Acizi nucleici prezentare pentru lectie

of 19 /19
Compuși cu importanță biologică Noțiuni de biochimie Biochimie știința care studiază chimia vieții Biochimie structurală se ocupă cu studiul “moleculelor vieții” Biochimie metabolismelo r Studiază procesele metabolice

Transcript of Acizi nucleici prezentare pentru lectie

Page 1: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 1/19

Compuși cu importanță biologicăNoțiuni de biochimie

Biochimieștiința care

studiază chimiavieții

Biochimie

structuralăse ocupă custudiul

“moleculelor

vieții”

Biochimie

metabolismelorStudiazăprocesele

metabolice

Page 2: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 2/19

Zaharide

Acizigrași

Aminoacizi

Nucleotid

e

Acizi

nucleici

Proteine

Grăsimi(lipide)

Polizaharide

!olecule ale"ieții#

Page 3: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 3/19

Proteină

A c i d 

 n u c l e i c

Page 4: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 4/19

Proteine

Se pot identifcaprin reacția

Biuretului

Se pot identifcaprin reacția

xantoproteică

 s u n t  p r e z e

 n t e  î n 

 h r a n ă

 S u b s t a n ț e

  o r g a n i c e 

 m a c r o m

 o l e c u l a r e 

 f o r m a t e  d i n  l a n ț u

 r i 

 s i m p l e  s a

 u  c o m p l e x e  d e

 

 ! " # $ % "

 & "

s u n t  p r e z e n t e  î n  c e l u l e l e  t u t u r o r  

o r g a n i s m e l o r  v i i 

Page 5: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 5/19

$eacțiaBiuretului

$eacția%antoproteică

Page 6: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 6/19

Acizii nucleici- se găsesc &mpreună cu proteinele &ncelulele "ii și conțin in'ormația

genetică sunt compu*ii macromoleculari+ cerezultă prin policondensarea unorunită,i mai simple numite nucleotide

Page 7: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 7/19

-ipuri de acizi nucleici.

A c i  d   

r i  b o n u c l  e i  c 

 

(  A $ N  ) 

 A c  i d

 

 d e z o

 %  i r  i  b o

 n u c  l e

  i c

  (  A  /  N

  )

0tochează

in'ormaț

ia

Copie și

transmite

in'ormația

Page 8: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 8/19

Strucutura de elice dublă a '# a ostdescoperită către J.D.Watson  şi F.H.C.Crick   în1953. Pentru acestă descoperire aceşti savanţi aufost destinşi în 1962 cu premiul Nobel .

!olecula de A/N spirala"ieții#

Page 9: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 9/19

0tructură chimică.polimeri 'ormați din

lanțuri lungi demonomeri.

nucleotide

Page 10: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 10/19

Nucleotidă

1o grupare'os'at

2o pentoză(zahăr)

3o bază azotată

Page 11: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 11/19

Nucleotidă1 (o  g r u p a r e  ' 

o s ' a t  2 o pent oz ă (z ahăr ) /ez o% ir iboz a  & n A/N

$iboz a  & n A$N

3( 

o  bază azo ta tă

Page 12: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 12/19

Page 13: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 13/19

4ormarelegăturilor

chimiceco"alente

Page 14: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 14/19

Page 15: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 15/19

5n A/N 2lanțuri denucleotide care

se reunesc &ntrun dublu heli%+cu cateneorientate &ndirecții opuse6

bazeleazotate suntaran7atecomplementaritar 'orm8ndperechi unite

prin legături dehidrogen 6

4ormarea legăturilor dehidrogen

i i

Page 16: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 16/19

 R  o l u l  a c i z

 i l o r  n u c l e i

 c i 

  - s t o c h e a z a 

 i n ' o r m a t i a 

 g e n e t i c ă  n e

 c e s a r ă  c r e ș

 t e r i i 

 ș i  r e p r o d u c

 e r i i  c e l u l a r e

6

  -  c o p i e  ș i  t r a n s m i t e 

 i n ' o r m a ț i a6

  -  a u  r o l  & n  s i

 n t e t i z a r e a 

 p r o t e i n e l o r

(

Page 17: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 17/19

$eplicareaA/Nului

Page 18: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 18/19

  $ e p  l  i c a

 r

 e

-  r a n s c r i   p  ț i  

   -  r  a  n

  s   l  a  ț   i

  e

 i p u r i  d

 e  A $ N

   - r i b o z o m a

 l 

 ( A $ N r

 )

   -  m e s a

 g e r 

 ( A $ N m

 )

   -  d e  t r a

 n s ' e r 

 $ N t ) ( A $ N " )

Page 19: Acizi nucleici prezentare pentru lectie

7/24/2019 Acizi nucleici prezentare pentru lectie

http://slidepdf.com/reader/full/acizi-nucleici-prezentare-pentru-lectie 19/19

Cod genetic