Activitatea de Învăţare

download Activitatea de Învăţare

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Activitatea de Învăţare

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  1/22

  ACTIVITA

  TEADE

  NV

  ARE

  PROF.

  ROX

  ANAAL

  BU

  PROF.

  CLA

  UDIA

  PRICO

  P

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  2/22

  Stabilirea activit!il"r #e $re#are%&'v!are

  ce'trate '( $e ce are #e )c(t

  $r"$('t"r(l* ci $e activitatea #e &'v!are

  a elevil"r. Acea+t eta$ $re+($('e a'ali,a

  -"#alit!il"r #e l(cr( $"+ibile* a

  alter'ativel"r i a#"$tarea celei

  c"'+i#erate "$ti-e &' /ecare +it(a!ie #at.

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  3/22

  ' ace+t +e'+* $r"ce+ele #e $re#are%&'v!are treb(ie + /e

  a#ecvate "biectivel"r i c"'!i'(t(ril"r* ele $re+($('0'#1

  $reci,area ti$(ril"r #e &'v!are ce (r-ea, a / reali,ate*

  a+t)el &'c0t ace+tea + ")ere $rile2(l #e -a'i)e+tare i

  e3er+are a c"-$"rta-e'tel"r vi,ate #e "biective i a#ecvate

  ele-e'tel"r #e c"'!i'(t4

  -"#alit!ile #e l(cr( c( elevii* ti$(rile #e i'terac!i('e

  #i#actic1 e3$",itiv* #ial"5at* ba,at $e activitatea $er+"'al a

  elevil"r4 activit!i i'teractive4

  ale5erea -et"#el"r* a $r"ce#eel"r i -i2l"acel"r &' )('c!ie #e

  -"#alit!ile #e l(cr( i ti$(rile #e i'terac!i('e.

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  4/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  5/22

  ACTIVITATEA DE NVARE

  ACTIVITI DE NVARE BAZATE PE REZOLVARE DE PROBLEME pot

  fi harta conceptuala tip paianjen sau de tip traseu problematizarea prin

  realizarea graficelor etc.,

  ACTIVITI DE NVARE BAZATE PE COMUNICARE prin realizarea de

  eseuri, rezumate, prin folosirea unor metode ca metoda grupurilor de experti,

  ACTIVITI DE NVARE BAZATE PE EXPERIEN (real sau simulat)

  prin observarea sistematic, studiul de caz sau proiectul, etc.

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  6/22

  De asemenea este necesara combinarea activit ilor, n cadrul lec iilor, astfel

  nct s fie posibil manifestarea unei diversit i de stiluri de nv are, n legtur

  cu care elevii s i exprime preferin ele, op iunile reflec ia elevilor asupra celor

  nv ate, asupra modului n care au nv at, pentru a se autoevalua, n func ie de

  succesul pe care l!au avut metodele de nv are pe care le!au folosit. "ec iile

  trebuie sa cuprinda o combina ie de activit i de invatare, astfel nct s se fac

  apel la o diversitate de stiluri de in!t!re pe care elevii le prefer n nv are.

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  7/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  8/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  9/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  10/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  11/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  12/22

  OBIE

  CTIVU

  L

  OPERAT

  IONA

  L

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  13/22

  OBIECTIVUL OPERAIONAL TREBUIES FIE1

  S $eci/c46 +(rabil4A b"r#abil4

  R eali+t4T i-$ +(/cie't

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  14/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  15/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  16/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  17/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  18/22

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  19/22

  OBIECTIV OPERAIONALCONINUTULNVRII

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  20/22

  OBIECTIV OPERAIONALSCOP

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  21/22

  OBIECTIV OPERAIONALEVENIMENTELEINSTRUIRII

 • 7/25/2019 Activitatea de nvare

  22/22