indice conformatie corporala + 0,20 indice fertilitate + 0,1 indice celule somatice + 0,1 indice longevitate. Acest indice, IGPF, a cuprins suma unor subindecsi, fiecare ponderat (corectat) cu importanta lui relativa.  Indexul de productie (Ip): 0,5 × valoarea de ameliorare pentru productia de grasime +

  0,5 × valoarea de ameliorare pentru productia de proteina.  Indexul conformatiei corporale (ICC): 0,2 × index format corporal + 0,1 × index

  soliditate + 0,3 × indexul membrelor posterioare + 0,4 × indexul ugerului.  Indexul fertilitatii (IF)  rata neintoarcerilor la 56 zile dupa IA ca juninca  rata neintoarcerilor la 56 zile dupa IA ca vaca  zile de la fatare la prima inseminare  zile de la fatare la conceptie  Indexul celulelor somatice s‐a estimat pe baza numarului de celule somatice din lapte

  transformat în logaritm.  Indexul valorii de ameliorare pentru longevitate a fost estimat pe baza valorii de

  ameliorare a tatalui sau a bunicului maternal utilizandu‐se urmatoarea formula:  Indexul longevitatii (IL) = 100 + 0,5(valoare ameliorare tata – 100) + 0,25(valoare

  ameliorare bunic – 100).

 • Lucrarea în extenso  Rezultate obținute  Media valorilor, deviaţia standard şi coeficientul de variabilitate privind: înalţimea la

  crupă, perimetrul toracic şi lărgimea crupei la ischii.

   Media punctelor şi deviaţia standard a unor caractere de exterior

 • Lucrarea în extenso  Alte valori fenotipice:

 • Lucrarea în extenso  Concluzii:  Au fost alese 50 de vaci de lapte cu efectiv de bază pentru îmbunătățirea concomitentă a robusetșei și 

  calității laptelui produs