ACTUL CONSTITUTIV IHUNT TECHNOLOGY IMPORT - …

of 29 /29
1 ACTUL CONSTITUTIV IHUNT TECHNOLOGY IMPORT - EXPORT S.A. actualizat la data de 14.04.2021 CAP. I DENUMIREA SOCIETĂȚII, FORMA JURIDICĂ, DURATA ȘI SEDIUL SOCIAL Art. 1. Denumirea societății 1.1. Denumirea societății este IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A.”, denumită, în continuare, „Societatea”. 1.2. În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte, anunțuri și alte documente emanate de la Societate, pe suport de hârtie sau pe suport electronic denumirea Societății va fi urmată de forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu. 1.3. Elementele enumerate la art 1.2. vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății. 1.4. Modificarea denumirii Societății se realizează prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor legale prevăzute de actele normative. Art. 2. Forma juridică a societății 2.1. Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A., denumită, în continuare, Societatea”, este persoană juridică română, organizată sub forma juridică de Societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, care se constituie, se organizează și își desfășoară activitatea potrivit legislației din România și în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv. 2.2. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J29/330/2015 și având Cod Unic de Înregistrare 34184455. 2.3. Modificarea formei juridice poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor legale prevăzute de actele normative. Art. 3. Sediul Societății 3.1. Sediul Societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A. este în Ploiești, str. Rudului, nr. 162, jud. Prahova, România. 3.2. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii AGEA sau a Consiliului de Administrație, în temeiul delegării acestei atribuții către Consiliul de Administrație, prin prezentul Act Constitutiv.

Embed Size (px)

Transcript of ACTUL CONSTITUTIV IHUNT TECHNOLOGY IMPORT - …

CAP. I – DENUMIREA SOCIETII, FORMA JURIDIC, DURATA I SEDIUL SOCIAL
Art. 1. Denumirea societii
1.1. Denumirea societii este „IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A.”, denumit, în
continuare, „Societatea”.
1.2. În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte, anunuri i alte documente emanate de la
Societate, pe suport de hârtie sau pe suport electronic – denumirea Societii va fi urmat de forma juridic,
sediul social, numrul de înregistrare în Registrul Comerului, codul unic de înregistrare i capitalul social.
Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele
prevzute de legislaia din domeniu.
1.3. Elementele enumerate la art 1.2. vor fi publicate i pe pagina de internet a Societii.
1.4. Modificarea denumirii Societii se realizeaz prin decizia Adunrii Generale Extraordinare a
Acionarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor legale prevzute de actele normative.
Art. 2. Forma juridic a societii
2.1. Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A., denumit, în continuare,
„Societatea”, este persoan juridic român, organizat sub forma juridic de Societate pe aciuni
administrat în sistem unitar, care se constituie, se organizeaz i îi desfoar activitatea potrivit legislaiei
din România i în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
2.2. Societatea este înregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lâng Tribunalul Prahova, sub nr.
J29/330/2015 i având Cod Unic de Înregistrare 34184455.
2.3. Modificarea formei juridice poate avea loc prin hotrârea Adunrii Generale Extraordinare a
Acionarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor legale prevzute de actele normative.
Art. 3. Sediul Societii
3.1. Sediul Societii IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A. este în Ploieti, str. Rudului,
nr. 162, jud. Prahova, România.
3.2. Sediul Societii poate fi mutat în orice alt loc în baza hotrârii AGEA sau a Consiliului de
Administraie, în temeiul delegrii acestei atribuii ctre Consiliul de Administraie, prin prezentul Act
Constitutiv.
2
3.3. Societatea poate înfiina sau desfiina sedii secundare - sucursale, agenii, reprezentane sau alte
asemenea uniti fr personalitate juridic - în temeiul hotrârii Consiliului de Administraie (CA), în
condiiile prevzute de lege.
Art. 4. Durata Societii
4.1. Durata de funcionare a Societii este nelimitat, cu începere de la data înmatriculrii în Registrul
Comerului.
Obiectul de activitate al Societii îl constituie urmtoarele activiti, stabilite conform Clasificaiei
Activitilor din Economia Naional (CAEN):
5.1. Domeniul principal de activitate al Societii: grupa 479 – Comer cu amnuntul care nu se
efectueaz prin magazine, standuri, chiocuri i piee.
Activitatea principal: 4791 – Comer cu amnuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
Internet.
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase i a plantelor productoare de semine
oleaginoase
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a rdcinoaselor i a tuberculilor
0114 Cultivarea trestiei de zahr
0115 Cultivarea tutunului
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor
0123 Cultivarea fructelor citrice
0125 Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi, cpunilor, nuciferilor i a altor pomi fructiferi
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale i a plantelor de uz farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
1130 Cultivarea plantelor pentru înmulire
1141 Creterea bovinelor de lapte
1142 Creterea altor bovine
1144 Creterea camilelor i a camelidelor
1145 Creterea ovinelor i cprinelor
1146 Creterea porcinelor
1147 Creterea psrilor
1150 Activiti în ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor)
0161 Activiti auxiliare pentru producia vegetal
3
0163 Activiti dup recoltare
0164 Pregtirea seminelor
0170 Vântoare, capturarea cu capcane a vânatului i activiti de servicii anexe vântorii
0210 Silvicultura i alte activiti forestiere
0220 Exploatarea forestier
0240 Activiti de servicii anexe silviculturii
0311 Pescuitul maritim
0321 Acvacultura maritim
0510 Extragerea crbunelui superior (PCS => 23865 kj/kg)
0520 Extragerea crbunelui inferior (PCS > 23865 kj/kg)
0610 Extracia petrolului brut
0620 Extracia gazelor naturale
0710 Extracia minereurilor feroase
0729 Extracia altor minereuri metalifere neferoase
0811Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, extracia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
i a ardeziei
0812 Extracia pietriului i a nisipului; extracia argilei i a caolinului
0892 Extracia turbei
0893 Extracia srii
0899 Alte activiti extractive n.c.a.
0910 Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i a gazelor naturale
0990 Activiti de servicii anexe pentru extracia mineralelor
1011 Prelucrarea i conservarea crnii
1012 Prelucrarea i conservarea crnii de pasre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasre)
1020 Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelor i molutelor
1031 Prelucrarea i conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe i legume
1039 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a.
1041 Fabricarea uleiurilor i grsimilor
1042 Fabricarea margarinei i a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate i a brânzeturilor
1052 Fabricarea îngheatei
1062 Fabricarea amidonului i a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prjiturilor i a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjiturilor i a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tieilor, cu-cu-ului i a altor produse finoase similare
1081 Fabricarea zahrului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei
1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice
4
1103 Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malului
1107 Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; producia de ape minerale i alte ape îmbuteliate
1200 Fabricarea produselor din tutun
1310 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile
1320 Producia de esturi
1330 Finisarea materialelor textile
1392 Fabricarea de articole confecionate din textile (cu excepia îmbrcmintei i lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare i mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori i plase
1395 Fabricarea de textile neesute i articole din acestea, cu excepia confeciilor de îmbrcminte
1396 Fabricarea de articole tehnice i industriuale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrcminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrcminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrcminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrcminte i accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blan
1431 Fabricarea prin tricotare sau croetare a ciorapilor i articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croetare a altor articole de îmbrcminte
1511 Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea blnurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie i a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea înclmintei
1621 Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie i tâmplrie, pentru construcii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie i din alte materiale vegetale
împletite
1712 Fabricarea hârtiei i cartonului
1721 Fabricarea hârtiei i cartonului ondulat i a ambalajelor din hârtie i carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodresc i sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetrie
1724 Fabricarea tapetului
1811 Tiprirea ziarelor
1813 Servicii pregtitoare pentru pretiprire
1814 Legtorie i servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrrilor
1920 Fabricarea produselor obinute din prelucrarea ieiului
2011 Fabricarea gazelor industriale
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baz
5
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i masticurilor
2041 Fabricarea spunurilor, detergenilor i a produselor de întreinere
2042 Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de toalet)
2052 Fabricarea cleiurilor
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (dup obinerea avizelor legale)
2060 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baz
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; resaparea i refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticl
2314 Fabricarea fibrelor din sticl
2319 Fabricarea de sticlrie tehnic
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic
2332 Fabricarea crmizilor, iglelor i altor produse pentru construcii, din argil ars
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresc i ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic
2343 Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante din ceramic
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramic
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos
2370 Tierea, fasonarea i finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse adezive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2410 Producia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje
2420 Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru acestea, din oel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producia de profile obinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2441 Producia metalelor preioase
2444 Metalurgia cuprului
6
2511 Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de ui i ferestre din metal
2521 Producia de radiatoare i cazane pentru înclzire central
2529 Producia de rezervoare, cisterne i containere metalice
2530 Producia generatoarelor de aburi (cu excepia cazanelor pentru înclzire central)
2550 Fabricarea produselor metalice obinute prin deformare plastic, metalurgia pulberilor
2561 Tratarea i acoperirea metalelor
2562 Operaiuni de mecanic general
2571 Fabricarea produselor de tiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din oel
2592 Fabricarea ambalajelor uoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanuri i arcuri
2594 Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate; fabricarea de nituri i aibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru msur, verificare, control, navigaie
2652 Producia de ceasuri
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distribuie i control al electricitii
2720 Fabricarea de acumulatori i baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibr optic
2732 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire i cabluri electrice i electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare i turbine (cu excepia celor pentru avioane)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe i compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetrie
2815 Fabricarea lagrelor, angrenajelor, cutiilor de vitez i a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i arztoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat
2823 Fabricarea mainilor i echiupamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor i a
echipamentelor periferice)
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaie i frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maini i utilaje de utilizare general n.c.a.
2830 Fabricarea mainilor i utilajelor pentru agricultur i exploatri forestiere
7
2849 Fabricarea altor mainilor-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracie i construcii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, buturilor i tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textil, a îmbrcmintei i a pielriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei i a cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice i a cauciucului
2899 Fabricarea altor maini i utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci i semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice i electronice pentru autovehicule i pentru motoare de
autovehicule
2932 Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i pentru motoare de autovehicule
3011 Construcia de nave i structuri plutitoare
3012 Construcia de ambarcaiuni sportive i de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3091 Fabricarea de motociclete
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine
3102 Fabricarea de mobil pentru buctrii
3103 Fabricarea de saltele i somiere
3109 Fabricarea de mobil n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din metale i pietre preioase
3213 Fabricarea imitaiilor de bijuterii i articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3240 Fabricarea jocurilor i a jucriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale stomatologice
3291 Fabricarea mturilor i a periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mainilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3316 Repararea i întreinerea aeronavelor i navelor spaiale
3317 Repararea i întreinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3511 Producia de energie electric
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur i aer condiionat
3600 Captarea, tratarea i distribuia apei
3700 Colectarea i epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deeurilor nepericuloase
3821 Tratarea i eliminarea deeurilor nepericuloase
3822 Tratarea i eliminarea deeurilor periculoase (în condiiile legii)
3831 Demontarea (dezasamblarea) mainilor i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
3900 Activiti i servicii de decontaminare
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliar
4211 Lucrri de construcie a drumurilor i autostrzilor
4212 Lucrri de construcie a cilor ferate de suprafa i subterane
4213 Construcia de poduri i tuneluri
4221 Lucrri de construcie a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrri de construcie a proiectelor utilitare pentru electricitare i telecomunicaii
4291 Construcii hidrotehnice
4311 Lucrri de demolare a construciilor
4312 Lucrri de pregtire a terenului
4313 Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii
4321 Lucrri de instalaii electrice
4322 Lucrri de instalaii sanitare, de înclzire i de aer condiionat
4329 Alte lucrri de instalaii pentru construcii
4331 Lucrri de ipsoserie
4333 Lucrri de pardosire i placare a pereilor
4334 Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de geamuri
4339 Alte lucrri de finisare
4391 Lucrri de învelitori, arpante i terase la construcii
4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.
4511 Comer cu autoturisme i autovehicule uoare (sub 3,5 tone)
4519 Comer cu alte autovehicule
4520 Întreinerea i repararea autovehiculelor
4531 Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru autovehicule
4532 Comer cu amnuntul de piese i accesorii pentru autovehicule
4540 Comer cu motociclete, piese i accesorii aferente; întreinerea i repararea motocicletelor
4611 Intermedieri în comerul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile i cu
semifabricate
4612 Intermedieri în comerul cu combustibili, minereuri, metale i produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerul cu material lemnos i materiale de construcii
4614 Intermedieri în comerul cu maini, echipamente industriale, nave i avioane
4615 Intermedieri în comerul cu mobil, articole de menaj i de fierrie
4616 Intermedieri în comerul cu textile, confecii din blan, înclminte i articole din piele
4617 Intermedieri în comerul cu produse alimentare, buturi i tutun
4618 Intermedieri în comerul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerul cu produse diverse
4621 Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor, furajelor i tutunului neprelucrat
4622 Comer cu ridicata al florilor i al plantelor
4623 Comer cu ridicata al animalelor vii
4624 Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor brute i al pieilor prelucrate
4631 Comer cu ridicata al fructelor i legumelor
4632 Comer cu ridicata al crnii i produselor din carne
4633 Comer cu ridicata al produselor lactate, oulelor, uleiurilor i grsimilor comestibile
4634 Comer cu ridicata al buturilor
9
4636 Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei i produselor zaharoase
4637 Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i condimente
4638 Comer cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pete, crustacee i molute
4639 Comer cu ridicata nespecializat de produse alimentare, buturi i tutun
4641 Comer cu ridicata al produselor textile
4642 Comer cu ridicata al îmbrcmintei i înclmintei
4643 Comer cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodresc, al aparatelor de radio i televizoarelor
4644 Comer cu ridicata al produselor din ceramica, sticlrie i produse de întreinere
4645 Comer cu ridicata al produselor cosmetice i de parfumerie
4646 Comer cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i a articolelor de iluminat
4648 Comer cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor
4649 Comer cu ridicata al altor bunuri de uz gospodresc
4651 Comer cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice i software-ului
4652 Comer cu ridicata de componente i echipamente electronice i de telecomunicaii
4661 Comer cu ridicata al mainilor agricole, echipamentelor i furniturilor
4662 Comer cu ridicata al mainilor-unelte
4663 Comer cu ridicata al mainilor pentru industria minier i construcii
4664 Comer cu ridicata al mainilor pentru industria textil i al mainilor de cusut i de tricotat
4665 Comer cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comer cu ridicata al altor maini i echipamente de birou
4669 Comer cu ridicata al altor maini i echipamente
4671 Comer cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi i gazoi al produselor derivate
4672 Comer cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice
4673 Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelor de construcii i echipamentelor sanitare
4674 Comer cu ridicata al echipamentelor i furniturilor de fierrie pentru instalaii sanitare i de înclzire
4675 Comer cu ridicata al produselor chimice (în condiiile legii)
4676 Comer cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comer cu ridicata al deeurilor i resturilor
4690 Comer cu ridicata nespecializat (inclusiv import-export)
4711 Comer cu amnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare,
buturi i tutun
4719 Comer cu amnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse nealimentare
4721 Comer cu amnuntul al fructelor i legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comer cu amnuntul al crnii i produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comer cu amnuntul alpetelui, crustaceelor i molutelor, în magazine specializate
4724 Comer cu amnuntul al pâinii, produselor de patiserie i produselor zaharoase, în magazine
specializate
4725 Comer cu amnuntul al buturilor, în magazine specializate
4726 Comer cu amnuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 Comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule, în magazine specializate
4741 Comer cu amnuntul al calculatoarelor, echipamentelor periferice i software-ului, în magazine
specializate
4742 Comer cu amnuntul al echipamentului pentru telecomunicaii, în magazine specializate
4743 Comer cu amnuntul al echipamentului audio/video, în magazine specializate
4751 Comer cu amnuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru vopsit, în
magazine specializate
4753 Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i al altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate
4754 Comer cu amnuntul al articolelor i aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
10
4759 Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz casnic n.c.a. , în
magazine specializate
4761 Comer cu amnuntul al crilor, în magazine specializate
4762 Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de papetrie, în magazine specializate
4763 Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor magnetice cu sau fr înregistrri audio/video, în
magazine specializate
4764 Comer cu amnuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor, în magazine specializate
4771 Comer cu amnuntul al îmbrcmintei, în magazine specializate
4772 Comer cu amnuntul al înclmintei i articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comer cu amnuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comer cu amnuntul al articolelor medicale i ortopedice, în magazine specializate
4775 Comer cu amnuntul al produselor cosmetice i de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor, comer cu amnuntul animalelor de companie
i a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comer cu amnuntul al ceasurilor i bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fr arme i muniie)
4779 Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun efectuat prin standuri,
chiocuri i piee
4782 Comer cu amnuntul al textilelor, îmbrcmintei i înclmintei efectuat prin standuri, chiocuri i
piee
4789 Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse
4799 Comer cu amnuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chiocurilor i pieelor
4931 Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de cltori
4932 Transporturi cu taxiuri
4941 Transporturi rutiere de mrfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
5040 Transporturi de marfa pe cai navigabile interioare
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfa
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu exceptia activitatilor de exploatare a
infrastructurii cailor ferate)
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulari
5320 Alte activitati postale i de curier
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii liste de adrese i similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor i periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5911 Activitati de productie cinematografica, video i de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video i de programe de televiziune
11
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video i a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio i activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune i exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6391 Activitati ale agentilor de stiri
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6420 Activitati ale holdingurilor
6820 Inchirierea i subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 Agentii imobiliare
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice i al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri i management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie i consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testare i analize tehnice
7211 Cercetare – dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale i inginerie
7220 Cercetare – dezvoltare in stiint sociale i umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei i de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa i orala (interpreti)
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice i tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere i leasing cu autoturisme i autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere i leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de inchiriere i leasing cu bunuri recreationale i echipament sportiv
7722 Inchirierea de casete video i discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activitati de inchiriere i leasing cu alte bunuri personale i gospodaresti n.c.a.
7731 Activitati de inchiriere i leasing cu masini i echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere i leasing cu masini i echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere i leasing cu masini i echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activitati de inchiriere i leasing cu masini i echipamente de transport pe apa
7735 Activitati de inchiriere i leasing cu masini i echipamente de transport aerian
7739 Activitati de inchiriere i leasing cu alte masini, echipamente i bunuri tangibile
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca (activitatile se vor desfasura pe teritoriul
Romaniei)
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului (dupa obtinerea avizelor legale)
12
7830 Servicii de furnizare i management a fortei de munca (dupa obtinerea avizelor legale)
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
8110 Activitati de servicii suport combinate
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor i alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor i congreselor
8291 Activitati ale agentiilor de colectare i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activitati de ambalare
8553 Scoli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9319 Alte activitati sportive
9329 Alte activitati recreative i distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor i a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
9521 Repararea aparatelor electronice de uz caznic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc i a echipamentelor pentru casa i gradina
9523 Repararea incaltamintei i a articolelor de piele
9524 Repararea mobilei i a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor i a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal i gospodaresc n.c.a.
9601 Spalarea i curatarea (uscata) a articolelor textile i a produselor din blana
9602 Coafura i alte activitati de infrumusetare
9603 Activitati de pompe funebre i similare
9604 Activitati de intretinere corporala
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri i servicii destinate consumului propiu
9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii.
5.3. Activitile secundare ale Societii se vor putea desfura i în piee, târguri i oboare etc.
5.4. Societatea va desfura orice operaiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare
obiectului de activitate al Societii – inclusiv activiti de import-export, reclam, publicitate a produselor
13
proprii, obinerea de finanri etc. – de natur s conduc la realizarea obiectului de activitate al Societii i
la dezvoltarea acesteia.
5.5. Desfurarea tuturor categoriilor de activiti se va face pe baza autorizaiilor, avizelor, aprobrilor
prevzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de
protecie a muncii, paz contra incendiilor, pstrarea calitii mediului înconjurtor, a normelor privind
dreptul de proprietate intelectual etc.
CAP. III. CAPITALUL SOCIAL i ACIUNILE
Art. 6. Capitalul social
6.1. La data adoptrii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 1.410.000 lei, integral
vrsat, constituit prin aport în numerar, împrit într-un numr de 14.100.000 aciuni ordinare, nominative,
indivizibile, de valoare egal, emise în form dematerializat, cu o valoare nominal de 0,1 lei/aciune.
6.2. Acionarii Societii sunt persoanele fizice i juridice înregistrate în Registrul Acionarilor „de tip list”.
6.3. Datele de identificare ale fiecrui acionar, aportul fiecruia la capitalul social, numrul de aciuni
deinut de fiecare i cota de participare din totalul capitalului social sunt menionate în Registrul Acionarilor
„de tip list” inut în regim electronic de ctre Depozitarul Central S.A. în baza unui contract de servicii de
registru i în conformitate cu legislaia aplicabil pieei de capital i Codul Depozitarului Central
Art. 7. Aciunile
lor.
7.2. Prin hotrârea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor se pot emite categorii de aciuni care
confer titularilor drepturi diferite, respectiv aciuni prefereniale cu dividend prioritar fr drept de vot, în
condiiile legislaiei în vigoare privind societile.
7.3. Aciunile sunt emise în form dematerializat i, dup admiterea la tranzacionare pe una din pieele
administrate de Bursa de Valori Bucureti, vor fi tranzacionate pe respectiva pia, în conformitate cu
prevederile legislaiei aplicabile pieei de capital i a altor reglementri incidente acesteia.
Art. 8. Drepturi i obligaii decurgând din deinerea de aciuni
8.1. Aciunile emise de Societate sunt de valoare egal i confer posesorilor lor drepturi egale.
8.2. Acionarii particip la beneficii i pierderi, proporional cu aciunile deinute, respectiv cu cota parte din
capitalul social.
8.3. Fiecare aciune subscris i pltit integral de acionari confer acestora dreptul la un vot în Adunarea
General a Acionarilor, dreptul de a alege i de a fi ales în organele de conducere ale Societii, dreptul de a
participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv i dispoziiilor legale, precum
i orice alte drepturi conferite de lege i de prevederile prezentului act constitutiv.
8.4. Conform prevederilor legale, adiacent principalelor drepturi menionate la articolul anterior, drepturile
deintorului de aciuni, în raport cu Societatea, includ i urmtoarele, fr a se limita la acestea:
14
i. dreptul de a solicita convocarea AGA sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
Adunrii, cu respectarea condiiilor legale, dac acestea se refer la dispoziii care intr în
atribuiile Adunrii i, dac, individual sau împreun cu ali acionari, acionarul deine cel
puin 5% din capitalul social;
ii. dreptul de a adresa, în scris, înaintea datei de desfurare a AGA, întrebri privitoare la
activitatea societii sau la problematicile de pe ordinea de zi publicat în convocator i
dreptul de a primi rspuns;
iii. dreptul de a i se pune la dispoziie, înainte de edina AGA i pentru o sum care nu poate
depi costurile administrative, copii ale documentelor privitoare la situaiile financiare
anuale, raporturile CA, raportul auditorului, propunerea cu privire la distribuirea de dividende
i alte documente care fundamenteaz propunerile hotrârilor publicate în convocator.
iv. dreptul de a ataca în justiie, în termen de 15 zile de la data publicrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, hotrârile AGA contrare legii sau actului constitutiv, dac acionarul
respectiv nu a votat sau a votat împotriva acestora i a solicitat menionarea votului su în
procesul-verbal al AGA;
v. dreptul de a se retrage din Societate i de a solicita cumprarea aciunilor lor de ctre societate,
în cazul acionarilor care nu au participat la AGA, sau au votat împotriva hotrârilor AGA (i
au solicitat s se insereze aceasta în procesul verbal al edinei) care au avut ca obiect
schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societii în strintate,
schimbarea formei societii, fuziunea sau divizarea societii. Preul de achiziie al aciunilor
la cumprarea de ctre Societate se stabilete de ctre un evaluator autorizat de ctre
Autoritatea de Supraveghere Financiar, costurile evalurii fiind suportate de ctre Societate.
Acest drept se poate exercita în termen de 30 de zile de la publicarea hotrârii adunrii
generale în Monitorul Oficial al României;
vi. dreptul de a beneficia de, i de a exercita dreptul de preferin în situaia majorrii de capital
prin emisiune de noi aciuni, cu excepia cazurilor când acest drept este ridicat sau limitat prin
hotrârea AGEA, cu respectarea cerinelor de cvorum i majoritate prevzute de legislaia
aplicabil pieei de capital din România;
vii. dreptul de a solicita, pe socoteala Societii, individual sau împreun cu ali acionari
reprezentând 5% din capitalul social, desemnarea a unuia sau mai muli experi însrcinai s
analizeze i s elaboreze un raport referitor la anumite operaiuni din gestiunea societii.
Raportul va fi pus la dispoziia CA, auditorului intern etc.;
8.4. Acionarii trebuie s îi exercite drepturile cu bun-credin, cu respectarea drepturilor i intereselor
legitime ale societii i ale celorlali acionari.
8.5. Deinerea aciunii implic adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.
8.6. Aciunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoate decât un proprietar pentru fiecare
aciune.
8.7. Drepturile i obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunea în cazul trecerii în proprietatea altor
persoane.
8.8. Obligaiile Societii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acionarii rspund pân la
concurena capitalului social subscris.
8.9. Patrimoniul Societii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaii personale ale acionarilor.
15
8.10. Pe durata Societii, creditorii acionarului pot s-i exercite drepturile lor numai asupra prii din
beneficiile cuvenite acionarului dup bilanul contabil, iar dup dizolvarea societii, asupra prii ce i s-ar
cuveni prin lichidare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
8.11. Creditorii prevzui la alineatul precedent pot totui popri, în timpul duratei societii, prile ce s-ar
cuveni acionarilor prin lichidare sau pot sechestra i vinde aciunile debitorului lor.
Art. 9. Transferul dreptului de proprietate
9.1. Dreptul de proprietate asupra aciunilor se poate transmite în conformitate cu prevederile legii
societilor i ale legislaiei pieeide capital din România .
9.2. Societatea va putea dobândi propriile sale aciuni fie direct, fie prin persoane care acioneaz în nume
propriu, dar pe seama Societii, numai cu aprobarea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor i în
condiiile legii.
9.3. Constituirea de garanii reale mobiliare asupra aciunilor se face în conformitate cu prevederile legii
societilor i cu reglementrile aplicabile pieei de capital din România.
9.4. Garania devine opozabil terilor i dobândete rangul în ordinea de preferin a creditorilor de la data
înregistrrii în Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare.
Art. 10. Reducerea capitalului social
10.1. Reducerea capitalului social se poate face prin micorarea numrului de aciuni, reducerea valorii
nominale a aciunilor sau prin dobândirea propriilor aciuni urmat de anularea lor.
10.2. Capitalul social poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivat de pierderi, i prin restituirea
ctre acionari a unei cote-pri din aporturi, proporional cu reducerea de capital i calculat egal pentru
fiecare aciune, sau prin alte procedee prevzute de lege.
10.3. Reducerea de capital social va putea fi fcut doar în temeiul hotrârii Adunrii Generale
Extraordinare a Acionarilor, care va respecta minimul de capital stabilit prin lege i va arta motivele pentru
care se face reducerea i procedeul care va fi utilizat. Derularea operaiunii de reducere de capital social va
putea fi iniiat numai dup trecerea a dou luni din ziua publicrii hotrârii AGEA în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a.
10.4. Dac Consiliul de Administraie constat c, în urma unor pierderi, stabilite prin situaiile financiare
anuale aprobate conform legii, activul net al Societii, determinat ca diferen între totalul activelor i
totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puin de jumtate din valoarea capitalului social subscris, va
convoca de îndat Adunarea General Extraordinar pentru a decide dac societatea trebuie s fie dizolvat.
Dac Adunarea General Extraordinar nu hotrte dizolvarea Societii, atunci Societatea este obligat ca,
cel târziu pân la încheierea exerciiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, s
procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi
acoperite din rezerve, dac în acest interval activul net al Societii nu a fost reconstituit pân la nivelul unei
valori cel puin egale cu jumtate din capitalul social.
16
Art. 11. Majorarea capitalului social
11.1. Majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de noi aciuni sau prin majorarea valorii
nominale a aciunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar i / sau în natur, doar în temeiul
hotrârii AGEA sau a deciziei Consiliului de Administraie, în virtutea delegrii acestei atribuii ctre
Consiliul de Administraie.
11.2. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administraie este autorizat ca, pentru o perioad care nu
poate depi 3 ani, începând cu data înregistrrii Actului actualizat la Registrul Comerului, s decid
majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de aciuni, pân la o valoare care s nu
depeasc jumtate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizrii.
11.3. Hotrârea de majorare a capitalului social are efect numai în msura în care a fost adus la
îndeplinire în termen de un an de la data adoptrii.
11.4. Hotrârea AGEA / CA de majorare a capitalului social va include i informaii cu privire la motivele
pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mri capitalul social precum i preul
de emisiune a noilor aciuni sau modalitatea de determinare ulterioar a acestuia.
11.5. Majorarea capitalului social prin ofert public de valori mobiliare i/sau prin acordarea posibilitii
acionarilor de a-i tranzaciona drepturile de preferin pe piaa de capital este supus legislaiei pieei de
capital.
11.6. De asemenea, aciunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale,
precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creane lichide i exigibile
asupra societii cu aciuni ale acesteia. Conform normelor în vigoare, diferenele favorabile din reevaluarea
patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fr a se majora capitalul social.
11.7. Majorarea de capital social prin aport în natur este aprobat de adunarea general extraordinar a
acionarilor, la care particip acionari reprezentând cel puin 85% din capitalul social subscris, i cu votul
acionarilor care s reprezinte cel puin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natur pot consta numai în
bunuri noi i performante necesare realizrii obiectului de activitate al societii emitente. Evaluarea
aportului în natur se face de ctre experi independeni, în conformitate cu prevederile legii societilor.
11.8. Aciunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acionarilor
existeni, proporional cu numrul aciunilor pe care le posed, acetia putându-i exercita dreptul de
preferin numai în interiorul termenului hotrât de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor /
Consiliul de Administraie.
11.9. Aciunile nou emise ca urmare a majorrii de capital social vor fi integral pltite la momentul
subscrierii.
11.10. Când s-a prevzut o prim de emisiune, aceasta trebuie integral pltit la data subscrierii.
11.11. Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide i exigibile este asimilat
operaiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, fiind efectuat cu acordarea dreptului de
preferin tuturor acionarilor emitentului i în condiiile stabilite de legislaia aplicabil pieei de capital.
11.12. În sensul punctului precedent (10.11), în vederea acordrii dreptului de preferin, Adunarea
General Extraordinar a Acionarilor hotrte majorarea capitalului social cu suma rezultat prin conversia
17
datoriei certe, lichide i exigibile, precum i cu o sum suplimentar reprezentând aport în numerar al
celorlali acionari, care pot subscrie aciuni proporional cu cota deinut de acetia la data de înregistrare
stabilit de AGEA. Cvorumul de edin pentru adoptarea hotrârii de majorare a capitalului social prin
conversia datoriilor certe, lichide i exigibile, cu acordarea dreptului de preferin, este cel prevzut de legea
societilor comerciale.
11.13. Ridicarea dreptului de preferin a acionarilor de a subscrie noile aciuni poate fi hotrât doar de ctre
Adunarea General Extraordinara a Acionarilor, la care particip acionari reprezentând cel puin 85% din capitalul
social subscris i cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin 3/4 din drepturile de vot.
11.14. În urma ridicrii dreptului de preferin al acionarilor de a subscrie noile aciuni, cu respectarea
prevederilor legale i ale prezentului Act Constitutiv, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu
respectarea dispoziiilor privind ofertele publice de vânzare a valorilor mobiliare i ale reglementrilor emise
în aplicarea acestora.
11.15. În cazul ridicrii dreptului de preferin în conformitate cu prevederile alineatelor anterioare, ca i în
cazul majorrii de capital social cu aport în natur, numrul de aciuni care urmeaz a fi emise se stabilete
ca raport între valoarea aportului i cea mai mare valoare dintre (a) preul mediu ponderat de tranzacionare,
aferent ultimelor 12 luni anterioare datei hotrârii AGEA / Consiliului de Administraie, (b) valoarea pe
aciune calculat în baza activului net contabil sau (c) valoarea nominal a aciunii.
11.16. În afar de cazul când este realizat prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune,
mrirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a aciunilor poate fi hotrât numai în prezena acionarilor
reprezentând 100% din capitalul social subscrise i cu unanimitate de vot, adic 100% din voturile exprimate.
Art. 12. Atacarea în justiie a hotrârilor care au drept efect modificarea capitalului social
12.1. Hotrârile Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, contrare legii sau Actului constitutiv, care
au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data
publicrii în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea
general sau care au votat împotriv si au cerut s se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.
12.2 Hotrârile Consiliului de Administraie luate în exerciiul atribuiilor delegate de Adunarea General
Extraordinar a Acionarilor vor avea acelai regim juridic ca i hotrârile AGA, în ceea ce privete
publicitatea acestora i posibilitatea de contestare în instan.
CAP. IV. DESPRE EMITEREA DE OBLIGAIUNI
Art. 13. Emisiunea de obligaiuni
13.1. Societatea poate emite obligaiuni în condiiile legii, liber negociabile i integral pltite.
13.2. Obligaiunile din aceeai emisiune trebuie s fie de o valoare egal i acord posesorilor lor drepturi egale
13.3. Societatea poate emite obligaiuni convertibile în aciuni, în condiiile stabilite în documentele aferente
emisiunii.
Art. 14. Adunarea general a deintorilor de obligaiuni.
14.1. Deintorii de obligaiuni se pot întruni în adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.
Adunarea va fi convocat pe cheltuiala societii care a emis obligaiunile, la cererea unui numr de
deintori care s reprezinte 25% din titlurile emise i nerambursate sau, dup numirea reprezentanilor
deintorilor de obligaiuni, la cererea acestora.
18
14.2. În ceea ce privete formele, condiiile, termenele convocrii i votarea, dispoziiile legale prevzute
pentru Adunarea General Ordinar a Acionarilor se aplic i adunrii deintorilor de obligaiuni.
14.3. Societatea nu poate participa la deliberrile Adunrii deintorilor de obligaiuni, în baza obligaiunilor
pe care le posed iar mandatarii care reprezint deintorii de obligaiuni nu pot fi administratorii Societii,
auditorul financiar sau angajaii Societii.
14.4. Adunarea deintorilor de obligaiuni legal constituit va avea toate prerogativele conferite de lege.
CAP. V – ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR
Art. 15. Despre Adunrile Generale ale Acionarilor
15.1. Adunarea General a Acionarilor este organul suprem de conducere a Societii, care decide asupra
activitii acesteia i asigur politica ei economic i comercial.
15.2. Adunrile Generale ale Acionarilor sunt Ordinare i Extraordinare.
Art. 16. Adunarea General Ordinar a Acionarilor
16.1. Adunarea General Ordinar se întrunete cel putin o dat pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni
de la încheierea exerciiului economico-financiar. Adunarea General Ordinar a Acionarilor are atribuiile
prevzute de lege.
16.2. În afar de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea General Ordinar este
obligat:
a) s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de
Administraie, auditorului financiar i s fixeze dividendul;
b) s numeasc sau s demit auditorul financiar i s fixeze durata minim a contractului de audit
financiar;
c) s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie;
d) s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul în curs membrilor Consiliului de Administraie i
auditorului financiar;
e) s se pronune asupra gestiunii Consiliului de Administraie;
f) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate, pe exerciiul
financiar urmtor;
g) s hotrasc cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinarea uneia sau mai multor uniti ale
Societii.
Art. 17. Adunarea General Extraordinar a Acionarilor
17.1 Adunarea General Extraordinar se întrunete ori de câte ori este necesar a se lua o hotrâre ce intr în
atribuiile sale.
generale:
19
d) înfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenii, reprezentane sau alte
asemenea uniti fr personalitate juridic;
e) majorarea capitalului social, inclusiv detaliile evenimentelor corporative care vizeaz modificri ale
capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi aciuni;
g) fuziunea cu alte societi sau divizarea Societii;
h) dizolvarea anticipat a Societii;
i) conversia aciunilor dintr-o categorie în cealalt, în situaia în care vor exista i aciuni prefereniale
ale Societii;
j) emisiunea de obligaiuni;
k) conversia unei categorii de obligaiuni în alt categorie sau în aciuni;
l) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrâre pentru care este cerut aprobarea
Adunrii Generale Extraordinare, precum (fr ca enumerarea s aib caracter exhaustiv):
i) autorizarea dobândirii propriilor aciuni (numrul, durata acordrii autorizaiei, contravaloarea
minima i maxim);
iii) situaiile prevzute la art. 23.5-23.7
17.3. Prezentul Act Constitutiv deleag ctre Consiliul de Administraie exercitarea atribuiilor privind hotrârea
mutrii sediului Societii, schimbarea obiectului de activitate al Societii, cu excepia obiectului i domeniului
principal de activitate, precum i hotrârea de majorare a capitalului social conform art. 11.2.
Art. 18. Convocarea adunrii generale a acionarilor
18.1. Convocarea Adunrilor Generale ale Acionarilor (AGA) se face de ctre Consiliul de Administraie al
Societi, la iniiativa acestuia sau la cererea acionarilor reprezentând individual, sau împreun cel puin 5%
din capitalul social, dac acestea privesc dispoziii care intr în atribuia Adunrii.
18.2. În situaia convocrii AGA la cererea acionarilor, aceasta trebuie s aib loc, la prima sau la a doua
convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrrii cererii.
18.3. Convocarea AGA va fi fcut conform prevederilor legii societilor i a reglementrilor aplicabile
pieei de capital, prin publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a
societii, precum i în cel puin unul din publicaiile de larg rspândire local, î raport cu sediul Societii,
sau naional.
18.4. Convocarea, orice alt punct adugat pe ordinea de zi la cererea acionarilor, în conformitate cu art. 18.1
de mai sus, precum i situaiile financiare anuale, raportul anual al CA i propunerea cu privire la
20
distribuirea de dividende se pun la dispoziia acionarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a
Societii, pentru liberul acces al acionarilor.
18.5. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocrii în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
18.6. În cazul AGA a crei ordine de zi vizeaz i evenimente corporative, convocarea trebuie s cuprind
propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referin, data de înregistrare, ex-date, data
plii, data participrii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferin, drepturi de alocare,
de subscriere, anulare, conversie, modaliti de plat, perioada de exprimare a opiunilor etc.
18.7. Acionarii reprezentând întreg capitalul social, dac niciunul dintre acetia nu se opune, vor putea s se
întruneasc într-o adunare general i s ia orice hotrâre de competena adunrii fr formalitile cerute
pentru convocarea ei.
Art. 19. Condiii de validitate i cvorum ale AGA
19.1 Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor (AGOA), este necesar
prezena acionarilor care s reprezinte cel puin 25% (1/4) din numrul total de drepturi de vot. Dac, din
motive de lips de cvorum, se impune o a doua convocare a AGOA, aceasta va delibera asupra punctelor de
pe ordinea de zi a celei dintâi adunri, indiferent de cvorumul întrunit.
19.2. Hotrârile AGOA se iau cu majoritatea simpl a voturilor exprimate.
19.3. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor (AGEA), este
necesar prezena acionarilor care s reprezinte cel puin 25% (1/4) din numrul total de drepturi de vot, iar
la convocrile urmtoare impuse de lipsa de cvorum, prezena acionarilor reprezentând cel puin 20% din
numrul total de drepturi de vot.
19.4. Hotrârile AGEA sunt luate cu majoritatea simpl voturilor deinute de acionarii prezeni sau
reprezentai (jumtate plus unu), cu excepiile menionate la punctele 19.5 i 19.6 ale prezentului articol.
19.5. În conformitate cu prevederile Legii societilor i ale art. 17.3 i, respectiv, 11.2 din prezentul Act
Constitutiv, hotrârile AGEA privitoare la schimbarea formei juridice, schimbarea obiectului principal i al
domeniului principal de activitate, majorarea capitalului social în afara situaiei de delegare a competenelor conform
art. 11.2., reducerea de capital social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi aciuni, fuziunea cu alte societi sau
divizarea societii se iau cu o majoritate reprezentând 2/3 (dou treimi) din numrul de voturi ale acionarilor
prezeni.
19.6. Hotrârile AGEA având ca obiect ridicarea dreptului de preferin a acionarilor de a subscrie noile aciuni
trebuie s întruneasc condiii de cvorum i majoritate conform art. 11.13 din prezentul Act Constitutiv.
19.7. Hotrârea având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a aciunilor trebuie s
întruneasc condiiile specificate la art. 11.16.
Art. 20. Exercitarea votului în Adunarea General
20.1. Acionarii exercit dreptul lor de vot în adunarea general proporional cu numrul aciunilor pe care le
posed, în raportul de 1aciune: 1 drept de vot.
21
20.3. Acionarii îndrepttii s participe la Adunarea General a Acionarilor sunt cei care dein aciuni la
data de referina specificat în convocatorul adunrii, accesul lor fiind permis prin simpla prob a identitii
acestora, fcut, în cazul acionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice
i a acionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dat persoanei fizice care le reprezint.
20.4. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevzut în
convocare, sub sanciunea pierderii exerciiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reinute de
societate, fcându-se meniune despre aceasta în procesul-verbal al adunrii.
20.5. În temeiul procurii speciale al crei formular este pus la dispoziie la sediul i pe pagina de internet ale
societii, acionarii îi pot desemna orice reprezentant, cu excepia:
a) acionarilor majoritari ai emitentului;
b) membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai emitentului, ai unui acionar
majoritar sau ai unei persoane controlate;
c) angajailor sau auditorilor societii / ai unui acionar majoritari sau ai unei entiti controlate;
d) soului, rudelor, afinilor pân la gradul al patrulea inclusiv ai uneia dintre persoanele fizice prevzute
la lit. a) – c)
20.6. Împuternicitul nu poate fi substituit de o alt persoan decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit
în mod expres de ctre acionar în împuternicire.
20.7. Societatea poate organiza adunrile generale în aa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de
reprezentani s se poat realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor
legislaiei aplicabile pieei de capital.
20.8. Membrii Consiliului de Administraie nu pot vota, în baza aciunilor care le revin, nici personal, nici
prin mandatar, cu privire la descrcarea gestiunii lor sau la o alt problem în care persoana sau
administraia lor ar fi în discuie.
20.9 Membrii Consiliului de Administraie pot vota situaia financiar anual, dac nu se poate forma
majoritate legal fr votul lor.
20.10. Acionarul care, într-o anumita operaiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un
interes contrar aceluia al societii, va trebui sa se abin de la deliberrile privind acea operaiune.
Acionarul care contravine acestei dispoziii este rspunztor de daunele produse societii, dac, fr votul
su, nu s-ar fi obinut majoritatea cerut.
20.11 Hotrârile adunrilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
administratorilor i a auditorului financiar, pentru revocarea lor i pentru luarea hotrârilor referitoare la
rspunderea administratorilor.
20.12. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
20.13 Orice convenie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nul.
Art. 21. Desfurarea Adunrii Generale
21.1. Adunarea General a Acionarilor va fi prezidat de preedintele Consiliului de Administraie sau un
alt membru al Consiliului de Administraie desemnat de preedinte, care vor deschide edina AGA în ziua
22
21.2. Adunarea General a Acionarilor va alege, dintre acionarii prezeni, unul pân la trei secretari, care
vor verifica lista de prezen a acionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezint fiecare, i
întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalitilor cerute de lege i de actul
constitutiv.
21.3. Adunarea General a Acionarilor va putea numi un avocat care sa îndeplineasc operaiunile ce intr
în atribuiile secretarului, pe cheltuiala Societii.
21.4. Procesul verbal al Adunrii Generale a Acionarilor va fi semnat de preedintele CA sau persoana
desemnat i de ctre secretar i va constata îndeplinirea formalitilor de convocare, data i locul adunrii,
acionarii prezeni, numrul aciunilor deinute de acetia, dezbaterile în rezumat, hotrârile luate, iar, la
cererea acionarilor, declaraiile fcute de acetia în edin, respectiv, exprimarea votului împotriva unei
hotrâri. La acest proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum i listele de prezen a
acionarilor. Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunrilor Generale.
21.5. Nu pot fi adoptate hotrâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin
convocator, cu excepia cazului în care toi acionarii au fost prezeni sau reprezentai i niciunul dintre
acetia nu s-a opus sau nu a contestat aceast hotrâre.
21.6. Pentru a fi opozabile terilor, hotrârile adunrii generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul
Registrului Comerului, spre a fi menionate în registru i publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a. La cerere, fiecare acionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotrârile luate în
cadrul adunrii generale. Rezultatele se vor publica i pe pagina de internet a societii, în termen de cel mult
15 zile de la data adunrii generale.
21.7. Hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor luate în condiiile legii i ale actului constitutiv sunt
obligatorii inclusiv pentru acionarii abseni sau nereprezentai.
21.8. Dispoziiile prezentului act constitutiv privind convocarea i desfurarea Adunrii Generale a
Acionarilor, inclusiv publicarea hotrârilor adoptate în exercitarea atribuiilor acesteia, se completeaz,
dup caz, cu cerinele legale i de reglementare stipulate de Legea Societilor, de legislaia pieei de capital
i de reglementrile incidente domeniului principal de activitate al Societii.
21.9 Acionarii care nu au votat în favoarea hotrârilor luate de Adunarea General Extraordinar cu privire la
schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societii în strintate, schimbarea formei societii,
fuziunea sau divizarea societii i, respectiv, hotrârea de retragere de la tranzacionare a aciunilor au dreptul de a
solicita retragerea din societate conform prevederilor legale.
CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETII
Art. 22. Consiliul de Administraie
22.1. Societatea este administrat în sistem unitar, de ctre un Consiliu de Administraie (CA) format din trei
administratori, persoane fizice sau juridice române sau strine, desemnate de Adunarea General Ordinar a
Acionarilor care le stabilete i remuneraia.
22.2 În vederea satisfacerii principiilor de guvernan corporativ ale Bursei de Valori Bucureti, care
vizeaz competena, independena CA i separarea responsabilitilor între Consiliu i conducerea executiv,
23
cel puin un membru al CA este independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administraia este
format din membri ne-executivi, iar una dintre persoanele desemnate dein competene economice sau
manageriale.
22.3 Criteriile de independen probate pentru membrul independent sunt cele stipulate în principiile de
guvernan corporativ ale Bursei de Valori Bucureti i se refer la absena conflictelor de interese derivate
din relaii de familie, de afaceri sau contractuale cu Societatea i cu persoanele desemnate în funcii
executive.
22.4. În consens cu articolele anterioare, membrii Consiliului de Administraie vor dezvlui CA orice
legtur de familie, de afinitate, de afaceri i orice situaie care ar putea genera conflict de interes în raport
cu membrii conducerii executive a Societii.
22.4. Membrii CA îi vor actualiza permanent competenele i îi vor îmbunti cunotinele despre
societate, în scopul îndeplinirii rolului lor atât în cadrul CA cât i, acolo unde este cazul, în comitetele CA.
22.5. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani de la data numirii, administratorii fiind re-
eligibili, cu excepia primilor membri ai CA, numii prin prezentul act constitutiv, al cror mandat este
pentru 2 (doi) ani de al data numirii. Administratorii pot avea calitatea de acionari.
22.6. Preedintele CA, rspunztor de coordonarea, raportarea i buna funcionare a Consiliului de
Administraie, este ales, dintre membrii CA, în prima edin din mandatul administratorilor. Mandatul
preedintelui CA nu poate depi durata mandatului de administrator.
22.7 În cazul în care preedintele se afl în imposibilitate temporar de a-i exercita atribuiile, pe durata
situaiei respective CA poate însrcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funciei de preedinte.
22.8. Administratorii pot fi revocai sau înlocuii oricând de AGOA. Când postul unui administrator devine
vacant, AGOA alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul
administrator pentru a ocupa postul vacant va fi egal cu perioada care a rmas pân la expirarea mandatului
predecesorului su, în condiiile în care, prin hotrâre nu se stabilete, în mod expres, o alt durat.
22.9. CA deleag atribuiile de conducere a Societii mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director
General. Directorii pot fi numii dintre administratori, cu condiia pstrrii unui membru independent în CA,
sau din afara CA i pot fi revocai oricând de ctre CA.
22.10. Preedintele CA poate îndeplini i funcia de Director General.
22.11. Atribuiile delegate directorilor de ctre CA sunt cele specificate în contractele de mandat încheiate
între acetia i Societate i în prezentul Act Constitutiv. Directorii vor avea drepturile i obligaiile stabilite
prin lege i prin decizia CA în acest sens.
22.12. În structura Consiliului de Administraie pot fi create i comitete cu rol consultativ, formate din cel
puin doi membri ai Consiliului, însrcinate cu desfurarea de investigaii i cu elaborarea de recomandri
pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor i personalului sau
nominalizarea de candidai pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod
regulat, rapoarte asupra activitii lor.
22.14. Consiliul de Administraie se întâlnete cel puin o dat la fiecare trei luni, la convocarea
Preedintelui CA, care va cuprinde data i locul unde se va ine edina, precum i ordinea de zi. În caz de
24
urgen, CA va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevzute în ordinea de zi, cu condiia
acceptului unanim al membrilor asupra introducerii de noi subiecte pe ordinea de zi.
22.15. Pentru validitatea deciziilor CA este necesar prezena tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul
majoritii celor prezeni. În cazuri excepionale, administratorul poate participa i vota în cadrul edinei
CA prin mandatar în baza unei procuri Fiecare edin se va concluziona într-un proces-verbal care va
cuprinde numele participanilor, ordinea dezbaterilor, numrul de voturi întrunite i opiniile separate, dac
este cazul. Procesul-verbal se semneaz de Preedinte, de cel puin un administrator i de Secretarul CA care
l-a întocmit i se înregistreaz în Registrul edinelor i deliberrilor Consiliului de Administraie.
22.16. Administratorul care are, într-o anumit operaiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale
societii trebuie s informeze despre aceasta pe ceilali administratori i s se abin de la deliberrile
privind aceast operaiune.
22.17 Administratorii societii sunt:
1. Stroe Cezar Catalin, CNP 1840518297244, nscut la Ploieti, la data de 18.05.1984, cu domiciliul în
Ploiesti str. Rudului nr.162, de cetenie Român
- Preedinte al Consiliului de Administraie
2. Boerescu Dorin-Cristian, CNP 1730324460014, nscut la Bucuresti, la data de 24.03.1973, domiciliat în
Bucuresti str. Porumbacu nr.72, bl. 89, et.4, ap. 28 de cetenie Român.
- membru independent
Rudului nr.162, de cetenie Român
- membru ne-executiv
22.18 Participarea la reuniunile consiliului de administraie poate avea loc i prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distan, respectiv telefon, e-mail, vide-conferin sau orice alte mijloace de comunicare care
permit ca toi membrii Consiliului de Administraie s se poat auzi i identifica unul pe altul, s ia
cunotin în timp real i / sau continuu de cele exprimate de oricare dintre acetia, inclusiv combinaii de
astfel de metode.
Art. 23. Atribuiile Consiliului de Administraie
23.1. Consiliul de administraie are plenitudine de competen în a administra i gestiona Societatea,
aducând la îndeplinire hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor, cu respectarea dispoziiilor prezentului
act constitutiv i a prevederilor legale în vigoare.
23.2. Consiliul de Administraie rspunde de îndeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru realizarea
obiectului de activitate al Societii, cu excepia celor care intr în atribuiile Adunrii Generale a
Acionarilor.
23.3. Consiliul de Administraie are urmtoarele competene de baz, care nu pot fi delegate directorilor:
a) Stabilirea direciilor principale de activitate i a strategiei generale de dezvoltare a Societii, pe care
le supune aprobrii Adunrii Generale a Acionarilor;
b) Stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar, precum i aprobarea planificrii
financiare;
25
responsabilitilor acestora;
e) Pregtirea i prezentarea raportului anual, organizarea Adunrii Generale a Acionarilor i
implementarea hotrârilor acesteia;
g) Mutarea sediului societii;
h) Modificarea obiectului de activitate al Societii, cu excepia domeniului i activitii principale;
i) Înfiinarea sau desfiinarea de puncte de lucru, sucursale i alte sedii secundare fr personalitate
juridic;
j) Majorarea capitalului social în limitele i condiiile prevzute în prezentul Act constitutiv;
23.4. Atribuiile de conducere ale Consiliului de Administraie sunt delegate ctre directori, iar puterea de a
reprezenta Societatea aparine Directorului General.
23.5. Actele de dobândire, înstrinare, schimb sau de constituire în garanie a unor active din categoria
activelor imobilizate ale societii, a cror valoare depete, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele, vor fi încheiate de ctre
administratorii sau directorii societii numai dup aprobarea prealabil de ctre Adunarea General
Extraordinar a Acionarilor.
23.6. Închirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a cror valoare individual sau
cumulat fa de acelai co-contractant sau persoane implicate ori care acioneaz în mod concertat
depete 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puin creanele la data încheierii actului
juridic, precum i asocierile pe o perioada mai mare de un an, depind aceeai valoare, se aproba în
prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a acionarilor.
23.7. Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru:
a) realitatea vrsmintelor efectuate de acionari;
b) existena real a dividendelor pltite;
c) existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere;
d) exacta îndeplinire a hotrârilor adunrilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
23.8. Administratorii sunt obligai s pun la dispoziia acionarilor i auditorului financiar, la cererea
acestora, toate documentele societii pentru care legea sau actul constitutiv prevd aceast obligaie.
23.9. Administratorii rspund fa de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori
sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi exercitat supravegherea impus de
îndatoririle funciei lor. Administratorii societii sunt solidar raspunztori cu predecesorii lor imediai dac,
având cunotin de neregulile svârite de acetia, nu le comunic auditorilor interni i auditorului
financiar.
23.10. Dispoziiile prezentului Act Constitutiv privind administrarea i conducerea Societii se
completeaz, dup caz, cu cerinele legale i de reglementare stipulate de Legea societilor, de reglementri
incidente domeniului principal de activitate al Societii precum i de legislaia pieei de capital.
26
Art. 24. Conducerea executiv
24.1. Conducerea executiv a Societii este delegat, de ctre CA, unuia sau mai muli directori, numind pe
unul din ei, Director General.
24.2. În temeiul acestei delegri, puterea de a reprezenta Societatea aparine Directorului General, Consiliul
de Administraie pstrând atribuia de reprezentare a Societii în raporturile cu directorii.
24.3. Conducerea activitii zilnice a Societii se deleag ctre Directorul General iar, în absena acestuia,
respectivele atribuii vor fi exercitate de ctre înlocuitorul su de drept.
24.4. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii Societii, în limitele
obiectului de activitate i cu respectarea competenelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv,
Consiliului de Administraie i Adunrii Generale a Acionarilor.
24.5. Administratorii pot solicita directorilor informaii cu privire la conducerea operativ a societii. La
rândul lor, directorii vor informa consiliul de administraie, în mod regulat i cuprinztor, asupra
operaiunilor întreprinse i asupra celor avute în vedere.
24.6 Directorii pot fi revocai oricând de ctre consiliul de administraie, iar în cazul în care revocarea
survine fr just cauz, directorul în cauz este îndreptit la plata unor daune-interese.
24.7. In subordinea directorilor conform organigramei aprobate se afla ceilalti angajai ai societii.
24.8. In exercitarea atribuiilor, directorii Societii pot emite decizii.
24.9. Principalele atribuii ale Directorului General sunt:
a) asigur conducerea executiv a Societii, pentru întreaga activitate curent;
b) angajeaz i desface contracte de munc ale salariailor, în condiiile legii;
c) asigur funcionarea Societii în condiiile respectrii legilor aplicabile societilor, domeniului
specific de activitate, pieei de capital;
d) reprezint i angajeaz societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri i servicii,
precum i în relaia cu ali teri;
e) urmrete atingerea obiectivelor de performan asumate prin proieciile de BVC elaborate;
24.10 Atribuiile directorului general i ale celorlali directori executivi se completeaz, prin decizia CA,
prin prevederile Regulamentul de Organizare i Funcionare.
CAP. VII. GESTIUNEA SOCIETII. AUDITUL FINANCIAR I AUDITUL INTERN
Art. 25. Exerciiul economico-financiar
25.1. Exerciiul economico-financiar începe la 1 ianuarie i se încheie la 31 decembrie al fiecrui an. Primul
exerciiu începe la data constituirii Societii i se termin la sfâritul aceluiai an.
25.2. În fiecare an Societatea va elabora situaiile financiare i va ine un registru al activitilor sale
economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în aceast materie.
25.3. O copie a situaiilor financiare anuale însoite de raportul Consiliului de Administraie, raportul
auditorului financiar, precum i de procesul verbal al Adunrii Generale, se va depune de ctre Consiliul de
Administraie la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, în condiiile prevzute de Legea
27
contabilitii.
26.1. Societatea va ine evidena contabil în conformitate cu Legea contabilitii i cu reglementrile
contabile aplicabile i va întocmi anual situaiile financiare, în conformitate cu legislaia în vigoare.
26.2. În condiiile admiterii la tranzacionare, situaiile financiare anuale ale Societii vor fi auditate de ctre
un auditor financiar, persoan fizic sau juridic, sunt supuse aprobrii Adunrii Generale Ordinare a
Acionarilor i sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la
piaa de capital.
27.1. Profitul Societii se stabilete pe baza situaiilor financiare anuale aprobate de Adunarea General
Ordinar a Acionarilor. Profitul impozabil i impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislaiei fiscale în
vigoare. Societatea constituie un fond de rezerv care reprezint cel puin 5% din profitul impozabil realizat
într-un an fiscal, pân când acest fond de rezerv atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
27.2. Dividendele cuvenite acionarilor Societii vor fi propuse de Consiliul de Administraie i aprobate de
ctre Adunarea General Ordinar a Acionarilor, urmând a fi distribuite acionarilor în conformitate cu
prevederile legii societilor i cu prevederile legislaiei privind piaa de capital.
27.3. Data la care va avea loc identificarea acionarilor care urmeaz a beneficia de dividende sau de alte
drepturi i asupra crora se rsfrâng efectele hotrârilor Adunrii Generale a Acionarilor va fi stabilit de
aceasta din urm. Aceast dat va fi ulterioar cu cel puin 10 zile lucrtoare datei Adunrii Generale a
Acionarilor..
27.4. Odat cu fixarea dividendelor, Adunarea General a Acionarilor va stabili i termenul în care acestea
se vor plti acionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunrii Generale a
Acionarilor de stabilire a dividendelor i nu va depi 15 zile lucrtoare de la data de înregistrare.
27.5. În cazul în care Adunarea General a Acionarilor nu stabilete data plii dividendelor, acestea se
pltesc în termen de 30 de zile de la data publicrii hotrârii Adunrii Generale a Acionarilor de stabilire a
dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dat de la împlinirea creia Societatea este de
drept în întârziere.
Art. 29. Auditul financiar
29.1. Situaiile financiare anuale ale Societii vor fi auditate de un auditor financiar, persoan juridic -
membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, care îndeplinete criteriile comune stabilite prin
protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiar i Camera Auditorilor
Financiari din România.
28
29.2. Auditorul financiar al Societii este numit i revocat de Adunarea General Ordinar a Acionarilor,
care va stabili i durata contractului de audit financiar.
29.3. Auditorul financiar al Societii este cabinet auditor Ioan Maria, cu sediul str. G.ral Eremia Grigorescu,
nr.21, bl.74, sc.B, ap.25 înregistrat la Ploiesti cod fiscal 24282529, autorizat de ctre Camera Auditorilor
Financiari din România cu autorizaia nr. 2537/2008
29.4. Auditorul financiar întocmete raportul de audit asupra situaiilor financiare anuale, în care prezint
opinia sa, din care s rezulte dac situaiile financiare anuale prezint o imagine fidel a poziiei financiare, a
performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat, potrivit standardelor
profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Raportul auditorului financiar, împreun cu
opinia sa, vor fi prezentate Adunrii Generale a Acionarilor i va fi publicat împreuna cu situaiile
financiare anuale ale Societii.
29.5. Adunarea General Ordinar a Acionarilor nu poate aproba situaiile financiare anuale decât dac
acestea sunt însoite de raportului auditorului financiar.
29.6. Administratorul Scoietii, înregistreaz la registrul comerului orice schimbare a auditorilor financiari,
cu respectarea prevederilor legale.
Art. 30. Auditul intern
30.1. Societatea va organiza auditul intern, în condiiile legii i normelor elaborate de Camera Auditorilor
Financiari din România.
30.2. Auditorul intern al Societii este numit i revocat de Consiliul de Administraie care va stabili i
durata contractului de audit.
Art. 31. Fuziunea sau divizarea Societii
31.1. Fuziunea sau divizarea Societii se realizeaz cu respectarea dispoziiilor procedurale, generale i
speciale, prevzute de legea societilor sau alte reglementri incidente sectorului de activitate al Societii i
de legislaia pieei de capital.
Art. 32. Retragerea acionarilor din Societate
32.1. Exercitarea dreptului de retragere a acionarilor din Societate se realizeaz în condiiile i cu
respectarea procedurilor stabilite de legislaia pieei de capital, legea societilor i alte reglementri
incidente sectorului de activitate al Societii. .
CAP. IX - DIZOLVAREA I LICHIDAREA SOCIETII.
Art. 33. Dizolvarea sau lichidarea Societii
33.1. Dizolvarea sau lichidarea Societii se face pentru motivele i dup procedura prevzute de Legea
societilor, cu respectarea prevederilor legislaiei pieei de capital.
29
34.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea român.
34.2. În cazul în care oricare dintre dispoziiile actului constitutiv se va constata c este invalid, ilegal sau
neaplicabil în baza oricrei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziii ale actului
constitutiv vor rmâne pe deplin în vigoare i vor produce efecte.
34.3 Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaz, dup caz, cu dispoziiile legale i de
reglementare prevzute de Legea societilor, legislaia pieei de capital i alte reglementri incidente
domeniului principal de activitate al Societii. .
Art. 35. Litigii
35.1. Orice controvers sau pretenie rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori înclcarea
prezentului Act Constitutiv vor fi soluionate de instanele competente din România.
35.2. De asemenea, litigiile Societii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competena instanelor
judectoreti din România, sau de competena curilor de arbitraj i/sau de mediere, în funcie de natura
litigiului.
36.1. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor, cu
respectarea dispoziiilor Legii societilor.
EXTRAORDINARE A ACIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. Nr. ____ /
14.04.2021