Acte Necesare Infiintare Si Functionre BAR

6
1. Certificat care sa ateste categoria localului http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/Norme- metodologice.pdf art. 4, Cap. 1 http://salvator.ro/romanian/ceginformacio exemplu Certificat de clasificare http://www.picant.net/obtinerea- certificatului-de-clasificare-in-turism.html DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE - cerere de eliberare a certificatului de clasificare; - certificat constatator de la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate şi structura acţionariatului - certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele privind avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P.S.I., sanitară, sanitar- veterinară, de mediu şi de protecţia muncii, după caz, pentru fiecare structură turistică ce face obiectul clasificării); - schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii - schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie - fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare - avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, emis de Ministerul Turismului în cazul construcţiilor noi; - copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei), sat de vacanţă sau pentru cabanier; - copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de alimentaţie. 2. Autorizatia UPFR (daca vei difuza muzica in bar) Cluj: CHERECHES Cristian str. Memorandumului nr. 23 et 1, cam. 6 0745.100.476 Cluj: PALIESCU Radu 0756.083.933 0764.800.34 Cluj: VASIU Traian 0745.100.416 Acte necesare:

description

parte a documentatiei necesare pentru infiintarea si functionarea unei societati comerciale de tip restaurant/bar

Transcript of Acte Necesare Infiintare Si Functionre BAR

Page 1: Acte Necesare Infiintare Si Functionre BAR

1. Certificat care sa ateste categoria localului

http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/Norme-metodologice.pdf art. 4, Cap. 1

http://salvator.ro/romanian/ceginformacio exemplu

Certificat de clasificare http://www.picant.net/obtinerea-certificatului-de-clasificare-in-turism.html

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE- cerere de eliberare a certificatului de clasificare;- certificat constatator de la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate şi structura acţionariatului- certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele privind avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P.S.I., sanitară, sanitar-veterinară, de mediu şi de protecţia muncii, după caz, pentru fiecare structură turistică ce face obiectul clasificării);- schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii- schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie- fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare- avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, emis de Ministerul Turismului în cazul construcţiilor noi;- copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei), sat de vacanţă sau pentru cabanier;- copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de alimentaţie.

2. Autorizatia UPFR (daca vei difuza muzica in bar)

Cluj:

CHERECHES Cristian str. Memorandumului nr. 23

et 1, cam. 6 0745.100.476

Cluj: PALIESCU Radu 0756.083.933 0764.800.340

Cluj: VASIU Traian 0745.100.416 –

Acte necesare:

Autorizatia

Copie certificate inmatriculare

Stampila!

(imputernicire daca nu se prezinta administratorul firmei)

3. Contract cu medic medicina muncii

Contract cu un cabinet medical ce asigura medicina muncii?

Page 2: Acte Necesare Infiintare Si Functionre BAR

4. Autorizatie linia protectiei muncii si PSI

http://www.itmiasi.ro/informatii/lege319_2006.pdf Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca

1) In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele acte:a) copii de pe actele de infiintare;b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, din care

rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(3) Pentru actele depuse in sustinerea cererii se va completa opisul prezentat in anexa nr. 1.

http://www.itmiasi.ro/dautor.htm

PSI http://www.isucj.ro/index.php/prevenire/c-a-a

5. Aviz calificare personal (vanzatori, barmani, ospatari, etc)

6. Fise personal si evaluari de risc pe posturi de lucru, etc.

http://ssm-competitivitate.inpm.ro/?page_id=353

7. Autorizatie de functionare pe linie sanitara si sanitar-veterinara

http://lege5.ro/Gratuit/gqytanbr/procedura-de-autorizare-a-functionarii-comerciantilor-din-punct-de-vedere-sanitar-veterinar-din-13062002

http://www.dspcluj.ro/HTML/e-documente/Cerere%20ASF%20si%20declaratie%20proprie%20raspundere.doc

sau fara declaratie http://www.dspcluj.ro/HTML/e-documente/Cerere%20ASF%20pe%20referat%20evaluare.doc

CAPITOLUL III

Page 3: Acte Necesare Infiintare Si Functionre BAR

Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare

Art. 8.

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 - pct. I, pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1;

b) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1:

- un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;

- o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;

- o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;

- contractul încheiat cu direcţiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală, potrivit legislaţiei în vigoare;

c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz.

Art. 9.

Documentele prevăzute la art. 8 se depun îndosariate.

8. Autorizatia privind desfacere bauturi alcoolice

https://ro.scribd.com/doc/257867460/Comercializare-vinuri

Page 4: Acte Necesare Infiintare Si Functionre BAR

http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_388758